Tilsynserklæring for skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæring for skoleåret 2011-12"

Transkript

1 Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg Grønnedalsvej Skanderborg Skolekode: Tilsynserklæring for skoleåret Tilsynsførende: Lise Austad Valgt for 4 år af forældrene på skolens generalforsamlingen i Tilsynsbesøg: 15. og 16. maj, 5., 6. og 7. samt 19. juni 2012 Tilsynserklæringens indhold 1. Indledning 2. Skolen her og nu 3. Rapport fra tilsyn i klasser og fag 4. Konklusion 1. Indledning Det er forældrene, som i henhold til gældende lov på friskoleområdet gennem en eksterne tilsynsførende, fører tilsyn med undervisningen i Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg. Tilsynets opgave er at vurdere elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, at vurdere om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at vurdere om skolen overholder kravet i lovens 1, stk. 2, 4. pkt., om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynet er derudover ført med baggrund i Rudolf Steinerpædagogikkens impulser, og de anvisner, der er givet af Rudolf Steiner (se von Heydebrandt og Stockmeyers læreplaner). 2. Skolen her og nu Tilsynet har ført samtaler med souschefen (som stedfortræder for skoleleder, som er sygemeldt og har opsagt sin stilling) og i samtalerne er der overfor tilsynet redegjort for skolens situation. Et elevtal, der per 5. september 2011 var faldet, har nødvendiggjort en økonomisk restrukturering, og de pædagogiske konsekvenser i den forbindelse har betydet mange overvejelser. Omstruktureringen har kostet en del arbejde såvel for skoleledelsen som for lærerkollegiet. En besparelsesplan med konsekvenser for mange af lærernes ansættelsesforhold er nu gennemført, så fokus igen kan i fuldt omgang kan rettes mod det pædagogiske tilbud. Ændringerne er sket i samråd med skolens bestyreles og er kommunikeret ud til forældrene ad flere omgange. Følgende er blevet oplyst: Formålet med skolens pædagogiske konferencer 1. underskolekonferencen for lærer i klasse og 2. overskolekonferencen for lærere i klasse samt 3. den pædagogiske konference for alle lærere er, at sikre pædagogisk helhed og niveau. Den enkelte lærer fremlægger her undervisningsplaner. Desuden arbejdes der løbende med pædagogiske emner, og det vedvarende konferencearbejde betyder en vedvarende evaluering gennem lærernes fremlæggelse af periode- og undervisningsplaner, selve undervisningen og arbejdet i klasserne for hinanden. Det har ikke i fuldt omfang været muligt for tilsynet at få indblik i periode- og undervisningsplaner. Der var en del elever, som endnu ikke var på et standpunkt svarende til det, der kan forventes af færdigheder på klassetrinnet. I den forbindelse har der været ført samtaler med såvel klasselærere som specialundervisningslærer. Tilsynet har også overfor souschefen gjort opmærksom på enkelte svagheder konstateret ved tilsynet. Det er blevet oplyst, at den relevante hjælp og støtte er blevet iværksat med et fornuftigt udbytte. Specialundervisningslæreren har redegjort for de metoder og planer, der er i gang i undervisningen. Der er aftalt et ekstra tilsynsbesøg i efteråret Bestyrelsesformanden er informeret om tilsynsrapportens indhold.

2 3. Rapporter fra tilsyn i klasser og fag Børnehaveklassen: Ved besøget i børnehaveklassen opstod der en lille samtale med børnene. - Det ser fint ud herinde hos jer. En af de tandløse børn svarede: - Vi leger og leger. Vi talte om aldre og fødselsdage, hvad til på året, man var født og hvad måneden hed. Tallenes numeriske værdi var helt bekendt. 'Som barnet leger, kommer det senere til at arbejde'. Hvis det er en sandhed, tegner fremtiden lys for disse børn. Læreplanen blev fremvist. Den indeholder, hvad der forventes på alderstrinnet. 1. klasse, dansk/regning tilsyn 16. maj 2012: Ingen er så ivrige for at lære, som elverne i 1. klasse. Staveord skrives af fra tavlen på egen tavle, hvor ordene så kan tages bort. For derefter at høre ordene fra læreren og nu selv skrive dem. Det var nogle dygtige stavebørn. Der blev læst op og de fleste var ivrige for at vise, hvor meget de kunne læse i de små hæfter og bøger og det var ikke så lidt. Læreren skabte en let munter arbejdsstemning der befordrede elevernes arbejdsglæde. Inden besøget sluttede, ville eleverne lige vise, hvor dygtige de var til regnekunsten. Der blev delt hvide bønner ud. Eleverne talte og delte med 10 i hver bunke, der var ikke nok bønner hele vejen rundt. Senere havde de en historie, hvor de fire regnearter indgik, også det mestrede de flittige elever i 1. klasse. Ikke alene kunne de regne, de kunne også regne den ud. 1. klasse, engelsk tilsyn 5. juni 2012: Ivrigt og flittigt arbejdede eleverne i 1. klasse med i engelskundervisningen. Vers med fingerbevægelser, små spørgsmål til eleverne, der fint mestrede at svare på engelsk. Både i kor og enkeltvis var det engelske sprog i brug ved et lille spil, som eleverne var meget glade for at vise. I en glad og varm stemning er det ingen sag at tilegne sig et fremmed sprog. Very good! 2. klasse, dansk: Eleverne havde været på en lille gåtur. Hjemme i klasselokalet skabte de sammen med læreren en lille tekst på tavlen, hvor gåturens oplevelser blev fortalt. Ved fælles hjælp blev ordene stavet. I hæfterne skrev eleverne teksten af fra tavlen. Flere elever læste den skrevne tekst fra deres hæfter. Der var et godt greb om såvel stavning som læsning. 2. klasse, regning tilsyn 6. juni 2012: Eleverne i 2. klasse øvede rengekunst. Talte og talte tændstikker i bunker af ti. Mon det kom til at passe? Under hovedregningen var både addition og multiplikation på programmet. Der blev også reciteret et lille vers og fløjterne kom også i brug. Der blev fremvist dansk- og regneperiodehæfter. Eleverne mestrede at bevæge sig i tallene mellem 1 og klasse, elevoptræden med spil fra Det gamle Testamente: 'Josef og hans brødre': Kulissen var sat med ægyptiske tegn, herunder svøben og krogen. Lerkrukker og palmer. Den karakteristiske ægyptiske hovedbeklædning lyste i guld. Eleverne havde for første gang selvstændige replikker. Det bød ikke på vanskeligheder. Heller ikke sceneskift voldte besvær. Eleverne i 3. klasse fortjener megen ros for det tydelige og klare sprog, der kunne høres ned til de bagerste rækker i salen. Sikkert og indlevende fortalte klassen historien om Josef og hans brødre. Slutreplikken gav et godt billede af spillets tema: 'Se 11 stjerner bevæger sig for dig, Du drømme-mester'. 3. klasse, hjemstavnslære med byggeperiode: I 3. klasse arbejdes der med de fire urhåndværk, samtidigt med at der fortælles om bonden, jægeren, smeden og fiskeren. Det var nogle flittige murersvende man kunne møde ude i skolegården. Her blev der renset mursten og lagt fundament til en mur, der sammen med eksisterende mure skulle danne en havemur rundt om legepladsen. Det var ikke nødvendigt med frikvarter, eleverne ville hellere fortsætte med murearbejdet. Arbejdsglæde var overskriften. 4. klasse, dansk tilsyn 15. maj 2012: Som forberedelse til en klasserejse havde læreren og eleverne samtale om bagagen og provianten. Hvad kunne nu være nødvendigt at medtage og hvad kunne undværes og hvad var uønsket. Hvad var direkte uønsket at medtage. Eleverne debatterede ivrigt. Læreren skrev på tavlen, det blev en lang liste. Derudover stavede og læste eleverne for tilsynet. Langt de fleste elever havde niveau svarende til klassetrine.. 4. klasse, eurytmi tilsyn 5. juni 2012:

3 13 elever i pastelfarvede eurytmidragter arbejdede flittigt og engageret. Der blev arbejdet med tone-eurytmi, her C-durskalaen. Også tonehøjder og tilsvarende bevægelser blev gennemgået. Eleverne bevægede sig med lethed igennem de forskellige øvelser, hvor hele mennesket var i aktivitet. I grupper og i samlet kreds med smukke bevægelser. Eurytmien harmoniserer menneskets tanke-, følelses- og viljesområder og behøver som sådan hele mennesket. En ypperlig undervisning skabte en munter og glad arbejdsstemning. 4. klasse, geografi tilsyn 7. juni 2012: Dagen begyndte med recitation på engelsk. Enkelte elever fremsagde små tekster alene. Derefter blev der taget fat på geografien. Emnet var Danmark. Dog var området omkring skolen og Skanderborg først blevet behandlet at kende sin egen egn og sted dernæst Skanderborg by og historie og så turen til Århus. Åens munding. Efter at have lært og arbejdet med disse nærområder var det nu Danmarkskortet, der skulle erhverves. I den sidste del af timen skulle Danmarkskortet nedtegnes. Ikke nogen helt nem opgave. Der blev flittigt øvet blandt andet bunden skrift. Enkelte elever mestrede at skrive små selvstændige tekster til lærerens undervisning. 5. klasse, historie tilsyn 15. maj 2012: Kulturhistorien henter beretninger fra det gamle Grækenland. Lytter man til elevernes spørgsmål, kan man opleve, at de finder sig selv i disse beretninger. At blive sig selv var og samtidig at begynde at få forståelse for verdenshistoriens udvikling. At disse beretninger taler til barnet i denne alder og giver dem gode muligheder for at forstå sig selv og forløbet i verdensudviklingen. Eleverne havde beskæftiget sig med Pythagoras og der var meget at bearbejde, da der skulle genfortælles fra dagen før. Her øvede eleverne sproglig fremstilling, nænsomt, korrigeret og rettet, hvis det var nødvendigt. Periodehæfterne blev fremvist, eleverne læste op af selvkomponerede tekster. Det blev også muligt at overvære en stund med staveøvelser. Jo elverne i 5. klasse godt er på vej. 5. klasse, dansk tilsyn 6. juni 2012: Eleverne i 5. klasse inviterede indenfor til en lille morgenkoncert. Flerstemmigt stykke for fløjter. Det klingede og klang af smukke toner. Senere læste eleverne fra tavlen uden besvær, alle fik lov til at vise deres læsekunst. Teksten bestod blandt andet af flere sammensatte ord. Også staveøvelserne af forskellig sværhedsgrad klarede eleverne i bedste stil. 7. klasse, fysik: I 7. klasses fysikundervisning behandles akustik, lys, lysets brydning, de cladniske klangfigurer og taljespørgsmålet. Ved tilsynsbesøget var temaet taljespørgsmålet, hvor flere hjul er forbundne. Læreren fremviste en talje og der blev ivrigt drøftet om taljen kunne mindske eller forøge vægten af et ophængt lod. Eleverne fik prøvet effekten af taljen. At løfte, at trække ned Hjemmearbejdet blev at skrive tekst over iagttagelsen. Her må eleverne selv komme frem til bedømmelsen, begreberne vågner i 7. klasse. Den begejstret og saglig lærer fremmer elevernes spørgelyst. Der blev fremvist arbejdshæfter, som var udformet mere omhyggeligt og kunstnerisk end kladdehæfterne. 7. klasse, engelsk tilsyn 5. juni 2012: Eleverne arbejdede med Captain Cook the Great Explorer. Samtalen om teksten blev ført på engelsk. Læreren skabte en tillidsfuld stemning, der gav eleverne mod på at forme selvstændige, lange sætninger. Selve historien om Cook blev grundigt behandlet og drøftet og en del nye gloser blev præsenteret. Eleverne havde gode engelskkundskaber, og de fleste havde også god engelsk udtale. 7. klasse, dansk tilsyn 6. juni 2012: Eleverne arbejde med en tekst af Cecil Bødtker. Fortællinger omkring Tavs. Omhandlende menneskelige relationer om modstridende følelser, der munder ud i konflikter. Inddelt i grupper havde eleverne fået til opgave at drøfte og bearbejde den læste tekst. De fire spørgsmål fra tavlen skulle besvares og nedskrives. Der var livlige drøftelser eleverne imellem. Læreren hjalp med spørgsmål, hvor det var nødvendigt. I fællesskab lykkedes det for eleverne at finde en passende konklusion. Der blev også oplæst ekstemporetekster med passende indhold og betoning med et tilfredsstillende resultat. 8. klasse, matematik tilsyn 6. juni 2012: Undervisningen bød på gennemgang af regneregler for eksponentialregning med eksempler i en lind strøm. Læreren skabte en tillidsfuld stemning, eleverne befandt sig godt. En klar og tydelig underviser. Eleverne kom efter tur til tavlen og fremviste færdigheder. En helt igennem gennemført time, hvor eleverne var

4 særdeles aktive. De blev også undervist af en yderst kompetent lærer, der varierede undervisningen hele timen igennem. 8. klasse, engelsk tilsyn 5. juni 2012: I danskundervisningen blev en nylig studietur til England bearbejdet. Eleverne arbejdede skriftligt med referater af turens mange oplevelser. Læreren var behjælpelig med sætningsdannelser. Flere af eleverne læste op fra deres opgave. Der blev fremvist periodehæfter fra historieperioden, der blandt andet omhandlede renæssancens kunstnere, reformationen, protestanter, katolikker, Johann Gutenberg, for blot at nævne nogle af de berømte emner. Hæfterne var skrevet for hånd og kunstnerisk udformet med mange tegninger, der svarede til teksterne. Såvel stavning som læsning var i niveau klasse, eurytmiopvisning 19. juni 2012: Sikke en afslutning. Eleverne viste eurytmi fra årets undervisning. De fleste elever fra de første 8 klasser kom efter tur på scenen, medens de øvrige på på. Eurytmi til musik og eurytmi til sprog. Chopins sørgemarch, moderne musik. Øvelser i takt og rytme. Bevægelse i grupper rundt på scenen med tonehøjde. Intet under at begejstringen løftede taget. Tydeligt, at eleverne kunne lidt at vise deres færdigheder for hinanden. Tak for oplevelsen og tak til Rudolf Steiner skolens glade elever og deres eurytmilærer Marianne Korsgaard. 9. klasse, dansk tilsyn 15. maj 2012: I danskundervisningen øvede eleverne evnen til at kunne bedømme. At finde frem til en forståelse af begrebernes kvalitet. Læreren serverede og eleverne tog for sig. Forbilledlig undervisning. Eleverne arbejde med to tekster: en af Klaus Rifbjerg og en af W. Faber: 'En kanariefugl der bliver begravet'. Hvad tog beretningen udgangspunkt i? Forskelligheden af de to forfatteres tekst og konkret at kunne beskrive denne forskellighed. Det var en engageret lærer, der underviste en engageret klasse, hvor også oplæsning og staveøvelser fik plads. Til slut en hjemmeopgave, der skulle munde ud i et skriftligt arbejde over temaet, men nu set ud fra eleverne selv. Eleverne arbejder med uddelte tekster. Herunder staveøvelser, de var ivrigt arbejdende og havde et godt begreb om stavningen. Også opgaven med selvstændigt at forme tekster ud fra et givet emne blev gennemført uden de store vanskeligheder. 9. klasse, kemi: Arbejdet bestod i at skabe kemiske formler, herunder syredannelse ud fra grundstoffer. Eleverne var engagerede, der blev flittigt skrevet notater og stillede spørgsmål. Fosforsyre: P + 1½ O2 PO3 + H2O => H2PO4 Brænde fosfor og ilt, tilført vand. Der herskede god arbejdsstemning mellem eleverne og læreren. 9. klasse, engelsk tilsyn 16. maj 2012: En time i engelsk sprog, hvor der var aktivitet fra begyndelsen til slutningen. Der blev plads til recitation/talekor, oplæsning, samtale, skriftlige øvelser med spørgsmål, hvor eleverne arbejde sammen to og to, den ene stillede spørgsmål og den anden skulle nedskrive svaret på engelsk. Der blev blandt andet arbejdet med en tekst af Oscar Wilde: 'The selfish Giant'. Der herskede en stemning af alvor og humor i klassen. Eleverne var engagerede, ivrige og seriøst arbejdende, med en høj grad af disciplin. Ikke vanskelig at forstå, hvorfor eleverne engelsk både var i topklasse med udtale og formuleringsevne. Med så begavet en lærer kan det ikke blive andet. Det kan man kun tage hatten af for. 10. klasse/1. vg., dansk tilsyn 15. maj 2012: Eleverne arbejde med begrebet 'ære'. Hvornår og hvordan opleves og udvikles dette? Opgaven var, at se æren i lyset, eller igennem sagaen om to fosterbrødres liv. At øve en dom, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Her kræves indsigt og overblik i sagaen. Brødrenes handlinger skulle bedømmes. Det blev grundigt behandlet med mange indlæg og spørgsmål. 'Vrede kan ikke få øje på sandheden' var en sætning, der kunne forstås. En samling af engagerede elever. Der blev hjulpet og undervist af en engageret lærer. 10. klasse/1. vg., engelsk tilsyn 7. juni 2012: Al samtale foregik på engelsk. Elevernes ordforråd var imponerende og ligeledes deres udtale. Hvilket ikke var underligt, da lærerens engelsk var i en liga for sig. Der blev arbejdet med en diktat. Eleverne skulle skrive et poem; det gik kvikt for sig. Læreren skrev følgende på tavlen: GIVINENOSIAT. Det var nu hjemmeopgaven at finde så mange engelske ord ud fra bogstaverne. Kun et af dem i hvert ord, men gerne flere af det samme.

5 11. klasse/2. vg., matematikøvetime: Øvetimen i matematik bød på hovedbrud, da opgaverne i trigonometri skulle løses. Eleverne arbejde engagerede og spørgelystne, og alle var ivrigt arbejdende. Ved fælles hjælp fandt eleverne frem til resultatet. Time foregik i en glad og seriøs arbejdsstemning. At lære at lære må være målet. 12. klasse/3. vg., matematik tilsyn 16. maj 2012: Integral- og differentialregning. Straks fra hovedfagstimens begyndelse var eleverne engagerede og spørgelystne. Bød opgaverne på vanskeligheder, blev de løst ved fælles hjælp. At udregne volumen på dette niveau kræver særlig bevidsthed og dermed en evne til at tænke klart. Det mestrede de fleste i 12. klasse. Der blev fremvist indskrivningshæfter fra perioden. Alle eleverne viste højt niveau og samarbejdet mellem elever og lærer var forbilledligt klasse, 'Tiggeroperaen' af Bertold Brecht: Tiggeroperaen eller måske bedre kendt som 'Laser og pjalter' gik over scenen en hverdagsaften i foråret. De fire overskoleklasser havde sammen med dansk- og dramalæreren og musiklæreren arbejdet med dette skuespil, hvor sang og musik også havde en fremtrædende plads. Replikkerne blev fremført med et velformet sprog. Det var som om, alt blev vævet sammen til en helhed. Kostumerne, dragterne, kulisserne, ja, selv sminkningen var i top. De unge mennesker virkede til at være ét med opgaven, der spillede sig langt ud over scenekanten, til glæde for tilskuerne. På ingen måde prangende. Så meget desto stærkere virkede denne opførelse. Et sjældent indblik i arbejdet med skuespil, der rummer så mange opgaver for eleverne. Tillykke med arbejdet til Overskolen. 4. Konklusion Tilsynet kan konstatere, at undervisningssproget er dansk. Skolens ansatte og lærere møder eleverne med respekt for den enkeltes frihed og muligheder og dermed forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det er tilsynets vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik/regning og engelsk - med de nævnte undtagelser, som skolen tager hånd om - lever op til de forventninger, og i vidt omfang står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynsførende Lise Austad Vejlby Toften Risskov Skanderborg den 25. juni 2012

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/2015

Tilsynserklæring 2014/2015 Tilsynserklæring 2014/2015 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Tilsynserklæring Skolens navn og skolekode. Den lille skole, Gammelmosevej 228, 2800 Kongens Lyngby Skolekode: 15 90 15

Tilsynserklæring Skolens navn og skolekode. Den lille skole, Gammelmosevej 228, 2800 Kongens Lyngby Skolekode: 15 90 15 Tilsynserklæring Skolens navn og skolekode. Den lille skole, Gammelmosevej 228, 2800 Kongens Lyngby Skolekode: 15 90 15 Navn på den tilsynsførende. Thorstein Balle Fredericiagade 6.1.tv. 1310 København

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Tilsynserklæring 2008/2009

Tilsynserklæring 2008/2009 Tilsynserklæring 2008/2009 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2008/2009 Tilsynsførende: lærer cand.pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode: 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn.

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Tilsynserklæring 2009/2010

Tilsynserklæring 2009/2010 Tilsynserklæring 2009/2010 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2009/2010 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Indholdsfortegnelse Elevernes udbytte af undervisningen... 3 Udtalelser... 3 Skriftlig tilbagemelding på selvstændige skriftlige opgaver.... 4 Mundtlig

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Trelleborg Friskole Tilsynsrapport skoleåret 2015/2016

Trelleborg Friskole Tilsynsrapport skoleåret 2015/2016 1 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2016-2017 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 38 2300 København S Skolekode: 280553 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg den 6.maj 2015.

Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg den 6.maj 2015. Nilen Privatskole Bjødstrupvej 24 8270 Højbjerg Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2013/2014 Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg

Læs mere

Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen 102 8000 Aarhus C Skolekode: 75 10 62

Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen 102 8000 Aarhus C Skolekode: 75 10 62 Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2013-14 Tilsynserklæringen gælder skoleåret 2013-14 og omfatter det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Tilsynserklæring 2012/13 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2012/ 2013 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode

Tilsynserklæring 2012/13 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2012/ 2013 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode Tilsynserklæring 2012/13 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2012/ 2013 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Tilsyn Iqra Privatskole 2017

Tilsyn Iqra Privatskole 2017 Indhold i rapporten 1. Baggrund for tilsynet 2. Rammer for tilsynet 3. Observationer i undervisningen 4. Skolens udvikling 5. Konklusion 1. Baggrund for tilsynet Tilsynsrapporten for Ikraskole ( skolekode

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse.

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. Evaluering af undervisningen i DA 2010-11. Dansk: Karin Tychsen Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. (uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). For børnehaveklassen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup.

Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup. Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup. Skolekode 157041 Certificeret tilsynsførende for hhv. skoler med dansk og engelsk undervisningssprog,

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring Tilsynserklæring 2016 2017 Skole: Kertemindeegnens Friskole Revninge Bygade 55 Revninge 5300 Kerteminde Tilsynsførende: Gustav Reck, Ramsherred 64, 5900 Rudkøbing, tlf.: 51 20 33 46 e-mail: gr@kdvalgmenighed.dk

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/15 Østerbro Lilleskole

Tilsynserklæring 2014/15 Østerbro Lilleskole I år har jeg været på besøg følgende dage i følgende klasser: 30. september 2014: 2. klasse dansk, 3. klasse dansk. 3. december 2014: 6. klasse engelsk, 7. klasse engelsk, 7. klasse naturfag, 5. klasse

Læs mere

Holstebro, den 29/ Til forældrekredsen og bestyrelsen for Balletskolen Den Røde Plads Holstebro. Att. Skoleleder Kent Sømmer Mortensen.

Holstebro, den 29/ Til forældrekredsen og bestyrelsen for Balletskolen Den Røde Plads Holstebro. Att. Skoleleder Kent Sømmer Mortensen. Holstebro, den 29/5 2017 Til forældrekredsen og bestyrelsen for Balletskolen Den Røde Plads 4 7500 Holstebro. Att. Skoleleder Kent Sømmer Mortensen. Tilsynserklæring 2016/2017. I henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Tilsynserklæring for Hjørring Ny Steiner for skoleåret

Tilsynserklæring for Hjørring Ny Steiner for skoleåret Tilsynserklæring for Hjørring Ny Steiner for skoleåret 2016-2017 Baggrund og formål En tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse

Læs mere

Vi vil også se på det sociale miljø i klasserne. Hvilket er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt udbytte.

Vi vil også se på det sociale miljø i klasserne. Hvilket er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt udbytte. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2013-2014 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er udgangspunktet for vurderingen standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Herning Friskole H.C. Ørsteds Vej 68 7400 Herning Skolekode 657025 Tilsynsperiode 20.4.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret Ved Kirsten Hansen Certificeret tilsynsførende

Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret Ved Kirsten Hansen Certificeret tilsynsførende Att: Formand for bestyrelsen Mogens Cranil og Afdelingsinspektør Susanne Carlsen Nørrevoldgade 5-7 1358 København K Skolekode: 101155 Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret 2016-17 Ved

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING februar 2009

TILSYNSERKLÆRING februar 2009 Skolen skal ifølge loven have en tilsynsførende, som forældrene vælger på årets generalforsamling. Den tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i udvalgte og altid dansk, matematik og engelsk

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2016-2017 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014

Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014 Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014 Skolens navn: Hedegård friskole Skole kode: 611011 Tilsynsførende: Brian Andersen (Certificeret tilsynsførende) Tilsyns besøg: 03.05.13 Matematik 8. kl.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn C Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn B Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2011/2012 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Tilsynserklæring 2010/2011

Tilsynserklæring 2010/2011 Tilsynserklæring 2010/2011 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2010/2011 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Eksternt tilsyn med Højbo Friskole

Eksternt tilsyn med Højbo Friskole Bestyrelsen Højbo Friskole Kalundborgvej 49 4591 Føllenslev Eksternt tilsyn med Højbo Friskole 22.04.2017 Tilsynet med Højbo Friskole, skolekode 30 10 08, er foretaget af certificeret tilsynsførende, skoleleder,

Læs mere

Tilsynsvurdering april 2011

Tilsynsvurdering april 2011 Tilsynsvurdering april 2011 Hermed overgives tilsynsvurdering april 2011 til Spjellerup Friskoles generalforsamling. Tilsynsvurderingen er udarbejdet efter retningslinjer for tilsyn, som beskrevet på Undervisningsministeriets

Læs mere

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering af DA dec. 2012. Dansk: Lærer: Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Siden vi begyndte

Læs mere

Til forældrekredsen/bestyrelsen, ved Lilleskolen i Odense, skolekode

Til forældrekredsen/bestyrelsen, ved Lilleskolen i Odense, skolekode Til forældrekredsen/bestyrelsen, ved Lilleskolen i Odense, skolekode 461068 Rapport om tilsyn med skolens undervisning og elevernes standpunkt for skoleåret 2006-2007 I forbindelse med mit tilsynsbesøg

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Tilsynsførende er valgt 8. november Ophører marts Elevantal:72 Skolen modtager ingen donationer.

Tilsynsførende er valgt 8. november Ophører marts Elevantal:72 Skolen modtager ingen donationer. Tilsynserklæring. Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Skoleleder: Morten Guldberg. Tilsynsførende er valgt

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og valgt af bestyrelsen på Ådalens Privatskole til at føre

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014

Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014 Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014 Skolens navn Vejlernes Naturfriskole Skolekode 280220 Tilsynsførende Søren Ladegaard Jensen Datoer for tilsynsbesøg 27., 28. og 29. januar, 2014

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering DA april 2012 Dansk i DA april 2012. Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Alle bogstaver

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Horslunde Realskole Tilsynets årsberetning 2014/15

Horslunde Realskole Tilsynets årsberetning 2014/15 Til generalforsamlingen ved Horslunde Realskole I det forløbende skoleår har jeg besøgt Horslunde Realskole ved forskellige lejligheder. Det er blevet til to halve skoledage. Foruden deltagelse i lærermøde,

Læs mere

Tilsynets beretning ved Århus Friskoles generalforsamling onsdag d. 6.april 2011

Tilsynets beretning ved Århus Friskoles generalforsamling onsdag d. 6.april 2011 Tilsynets beretning ved Århus Friskoles generalforsamling onsdag d. 6.april 2011 Enkelt sagt er skolens tilsyn forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der undervises, hvad der

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Årsplan for hovedfag i 2. klasse Nanna Ramnæs Skoleåret Rudolf Steinerskolen i københavn. Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber

Årsplan for hovedfag i 2. klasse Nanna Ramnæs Skoleåret Rudolf Steinerskolen i københavn. Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 33-35 Dansk Hver elev har fået et personligt vidnesbyrd Eleven lærer at stå frem solo med alles skrevet af undertegnede og dette skal eleven opmærksomhed

Læs mere

Tilsynserklæring 2012 2013

Tilsynserklæring 2012 2013 Tilsynserklæring 2012 2013 Hellum Friskole (Skole fra 0. til og med 6. klasse) Skørpingvej 78 9520 Skørping Skolen har pt 3 klasser / hold: Askehuset: 0. + 1. kl. Bøgehuset: 2. + 3. kl. Egehuset: 4., 5.

Læs mere

Tilsynserklæring for Iqra Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Iqra Privatskole 2015 Tilsynserklæring for Iqra Privatskole 2015 Af tilsynsførende Peter Jensen København, d. 19. marts 2015 Baggrund for tilsyn Tilsynsdagen på Iqra Privatskole (skolekode 101584 ) startede med en opsamling

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Rapport om tilsyn med skolens undervisning og elevernes standpunkt for skoleåret

Rapport om tilsyn med skolens undervisning og elevernes standpunkt for skoleåret Til forældrekredsen/bestyrelsen ved Lilleskolen i Odense, skolekode 461068 Rapport om tilsyn med skolens undervisning og elevernes standpunkt for skoleåret 2007-2008 Rapporten består også denne gang af

Læs mere

Tilsynserklæring jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Maj 2014

Tilsynserklæring jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Maj 2014 Tilsynserklæring jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 1. Indledning Maj 2014 Markusskolen, Stenhuggervej 26, 6710 Esbjerg V. skolekode 561036 Undertegnede er valgt af forældrekredsen

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring Tilsynserklæring 2016-2017 Randlevskolen Eriksmindevej 13 Over Randlev 83000 Odder Tlf: 3118 6371 Tilsynsførende: Kjeld Læssøe, 22645167, kl.2009@live.dk, www.gaksmod.dk. Erklæringens disposition: 1. Beskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Ikra maj 2016

Tilsynsrapport for Ikra maj 2016 Indhold i rapporten 1. Baggrund for tilsynet 2. Rammer for tilsynet 3. Observationer i undervisningen 4. Skolens udvikling 5. Konklusion 1. Baggrund for tilsynet Tilsynsrapporten for Ikraskole (skolekode

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Tilsynserklæring for Nørreådal Friskole for skoleåret

Tilsynserklæring for Nørreådal Friskole for skoleåret Tilsynserklæring for Nørreådal Friskole for skoleåret 2016-2017 Baggrund og formål En tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret

Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret Skt. Nikolaj skole Kirkegade 54 6700 Esbjerg Tlf.: 75122988 www.sktnikolaj.dk Skolekode: 561 030 Skoleleder: Jørgen Stefan Jensen Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret 2014-2015 Ved Linda Jensen

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Tilsynsrapport 2011-2012. Kaptajn Johnsens Skole. Friskoler og private grundskoler. Afsnit 1: Oplysning om skolen

Tilsynsrapport 2011-2012. Kaptajn Johnsens Skole. Friskoler og private grundskoler. Afsnit 1: Oplysning om skolen Tilsynsrapport 2011-2012 Kaptajn Johnsens Skole Friskoler og private grundskoler Afsnit 1: Oplysning om skolen A. Skolens navn, adresse samt skolekode: Kaptajn Johnsens Skole, Lykkesholms Allé 3A, 1902

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Tilsynsrapport maj 2015 for Sjællands Privatskole

Tilsynsrapport maj 2015 for Sjællands Privatskole Tilsynsrapport maj 2015 for Sjællands Privatskole Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler 9. Forældrekredsen har besluttet at lade Katharina

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Besøget omfattede skoledagen fra kl.8.00-13.45. Lige nu er der ca. 63 elever i alt. Førskole til og med 6.klasse.

Besøget omfattede skoledagen fra kl.8.00-13.45. Lige nu er der ca. 63 elever i alt. Førskole til og med 6.klasse. 1 Tilsynserklæring for Odense Privatskole i skoleåret 2015/2016 Af tilsynsførende Fadime Ekici Vejle d. 30 maj 2016 Skolens adresse: Åsumvej 21,5240 Odense NØ Skolekode:280656 Jeg, Fadime Ekici har fået

Læs mere

Antal ansatte: ca. 65 (lærere, pædagoger, administrativt- og praktisk personale og ledelse)

Antal ansatte: ca. 65 (lærere, pædagoger, administrativt- og praktisk personale og ledelse) Måløv 10. februar 2016 Tilsynsrapport Sankt Annæ Skole Otto Rudsvej 7, 2300 København S Skoleåret 2015-2016 Kort om skolen: Skolekode: 101084 Antal klasser: 23 Antal elever: 560 Antal ansatte: ca. 65 (lærere,

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Lene Due Madsen Skolekode: 400034 Rønne d. 28.2.2016 Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Tilsynet

Læs mere

Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15

Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15 Tilsynet har i skoleåret 2014/15 været udført af Hans Peter Ravn, Skolegade 46, 6971 Spjald. Jeg har ført tilsyn på skolen

Læs mere