Hjarbæk 17. december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjarbæk 17. december"

Transkript

1 2013 Hjarbæk 17. december Til: Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Plan Fra: Søren Arthur Jensen Strandvejen 10, Hjarbæk 8831 Løgstrup Vedr.: Indsigelse til forslag til lokalplan nr Hjarbæk Undertegnede, Søren Arthur Jensen, ejer af grunden Strandvejen 5, Hjarbæk, Matr. nr. 1cn, Hjarbæk By, Vorde, gør hermed indsigelse mod mangelfuld registrering af ovennævnte byggegrund, som i forslag til lokalplan nr. 424 side 45 ikke er registreret som "Byggefelt" trods meddelelse af 23 april 2003 om zonetilladelse til udstykning og opførelse af et enfamilieshus. Grunden til min indsigelse er, at jeg frygter, at jeg med planen (side 45) i sin nuværende form vil stå dårligere ved en fremtidig ansøgning om at bygge på grunden, da det jo ikke fremgår af planen (side 45), at der allerede er tale om et "Byggefelt". Da grunden i sin tid blev købt med henblik på og sikkerhed fra Kommunen for at den kunne bebygges, mener jeg, at det er af stor vigtighed, at grunden også får den rigtige registrering i den kommende plan, da der ellers i yderste konsekvens kan blive tale om at pålægge mig et betydeligt tab. Jeg beder derfor Teknik & Miljø om at ændre/registrere status på ovennævnte grund, så det klart fremgår, at der er tale om et "Byggefelt". Til understøtning af min indsigelse har jeg vedhæftet brev af 9. juli 2013 fra Hr. H.C.Christensen samt lokalplanen side 45 med kommentarer. De bedes venligst bekræfte modtagelse af denne mail til: Med venlig hilsen Søren Arthur Jensen

2

3

4

5

6

7

8 Viborg Kommune Hjarbæk Teknisk forvaltning Efter at have læst forslaget til lokalplan 424 igennem og have deltaget i borgermødet på Løgstrup skole har vi følgende kommentarer til forslaget. Generelle udfordringer mht. opvarmning og renovering af bevaringsværdige bygninger. Det er forkert at binde sig til bestemte byggematerialer, der udvikles hele tiden nye materialer med udseende lig de traditionelle, for eksempel alu/plast vinduer. Det bør være muligt at renovere en bygning med denne type moderne materialer, selvfølgelig med respekt for bygningens oprindelige udtryk, men det kan ikke passe at man skal tilbage til forsatsvinduer mv. Restrektionerne med hensyn til solceller bør overvejes, en traditionel solcelle (el produktion) anno 2013 udnytter kun ca. 15% af den energi som rammer den, i fremtiden vil man uden tvivl se diskrete solceller som fylder en brøkdel af dem vi ser i dag Det skal være muligt i hele byen at etablere diskrete tekniske anlæg til opvarmning som solcelle/solvarme anlæg og varmepumper, tillades det ikke risikerer de berørte bygninger at blive fanget i nogle meget dyre opvarmnings former (der er ikke fjernvarme eller naturgas i Hjarbæk) Det seneste energiforlig i Folketinget har tydelig vist at man ikke ønsker oliefyr på sigt, der vil uden tvivl blive pålagt stadig større afgifter for at komme oliefyrene til livs. En anden opvarmning man kan benytte sig af er fastbrændsel eller træpiller, denne energikilde har på det sidste ligeledes fået negativ politisk opmærksomhed blandt andet på grund af partikel forurening, der er stadig usikkerhed omkring den kommende forsyningssikkerhedsafgift, men at træ bliver pålagt en afgift er der ikke meget tvivl om. På samme tid er elafgiften på el som anvendes til opvarmning blevet sænket med 51 øre pr. KWh, et tydeligt politisk signal om hvad man ønsker på sigt, efterhånden som antallet af vindmøller stiger er det sandsynligt at denne afgift sænkes yderligere, det skal derfor være muligt at etablere synlige tekniske installationer til opvarmning eksempelvis luft til luft, eller luft til vand varmepumper og 11.7 bør derfor ændres. Som en sidste kommentar til dette skal det nævnes at de fleste grunde i det gamle Hjarbæk er for små til at etablere jordvarme, det understøtter yderligere behovet for synlige installationer. Midlertidige telte, oplag, pavilloner og drivhuse. Det skal i hele byen være muligt at opstille telte over både og det skal være muligt at have både på oplag. Det er et must hvis man ønsker en aktiv havn med mange forskellige bådtyper, at man har muligheden for at tage en båd hjem og renovere/vedligeholde den. Blokerer man for denne mulighed gør man livet surt for mange af de mennesker som er med til at gøre Hjarbæk og Hjarbæk Havn til det unikke sted det er. Restrektionerne ang. drivhuse og pavilloner er ikke rimelige, det skal være muligt at opstille begge dele uden indblanding, man skal kunne leve et normalt liv her, uden mennesker ingen aktiv by bør derfor ændres. Stejlepladsen Oplag af både og fiskeredskaber skal være mulig på Stejlepladsen uden det skal gemmes bag for eksempel hegn, det hører med til miljøet at der er aktivitet og at det er synlig.

9 Borgerforeningen har ansvaret for vedligeholdelsen og området fremstår altid smukt, der er ikke brug for yderlige regler og bindinger bør derfor ændres. Generel bekymring Som afslutning vil vi udtrykke generel bekymring for lokalplan forslagets virkning på Hjarbæk, pålægger man for stramme regler risikerer man at jage aktive borgere ud af deres huse, selvfølgelig skal vi passe på vores by, men det skal være muligt at have et moderne liv uden forsatsvinduer ellers kan det ende med en by hvor kun hvert andet hus er beboet hele året, i dette tilfælde vil det ikke være muligt at opretholde en aktiv og attraktiv landsby, så forsvinder idyllen for alvor, pas på de mennesker der gør Hjarbæk til den by så mange kan lide at besøge. Vi håber kommentarerne er til inspiration. Venlig hilsen Gitte og Jesper Bak Hjarbækvej 33, Hjarbæk 8831 Løgstrup

10 Viborg Kommune Plan Teknik & Miljø Prinsens Allé Viborg 3 jan Høringskommentarer vedr. lokalplanforslag 424 (FL424) Hjarbæk by. Hjarbæk er en lille bevaringsværdig landsby, hvor de kulturhistoriske værdier skal beskyttes. Det tror vi ikke byens borgere og øvrige er uenige i, og byen fremstår stort set også som en smuk charmerende landsby. Nogle af disse ønsker til byens udseende og virke har borgerne beskrevet i Hjarbæk bys borgerplan af Byen og de små veje bærer stadig præg af, at være fra den tid hvor der kun var cykel trillebør og hestevogn, se f.eks. den lille smøge ved Søndersiden ved Hjarbækvej 8. Vi er et par på 50+ der har boet i Hjarbæk i henholdsvis 56 og 35 år, og vi kender således byen rigtig godt og holder meget af byen og området. Da det er umuligt for os at kommentere hele dette digre og avancerede FL424, er nedenstående kommentarer hvad der er faldet os ind undervejs i gennemgangen af FL424. Vi mener ikke en lokalplansændring behøver at være så omfattende og restriktiv, og mener at en ajourføring af den gældende lokalplan 25 ville være tilstrækkelig. Vi ønsker at der bliver taget hensyn til vore bemærkninger, og ønsker generelt IKKE at Hjarbæk skal være et levende museum. Huse i byen nye som gamle: Husene i Hjarbæk er stort set restaureret flot gennem de sidste 25 år, indrømmet der er nogle huse der falder udenfor. De må som udgangspunkt have fået dispensation til at afvige fra gældende lokalplan i en byggesag. F.eks. med at opføre store glaspartier, isætte velux vinduer eller kviste med lysindfald i siderne, anvende glaserede tegl, sætte solceller på tage mm. mod byens indfaldsveje. - Vi ønsker IKKE at nogle huse udpeges til bevaringsværdige efter en bestemt kategori, da vi frygter at vore huse falder yderligere i pris, og at de skrappe klausuler og restriktioner gør, at husene på sigt ikke kan sælges. - Der bør i grove træk gælde ens regler for ALLE huse i Hjarbæk by, for fremtidig nybyggeri og renovering af eksisterende huse. I modsat fald vil der blive et rodet billede af stilen i byen, og man fornemmer at være i et tivoliland. Byens huse bør bevare bondehus stilen. Huse med store blanke glaspartier, har vi rigeligt af i sommerhusområderne som støder op til byen og fjorden. - En vigtig detalje er at byens helårshuse bevarer helårsstatus, da vi ellers frygter der vil komme mange huse med status som sommerhuse, og dermed ingen pligt til at bo i husene. Byggegrunde i byen: Vi forstår ikke begrænsningen i at der kun på bygges 2 nye helårshuse og 1 sommerhus på de røde skraverede by felter i FL424. Vi mener ikke det skæmmer byen, hvis der bygges flere mindre huse, blot byggestilen med bondehuse holdes, og IKKE store glasfacader og glaspartier. PS indtil for nylig har der været en grund til salg på Strandvejen, som ikke må bebygges efter FL424??? Renovering - energibesparelser: Hvis FL424 godkendes i sin nuværende form, vil der være store begrænsninger for de ældre huse at lave energibesparelser. Isolere indvendig i huset giver mindre plads, i et forvejen lille hus. Udskiftning af vinduer skal være til ét lags glasvinduer med kit og forsatsvinduer, til glæde for

11 hvem????? Kan sådanne vinduer overhovedet købes for penge???? Vi tvivler meget på at FL424 vil blive overholdt på dette punkt. Solceller og el paneler bør generelt ikke placeres på bagsiden af huset og udelukkes fra forsiden. Der kommer sikkert inde længe nye smarte opfindelser på dette område, som ikke er synlige. Der ses dog allerede nu solceller mm. opsat mod Hjarbæk bys veje. Regler vedr. ovenstående bør være ens for alle huse, nye som gamle. Stejleplads Byens stejleplads og legeplads er kun begrænset beskrevet i FL424. Vi mener denne fine plet bør fredes og først og fremmest anvendes til aktiviteter for byens borgere. De små fiske huse pælestakken skal bevares, og pladsen bør beskyttes og ikke anvendes til flere informations skilte, eller små huse til erhvervs formål. Der bør ikke gives byggetilladelser på denne plet. Der bør ej heller plantes hæk omkring pladsen, som beskrevet i FL424. Husk på at det er det eneste samlingssted i byen, da der ikke er forsamlingshus eller andet fælles lokaler eller areal. Træer: Tanken bag fredningen af de mange særlige værdifulde træer i Hjarbæk by i gældende lokalplan 25 (sorte prikker i kort 4), har sikkert været god. Det ændrer ikke på, at rigtig mange af disse gamle træer allerede i dag er fældet, eller på vej til det, sikkert med byrådets tilladelse som krævet i lokalplan 25. Det undrer os at der kun er påtegnet ca.6 træer til bevarelse / genplantning i FL424. Dem der var særlige værdifulde træer i lokalplan 25 OG som ikke er fældet, hvorfor er de ikke særlige værdifulde træer længere?? Vi anbefaler at de sølle 6 fredede tæer i FL424 enten fjernes fra listen, eller at der findes flere særligt værdifulde træer til bevarelse. Der er mange store flotte træer i byen og ved stejlepladsen langs vandet, der kan beskyttes i en lokalplan. Oplagring telte både mm.: Vi mener at mindre joller og mindre trailere kan opbevares i den ene ende af stejlepladsen, og ved private parceller i byen, men at der ikke bør oplagres containere og permanente telte mm. Områder: Vi undrer os over markeringen på s.12 af røde cirkler med værdifulde områder. Cirkler som dækker en parkeringsplads og tilkørselsvej til Hjarbæk havn?? De bør helt fjernes, da der er mange værdifulde steder i byen. Flagning: Afsnittet omkring flagning bør fjernes. Tøv ikke med at kontakte undertegnede, hvis der er spørgsmål vedr. ovenstående. Venlig hilsen Orla Mortensen og Gitte Pedersen Hjarbækvej 17 Hjarbæk 8831 Løgstrup Sendt pr. mail til

12 Prinsens Allé Viborg Hjarbæk, den 04. Januar 2014 Vedr. Indsigelse til lokalplan 424 for Hjarbæk by Jeg ønsker med nærværende at gøre indsigelse mod lokalplan 424, fordi jeg mener, den vil gøre byen til noget helt andet, end den er i dag, - og jeg er sikker på, at det ikke er Viborg Kommunes hensigt. Hjarbæk bebos i dag af mennesker, der aktivt deltager i at byen fremstår pæn og imødekommende. Der lægges et stort arbejde i at holde haver og fritidsarealer så de fremstår velplejede, og hver enkelt husejer er hvert år stærkt engageret i vedlige-holdelsen at deres huse. Alt dette uden indgriben af det offentlige, og hvorfor skulle det egentlig..? Jeg bor selv på Kongsgården, Hjarbækvej 1, som fremhæves i lokalplansforslaget som værende bevaret med mange oprindelige bygningsdetaljer. Vi må hvert år foretage store reparationer af ydervægge, og dette er altid blevet gjort med stor omhu og respekt for bygningerne. Lokalplan 25 s restriktioner er altså rigelige i forhold til bevarelsen af bebyggelsernes oprindelige udtryk. Af hensyn til nutidige og bedre byggematerialer burde man sikkert nok slække på kravene. Brugen af solceller og isolering samt nye tage burde være en mulighed hos os, såvel som jeg formoder den er hos Udvalgets medlemmer. Jeg står fuldstændig uforstående overfor forslaget om ændring af den grundlovsbefæstede ejendomsret. Vi må i Hjarbæk ikke have vores både, campingvogne/autocampere osv til at stå på vores private grunde, for hvilke vi betaler ejendomsskat og beskattes af værdien af? Det ville være mere hensigtsmæssig, om Viborg Kommune ville se på de trafikale belastninger, byen er udsat for. Hjarbækvej er specielt meget trafikbelastet og der mangler parkeringspladser og fortove til de mange gæster/kunder/turister, der hvert år besøger Hjarbæk for at nyde godt af byens tilbud. Jeg håber inderligt, at Udvalget vil tage forslaget op til ny overvejelse. Det ville være en skam og leveværdien i Hjarbæk ville blive forringet, så de stærke kræfter i byen vil fraflytte og give plads for ikke så motiverede beboere.

13 Med venlig hilsen Dorrit Broberg Binder

14 Vivi og Henrik Zacho Nørresiden 5 Hjarbæk 8831 Løgstrup Viborg Kommune Teknik og Miljø Plan Prinsens Alle Viborg Hjarbæk 5. januar 2013 Bemærkninger / indsigelser til lokalplanforslag nr. 424, Hjarbæk By. Overordnet ser vi lokalplanforslag nr. 424 som en svækkelse i forhold til eksisterende lokalplan 25, idet vi finder lempeliggørelsen i forhold til nybyggeri uhensigtsmæssig. På grund af byens lille størrelse ønsker vi at fastholde Hjarbæk By (og området omkring byen i øvrigt) som eet sammenhængende område og finder det problematisk at inddelingen i delområder medfører et uharmonisk og usammenhængende bybillede. Vi finder det problematisk at bevaringsværdige bygninger skal følge strammere regler, mens der nu tillades lempeligere regler for nybygning. Der bør efter vores mening udelukkende gennemføres nybygninger der i materialer og byggestil matcher oprindelige bygninger i Hjarbæk. Vi ser ingen problemer i her at anvende f.x. tidssvarende thermovinduer med pæne sprosser, men så bør det også kunne tillades i de bevaringsværdige huse - så længe der gøres alt for at komme så tæt på den oprindelige byggestil som muligt. Der er for nyligt af kommunen opsat energibesparende LED belysning på den bevaringsværdige havn Et godt eksempel på at moderne teknologi fint kan integreres i et bevaringsværdigt mijø. Side 1/3

15 Vivi og Henrik Zacho Nørresiden 5 Hjarbæk 8831 Løgstrup Områderne omkring Hjarbæk By. Desværre indbefatter lokalplanforslaget KUN selve Hjarbæk By og netop ikke nærområdet og naturen som omkranser byen. Og lad det være sagt lige ud: Vi finder det er en hån mod de regler vi som borgere i byen er underlagt, når der samtidig tillades sommerhusbyggerier der i alvorlig grad skæmmer hele området! (se billede b) Der bør vel kunne stilles et minimumskrav om, at sommerhuse som bliver synlige fra Hjarbæk og havnen skal opføres efter samme regelsæt som i Hjarbæk by, hvis lokalplanens formål omkring bevarelse af byens kulturhistoriske særpræg skal give mening. Nyopførte moderne sommerhuse beliggende helt ud mod skrænten skæmmer hele området. Her set fra havnen. Trafikal overbelastning i Hjarbæk. Selv om ovenstående emne ikke er en del af det fremlagte loklaplanforslag, mener vi dog det her bør nævnes, da det er et stigende problem i byen i takt med at flere og flere sommerhuse omkring Hjarbæk får status af helsårsbeboelse, eller bliver anvendt som sådan. Tilkørslen til størstedelen af sommerhusene sker som bekendt gennem Hjarbæk, og mens gæster til Hjarbæk Kro som oftest kører gennem Hjarbæk i roligt tempo forholder det sig helt anderledes med fastboerne som jo betragter Hjarbæk By som ren gennemkørsel. Derfor vækker det stor undren at den planlagte tilkørsel til området via Ørregaardsvej nu alligevel udelukkende bliver for de ganske få (9) ny-udstykninger der vender ned mod Ørregårdsvej. Det øvrige store Svanevejs-område, inkl. nyudstykninger skal fortsat anvende Hjarbækvej som tilkørsel/gennemkørsel. En stor belastning for færdsel i byen der som bekendt ikke er forsynet med fortov. Side 2/3

16 Vivi og Henrik Zacho Nørresiden 5 Hjarbæk 8831 Løgstrup Tak fordi du tog dig tid til at læse vores bemærkninger til lokalplanforslaget! Venlige hilsner Vivi og Henrik Zacho, Hjarbæk Side 3/3

17 Viborg Kommune, teknik og Miljø, plan Prinsens Alle Viborg Ole Skou Søndersiden 3, Hjarbæk 8831 Løgstrup Hjarbæk, den Indsigelse til lokalplanforslag nr. 424 Hjarbæk by Som beboer i en af de boliger som er blevet erklæret bevaringsværdig er jeg meget bekymret over Viborg Kommunes indgriben i min ret til at præge min egen bolig. Jeg ser denne lokalplan som en programerklæring, hvor myndighederne har vide rammer til at vurdere, hvad der er til fordel for almenvellet og dermed har vide muligheder for at pålægge mig restriktive begrænsninger på min ejendom. Jeg mener at det er usaglig når Viborg kommune kommer og siger, at vores samfund er under pres og at det derfor er nødvendigt at stramme op i lokalplanen, for vise områder af Hjarbæk. Det pres der er kommet på byen Hjarbæk er skabt af Viborg kommune gennem mangelfuld indsigt, dårlig forvaltning og en higen efter at tilgodese snævre økonomiske interesser. Kommunen skriver Hjarbæk er i kommuneplanen udpeget som landsby med særlig kulturhistorie, hvor bl.a. den oprindelige bebyggelsesstruktur og bebyggelsens udseende bør bevares. Lokalplanen skal sikre de vigtigste og mest betydningsfulde bygninger, fordi bygningsarven er af central betydning for forståelsen af både den tid, der er gået, nutiden og den tid, der kommer. Bevaring af den fælles kulturarv kan også medvirke til øget turisme, tilflytning og opretholdelse af byens brand generelt.

18 Hjarbæk by er speciel fordi det er en by der er skabt af borgerne. Det har aldrig været et sted for det bedre borgerskab, men et sted hvor de almindelige mennesker har boet. De har gået og istandsat deres huse efterhånden som de har haft råd til det. Her er intet overdådigt, men tingene er meget jordnære. Den ånd som turisterne finder her er ligeså meget skabt af beboerne som den er skabt af boligerne. Det specielle ved Hjarbæk er, at det er et sted hvor folk bor og arbejder. Vi er ikke blevet et Skagen eller Søndervig. Vi er beboere som værner om det samfund, som vi har skabt uden nogen synderlig interesse fra kommunen (før nu). Nu har kommunen pludselig set et uudnyttet potientale for ny indtjening og derfor har man skabt en lokalplan der tilgodeser netop dette ene formål, at skabe en turistmagnet tæt på Viborg. Men omkostningen kan blive at prisen for at istandsætte og vedligeholde husene bliver så høj at vi ikke har råd til at bo her mere. Personligt ønsker jeg ikke en øget turisme, da byen er presset nok i forvejen. Tilflytningen er heller ikke noget problem, da der kommer så mange til byen at de snyder sig til at bruge sommerhusene til helårs bolig for at kan være her. Det virker underligt at man åbner op for sommerhus beboelse i helårs område, når der er så mange der gerne vil bo her helårs. Byens Brand spørger man rundt i Danmark får man at vide Det er da der med alle myggene apropos myggene, så var det hvis et problem der kom som følge af offentlig indgriben. Vi har haft en lokalplan 25 som har virket i mange år. Lad os beholde den og vores delvise frihed til at præge det samfundet som vi bor i. Jeg ønsker ikke at blive presset ud af byen pga. ferieby Hjarbæk. Kommunen siger, at de har skabt den nye lokalplan for vores skyld det er ikke korrekt, da lokalplan nr. 25 beskyttede vores interesser langt mere end den nye gør. Den er efter min mening skabt til at omlægge byen til en ferieby. I forbindelse med borgerhøring på Løgstrup skole, blev det nævnt, at kommunen i den nye lokalplan ikke vil fastholdte bopælspligten på boligerne i den gamle bydel. I lokalplan 25 står at: Anvendelse af område I,IA og 1B fastlægges til bebyggelse til helårsbeboelse samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Hjarbæk by er kun i ringe omfang omfattet af kommunal planlægning. Kun dispositionsplanen for Viborg kommune, 1974, udtaler, at en planlægning for Hjarbæk området bør have til formål at beskytte byen og dens særprægede natur omgivelser mod uhensigtsmæssig udnyttelse til sommerhusbebyggelse og andre rekreative formål. Jeg tager dette med på trods af at sommerhus området ikke er indbefattet af denne lokalplan, men jeg føler, at det understøtter mit argument. Og de 2 planene vil alt andet påvirke hinanden.

19 Sådan så det ud flot natur fra molen Nu med sommerhuse set fra molen

20 Fra molen om aftenen et nyt fyrtårn står som vartegn for vor gamle by Set fra kroen Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen) Lovforslag af 25. feb. 2004

21 Krav til placering af nye sommerhusgrunde Udlæg af nye sommerhusområder skal opfylde en række krav til placering. Kravene er nævnt i planlovens 5b stk. 2 og stk. 3. Nye sommerhusområder skal ligge bagved eksisterende sommerhusområder og uden for strandbeskyttelses- og klitfredningszonen. Det skal derudover kunne godtgøres, at der vil være en lokaløkonomisk effekt af udlægget, samt at væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser ikke tilsidesættes. Et hovedformål med loven var at skabe udvikling i yderområderne, hvorfor udlæg af nye sommerhusområder primært skal ske i landets yderområder. Så vidt jeg ved, er området et Habitat 2000 bevaringsområde som ligger i et naturreservat. Det er blevet udpeget til at have meget store landskabelige interesser. Hjarbæk kan vel næppe betegnes som et yderområde med væsentlig behov for udvikling Jeg vil gerne kommenter enkelte punkter fra Borgerplan nr. 424 Solceller: ifølge den gamle lokalplan kan man ikke montere solceller på bygninger (ifgl. Arkitekt på høringsmøde), så hvad er grunden til at ændre det. Er det fordi at i gennem dårlig forvaltning ikke har haft en klar linje og derfor har givet nogle lov til at sætte på bygninger som ikke burde have et sådant anlæg og andre har fået afslag, som sagtens kunne have haft dette. Det burde være muligt at gå ind og lave en vurdering fra sag til sag. Det er jo bygninger i den gamle del af byen hvor man sagtens kun placere solceller og der er andre hvor man ikke kan. Istandsættelse af bevaringsværdige bygninger: Kommunen vil have os til bringe husene tilbage til deres oprindelige udtryk med forsatsruder og kit osv. Det er jo ikke den gamle by vi bor i. Der kan sikkert findes arkitekter som vil give kommunen ret i at det er det eneste rigtige, at bringe husene tilbage til det oprindelige. Men jeg tror også at man kan finde mange borgere som vil synes, at det er nok at bevare stilen. Vi skal leve i disse huse og så sjældne er de altså heller ikke, at man skal kræve så vidtgående ændringer. Vi holder husene i en stil der passer til området og de sidste mange år er det kunne gået i den rigtige retning på trods af at vi har haft delvis frie hænder. Hvem skal afgøre hvad der er oprindelig, da næsten alle huse er ændret mange gange gennem deres lange liv. Hjarbæk er i dag en kulisse og lige meget hvor mange regler man skaber kommer den aldrig til at se ud som den gjorde da den blev skabt. Hvis husene bliver nybygget i samme stil vil det ikke ændre byens udtryk, hvorfor skal de opbygges som tro kopier, når bygningstyperne ikke har nogen arkitektonisk bevaringsværdig værdi. Det må da være mere vigtig for Hjarbæk at man kan etablere/renovere huse i gammel stil, men som lever op til nutidens krav til en moderne bolig.

22 Jeg vil mene at udtrykket er mere oprindelig i dag efter nutidens opfattelse end det var i Men omvendt er der også dem der mener at dette er ligeså oprindelig. Det bliver smags spørgsmål og det er så det ansvar kommunen nu føler at de skal tage. Kommunen har også fastlagt at man ikke må have flunker med glas på sine kviste. Hvis man kigger på kulturstyrelsens vejledning har de også andre beklædningstyper som frarådes. En på to beklædning er jo meget brugt i Hjarbæk, men ifølge kulturstyrelsen er en på to bræddebeklædning og lignende alt for dominerende og hører sjældent hjemme på ældre huse. Kvisten må ikke blive en iøjnefaldende gevækst på husets tag. Så undre det mig at det kun er glas der bliver påpeget som kritisk af kommunen. Det virker mere som begrundet af personlig smag i kommunens forvaltning end af kulturelle og bevaringsmæssige grunde. Materialevalg Materialevalg afhænger af kvisttype, og der skal naturligt nok tages hensyn til husets karakter og øvrige materialer. Fladerne på flunker (dvs. kvistens sidebeklædning) og eventuel front ved vinduet skal være udført af et materiale, så de fremstår glatte. En på to bræddebeklædning og lignende er alt for dominerende og hører sjældent hjemme på ældre huse. Kvisten må ikke blive en iøjnefaldende gevækst på husets tag. Kvistens træbeklædning og snedkerdetaljer bør i lighed med husets vinduer altid males med dækkende maling. Også i farvevalget er det vigtigt at tænke sig godt om. Man skal være opmærksom på, at en helt hvid kvist er meget synlig, ligeledes en gul eller rød kvist med hvidt vindue. Fra: Kulturstyrelsens hjemmeside

23 Kommunen begrænser også opførelsen af små bygninger og skuer: Skure og andre små bygninger må alene opføres på steder, hvor de ikke er synlige fra offentlig vej og må ikke gives en bygningshøjde, der overstiger 3,5 m målt fra terræn Dette umuliggør enhver form for opførelse i det beskyttede område da alt er synlig fra offentlig vej. Samtidig skriver de: Der må ikke udendørs henstilles eller oplagres uindregistrerede køretøjer, både, campingvogne og anhængere i området, eller parkering af busser, last og varebiler over kg på ubebyggede arealer. Af hensyn til det oprindelige landsbymiljø skal ovenstående parkering og oplag i delområde I ske i garage eller aflukkede bygninger, der alene må opføres i stil med den oprindelige, eksisterende bebyggelse på ejendommen. Hvordan har kommunen tænkt sig at vi skal opbevare trailere og både som de fleste Hjarbæk beboere har. Dette er et fiskerleje og det hører vel med til charmen at man også har både stående. Jeg kan kun se, at alle de regler som kommunen pålægger os er med til at ødelægge det samfund som vi bor i. Vores huspriser vil falde betydeligt, hvilket man også har kunnet se på de bygninger kommunen har solgt inde i byen. Der er en stor chance for at de ikke længere kan sælges som helårs boliger og derfor vil blive til sommerhuse til skade for hele området. Man åbner også op for at der i dele af byen kan bygges frit, hvilket vil sige at man kan bygge i den mest avantgarde og moderne stil uden at komme i problemer med lokalplanen. Det tror jeg ikke gavner total billedet af byen. Min påstand vil være at det utrænede øje nok vil opfatte det mere stødende, end et vindue med termoglas og uden kit. Trafikbelastning: Igennem de sidste 10 år, hvor jeg har boet i området er trafikbelastningen steget markant med en masse ulemper til følge. Dette går jo ofte uretmæssigt ud over de forretningsdrivende i byen. De har jo en interesse i at der kommer så mange som muligt til byen. Kroen har heldigvis haft stor succes, men hvad skal de gøre med alle de biler der kommer. Problemet er, at der ikke er skabt mulighed for at parkere i udkanten af byen, så trafikken samler sig om havnen som ikke kan klarer så stor belastning. Mennesket er som udgangspunkt doven, så de parkere så tæt på deres mål som overhovedet muligt, uden tanke for hvor stor gene det kan være for andre. Jeg synes kommunen skylder byen og dens erhvervsdrivende at skaffe ordnede parkeringsforhold, når de nu ønsker at medvirke til øget turisme og erhverv i byen.

24 Parkering foretaget på Søndersiden på en sommer dag. Ingen udkørsel den vej så drejer vi hoved og kigger den anden vej. Heller ingen udkørsel her så er det svært at være borger.

25 Molen er også parkeringsfrit område, hvilket er en god ide da den jo ikke bliver kønnere for turisterne af at være klisteret til med biler. Parkering forbudt skilt, som jeg gerne vil beholde da de parkerede biler presser de gående ud midt på vejen hvor de er i fare for at blive påkørt. Denne dag holder de kun i den ene side af vejen. Det er ofte i begge.

26 Dette er billeder fra en almindelig sommerdag med godt vejr. Turismen er med til at gøre Hjarbæk til et stort trafik kaos. Dette kan kun blive forværret i forbindelse med yderlig udvikling af turismen.

27 Stejlepladsen Stejlepladsen er en af de få bevarede i Danmark. Den er byens navle det er her byen kommer hinanden ved. Det er her kajakker og kanoer kommer og ligger til. Den bliver holdt af en mand ved navn Jørgen. Han slår græsset, klipper kanter og sørger for at det altid ser ordentligt ud. De fleste tror at det er kommunen der holder området, men det er det jo ikke. En gang om året mødes beboerne for at vedligeholde områdets møbler og skurer, samt at holde uønsket vækst nede. Det er et område som folk ønsker bevaret som det er. Grønt og frit, uden kano udlejning, ishus osv. Hvilket også står beskrevet i vores borgerplan. Det undre mig at kommunen ikke sørger for at frede et så unikt område. Samtidig er jeg uforstående overfor de modstridende lovgivninger der gør, at vi ikke kan bibeholde området som det er. Der har altid været strand foran kroen hvor borgere og turister har nydt adgangen til vandet. Det har samtidig skabt en fantastisk udsigt for kroen. Men nu er det ved at gro til i siv. Vi har søgt om at få lov til at fjerne sivene, men har fået at vide, at det ikke er muligt på grund af lovgivning. Så kroen mister sin udsigt, vi mister vores strand, kajakkerne mister et sted at gå i land. Alle taber, undtagen sivene. Man skulle synes at de 100 meter ikke gjorde nogen forskel på så lang en kyststregning. Sivene har også den ulempe, at de lukker af for udløbet af en bæk, og dermed skaber oversvømmelse i haverne oppe igennem byen. Nu pålægges kroen at bekoste at udløbet holdes åben, dog uden at fjerne sivene. Det virker på ingen måde rimeligt eller fornuftig. Kommunen har gennem deres udlægning af nye sommerhus områder osv. Været med til at skabe en frygtelig splid i vores lille samfund. Man har siddet inde i Viborg og truffet beslutninger som har haft vidtrækkende betydning for vores lille samfund. Man har valgt at ignorere de indsigelser der er kommet. Man har bedt os om at lave en borgerplan, og derefter handler man stik imod borgernes ønsker og øger trafikken og ødelægger vores fine kystlinje med ny sommerhuse af tvivlsom arkitektonisk værdi og placering. Nu vil man så indføre en ny lokalplan som kan være med til at forværre den tilstand. Jeg kan kun opfordre Viborg Kommune til at lade os bibeholde vores gamle lokalplan nr. 25 Vi elsker vores by og vi værner om den, for vi bor her. Det beder jeg jer venligst tænke over. Med venlig hilsen Ole Skou

28

29

30 Viborg kommune Hjarbæk d Prinsens Alle Gitte Damborg 8800 Viborg Hjarbækvej 21 Au.: Teknik & Miljø, Plan løgstrup INDSIGELSE TIL lokalplan nr. 424 Ændringsforslag til lokalplan nr. 424 er at man fjerner ( både ) fra 10.8 Det er med stor undren jeg læser lokalplan 424 om, at der ikke må stå både på land. Jeg tror at alle med en sund fornuft ved, at der ikke er nogen havnebyer, hvor man ikke har både stående på land om vinteren, også på eget matrikkelnr. og måske overbygget med telt. Ændringsforslag : At man lukker Svanevej for gennemkørsel, og lader al trafik fra sommerhusområdet, køre ad den nye vej til Ørregårdsvej. Trafikmængden i Hjarbæk har i de sidste år været stigende, og med flere nye sommerhusudstykninger, og udvidelse af campingpladsen vil den øges væsentlig i byen, både med tung trafik og personbiler.en lukning af Svanevej være til gavn for beboerne på Hjarbækvej, og byen som helhed. Det vil give mere tryghed for gående og cyklende trafik bla. til og fra skole. Det vil samtidig give bedre oversigts og parkeringsforhold i byen, da sommerhusbeboerne så måske vil vælge gåben/cyklen frem for bilen, når de skal til og fra kroen, havnen og stranden. Det er også en løsning for fremtiden, at man som i alle andre byer gør sig store anstrengelser, for at lede trafikken udenom byerne. Sommerhusområdet har selv givet udtryk for, at de kun ønsker en vej til og fra området, grundet den præventive virkning mod kriminalitet. Så for at bevare lokalplanens og borgerplanens baggrund og formål, må dette være den rigtige og fremtidige løsning af trafikforholdene i Hjarbæk by Svanevej ville så kunne benyttes af gående eller cyklende, og vil udgøre en god begyndelse, på et stisystem der kunne udvikle sig gennem det skønne landskab, som findes ved fjorden og sommerhusområdet. Ændringsforslag : At der bliver sat en bom op før havnemolen i sommerperioden, 1 maj til 1 september. Så selve molen bliver lukket af for biler. Der er på havnen opstillet borde og bænke for besøgende/turister, så de kan sidde og nyde naturen ved vandet, og måske spise deres medbragte proviantering. Den eneste ulempe er alle dem, der i bil kører ud på molen, blot for at holde med motoren i gang samt lystsejlere der parkerer deres biler ved fiskeskurene og ude på molen selv om der er parkering forbudt. For de mennesker der er gået ud med deres børn, og gerne vil sidde ved et af bordene og nyde udsigten er det en blandet oplevelse af bilos, trafik og larm, når ophidsede bilister forsøger at vende og returnere.

31 Som ejere af Hjarbækvej 18, fremsendes hermed kommentarer vedr. bevaringsværdi for vort stuehus: Ifølge lokalplanforslaget er vor landbrugsejendom Hjarbækvej 18 registreret med bevaringsværdi 4. Vi ønsker ejendommens bevaringsværdi nedvurderet, med følgende begrundelse: Ejendommen ligger "enkeltstående" uden for den oprindelige landsbymidte omkring havnen. Ifølge SAVE har de oprindelige landbrugsbygninger også indgået i bedømmelsen af bevaringsværdi 4 i Pga. brand er de sidste landbrugsbygninger nedrevet med kommunens tilladelse og erstattet af mere moderne byggeri. I 2012/2013 er stuehuset renoveret til tidssvarende funktion og behov. Det oprindelige "mindesmærke" med en lille landbrugsejendom i byen eksisterer derfor ikke mere. Stuehuset var i sin oprindelig tilstand mere egnet til nedrivning. Billeddokumentation kan fremvises. Der skønnes ikke at være behov for yderligere renovering de næste år. Krav om opsprossede, kitfalsede ruder er ikke en realistisk mulighed, idet der evt. kun vil opstå behov for udskiftning af enkelte ruder Ejendommen (udhuset) er forsynet med solceller, som ikke kan ses fra vejen. Såfremt kommunen vælger at besigtige ejendommen, vil vi anmode om at deltage og uddyber gerne vore argumenter. Med venlig hilsen Grete og Søren Jensen Hjarbækvej 18, Hjarbæk 8831 Løgstrup telf

32 Som ejere af Hjarbækvej 18, herunder matrikel 31, har vi nedenstående kommentarer til lokalplanforslaget: Lokalplangrænsen langs Hjarbækvej, ved matrikel 31, foreslås flyttet mod SV, således at grænsen istedet flugter med de øvrige grunde på denne side af Hjarbækvej. Det giver bedre mulighed for placering af ny bebyggelse, således at bygningsreglementet også kan overholdes i forhold til naboskel. I praksis kunne der være god plads til udstykning af to parceller langs Hjarbækvej på matrikel 31 i delområde II, hvilket vi hermed foreslår. Vi har ikke aktuelle planer om udstykning her og nu. Men da lokalplanen forventes at gælde i mange år, kan der på en enkel måde gives begrænset mulighed for et par nye huse i byen. Med venlig hilsen Grete og Søren Jensen Hjarbækvej 18, Hjarbæk 8831 Løgstrup telf

33 Som beboere i Hjarbæk ønsker vi hermed at komme med følgende høringskommentarer til lokalplanforslagets bestemmelser: 5.1 Flere bygninger ligger enten tæt ved eller lavt i forhold til vej (Hjarbækvej og Strandvejen). Derfor forslås tilføjet at vejhøjden ikke må øges yderligere i forbindelse med reparationer eller udlægning af ny belægning Krav om ruder med enkeltglas, kitfals og koblede rammer i de bevaringværdige bygninger er for restriktivt og vil formentlig ikke blive opfyldt i virkeligheden. Derfor foreslås en mere lempelig løsning, hvor der må anvendes vinduer tilsvarende de eksisterende Flere af de bevaringsværdige træer står tæt på bebyggelser med risiko for skader på bygninger fra rødder eller fra grene der brækker af ved storm. Nogle træer er også angrebet af sygdom. Derfor bør tilstanden vurderes og om det reelt er muligt at genplante i asfalt og i et virvar af rør og kabler. Desuden bør afklares hvem der har ansvaret, da de fleste træer formentlig står i vejskel. Træer har det med at blive "for store" og de har vel også en naturlig levetid Forbuddet mod henstilling af både, campingvogne og trailere, samt krav om aflukkede bygninger hertil er et unødvendigt indgreb i den private råderet og den frihed til udfoldelse der hører med til at bo i en landsby. Vi skal bo og trives her, uden at det for en hver pris skal være på de besøgendes præmisser. Kravet er endvidere unødvendigt for opfyldelse af de beskrevne formål for udarbejdelse af lokalplanen. Det foreslås at punktet helt udgår. Lokalplanen bør endvidere indeholde konkrete initiativer eller forslag der understøtter løsning af de tiltagende trafikale problemer. Med venlig hilsen Grete og Søren Jensen Hjarbækvej 18, Hjarbæk 8831 Løgstrup telf

34

35

36

37

38

39 Viborg Kommune Teknik & Miljø Plan Prinsens Allé Viborg Hjarbæk, 7. januar 2014 Indsigelse mod lokalplanforslag 424 vedr. Hjarbæk by Vedr. Lokalplanens baggrund og formål: Det er med stor undren, at Viborg Kommune gentagne gange har givet byggetilladelse til store, futuriske sommerhuse i byens omkringliggende områder uden skelen til vandbeskyttelseslinjen. Disse sommerhuse i beton har store glaspartier, som er uhindret synlige også fra vandsiden, hvor de på ingen måde falder naturligt ind i miljøet. Set i det lys virker det urimeligt, at de fastboende i Hjarbæk skal straffes med stramme restriktioner på boligrenovering, oprydning på egen matrikel og energirenovering ( 7.23). Områder, som vil have direkte indvirkninger på ejendomsværdien. Her tænkes specielt på, at bl.a. energibesparende lavenergivinduer og udvendig facadeisolering ikke vil være en mulighed fremover. Dette er til stor undren, da energibesparende vinduer i dag kan fremstilles med brede sprosser udformet efter gammel stil. Det kan ikke være kommunens mening, at byggestandarden i Hjarbæk anno 2014 skal være kitfals og forsatsvinduer! Udvendig facadeisolering kan udføres meget autentisk med en smuk, pudset overflade enten i glatpuds eller som murstensmønster. Hvis vinduer i udvendig facadeisolering trækkes ud til den nye facade vil denne løsning på ingen måde være skæmmende. Det bør nævnes, at Hjarbæk ikke har adgang til energikilder som fjernvarme, naturgas, jordvarme eller vindenergi. Vi er nødt til at energirenovere vore boliger efter moderne standarder, da varmeforbruget ellers vil nå helt urentable højder for en normal familieindtægt. Og det bør nævnes, at i løbet af de seneste 20 år har borgerne i Hjarbæk, i egen interesse om at bevare et hyggeligt landsbymiljø, egenhændigt renoveret egen bolig på nænsom vis uden strenge bestemmelser i en lokalplan. Dette beviser, at borgerne selv kan administrere byens udvikling og udseende uden stram lokalplan.

40 Vedr. 1.1: Det er med stor undren at Viborg Kommune vil pålægge en stor del af husene i Hjarbæk med stramme restriktioner for oprydning og renovering, mens der ikke stilles krav til byggestilen i nybyggeri, selv om der ligger flere udmatrikulere byggegrunde fordelt i hele byen. Et sådant krav var til stede i den gamle lokalplan, og er af uforståelige årsager ikke overført til dette lokalplansforslag. Vedr. 7.12: Hjarbæk er en levende og aktiv by med havn. Derfor vil der også være en naturlig forekomst af både og fiskeredskaber i bybilledet. Derfor må det forventes, at bådejere kan opbevare og restaurere deres båd og redskaber under midlertidigt halvtag eller pressenning på egen matrikel - især i vinterhalvåret. Jeg vil gerne fastslå, at Hjarbæk er en aktiv og velfungerende landsby, og at alle vi fastboende ikke kunne ønske os et bedre sted at bo. Og dette er nøgleordet: Vi bor her året rundt også når søndagsturisterne er taget hjem. Vi har vores daglige sysler og gøremål, og forskelligheden i borgernes interesser og virkelyst skal der fortsat være plads til. Vi ønsker ikke, at Hjarbæk skal forvandles til en velfriseret og beboet museumsby, men at livet i Hjarbæk fortsat kan stortrives med respekt for det hyggelige miljø, vi har. Trods Viborg Kommunes ædle ønske om at bevare herlighedsværdigen i Hjarbæk, så er der med dette lokalplansforslag stor risiko for at effekten vil få stik modsatte konsekvenser. Forslag til tilføjelse i lokalplanforslag 424: De grønne fiskeskure på Stejlepladsen udgør en væsentlig del af det hyggelige miljø på havnen, og de bør i høj grad beskyttes af en lokalplan. Venlig hilsen Tina Rømer Bavnevej 10 (Borger i delområde IV)

41 Viborg Kommune Prinsens Alle Viborg Att.: Teknik og miljø, plan 7. januar 2014 Jeg var med til lokalplanshøring på Løgstrup skole. Der fik man syn for sagen, når det drejer sig om at sætte sig selv i fokus som et tekniskudvalgs embedsmandsvælde når den er værst! At omgøre Hjarbæk fra at være en smuk lille landsby til en mere eller mindre museumsby, det vil misklæde det kommunale politiske system at hoppe med på den galej. Specielt med tanke på, hvad der blev disket op med af teknisk embedsmands dårligdomme. Man får jo opfattelsen af en eller flere på teknik & miljø i et kort øjeblik har lukket øjnene og har fået nethinden voldsomt inficeret af " Hjerl Hede" og " Den gamle by" Nu har vi så set konsekvenserne af høringssagen ifbm.udstykning af sommerhus grunde i sommerhusområdet. Her blev der gjort 147 indsigelser og ud af de 147 indsigelser blev der lyttet til 2. Dem der blev lyttet til og hørt på, var dem der skulle udstykke grundene. Hjarbæk er en køn by, at besøge om sommeren og medgivet: der er megen aktivitet i byen og til byen omkring sommerhalvåret. Noget er turisme til Camping, Kro, Ravsliberi, og Brugskunstforretning. Andre ting der giver Hjarbæk opblomstring på sommerhalvåret er jo havnen med sejllads og besøg fra både veteranbiler og motorcykler, der skal vende ved havnen og lige nyde den smukke fjord. Men vinteren i Hjarbæk er en stor modpol til sommeren. En stille smuk, men tavs by uden megen aktivitet af nogen art. Så har man nu fået kommunale lyster til at ændre ydeligere på byen med: 1) Alternativ energi i form af solceller på hustagene ikke er tilladte i det meste af byen. Jeg har selv prøvet, at søge på almindeligvis vis, men blev fejet af banen i øvrigt pr tlf.! " Det skal du ikke regne med, der kan gives tilladelse til da der skal komme en ny lokalplan" " Men du kan da tage nogle billeder af dit hus og vedlægge" Dette var så ord lydsparolen fra teknik & miljø Dvs. man sidder afgøre tingene ud fra hvad, der kommer af tiltag til nye lokalplaner og man modstrider eksisterende lokalplaner. Har man overhovedet hørt om statens CO2 politik, der skal begrænse CO2 inden år 2020? Ved man ikke inde på teknik & miljø, at der forskes uendelig meget omkring solceller, der indbygges i glasruder og ligeledes integreres i maling og andre mindre anlæg, der vil fylde meget mindre end de gør i dag? Der skal da, som minimum være indbygget en passus og mulighed, som ikke lukker for alternativ miljøvenlig CO2 energi til Hjarbæk også. Vi har overvejende kun olie og fastbrændsel som opvarmningskilder til vores huse, husk det!! 2) Hvad gør, at man ikke kan acceptere køretøjer uden nummerplade eller trailer mv. som står på folks egen grund? Eks. hvis man er ejer af en veteranbil, den er som regel uden nummerplade i vinterhalvåret pga. forsikringsmæssige forhold, der er tilknyttet det, at have en gammel veteran bil. Jeg kan overhovedet ikke se det er ok, at agere betjent på denne måde. Ligeledes kan der være ejere, som kan have plads til en campingvogn med eller uden plader på deres grund. Skal denne campingvogn så hegnes ind? Eller skal den på omkostningsmæssig vis opbevares ude af byen, så den ikke synes at rokke ved det blankpolerede glansbillede-agtige view af Hjarbæk? Vi får vel nedsat ejendomskat i Hjarbæk, da alle disse tiltag forringer vores ejendomsværdi? Her kommer et tiltænkt eksempel.

42 Ejeren der i dag bor i den gamle købmandsforretning kunne måske på et eller andet tidspunkt tænke sig, at anskaffe sig en camping vogn og der er plads til den på hans matrikel. Problemet her er, at det er ganske svært, at indhegne en grund, hvor der er asfalt fra grundejerens bolig og ud til den offentlige vej. Her kan det jo ikke lade sig gøre, at afskærme med beplantning mv. jvf. det tankesæt lokalplanen beskriver. 3) At indføre enkeltlags glas i vores vinduer, med forsats vinduer er sikkert en ting, der skal kigges rigtig godt og grundigt efter og tages op til revision. Har man snakket med brandmyndigheder, inden dette er kommet på tryk i forslag til lokalplan? Nej det er sikkert bedre, at lave fede brandfælder, der er jo åbenbart et lokalt problem om folk brænder inde eller ikke! Der findes jo også en hel del 1.sale i husene i Hjarbæk. 4) Hvor er Hjarbæks borgerplan sat ind i lokalplanen???? Ingen steder er den nævnt!! Hvorfor ikke arbejde videre, med noget som kan være godt for byens lokale borger i Hjarbæk, samt andre udefra kommende gæster til byen. Med venlig hilsen Hans Heinrich Marxen Hjarbækvej 9

43 Viborg Kommune. Teknik og Miljø plan Prinsens Alle Viborg Hanne Holm Bach og Per Bach Strandvejen 3, Hjarbæk 8831 Løgstrup Hjarbæk Indsigelse til lokalplanforslag nr. 424 Hjarbæk by Som beboer i Hjarbæk ønsker vi hermed at udtrykke, at vi generelt på ingen måde er enige i Viborg Kommunes lokalplansforslag nr Vi har siden år 2000 boet på adressen Strandvejen 3 i et nedlagt landbrug kategoriseret som bevaringsværdigt. Vi er ikke utilfredse med den nuværende lokalplan, men vi synes egentlig, at den nuværende lokalplan har været restriktiv nok i forhold til den renovering vi har fortaget i årenes løb. Med det nye lokalplansforslag nr. 424 bliver restriktionerne endnu strengere og fordyrende for den enkelte husstand i forhold til renovering. Vi ønsker med dette brev at tilkendegive, at vi ikke kan acceptere Viborg Kommunes forslag til lokalplan 424. Der er brug for fortsat dialog med borgerne og Borgerforeningen i Hjarbæk før Viborg Kommune træffer beslutninger på byens vegne. Med venlig hilsen Per og Hanne Bach

44 Viborg Kommune. Hjarbæk den 7.januar 2014 Teknik & Miljø Prinsens Alle Viborg Indsigelse vedr lokalplanforslag 424 Viborg Kommunes tilkendegivelse vedr inddeling af lokalplanområdet i delområder, for henved at sikre bevaringsværdige dele af landsbyen. På foranledning af kommunikation mellem Viborg Kommune, borgere i Hjarbæk og borgermøde ønsker Hjarbæk Borgerforening hermed at give udtryk for foreningens officielle holdning til sagen. Gennem adskillige år har borgerne i Hjarbæk skabt den by de lever i - husene er blevet istandsat-med respekt for den ånd der altid har været og stadig er i Hjarbæk. Det specielle ved Hjarbæk er, at det er unikt sted ved fjorden hvor folk bor og arbejder. Vi værner om " vores" lille samfund, med Stejlepladsen og havn som byens navle og samlingspunkt. ( hvor lokalplan 25 har været fællesnævner for hele byen). Der er tre områder i lokalplanforslaget, vi ønsker at sætte fokus på: 1) Borgerplan 2) Bevaringsbestemmelser for hele lokalområdet 3) Renovering af huse, således at de lever op til nutidens krav til en moderne bolig. 1) Der er tidligere rettet henvendelse vedr lokalplanforslag 371 " At øge trafiksikkerheden på Hjarbækvej, som bl.a. er hovedfærdselsåre for byens børn". Opmærksomheden henledes på, om de to forslag, lever op til de ønsker der er fremsat fra borgernes side (senest dokumenteret i Borgerplanen udarbejdet 2009/10 på opfordring fra Viborg Kommune). 2) At byrådet ikke finder det hensigtsmæssigt, at fastholde nuværende bevaringsbestemmelser for hele lokalområdet, kan medfører nybyggeri i områder i Hjarbæk, der er langt fra den oprindelige byggestil - hvorved helhedsindtrykket af Hjarbæk by ændres væsentligt. 3) Forslaget for del område 1- vedr. vinduer,isolering,opvarmning er meget restiktive - her må det vigtigste være at husene renoveres/ etableres i en stil som samtidig lever op til nutidens krav til en moderne bolig - samtidig med at den arkitektoniske, kulturhistoriske og den miljømæssige værdi bevares. Vi kan derfor på ingen måde forstå de forslag til lokalplan 424 og kan derfor ikke accepetere de beslutninger der p.t. er truffet og meldt ud. Vi ønsker positive relationer til Viborg Kommune. Vi beder og anmoder om, at de beslutninger der eventuelt er truffet, bliver omgjort eller ændret, så borgernes ønsker i Borgerplanen bliver tilgodeset. Hjarbæk Borgerforeningen vil gerne fremme dialogen med Viborg Kommune. Vi ønsker derfor et møde med kommunen, hvor vi kan uddybe ovenstående udfordring. Vi imødeser derfor et snarligt svar på vores henvendelse. Med venlig hilsen På Borgerforeningens vegne Anni C. Skou

45 Formand for bestyrelsen. TLF Arbejdstelefon: lokal Sendt fra min ipad

46 Vedr.: Forslag til Lokalplan 424, Hjarbæk By. Som ejer og beboer af Hjarbækvej 32, matr.nr. 10o m.fl. har jeg følgende indsigelser. Øvrige bebyggelser og områder, paragraf 8.6: Hvis jeg læser bestemmelsen ret, så må et nyt hus umiiddelbart NV for min grund bygges i selve skellet mod min grund. Og også helt ud til vejen. Det vil da være en dårlig løsning for begge parter og helt uden grund. Der er jo plads nok. Jeg opfordrer kommunen til at ændre bestemmelsen således at bygningslovgivningens almindelige afstandsregler bliver gældende. Pragraf 8.12: I område II åbner kommunens forslag for nybyggeri på tre grunde og for erstatningsbyggeri på alle ejendommene med et meget frit valg af tagformer. Hvorfor det, når lokalplanforslaget ellers i den grad priser mere klassiske bygningsformer. Hvilket jeg i den grad bifalder. Forhåbentlig skal vi ikke have to nye boliger langs Hjarbækvej i kasseform helt uden tage eller med lave skråtage. Derfor foreslår jeg, at bestemmelserne i paragraf 8.12 ændres således, at beboelsernes tage skal være ligebenede saddeltage med hældning på gr. Paragraf 10.8: I en havneby som Hjarbæk, hvor rigtig mange af husejerne har een eller flere både i havnen, er det et naturligt behov i perioder, at kunne stille en båd under en pressening ved beboelsen i forbindelse med reparationer og klargøring. Det vidner om levende og aktive mennesker og gør da miljøet mere interessant for alle. Derfor foreslår jeg at bestemmelserne i paragraf 10.8 gøres mere rummelige. Med venlig hilsen Ole Utoft, Hjarbækvej 32, Hjarbæk, 8831 Løgstrup - Tlf

Bilag nr. 5: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 424 for Hjarbæk By

Bilag nr. 5: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 424 for Hjarbæk By Bilag nr. 5: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 424 for Hjarbæk By Forslag til lokalplan 424 har været i offentlig høring fra den 14. november 2013 til den 8. januar 2014. Høringssvar

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus.

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Til Jammerbugt kommune Vedrørende lokalplan 18-001, sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Indsigelse mod del af lokalplanen. Som ejere af matrikelnummer 0117bh, Rødhus Klitvej 202, 9490 Pandrup, vil

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Bemærkninger til partshøring om Nedenomsvej 14, matr. nr. 6 ag, Høsterkøb.

Bemærkninger til partshøring om Nedenomsvej 14, matr. nr. 6 ag, Høsterkøb. Rudersdal Kommune Byplan@rudersdal.dk Att. Henrik Bengtsson Bemærkninger til partshøring om Nedenomsvej 14, matr. nr. 6 ag, Høsterkøb. 26. oktober 2014 I forbindelse med kommunens behandling af dispensationsansøgning

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Karin Linneberg Bæk. Finn Krogsgaard Jensen Sendt: 12. februar :05 Til: Fra: MTM-ByudviklingogMobilitet Cc:

Karin Linneberg Bæk. Finn Krogsgaard Jensen Sendt: 12. februar :05 Til: Fra: MTM-ByudviklingogMobilitet Cc: Karin Linneberg Bæk Fra: Finn Krogsgaard Jensen Sendt: 12. februar 2016 14:05 Til: MTM-ByudviklingogMobilitet Cc: 'shc@au.dk'; 'jmp@feas.dk' Emne: Indsigelse mod forslag til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 17-12-2013 Sags id.: 13/6839 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Fredericia Byråd har

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1

Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1 Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1 Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 Den 12.november

Læs mere

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Forslag til lokalplan nr. 153 Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Kommentarer fra Grundejerforeningen Kystvejen (Vedtaget af foreningens bestyrelse den 15.9. 2016) 1. Generelt om forslaget Nærværende

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Vejen 01.05 2015 Til Vejen Kommune Rådhuspassagen 3,6600 Vejen e- mail: teknik@vejen.dk Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Indsigelsen fremsendes af Knud Fensteen Madsen og Susanne Ida Sofie Pedersen

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere