Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet"

Transkript

1 Norddjurs kommune 15. marts 2012 Hanne Nielsen Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet Den frivillige indsats i et overordnet perspektiv Frivillighed er på den landspolitiske og kommunale dagsorden. I Norddjurs Kommune er der flere tiltag, som understøtter samspillet mellem kommunen og civilsamfundet. Tiltag, som har til formål at se og afprøve nye måder at dele ansvaret mellem medborgere og kommunale institutioner med det formål at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning og udvikle det frivillige medborgerskab. I Norddjurs Kommunes frivillig politik fremgår det, at målet er: at indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det offentlige at inddrage borgerne i løsningen og forebyggelsen af sociale problemer at der er mulighed for økonomisk støtte til frivillige organisationer/foreninger og enkeltpersoner, der udfører et socialt arbejde, således at indsatsen overfor grupper eller personer med særlige sociale behov styrkes at sikre en god og konstruktiv dialog mellem Norddjurs Kommune og de frivillige organisationer/foreninger om det frivillige sociale arbejde at forbedre forståelsen for hinandens arbejde, det vil sige ansatte og frivillige, og skabe muligheder for udvikling at opmuntre til at udbygge eksisterende sociale aktiviteter og udvikle nye. Socialområdet bidrager også til at sætte frivillighed på dagsordenen og til at opfylde kommunens mål omkring frivillige indsatser. Målene er: at tiltrække flere frivillige på hele socialområdet og især handicap- og psykiatriområdet at skabe samarbejde og vidensdeling omkring inddragelsen af frivillige i det sociale arbejde på tværs socialområdets og Norddjurs Kommunens grænser dvs. på tværs af tilbud, forvaltninger og kommuner at opkvalificere og motivere ledere og medarbejdere til at rekruttere og samarbejde med frivillige at skabe samarbejdsrelationer og erfaringsudveksling med frivillige organisationer med henblik på at udvikle det frivillige arbejde, herunder sikre gode betingelser for de frivillige, når de arbejder i tilbuddene på socialområdet Aktiviteter på socialområdet i 2012 med henblik på styrkelse af den frivillige indsats Fælles inspirationsseminar om udvikling af frivillige indsatser på socialområdet Udviklingsteamet på socialområdet opsamler viden om frivillighed og indgår i landsdækkende netværk. Dette sker med henblik på at få den nyeste viden omsat til konkrete tiltag på socialområdet Skabe netværk mellem kontaktpersoner på frivilligområdet i kommunen Opkvalificering af ledere og medarbejdere omkring tiltrækning af og samarbejde med frivillige 1

2 Projekter til styrkelse af den frivillige indsats på handicap- og psykiatriområdet Det følgende beskriver såvel overordnede som lokale projekter, der har til formål at styrke den frivillige indsats og samspillet med civilsamfundet. Innovation, inklusion og frivillighed Handicap- og psykiatriområdet er igangsættere på et overordnet projekt med fokus på at nytænke tilgangene til de frivillige indsatser samt at inkludere brugerne på området i civilsamfundet i Norddjurs Kommune. Lederne på handicap og psykiatriområdet samt udviklingsteamet inviterer desuden hele socialområdet ind i arbejdet. Projektets arbejdstitel er frivillighedsraketten. De grundlæggende ideer í projektet er at skabe aktiviteter der over en periode rundt omkring i kommunen appellerer til brugere såvel som civilsamfundets borgere generelt og skaber samspil imellem disse. Raketten skal således både være en markering af arbejdet med frivillige indsatser, en kickstart af arbejdet med inklusion af brugere i civilsamfundet og en metode til at få flere til at indgå i frivilligt samspil med socialområdet. Vi vil bl.a. bruge konceptet liv i forsamlingshusene og tage udgangspunkt i aktiviteter i disse huse, da de repræsenterer fællesskab og medborgerskab. Vi vil også åbne dørene på flere af tilbuddene på såvel handicap og psykiatri som det samlede socialområde. Pårørende og tidligere ansatte er i den sammenhæng også ressourcepersoner, som det er væsentligt at forsøge og inddrage i dette arbejde. Første skridt er nedsættelse af en projektgruppe. Lederne på socialområdet præsenterer projektet på personalemøder og inviterer engagerede medarbejdere med i projektgruppen. Ligeledes skal brugere, frivillige samt repræsentanter for frivillige foreninger, pårørende og tidligere ansatte gerne være deltagere i projektgruppen. Aktivitetsplan for projektet Aktivitet Ansvarlig for igangsættelse Dato Nedsættelse af projektgruppe Udviklingsteam og ledelse på April 2012 socialområdet Første møde i projektgruppe Udviklingsteam samt øvrige Maj 2012 koordinatorer Planlægningsfase Projektgruppe m.fl. Maj - medio august Frivilligraketten igangsættes og aktiviteterne forløber i forsamlingshuse, tilbud mm. Projektgruppe m.fl. Medio august - september Visioner for det fremtidige arbejde med frivillige indsatser på handicap og psykiatri Udviklingsteamet har den 7. marts 2012 afholdt temamøde med ledere fra handicap og psykiatri. På mødet blev der genereret en lang række ideer til nye indsatser. Indsatser ud over dem, der nævnes i dette oplæg. Udviklingsteamet vil i samspil med lederne følge op på disse ideer med henblik på at få dem igangsat i 2012 og

3 Konkrete indsatser på handicap og psykiatriområdet I det følgende skitseres tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet og deres konkrete aktiviteter, der involverer frivillige indsatser både nuværende og fremadrettede. Tilbud Nuværende aktiviteter Nye aktiviteter Nærheden Forældreforening, som bl.a. hjælper med planlægning af og ved fester, markeder, julearrangementer mm. Foreningen rekrutterer desuden frivillige gennem dennes netværk og inddrager lokalsamfundet i frivillige indsatser eksempelvis gennem donationer. Ture og ud-af-huset-aktiviteter, der arrangeres af pensionerede medarbejdere og øvrige frivillige i samarbejde med personalet. Åbent hus med henblik på at lade lokalsamfundet få indblik i livet på Nærheden samt at få yderligere frivillige tilknyttet. Arrangementet skal løbe af stablen 28. marts Igangsættelse af café drevet af frivillige. Nærheden har lokaler og står overfor at skulle udvikle på ideer til cafeen samt at rekruttere frivillige til driften af den. Ørsted Kærvang, Skovvang og Solhøj Beboer, der besøger det lokale brandvæsen. Artikelrække i lokalavis med frivillig journalist med henblik på at øge kendskabet til Kærvang og Skovvang i lokalsamfundet samt at tiltrække frivillige. Rekruttering af frivillige gennem frivilligjob.dk bl.a. til istandsættelse af Kærvangs have. Luciaoptog med det lokale spejderkorps. Beboere, der er tilknyttet gruppen Teatersildene, der frivilligt spiller teater med beboerne. Besøgsven fra Røde Kors til en beboer. Idégenereringsseminar med medarbejdere med fokus på ideer til konkrete nye tiltag til at engagere flere frivillige. Afholdes i foråret Aktuelle eksempler på tiltag der skal igangsættes: Frivillige med på festivaler. Gå tur venner. Bytte jordlod inddrage lokalsamfundet i brugen af Kærvangs udendørs arealer. Cykelværksted. Kontakt til drama-, værksteds-, musik- og idrætslinje fra pædagogseminariet med henblik på fremadrettet at få igangsat aktiviteter med beboerne. 3

4 Stadionparken En frivillig, der følger beboere eksempelvis på restaurantbesøg. En frivillig, der tager nogle af beboerne med i biografen. Frivillig hjælp i forbindelse med afvikling af beboernes private fester. Frivillig hjælp til afvikling af den årlige beboerfest. I løbet af marts 2012 afholdes første MED-møde, hvor frivillige indsatser er en del af dagsordenen. Både ledelse og medarbejdere vil fremadrettet arbejde med at implementere samarbejde med frivillige i den nye organisation. Centervej 18-20, Auning En frivillig, der følger en beboer til fod- og håndbold kampe i Randers. En frivillig, der hjælper en beboer med morgen bad de dage hvor der kun er mandlige medarbejder. To frivillige fra den lokale sportsklub, der kommer og spiller fodbold med beboerne. Inden udgangen af marts 2012 udvælges koordinatorer for projekt med bål og udeaktiviteter. Herudover indrykke annonce i lokalavis, der kan tiltrække frivillige til disse aktiviteter. Dette igangsættes medio marts Der søges desuden frivillige i UngNorddjurs (klubber) og blandt spejdere til disse aktiviteter. Broagervej Team 68 En frivillig, der følger 2 beboere på ture eks. for at se på veterantog og drikke kaffe. En frivillig, der er besøgsven. Frivillig hjælp til afvikling af den årlige beboerfest. Besøgsvenordning til en bruger gennem Røde Kors. Netværksskabende aktiviteter for borgerne, for eksempel et yogahold, hvor borgere tilknyttet Team 68 fungerer som instruktører. I løbet af marts 2012 afholdes MED-møde, hvor frivillige indsatser er en del af dagsordenen. Både ledelse og medarbejdere vil fremadrettet arbejde med at implementere samarbejde med frivillige i den nye organisation. Marts 2012: Leder samt udviklingskonsulent udarbejder strategi samt handleplan for, hvornår og hvordan følgende samt øvrige aktiviteter med frivillige igangsættes. Herunder også hvordan medarbejderne engageres til at udvikle samarbejdsrelationer med frivillige. 4

5 Målet er at: Udbygge samarbejdet med Røde Kors Besøgstjeneste. Undersøge mulighederne for at formidle motionsvenner. Arbejde på at få flere frivillige inddraget i de eksisterende netværksskabende aktiviteter Matche brugere, som kan have glæde af hinanden. Købe kolonihavehus og rekruttere frivillige til etablering af have og dyrkning af grøntsager. Rougsøcentret - herunder Broagervej, Klub Frihed, AC Auning, Slot og Have Som forberedelse til årets julemarkeder på hhv. Gl.Estrup og på Solhøj tilbyder 1-3 frivillige deres hjælp med produktion af juledekorationer m.v. Som forberedelse til årets sommermarked på St. Sjørup hjælper frivillige borgere i såvel forberedelse som afholdelse af sommermarked. Frivillig borger har frem til sommer 2011 været frivillig hjælper til ugentlig idræt, ligesom hun har deltaget i samtlige afholdte stævner. Frivillige deltager i årets sommerhøjskole. Klub Friheden har året rundt åbent mandag aften fra Der Marts 2012 afholdes MED-møde, hvor frivillige indsatser er en del af dagsordenen. Både ledelse og medarbejdere vil fremadrettet arbejde med at implementere samarbejde med frivillige i den nye organisation 5

6 AUC - herunder Klub Trinnet Rusmidddelcentret foreligger program for aftenens aktiviteter, hvor temaer afvikles af frivillige. Eksempler på temaer, der gennemføres af frivillige: Opråber ved Bankospil Indkøb af Bankogaver Afvikling af diskoteks aftener (DJ) Underviser i Førstehjælp Afvikling af foredrag. Hjælp ved salg i kiosk og til indkøb Massage Hygge pianist Guide på fisketure Redigering af klubprogram Klub Trinnet har åbent tirsdag og torsdag men har udvidet tilbuddet med om søndagen, hvor stedet bliver kørt af frivillige brugere. Ved arrangementer så som banko bliver der inviteret ældre fra lokalområdet med blandt andet for at skabe netværk og kendskab til brugergruppen. Ved fester på AUC bliver der brugt musikere fra byen på frivillig basis. Klienter, som frivilligt tager med rundt på diverse skoler, institutioner m.m. og fortæller deres historie om deres liv med Marts 2012: Leder samt udviklingskonsulent udarbejder strategi samt handleplan for, hvornår og hvordan følgende samt øvrige aktiviteter med frivillige igangsættes. Herunder også hvordan medarbejderne engageres til at udvikle samarbejdsrelationer med frivillige. Målet er at: Kontakte og etablere aftaler med tidligere brugere som selv har givet udtryk for gerne at ville deltage i aktiviteter på frivillig basis. Tage kontakt til kunstforeningen for derigennem at finde frivillige, som kan tænke sig at male med nogle af brugerne. Maj 2012: Søge midler til værested samt etablere dette for midlerne. Oprette netværk af frivillige 6

7 Skovstjernen Ålunden Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) stoffer. Fundraiser søges på frivilligjob.dk til at søge midler til at starte et Værested for Misbrugere op Frivilligkoordinator udvalgt Frivillig følger beboer til svømning To medarbejdere er udpeget som frivilligkoordinatorer fremadrettet En frivilig, der to gange om ugen følger to brugere fra Nærheden til Ålunden Samme frivillige er også besøgsven for en anden bruger. Besøgsven fra Røde Kors, der en gang ugentligt besøger en bruger. Frivilligkoordinator udvalgt Afholdt åbent hus har haft to henvendelser på baggrund heraf Pårørende eller venner af skolen underviser og laver aktiviteter for kontaktpersoner/mentorer for særligt de unge misbrugere efter endt behandling med henblik på at forebygge tilbagefald og at hjælpe den unge i gang med ønskede aktiviteter. Første planlægningsmøde maj Maj 2012: Leder samt udviklingskonsulent udarbejder strategi samt handleplan for, hvornår og hvordan følgende samt øvrige aktiviteter med frivillige igangsættes. Eksempler på tilbud, som frivillige engageres i: Gåture Oplæsning, (avis, historier) Strikke og hækle Spille spil, udendørs, indendørs Deltagende ved arrangementer Vedligehold af haven Frivilligkoordinatorerne har på personalemødet den14. marts 2012 status og videreudvikling af frivilligindsatsen på dagsorden, med henblik på at afklare behov for sparring med udviklingskonsulent om yderligere frivillige indsatser. Målene er følgende: Marts 2012 afholdes samtaler med frivillig om engelsk undervisning Udlåne lokaler til 7

8 og med eleverne eksempelvis i engelsk. Frivillighed på dagsordenen i elevrådet med flere konkrete ideer til samarbejde med frivillige til følge. fritidsaktiviteter Tiltrække to frivillige til varetagelse af kreative hobby inspirerede tiltag Frivillige gæsteundervisere eksempelvis undervisere i graffiti. Bostøtten Glesborg Besøgsvenner til brugere. Aftale med frivillig tidligere medarbejder, der vil komme som en ven af huset en gang ugentligt. Denne ordning er under igangsættelse. Botilbuddene Valmuevej og Oasen, Glesborg Besøgsvenner til brugere. Søndagscafe, der er drevet af frivillige. Etablere samarbejde med centerråd om frivillige aktiviteter i botilbuddene eksempelvis i forhold til it-undervisning og nabohjælp. Bofællesskaberne Kornvænget og Åparken, Ørum Besøgsvenner til brugere. Marts-juni 2012: Etablering af samarbejde med centerråd om frivillige aktiviteter i bofællesskaberne eksempelvis i forhold til it-undervisning, nabohjælp mv. Bostøtte Ungegruppen Voldby Plejehjem, Voldby Bostøtte Stoppestedet/Nr. 17, Vestergade, Auning Besøgsvenner til brugere. Frivillig, der hver uge besøger beboerne Frivillig tidligere medarbejder, der kommer hver mandag eftermiddag og igangsætter samt deltager i husets aktiviteter. Når beboerne flytter og bliver en del af område Ørum, vil også de indgå i det frivillige samarbejde, som lederen fra Område Ørum, er i gang med at etablere med centerrådet i Ørum (se ex. under bofællesskaberne i Ørum). Målet er at søge en frivillig chauffør 8

9 Aktivitetsplan for 2012 I det følgende opridses overordnede tiltag med henblik på styrkelse af den frivillige indsats. Disse tiltag gennemfører vi Udover disse vil de tidligere nævnte fremtidige aktiviteter blive igangsat i de enkelte tilbud. Aktivitet Ansvarlig for igangsættelse Dato Udviklingsteam samler viden, Udviklingsteam Igangværende indgår i netværk og udvikler tiltag til socialområdet på baggrund heraf. Inspirationsseminar Socialchef, udviklingsteam og Afvikles i maj 2012 udvalgte ledere og medarbejdere Samarbejde med frivillige Udviklingsteam og enkelte tilbud April 2012 organisationer Opkvalificering af tilbud, ledere og Udviklingsteam Maj-december 2012 medarbejdere Opfølgning på iværksættelsen af de planlagte udviklingstiltag og aktiviteter Ultimo 2012 som en del af status og evaluering af aftalen for 2012 og i forbindelse med indgåelse af Voksen- og plejeudvalgets opfølgning på frivillige indsatser på handicap- og psykiatriområdet. ny aftale for 2013 Februar 2013 Perspektiver Udviklingsteamet har fokus på at skabe projekter med henblik på at inddrage flere unge frivillige på socialområdet. De unge vil bl.a. kunne inddrages i udviklingen af de særlige miljøer til de unge årige på socialområdet og herunder handicap og psykiatri. 9

Rundspørge om. Frivillige. blandt offentligt ansatte ledere. Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11.

Rundspørge om. Frivillige. blandt offentligt ansatte ledere. Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11. Rundspørge om Frivillige blandt offentligt ansatte ledere Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11. marts 2013 Klosterport 4E, 4.sal. 8000 Århus C. Tlf. 28877819. post@larsfriis.dk.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011.

Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011. Afrapportering på aftale mellem Social- og Integrationsministeriet og Dansk Flygtningehjælp (DFH) om videreførelse og videreudvikling af det frivillige integrationsarbejde for finansåret 2011. 1. Rapportering

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden NV-LIFE Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012 fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden Indhold Indledning Udvidelse af eksisterende og 3 nye

Læs mere

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune RAPPORT Marker denne tekst og indsæt billede her Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere