2013/14. for skoleområdet. efter- og videreuddannelse. Forskellen er... UDDANNELSESKATALOG. at du bliver udfordret på det, du ved hver eneste dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013/14. for skoleområdet. efter- og videreuddannelse. Forskellen er... UDDANNELSESKATALOG. at du bliver udfordret på det, du ved hver eneste dag"

Transkript

1 UDDANNELSESKATALOG 2013/14 efter- og videreuddannelse for skoleområdet Forskellen er... at du bliver udfordret på det, du ved hver eneste dag Kompetencegivende efter- og videreuddannelse

2 Uddannelseskatalog 2013/14 1. udgave 2012 Trykt på FSC og Svanemærket papir Udgiver: Professionshøjskolen Metropol Redaktion: Lærerfaglig efter- og videreuddannelse Design og tryk: Bording A/S Oplag:

3 Murene mellem det, der sker i grundskolen, på læreruddannelsen og den pædagogiske forskning har været alt for tykke. Man har ofte set det som tre adskilte områder, og resultatet har været tiltag, der ikke rigtig har haft den store virkning for den pædagogiske praksis på grundskoleområdet. Derfor skal vi til at beskæftige os meget mere med det, vi kan kalde videnskredsløbet. Et kredsløb, hvor lærere i grundskolen, i læreruddannelsen og de pædagogiske forskere samarbejder om udviklingen af den danske grundskole. Denne udvikling kræver en langsigtet og kompleks strukturændring af vores uddannelsessystem, hvor der er mange interessenter i spil. Efter- og videreuddannelse for skoleområdet udgør en vigtig brik i det store puslespil. Det handler i første omgang om at sikre en ordentlig sammenhæng mellem teori og praksis, og vejen frem er et stærkere samarbejde mellem skoler, kommuner, professionshøjskoler og universeter, så vi sammen skaber nye løsninger på grundskolens udfordringer. Derfor satser vi på brede efteruddannelsestilbud, der giver et differentieret kompetenceløft. På Metropol arbejder vi på højtryk for at få samspillet mellem den pædagogiske praksis, den pædagogiske forskning og lærerfagets grunduddannelse og efter- og videreuddannelse til at hænge optimalt sammen. Det er en kerneopgave for os og det gør vi os meget umage med. Camilla Wang Dekan Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol Side 3

4 Velkommen Velkommen til katalog 2013/14 Årets katalog afspejler Metropols ønske om, at efter- og videreuddannelsestilbud for skoleområdet tager afsæt i aktuel pædagogisk teori og forskning, mens vi samig har et skarpt fokus på, hvilke ideer og udfordringer, der udfolder sig i skolernes pædagogiske praksis. Det betyder, at og -didaktik er nogle af de særlige fokusområder, I vil møde i kataloget. Vores efter- og videreuddannelsestilbud spænder vidt fra det korte inspirationsforløb i form af korte kurser over længere faglige/didaktiske forløb og diplomuddannelser til skræddersyede kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt for enkelte teams, skoler eller hele kommuner. De skræddersyede forløb tror vi særligt på, idet det ofte er i den lokale kontekst, at vi sammen kan inspireres og udvikle de bedste løsninger til hverdagen på en skole. Skoleområdet bliver i disse år i stigende grad stillet over for krav om udvikling og forandring. Vores verden er blevet så kompleks og foranderlig, at alle Metropols efter- og videreuddannelsestiltag ikke længere kun kan rummes i et papirkatalog. Du vil derfor på vores hjemmeside løbende kunne finde mere om de mange muligheder, vi kan tilbyde jer for et samarbejde om kompetenceudvikling. Jeg håber, at mange lærere, vejledere, pædagoger og skoleledere vil lade sig inspirere af efter- og videreuddannelsestilbuddene i kataloget og på vores hjemmeside. Pil Paltorp Afdelingsleder Lærerfaglig efter- og videreuddannelse Instut for Socialfaglig og Pædagogisk EVU Professionshøjskolen Metropol Side 4 Velkommen

5 INDHOLD Find det rigtige uddannelsestilbud // side 7 Pædagogik// side 17 Humanistiske fag // side 27 Naturfaglige fag// side 37 Praktisk/musiske fag// side 47 Praktiske oplysninger// side 52 Tilmelding// side 53 HUSK AT du kan få adgang til en digaludgave af dette katalog på Linket kan også uploades på lærerintra. Indhold Side 5

6 Side 6

7 FIND DET RIGTIGE UDDANNELSESTILBUD Tilbud i alle former og farver // SIDE 8 Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole // SIDE 10 Pædagogisk diplomuddannelse // SIDE 12 Linjefag// SIDE 14 Side 7

8 Tilbud i alle former og farver Det er vigtigt, at du allerede inden tilmeldingen til din efteruddannelse får afstemt dine behov i forhold til uddannelsens fokus, niveau og målgruppe. Har du og din skole brug for et inspirationskursus til udvikling af praksis her og nu, et helt nyt linjefag eller en overbygning i form af en diplomuddannelse? På de følgende sider får du en kort introduktion til, hvordan du finder netop det efteruddannelsesforløb, der matcher dine behov. På vores hjemmeside vil du kunne finde mere information om de mange muligheder, vi løbende kan tilbyde dig for et samarbejde om den helt rigtige kompetenceudvikling for dig og din skole. Find, hvad du søger Kataloget er opdelt i 4 hovedafsn: Pædagogik Humanistiske fag Naturfaglige fag Praktiske/musiske fag Hvert hovedafsn har inddelinger i fag og temaer, der gør det let og overskueligt at finde rundt i katalogets forskellige efteruddannelsestilbud. Bagerst i kataloget finder du alle praktiske informationer. På Metropol mener vi, at og er nogle af de særlige fokusområder, der har stor betydning for den pædagogiske praksis på skoleområdet lige nu. Når et efteruddannelsestilbud har særlig fokus på eller, vil det derfor være markeret således: Vores efter- og videreuddannelsestilbud dækker over mange forskellige uddannelsesformer, fagligheder og niveauer af kompetenceudvikling. Du vil i hvert hovedafsn kunne finde: Pædagogiske diplomuddannelser Linjefagsuddannelser Kursusforløb med forskelligt fokus og praksisniveau For at du let kan orientere dig, i forhold til hvilket kompetenceudviklingsniveau et uddannelsestilbud hører til, vil diplomuddannelser og linjefagsuddannelser være markeret med disse symboler: DIPLOMuddannelse linjefag Passer kurset til dig? Typisk kræver vores efteruddannelsestilbud som minimum, at du har en lærereller pædagoguddannelse. Husk at orientere dig om målgruppe og eventuelle adgangsforudsætninger under tilbuddene i kataloget og på vores hjemmeside. Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du tilhører en konkret målgruppe eller ikke kan finde det efteruddannelsestilbud, du har behov for. Helle Salby Uddannelseskoordinator Tlf Side 8 Tilbud i alle former og farver

9 Uddannelsesformer for skoleområdet på Metropol Overbygning i form af master Overbygning i form af diplom uddannelser/ moduler fra diplomuddannelser Kortere kurser, der supplerer din uddannelse Læreruddannelsen Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole Udbygning i form af linjefag Erfaring tæller også Vi kan lave en realkompetencevurdering, hvis de formelle adgangskrav ikke er opfyldt. Realkompetence omfatter dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Du kan søge om at få foretaget en realkompetencevurdering af, om dine kompetencer svarer til de formelle adgangskrav. Realkompetencerne skal al vurderes i forhold til konkrete uddannelsesbestemmelser. Kompetencegivende uddannelse Kompetencegivende uddannelse defineres som en uddannelse, der er formelt godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. Med en kompetencegivende uddannelse kan du påtage dig bestemte funktioner eller opgaver af særlig karakter. Uanset om du tager en hel diplomuddannelse, to udvalgte fagmoduler eller et linjefag, kan du afslutte vores uddannelser med en prøve, som giver dig mer til at tage næste skridt i karrieren. Tilbud i alle former og farver Side 9

10 Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole Efter- og videreuddannelse behøver ikke al foregå ved, at I møder op i et undervisningslokale og bliver undervist med afsæt i et fastsat pensum på en fastsat dato. Vi vil på Metropol rigtig gerne samarbejde med jer om at opnå størst mulig fleksibilet og sammentænkning med jeres egen praksis. Fordi det både er det bedste for jer, kan betale sig ressourcemæssigt, det er det letteste at koordinere, men mest fordi vi tror på, at det har den største effekt for udviklingen af jeres praksis. Lige når og hvor det passer jer Vi afholder gerne et af vores uddannelsesforløb fra kataloget korte som lange udelukkende for dig og dine kolleger. Vi afholder det, når det passer jer, og hvor det passer jer. Slå jer eventuelt sammen med naboskolen eller andre skoler eller instutioner. Indholdet vil være som beskrevet i kataloget, men vi har stor mulighed for at tilpasse cases og problemstillinger i undervisningen til jeres virkelighed. Ligesom I får rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle med hinanden. Når I på skolen får et fælles kompetenceløft, kan I bedre understøtte hinanden i at skabe en ønsket udvikling og i fællesskab nå frem til en konstruktiv forandring, der også lever, efter at forløbet er afsluttet. Endelig kan der være økonomiske fordele, hvis I vælger at få afholdt et uddannelsesforløb hos jer. At én eller to kommer til jer er oftest nemmere og billigere, end at I skal komme til os. Desuden har I muligheden for selv at finde undervisningslokaler, forplejning og et spunkt, som passer jer. Få mere at vide på vores hjemmeside eller kontakt: Helle Salby Uddannelseskoordinator Tlf Faglig læsning Klasseledelse Side 10 Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole

11 Skræddersyet kompetenceudvikling Står I med et helt konkret behov for kompetenceudvikling, kan det være attraktivt at løse det med et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb. Her udvikler vi indholdet i tæt samarbejde med jer, så det kun rummer de elementer, metoder og cases, I ønsker. Det kan være dele fra vores forskellige, eksisterende uddannelsestilbud, der sættes sammen på en ny måde, eller også kan vi nyudvikle uddannelsesindholdet for at møde netop jeres behov. Forberedelsesfasen er lidt mere krævende, men omvendt sikrer I jer et forløb med målrettet kompetenceudvikling, som understøtter jer i at nå jeres mål. Et kompetenceløft, der vil danne afsæt for det pædagogiske arbejde på jeres skole langt ind i fremen. Vi har rigtig gode erfaringer med at samarbejde med enkelte skoler og kommuner i forbindelse med de konkrete udfordringer, I står over for i hverdagen. For eksempel i forbindelse med sarbejdet eller med implementering af i alle fag. Vi kan sammen med jer tilrettelægge målrettede forløb, som tager udgangspunkt i jeres lokale praksis. Vi begynder samarbejdet med udgangspunkt i jeres ønsker og vores erfaringer med at aftale: Hvor, hvordan og hvornår vi skal bidrage til jeres udviklingsproces. Få mere at vide på vores hjemmeside eller kontakt: Pil Ayoe Paltorp Afdelingsleder Tlf VIDSTE DU at du også kan tage en diplomuddannelse i ledelse på Metropol. Læs eksempelvis moduler som: Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer Ledelse og kompetenceudvikling Pædagogisk ledelse Se mere på vores hjemmeside. It-didaktik? Skolen i bevægelse Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole Side 11

12 Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse er kompetencegivende videreuddannelse, der er professionsrettet og erfaringsbaseret. Uddannelsen er baseret på ny viden fra anvendt forskning. På Metropol tilrettelægger vi uddannelsen med udgangspunkt i faglige vidensområder. Dette sikrer, at vores har indsigt i praksisfeltet og erfaring med udviklingsprojekter inden for deres vidensområder. Vores har alle en tilknytning til Metropols grunduddannelse på Instut for Skole og Læring. Uddannelsens opbygning og omfang En pædagogisk diplomuddannelse er fleksibelt tilrettelagt og opdelt i forskellige faglige moduler. For at opnå et pædagogisk diplom skal du bestå et samlet antal moduler svarende til 60 ETCS point. Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler og 3 fagmoduler. Læs mere om de pædagogiske diplomuddannelsers opbygning, afgangsprojektet, eksamensformer og adgangsforudsætninger på vores hjemmeside Her kan du også læse om muligheder for økonomisk støtte via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Obligatorisk modul Pædagogisk viden og forskning 10 ECTS Fagmodul 10 ECTS Fagmodul 10 ECTS Fagmodul 10 ECTS Obligatorisk modul Undersøgelse af pædagogisk praksis 5 ECTS Obligatorisk modul Afgangsprojekt 15 ECTS Hvad får du ud af det? En pædagogisk diplomuddannelse retter sig mod funktioner i pædagogik, undervisning, vejledning og udvikling i skoler og instutioner. Du får en række teorier og metoder, som du kan anvende i d arbejde som lærer eller pædagog. Din egen praksis og erfaringer bliver udfordret i uddannelsen af ny viden og forskning. Dine erfaringer er omdrejningspunktet for undervisningen. Side 12 Pædagogisk diplomuddannelse

13 INFO Enkeltstående moduler Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan søges og studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Fælles fagmoduler kan være: Skriftlig fremstilling og formidling Evaluering i organisationer Konfliktforståelse en kulturkompetence Konflikthåndtering Fagdidaktik og klasseledelse Forældresamarbejde i dagtilbud og skole Pædagogisk diplomuddannelse med uddannelsesretning For at få en pædagogisk diplomuddannelse med uddannelsesretning er der visse regler for valg af fagmoduler, som du skal overholde. Disse er beskrevet her i kataloget under de enkelte hovedafsn. Metropol tilbyder vi følgende retninger Engelskvejleder Læsevejleder Matematikvejleder Almen pædagogik Innovation og refleksiv didaktik Professions- og skoleudvikling Drama Medier og kommunikation Læs mere om de enkelte fagmoduler under de relevante hovedafsn og fag her i kataloget og på vores hjemmeside På hjemmesiden vil vi også løbende holde dig orienteret om muligheder for fleksibelt tilrettelagte diplomuddannelsesforløb og nye fagmoduler. Hvad får din arbejdsplads ud af det? Skoleområdet gennemgår store forandringer i disse år og oplever stigende krav om at få ny viden og nye metoder bragt i spil. På samme skal hverdagens opgaver løses. Pædagogiske diplomuddannelser giver kompetencer til skolehverdagens mange udfordringer og styrker medarbejdernes evne til at udvikle daglig praksis. Pædagogisk diplomuddannelse Side 13

14 Linjefag At supplere din læreruddannelse med et af vores nuværende toårige linjefagsforløb betyder, at du bliver studerende på et linjefagshold i læreruddannelsen eller merlæreruddannelsen. Du skal ikke i praktik, men deltager i undervisning, vejledning, opgaveskrivning, eksamen, evt. studierejser, gruppearbejde og individuel forberedelse. I de linjefag, som direkte giver undervisningskompetence til et fag i grundskolen, vil der være fokus dels på faglighed, dels på fagdidaktik. Ny læreruddannelsesreform på vej 2013/14 bliver det sidste skoleår, hvor du kan påbegynde vores nuværende toårige linjefagsforløb. Folketinget har besluttet, at der skal starte en helt ny læreruddannelse i august Vi ved på nuværende spunkt, at den bliver modulopbygget og med fokus på undervisningsfag. Det vides ikke endnu, hvilken konkret betydning det har for efteruddannelsestilbud i form af et ekstra linjefag fremover. Et længerevarende, kompetencegivende uddannelsesforløb Et linjefag svarer til en arbejdsindsats på 0,6 (36 ECTS) eller 1,2 (72 ECTS) årsværk. Læs mere om de enkelte linjefags formål og fokus under de relevante hovedafsn og fag her i kataloget og på vores på hjemmeside På hjemmesiden vil vi løbende holde dig orienteret om kommende lovændringer og poliske beslutninger. Her vil du også kunne læse om, hvilke muligheder for efter- og videreuddannelse en kommende modulopbygget læreruddannelse giver dig. Du er også velkommen til at kontakte: Lene Wihlborg Thode Uddannelseskoordinator tlf Side 14 Linjefag

15 HUSK AT Pædagogik Pædagogisk ledelse 36 ECTS på 2 år Skole, sundhed og socialt arb. 36 ECTS på 2 år Specialpædagogik 36 ECTS på 2 år Det er sidste chance for at tage et linjefag i specialpædagogik eller dansk som andet sprog i 2013/14 Naturfaglige fag Fysik/kemi Natur/teknik Geografi Biologi 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år Fællesdel 36 ECTS på 1 år Matematik Mod klasse ELLER klasse 36 ECTS på 1 år praktisk/musiske fag Idræt Materiel design Musik Billedkunst 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år humanistiske fag Dansk som andet sprog 36 ECTS på 2 år Tysk 36 ECTS på 2 år Historie 36 ECTS på 2 år Kristendomskundskab/religion 36 ECTS på 2 år Fællesdel 36 ECTS på 1 år Dansk Mod klasse ELLER klasse 36 ECTS på 1 år Samfundsfag 36 ECTS på 2 år Engelsk 72 ECTS på 2 år Linjefag Side 15

16

17 PÆDAGOGIK organisering Inkluderende klasseledelse // SIDE 18 Kvalificér d museumsbesøg // SIDE 18 Ude er in udeskole i opstart og udvikling // SIDE 18 Cooperative Learning mere aktivet og samarbejde i klassen // SIDE 18 Udeundervisning i kreativ rammesætning // SIDE 19 Anerkendende kommunikation med elever // SIDE 19 specialundervisning AKT-værktøj anno 2013 elevperspektiv // SIDE 19 AKT-værktøj anno 2013 supervisionsperspektiv // SIDE 19 Æstetiske læreprocesser i inkluderende skoleformer og specialundervisning // SIDE 19 ipads og autismespektrumforstyrrelser og nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau // SIDE 19 ipads og indlæringsvanskeligheder // SIDE 20 ipads og opmærksomhedsforstyrrelser // SIDE 20 pædagogiske værktøjer Undervisningsdifferentiering med ipads // SIDE 20 Den inkluderende skole i praksis // SIDE 20 Introduktion til konklikthåndering en konfliktløsers opgaver og redskaber // SIDE 20 Tværkulturel konflikthåndtering i skolen // SIDE 21 Supervision den professionelle hjælpesamtale // SIDE 21 Inklusion i indskolingen // SIDE 21 Boost din undervisning ta chancer! // SIDE 21 Smartphones og tablets i undervisningen // SIDE 22 Gratis internetbaserede programmer i undervisningen // SIDE 22 ipads og læring i uderummet // SIDE 22 Projekt- og gruppearbejde med ipads som omdrejningspunkt // SIDE 22 It-didaktik og ipads // SIDE 22 Inklusion i praksis // SIDE 22 Godt i gang: Nyt job nye udfordringer // SIDE 23 Innovation og bæredygtighed i naturfag, håndværk og design i udskolingen // SIDE 23 linjefag Linjefag i pædagogisk ledelse // SIDE 23 Linjefag i skole, sundhed og socialt arbejde // SIDE 23 Linjefag i specialpædagogik // SIDE 24 Linjefag i dansk som andetsprog // SIDE 24 Pædagogisk diplomuddannelse Fagmodul: Praktiklærer // SIDE 24 Professions- og skoleudvikling // SIDE 24 Innovation og fagdidaktik // SIDE 25 Medier og kommunikation // SIDE 25 Almen pædagogik // SIDE 25 Side 17

18 Pædagogik Organisering Inkluderende klasseledelse Kurset fokuserer på klasseledelse som lærerens kompetence til at skabe en posiv og inkluderende lærings- og klassekultur. Der arbejdes med lærerens relations-, lærings- og adfærdsledelse, og gennem kurset udvikler vi analytiske værktøjer og konkrete metoder til at forebygge problemadfærd og skabe læringsfremmende rutiner i klassen. Med udgangspunkt i jeres refleksion over egen praksis arbejder vi en blanding af praktiske øvelser og teoretiske analyser. Den primære arbejdsform vil dog være praktiske øvelser med jeres egne udfordringer som omdrejningspunkt. Lærere og lærerteams i grundskolen Ane Haxø, Lektor, cand.mag , dage, 18 timer Kr ,- Kvalificér d museumsbesøg Får du og dine elever det ud af besøg på museer og kulturelle instutioner, som du har tænkt dig? Og hvad ville museet egentlig? Bruger du museumsbesøg som en integreret del af elevernes øvrige undervisning, eller er det mere et kærkomment, men lidt løsrevet pusterum? På kurset arbejder vi med at kvalifiere museumsbesøg både før, under og efter, brug af på museet, det gode og det dårlige besøg, motivation og koncentration, når I er ude af skolen, og lærerens rolle i samarbejdet med skoletjenesten. Lærere Laura Lundager Jensen, lektor, cand.teol., master i medborgerskab Gry Eliassen, lektor, cand.teol , dage, 12 timer Kr ,- Ude er in udeskole i opstart og udvikling Det giver nogle særlige muligheder og en bedre læring, når undervisningen regelmæssigt lægges uden for skolen. Men det giver også særlige udfordringer. På kurset arbejder vi på at overkomme udfordringerne og udnytte potentialerne. Vi tager fat i både refleksioner over, hvor og hvorfor det giver mening at arbejde med udeskole, og hvordan udeskole startes og udvikles. Desuden arbejder vi med progression i udeskole, og hvordan udeskole tænkes som en del af den øvrige skole. Dagene bliver en vekselvirkning mellem workshopper, oplæg og praktiske øvelser, og vi arbejder med udgangspunkt i de lokale uderumsressourcer. Lærere og skoleledere Laura Lundager Jensen, lektor, cand.teol., master i medborgerskab, Karen Vesterager, adunkt, cand.silv. og naturvejleder og Ólafur Oddsson, projektleder på Lesið í skóginn ( at læse skoven ), Island , dage, 18 timer Kr ,- Cooperative Learning mere aktivet og samarbejde i klassen Kurset redegør for læringsforståelsen bag og principperne i cooperative learning og giver inspiration til at tilrettelægge aktiverende og samarbejdende par- og gruppearbejder. Strukturerne lægger op til en udvikling af såvel elevens faglige som sociale læring. Kurset er struktureret således, at det har en mellemperiode, hvor deltagerne arbejder i egen praksis med cooperative learning, hvorefter vi til anden mødegang tager fat i successer og udfordringer, som de blev erfaret i praksis. Vi vil arbejde eksemplarisk, når vi mødes, og dvs., at kurset vil forløbe i cooperative learnings form og organisering, så vi får afprøvet og diskuteret strukturerne selv. Lærere Annette Hildebrand Jensen, lektor, cand.pæd og , dage, 12 timer Kr ,- Side 18 Pædagogik

19 Udeundervisning i kreativ rammesætning Vil du gerne kvalificere læringen i indskolingen uden for klasseværelset og få indsigt i principperne bag udepædagogik, så er dette kursus noget for dig. Der vil gennem forløbet være særligt fokus på, hvordan man kan drage nytte af naturen som kreativt læringsrum, og hvordan man kan gribe ledelsesopgaven kvalificeret an, uden at det går ud over kreativeten. Lærere i indskolingen Andy Højholdt, lektor, cand.scient.soc , dage, 12 timer. Økobasen Eghjorten, Hillerød Kr ,- Anerkendende kommunikation med elever I takt med at der i skolen er øget fokus på den enkelte elevs læringsproces, er det vigtigt, at du som lærer eller pædagog kan organisere samtalen med den enkelte elev. Dette kursus er for dig, som gerne vil udvikle din evne til at bruge konkrete samtaler med elever mere kvalificeret. Vi har i forløbet fokus på at udvikle din evne til at arbejde bevidst med at organisere samtalers form og indhold. Lærere og pædagoger Andy Højholdt, lektor, cand.scient.soc samt , dage, 18 timer Kr ,- Pædagogik Specialundervisning AKT-værktøj anno 2013 elevperspektiv Kursets mål er at udvikle din viden om og dine handlemuligheder i arbejdet med AKT-problemstillinger. Du får mulighed for at tilegne dig kompetencer, som du kan bruge til at styrke og udvikle den enkelte elevs identetstudvikling ved at se på elevens muligheder frem for vanskeligheder. Lærere og pædagoger Dorthe Bindseil, adjunkt, pæd.psyk. og Christine Enø Helmudt, adjunkt, cand.pæd.pæd.psyk samt , dage, 30 timer Kr ,- AKT-værktøj anno 2013 supervisionsperspektiv Vil du gerne arbejde med AKT og supervision/vejledning af forældre? På kurset arbejder vi med at udvikle din viden om og dine handlemuligheder i arbejdet med AKT-problemstillinger. Du får mulighed for at tilegne dig kompetencer, som du kan bruge til at styrke og udvikle andre voksnes syn på elevens/barnets identetsudvikling. Lærere og pædagoger Dorthe Bindseil, adjunkt, pæd.psyk. og Christine Enø Helmudt, adjunkt, cand.pæd.pæd.psyk samt , dage, 30 timer Kr ,- Æstetiske læreprocesser i inkluderende skoleformer og specialundervisning Kurset er et inspirationskursus, der omfatter en række forskellige tilgange til at arbejde med æstetiske, kreative og innovative arbejdsformer i inkluderende arbejdsmiljøer og i specialundervisningen. Kurset indeholder oplæg og øvelser, som du afprøver i egen praksis. Erfaringer herfra reflekteres i teori og viden fra bl.a. udviklings- og forskningsarbejder inden for de specialpædagogiske og æstetiske områder. Lærere og pædagoger Inger Faurdal, lektor, cand.mag., master i specialpædagogik og Bolette Kremmer Hansen, lektor, cand.pæd samt , dage, 24 timer Kr ,- ipads og autismespektrumforstyrrelser og nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau Arbejder du inden for autismeområdet og har adgang til ipads? Mangler du konkrete løsningsforslag til, hvordan du løser opgaven bedst muligt? På kurset arbejdes med integrering af ipads i undervisningen ift. børn og unge med en diagnose inden for autismeområdet, samt elever med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Lærere, pædagoger og -vejledere inden for autismeområdet Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder , dag, 5,5 timer Kr ,- Pædagogik Side 19

20 Pædagogik ipads og indlæringsvanskeligheder Du arbejder med undervisning inden for enten læse- eller skrivevanskeligheder, matematikvanskeligheder eller koncentrationsbesvær. Der arbejdes i forløbet med områder inden for specialundervisningen, som tager udgangspunkt i forskellige typer af indlæringsvanskeligheder. Der arbejdes ud fra en teoretisk tilgang, hvor målet er, at kursusdeltagerne får anvendt teori i praksis og praksis i teori. Indholdet i forløbet er primært rettet mod elever i indskolingen og mellemtrinnet, eller elever med et funktionsniveau, der ligger på indskolingsniveau. Lærere og pædagoger Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder 31.10, 14.11, og , eftermiddage, 8 timer Kr ,- ipads og opmærksomhedsforstyrrelser Du arbejder inden for normal- eller specialområdet med elever, der har opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser som ADHD, ADD, manglende mestring af de eksekutive funktioner m.m. På kurset arbejder vi med ipad ens funktionalet og potentiale i forhold til denne elevgruppe. Lærere og pædagoger Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder , dag, 5,5 timer Kr ,- Pædagogiske værktøjer Undervisningsdifferentiering med ipads Du ønsker at bringe ipad en i spil i forhold til sopgaven og undervisningsdifferentiering. Du vil gerne have konkrete og brugbare løsningsforslag til, hvordan man ved strukturering og selvaktivering kan bibringe undervisningen mere kvalet og give dig som lærer mere råderum til den enkelte elev. Lærere, der bruger ipads i undervisningen Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder 05.09, 12.09, og , eftermiddage, 8 timer Kr ,- HUSK AT du kan finde linjefag og diplomuddannelser bagerst i hvert hovedafsn Den inkluderende skole i praksis Ønsker du at styrke dine kompetencer til at arbejde med i praksis? Kurset koncentrerer sig om, hvordan du kan skabe en inkluderende skole og læringsmiljøer, der understøtter fællesskabet, elevdeltagelsen, demokratiforståelsen og læringsudbyttet, og som anskuer mangfoldighed som en resurse. Lærere og pædagoger Dorthe Bindseil, adjunkt, pæd.psyk., Inger Faurdal, lektor, cand.mag., master i specialpædagogik, Bolette Kremmer Hansen, lektor, cand.pæd. Christine Enø Helmudt, adjunkt, cand.pæd.pæd.psyk, Pernille Frost, lektor, cand.mag. og Peter Weng, lektor, cand.pæd , dage, 18 timer Kr ,- Introduktion til konklikthåndering en konfliktløsers opgaver og redskaber Kurset giver en introduktion til konfliktløserens opgaver og redskaber: At kortlægge konfliktmønstre At håndtere konflikter, man selv er part i At være uvildig 3. part i en konflikt mellem andre (mægling) Optrappende og afspændende kommunikation Ikke voldelig kommunikation Kurset bygger på deltagernes aktive medvirken. Det indebærer, at du som deltager sætter din egen praksis i spil i forhold til teorierne. Lærere og pædagoger Kristine Larsen, cand.scient.pol. og konfliktmægler , samt , dage, 15 timer Kr ,- Side 20 Pædagogik

21 Tværkulturel konflikthåndtering i skolen Kunne du tænke dig at stille skarpt på kulturbegrebet og håndtering af interkulturelle konflikter? Oplever du udfordringer i samarbejdet med forældre med forskellige kulturbaggrunde? Så er et kursus i tværkulturel konflikthåndtering noget for dig. Med udgangspunkt i de tværkulturelle problemstillinger, I møder på jeres skole, gives der indblik i: Kulturbegrebet i teori og praksis Hvordan man går i dialog om værdier Redskaber til at håndtere tværkulturelle konflikter Øvelser og ideer til, hvor man kan undervise elever og kolleger i tværkulturel konflikthåndtering Kurset bygger på deltagernes aktive medvirken. Det indebærer, at du som deltager sætter din egen praksis i spil i forhold til teorierne. Lærere og pædagoger Kristine Larsen, cand.scient.pol. og konfliktmægler , samt , dage, 15 timer Kr ,- Supervision den professionelle hjælpesamtale Du kommer som professionel i mange forskellige suationer, hvor du har en vejledende eller rådgivende funktion. Kurset tilbyder introduktion til og øvelser i kommunikations- og refleksionsmetoder, så du kan træffe professionelle valg i disse suationer. Kurset introducerer også til, hvordan supervision kan organiseres og gennemføres. Lærere og pædagoger Dorte Grene, lektor, cand.mag., superviser og psykoterapeut samt , dage, 24 timer Kr ,- Pædagogik Inklusion i indskolingen Er du klar over at sopgaven kræver samarbejde og tværfaglige kompetencer? Kurset sætter fokus på spædagogiske redskaber og metoder i indskolingen. Målet er at klæde jer på til at samarbejde tværfagligt om sopgaven. Lærere og pædagoger i indskolingen Andy Højholdt, lektor, cand.scient.soc , dage, 12 timer Kr ,- Boost din undervisning ta chancer! Bliver du nedtrykt af at se på børn, som dag efter dag mister mere og mere af deres engagement og begejstring i skolen? Vil du være en del af et miljø med fokus på at eksperimentere og udvikle skolens undervisning til glæde for læringslyst og engagement? Så er dette kursus noget for dig. Vi gør en dyd ud af at turde tage chancer i undervisningen og vi vil gerne være med til at kickstarte skole-/undervisningsudvikling med fokus på innovation, kreativet og kropslig undervisning. Du får et bredt udvalg af kreative øvelser, aktive metoder og kropslige undervisningsformer med hjem. Målet er at kvalificere dig til at skabe en varieret undervisning i klassen, som tilgodeser en bredere del af elevsammensætningen. Med boost-tankegangen får du en række hands-on-øvelser og en lang række små relevante læringsøvelser til at tage med hjem i klassen. Lærere og pædagoger Andy Højholdt, lektor, cand.scient.soc. og Ebbe Kromann, lektor, cand. pæd , dage, 12 timer Kr ,- Pædagogik Side 21

22 Pædagogik Smartphones og tablets i undervisningen Web 2.0 hvad er det? Hvad betyder det for den danske folkeskole? Hvorfor mobile enheder? Demonstration af diverse apps Øvelser med egne eller uddannelsens mobile enheder Erfaringsudveksling Hvordan kan man arbejde med telefoner i folkeskolen? Lærere Morten Phillps, lærer, -vejleder , dage, 12 timer Kr ,- Gratis internetbaserede programmer i undervisningen Internetbaserede programmer udmærker sig ved ikke at kræve installation og ved at virke på pc, Mac og Linux og ofte også tablets. Oplev den store variation af de tilgængelige værktøjer, som internettet har at byde på. Web 2.0 internettet, som det var før og nu og i fremen Sikkerhed på internettet for lærere og elever Arbejde med konkrete værktøjer sat i en undervisningssammenhæng Internettets mange muligheder Hvordan søger man værktøjer Vurdering af værktøjer Lærere i udskoling og på mellemtrin Morten Phillps, lærer, -vejleder , dag, 6 timer Kr ,- ipads og læring i uderummet Du ser fordelene ved at bryde den klassiske klasseundervisning op og tage uderummet i brug for at lære. Du kender til de tekniske muligheder, ipad en rummer, men er ikke fortrolig med, hvordan du kobler de tekniske muligheder til dine didaktiske overvejelser eller omvendt. Lærere og pædagoger Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder , dag, 5,5 timer Kr ,- Projekt- og gruppearbejde med ipads som omdrejningspunkt Du ønsker som lærer at implementere ipads i en undervisning, der tager afsæt i et socialkonstruktivistisk læringsperspektiv, Cooperativ Learning eller i en projektorienteret tilgang. Du vægter processen højt, og du ønsker at mestre værktøjer til proces- og progressionsstyring for at sikre, at de læringsmæssige målsætninger overholdes. Lærere og pædagoger Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder , dag, 5,5 timer Kr ,- It-didaktik og ipads Du er lærer, har adgang til ipads på din skole og ønsker at gøre ipad en til en del af elevernes værktøjskasse. Du ved godt, at ipad en er et fantastisk værktøj, men har svært ved at se, hvilke apps, tjenester og programmer du skal anvende. Du ønsker at have mulighed for at kunne analysere en app og anvende denne korrekt i din undervisning, så læringsmålene opnås. Lærere, der bruger ipads i undervisningen Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder 09.01, , eftermiddage, 4 timer Kr ,- Inklusion i praksis Du står på din skole over for en svær sopgave. Du ønsker at udvide din palet og d kendskab til værktøjer og metoder til af elever med særlige behov. Hvad virker, og hvad virker ikke? Hvordan kan du måle på de opsatte mål for, og hvordan skal du forholde dig til samarbejdet mellem skole og hjem? Lærere, pædagoger eller skoleledere Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder 27.02, 13.03, og , eftermiddage, 8 timer Kr ,- Side 22 Pædagogik

23 Godt i gang: Nyt job nye udfordringer For mange nyansatte lærere er det første år i skolen en stor mundfuld. Det er nyt pludseligt at stå med ansvaret for eleverne både fagligt og socialt. Der er mange nye kolleger, som man skal fungere sammen med, og samarbejdet med forældrene skal også passes oven i alle de andre opgaver. Springet fra at være studerende i læreruddannelsen til skolens hverdag er stort. For at gøre overgangen lettere har du nu mulighed for at melde dig til et overgangsforløb, hvor du vil kunne vende de problemer og udfordringer, du møder i din nye hverdag, med andre nyansatte lærere, med erfarne lærere og med fra læreruddannelsen. Rammerne for forløbet sikrer på den ene side, at du som nyansat ikke behøver diskutere alle dine udfordringer med nye kolleger, og på den anden side, at du får kvalificeret sparring fra andre nyansatte i samme suation, mere erfarne folkeskolelærere og ansatte fra læreruddannelsen. Nyuddannede lærere Thomas Olsen, lektor, mag.art., Kristian Kildemos Foss, adjunkt, cand. pæd.pæd.psyk., Lars S. Arndal, lektor, mag.art , og samt og , aftener, 18 timer Kr ,- Linjefag Innovation og bæredygtighed i naturfag, håndværk og design i udskolingen En praktisk og innovativ tilgang til undervisningen i udskolingen kan for mange elever virke motiverende. På dette kursus arbejder vi med, hvordan de naturvidenskabelige fag i samarbejde med praktiske og æstetiske fag giver eleverne mulighed for at arbejde undersøgende og eksperimenterende med design af hverdagsgenstande. Lærere i udskoling og på mellemtrin Bolette Kremmer Hansen, lektor, cand.pæd. og Thomas Dyreborg Andersen, adjunkt , dage, 18 timer Kr ,- HUSK AT du kan finde mere information om vores kurser og nye tilbud på skole Pædagogik Linjefag i pædagogisk ledelse Linjefaget handler om, hvor, hvorfor og hvordan ledelsesaspektet optræder i en professionel lærers virke. Faget tager udgangspunkt i problemstillinger fra forskellige ledelsesarenaer i skolen, herunder skoleledelse, afdelingsledelse, projektledelse, teamledelse og klasseledelse. Centralt i linjefaget står din udvikling af personlige lederkompetencer. Uddannelsen foregår i vekselvirkning mellem teori og praksis og i samarbejde med medstuderende, underviserne og eksterne parter. Lærere linjefag fra Instut for skole og læring 0,6 årsværk 36 ECTS. Undervisning én gang om ugen i dagtimerne. Linjefag i skole, sundhed og socialt arbejde Linjefaget handler om arbejdet i spændingsfeltet mellem social-, sundheds- og pædagogisk-faglige grundspørgsmål og problemstillinger med særligt fokus på udvikling af en bedre indsats for udsatte børn og unge i skolesammenhænge. Linjefaget sætter dig i stand til at begrunde, planlægge og gennemføre en helhedsorienteret og tværprofessionel forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Lærere og pædagoger fra Instut for skole og læring linjefag 0,6 årsværk 36 ECTS. Undervisning én gang om ugen i dagtimerne. Pædagogik Side 23

24 Pædagogik Linjefag i specialpædagogik Linjefaget specialpædagogik sætter dig i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn, unge og voksne med særlige behov under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger. Der bliver lagt vægt på, at du tilegner dig kompetencer i at arbejde inden for det specialpædagogiske felt i mangeartede former opnår indsigt i, hvordan du som speciallærer indgår i samarbejde med f.eks. forældre, kollegateam, skoleledelse, pædagogisk-psykologisk rådgivning og sociale myndigheder opnår indsigt i rådgivning og vejledning af kolleger og i lærerens arbejde med sin egen relationskompetence og kommunikative færdigheder Lærere linjefag fra Instut for skole og læring 0,6 årsværk 36 ECTS. Undervisning én gang om ugen i dagtimerne. Linjefag i dansk som andetsprog Linjefaget dansk som andetsprog tager udgangspunkt i, at en stor del af eleverne i folkeskolen er tosprogede og har dansk som deres andetsprog. Faget sigter mod at sætte dig i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i dansk som andetsprog. Faget kvalificerer dels til at varetage særligt tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog og dels til at undervise i og samarbejde om andre fag med henblik på at inddrage et andetsprogsperspektiv i fagene. Lærere linjefag fra Instut for skole og læring 0,6 årsværk 36 ECTS. Undervisning én gang om ugen i dagtimerne. HUSK AT Det er sidste chance for at tage et linjefag i specialpædagogik eller dansk som andet sprog i 2013/14 Pædagogisk diplomuddannelse Fagmodul: Praktiklærer Her kvalificerer du dig til at kunne: iagttage og beskrive pædagogisk virksomhed analysere og vurdere egen og andres undervisningspraksis vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik konkret og på baggrund af teoretisk indsigt arbejde med voksenpædagogik Igennem uddannelsen udvikler du kompetence som vejleder, underviser og bedømmer i faget praktik og udvikler dine kompetencer i forhold til vejledning på et personligt, professionelt plan. Lærere fra Instut for Skole og Læring Professions- og skoleudvikling DIPLOMuddannelse Hastige ændringer i videnssamfundet skaber en hvirvel af komplekset og kontingens, som udfordrer samfunds- og organisationsbetingelserne. Udfordringernes komplekse og udefinerbare karakter skaber behov for organisationsudvikling, som kan håndtere komplekse og svært definerbare problemstillinger gennem innovative og kreative processtrukturer. I en skolemæssig sammenhæng fører det til et dobbeltkrav om fornyelse både hvad angår evnen til at skabe målbare, forbedrede resultater og evnen til at arbejde lærende og udviklende med organisationen. For at opnå et diplom i professions- og skoleudvikling skal du, udover de tre obligatoriske moduler, tage følgende tre fagmoduler: Modul 1: Procesledelse lærings- og udviklingsprocesser Modul 2: Udviklings- og forandringsprocesser i organisationen Modul 3: Evaluering og evalueringskompetence Ledere og lærere fra Instut for Skole og Læring Side 24 Pædagogik

25 Innovation og fagdidaktik Hensigten med denne diplomuddannelse er at give dig som lærer bedre forudsætninger for at analysere, tolke og kvalificere løsningen af skolens aktuelle og fremige opgave. Det være sig eksempelvis i forhold til globaliseringens konsekvenser og de samfundsmæssige krav, de uddannelsespoliske tiltag og de økonomiske rammevilkår. En vigtig forandringsfaktor er digalisering, som giver radikale ændringer i fremens skole i forhold til undervisning, læreprocesser, didaktik og faglig læring. De nye digaliseringsmuligheder påvirker således hele skolen, skolens læringsrum og læringstænkning. De mange og forskelligartede udfordringer åbner for nødvendigheden af både at tænke innovativt om skolens opgave og medtænke innovation i et skoleperspektiv. For at opnå et diplom i Innovation og fagdidaktik skal du, udover de tre obligatoriske moduler, læse følgende fagmoduler: Modul 1: Didaktisk innovation Modul 2: Fagretningsdidaktik Herefter skal du vælge to af de fælles fagmoduler. Ledere og lærere fra Instut for Skole og Læring Medier og kommunikation På diplomuddannelsen i medier og kommunikation opnår du en professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på, at du kan varetage pædagogiske opgaver med medier og kommunikation og tilegne dig pædagogiske forudsætninger for at kunne varetage læreprocesser om og med medier og. Du får viden om mediernes dannelses- og samfundsmæssige betydning for de pædagogiske praksisfelter. For at opnå et diplom i Medier og kommunikation skal du, udover de tre obligatoriske moduler, vælge 3 af følgende fagmoduler: Mediekultur Mediepædagogik Mediepædagogisk håndværk Læring og læringsressourser Mediepædagogisk- og organisatorisk vejledning Informationskompetence Fortællinger og genrer Ledere og lærere fra Instut for Skole og Læring Pædagogik DIPLOMuddannelse DIPLOMuddannelse DIPLOMuddannelse Almen pædagogik Moderne uddannelsesplanlægning, undervisning og læringsforståelse kræver refleksioner over grundlæggende værdier, fremsforventninger og uddannelses- såvel som dannelsesmål. Formålet med denne diplomuddannelse er, at du opnår kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private instutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring er opgaven og praksis. I tæt samspil med praksis skal du øge og udvikle din kompetence til at deltage i og lede uddannelsesplanlægning, undervisning og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling, på grundlag af en grundig almen pædagogisk viden og forståelse. For at opnå et diplom i Almen pædagogik skal du, udover de tre obligatoriske moduler, vælge 3 af følgende fagmoduler: Socialisering, læring og undervisning Dannelsesteori Samfundets organisering af pædagogisk praksis Pædagogik og filosofi Didaktik Pædagogkompetencer og læreprocesser Pædagogkompetencer og dansk Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik Lærere og pædagoger fra Instut for Skole og Læring HUSK AT du kan få adgang til en digaludgave af dette katalog på Linket kan også uploades på lærerintra. Pædagogik Side 25

26

27 HUMANISTISKE FAG DANSK Læseudfordringer // SIDE 28 Læseforståelse på mellemtrinnet // SIDE 28 Innovation og entrepreneurskab i dansk // SIDE 28 Ny lteraturdidaktik // SIDE 28 Drama i dansk // SIDE 29 Ny børne- og ungdomslteratur på mellemtrinnet og i udskolingen // SIDE 29 Ny sprogpædagogik // SIDE 29 Rundt om forfatteren forfatterskabslæsning i udskolingen // SIDE 29 Lteratur og film fortællinger i ord og billeder // SIDE 29 Kanonlteratur få sat ord og ansigter på klassikerne // SIDE 29 ipads i indskolingen workshop for dansk- og billedkunstlærere // SIDE 30 Interaktivet i dansk SMART board en brugt smart og motiverende i dansk // SIDE 30 fremmedsprog Skriftlighed i folkeskolens engelskundervisning // SIDE 30 US Teens in USA // SIDE 30 Interaktivet i engelsk SMART board en brugt smart og motiverende i engelsk // SIDE 31 Die Textdetektive læsning og skrivning i tysk // SIDE 31 Smartphones, tablets og internet i fremmedsprogsundervisningen; hvorfor og hvordan? // SIDE 31 Cooperative learning i fremmedsprogsundervisningen // SIDE 31 kristendomskundskab/religion Filosofi med børn // SIDE 32 linjefag Linjefag i dansk // SIDE 32 Linjefag i dansk som andetsprog // SIDE 32 Linjefag i engelsk // SIDE 33 Linjefag i tysk // SIDE 33 Linjefag i historie // SIDE 34 Linjefag i kristendom/religion // SIDE 34 Linjefag i samfundsfag // SIDE 34 Pædagogisk diplomuddannelse Læsevejleder // SIDE 35 Engelskvejleder // SIDE 35 Drama // SIDE 35 Side 27

28 Humanistiske fag Dansk Læseudfordringer Hvad stiller du op med de elever, der ikke bliver bedre til at læse? På kurset vil vi arbejde med at beskrive elevernes læsevanskeligheder og finde deres styrkeområder og potentialer, så du bliver i stand til aktivt at handle og blive en målrettet læseunderviser. målgruppe Dansklærere i indskolingen og på mellemtrinnet samt i specialundervisningen. Elsebeth Otzen, lektor, cand.pæd. og Marianne Hørup, lektor, cand.pæd , dage, 30 timer Kr ,- Læseforståelse på mellemtrinnet Vi sætter fokus på læseprocessen og elevernes læseforståelse. Kurset giver en grundig indføring i de forskellige delkomponenter, som f.eks. et godt ordforråd, morfemkendskab, kendskab til sætningsopbygning, forståelse af tekstsammenhæng og genrekendskab, der alle kan bidrage til en god læseforståelse. Vi arbejder med forskellige typer tekster og diskuterer forskellige redskaber og undervisningsmaterialer. Indholdet er: Læseprocessen Ord, helheder og morfologi Sætningsdannelse og tekstsammenhæng Genrekendskab Metakognion Redskaber til at finde og fastholde tekstens centrale informationer Forskellige læsemåder Læseforståelsesvanskeligheder målgruppe Dansklærere på mellemtrinnet. Pernille Frost, lektor, cand.mag. og Elsebeth Otzen, lektor, cand.pæd , dage, 30 timer Kr ,- Innovation og entrepreneurskab i dansk Kurset giver en indføring i innovation og entrepreneurskab som redskaber til en nytænkning i danskfaget. Vi introducerer en fagdidaktisk model, som gør det muligt for dig at planlægge og gennemføre danskundervisning med udgangspunkt i innovation og entrepreneurskab og gennem en række mini-workshopper gives der konkrete bud på innovationsorienteret undervisning inden for områder som skrivning, lteratur og medier. målgruppe Lærere i udskoling og på mellemtrin. Jan Fogt, lektor, mag.art. og Thomas Olsen, lektor, mag.art og , dage, 30 timer Kr ,- HUSK AT du kan finde linjefag og diplomuddannelser bagerst i hvert hovedafsn Ny lteraturdidaktik Få inspiration til en alsidig og afvekslende lteraturundervisning. På kurset vil vi bl.a. arbejde med - vrede stemmer i lteraturen - den helt nye konceptlteratur - mulig verden-teori, der beskriver den lterære tekst som et system af kinesiske æsker - tekster, der blander fiktions- og faktagenrerne og gør forfatteren til en del af fiktionen - lteratur i et nyt globalt og eksistentielt perspektiv - SMS-romanen og computerspillet som lterær fortælling Vi tager afsæt i konkrete trinsvarende tekster for udskolingen, bl.a. af Knud Romer, Jan Sonnergaard, Helle Helle og Peer Hultberg, samt i raptekster og blandingsgenrer. målgruppe Dansklærere i udskolingen. Læsevejlledere. Skolebibliotekarer. Jan Fogt, lektor, mag.art. og Thomas Thurah, lektor, mag.art , dage, 30 timer Kr ,- Side 28 Humanistiske fag

29 Drama i dansk Mange dansklærere vil gerne arbejde med drama men tøver, fordi et kvalificeret arbejde med drama kræver både praktiske færdigheder og en særlig didaktisk refleksion. Kurset giver dig forudsætninger for at inddrage drama i danskundervisningen. Der fokuseres bl.a. på: Drama i lteratur- og sprogarbejdet Drama i mediearbejdet. Vi perspektiverer fra vores praktiske dramaarbejde til et centralt begreb om æstetiske læreprocesser i danskfaget og introducerer til en didaktisk model, som gør det muligt at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere en helhedsorienteret danskundervisning med drama som omdrejningspunkt. Dansklærere. Jan Fogt, lektor, mag.art , dage, 18 timer Kr ,- Ny børne- og ungdomslteratur på mellemtrinnet og i udskolingen Dansk børnelteratur rykker grænser i disse år: grænser for, hvad der kan fortælles om, grænser mellem billedbog og tekstbog og grænser mellem børne-, ungdoms- og voksenlteraturen. Det er en fascinerende udvikling, som mange voksne inden for det lteraturpædagogiske felt jubler over. Men er lærernes fascination også elevernes? Hvordan spiller den nye lteratur sammen med de andre medier, som børn og unge lever i/med? Og hvordan kan undervisningen i lteratur tilpasses den ny lteratur? Skal der måske ligefrem udvikles en ny lteraturdidaktik? Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen. Lars Arndal, lektor, mag.art. og Mikkeline Hoffmeyer, lektor, cand.mag , 16.01, 23.01, 30.01, og , eftermiddage, 18 timer Kr ,- Humanistiske fag Ny sprogpædagogik En saltvandsindsprøjtning til din sprogundervisning. Sprogundervisning bør begynde i første klasse og handle om alt fra billedsprog til bandeord. Vi tilbyder et fagligt overblik over den samlede sproglære: semantikken, grammatikken, pragmatikken, fonetikken, ortografien og sproghistorien, herunder også nabosprogene norsk og svensk. Vi viser didaktisk, hvordan sprogundervisningen kan kobles med f.eks. tekstlæsningen, genrearbejdet og medieundervisningen. Vi arbejder med principper for arbejdet med ordforråd og sprogforståelse (jf. faghæftet). Metodisk arbejder vi med, hvordan du kan iscenesætte sjov og spændende sprogundervisning uden dyre materialer. Dansklærere i indskolingen og på mellemtrinnet. Pernille Frost, lektor, cand.mag. og Mia Graae, lektor, cand.mag , dage, 18 timer Kr ,- Rundt om forfatteren forfatterskabslæsning i udskolingen Forfatterskabslæsningen giver dig mulighed for at skabe dybde og sammenhæng i lteraturundervisningen og samig komme rundt om en række af danskfagets trinmål varierede læsestrategier, genrekendskab, tekstanalyse, periodekendskab, kanonlteratur osv. Arbejdet med ét eller flere forfatterskaber åbner desuden en række spændende tværfaglige perspektiver, bl.a. i forhold til fagene historie, samfundsfag og religion. Dansklærere i udskolingen. Thomas Thurah, lektor, mag.art , dage, 30 timer Kr ,- Lteratur og film fortællinger i ord og billeder Lad filmens billeder og fortællinger give inspiration til din lteraturundervisning. Og hent impulser til filmarbejdet i lteraturens genrer og fortælleformer. På kurset arbejder vi bl.a. med filmatiseringstematikker, storyboards og manuskriptskrivning, lterære og filmiske fortælleformer, korte filmformater som reklamefilmen, kortfilmen og novellefilmen, symboler og metaforer i film og lteratur samt storgenrerne dokumentar- og spillefilm. Dansklærere. Thomas Thurah, lektor, mag.art , dage, 30 timer Kr ,- Kanonlteratur få sat ord og ansigter på klassikerne Hvem var de? Hvad skrev de om? Og hvordan kan vi bruge dem i undervisningen i dag? På kurset får du en bred introduktion til alle de obligatoriske kanonforfatterskaber, fra folkeviserne og Holberg til Karen Blixen og Klaus Rifbjerg. Vi sætter fokus på teksterne, forfatterne og en, de levede i. Vi undersøger, hvordan kanonforfatterne bliver til ssvarende og inspirerende undervisning, bl.a. med inddragelse af helt ny dansk lteratur og nye medier først og fremmest filmen. Dansklærere. Thomas Thurah, lektor, mag.art og , dage, 36 timer Kr ,- Humanistiske fag Side 29

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 VIDEN KOMPETENCER LÆRINGSRESSOURCER Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 Center for Undervisningsmidler LedelsesAkademiet Videreuddannelsen Læringsuger - ramme om praksisnær kompetenceudvikling Side

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS Diplomuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på diplom@ucl.dk eller på 6318 4000 for aftale om personlig vejledning

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Kompetenceudvikling 2014-2015 Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk SKOLEUDVIKLING Regeringens målsætning med folkeskolen er klar: Vi skal have en faglig stærk folkeskole med plads til alle børn. En folkeskole der både sikrer, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer

Læs mere

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste anbefalinger A 360-graders-eftersyn af folkeskolen gennemført af Skolens rejsehold juni 2010 Rapport A: Fremtidens folkeskole én af verdens bedste Anbefalinger

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. august 2013 Studieordningens historik 01-08-2013 gældende 8. udgave med fire nye indholdsområder og prøveallonge. 3 nye moduler (17.12, 19.7.9, 19.24.12 samt rev.

Læs mere

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Januar 2006 0. Indholdsfortegnelse: 1. Udvalgets nedsættelse og udmøntningen af kommissoriet 2 2. Rammerne for en handlingsplan

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. august 2012 Studieordningens historik 01-08-2012 gældende 7. udgave med anden del af revisionen af de skolerettede uddannelsesretninger og revideret modul om neuropædagogik

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere