SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / S.S.) Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift: Side 1 af 9

2 Oversigt over klagepunkter: Bygning A. Beboelse 1. Hul i facadepuds ved 3 tagbrønde 2 på østfacaden og et på vestfacaden. 2. Utætheder ved dobbelt vindue, bagsiden. 3. Manglende fuger om hoveddør, revnede og utætte fuger enkelte steder mellem sålbænke vinduer. 4. Utæt inddækning mellem tag og skorsten. 5. Gulvafløb i bryggers i kælder beton mellem rist og rør. Bygning B. Havestue/udestue. 6. Tagnedløb ikke ført til brønd, afvander på terræn. Bygning C. Garage/udhus 7. Revner, huller i loft, vægge og gulv. Klagers påstand: KK mener at de nævnte klagepunkter burde have været med på Tilstandsrapporten ved KK s køb i marts Tilstandsrapporten er fra efteråret KK ønsker erstatning på kr ,-, grundet nedslag i salgsprisen og med baggrund i den nye Tilstandsrapport contra den tidligere Tilstandsrapport. Den bygningssagkyndiges forklaring: BB oplyste at billederne fra gennemgangen desværre er gået tabt og at han grundet sygdom er udtrådt af ordningen for ca. 2 år siden. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Sol, stille og ca. 26,5 gr. C. Det har været tørt i nogle dage. Øvrige forhold: KK oplyste at de godt var klar over de ændringer der var sket på boligmarkedet fra de købte huset til de solgte det, hvilket bl.a. var medvirkende til denne sag. KK oplyste endvidere at de i deres ejerskab af ejendommen havde udført nogle forbedringsarbejder, mens der ikke var råd til andre. Med baggrund i dette blev det oplyst at de ville have udskiftet vinduet i stuen med et nyt, men det blev ikke til noget, derfor var der ikke tidligere reklameret over forholdet. Inddækninger om skorstenen var også foretaget i ejer perioden ligesom forbedringsarbejder på garagen, bl.a. nyt tag og maling og maling af carporten. Denne skønserklæring er bilagt bilag med foto. Side 2 af 9

3 Ad 1. Hul i facadepuds ved 3 tagbrønde, 2 på østfacaden og et på vestfacaden. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, Ad 1. Forbedringer: Det er korrekt at tagvandsbrøndene ikke er flyttet væk fra fundamentet samtidig med at husets facader er blevet efterisoleret. Det kan konstateres at isoleringen er let tilgængelig og kan blive opfugtet i kraftigt regnvejr, ved opstigende vand i brønden eller tilstopning kan isoleringen også blive opfugtet. Der var enighed om, KK og BB, at forholdet var til stede ved besigtigelsen i 2005, og altså stammer fra en tidligere ejer. Brøndene burde have været flyttet væk fra fundamentet ved etableringen af facadeisoleringen, og facadeisoleringen burde have været afsluttet korrekt. Forholdet burde have været angivet i Tilstandsrapporten med et K2. Etablering af 3 stk tagnedløbsbrønde med tilslutning estimeres til ca. kr ,-. Udbedring af samlet ca. 1 kvm facadeisolering med puds og maling estimeres til ca. kr ,-. Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt: Side 3 af 9

4 Ad 2. Utætheder ved dobbelt vindue, på vestfacaden. Det kunne konstateres at der ikke er sket nogen reel vedligeholdelse af vinduets træoverflader. Vinduet har nedbrudt træværk og mangler maling. Der ses flere plet reparationer og det vurderes at disse er udført på forskellige tidspunkter. Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og forsømmelser: Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, Ad 2. Forbedringer: Det vurderes at der stort set ikke er foretaget vedligeholdelse af vinduespartiet siden overtagelsen af huset. Dette bekræfter KK, idet de ville have udskiftet vinduet. Efterfølgende er der udført nogle plet reparationer med mørk maling oplystes det. Vinduets tilstand vurderes til at være værre nu en da rapporten blev udarbejdet. Der nævnes både glaslister og bundlister hos KK. Ved forespørgsel og påvisning på vinduet oplyste KK at det er den samme liste der menes. Forholdet er angivet i Tilstandsrapporten som pkt. 4.2, med et K2, på daværende tidspunkt. Dette vurderes til at være en korrekt angivelse på daværende tidspunkt ud fra vinduets tilstand i dag. Nye lister og malerarbejde vurderes estimeret til ca. kr ,-. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ønskes ikke. Ad 2. Eventuelt: Side 4 af 9

5 Ad 3. Manglende fuger om hoveddør, revnede og utætte fuger enkelte steder mellem sålbænke og vinduer. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, Ved synet kunne det konstateres at der var opsat lister om hoveddøren. Ved gennemgangen kunne der ikke påvises eller ses andre utætheder mellem sålbænke og vinduer, måske kun ved klagepunkt 2, der er behandlet tidligere. De opsatte lister omkring hoveddøren er opsat af KK oplyste de, og samtidigt nævnte de at de havde fuget omkring dørkarmen inden listerne var opsat. Forholdet er derfor afhjulpet. Det er vanskeligt at vurdere da forholdet er afhjulpet og da der ikke er en mangel som påberåbt. - Ad 3. Forbedringer: - Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: Side 5 af 9

6 Ad 4. Utæt inddækning mellem tag og skorsten. Ad 4. Konklusion: Ad 4. Fejl og forsømmelser: Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, Inddækninger om skorstenen blev besigtiget. KK oplyste at det var dem der havde etableret den inddækning der var udført efter sigende med Perform. Samtidig kunne KK oplyse at de havde skiftet rygningen på taget og enkelte meget dårlige tagplader. KK oplyste endvidere at man ikke havde reklameret over skaden inden det udførte. Inddækningen er utraditionel og ikke korrekt udført. Da forholdet er ændret efter at Tilstandsrapporten er udarbejdet, med materialet Perform, er det ikke muligt at bedømme den eventuelle mangel i Tilstandsrapporten. Forholdet er ændret med det udførte. På den baggrund kan det oprindelige ikke ses. Det er vanskeligt at vurdere da forholdet er ændret af KK, og da vi ikke kender de oprindelige forhold ved Tilstandsrapporten udarbejdelse. - Ad 4. Forbedringer: - Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Nej Ad 4. Eventuelt: Side 6 af 9

7 Ad 5. Gulvafløb i bryggers beton mellem rist og rør. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: Ved besigtigelsen kunne det konstateres at risten ligger løst på afløbet og at denne ikke kan skrues fast, bl.a. grundet rør.. Ved en nærmere undersøgelse vurderes det at det er det oprindelige gulvafløb i støbejern der er der og at dette synes intakt uden at være overstøbt af beton. Der er ingen fejl ved afløbet for så vidt angår angivelsen af en overstøbning. Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: Side 7 af 9

8 Ad 6. Tagnedløb fra havestue ikke ført til brønd, afvander på terræn. Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, Ad 6. Forbedringer: Ved besigtigelsen kunne det konstateres at der ikke forefindes en tagnedløbsbrønd under tagnedløbet. Vandet fra tagnedløbet skal føres væk fra tagnedløbet og fundamentet via en tagvandsbrønd enten til kloak eller til en faskine i henhold til kommunens krav. Det er en fejl at forholdet ikke er medtaget i rapporten og fejlen burde have haft karakteren K3 idet vandet fra tagnedløbet kan opfugte fundamentet og de ved terræn tætsiddende træfacader, idet det vurderes at vandet ikke kan komme væk fra facaden. Det vurderes at der skal etableres en faskine, hvis kommunen tillader dette, samt en tagvandsbrønd med sandfang med rensemulighed til sikring af faskinen. En kloakmester skal forestå arbejdet således at det kan anmeldes og godkendes i kommunen. Det vurderes at dette overslagsmæssigt kan etableres for ca. kr ,-. Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ønskes ikke. Ad 6. Eventuelt: Side 8 af 9

9 Ad 7. Revner, huller i loft, vægge og gulv i garagen. Ad 7. Konklusion: Garagen og carporten er nymalede og garagen har fået nyt tag på. Garagen er fyldt med bohave mv. og loftet kan stort set kun besigtiges, her er nogle pudsskader. Nyt hegn er opsat på carportens søjler som adskillelse mellem have og parkering. Der ses trænedbrydning på stenbrædder på carporten ved garagen. Da Tilstandsrapporten bl.a. fravælger garage og carport grundet dårlig stand eller ringe teknisk værdi ved rapportens udarbejdelse, er en klage over fejl/mangler på disse emner ikke relevant. Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, - Ad 7. Forbedringer: - Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: Side 9 af 9

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Birger Hermansen dresse Bavnehøjen 35 Postnr. 6933 Dato 26-08-2015 By Kibæk Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-910398 Matrikel/Ejerlav: 38IP Kibæk By, ssing Internt

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Revisionsoversigt Fors i de Billedtekst Oversigtsbilleder beliggenhed Ejendommens Ejer kontrol Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lise Marie Steffens dresse Bakkevej 47 Postnr. 3460 Dato 24-06-2014 By Birkerød Udløbsdato 24-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-12896 Matrikel/Ejerlav: 8C Kajerød By, Birkerød Internt

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere