Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse."

Transkript

1 Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

2 Program 16. juni Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen formål og indhold. Skolereformen udmøntet på Bogense Skole m. eksempler fra afdelingerne. Spørgsmål.

3 Bogense Skole en skole for alle Vision Bogense Skole er en skole med et innovativt fokus og en ambition om at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan, og give dem en vifte af kompetencer, der giver dem mulighed for at sætte deres viden i spil, tænke og udvikle nyt og gøre dem til glade, livsduelige voksne. Værdier, mål og pejlemærker Bogense Skole bygger sin praksis på værdier, mål og pejlemærker vi står sammen om. De udtrykker forholdet mellem elever, forældre og personale, medarbejdernes indbyrdes forhold, samt forholdet til andre brugere og samarbejdsparter. Bogense skole er en skole med helhed og sammenhængskraft på alle niveauer. Vi har flere afdelinger men skal fremstå og opleves som én skole. Værdier Glæde Ordentlighed Mod Anerkendelse

4 Mål og pejlemærker På Bogense skole skal vi derfor: Være en skole i stadig udvikling med fokus på trivsel og læring for alle. Være baseret på et anerkendende menneskesyn. Være en skole, hvor vi prioriterer tidlig indsats og høj fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen, så vi kan inkludere de børn, vi har. Være en skole, hvor der er sammenhæng i barnets liv, og hvor der er fokus på overgangene fra dagpleje til ungdomsuddannelserne. Være en skole med professionelle, fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der ser sig selv i en stor organisation. Være en skole, hvor årgangsteamsamarbejdet og tværfagligheden er et omdrejningspunkt. Være en skole, hvor IKT inddrages som en naturlig og væsentlig del af hverdagen. Være en skole, hvor delegation af ansvar og resurser, skaber en bedre skole for elever og ansatte.

5 Reformens hovedformål. 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

6 En længere og mere varieret skoledag En længere skoledag Skoledagen for de mindste elever slutter omkring klokken 14, for elever i 4. til 6. klasse omkring klokken og for elever i 7. til 9. klasse omkring klokken 15. Flere timer til dansk og matematik fra klasse Fordi de to kernefag er grundlæggende for at kunne lære andre fag. Tidligere fremmedsprog Engelsk fra 1. klasse, 2. fremmedsprog (tysk/fransk) fra 5. klasse og mulighed for at vælge et tredje fremmedsprog som valgfag i 7. klasse. Fordi fremmedsprogene er vigtige for at kunne begå sig i det globale samfund.

7 Nye fag håndværk og design samt madkundskab Eleverne skal lære om sundhed og om mad fra jord til bord. De skal lære at udvikle en idé fra proces til færdigt produkt. Fordi deres innovative og kreative kompetencer skal styrkes, og fordi skolen skal afspejle, at Danmark både er et videns- og et produktionssamfund. Flere valgfag fra 7. klasse Det bliver muligt at oprette nye valgfag, og valgfagsundervisningen rykkes til 7. klasse og gøres samtidig obligatorisk. Fordi det er vigtigt, at de ældste elevers interesser og forudsætninger imødekommes, så de er motiverede for videreuddannelse.

8 Lektiehjælp og faglig fordybelse Fordi der skal være tid til at få forklaret tingene en ekstra gang, til at få hjælp med lektierne og til at fordybe sig med de ting, der er særligt svære eller særligt spændende. Motion og bevægelse Bliver integreret i alle elevers skoledag i gennemsnit 45 minutter dagligt. Fordi det styrker elevernes motivation, læring og sundhed. Den åbne skole Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund. Fordi eleverne skal klædes på til det samfund, de skal være en del af, og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge.

9 Undervisningstiden Undervisningstiden opgøres i klokketimer. Pauser indgår i den samlede undervisningstid Der er ikke opstillet en norm for antallet af skoledage. De nævnte 40 uger er blot et almindeligt kendt eksempel. Der er heller ikke opstillet en norm for, hvor lang den enkelte skoledag eller skoleuge skal være, men det forudsættes, at undervisningen fortsat normalt foregår på hverdage inden for tidsrummet mellem cirka klokken 8.00 og

10 Timetal, lektioner, mødetid 0. 3.kl kl kl. Timetal 28/30 timer 30/33 timer 33/35 timer Lektioner Se ugeskema Se ugeskema Se ugeskema Mødetid Bogense / Kongslund /14.50 Specialtilbud

11 Skoledagen Hvordan kommer skoledagen til at se ud på Bogense Skole? Eksempler: Indskoling Mellemtrin Overbygning Regnbuen/Pusterummet

12 Indskoling Den nye folkeskolereform i indskolingen på afdeling Bogense Positioner Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 30 min. egen pause 15. min spisning ( ) 30 min. egen pause 15 min. spisning ( ) 30 min. egen pause 15 min. spisning ( ) 30 min. egen pause 15 min. spisning ( ) 30 min. egen pause 15 min. spisning ( ) Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 15 min. bevægelsesbånd 15 min. egen pause 15 min. læsebånd Undervisning 15 min. bevægelsesbånd 15 min. egen pause 15 min. læsebånd K U L T U R D A G Undervisning 15 min. bevægelsesbånd 15 min. egen pause 15 min. læsebånd Undervisning 15 min. bevægelsesbånd 15 min. egen pause 15 min. læsebånd Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Fordybelse Fordybelse Fordybelse Undervisning

13

14 Den nye folkeskolereform Principper i Overbygningen på Bogense Skole Ugeskema Overbygning Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Både 7., 8. og Pause kl har Kilometer lektioner i s benene Pause idræt i løbet af Valgfag mandag Pause Lektiecafé/faglig fordybelse

15 Regnbuen Positioner Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Pause : Pause: Pause: Pause: Fordybelse / Fordybelse / Fordybelse / bevægelse Fordybelse / bevægelse 20 min + 25 min. Egen pause/spise bevægelse 20 min + 25 min. Egen pause/spise 20 min.+ 25 min. egen pause/ bevægelse 20 min.+ 25 min. Egen pause/spise Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning K U L T U R D A G Pause: Fordybelse/ bevægelse 20 min.+ 25 min. Egen pause/spise Undervisning Undervisning Undervisning Pause: Pause: Pause: Pause: 30 min. Pause + 30 min. Pause min. Pause 30 min. Pause + 15 min. Spisning min. Spisning + 15 min. spisning 15 min. spisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Pause: 30 min. Pause + 15 min. spisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning

16 Skema afdeling Kongslund indskoling (0-3.klasse) klokken mandag tirsdag onsdag torsdag fredag morgensang morgensang morgensang morgensang morgensang læsebånd læsebånd læsebånd læsebånd læsebånd lektion 1.lektion 1.lektion 1.lektion 1.lektion Pause Pause Pause Pause Pause lektion 2.lektion 2.lektion 2.lektion 2.lektion lektion(incl.20 min bevægelse) 3.lektion(incl.20 min bevægelse) 3.lektion(incl.20 min bevægelse) 3.lektion(incl.20 min bevægelse) 3.lektion(incl.20 min bevægelse) Spisning Spisning Spisning Spisning Spisning pause pause pause pause Pause lektion Incl.15 min pause 4.lektion Incl.15 min pause 4.lektion Incl.15 min pause bevægelse 4.lektion Faglig fordybelse Faglig fordybelse Faglig fordybelse Faglig fordybelse 5.lektion Faglig fordybelse: Mandag til torsdag fra til er der faglig fordybelse, hvor eleverne har mulighed for at lave lektier og træne færdigheder. Der vil også foregå aktiviteter, som understøtter undervisningen. Faglig fordybelse varetages fortrinsvis af pædagoger. Bevægelse: Der er indlagt 20 minutters bevægelse hver dag i forbindelse med en undervisningslektion. Derudover er der en ugentlig bevægelseslektion. Læsebånd: Hver morgen efter morgensang er der et 20 minutters læsebånd, hvor der er fokus på læsning såvel fri- som faglig læsning. Læsebåndet varetages af lærere. Engelsk: Der undervises i engelsk fra 1. klassetrin.

17 Skema afdeling Kongslund mellemtrin (4-6.klasse) klokken mandag tirsdag onsdag torsdag fredag morgensang morgensang morgensang morgensang morgensang læsebånd læsebånd læsebånd læsebånd læsebånd lektion 1.lektion 1.lektion 1.lektion 1.lektion Pause Pause Pause Pause Pause lektion 2.lektion 2.lektion 2.lektion 2.lektion lektion(incl.15 min bevægelse) 3.lektion(incl.15 min bevægelse) pause 3.lektion(incl.15 min bevægelse) 3.lektion(incl.15 min bevægelse) Spisning og pause Spisning og pause Idræt incl. 30 Spisning og pause Spisning og pause min pause lektion 4.lektion Idræt 4.lektion 4.lektion lektion 5.lektion idræt 5.lektion studietid pause pause pause studietid studietid studietid Studietid: Mandag, tirsdag og torsdag fra er der studietid, samt fredag fra I studietiden har eleverne mulighed for at lave lektier og træne færdigheder. Der vil også foregå aktiviteter, som understøtter undervisningen. Fe-café bliver en del af studietiden. Studietid varetages af lærere. Bevægelse: Der er indlagt 15 minutters bevægelse hver dag i forbindelse med en undervisningslektion udover idrætstimerne. Læsebånd: Hver morgen efter morgensang er der et 20 minutters læsebånd, hvor der er fokus på læsning såvel fri- som faglig læsning. I læsebåndet fokuseres der også i perioder på engelsk frilæsning og på matematisk færdighedstræning. Læsebåndet varetages af lærere. Idræt: Hver onsdag fra kl til er der idrætsundervisning for hele mellemtrinnet. I sommerperioden foregår undervisningen på Kongslundsskolen. Fra efterårsferien til påske tages bussen til hallen i Bogense. Eleverne får i vinterperioden fri inde i Bogense, og skal selv tage hjem herfra. Tysk: Der undervises i tysk fra 5. klassetrin.

18 Andet Skole og hjemsamarbejdet Forældremøder Skole-hjem-samtaler Kontakt/ Forældreintra forventede svartider Arrangementer Analog til digital Inklusion/ Ressourcecenter Ny skolebestyrelse

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere