Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet."

Transkript

1 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest 14 dage efter synet. Inden for samme frist skal De have underretning om størrelsen af den anslåede udgift til istandsættelse og en beregning af Deres eventuelle andel heraf. Endelig afregning tilsendes Dem kort tid efter Boligselskabet har modtaget regninger fra håndværkerne. Det vil normalt betyde, at afregningen foreligger 4-6 uger efter fraflytningssynet. Husk at meddele Boligselskabet Deres nye adresse, eller eventuelt navn og adresse på nogen, til hvem henvendelse kan rettes i Deres sted. Venligst oplys ligeledes Deres bankforbindelse, reg. nr. og kontonummer. Undlader De dette gælder ovennævnte tidsfrist ikke. På afregningen medtages udgifter til istandsættelse og eventuel skyldig husleje. Endvidere tilbageholdes et varmedepositum på 1-2 måneders a/conto varme til imødegåelse af senere konstateret stigning i varmeregningen, samt et gebyr for fraflytningssyn. Depositum afregnes når varmeregnskab foreligger. På afregningen godskrives De indskud samt eventuelt yderligere depositum. Endvidere vil hele normalistandsættelsesbeløbet være oplyst, men afdelingens andel af dette beløb vil være fratrukket. Udgifter til istandsættelse af misligholdelsesarbejder skal betales i fuldt omfang af fraflytter. Godtgørelse for forbedringsarbejder udbetales i forbindelse med opgørelsen. Der modregnes for Deres forpligtelse over for Boligselskabet. I den endelige opgørelse kan Deres samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10% i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. NB! Flytning inden for afdelingerne i selskabet. Flytning inden for selskabets afdelinger kan kun tillades, såfremt lejeren har holdt sin gamle lejlighed i vel vedligeholdt stand. Ejendomskontoret skal besigtige den gamle lejlighed, inden lejeren tildeles en anden lejlighed. Overdragelse.

2 Opsparet anciennitet i en tidligere lejlighed, kan ikke overføres til ny bopæl. Overdragelse af lejemålet til en af den fraflyttende anvist lejer, og med overførsel af indskud til ny lejer, kan uanset bestemmelser i ældre lejekontrakt og husorden, ikke finde sted. Istandsættelse ved fraflytning. Fraflytningsordning. Afdelingsbestyrelserne og selskabets repræsentantskab har i henhold til lov om leje af almene boliger 26 vedtaget A-ordningen der går ud på, at afdelingen overtager udgifterne til normal istandsættelse ved fraflytning med 1% for hver måned, den pågældende fraflytter har boet i den lejlighed der fraflyttes. Denne ordning løber således over 8 år og 4 måneder (100 måneder), hvorefter afdelingen har overtaget hele udgiften til normal istandsættelsen ved fraflytning hvis boligen afleveres i normalt vedligeholdt stand. Det vil sige, at jo længere tid en fraflytter har boet i den pågældende lejlighed, jo større del af udgiften til normalistandsættelse betales af afdelingen. Hvis en beboer flytter f. eks. efter 3 år og 11 måneder, godskrives beboeren for i alt 47 måneder, som betales af afdelingen med 47 % mens 53 % betales af fraflytter. Den normalt vedligeholdte lejlighed. Det skal understreges, at den valgte ordning forudsætter, at fraflytteren afleverer en normal vedligeholdt og rengjort bolig. Man kan altså ikke undlade vedligeholdelse i boperioden og tro at den manglende vedligeholdelse vil kunne dækkes ind under ordningen. Hvis en fraflytter ikke har foretaget vedligeholdelse i normalt omfang af lofter, vægge, træværk, gulve, køleskabe og komfurer, skal udgifterne til istandsættelse på grund af disse undladelser betales af fraflytteren. 2

3 Det samme gør sig gældende, når der er tale om anden form for misligholdelse eller skader, som fraflytteren er ansvarlig for. Syn ved fraflytning. Ved fraflytning vil Boligselskabet i alle tilfælde foretage syn af lejligheden med udfærdigelse af flytterapport. En repræsentant fra afdelingsbestyrelsen kan være tilstede ved synet. Ved bedømmelse af lejligheden vil der blive lagt afgørende vægt på, om vedligeholdelsesarbejdet er udført håndværksmæssigt forsvarligt, om helhedsindtrykket er pænt, uden særlig atypisk farvevalg, og uden større skrammer. Gulvene skal være rimeligt vedligeholdt med lak og uden vandskader. Sanitære og tekniske installationer skal være intakte, og må ikke bære præg af misligholdelse eller manglende rengøring m.v. Misligholdelse. Misligholdelse defineres som forringelse eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdelse vil blive pålagt boligtageren fuldt ud. Nedenstående følger en fortegnelse over hvad der vil blive betragtet som misligholdelse. Maling af træværk og jern. Malerbehandlet inventar så som døre, fodpaneler, skabe, køkkener, radiatorer, rør m.v. som ikke fremtræder med et jævnt lag maling. Mindre skrammer og ridser må forekomme, men afskalninger og udprægede fede kanter og løbere må ikke forekomme. Hvis ikke arbejdet er udført fagmæssigt korrekt. Naturtræ. Skabslåger og døre. Disse skal repareres evt. udskiftes hvis der er huller, større ridser m.v. eller der er usædvanligt slid på lakoverflader. Fodpaneler og indfatninger i afd. I må dog gerne malerbehandles. Skabslåger og døre i afd. III må ligeledes godt malerbehandles. 3

4 Køkkenvask: Hvis denne har været udsat for misbrug eller overlast. Køkkenborde: Hvis der er defekter i overfladen på grund af slag, ridser, stød eller lignende. Det er en god ide altid at bruge skærebrædt. Gulve: Hvis lakken er slidt ned så de rå brædder er misfarvede. Hvis lakken er kogt op. Hvis der er anvendt anden behandling end lakering. Hvis der er store skæremærker i brædderne. Hvis der er huller- ar efter dartpile, el. lignende. Hvis husdyr har været utætte så gulvene er blevet misfarvede. Spejle og hylder: Hvis de mangler eller er defekte. Fliser: Udskiftes hvis de har været udsat for overlast. Døre, låse, greb og beslag til låger: Udskiftes hvis de er defekte på grund af overlast. Omstilling af hoveddørslås hvis der ikke afleveres udleverede originalnøgler. Omstilling af opgangens kælderlåse hvis der ikke afleveres 2 stk. originale kælderdørsnøgler. Gældende i afd. II + III. Hårde hvidevarer: Hvis der i disse konstateres dybe ridser og store buler. Hvis der mangler tilbehør. Hvis ikke disse er omhyggeligt rengjort. Sanitet: Hvis der er revner eller skår i håndvask og toilet og disse ikke er omhyggeligt rengjort. El-installationer: Hvis der mangler dæksler til lampesteder eller hvis dæksler og kontakter er revnede eller overmalede. 4

5 NB! Foranstående mangler er de sædvanligt forekommende skader, der betragtes som misligholdelse. Fortegnelsen må dog ikke betragtes som udtømmende. Ekstra udstyr og godkendte ændringer. Såfremt der på forsvarlig vis er opsat ekstra udstyr i køkken eller på badeværelse og dette skønnes at være brugeligt for efterfølgende beboere, betragtes sådant udstyr som mur- og nagelfast udstyr, der ikke må nedtages ved fraflytningen, uden at der betales for udbedring af skader. Godkendte ændringer af indretning og udstyr, der er udført håndværksmæssigt forsvarligt, medfører ikke retableringspligt for fraflytteren. Lejlighed med have. For lejligheder med have skal denne afleveres i pæn og ryddelig stand. I modsat fald påhviler udgiften til rydning og eventuel gartner fraflytteren fuldt ud. Haven skal i boperioden altid fremtræde pæn og ryddelig. Boligselskabet foranstalter arbejdet udført. Da Boligselskabet helt eller delvis skal betale istandsættelse, er fraflyttende lejer ikke længere berettiget til selv at sørge for istandsættelse, men denne vil blive udført ved Boligselskabets foranstaltning, på grundlag af synsrapporten. Istandsættelsesperioden vil normalt være 10 arbejdsdage efter fraflytning. 5

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere