Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den København V Tlf.: Sag nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia."

Transkript

1 Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den København V Tlf.: Sag nr Rapport udført af: Kurt Henriksen

2 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 1 Indholdsfortegnelse. INDLEDNING... 2 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 BEBYGGELSENS NUVÆRENDE ENERGISTANDARD ENERGIMÆSSIG VURDERING AF BYGNINGERNES ISOLERINGSOMFANG FORSLAG TIL NEDSÆTTELSE AF ENERGIFORBRUGET... 11

3 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 2 INDLEDNING Rekvirent Tilstandsrapporten er bestilt af: Titusparken v/ Kim Johansen Svarre Boligkontoret Danmark Undersøgelsernes formål Nærværende rapport er udarbejdet med henblik på at kunne vurdere bebyggelsens energimæssige tilstand, herunder opstille forslag til foranstaltninger som kan give energibesparelser. Rapporten er baseret på: - Undersøgelse af klimaskærm dateret Termografiundersøgelser foretaget Destruktive undersøgelser foretaget GENERELLE OPLYSNINGER Bebyggelsen er beliggende på adresserne: Voldumvej Rødovre Bebyggelsens historie Titusparken består af 81 boliger, der har filsede facader (gul) og eternittage. På nogle af facaderne er der etableret grøn træbeklædning. Bebyggelsen blev opført i 1985 og består af rækkehuse og etageboliger, som fordeler sig på 20 rækkehuse og 61 etageboliger. Facaderne er renoveret i 1995, ved filsning og etablering af dilatationsfuger. Stålaltaner er renoveret i 2003 og tagaltaner i Resume Bebyggelsen har en standard i henhold til bygningsreglementet af 1982 (BR82) og dermed en væsentlig bedre energimæssig basis end bebyggelser opført bare 3-4 år tidligere. Dette kombineret med, at bebyggelsen er forsynet med billig fjernvarme betyder at det ikke er muligt at anvise rentable energiinvesteringer. Bebyggelsen er dog plaget af trækgener og fodkulde, som der bør sættes ind overfor, selvom det ikke kan dokumenteres at være rentabelt. Ønskes der udført udvendig facadeisolering skal der foretages en arkitektonisk bearbejdning af bebyggelsens udseende.

4 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 3 BEBYGGELSENS NUVÆRENDE ENERGISTANDARD. Jf. varmetekniske beregninger fra byggesagsarkivet er de enkelte bygningsdele i bebyggelsen udført med følgende isoleringsstandard. Yderdør: k = 2,8 W/m² C, glasdør (haveside) k = 1,5 W/m² C, massiv havedør Vinduer: k = 2,8 W/m² C Ydermur: k = 0,38 W/m² C, skalmur 10,0 cm mineraluld type A k = 0,30 W/m² C, trælægter 12,5 cm mineraluld type A Tagflader: k = 0,22 W/m² C Isolering med 20,0 cm mineraluld type A Loft: k = 0,18 W/m² C Isolering med 20,0 cm mineraluld type A Terrændæk: Ydre randfelt k = 0,34 W/m² C Indre randfelt k = 0,24 W/m² C 18 cm Lecasingels, 10 cm betondæk Etageadskillelse mod kælder: k = 0,56 W/m² C 5 cm mineraluld type A Værdierne regnes som udgangspunkt for vurdering af rentabiliteten af foreslåede energibesparelser.

5 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 4 Termografering Den foretagne termografering viser følgende varmetabsmæssige svagheder. 1. Fugen ramme/karm er generelt markeret, det viser at vinduerne ikke lukker tæt. 2. Termoruderne er af en type med alukant som giver en væsentlig kuldebro. 3. Termoruderne har betydelig ringere isoleringsværdi end moderne ruder. 4. Konstruktionssamlinger viser væsentlige kuldebroer, f.eks. overgange sokler/skalmur og skalmur/træbeklædning. 5. Overgang skråvægge/hanebåndsloft viser væsentlig kuldebro. Efterfølgende er valgt nogle typiske eksempler inden for de forskellige områder. Ramme/karmsamlinger I køkkenet 76, 1. tv. blev der målt temperaturer ned til 7,1 C ved ramme/karmsamlinger (tætningslister) ved en rumtemperatur på 23,7 C. I karnap 76, 1. tv. blev der målt temperaturer ned til 6,9 C ved ramme/karmsamlinger (tætningslister) ved en rumtemperatur på 20,3 C. I køkken/stue 90, 2. th. blev der målt temperaturer ned til 8,0 C ved ramme/karmsamlinger på altandør (tætningslister) ved en rumtemperatur på 23,5 C.

6 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 5 I entre 92, blev der målt temperaturer ned til 11,3 C ved ramme/karmsamlinger på entredør (tætningslister) ved en rumtemperatur på 19,1 C. Konstruktionssamlinger I køkken/stue 90, 2. th. ses tydelig markering af kuldebroer ved overgang skråvæg/loft og skråvæg/gavl. I værelse 92, 1. sal ses markant kuldebro på loft mod gavl. I 92, gang på 1. sal ses markant kuldebro på gavl, rumtemperatur 20,3 C.

7 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 6 I køkken 108 ses markant kuldebro i nederste hjørne. Overfladetemperaturen måles til 11,0 C i hjørnet gulv/væg ved en rumtemperatur på 20,8 C. I soveværelse 122, 1.th. ses markant kuldebro i øverste hjørne. Overfladetemperaturen måles til 9,6 C i hjørnet gavl/loft/facade ved en rumtemperatur på 18,6 C. Karnapper Væsentlig kuldebro mellem karnapbund og ydervæg. Væsentlig kuldebro mellem karnapside og facade.

8 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 7 Kalfatringsfuger Ved havedør 108 blev der målt temperaturer ned til 6,3 C ved kalfatringsfuge under dør ved en rumtemperatur på 22,1 C. Destruktive undersøgelser Ved de destruktive undersøgelser kunne konstateres følgende forhold: Karnap Karnappen er opbygget med betonetagedækket ført ud som bundplade. Kanterne på betonpladen er isoleret med 50 mm mineraluld, mens undersiden er isoleret med 75 mm mineraluld. Isoleringen er ikke udført særligt omhyggeligt, hvilket giver kuldebroer i forbindelse med betonen.

9 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 8 Vægge er udført lette og isoleret med mm mineraluld. Gipspladebeklædningen er ført til betondæk og virker tætsluttende. Det er ikke muligt at se, om der er isolering oven på betondækket. Karnappens tilslutning til murværk virker rimeligt tæt, mens fugen mellem kælderydervæg og skelet til isolering under altanbund kun er stoppet i enderne. Kalfatringsfuger om vinduer Kalfatringsfugerne er stoppet med mineraluld og fuget med elastisk fugemasse på firkaltet skumbagstopning. Fugen blev skåret op ved 2 vinduer. Begge steder var der stoppet med mineraluld, men stopningen var ret løs. Det vat let at stikke en tommestok forbi stopningen.

10 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 9 Konstruktionssamlinger Termografien viste kuldebro ved overgang murværk/sokkel. En mursten blev derfor taget ud lige over soklen og lige ved lejlighedsskel. Der blev konstateret mørtelrester i bunden af hulmuren. Det medfører at hulmursisoleringen ikke går helt ned, men mangler mm.

11 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 10 ENERGIMÆSSIG VURDERING AF BYGNINGERNES ISOLERINGSOMFANG Vinduer og udvendige døre Den foretagne termografering underbygger vurderingerne i DOMINIA rapport af Termograferingen viser generelt træk mellem rammer og karme, dvs. tætningslisterne slutter ikke tæt. Kalfatringsfuger er stoppet med mineraluld og afsluttet udvendigt med elastisk fuge. Opskæring 2 steder viste at mineralulden var løst stoppet, men der var udført stopning. Rudernes isoleringsværdi er angivet til 2,8 W/m² C, hvilket kun er det halve af, hvad der kræves ved nybyggeri i dag. Lavenergitermoruder har i dag en isolerende kant i stedet for alukanten i de eksisterende ruder, det er medvirkende til at nedsætte kuldebroerne ved ruderne og dermed også risikoen for kondens. Idet der overslagsmæssigt er 900 m² vinduer og udvendige døre vurderes bebyggelsens varmetab herfra at være i størrelsesordenen 190 MWh. Isolering mod tag Den eksisterende isolering består af 200 mm mineraluld, hvilket giver en isoleringsværdi på ca. 0,2 W/m² C. Termograferingerne viser kuldebroer ved overgang mellem vandret loft og skråvægge. Det samme er påvist i form af smeltet sne i DOMINIA rapport af Yderligere viser termograferingen kuldebroer om en del ovenlysvinduer. Isolerede skråvægge findes i rækkehusene og i blok 50, mens blok 10/11, 30 og 40 har fladt loft. Facader Murværksfacaderne er oplyst at være isoleret med 100 mm mineraluld, hvilket giver en isoleringsværdi på 0,38 W/m² C. De træbeklædte facader er oplyst at være isoleret med 125 mm mineraluld, hvilket giver en isoleringsværdi på 0,3 W/m² C. Termograferingerne viser lidt uens isolering med kuldebroer ved overgange mellem murværk og træbeklædning samt ved sokkel. Karnapper Karnapper er opbygget delvist med vinduer, delvist med lette vægge. Karnapperne er båret af udkraget betonplade. De lette vægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Underside betonplade er isoleret med 75 mm mineraluld, mens kanterne på betonpladen er isoleret med 50 mm mineraluld. Hjørnestolper mellem vinduer er uisolerede.

12 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 11 FORSLAG TIL NEDSÆTTELSE AF ENERGIFORBRUGET Generelle overvejelser Bebyggelsen er opført efter reglerne i BR82. Det betyder at bebyggelsens energimæssige standard er væsentlig bedre end standarden er for bebyggelser som er få år ældre. Kravene til nybyggeri i dag er dog ca. dobbelt så høje som de var efter BR82. Da bebyggelsen derudover er forsynet med billig fjernvarme kan der ikke sættes store forventninger til rentable energiinvesteringer. Hvis man ønsker at leve op til standarden for nybyggeri, forudsætter det væsentlige indgreb, også i bebyggelsens arkitektur. En metode til at vurdere om en investering er rentabel er at anvende bygningsreglementets bilag 6 som angiver at en investering ikke er rentabel, hvis besparelse x levetid / investering < 1,33. Derudover er det interessant at vurdere tilbagebetalingstiden. Begge metoder anvendes på de efterfølgende forslag til energibesparelser. På denne baggrund opstiller vi foreslår følgende tiltag. Facader Termograferingen af facaderne viser en del kuldebroer ved konstruktionssamlinger. For at reducere kuldebroerne foretages udvendig isolering af facaderne, her regnes med en løsning med mineraluld og puds ved de murede facader og en løsning med beklædningsplader ved de eksisterende træbeklædninger. Det forudsættes at facadeisoleringen også omfatter sokkelisolering, da der er væsentlige kuldebroer ved overgang fra facader til sokler. Udvendig isolering af facaderne vurderes at medføre en anlægsudgift på ca. kr og give en energibesparelse på ca. 45 MWh pr. år svarende til kr Dette giver en rentabilitet på 0,29 og en tilbagebetalingstid på 205 år. Vinduer Ved en udvendig facadeisolering, bør vinduerne flyttes frem i facaden. Genisætning af de eksisterende vinduer vil ikke være rentabelt, derfor regnes med udskiftning af vinduerne. Vinduer i dag har en væsentlig bedre isoleringsværdi end de eksisterende vinduer, og vil derfor give en betydelig energibesparelse. Udskiftning af vinduerne vurderes at medføre en anlægsudgift på ca. kr og give en energibesparelse på ca. 122 MWh pr. år svarende til kr Dette giver en rentabilitet på 0,78 og en tilbagebetalingstid på 76 år.

13 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 12 Vælges der ikke udvendig isolering af facaderne bør en reduceret løsning for vinduer og døre overvejes. Udskiftning af tætningslister i samtlige vinduer inkl. justering og smøring vil give større sikkerhed for tætte vinduer og dermed mindre træk. Det giver først og fremmest en komfortforbedring, konkrete besparelser kan ikke angives. Udgiften til udskiftning af tætningslister inkl. justering og smøring vurderes til kr Tag Isolering af de skrå tagflader Facadeisoleringen medfører ændringer ved tagkanter, dvs. også ændringer for tagbelægningen. Derfor indregnes udskiftning af tagbelægningen inkl. øgning af taghøjden for tillægsisolering hvor der er skråvægge. Der regnes med en tillægsisolering på 195 mm mineraluld. Udskiftning af tagbelægningerne inkl. ændring af tagkanter samt tillægsisolering på skråvægge vurderes at medføre en anlægsudgift på ca. kr og give en energibesparelse på ca. 11 MWh pr. år svarende til kr Dette giver en rentabilitet på 0,06 og en tilbagebetalingstid på 678 år. Tilretning af isolering ved tagkanter Termograferingen og registreringerne viser væsentlige kuldebroer ved overgang skråvægge/ vandrette flader. Tilretning af isolering ved overgang skråvægge/loft vil reducere kuldebroerne som termograferingen viser. En korrekt udførelse vil forudsætte indbygning af vindspærre. Også her giver det først og fremmest en komfortforbedring, konkrete besparelser kan ikke angives. Udgiften til tilretning af isoleringen inkl. udførelse af vindspærre vurderes til kr Tilretningen er ikke afhængig af facadeisoleringen. Tillægsisolering vandrette flader De vandrette lofter er relativt lette at tillægsisolere, men på grund af det forholdsvis gode udgangspunkt vil det ikke være rentabelt. Tillægsisolering med 195 mm mineraluld på de vandrette lofter vil medføre en udgift på ca. kr og give en energibesparelse på ca. 13 MWh pr. år svarende til kr Dette giver en rentabilitet på 0,64 og en tilbagebetalingstid på 63 år. Tillægsisoleringen af de vandrette flader er ikke afhængig af facadeisoleringen. Karnapper Karnapperne vurderes at være en væsentlig årsag til træk og kuldegenerne, derfor regnes de totalt ombygget med mere isolering og nye vinduer. Udgiften til ombygning af karnap ved 1 bolig vurderes til kr inkl. moms, dvs for 29 karnapper. Ombygning af karnapperne vil give en energibesparelse på ca. 22 MWh pr. år svarende til ca kr. Dette giver en rentabilitet på 0,5 og en tilbagebetalingstid på 121 år.

14 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 13 Isolering af dæk over kælder Dæk over kælder kan isoleres på undersiden, der regnes med 100 mm mineraluld inkl. underlag og beklædning. Isolering på undersiden af dækket medfører en del følgearbejder vedrørende el-installationer, rør og pulterrumsvægge. Isolering af dæk over kælder vurderes at medføre en anlægsudgift på ca. kr og give en energibesparelse på ca. 38 MWh pr. år svarende til kr Dette giver en rentabilitet på 1,32 og en tilbagebetalingstid på 30 år. Varmegenvinding på ventilationen. Med en tættere bygning bliver der større behov for kontrolleret friskluftstilførsel, dvs. kontroludsugningen bør ændres til balanceret ventilation med varmegenvinding. I rækkehusene er der i dag naturlig ventilation, det betyder at ventilationsraten er individuel, vi skønner den til 75 m³ i timen pr. boligenhed. I etageboligerne er der kontroludsugning, hvor ventilationsraten er dimensioneret til 126 m³ i timen pr. boligenhed. Vi vurderer, at balanceret ventilation i rækkehusene mest relevant vil kunne udføres som decentrale ventilationsanlæg, der suger ud fra køkken og baderum og indblæser i øvrige rum. For etageboligerne skønnes det mest relevant med centrale anlæg, hvor udsugningskanaler bevares, mens der suppleres med kanaler til indblæsning. Udgiften til balanceret ventilation vurderes til kr pr. rækkehus ~ og til kr pr. etagebolig ~ , dvs. i alt kr Etablering af balanceret ventilation vurderes at give en energibesparelse på ca. 140 MWh pr. år svarende til kr Dette giver en rentabilitet på 0,26 og en tilbagebetalingstid på 76 år. Reelt bliver besparelsen dog mindre, idet der skal indregnes el-forbrug til ventilatorer. Samlet oversigt Ovennævnte forslag er meget omfattende og vil medføre væsentlige ændringer i arkitekturen som bør underkastes en arkitektfaglig vurdering. Vi mener det er relevant at opstille 2 niveauer, f.eks. Den store pakke Termograferingen viser kuldebroer ved mange konstruktionssamlinger. Kuldebroerne i konstruktionssamlingerne kan fjernes med udvendig isolering. Udvendig isolering er en omfattende foranstaltning som medfører væsentlige ændringer på bebyggelsen, herunder vil det med-

15 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 14 føre ændringer ved tagkanter. Hvis det vælges at udføre udvendig isolering bør der indgå en arkitektonisk bearbejdning. Da udvendig isolering også berører taget, bør der også overvejes en tillægsisolering på skråvæggene. Den store pakke er baseret på at opfylde de isoleringskravene i det gældende bygningsreglement (BR10) og vil medføre omfattende arbejder, men vil også give væsentlige energibesparelser. Det er dog ikke muligt, at pege på rentable energibesparelser. Et relevant omfang for den store pakke vurderes at være: - Udvendig isolering af facader - Udskiftning af vinduer, inkl. fremrykning af hensyn til facadeisoleringen. - Ombygning af karnapper inkl. udskiftning af vinduer. - Tillægsisolering på tag, hvilket også betyder udskiftning af tagbelægninger for at kunne isolere skråvæggene. - Isolering af dæk over kælder. - Etablering af varmegenvinding Flere af forslagene i den store pakke afhængige af hinanden, f.eks. betyder den udvendige facadeisolering, at vinduer skal flyttes frem i facaden, og at tagkanter skal øges. Det betyder i praksis udskiftning af vinduer og tagbelægning. Den lille pakke Ønske man ikke at ofre den store pakke, opstilles her alternativt et mindre omfang, som først og fremmest er beregnet på at opnå komfortforbedringer, dvs. nedsættelse af træk og fodkulde. Da meget træk skyldes kuldenedfald fra kolde flader, kan fornemmelsen af træk ikke helt fjernes, så længe der er kolde vinduesoverflader. Vi vurderer at et relevant omfang for den lille pakke vil være: - Udskiftning af tætningslister i samtlige vinduer og døre inkl. justering og smøring. - Ombygning af karnapper inkl. udskiftning af vinduer. - Tilretning af isolering langs kanter på loft mm tillægsisolering på vandrette loftsflader. - Etablering af varmegenvinding. Punkterne i den lille pakke er ikke sammenhørende og kan vælges uafhængigt af hinanden.

16 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 15 Økonomi den store pakke Priserne er grove overslagspriser angivet som håndværkerudgifter inkl. moms. Tiltag Årlig energibesparelse Udgift inkl. moms Udvendig isolering af facader kr kr Udskiftning af vinduer, inkl. fremrykning af hensyn til facadeisoleringen kr kr Ombygning af karnapper inkl. udskiftning af vinduer kr kr Tilretning af isolering langs kanter på loft kr. - kr mm tillægsisolering på vandrette loftsflader kr kr Isolering af skråvægge inkl. udskiftning af tagbelægning og tilpasning af udhæng kr kr Isolering af dæk over kælder kr kr Etablering af varmegenvinding kr kr Den store pakke i alt kr kr Teknikeromkostninger (10%) kr Den store pakke inkl. teknikeromkostninger og moms kr

17 TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING Side 16 Økonomi den lille pakke Priserne er grove overslagspriser angivet som håndværkerudgifter inkl. moms. Tiltag Årlig energibesparelse Udgift inkl. moms Udskiftning af tætningslister i samtlige vinduer og døre inkl. justering og smøring - kr Ombygning af karnapper inkl. udskiftning af vinduer kr kr Tilretning af isolering langs kanter på loft - kr mm tillægsisolering på vandrette loftsflader kr kr Isolering af dæk over kælder kr kr Etablering af varmegenvinding kr kr Den lille pakke i alt kr kr Teknikeromkostninger (10%) kr Den lille pakke inkl. teknikeromkostninger og moms

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-571167-002 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Udbyhøjvej 116 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Stadionparken 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111475-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gammel Køge Landevej 263B 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-020933-005 Energikonsulent: Hákun Jacobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd 12 Enøvej Enøvej 1-10+12+14+16 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hejrevænget 018 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001264-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernstøberiet 18 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. januar 2013 Til den 9. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 34 Adresse: Ulrik Birchs Vej 11 Postnr./by: 9430 Vadum BBR-nr.: 851-576703-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Kølvej 6 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036397-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Solvangsalle 3 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-113085-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Hjelmrode 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018701-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk Termografi inspektion af bygning Af www.termo-service.dk Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 172 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 24 C Ude temperatur: Målt til ca. -2 C Temperatur differences

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse xxxx

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse xxxx TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse xxxx 08/12-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning xxxxx Bygnings

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Stadionparken 38 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-112463-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Nørre Alle 85 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-342683-001 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Liltvedvej 45 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-112708-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Salonikivej 27 Postnr./by: 8530 Hjortshøj BBR-nr.: 751-792794 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydermure 79 MWh Fjernvarme 51410 kr. 788290 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydermure 79 MWh Fjernvarme 51410 kr. 788290 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svanestræde 3 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-011932 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Højgade 004 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019208-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Svendsgade 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Svendsgade 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Svendsgade 3 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-016889-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 8 TURØVEJ Tyrøvej 2-4-6-8 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juli 2012 Til den 26. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-079128-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Brokkedalvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101950-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, rækkehuse 1 Nordahl Griegs Vej 84 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 1. april 2015 Til den 1. april 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by: 1663 København V BBR-nr.: 101-414388-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egedesmindevej 103 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-219435-001 Energikonsulent: Emil Stokkebæk Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernbanevej 8 4850 Stubbekøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. oktober 2012 Til den 1. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egerneholmen 6 3230 Græsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2014 Til den 1. maj 2024. Energimærkningsnummer 311051809

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vosnæsparken 2-130 Vosnæsparken 2 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2012 Til den 17. december

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere