PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Svære tal...side 2. Budgetforslag 2012 Strukturelle omstillinger...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Svære tal...side 2. Budgetforslag 2012 Strukturelle omstillinger..."

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder Svære tal...side 2 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen Øvrige illustrationer: Phillip Drago Jørgensen, Lars Gundersen, JCI, Colourbox Redaktionen kan kontaktes på eller Budgetforslag 2012 Strukturelle omstillinger...side 3 Patienten i centrum En ny og samlet ambulant psykiatri...side 4 Merete Nordentoft om fakta Selvmord blandt psykiatriske patienter - hvad er op og ned...side 5 Patienter med anden etnisk baggrund Bliv bedre i kulturmødet...side 7 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri 60 % af hjemløse har psykisk sygdom eller stofmisbrug...side 8 PS Kort Nyt...Side10 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Svære tal Netop i disse dage drøfter MED-udvalg og regionsråd de forslag til omstillinger, som ændringer i næste års budget kræver. Region Hovedstadens Psykiatri skal finde besparelser for 57,8 mio.kr. Så ja, psykiatrien er trængt på økonomien, ligesom det øvrige sundhedsvæsen. Men samtidig tilføres også nye midler øremærket bestemte behandlingsområder primært til ikke-psykotiske patienter. Samlet set har RHP således ikke fået reduceret sit budget gennem de sidste fire år. Men midlerne er blevet rokeret rundt, og udfordringen for hospitalet er at benytte budgetændringerne konstruktivt ved at omlægge ressourcerne, så flest muligt patienter får den bedst mulige behandling. Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen Hvordan man får mest ud af ressourcerne vil altid være til debat ligesom psykiatrien i øvrigt. Et eksempel på det fik vi tidligere på måneden, da nyheden om, at selvmordsraten blandt psykiatriske patienter i Danmark er 18 gange højere end blandt svenske patienter, ramte os. Dagblade, webmedier og radio bragte historier. Patientforeninger, redaktører og politikere og ansatte i psykiatrien - stod klar med en kommentar om de rystende dårlige forhold i den danske psykiatri, og fandt begrundelser i både satspuljefinansiering og en manglende national handlingsplan for psykiatrien. Dårlig omtale er altid skidt - for psykiatriens patienter, pårørende og personale er dårlig omtale direkte skadelig. Det vækker uro og bekymring, for hvem vil behandles eller arbejde i en psykiatri, hvor 18 gange flere begår selvmord end i Sverige? Tallene var imidlertid forkerte. Selvmordsraten i Danmark er ikke 18 gange så høj som i Sverige den er derimod dobbelt så høj i Sverige, som den er i Danmark. Nordisk Ministerråd, som stod bag tallene, havde lavet en fejl. Det er ærgerligt, når meningsdannere så ukritisk løber med på en medieskabt virkelighed og medvirker til at tegne endnu et billede af en dårlig dansk psykiatri på baggrund af så åbenlyst absurde tal. Og endnu mere ærgerligt, når vi også internt i psykiatrien bidrager til at give psykiatrien et ufortjent ringe image. Psykiatrien i Danmark er god hvilket mange korrekte tal underbygger. Psykiatrien bliver vurderet højt i patienttilfredshedsundersøgelser, og Region Hovedstadens Psykiatri er netop blevet akkrediteret som en af de bedste psykiatrier i verden. Og hvad angår selvmord blandt patienterne, så er tallet faldet de sidste mange år i takt med, at vi har udbygget forebyggelsesindsatsen. Det fortæller Danmarks førende ekspert på området, professor Merete Nordentoft, mere om i nærværende nummer af PsykiatriNyt. Dårlig omtale er altid skidt for psykiatriens patienter, pårørende og personale er dårlig omtale direkte skadelig. Det vækker uro og bekymring, for hvem vil behandles eller arbejde i en psykiatri, hvor 18 gange flere begår selvmord end i Sverige? Region Hovedstadens Psykiatri indgår aktivt i den store, landsdækkende afstigmatiseringskampagne, som nu skydes i gang, og som skal hjælpe danskerne med at få et korrekt og nuanceret billede af psykisk sygdom og psykiatriske patienter. Lad os starte med at gribe i egen barm og slå automatpiloten fra, inden vi igen kategoriserer den danske psykiatri som dårlig og underprioriteret på baggrund af forkerte tal. Martin Lund Psykiatridirektør 2/14

3 Budgetforslag 2012 Strukturelle omstillinger Region Hovedstaden skal i 2012 finde varige besparelser for 400 mio. kr. Heraf skal Psykiatrien spare 57,8 mio. kr. Dog skal besparelsen kun udmøntes med 44,1 mio. kr. i Læs her, hvilke omstillinger direktionen foreslår, for at imødegå budgetkravene. Regionsrådet behandler hospitalernes spareforslag første gang den 25. august og den endelige vedtagelse af regionens budget sker den 20. september. Af Micalla Kingo Ingwersen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri har fremlagt en række forslag til omstillinger, som samlet set vil betyde, at Psykiatrien kan imødekomme næste års budgetændringer. Forslagene har været drøftet med Psyk-MED og centerchefkredsen. Direktionens forslag til omstillinger er beskrevet nærmere her: Lukning af den psykiatriske skadestue i Gentofte Til februar 2012 står den nybyggede akutmodtagelse i Ballerup klar. Det vil dermed være muligt at lukke skadestuen i Gentofte, som et første skridt i sammenlægningen af de to centre og dermed opnå en besparelse på 10,3 mio. kr. Plejebemandingen i modtagelsen i Ballerup vil blive styrket, og det tidsrum, hvor der er speciallæger tilstede i akutmodtagelsen i Ballerup, vil blive udvidet. Nedlæggelse af pulje til omstruktureringer I forbindelse med lukningen af senge på PC Sct. Hans i 2011 blev der afsat 18 mio. kr. til omstillingsudgifter i forbindelse med opsigelse af personale. Processen med at omplacere det berørte personale er dog gået nemmere end forventet, og det er derfor ikke nødvendigt at bruge de ressourcer, som var afsat til fratrædelsesordninger mv. i Produktivitetsøgning og rammetilpasninger Ligesom de to foregående år er der indlagt i budgettet, at en del af den aktivitetsudvidelse, som Psykiatrien skal præstere, sker indenfor den eksisterende økonomiske ramme og dermed som en produktivitetsøgning på centrene. I alt skal der ske en forøgelse af aktiviteten svarende til 10 mio. kr. uden tilførsel af ressourcer. Hertil kommer en besparelse på 3,8 mio. kr. som endnu ikke er konkretiseret. Sammenlægning af fire distriktspsykiatriske centre til to Endelig foreslås det, at fire distriktspsykiatriske centre ved Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Ballerup samles til to distriktspsykiatriske centre. Herved vil man kunne spare udgifter til husleje, drift, ledelse og sekretærbetjening på i alt 2 mio. kr. Regionsrådet behandler hospitalernes spareforslag første gang den 25. august og den endelige vedtagelse af regionens budget sker den 20. september. Psyk-MEDs høringssvar Psyk-MED har drøftet direktionens forslag til omstillinger og udarbejdet et høringssvar, som regionsrådet kan bruge, når de skal vedtage budgetændringerne. Psyk-MED udtrykker tilfredshed med, at direktionen forsøger at opnå besparelser gennem strukturelle ændringer fx lukning af skadestuen i Gentofte, men udtrykker samtidig bekymring for, om der på sigt vil mangle penge og korrekte behandlingstilbud til patienterne. Læs hele høringssvaret på PsykIntra > Råd og Udvalg > MED-udvalg. 3/14

4 - Visionen for den ambulante psykiatri er, at den fremover skal være indgangen og omdrejningspunktet for behandlingen af mennesker med psykiske sygdomme. Det skal den dels fordi ambulant behandling er den mest omkostningseffektive behandlingsform, dels fordi ambulant behandling er bedst til at understøtte patientens recovery og inklusion i samfundet. - Peter Treufeldt, vicedirektør, RHP Patienten i centrum En ny og samlet ambulant psykiatri Den psykiatriske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri skal i højere grad foregå ambulant. Indlæggelser skal forebygges, intensiveres og afkortes. Arbejdet med at skabe en ny og samlet ambulant psykiatri består af tre projekter, bliver skudt i gang til efteråret og kører frem til foråret Projekterne skal danne grundlag for at videreudvikle og harmonisere det ambulante område. Af Micalla Kingo Ingwersen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den brændende platform Psykiatrien står i dag overfor en række udfordringer. Der er stigende pres på kapaciteten, pres på økonomien og patienter og pårørende har en stigende forventning om høj kvalitet og god service i behandlingen. Samtidig foregår der en fortsat faglig udvikling inden for psykiatrien i form af mere præcis diagnosticering, nye behandlingsformer, ny medicin og et ændret syn på sygdom og behandling. Det er afgørende, at vi som Danmarks største psykiatriske hospital imødekommer de udfordringer og muligheder disse rammer giver os - så vi udnytter psykiatriens ressourcer bedst muligt og yder moderne behandling af høj kvalitet til vores patienter. Visionen for den ambulante psykiatri Vicedirektør Peter Treufeldt slår fast, at løsningen på psykiatriens udfordringer, er at udvikle den ambulante psykiatri: - Visionen for den ambulante psykiatri er, at den fremover skal være indgangen og omdrejningspunktet for behandlingen af mennesker med psykiske sygdomme. Det skal den dels fordi ambulant behandling er den mest omkostningseffektive behandlingsform dels fordi ambulant behandling er bedst til at understøtte patientens recovery og inklusion i samfundet, siger Peter Treufeldt. En psykiatri med overvejende ambulant behandling er ønskelig at flere grunde: En mindre indgribende behandlingsindsats end indlæggelse virker og er til gavn for patienten Ambulant behandling er mere skånsom for patienterne Vi skal tilbyde flere patienter behandling for færre ressourcer Programmets organisering Programmet er delt op i tre projekter. Projekt 1 starter efteråret I styregruppen sidder direktionen, ledelsesrepræsentanter fra centrene og de centrale stabe. Alle medlemmer af projektgruppen er afdelingssygeplejersker, overlæger og klinikchefer mv. fra den ambulante psykiatri. Formålet med projekt 1 er at beskrive organiseringen og arbejdsdelingen mellem ambulant og stationær psykiatri. Projekt 2 og 3 går i gang i januar Store forskelle i de ambulante tilbud mellem centrene Som optakt til programmet er der udarbejdet en rapport, der kortlægger hele det ambulante område i Region Hovedstadens Psykiatri i Rapporten viser, at der er store forskelle i de ambulante tilbud mellem centrene, både hvad angår patientmålgrupper, indhold og aktivitet, og at der er behov for en harmonisering af de ambulante tilbud. Peter Treufeldt glæder sig til at tage hul på det første projekt: - Siden etableringen af Region Hovedstadens Psykiatri i 2007 har vi koncentreret os om at etablere en samlet psykiatri, og nu er vi nået til en fase, hvor vi for alvor kan vende blikket fremad og realisere visionerne for fremtidens psykiatri. Du kan følge med i programmet og læse mere om udviklingen af den ambulante psykiatri på PsykIntra > Viden og værktøjer > Projekter > Ambulant psykiatri 4/14

5 -...mennesker er ikke maskiner, og man kan ikke med 100 procents sikkerhed forudsige, hvordan de reagerer, når de forlader hospitalet... selvom man har fået god behandling for sin sygdom, er velmedicineret og tilsyneladende har det nogenlunde godt, kan selvmordstrangen pludselig komme, fx hvis man tager stoffer, drikker sig fuld eller kæresten slår op med én. - Merete Nordentoft, professor, RHP Merete Nordentoft om fakta Selvmord blandt psykiatriske patienter - hvad er op og ned? Af Anita Santarelli, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen I sidste uge blev næsten samtlige medier ramt at nyheden om, at selvmordsraten blandt psykiatriske patienter er 18 gange højere end blandt svenske patienter. Inden det kom frem, at historien og de svenske baggrundstal var forkerte, og at selvmordsraten snarere er dobbelt så høj i Sverige som i Danmark, nåede politikere, eksperter og debattører på baggrund af de forkerte tal at kritisere den danske indsats i behandlingspsykiatrien. Professor i psykiatri, overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri og leder af Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, Merete Nordentoft, er Danmarks førende ekspert i selvmordsforebyggelse blandt mennesker med psykiske lidelser. Hun giver her sit bud på, hvad der er op og ned, når man taler selvmord og psykisk sygdom. Hvor mange begår årligt selvmord i Danmark og er de alle psykisk syge? Merete Nordentoft: - Frem til 2004 har antallet af selvmord været faldende. Nu begås der ca. 650 selvmord årligt i Danmark. Heraf begås ca. 300 af mennesker, der er eller har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Blandt de resterende kan der være folk med psykiske lidelser, uden at vi ved det. Ved hvilke diagnoser er risikoen for selvmord størst? Merete Nordentoft: - Det er typisk diagnoser som bipolar lidelse (maniodepressivitet), skizofreni og svær depression. Hvor begår de psykisk syge selvmord? Merete Nordentoft: - Af de 300 selvmord begås ca. 270 efter at patienterne er udskrevet. Ca. 30 patienter begår selvmord under indlæggelse men kun ca. 15 er fysisk til stede på afdelingen, når de begår selvmord. Hvorfor begår så mange selvmord efter behandling? Merete Nordentoft: - Vi screener alle patienter for selvmordsrisiko inden de udskrives, og på den måde gør vi, hvad vi kan, for at sikre os at vi ikke udskriver patienter, som er i en tilstand, hvor de overvejer selvmord. Men mennesker er ikke maskiner, og man kan ikke med 100 procents sikkerhed forudsige, hvordan de reagerer, når de forlader hospitalet. Selvmordstrang er ofte et symptom på den psykiske sygdom. Og selvom man har fået god behandling for sin sygdom, er velmedicineret og tilsyneladende har det nogenlunde godt, kan selvmordstrangen pludselig komme, fx hvis man tager stoffer, drikker sig fuld eller kæresten slår op med én. Så vores screeninger betyder med sikkerhed, at vi undgår en række tragiske selvmord blandt patienter, men jeg tror ikke, at vi helt kan undgå selvmord. Kan man så ikke blive bedre til at forebygge selvmord blandt patienterne? Merete Nordentoft: - Jo, vi arbejder på det med en lang række forskellige indsatser. Der tilbydes nu subakut, dvs. hurtig men ikke akut, behandling til alle patienter i landet, der har forsøgt at begå selvmord. Vi har udviklet vores risikoscreenings-metoder, som er på højde med de bedste internationale metoder. 5/14

6 Og vi forsker løbende i at gøre dem bedre. Samtidig uddanner vi personalet i at blive bedre til at screene patienterne for selvmordsrisiko. I Region Hovedstadens Psykiatri tager eksperter fra særlige kompetencecentre ud og underviser og oplærer nøglepersoner på psykiatriske centre i hele regionen. Et vigtigt værktøj er kriseplanerne, som personale og patienter laver sammen det er en helt simpel plan for, hvad en patient kan gøre, hvis han kan mærke selvmordstankerne komme, når han er derhjemme. Fx høre musik, løbe en tur, ringe til noget familie eller til den psykiatriske afdeling. Risikoen for selvmord er ca. 20 gange højere blandt psykiatriske patienter end i baggrundsbefolkningen er det realistisk at nedbringe antallet? Merete Nordentoft: - Uanset, hvor godt vi sikrer patientstuerne på hospitalerne, så der ikke er ting, man kan begå selvmord med, og uanset, hvor dygtige vi bliver til at screene patienterne for selvmordsrisiko, vil vi ikke kunne forhindre meget syge patienter i at tage deres liv, hvis de beslutter sig for det. Men vi skal gøre forsøget, og det kræver at vi har fokus på området og hele tiden lærer og udvikler os. 6/14

7 Patienter med anden etnisk baggrund Bliv bedre i kulturmødet Patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skal tilbydes lige behandling. For at modvirke etnisk ulighed er der udviklet forskellige redskaber til brug i pleje og behandling. Af AC-konsulent Louise Møberg Roig, Økonomi- og Planlægningsafdelingen Region Hovedstadens Psykiatri har i en årrække haft fokus på at styrke indsatsen i forhold til patienter med etnisk minoritetsbaggrund. I 2003 blev Videnscenter for Transkulturel Psykiatri etableret. I perioden blev der på Psykiatrisk Center Glostrup gennemført et udviklingsprojekt i Distriktspsykiatrisk Center Ishøj, som omhandlede unge psykisk syge med anden etnisk baggrund. Du kan se resultaterne i rapporten på > Presse og Nyt > Publikationer De erfaringer, der er indsamlet, bliver løbende udmøntet i konkrete tiltag til brug i daglig praksis i Region Hovedstadens Psykiatri. Kulturel spørgeguide Videnscenter for Transkulturel Psykiatri har udviklet en kulturel spørgeguide som netop er færdiggjort og udkommet. Spørgeguiden er tænkt som et arbejdsredskab for psykiatere, sygeplejersker, psykologer og kontaktpersoner, og er et supplement til diagnosticering og anamneseoptagelse. Guiden er afprøvet rundt om i landet og erfaringerne er derefter indarbejdet. Guiden kan bestilles via Trykportalen. Udstyr til teletolkning På alle centre opsættes i løbet af året teletolkningsudstyr. Det er et lille, kompakt og transportabelt videokonferenceapparat, som gør det muligt at gennemføre samtaler over sundhedsdatanettet, hvor patient, behandler og tolk kan både se og høre hinanden. Udstyret er nemt at bruge og kræver minimum af oplæring da det er næsten lige som at anvende en normal telefon. Fordelen ved tele-tolkning er især, at samtalerne kan iværksættes hurtigt og når behovet opstår, da tolken blot skal ringes op. I forhold til patienten er det desuden en fordel at anonymiteten, såfremt patienten ønsker det, bedre kan sikres end ved det fysiske møde med tolken. Patientinformation på fremmedsprog De nye sygdomsspecifikke pjecer samt en tilpasset form af de fælles velkomstpjecer er nu ved at blive oversat til syv sprog: engelsk, farsi, urdu, arabisk, tyrkisk, bosnisk og somali. Disse sprog er valgt, fordi de henvender sig til de største grupper af etniske minoriteter i hovedstadsregionen, som ikke forventes at kunne læse hovedsprogene dansk og engelsk. Materialet bliver ikke trykt i pjeceform, men bliver tilgængeligt til print-selv på PsykIntra samt på et nyt stort patientinformationsområde på hjemmesiden, til efteråret. Undervisningstilbud For at styrke medarbejdernes kompetencer i mødet med patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk, tilrettelægger RHP et nyt undervisningstilbud, som omhandler kulturforståelse i en sundhedsfaglig kontekst, herunder tolkebistand. Undervisningsaktiviteterne vil bl.a. fokusere på, hvordan kulturmødet kan håndteres, så kulturens betydning hverken over- eller undervurderes i mødet med patienter med anden etnisk baggrund. Undervisningen planlægges i samarbejde med Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. 7/14

8 - Reelt er antallet af hjemløse med psykisk sygdom og misbrug formentlig endnu højere. Undersøgelsen omfattede ikke oplysninger om hjemløses kontakt med egen læge. Desuden viser andre undersøgelser, at mange hjemløse har psykiske sygdomme eller misbrug uden nogensinde at have været i kontakt med behandlingssystemet. - Sandra Feodor Nielsen, forskningsårsstuderende, PC København Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri 60% af hjemløse har psykisk sygdom eller misbrug Forskere i Region Hovedstadens Psykiatri har fulgt hjemløse danskeres vej gennem systemerne. Over var diagnosticeret med psykisk sygdom eller misbrug reelt er tallet formentlig endnu højere. Sygdom og misbrug kan være skyld i, at hjemløse dør 20 år tidligere end resten af den danske befolkning. Af Anita Santarelli - Vi har fulgt godt individer fra deres første kontakt i Hjemløseregistret og på deres vej gennem Det Psykiatriske Centralregister og Dødsårsagsregistret over en 11-årig periode, fortæller Sandra Feodor Nielsen, forskningsårsstuderende i Region Hovedstadens Psykiatri. Målet var at undersøge kontakter til psykiatrien, forventet levetid samt risikofaktorer for død blandt personer ramt af hjemløshed. Studiet er udført i samarbejde med bl.a. Merete Nordentoft, som er professor i klinisk psykiatri. Hjemløse dør tidligt og voldsomt Undersøgelsen dokumenterer en markant overdødelighed blandt hjemløse. Hjemløse mænd kan forvente at leve knapt 22 år kortere end mænd med fast bopæl, for hjemløse kvinder er tallet godt 17 år. Og dødsårsagen er i langt højere grad selvmord og ulykker end for andre danskere. Hjemløse kvinder begår 15 gange oftere selvmord end kvinder i baggrundsbefolkningen. Hjemløse mænd syv gange oftere end mænd i baggrundsbefolkningen. Død ved ulykke fx overdosis, fald eller trafikuheld forekommer 19 gange oftere for hjemløse kvinder end for andre kvinder. Hjemløse mænd 12 gange oftere end andre mænd. Ekstrem høj andel har psykisk sygdom eller misbrug Godt 60 % af de personer, der blev fulgt, var diagnosticeret med psykisk sygdom eller misbrug. Ca. 10 % havde både psykisk sygdom og misbrug, såkaldt dobbeltdiagnose. - Reelt er antallet af hjemløse med psykisk sygdom og misbrug formentlig endnu højere. Undersøgelsen omfattede ikke oplysninger om hjemløses kontakt med egen læge. Desuden viser andre undersøgelser, at mange hjemløse har psykiske sygdomme eller misbrug uden nogensinde at have været i kontakt med behandlingssystemet, siger Sandra Feodor Nielsen. Netop misbrug og dobbeltdiagnose ser ud til at være forbundet med den højeste risiko for at dø blandt hjemløse: Hjemløse kvinder med misbrug eller dobbeltdiagnose har 70 % højere risiko for at dø end hjemløse kvinder uden kontakt til psykiatrien. Det tilsvarende tal for mænd er 40 %. Forskningsprojektet giver ikke noget svar på, om hjemløshed udløser psykisk sygdom og misbrug eller omvendt. Derfor giver resultaterne heller ikke et entydigt svar på, om det er bedst at sætte ind med forebyggelse på det ene eller andet område. - Lige nu må vi slå fast, at mennesker, der både er hjemløse og har psykisk sygdom eller misbrug er i en højrisikogruppe set i et folkesundhedsperspektiv. Det drejer sig om mennesker, der er mindre tilbøjelige til selv at opsøge hjælp eller som har svært ved at følge et behandlingsforløb, selvom de har en diagnose, 8/14

9 siger Sandra Feodor Nielsen. Psykiatere opsøger patienterne I Region Hovedstadens Psykiatri har man gennem mange år tilrettelagt behandlingstilbud, som også marginaliserede grupper kan få gavn af. - Det gør vi bl.a. gennem OP-team, som består af psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere. Teamet henvender sig aktivt til patienterne, der hvor de nu er. Vi udvider antallet af OP-team de kommende år. Som en del af sundhedsaftalen for de næste fire år sætter vi samtidig gang i en række projekter, der skal sikre bedre behandling til særligt sårbare patienter, herunder hjemløse, fortæller vicedirektør Peter Treufeldt. - Vi forsker i denne patientgruppes særlige vanskeligheder for at kunne styrke Psykiatriens tilbud på et solidt grundlag. Hjemløse med psykiske vanskeligheder er en svær gruppe at behandle og følge op på, og vi samarbejder tæt med alle kommuner i regionen det er vigtigt, at der er tæt samarbejde mellem vores lægelige eksperter og kommunens medarbejdere, der har den nære kontakt til patienterne på gadeplan. Pt samarbejder Region Hovedstadens Psykiatri med Københavns Kommune om et fælles projekt, siger Peter Treufeldt. Psykiatriske sygdomme og dødelighed blandt hjemløse på herberger i Danmark Forskningsprojektet er gennemført på Psykiatrisk Center København i Region Hovedstadens Psykiatri samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og støttet af Det Frie Forskningsråd. Artiklen Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: A nationwide register-based cohort study af Sandra Feodor Nielsen, BSc; Carsten Rygaard Hjorthøj, MSc; Annette Erlangsen, PhD og professor Merete Nordentoft, er offentliggjort i det videnskabelig tidsskrift The Lancet. 9/14

10 PS Kort Nyt Kom til kick off og bliv EN AF OS Region Hovedstadens Psykiatri deltager i den nationale afstigmatiseringsindsats EN AF OS. Indsatsen har til formål at skabe bedre liv for alle med psykisk sygdom ved at fremme inklusion og bekæmpe den sociale diskrimination, der ofte er forbundet med psykisk sygdom. EN AF OS indledes officielt torsdag den 1. september 2011 klokken ved et kick off arrangement på Gammel Torv / Nytorv i København. Alle er velkomne til at komme og høre mere om indsatsen og deltage i aktiviteterne på torvet. Den 1. september offentliggøres indsatsens hjemmeside også. Her vil man fremover kunne følge indsatsen og holde sig opdateret på arrangementer og aktiviteter de næste fem år, hvor indsatsen til vil arbejde for færre fordomme om psykisk sygdom. Allerede nu kan EN AF OS følges på indsatsens facebookside. Region Hovedstadens Psykiatri er stærkt involveret i EN AF OS. Martin Lund er nyudnævnt formand for indsatsens styregruppe, og herudover er der etableret et netværk med repræsentanter fra alle centre og tilbud. Endelig står vi i spidsen for en regional koordinationsgruppe, der skal udvikle og koordinere samarbejde og afstigmatiseringsinitiativer på tværs af de deltagende parter i regionen (kommuner, bruger-/pårørendeorganisationer, Psykiatrifonden m.fl.) Der vil blive informeret løbende om indsatsen på PsykIntra. International blåstempling af kvaliteten i Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri har fået den officielle meddelelse om, at vi er akkrediteret af JCI med et meget flot resultat. - Vi har præsteret en fremragende indsats. Et stort fusioneret hospital der på forholdvis kort tid har kunnet omstille sig i en fælles retning er imponerende. Det engagement skal vi nu bruge til at løfte indholdsdelen af den fælles praksis yderligere - og, det skal ske via en fortsat inddragelse af klinikere, siger René Priess, Kvalitets- og Udviklingschef. JCI gjorde også nogle fund og de fund skal der nu arbejdes med. Der skal udarbejdes en rapport til JCI over, hvilke handleplaner psykiatrien har for de målelige elementer, hvor vi fik ikke opfyldt. Derudover skal der udarbejdes handleplaner for de områder, hvor RHP fik delvis opfyldt. Udvikling af kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen fortsætter således, og som JCI skriver i deres afsluttende surveyrapport, bør borgere i Region Hovedstaden være stolte over at have en psykiatri, der kontinuerligt arbejder med at øge kvaliteten omkring patientens behandling. Du vil løbende kunne få mere information på PsykIntra eller ved at henvende dig til Kvalitets- og udviklingsafdelingen. Patienter og pårørende er glade for distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden Det er især kontakten til personalet, som patienter og pårørende er glade for. Det viser en undersøgelse af tilfredsheden med distriktspsykiatrien og opsøgende, psykiatriske behandlingstilbud i Danmark. I alt har 2100 patienter og 650 pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri besvaret spørgeskemaer om centrale temaer i det ambulante forløb. 81 % finder forløbet enestående eller godt. Det er tredje gang, at undersøgelsen gennemføres. For første gang er opsøgende, psykiatriske team og OPUS-team intensivt tilbud til unge med psykose - i Region Hovedstaden også omfattet af undersøgelsen. Patienterne er mest tilfredse med kontakten til personalet, som gør, at de føler sig velkomne, tilbyder uforstyrrede samtaler, og som viser hensyn og respekt. 10/14

11 Tilfredshedsgraden ligger her på næsten 100%. Siden sidste undersøgelse i 2007 er tilfredsheden især steget på to punkter: Personalets inddragelse af de pårørende i behandlingsforløbet og tilbud om psykoedukation det at modtage undervisning om egen sygdom og hvordan man bedst håndterer den. Arbejdsmiljøkonference om vold og trusler Den 10. november 2011 afholder RHP en arbejdsmiljøkonference. Det sker som led i udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri. Konferencen skal sætte fokus på, hvordan et godt psykosocialt arbejdsmiljø kan nedbringe episoder med vold og trusler med blandt andre professor Tage Søndergaard som oplægsholder. Konferencen er rettet mod arbejdsmiljøorganisationen, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, - koordinatorer og ledere i RHP. Psyk-MED har nedsat en sparringsgruppe til at kvalificere det faglige indhold og planlægge konferencen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding foregår via Plan2Learn efter først-til-mølle-princippet. Kom med Personaleforeningen på gratis visit på Carlsberg Medlemmer af Personaleforeningen kan melde sig til en guidet tur på Carlsberg den 8. september kl Du kan læse mere på PsykIntra > Personale her kan du også se, hvordan du melder dig ind i foreningen. Personaleforeningen afholdte sit første arrangement i maj. Her fortalte Lars AP om, hvordan Danmark, verdens lykkeligste land, også bliver verdens fucking flinkeste land. Har man prøvet at stå i kø én mandag eftermiddag i Netto eller køre én tur i myldretiden på motorvejen er det tydeligt, at vi danskere ikke altid oser af overskud i forhold til hinanden. Lars APs mål er at gøre danskerne til verdens fucking flinkeste folk. Hans hovedbudskab i maj var, at det kan lykkes men at vi hver især skal starte med os selv. Ny fælles lønpolitik RHP har fået en ny, fælles lønpolitik som tager afsæt i værdierne faglighed, ansvar, respekt og udvikling. Lønpolitikken spiller sammen med de øvrige politikker og omfatter alle medarbejdere. Lønpolitikken skal danne rammen for dialog og forhandling mellem ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og de forhandlingsberettigede faglige organisationer. Med den nye lønpolitik har RHP fået fælles principper for, hvordan løn anvendes som et strategisk ledelsesredskab til at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, der bidrager til at indfri Psykiatriens mål naturligvis med respekt for lovgivningen og overenskomster. Lønpolitikken er udarbejdet i regi af Psyk-MED med repræsentanter fra de faglige organisationer Lønpolitikken deles ud til alle ansatte. Alle niveau 3 MED-udvalg bør drøfte lokal implementering af politikken. Fællestillidsrepræsentanterne har ansvar for at sikre lokal forankring hos tillidsrepræsentanterne i RHP, mens direktionen bidrager til at sikre, at lønpolitikken bredes ud blandt lederne. Læs mere om lønpolitikken på PsykIntra > Personale. RHPs forskningsdag - indkaldelse af abstracts Den 24. november afholder RHP forskningsdag og i den forbindelse opfordres alle interesserede til at indsende et kort abstract med en præsentation af deres forskningsprojekt. Der kan være tale om projekter, der er i opstartsfasen såvel som projekter, der har de endelige resultater. Du finder abstract-skabelonen, som skal anvendes, på PsykIntra > Viden og værktøjer > Forskning. 11/14

12 Deadline for indsendelse er d. 12. september til Opslag af psykiatri-stipendier ved Københavns Universitet Københavns Universitet har opslået et fuldt finansieret & et medfinaniseret eller tre medfinansierede ph.d.-stipendier inden for psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. Læs det fulde opslag på universitetets hjemmeside. Ansøgningsfristen er d. 28. august kl I forbindelse med de medfinansierede stipendier kan der indhentes finansieringstilsagn ved at rette henvendelse til: Marianne Meinertz, ,7 mio.kr. til at forbedre samarbejde mellem region og kommune om psykiatriske patienter Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget 1,7 mio.kr. fra Videncenter for Velfærdsledelse til et halvandetårigt projekt, der skal udvikle og styrke det tværsektorielle samarbejde mellem kommune og region. Projektet skal gøre lederne i begge sektorer bedre til at samarbejde på tværs. Det er målet at skabe en samarbejdskultur, som tager udgangspunkt i en klar fælles forståelse for, hvad der er bedst for den enkelte borgers patientforløb. Det skal ske ved at styrke ledelsernes kompetencer inden for tværsektoriel kommunikation og samarbejde. Projektet skal dels munde ud i en konkret model for tværsektoriel ledelsespraksis, dels i et forløbsprogram for psykiatriske patienter i overgangen mellem behandlingspsykiatri og kommunal socialpsykiatri. I projektet indgår PC Frederiksberg og Frederiksberg Kommune. Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Mia Henriksen Fatum, HR-afdelingen, på mail: eller telefon Ny og opdateret viden for alle ansatte Personalesiden på PsykIntra har skiftet udseende, og indholdet er opdateret. Nu er det blevet nemmere at finde relevant information om fx arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, personalejura, løncentret, rekruttering, lederudvikling og meget andet. Siden ligger i den gule menubar, hvor den plejer: menu/personale/ Regler om tolkebistand Siden d. 1. juni 2011 skal personer, der har boet i Danmark mere end syv år, betale gebyr på 150 kr. for den tolkebistand, der modtages i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og på sygehuse. Følgende patienter er fritaget for betaling af tolkegebyr patienter, der som følge af deres sygdom eller handicap har mistet evnen eller mister evnen til at tilegne sig/oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber forældre, der i forbindelse med undersøgelse og behandling af et barn har behov for tolkebistand, børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog personer af grønlandsk og færøsk afstamning, som har behov for tolkebistand i forhold til henholdsvis det grønlandske og færøske sprog. Du kan læse mere om reglerne på PsykIntra. Det nye dokumentstyringssystem VIP er på vej Alle hospitaler i Region Hovedstaden vil inden udgangen af 2011 være overgået 12/14

13 til det nye fælles dokumentstyringssystem. Konverteringen af politikker, vejledninger og instrukser fra de gamle systemer er i gang og vil ligge klar, når RHP udruller det nye VIP til oktober. Det nye VIP er webbaseret, så man kan søge dokumenterne frem fra enhver pc med internetadgang. Søgefunktionen er veludbygget, så du nemt og hurtigt kan finde dine dokumenter. Læs mere på PsykIntra de kommende uger, og se hvordan du søger, opretter min side, adviseres når en ny version af et dokument udkommer, og meget mere. Psykiatri på tværs Et nyt projekt, Psykiatri på tværs, har afsat en pulje på 3,2 mio.kr. til initiativer, der går på tværs af behandlings- og socialpsykiatrien. Formålet er at sikre mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende den rette og effektive hjælp. Medarbejdere og ledere i kommuner og regioner kan søge om op til kroner til fælles projekter, der er med til at øge samarbejdet på tværs af sektorer og fag i psykiatrien, eller som udvikler og afprøver konkrete værktøjer og metoder til samarbejde på tværs i psykiatrien. Der er kick-off møde i Region Hovedstaden den 1. september 2011, og ansøgningsfrist den 21. september Læs mere om projektet, ansøgningsmuligheder og parterne bag Psykiatri på tværs på Analyse af de administrative funktioner i RHP Analysen af de administrative funktioner på centre, tilbud og i stabene skulle i henhold til den oprindelige tidsplan udmøntes i en rapport samt anbefalinger den 10. august På workshop og valideringsmøde i juni var der imidlertid enighed om, at der er brug for en yderlig konkretisering af de fremtidige snitflader på det administrative område. Afrapporteringen udskydes derfor til primo oktober. Problemer på hjemmeside og intranet Regionens fælles webløsning gennem de sidste måneder været plaget af lange svartider og til tider utilgængelighed, når man forsøgt at tilgå regionens hjemmesider og intranet. Særligt webredaktørerne, som sørger for indholdet, har haft svært ved at tilgå redigeringsværktøjerne. Koncern IT og Koncern Kommunikation har siden problemernes start arbejdet sammen med vores to leverandører, TDC og NetCompany, på at finde en løsning. Desværre har ingen af leverandørerne været i stand til at finde den egentlige årsag til problemerne. Der arbejdes nu på at finde løsninger på både kort og lang sigt Den Centrale Visitation Psykiatriens centrale visitation har nu fungeret siden midten af juni. Alle henvisninger går nu igennem visitationen, og alle henvisere har nu én indgang til Psykiatrien, - CVI. I de første to måneder, fra midten af juni til midten af august, har CVI visiteret ca patienter. Ca. 20 % af de patienter, som bliver tilbudt behandling, får tildelt et pakkeforløb. Der arbejdes hele tiden på at sikre og bedre kvaliteten af både henvisninger og visitationer. Der er derfor planlagt en halv temadag i september, hvor visitatorerne vil drøfte visitationsprocesserne, og hvor de vil træne sammen. Målet er, at patienter med samme behov får tilbudt samme behandling - i rette tid. Specialpsykologuddannelsen Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen har opslået fire uddannelsesstillinger til specialpsykolog i voksenpsykiatri i Region Hovedstaden. Uddannelsesstillingerne er på henholdsvis PC Amager, PC Ballerup, PC Hvidover og PC København. Ansøgningsfristen er den 1. september Uddannelserne starter den 1. december Du kan læse mere om uddannelsen på 13/14

14 Region Hovedstadens Psykiatri har opslået 11 meritforøb til specialpsykolog i voksenpsykiatri. Meritforløbene kan søges af psykologer, der er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri, og som har søgt om meritgodkendelse til specialpsykolog. Ansøgningsfristen er den 9. september 201. Meritforløbene starter november/december For meritforløb til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri vil der i oktober/november 2011 blive opslået tre meritforløb. Spørgsmål angående specialpsykologuddannelsen kan rettes til konsulent Ida Sørensen Tlf.: , mail: Fire film om anvendelse af tvang i psykiatrien RHP har produceret fire film om anvendelse af tvang i psykiatrien. Konceptet for filmene er udarbejdet af et projektteam på Psykiatrisk Center København i samarbejde med Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen, og de medvirkende er personale, tidligere patienter, figuranter og pårørende. Filmene indgår i et undervisningsmateriale, som skal bruges til at gøre psykiatriens ansatte i sengeafsnit bedre rustet til at medvirke til nedbringelsen af tvang efter mindstemiddel-princippet. Alle problematikkerne i filmene er kommenteret af sundhedsfagligt personale undervejs, og fremstår som det gode eksempel. Nogle situationer i filmene kunne muligvis være grebet anderledes an, og derfor er det meningen, at debatten bliver taget i en undervisningssituation om filmene. Filmene kan også ses af andre personalegrupper, patienter og pårørende. To eksemplarer af materialet udsendes snarest til alle psykiatriske centre og kan efterfølgende rekvireres i TrykPortalen. Der er meget mere information på PsykIntra på adressen hvor man også kan finde opdateret sygeplejedokumentation og eksempler på journalføring. Tilbagemeldinger gives til: teamleder i Sekretariat- og Kommunikationsafdelingen, Rune Syberg på , mail: regionh.dk. Åbne kalendere Alle kalendere i Outlook er nu som udgangspunkt åbne, så andre kalenderbrugere i regionen vil kunne se kalenderaftalerne (efterhånden som alle regionens brugere kommer på samme mail- og kalendersystem i løbet af det kommende år). Man kan fortsat beskytte en kalenderaftale med et hængelåsikon ( marker som privat ) i Outlook, så indholdet kun kan ses af en selv og de eventuelle inviterede. Direktører udpeget til nye IMT- og HRU-virksomheder Mikael Skov Mikkelsen er udnævnt til direktør for regionens nye IMTvirksomhed (IT, Medico og Tele). Frem til 1. januar 2012, hvor en del af IMT-medarbejderne vil flytte sammen på Borgervænget, vil organisering, arbejdsopgaver, serviceniveauer, snitflader mv. blive fastlagt. Søren Hartz er ansat som direktør for den nye HRU-virksomhed (HR og uddannelse). Søren Hartz får bl.a. ansvaret for personale- og lønområdet, og at ledelse og personale i Region Hovedstaden har de kompetencer og den uddannelse, der skal til, for at matche opgaverne. HRU-virksomheden ventes at omfatte ca. 220 årsværk. Du kan læses mere om de konkrete snitflader mellem virksomhederne og HRU på Regi > Organisation. 14/14

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef Dagsorden og beslutningsreferat for Møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 20. august 2014 kl. 16.00-17.20 Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110,

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 25.08. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03a Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Oplæg ved vicedirektør Peter Treufeldt 31. august 2012 i Region Syddanmark Dagsorden 1. Baggrund for implementering

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud)

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 28.08.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Bygning 2 (tæt ved indkørslen

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 4: Kampagner - metoder for interventioner, erfaring og effekt Oplæg: Om effekten av att våga prata om psykisk ohälsa Hjärnkoll, oplægsholder er Madelene

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere