2013/14. for skoleområdet. efter- og videreuddannelse. Forskellen er... UDDANNELSESKATALOG. at du bliver udfordret på det, du ved hver eneste dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013/14. for skoleområdet. efter- og videreuddannelse. Forskellen er... UDDANNELSESKATALOG. at du bliver udfordret på det, du ved hver eneste dag"

Transkript

1 UDDANNELSESKATALOG 2013/14 efter- og videreuddannelse for skoleområdet Forskellen er... at du bliver udfordret på det, du ved hver eneste dag Kompetencegivende efter- og videreuddannelse

2 Uddannelseskatalog 2013/14 1. udgave 2012 Trykt på FSC og Svanemærket papir Udgiver: Professionshøjskolen Metropol Redaktion: Lærerfaglig efter- og videreuddannelse Design og tryk: Bording A/S Oplag:

3 Murene mellem det, der sker i grundskolen, på læreruddannelsen og den pædagogiske forskning har været alt for tykke. Man har ofte set det som tre adskilte områder, og resultatet har været tiltag, der ikke rigtig har haft den store virkning for den pædagogiske praksis på grundskoleområdet. Derfor skal vi til at beskæftige os meget mere med det, vi kan kalde videnskredsløbet. Et kredsløb, hvor lærere i grundskolen, i læreruddannelsen og de pædagogiske forskere samarbejder om udviklingen af den danske grundskole. Denne udvikling kræver en langsigtet og kompleks strukturændring af vores uddannelsessystem, hvor der er mange interessenter i spil. Efter- og videreuddannelse for skoleområdet udgør en vigtig brik i det store puslespil. Det handler i første omgang om at sikre en ordentlig sammenhæng mellem teori og praksis, og vejen frem er et stærkere samarbejde mellem skoler, kommuner, professionshøjskoler og universeter, så vi sammen skaber nye løsninger på grundskolens udfordringer. Derfor satser vi på brede efteruddannelsestilbud, der giver et differentieret kompetenceløft. På Metropol arbejder vi på højtryk for at få samspillet mellem den pædagogiske praksis, den pædagogiske forskning og lærerfagets grunduddannelse og efter- og videreuddannelse til at hænge optimalt sammen. Det er en kerneopgave for os og det gør vi os meget umage med. Camilla Wang Dekan Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol Side 3

4 Velkommen Velkommen til katalog 2013/14 Årets katalog afspejler Metropols ønske om, at efter- og videreuddannelsestilbud for skoleområdet tager afsæt i aktuel pædagogisk teori og forskning, mens vi samig har et skarpt fokus på, hvilke ideer og udfordringer, der udfolder sig i skolernes pædagogiske praksis. Det betyder, at og -didaktik er nogle af de særlige fokusområder, I vil møde i kataloget. Vores efter- og videreuddannelsestilbud spænder vidt fra det korte inspirationsforløb i form af korte kurser over længere faglige/didaktiske forløb og diplomuddannelser til skræddersyede kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt for enkelte teams, skoler eller hele kommuner. De skræddersyede forløb tror vi særligt på, idet det ofte er i den lokale kontekst, at vi sammen kan inspireres og udvikle de bedste løsninger til hverdagen på en skole. Skoleområdet bliver i disse år i stigende grad stillet over for krav om udvikling og forandring. Vores verden er blevet så kompleks og foranderlig, at alle Metropols efter- og videreuddannelsestiltag ikke længere kun kan rummes i et papirkatalog. Du vil derfor på vores hjemmeside løbende kunne finde mere om de mange muligheder, vi kan tilbyde jer for et samarbejde om kompetenceudvikling. Jeg håber, at mange lærere, vejledere, pædagoger og skoleledere vil lade sig inspirere af efter- og videreuddannelsestilbuddene i kataloget og på vores hjemmeside. Pil Paltorp Afdelingsleder Lærerfaglig efter- og videreuddannelse Instut for Socialfaglig og Pædagogisk EVU Professionshøjskolen Metropol Side 4 Velkommen

5 INDHOLD Find det rigtige uddannelsestilbud // side 7 Pædagogik// side 17 Humanistiske fag // side 27 Naturfaglige fag// side 37 Praktisk/musiske fag// side 47 Praktiske oplysninger// side 52 Tilmelding// side 53 HUSK AT du kan få adgang til en digaludgave af dette katalog på Linket kan også uploades på lærerintra. Indhold Side 5

6 Side 6

7 FIND DET RIGTIGE UDDANNELSESTILBUD Tilbud i alle former og farver // SIDE 8 Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole // SIDE 10 Pædagogisk diplomuddannelse // SIDE 12 Linjefag// SIDE 14 Side 7

8 Tilbud i alle former og farver Det er vigtigt, at du allerede inden tilmeldingen til din efteruddannelse får afstemt dine behov i forhold til uddannelsens fokus, niveau og målgruppe. Har du og din skole brug for et inspirationskursus til udvikling af praksis her og nu, et helt nyt linjefag eller en overbygning i form af en diplomuddannelse? På de følgende sider får du en kort introduktion til, hvordan du finder netop det efteruddannelsesforløb, der matcher dine behov. På vores hjemmeside vil du kunne finde mere information om de mange muligheder, vi løbende kan tilbyde dig for et samarbejde om den helt rigtige kompetenceudvikling for dig og din skole. Find, hvad du søger Kataloget er opdelt i 4 hovedafsn: Pædagogik Humanistiske fag Naturfaglige fag Praktiske/musiske fag Hvert hovedafsn har inddelinger i fag og temaer, der gør det let og overskueligt at finde rundt i katalogets forskellige efteruddannelsestilbud. Bagerst i kataloget finder du alle praktiske informationer. På Metropol mener vi, at og er nogle af de særlige fokusområder, der har stor betydning for den pædagogiske praksis på skoleområdet lige nu. Når et efteruddannelsestilbud har særlig fokus på eller, vil det derfor være markeret således: Vores efter- og videreuddannelsestilbud dækker over mange forskellige uddannelsesformer, fagligheder og niveauer af kompetenceudvikling. Du vil i hvert hovedafsn kunne finde: Pædagogiske diplomuddannelser Linjefagsuddannelser Kursusforløb med forskelligt fokus og praksisniveau For at du let kan orientere dig, i forhold til hvilket kompetenceudviklingsniveau et uddannelsestilbud hører til, vil diplomuddannelser og linjefagsuddannelser være markeret med disse symboler: DIPLOMuddannelse linjefag Passer kurset til dig? Typisk kræver vores efteruddannelsestilbud som minimum, at du har en lærereller pædagoguddannelse. Husk at orientere dig om målgruppe og eventuelle adgangsforudsætninger under tilbuddene i kataloget og på vores hjemmeside. Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du tilhører en konkret målgruppe eller ikke kan finde det efteruddannelsestilbud, du har behov for. Helle Salby Uddannelseskoordinator Tlf Side 8 Tilbud i alle former og farver

9 Uddannelsesformer for skoleområdet på Metropol Overbygning i form af master Overbygning i form af diplom uddannelser/ moduler fra diplomuddannelser Kortere kurser, der supplerer din uddannelse Læreruddannelsen Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole Udbygning i form af linjefag Erfaring tæller også Vi kan lave en realkompetencevurdering, hvis de formelle adgangskrav ikke er opfyldt. Realkompetence omfatter dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Du kan søge om at få foretaget en realkompetencevurdering af, om dine kompetencer svarer til de formelle adgangskrav. Realkompetencerne skal al vurderes i forhold til konkrete uddannelsesbestemmelser. Kompetencegivende uddannelse Kompetencegivende uddannelse defineres som en uddannelse, der er formelt godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. Med en kompetencegivende uddannelse kan du påtage dig bestemte funktioner eller opgaver af særlig karakter. Uanset om du tager en hel diplomuddannelse, to udvalgte fagmoduler eller et linjefag, kan du afslutte vores uddannelser med en prøve, som giver dig mer til at tage næste skridt i karrieren. Tilbud i alle former og farver Side 9

10 Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole Efter- og videreuddannelse behøver ikke al foregå ved, at I møder op i et undervisningslokale og bliver undervist med afsæt i et fastsat pensum på en fastsat dato. Vi vil på Metropol rigtig gerne samarbejde med jer om at opnå størst mulig fleksibilet og sammentænkning med jeres egen praksis. Fordi det både er det bedste for jer, kan betale sig ressourcemæssigt, det er det letteste at koordinere, men mest fordi vi tror på, at det har den største effekt for udviklingen af jeres praksis. Lige når og hvor det passer jer Vi afholder gerne et af vores uddannelsesforløb fra kataloget korte som lange udelukkende for dig og dine kolleger. Vi afholder det, når det passer jer, og hvor det passer jer. Slå jer eventuelt sammen med naboskolen eller andre skoler eller instutioner. Indholdet vil være som beskrevet i kataloget, men vi har stor mulighed for at tilpasse cases og problemstillinger i undervisningen til jeres virkelighed. Ligesom I får rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle med hinanden. Når I på skolen får et fælles kompetenceløft, kan I bedre understøtte hinanden i at skabe en ønsket udvikling og i fællesskab nå frem til en konstruktiv forandring, der også lever, efter at forløbet er afsluttet. Endelig kan der være økonomiske fordele, hvis I vælger at få afholdt et uddannelsesforløb hos jer. At én eller to kommer til jer er oftest nemmere og billigere, end at I skal komme til os. Desuden har I muligheden for selv at finde undervisningslokaler, forplejning og et spunkt, som passer jer. Få mere at vide på vores hjemmeside eller kontakt: Helle Salby Uddannelseskoordinator Tlf Faglig læsning Klasseledelse Side 10 Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole

11 Skræddersyet kompetenceudvikling Står I med et helt konkret behov for kompetenceudvikling, kan det være attraktivt at løse det med et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb. Her udvikler vi indholdet i tæt samarbejde med jer, så det kun rummer de elementer, metoder og cases, I ønsker. Det kan være dele fra vores forskellige, eksisterende uddannelsestilbud, der sættes sammen på en ny måde, eller også kan vi nyudvikle uddannelsesindholdet for at møde netop jeres behov. Forberedelsesfasen er lidt mere krævende, men omvendt sikrer I jer et forløb med målrettet kompetenceudvikling, som understøtter jer i at nå jeres mål. Et kompetenceløft, der vil danne afsæt for det pædagogiske arbejde på jeres skole langt ind i fremen. Vi har rigtig gode erfaringer med at samarbejde med enkelte skoler og kommuner i forbindelse med de konkrete udfordringer, I står over for i hverdagen. For eksempel i forbindelse med sarbejdet eller med implementering af i alle fag. Vi kan sammen med jer tilrettelægge målrettede forløb, som tager udgangspunkt i jeres lokale praksis. Vi begynder samarbejdet med udgangspunkt i jeres ønsker og vores erfaringer med at aftale: Hvor, hvordan og hvornår vi skal bidrage til jeres udviklingsproces. Få mere at vide på vores hjemmeside eller kontakt: Pil Ayoe Paltorp Afdelingsleder Tlf VIDSTE DU at du også kan tage en diplomuddannelse i ledelse på Metropol. Læs eksempelvis moduler som: Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer Ledelse og kompetenceudvikling Pædagogisk ledelse Se mere på vores hjemmeside. It-didaktik? Skolen i bevægelse Målrettet kompetenceudvikling til jeres skole Side 11

12 Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse er kompetencegivende videreuddannelse, der er professionsrettet og erfaringsbaseret. Uddannelsen er baseret på ny viden fra anvendt forskning. På Metropol tilrettelægger vi uddannelsen med udgangspunkt i faglige vidensområder. Dette sikrer, at vores har indsigt i praksisfeltet og erfaring med udviklingsprojekter inden for deres vidensområder. Vores har alle en tilknytning til Metropols grunduddannelse på Instut for Skole og Læring. Uddannelsens opbygning og omfang En pædagogisk diplomuddannelse er fleksibelt tilrettelagt og opdelt i forskellige faglige moduler. For at opnå et pædagogisk diplom skal du bestå et samlet antal moduler svarende til 60 ETCS point. Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler og 3 fagmoduler. Læs mere om de pædagogiske diplomuddannelsers opbygning, afgangsprojektet, eksamensformer og adgangsforudsætninger på vores hjemmeside Her kan du også læse om muligheder for økonomisk støtte via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Obligatorisk modul Pædagogisk viden og forskning 10 ECTS Fagmodul 10 ECTS Fagmodul 10 ECTS Fagmodul 10 ECTS Obligatorisk modul Undersøgelse af pædagogisk praksis 5 ECTS Obligatorisk modul Afgangsprojekt 15 ECTS Hvad får du ud af det? En pædagogisk diplomuddannelse retter sig mod funktioner i pædagogik, undervisning, vejledning og udvikling i skoler og instutioner. Du får en række teorier og metoder, som du kan anvende i d arbejde som lærer eller pædagog. Din egen praksis og erfaringer bliver udfordret i uddannelsen af ny viden og forskning. Dine erfaringer er omdrejningspunktet for undervisningen. Side 12 Pædagogisk diplomuddannelse

13 INFO Enkeltstående moduler Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan søges og studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Fælles fagmoduler kan være: Skriftlig fremstilling og formidling Evaluering i organisationer Konfliktforståelse en kulturkompetence Konflikthåndtering Fagdidaktik og klasseledelse Forældresamarbejde i dagtilbud og skole Pædagogisk diplomuddannelse med uddannelsesretning For at få en pædagogisk diplomuddannelse med uddannelsesretning er der visse regler for valg af fagmoduler, som du skal overholde. Disse er beskrevet her i kataloget under de enkelte hovedafsn. Metropol tilbyder vi følgende retninger Engelskvejleder Læsevejleder Matematikvejleder Almen pædagogik Innovation og refleksiv didaktik Professions- og skoleudvikling Drama Medier og kommunikation Læs mere om de enkelte fagmoduler under de relevante hovedafsn og fag her i kataloget og på vores hjemmeside På hjemmesiden vil vi også løbende holde dig orienteret om muligheder for fleksibelt tilrettelagte diplomuddannelsesforløb og nye fagmoduler. Hvad får din arbejdsplads ud af det? Skoleområdet gennemgår store forandringer i disse år og oplever stigende krav om at få ny viden og nye metoder bragt i spil. På samme skal hverdagens opgaver løses. Pædagogiske diplomuddannelser giver kompetencer til skolehverdagens mange udfordringer og styrker medarbejdernes evne til at udvikle daglig praksis. Pædagogisk diplomuddannelse Side 13

14 Linjefag At supplere din læreruddannelse med et af vores nuværende toårige linjefagsforløb betyder, at du bliver studerende på et linjefagshold i læreruddannelsen eller merlæreruddannelsen. Du skal ikke i praktik, men deltager i undervisning, vejledning, opgaveskrivning, eksamen, evt. studierejser, gruppearbejde og individuel forberedelse. I de linjefag, som direkte giver undervisningskompetence til et fag i grundskolen, vil der være fokus dels på faglighed, dels på fagdidaktik. Ny læreruddannelsesreform på vej 2013/14 bliver det sidste skoleår, hvor du kan påbegynde vores nuværende toårige linjefagsforløb. Folketinget har besluttet, at der skal starte en helt ny læreruddannelse i august Vi ved på nuværende spunkt, at den bliver modulopbygget og med fokus på undervisningsfag. Det vides ikke endnu, hvilken konkret betydning det har for efteruddannelsestilbud i form af et ekstra linjefag fremover. Et længerevarende, kompetencegivende uddannelsesforløb Et linjefag svarer til en arbejdsindsats på 0,6 (36 ECTS) eller 1,2 (72 ECTS) årsværk. Læs mere om de enkelte linjefags formål og fokus under de relevante hovedafsn og fag her i kataloget og på vores på hjemmeside På hjemmesiden vil vi løbende holde dig orienteret om kommende lovændringer og poliske beslutninger. Her vil du også kunne læse om, hvilke muligheder for efter- og videreuddannelse en kommende modulopbygget læreruddannelse giver dig. Du er også velkommen til at kontakte: Lene Wihlborg Thode Uddannelseskoordinator tlf Side 14 Linjefag

15 HUSK AT Pædagogik Pædagogisk ledelse 36 ECTS på 2 år Skole, sundhed og socialt arb. 36 ECTS på 2 år Specialpædagogik 36 ECTS på 2 år Det er sidste chance for at tage et linjefag i specialpædagogik eller dansk som andet sprog i 2013/14 Naturfaglige fag Fysik/kemi Natur/teknik Geografi Biologi 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år Fællesdel 36 ECTS på 1 år Matematik Mod klasse ELLER klasse 36 ECTS på 1 år praktisk/musiske fag Idræt Materiel design Musik Billedkunst 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år 36 ECTS på 2 år humanistiske fag Dansk som andet sprog 36 ECTS på 2 år Tysk 36 ECTS på 2 år Historie 36 ECTS på 2 år Kristendomskundskab/religion 36 ECTS på 2 år Fællesdel 36 ECTS på 1 år Dansk Mod klasse ELLER klasse 36 ECTS på 1 år Samfundsfag 36 ECTS på 2 år Engelsk 72 ECTS på 2 år Linjefag Side 15

16

17 PÆDAGOGIK organisering Inkluderende klasseledelse // SIDE 18 Kvalificér d museumsbesøg // SIDE 18 Ude er in udeskole i opstart og udvikling // SIDE 18 Cooperative Learning mere aktivet og samarbejde i klassen // SIDE 18 Udeundervisning i kreativ rammesætning // SIDE 19 Anerkendende kommunikation med elever // SIDE 19 specialundervisning AKT-værktøj anno 2013 elevperspektiv // SIDE 19 AKT-værktøj anno 2013 supervisionsperspektiv // SIDE 19 Æstetiske læreprocesser i inkluderende skoleformer og specialundervisning // SIDE 19 ipads og autismespektrumforstyrrelser og nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau // SIDE 19 ipads og indlæringsvanskeligheder // SIDE 20 ipads og opmærksomhedsforstyrrelser // SIDE 20 pædagogiske værktøjer Undervisningsdifferentiering med ipads // SIDE 20 Den inkluderende skole i praksis // SIDE 20 Introduktion til konklikthåndering en konfliktløsers opgaver og redskaber // SIDE 20 Tværkulturel konflikthåndtering i skolen // SIDE 21 Supervision den professionelle hjælpesamtale // SIDE 21 Inklusion i indskolingen // SIDE 21 Boost din undervisning ta chancer! // SIDE 21 Smartphones og tablets i undervisningen // SIDE 22 Gratis internetbaserede programmer i undervisningen // SIDE 22 ipads og læring i uderummet // SIDE 22 Projekt- og gruppearbejde med ipads som omdrejningspunkt // SIDE 22 It-didaktik og ipads // SIDE 22 Inklusion i praksis // SIDE 22 Godt i gang: Nyt job nye udfordringer // SIDE 23 Innovation og bæredygtighed i naturfag, håndværk og design i udskolingen // SIDE 23 linjefag Linjefag i pædagogisk ledelse // SIDE 23 Linjefag i skole, sundhed og socialt arbejde // SIDE 23 Linjefag i specialpædagogik // SIDE 24 Linjefag i dansk som andetsprog // SIDE 24 Pædagogisk diplomuddannelse Fagmodul: Praktiklærer // SIDE 24 Professions- og skoleudvikling // SIDE 24 Innovation og fagdidaktik // SIDE 25 Medier og kommunikation // SIDE 25 Almen pædagogik // SIDE 25 Side 17

18 Pædagogik Organisering Inkluderende klasseledelse Kurset fokuserer på klasseledelse som lærerens kompetence til at skabe en posiv og inkluderende lærings- og klassekultur. Der arbejdes med lærerens relations-, lærings- og adfærdsledelse, og gennem kurset udvikler vi analytiske værktøjer og konkrete metoder til at forebygge problemadfærd og skabe læringsfremmende rutiner i klassen. Med udgangspunkt i jeres refleksion over egen praksis arbejder vi en blanding af praktiske øvelser og teoretiske analyser. Den primære arbejdsform vil dog være praktiske øvelser med jeres egne udfordringer som omdrejningspunkt. Lærere og lærerteams i grundskolen Ane Haxø, Lektor, cand.mag , dage, 18 timer Kr ,- Kvalificér d museumsbesøg Får du og dine elever det ud af besøg på museer og kulturelle instutioner, som du har tænkt dig? Og hvad ville museet egentlig? Bruger du museumsbesøg som en integreret del af elevernes øvrige undervisning, eller er det mere et kærkomment, men lidt løsrevet pusterum? På kurset arbejder vi med at kvalifiere museumsbesøg både før, under og efter, brug af på museet, det gode og det dårlige besøg, motivation og koncentration, når I er ude af skolen, og lærerens rolle i samarbejdet med skoletjenesten. Lærere Laura Lundager Jensen, lektor, cand.teol., master i medborgerskab Gry Eliassen, lektor, cand.teol , dage, 12 timer Kr ,- Ude er in udeskole i opstart og udvikling Det giver nogle særlige muligheder og en bedre læring, når undervisningen regelmæssigt lægges uden for skolen. Men det giver også særlige udfordringer. På kurset arbejder vi på at overkomme udfordringerne og udnytte potentialerne. Vi tager fat i både refleksioner over, hvor og hvorfor det giver mening at arbejde med udeskole, og hvordan udeskole startes og udvikles. Desuden arbejder vi med progression i udeskole, og hvordan udeskole tænkes som en del af den øvrige skole. Dagene bliver en vekselvirkning mellem workshopper, oplæg og praktiske øvelser, og vi arbejder med udgangspunkt i de lokale uderumsressourcer. Lærere og skoleledere Laura Lundager Jensen, lektor, cand.teol., master i medborgerskab, Karen Vesterager, adunkt, cand.silv. og naturvejleder og Ólafur Oddsson, projektleder på Lesið í skóginn ( at læse skoven ), Island , dage, 18 timer Kr ,- Cooperative Learning mere aktivet og samarbejde i klassen Kurset redegør for læringsforståelsen bag og principperne i cooperative learning og giver inspiration til at tilrettelægge aktiverende og samarbejdende par- og gruppearbejder. Strukturerne lægger op til en udvikling af såvel elevens faglige som sociale læring. Kurset er struktureret således, at det har en mellemperiode, hvor deltagerne arbejder i egen praksis med cooperative learning, hvorefter vi til anden mødegang tager fat i successer og udfordringer, som de blev erfaret i praksis. Vi vil arbejde eksemplarisk, når vi mødes, og dvs., at kurset vil forløbe i cooperative learnings form og organisering, så vi får afprøvet og diskuteret strukturerne selv. Lærere Annette Hildebrand Jensen, lektor, cand.pæd og , dage, 12 timer Kr ,- Side 18 Pædagogik

19 Udeundervisning i kreativ rammesætning Vil du gerne kvalificere læringen i indskolingen uden for klasseværelset og få indsigt i principperne bag udepædagogik, så er dette kursus noget for dig. Der vil gennem forløbet være særligt fokus på, hvordan man kan drage nytte af naturen som kreativt læringsrum, og hvordan man kan gribe ledelsesopgaven kvalificeret an, uden at det går ud over kreativeten. Lærere i indskolingen Andy Højholdt, lektor, cand.scient.soc , dage, 12 timer. Økobasen Eghjorten, Hillerød Kr ,- Anerkendende kommunikation med elever I takt med at der i skolen er øget fokus på den enkelte elevs læringsproces, er det vigtigt, at du som lærer eller pædagog kan organisere samtalen med den enkelte elev. Dette kursus er for dig, som gerne vil udvikle din evne til at bruge konkrete samtaler med elever mere kvalificeret. Vi har i forløbet fokus på at udvikle din evne til at arbejde bevidst med at organisere samtalers form og indhold. Lærere og pædagoger Andy Højholdt, lektor, cand.scient.soc samt , dage, 18 timer Kr ,- Pædagogik Specialundervisning AKT-værktøj anno 2013 elevperspektiv Kursets mål er at udvikle din viden om og dine handlemuligheder i arbejdet med AKT-problemstillinger. Du får mulighed for at tilegne dig kompetencer, som du kan bruge til at styrke og udvikle den enkelte elevs identetstudvikling ved at se på elevens muligheder frem for vanskeligheder. Lærere og pædagoger Dorthe Bindseil, adjunkt, pæd.psyk. og Christine Enø Helmudt, adjunkt, cand.pæd.pæd.psyk samt , dage, 30 timer Kr ,- AKT-værktøj anno 2013 supervisionsperspektiv Vil du gerne arbejde med AKT og supervision/vejledning af forældre? På kurset arbejder vi med at udvikle din viden om og dine handlemuligheder i arbejdet med AKT-problemstillinger. Du får mulighed for at tilegne dig kompetencer, som du kan bruge til at styrke og udvikle andre voksnes syn på elevens/barnets identetsudvikling. Lærere og pædagoger Dorthe Bindseil, adjunkt, pæd.psyk. og Christine Enø Helmudt, adjunkt, cand.pæd.pæd.psyk samt , dage, 30 timer Kr ,- Æstetiske læreprocesser i inkluderende skoleformer og specialundervisning Kurset er et inspirationskursus, der omfatter en række forskellige tilgange til at arbejde med æstetiske, kreative og innovative arbejdsformer i inkluderende arbejdsmiljøer og i specialundervisningen. Kurset indeholder oplæg og øvelser, som du afprøver i egen praksis. Erfaringer herfra reflekteres i teori og viden fra bl.a. udviklings- og forskningsarbejder inden for de specialpædagogiske og æstetiske områder. Lærere og pædagoger Inger Faurdal, lektor, cand.mag., master i specialpædagogik og Bolette Kremmer Hansen, lektor, cand.pæd samt , dage, 24 timer Kr ,- ipads og autismespektrumforstyrrelser og nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau Arbejder du inden for autismeområdet og har adgang til ipads? Mangler du konkrete løsningsforslag til, hvordan du løser opgaven bedst muligt? På kurset arbejdes med integrering af ipads i undervisningen ift. børn og unge med en diagnose inden for autismeområdet, samt elever med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Lærere, pædagoger og -vejledere inden for autismeområdet Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder , dag, 5,5 timer Kr ,- Pædagogik Side 19

20 Pædagogik ipads og indlæringsvanskeligheder Du arbejder med undervisning inden for enten læse- eller skrivevanskeligheder, matematikvanskeligheder eller koncentrationsbesvær. Der arbejdes i forløbet med områder inden for specialundervisningen, som tager udgangspunkt i forskellige typer af indlæringsvanskeligheder. Der arbejdes ud fra en teoretisk tilgang, hvor målet er, at kursusdeltagerne får anvendt teori i praksis og praksis i teori. Indholdet i forløbet er primært rettet mod elever i indskolingen og mellemtrinnet, eller elever med et funktionsniveau, der ligger på indskolingsniveau. Lærere og pædagoger Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder 31.10, 14.11, og , eftermiddage, 8 timer Kr ,- ipads og opmærksomhedsforstyrrelser Du arbejder inden for normal- eller specialområdet med elever, der har opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser som ADHD, ADD, manglende mestring af de eksekutive funktioner m.m. På kurset arbejder vi med ipad ens funktionalet og potentiale i forhold til denne elevgruppe. Lærere og pædagoger Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder , dag, 5,5 timer Kr ,- Pædagogiske værktøjer Undervisningsdifferentiering med ipads Du ønsker at bringe ipad en i spil i forhold til sopgaven og undervisningsdifferentiering. Du vil gerne have konkrete og brugbare løsningsforslag til, hvordan man ved strukturering og selvaktivering kan bibringe undervisningen mere kvalet og give dig som lærer mere råderum til den enkelte elev. Lærere, der bruger ipads i undervisningen Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder 05.09, 12.09, og , eftermiddage, 8 timer Kr ,- HUSK AT du kan finde linjefag og diplomuddannelser bagerst i hvert hovedafsn Den inkluderende skole i praksis Ønsker du at styrke dine kompetencer til at arbejde med i praksis? Kurset koncentrerer sig om, hvordan du kan skabe en inkluderende skole og læringsmiljøer, der understøtter fællesskabet, elevdeltagelsen, demokratiforståelsen og læringsudbyttet, og som anskuer mangfoldighed som en resurse. Lærere og pædagoger Dorthe Bindseil, adjunkt, pæd.psyk., Inger Faurdal, lektor, cand.mag., master i specialpædagogik, Bolette Kremmer Hansen, lektor, cand.pæd. Christine Enø Helmudt, adjunkt, cand.pæd.pæd.psyk, Pernille Frost, lektor, cand.mag. og Peter Weng, lektor, cand.pæd , dage, 18 timer Kr ,- Introduktion til konklikthåndering en konfliktløsers opgaver og redskaber Kurset giver en introduktion til konfliktløserens opgaver og redskaber: At kortlægge konfliktmønstre At håndtere konflikter, man selv er part i At være uvildig 3. part i en konflikt mellem andre (mægling) Optrappende og afspændende kommunikation Ikke voldelig kommunikation Kurset bygger på deltagernes aktive medvirken. Det indebærer, at du som deltager sætter din egen praksis i spil i forhold til teorierne. Lærere og pædagoger Kristine Larsen, cand.scient.pol. og konfliktmægler , samt , dage, 15 timer Kr ,- Side 20 Pædagogik

21 Tværkulturel konflikthåndtering i skolen Kunne du tænke dig at stille skarpt på kulturbegrebet og håndtering af interkulturelle konflikter? Oplever du udfordringer i samarbejdet med forældre med forskellige kulturbaggrunde? Så er et kursus i tværkulturel konflikthåndtering noget for dig. Med udgangspunkt i de tværkulturelle problemstillinger, I møder på jeres skole, gives der indblik i: Kulturbegrebet i teori og praksis Hvordan man går i dialog om værdier Redskaber til at håndtere tværkulturelle konflikter Øvelser og ideer til, hvor man kan undervise elever og kolleger i tværkulturel konflikthåndtering Kurset bygger på deltagernes aktive medvirken. Det indebærer, at du som deltager sætter din egen praksis i spil i forhold til teorierne. Lærere og pædagoger Kristine Larsen, cand.scient.pol. og konfliktmægler , samt , dage, 15 timer Kr ,- Supervision den professionelle hjælpesamtale Du kommer som professionel i mange forskellige suationer, hvor du har en vejledende eller rådgivende funktion. Kurset tilbyder introduktion til og øvelser i kommunikations- og refleksionsmetoder, så du kan træffe professionelle valg i disse suationer. Kurset introducerer også til, hvordan supervision kan organiseres og gennemføres. Lærere og pædagoger Dorte Grene, lektor, cand.mag., superviser og psykoterapeut samt , dage, 24 timer Kr ,- Pædagogik Inklusion i indskolingen Er du klar over at sopgaven kræver samarbejde og tværfaglige kompetencer? Kurset sætter fokus på spædagogiske redskaber og metoder i indskolingen. Målet er at klæde jer på til at samarbejde tværfagligt om sopgaven. Lærere og pædagoger i indskolingen Andy Højholdt, lektor, cand.scient.soc , dage, 12 timer Kr ,- Boost din undervisning ta chancer! Bliver du nedtrykt af at se på børn, som dag efter dag mister mere og mere af deres engagement og begejstring i skolen? Vil du være en del af et miljø med fokus på at eksperimentere og udvikle skolens undervisning til glæde for læringslyst og engagement? Så er dette kursus noget for dig. Vi gør en dyd ud af at turde tage chancer i undervisningen og vi vil gerne være med til at kickstarte skole-/undervisningsudvikling med fokus på innovation, kreativet og kropslig undervisning. Du får et bredt udvalg af kreative øvelser, aktive metoder og kropslige undervisningsformer med hjem. Målet er at kvalificere dig til at skabe en varieret undervisning i klassen, som tilgodeser en bredere del af elevsammensætningen. Med boost-tankegangen får du en række hands-on-øvelser og en lang række små relevante læringsøvelser til at tage med hjem i klassen. Lærere og pædagoger Andy Højholdt, lektor, cand.scient.soc. og Ebbe Kromann, lektor, cand. pæd , dage, 12 timer Kr ,- Pædagogik Side 21

22 Pædagogik Smartphones og tablets i undervisningen Web 2.0 hvad er det? Hvad betyder det for den danske folkeskole? Hvorfor mobile enheder? Demonstration af diverse apps Øvelser med egne eller uddannelsens mobile enheder Erfaringsudveksling Hvordan kan man arbejde med telefoner i folkeskolen? Lærere Morten Phillps, lærer, -vejleder , dage, 12 timer Kr ,- Gratis internetbaserede programmer i undervisningen Internetbaserede programmer udmærker sig ved ikke at kræve installation og ved at virke på pc, Mac og Linux og ofte også tablets. Oplev den store variation af de tilgængelige værktøjer, som internettet har at byde på. Web 2.0 internettet, som det var før og nu og i fremen Sikkerhed på internettet for lærere og elever Arbejde med konkrete værktøjer sat i en undervisningssammenhæng Internettets mange muligheder Hvordan søger man værktøjer Vurdering af værktøjer Lærere i udskoling og på mellemtrin Morten Phillps, lærer, -vejleder , dag, 6 timer Kr ,- ipads og læring i uderummet Du ser fordelene ved at bryde den klassiske klasseundervisning op og tage uderummet i brug for at lære. Du kender til de tekniske muligheder, ipad en rummer, men er ikke fortrolig med, hvordan du kobler de tekniske muligheder til dine didaktiske overvejelser eller omvendt. Lærere og pædagoger Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder , dag, 5,5 timer Kr ,- Projekt- og gruppearbejde med ipads som omdrejningspunkt Du ønsker som lærer at implementere ipads i en undervisning, der tager afsæt i et socialkonstruktivistisk læringsperspektiv, Cooperativ Learning eller i en projektorienteret tilgang. Du vægter processen højt, og du ønsker at mestre værktøjer til proces- og progressionsstyring for at sikre, at de læringsmæssige målsætninger overholdes. Lærere og pædagoger Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder , dag, 5,5 timer Kr ,- It-didaktik og ipads Du er lærer, har adgang til ipads på din skole og ønsker at gøre ipad en til en del af elevernes værktøjskasse. Du ved godt, at ipad en er et fantastisk værktøj, men har svært ved at se, hvilke apps, tjenester og programmer du skal anvende. Du ønsker at have mulighed for at kunne analysere en app og anvende denne korrekt i din undervisning, så læringsmålene opnås. Lærere, der bruger ipads i undervisningen Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder 09.01, , eftermiddage, 4 timer Kr ,- Inklusion i praksis Du står på din skole over for en svær sopgave. Du ønsker at udvide din palet og d kendskab til værktøjer og metoder til af elever med særlige behov. Hvad virker, og hvad virker ikke? Hvordan kan du måle på de opsatte mål for, og hvordan skal du forholde dig til samarbejdet mellem skole og hjem? Lærere, pædagoger eller skoleledere Kenneth Søndergaard, lærer og -vejleder 27.02, 13.03, og , eftermiddage, 8 timer Kr ,- Side 22 Pædagogik

23 Godt i gang: Nyt job nye udfordringer For mange nyansatte lærere er det første år i skolen en stor mundfuld. Det er nyt pludseligt at stå med ansvaret for eleverne både fagligt og socialt. Der er mange nye kolleger, som man skal fungere sammen med, og samarbejdet med forældrene skal også passes oven i alle de andre opgaver. Springet fra at være studerende i læreruddannelsen til skolens hverdag er stort. For at gøre overgangen lettere har du nu mulighed for at melde dig til et overgangsforløb, hvor du vil kunne vende de problemer og udfordringer, du møder i din nye hverdag, med andre nyansatte lærere, med erfarne lærere og med fra læreruddannelsen. Rammerne for forløbet sikrer på den ene side, at du som nyansat ikke behøver diskutere alle dine udfordringer med nye kolleger, og på den anden side, at du får kvalificeret sparring fra andre nyansatte i samme suation, mere erfarne folkeskolelærere og ansatte fra læreruddannelsen. Nyuddannede lærere Thomas Olsen, lektor, mag.art., Kristian Kildemos Foss, adjunkt, cand. pæd.pæd.psyk., Lars S. Arndal, lektor, mag.art , og samt og , aftener, 18 timer Kr ,- Linjefag Innovation og bæredygtighed i naturfag, håndværk og design i udskolingen En praktisk og innovativ tilgang til undervisningen i udskolingen kan for mange elever virke motiverende. På dette kursus arbejder vi med, hvordan de naturvidenskabelige fag i samarbejde med praktiske og æstetiske fag giver eleverne mulighed for at arbejde undersøgende og eksperimenterende med design af hverdagsgenstande. Lærere i udskoling og på mellemtrin Bolette Kremmer Hansen, lektor, cand.pæd. og Thomas Dyreborg Andersen, adjunkt , dage, 18 timer Kr ,- HUSK AT du kan finde mere information om vores kurser og nye tilbud på skole Pædagogik Linjefag i pædagogisk ledelse Linjefaget handler om, hvor, hvorfor og hvordan ledelsesaspektet optræder i en professionel lærers virke. Faget tager udgangspunkt i problemstillinger fra forskellige ledelsesarenaer i skolen, herunder skoleledelse, afdelingsledelse, projektledelse, teamledelse og klasseledelse. Centralt i linjefaget står din udvikling af personlige lederkompetencer. Uddannelsen foregår i vekselvirkning mellem teori og praksis og i samarbejde med medstuderende, underviserne og eksterne parter. Lærere linjefag fra Instut for skole og læring 0,6 årsværk 36 ECTS. Undervisning én gang om ugen i dagtimerne. Linjefag i skole, sundhed og socialt arbejde Linjefaget handler om arbejdet i spændingsfeltet mellem social-, sundheds- og pædagogisk-faglige grundspørgsmål og problemstillinger med særligt fokus på udvikling af en bedre indsats for udsatte børn og unge i skolesammenhænge. Linjefaget sætter dig i stand til at begrunde, planlægge og gennemføre en helhedsorienteret og tværprofessionel forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Lærere og pædagoger fra Instut for skole og læring linjefag 0,6 årsværk 36 ECTS. Undervisning én gang om ugen i dagtimerne. Pædagogik Side 23

24 Pædagogik Linjefag i specialpædagogik Linjefaget specialpædagogik sætter dig i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn, unge og voksne med særlige behov under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger. Der bliver lagt vægt på, at du tilegner dig kompetencer i at arbejde inden for det specialpædagogiske felt i mangeartede former opnår indsigt i, hvordan du som speciallærer indgår i samarbejde med f.eks. forældre, kollegateam, skoleledelse, pædagogisk-psykologisk rådgivning og sociale myndigheder opnår indsigt i rådgivning og vejledning af kolleger og i lærerens arbejde med sin egen relationskompetence og kommunikative færdigheder Lærere linjefag fra Instut for skole og læring 0,6 årsværk 36 ECTS. Undervisning én gang om ugen i dagtimerne. Linjefag i dansk som andetsprog Linjefaget dansk som andetsprog tager udgangspunkt i, at en stor del af eleverne i folkeskolen er tosprogede og har dansk som deres andetsprog. Faget sigter mod at sætte dig i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i dansk som andetsprog. Faget kvalificerer dels til at varetage særligt tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog og dels til at undervise i og samarbejde om andre fag med henblik på at inddrage et andetsprogsperspektiv i fagene. Lærere linjefag fra Instut for skole og læring 0,6 årsværk 36 ECTS. Undervisning én gang om ugen i dagtimerne. HUSK AT Det er sidste chance for at tage et linjefag i specialpædagogik eller dansk som andet sprog i 2013/14 Pædagogisk diplomuddannelse Fagmodul: Praktiklærer Her kvalificerer du dig til at kunne: iagttage og beskrive pædagogisk virksomhed analysere og vurdere egen og andres undervisningspraksis vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik konkret og på baggrund af teoretisk indsigt arbejde med voksenpædagogik Igennem uddannelsen udvikler du kompetence som vejleder, underviser og bedømmer i faget praktik og udvikler dine kompetencer i forhold til vejledning på et personligt, professionelt plan. Lærere fra Instut for Skole og Læring Professions- og skoleudvikling DIPLOMuddannelse Hastige ændringer i videnssamfundet skaber en hvirvel af komplekset og kontingens, som udfordrer samfunds- og organisationsbetingelserne. Udfordringernes komplekse og udefinerbare karakter skaber behov for organisationsudvikling, som kan håndtere komplekse og svært definerbare problemstillinger gennem innovative og kreative processtrukturer. I en skolemæssig sammenhæng fører det til et dobbeltkrav om fornyelse både hvad angår evnen til at skabe målbare, forbedrede resultater og evnen til at arbejde lærende og udviklende med organisationen. For at opnå et diplom i professions- og skoleudvikling skal du, udover de tre obligatoriske moduler, tage følgende tre fagmoduler: Modul 1: Procesledelse lærings- og udviklingsprocesser Modul 2: Udviklings- og forandringsprocesser i organisationen Modul 3: Evaluering og evalueringskompetence Ledere og lærere fra Instut for Skole og Læring Side 24 Pædagogik

25 Innovation og fagdidaktik Hensigten med denne diplomuddannelse er at give dig som lærer bedre forudsætninger for at analysere, tolke og kvalificere løsningen af skolens aktuelle og fremige opgave. Det være sig eksempelvis i forhold til globaliseringens konsekvenser og de samfundsmæssige krav, de uddannelsespoliske tiltag og de økonomiske rammevilkår. En vigtig forandringsfaktor er digalisering, som giver radikale ændringer i fremens skole i forhold til undervisning, læreprocesser, didaktik og faglig læring. De nye digaliseringsmuligheder påvirker således hele skolen, skolens læringsrum og læringstænkning. De mange og forskelligartede udfordringer åbner for nødvendigheden af både at tænke innovativt om skolens opgave og medtænke innovation i et skoleperspektiv. For at opnå et diplom i Innovation og fagdidaktik skal du, udover de tre obligatoriske moduler, læse følgende fagmoduler: Modul 1: Didaktisk innovation Modul 2: Fagretningsdidaktik Herefter skal du vælge to af de fælles fagmoduler. Ledere og lærere fra Instut for Skole og Læring Medier og kommunikation På diplomuddannelsen i medier og kommunikation opnår du en professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på, at du kan varetage pædagogiske opgaver med medier og kommunikation og tilegne dig pædagogiske forudsætninger for at kunne varetage læreprocesser om og med medier og. Du får viden om mediernes dannelses- og samfundsmæssige betydning for de pædagogiske praksisfelter. For at opnå et diplom i Medier og kommunikation skal du, udover de tre obligatoriske moduler, vælge 3 af følgende fagmoduler: Mediekultur Mediepædagogik Mediepædagogisk håndværk Læring og læringsressourser Mediepædagogisk- og organisatorisk vejledning Informationskompetence Fortællinger og genrer Ledere og lærere fra Instut for Skole og Læring Pædagogik DIPLOMuddannelse DIPLOMuddannelse DIPLOMuddannelse Almen pædagogik Moderne uddannelsesplanlægning, undervisning og læringsforståelse kræver refleksioner over grundlæggende værdier, fremsforventninger og uddannelses- såvel som dannelsesmål. Formålet med denne diplomuddannelse er, at du opnår kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private instutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring er opgaven og praksis. I tæt samspil med praksis skal du øge og udvikle din kompetence til at deltage i og lede uddannelsesplanlægning, undervisning og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling, på grundlag af en grundig almen pædagogisk viden og forståelse. For at opnå et diplom i Almen pædagogik skal du, udover de tre obligatoriske moduler, vælge 3 af følgende fagmoduler: Socialisering, læring og undervisning Dannelsesteori Samfundets organisering af pædagogisk praksis Pædagogik og filosofi Didaktik Pædagogkompetencer og læreprocesser Pædagogkompetencer og dansk Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik Lærere og pædagoger fra Instut for Skole og Læring HUSK AT du kan få adgang til en digaludgave af dette katalog på Linket kan også uploades på lærerintra. Pædagogik Side 25

26

27 HUMANISTISKE FAG DANSK Læseudfordringer // SIDE 28 Læseforståelse på mellemtrinnet // SIDE 28 Innovation og entrepreneurskab i dansk // SIDE 28 Ny lteraturdidaktik // SIDE 28 Drama i dansk // SIDE 29 Ny børne- og ungdomslteratur på mellemtrinnet og i udskolingen // SIDE 29 Ny sprogpædagogik // SIDE 29 Rundt om forfatteren forfatterskabslæsning i udskolingen // SIDE 29 Lteratur og film fortællinger i ord og billeder // SIDE 29 Kanonlteratur få sat ord og ansigter på klassikerne // SIDE 29 ipads i indskolingen workshop for dansk- og billedkunstlærere // SIDE 30 Interaktivet i dansk SMART board en brugt smart og motiverende i dansk // SIDE 30 fremmedsprog Skriftlighed i folkeskolens engelskundervisning // SIDE 30 US Teens in USA // SIDE 30 Interaktivet i engelsk SMART board en brugt smart og motiverende i engelsk // SIDE 31 Die Textdetektive læsning og skrivning i tysk // SIDE 31 Smartphones, tablets og internet i fremmedsprogsundervisningen; hvorfor og hvordan? // SIDE 31 Cooperative learning i fremmedsprogsundervisningen // SIDE 31 kristendomskundskab/religion Filosofi med børn // SIDE 32 linjefag Linjefag i dansk // SIDE 32 Linjefag i dansk som andetsprog // SIDE 32 Linjefag i engelsk // SIDE 33 Linjefag i tysk // SIDE 33 Linjefag i historie // SIDE 34 Linjefag i kristendom/religion // SIDE 34 Linjefag i samfundsfag // SIDE 34 Pædagogisk diplomuddannelse Læsevejleder // SIDE 35 Engelskvejleder // SIDE 35 Drama // SIDE 35 Side 27

28 Humanistiske fag Dansk Læseudfordringer Hvad stiller du op med de elever, der ikke bliver bedre til at læse? På kurset vil vi arbejde med at beskrive elevernes læsevanskeligheder og finde deres styrkeområder og potentialer, så du bliver i stand til aktivt at handle og blive en målrettet læseunderviser. målgruppe Dansklærere i indskolingen og på mellemtrinnet samt i specialundervisningen. Elsebeth Otzen, lektor, cand.pæd. og Marianne Hørup, lektor, cand.pæd , dage, 30 timer Kr ,- Læseforståelse på mellemtrinnet Vi sætter fokus på læseprocessen og elevernes læseforståelse. Kurset giver en grundig indføring i de forskellige delkomponenter, som f.eks. et godt ordforråd, morfemkendskab, kendskab til sætningsopbygning, forståelse af tekstsammenhæng og genrekendskab, der alle kan bidrage til en god læseforståelse. Vi arbejder med forskellige typer tekster og diskuterer forskellige redskaber og undervisningsmaterialer. Indholdet er: Læseprocessen Ord, helheder og morfologi Sætningsdannelse og tekstsammenhæng Genrekendskab Metakognion Redskaber til at finde og fastholde tekstens centrale informationer Forskellige læsemåder Læseforståelsesvanskeligheder målgruppe Dansklærere på mellemtrinnet. Pernille Frost, lektor, cand.mag. og Elsebeth Otzen, lektor, cand.pæd , dage, 30 timer Kr ,- Innovation og entrepreneurskab i dansk Kurset giver en indføring i innovation og entrepreneurskab som redskaber til en nytænkning i danskfaget. Vi introducerer en fagdidaktisk model, som gør det muligt for dig at planlægge og gennemføre danskundervisning med udgangspunkt i innovation og entrepreneurskab og gennem en række mini-workshopper gives der konkrete bud på innovationsorienteret undervisning inden for områder som skrivning, lteratur og medier. målgruppe Lærere i udskoling og på mellemtrin. Jan Fogt, lektor, mag.art. og Thomas Olsen, lektor, mag.art og , dage, 30 timer Kr ,- HUSK AT du kan finde linjefag og diplomuddannelser bagerst i hvert hovedafsn Ny lteraturdidaktik Få inspiration til en alsidig og afvekslende lteraturundervisning. På kurset vil vi bl.a. arbejde med - vrede stemmer i lteraturen - den helt nye konceptlteratur - mulig verden-teori, der beskriver den lterære tekst som et system af kinesiske æsker - tekster, der blander fiktions- og faktagenrerne og gør forfatteren til en del af fiktionen - lteratur i et nyt globalt og eksistentielt perspektiv - SMS-romanen og computerspillet som lterær fortælling Vi tager afsæt i konkrete trinsvarende tekster for udskolingen, bl.a. af Knud Romer, Jan Sonnergaard, Helle Helle og Peer Hultberg, samt i raptekster og blandingsgenrer. målgruppe Dansklærere i udskolingen. Læsevejlledere. Skolebibliotekarer. Jan Fogt, lektor, mag.art. og Thomas Thurah, lektor, mag.art , dage, 30 timer Kr ,- Side 28 Humanistiske fag

29 Drama i dansk Mange dansklærere vil gerne arbejde med drama men tøver, fordi et kvalificeret arbejde med drama kræver både praktiske færdigheder og en særlig didaktisk refleksion. Kurset giver dig forudsætninger for at inddrage drama i danskundervisningen. Der fokuseres bl.a. på: Drama i lteratur- og sprogarbejdet Drama i mediearbejdet. Vi perspektiverer fra vores praktiske dramaarbejde til et centralt begreb om æstetiske læreprocesser i danskfaget og introducerer til en didaktisk model, som gør det muligt at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere en helhedsorienteret danskundervisning med drama som omdrejningspunkt. Dansklærere. Jan Fogt, lektor, mag.art , dage, 18 timer Kr ,- Ny børne- og ungdomslteratur på mellemtrinnet og i udskolingen Dansk børnelteratur rykker grænser i disse år: grænser for, hvad der kan fortælles om, grænser mellem billedbog og tekstbog og grænser mellem børne-, ungdoms- og voksenlteraturen. Det er en fascinerende udvikling, som mange voksne inden for det lteraturpædagogiske felt jubler over. Men er lærernes fascination også elevernes? Hvordan spiller den nye lteratur sammen med de andre medier, som børn og unge lever i/med? Og hvordan kan undervisningen i lteratur tilpasses den ny lteratur? Skal der måske ligefrem udvikles en ny lteraturdidaktik? Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen. Lars Arndal, lektor, mag.art. og Mikkeline Hoffmeyer, lektor, cand.mag , 16.01, 23.01, 30.01, og , eftermiddage, 18 timer Kr ,- Humanistiske fag Ny sprogpædagogik En saltvandsindsprøjtning til din sprogundervisning. Sprogundervisning bør begynde i første klasse og handle om alt fra billedsprog til bandeord. Vi tilbyder et fagligt overblik over den samlede sproglære: semantikken, grammatikken, pragmatikken, fonetikken, ortografien og sproghistorien, herunder også nabosprogene norsk og svensk. Vi viser didaktisk, hvordan sprogundervisningen kan kobles med f.eks. tekstlæsningen, genrearbejdet og medieundervisningen. Vi arbejder med principper for arbejdet med ordforråd og sprogforståelse (jf. faghæftet). Metodisk arbejder vi med, hvordan du kan iscenesætte sjov og spændende sprogundervisning uden dyre materialer. Dansklærere i indskolingen og på mellemtrinnet. Pernille Frost, lektor, cand.mag. og Mia Graae, lektor, cand.mag , dage, 18 timer Kr ,- Rundt om forfatteren forfatterskabslæsning i udskolingen Forfatterskabslæsningen giver dig mulighed for at skabe dybde og sammenhæng i lteraturundervisningen og samig komme rundt om en række af danskfagets trinmål varierede læsestrategier, genrekendskab, tekstanalyse, periodekendskab, kanonlteratur osv. Arbejdet med ét eller flere forfatterskaber åbner desuden en række spændende tværfaglige perspektiver, bl.a. i forhold til fagene historie, samfundsfag og religion. Dansklærere i udskolingen. Thomas Thurah, lektor, mag.art , dage, 30 timer Kr ,- Lteratur og film fortællinger i ord og billeder Lad filmens billeder og fortællinger give inspiration til din lteraturundervisning. Og hent impulser til filmarbejdet i lteraturens genrer og fortælleformer. På kurset arbejder vi bl.a. med filmatiseringstematikker, storyboards og manuskriptskrivning, lterære og filmiske fortælleformer, korte filmformater som reklamefilmen, kortfilmen og novellefilmen, symboler og metaforer i film og lteratur samt storgenrerne dokumentar- og spillefilm. Dansklærere. Thomas Thurah, lektor, mag.art , dage, 30 timer Kr ,- Kanonlteratur få sat ord og ansigter på klassikerne Hvem var de? Hvad skrev de om? Og hvordan kan vi bruge dem i undervisningen i dag? På kurset får du en bred introduktion til alle de obligatoriske kanonforfatterskaber, fra folkeviserne og Holberg til Karen Blixen og Klaus Rifbjerg. Vi sætter fokus på teksterne, forfatterne og en, de levede i. Vi undersøger, hvordan kanonforfatterne bliver til ssvarende og inspirerende undervisning, bl.a. med inddragelse af helt ny dansk lteratur og nye medier først og fremmest filmen. Dansklærere. Thomas Thurah, lektor, mag.art og , dage, 36 timer Kr ,- Humanistiske fag Side 29

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Idé-katalog Diplommoduler på 10 ECTS point til opkvalificering af lærerne på erhvervsskolerne

Idé-katalog Diplommoduler på 10 ECTS point til opkvalificering af lærerne på erhvervsskolerne Idé-katalog Diplommoduler på 10 ECTS point til opkvalificering af lærerne på erhvervsskolerne Indledning Erhvervsuddannelsesreformen indebærer nye udfordringer for erhvervsskolerne. De mange nye tiltag

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Specialpædagogiske kompetencer

Specialpædagogiske kompetencer Specialpædagogiske kompetencer I lærer- og pædagoguddannelsen fra 2007 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Disposition 1. Specialpædagogik i læreruddannelsen 2. Specialpædagogik

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Læringsudbytte Den studerende skal opnå professionsrettede kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier og it og tilegne sig

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt Fordybelsesmoduler 2015 Læreruddannelsen University College Lillebælt 1 2 Indholdsfortegnelse Social inklusion at arbejde med udvikling af elevers sociale trivsel og kompetencer i folkeskolen... 4 Musical

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde?

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde? Et udvalg af de metoder vi på Utterslev Skole bruger i undervisningen: Her er nogle af de metoder vi som undervisere på Utterslev skole særligt har fokus på. Det er både indenfor det naturfaglige område

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

Uddannelsesplan Sunds skole

Uddannelsesplan Sunds skole Uddannelsesplan Sunds skole Sunds skole Nøddevej 13 7451 Sunds Mailadresse: sunds-skole@herning.dk Telefon: 96287750 Skoleleder Ebba Kyed sunky@herning.dk Viceskoleleder Ole Overgaard sunoo@herning.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015

Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015 Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015 Indholdsfortegnelse Praktikvejlederuddannelsen... 4 Pædagogisk viden og forskning... 5 Undersøgelse af pædagogisk praksis... 6 Undersøgelse

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere