DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde"

Transkript

1 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER) Boligselskabet Holstebro Thorsvej 96 Kontakt(er): ATRA arkitekter A/S Att: Carl Egon Sig Kristensen 7500 Holstebro DANMARK Telefon Fax Internetadresse(r) Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Se under kontakt(er) ovenfor I.2) DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER) Andet Almennyttigt Boligselskab Andet Byggeri, drift, vedligeholdelse og administration af almennyttige lejeboliger Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND II.1) BESKRIVELSE II.1.1) II.1.2) II.1.3) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten Renovering af tag og facader samt lukning af altaner i afdeling 7 - Dyssegaarden. Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted Bygge- og anlægsarbejde Udførelse Hovedudførelsessted Afdeling 7 Dyssegaarden. Dyssegaarden 1-35, og Holstebro. DANMARK. NUTS-kode DK041 Bekendtgørelsen vedrører En offentlig kontrakt 1/6

2 2/6 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Oplysninger om rammeaftalen Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Omfang: Afdelingen er opført i 1964/1965 som etageboligbyggeri og består af 312 stk. 1-4 rums boliger fordelt på 17 boligblokke. Desuden 2 stk. vaskeribygninger og garageanlæg. Renoveringen omfatter: Altanlukning: Udførelse af altanlukning for 240 lejligheder. Eksist. altaner udvides ved opbygning af lette etageadskillelser med bærende stålkonstruktioner. I stueplan udføres rendefundamenter og terrændæk. Facadelukning udføres med uisolerede alu-/glasfacadepartier (Foldeglas). Indvendige vægoverflader renoveres med facadeisolering/- puds. Lofter beklædes med træbetonplader, gulvbelægning udføres med terrassebrædder og der fremføres elog belysning. Tagrenovering: Udførelse af tagrenovering af m2 tag. Omfattende demontering af eksist. bølgeeternitplade. Efterisolering af tagkonstruktion. Udførelse af tagpapdækning med listetækning på krydsfinerplader. Renovering af underbeklædning, stern- og vindskedebeklædning, tagrender og nedløb. Renovering af lofter og lysskakte/ røglem i 46 trappeopgange. Facaderenovering: Udførelse af facaderenovering omfattende omfugning af mørtelfuger for ca m2 teglstensfacademur. Tidsplan: Byggeriet forventes, under forbehold af Boligselskabets godkendelse, opstartet augusti 2011 og afsluttet juli CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary) Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb? Opdeling i delaftaler Ja skal der afgives bud på en enkelt delaftale Alternative tilbud vil blive taget i betragtning ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG Samlet mængde eller omfang Omfang: Opgaven omfatter renovering af tag, efterisolering af tagrum, omfugning af murværk samt inddækning af altaner på Boligselskabet Holstebros afdeling 7 - Dyssegaarden, som består af 312 stk. 1-4 rums boliger fordelt på 17 boligblokke opført som etagebyggeri, samt 2 vaskeribygninger og garageanlæg i én etage. Ekskl. moms ,00 DKK Optioner KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE begyndelse færdiggørelse OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER 2/6

3 3/6 PARTI NR. 1 BETEGNELSE A Murerentreprisen Omfattende byggepladsarbejder, Jord- og kloakarbejder, Beton- og jernbetonarbejder, Murerarbejder, Facadeisolerings- og Pudsarbejder samt gartner- og anlægsarbejder. Ekskl. moms 0,00 DKK PARTI NR. 2 BETEGNELSE B Tømrer-/ snedkerentreprisen Stålkonstruktionsarbejder og Tømrer-/ snedkerarbejder. PARTI NR. 3 BETEGNELSE C Tagpapentreprisen Tagpapdækningsentreprisen. PARTI NR. 4 BETEGNELSE D Facadelukningsentreprisen Lukning af altaner med alu-/glasfacadesystem. 3/6

4 4/6 PARTI NR. 5 BETEGNELSE E Blikkenslagerentreprisen Blikarbejder. PARTI NR. 6 BETEGNELSE F El-installationsentreprisen EL-installationsarbejder. DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER III.1) BETINGELSER I KONTRAKTEN III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges I.h.t.AB92 De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom I.h.t. AB92 Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten BETINGELSER FOR DELTAGELSE De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og Love i.h.t. bekendtgørelse nr. 336 af angående skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet 4/6

5 5/6 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Reserverede kontrakter SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Juridiske personer bør anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Type procedure Begrænset Begrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage planlagt minimum antal 5 maksimum antal 7 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Oplysninger om ansøgers samlede, omsætning, resultat og egenkapital for de seneste tre regnskabsår. Referencer fra tilsvarende og sammenlignelige projekter gennemført i de seneste 5 år med angivelse af bygherre, sagsadresse og kontraktstørrelse. Entreprenørens nøgletal efter reglerne i 10 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 675 af om nøgletal for alment byggeri m.v. (Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger jf. bekendtgørelsens 10, stk. 6.). Reduktion af antallet af økonomiske aktører i forbindelse med forhandlingerne eller dialogen TILDELINGSKRITERIER Tildelingskriterier det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier 1. Pris. Vægtning Entreprenørens projektorganisation og CV'er for de medarbejdere som tilknyttes projektet. Vægtning Entreprenørens system til sikring af kvalitet-, sikkerhed- og sundhed for den konkredte sag.. Vægtning 25 Der vil blive anvendt elektronisk auktion ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER Sagsnummer hos den ordregivende myndighed Forudgående offentliggørelse(r) om samme kontrakt Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter Skal der betales for dokumenterne? Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidater Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse Dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Fremgangsmåden ved åbning af bud DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER 5/6

6 6/6 VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØB VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER? YDERLIGERE OPLYSNINGER KLAGEPROCEDURER Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Kampmannsgade København V DANMARK Telefon Internet: Fax Indgivelse af klager Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager Klagenævnet for Udbud Kampmannsgade København V DANMARK Telefon Internet: Fax DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE: /6

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger 1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Officielt navn: Boligforeningen ØsterBo Adresse: Treschowsgade 4 By: Vejle Postnummer: 7100

Officielt navn: Boligforeningen ØsterBo Adresse: Treschowsgade 4 By: Vejle Postnummer: 7100 1/ 15 ENOTICES_nprintz 11/02/2011- ID:2011-021727 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere