Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog NIBE VVM 500"

Transkript

1 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK

2 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 15. Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at når du står i udgangspositionen i hovedmenuen trykke to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 24. For midlertidigt at øge mængden af varmt vand drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben) og trykker derefter to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 35. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 57 for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Vigtig information 2 2 Varmeanlægget husets hjerte 8 Anlæggets funktion 9 Kontakt med VVM Vedligeholdelse af VVM VVM 500 til tjeneste for dig 24 Indstilling af indeklimaet 24 Indstilling af varmtvandskapaciteten 35 Få information 39 Tilpasning af indendørsmodulet 42 4 Afvigelse af ønsket temperatur 55 Info-menu 55 Håndtering af alarm 55 Fejlsøgning 57 5 Tekniske oplysninger 59 6 Ordliste 60 Stikordsregister 64 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Vigtig information Anlæggets data Produkt VVM 500 Serienummer Installationsdato Montør Nr. Benævnelse Indstillet Fa- br.- indst. Tilbehør 1.1 temperatur (forskydning af varmekurve) varmekurve (kurvehældning) min. fremløbstemp. 20 Serienummer skal altid oplyses Det erklæres hermed, at installationen er foretaget iht. anvisningerne i NIBEs installatørhåndbog samt gældende regler på området. Dato Underskrift 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 Sikkerhedsinformation Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning VVM 500 er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover, ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Serienummer Serienummeret findes nederst til højre på frontdækslet og i info-menuen (menu 3.1). HUSK! Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax Kapitel 1 Vigtig information 5

8 SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 6 Kapitel 1 Vigtig information

9 VVM Et godt valg VVM 500 indgår i en ny generation af produkter, der er udviklet til så effektivt som muligt at forsyne dit hus med billig og miljøvenlig varme. Med indbygget varmtvandsspiral, el-patron, cirkulationspumper, solslange og styresystem opnås en driftssikker og økonomisk varmeproduktion. Indendørsmodulet kan tilsluttes et valgfrit lavtempereret varmedistributionssystem med radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. Den er også forberedt til tilslutning til flere forskellige produkter og tilbehør, f.eks. sol eller en anden ekstern varmekilde, ekstra varmtvandsbeholder, pool og klimaanlæg med forskellige temperaturer. VVM 500 er udstyret med computerstyring for at give dig god komfort, god økonomi og sikker drift. Tydelige oplysninger om tilstand, driftstid og alle temperaturer i anlægget vises på det store og tydelige display. Det betyder f.eks., at eksterne anlægstermometre ikke er nødvendige. VVM 500 udmærker sig ved følgende egenskaber: Spiral til varmtvand Indbygget i indendørsmodulet findes en rustfri varmtvandsspiral. Vandet i spiralen varmes op af den omgivende tank med varmt vand. Bufferbeholder I indendørsmodulet er der indbygget en bufferbeholder, som udligner temperaturen på det vand, der sendes ud i klimaanlægget. Tidsplan for indendørskomfort og varmtvand Der kan lægges en tidsplan for varme og varmtvand for hver ugedag eller for længere perioder (ferie). Stort display med brugeranvisninger På indendørsmodulet er der et stort display med let forståelige menuer, der letter indstillingen af et behageligt indeklima. Simpel fejlsøgning Hvis der opstår en fejl, vises det i klartekst på indendørsmodulets display, hvad der er sket, og hvordan fejlen afhjælpes. Let at installere Det er let at installere indendørsmodulet sammen med NIBE F20XX, F2300 eller en anden luft/vand-varmepumpe. Ved installation sammen med F20XX eller F2300 kan du let aflæse varmepumpens værdier i indendørsmodulets display. Ekstern varmekilde VVM 500 er forberedt til let tilslutning til solanlæg og/eller gas-/olie- /træfyr eller fjernvarme. Kapitel 1 Vigtig information 7

10 2 Varmeanlægget husets hjerte H II Värmebärare Köldmedium Uteluft 45 C 55 C G E F Expansionsventil Kondensor 80 C Kompressor D -7 C Förångare 0 C -3 C C B 2 C A Temperaturerne er kun eksempler og kan variere afhængigt af installation og årstid. 8 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

11 A B C D E F G H I Anlæggets funktion Et luft/vand-varmepumpeanlæg kan udnytte udeluften til at opvarme en bolig. Omdannelsen af udeluftens energi til boligopvarmning sker i tre forskellige kredse. Fra udeluften (1) hentes gratis varmeenergi, som transporteres til varmepumpen. I kølemediekredsen (2) hæver varmepumpen den indhentede varmes lave temperatur til en høj temperatur. I varmebærerkredsen (3) distribueres varmen ud i huset. Udeluften Udeluften suges ind i varmepumpen. Ventilatoren fører derefter luften til varmepumpens fordamper. Her afgiver luften varmeenergi til kølemediet, og luftens temperatur falder. Derefter blæses den kolde luft ud af varmepumpen. Kølemediekredsløbet I et lukket system i varmepumpen cirkulerer en gas, et kølemedie, der også passerer fordamperen. Kølemediet har et meget lavt kogepunkt. I fordamperen tager kølemediet mod varmeenergi fra udeluften og begynder at koge. Den gas, der dannes ved kogningen, føres ind i en elektrisk drevet kompressor. Når gassen komprimeres, stiger trykket, og gassens temperatur øges kraftigt, fra ca. 0 C til ca. 80 C. Fra kompressoren presses gassen ind i en varmeveksler, kondensator, hvor den afgiver sin varmeenergi til indendørsmodulet, hvorved gassen nedkøles og kondenserer til væske igen. Da trykket stadig er højt, føres kølemediet gennem en ekspansionsventil, hvor trykket sænkes, så kølemediet kommer ned på den oprindelige temperatur igen. Kølemediet har nu gennemgået cyklussen. Det føres ind i fordamperen igen, og processen gentages. Varmebærerkredsløbet Den varmeenergi, som kølemediet afgiver i kondensatoren, optages af indendørsmodulets vand, varmebæreren, der opvarmes til ca. 55 C (fremløbstemperatur). Varmebæreren cirkulerer i et lukket system og transporterer det opvarmede vands varmeenergi til husets radiatorer/varmeslanger. Indendørsmodulets indbyggede varmtvandsspiral sidder i kedeldelen. Det varme kedelvand opvarmer det varme vand. Temperaturerne er kun eksempler og kan variere afhængigt af installation og årstid. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 9

12 Kontakt med VVM 500 Ekstern information Når indendørsmodulets låge er lukket, kan du få information via et informationsvindue og en statuslampe. Informationsvindue I informationsvinduet vises en del af det display, der findes på displayenheden (sidder bag på lågen til indendørsmodulet). Informationsvinduet kan vise forskellige informationer, f.eks. temperatur, klokkeslæt, status mm. Du bestemmer selv, hvad der skal vises i informationsvinduet. Din egen kombination af informationer indstilles på displayenheden. Disse informationer er specifikke for informationsvinduet, og de forsvinder, når frontlågen til indendørsmodulet åbnes. Instruktioner for, hvordan informationsvinduet indstilles, findes på side 49. Statuslampe Statuslampen viser indendørsmodulets status: grønt konstant lys betyder normal funktion, gult konstant lys betyder nøddrift aktiveret, og rødt konstant lys betyder udløst alarm. Håndtering af alarm er beskrevet på side Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

13 Displayenhed Bag indendørsmodulets dør sidder der en displayenhed, som kan anvendes til kommunikation med VVM 500. Det er her, du: starter, deaktiverer eller sætter anlægget i nøddrift. indstiller indeklima og varmtvand og tilpasser anlægget efter dine ønsker. får information om indstillinger, status og hændelser ser forskellige alarmtyper og får anvisninger om, hvordan de skal afhjælpes A Display På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Ved hjælp af det tydelige display og et brugervenligt menusystem kan du nemt navigere mellem forskellige menuer og muligheder for at indstille den komfort eller få de informationer, du ønsker. B Statuslampe Statuslampen viser indendørsmodulets status. Den: lyser grønt ved normal funktion. lyser gult, når nøddrift er aktiveret. lyser rødt i tilfælde af udløst alarm. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 11

14 C D E F OK-knap OK-knappen bruges til følgende: bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi/side i startguiden. Tilbage-knap Tilbage-knappen anvendes til at: Tilbage til forrige menu. Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet. Håndhjul Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du kan: flyt rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer. Øg eller reducer værdierne. Skift side i visning af flere sider (f.eks. hjælpetekster og serviceinfo). Kontakt Kontakten har tre positioner: Tændt () Standby ( ) Nøddrift ( ) Nøddrift må kun anvendes i tilfælde af fejl i indendørsmodulet. I denne indstilling slukkes kompressoren, og el-patronen går i gang. Indendørsmodulets display er slukket, og statuslampen lyser gult. 12 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

15 Menusystem Når lågen til indendørsmodulet åbnes, vises menusystemets fire hovedmenuer samt grundinformationen på displayet. Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 INDEKLIMA Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se side 24. VARMT VAND Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen. Se side 35. INFO Visning af temperatur og andre driftsinformationer samt adgang til alarmloggen. Se side 39. MIT ANLÆG Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling mm. Se side 42. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 13

16 Symboler på displayet Følgende symboler kan dukke op på displayet under drift. Symbol Beskrivelse Dette symbol vises ved informationstegnet, hvis der findes information i menu 3.1, som du bør være opmærksom på. Disse to symboler viser, om kompressoren i udedelen eller tilskud er blokeret i VVM 500. Disse kan f.eks. være blokeret afhængigt af, hvilken driftsindstilling der er valgt i menu 4.2, hvis blokering er planlagt i menu eller hvis der er opstået en alarm, der blokerer en af dem. Blokering af kompressor. Blokering af tilskudsvarme. Dette symbol viser, om luksusindstilling for varmtvand er aktiveret. Dette symbol viser, om VVM 500 har kontakt med NIBE Uplink. Dette symbol viser, om solvarme er aktiv. Tilbehør er nødvendigt. Dette symbol viser om "ferieindstilling" er aktiveret i menu Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

17 Betjening For at flytte markøren drejes håndhjulet til højre eller venstre. Den markerede position er lys og/eller har en opadvendt fane. Valg af menu Vælg en hovedmenu for at komme videre i menusystemet ved at markere den og derefter trykke på OK-knappen. Det åbner et nyt vindue med undermenuer. Vælg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk derefter på OKknappen. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 15

18 Vælg alternativ I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben. Vælg et andet alternativ: 1. Markér det alternativ, du ønsker skal gælde. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt). 2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben. 16 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

19 Indstilling af en værdi tid dato dag måned år tid & dato t 12 t Værdi, der skal ændres Indstilling af en værdi: 1. Markér den værdi ved hjælp af håndhjulet, som du vil indstille. 2. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. 3. Drej håndhjulet til højre for at øge værdien eller til venstre for at reducere den. 4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på Tilbage-knappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 17

20 Benyt det virtuelle tastatur I visse menuer, hvor det kan være nødvendigt at indtaste tekst, findes der et virtuelt tastatur. Afhængigt af menuen får du adgang til forskellige tegnsæt, som du vælger ved hjælp af drejeknappen. Vil du skifte til et andet tegnsæt, trykker du på tilbage-knappen. Hvis en menu kun har ét tegnsæt, vises tastaturet umiddelbart. Når du har skrevet færdig, markerer du "OK", og trykker på OK-knappen. 18 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

21 Gennemse mellem vinduer En menu kan bestå af flere vinduer. Drej håndhjulet for at bladre mellem vinduerne. Bladre mellem vinduer i startguiden 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at springe mellem punkterne i startguiden. Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 19

22 Vedligeholdelse af VVM 500 Regelmæssige eftersyn Dit indendørsmodul er i princippet vedligeholdelsesfrit og kræver derfor minimal pasning af dig efter igangsætningen. Det anbefales dog at efterse anlægget regelmæssigt. Hvis der sker noget unormalt, vises meddelelse om driftsforstyrrelse i form af forskellige alarmtekster på displayet. Se alarmhåndtering på side 55. Sikkerhedsventil Varmtvandsspiralens eksternt monterede sikkerhedsventil lukker til tider vand ud efter aftapning af varmt vand. Dette skyldes, at det kolde vand, der tages ind i varmtvandsspiralen, udvider sig ved opvarmning, så trykket øges, og sikkerhedsventilen åbnes. Sikkerhedsventilens funktion bør kontrolleres regelmæssigt. Du finder sikkerhedsventilen på indgående rør (koldt vand) til varmtvandsspiralen. Kontrollen skal foretages på følgende måde: 1. Åbn ventilen. 2. Kontrollér, at der strømmer vand gennem ventilen. 3. Luk ventilen. TIP! Sikkerhedsventilen leveres ikke sammen med indendørsmodulet. Kontakt din installatør, hvis du er usikker på, hvordan man kontrollerer ventilen. 20 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

23 Sparetip Dit anlæg skal give varme og varmt vand. Det vil den gøre ud fra de foretagne styreindstillinger. Faktorer, der påvirker energiforbruget er f.eks. indetemperatur, varmtvandsforbrug, hvor godt huset er isoleret, samt om huset har mange store vinduesflader. En anden faktor er husets placering, er der f.eks. meget vind på stedet. Husk også på at: Åbn termostatventilerne helt (undtagen i de rum, der af forskellige årsager ønskes køligere, f.eks. soveværelser). Termostaterne bremser flowet i varmesystemet, hvilket indendørsmodulet vil kompensere for med en højere temperatur. Den vil så arbejde mere og dermed også bruge mere el-energi. Du kan sænke temperaturen, når du er bortrejst ved at planlægge en "ferieindstilling" i menu 4.7. Se side 50 for instruktioner. Hvis du aktiverer "Varmtvand Økonomi" anvendes der mindre energi. Du kan påvirke energiforbruget ved at koble indendørsmodulet sammen med forskelligt tilskud, såsom sol, gas eller olie. El-forbrug 25% Energiförbrukning fördelat över året % av årsförbrukningen 20% 15% 10% 5% 0% jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Månad Når indetemperaturen øges en grad, stiger energiforbruget med ca. 5 %. Husholdning Man har længe antaget, at en gennemsnitlig husholdning har et omtrentligt elektricitetsforbrug på ca kwh pr. år. I dag ligger tallet ofte mellem kwh/år. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 21

24 Apparat Normal effekt (W) Skønnet årsforbrug (kwh) Drift Standby Fladskærms-tv (drift: 5 t/døgn, standby: 19 t/døgn) Digitalboks (drift: 5 t/døgn, standby: 19 t/døgn) Dvd (Drift: 2 t/uge) Spillekonsoller (Drift: 6 t/uge) Radio/stereo (drift: 3 t/døgn) Computer inkl. skærm (drift: 3 t/døgn, standby 21 t/døgn) Glødelampe (drift 8 t/døgn) Spotlight, Halogen (Drift 8 t/døgn) Køleskab (drift: 24 t/døgn) Fryser (drift: 24 t/døgn) Komfur, kogeplader (drift: 40 min./døgn) Komfur, ovn (drift: 2 t/uge) Opvaskemaskine, koldtvandstilslutning (drift: 1 gang/døgn) Vaskemaskine (drift: 1 gang/døgn) Tørretumler (drift: 1 gang/døgn) Støvsuger (drift: 2 t/uge) Motorvarmer (drift: 1 t/døgn, 4 måneder om året) Kabinevarmer (drift: 1 t/døgn, 4 måneder om året) Disse værdier er omtrentlige eksempelværdier. Eksempel: En familie med 2 børn bor i en villa med 1 fladskærms-tv, 1 digitalboks, 1 dvd-afspiller, 1 spillekonsol, 2 computere, 3 stereoanlæg, 2 glødepærer på toilettet, 2 glødepærer på badeværelset, 4 glødepærer i køkkenet, 3 glødepærer udendørs, vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab, fryser, komfur, støvsuger, motorvarmer = 6240 kwh el til husholdningen/år. 22 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

25 Energimåler Gør det til en god vane at aflæse energimålerne regelmæssigt, gerne en gang om måneden. På den måde vil du hurtigt opdage, om el-forbruget ændrer sig. Nybyggede huse har ofte dobbelte energimålere. Brug eventuelt differencen til at beregne din husholdnings el-forbrug. Nybyggeri Nybyggede huse gennemgår en tørreproces det første år. Huset kan her forbruge væsentligt mere energi, end det vil gøre senere. Efter 1-2 år bør man igen justere varmekurven, forskydning af varmekurven samt husets termostatventiler, da varmesystemet som regel kræver en lavere temperatur, når tørreprocessen er afsluttet. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 23

26 3 VVM 500 til tjeneste for dig Indstilling af indeklimaet Oversigt Menu 1.1 Undermenuer Til menuen INDEKLIMA er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. temperatur Indstilling af temperatur til klimaanlæg. Statusinformationen viser de indstillede værdier for klimaanlægget. tidsplan Tidsplan for varme. Statusinformationen "indstillet" vises, hvis du har indstillet en tidsplan, der bare ikke er aktiv lige nu. "ferieindstilling" vises, hvis en ferieindstilling er aktiv samtidig med en tidsplan (da feriefunktionen har højere prioritet). "aktiv" vises, hvis en del af tidsplanen er aktiv, ellers vises "fra". avanceret Indstilling af varmekurve, justering med ydre kontakt, minimumsværdi for fremløbstemperatur, egen kurve og punktforskydning. temperatur Hvis huset har flere klimaanlæg, vises det på displayet med et termometer for hvert anlæg. Indstilling af temperaturen (med rumføler installeret og aktiveret): Indstillingsområde: 5-30 C Fabriksindstilling: 20 Værdien på displayet vises som en temperatur i C, hvis varmesystemet styres af en rumføler. Rumtemperaturen ændres ved at indstille den ønskede temperatur på displayet ved hjælp af håndhjulet. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Den nye temperatur vises til højre for symbolet på displayet. 24 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

27 Indstilling af temperaturen (uden aktiveret rumføler): Indstillingsområde: -10 til +10 Fabriksindstilling: 0 Displayet viser den indstillede varmeværdi (kurveforskydning). For at øge eller sænke indetemperaturen skal du øge eller reducere værdien på displayet. Anvend håndhjulet til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Det antal trin, som værdien skal ændres for at medføre en grads forandring af indetemperaturen, afhænger af husets varmeanlæg. Almindeligvis er det tilstrækkeligt med ét trin, men i visse tilfælde kan der være behov for flere trin. Indstil den ønskede værdi. Den nye værdi vises på højre side af symbolet på displayet. HUSK! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Åbn derfor termoventilerne helt, bortset fra i de rum, hvor du ønsker en lavere temperatur, f.eks. i soveværelser. TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin i menu 1.9.1, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin i menu 1.9.1, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Hæv værdien et trin i menu 1.1, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk værdien et trin i menu 1.1, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 25

28 Menu 1.3 tidsplan I menuen tidsplan lægges der en tidsplan for indeklimaet (varme) for hver ugedag. Man kan også lægge en tidsplan for en længere tid i en valgbar periode (ferie) i menu 4.7. Menu varme Her kan du lægge en tidsplan for stigning eller reduktion af temperaturen i huset i op til tre forskellige perioder om dagen. Hvis rumføleren er installeret og aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur ( C) for perioden. Uden en aktiveret rumføler indstilles ønsket ændring (af indstillingen i menu 1.1). For en grads ændring af rumtemperaturen kræves almindeligvis ét trin, men i visse tilfælde kan der være behov for flere trin. Skema: Her vælges det skema, der skal ændres. Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte periode. Indstillede tider påvirkes ikke af deaktivering. System: Her vælges, hvilket klimaanlæg den aktuelle tidsplan gælder for. Dette alternativ vises kun, hvis der findes mere end ét klimaanlæg. Dag: Her vælges den dag/de dage i ugen, hvor tidsplanen skal gælde. For at slette tidsplanen en bestemt dag skal tiden for den pågældende dag 26 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

29 nulstilles ved at indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden efter den linje. Tidsperiode: Her vælges starttid og stoptid for tidsplanens valgte dag. Justering: Her indstilles det, hvor meget varmekurven skal ændres i forhold til menu 1.1 i tidsplanen. Hvis der er installeret rumføler, indstilles den ønskede rumtemperatur i C. Konflikt: Hvis to forskellige indstillinger kolliderer, markeres det med et rødt udråbstegn. TIP! Hvis du vil lægge en tilsvarende tidsplan for alle ugens dage, kan du begynde med at sætte et flueben i "alle" og derefter ændre de ønskede dage. HUSK! Hvis stoptiden ligger før starttiden, betyder det, at perioden strækker sig over midnat. Tidsplanen starter altid den dag, hvor starttiden er indstillet. Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. Menu 1.9 avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. varmekurve Indstilling af varmekurvens hældning ekstern justering Indstilling af varmekurvens forskydning, når ydre kontakt er tilsluttet. min. fremløbstemp. Indstilling af den mindst tilladte fremløbstemperatur. rumfølerindstillinger Indstillinger for rumføleren. egen kurve Indstillingafegen varmekurve. punktforskydning Indstilling af varmekurvens forskydning ved en specifik udetemperatur. Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 27

30 Menu varmekurve varmekurve Indstillingsområde: 0-15 Fabriksindstilling: 9 I menuen varmekurve kan du se den såkaldte varmekurve for dit hus. Varmekurvens opgave er at sikre en ensartet indetemperatur uanset udetemperaturen og dermed energibesparende drift. Det er ud fra denne varmekurve, at indendørsmodulets computerstyring fastlægger temperaturen på vandet til varmesystemet, fremløbstemperaturen, og dermed indetemperaturen. Du kan her vælge varmekurve og også aflæse, hvordan fremløbstemperaturen ændres ved forskellige udetemperaturer. C 70 Brantare kurvlutning C UTETEMPERATUR Kurvehældning Varmekurvens hældning viser, hvor mange grader fremløbstemperaturen skal øges/sænkes, når udetemperaturen falder/stiger. En højere kurvehældning medfører en højere fremløbstemperatur ved en bestemt udetemperatur. Den optimale kurvehældning afhænger af stedets klimaforhold, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt huset er isoleret. Varmekurven indstilles ved installation af varmeanlægget, men skal eventuelt efterjusteres. Derefter behøver varmekurven normalt ikke ændres. 28 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

31 HUSK! Ved finjustering af indetemperaturen skal varmekurven i stedet forskydes op- eller nedad, og det gøres i menu 1.1 temperatur. C 70 Förskjuten värmekurva C UTETEMPERATUR Kurveforskydning En forskydning af varmekurven betyder, at fremløbstemperaturen ændres lige meget for alle udetemperaturer, f.eks. at en kurveforskydning på +2 trin øger fremløbstemperaturen med 5 C ved alle udetemperaturer. C Maximivärde Minimivärde Fremløbstemperatur maks.- og min.-værdier Da fremløbstemperaturen ikke kan beregnes højere end den indstillede maks.-værdi eller lavere end den indstillede min.-værdi, flader varmekurven ud ved disse temperaturer C UTETEMPERATUR HUSK! Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem 35 og 45 C. Forhør dig om maks. overfladetemperatur for dit gulv hos din montør/gulvleverandør. Tallet længst ude på kurven angiver kurvens hældning. Tallet ved siden af termometeret angiver kurveforskydningen. Anvend håndhjulet til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Kurve 0 er en egen varmekurve genereret i menu Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 29

32 Valg af en anden varmekurve (kurvehældning): BEMÆRK Hvis der kun er ét varmesystem, er kurvens nummer allerede markeret, når menuvinduet åbnes. 1. Vælg det system (hvis der er flere end ét), hvor varmekurven skal ændres. 2. Når du har bekræftet valg af systemet, bliver varmekurvens nummer markeret. 3. Tryk på OK-knappen for at åbne for indstillingen. 4. Vælg en ny varmekurve. Varmekurverne er nummereret fra 0 til 15, idet et højere tal giver kraftigere hældning og højere fremløbstemperatur. Varmekurve 0 betyder, at egen kurve (menu 1.9.7) anvendes. 5. Tryk på OK-knappen for at afslutte indstillingen. Aflæsning af en varmekurve: 1. Drej håndhjulet, så ringen på akslen med udetemperaturen markeres. 2. Tryk på OK-knappen. 3. Følg den grå linje op til varmekurven og ud til venstre for at aflæse værdien for fremløbstemperaturen ved valgt udetemperatur. 4. Du kan nu foretage aflæsninger af forskellige temperaturer ved at dreje håndhjulet til højre eller venstre og aflæse fremløbstemperaturen. 5. Tryk på OK- eller Tilbage-knappen for at forlade aflæsningen. TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Øg kurveforskydningen et trin, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens forskydning et trin, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. 30 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

33 Menu ekstern justering klimaanlæg Indstillingsområde: -10 til +10 eller ønsket rumtemperatur, hvis der er installeret en rumføler. Fabriksindstilling: 0 Ved at tilslutte en udvendig kontakt, f.eks. en rumtermostat eller et koblingsur, kan man midlertidigt eller periodisk hæve eller sænke rumtemperaturen. Varmekurvens forskydning ændres med det antal trin, der er valgt i menuen, når kontakten er slået til. Hvis rumføleren er installeret og aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur ( C). Hvis der findes mere end ét klimaanlæg kan indstillingen foretages separat for hvert system. Menu min. fremløbstemp. klimaanlæg Indstillingsområde: 5-70 C Fabriksindstilling: 20 C Her indstiller du den laveste temperatur på fremløbtemperaturen til klimaanlægget. Det betyder, at VVM 500 aldrig beregner en lavere temperatur end den indstillede. Hvis der findes mere end ét klimaanlæg kan indstillingen foretages for hvert anlæg. Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 31

34 TIP! Hvis man f.eks. har en kælder, hvor man altid vil have lidt varme på, også om sommeren, kan man øge værdien. Det kan også være nødvendigt at hæve værdien i "stop af varme" menu "autoindstilling". Menu rumfølerindstillinger faktor system Indstillingsområde: 0,0-6,0 Fabriksindstilling: 2,0 Her kan du aktivere rumføler til styring af rumtemperaturen. Du kan også indstille en faktor, der bestemmer, hvor meget fremløbstemperaturen skal påvirkes af forskellen mellem den ønskede rumtemperatur og den aktuelle rumtemperatur. En højere værdi giver en større forandring af varmekurvens indstillede forskydning. Hvis der er installeret flere klimaanlæg, kan ovenstående indstillinger foretages for de pågældende systemer. 32 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

35 Menu egen kurve fremløbstemp. Indstillingsområde: 0 80 C Her kan du ved særlige behov oprette din egen varmekurve ved at indstille ønskede fremløbstemperaturer ved forskellige udetemperaturer. HUSK! Kurve 0 i menu skal vælges for, at denne kurve gælder. Menu punktforskydning udetemperaturpunkt Indstillingsområde: C Fabriksindstilling: 0 C redigering af kurve Indstillingsområde: C Fabriksindstilling: 0 C Her kan du vælge en forandring af varmekurven ved en bestemt udetemperatur. For en grads ændring af rumtemperaturen kræves almindeligvis ét trin, men i visse tilfælde kan der være behov for flere trin. Varmekurven påvirkes ved ± 5 C fra indstillet udetemperaturpunkt. Det er vigtigt, at den korrekte varmekurve er valgt, så rumtemperaturen for øvrigt føles ensartet. Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 33

36 TIP! Hvis det føles koldt i huset ved f.eks. -2 C, indstilles "udetemperaturpunkt" til "-2", og "redigering af kurve" øges, indtil den ønskede rumtemperatur bevares. HUSK! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. 34 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

37 Indstilling af varmtvandskapaciteten Oversigt Menu 2.1 Undermenuer Til menuen VARMT VAND er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. midlertidig luksusindst. Aktivering af midlertidig forøgelse af varmtvandstemperaturen. Statusinformationen viser "fra" eller hvor lang tid der er tilbage af den midlertidige temperaturforøgelse. komfortdrift Indstilling af varmtvandskomfort. Statusinformationen viser, hvilken indstilling der er valgt, "økonomi", "normal" eller "Luksus". tidsplan Tidsplan for varmtvandskomfort. Statusinformationen "indstillet" vises, hvis en del af tidsplanen er aktiv netop nu, "ferieindstilling" vises, hvis ferieindstillingen er i gang (menu 4.7), ellers vises "fra". avanceret Indstilling af varmtvandscirkulation (tilbehør kræves). midlertidig luksusindst. Indstillingsområde: 3, 6 og 12 timer, samt position "fra" Fabriksindstilling: "fra" I tilfælde af et midlertidigt øget varmtvandsbehov kan du vælge at øge varmtvandstemperaturen til luksusindstillingen i en periode i denne menu. HUSK! Hvis komfortdrift "Luksus" er valgt i menu 2.2, kan der ikke foretages yderligere forøgelse. Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 35

38 Funktionen aktiveres med det samme, når en tidsperiode vælges, og bekræftes ved at trykke på OK-knappen. Til højre vises den resterende tid for den valgte indstilling. Når tiden er gået, går VVM 500 tilbage til den indstillede position i menu 2.2. Vælg "fra" for at slukke for midlertidig luksusindst.. Menu 2.2 komfortdrift Indstillingsområde: økonomi, normal, Luksus Fabriksindstilling: normal Forskellen mellem de forskellige indstillinger er temperaturen på det varme brugsvand. En højere temperatur medfører, at det varme vand rækker længere. økonomi: Denne indstilling giver mindre varmt vand end de øvrige, men er samtidig mere økonomisk. Denne indstilling kan anvendes i mindre husholdninger med et lavt varmtvandsbehov. normal: Den normale position giver mere varmt vand og passer til de fleste husholdninger. Luksus: Luksusindstillingen giver størst mulig mængde varmt vand. I denne indstilling anvendes el-patronen sammen med kompressoren for at varme det varme vand op, hvilket giver øgede driftsomkostninger. Menu 2.3 tidsplan Her kan du lægge en tidsplan for, hvilken varmtvandskomfort indendørsmodulet skal anvende i op til to forskellige perioder om dagen. Tidsplan aktiveres/deaktiveres ved at sætte/fjerne fluebenet ud for "aktiveret". Indstillede tider påvirkes ikke af deaktivering. 36 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

39 Aktiveret Skema TIDSPLAN VARMT VAND 2.3 skema 1 skema 2 aktiveret alle ma ti on to fr lø sø normal Konflikt Dag Tidsperiode Justering Skema: Her vælges det skema, der skal ændres. Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte periode. Indstillede tider påvirkes ikke af deaktivering. Dag: Her vælges den dag/de dage i ugen, hvor tidsplanen skal gælde. For at slette tidsplanen en bestemt dag skal tiden for den pågældende dag nulstilles ved at indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden efter den linje. Tidsperiode: Her vælges starttid og stoptid for tidsplanens valgte dag. Justering: Her indstilles den varmtvandskomfort, der skal gælde under tidsplanen. Konflikt: Hvis to forskellige indstillinger kolliderer, markeres det med et rødt udråbstegn. TIP! Hvis du vil lægge en tilsvarende tidsplan for alle ugens dage, kan du begynde med at sætte et flueben i "alle" og derefter ændre de ønskede dage. HUSK! Hvis stoptiden ligger før starttiden inden for et døgn, betyder det, at perioden strækker sig over midnat. Tidsplanen starter altid den dag, hvor starttiden er indstillet. Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 37

40 Menu 2.9 avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har en undermenu. Menu varmtvandscirk. driftstid Indstillingsområde: 1-60 min. Fabriksindstilling: 60 min. stilstandstid Indstillingsområde: 0-60 min. Fabriksindstilling: 0 min. Her kan du indstille varmtvandscirkulation i op til tre perioder pr. døgn. I de indstillede perioder vil varmtvandscirkulationspumpen køre i henhold til ovenstående indstillinger. "driftstid" bestemmer, hvor længe varmtvandscirkulationspumpen skal køre hver gang. "stilstandstid" bestemmer, hvor længe varmtvandscirkulationspumpen skal stå stille mellem hver kørsel. 38 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

41 Få information Oversigt Menu 3.1 Undermenuer Der er flere undermenuer til menuen INFO. I disse menuer kan der ikke foretages indstillinger, da de kun er til visning af information. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den pågældende menu. serviceinfo viser temperaturniveauer og indstillinger i anlægget. kompressorinfo viser driftstider, antal starter m.m. for kompressoren i varmepumpen. ekstra info viser information om tilskudsvarmens driftstider mm. alarmlog viser de seneste alarmer. indetemperaturlog middeltemperaturen indendørs uge for uge for det seneste år. serviceinfo Informationen vises på flere sider. Drej håndhjulet for at bladre mellem siderne. På en side vises en QR-kod. Denne QRkode indeholder blandt andet serie- nummer, produktnavn og begrænsede driftsdata. Symboler i denne menu: Varme Varmtvand Pool Kompressor Tilskudsvarme Køling Varmebærerpumpe (orange) Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 39

42 Menu 3.2 kompressorinfo Her får du information om kompressorens driftsstatus og statistik. Der kan ikke foretages ændringer. Informationen vises på flere sider. Drej håndhjulet for at bladre mellem siderne. Menu 3.3 ekstra info Her får du information om tilskudsvarmens indstillinger, driftsstatus og statistik. Der kan ikke foretages ændringer. Informationen vises på flere sider. Drej håndhjulet for at bladre mellem siderne. 40 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

43 Menu 3.4 alarmlog For at lette fejlsøgningen gemmes anlæggets driftsstatus ved alarmen her. Du kan se informationen for de seneste 10 alarmer. For at se driftsstatus i tilfælde af alarm skal alarmen markeres. Tryk derefter på OK-knappen. Information om en alarm. Menu 3.5 indetemperaturlog Her kan du se middeltemperaturen indendørs uge for uge for det seneste år. Den stiplede linje viser middeltemperaturen for året. Middelindetemperaturen vises kun, hvis rumføler/rumenhed er installeret. Aflæsning af en middeltemperatur 1. Drej håndhjulet, så ringen på aksen med ugenummer markeres. 2. Tryk på OK-knappen. 3. Følg den grå linje op til grafen og ud til venstre for at aflæse værdien for middeltemperaturen indendørs ved valgt uge. 4. Du kan nu foretage aflæsninger for forskellige uger ved at dreje håndhjulet til højre eller venstre og aflæse middeltemperaturen. 5. Tryk på OK- eller Tilbage-knappen for at forlade aflæsningen. Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 41

44 Tilpasning af indendørsmodulet Oversigt Menu 4.1 Undermenuer Til menuen MIT ANLÆG er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. plusfunktioner Indstillingerne til evt. installerede ekstra funktioner i varmesystemet. driftsindstilling Aktivering af manuel eller automatisk drift. Statusinformationerne viser den valgte drift. mine ikoner Indstillingerne for, hvilke ikoner i indendørsmodulets brugerinterface der skal vises i dækslet, når lågen er lukket. tid & dato Indstilling af aktuel tid og dato. sprog Her vælger du det sprog, som informationerne på displayet skal vises på. Statusinformationerne viser det valgte sprog. ferieindstilling Ferieindstilling for varme- og varmtvandskomfort. Statusinformationen "indstillet" vises, hvis du har indstillet ferieindstilling, men at den netop nu ikke er aktiv, "aktiv" viser, hvis en del af ferieindstillingen er aktiv, ellers vises " fra". avanceret Indstillinger af indendørsmodulets funktion. plusfunktioner I dennes undermenuer foretager du indstillinger for eventuelle installerede ekstrafunktioner til VVM Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

45 Menu pool (tilbehør er nødvendigt) starttemperatur Indstillingsområde: 5,0-80,0 C Fabriksindstilling: 22,0 C stoptemperatur Indstillingsområde: 5,0-80,0 C Fabriksindstilling: 24,0 C aktiveret starttemperatur stoptemperatur pool4.1.1 C C Her vælger du, om poolstyringen skal være aktiveret og inden for hvilke temperaturer (start- og stoptemperatur), der skal ske poolopvarmning. Når pooltemperaturen er faldet under den indstillede starttemperatur, og der ikke er noget varmtvands- eller varmebehov, begynder VVM 500 poolopvarmning. Fjern flueben ud for "aktiveret" for at slå poolopvarmningen fra. HUSK! Starttemperaturen kan ikke indstilles på en værdi, der er højere end stoptemperaturen. Menu internet Her foretager du indstillinger for kobling af VVM 500 til internettet. internet4.1.3 BEMÆRK For at disse funktioner kan fungere, skal netværkskabel være tilsluttet. nibe uplink tcp/ip-indstillinger proxy-indstillinger Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 43

46 Menu nibe uplink Her kan du håndtere anlæggets tilslutning mod NIBE Uplink (http://www.nibeuplink.com) samt få et overblik over, hvor mange brugere der er tilsluttet anlægget via internettet. En tilsluttet bruger har en brugerkonto i NIBE Uplink, som har fået tilladelse til at styre og/eller overvåge dit anlæg. nibe uplink serienummer tilslutningsstreng antal brugere anmod om ny tilslutningsstreng sluk for samtlige brugere Anmod om ny tilslutningsstreng For at kunne tilslutte en brugerkonto på NIBE Uplink til dit anlæg skal du anmode om en unik tilslutningsstreng. 1. Markér "anmod om ny tilslutningsstreng", og tryk på OK-knappen. 2. Anlægget kommunikerer nu med NIBE Uplink for at fastlægge en tilslutningsstreng. 3. Når der er genereret en tilslutningsstreng, vises den i denne menu ved "tilslutningsstreng" og den er gyldig i 60 minutter. Sluk for samtlige brugere 1. Markér "sluk for samtlige brugere", og tryk på OK-knappen. 2. Anlægget kommunikerer nu med NIBE Uplink for at frigøre dit anlæg fra alle brugere, der er tilsluttet via internettet. BEMÆRK Når du har slukket for alle brugere, kan ingen af dem overvåge eller styre dit anlæg via NIBE Uplink længere uden at anmode om en ny tilslutningsstreng. Menu tcp/ip-indstillinger Her kan du indstille tcp/ip-indstillinger for dit anlæg. Automatisk indstilling (DHCP) 1. Sæt flueben ud for "automatisk". Anlægget får nu tcp/ip-indstillingerne ved hjælp af DHCP. 2. Markér "bekræft", og tryk på OKknappen. automatisk ip-adresse netmaske gateway dns bekræft tcp/ip-indstillinger nulstil 44 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

47 Manuel indstilling 1. Fjern markering ud for "automatisk", du får nu adgang til flere indstillingsmuligheder. 2. Markér "ip-adresse", og tryk på OK-knappen. 3. Indlæs korrekte oplysninger via de virtuelle knapper. 4. Markér "OK", og tryk på OK-knappen. 5. Gentag 1-3 for "netmaske", "gateway" og "dns". 6. Markér "bekræft", og tryk på OK-knappen. HUSK! Uden korrekte tcp/ip-indstillinger, kan anlægget ikke tilsluttes internettet. Hvis du er usikker vedrørende indstillinger, så benyt automatisk indstilling, eller kontakt din netværksadministrator (eller tilsvarende) for yderligere oplysninger. TIP! Alle indstillinger, som er foretaget efter åbning af menuen kan tilbagestilles ved at markere "nulstil", og trykke på OK-knappen. Menu proxy-indstillinger Her kan du indstille proxy-indstillinger proxy-indstillinger for dit anlæg. Proxyindstillinger benyttes for at angive tilslutningsinformation til en mellemliggende server (proxyserver), som findes mellem anlægget og internettet. Disse indstillinger benyttes først benyt proxy server port brugernavn adgangskode og fremmest, når anlægget tilsluttes internettet via et virksomhedsnetværk. Anlægget støtter proxy-autentificering af typen HTTP Basic og HTTP Digest. bekræft nulstil Hvis du er usikker vedrørende indstillinger, så benyt dig af de forudindstillede indstillinger, eller kontakt din netværksadministrator (eller tilsvarende) for yderligere oplysninger. Indstilling 1. Sæt flueben ud for "benyt proxy", hvis du skal benytte dig af proxy. 2. Markér "server", og tryk på OK-knappen. 3. Indlæs korrekte oplysninger via de virtuelle knapper. 4. Markér "OK", og tryk på OK-knappen. Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 45

48 5. Gentag 1-3 for "port", "brugernavn" og "adgangskode". 6. Markér "bekræft", og tryk på OK-knappen. TIP! Alle indstillinger, som er foretaget efter åbning af menuen kan tilbagestilles ved at markere "nulstil", og trykke på OK-knappen. Menu sms (tilbehør er nødvendigt) Her foretager du indstillinger for tilbehøret SMS 40. Tilføj de mobilnumre, der skal have adgang til at ændre og få status fra indendørsmodulet. Mobilnumre skal inkludere landekode, f.eks. +46XXXXXXXX. Hvis du ønsker at få en sms-besked ved alarm, markerer du feltet til højre for telefonnummeret. BEMÆRK Det angivne telefonnummer skal kunne modtage sms-beskeder. Menu SG Ready Denne funktion kan kun benyttes i elnet, der understøtter "SG Ready"-standarden (Tyskland). Her foretager du indstillinger for funktionen "SG Ready". påvirk rumtemperatur Her vælger du, om rumtemperaturen må påvirkes ved aktivering af "SG Ready". Ved lavprisindstilling på "SG Ready" øges parallelforskydningen for indetemperaturen med "+1". Hvis der er installeret og aktiveret en rumføler, øges i stedet den ønskede rumtemperatur med 1 C. Ved overkapacitetsindstilling på "SG Ready" øges parallelforskydningen for indetemperaturen med "+2". Hvis der er installeret og aktiveret en rumføler, øges i stedet den ønskede rumtemperatur med 2 C. 46 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

49 påvirk varmtvand Her vælger du, om varmtvandstemperaturen må påvirkes ved aktivering af "SG Ready". Ved lavprisindstilling på "SG Ready" sættes stoptemperaturen på varmtvandet så højt som muligt ved kun kompressordrift (el-patron tillades ikke). Ved overkapacitetsindstilling på "SG Ready" sættes varmtvandet i "Luksus" (el-patron tillades). påvirk køling (kræver tilbehør) Her vælger du, om rumtemperaturen ved køledrift må påvirkes ved aktivering af "SG Ready". Ved lavprisindstilling på "SG Ready" og køledrift påvirkes indetemperaturen ikke. Ved overkapacitetsindstilling på "SG Ready" og køledrift mindskes parallelforskydningen for indetemperaturen med "-1". Hvis der er installeret og aktiveret en rumføler, mindskes i stedet den ønskede rumtemperatur med 1 C. påvirk pooltemperatur (kræver tilbehør) Her vælger du, om pooltemperaturen må påvirkes ved aktivering af "SG Ready". Ved lavprisindstilling på "SG Ready" øges den ønskede pooltemperatur (start- og stoptemperatur) med 1 C. Ved overkapacitetsindstilling på "SG Ready" øges den ønskede pooltemperatur (start- og stoptemperatur) med 2 C. BEMÆRK Funktionen skal være tilsluttet og aktiveret i din VVM 500. Menu 4.2 driftsindstilling driftsindstilling Indstillingsområde: auto, manuelt, kun tilskudsvarme Fabriksindstilling: auto funktioner Indstillingsområde: kompressor, tilskudsvarme, varme, køling Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig 47

50 Indendørsmodulets driftsposition er normalt indstillet i "auto". Du kan også indstille indendørsmodulets i "kun tilskudsvarme", hvis der kun anvendes tilskudsvarme, eller "manuelt", hvor du selv vælger de tilladte funktioner. Skift driftsindstilling ved at markere den ønskede position, og tryk på OKknappen. Når en driftsindstilling er valgt, vises, hvad der er tilladt i indendørsmodulet (overstreget = ikke tilladt) og valgbare alternativer til højre. For at vælge, hvilke valgbare funktioner der skal tillades eller ej, markerer du funktionen ved hjælp af håndhjulet og trykker på OK-knappen. Driftsindstilling auto I denne driftsindstilling vælger indemodulet automatisk, hvilke funktioner der skal tillades. Driftsindstilling manuelt I denne driftsindstilling kan du selv vælge, hvilke funktioner der skal tillades. Du kan ikke fravælge "kompressor" i manuel drift. Driftsindstilling kun tilskudsvarme I denne driftsindstilling er kompressoren ikke aktiv, og kun tilskudsvarme benyttes. HUSK! Hvis du vælger "kun tilskudsvarme", bliver kompressoren fravalgt og du får øgede driftsomkostninger. HUSK! Du kan ikke skifte fra kun tilskud, hvis du ikke har en slave tilkoblet (se menu 5.2.2). Funktioner "kompressor" er den, der producerer varmt vand og varme til huset. Fravælges "kompressor" vises dette med et symbol i hovedmenuen på symbolet for indendørsmodulet. Du kan ikke fravælge "kompressor" i manuel drift. "tilskudsvarme" er det, der hjælper kompressoren med at varme huset og/eller det varme vand op, når den ikke kan opfylde hele behovet alene. "varme" medfører, at huset opvarmes. Funktionen kan fravælges, når du ikke vil have varmen til at køre. "køling" medfører, at huset køles, når vejret er varmt. Funktionen kan fravælges, når du ikke vil have køleanlægget til at køre. Dette alternativ kræver, at tilbehør for køling forefindes, eller at varmepumpen har en indbygget kølingsfunktion og er aktiveret i menuen. 48 Kapitel 3 VVM 500 til tjeneste for dig

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK 1124-1 031970

Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK 1124-1 031970 Installatørhåndbog IHB DK 1124-1 031970 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Symboler 2 Mærkning 2 Garanti 2 Copyright 2 Kontaktinformation 3 2 Levering og håndtering 4 Leverance 4 Håndtering 4

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere