KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: J.nr.: 1759

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0033. J.nr.: 1759"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Nævnet traf den 7. juli 2009 følgende afgørelse: J.nr.: 1759 Klager: Jørgen Bura Vermelandsgade København Ø v/advokat Jacob Christoffersen Indklagede: [A] Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet bura.dk overdrages til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. februar 2009 med ni bilag (1-9), svarskrift af 24. februar 2009 uden bilag, replik af 12. marts 2009 med ét bilag (10) samt duplik af 31. marts 2009 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet bura.dk er registreret den 16. september Sagsfremstilling: Klageren har som bilag 1 fremlagt en kopi af et navnebevis udstedt den 22. juli 1981 af amtmanden over Københavns Statsamt, hvoraf det bl.a. fremgår, at der er meddelt tilladelse til, at klageren fremtidig må føre navnet Bura som slægtsnavn, således at klagerens fulde navn herefter er Jørgen Bura. 1

2 Det er oplyst, at klageren er chefinstruktør for Japan Karate Association (JKA) i Danmark. Som bilag 9 er fremlagt en udskrift af hjemmesiden som er dateret den 2. februar 2009, og hvoraf bl.a. fremgår følgende: Bura Shihan er grundlæggeren af JKA Shotokan Karate-Do i Danmark. Bura Shihan har siden 1960 udbedt Karate-Do i såvel Danmark som i hele Skandinavien. Med hele sit liv og sjæl har Bura Shihan bevist sin ufravigelige vilje til at fastholde den sande og oprindelige linie for forståelsen af Karate-Do fra Funakoshi Shihan og Nakayama Shihan grundlæggerne af JKA Shotokan Karate- Do. Det er derfor med rette, at Bura Shihan kan betegnes som den danske karates fader. Men det er ikke kun her i landet, at der står stor respekt om Bura Shihans viden. Det har resulteret i, at Bura Shihan i dag er medlem af Teknisk Råd i Japan Karate Association, det alene er en fantastisk præstation og en flot anerkendelse af Bura Shihans indsats gennem årene. Samtidig er Bura Shihan teknisk direktør for JKA Europa. Bura Shihan rejser hvert år til karatens hjemland og bringer dermed ny inspiration og udvikling til karateudøvere ikke kun til instruktører og elever i JKA Danmark, men til alle seriøse udøvere af karate-do i Danmark. Indklagede har oplyst, at han er [...] for den danske afdeling af Genseiryu Karate-do International Federation, der har hovedsæde i Japan. Om forholdet mellem Genseiryu og JKA har indklagede bl.a. anført følgende: Disse organisationer har intet som helst med hinanden at gøre, og hverken Jørgen eller jeg selv har noget som helst med hinanden at gøre, hverken på nationalt eller internationalt plan. Sekretariatets opslag på den 23. juni 2009 blev viderestillet til siden hvor der på siden Velkommen bl.a. anføres følgende: Officiel Hjemmeside Dette er den officielle hjemmeside for Genseiryu i Europa med hovedkvarter i Danmark repræsenteret ved "Dansk Genseiryu Karate-Do Forbund". I daglig tale også kendt som "Genseiryu Karate-Do Danmark" (GKD). Hjemmesiden blev første gang udgivet d. 9. marts Underafdeling "Dansk Genseiryu Karate-Do Forbund" er en direkte underafdeling af hovedforbundet "Genseiryu Karate-do International Federation" (GKIF) der har hovedkvarter i udkanten af Tokyo, Japan. "Dansk Genseiryu Karate-Do Forbund" blev stiftet som følge af vor internationale præsident og stor-mester Kunihiko Tosa's udnævnelse af Peter Lee d. 19. januar 2002 som officiel repræsentant for Genseiryu i Europa med hovedkvarter i Danmark, og er den første og eneste officielle organisation nogensinde for Genseiryu i Europa! Vedligeholdelse Genseiryu Com vedligeholdes af Genseiryu i Danmark. Klageren har oplyst, at opslag på domænenavnet bura.dk tidligere førte til hjemmesiden hvoraf klageren som bilag 6 har fremlagt en udskrift, der er dateret den 8. december Det fremgår heraf, at denne hjemmeside da indeholdt følgende tekst: 404 Component Not Found 2

3 We Are Sorry, But The Page Requested Could Not be Found.... Please try again or go directly to our main page: [HOME] Klageren har oplyst, at men ved klik på teksten [HOME] blev viderestillet til hjemmesiden Som bilag 7 er fremlagt en udskrift af denne hjemmeside, der ligeledes er dateret den 8. december Ved brev af 12. december 2008 skrev klagerens advokat bl.a. følgende til indklagede, jf. bilag 5: Som det formodentligt er Dem bekendt, er min klient Jørgen Bura chefinstruktør for Japan karate association (JKA) Danmark. En karateorganisation der intet som helst samarbejde har med Genseiryu, endsige Dem som person. Min klient har i flere årtier været den dominerende karateskikkelse i den danske karateverden, og den vel nok mest velkendte karateperson i Danmark såvel indlands som udenlandsmæssigt. Det er min opfattelse at De misbruger min klients yderst velkendte navn i karatesammenhæng, til uberettiget at få trafik på Deres hjemmeside Det forekommer oplagt, at De ikke har planer om nogen selvstændig aktivitet eller indhold på en hjemmeside under og Deres registrering af domænenavnet og den anvendelse der hidtil har været heraf, kan således alene karakteriseres som en uberettiget benyttelse af min klients navn, hvilket er en krænkelse af min klients rettigheder i henhold til personnavneloven [...].... Jeg skal anmode Dem om at anerkende, at Deres benyttelse af domænenavnet er uberettiget, og i henhold til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark,..., skal jeg anmode Dem om, at overdrage domænenavnet til min klient, idet De i modsat fald må forvente, at jeg indbringer sagen for klagenævnet for internetdomænenavne med påstand om, at De tilpligtes at ophøre med anvendelse af domænenavnet og at De tilpligtes at overdrage domænenavnet til min klient. Indklagede har i sit svarskrift bestridt at have modtaget dette brev, ligesom han har anført, at klageren og advokat Jacob Christoffersen heller ikke på anden måde har forsøgt at kontakte ham forud for indgivelsen af klagen til Klagenævnet for Domænenavne. Klageren har oplyst, at brugen af domænenavnet bura.dk herefter blev ændret, således at opslag herpå nu førte til hjemmesiden En udskrift af denne hjemmeside (dateret den 30. januar 2009) er fremlagt som bilag 3, hvoraf det fremgår, at denne hjemmeside indeholdt følgende tekst: Bura Fra Genseipedia 3

4 Bura (også Boura, Bira; var en by i oldtidens Achaea, Grækenland, en af de 12 byer i Achaean League. Det siges, at byen fik sit navn fra en datter af Ion og Helice. Hentet fra Denne side blev senest ændret den 07:32, 20. december Ved opslag på den 10. februar 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 23. juni 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 4

5 Sekretariatet har konstateret, at denne tekst er en oversættelse af teksten i den engelske udgave af Wikipedia under opslagsordet Boura, Greece (http://en.wikipedia.org/wiki/boura,_greece), idet byen dog på den omtalte side i Wikipedia konsekvent omtales som Boura (med en enkelt bemærkning om, at byen også kendes som bl.a. Bura og Bira ), ligesom der flere steder i Wikipedias tekst er indsat kildehenvisninger. Sekretariatet har den 23. juni 2009 taget følgende kopi af den omtalte side i Wikipedia: 5

6 Om baggrunden for registreringen af domænenavnet bura.dk har indklagede bl.a. nærmere anført følgende i sit svarskrift: Personligt har jeg en stor interesse for Karate og den japanske kultur, men også lignende og tilsvarende kulturer her i Europa. Dvs. krigerkultur, ligesom Samuraierne i Japan. F.eks. vikinger, riddere og herunder den græske mytologi med Sparta m.m. I den forbindelse har jeg registreret enkelte navne der henviser til stednavne i den mytologiske verden. Bl.a. kynthos (bjerget hvor Apollon blev født), Bura der ligeledes var en by i oldtidens Grækenland. Meningen er at lave et offentligt tilgængeligt opslagsværk med henvisning til denne information via domænenavne. I stedet for at lave adskillige enkeltstående hjemmesider på hvert sit domænenavn, bruges domænenavnene i stedet som direkte henvisninger til den enkelte forside med relevant information. Idéen bag det berømte Wikipedia ligger ligeledes til grund for idéen, tanken og dermed formålet med brugen/registreringen af domænenavnet.... Lige siden jeg registrerede domænenavnet, har det været min hensigt at bruge domænet som jeg har beskrevet ovenfor. Og man kan tydeligt se, at både idé og hensigt er ført ud i livet skridt for skridt siden registreringen for nu næsten 3 år siden. Enhver trafik der registreres gennem brug af bura.dk tilfalder ikke genseiryu.dk (.com), som indeholder sider med information om den karateorganisation som jeg er [...] for her i Danmark/Europa. Trafikken tælles derimod i det encyklopædi som indeholder information om forskellige krigerkultur relaterede emner. Herunder karate, kungfu, vikinger, riddere, samuraier osv. Dette encyklopædi er i lighed med f.eks. Wikipedia et projekt i udvikling. Serveren hvorpå dette encyklopædi ligger blev i efteråret 2008 flyttet, opgraderet osv., hvilket uden tvivl også er årsagen til de fejlmeddelelser der er fremkommet ved brug af domænet bura.dk. Dette flyt blev overstået for nogle uger siden. Man skal her tænke på, at det hele er drevet af frivillige og er et non-profit projekt, hvilket er årsagen til, at et flyt kan tage lidt længere tid end 6

7 det måske ville have gjort, hvis der var tale om en stor pengestærk virksomhed. Domænet bura.dk peger nu på domænet genseipedia.org med information om den græske by Bura. Alle domæner på den tidligere server lå på en delt IP-adresse, og i tilfælde af fejl (som f.eks. ved serverflyt, opgradering osv.) fremkommer den samme fejlside (som den der kan ses som bilag i skrivelsen). Dette er dog blevet rettet efter jeg modtog Deres skrivelse, for netop at undgå sådanne misforståelse omkring hensigt og for at frabede mig Jacob Christoffersens urimelige anklager. Jeg har registreret domænenavnet bura.dk fordi det repræsenteret et stednavn. Såvidt jeg kan læse mig frem til, så er der ikke nogen særlig førsteret når der er tale om stednavne. Til sidst vil jeg dog gerne bemærke min personlige afsky for Jørgen Bura og hans elev og håndlanger Advokat, Jacob Christoffersen, metoder og personkarakter, idet de med en smule almindelig høflighed kunne have klaret denne sag med en hurtig skrivelse eller blot en telefonopringning. Jeg er naturligvis ikke interesseret i at stå i vejen for en anden persons retmæssige brug af et domænenavn registreret af mig. Men da jeg nu er blevet anklaget for misbrug, uhensigtsmæssig og ulovlig forsæt forud for min registrering af domænet, kan jeg ikke umiddelbart finde nogen særlig velvilje til at indgå i nogen dialog med de pågældende. Faktisk mener jeg, at klager skylder mig en undskyldning.... Hvorom alting er, så er domænenavnet ikke så vigtigt for mig, da jeg ikke har nogen personlig interesse i domænenavnet, men blot mente det nemmere for brugere der søger information om byen Bura at indtaste bura.dk. I den forbindelse havde jeg som nævnt gladeligt overgivet domænet til Jørgen Bura, såfremt pågældende havde foretaget et høfligt telefonopkald eller fremsendt en behagelig skrivelse. Som nævnt har hverken Jørgen Bura eller advokat, Jacob Christoffersen, tilsyneladende noget begreb om, hvad høflighed og anstændig optræden er, og de har således aldrig fremsendt nogen skrivelse eller på anden vis fremsat ønske om overdragelse af domænenavnet bura.dk. Deres påstand er således direkte usand. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Generelt kan indklagedes forklaring karakteriseres som besynderlig og opfundet til lejligheden. Af åbenbare besynderligheder kan nævnes, at domænet Kynthos.dk ifølge indklagede skulle være registreret med samme formål som Bura.dk. Indtastes i browseren opnås imidlertid ikke den samme henvisning til som man gør ved indtastning af Ydermere opnås ej heller noget søgeresultat, hvis man indtaster Kynthos i søgefeltet på jf. vedlagte bilag 10,... Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: Årsagen til at kynthos.dk ikke henviser til en artikel i Genseipedia er den simple, at kynthos.dk er hoveddomæne for webserveren. Da jeg ønskede at registrere flere af de ønskede navne, såsom apollon.dk, zeus.dk m.fl. måtte jeg desværre konstatere at disse allerede var registreret og stadig er det. Da bl.a. bura.dk og kynthos.dk ikke var registreret af andre, skyndte jeg mig at registrere disse. Det er så vidt jeg kan læse ganske i overensstemmelse med de vilkår og gældende regler der 7

8 eksisterer for tld.dk. Det er således forkasteligt, at klager på denne måde forsøger at miskreditere mig uden reelt at have noget grundlag for det. Sekretariatet har ved opslag på den 23. juni 2009 konstateret, at dette opslag viderestilles til en næsten tom hjemmeside på adressen Ved opslag samme dag på har sekretariatet taget følgende kopi af forsiden på den danske del af denne hjemmeside: Det fremgår bl.a. heraf, at formålet med Genseipedia er at tilbyde en offentlig encyklopædi på dansk med så meget information om så mange emner som overhovedet muligt, men selvfølgelig især om Genseiryu. Klikker man på Genseiryu, føres man til en ny side med denne overskrift, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Genseiryu (...), skrives også som "Gensei-ryu", "Gensei-Ryu" og "Gensei Ryu", blev grundlagt og navngivet af Seiken Shukumine i 1953 i Japan. I 1962 blev organisationen overtaget af Kunihiko Tosa, idet Seiken Shukumine forlod Genseiryu til fordel for en anden kampkunst Taido.... Danmark 8

9 Den danske chefinstruktør for Genseiryu, Peter Lee, mødte første gang Kunihiko Tosa d. 6. maj 1996 i København, hvor der blev afholdt det første og hidtil eneste åbne Europæiske Mesterskab i Genseiryu. Året efter d. 1. februar rejste Peter Lee for første gang til Japan på et 6 måneders langt træningsophold i hovedkvarteret hos stor-mester Kunihiko Tosa. Peter Lee bestod d. 15. juli som den første og eneste nogensinde i Europa - graden til Godan, 5.dan i hos Kunihiko Tosa. Nederst på denne side findes bl.a. links til Genseiryu Karate-Do International Federation i Japan og til Dansk Genseiryu Karate-Do Forbund. Om forholdet mellem Genseipedia og Genseiryu har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: Genseiryu.dk er hovedsiden for Genseiryu ikke bare i Danmark men i hele Europa, og her var netop og er stadig information om opdateringen og udvidelsen af Genseipedia, men Genseipedia har hele tiden været et selvstændigt website. Da Genseipedia var nede pga. serverflytning og opgradering, forsøgte vi at holde brugerne underrettet via Genseiryu.dk, indtil Genseipedia igen kom op at køre, hvilket skete ultimo Jeg skal endnu engang understrege, at Genseipedia er et frit encyklopædi, hvor alle kan skrive og bidrage i samme stil og på samme måde som det berømte Wikipedia. Genseipedia er et selvstændigt website med egne brugere og egen server/domæne, hvor man kan tilføje og redigere alle former og alle slags artikler om et hvilket som helst emne. Genseipedia sponsoreres af Genseiryu Karate-do International Federation, deraf navnet GenseiPedia. Mange hjemmesider om Genseiryu verden over linker til Genseipedia, og det gør Genseiryu.dk selvfølgelig også. Sekretariatet har ved opslag den 23. juni 2009 konstateret, at encyklopædien Genseipedia består af i alt 164 artikler, som er inddelt i 20 kategorier, og at langt de fleste artikler og kategorier fremstår som vedrørende karate. En væsentlig undtagelse er kategorien Græsk Mytologi, som indeholder i alt 18 artikler, herunder den ovennævnte artikel med overskriften Bura. Encyclopædien indeholder ingen artikler om Kynthos, og en søgning på ordet kynthos gav ingen søgeresultater. I encyklopædien findes en artikel om klageren (under overskriften Jørgen Bura ), der indeholder et citat fra JKA Danmarks hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmaster A/S DK Whois-database konstateret, at indklagede under samme handle [...] har registreret yderligere følgende 53 domænenavne: genseiryuforum.dk [...].dk gensei-ryu.dk genseiryu.dk kentokukai.dk sensei.dk shihan.dk sempai.dk honbu.dk shukumine.dk gensei.dk hvidovrekarateklub.dk tosa.dk hvidovrekarateskole.dk genseiryucup.dk shojinkan.dk genseikan.dk gkif.dk karateforum.dk gensei-kai.dk gensei-kan.dk genseikai.dk karate-forum.dk wgkf.dk genseiryu-forum.dk genseiryu-cup.dk honbu-dojo.dk klublisten.dk karateforbund.dk karateforbundet.dk karate-forbundet.dk karate-forbund.dk privsalg.dk priv-salg.dk kobenhavnkarateklub.dk kobenhavnkarateskole.dk hongkarateklub.dk hongkarateskole.dk kumagai.dk 9

10 haiku.dk enghavekarate.dk enghavekarateklub.dk enghavekarateskole.dk dtkf.dk kynthos.dk genseipedia.dk vikingcup.dk kobenhavnkarate.dk viking-cup.dk vikinge-cup.dk vikingecup.dk hongkarate.dk hvidovrekarate.dk Sekretariatet har ved opslag på samtlige disse domænenavne den 23. juni 2009 konstateret, at langt størstedelen af disse opslag blev videreført til hjemmesiden (eller undersider herpå), mens en række domænenavne ikke var i reel brug. Ingen af opslagene blev viderestillet til hjemmesiden Ifølge Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.dk) er der pr. 1. januar personer i Danmark, der bærer navnet Bura som efternavn. Ved en søgning i søgemaskinen Google på ordet bura foretaget den 23. juni 2009 oplystes antallet af søgeresultater til 2.980, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 7 omtale af klageren, mens de resterende 43 søgeresultater ikke vedrørte parterne og heller ikke fremtrådte med nogen relation til den af indklagede omtalte by i oldtidens Grækenland. De 43 søgeresultater vedrørte i stedet især omtale af andre personer, der alle bortset fra en enkelt person med efternavnet Bura fremstod som hjemmehørende i udlandet, samt omtale af stednavne og navne på hoteller i udlandet, hvori betegnelsen Bura indgår. Ved opslag i Gyldendals leksikon Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi (www.denstoredanske.dk) har sekretariatet konstateret, at hverken Boura, Bura eller Bira findes som opslagsord heri. En fritekst-søgning på Bura giver to søgeresultater, nemlig en henvisning til artiklerne vedrørende opslagsordene Carmina Burana og Dalmatien. Under førstnævnte anføres følgende: (lat. 'Sange fra Bura' (Beuern)), digtantologi af verdslig lyrik på latin.... Den er overleveret i et smukt illustreret håndskrift, fremstillet ca i det bayersk-østrigske sprogområde, hvilket fremgår af dens få tysksprogede digte. Håndskriftet blev formodentlig bestilt af en biskop til underholdning ved hans hof. Senere blev det indlemmet i klosterbiblioteket i Benediktbeuern i Bayern. Under opslagsordet Dalmatien anføres bl.a. følgende: Dalmatien,..., bjergrigt landskab langs Adriaterhavet;...Den nordlige del er undertiden udsat for den kolde vind bura fra NØ. Sekretariatet har endvidere konstateret, at der i den danske udgave af Wikipedia (www.wikipedia.dk) findes følgende omtale af den af indklagede omtalte by under overskriften Bira : Bira kan henvise til flere artikler:... Boura Bira er en alternativ stavemåde for den oldgræske by Boura 10

11 En fritekstsøgning på Bura giver tre søgeresultater, hvoraf det første vedrører en henvisning til artiklen Karate, hvor der under overskriften Karate i Danmark bl.a. anføres følgende: Karate kom til Danmark sammen med Jørgen Bura Larsen, Bura Sensei i 1970, og var i en årrække forbudt at udøve.... I 1973 blev det tilladt at træne karate i Danmark, selv om der i alle årene blev trænet ihærdigt i det skjulte. I årene frem til 1980 blev alle ved indmeldelse i en klub registreret hos Politiet, og store karate stævner samt personligheder så dagens lys.: Frank Sabroe "Bura", Bruno Jensen, Kaj Lundager, Lone Hansen, Jan Spatzek, Otto Lieber, Hidrisse brødrene, Niels Corlin, Tonny Haugaard, Preben Nielsen, Tonny Thyge etc. De to andre søgeresultater vedrører forekomsten af ordet Bura i den kroatiske nationalmelodi Lijepa nasa domovino, der samme sted er oversat til engelsk, samt forekomsten af ordet Bura i et stednavn i Yemen, hvor Morbær-Figen -træet naturligt findes. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er en af de få bærere af slægtsnavnet Bura i Danmark, at navnet Bura inden for karate-verdenen i høj grad forbindes med netop klageren, at indklagedes brug af domænenavnet bura.dk indebærer en risiko for forveksling med klageren, at indklagede herved overtræder navnelovens 27, at indklagedes forklaringer om baggrunden for registrering af domænenavnet bura.dk er besynderlige og fremtræder som opfundet til lejligheden, at indklagede er og har været bekendt med klagerens fremtrædende position i karateverdenen, at klageren ikke har noget med Genseiryu Karate-do International Federation at gøre, at indklagede derfor ved sin registrering og brug af domænenavnet bura.dk udnytter klagerens renommé til skade for klageren, at indklagede herved handler i strid med god domæneskik, jf. domænelovens 12, og at domænenavnet bura.dk derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet bura.dk er registreret med henblik på at blive benyttet til at stille information til rådighed om byen Bura i oldtidens Grækenland, at domænenavnet har været benyttet til dette formål siden dets registrering, at domænenavnet bura.dk således ikke har noget at gøre med Genseiryu Karate-do at gøre, at den fejlside, som klageren refererer til, skyldes tekniske forhold i forbindelse med en flytning, opgradering og opdatering af Genseipedia, at henvisningen fra denne fejlside til alene skyldtes midlertidige tekniske forhold, som blev rettet, da indklagede modtog klageskriftet i nærværende sag, at domænenavnet bura.dk nu viderestiller alle opslag til en hjemmeside i encyklopædien Genseipedia (www.genseipedia.org), som indeholder information om byen Bura i oldtidens Grækenland, at Genseipedia er en fri encyklopædi, som sponsoreres af Genseiryu Karate-do International Federation, 11

12 at indklagede ikke har noget med klageren at gøre, at indklagede ikke har nogen personlig interesse i domænenavnet, og at indklagede glædeligt havde overgivet domænenavnet til klageren, hvis denne havde spurgt om det på en pæn måde, at indklagede imidlertid aldrig har hørt fra klageren eller klagerens advokat forud for indgivelsen af klagen i nærværende sag, at klagerens fremtræden i nærværende sag er et forsøg på at miskreditere indklagede, og at domænenavnet bura.dk derfor ikke bør overføres til klageren. Nævnets bemærkninger: Da begge parter har oplyst, at det omtvistede domænenavn alene har ikke-erhvervsmæssig betydning for dem, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klagenævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at klageren er en kendt person inden for det danske karatemiljø, og at navnet Bura inden for dette miljø derfor i almindelighed må antages at blive forbundet med klageren. Indklagede har oplyst, at han er [...] for Genseiryu i Danmark, der er en dansk afdeling af Genseiryu Karate-do International Federation med en hjemmeside på adressen Det er ubestridt, at indklagede eller Genseiryu i Danmark ikke har nogen forbindelse til klageren eller klagerens aktiviteter. Indklagede benytter domænenavnet bura.dk til at viderestille opslag herpå til hjemmesiden som indeholder information om en by i oldtidens Grækenland, der på den pågældende hjemmeside omtales under navnet Bura. Det fremgår af sagens oplysninger, at teksten på denne hjemmeside fremtræder som værende en dansk oversættelse af en tilsvarende side i den engelske udgave af Wikipedia, bortset fra at byen i Wikipedia konsekvent omtales under navnet Boura med en enkelt bemærkning om, at byen bl.a. også kendes under navnene Bura og Bira. Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at betegnelsen Bura i dag på dansk i almindelighed forbindes med den omtalte by. Nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at byen efter det oplyste ikke er omtalt i Gyldendals leksikon Den Store Danske (www.denstoredanske.dk), og at byen i den danske udgave af Wikipedia alene er omtalt i forbindelse med ordet Bira, som angives bl.a. at være en alternativ stavemåde for den oldgræske by Boura. Indklagede har derfor ikke godtgjort at have nogen legitim interesse i at kunne benytte domænenavnet bura.dk på den anførte måde. Indklagede har oplyst, at Genseipedia (www.genseipedia.org) er en encyklopædi på internettet, der sponsoreres af Genseiryu Karate-do International Federation, og at mange hjemmesider om Genseiryu verden over, herunder linker til Genseipedia. På forsiden til den danske udgave af Genseipedia er det anført, at formålet hermed er at tilbyde så meget information om så mange emner som overhovedet muligt, men selvfølgelig især om Genseiryu, og 12

13 sekretariatets undersøgelser viser, at encyklopædiens artikler overvejende fremstår som vedrørende karate. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har registreret en lang række andre domænenavne, der næsten alle fremtræder som havende en relation til karate el. lign., og at domænenavnet bura.dk er det eneste af disse domænenavne, der benyttes til at viderestille opslag herpå til Genseipedia. Under disse omstændigheder, og som sagen i øvrigt foreligger oplyst, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet bura.dk har været bevidst om, at dette domænenavn er identisk med klagerens slægtsnavn, og at indklagede har spekuleret heri med henblik på at lede internetbrugere, der søger efter information om klageren, over til Genseipedia og hjemmesider om Genseiryu, herunder eller med henblik på at sælge domænenavnet til overpris til klager. Indklagede har herved handlet i strid med 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven), der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, [A], skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet bura.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Jørgen Bura. Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 7. juli 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo Jane Eis Larsen Jeppe Juul ---ooooo--- 13

14 GENOPTAGELSE AF SAGEN Efter at klagenævnet traf sin ovennævnte afgørelse om at give klageren medhold i klagen, har indklagede anmodet klagenævnet om at genoptage sagen med henvisning bl.a. til, at afgørelsen er baseret på et ukorrekt faktisk grundlag. Nævnets formand har under hensyn til karakteren af indklagedes indsigelser undtagelsesvis besluttet at genoptage sagen. Parternes påstande under genoptagelsessagen: Klagerens påstand Den afsagte kendelse fastholdes. Indklagedes påstand Den afsagte kendelse ændres, således at indklagede frifindes. Supplerende dokumenter: I forbindelse med sagens genoptagelse er der for klagenævnet fremkommet en række bemærkninger fra indklagede i s af 21. juli 2009, 23. juli 2009, 24. juli 2009, 28. juli 2009 (to s) og 6. august 2009, samt bemærkninger fra klageren i en af 3. august Supplerende sagsfremstilling: Indklagede har bl.a. fremført følgende kritik af nævnets afgørelse af 7. juli 2009: 1. Det nævnes at hjemmesiden kynthos.dk er en næsten tom hjemmeside. Dette faktum ligges til grund for, at jeg ikke har nogen hensigt med kynthos.dk. Men hvis man ellers gider læse mine tidligere besvarelser, så vil man vide, at hele serveren ligger på kynthos.dk og at de links der er på hjemmesiden således er til brug for håndtering af serveren. Det er ikke meningen at der skal være nogen hjemmeside offentligt tilgængelig her, da domænet som nævnt i flere omgange er en server og ikke ment som hjemmeside. Ved opslag i DK-WHOIS, vil man nemt kunne se, at alle domænenavne henviser til gratisdns.dk, og at alle domænenavne herfra henviser til kynthos.dk/.com som dns server. Det er i dag ikke muligt at bruge kynthos.com/.dk som dns server, derfor denne omvej. Og sådan har det hele været sat op siden jeg for nogle år siden oprettede disse dns servere. Jeg mener derfor, at min forklaring er tydelig nok, og at enhver begrundelse for misbrug af bura.dk fordi kynthos.dk "kun" består af en næsten tom hjemmeside er udtryk for ligegyldighed og upartisk håndtering af hele sagen. 4. Da jeg aldrig nogensinde har kontaktet klager med henblik på at sælge domænenavnet bura.dk til ham for overpris eller anden pris, er det på ingen måde hverken bevist eller blot sandsynliggjort, at jeg nogensinde har haft sådanne tanker. Det forekommer mig derfor som værende i strid med dansk lovgivning, idet sådanne beskyldninger læner sig krafigt op ad en injuriesag mellem nævnet og mig selv. Jeg har fra sagens start gjort det klart, at der aldrig nogensinde har været sådanne hensigter forbundet med min registrering af bura.dk, og derfor finder jeg det ganske urimeligt, at nævnet nu stempler mig som domænehaj med 14

15 henblik på salg. Jeg skal derfor hermed på det kraftigste bede nævnet om at fjerne denne udtalelse fra kendelsen, da den kun kan have til hensigt at støtte klager, hvilket ikke viser upartisk behandling af sagen, samt have til formål at assistere klager i sin injurielignende omtale af mig som person. Sålænge en sådan beskyldning ikke er bevist eller blot sandsynliggjort, så kan den jf. dansk lovgivning ikke ligges til grund for en kendelse, idet enhver jf. dansk lovgivning er uskyldig til det modsatte er bevist. Bevisbyrden ligger hos klager, ikke hos mig som indklagede. Og det er ud fra det foreliggende hverken helt eller delvist bevist, at dette på noget tidspunkt har været min hensigt. 6. Jørgen Bura bragte som det ellers citeres i kendelsen ikke karate til Danmark i Karate blev bragt til Danmark lang tid før det. Således starter Genseiryus historie i Danmark allerede i Klager har således bevidst tilført falske og usande "beviser" for nævnet, hvilket jeg også har gjort opmærksom på tidligere ved flere lejligheder. Disse oplysninger fra mig er tilsyneladende også blot blevet bevidst ignoreret, idet dette forhold slet ikke er omtalt i kendelsen. 7. Samtidig har nævnet lagt til grund, at Wikipedia's engelske side benytter Boura fremfor Bura og at den danske del benytter Bira fremfor Bura. Hvad skal det bevise? Ingenting. Blot at dem der skriver atiklerne er uenige om, hvilket navn der er det mest hensigtsmæssige. Således er Bura, Boura, Bira og faktisk et par stavemåder mere fuldt ud berettiget som betegnelser for den græske by. At byen ikke fremgår af et dansk leksikon beviser heller ikke andet end, at leksikonet er mangelfuldt. Jeg må tage fuld afstand fra de begrundelser nævnet har lagt til grund for kendelsens udfald. Jeg har aldrig registreret domænet med henblik på salg, men derimod er min baggrund for registrering tydeligt forklaret flere gange igennem mine tidligere besvarelser. Jeg har aldrig nogensinde modtaget det af klager første omtalte brev, hvilket jeg også har gjort tydeligt opmærksom på flere gange. Klager har heller ikke efterfølgende kontaktet mig hverken pr. telefon eller på trods af, at han har disse i sin besiddelse, og også direkte fra vore hjemmeside på genseiryu.dk kan komme i direkte kontakt med mig og er fuldt ud klar over dette. Det har således næppe været klagers hensigt blot at få overdraget bura.dk, men derimod udelukkende haft til hensigt at angribe mig politisk og til dette formål også benytte den foreliggende kendelse. Ved af 3. august 2009 skrev klagerens advokat følgende til klagenævnet: Jeg har gennemgået indklagedes s af 21. og 23. juli 2009 og finder ikke at disse indeholder nye oplysninger der på nogen som helst måde berettiger til en genoptagelse af sagen. Sagen er fuldt oplyst og grundigt behandlet fra klagenævnets side og såfremt indklagede ikke kan leve med afgørelsen herunder præmisserne for afgørelsen må indklagede indbringe sagen for de almindelige domstole. Parternes anbringender under genoptagelsessagen kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, 15

16 at indklagede ikke er fremkommet med nogen nye oplysninger, der på nogen som helst måde kan berettige til en genoptagelse af sagen, at sagen således har været fuldt oplyst og grundigt behandlet fra klagenævnets side, og at indklagede, såfremt han ikke kan leve med afgørelsen herunder præmisserne, må henvises til at indbringe denne for de almindelige domstole. Indklagede har gjort gældende, at det forhold, at der ved opslag på domænenavnet kynthos.dk fremkommer en næsten tom hjemmeside, er teknisk begrundet, og derfor ikke kan anføres til støtte for en antagelse om misbrug af domænenavnet bura.dk, at Genseipedia er en fri encyklopædi, der indeholder information om alle emner, ikke kun karate, men at det naturligvis er Genseiryu Karate-do International Federations interesse som sponsor for denne encyklopædi, at der primært indgår artikler om Genseiryu, at det i kendelsen fejlagtigt lægges til grund, at indklagede har modtaget det gengivne brev fra klageren, hvilket klageren ellers tydeligt har anført ikke er tilfældet, at indklagede aldrig nogensinde har kontaktet klageren med henblik på at sælge domænenavnet bura.dk til ham til overpris eller anden pris, og at det hverken er bevist eller blot sandsynliggjort, at indklagede nogensinde har haft sådanne tanker, at bevisbyrden herfor påhviler klageren, at klagenævnets udsagn herom på denne baggrund er injurierende, at Jørgen Bura ikke, som det citeres i kendelsen, bragte karate til Danmark i 1970, at Genseiryus historie i Danmark således starter allerede i 1967, at det ikke kan tillægges nogen betydning, at Wikipedias engelske side benytter navnet Boura i stedet for Bura for den pågældende by, at det forhold, at byen ikke er omtalt i nogle danske leksika, blot beviser, at disse leksika er mangelfulde, at det reelle formål med klagerens klage i nærværende sag er at bruge sagen politisk i karateverden over for indklagede, hvilket er uberettiget, at indklagede aldrig har haft til hensigt at krænke nogen, at indklagede gerne vil give afkald på domænenavnet bura.dk, hvis dette følger af lovgivningen, at klagenævnets kendelse således er mangelfuld, baseret på ukorrekte oplysninger, falsk vidnesbyrd og spekulation frem for dokumenteret bevismateriale, og at nævnet derfor bør genoptage sagen med henblik på at træffe en ny, fair afgørelse uden injurielignende beskyldninger mod indklagede. Nævnets bemærkninger: Klagenævnet har i sin tidligere afgørelse i sagen lagt vægt på, at klageren er en kendt person inden for det danske karatemiljø, og at navnet Bura inden for dette miljø derfor i almindelighed må antages at blive forbundet med klageren. Nævnet har ikke herved tillagt det nogen afgørende betydning, om karate blev bragt til Danmark af klageren i 1970, således som det fremgår af den hjemmeside, der er citeret i afgørelsen (www.wikipedia.dk). Indklagede har benyttet domænenavnet bura.dk til at viderestille opslag herpå til hjemmesiden som indeholder information om en by i oldtidens Grækenland, der på den pågældende side er omtalt under navnet Bura. Som anført i nævnets tidligere afgørelse i 16

17 sagen finder klagenævnet det ikke godtgjort, at betegnelsen Bura i dag på dansk i almindelighed forbindes med den omtalte by. Der er ikke under genoptagelsessagen fremkommet nye oplysninger, der giver nævnet grundlag for at ændre denne vurdering. I sin tidligere afgørelse i sagen har nævnet anført, at indklagede på denne baggrund ikke har godtgjort at have nogen legitim interesse i at kunne benytte domænenavnet bura.dk på den anførte måde. Indklagedes bemærkninger under genoptagelsessagen giver ikke nævnet grundlag for at ændre denne vurdering. I nævnets tidligere afgørelse i sagen anføres derefter følgende: Indklagede har oplyst, at Genseipedia (www.genseipedia.org) er en encyklopædi på internettet, der sponsoreres af Genseiryu Karate-do International Federation, og at mange hjemmesider om Genseiryu verden over, herunder linker til Genseipedia. På forsiden til den danske udgave af Genseipedia er det anført, at formålet hermed er at tilbyde så meget information om så mange emner som overhovedet muligt, men selvfølgelig især om Genseiryu, og sekretariatets undersøgelser viser, at encyklopædiens artikler overvejende fremstår som vedrørende karate. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har registreret en lang række andre domænenavne, der næsten alle fremtræder som havende en relation til karate el. lign., og at domænenavnet bura.dk er det eneste af disse domænenavne, der benyttes til at viderestille opslag herpå til Genseipedia. Under disse omstændigheder, og som sagen i øvrigt foreligger oplyst, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet bura.dk har været bevidst om, at dette domænenavn er identisk med klagerens slægtsnavn, og at indklagede har spekuleret heri med henblik på at lede internetbrugere, der søger efter information om klageren, over til Genseipedia og hjemmesider om Genseiryu, herunder eller med henblik på at sælge domænenavnet til overpris til klager. Indklagede har herved handlet i strid med 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven), der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Under genoptagelsessagen har indklagede bl.a. anført, at det hverken er bevist eller sandsynliggjort, at indklagede på noget tidspunkt har forsøgt eller overvejet at sælge domænenavnet bura.dk til overpris til klageren, og at dette heller ikke er tilfældet. Nævnet tager indklagedes oplysninger til efterretning om, at indklagede på intet tidspunkt har haft til hensigt at sælge domænenavnet bura.dk til klageren. I nævnets afgørelse af 7. juli 2009 er heller ikke lagt til grund, at noget sådant skulle være bevist eller sandsynliggjort. Den gengivne passage i nævnets præmisser tilsigtede blot at give udtryk for en formodning om, at dette kunne være tilfældet, da det som sagen er oplyst er vanskeligt at se, at indklagede har et reelt behov for at gøre brug af netop domænenavnet bura.dk. I den tidligere trufne afgørelse har nævnet på baggrund af sagens omstændigheder lagt afgørende vægt på, at en afvejning af parternes interesser i domænenavnet bura.dk klart må falde ud til 17

18 klagerens fordel, og at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet bura.dk på denne baggrund strider mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. De bemærkninger, som indklagede er fremkommet med under genoptagelsessagen, giver ikke klagenævnet anledning til at ændre denne vurdering. Nævnets afgørelse af 7. juli 2009 fastholdes. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Dato: 4. september 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo Jane Eis Larsen Jeppe Juul 18

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1113-1115 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: Internet Danmark ApS Vestergade 14,3 1456 København K v/advokat B. Fabech-Larsen

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere