Tilsynserklæring for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæring for skoleåret 2011-12"

Transkript

1 Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg Grønnedalsvej Skanderborg Skolekode: Tilsynserklæring for skoleåret Tilsynsførende: Lise Austad Valgt for 4 år af forældrene på skolens generalforsamlingen i Tilsynsbesøg: 15. og 16. maj, 5., 6. og 7. samt 19. juni 2012 Tilsynserklæringens indhold 1. Indledning 2. Skolen her og nu 3. Rapport fra tilsyn i klasser og fag 4. Konklusion 1. Indledning Det er forældrene, som i henhold til gældende lov på friskoleområdet gennem en eksterne tilsynsførende, fører tilsyn med undervisningen i Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg. Tilsynets opgave er at vurdere elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, at vurdere om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at vurdere om skolen overholder kravet i lovens 1, stk. 2, 4. pkt., om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynet er derudover ført med baggrund i Rudolf Steinerpædagogikkens impulser, og de anvisner, der er givet af Rudolf Steiner (se von Heydebrandt og Stockmeyers læreplaner). 2. Skolen her og nu Tilsynet har ført samtaler med souschefen (som stedfortræder for skoleleder, som er sygemeldt og har opsagt sin stilling) og i samtalerne er der overfor tilsynet redegjort for skolens situation. Et elevtal, der per 5. september 2011 var faldet, har nødvendiggjort en økonomisk restrukturering, og de pædagogiske konsekvenser i den forbindelse har betydet mange overvejelser. Omstruktureringen har kostet en del arbejde såvel for skoleledelsen som for lærerkollegiet. En besparelsesplan med konsekvenser for mange af lærernes ansættelsesforhold er nu gennemført, så fokus igen kan i fuldt omgang kan rettes mod det pædagogiske tilbud. Ændringerne er sket i samråd med skolens bestyreles og er kommunikeret ud til forældrene ad flere omgange. Følgende er blevet oplyst: Formålet med skolens pædagogiske konferencer 1. underskolekonferencen for lærer i klasse og 2. overskolekonferencen for lærere i klasse samt 3. den pædagogiske konference for alle lærere er, at sikre pædagogisk helhed og niveau. Den enkelte lærer fremlægger her undervisningsplaner. Desuden arbejdes der løbende med pædagogiske emner, og det vedvarende konferencearbejde betyder en vedvarende evaluering gennem lærernes fremlæggelse af periode- og undervisningsplaner, selve undervisningen og arbejdet i klasserne for hinanden. Det har ikke i fuldt omfang været muligt for tilsynet at få indblik i periode- og undervisningsplaner. Der var en del elever, som endnu ikke var på et standpunkt svarende til det, der kan forventes af færdigheder på klassetrinnet. I den forbindelse har der været ført samtaler med såvel klasselærere som specialundervisningslærer. Tilsynet har også overfor souschefen gjort opmærksom på enkelte svagheder konstateret ved tilsynet. Det er blevet oplyst, at den relevante hjælp og støtte er blevet iværksat med et fornuftigt udbytte. Specialundervisningslæreren har redegjort for de metoder og planer, der er i gang i undervisningen. Der er aftalt et ekstra tilsynsbesøg i efteråret Bestyrelsesformanden er informeret om tilsynsrapportens indhold.

2 3. Rapporter fra tilsyn i klasser og fag Børnehaveklassen: Ved besøget i børnehaveklassen opstod der en lille samtale med børnene. - Det ser fint ud herinde hos jer. En af de tandløse børn svarede: - Vi leger og leger. Vi talte om aldre og fødselsdage, hvad til på året, man var født og hvad måneden hed. Tallenes numeriske værdi var helt bekendt. 'Som barnet leger, kommer det senere til at arbejde'. Hvis det er en sandhed, tegner fremtiden lys for disse børn. Læreplanen blev fremvist. Den indeholder, hvad der forventes på alderstrinnet. 1. klasse, dansk/regning tilsyn 16. maj 2012: Ingen er så ivrige for at lære, som elverne i 1. klasse. Staveord skrives af fra tavlen på egen tavle, hvor ordene så kan tages bort. For derefter at høre ordene fra læreren og nu selv skrive dem. Det var nogle dygtige stavebørn. Der blev læst op og de fleste var ivrige for at vise, hvor meget de kunne læse i de små hæfter og bøger og det var ikke så lidt. Læreren skabte en let munter arbejdsstemning der befordrede elevernes arbejdsglæde. Inden besøget sluttede, ville eleverne lige vise, hvor dygtige de var til regnekunsten. Der blev delt hvide bønner ud. Eleverne talte og delte med 10 i hver bunke, der var ikke nok bønner hele vejen rundt. Senere havde de en historie, hvor de fire regnearter indgik, også det mestrede de flittige elever i 1. klasse. Ikke alene kunne de regne, de kunne også regne den ud. 1. klasse, engelsk tilsyn 5. juni 2012: Ivrigt og flittigt arbejdede eleverne i 1. klasse med i engelskundervisningen. Vers med fingerbevægelser, små spørgsmål til eleverne, der fint mestrede at svare på engelsk. Både i kor og enkeltvis var det engelske sprog i brug ved et lille spil, som eleverne var meget glade for at vise. I en glad og varm stemning er det ingen sag at tilegne sig et fremmed sprog. Very good! 2. klasse, dansk: Eleverne havde været på en lille gåtur. Hjemme i klasselokalet skabte de sammen med læreren en lille tekst på tavlen, hvor gåturens oplevelser blev fortalt. Ved fælles hjælp blev ordene stavet. I hæfterne skrev eleverne teksten af fra tavlen. Flere elever læste den skrevne tekst fra deres hæfter. Der var et godt greb om såvel stavning som læsning. 2. klasse, regning tilsyn 6. juni 2012: Eleverne i 2. klasse øvede rengekunst. Talte og talte tændstikker i bunker af ti. Mon det kom til at passe? Under hovedregningen var både addition og multiplikation på programmet. Der blev også reciteret et lille vers og fløjterne kom også i brug. Der blev fremvist dansk- og regneperiodehæfter. Eleverne mestrede at bevæge sig i tallene mellem 1 og klasse, elevoptræden med spil fra Det gamle Testamente: 'Josef og hans brødre': Kulissen var sat med ægyptiske tegn, herunder svøben og krogen. Lerkrukker og palmer. Den karakteristiske ægyptiske hovedbeklædning lyste i guld. Eleverne havde for første gang selvstændige replikker. Det bød ikke på vanskeligheder. Heller ikke sceneskift voldte besvær. Eleverne i 3. klasse fortjener megen ros for det tydelige og klare sprog, der kunne høres ned til de bagerste rækker i salen. Sikkert og indlevende fortalte klassen historien om Josef og hans brødre. Slutreplikken gav et godt billede af spillets tema: 'Se 11 stjerner bevæger sig for dig, Du drømme-mester'. 3. klasse, hjemstavnslære med byggeperiode: I 3. klasse arbejdes der med de fire urhåndværk, samtidigt med at der fortælles om bonden, jægeren, smeden og fiskeren. Det var nogle flittige murersvende man kunne møde ude i skolegården. Her blev der renset mursten og lagt fundament til en mur, der sammen med eksisterende mure skulle danne en havemur rundt om legepladsen. Det var ikke nødvendigt med frikvarter, eleverne ville hellere fortsætte med murearbejdet. Arbejdsglæde var overskriften. 4. klasse, dansk tilsyn 15. maj 2012: Som forberedelse til en klasserejse havde læreren og eleverne samtale om bagagen og provianten. Hvad kunne nu være nødvendigt at medtage og hvad kunne undværes og hvad var uønsket. Hvad var direkte uønsket at medtage. Eleverne debatterede ivrigt. Læreren skrev på tavlen, det blev en lang liste. Derudover stavede og læste eleverne for tilsynet. Langt de fleste elever havde niveau svarende til klassetrine.. 4. klasse, eurytmi tilsyn 5. juni 2012:

3 13 elever i pastelfarvede eurytmidragter arbejdede flittigt og engageret. Der blev arbejdet med tone-eurytmi, her C-durskalaen. Også tonehøjder og tilsvarende bevægelser blev gennemgået. Eleverne bevægede sig med lethed igennem de forskellige øvelser, hvor hele mennesket var i aktivitet. I grupper og i samlet kreds med smukke bevægelser. Eurytmien harmoniserer menneskets tanke-, følelses- og viljesområder og behøver som sådan hele mennesket. En ypperlig undervisning skabte en munter og glad arbejdsstemning. 4. klasse, geografi tilsyn 7. juni 2012: Dagen begyndte med recitation på engelsk. Enkelte elever fremsagde små tekster alene. Derefter blev der taget fat på geografien. Emnet var Danmark. Dog var området omkring skolen og Skanderborg først blevet behandlet at kende sin egen egn og sted dernæst Skanderborg by og historie og så turen til Århus. Åens munding. Efter at have lært og arbejdet med disse nærområder var det nu Danmarkskortet, der skulle erhverves. I den sidste del af timen skulle Danmarkskortet nedtegnes. Ikke nogen helt nem opgave. Der blev flittigt øvet blandt andet bunden skrift. Enkelte elever mestrede at skrive små selvstændige tekster til lærerens undervisning. 5. klasse, historie tilsyn 15. maj 2012: Kulturhistorien henter beretninger fra det gamle Grækenland. Lytter man til elevernes spørgsmål, kan man opleve, at de finder sig selv i disse beretninger. At blive sig selv var og samtidig at begynde at få forståelse for verdenshistoriens udvikling. At disse beretninger taler til barnet i denne alder og giver dem gode muligheder for at forstå sig selv og forløbet i verdensudviklingen. Eleverne havde beskæftiget sig med Pythagoras og der var meget at bearbejde, da der skulle genfortælles fra dagen før. Her øvede eleverne sproglig fremstilling, nænsomt, korrigeret og rettet, hvis det var nødvendigt. Periodehæfterne blev fremvist, eleverne læste op af selvkomponerede tekster. Det blev også muligt at overvære en stund med staveøvelser. Jo elverne i 5. klasse godt er på vej. 5. klasse, dansk tilsyn 6. juni 2012: Eleverne i 5. klasse inviterede indenfor til en lille morgenkoncert. Flerstemmigt stykke for fløjter. Det klingede og klang af smukke toner. Senere læste eleverne fra tavlen uden besvær, alle fik lov til at vise deres læsekunst. Teksten bestod blandt andet af flere sammensatte ord. Også staveøvelserne af forskellig sværhedsgrad klarede eleverne i bedste stil. 7. klasse, fysik: I 7. klasses fysikundervisning behandles akustik, lys, lysets brydning, de cladniske klangfigurer og taljespørgsmålet. Ved tilsynsbesøget var temaet taljespørgsmålet, hvor flere hjul er forbundne. Læreren fremviste en talje og der blev ivrigt drøftet om taljen kunne mindske eller forøge vægten af et ophængt lod. Eleverne fik prøvet effekten af taljen. At løfte, at trække ned Hjemmearbejdet blev at skrive tekst over iagttagelsen. Her må eleverne selv komme frem til bedømmelsen, begreberne vågner i 7. klasse. Den begejstret og saglig lærer fremmer elevernes spørgelyst. Der blev fremvist arbejdshæfter, som var udformet mere omhyggeligt og kunstnerisk end kladdehæfterne. 7. klasse, engelsk tilsyn 5. juni 2012: Eleverne arbejdede med Captain Cook the Great Explorer. Samtalen om teksten blev ført på engelsk. Læreren skabte en tillidsfuld stemning, der gav eleverne mod på at forme selvstændige, lange sætninger. Selve historien om Cook blev grundigt behandlet og drøftet og en del nye gloser blev præsenteret. Eleverne havde gode engelskkundskaber, og de fleste havde også god engelsk udtale. 7. klasse, dansk tilsyn 6. juni 2012: Eleverne arbejde med en tekst af Cecil Bødtker. Fortællinger omkring Tavs. Omhandlende menneskelige relationer om modstridende følelser, der munder ud i konflikter. Inddelt i grupper havde eleverne fået til opgave at drøfte og bearbejde den læste tekst. De fire spørgsmål fra tavlen skulle besvares og nedskrives. Der var livlige drøftelser eleverne imellem. Læreren hjalp med spørgsmål, hvor det var nødvendigt. I fællesskab lykkedes det for eleverne at finde en passende konklusion. Der blev også oplæst ekstemporetekster med passende indhold og betoning med et tilfredsstillende resultat. 8. klasse, matematik tilsyn 6. juni 2012: Undervisningen bød på gennemgang af regneregler for eksponentialregning med eksempler i en lind strøm. Læreren skabte en tillidsfuld stemning, eleverne befandt sig godt. En klar og tydelig underviser. Eleverne kom efter tur til tavlen og fremviste færdigheder. En helt igennem gennemført time, hvor eleverne var

4 særdeles aktive. De blev også undervist af en yderst kompetent lærer, der varierede undervisningen hele timen igennem. 8. klasse, engelsk tilsyn 5. juni 2012: I danskundervisningen blev en nylig studietur til England bearbejdet. Eleverne arbejdede skriftligt med referater af turens mange oplevelser. Læreren var behjælpelig med sætningsdannelser. Flere af eleverne læste op fra deres opgave. Der blev fremvist periodehæfter fra historieperioden, der blandt andet omhandlede renæssancens kunstnere, reformationen, protestanter, katolikker, Johann Gutenberg, for blot at nævne nogle af de berømte emner. Hæfterne var skrevet for hånd og kunstnerisk udformet med mange tegninger, der svarede til teksterne. Såvel stavning som læsning var i niveau klasse, eurytmiopvisning 19. juni 2012: Sikke en afslutning. Eleverne viste eurytmi fra årets undervisning. De fleste elever fra de første 8 klasser kom efter tur på scenen, medens de øvrige på på. Eurytmi til musik og eurytmi til sprog. Chopins sørgemarch, moderne musik. Øvelser i takt og rytme. Bevægelse i grupper rundt på scenen med tonehøjde. Intet under at begejstringen løftede taget. Tydeligt, at eleverne kunne lidt at vise deres færdigheder for hinanden. Tak for oplevelsen og tak til Rudolf Steiner skolens glade elever og deres eurytmilærer Marianne Korsgaard. 9. klasse, dansk tilsyn 15. maj 2012: I danskundervisningen øvede eleverne evnen til at kunne bedømme. At finde frem til en forståelse af begrebernes kvalitet. Læreren serverede og eleverne tog for sig. Forbilledlig undervisning. Eleverne arbejde med to tekster: en af Klaus Rifbjerg og en af W. Faber: 'En kanariefugl der bliver begravet'. Hvad tog beretningen udgangspunkt i? Forskelligheden af de to forfatteres tekst og konkret at kunne beskrive denne forskellighed. Det var en engageret lærer, der underviste en engageret klasse, hvor også oplæsning og staveøvelser fik plads. Til slut en hjemmeopgave, der skulle munde ud i et skriftligt arbejde over temaet, men nu set ud fra eleverne selv. Eleverne arbejder med uddelte tekster. Herunder staveøvelser, de var ivrigt arbejdende og havde et godt begreb om stavningen. Også opgaven med selvstændigt at forme tekster ud fra et givet emne blev gennemført uden de store vanskeligheder. 9. klasse, kemi: Arbejdet bestod i at skabe kemiske formler, herunder syredannelse ud fra grundstoffer. Eleverne var engagerede, der blev flittigt skrevet notater og stillede spørgsmål. Fosforsyre: P + 1½ O2 PO3 + H2O => H2PO4 Brænde fosfor og ilt, tilført vand. Der herskede god arbejdsstemning mellem eleverne og læreren. 9. klasse, engelsk tilsyn 16. maj 2012: En time i engelsk sprog, hvor der var aktivitet fra begyndelsen til slutningen. Der blev plads til recitation/talekor, oplæsning, samtale, skriftlige øvelser med spørgsmål, hvor eleverne arbejde sammen to og to, den ene stillede spørgsmål og den anden skulle nedskrive svaret på engelsk. Der blev blandt andet arbejdet med en tekst af Oscar Wilde: 'The selfish Giant'. Der herskede en stemning af alvor og humor i klassen. Eleverne var engagerede, ivrige og seriøst arbejdende, med en høj grad af disciplin. Ikke vanskelig at forstå, hvorfor eleverne engelsk både var i topklasse med udtale og formuleringsevne. Med så begavet en lærer kan det ikke blive andet. Det kan man kun tage hatten af for. 10. klasse/1. vg., dansk tilsyn 15. maj 2012: Eleverne arbejde med begrebet 'ære'. Hvornår og hvordan opleves og udvikles dette? Opgaven var, at se æren i lyset, eller igennem sagaen om to fosterbrødres liv. At øve en dom, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Her kræves indsigt og overblik i sagaen. Brødrenes handlinger skulle bedømmes. Det blev grundigt behandlet med mange indlæg og spørgsmål. 'Vrede kan ikke få øje på sandheden' var en sætning, der kunne forstås. En samling af engagerede elever. Der blev hjulpet og undervist af en engageret lærer. 10. klasse/1. vg., engelsk tilsyn 7. juni 2012: Al samtale foregik på engelsk. Elevernes ordforråd var imponerende og ligeledes deres udtale. Hvilket ikke var underligt, da lærerens engelsk var i en liga for sig. Der blev arbejdet med en diktat. Eleverne skulle skrive et poem; det gik kvikt for sig. Læreren skrev følgende på tavlen: GIVINENOSIAT. Det var nu hjemmeopgaven at finde så mange engelske ord ud fra bogstaverne. Kun et af dem i hvert ord, men gerne flere af det samme.

5 11. klasse/2. vg., matematikøvetime: Øvetimen i matematik bød på hovedbrud, da opgaverne i trigonometri skulle løses. Eleverne arbejde engagerede og spørgelystne, og alle var ivrigt arbejdende. Ved fælles hjælp fandt eleverne frem til resultatet. Time foregik i en glad og seriøs arbejdsstemning. At lære at lære må være målet. 12. klasse/3. vg., matematik tilsyn 16. maj 2012: Integral- og differentialregning. Straks fra hovedfagstimens begyndelse var eleverne engagerede og spørgelystne. Bød opgaverne på vanskeligheder, blev de løst ved fælles hjælp. At udregne volumen på dette niveau kræver særlig bevidsthed og dermed en evne til at tænke klart. Det mestrede de fleste i 12. klasse. Der blev fremvist indskrivningshæfter fra perioden. Alle eleverne viste højt niveau og samarbejdet mellem elever og lærer var forbilledligt klasse, 'Tiggeroperaen' af Bertold Brecht: Tiggeroperaen eller måske bedre kendt som 'Laser og pjalter' gik over scenen en hverdagsaften i foråret. De fire overskoleklasser havde sammen med dansk- og dramalæreren og musiklæreren arbejdet med dette skuespil, hvor sang og musik også havde en fremtrædende plads. Replikkerne blev fremført med et velformet sprog. Det var som om, alt blev vævet sammen til en helhed. Kostumerne, dragterne, kulisserne, ja, selv sminkningen var i top. De unge mennesker virkede til at være ét med opgaven, der spillede sig langt ud over scenekanten, til glæde for tilskuerne. På ingen måde prangende. Så meget desto stærkere virkede denne opførelse. Et sjældent indblik i arbejdet med skuespil, der rummer så mange opgaver for eleverne. Tillykke med arbejdet til Overskolen. 4. Konklusion Tilsynet kan konstatere, at undervisningssproget er dansk. Skolens ansatte og lærere møder eleverne med respekt for den enkeltes frihed og muligheder og dermed forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det er tilsynets vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik/regning og engelsk - med de nævnte undtagelser, som skolen tager hånd om - lever op til de forventninger, og i vidt omfang står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynsførende Lise Austad Vejlby Toften Risskov Skanderborg den 25. juni 2012

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2011/2012 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense

Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense Tilsynserklæring Det er mit tredje år som tilsynsførende og jeg har valgt at følge samme fremgangsmåde som de to foregående år. Jeg har ført tilsyn tre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Årsberetninger 2011-2012

Årsberetninger 2011-2012 Årsberetninger 2011-2012 Indholdsfortegnelse Året der gik i SFO 2 Minikrogen 5 1. klasse 8 2. klasse 11 3. klasse 13 4. klasse 16 5. klasse 21 6. klasse 24 7. klasse 27 Mantle 7. klasse 30 Musik 33 1 Året

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Århus Friskole Pædagogisk Rapport 2010 ÅRHUS FRISKOLE. PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning. Side 1

Århus Friskole Pædagogisk Rapport 2010 ÅRHUS FRISKOLE. PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning. Side 1 ÅRHUS FRISKOLE PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning Side 1 Forord Kære forældre og venner af Århus Friskole. Endnu et år er gået og endelig er den klar igen årets store pædagogiske rapport,

Læs mere

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration Årsberetning fra skolelederen v. Mette Lisbjerg Personale I dette skoleår oplevede vi, at en medarbejder gik på pension. Det var Niels Ishøj Christensen vores pedel, der i februar trak sig tilbage til

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere