Bygningsfornyelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsfornyelse 2015"

Transkript

1 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde byfornyelsesarbejder, der påtænkes udført, svarer til i alt 459 årsværk. Projekterne i denne ordinære pulje berører 17 ejendomme. De 16 ejendomme med 570 boliger er beskrevet i dette bilag. Den sidste ejendom er en del af områdefornyelsen Centrale Vesterbro, men rammedækkes delvist af den ordinære pulje. Beskrivelsen af ejendommen findes i indstillingen om byfornyelse i Centrale Vesterbro. Når disse foreslåede renoveringer er gennemført vil 42 boliger have fået etableret wc/baderum. 3 ejendomme med i alt 47 boliger vil være energioptimeret til kategori B. 455 boliger vil have energimærke C og 68 boliger vil være kategori D. Særligt fremhæves, at 156 boliger vil være steget to kategorier og 8 boliger 5 kategorier. De byfornyelsesarbejder, der påtænkes udført, svarer til i alt 226 årsværk. Derudover er der 5 demonstrationsprojekter, der bidrager med ny viden til energioptimering af bevaringsværdige ejendomme. De 16 ejendomme forventes at have en gennemsnitlig energibesparelse på 29 %.

2 DEMONSTRATIONSPROJEKTER I BYFORNYELSEN Et demonstrationsprojekt defineres som et (del)projekt, der bidrager med noget nyt i forbindelse med byfornyelse- / renoveringsarbejder. Det skal kunne skaleres i flere byfornyelsesprojekter fremadrettet. Demonstrationsprojekter kan være test af nye løsninger, nye materialer, nye teknologier, eller nye metoder eller processer, som ikke er almindelig handelsvare på markedet / ikke tidligere anvendt i byfornyelsen. Demonstrationsprojekter kan/skal afprøves i forskellige situationer. Demonstrationsprojekter skal evalueres skriftligt. Demonstrationsprojekter vedrørende energi bør integreres i bygninger således, at sammenligning med eksisterende forhold kan opnås. Demonstrationsprojekter skal understøtte Kommunens strategiske mål, herunder Klimaplanen ved energibesparelse og Klimatilpasningsplan ved LAR løsninger, samt kommunens øvrige visioner vedr. livskvalitet og strategi for et grønt København. FAKTA OM ENERGIMÆRKER I Danmark er det lovpligtigt at foretage energimærkning ved salg og udlejning af bygninger. Energimærket fortæller om ejendommens kvalitet, men ikke om måden den bruges på energimærket er således en standardiseret metode til at vurdere og sammenligne ejendomme. Højeste energimærke er A, laveste G. En bevaringsværdig etageejendom vil ofte kunne opnå energimærke C, uden at ejendommen skal have tilført ekstra energi som f.eks. solceller. Energimærket er gældende i 7 eller 10 år, afhængigt at bygningstype/ejerforhold, samt besparelsespotentialet i den enkelte ejendom. Det er vigtigt at pointere at energimærket kan være afvigende i forhold til faktiske forhold, da eventuelle energibesparende arbejder foretaget i ejendommen efter energimærket er udfærdiget, ikke vil fremgå før nyt energimærke udarbejdes. De foreslåede energibesparende tiltag i energimærket er beregnet som enkelttiltag, og den endelige energibesparelse, ved udførelse af flere tiltag, er således ikke lig med summen af de enkelte tiltag, da de har indvirkning på hinanden. I en standard etageejendom står taget for % af bygningens varmetab. Tiltag på vinduer og facader står for % af varmetabet og tiltag i kælder står for 15 % af varmetabet. 2 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

3 INDHOLD kort med placering af de indstillede projekter... 4 oversigt over økonomi i de indstillede projekter... 5 Installationsmangler, udsatte byområder og energioptimering: 1. Kronborggade Installationsmangler og energioptimering: 2. Omøgade 2-6 / Lyngbyvej / Sejrøgade Skindergade Landskronagade 25 (demonstrationsprojekt) Horsekildevej 2-6 / Valby Langgade 88 A-C Viborggade Frederikssundsvej 164 / Holcks Plads vesterbrogade og 95 e (demonstrationsprojekt) klimaskærm, udsat by og energioptimering: 9. frimestervej / landsdommervej 7-15 (demonstrationsprojekt) nørrebrogade hørsholmsgade klimaskærm og energioptimering: 12. norde frihavnsgade 50 / A. l. drewsens vej 14 (demonstrations projekt) bartholinsgade 11 (demonstrationsprojekt) Grønnegade SYDHAVNEN klimaskærm, udsat by og energioptimering: 15. Mozarts plads 3 / MOZARTSVEJ 5 / BEETHOVENSVEJ 2-14 / WAGNERSVEJ 2-4 / GLUCKSVEJ Straussvej / BORGMESTER CHRISTIANSENS GADE 6-10 / OFFENBACHSVEJ Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 3

4 placering af de indstillede projekter IGANGVÆRENDE OMRÅDEFORNYELSE TIDLIGERE OMRÅDEFORNYELSE x x PRIVAT UDLEJNING ANDELSBOLIGFORENING/EJERFORENING UDSAT BYOMRÅDE 4 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

5 oversigt over økonomi ANSØGNINGER 2015 Ejerforhold Antal boliger Energimærke (fra/ til) Kontant tilskud Bidrag til Byggeskadefonden Genhusning Rammetræk Indfasningsstøtte 1 Kronborggade 7-9 A/B 20 D / C Omøgade 2-6 m.fl. A/B 123 D / C Skindergade 24 Prv. udl. 7 D / C Landskronagade 25 Prv. udl. 8 G / B Horsekildevej 2-6 m.fl. Prv. udl. 53 C / C Viborggade 11 A/B 10 C / C Frederikssundsvej 164 m.fl. A/B 12 E / D Vesterbrogade og 95 E A/B 18 D / B Frimestervej m.fl. A/B 76 D / C Nørrebrogade 168 A/B 19 D / C Hørsholmsgade A/B 19 D / C Nordre Frihavnsgade 50 m.fl. Prv. udl. 21 D / B Bartholinsgade 11 E/F 11 D / C Grønnegade 43 E/F 4 E / D Mozarts Plads 3 m.fl.*) A/B 117 E / D Straussvej m.fl.*) A/B 52 E / D Enghave Plads 3 m.fl **) I alt Samlede forventede udgifter *) Forventes rammedækket med særskilt ramme for Sydhavnen. **) Manglende udgifter fra Vesterbro 3. runde FAKTABOKS: EJERFORHOLD OG STØTTE: I ejer- og andelsboligforeninger gives der et kontant tilskud på 1/3 eller 1/4 af de samlede ombygningsudgifter. Tilskuddets størrelse er afhængig af ejendommens bevaringsværdi. I fredede og højt bevaringsværdige ejendomme udgør tilskuddet 1/3, mens tilskuddet i mindre bevaringsværdige ejendomme udgør 1/4. INDFASNINGSSTØTTE: I private udlejningsejendomme fordeles de samlede ombygningsudgifter på forbedringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder i overensstemmelse med lejelovens regler. Til forbedringsarbejderne, der giver lejeforhøjelse, giver kommunen indfasningsstøtte i 10 år, således at lejerne betaler en reduceret lejeforhøjelse i denne periode. Side 1 af 1 Til vedligeholdelsesarbejderne gives der et kontant tilskud. Der kræves som udgangspunkt en medfinansiering af ejendommens ejer på min. 20 %. BVB: Kommunen betaler et bidrag på 1,5 % af de samlede ombygningsudgifter til Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB). Derved er de gennemførte arbejder forsikret i 20 år. GENHUSNING: Genhusning af beboere er nødvendigt, hvis der skal etableres wc/bad. Kommunen betaler for genhusningen. Beboerne betaler fortsat deres normale husleje. Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 5

6 Installationsmangler, udsatte byområder og energioptimering 1. kronborggade 7-9 forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: 11 boliger uden bad Udsat byområde: Nørrebro Indsatsområde: Tidl. Nørrebro Park Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 830 m 2 Erhvervsareal 160 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 20 Opført / tilbygget 1899 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. i denne ejendom etableres 11 wc/baderum. Tagbeklædning udskiftes, varmeanlægget optimeres og vinduer samt døre udskiftes og energioptimeres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Udskiftning af tagbeklædning. Udskiftning af vinduer i boliger og erhverv og istandsættelse af vinduer i fællesarealer. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Udskiftning af vinduer mod gade til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. Udskiftning af vinduer mod gård til lavenergivinduer. FSC certificeret træ. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Etablering af 11 wc/baderum. Vandbesparende toilet og armaturer, f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Køkken Varmeanlæg Optimering af varmeanlæg Optimering af varmeanlæg Afløb Nye installationer ifm. 11 wc / bad. Kloak Vand Nye installationer ifm. 11 wc / bad. Gas Ventilation Nye installationer ifm. 11 wc / bad. El / svagstrøm Nye installationer ifm. 11 wc / bad. 6 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

7 Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Utætte døre udskiftes til energioptimerede døre Udskiftning af utætte vinduer til energioptimerede vinduer Facade mod Kronborggade Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 7

8 Installationsmangler og energioptimering 2. omøgade 2-6 / lyngbyvej / sejrøgade 1-5 forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D C Energispring Samlet projektøkonomi kr. Heraf egenfinansiering 2/ kr. INSTALLATIONSMANGLER: 11 boliger uden bad Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Skt. Kjelds Kvarter Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal m 2 Lokalplan nr. 143 Antal boliger 123 Opført / tilbygget 1924 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. i denne ejendom etableres 11 wc/baderum. Taget energirenoveres og solceller monteres. Facader energirenoveres, varmeanlægget optimeres og vinduer udskiftes og energioptimeres. Etageadskillelser og portloft isoleres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Reparation af tagbeklædning, delvis efterisolering, understrygning og udskiftning af inddækninger. Opsætning af 6 kw solcellepaneler. Istandsættelse af underfacade, stik og gesimsbånd gade- og mindre istandsættelse af facade mod gårdfacader. Indvendig isolering. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas samt lydisolering af vinduer. Udskiftning af vinduer mod gård til lavenergivinduer. Efterisolering af tag. Solceller på tag mod gården Miljøvenlig maling og materialer. Indvendig isolering. Udskiftning af vinduer mod gade og gård. FSC certificeret træ. Porte / Gennemgange Isolering af portloft. Isolering mod beboelse. Etageadskillelser Isolering mod uopvarmet kælder. Isolering mod beboelse. WC / bad Etablering af 11 wc/baderum Vandbesparende toilet og armaturer, f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Isolering af varme- og vandfordelingsrør. Ny cirkulationspumpe. Ny installation til 11 wc/baderum Udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af rør. 8 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

9 Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Ny installation til 11 wc/baderum Ny installation til 11 wc/baderum Ny installation til 11 wc/baderum Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Reparation af tag og isolering Facade mod Lyngbyvej og Sejrøgade Istandsættelse af gårdfacader Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 9

10 Installationsmangler og energioptimering 3. skindergade 24 forventet reduktion af varmeforbrug: Besparelse i pct % D C Energispring INSTALLATIONSMANGLER: 4 boliger mangler wc Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Uden for indsatsområde Ejerforhold: Privat udlejning Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal 828 m 2 Erhvervsareal 534m 2 Lokalplan Nr. 315 Antal boliger 7 Opført / tilbygget 1838 Støtteberettigede udgifter opgjort til: Samlet projektøkonomi kr Ejers egenfinansiering kr. Støtteforslag: Forbedring kr. Indfasningsstøtte kr. Vedligeholdelse kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. i denne ejendom etableres 5 nye wc/baderum og 4 køkkener. Vinduer istandsættes eller udskiftes til lavenergivinduer. Facader, tag og døre energirenoveres, trapper renoveres, og råd- og fugtskader udbedres. Ejendommen skybrudssikres og varmeanlægget optimeres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Eftergang af belægning og brandkamme. Supplerende isolering. Isolering mod beboelse. Efterisolering af tag og kviste. Kælder / fundering Etablering af fugtsikring og omfangsdræn. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Sokkel istandsættes. Udbedring generelt af sætningsskader samt pudsog malerbehandling af facader. Gårdfacade og bagvanter efterisoleres udvendigt. Udskiftning af glas i termovinduer mod gård til energiglas. Malerbehandling af vinduer mod gade og gård. Udskiftning af butiksvinduer til nye trævinduer med energiglas. Etablering af 4 nye vinduer i nyt køkken i taglejligheden th. Snedker- og maleristandsættelse af udvendige døre. Istandsættelse af alle overflader i hoved- og bitrapperum. Pålægning af ny linoleum på hovedtrappe. Udbedring af evt. rådskader. Etablering af 5 nye wc-baderum. Renovering/lovliggørelse af 1 wc-baderum. Nedlæggelse af toiletter på bitrapper og istandsættelse af rummene. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Isolering af gavle/bagvanter og gårdfacade udvendigt. Miljøvenlig afrensning/behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Udskiftning af 2-lags ruder i eksisterende gårdvinduer til energiglas. Udskiftning og energioptimering af butiksvinduer. Etablering af nye trævinduer med energiglas. FSC certificeret træ. Tætning af udvendige døre. Vandbesparende toilet og armaturer, f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Køkken Etablering af 4 nye køkkener. Vandbesparende armaturer. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Energirigtige hvidevarer. 10 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

11 Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Etablering af ny, selvstændig varmecentral til lavtemperatur fjernvarme. Etablering af nye stigstrenge og radiatorer placeret under vinduer. Indvendig efterisolering af vinduesbrystninger mod gade. Udførelse af ny afløbsinstallation. Renovering/udskiftning af kloak på baggrund af TV-inspektion. Udførelse og isolering af ny installation for koldt og varmt brugsvand. KRAV: Udførelse af individuelle forbrugsmålere Etablering af nyt tidssvarende fjernvarmeanlæg med nye stigstrenge og radiatorer. Indvendig efterisolering af vinduesbrystninger. Renovering/udskiftning af utætte kloakledninger. Retablering med permeabel belægning Etablering af individuelle forbrugsmålere. Gas Etablering af nye stigledninger til nye køkkener. Gas bibeholdes til madlavning. Ventilation Etablering af nyt anlæg for kontrolventilation til nye køkkener og wc-baderum. Tilslutning af eksisterende køkkener og wcbaderum til anlægget. El / svagstrøm Udførelse/tilpasning af ny installation til nye køkkener og wc-baderum. Udskiftning af belysning på bitrapper. Energieffektiv belysning, herunder med LEDteknologi. Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Udvidelse af taglejlighed th. med nyt køkken. Nye brandsikre døre fra taglejligheder til tagrum. Stillads i 6 måneder. Etablering og drift af byggeplads. Følgearbejder pga. snævre forhold i gården. Indvendig isolering af beboelse. Optimering af lejlighedsplaner ift. dagslys og ressourcer. Miljørigtige materialer. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Tydelige spor efter fugt. Der etableres omfangsdræn Toiletter lægges ind i lejlighederne og trapper istandsættes Facade mod Skindergade istandsættes Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 11

12 Installationsmangler og energioptimering + Demonstrationsprojekt 4. landskronagade 25 forventet reduktion af varmeforbrug: Besparelse i pct. Energispring INSTALLATIONSMANGLER: 4 boliger uden bad Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Skt. Kjelds Kvarter Ejerforhold: Privat udlejning Bevaringsværdi SAVE 5 Boligareal 662 m 2 Erhvervsareal Lokalplan - 50 % G B Ingen Nej Antal boliger 8 Opført / tilbygget 1896 Støtteberettigede udgifter opgjort til: Samlet projektøkonomi kr. Ejers egenfinansiering kr. Støtteforslag: Forbedring kr. Indfasningsstøtte kr. Vedligeholdelse kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. demonstrationsværdi: Facader: At øge byfornyelsesviden om udvendig isolering mod gård og mod gade i stueetage, så udvendig efterisoleringsløsninger skaleres. Business Case for udnyttelse af tageetage: At udarbejde en business case, som dokumenterer økonomien i at udnytte tageetage ved at renovere udlejningsejendomme. EGENFINANSIEREDE ARBEJDER: Etablering af en ny tagbolig med tagterrasse ved siden af støttesagen. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af skifertag til nyt, der isoleres så der kan indrettes bolig i tagrum. Tagrender og nedløb skiftes. Efterisolering af tag. Kælder / fundering Etablering af omfangsdræn mod gade og udvendig isolering af kælderydervæg. Retablering som permeabel belægning med fald væk fra huset. Løs puds bankes af kælderydervægge indvendigt. Der etableres øget naturlig ventilation i kælderen. Retablering med permeabel belægning. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Facader mod gård, fri gavl, samt stueetage mod gade efterisoleres udvendigt. I facade mod gade udbedres fuger. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Udvendig isolering af gavl og facader. Miljøvenlig behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Istandsættelse af eksisterende døre. Alternativt indhentes pris på udskiftning til nye trædøre. Portblad eftergås og malerbehandles. Gennemgang efterisoleres udvendigt og afsluttes med puds. Efterisolering af etageadskillelse mellem kælder og beboelse. Etablering af badeværelser i 4 lejligheder, hvor der kun er toilet. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Udvendig isolering af gavl og facader. Miljøvenlig behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Istandsættelse af eksisterende vinduer og/eller udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ. FSC certificeret træ. Tætning af udvendige døre eller udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Isolering af portloft og vægge mod beboelse. Efterisolering af etageadskillelse mellem kælder og beboelse. Vandbesparende toilet og armaturer, f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer og maling. 12 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

13 Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Etablering af 4 køkkener som følge af etablering af badeværelser. Etablering af fjernvarmeanlæg, med energibesparende pumpe. Isolering af rør i kælder og lejligheder. Individuelle fjernaflæste målere på alle radiatorer. Indvendig isolering af vinduesbrystninger. Arbejder ifm. etablering af badeværelser. Etablering af ny fjernvarmeforsynet varmtvandsbeholder, inkl. nyt ledningsanlæg for varmt vand i lejlighederne og energipumpe. Isolering af alle rør i lejligheder og kælder. Vandbesparende armaturer. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Energirigtige hvidevarer. Etablering af fjernvarmeanlæg. Indvendig isolering af vinduesbrystninger. Individuelle forbrugsmålere i lejligheder. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Etablering af ny fjernvarmeforsynet varmtvandsbeholder, inkl. nyt ledningsanlæg for varmt vand i lejlighederne og energipumpe. Efterisolering af rør. Gas Gas bibeholdes til madlavning. Gas bibeholdes til madlavning. Ventilation Mekanisk ventilation i nye badeværelser. El / svagstrøm Arbejder ifm. etablering af badeværelse og fjernvarmeanlæg. Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Gesimsbånd er nedslidte og istandsættes Gadefacade mod Landskronagade isoleres på den nederste del Gårdfacade isoleres udvendigt Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 13

14 Installationsmangler og energioptimering 5. horsekildevej 2-6 / valby langgade 88A-C forventet reduktion af varmeforbrug: Besparelse i pct % C C Energispring INSTALLATIONSMANGLER: 3 boliger uden bad Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Gl. Valby Ejerforhold: Privat udlejning Bevaringsværdi SAVE 5 Boligareal m 2 Erhvervsareal 567 m 2 Lokalplan nr. 255 Antal boliger 53 Opført / tilbygget 1914 Støtteberettigede udgifter opgjort til: Samlet projektøkonomi kr. Ejers egenfinansiering kr. Støtteforslag: Forbedring kr. Indfasningsstøtte kr. Vedligeholdelse kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. i denne ejendom etableres 3 wc/baderum. Vinduer samt døre udskiftes og energioptimeres. Facader energirenoveres, varmeanlægget optimeres og etageadskillelser samt portgennemgange efterisoleres. Brandkamme istandsættes, og lyskasser fjernes. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Etablering af ny brandkam og istandsættelse af eksisterende brandkamme. Fjernelse af lyskasser og tilmuring af vinduer og etablering af ventilation Istandsættelse af gade- og gårdfacader samt ny skiltning. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas mod gade. Udskiftning af vinduer mod gård til lavenergivinduer. Istandsættelse af udvendige døre. Udskiftning af døre til kælder og gård. Fugtsikring. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig afrensning/behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Udskiftning af vinduer i gade- og gårdfacade samt til erhverv. Tætning af udvendige døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Delvis istandsættelse af hovedtrappe i 88B. Porte / Gennemgange Isolering af portgennemgang. Isolering af gennemgang. Etageadskillelser Isolering i etageadskillelse mod kælder. Efterisolering af etageadskillelse kælder. Udskiftning / reparation af etagedæk under et erhvervslejemål. WC / bad Etablering af 3 wc / baderum. Vandbesparende toilet og armaturer, f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Køkken Følgearbejder i forbindelse med etablering af wc/ bad. Varmeanlæg Isolering af rør og udskiftning af pumpe i henhold til Energimærke. Udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af rør. 14 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

15 Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Nye installationer ifm. 3 wc / bad. Nye installationer ifm. 3 wc / bad. Nye installationer ifm. 3 wc / bad. Nye installationer ifm. 3 wc / bad. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Gårdfacade istandsættes og vinduer udskiftes til lavenergi Vinduer mod gade udskiftes til nye trævinduer Facade mod Horsekildevej og Valby Langgade Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 15

16 Installationsmangler og energioptimering 6. viborggade 11 forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct. - 7 % C C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: 3 boliger uden bad Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Uden for indsatsområde Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 900 m 2 Erhvervsareal 152 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 10 Opført / tilbygget 1885 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. i denne ejendom etableres 3 wc/baderum. Etageadskillelser efterisoleres, kælderdør energioptimeres, kælder fugtsikres og skybrudssikres, og på taget istandsættes brandkamme, vinduer, skorstene og inddækninger. EGENFINANSIEREDE ARBEJDER: Istandsættelse af facader og sokkel. Div. lovliggørelser herunder brandsikring. Eftergang og malerbehandling af vinduer. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Istandsættelse af brandkamme, tagvinduer, skorstene og inddækninger. Fugtsikring af kælder. Udbedring af svampeskader iht. svamperapport. Renovering af lyskasser. Udbedring af ulovlige forhold skal egenfinansieres. Istandsættelse af facade og sokkel skal egenfinansieres. Eftergang og malerbehandling af vinduer skal egenfinansieres. Krav : Dør med enkeltglas til kældererhverv skal energioptimeres. Krav: Eftergang af brandsikring på døre til lejligheder / udskiftning til nye BD-30 døre. Arbejder skal egenfinansieres. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Udbedring af etagedæk mod kælder. Retableringer efter udbedring af rådskader i etagedæk. Udbedring af ulovlige forhold skal egenfinansieres. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Skybrudssikring af bygning. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Tætning af udvendige døre. Energioptimering af udvendige døre. Energibesparende lysarmaturer i trapperum. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Efterisolering af etageadskillelse mod loft. WC / bad Etablering af wc/bad i 3 boliger. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Køkken Varmeanlæg Krav : Udskiftning af cirkulationspumpe og efterisolering af rør iht. Energimærke. Efterisolering af varmerør. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. 16 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

17 Afløb Kloak Vand Følgearbejder til etablering af nye wc/bad. Følgearbejder til udbedring af rådskader. ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. Udbedring af kloak iht. TV-Inspektionsrapport. KRAV: Etablering af rottestop på kloak. Følgearbejder til etablering af nye wc/bad. Følgearbejder til udbedring af rådskader. Krav : Udskiftning af cirkulationspumpe og efterisolering af rør iht. Energimærke. Udskiftning af utætte kloakledninger. Retablering med permeable belægninger. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Isolering af vandrør. Udskiftning af cirkulationspumpe for brugsvand til energibesparende. Gas Ventilation Mekanisk ventilation af kælder. Behovsstyret ventilation (DCV) med lavt elforbrug. El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Ejendommen fugt- og skybrudssikres Facade mod Viborggade Vinduer eftergås og malerbehandles Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 17

18 Installationsmangler og energioptimering 7. frederikssundsvej 164 / holcks plads 2 forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % E D Energispring Samlet projektøkonomi kr. kr. Heraf egenfinansiering 3/ kr. INSTALLATIONSMANGLER: 2 boliger uden bad Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Uden for indsatsområde Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 5 Boligareal 778 m 2 Erhvervsareal 337 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 12 Opført / tilbygget 1927 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. i denne ejendom etableres 2 wc/baderum. Vinduer udskiftes og energioptimeres. Tag udskiftes og efterisoleres. Facade energirenoveres, varmeanlægget optimeres og portgennemgange efterisoleres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af eksisterende tegltag til nyt med fast Efterisolering af tag og kviste. undertag. Efterisolering af tag og kviste. Udskiftning af tagrender og nedløb. Kælder / fundering Facader / sokkel Tætning af facade ved istandsættelse af pudsede felter og sokkel på gadefacade. Tætning af facade ved istandsættelse af pudsede felter og sokkel på gadefacade. Vinduer Montering af forsatsvinduer, hvor der kun er vinduer med 1 lag glas. Istandsættelse og malerbehandling af kvistvinduer eller alternativt udskiftning. Istandsættelse af eksisterende vinduer eller udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. Energioptimering med forsatsruder med lavenergiglas. FSC certificeret træ. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange KRAV: Isolering af portvæg og loft. Isolering af portloft og væg mod beboelse. Etageadskillelser WC / bad Etablering af to badeværelser. Vandbesparende toilet og armaturer, f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. Svanemærket, FSC certificeret træ). Køkken Varmeanlæg KRAV: Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af rør og mandedæksel. Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af rør og mandedæksel. Afløb Arbejder i forbindelse med etablering af badeværelser. Kloak 18 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

19 Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Arbejder i forbindelse med etablering af badeværelser. Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt. brugsvand til energibesparende pumpe. Efterisolering af rør. Arbejder i forbindelse med etablering af badeværelser. Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt. brugsvand til energibesparende pumpe. Efterisolering af rør. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Nedslidt tegltag udskiftes til nyt med isolering Facader mod Frederikssundsvej og Holcks Plads Pudsede facadefelter med afskallinger istandsættes Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 19

20 Klimaskærm og energioptimering + demonstrationsprojekt 8. vesterbrogade 93, 95 og 95e forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D B Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: 1 bolig mangler wc Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Uden for indsatsområde Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 600 m 2 Lokalplan Nr. 178 Antal boliger 18 Opført / tilbygget 1876 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. demonstrationsværdi: Facader: At øge viden om efterisolering af både gade- og gårdfacade udvendigt uden at forringe ejendommens bevaringsværdi og arkitektur, så efterisoleringsløsninger skaleres. Ventilationsvindue: At afprøve et kombineret vindues/lufttilførselsløsning ventilationsvindue som qua sin særlige konstruktion og uden yderligere indgreb ifa. teknisk ventilation udover udsug fra køkken og bad, kan forbedre indeklimaet betragteligt på trods af energioptimering (tættere konstruktion) og uden et øget energiforbrug i en ejendom bygget før Der etableres 1 wc/baderum Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udskiftning af tag inkl. tagrender og nedløb. Brandkamme mm. eftergås. Efterisolering af skråvægge og kviste. Lukning af gårdkælder og fugtsikring af fundament. Gade-og gårdfacade istandsættes, evt. efterisoleres udvendigt og afsluttes med indfarvet puds. Istandsættelse og udvendig facadeisolering af gavl ved nr. 95E inkl. eftergang af altaners bærejern samt af bagvant ved nr. 93. Udskiftning/istandsættelse af vinduer på gade og gårdside til nye energioptimerende lyddæmpende vinduer. Efterisolering af tag. Efterisolering af kviste. Isolering mod beboelse. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Isolering af vinduesbrystninger. Isolering af gavl - udvendig. Isolering af facader udvendig. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer. FSC certificeret træ. Udvendige døre Istandsættelse af udvendige døre Tætning af udvendige døre. Energioptimering af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Arbejder til istandsættelse af trapperum skal egenfinanseres. Udskiftning af glødepærer skal egenfinansieres. Efterisolering af port mod opvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelse mod tagrum, mod kælder og mod krybekælder og etagedæk i port Krav : Efterisolering af etageadskillelser iht. Energimærke. Energibesparende lysarmaturer i trapperum. Efterisolering af portvægge mod opvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Efterisolering af etageadskillelse mod loft. Efterisolering portloft mod opvarmet rum. WC / bad Nyt wc/baderum 95E 4. sal Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. 20 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

21 Køkken Varmeanlæg Ombygning af radiatoranlæg fra 1-strenget til 2-strenget anlæg. Krav: Efterisolering af varmerør i terræn, i kælder og på loft iht. Energimærke. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af varmesystem og cirkulationspumper til energibesparende. Isolering af vinduesbrystninger bag radiatorer. Afløb ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Ny LED belysning i port. Energibesparende lysarmaturer / foranstaltninger. Øvrige ombygningsarbejdemet Evt. indvendig isolering af portvægge mod opvar- Isolering af facader indvendig. rum. Byggeplads Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Gårdfacade er nedslidt og efterisoleres udvendigt Facade mod Vesterbrogade istandsættes og efterisoleres Tag er nedslidt og udskiftes Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 21

22 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING + demonstrationsprojekt 9. frimestervej / landsdommervej 7-15 forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: ingen udsat by: Bispebjerg / NV Indsatsområde: Uden for indsatsområde Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 76 Opført / tilbygget 1938 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. demonstrationsværdi: Solceller: Ejendommen forventes at lægge tag til konkurrenceprojektet Bygningsintegration af solceller, der gennemføres af Kuben Management og Solar City Copenhagen med støtte fra Realdania og Københavns Kommune. Smart system: At øge viden om energibesparelse ifm. implementering af et smart system og om deres skalerbarhed. Anlægget bruges til optimering af ressourceforbrug ved fjernopsamling og visualisering af målerdata for el-, vand- og varmeforbrug hos den enkelte beboer. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Udskiftning af teglstensbelægningen til nye røde falstegl med undertag. Etablering af 30 kw solcelleanlæg på den sydvendte tagflade mod gården. Demonstrationsprojekt: Bygningsintegr. af solceller. Udskiftning af samtlige vinduer til lejligheder og trapper til nye træ/aluvinduer. Krav: Nye vinduer skal leve op til 2020-krav til isolering. Renovering og energioptimering af 8 indgangsdøre fra gade. Udskiftning af 3 kælderdøre til nye trædøre med energiglas. Udskiftning af 1- til 2-strenget radiatoranlæg med nye radiatorer under vinduer med intelligente termostatventiler og elektroniske varmefordelingsmålere til fjernaflæsning. Isolering af vinduesbrystninger. Udskiftning af varmtvandsbeholder. Etablering af tidsvarende automatikanlæg for energistyring. Sideløbende konvertering af varmecentralen fra et damptil et lavtemperatur vandanlæg udføres af HOFOR. Solceller på tag mod gården, orientering syd Regnvandsopsamling. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ/alu med energiglas. FSC certificeret træ. Tætning af udvendige døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Optimering af det sekundære varmeanlæg ved udskiftning fra 1- til 2-strenget radiatoranlæg. Indvendig isolering af vinduesbrystninger. Optimering af varmecentralen med udskiftning af varmtvandsbeholder, nyt automatikanlæg og nye motorventiler m.v. Konvertering af varmecentralen fra et damp- til et lavtemperatur vandanlæg (udføres af HOFOR). 22 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

23 Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Etablering af individuelle brugsvandmålere til varmt og koldt vand med radiomoduler til fjernaflæsning. Etablering af anlæg til opsamling af regnvand til brug i fællesvaskeri. Etablering af nye hoved- og bimålere forberedt til fjernaflæsning for individuelt forbrug af solcellestrøm. Demonstrationsprojekt: Udarbejdning og etablering af smart system til fjernopsamling og visualisering af målerdata for el-, vand- og varmeforbrug i de enkelte lejligheder. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Opsamling af regnvand til brug i fællesvaskeri. Optimal udnyttelse af solcellers elproduktion. Smart system for optimering af ressourceforbrug. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Vinduer udskiftes til vinduer, der lever op til 2020-krav Teglbelægning udskiftes og der etableres solceller Facade mod Frimestervej og Landsdommervej Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 23

24 Klimaskærm, udsatte byområder og energioptimering 10. nørrebrogade 168 forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: ingen udsat byområde: Nørrebro Indsatsområde: Tidl. Nørrebro Park Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 2 Boligareal m 2 Erhvervsareal 425 m 2 Lokalplan Nr.165 Antal boliger 19 Opført / tilbygget 1902 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. i denne ejendom bliver bagvant og gavl efterisoleret udvendigt. Etageadskillelser og enkelte kældervægge efterisoleres, ventilatorer udskiftes til nye som er energibesparende, og varmerør efterisoleres. EGENFINANSIEREDE ARBEJDER: Udskiftning af radiatorer/opsætning af nye radiatorer og udskiftning af indreguleringsventiler. Udskiftning af brugsvandsrør. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Bagvant og evt. 2 mindre gavlspidser isoleres. Isolering af gavl, bagvant - udvendig. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelser mod uopvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Efterisolering af etageadskillelse mod loft. WC / bad Køkken Varmeanlæg Isolering af varmefordelingsrør kan godkendes Efterisolering af varmerør. støtteberettiget, jf. Energimærke. Afløb Kloak Vand Isolering af brugsvandsrør. Isolering af brugsvandsrør. Gas Ventilation Udskiftning af ventilatorer. Udskiftning til nye energibesparende ventilatorer. El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Efterisolering af enkelte vægge, som adskiller kold Isolering af vægge indvendig. og varm kælder. Byggeplads Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. 24 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

25 Etageadskillelse mod loft og kælder isoleres Facade mod Nørrebrogade Stor uisoleret bagvant isoleres Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 25

26 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 11. hørsholmsgade forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: ingen Udsat byområde: Nørrebro Indsatsområde: Tidl. Nørrebro Park Ejerforhold: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 1050 m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 19 Opført / tilbygget 1901 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. i denne ejendom udskiftes vinduer til nye lydisolerende lavenergi vinduer. Facaden istandsættes, og loft i gennemgang efterisoleres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Vinduer Udskiftning af vinduer mod gård og gade til koblede vinduer med lydisolering. Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer. FSC certificeret træ. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads KRAV: Isolering af loft i gennemgang. Isolering af loft i gennemgang. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. 26 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

27 Vinduer udskiftes til lydisolerende energivinduer Facade mod Hørsholmsgade Revner i murværk tætnes og istandsættes Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 27

28 klimaskærm og energioptimering + demonstrationsprojekt 12. nordre frihavnsgade 50 / a. l. drewsens vej 14 forventet reduktion af varmeforbrug: Besparelse i pct. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen - 52 % D B Energispring Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Uden for indsatsområde Ejerforhold: Privat udlejning Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 2094 m 2 Erhvervsareal 260 m 2 Lokalplan Nr. 162 Antal boliger 21 Opført / tilbygget 1895 Støtteberettigede udgifter opgjort til: Samlet projektøkonomi kr. Ejers egenfinansiering kr. Støtteforslag: Forbedring kr. Indfasningsstøtte kr. Vedligeholdelse kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. demonstrationsværdi: Vinduesintegreret ventilation: At afprøve en ny balanceret ventilationsløsning, der er under udvikling og som særligt er rettet mod forbedring af indeklimaet i ældre beboelsesejendomme. En prisbillig ventilationsløsning med stor varmegenvindingsgrad og lavt elforbrug. Indvendig isolering: At øge viden om fugtdannelse ved indvendig isolering med nyere diffusionsåbne tyndisoleringsplader i en ejendom med massivt murværk og bjælkeender, samt øge energibesparelse. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Udskiftning af skrå skifertag til skifertag med fast undertag. Tagrender og nedløb udskiftes. Nyt tagpap på den flade del af taget. Tagvinduer fjernes i pulterrum, men bevares i tørrerum. Nye ovenlyskupler Lyskasser lukkes og kælderydervæg opmures. Kælderydervægge fugtsikres, drænes, isoleres udvendigt og pudsrenoveres indvendigt. Udvendig belægning retableres med permeabel belægning. Rådskader udbedres. Gadefacade : Afrensning af facade. Facaden og sokkel istandsættes og eftergås. Indvendig isolering i udvalgte rum, hvor det er fugtteknisk forsvarligt. Gårdfacade : Udvendig isolering. Gadefacade : Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer og udskiftning af erhvervsvinduer. Gårdfacade : Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer og udskiftning af erhvervsvinduer. Ikke oprindelige døre udskiftes. Oprindelige døre istandsættes og energioptimeres. Istandsættelse bagtrappe. Udskiftning af nederste del af bagtrappe til støbt trappe. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum - udvendig. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Efterisolering af etageadskillelse mod loft. 30 m 2 solceller på tag mod gården, orientering syd/ øst. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Skybrudssikring af bygning. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Isolering af vinduesbrystninger. Isolering af facader udvendig. Isolering af facader indvendig. Miljøvenlig behandling af facader. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. DEMONSTRATIONSPROJEKT: Afprøvning af vinduesintegreret varmegenvinding. Tætning og energioptimering af udvendige døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Energibesparende lysarmaturer i trapperum. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum - udvendig. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Efterisolering af etageadskillelse mod loft. 28 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

29 Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Efterisolering af varmerør i kælder. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. KRAV: Etablering af rottestop på kloak. Spulebrønd, etablering af brønd i gård. Kloakledninger, etablering for brønd Etablering af individuelle forbrugsmålere. Isolering af vandrør. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Udskiftning af utætte kloakledninger. Retablering med permeable belægninger. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Isolering af vandrør. Gas Ventilation El / svagstrøm Energieffektiv belysning i fælles arealer. Belysning skal være energieffektiv i fælles arealer. Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Isolering af vinduesbrystninger og udvalgte udsatte lejligheder. Isolering af facader indvendig. DEMONSTRATIONSPROJEKT: Indvendig isolering ved mm diffusionsåben uorganiske materiale. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Vinduer udskiftes til støjreducerende energivinduer Facader mod Nrd. Frihavnsgade og A.L. Drewsens vej Gårdfacade isoleres udvendigt Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse 29

30 klimaskærm og energioptimering + demonstrationsprojekt 13. bartholinsgade 11 forventet reduktion af varmeforbrug: Støtteberettigede udgifter opgjort til: Besparelse i pct % D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen Udsat byområde: Nej Indsatsområde: Uden for indsatsområde Ejerforhold: Ejerforening Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal 603 m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 11 Opført / tilbygget 1880 Støtteforslag: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr. I alt kr. staten finansierer halvdelen: kr. x 50 % kr. demonstrationsværdi: At øge viden om energibesparelse, fugtdannelse og bedre indeklima ved at etablere et system ved genanvendelse af varmen fra afkastluften, evt. til opvarmning af kælder, der opnås mindre fugt i kælderen, samt et bedre indeklima i lejlighederne. EGENFINANSIEREDE ARBEJDER: Energibesparende LED lysarmaturer i trappeopgang. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tag til naturskifer, samt nyt fast undertag. Udskiftning af alle taginddækninger og kvisttage til zink. Efterisolering af tag. Efterisolering af kviste med evt. tyndt isoleringsmateriale. Brandkamme, skorstene eftergås. Kælder / fundering Facader / sokkel Gadefacade : Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Renovering af gesimser, Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. fordækninger, omramninger. Mild facaderensing. Pudsning og maling af underfacaden. Gårdfacade : Renovering af murværk og gesimser. Vinduer Gadefacade : Udskiftning/istandsættelse og energioptimering/ lydisolering af de eksisterende vinduer med koblede rammer / forsatsruder. Gårdfacade : Udskiftning/istandsættelse af de eksisterende vinduer til træ-alu. Gadefacade : Udskiftning/istandsættelse og energioptimering/lydisolering af de eksisterende vinduer. Gårdfacade : Udskiftning/istandsættelse af de eksisterende vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Energioptimering og tætning af udvendige hoveddøre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre mod gård og til kælder. Evt. efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum - udvendig Energioptimering og tætning af udvendige døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum - udvendig Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mod loft. Efterisolering af etageadskillelse mod loft med evt. 300 mm. WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende A-mærket. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af varmerør. 30 Bygningsfornyelse 2015 Byens fysik, Område- og byfornyelse

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af det indstillede projekt fuglekvarteret vest - ekstraordinær pulje Projektet i denne indstilling vedrører en privat udlejningsejendom i Nordvest beliggende

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 EJ LLEDV D G ED IST E AD R E ND SØ VIGERSLEV ALLÉ SJÆLØ R BOU LEVAR D TEGLHOLMEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2017

BYGNINGSFORNYELSE 2017 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2017 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER EKSTRAORDINÆRE PULJER I SUNDBY OG NORDVEST Med bygningsfornyelsen i 2017 bliver der, på tværs af byfornyelsespuljerne, i alt energirenoveret

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2016

BYGNINGSFORNYELSE 2016 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDRE NØRREBRO Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver der på tværs af byfornyelsespuljerne i alt energirenoveret og fremtidssikret 27

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af de indstillede projekter sydhavnen og fuglekvarteret Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver 27 ejendomme med 944 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 2. Baldersgade 67 3. Provstevej 10 4.

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING:

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2013 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7 2. Arnesvej 4-4A 3. Blåmejsevej

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2017

BYGNINGSFORNYELSE 2017 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2017 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2017 bliver der, på tværs af byfornyelsespuljerne, i alt energirenoveret og fremtidssikret

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Byfornyelse Bilag 2. vognmandsmarken. vibenshus runddel

Byfornyelse Bilag 2. vognmandsmarken. vibenshus runddel Byfornyelse 2013 INDSATSOMRÅDE: Bilag 2 vognmandsmarken vej s ård g y n j e byv g Lyn Skt. Kjeld PLADS ej v jagt vibenshus runddel INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE kort med udstillingsområde...3 1. Østerbrogade

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE & KlimakarRéen Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver der på tværs af byfornyelsespuljerne i alt energirenoveret og fremtidssikret

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2010

Bygningsfornyelse 2010 Bilag Bygningsfornyelse 00 Prioriteringsliste Ejendomme med kondemnable forhold:. Rantzausgade A-B / Jesper Brochmands Gade. Jacob Holms Gade / Reberbanegade 0-0A. Flensborggade 0 / Kongshøjgade. Ravnsborggade

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret. Ejerforhold: Pivat udlejning. Der er ingen kondemnable. Egenfinansiering: Støtteforslag: Ansøgt økonomi

Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret. Ejerforhold: Pivat udlejning. Der er ingen kondemnable. Egenfinansiering: Støtteforslag: Ansøgt økonomi Bygningsfornyelse 2011 INDSATSOMRÅDE: SUNDHOLMSKVARTERET Bilag 2 1 Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1 Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret Ejerforhold: Pivat udlejning. Der

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

bæredygtig byfornyelse

bæredygtig byfornyelse bæredygtig byfornyelse Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om toilet og bad i lejligheden? Trænger jeres ejendom til tætte vinduer eller nyt tag? Eller har I idéer til spændende projekter med store

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme stde I AF 2l,"4isr"- ffis?* l+':l*t Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lundbyesgade 13 8000 Arhus C 751-224478-001 Gyldigt 7 år lraz Energy08, Be06 version 4 Energimærkningen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Steen Blichers gade 19 8900 Randers 730-017790-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Oddervej 13 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-345534 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere