1. Generelt om salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generelt om salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel"

Transkript

1 BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Maj 2015) Disse bestemmelser, "Bestemmelser om Distancehandel", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel. Med "Distancehandel" forstås Salgsmetoder, hvor Kontokort ikke er til stede på betalingstidspunktet. De "Salgsmetoder" som omfattes af Bestemmelser om Distancehandel, er f.eks. salg via internettet, salg efter postordre og/eller telefonisk ordre, mobilbetalinger, tilbagevendende betalinger med lagret kortnummer (såkaldt "Account on File") og abonnementsbetalinger (såkaldte "Recurring Payments"). Bestemmelserne om Distancehandel udgør et supplement til de Generelle betingelser om indløsning af kontokorttransaktioner, der gælder for den aftale om Indløsning af Kontokorttransaktioner ("Hoveddokumentet"), som er indgået mellem Salgsvirksomheden og Euroline. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem Hoveddokumentet og Bestemmelser om Distancehandel skal Bestemmelser om Distancehandel have forrang. Ord, som indledes med en versal, dvs. stort bogstav, refererer til et ord, som har fået en særligt betydning/definition i Hoveddokumentet og skal i disse Bestemmelser om Distancehandel have samme betydning, som i Hoveddokumentet. 1. Generelt om salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel Ved salg med Kontokort via internet accepteres samtlige Kontokort iht. Aftalen samt i pågældende tilfælde MasterPass og V.me med undtagelse af Maestro-kort, som kun kan accepteres, hvis 3D Secure er installeret og aktiveret. Ved Telefonisk ordre eller Postordre accepteres dog aldrig Maestro. 2. Særlige forpligtelser ved Distancehandel Salgsvirksomheden forpligter sig til: på bestillingsformularen eller internetsiden klart at informere kortindehaveren om, inden betalingsinstruktionerne, i hvilket land Transaktionen sker, samt i hvilket land Salgsvirksomheden betaler moms, på sin hjemmeside ikke at have informationer eller links til hjemmesider med ulovlige og/eller efter Eurolines vurdering uetiske aktiviteter eller til virksomheder, som på et objektivt grundlag må anses for at skade Eurolines anseelse, omgående at underrette Euroline, hvis den pågældende hjemmeside, på hvilken Salgsvirksomhedens salg foregår, skifter www-adresse, og/eller der indføres nye www-adresser, som Salgsvirksomheden anvender til sit salg med kontokort. 3. Kontroller Salgsvirksomheden skal ved debitering af kortindehaveren udføre nedenstående kontroller. 3.1 Autorisation Autorisation skal altid ske på betalingstidspunktet, uanset købets beløb. Autorisationen skal kodes med korrekt Salgsmetode.

2 Ved kontrol af status på Kortindehaverens Kontokort (kontrol af kortstatus) skal der altid anvendes en såkaldt "nulværdi-autorisation". 3.2 Identificering af Kortindehaveren Internet Korttransaktionen skal være gennemført iht. 3D Secure, hvis der ikke er aftalt anden mellem parterne Telefonisk ordre og postordre Ved Telefonisk ordre og Postordre kan Salgsvirksomheden ikke sikre Kortindehaverens identitet. Salgsvirksomheden bærer derfor altid risikoen for samtlige købstransaktioner ved Telefonisk ordre og Postordre. Dette indebærer, at Euroline har ret til at tilbagedebitere Salgsvirksomheden for beløb, der reklameres af Kortindehavere. Dette gælder uanset om Kortindehaverens indsigelse er berettiget eller ikke Postordre Postordredokumentationen skal kræves i lukket forsendelse til Salgsvirksomheden og indeholde: Salgsvirksomhedens navn, by og CVR-nummer, kortindehaverens navn, kortindehaverens adresse (leveringsadresse), kortindehaverens telefonnummer, navn på Kortudsteder, kontokortnummer, kontokortets udløbsdato, bestillingsdato, bestillingens samlede beløb, oplysninger om moms, beskrivelse af de bestilte varer, samt kortindehaverens underskrift Arkivering Salgsvirksomheden skal i mindst 18 måneder arkivere ordreformular/bestillingsdokumentation iht. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS). På Eurolines anmodning skal Salgsvirksomheden inden for fem (5) bankdage fremlægge en ordreformular/bestillingsdokumentation vedrørende enkelte Transaktioner. 3.3 Modtagelsesbevis Ved leverance af fysisk leverbare varer eller billetter, anbefales leverance som postpakke eller brev, hvor det er muligt at få et underskrevet modtagelsesbevis med legitimationskontrol ved udleveringen. Ved leverance af højrisikovarer kræves dog et modtagelsesebevis, se punkt 5.2. Hvis Kortindehaveren reklamerer køb, og der er anvendt modtagelsesbevis, bliver den efterfølgende undersøgelse lettere. Undersøgelsen kan dog påvise, at Euroline alligevel har ret til Tilbagedebitering af den indløste Korttransaktion iht. reglerne i Generelle betingelser. Salgsvirksomheden bærer hele risikoen for Tilbagedebiteringer af indløste Korttransaktioner iht. reglerne i Generelle betingelser, hvis Kortindehaveren bestrider at

3 have modtaget varen eller tjenesten uanset, hvordan Kortindehaveren har identificeret sig iht. punkt Rapportering 4.1 Indsendelse af købstransaktioner m.m. Elektronisk indsamlede købstransaktioner skal senest inden for to (2) dage fra betalingsdagen overføres til Euroline. Ved "betalingsdagen" forstås dagen for autorisationen. For miljøer som f.eks. hoteller, hvor en såkaldt præliminær autorisation sker, skal købstransaktionen være Euroline i hænde inden for tredive (30) dage. 4.2 Transaktionsinformationer Salgsvirksomheden skal ved leverance af varer eller tjenester fremlægge Kortindehaverens Kundekvittering via eller sammen med varen/tjenesten ved leverance. Kundekvitteringen skal indeholde følgende informationer: Ordet "kvittering" i overskriften, Salgsvirksomhedens navn. Navnet skal være det samme som det, der er angivet i Aftalen til Euroline og som dermed angives på Kortindehaverens kontoudtog, telefonnummer og adresse til Salgsvirksomhedens kundeservice, i det pågældende tilfælde, Salgsvirksomhedens hjemmeside (webadresse), trunkeret kontokortnummer, korttransaktionens beløb sammen med transaktionsvaluta, transaktionsdato og klokkeslæt, unikt transaktionsnummer/ordrenummer, som identificerer transaktionen, modtaget Kontrolnummer fra Autorisation, i det pågældende tilfælde, oplysning om at det betegner en internettransaktion, transaktionstype (køb eller returnering), beskrivelse af de bestilte varer og tjenester, returnerings- og tilbagebetalingsregler, øvrige oplysninger iht. den til enhver tid gældende anvendte lov, ved telefonisk ordre skal Salgsvirksomheden på Kortindehaverens kvittering skrive "TO" eller "Telephone Order" samt ved Postordre skal Salgsvirksomheden skrive "MO" eller "Mailorder". I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en fysisk kvittering på gennemført og rapporteret Korttransaktion, f.eks. ved visse former for Internethandel, skal Salgsvirksomheden oprette og gemme Transaktionslog og på Eurolines anmodning udlevere følgende informationer om; Korttransaktionen: Salgsvirksomhedens navn, Salgsvirksomhedens rapporteringsnummer hos Euroline, i det pågældende tilfælde Salgsvirksomhedens hjemmeside (webadresse), beskrivelse af varer eller tjenester, modtagerens navn og leveringsadresse samt i det pågældende tilfælde modtagerens metode for at autorisere sig f.eks. 3D Securekode, trunkeret Kontokortnummer,

4 korttransaktionens beløb sammen med transaktionsvaluta og moms, transaktionsdato og klokkeslæt, unikt transaktionsnummer/ordrenummer, som identificerer transaktionen, modtaget Kontrolnummer fra Autorisation, transaktionstype (køb eller returnering), indikator for elektronisk handel, bestillerens IP-adresse. Transaktionsloggen skal opfylde kravene iht. PCI DSS. Salgsvirksomheden skal på Eurolines anmodning forevise informationer om Korttransaktioner fra systemer, der håndterer 3D Secure. Hvis det pågældende system håndteres af Payment Service Provider (PSP), skal Salgsvirksomheden sikre, at PSP kan forevise disse informationer på Salgsvirksomhedens anmodning. Dette gælder også ved anmodning om informationer om Korttransaktioner i Transaktionslog. 5. Øvrigt 5.1 Salgssted Salgsstedets salgsplads på internettet skal som minimum indeholde følgende informationer: Salgsvirksomhedens navn. Navnet skal være det samme som det, der er angivet til Euroline i Aftalen og som dermed angives på Kortindehaverens kontoudtog, landet hvor Salgsvirksomheden har sit hjemsted, beskrivelse af de tilbudte varer og tjenester, priser, transaktionsvaluta, skatter og andre myndighedsafgifter, reklamationsregler, returnerings- og tilbagebetalingsregler samt leveringsbetingelser, fragtomkostninger, kundeservicekontakt, adresse og telefonnummer, Salgsvirksomhedens besøgsadresse, eventuelle eksportrestriktioner, logoskrifttyper til Kontokort som Salgsvirksomheden accepterer, i det pågældende tilfælde logoskrifttyper for Verified by Visa og MasterCard SecureCode og V.me og MasterPass samt øvrige oplysninger iht. den til enhver tid gældende lov, der er anvendelig for Salgsvirksomheden, Salgsvirksomheden påtager sig at fremlægge korrekte informationer og løbende opdatere informationerne på hjemmesiden angående ovenstående punkter. 5.2 Risikoreduktion Aktiveret understøttelse af 3D Secure, MasterPass og V.me på Salgsvirksomhedens hjemmeside på internettet indebærer, at Salgsvirksomheden får en såkaldt

5 risikoreduktion, hvilket betyder, at Kortudstederen normalt ikke kan reklamere falske Korttransaktioner. Denne risikoreduktion gælder for Kontokort med varemærkerne Visa, MasterCard og Maestro samt ved accept af MasterPass og V.me. For Kontokort med varemærket Visa omfatter risikoreduktionen i øjeblikket dog ikke virksomhedskort og indkøbskort (såkaldte corporate/commercial cards) udstedt af Kortudstedere uden for Europa. Euroline er ikke ansvarlig for at informere Salgsvirksomheden om korttyper og udstedelsesland eller for advarsler og/eller kontroller, hvis Kontokort omfattes af risikoreduktionen. Euroline har ret til at ophæve retten til risikoreduktion, hvis bedrageriniveauerne iht. Kortnetværkets vurdering overskrider de aktuelt tilladte niveauer. Salgsvirksomheden er indforstået med, at 3D Secure, MasterPass og V.me ikke er en garanti for at beskytte sig mod falske Korttransaktioner. Ved salg af højrisikovarer som f.eks.: hjemmeelektronik, ure, smykker og gavekort er Salgsvirksomheden indforstået med sin risikoeksponering for falske Korttransaktioner, da dette er varer, der oftest udsættes for kortbedragerier. Der kræves et modtagelsesbevis på leverancerne. Salgsvirksomheden skal for egen regning implementere eller skaffe systemer til at forhindre falske bestillinger. Salgsvirksomheden bærer hele risikoen for Korttransaktioner, hvis risikoreduktion som findes iht. 3D Secure, MasterPass og V.me ikke anvendes. 5.3 Specielt vedrørende Recurring Payments (tilbagevendende betalinger) ved salg via internet Når Salgsvirksomheden tilmelder en ny Kortindehaver til tilbagevendende betalinger, og debitering ikke er aktuel på tilslutningstidspunktet, så skal der gennemføres en såkaldt kontrol af status på Kortindehaverens Kontokort en såkaldt "nulværdi-autorisation". Når Salgsvirksomheden tilmelder en ny Kortindehaver, som betaler med Kontokort sender Salgsvirksomheden den første debiteringstransaktion iht. 3D Secure. For denne transaktion gælder den aktuelt gældende risikoreducering iht. 3D Secure. Ved efterfølgende tilbagevendende kortbetalinger (debiteringer) gælder risikoreduceringen iht. 3D Secure ikke, hvilket betyder at Salgsvirksomheden bærer hele risikoen, såfremt intet andet er aftalt. Når en Kortindehaver tilslutter sig og indgår aftale om tilbagevendende kortbetaling, skal Kortindehaveren modtage en kvittering pr. . Kvitteringen skal indeholde teksten "tilbagevendende kortbetaling" og indeholde informationer om beløbets størrelse, hvor ofte debitering sker og hvor længe aftalen gælder. Det skal fremgå, om det drejer sig om et fast beløb eller et variabelt.

6 Når en Kortindehaver betaler varer og/eller tjenester hos Salgsvirksomheden, må Salgsvirksomheden ikke tilslutte Kortindehaveren til Recurring Payments uden at dette fremgår tydeligt og uden at dette accepteres af Kortindehaveren. Kortindehaveren skal modtage en meddelelse før hver debitering. Kortindehaveren skal modtage en meddelelsefør udløbet af eventuelle "gratisperioder eller andre typer af introduktionstilbud. Kortindehaveren skal løbende informeres via meddelelse om eventuelle ændringer i debiteringerne f.eks. ændring af beløb og dato for debitering. Kortindehaveren skal kunne afbryde sin tilbagevendende kortbetaling med umiddelbar virkning. Salgsvirksomheden må ikke gemme Kontokortnummer og øvrige Kontokortinformationer i deres eget system, hvis der ikke er gennemført og godkendt sikkerhedsvalidering og i det pågældende tilfælde certificering iht. Kortnetværkets krav (PCI DSS). Salgsvirksomheden skal kunne udarbejde dokumentation fra softwaren, som håndterer 3D Secure og Kundekvitteringen vedrørende Kortindehaverens valg af debiteringsfrekvens og tidsperiode, som Recurring Payments er blevet tilladt af Kortindehaveren. Korttransaktionen skal indeholde informationer om Recurring Payment. Salgsvirksomheden har ansvaret for de krav, der stilles i forhold til PSP, så korttransaktionernes indhold er i overensstemmelse med Generelle betingelser, Bestemmelser og Instruktioner. Korttransaktionen skal altid kontrolleres gennem Autorisation før hver debitering. Hvis Autorisation nægtes, må debitering ikke gennemføres. Det beløb, som iht. aftalen med Kortindehaveren skal debiteres, må ikke ændres uden Kortindehaverens accept. 5.4 Specielt vedrørende Account on File ved salg via internet Når Salgsvirksomheden tilslutter en ny Kortindehaver, som betaler med Kontokort sender Salgsvirksomheden den første transaktion iht. 3D Secure. For denne transaktion gælder den aktuelt gældende risikoreducering iht. 3D Secure. Når Salgsvirksomheden tilmelder en ny Kortindehaver til tilbagevendende betalinger og debitering ikke er aktuel på tilslutningstidspunktet, så skal der gennemføres en såkaldt kontrol af status på Kortindehaverens Kontokort en såkaldt "nulværdi-autorisation". Ved efterfølgende kortbetalinger (debiteringer) gælder risikoreduceringen iht. 3D Secure ikke, hvilket betyder at Salgsvirksomheden bærer hele risikoen, såfremt intet andet er aftalt. 6. Sikkerhed 6.1 Håndtering af bestemte kontokortinformationer Med henblik på dels at bevare et højt sikkerhedsniveau i de globale kortbetalingssystemer, dels at styrke tilliden til Kontokort som betalingsmiddel, er det af yderste vigtighed, at alle, som håndterer Kontokortinformationer, gør det på en sikker måde. Med "Kontokortinformationer" forstås sådanne informationer, som er præget eller trykt på Kontokortets for- og bagside, inklusive informationer som er lagret i Kontokortets magnetspor og chip. Derfor har Kortnetværkene vedtaget en fælles standard for håndtering af Kontokortinformationer. Standarden kaldes Payment Card

7 Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) og er udviklet af de internationale kortnetværk Visa og MasterCard. Salgsvirksomheden forpligter sig til at overholde standarden PCI DSS i den udformning, der til enhver tid er offentliggjort på 6.2 Godkendelse af systemer Systemer, som leverer Transaktioner til Euroline, skal være godkendt af Euroline eller anden tredjepart, som Euroline anviser. Euroline kan stille krav til særlig kontrol af komponenter, der er følsomme ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Denne kontrol eller scanning udføres af en i samråd med Euroline udvalgt aktør. 6.3 Specielt vedrørende Payment Service Providers Hvis Salgsvirksomheden anvender en tredjepart (såkaldt Payment Service Provider) til dele af eller al Distancehandel, skal Salgsvirksomheden sikre, at denne opfylder alle krav iht. PCI DSS. 6.4 Ændringer i systemer m.m. Ændringer i systemet, som påvirker de gældende forudsætninger på tidspunktet for godkendelsen, må ikke gennemføres uden Eurolines godkendelse. Salgsvirksomheden skal gennemføre en af Euroline anvist test af opkoblingen til Eurolines modtagelsessystem, inden Transaktioner må indsendes til Euroline. Salgsvirksomheden skal informere Euroline om enhver form for installation, flytning eller afvikling af udstyr, som er teknisk tilsluttet til Euroline eller en anden indsamler af Transaktioner, der arbejder efter ordre fra Salgsvirksomheden inden for rammerne af denne aftale. 6.5 Dataangreb og IT-forensisk undersøgelse Hvis Euroline har mistanke om, at Salgsvirksomhedens kassesystemer, it-systemer eller lignende har været udsat for angreb, manipulation eller lignende, som efter Eurolines mening på nogen måde berører Parternes samarbejde iht. denne Aftale, har Euroline ret til at foretage en såkaldt IT-forensisk undersøgelse ("Undersøgelsen") af det pågældende udstyr. Undersøgelsen må foretages af Euroline eller af en IT-forensisk virksomhed, der er engageret af Euroline. Tidspunkt og dermed relaterede spørgsmål/rutiner, som kan henføres til Undersøgelsens gennemførelse, skal, hvis Euroline ikke vurderer dette som ubelejliget, om muligt aftales mellem Parterne. Euroline må dog også, hvis det efter Eurolines mening er mest formålstjenligt, besøge Salgsvirksomheden og gennemføre Undersøgelsen, uden at Salgsvirksomheden underrettes herom på forhånd. Det påhviler Salgsvirksomheden i rimeligt omfang at medvirke ved Undersøgelsen og lette gennemførelsen, således at formålet med Undersøgelsen, dvs. at konstatere hvorvidt der har været angreb/manipulation, kan opnås.

8 I tilfælde af, at det ved Undersøgelsen konstateres at Salgsvirksomhedens kassesystemer, it-systemer eller lignende, har været udsat for angreb, manipulation eller lignende, påhviler det Salgsvirksomheden på Eurolines anmodning at godtgøre Euroline omkostninger til Undersøgelsen.

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) Disse bestemmelser "Bestemmelser om Kontanthævning", gælder ved kontanthævning over skranken med Kontokort

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere