Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet"

Transkript

1 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007

2 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007 Kære Forældre og Pårørende Som chef for II Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet er jeg ansvarlig for de første 4 måneders samlede uddannelse (Hærens Basis Uddannelse, HBU) samt for elementer i den efterfølgende reaktionsstyrkeuddannelse, HRU, som er den uddannelse, der fører op mod udsendelse i en international mission. Efter endt værnepligt vælger nogle at fortsætte i Hæren med henblik på en længerevarende karriere, mens andre vælger at blive i kortere tid. Det indledende skridt er i alle tilfælde en beslutning om at melde sig til reaktionsstyrkeuddannelsen med en efterfølgende udsendelse for øje. Det er en stor beslutning for den enkelte, og pårørende vil blive påvirket heraf. Det er derfor af stor betydning for mig, at alle involverede i denne proces har det bedst mulige beslutningsgrundlag. Det er min hensigt med denne folder at give en overordnet og indledende information, således I får lyst til at besøge os den 24. marts 2007, hvor vi gennemfører Åbent Hus. Under Åbent Hus vil I få lejlighed til at kigge ind i vores hverdag og udbygge jeres viden om HBU og HRU samt mulighederne for en længerevarende karriere i Hæren. På denne dag er jeg hjulpet af en række meget kompetente personer, der bl.a. omfatter folk, som netop er hjemkommet fra udsendelse i Irak og Afghanistan, de som er udpeget til at skulle udsendes med jeres pårørende, karrierevejledere samt andre. Der vil blive lejlighed til at se og afprøve noget af det materiel og de uniformer, som vi bruger, og der vil ligeledes blive lejlighed til at stille alle de spørgsmål, som I måtte have, Jeg ser frem til at møde jer alle til Åbent Hus. P.H. BOYSEN oberstløjtnant Bataljonschef Postadresse: II Uddannelsesbataljon/ 2 Brigade Gardehusarregimentet Antvorskov Kaserne 4200 Slagelse Besøgsadresse: Bygning 32 ØST Antvorskov Kaserne 4200 Slagelse Telefon: Administrationsbefalingsmand II Uddannelsesbataljon Telefax: Hjemmeside: 2

3 1. HÆRENS BASIS UDDANNELSE Hærens Basis Uddannelse er Hærens nye værnepligtsuddannelse. Formålet med uddannelsen er at uddanne de værnepligtige, således at de i hold af ca mand kan overleve i uvant miljø samt gennemføre begrænsede kampopgaver så som bevogtning, posttjeneste, patruljetjeneste og adgangskontrol. Patruljetjeneste under Hærens Basis Uddannelse. Uddannelsen forløber over fire måneder og er, som navnet antyder, en basisuddannelse. Den indeholder fag som førstehjælp, idræt, våbenuddannelse, kortlære og småstyrkers kamp. Uddannelsen giver endvidere den værnepligtige en introduktion til fredsstøttende operationer, m.v. Under uddannelsen får soldaten udleveret Hendes Majestæt Dronningens navnetræk, som bæres på skuldrene og markerer, at soldaten fra dette tidspunkt er Gardehusar. Dette symbol bæres kun af soldater uddannet ved Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet. Uddannelsen afsluttes med en kontroløvelse. Denne øvelse markerer, at Gardehusaren er færdig med sin værnepligt. Efter endt værnepligt hjemsendes Gardehusaren såfremt han/hun ikke ønsker videre ansættelse i Forsvaret. 2. HÆRENS REAKTIONSSTYRKE UDDANNELSE Såfremt Gardehusaren efter endt værnepligt vurderes egnet, kan han/hun vælge at tegne kontrakt med Forsvaret. Kontrakten tegnes med henblik på at gennemføre Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse med efterfølgende udsendelse i en international mission. I øjeblikket udsendes der enheder fra Gardehusarregimentet til Irak og Afghanistan. Missionsområderne ændrer sig i takt med den politiske udvikling, og det er som bekendt netop blevet besluttet at trække den danske bataljon i Irak hjem til august i år. Omvendt kan der også dukke nye missioner op i et af verdens brandpunkter. Danske Gardehusarer i Afghanistan. Forudsætningen for at gennemføre Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse er tilfredsstillende gennemførelse af Hærens Basis Uddannelse. Formålet med uddannelsen er at uddanne og samarbejde en eskadron til at løse opgaver under fredsstøttende operationer. Uddannelsen har en varighed af ca. otte måneder, hvor 3

4 Gardehusaren uddannes på forskelligt materiel og lærer at samarbejde i rammen af gruppe (seks soldater), deling (ca. 23 soldater) og eskadron (ca. 90 soldater). Efter gennemførelse af Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse udsendes Gardehusaren i ca. et halvt år. I ø jeblikket har Danmark udsendt styrker til: Sudan Gardehusarregimentet har for øjeblikket udsendt en spejdereskadron til Irak. Tidligere på året havde regimentet ligeledes en bataljonsstab i Irak samt en let opklaringseskadron i Afghanistan. Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse er opdelt i flere dele. Første del indeholder funktionsuddannelse, hvor Gardehusaren uddannes, således at han/hun kan varetage sin funktion tilfredsstillende. Herudover gennemføres gruppe- og delingsuddannelsen, således at Gardehusaren kan virke i rammen af gruppen og delingen. I uddannelsens anden del gennemføres en række øvelser på eskadrons- og bataljonsni- Disse har til formål at øve tidligere indlærte færdigheder i en større taktisk veau. ramme. Gruppe til fods på patrulje i Irak 4

5 HBU GHR FEB MAJ 07 HRU/GHR 4 SPEJDERESKADRON JUN 07 FEB 08 FRE OPS FEB 08 AUG 08 HBU: HRU: FREOPS: GHR: Hærens Basisuddannelse (værnepligt) Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse 07 Fredsstøttende operation (udsendelse) Gardehusarregimentet Forløb af Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og udsendelse. I den sidste del af forløbet gennemføres en missionsspecifik uddannelse, der forbereder den enkelte Gardehusar samt eskadronen til den aktuelle mission. For hold juni 2007 vil det samlede forløb med Hærens Basis Uddannelse, Hærens Reakti- onsstyrke Uddannelse, og udsendelse se så således ud: Som det ses af figuren, gennemføres uddannelsen i et samlet forløb uden pauser. Der vil selvfølgelig blive afholdt ferier, og som hovedregel vil Gardehusaren have fri i weekenderne. Vi kender endnu ikke missionsområdet, som 4 Spejdereskadron skal udsendes til efter endt uddannelse, da dette afhænger af den politiske udvikling og de efterfølgende militære overvejelser og beslutninger. Såfremt der ikke er en mission til eskadronen i februar 2008, vil alt personel blive tilbudt en kontrakt med Forsvaret m.h.p. at blive udsendt så hurtigt som muligt. Vi vil løbende orientere Gardehusarerne om den politiske og militære udvikling. 3. OPTAGELSESKRAV For at komme i betragtning til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse skal Gardehusaren have gennegået Hærens Basis Uddannelse med tilfredsstillende resultat. Gardehusarer, der ikke har dansk statsborgerskab, skal søge dispensation hos Forsvarsministeriet (det er vi selvfølgelig behjælpelige med). En Gardehusar beundrer udsigten under en udsendelse til Afghanistan. 5

6 M.h.p. at bedømme om Gardehusaren har gennemgået Hærens Basis Uddannelse tilfredsstillende, evaluerer vi løbende den enkelte Gardehusar, således at både vi og Gardehusaren kender uddannelsesniveauet. Udvælgelsen til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse er et samspil mellem Gardehusarens evner og ønsker, Forsvarets behov samt enhedens bedømmelse. 4. LØN- OG AFTALEFORHOLD Under gennemførelsen af Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse ansættes Gardehusaren som konstabelelev. Umiddelbart før udsendelse udnævnes Gardehusaren til konstabel. Nedenstående figur beskriver ansættelsesforholdet under Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og under udsendelse. Konstabelelev Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse - 8 måneder Konstabel Udsendelse Ca.27 uger Ansættelsesforhold under Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og udsendelse Hærens reaktionsstyrke Uddannelse. Som konstabelelev i Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse er man underlagt en række løn- og aftalebestemmelser. Disse bestemmelser indebærer, at man får en basisløn og et mili- tærtillæg jævnfør nedenstående. Militærtillæg Årligt Månedligt Konstabelelev 1.462,62 pr. md , ,41 Man har i gennemsnit en 37 timers arbejdsuge, idet arbejde ud over denne norm kompenseres som afspadsering eller økonomisk. Såfremt man har tjeneste om natten eller lørda- søndage eller helligdage, får man et mindre timetillæg. Ydermere optjener man øvel- ge, sestillæg, der modsvarer en dagløn under øvelser. Herudover er man underlagt ferieloven og endelig indkvarteres man på kasernen uden beregning. Som konstabelelev får man sit sygesiklæge. Man kan dog f ortsat tillige anvende Forsvarets ringsbevis tilbage og kan anvende egen infirmerier. Patrulje i Afghanistan 5.2. Udsendelse. Som udsendt konstabel er man ansat på en tidsbestemt kontrakt i ca. 7 måneder. Under denne kontraktform er man i grove træk underlagt de samme løn- og aftalebestemmel- 6

7 ser, som man er som konstabelelev, idet dog basislønnen er lidt højere. Infanterigruppe på arbejde i Irak. Desuden får man som udsendt stillet gratis indkvartering til rådighed, ligesom kost betales af Forsvaret. Som udsendt har man normalt mulighed for at holde tre ugers leave (orlov), og Forsvaret betaler rejse til og fra missionsområdet. Optjent ferie afvikles efter den internår man hjemsendes. nationale tjeneste eller udbetales på feriegiro, Udover tidligere nævnte løn og ydelser får man som udsendt endvidere et skattepligtigt FN-tillæg og et skattefrit udetillæg. Årligt Månedligt Militærtillæg Konstabel ,87 pr. md. Skattepligtigt FN-tillæg Skattefrit Ude-tillæg, NATO Konstabel 5.443,14 kr. pr. mdr 7.193,90 kr. pr. mdr. Lejrliv Soldater holder formen ved lige under udsendelse. 7

8 5. PERSONGALLERI. På de følgende billeder ses en del af eskadronsledelsen, som skal danne grundstammen i den eskadron, som Gardehusarregimentet skal opstille til udsendelse i februar I får mulighed for at møde dem personligt den 24. marts Såfremt I allerede nu eller senere i uddannelsesforløbet måtte have spørgsmål, som I gerne vil drøfte med Eskadronschefen, er der mulighed for at skrive til ham direkte på Eskadronschef Kaptajn Garry Palin Tsang Næstkommanderende Premierløjtnant Rasmus Munch Delingsfører 1 Deling Premierløjtnant C.V. Nielsen Delingsfører 2 Deling Premierløjtnant A.S. Larsen 8

08.2 ts Dag e rsvar Fo

08.2 ts Dag e rsvar Fo Forsvarets Dag 08.2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang Indhold nr. 2 Spejdereskadronen Irak hold 6 erklæres hermed for nedlagt. 3 Der blev testet grænser.............................. 4 Navnenyt.........................................

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Gardehusaren. Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold

Gardehusaren. Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold Gardehusaren Nr. 6 - december 2006 6. årgang Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold Indhold nr 6 Regimentschefens Jule og Nytårshilsen...3 Farvel til

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 8 - oktober 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 8 2004 Jubilarstævne og forældredag

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Kamptropperne 3 1991 2000.

Kamptropperne 3 1991 2000. Jydske Dragonregiment. Kamptropperne 3 1991 2000. SEPTEMBER 2012 Leopard kampvogn på vej fra Split til Tuzla i Bosnien. 2 Indholdsfortegnelse. Forord. 5 Indledning. 6 Erfaringer med en panserbataljon s

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

magasinet Parat til en tørn mere

magasinet Parat til en tørn mere magasinet nr. 3 / SEPTEMBEr 2010 6 Fra forligstekst til praksis i hjemmeværnet 16 Interview med hustru til udsendt soldat 41 TEMA: Kvinder i hjemmeværnet Parat til en tørn mere 52 Fra ansøgning til kontrakt

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

2. årgang Nr. 2 april 2007

2. årgang Nr. 2 april 2007 2. årgang Nr. 2 april 2007 1 Indhold 3 Lederen 4 Med Kaptajn Kock i Sudan - tredje og sidste del 6 Du bli'r hvad du tænker - FOKUS 8 Åbent Hus på Skive Kaserne 10 Adventure Training, Wet Climber 2-2006

Læs mere

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Vi ses på havnen! Stort jubilæumsshow på havnen i Aalborg lørdag den 18. juni Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende, Syd-oplag tirsdag den 14. juni

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 DECEMBER 2013 99. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Danske Artilleriregiment, Hjertingvej

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet News Medlemsmagasin No. 2 Maj 2012 Danske jægersoldater og frømænd underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet yder værdifuld frivillig indsats [læs side 8-9] Ny forsvarschef ser

Læs mere

OFFICEREN. Civil eller militær chef for FPS? Fagbladet 02 / APRIL 2015. Nr. www.hod.dk

OFFICEREN. Civil eller militær chef for FPS? Fagbladet 02 / APRIL 2015. Nr. www.hod.dk Fagbladet OFFICEREN 02 / APRIL 2015 Civil eller militær chef for FPS? Nr. www.hod.dk 2-2015 1 FORMANDEN HAR ORDET Det lyder næsten for godt til at være sandt men Formand, Niels Tønning niels@hod.dk Officerernes

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen Indhold Resume 3 Baggrund, formål og metode 3 Baggrund 3 Formålet med undersøgelsen 3 Tidligere undersøgelser 3 Danske undersøgelser 3 Internationale undersøgelser 3 Metode 3 Hvordan er deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 1 Menig gardehusar med kæreste, 1885.Professor Vilh. Rosenstand Tilhører Gardehusarregimentets

Læs mere

SOLDATER EFTER UDSENDELSE

SOLDATER EFTER UDSENDELSE Hjemvendte soldater SOLDATER EFTER UDSENDELSE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 12:01 STÉPHANIE VINCENT LYK-JENSEN ANE GLAD JULIE HEIDEMANN MALENE DAMGAARD 12:01 SOLDATER EFTER UDSENDELSE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere