Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk"

Transkript

1 Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk

2 Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse. Det gør vi også og lidt mere! Vi har med andre ord som opgave at gøre dig til studerende. Det kræver, at du også selv bidrager og kan se nødvendigheden af at gøre dit bedste. Skolens forskellige tilbud sikrer, at vi støtter op om din faglige og personlige udvikling gennem hele dit gymnasiale forløb. Handelsgymnasiet gør dig klar til student og til videregående uddannelse. Det er et oplagt valg, hvis du har lyst til en karriere i private eller offentlige virksomheder bagefter. Du kan fx læse videre på universiteter, handelshøjskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler. I Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med markedsføring, virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, kultur og almene fag. Du lærer ikke teorier for teoriernes skyld - her bruges de til at forstå virkeligheden, fx virksomhedens eksportmuligheder og den globale økonomi og politik. Det internationale prioriteres højt, da hovedparten af Danmarks markeder ligger i udlandet. Du bliver godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller at arbejde i udlandet. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver Handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation, IT og iværksætteri er en vigtig del af uddannelsen. Studieretninger Alle studieretninger i Handelsgymnasiet indeholder en række studieretningsfag, obligatoriske fag samt valgfag 2

3 og studieområder. Du kan også se hvilke studieretninger, vi udbyder på eucnord.dk. En studieretning er en fagpakke, der giver dig mulighed for at arbejde med emner og problemstillinger, der har din særlige interesse. Hvis du fx har en særlig sproglig interesse, kan du inden for det internationale orienterede område vælge en studieretning, hvor du får 3 sprog på A-niveau. Studiemiljø Den daglige undervisning er opdelt i moduler á 60 minutter. På dit ugeskema vil der måske være en pause mellem 2 moduler. Sådan et studiemodul er oplagt at bruge til lektielæsning, opgaveskrivning eller projektarbejde i grupper. Ind imellem brydes det daglige skema af såkaldte flex-perioder: her får du mulighed for at arbejde med temaer i studieområderne eller projekter i dine studieretningsfag. Studieretningsfag læses i den samme klasse som de obligatoriske fag og indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med disse fag. Ud over studieretningsfag og obligatoriske fag kan du vælge blandt en lang række valgfag, som læses på tværs af klasserne. Antallet af valgfag afhænger af valg af studieretning. Inden du begynder på hhx, skal du oplyse, hvilken studieretning du kunne tænke dig. Det gør du ved at angive de to studieretningsfag på A-niveau samt 2. fremmedsprog. Først efter grundforløbet skal du vælge endelig studieretning. Prøver og eksaminer Der er prøver og eksamener gennem alle 3 år. Studieområde del 1 afsluttes med en prøve, herud over er der prøver i de fag, du afslutter undervejs. En hhx eksamen består i alt af 8 obligatoriske prøver og et studieretningsprojekt på 3. år. Hvis du har flere fag på A-niveau, så udvides antallet af prøver med 1 for hvert ekstra fag. Ved afslutningen af 1. og 2. år er det en forudsætning for oprykning, at du består. IT er en integreret del af undervisningen i fag og studieområder og i øvrigt også i kommunikationen på skolen. Vi tilbyder lektiecafeer, fællesarrangementer, studierejser, virksomhedsbesøg mv. aktiviteter der er med til at gøre dine 3 år på Handelsgymnasiet udfordrende og spændende. Det er også muligt at bruge skolen uden for undervisningstiden til fredagscafe, små bands osv. Se mere på eucnord.dk. Fester Vi har de almindelige skolefester med diskotek og gæsteoptræden. Vi har også fredagscafe, hvor du kan hygge dig med spil og musik i elevcafeen. Sidst, men ikke mindst, har vi gallafesten om foråret, hvor 3. g erne fejrer sidste skoledag drengene i smoking eller kjole og hvidt, pigerne i lange kjoler. Videre frem Hhx uddannelsen giver adgang til at læse videre, så der vil især være fokus på vejledningstilbud, der kan være med til at afklare dit valg af videregående uddannelse efter Handelsgymnasiet. 3

4 4 Studieretningstræ

5 Forårssemester Vejledning og brobygning til videregående uddannelse Det internationale område Gallafest Afsluttende eksaminer Dimission 3.G Efterårssemester Studieretningsprojekt Ekskursioner Internationalt seminar Forårssemester Studieretningsopgave Studierejse Terminsprøver Interne årsprøver og afsluttende eksaminer Vejledning til valg af videregående uddannelse 2.G Efterårssemester Erhvervscase Projektopgave i dansk og/eller samtidshistorie Virksomhedsbesøg og gæstelærere Forårssemester Tværfaglig undervisning det erhvervsøkonomiske område Tværfagligt projekt Valg af valgfag Intro til handelsgymnasiets prøve og evalueringsformer 1.G Efterårssemester Klasserumskultur Ryste-sammen-aktiviteter Intro til handelsgymnasiet Intro til fagene Intro til studie-/lektiecafé Fokus på undervisningsformer, mundtlighed og skriftlighed og det at være gymnasieelev Tværfaglig undervisning det kulturelle og samfundsøkonomiske område Endeligt valg af studieretning Intro til IT-anvendelse Intro til anvendelse af I-bøger 5

6 2016/2017 Studieretninger Internationalt orienteret Sprog og kommunikation - Fransk A / Spansk A / Kinesisk A - Afsætning A - Kulturforståelse C Du kan vælge Tysk A som 3. fremmedsprog som valgfag Markedsorienteret Business Global markedsføring - Virksomhedsøkonomi A - Afsætning A - Psykologi C / Innovation C - Afsætning A - International økonomi A - Matematik B - Kinesisk områdestudium (forsøgsfag) Økonomisk orienteret Global økonomi Økonomi og innovation - Virksomhedsøkonomi A - Matematik A - Finansiering C - Virksomhedsøkonomi A - Matematik A - Afsætning A - Innovation B 6

7 OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog (fortsætter B / begynder A) Virksomhedsøkonomi B Afsætning B International økonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C VALGFAG Matematik A / B* Tysk A Samfundsfag B Psykologi B / C Innovation B / C Kulturforståelse C Filosofi C Mediefag C Markedskommunikation C Finansiering C / B Idræt C / B * Vær opmærksom på, at visse videregående uddannelser har Matematik B som adgangskrav for optagelse. 3. Finansiering C Innovation C/B Kulturforståelse C Psykologi c Kinesisk områdestudium C Mediefag C STUDIEOMRÅDE DEL 1, 2 & 3 Tematiseret undervisning inden for erhvervsøkonomiske, samfundsfaglige/samfundsøkonomiske og sproglige/kulturelle emner m.v. Erhvervscase Det internationale område (dio) Handelsgymnasiet gør dig til student og klar til videregående uddannelse. Det er et oplagt valg, hvis du har lyst til en karriere i private eller offentlige virksomheder bagefter. Du kan fx læse videre på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. 7

8 Vi har fokus på læring og trivsel. Vi stiller krav og eleverne har medansvar både for læring og social trivsel. 8

9 INTERNATIONALT ORIENTERET STUDIERETNING Sprog og kommunikation Fransk A, Spansk A eller Kinesisk A Afsætning A Kulturforståelse C Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med sprog og kommunikation, såvel nationalt som internationalt. Du vil få en bred indsigt i økonomiske, politiske og sociale forhold. OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B International økonomi B Virksomhedsøkonomi B Samfundsfag C Matematik C Erhvervsret C 4 A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: - Fransk A eller Spansk A - Afsætning A - Dansk A - Engelsk A Du kan vælge at bruge dine valgfag på et 5. A-fag nemlig Tysk A. I så fald skal du huske at meddele det ved optagelsen, da undervisningen starter i 1.g. 9

10 MARKEDSORIENTERET STUDIERETNING Business Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med økonomi og marketing i virksomheder. Der vil være fokus på såvel danske som internationale forhold. Teorier fra psykologi og innovation inddrages. Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Psykologi C / Innovation C 4 A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: - Afsætning A - Virksomhedsøkonomi A - Dansk A - Engelsk A OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B International økonomi B Tysk B, Fransk A, Spansk A eller Kinesisk A Samfundsfag C Matematik C Erhvervsret C 10

11 MARKEDSORIENTERET STUDIERETNING Global markedsføring Afsætning A International økonomi B Matematik B Kinesisk områdestudium C (forsøgsfag) Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med økonomi og marketing i virksomheder på såvel nationalt som internationalt plan. Studieretningen har særligt fokus på Kina. OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Tysk B, Fransk A, Spansk A eller Kinesisk A Samfundsfag C Matematik C Erhvervsret C 4 A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: - Afsætning A - Virksomhedsøkonomi A - Dansk A - Engelsk A 11

12 ØKONOMISK ORIENTERET STUDIERETNING Global økonomi Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med virksomhedsøkonomiske og samfundsøkonomiske problemstillinger i en globaliseret verden. Du vil tillige komme til at arbejde med strategi og marketing. Virksomhedsøkonomi A Matematik A Financiering C 4 A-FAG Linjen indeholder 4 A-fag: - Virksomhedsøkonomi A - Matematik A - Dansk A - Engelsk A OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Afsætning B Samtidshistorie B International økonomi B Tysk B, Fransk A, Spansk A eller Kinesisk A Samfundsfag C Erhvervsret C 12

13 ØKONOMISK ORIENTERET STUDIERETNING Økonomi og innovation Virksomhedsøkonomi A Matematik A Afsætning A Innovation B Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med virksomhedens økonomi, strategier og markedsføring. Du vil tillige få en bred indsigt i innovation og iværksætteri. Det hele relateres til den globaliserede verden vi lever i. OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B International økonomi B Tysk B Samfundsfag C Erhvervsret C 5A-FAG Linjen indeholder 5 A-fag: - Virksomhedsøkonomi A - Matematik A - Afsætning A - Dansk A - Engelsk A 2. fremmedsprog er tysk B. Studieretningen har, som den eneste, 5 A-fag. 13

14 14 Sprog hvad kan

15 jeg vælge? Engelsk er obligatorisk Engelsk er obligatorisk 1. fremmedsprog på A-niveau, men du skal også have et 2. fremmedsprog. Det kan være tysk B, spansk A eller fransk A, og du skal vælge 1 af de 3. Tysk er fortsættersprog For at vælge tysk skal du have haft det i grundskolen. Tysk bliver derved en naturlig fortsættelse af undervisningen i grundskolen. Du vil komme til at arbejde med emner, der også vil indgå i andre fag, og du vil styrke dine evner til at skrive og tale tysk. Du skal have tysk i mindst 2 år (B-niveau). Spansk, fransk og kinesisk er begyndersprog Hvis du vælger spansk, fransk eller kinesisk som 2. fremmedsprog, får du det på A-niveau. Det vil sige, at du skal have faget i alle 3 år. Du opnår både mundtlige og skriftlige kompetencer. 15

16 EUC Nord Handelsgymnasiet Hjørring Hestkærvej Hjørring tlf eucnord.dk/hej august 2015

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

COnFUCiUs Classr00M. MULIghEDERNE. MOD ERHVERVSLIVET side 5. ER MANGE MED EN HHX side 2. BUsinEssCOMBat. OktOBEr2014. INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9

COnFUCiUs Classr00M. MULIghEDERNE. MOD ERHVERVSLIVET side 5. ER MANGE MED EN HHX side 2. BUsinEssCOMBat. OktOBEr2014. INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9 handelsgymnasieteucnord OktOBEr2014 TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN MULIghEDERNE ER MANGE MED EN HHX side 2 BUsinEssCOMBat MOD ERHVERVSLIVET side 5 COnFUCiUs Classr00M INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9 VElkOMMEn

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole

tønder handelsgymnasium & handelsskole tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU-Centrene i Region Nord

UU-Centrene i Region Nord UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2011 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere