INDHOLDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN 2014-15"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN Himmerlandscentrets Idrætsefterskole Jyllandsgade 10, Haverslev 9610 Nørager Tlf Indholdsplan Side 1 af 40

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ORGANISATIONEN GENERELT... 5 Baggrund... 5 Formål... 5 Holdning... 6 Værdigrundlag... 6 Pædagogik... 6 Repræsentantskab og bestyrelse... 7 Medarbejdergruppen... 7 EFTERSKOLEARBEJDET... 8 Tjenestetidsplan... 8 Skema... 8 Tilsynsarbejdet... 8 Praktikpolitik beskrivelse af HCI som praktiksted... 9 EFTERSKOLELIVET Hverdagen Weekends Elevråd Praktisk arbejde Rengøring af områder Årets gang - kursusuger ARRANGEMENTER Ankomst- og indkøringsdagene Drenge- og pigeture Idrætsdag med Haverslev skole Efterskolernes Dag/Efterskolernes aften/åbent hus Kontaktgruppebesøg: Temafester Søskendeweekender Første søndag i advent Juleemnedage Terminsuge og gymnastikuge Skitur Gymnastikopvisninger Alternative dage og revyuge Aktiviteter i mundtlig prøveperiode Afslutningsugen: Stævner og turneringer i løbet af året SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Kontaktlærerfunktion Forældreweekenden Forældresamtaler: FAG OG UNDERVISNINGEN Fagene Vejledning og uddannelsesplan Indholdsplan Side 2 af 40

3 Obligatorisk Selvvalgt Opgave Brobygning Obligatoriske fag for 9. klasse Obligatoriske fag for 10. klasse Valgfrie prøvefag for 10. klasse Valgfrie idrætsfag for 9. og 10. klasse Øvrige valgfag for 9. og 10. klasse Undervisning af 2-sprogede Inklusionstilbud FAGBESKRIVELSER Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik-kemi Biologi Geografi Historie Kristendomskundskab: Samfundsfag Idræt obligatorisk 9. kl Gymnastik Rytmisk gymnastik Springgymnastik Fodbold Håndbold Volleyball Basketball Badminton Tennis Fælles idræt Amerikansk Idræt Step Funky Rhythm Styrke, kondition og udholdenhed - for piger Power, Cross, Kondition, Træning (PCKT) - for drenge Yoga gym Massage Idrætsteori Krop, træning og sundhed Løb Adventure Trivsel Sang Musik Guitar Billedkunst Foto Indholdsplan Side 3 af 40

4 Livsforståelse Madlavning Instruktøruddannelse BILAG Skolens vedtægter pr. 27. maj Repræsentantskab pr. 1. maj og bestyrelse pr. 27. maj Fortegnelse over personale praktiske oplysninger - arrangementskalender Tjenestetid aftaler pædagogisk personale Aktuelt skema Kursusuger Skoleåret Indkvartering m/kontaktlærere Overblik i 2014/15 /Introduktionsfolder Omsorgsplan Sikkerhedspolitik i forbindelse med sejllads Sikkerhedspolitik i forbindelse med klatring Sikkerhedspolitik i forbindelse med Spring Sikkerhed og kriseberedskab på HCI Underskrevet af skolens bestyrelse: Indholdsplan Side 4 af 40

5 ORGANISATIONEN GENERELT Baggrund I 1976 blev der i Haverslev bygget en ny kommuneskole, og de himmerlandske amtsgymnastikforeninger HG, ØHG og VGI - købte i fællesskab den gamle skole, byggede den om og tog i 1981 initiativ til oprettelsen af efterskolen Himmerlandscentrets Idrætsefterskole (HCI). I det daværende kursuscenter mødte der den 1. august elever op til starten på det første skoleår. Skolen havde således sit udspring i den folkelige idræt og det frivillige foreningsarbejde, og markerede sig ved at være en af de første idrætsefterskoler i Danmark. Senere er vi blevet selvejende. De tre amtsforeninger er fusioneret til én amtsforening nemlig DGI- Nordjylland. HCI s Venner, bestående af elevforældre og andre med interesse for skolen samt HCI s Elevforening er blevet oprettet. Formål HCI er en Idrætsefterskole, som har til formål at tilbyde en undervisning, der såvel inden for de boglige som idrætslige fag tilbyder et højt fagligt niveau. Fællesskabet på skolen er rummeligt og etableres under hensyntagen til individuelle forskelligheder, forudsætninger og behov. Eleverne får indflydelse på og forpligtiges af fællesskabet med det formål at udvikle selvstændighed, ansvarlighed og tolerance. Efterskoleopholdet skal øge elevernes evne til selvstændig stillingtagen, deres mod til at være sig selv uden at være sig selv nok, deres vilje til at tage ansvar og del i et positivt fællesskab. Skolens opgave er at bidrage til, at eleverne bliver aktive samfundsborgere. Skolen skal, med udgangspunkt i idrætten, udvikle elevernes forståelse for fællesskabets betydning for menneskets trivsel. Skolen tilbyder eleverne boglig undervisning i de almindelige skolefag og afslutter året med aflæggelse af folkeskolens prøver. Undervisningen skal styrke elevernes kompetencer, så de på bedst mulig vis bliver godt rustet til at starte på en ungdomsuddannelse. I undervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og faglige standpunkt. Formålet med idrætsundervisningen er at styrke glæden og fællesskabet i forbindelse med idrætsaktiviteter samt styrke elevernes idrætsfaglige færdigheder. Idrætsundervisningen skal være et bidrag til, at eleverne kan opleve sig som hele mennesker med krop og sjæl. Indholdsplan Side 5 af 40

6 Gennem idrætsundervisningen tilbydes elever, med lyst og evner til at indgå i det frivillige foreningsarbejde, en lederuddannelse i enkelte idrætsfag. I vores hverdag kommer eleverne til at: dyrke gymnastik, hvor alle skal og kan være med spille bold og vinde med æren i behold og tabe uden at tabe ansigt udvikle faglige og sociale evner, og dermed styrke selvtillid og mod opleve, at frihed og ansvar følges ad mærke, at vi har brug for hinanden opleve, at vi har konsekvens, bestemt ud fra den enkelte situation møde en skole, der vil dem, og stiller krav om, at de skal ville os Holdning I skolens formålsparagraf står bl.a., at HCI er en efterskole for idrætsinteresse-rede elever. Det er vores holdning, at vi med den fælles interesse, i ligeværdighed, vil skabe en bredere form for fællesskab, bl.a. ved at fastholde den enkelte elev på sit ansvar for vores fælles hverdag at udvikle selvstændighed og respekt for andres særpræg at udvikle selvtillid i forbindelse med dygtiggørelse at løse problemer ved samtale mellem de implicerede Det er vort mål, at vi i højere grad bliver hele mennesker, hvor vi med både krop og tanke kan indgå i et forpligtende fællesskab. Værdigrundlag Samværet på HCI skal være båret af ligeværdighed mellem mennesker, hvor samtalen er det væsentligste middel til at nå hinanden. Retten til forskellighed er grundlæggende og skal give fællesskabet substans, men stiller samtidig krav om tolerance og forståelse over for andre. Pædagogik Med udgangspunkt i vores værdigrundlag praktiserer HCI en pædagogik, som vi kalder situationsbestemt konsekvens. Det betyder, at vi ikke bare per automatik følger regler og indgåede aftaler. Vi skal i stedet, i den enkelte situation, forbeholde os retten til at tænke os om en ekstra gang forbeholde os retten til at bruge vores sunde fornuft. Samtalen er vores væsentligste middel til at opnå forståelse. Indholdsplan Side 6 af 40

7 Repræsentantskab og bestyrelse Repræsentantskabet består af 21 medlemmer, udpeget med 7 medlemmer fra hver af de tre foreninger DGI-Nordjylland, HCI s Venner og HCI s Elevforening. Repræsentantskabet vælger 7 af dets medlemmer til at være skolens bestyrelse. Se bilag 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution HCI Se bilag 2 Oversigt over repræsentantskab og bestyrelse Medarbejdergruppen Der er p.t. ud over forstanderen og viceforstander ansat 13 lærere til at varetage den daglige undervisning og tilsynsopgaver. Derudover er der ansat personale til at tage sig af de praktiske opgaver i forbindelse med skolens drift bl.a. sekretær, køkkenpersonale og servicemedarbejdere. (Se fortegnelse over ansatte på bilag 3) Indholdsplan Side 7 af 40

8 EFTERSKOLEARBEJDET Tjenestetidsplan Ledelsen er ansvarlig for at der bliver udarbejdet en tjenestetidsplan for hver enkelt medarbejder. I tjenestetidsplanen vil der være en beskrivelse af følgende områder: Undervisning Tilsyn Individuelle opgaver Fælles opgaver Ferie- og søn-/helligdage Tjenestetidsplanen vil blive udarbejdet så præcis som mulig. Når skoleåret er slut evalueres de forskellige områder og eventuelle ændringer reguleres til næstkommende skoleår. Medarbejdernes tjenestetidsplaner findes som bilag 4. Skema Ledelsen er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet et skema for hver enkelt lærer) Der tages udgangspunkt i at lave et skema som både tilgodeser den enkelte elev, medarbejderen og skolen. Se aktuelt skema på bilag 5. Tilsynsarbejdet I forbindelse med ansættelse på skolen, vil en væsentlig del af arbejdet være tilsynsopgaver. Fælles for alle tilsynsopgaver er, at medarbejder og elev møder hinanden i et forum, som ligger uden for undervisning og fag. Det skaber en række forskellige opgaver og situationer, der ofte vil give medarbejderen rollen som hjemmets forlængede arm. Der er følgende tilsynsopgaver: Morgenvagt Sikre, at alle elever er mødt til morgenmad. Være med til at skabe en hyggelig stemning ved morgenmaden. Sygemelde elever samt bestille lægetider. Aftenvagt Sikre, at alle elever er mødt til aftensmad. Være med til at skabe en hyggelig stemning ved aftensmaden. Tilbyde lektiehjælp. Indholdsplan Side 8 af 40

9 Være med som igangsætter/medhjælper i forbindelse med aktiviteter. Være til rådighed. Sikre at alle elever er på egne værelser kl og i den forbindelse sige godnat. Kontrollere at alle værelser er ryddelige ved godnatrunden. Nattevagt Kontrollere at der er ro på skolen og at alle elever er på egne værelser. Weekendvagt I samarbejde med eleverne udvikle et inspirerende aktivitetsprogram Være igangsætter/medhjælper i forbindelse med aktiviteter. Være med til at skabe en hyggelig weekend. Være til rådighed. Praktikpolitik beskrivelse af HCI som praktiksted HCI modtager hvert år et antal seminarie-praktikanter - fortrinsvis fra Aalborg Seminarium. Praktikanterne deltager i såvel undervisning som tilsynsarbejde. Mål og intentioner: at de studerende føler sig velkomne, hurtigt integreres på skolen og i løbet af praktikperioden oplever sig selv som en kollega med det øvrige personale at de studerende i praktikperioden møder praktiklærere, som kan engagere sig i rollen som praktiklærer og lærerrollemodel at de studerende under praktikopholdet gives en høj grad af selvstændigt ansvar for planlægning og afholdelse af undervisningen at praktiklæreren under de studerendes undervisning i udgangspunkt indtager en iagttagende rolle Forløb: at de studerende forud for praktikforløbet på skolen møder skolens leder eller praktikansvarlig og introduceres til skolen herunder også en rundvisning og afgivelse af skemaønsker at de studerende oplever at de i god tid har kontakt med de praktiklærere, som de skal samarbejde med i praktikperioden at praktiklærerne og de studerende forud for praktiksamarbejdet orienterer sig om praktiksamarbejdets indhold og fokus at praktiklæreren og de studerende forud for praktiksamarbejdet laver klare aftaler omkring praktiksamarbejdets elementer, herunder aftaler om skriftliggørelse af planlægningen, vejledningstimernes indhold og afholdelse, praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning at praktiklæreren sammen med de studerende løbende og efter praktikperioden evaluerer praktikforløbet i en mundtlig samtale Forventninger og krav til de studerende: at de er engagerede i at opleve efterskolelivet i sin helhed Indholdsplan Side 9 af 40

10 at de undersøger hvad skolen står for, inden de ønsker praktik her at de respekterer HCI s pædagogik og idégrundlag at de er loyale og engagerer sig at de møder velforberedte at de udnytter periodens muligheder aktivt og selvstændigt at de fagligt kan gå ind og undervise i emner indenfor vores pensum at de fungerer som en del af medarbejdergruppen og ikke i et område mellem elever og medarbejdere at de deltager i tilsyn (1 gang ugentligt + mindst 1 weekend) at de påtager sig lærerrollen og er en god rollemodel for eleverne at planen for undervisningen er skriftliggjort forud for undervisningen/ praktiktimerne, og at praktiklæreren er bekendt med denne plan at de er forberedte til vejledningstimerne og er aktive i forhold til at stille dagsordenspunkter for samtalerne med vejleder og medstuderende Indholdsplan Side 10 af 40

11 EFTERSKOLELIVET Hverdagen Normalt vil hverdagen på HCI se ud som nedenstående: Morgenmad og morgensamling Undervisning efter skema Aftensmad Lektietime Aften evt. med arrangementer eller aktivitet Eleverne skal være på egen gang Eleverne skal opholde sig på eget værelse Weekends - Eleverne skal opleve skolen i andre sammenhænge med andre krav og forventninger skal fremstå som en integreret del af efterskolelivet. - Diverse aktiviteter Elevråd Blandt elevgruppen vælges ca. 1. september 5-7 repræsentanter til elevrådet. Elevrådet holder møde ca. hver 14 dag sammen med en lærerrepræsentant. Elevrådets arbejder kan spænde over meget. Der har bl.a. været tradition for at elevrådet planlægger elevfester, tager initiativ til Blå Bog og bestilling af årstrøjer til elevflokken. 2 repræsentanter fra elevrådet deltager ved medarbejdermøderne under punktet Til og fra eleverne. Praktisk arbejde - at lære eleverne at være en del af det store fællesskab og kunne indgå i et team sammen med skolens faste praktiske medarbejdere i såvel pedel, rengøring og køkken. - Eleverne skal tage del i og lære om skolens praktiske opgaver, som f.eks. madlavning, rengøring af fællesområder og vedligeholdelse af skolens inventar. Indholdsplan Side 11 af 40

12 Rengøring af områder - at eleverne får indblik og undervisning i hygiejne omkring rengøring og tager del i det praktiske arbejde. Overordnet kursusplan som bilag 6. Årets gang - kursusuger ARRANGEMENTER Ankomst- og indkøringsdagene - at ryste eleverne sammen, så de hurtigt føler sig hjemme på skolen - både blandt kammerater og personale. - aktiviteter, som giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, f.eks. forskellige idrætsaktiviteter. Rundvisninger på skolen og i byen, så eleverne bliver fortrolige med "nærmiljøet". Endvidere en række praktiske opgaver og informationer m.h.t. hverdagen på skolen, værelsesindretning o.l. - 3 dage. Ankomstdagen - søndag - samt mandag og tirsdag i den første skoleuge. Drenge- og pigeture at forene og bidrage til et godt sammenhold i elevflokken. Indhold De mandlige lærere tager af sted med drengene, mens de kvindelige lærere tager med pigerne. Indholdet spænder fra mange forskellige aktiviteter til hygge og samvær. Eksempler på dette kunne være en duathlon, orienteringsløb, madlavning og fællessang ved bålet. - Turens varighed er halvanden døgn i starten af skoleåret Indholdsplan Side 12 af 40

13 Idrætsdag med Haverslev skole - at eleverne får erfaring med at planlægge og gennemføre en idrætsdag for den lokale folkeskoles 4-6. klasser. Endvidere at elever i lokalsamfundet oplever livet på efterskolen. - Indholdet består af idrætsaktiviteter af forskellig karakter. Programmet bestemmes af HCI-eleverne. - Arrangementet strækker sig fra en fredag i september. Efterskolernes Dag/Efterskolernes aften/åbent hus - at vise interesserede elever og forældre skolen - både fysiske rammer og et indblik i skolelivet. - at interesserede elever motiveres til at indskrive sig som kommende elever sådan at vi har en fyldt skole mindst 1 år frem. Rundvisning af elever Orientering om skolen v/forstanderen Orientering om økonomi, optagelse og venteliste på kontoret Mulighed for samtale med lærer i spisesal. Elever aktive rundt omkring på skolen. I forbindelse med Åbent hus arrangement afholder vi også HCI-løbet - Sidste søndag i september kl Efterskolernes aften: En onsdag aften i starten af januar fra kl Åbent hus: Søndag før Kristi Himmelfartsdag Kontaktgruppebesøg: - at eleverne, via et besøg hos læreren, oplever denne i en situation uden for undervisningslokalet, og som et familiemenneske. - Socialt samvær - 2 gange årligt á 2-3 timer. Indholdsplan Side 13 af 40

14 Temafester - at skabe en efterårs- og forårsfest, som er opbygget over et tema, der kræver elevernes aktive medspil og medvirken. - Varierer afhængig af det valgte tema. Det kan f.eks. være et "sølvbryllup", som gennemføres med eleverne i rollerne som sølvbrudepar med familie og venner som gæster til fest. Eleverne laver gaver, skriver sange og kommer med taler og indslag til ære for sølvbrudeparret. - En fest strækker sig over en hverdagsaften - fra spisning til sengetid. Eventuelt kan eftermiddagen tages i brug som optakt til festen. Søskendeweekender - at eleverne får lejlighed til at præsentere efterskolen og efterskolelivet for deres søskende. Endvidere at eleverne får sociale og positive oplevelser sammen med søskende. - Arrangementet bærer præg af forskellige aktiviteter, socialt samvær og hygge. - Søskende inviteres fra fredag omkring kl. 17 og arrangementet slutter lørdag middag. Første søndag i advent Julehygge på skolen, inkl. udsmykning til værelser. Invitere/vise skolen for bedsteforældre Samarbejde med byen (hygge og æbleskiver) Juleklip og juledekorationer i hallen Sangtime Gløgg og æbleskiver i hallen Tænde byens juletræ sammen med Haverslev Borgerforening - 1. søndag i advent kl Indholdsplan Side 14 af 40

15 Juleemnedage - at afholde en alternativ uge op til juleferien med anderledes aktiviteter. Ugens aktiviteter afsluttes fredag, hvor eleverne fremviser resultatet for forældrene - 5 dage før juleferien. Terminsuge og gymnastikuge - afvikle terminsprøver og gymnastiktræning Terminsprøver i boglige fag med skriftlige prøver Gymnastiktræning - 1 uge inden vinterferie. Skitur - at eleverne får erfaring, udfordring og hver især udvikler deres alpine skiløb. - at eleverne får oplevelsen af, at turen bidrager til styrkelse af fællesskabet samt opdagelse af nye sociale relationer. - at eleverne lærer at planlægge kost og trivsel i et hyttefællesskab, når vi bor i hytter. - Indholdet består af niveaudelt undervisning i forskellige former for alpint skiløb. - Der arrangeres sociale aktiviteter såvel for hele elevgruppen som i hyttesammenhænge. I planlægningen af disse inddrager skiudvalget eleverne. Skituren strækker sig over 7 dage, hvor de 5 dage er på ski. Indholdsplan Side 15 af 40

16 Gymnastikopvisninger Give eleverne en fælles oplevelse Fremvisning af elevernes gymnastiske kunnen Vise skolens gymnastiske profil Pleje samarbejdspartnere i diverse foreninger - Fremvisninger af rytmisk gymnastik og spring opvisninger fra slutning af februar til skoleårets afslutning. Alternative dage og revyuge. at give eleverne anderledes udfordringer og oplevelser af forskellig karakter, som dagligdagen ikke levner plads til at eleverne oplever lærerne i nye situationer - på de skrå brædder. - Dagene består dels af alternative aktiviteter for eleverne, f.eks. ekspressive aktiviteter i hallen, foredrag og praktisk arbejde i lokalsamfundet m.m. En del af lærerstaben er engageret med at skrive og øve en revy, som omhandler året der er gået på efterskolen. Dagene slutter med opførelse af revyen for eleverne. Dagene strækker sig fra mandag-onsdag op til påske. Aktiviteter i mundtlig prøveperiode at eleverne får mulighed for at forberede sig til den mundtlige prøve at eleverne deltager i aktiviteter af undervisningsmæssig karakter - Indholdet i perioden består dels af prøvelæsning, undervisning og dels forskellige aktiviteter af boglig og idrætslig karakter. Der etableres en læsecafe med lærerhjælp. - Perioden strækker sig fra den mundtlige eksamensperiode starter og 14 dage frem. Indholdsplan Side 16 af 40

17 Afslutningsugen: - at elever og lærere får en god fælles afslutning på skoleåret. Lærere og elever tager af sted på en fælles tur, som afslutning på skoleåret. Forskellige aktiviteter som f.eks. bål, fællessang og afslutningsmiddag. - 3 dage. Stævner og turneringer i løbet af året at give eleverne en fælles oplevelse at deltage med god kampgejst, sejrsvilje og fairplay at lære at tabe uden at tabe ansigt - Der spilles efter turneringsplan. NM og DM for efterskoler i følgende idrætsgrene: fodbold, badminton, basketball, volleyball, håndbold, floorball og ½ maraton. Indholdsplan Side 17 af 40

18 SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Kontaktlærerfunktion Det kan være svært at lære 131 elever og forældre godt at kende i løbet af et skoleår. Derfor bliver hver lærer tildelt ca. 10 elever, som de specielt skal tage sig af. Det vil sige, at næsten al kontakt mellem skole/hjem - med hensyn til elevernes sociale og faglige liv på skolen - bliver varetaget af kontaktgruppelæreren. Forældreweekenden - at forældrene får lejlighed til at opholde sig på skolen, møde de andre forældre og elever, opleve atmosfæren og se deres barn i efterskolesammenhæng. Weekenden skal også bidrage til et godt forhold og samarbejde lærer og forældre imellem. - Fredag aften bærer præg af fælles aktiviteter og socialt samvær og hygge. Lørdag formiddag står på aktiviteter og praktisk arbejde. - Forældrene møder klokken og bliver indlogeret. Efter frokost lørdag er arrangementet slut. Forældresamtaler: - at informere forældre og elev om sidstnævntes sociale velbefindende, faglige kompetencer og indsats. Elevens faglige standpunkter og øvrige indstilling til efterskolelivet uddybes. Samtaler bruges også til at aftale eventuelle fremadrettede tiltag. - 2 gange årligt. Indholdsplan Side 18 af 40

19 FAG OG UNDERVISNINGEN Skolen tilbyder et bredt udsnit af såvel boglige -, idrætslige som kreative fag. Skolen vægter disse tre grupper af fag lige højt. Fagene deles ind i følgende kategorier Obligatoriske fag Valgfrie prøvegivende fag Valgfag Fagene Eleverne får en kvalificeret undervisning i de boglige fag, som niveaumæssigt svarer til folkeskolens. Skoleopholdet afsluttes med mundtlige og skriftlige prøver på lige fod med folkeskolens. Teams Lærerne arbejder i teams i de boglige fag. Det betyder, at vi ikke har den traditionelle klassestørrelse på elever. I dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik underviser 2 lærere elever. Det giver en række muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så den bliver så optimal for den enkelte elev som overhovedet muligt. Undervisningen tilrettelægges i perioder med. Niveaudeling Kønsdeling med mulighed for at undervise piger og drenge hver for sig Traditionel klassedeling Beskrivelse af det enkelte fags formål og indhold findes i bilagsmappen. Vejledning og uddannelsesplan Alle elever skal udfærdige en uddannelsesplan. I den skal den enkelte elev gøre sig nogle betragtninger om bl.a. uddannelsesønsker og uddannelsesvej. Planen skal udfærdiges i et samspil mellem elev, hjem og skole. I den forbindelse skal eleven til minimum 2 personlige samtaler hos skolevejlederen, der har til opgave at støtte eleven og hjemmet frem mod den rigtige uddannelse. I øvrigt henvises til bilag om Vejledning. Indholdsplan Side 19 af 40

20 Obligatorisk Selvvalgt Opgave I 10. klasse skal den enkelte elev lave en selvvalgt obligatorisk opgave. Opgaven er selvstændig og skal tage sit udgangspunkt i elevens handlingsplan/uddannelsesplan. Over en periode arbejder eleven med opgaven, der dels skal indeholde fakta om den ønskede uddannelse, dels personlige betragtninger/problemstillinger om eleven i den valgte uddannelse. Opgaven skal munde ud i et projekt samt en fremlæggelse, der vurderes samlet. - at eleverne gennem fordybelse opnår afklaring om deres videre uddannelse. - Beskrivelse af fag og uddannelse. - Der skal fremstilles en rapport. Denne kan suppleres med en mundtlig fremlæggelse. - Varighed 5 dage. Brobygning Regeringen har vedtaget, at alle elever i 10. klasse skal i obligatorisk brobygning på en ungdomsuddannelse i én uge. Indholdsplan Side 20 af 40

21 Obligatoriske fag for 9. klasse Dansk, matematik, engelsk, fysik-kemi, biologi, geografi, samfundsfag, kristendom, historie, idræt, gymnastik, trivsel og sang. Obligatoriske fag for 10. klasse Dansk, matematik, engelsk, trivsel, sang og gymnastik. Tysk og fysik-kemi. Valgfrie prøvefag for 10. klasse Valgfrie idrætsfag for 9. og 10. klasse Fodbold, håndbold, volleyball, basketball, badminton, floorball, tennis, rytmisk gymnastik, SKU (styrke, kondition og udholdenhed), funky rhythm, step, springgymnastik, amerikansk idræt, kick boxing, PCKT (power-, crossog konditiontræning), løb og Yogagym. Øvrige valgfag for 9. og 10. klasse Adventure, billedkunst, musik, guitar, foto, livsforståelse, massage, madlavning, idrætsteori, lederuddannelse og praktisk arbejde. Indholdsplan Side 21 af 40

22 Undervisning af 2-sprogede Vi tilbyder ekstra undervisning for elever, som har dansk som andetsprog. Faglig støtte i mindre grupper i dansk med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder. Individuelle aftaler, handleplaner og opfølgning i forhold til hjælp til struktur og overblik. Lektiehjælp Inklusionstilbud På HCI arbejder vi med udgangspunkt i at inkludere eleverne, så de bliver i stand til at følge en almindelig undervisning, og så de bliver bedre til at organisere og strukturere deres skolearbejde. Vores udgangspunkt er, at alle elever skal aflægge Folkeskolens afgangsprøve eller Folkeskolens 10-klasses prøve. Vi ønsker at klargøre, forberede og vejlede alle vores elever til at få de bedste muligheder for en fremtidig uddannelse. På HCI bliver der tilbudt følgende former for inklusionsarbejde: Faglig støtte i mindre grupper i fortrinsvis dansk, matematik og engelsk med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder. Individuelle aftaler, handleplaner og opfølgning i forhold til hjælp til struktur og overblik. Lektiehjælp For inklusionseleverne gør det sig gældende, at der udarbejdes en kontrakt for den enkelte med en beskrivelse af elevens udfordringer, konkrete mål og tiltag. Kontraktens formål er at tydeliggøre for eleven, forældre og skole, præcist hvad der er målsætningen for elevens udvikling. Kontrakten underskrives af elev, forældre og skole. Indholdsplan Side 22 af 40

23 FAGBESKRIVELSER Indledning Vi samlæser delvist 9. og 10. klasse i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk Som elev i 9. klasse kan man dog kun gå op til 9- klasseprøve. Dansk Formålet med undervisningen er, at eleverne styrker deres muligheder for at indgå i et mangesidigt sprogligt fællesskab. Undervisningen skal give eleverne et middel til: at vurdere deres egen og andre menneskers situation at kommunikere at erhverve viden at udvide begrebsdannelsen at beslutte og handle i fællesskab Eleverne skal opnå en sådan færdighed i at lytte til, tale, læse og skrive sproget, at de bliver i stand til at opfatte og udtrykke sig sikkert og varieret. Der arbejdes med emner, på både 9. og 10. klassetrin, som søges integreret med samtidsorientering se samtidsorientering. Det tilstræbes, at ethvert orienteringsemne indebærer forskellige dansk-aktiviteter, f.eks. diskussioner foredrag skriftlig rapport emnestil udvidelse af ordforråd træning i at udtrykke sig Det tilstræbes at inddrage relevant skønlitteratur i de faglige emner. Der motiveres fortsat for selvstændig læsning af ungdomslitteratur og relevant voksenlitteratur. Arbejde med tekster. En tekst kan være: trykt tekst talt tekst (direkte eller på bånd) drama billedkunst (f.eks. maleri, collage) fotos, film og TV andre former for kommunikation Indholdsplan Side 23 af 40

24 Foruden med teksternes indhold arbejdes der med tekst-iagttagelse, sprogiagttagelse og læsemåde. Arbejdet med tekster søges gjort så alsidig og afvekslende som muligt. Teknisk dansk: Det tilstræbes, at eleverne bliver i stand til at udtrykke sig i et klart, korrekt og varieret sprog, at de behersker ortografien rimeligt, samt at de i hovedtræk er fortrolige med sprogets byggesten (grammatik og syntaks). Med udgangspunkt i forskellige undervisningsmaterialer arbejdes der med stilopgaver, stavetræning, notatteknik, tegnsætning, fremmedord m.v. I øvrigt vil tema-dansk, teknisk dansk og arbejdet med tekster ofte optræde i en helhed og ikke som isolerede grene af faget. Eleverne afslutter med Folkeskolens Prøver. Derfor vil undervisningen blive tilrettelagt således, at prøvekravene kan opfyldes. Skrivning: Skriveindlæringen skulle for denne aldersgruppe være afsluttet, men der kan gives individuel vejledning til elever med særlige skriveproblemer. Der kan arbejdes systematisk med plakatarbejde, opsætning m.m. Der udvikles en hurtig, selvlæselig skrift i forbindelse med notatteknik. Faget dansk er obligatorisk. Timetal ugentligt: 4 timer a 60 minutter. Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne stifter bekendtskab med grundlæggende matematiske begreber. Der henvises til fællesmål for matematik vi bruger trinmål for 9. og 10. klasse som udgangspunkt for undervisningen. Timetal ugentligt: 3 lektioner a 60 minutter i perioder med normalt skema Der afsluttes med Folkeskolens 9.- eller 10. klasse prøver. Indholdsplan Side 24 af 40

25 Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevens lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres sproglige udvikling. Undervisning skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Se under fællesmål i engelsk - vi bruger trinmål for 9.kl. og 10.kl som ledetråd for undervisningen. Eleverne skal klargøres til Folkeskolens Prøver. Se i øvrigt faghæftet for engelsk (fællesmål, herunder slutmål). Timetal ugentligt: 3 lektioner a 60 minutter. Tysk at eleverne bliver i stand til at forstå det talte tyske sprog at tale sproget at opfatte indholdet i en tysk tekst at give eleverne indblik i kultur- og samfundsforhold Indhold Vi vil i tysk lægge stor vægt på, at den enkelte elev udvikler sig fagligt. Vi vil gennem en differentieret og varieret undervisning i henhold til Fælles mål skabe et læringsrum, hvor eleverne har lyst til at lære. Undervisningen viger en del fra den traditionelle tyskundervisning, da vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og vægter højt, at eleverne har det sjovt, mens de lærer. Timetal ugentligt: 3 lektioner a 60 min. Eleverne skal klargøres til Folkeskolens Prøver. Se i øvrigt faghæftet for tysk (fællesmål, herunder slutmål). Indholdsplan Side 25 af 40

26 Fysik-kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Der henvises til fællesmål for fysik/kemi vi bruger trinmål for 9. og 10. klasse som udgangspunkt for undervisningen. Timetal ugentligt: 2 lektioner a 60 minutter Der afsluttes med Folkeskolens Prøver Biologi Formålet med undervisning i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Vi tillægger stor værdi at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser. Se under fællesmål i biologi (vi bruger trinmål for 9. klasse som ledetråd for undervisningen) Timetal ugentligt: 1 lektion a 60 minutter. Der afsluttes med Folkeskolens 9. klasseprøve, såfremt faget udtrækkes. Geografi Formålet med undervisningen er at elever tilegner sig viden om naturgivende og kulturskabte forhold i Danmark og i andre lande. Undervisningen skal fremme elevens forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle selvstændig stillingtagen til globale problematikker. Tager udgangspunkt i 4 punkter: Globale mønstre Naturgrundlaget og dets udnyttelse Kultur og levevilkår Arbejdersmåder og tankegang. Timetal ugentligt: 1 lektion a 60 minutter. Der afsluttes med Folkeskolens 9. klasseprøve, såfremt faget udtrækkes. Indholdsplan Side 26 af 40

27 Historie At styrke elevens historiebevidsthed og forståelse for historien og dens konsekvenser som identitetsskabende faktor. Indhold ifølge Fællesmål for historie - trinmål for 9.klasse. Timetal ugentligt: 1 lektion a 45 minutter. Der afsluttes med folkeskolens prøve, såfremt faget udtrækkes. Kristendomskundskab: At eleven gennem kendskab til biblen og dens fortællinger får en forståelse af at religionen har en betydning for det enkelte menneskes opfattelse af livet. Indhold ifølge Fællesmål for kristendomskundskab - trinmål for 9. klasse Timetal ugentligt: 1 lektion a 55 minutter i perioder med normalt skema Der afsluttes med folkeskolens prøve, såfremt faget udtrækkes. Samfundsfag At udvikle elevens evner til at iagttage, analysere og vurdere aktuelle nationale og internationale emner og temaer, og dermed øge motivationen for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Indhold ifølge Fællesmål for samfundsfag - trinmål for 9.klasse. Timetal ugentligt: 1 lektioner a 45 minutter og derudover vil der være en række temadage. Der afsluttes med folkeskolens prøve, såfremt faget udtrækkes. Idræt obligatorisk 9. kl. At præsentere eleverne for breddeidræt på såvel et teoretisk som praktisk plan. Indhold ifølge Fællesmål for idræt - trinmål for 9.klasse. Undervisningen placeres som temadag /-uger. Der afsluttes med folkeskolens 9-klasseprøve, såfremt faget udtrækkes. Indholdsplan Side 27 af 40

28 Gymnastik at motivere eleverne til fysisk aktivitet. at udbygge elevernes kondition og koordination gennem grundlæggende fysisk aktivitet. at give eleverne færdigheder og selvtillid. Målet må endvidere være, at give eleverne indblik i forskellige gymnastikdiscipliner. Der lægges vægt på, at hver enkelt time starter med en afvekslende opvarmning, og at der i timens lektion altid indgår styrketræning/konditionstræning, træning der udvikler koordinationen. Øvelsesvalget skal afpasses, så alle kan deltage og få et udbytte af lektionen. Undervisningen omfatter rytmisk gymnastik med og uden redskaber. Af redskaber kan medtages tøndebånd, vimpler, bolde, køller m.v. Timetal ugentligt: 2-3 lektioner a 60 minutter. Rytmisk gymnastik at skabe glæde ved at udfordre sig selv i arbejdet med kroppen og musikken i samspil. Der undervises i forskellige former for rytmisk gymnastik, f. eks. grundgymnastik, alternative bevægelser, håndredskaber (eks. bolde og sjippetove), alternative redskaber (eks. borde, stole og bænke). Undervisningen vil også indeholde kreativ dans og danseformer, der er oppe i tiden. Der arbejdes individuelt og i grupper. Der arbejdes med sammensatte øvelser og mere komplicerede serier. En serie indgår i den samlede gymnastikopvisning, som hele elevholdet deltager i. Hovedvægten lægges på at udtrykke overensstemmelse mellem bevægelse og udtryk, musik og rytmik. Timetal ugentligt: 1-2 lektioner a 60 minutter. Indholdsplan Side 28 af 40

29 Springgymnastik at give eleven bevægelsesglæde at give eleven større bevægelseserfaring gennem indøvning af nye bevægemønstre at øge styrke, koordination, balance og timing hos eleven sammen at svede, grine og forbedre sig at give eleverne færdigheder, selvtillid og inspiration til at arbejde videre med spring på foreningsplan Undervisningen indledes med en rytmisk opvarmning. Der indgår i årets løb: leg, balanceøvelser, par-øvelser samt akrobatiske elementer. Undervisningens hovedvægt er lagt på behændighedsøvelser, måttespring, redskabsspring samt kombinationer af forskellige spring. Timetal ugentligt: 1-2 lektioner 75 minutter. Fodbold at udvikle egne grundlæggende fodbold-færdigheder teknisk taktisk og psykologisk. at opnå forståelsen af fodbold som et holdspil, hvor man er indbyrdes afhængige og ansvarlige. Fysisk grundtræning/konditionstræning. Tekniske og taktiske øvelser. Småspil. Almindeligt spil. Træningen foregår på blandede hold, hvor der lægges vægt på høj intensitet, hvor alle skal have mulighed for at deltage Timetal ugentligt: optil 3 lektioner a 90 minutter. Håndbold At dygtiggøre den enkelte elev i selve spillet, således at der opnås et brugbart spil med hensyn til koordination, bevægelse og forståelse. Samspillet er her i højsædet, og det er vigtigt, at eleverne lærer at tage ansvar på holdet. Indholdsplan Side 29 af 40

30 Der lægges vægt på, at der sker en hensigtsmæssig opvarmning inden hver lektion. Ligeledes tages der også højde for elevernes fysiske form således at kondition og styrke øges i løbet af året. Derudover øves der: Forskellige skudformer Finter Målmandstræning Taktik Bevægelse på banen Timetal ugentligt: 1-2 lektioner a 90 minutter. Volleyball Eleverne skal lære og beherske de mest almindelige grundslag. Der stiles efter stor sikkerhed i slagene, samt så stilrene slag så muligt. Slagene er som følger: fingerslag baggerslag overhåndsserv presslag smash Der stræbes mod at eleverne oplever glæde ved spillet og får forståelse for nogle grundlæggende dele af spillet, såsom: indspil til hæver at hæve til smash modtagning evt. blokade den enkeltes rolle på holdet Timerne skal have høj intensitet, og eleverne skal opleve at de går fra timen med en fornemmelse af at være blevet bedre, samt at have brugt energi! Undervisningen indeholder øvelser der træner ovenstående. Samtidig deltager vi NM for efterskoler, samt en træningsweekend. Eventuelt også træningskampe. Timetal ugentligt: 1-2 lektioner a 60 min. Indholdsplan Side 30 af 40

31 Basketball Eleverne skal beherske de mest almindelige fundamentels. Der stiles efter stor sikkerhed og så stilrene fundamentels så muligt. Fundamentels som følger: Stil skud Hopskud Ballhandling Layup Derudover skal eleverne opnå høj spilforståelse, herunder kunne gøre brug af følgende: Screeninger Block og rebound Forskellige angrebs- og forsvarssystemer Undervisningen indeholder diverse øvelser der træner ovenstående og er præget af høj intensitet og eleverne skal opleve at de går fra timen, med en fornemmelse af at være blevet bedre, samt at have brugt energi. Ligeledes deltager vi i forskellige turneringer og deltager i træningskampe. Timetal ugentligt: 1-2 lektioner a 60 min. Badminton at lære eleverne grundlæggende tekniske og taktiske elementer at skabe glæde og lyst til spillet Den tekniske del omfatter indlæring af grundslag samt indarbejdning af hensigtsmæssig bevægelsesmønstre gennem slagtræningsøvelser og spil. Den teoretiske del vedrører spiltaktik. Timetal ugentligt: 1-2 lektioner a 60 min. Indholdsplan Side 31 af 40

32 Tennis at eleverne lærer de forskellige grundslag samt spillets regler Der undervises i grundslagene forhånd, baghånd, flugtninger og serv. Derudover vil der være mulighed for at lære loop og smash. Det færdige spil - herunder regler - indgår som en del af undervisningen. Timetal ugentligt: 60 minutter i periode 1 og 4. Fælles idræt at motivere eleverne til fysisk aktivitet at skabe glæde ved idræt bl.a. gennem leg Undervisningen omfatter en bred vifte af idrætsaktiviteter, såsom løb, cykling, svømning, leg og konkurrencer. Timetal ugentligt: 1 lektion a 90 minutter. Amerikansk Idræt At få indsigt indsigt i de tre største amerikanske idrætsgrene: Football (flag football), Softball og Basketball. Andre idrætsgrene Ultimate Floorball Boomball og Rugby gennemgås ligeledes. Timetal ugentlig: 1 lektion a 60 min. Step At motivere eleverne til fysisk aktivitet At skabe glæde ved at bevæge sig At få kendskab til én af de mange aktiviteter inden for fitness. At få pulsen op og sved på panden Undervisningen omfatter udholdenhedsøvelser, samt konditionstræning på stepbænk. Ligeledes er der fokus på kroppens mange koordinations muligheder i de forskellige blokke, som vi arbejder med i samspil til musikkens beat/rytme. Timetal ugentligt 1 lektion á 60 minutter. Indholdsplan Side 32 af 40

33 Funky Rhythm At motivere eleverne til fysisk aktivitet At skabe glæde ved at bevæge sig både individuelt og i samspil med resten af holdet At få kendskab til mange forskellige genrer inden for dansens verden At udtrykke musikken igennem kroppens bevægelses muligheder og ansigtets mimik. Undervisningen omfatter bevægelse til musik, i mange forskellige tempi og udtryksformer, samt koordination af kroppen og forståelse af musikken ved indlæring af sekvenser på tælling og lyd. Kreativ udfordring ved egen sammensætning, hvorefter de skal undervise de andre i denne. Timetal ugentligt 1 lektion á 60 minutter. Der ud over har Funky Rhythm en dans med i skolens årlige gymnastik- opvisningen. Styrke, kondition og udholdenhed - for piger At motivere eleverne til fysisk aktivitet At forbedre sin kondition og fysiske formåen Undervisningen omfatter styrketræning med egen kropsvægt, der trænes udholdenhed, stations- og cirkeltræning, TABATA, step, stafetter og meget andet. Timetal ugentligt 1 lektion á 60 minutter. Power, Cross, Kondition, Træning (PCKT) - for drenge At blive udfordret og styrke din kondition og fysik At inddrage naturen og omgivelserne i forbindelse med træningen Lære om kroppens funktioner Undervisningen foregår i det fri, hvor der arbejdes fysisk med kroppen på alternative måder, f.eks. ved at hamre på dæk, vælte dæk, trække paller og klatre i tove. Timetal ugentligt 1 lektion á 60 minutter. Indholdsplan Side 33 af 40

34 Yoga gym At opnå større styrke, smidighed og udholdenhed I Undervisningen laves der smidighed- styrke- og vejrtrækningsøvelser. Timetal ugentligt 1 lektion á 60 minutter. Massage Massagen skal også være med til, at eleven i højere grad mærker sig selv, opnår en større ro og lærer at geare ned. I undervisningen vil der blive taget udgangspunkt i kroppens anatomi, og der vil primært blive arbejdet med massage af ryg, skulder, nakke, ben og hoved/ansigt. Timetal ugentligt 1 lektion á 60 minutter. Idrætsteori Krop, træning og sundhed Faget vil give en grundlæggende indsigt og forståelse af kroppens opbygning og påvirkning ved fysisk aktivitet og træning. I undervisningen arbejdes der med Anatomi: Kroppens sammensætning af knogler, muskler, sener og væv Fysiologi: Hvordan får vi musklerne til at bevæge sig. Træningslære: Hvordan kroppen fungerer, når vi er fysisk aktive. Sundhed: Hvordan giver du kroppen de mest optimale forhold for forbedring af styrke og kondition, så du træner din krop mest hensigtsmæssigt. Herunder hvordan kosten kan spille ind. Timetal ugentligt 1 lektion á 60 minutter. Indholdsplan Side 34 af 40

35 Løb At motivere eleverne til at kunne løbe og gennemføre kortere eller længere distancer. At udbygge elevernes kondition. At give eleverne løbefærdigheder og selvtillid. Undervisningen omfatter bl.a. løbeteknikker og intervaltræning. Eleverne løber i eget tempo eller sammen med en lærer, på den anviste rute. Eleverne deltager forskellige motionsløb. Timetal ugentligt 1 lektion á 30 minutter. Adventure at udfordre eleverne i relation til naturen Undervisningen tilrettelægges til dels som ture væk fra skolen med et varieret udbud af friluftsaktiviteter samt med værkstedsundervisning. Omfang Timetal årligt: 25 timer fordelt på forskellige ture. Trivsel at skabe et godt fællesskab i elevholdet trivsel på skolen verden omkring os os selv, og den tid vi lever i vi skal lære hinanden at holde sammen, holde ud og holde af Timetal ugentligt: 4 x 30 minutter. Indholdsplan Side 35 af 40

36 Sang at præsentere eleven for et bredt udsnit af den danske sangskat. at eleven får viden om sang og musik som en væsentlig del af dansk kultur og historie. at opleve glæden ved at synge sammen med andre. Indholdet er et varierende udbud af danske og udenlandske sange med tilhørende historier og anekdoter. Timetal ugentligt: 30 minutter. Musik at eleverne lærer at spille musik sammen med andre. at eleverne lærer at lytte, tilpasse og disciplinere sit eget instrument i forhold til helheden. Der arbejdes med udgangspunkt i elevernes musiske færdigheder. Indholdet er rytmiske sange af nyere og ældre dato. Timetal ugentligt: 1 lektion a 60 min. Guitar at eleverne lærer og udvikler deres evne til at spille guitar. Der arbejdes hovedsageligt med akkorder, forskellige stilarter og fingerspil. Stemning af guitaren Transponering. Timetal ugentligt: 1 lektion a 30 minutter. Indholdsplan Side 36 af 40

37 Billedkunst Formålet med undervisning i billedkunst er, at give eleverne en oplevelse og følelse af at skabe noget med hænderne og at de tør bruge deres kreative sans. Et kreativt tilbud til den, som har lyst til at bruge sine hænder og skabe forskellige ting. Der vil blive lagt vægt på at arbejde med forskellige områder indenfor billedkunst - både arbejde på flader og i former. Der arbejdes med meget forskellige materialer, som papir, papmache, træ og metal Timetal ugentligt: 1 lektioner a 90 minutter. Foto At give eleverne et indblik i fotografiets muligheder, både til almindelig registrering af begivenheder, men også som middel til kommunikation i medier o.l. Eleverne lærer om de tekniske begreber, om billedbehandling på computer samt om grundlæggende fotografiske virkemidler. Grundlæggende kendskab til digitalkameraet og dets funktioner gennem praktiske opgaver. Digital billedbehandling på computer. Eleverne skal lære at forbedre deres optagelser ved hjælp af billedbehandling. I billedbehandlingen arbejdes der også med opbygning af collager, manipulering af billeder, sammenkopiering m.m. Præsentation af billeder i f.eks. lysbilledshows på DVD eller lignende. Præsentation af andres billeder ved hjælp af internettet, som byder på en lang række hjemmesider med billeder optaget af såvel professionelle som amatører. Timetal ugentligt: 1 lektion a 60 min. Livsforståelse at fremme elevernes forståelse af, og indsigt i den verden, der omgiver dem. at opmuntre eleverne til at forholde sig aktivt til omverdenen, livet og dem selv og dermed styrke dannelsen af deres egen identitet. at styrke elevernes evne til at argumentere, lytte og konkludere. Indholdsplan Side 37 af 40

38 Der arbejdes med almene temaer af filosofisk, psykologisk og etisk karakter. Timetal ugentligt: 1 lektion a 60 min. Madlavning At eleverne får et indblik i det finere franske køkken, samt lærer det grundlæggende i madlavning, men selvfølgelig også mad fra den danske kultur. Man må rigtig gerne have lidt interesse for madlavning, da det er anderledes og nye ting, der skal afprøves. Vi lægger stor vægt på, at eleverne får deres ønsker opfyldt i hvad de kunne tænke sig at arbejde med. Undervisningen indeholder: tilberedning af mad samt levnedsmiddelhygiejne de generelle ting omkring det at begå sig i et køkken samt de køkkenmæssige egenskaber i diverse madvarer samarbejde om forskellige temaer. Det er en vigtig del, at man har nogle hyggelige stunder sammen og kan finde den gode stemning frem. Efter madlavning spiser vi sammen den hjemmelavede mad samt rydder op. Der kan forekomme en prøve i madlavning. Timetal ugentligt: 1 lektioner a 90 min. Instruktøruddannelse Eleverne kan påbegynde en instruktøruddannelse i udvalgte boldspilsfag. Dette betinger dog, at der blandt eleverne er nok interesserede. Ved kursets afslutning får eleverne et Efterskolebevis, som er udarbejdet af DGI, som også forestår kurserne. Kurserne placeres i weekends. Indholdsplan Side 38 af 40

39 BILAG Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 1. Skolens vedtægter pr. 27. maj Repræsentantskab pr. 1. maj og bestyrelse pr. 27. maj Fortegnelse over personale praktiske oplysninger - arrangementskalender 4. Tjenestetid aftaler pædagogisk personale 5. Aktuelt skema 6. Kursusuger Skoleåret Indkvartering m/kontaktlærere Overblik i 2014/15 /Introduktionsfolder 9. Omsorgsplan 10. Sikkerhedspolitik i forbindelse med sejllads 11. Sikkerhedspolitik i forbindelse med klatring 12. Sikkerhedspolitik i forbindelse med Spring 13. Sikkerhed og kriseberedskab på HCI Indholdsplan Side 39 af 40

40 Underskrevet af skolens bestyrelse: Den 24. september 2014 Mette Jensen Anette Jessen Lene Juel Petersen Carsten Randers Marianne Steffensen Anna Marie Svenstrup Kirsten Thorsen Indholdsplan Side 40 af 40

INDHOLDSPLAN

INDHOLDSPLAN INDHOLDSPLAN 2016-17 Himmerlandscentrets Idrætsefterskole Jyllandsgade 10, Haverslev 9610 Nørager Tlf. 98 65 43 30 E-mail: kontor@hci.dk Indholdsplan Side 1 af 42 INDHOLDSFORTEGNELSE ORGANISATIONEN GENERELT...

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.:

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.: Puls og styrke Dag: Mandag Kl.: 18.30-20.00 i bevægelseshuset. Holdet er både for mænd og kvinder. Her er drøn på. Vi giver den gas, laver aerobicserier, går på steppen med høj puls, hopper og laver effektive

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Vejledning/Råd og vink hf-bekendtgørelsen 2013 Idræt C 1 Vejledning/Råd og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

RANTZAUSMINDE SKOLE. Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole. Eks. Idræt.et fag med holdninger!

RANTZAUSMINDE SKOLE. Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole. Eks. Idræt.et fag med holdninger! RANTZAUSMINDE SKOLE Velkomst: Denne folder er blevet til i et samarbejde mellem, skolen, elever og forældre. Idræt i skoleregi er mere et procesorienteret end et produktorienteret forløb, hvor den enkelte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Gylling Efterskole. For elever i læse- og skrivevanskeligheder// Uddannelsesplan // VIA-GE

Gylling Efterskole. For elever i læse- og skrivevanskeligheder// Uddannelsesplan // VIA-GE Gylling Efterskole For elever i læse- og skrivevanskeligheder// Uddannelsesplan // VIA-GE Praktikskole: Gylling Efterskole Hovedgaden 29, Gylling 8300 Odder T: 8655 1644, M. ge@gylling-efterskole.dk Praktikniveau:

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Faglige mål: De faglige mål er opstillet i henhold til fællesmål for idræt 7. 9. klasse. - taktisk og teknisk færdigheder videreudvikles igennem den alsidige undervisning

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse Minispring 0. 2. klasse Hallen kl. 17:00-18:15 Kitt og Henriette Sacha Laila Tlf. 22874776 På dette hold skal vi lære at springe de mest grundlæggende ting indenfor springgymnastik. Vi skal bl.a. lære

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde.

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Kære 4. års studerende på 3. niveau Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Skolen: Gudenaadalens Efterskole (GE) er en Grundtvig/Koldsk efterskole,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

RANTZAUSMINDE SKOLE Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole

RANTZAUSMINDE SKOLE Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole RANTZAUSMINDE SKOLE Orientering om idrætsundervisningens indhold på Rantzausminde Skole Eks. Idræt.et fag med holdninger! Velkomst: Denne folder er blevet til i et samarbejde mellem, skolen, elever og

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36)

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36) Piger 3-5. Klasse: Elsker du at vende på hovedet? Har du lyst til at stå på hænder, slå flik-flak, lave saltoer og en masse vejrmøller? Så er dette holdet for dig. Holdet er for friske piger, som har lyst

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere