Allégårdens Rusmiddelpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allégårdens Rusmiddelpolitik"

Transkript

1 Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde sig til deres forbrug eller eventuelle misbrug af rusmidler. Vores vigtigste arbejdsmetode er relationsarbejde, åbenhed og dialog samt en anerkendende tilgang. De unge vil opleve, at vi både arbejder på det individuelle plan og i forhold til hele gruppen. Vi vil tilstræbe, at Allégården er et rusmiddelfrit område. Indtagelse af alkohol, hash eller andre stoffer er derfor ikke tilladt på Allégården. Ved overtrædelse vil den unge blive mødt med samtaler og forskellige sanktioner. Formålet med Rusmiddelpolitikken er at begrænse de skadelige virkninger af anbragte unges brug af rusmidler

2 Baggrunden for Rusmiddelpolitikken Vores Rusmiddelpolitik er motiveret af, at anbragte unge i højere grad end andre unge er bærere af belastningsfaktorer, der øger risikoen for at udvikle et skadeligt forbrug af rusmidler, dvs. et forbrug der skader den unge fysisk, psykisk og socialt. Sådanne belastningsfaktorer er for eksempel: at den unge har haft en belastet opvækst med eksempelvis omsorgssvigt, misbrug eller vold at den unge har andre sociale og eller psykiske problemer, der gør, at han/hun mistrives f.eks ADHD, angst, depression eller lider af savn i forhold til forældre, bliver mobbet eller føler sig ensom og usikker har svært ved at finde fodfæste i ungdomslivet, blandt vennerne eller i skolen at den unge er sårbar og føler, at han/hun ikke passer ind, ikke slår til, ikke lykkes, ikke bliver accepteret eller ikke føler sig elsket Udover at anbragte unge er særligt belastede, er de samtidig en del af en ungekultur, hvor rusmidler indgår som en naturlig del af livet. Som et led i at lære sig selv at kende og udvikle identitet prøver unge i almindelighed sig selv af de eksperimenterer og er ofte parat til at udvise en risikovillig adfærd også i forhold til rusmidler. Anbragte unge prøver også sig selv af og eksperimenter. De er således i en dobbelt risiko for at udvikle et skadeligt forbrug. De er både en del af en risikovillig ungdomskultur og de lever med særlige belastningsfaktorer. Denne realitet forpligter anbringelsessteder til at give anbragte unges forhold til rusmidler en særlig prioritet.

3 Rusmidler er derfor ikke tilladt på Allégården heller ikke alkohol. Samtidig må vi konstatere, at rusmidler er og bliver en del af mange unges kultur uanset at det ikke er tilladt. Denne virkelighed forsøger vi at takle ved at have en aktiv rusmiddelpolitik, hvor hensigten er at give de unge de bedst mulige forudsætninger for at klare sig. Helhedsyn, Ungeperspektiv og Tværfaglig samarbejde Allégårdens generelle arbejde hviler på 3 grundlæggende principper. Disse principper gør sig også gældende i forhold til rusmiddelpolitikken. Helhedsperspektivet At arbejde helhedsorienteret betyder, at vi ikke fokuserer snævert på rusmiddelproblematikken, men sætter den i sammenhæng med den unges øvrige problematikker, så vi får en helhedsorienteret forståelse, der danner grundlag for en sammenhængende indsats. Indsatsen overfor den unge bygger således på en grundig udredning samspil med den unges øvrige situation og øvrige problemer en tillidsfuld relation mellem fagpersonerne og den unge inddragelse af den unges familie og øvrige netværk inddragelse af skole/uddannelse/arbejde et individuelt tilrettelagt forløb hvor der bygges på den unges ressourcer sammenhæng og koordination

4 Ungeperspektivet Det er essentielt, at den unges eget perspektiv bliver inddraget gennem hele forløbet, både for at klarlægge, hvilken støtte den unge har brug for og for at skabe ejerskab til processen hos den unge. Det tværfaglige samarbejde Tværfagligt samarbejde mellem de involverede parter er afgørende for at sikre et positivt forløb. Det drejer sig blandt andet om at involvere hinanden, koordinere og sikre sammenhæng i indsatsen. Betydningsfulde netværkspersoner for den unge f.eks forældrene, men også andre ses som involverede vigtige samarbejdspartnere, der inddrages i det tværfaglige samarbejde på lige fod. Pædagogiske indsatsområder Allégårdens pædagogiske indsats overfor de unge er flersidig og retter sig mod at videregive almen viden om rusmidler og deres skadelige virkning og at yde en behandlende indsat overfor de unge, som måtte have behov for det Vi vil have fokus både på den enkelte unge og gruppen som helhed. Opgaven Opgaven er at skabe en ramme og en kultur: hvor åbenhed og dialog om rusmidler er naturlig både i hverdagen og ved særlige arrangementer

5 hvor vi tilbyder støtte og vejledning men også direkte behandling hvor vi formidler viden og oplyser de unge om, hvordan de kan begrænse rusmidlernes skadelige virkninger hvor rusmiddelforbrugende unge ikke trækker andre unge ind i et rusmiddel forbrug og hvor vi tilstræber, at Allégården er et rusmiddelfrit område Allerede ved indflytningen vil vi møde den unge med åbenhed og dialog omkring rusmidler. Samtidig vil vi informere om konsekvenserne ved en overtrædelse af Allégårdens rusmiddelforbud. Rusmiddelpolitikken og hvordan vi arbejder med den Vi arbejder ud fra en systemisk forståelsesramme. Det betyder bl.a, at vi møder de unge med en nysgerrig og anerkendende tilgang, også i forhold brugen af rusmidler. Udgangspunktet for vores indsats er, at vi møder de unge tillidsfuldt og rummeligt, så de kan have tillid til, at vi voksne kan rumme deres betroelser, og at det er muligt at få hjælp, vejledning og støtte, også når det drejer sig om rusmidler. Vi tilstræber at møde de unge uden fordømmelse, bedrevidenhed eller moralske formaninger. Udover at lytte til de unge og deres erfaringer, er det medarbejdernes opgave at gribe dialogen i hverdagen og at guide og vejlede de unge til et fornuftigt forhold til rusmidler. Relationen til de unge og dialog og åbenhed er vores vigtigste våben i kampen for at begrænse eller helst undgå rusmidlernes skadelige virkning på de unge. Individuelle samtaler, gruppedialog, temaaftner, ungemøder og meget andet er vigtige værktøjer. Andre redskaber er sportsudøvelse, anden fysisk udfoldelse samt skabelse af alternative aktiviteter og fællesskaber.

6 Idet vi anerkender, at andre unge har stor betydning for de unge, arbejder vi for at skabe dialog imellem de unge, både de der har et misbrug, de der er eksperimenterende og de der ikke bruger rusmidler eller kun gør det begrænset. De unges venner udenfor institutionen inddrages også, idet forandring sjældent er mulig uden deres aktive støtte. Medarbejderne vil håndtere de unges brug af rusmidler på flere planer: De vil dels yde en almen pædagogisk indsats, hvor de er opdragende, vejledende og omsorgsgivende overfor de unge, der bare eksperimenterer. Disse unge er i fare for at udvikle et misbrug, da de ofte er belastede af andre faktorer. Medarbejderne vil derudover yde en socialpædagogisk behandlende indsats overfor de unge, der har udviklet et skadeligt forbrug, altså et misbrug. Medarbejderne skal håndtere den svære balancegang mellem på den ene side at arbejde med åbenhed og dialog (refleksionens domæne) og på den anden side at være ramme- og grænsesættende (produktionens domæne), dvs. forsøge at tilstræbe et rusmiddelfrit miljø i huset. Heri ligger den store udfordring og svære balance. Vi skal tilstræbe en balance så vi hverken sætter relationen til den unge eller husordenen over styr. Ved overtrædelse af rusmiddelforbuddet Hvis unge overtræder Allégårdens rusmiddelforbud vil der blive reageret på det. Der vil blive talt med den unge, og der vil blive taget stilling til eventuelle sanktioner. Mulige sanktioner kunne være gæsteforbud, tænkepause, involvering af forældrene, samtaleforløb med medarbejder, behandling i Rådgivningscenter eller indkaldelse til sagsbehandlermøde, hvor forudsætningerne for opholdet drøftes. Udskrivning kan i yderste fald komme på tale.

7

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere