Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:"

Transkript

1 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 3: At vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 4: At undervisningssproget er dansk. Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed, samt undervisningen generelt, og ikke den enkelte elevs standpunkt.

2 Hvad har vi gjort: Vi har i skoleåret 2014/15 været på besøg på Køng idrætsfriskole D. 1/10, 19/11, 9/3, 26/3, 10/4 og 13/4. I år har vi haft særlig fokus på udskolingen dvs. 7. kl. 8. kl. og 9.kl. Vi har overværet undervisningen i dansk, matematik, historie, samfundsfag, fysik, idræt og engelsk. Vi har haft samtaler med skolens ledelse vedrørende specialundervisning, og vi har interesseret os for inklusionen i klasserne. Det vi har interesseret os for, er de aktiviteter, som skolen bevidst tilbyder og tilrettelægger for at få skolens formål opfyldt. Vi vil påse at undervisningen indeholder relevante fag, som kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dernæst vil vi se på det sociale miljø i klasserne, da det er en væsentlig forudsætning for, at eleverne kan få et fagligt udbytte. Vi har set årsplaner for de fag, som vi har fulgt ved de forskellige tilsyn. Årsplanerne giver en god fornemmelse af, at fælles mål følges. Lærerne på Køng arbejder i tre teams lillegruppe mellemgruppe og udskolingen. Det giver en god fornemmelse for den enkelte elevs læreprocesser. Det giver en god mulighed for, at give en helhedsvurdering af den enkelte elev.

3 Rammerne for en god skoledag Rammerne på Køng Idrætsfriskole er gode for eleverne. Modulundervisningen- timer på tværs af klasserne - frikvarterer med tid til leg- en hverdag med fællespisning, hvor både lærere og elever på tværs af klasserne spiser sammen - giver eleverne mulighed for at møde andre og opbygge relationer på tværs af klassetrin. Vi har observeret, at lærerne anvendte spisepauserne til, at tage snakke med elever, som måske havde brug for en ekstra snak eller omsorg. Derfor anvendes spisepausen som en mulig pædagogisk ramme, hvilket er en ekstra mulighed for eleverne og lærerne. Vi har set, at udendørsrammerne bliver rigtig godt udnyttet til understøttende undervisning, og generel bevægelse. Lærerne er generelt rigtig gode til, at koble bevægelse sammen med undervisningen både inde og ude, hvilket er med til at understøtte læringen for eleverne. Idrætstimerne med god motion og samvær giver eleverne den anerkendende pædagogik som styrker de sociale kompetencer. Det faglige udbytte har den forudsætning, at der er et godt socialt miljø i klasserne. Køng Idrætsfriskole vægter fællesskabet og elevernes trivsel meget højt. I alle klasser er der fokus på den enkelte elevs trivsel. Tilsynet har givet os en klar fornemmelse af at temauger, morgensamling, årgangsintegreret undervisning og idrætsaktiviteter har styrket fællesskabet på tværs af klasserne og givet den enkelte elev forudsætninger for at opleve frihed, engagememt og forpligtethed.

4 Øvrige tilsynsopgaver Vi har set protokoller og drøftet fravær med skolens leder. Vi finder at skolens ledelse handler ansvarligt i forhold til elevers fravær og sygdom. Vi har set standpunktskarakterer for 9.klasse. Vi har i samtaler med skolens ledelse drøftet: Inklusion med elever, specialundervisning, og den nye skolereform. Engelsk. Engelskfaget blev observeret, hvor der generelt er et godt niveau på holdene. Et af grundelementerne for god læring i engelsk, er at eleverne får talt engelsk indbyrdes. Her viser lærerne vejen ved, at tale engelsk til eleverne i timerne. Desuden er der ligeledes god vejledning på, hvorledes eleverne kan forbedre sig i læreprocessen. Et råd fra lærere til eleverne er, at det er vigtigt, at de har en mening om temaer, som man diskuterer. Det er en god pointe, og en god vejledning, da eleverne blandt andet skal kunne udtrykke deres egen mening ved den afsluttende eksamen i 9. klasse. Jævnfør målene i engelsk faget skal eleverne fra 7. klasse og frem til 9. klasse arbejde med temaer, som giver dem læring inden for kommunikation, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold. Her så vi temaer i årsplanen, som tilgodeser denne ramme. Emnerne var kærlighed, amerikansk historie, Japan og popmusik. Vi observerede, at eleverne gennem året får gennemgået disse temaer ved hjælp af forskellige læringsaktiviteter, som kan støtte de forskellige

5 læringsstile, som eleverne nu har brug for. Vi observerede blandt andet, hvorledes eleverne via en engelsk dokumentarfilm, selv kunne perspektivere til sikkerhed/tryghed, rettigheder, traditioner, amerikansk historie og ansvar. I sammenhold med de overordnede temaer og elevernes eksempler kan vi konstatere, at de falder i fin tråd med folkeskolens krav om temaer. Desuden kunne vi ligeledes konstatere, at eleverne får god træning i de grammatiske færdigheder, som skal danne grundlaget for deres skriftlighed og mundtlighed i engelsk. Afslutningsvis kan vi konkludere ud fra årsplaner og observation af undervisning, at eleverne gradvist bliver undervist varieret og målrettet fra 7- klasse 9 klasse, hvor de overordnede temaer bliver fulgt. Vi vurderer, at eleverne har gode rammer til, at få trænet deres sproglighed på flere niveauer. Dansk I dansk undervisningen arbejdes der med egne og fælles fremstillinger, fiktive såvel som ikke-fiktive handlingsforløb. Arbejdet støttes af analytisk virksomhed. Der arbejdes med kommunikation og tekst-sprogiagttagelse. I dansk undervisningen overværede vi et indlæringsforløb om en analysemodel til film. Eleverne så efterfølgende film, som de afprøvede analysemodellen på. Vi overværede et forløb i drama, hvor de skulle lære at analysere et drama stykke. Her blev der diskuteret spørgsmålet: Hvordan kan man

6 bruge drama-genren? Bagefter afprøvede eleverne dramagenren ved at lave drama i grupper. Ligeledes overværede vi dansk undervisning, hvor man forberedte den kommende retstavningsprøve. I årsplanerne så vi en rigtig god variation af læringsaktiviteter og temaer, som var beskrevet ud fra danskfagets mål. Vi kan konkludere ud fra årsplaner, observation af undervisning, og samtaler med lærere, at undervisningen i høj grad står mål med fælles mål. Idræt: Idræt er i år blevet et udtræksfag i 9. klasse, hvilket vil sige, at eleverne kan komme til prøve i idræt. Det er en ny ramme, hvor eleverne skal udvise viden i idræt, hvor de bliver vurderet ud fra deres praksisfærdigheder og idrætsteori. Det så vi eksempler på i idrætstimerne, hvor eleverne trænede til denne disciplin. Ifølge nogle af eleverne er det en god ramme, da de kommer til at opleve idræt på en ny måde, samt får mulighed for at udvikle deres egne idrætsformer og idrætsspil. Desuden skal de kunne formidle deres spil eller aktivitet overfor resten af eleverne, og det er de generelt rigtig gode til. Ifølge eleverne er det en ramme, som er meget motiverende. De bliver bevidste om dem selv, og andre på flere niveauer. I og med at de skal op til prøve i grupper, er der ligeledes læring i samarbejde, ansvarlighed og kommunikation. Vi så idrætstimer, hvor eleverne fra 7 9 klasse øvede sig i denne eksamensform, og det var nogle engagerede elever, som skulle øve sig på prøveforløbene. Her er det bestemt en fordel, at de er tre sammenkørte

7 klassetrin. Her kunne vi observere, at eleverne lærte noget af hinanden på tværs, hvor 9. klasse elever i den relevante time underviste de øvrige klasser i nogle spil. Fordelen er, at de yngre elever på de to andre klassetrin lærer noget af dette, og dermed er godt stillet, når de selv starter i 9. klasse. Når man læser årsplanen er det et meget varieret indhold, hvor eleverne afprøver idræt inden for en bred vifte af idrætsformer, hvilket vil give dem rigtige gode forudsætninger i en eventuel idrætseksamen. Matematik: I matematikundervisningen er kravet til indholdet, at der skal arbejdes med tal, regning og geometrisk beskrivelse. I arbejdet med faget skal eleven kunne veksle mellem teori og praksis i behandlingen af matematiske problemstillinger. Vi overværede undervisningen, hvor man skulle lære ligninger og uligheder med en og to ubekendt. Der blev lavet en fælles gennemgang af reglerne for ligninger og uligheder. Eleverne arbejdede med opgaver, mens læreren gik rundt og hjalp. Samlet vurdering: Vi har haft samtaler med den enkelte lærer og skolens ledelse om undervisningens indhold. Vi har mødt faglige kompetente lærere, som alle leverede veltilrettelagte og differentierede undervisningsforløb. På baggrund af vore iagttagelser kan vi konkludere at undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

8 Skoledagen har på mange en struktur, som ligger tråd med den nye skolereform. Det indbefatter modulundervisning, tid til leg, fælles timer og kost og motion. Det giver muligheder den enkelte elev, for at føle sig accepteret, og indgå i aktive fællesskaber. Skolens undervisning bygger på en positiv forventning til den enkelte, og ruster eleverne på bedste vis til at klare livet også uden for skolen. Tilsynsførende: Gorm Nielsen og Søren Skousen.

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 16/9 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere