SUNDHEDSHUSLANGELAND 18/12/12PROJEKTFORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSHUSLANGELAND 18/12/12PROJEKTFORSLAG"

Transkript

1 SUNDHEDSHUSLANGELAND 18/12/12PROJEKTFORSLAG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Forord... 2 Almen orientering... 3 Området... 3 Dette projektforslag er udarbejdet af PJATTS Tegnestue og er udarbejdet med baggrund i udleveret opgaveoplæg Tværfaglig Projektopgave for 5. BK Efteråret Endvidere er projektforslaget udarbejdet med retningslinjerne som beskrevet i Projektbeskrivelse for Sundhedshus af februar Vision D visualiseringer... 5 Rumdisponering... 6 Kælderetage... 6 Med venlig hilsen PJATTS Tegnestue Stueplan sal sal... 9 Tirsdag d. 18. december 2012 Materialer Energitiltag - konstruktioner Tekniske installationer Økonomi Tidsplan Thomas Holm Alexander Eriksen Reference billeder Tegningsmateriale Jimmi Nielsen Peder Østergaard Steinunn Gudmundsdottir Andreas Bjerregaard 2

3 ALMEN ORIENTERING Den tidligere Rudkøbing Skole skal omdannes til hele Langelands sundhedshus. Efter lukning af akutfunktionen i Svendborg har regeringen tildelt 28 mio. kroner til Langeland kommune og Region Syddanmark for at forebygge og behandle de udsatte befolkningsgrupper, som befinder sig i udkantsdanmark. Langeland Kommunes vision for sundhuset er at er et hus, der fremmer sundheden på Langeland. Med effektfulde indsatser, der er skabt i et innovativt, fleksibelt og tværfagligt miljø i tæt dialog med borgerne. Husets rammer og miljø samt Langeland Kommunes vision har igennem projektet været nøgleordet som afspejles med det fælles indgangsparti som forbinder selve hovedbygningen med de tidligere gymnastiksale. Det bliver et Sundhedshus med tilgængeligheden for handicappede er i kvalitetsniveau B, således rullestolsbrugere kan komme overalt i bygningen med niveaufri adgang og indgangsdøre har tilpasset bredde derefter. OMRÅDET Sundhedshuset ligger med en kort afstand til det fredsfyldte Sydfynske Øhav med kig til Langelands broen. Ved siden Sundhedshuset befinder sig et idrætsanlæg som kan benyttes af øens beboere som er medvirkende til at området omkring Sundhedshuset bliver et centralt element i byen. Med kort afstand fra busstop ligger Sundhedshuset helt optimalt for besøgende der er brugere af den offentlige trafik. 3

4 VISION Sundhedshus Langeland - Sundhed på tværs Visionen med projektet er at ét hus skal være symbolet for hele Langelands sundhedsvision om at samle sundheds og borgerrettede ydelser under ét tag. Betydningen understreges i særdeleshed i indretningen og det udtryk og signal bygningen giver udadtil. Det er vigtigt at miljøet, efter ombygning, fordrer til et optimalt samarbejde imellem regionale-, kommunale- samt privatpraktiserende funktioner, hvorved eventuelle barrierer formindskes. Sundhedshuset er samlet i en bygning, som symbol for hele øens sundhed, hvorfor dennes funktioner ligeledes skal henvende sig til alle øens borgere på tværs af sociale lag, udsatte såvel som velfungerende borgere. Med denne vision, og placeringen af Sundhedshuset, er denne bygning medvirkende til at give trygge rammer for den enkelte borger med de ressourcer Sundhedshuset byder på samtidig med at de ansattes trivsel har været et centralt element i projektet. 4

5 3D VISUALISERING INDGANGSPARTI (NY TILBYGNING) Tilbygningen skal danne en bro der forbinder hoved bygningen med hallerne. Det skal være en samlet sundhedshus der gør at patient får et mere sammen hængende behandlingsforløb. Det udtryk vi har prøvet at skabe, er en åbent bygning der tager i mod borgerne. Den skal samle de forskellige faggrupper og patienter på øen. Udformning af de ydrer rammer, var at den skulle være et pejlemærke, som man nemt skulle kunne se fra broen. Der skulle være en ny begyndelse for forebyggelse af sygedomme for Langeland. Den nye tilbygning skal også rumme en elevator samt ventilationsanlæg for hele bygningen. INTERIØR Indbydende og brugervenlig er nøgleordene til receptionen som er placeret i indkomsthallen. Receptionens funktionalitet indebærer at skranken er handicapvenlig med forskellige niveauer og med skærpet venlighed i udformningen til kørestolsbrugere. Tæt på receptionen går en trappe på til hovedbygningens fordelergang på stueetagen. Ved siden af trappen placeres der en handicapvenlig elevator som ligeledes benyttes til sengeliggende patienter i tilfælde af akut transport til videre behandling. Denne elevator sikre niveaufri adgang til alle de fordelergange som indeholdt i bygningen. Indgangspartiet rummer endvidere ventearealer til stueetage samt til de kommunale fysioterapeuter der benytter de gamle gymnastiksale. For det menneskelige øje er det vigtigt at man i indgangspartiet, som besøgende har mulighed for at abstraherer fra eventuelle fordomme. Dette kan imødegås med kunst på vægge og en eventuel rindende vandkunst. 5

6 Misbrugskonsulent og socialpsykiatri Trappeopgang KÆLDERETAGE Viceværts afdeling: 45 m² Omklædningsrum og badefaciliteter: 97 m² Depot og teknikrum: 65 m² Jobcenter afdeling: 69 m² Fælles gangarealer: 164 m² Misbrug og socialpsykiatri: 111 m² 6 Misbrugskonsulent og socialpsykiatri Venterum Møderum til jobcenter Møderum Ansøgningsrum til jobcenter Toilet og bruseområde Vicevært Vicevært, depot Depot Trappeopgang Toilet og bruseområde Dameomklædning Personaleindgang Herreomklædning Teknikrum Indgangsparti

7 Trappeopgang STUEETAGE Personaleområde: 159 m² Jobcenter afdeling: 184 m² Fælles areal: 187 m² Toiletfaciliteter: 34 m² 7 Jobcenter, storkontor Jobcenter, storkontor Jobcenter, storkontor Jobcenter, storkontor Toiletfaciliteter Personalekantine Køkken Toilet Trappeopgang Jobcenter, enkeltmandskontor Jobcenter, storkontor Depot Lille møderum Indgangsparti

8 Psykolog behandlingsrum Trappeopgang 1. SAL Privatpraktiserende lægepraksis: 183 m² Fælles areal: 359 m² Psykolog afdeling: 59 m² Toiletfaciliteter: 46 m² 8 Psykolog behandlingsrum Sygeplejerske Sygeplejerske Sygeplejerske Toiletfaciliteter Trappeopgang Mødelokale Mødelokale Lægekonsultation Lægekonsultation Lægekonsultation Lægekonsultation Lægekonsultation Indgangsparti

9 Storrumskontor til hjemmeplejen Trappeopgang 2. SAL Forebyggelsescentret: 52 m² Syns og hørekonsulent: 16 m² Privatpraktiserende fysioterapeut: 60 m² Toiletfaciliteter: 26 m² 9 Hjemmeplejen, vagtkontor Hjemmeplejen, satellitfunktion Hjemmeplejen, klinik Hjemmeplejen, rent rum Hjemmeplejen, snavset rum Mødelokale Toiletfaciliteter Trappeopgang Fysioterapeut, behandlingsrum Fysioterapeut, behandlingsrum Forebyggelsescentret Syns og hørekonsulent Jordmoder Indgangsparti Jordmoder afdelingen: 34 m² Fælles areal: 304 m² Hjemmeplejen: 161 m²

10 MATERIALER Vægge Indvendigt benyttes kun materialer der har et begrænset niveau af kemiske stoffer. Det tilstræbes at benytte indeklimamærkede materialer idet der er tale om et sundhedshus, hvor netop indeklimaet er højtprioriteret. På nyopsatte let vægge benyttes indeklimamærkede gipsplader med glasvæv som overflade. Skiltning Døre og etageafsnit markeres med store synlige talafmærkninger som angiver hvilken etage man befinder sig på. Endvidere markeres de forskellige fagområder med lignende afmærkninger med lokalenummer samt den farvekode som afdelingen har. Hvor der er synlig murværk hvidpudses og spartles disse med efterfølgende glasvæv som overflade. Toiletfaciliteter markeres ligeledes med synlig og stor afmærkning. Gulve Gulve i indgangspartiet består af indeklimavenlig gummigulve som ikke afgasser. Endvidere er gulvet first choice blandt hospitaler og sundhedshuse. Gulvene er rengøringsvenlige og behagelig at færdes på. På hver etage skiltes der med hvilke fagområder der befinder sig på etagen. Lofter Lofter består af perforerede gipsplader som er lydabsorberende, hvilket bidrager til et godt indeklima. Disse plader er endvidere indeklimamærkede. Gulve markeres med den primærfarve som etagen har, hvorefter disse, fra ankomst til etagen, fordeler sig ud i de subsidiære farver der er på den respektive etage. 10

11 ENERGITILTAG KONSTRUKTIONER NYE KONSTRUKTIONER EKSISTERENDE KONSTRUKTIONER Nyt sort tegltag på eksisterende spær med 300 mm isolering. Kuldebro ved tagfod elimineres ved ombygningen. Skunkvægge fjernes således der udnyttes til tagfod. Alle vinduer udskiftes til lavenergiruder. ENERGITILTAG Efterisolering af eksisterende bygningsdele vil være et krav når disse er rentable investeringer. I Sundhedshuset er rentable konstruktioner medregnet i prisoverslaget. 100 mm udvendig efterisolering af den eksisterende hulmur. 11

12 TEKNISKE INSTALLATIONER PRISOVERSLAG ELEVATOR PRIS Der etableres handicapvenlig elevator som er centralt placeret i den nye tilbygning med direkte udgang til etagernes fordelergange. Elevatoren projekteres efter skærpet anvisninger fra Dansk Handicap Union, og elevatorens rummelighed muliggør transport af sengeliggende patienter. Rammebudgettet er det økonomiske udgangspunkt i projektet, og har været et styrende element i projektet. Dette er oplyst af Langelands Kommune som de økonomiske midler der er stillet til rådighed - hertil er de eksisterende gymnastiksale, på ca. 2,5 mio., udtrukket. I forbindelse med renoveringsprojektet er der udarbejdet et prisoverslag til bygherre som bliver det styrende budget ved godkendelse. VENTILATION Der placeres to nye energieffektive krydsvarmevekslere i den nye tilbygning som effektivt ventilerer hele bygningen. Disse to aggregater fordeler ventilationen således at øst og vestfløjen ventileres separat, og som derved medfører at installationsskakterne bliver mindre. RADIATORER Alle rør bliver udskiftet under renovering hvorefter radiatorerne udskiftes til en mere energieffektiv varmeoverflade. Udskiftningen medfører en bedre udnyttelse af fjernvarmen. EL Bygningens gamle el-net udskiftes til nyt for at bygningen kan leve op til nutidens standard. BRUGSVAND Ved at installere en isoleret akkumuleringstank på 3000 liter i kælderen, er dette med til at køre huset mere økonomisk. Ved eventuelt senere montering af solceller, kan solcellerne varme vandet op til omkring 50 grader, hvorefter fjernvarmen kun skal varme vandet op til 55 grader for at undgå legionella. Herudover vil der blive installeret nye vandrør, der hvor de gamle anses som gamle og kan være et potentielt vandskade problem. Rørende bliver ikke lavet af traditionelle galvaniseret rør, men af rustfrit stål med en legering af galvanisering. Disse rør bliver presset, med et system kaldet Presfix. RAMMEBUDGET PRIS Ombygning fra skole til sundhedshus kr. (herunder honorar, omkostninger til projektering m.v.) Indgangsparti 3.500,000 kr. Honorar, omkostninger til projektering og procesledelse kr. Kunst, inventar, vejrligsforanstaltninger og uforudsigelige udgifter kr. Ekstrabevilling til energioptimering kr. Total rammebudget Prisindex: 123,9 PRISOVERSLAG TIL BYGHERRE PRIS Grundudgifter kr. Bygge og anlægsudgifter kr. Inventar og udstyr ,00 Teknisk bistand og rådgivning kr. Administrative udgifter kr. Total anskaffelsessum (ekskl. moms) Prisindex: 136, kr kr. 12

13 TIDSPLAN SAMMENFATNING Tidsplan fremgår i mere detaljeret omfang af rådgiverkontrakten. De enkelte milepæle er udtrukket deraf, og fremgår nedenfor: Prisoverslaget overstiger det, af Langeland Kommune, udleveret budget med 5 %. Den overskridelse, kommer dog kun bygherre til gavn: Milepæl Deadline Radiatorsystemet omlægges med nyt rørsystem med nye energieffektive varmeflader, i tilknytning til en ny akkumuleringstank, således energiforbruget til opvarmning af varmt vand formindskes. Output - projektforslag Output - forprojekt Ansøgning til myndigheder Licitation Byggestart Aflevering til bygherre Nyt ventilationssystem med varmegenvinding der sikre at indeklimaet i sundhedshuset er optimal og tilpasset den enkelte bruger. Nyt tag som indeholder ekstra isolering, loft mv. De ovennævnte punkter gør at den fremtidige energiudgift reduceres markant. Total antal dage 438 dage 13

14 REFERENCEBILLEDER Udvendig pudset facadeisolering Personalekantine Mødelokaler med glasvægge Lys kontor/behandlingsrum Kunst på væggen Trappeopgang Mødelokaler med glasvægge Infostander ved reception 14

15 TEGNINGSMATERIALE TEGNINGSNAVN TEGNINGSNUMMER FORMAT Situationsplan PF_H1_N01 A3 Kælderplan PF_H1_N02 A3 Stueetage PF_H1_N03 A3 1. sal PF_H1_N04 A3 2. sal PF_H1_N05 A3 Facader mod nordøst og sydvest PF_H2_N01 A3 Facader mod nordvest og sydøst PF_H2_N02 A3 Snit A-A PF_H3_N01 A3 Snit B-B PF_H3_N02 A3 Snit C-C PF_H3_N03 A3 Snit D-D PF_H3_N04 A3 Rumskema, kælder og stueplan PF_H6_N02 A3 Rumskema, 1. sal og 2. sal PF_H6_N03 A3 15

16 N Modermatrikel 26a Grundareal: m² Hus 26a & 32 + tilbygning Bebygget areal: 2106 m² Eksist. bebyggelse: 2106 m² Nyt etageareal: 183 m² I alt: 2289 m² Bebyggelsesprocent: Etageareal Grundens størrelse x 100% 2106 m² m² x 100% = 3.97% Fremtidige bebyggelser: Maksimalt m² (25%) Noter: Parkeringsmuligheder: Terrænkote: Alle koter iht. DVR90 Projekt Projektforslag Emne Situationsplan PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 ANVE AB : 750 TLF:

17 PF_H3_N03_Færdig A B C D UP 1 1 PF_H3_N04_Færdig Vicevært 27 m² PF_H3_N04_Færdig 0.02 Depot 18 m² PF_H3_N01_Færdig Gang UP 2 Depot 55 m² m² 0.14 DN Toilet Toilet UP 6 m² PF_H3_N02_Færdig m² Møderum Kontor PF_H3_N02_Færdig Trapper UP 0.08 Omklædning Damer Gang Omklædning Herre m² 19 m² m² 32 m² 0.15 Jobcentret Møderum Trapper 20 m² 29 m² 52 m² Brusebad Damer Brusebad Herre m² 20 m² 13 m² m² 0.04 Møderum Møderum Teknikrum UP 14 m² 8 m² Teknik 2 m² 3 33 m² Gang Gang Teknikskakt 73 m² 52 m² 4 2 m² UP PF_H3_N01_Færdig A B PF_H3_N03_Færdig C D Projekt Projektforslag SAG: 5BKE _Kælder_Færdig Emne Kælderplan PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 ANVE JN TLF:

18 PF_H3_N03_Færdig A B C D UP 1 1 PF_H3_N04_Færdig Køkken 11 m² Toilet Toilet m² 4 m² Toilet 1.17 PF_H3_N02_Færdig Forrum m² Kontor PF_H3_N02_Færdig 4 m² Trapper Kontor Kontor 1.11 Kontor 26 m² Kontor Kontor Kontor Trapper 19 m² m² 31 m² UP DN Forrum m² 22 m² 32 m² 33 m² 22 m² UP DN Depot 10 m² Handicap toilet m² m² Venterum/gang 21 m² UP Teknik 3 2 m² Mødelokale Gang Teknik 13 m² 132 m² 4 3 m² PF_H3_N04_Færdig 1.01 Kantine 124 m² PF_H3_N01_Færdig UP PF_H3_N01_Færdig A B PF_H3_N03_Færdig C D Projekt Projektforslag SAG: 5BKE _Stueplan_Færdig Emne Stueplan PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 JN ANVE TLF:

19 A PF_H3_N03_Færdig B C D UP 1 1 PF_H3_N04_Færdig Behandlingsrum Gang m² 59 m² Toilet Toilet PF_H3_N02_Færdig m² Forrum 6 m² 2.20 PF_H3_N02_Færdig Depot 2.17 Trapper Mødelokale Mødelokale m² Depot m² Toilet m² Trapper 2.04 UP20 m² DN 19 m² 35 m² Handicap toilet 5 m² Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor UP22 m² DN Behandlingsrum 11 m² m² 17 m² 18 m² 30 m² 29 m² 19 m² Toilet Teknik 5 m² 3 2 m² Behandlingsrum 2.27 Gang m² Gang 48 m² Teknik 93 m² 4 3 m² Behandlingsrum 31 m² 2.02 Behandlingsrum 19 m² PF_H3_N04_Færdig PF_H3_N01_Færdig Venterum 46 m² PF_H3_N01_Færdig A B PF_H3_N03_Færdig C D Projekt Projektforslag SAG: 5BKE _1. Sal_Færdig Emne 1.Sal PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 AB ANVE TLF:

20 PF_H3_N03_Færdig A B C D UP Kontor 18 m² PF_H3_N04_Færdig 3.02 PF_H3_N04_Færdig Kontor 34 m² 3.07 Gang PF_H3_N01_Færdig 71 m² 3.03 Kontor 2 16 m² Handicap toilet m² PF_H3_N02_Færdig Toilet Vagtrum PF_H3_N02_Færdig Måtte Måtte m² Kontor Trapper Behandlingsrum Behandlingsrum 3.12 Mødelokale m² Depot 34 m² 21 m² DN 30 m² 30 m² Toilet m² Depot Behandlingsrum Kontor 14 m² 14 m² 30 m² 14 m² DN m² Forrum m² Teknik Kontor Trapper 3 2 m² 77 m² 30 m² Depot Gang 16 m² Teknik 86 m² 4 3 m² Venterum 45 m² PF_H3_N01_Færdig A B PF_H3_N03_Færdig C D Projekt Projektforslag SAG: 5BKE _2. Sal_Færdig Emne 2.Sal PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 ANVE JN TLF:

21 C B A C B A 04_OK Hanebånd 13000?? 04_OK Hanebånd_Færdig _2. Sal _1. Sal _Stueplan ,1_Tilbygning_Færdig 1357?? 03_2. Sal 9600?? 02_1. Sal 6200?? 01_Stueplan ? 06_Sokkelhøjde? 1567? 00,1_Tilbygning_Færdig _Kælder 0?? 00_Kælder 0 PF_H3_N04_Færdig 1 : 100 Projekt Projektforslag Emne Snit PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 ANVE JN : 100 TLF:

22 ? 04_OK Hanebånd_ ???? 03_2. Sal_Færdig _1. Sal_Færdig _Stueplan_Færd ,1_Tilbygning_F 1357? 00_Kælder 0 PF_H3_N03_Færdig 1 : 100 Projekt Projektforslag Emne Snit PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 AB JN : 100 TLF:

23 A B C D A B C D 04_OK Hanebånd 13000?? 04_OK Hanebånd_Færdig ng_færdig _2. Sal _1. Sal ?? 03_2. Sal_Færdig 9600?? 02_1. Sal_Færdig _Stueplan?? 01_Stueplan_Færdig? ?? 06_Sokkelhøjde 00,1_Tilbygning_Færdig _Kælder 0?? 00_Kælder 0 PF_H3_N02_Færdig Projekt Projektforslag Emne Snit PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 AB JN TLF:

24 _OK Hanebånd 13000?? 04_OK Hanebånd_Færdig? 04_OK Hanebånd _2. Sal 9600?? 03_2. Sal_Færdig? 03_2. Sal _1. Sal _Stueplan ,1_Tilbygning_Færdig 1357?? 02_1. Sal_Færdig? 02_1. Sal ?? 01_Stueplan_Færdig? ? 06_Sokkelhøjde? 1567? 00,1_Tilbygning_Færdig _Kælder 0?? 00_Kælder? 00_Kælder 0 0 PF_H3_N01_Færdig 1 : 100 Projekt Projektforslag Emne Snit PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 JN AB : 100 TLF:

25 Facade mod nordvest Facade mod sydøst Projekt Projektforslag Emne N/S Facader PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 ANVE JN TLF:

26 Facade mod sydvest Facade mod nordøst Projekt Projektforslag Emne N-Ø/S-V facader PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 ANVE JN TLF:

27 1. sal Nummer Navn m2 Level 2.01 Behandlingsrum 31 m² 02_1. Sal_Færdig 2.02 Behandlingsrum 19 m² 02_1. Sal_Færdig 2.03 Behandlingsrum 31 m² 02_1. Sal_Færdig 2.04 Behandlingsrum 19 m² 02_1. Sal_Færdig 2.05 Behandlingsrum 16 m² 02_1. Sal_Færdig 2.06 Teknik 3 m² 02_1. Sal_Færdig 2.07 Gang 59 m² 02_1. Sal_Færdig 2.08 Trapper 20 m² 02_1. Sal_Færdig 2.09 Mødelokale 19 m² 02_1. Sal_Færdig 2.10 Mødelokale 35 m² 02_1. Sal_Færdig 2.11 Depot 12 m² 02_1. Sal_Færdig 2.12 Teknik 2 m² 02_1. Sal_Færdig 2.13 Handicap toilet 11 m² 02_1. Sal_Færdig 2.14 Toilet 6 m² 02_1. Sal_Færdig 2.15 Forrum 13 m² 02_1. Sal_Færdig 2.16 Toilet 6 m² 02_1. Sal_Færdig 2.17 Toilet 5 m² 02_1. Sal_Færdig 2.18 Toilet 5 m² 02_1. Sal_Færdig 2.19 Kontor 18 m² 02_1. Sal_Færdig 2.20 Depot 14 m² 02_1. Sal_Færdig 2.21 Kontor 17 m² 02_1. Sal_Færdig 2.22 Kontor 18 m² 02_1. Sal_Færdig 2.23 Kontor 30 m² 02_1. Sal_Færdig 2.24 Kontor 29 m² 02_1. Sal_Færdig 2.25 Trapper 22 m² 02_1. Sal_Færdig 2.26 Gang 48 m² 02_1. Sal_Færdig 2.27 Gang 93 m² 02_1. Sal_Færdig 2.28 Venterum 46 m² 02_1. Sal_Færdig 2. Sal Nummer Navn m2 Level 3.01 Kontor 18 m² 03_2. Sal_Færdig 3.02 Kontor 34 m² 03_2. Sal_Færdig 3.03 Kontor 16 m² 03_2. Sal_Færdig 3.04 Kontor 34 m² 03_2. Sal_Færdig 3.05 Depot 16 m² 03_2. Sal_Færdig 3.06 Teknik 3 m² 03_2. Sal_Færdig 3.07 Gang 71 m² 03_2. Sal_Færdig 3.08 Trapper 21 m² 03_2. Sal_Færdig 3.09 Behandlingsrum 30 m² 03_2. Sal_Færdig 3.10 Behandlingsrum 30 m² 03_2. Sal_Færdig 3.11 Handicap toilet 8 m² 03_2. Sal_Færdig 3.12 Toilet 4 m² 03_2. Sal_Færdig 3.13 Teknik 2 m² 03_2. Sal_Færdig 3.14 Forrum 10 m² 03_2. Sal_Færdig 3.15 Toilet 4 m² 03_2. Sal_Færdig 3.16 Mødelokale 30 m² 03_2. Sal_Færdig 3.17 Depot 14 m² 03_2. Sal_Færdig 3.18 Depot 14 m² 03_2. Sal_Færdig 3.19 Behandlingsrum 30 m² 03_2. Sal_Færdig 3.20 Kontor 14 m² 03_2. Sal_Færdig 3.21 Vagtrum 12 m² 03_2. Sal_Færdig 3.22 Kontor 77 m² 03_2. Sal_Færdig 3.23 Trapper 30 m² 03_2. Sal_Færdig 3.24 Gang 86 m² 03_2. Sal_Færdig 3.25 Venterum 45 m² 03_2. Sal_Færdig Projekt Projektforslag Emne Rumskema_1. Sal+2. Sal PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 AB ANVE TLF:

28 Kælder Nummer Navn m2 Level 0.01 Vicevært 27 m² 00_Kælder 0.02 Depot 18 m² 00_Kælder 0.03 Depot 28 m² 00_Kælder 0.04 Teknik 33 m² 00_Kælder 0.05 Teknikskakt 2 m² 00_Kælder 0.06 Gang 55 m² 00_Kælder 0.07 Trapper 20 m² 00_Kælder 0.08 Brusebad 13 m² 00_Kælder Damer 0.09 Toilet 6 m² 00_Kælder 0.10 Omklædnin 29 m² 00_Kælder g Damer 0.11 Gang 16 m² 00_Kælder 0.12 Teknikrum 2 m² 00_Kælder 0.13 Omklædnin 32 m² 00_Kælder g Herre 0.14 Toilet 6 m² 00_Kælder 0.15 Brusebad 11 m² 00_Kælder Herre 0.16 Jobcentret 52 m² 00_Kælder 0.17 Møderum 17 m² 00_Kælder 0.18 Møderum 14 m² 00_Kælder 0.19 Kontor 19 m² 00_Kælder 0.20 Møderum 8 m² 00_Kælder 0.21 Møderum 18 m² 00_Kælder 0.22 Trapper 20 m² 00_Kælder 0.23 Gang 52 m² 00_Kælder 0.24 Gang 73 m² 00_Kælder Stueplan Nummer Navn m2 Level 1.01 Kantine 124 m² 01_Stueplan_Færdig 1.02 Køkken 11 m² 01_Stueplan_Færdig 1.03 Toilet 4 m² 01_Stueplan_Færdig 1.04 Forrum 4 m² 01_Stueplan_Færdig 1.05 Depot 13 m² 01_Stueplan_Færdig 1.06 Mødelokale 13 m² 01_Stueplan_Færdig 1.07 Teknik 3 m² 01_Stueplan_Færdig 1.08 Trapper 20 m² 01_Stueplan_Færdig 1.09 Kontor 19 m² 01_Stueplan_Færdig 1.10 Kontor 31 m² 01_Stueplan_Færdig 1.11 Forrum 10 m² 01_Stueplan_Færdig 1.12 Toilet 4 m² 01_Stueplan_Færdig 1.13 Toilet 10 m² 01_Stueplan_Færdig 1.14 Teknik 2 m² 01_Stueplan_Færdig 1.15 Handicap toilet 8 m² 01_Stueplan_Færdig 1.16 Kontor 31 m² 01_Stueplan_Færdig 1.17 Kontor 26 m² 01_Stueplan_Færdig 1.18 Venterum/gang 21 m² 01_Stueplan_Færdig 1.19 Kontor 22 m² 01_Stueplan_Færdig 1.20 Kontor 32 m² 01_Stueplan_Færdig 1.21 Kontor 33 m² 01_Stueplan_Færdig 1.22 Trapper 22 m² 01_Stueplan_Færdig 1.23 Gang 132 m² 01_Stueplan_Færdig Projekt Projektforslag Emne Rumskema_Kælder+Stueplan PROJEKTNAVN: BYGHERRE: Henrik Kryger, EAL NOTE: ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET SAG: 5BKE12-01 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala VIRKSOMHEDENS PROJEKT ID A3 5BKE12-01 AB ANVE TLF:

KONCEPTANALYSE ODENSE KOMMUNE DEN GRØNNE HAL - STIGE Ø

KONCEPTANALYSE ODENSE KOMMUNE DEN GRØNNE HAL - STIGE Ø G7 GRUPPEN - MUNKE MOSE ALLÉ 9-5000 ODENSE C - TLF 65 66 00 00 - E-MAIL INFO@G7.DK - WEB WWW.G7.DK JIMMI NIELSEN & PEDER ØSTERGAARD, 5BK B - E2012, ERHVERVSAKADAMIET LILLEBÆLT KONCEPTANALYSE ODENSE KOMMUNE

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Toftlund

Etablering af Sundhedshus i Toftlund Projektbeskrivelse - Overordnet Byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Toftlund Januar 2015 Senest ajourført den 28. januar 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE... 3 1.1 Baggrund...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 1 DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 2 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s. 3 1.2. Oversigtskort......s.

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov

Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov August 2011 Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Anlægsmasterplan for Regionspsykiatrien Randers August 2011 Kunde Psykiatri

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Hvert af lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse har henvendte sig med vedlagte ønsker til budget 2013.

Hvert af lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse har henvendte sig med vedlagte ønsker til budget 2013. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til ØU Ønsker til budget 2013 fra lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse Hvert af lokaludvalgene

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, DYBKÆR SPECIALSKOLE Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, SILKEBORG KOMMUNE, DATO 20. SEPTEMBER 2012 1 Bygherre: Silkeborg Kommune, Ejendomme Rådgivning

Læs mere