PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Svære tal...side 2. Budgetforslag 2012 Strukturelle omstillinger...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Svære tal...side 2. Budgetforslag 2012 Strukturelle omstillinger..."

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder Svære tal...side 2 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen Øvrige illustrationer: Phillip Drago Jørgensen, Lars Gundersen, JCI, Colourbox Redaktionen kan kontaktes på eller Budgetforslag 2012 Strukturelle omstillinger...side 3 Patienten i centrum En ny og samlet ambulant psykiatri...side 4 Merete Nordentoft om fakta Selvmord blandt psykiatriske patienter - hvad er op og ned...side 5 Patienter med anden etnisk baggrund Bliv bedre i kulturmødet...side 7 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri 60 % af hjemløse har psykisk sygdom eller stofmisbrug...side 8 PS Kort Nyt...Side10 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Svære tal Netop i disse dage drøfter MED-udvalg og regionsråd de forslag til omstillinger, som ændringer i næste års budget kræver. Region Hovedstadens Psykiatri skal finde besparelser for 57,8 mio.kr. Så ja, psykiatrien er trængt på økonomien, ligesom det øvrige sundhedsvæsen. Men samtidig tilføres også nye midler øremærket bestemte behandlingsområder primært til ikke-psykotiske patienter. Samlet set har RHP således ikke fået reduceret sit budget gennem de sidste fire år. Men midlerne er blevet rokeret rundt, og udfordringen for hospitalet er at benytte budgetændringerne konstruktivt ved at omlægge ressourcerne, så flest muligt patienter får den bedst mulige behandling. Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen Hvordan man får mest ud af ressourcerne vil altid være til debat ligesom psykiatrien i øvrigt. Et eksempel på det fik vi tidligere på måneden, da nyheden om, at selvmordsraten blandt psykiatriske patienter i Danmark er 18 gange højere end blandt svenske patienter, ramte os. Dagblade, webmedier og radio bragte historier. Patientforeninger, redaktører og politikere og ansatte i psykiatrien - stod klar med en kommentar om de rystende dårlige forhold i den danske psykiatri, og fandt begrundelser i både satspuljefinansiering og en manglende national handlingsplan for psykiatrien. Dårlig omtale er altid skidt - for psykiatriens patienter, pårørende og personale er dårlig omtale direkte skadelig. Det vækker uro og bekymring, for hvem vil behandles eller arbejde i en psykiatri, hvor 18 gange flere begår selvmord end i Sverige? Tallene var imidlertid forkerte. Selvmordsraten i Danmark er ikke 18 gange så høj som i Sverige den er derimod dobbelt så høj i Sverige, som den er i Danmark. Nordisk Ministerråd, som stod bag tallene, havde lavet en fejl. Det er ærgerligt, når meningsdannere så ukritisk løber med på en medieskabt virkelighed og medvirker til at tegne endnu et billede af en dårlig dansk psykiatri på baggrund af så åbenlyst absurde tal. Og endnu mere ærgerligt, når vi også internt i psykiatrien bidrager til at give psykiatrien et ufortjent ringe image. Psykiatrien i Danmark er god hvilket mange korrekte tal underbygger. Psykiatrien bliver vurderet højt i patienttilfredshedsundersøgelser, og Region Hovedstadens Psykiatri er netop blevet akkrediteret som en af de bedste psykiatrier i verden. Og hvad angår selvmord blandt patienterne, så er tallet faldet de sidste mange år i takt med, at vi har udbygget forebyggelsesindsatsen. Det fortæller Danmarks førende ekspert på området, professor Merete Nordentoft, mere om i nærværende nummer af PsykiatriNyt. Dårlig omtale er altid skidt for psykiatriens patienter, pårørende og personale er dårlig omtale direkte skadelig. Det vækker uro og bekymring, for hvem vil behandles eller arbejde i en psykiatri, hvor 18 gange flere begår selvmord end i Sverige? Region Hovedstadens Psykiatri indgår aktivt i den store, landsdækkende afstigmatiseringskampagne, som nu skydes i gang, og som skal hjælpe danskerne med at få et korrekt og nuanceret billede af psykisk sygdom og psykiatriske patienter. Lad os starte med at gribe i egen barm og slå automatpiloten fra, inden vi igen kategoriserer den danske psykiatri som dårlig og underprioriteret på baggrund af forkerte tal. Martin Lund Psykiatridirektør 2/14

3 Budgetforslag 2012 Strukturelle omstillinger Region Hovedstaden skal i 2012 finde varige besparelser for 400 mio. kr. Heraf skal Psykiatrien spare 57,8 mio. kr. Dog skal besparelsen kun udmøntes med 44,1 mio. kr. i Læs her, hvilke omstillinger direktionen foreslår, for at imødegå budgetkravene. Regionsrådet behandler hospitalernes spareforslag første gang den 25. august og den endelige vedtagelse af regionens budget sker den 20. september. Af Micalla Kingo Ingwersen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri har fremlagt en række forslag til omstillinger, som samlet set vil betyde, at Psykiatrien kan imødekomme næste års budgetændringer. Forslagene har været drøftet med Psyk-MED og centerchefkredsen. Direktionens forslag til omstillinger er beskrevet nærmere her: Lukning af den psykiatriske skadestue i Gentofte Til februar 2012 står den nybyggede akutmodtagelse i Ballerup klar. Det vil dermed være muligt at lukke skadestuen i Gentofte, som et første skridt i sammenlægningen af de to centre og dermed opnå en besparelse på 10,3 mio. kr. Plejebemandingen i modtagelsen i Ballerup vil blive styrket, og det tidsrum, hvor der er speciallæger tilstede i akutmodtagelsen i Ballerup, vil blive udvidet. Nedlæggelse af pulje til omstruktureringer I forbindelse med lukningen af senge på PC Sct. Hans i 2011 blev der afsat 18 mio. kr. til omstillingsudgifter i forbindelse med opsigelse af personale. Processen med at omplacere det berørte personale er dog gået nemmere end forventet, og det er derfor ikke nødvendigt at bruge de ressourcer, som var afsat til fratrædelsesordninger mv. i Produktivitetsøgning og rammetilpasninger Ligesom de to foregående år er der indlagt i budgettet, at en del af den aktivitetsudvidelse, som Psykiatrien skal præstere, sker indenfor den eksisterende økonomiske ramme og dermed som en produktivitetsøgning på centrene. I alt skal der ske en forøgelse af aktiviteten svarende til 10 mio. kr. uden tilførsel af ressourcer. Hertil kommer en besparelse på 3,8 mio. kr. som endnu ikke er konkretiseret. Sammenlægning af fire distriktspsykiatriske centre til to Endelig foreslås det, at fire distriktspsykiatriske centre ved Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Ballerup samles til to distriktspsykiatriske centre. Herved vil man kunne spare udgifter til husleje, drift, ledelse og sekretærbetjening på i alt 2 mio. kr. Regionsrådet behandler hospitalernes spareforslag første gang den 25. august og den endelige vedtagelse af regionens budget sker den 20. september. Psyk-MEDs høringssvar Psyk-MED har drøftet direktionens forslag til omstillinger og udarbejdet et høringssvar, som regionsrådet kan bruge, når de skal vedtage budgetændringerne. Psyk-MED udtrykker tilfredshed med, at direktionen forsøger at opnå besparelser gennem strukturelle ændringer fx lukning af skadestuen i Gentofte, men udtrykker samtidig bekymring for, om der på sigt vil mangle penge og korrekte behandlingstilbud til patienterne. Læs hele høringssvaret på PsykIntra > Råd og Udvalg > MED-udvalg. 3/14

4 - Visionen for den ambulante psykiatri er, at den fremover skal være indgangen og omdrejningspunktet for behandlingen af mennesker med psykiske sygdomme. Det skal den dels fordi ambulant behandling er den mest omkostningseffektive behandlingsform, dels fordi ambulant behandling er bedst til at understøtte patientens recovery og inklusion i samfundet. - Peter Treufeldt, vicedirektør, RHP Patienten i centrum En ny og samlet ambulant psykiatri Den psykiatriske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri skal i højere grad foregå ambulant. Indlæggelser skal forebygges, intensiveres og afkortes. Arbejdet med at skabe en ny og samlet ambulant psykiatri består af tre projekter, bliver skudt i gang til efteråret og kører frem til foråret Projekterne skal danne grundlag for at videreudvikle og harmonisere det ambulante område. Af Micalla Kingo Ingwersen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den brændende platform Psykiatrien står i dag overfor en række udfordringer. Der er stigende pres på kapaciteten, pres på økonomien og patienter og pårørende har en stigende forventning om høj kvalitet og god service i behandlingen. Samtidig foregår der en fortsat faglig udvikling inden for psykiatrien i form af mere præcis diagnosticering, nye behandlingsformer, ny medicin og et ændret syn på sygdom og behandling. Det er afgørende, at vi som Danmarks største psykiatriske hospital imødekommer de udfordringer og muligheder disse rammer giver os - så vi udnytter psykiatriens ressourcer bedst muligt og yder moderne behandling af høj kvalitet til vores patienter. Visionen for den ambulante psykiatri Vicedirektør Peter Treufeldt slår fast, at løsningen på psykiatriens udfordringer, er at udvikle den ambulante psykiatri: - Visionen for den ambulante psykiatri er, at den fremover skal være indgangen og omdrejningspunktet for behandlingen af mennesker med psykiske sygdomme. Det skal den dels fordi ambulant behandling er den mest omkostningseffektive behandlingsform dels fordi ambulant behandling er bedst til at understøtte patientens recovery og inklusion i samfundet, siger Peter Treufeldt. En psykiatri med overvejende ambulant behandling er ønskelig at flere grunde: En mindre indgribende behandlingsindsats end indlæggelse virker og er til gavn for patienten Ambulant behandling er mere skånsom for patienterne Vi skal tilbyde flere patienter behandling for færre ressourcer Programmets organisering Programmet er delt op i tre projekter. Projekt 1 starter efteråret I styregruppen sidder direktionen, ledelsesrepræsentanter fra centrene og de centrale stabe. Alle medlemmer af projektgruppen er afdelingssygeplejersker, overlæger og klinikchefer mv. fra den ambulante psykiatri. Formålet med projekt 1 er at beskrive organiseringen og arbejdsdelingen mellem ambulant og stationær psykiatri. Projekt 2 og 3 går i gang i januar Store forskelle i de ambulante tilbud mellem centrene Som optakt til programmet er der udarbejdet en rapport, der kortlægger hele det ambulante område i Region Hovedstadens Psykiatri i Rapporten viser, at der er store forskelle i de ambulante tilbud mellem centrene, både hvad angår patientmålgrupper, indhold og aktivitet, og at der er behov for en harmonisering af de ambulante tilbud. Peter Treufeldt glæder sig til at tage hul på det første projekt: - Siden etableringen af Region Hovedstadens Psykiatri i 2007 har vi koncentreret os om at etablere en samlet psykiatri, og nu er vi nået til en fase, hvor vi for alvor kan vende blikket fremad og realisere visionerne for fremtidens psykiatri. Du kan følge med i programmet og læse mere om udviklingen af den ambulante psykiatri på PsykIntra > Viden og værktøjer > Projekter > Ambulant psykiatri 4/14

5 -...mennesker er ikke maskiner, og man kan ikke med 100 procents sikkerhed forudsige, hvordan de reagerer, når de forlader hospitalet... selvom man har fået god behandling for sin sygdom, er velmedicineret og tilsyneladende har det nogenlunde godt, kan selvmordstrangen pludselig komme, fx hvis man tager stoffer, drikker sig fuld eller kæresten slår op med én. - Merete Nordentoft, professor, RHP Merete Nordentoft om fakta Selvmord blandt psykiatriske patienter - hvad er op og ned? Af Anita Santarelli, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen I sidste uge blev næsten samtlige medier ramt at nyheden om, at selvmordsraten blandt psykiatriske patienter er 18 gange højere end blandt svenske patienter. Inden det kom frem, at historien og de svenske baggrundstal var forkerte, og at selvmordsraten snarere er dobbelt så høj i Sverige som i Danmark, nåede politikere, eksperter og debattører på baggrund af de forkerte tal at kritisere den danske indsats i behandlingspsykiatrien. Professor i psykiatri, overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri og leder af Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, Merete Nordentoft, er Danmarks førende ekspert i selvmordsforebyggelse blandt mennesker med psykiske lidelser. Hun giver her sit bud på, hvad der er op og ned, når man taler selvmord og psykisk sygdom. Hvor mange begår årligt selvmord i Danmark og er de alle psykisk syge? Merete Nordentoft: - Frem til 2004 har antallet af selvmord været faldende. Nu begås der ca. 650 selvmord årligt i Danmark. Heraf begås ca. 300 af mennesker, der er eller har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Blandt de resterende kan der være folk med psykiske lidelser, uden at vi ved det. Ved hvilke diagnoser er risikoen for selvmord størst? Merete Nordentoft: - Det er typisk diagnoser som bipolar lidelse (maniodepressivitet), skizofreni og svær depression. Hvor begår de psykisk syge selvmord? Merete Nordentoft: - Af de 300 selvmord begås ca. 270 efter at patienterne er udskrevet. Ca. 30 patienter begår selvmord under indlæggelse men kun ca. 15 er fysisk til stede på afdelingen, når de begår selvmord. Hvorfor begår så mange selvmord efter behandling? Merete Nordentoft: - Vi screener alle patienter for selvmordsrisiko inden de udskrives, og på den måde gør vi, hvad vi kan, for at sikre os at vi ikke udskriver patienter, som er i en tilstand, hvor de overvejer selvmord. Men mennesker er ikke maskiner, og man kan ikke med 100 procents sikkerhed forudsige, hvordan de reagerer, når de forlader hospitalet. Selvmordstrang er ofte et symptom på den psykiske sygdom. Og selvom man har fået god behandling for sin sygdom, er velmedicineret og tilsyneladende har det nogenlunde godt, kan selvmordstrangen pludselig komme, fx hvis man tager stoffer, drikker sig fuld eller kæresten slår op med én. Så vores screeninger betyder med sikkerhed, at vi undgår en række tragiske selvmord blandt patienter, men jeg tror ikke, at vi helt kan undgå selvmord. Kan man så ikke blive bedre til at forebygge selvmord blandt patienterne? Merete Nordentoft: - Jo, vi arbejder på det med en lang række forskellige indsatser. Der tilbydes nu subakut, dvs. hurtig men ikke akut, behandling til alle patienter i landet, der har forsøgt at begå selvmord. Vi har udviklet vores risikoscreenings-metoder, som er på højde med de bedste internationale metoder. 5/14

6 Og vi forsker løbende i at gøre dem bedre. Samtidig uddanner vi personalet i at blive bedre til at screene patienterne for selvmordsrisiko. I Region Hovedstadens Psykiatri tager eksperter fra særlige kompetencecentre ud og underviser og oplærer nøglepersoner på psykiatriske centre i hele regionen. Et vigtigt værktøj er kriseplanerne, som personale og patienter laver sammen det er en helt simpel plan for, hvad en patient kan gøre, hvis han kan mærke selvmordstankerne komme, når han er derhjemme. Fx høre musik, løbe en tur, ringe til noget familie eller til den psykiatriske afdeling. Risikoen for selvmord er ca. 20 gange højere blandt psykiatriske patienter end i baggrundsbefolkningen er det realistisk at nedbringe antallet? Merete Nordentoft: - Uanset, hvor godt vi sikrer patientstuerne på hospitalerne, så der ikke er ting, man kan begå selvmord med, og uanset, hvor dygtige vi bliver til at screene patienterne for selvmordsrisiko, vil vi ikke kunne forhindre meget syge patienter i at tage deres liv, hvis de beslutter sig for det. Men vi skal gøre forsøget, og det kræver at vi har fokus på området og hele tiden lærer og udvikler os. 6/14

7 Patienter med anden etnisk baggrund Bliv bedre i kulturmødet Patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skal tilbydes lige behandling. For at modvirke etnisk ulighed er der udviklet forskellige redskaber til brug i pleje og behandling. Af AC-konsulent Louise Møberg Roig, Økonomi- og Planlægningsafdelingen Region Hovedstadens Psykiatri har i en årrække haft fokus på at styrke indsatsen i forhold til patienter med etnisk minoritetsbaggrund. I 2003 blev Videnscenter for Transkulturel Psykiatri etableret. I perioden blev der på Psykiatrisk Center Glostrup gennemført et udviklingsprojekt i Distriktspsykiatrisk Center Ishøj, som omhandlede unge psykisk syge med anden etnisk baggrund. Du kan se resultaterne i rapporten på > Presse og Nyt > Publikationer De erfaringer, der er indsamlet, bliver løbende udmøntet i konkrete tiltag til brug i daglig praksis i Region Hovedstadens Psykiatri. Kulturel spørgeguide Videnscenter for Transkulturel Psykiatri har udviklet en kulturel spørgeguide som netop er færdiggjort og udkommet. Spørgeguiden er tænkt som et arbejdsredskab for psykiatere, sygeplejersker, psykologer og kontaktpersoner, og er et supplement til diagnosticering og anamneseoptagelse. Guiden er afprøvet rundt om i landet og erfaringerne er derefter indarbejdet. Guiden kan bestilles via Trykportalen. Udstyr til teletolkning På alle centre opsættes i løbet af året teletolkningsudstyr. Det er et lille, kompakt og transportabelt videokonferenceapparat, som gør det muligt at gennemføre samtaler over sundhedsdatanettet, hvor patient, behandler og tolk kan både se og høre hinanden. Udstyret er nemt at bruge og kræver minimum af oplæring da det er næsten lige som at anvende en normal telefon. Fordelen ved tele-tolkning er især, at samtalerne kan iværksættes hurtigt og når behovet opstår, da tolken blot skal ringes op. I forhold til patienten er det desuden en fordel at anonymiteten, såfremt patienten ønsker det, bedre kan sikres end ved det fysiske møde med tolken. Patientinformation på fremmedsprog De nye sygdomsspecifikke pjecer samt en tilpasset form af de fælles velkomstpjecer er nu ved at blive oversat til syv sprog: engelsk, farsi, urdu, arabisk, tyrkisk, bosnisk og somali. Disse sprog er valgt, fordi de henvender sig til de største grupper af etniske minoriteter i hovedstadsregionen, som ikke forventes at kunne læse hovedsprogene dansk og engelsk. Materialet bliver ikke trykt i pjeceform, men bliver tilgængeligt til print-selv på PsykIntra samt på et nyt stort patientinformationsområde på hjemmesiden, til efteråret. Undervisningstilbud For at styrke medarbejdernes kompetencer i mødet med patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk, tilrettelægger RHP et nyt undervisningstilbud, som omhandler kulturforståelse i en sundhedsfaglig kontekst, herunder tolkebistand. Undervisningsaktiviteterne vil bl.a. fokusere på, hvordan kulturmødet kan håndteres, så kulturens betydning hverken over- eller undervurderes i mødet med patienter med anden etnisk baggrund. Undervisningen planlægges i samarbejde med Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. 7/14

8 - Reelt er antallet af hjemløse med psykisk sygdom og misbrug formentlig endnu højere. Undersøgelsen omfattede ikke oplysninger om hjemløses kontakt med egen læge. Desuden viser andre undersøgelser, at mange hjemløse har psykiske sygdomme eller misbrug uden nogensinde at have været i kontakt med behandlingssystemet. - Sandra Feodor Nielsen, forskningsårsstuderende, PC København Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri 60% af hjemløse har psykisk sygdom eller misbrug Forskere i Region Hovedstadens Psykiatri har fulgt hjemløse danskeres vej gennem systemerne. Over var diagnosticeret med psykisk sygdom eller misbrug reelt er tallet formentlig endnu højere. Sygdom og misbrug kan være skyld i, at hjemløse dør 20 år tidligere end resten af den danske befolkning. Af Anita Santarelli - Vi har fulgt godt individer fra deres første kontakt i Hjemløseregistret og på deres vej gennem Det Psykiatriske Centralregister og Dødsårsagsregistret over en 11-årig periode, fortæller Sandra Feodor Nielsen, forskningsårsstuderende i Region Hovedstadens Psykiatri. Målet var at undersøge kontakter til psykiatrien, forventet levetid samt risikofaktorer for død blandt personer ramt af hjemløshed. Studiet er udført i samarbejde med bl.a. Merete Nordentoft, som er professor i klinisk psykiatri. Hjemløse dør tidligt og voldsomt Undersøgelsen dokumenterer en markant overdødelighed blandt hjemløse. Hjemløse mænd kan forvente at leve knapt 22 år kortere end mænd med fast bopæl, for hjemløse kvinder er tallet godt 17 år. Og dødsårsagen er i langt højere grad selvmord og ulykker end for andre danskere. Hjemløse kvinder begår 15 gange oftere selvmord end kvinder i baggrundsbefolkningen. Hjemløse mænd syv gange oftere end mænd i baggrundsbefolkningen. Død ved ulykke fx overdosis, fald eller trafikuheld forekommer 19 gange oftere for hjemløse kvinder end for andre kvinder. Hjemløse mænd 12 gange oftere end andre mænd. Ekstrem høj andel har psykisk sygdom eller misbrug Godt 60 % af de personer, der blev fulgt, var diagnosticeret med psykisk sygdom eller misbrug. Ca. 10 % havde både psykisk sygdom og misbrug, såkaldt dobbeltdiagnose. - Reelt er antallet af hjemløse med psykisk sygdom og misbrug formentlig endnu højere. Undersøgelsen omfattede ikke oplysninger om hjemløses kontakt med egen læge. Desuden viser andre undersøgelser, at mange hjemløse har psykiske sygdomme eller misbrug uden nogensinde at have været i kontakt med behandlingssystemet, siger Sandra Feodor Nielsen. Netop misbrug og dobbeltdiagnose ser ud til at være forbundet med den højeste risiko for at dø blandt hjemløse: Hjemløse kvinder med misbrug eller dobbeltdiagnose har 70 % højere risiko for at dø end hjemløse kvinder uden kontakt til psykiatrien. Det tilsvarende tal for mænd er 40 %. Forskningsprojektet giver ikke noget svar på, om hjemløshed udløser psykisk sygdom og misbrug eller omvendt. Derfor giver resultaterne heller ikke et entydigt svar på, om det er bedst at sætte ind med forebyggelse på det ene eller andet område. - Lige nu må vi slå fast, at mennesker, der både er hjemløse og har psykisk sygdom eller misbrug er i en højrisikogruppe set i et folkesundhedsperspektiv. Det drejer sig om mennesker, der er mindre tilbøjelige til selv at opsøge hjælp eller som har svært ved at følge et behandlingsforløb, selvom de har en diagnose, 8/14

9 siger Sandra Feodor Nielsen. Psykiatere opsøger patienterne I Region Hovedstadens Psykiatri har man gennem mange år tilrettelagt behandlingstilbud, som også marginaliserede grupper kan få gavn af. - Det gør vi bl.a. gennem OP-team, som består af psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere. Teamet henvender sig aktivt til patienterne, der hvor de nu er. Vi udvider antallet af OP-team de kommende år. Som en del af sundhedsaftalen for de næste fire år sætter vi samtidig gang i en række projekter, der skal sikre bedre behandling til særligt sårbare patienter, herunder hjemløse, fortæller vicedirektør Peter Treufeldt. - Vi forsker i denne patientgruppes særlige vanskeligheder for at kunne styrke Psykiatriens tilbud på et solidt grundlag. Hjemløse med psykiske vanskeligheder er en svær gruppe at behandle og følge op på, og vi samarbejder tæt med alle kommuner i regionen det er vigtigt, at der er tæt samarbejde mellem vores lægelige eksperter og kommunens medarbejdere, der har den nære kontakt til patienterne på gadeplan. Pt samarbejder Region Hovedstadens Psykiatri med Københavns Kommune om et fælles projekt, siger Peter Treufeldt. Psykiatriske sygdomme og dødelighed blandt hjemløse på herberger i Danmark Forskningsprojektet er gennemført på Psykiatrisk Center København i Region Hovedstadens Psykiatri samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og støttet af Det Frie Forskningsråd. Artiklen Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: A nationwide register-based cohort study af Sandra Feodor Nielsen, BSc; Carsten Rygaard Hjorthøj, MSc; Annette Erlangsen, PhD og professor Merete Nordentoft, er offentliggjort i det videnskabelig tidsskrift The Lancet. 9/14

10 PS Kort Nyt Kom til kick off og bliv EN AF OS Region Hovedstadens Psykiatri deltager i den nationale afstigmatiseringsindsats EN AF OS. Indsatsen har til formål at skabe bedre liv for alle med psykisk sygdom ved at fremme inklusion og bekæmpe den sociale diskrimination, der ofte er forbundet med psykisk sygdom. EN AF OS indledes officielt torsdag den 1. september 2011 klokken ved et kick off arrangement på Gammel Torv / Nytorv i København. Alle er velkomne til at komme og høre mere om indsatsen og deltage i aktiviteterne på torvet. Den 1. september offentliggøres indsatsens hjemmeside også. Her vil man fremover kunne følge indsatsen og holde sig opdateret på arrangementer og aktiviteter de næste fem år, hvor indsatsen til vil arbejde for færre fordomme om psykisk sygdom. Allerede nu kan EN AF OS følges på indsatsens facebookside. Region Hovedstadens Psykiatri er stærkt involveret i EN AF OS. Martin Lund er nyudnævnt formand for indsatsens styregruppe, og herudover er der etableret et netværk med repræsentanter fra alle centre og tilbud. Endelig står vi i spidsen for en regional koordinationsgruppe, der skal udvikle og koordinere samarbejde og afstigmatiseringsinitiativer på tværs af de deltagende parter i regionen (kommuner, bruger-/pårørendeorganisationer, Psykiatrifonden m.fl.) Der vil blive informeret løbende om indsatsen på PsykIntra. International blåstempling af kvaliteten i Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri har fået den officielle meddelelse om, at vi er akkrediteret af JCI med et meget flot resultat. - Vi har præsteret en fremragende indsats. Et stort fusioneret hospital der på forholdvis kort tid har kunnet omstille sig i en fælles retning er imponerende. Det engagement skal vi nu bruge til at løfte indholdsdelen af den fælles praksis yderligere - og, det skal ske via en fortsat inddragelse af klinikere, siger René Priess, Kvalitets- og Udviklingschef. JCI gjorde også nogle fund og de fund skal der nu arbejdes med. Der skal udarbejdes en rapport til JCI over, hvilke handleplaner psykiatrien har for de målelige elementer, hvor vi fik ikke opfyldt. Derudover skal der udarbejdes handleplaner for de områder, hvor RHP fik delvis opfyldt. Udvikling af kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen fortsætter således, og som JCI skriver i deres afsluttende surveyrapport, bør borgere i Region Hovedstaden være stolte over at have en psykiatri, der kontinuerligt arbejder med at øge kvaliteten omkring patientens behandling. Du vil løbende kunne få mere information på PsykIntra eller ved at henvende dig til Kvalitets- og udviklingsafdelingen. Patienter og pårørende er glade for distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden Det er især kontakten til personalet, som patienter og pårørende er glade for. Det viser en undersøgelse af tilfredsheden med distriktspsykiatrien og opsøgende, psykiatriske behandlingstilbud i Danmark. I alt har 2100 patienter og 650 pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri besvaret spørgeskemaer om centrale temaer i det ambulante forløb. 81 % finder forløbet enestående eller godt. Det er tredje gang, at undersøgelsen gennemføres. For første gang er opsøgende, psykiatriske team og OPUS-team intensivt tilbud til unge med psykose - i Region Hovedstaden også omfattet af undersøgelsen. Patienterne er mest tilfredse med kontakten til personalet, som gør, at de føler sig velkomne, tilbyder uforstyrrede samtaler, og som viser hensyn og respekt. 10/14

11 Tilfredshedsgraden ligger her på næsten 100%. Siden sidste undersøgelse i 2007 er tilfredsheden især steget på to punkter: Personalets inddragelse af de pårørende i behandlingsforløbet og tilbud om psykoedukation det at modtage undervisning om egen sygdom og hvordan man bedst håndterer den. Arbejdsmiljøkonference om vold og trusler Den 10. november 2011 afholder RHP en arbejdsmiljøkonference. Det sker som led i udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri. Konferencen skal sætte fokus på, hvordan et godt psykosocialt arbejdsmiljø kan nedbringe episoder med vold og trusler med blandt andre professor Tage Søndergaard som oplægsholder. Konferencen er rettet mod arbejdsmiljøorganisationen, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, - koordinatorer og ledere i RHP. Psyk-MED har nedsat en sparringsgruppe til at kvalificere det faglige indhold og planlægge konferencen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding foregår via Plan2Learn efter først-til-mølle-princippet. Kom med Personaleforeningen på gratis visit på Carlsberg Medlemmer af Personaleforeningen kan melde sig til en guidet tur på Carlsberg den 8. september kl Du kan læse mere på PsykIntra > Personale her kan du også se, hvordan du melder dig ind i foreningen. Personaleforeningen afholdte sit første arrangement i maj. Her fortalte Lars AP om, hvordan Danmark, verdens lykkeligste land, også bliver verdens fucking flinkeste land. Har man prøvet at stå i kø én mandag eftermiddag i Netto eller køre én tur i myldretiden på motorvejen er det tydeligt, at vi danskere ikke altid oser af overskud i forhold til hinanden. Lars APs mål er at gøre danskerne til verdens fucking flinkeste folk. Hans hovedbudskab i maj var, at det kan lykkes men at vi hver især skal starte med os selv. Ny fælles lønpolitik RHP har fået en ny, fælles lønpolitik som tager afsæt i værdierne faglighed, ansvar, respekt og udvikling. Lønpolitikken spiller sammen med de øvrige politikker og omfatter alle medarbejdere. Lønpolitikken skal danne rammen for dialog og forhandling mellem ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og de forhandlingsberettigede faglige organisationer. Med den nye lønpolitik har RHP fået fælles principper for, hvordan løn anvendes som et strategisk ledelsesredskab til at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, der bidrager til at indfri Psykiatriens mål naturligvis med respekt for lovgivningen og overenskomster. Lønpolitikken er udarbejdet i regi af Psyk-MED med repræsentanter fra de faglige organisationer Lønpolitikken deles ud til alle ansatte. Alle niveau 3 MED-udvalg bør drøfte lokal implementering af politikken. Fællestillidsrepræsentanterne har ansvar for at sikre lokal forankring hos tillidsrepræsentanterne i RHP, mens direktionen bidrager til at sikre, at lønpolitikken bredes ud blandt lederne. Læs mere om lønpolitikken på PsykIntra > Personale. RHPs forskningsdag - indkaldelse af abstracts Den 24. november afholder RHP forskningsdag og i den forbindelse opfordres alle interesserede til at indsende et kort abstract med en præsentation af deres forskningsprojekt. Der kan være tale om projekter, der er i opstartsfasen såvel som projekter, der har de endelige resultater. Du finder abstract-skabelonen, som skal anvendes, på PsykIntra > Viden og værktøjer > Forskning. 11/14

12 Deadline for indsendelse er d. 12. september til Opslag af psykiatri-stipendier ved Københavns Universitet Københavns Universitet har opslået et fuldt finansieret & et medfinaniseret eller tre medfinansierede ph.d.-stipendier inden for psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. Læs det fulde opslag på universitetets hjemmeside. Ansøgningsfristen er d. 28. august kl I forbindelse med de medfinansierede stipendier kan der indhentes finansieringstilsagn ved at rette henvendelse til: Marianne Meinertz, ,7 mio.kr. til at forbedre samarbejde mellem region og kommune om psykiatriske patienter Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget 1,7 mio.kr. fra Videncenter for Velfærdsledelse til et halvandetårigt projekt, der skal udvikle og styrke det tværsektorielle samarbejde mellem kommune og region. Projektet skal gøre lederne i begge sektorer bedre til at samarbejde på tværs. Det er målet at skabe en samarbejdskultur, som tager udgangspunkt i en klar fælles forståelse for, hvad der er bedst for den enkelte borgers patientforløb. Det skal ske ved at styrke ledelsernes kompetencer inden for tværsektoriel kommunikation og samarbejde. Projektet skal dels munde ud i en konkret model for tværsektoriel ledelsespraksis, dels i et forløbsprogram for psykiatriske patienter i overgangen mellem behandlingspsykiatri og kommunal socialpsykiatri. I projektet indgår PC Frederiksberg og Frederiksberg Kommune. Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Mia Henriksen Fatum, HR-afdelingen, på mail: eller telefon Ny og opdateret viden for alle ansatte Personalesiden på PsykIntra har skiftet udseende, og indholdet er opdateret. Nu er det blevet nemmere at finde relevant information om fx arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, personalejura, løncentret, rekruttering, lederudvikling og meget andet. Siden ligger i den gule menubar, hvor den plejer: menu/personale/ Regler om tolkebistand Siden d. 1. juni 2011 skal personer, der har boet i Danmark mere end syv år, betale gebyr på 150 kr. for den tolkebistand, der modtages i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og på sygehuse. Følgende patienter er fritaget for betaling af tolkegebyr patienter, der som følge af deres sygdom eller handicap har mistet evnen eller mister evnen til at tilegne sig/oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber forældre, der i forbindelse med undersøgelse og behandling af et barn har behov for tolkebistand, børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog personer af grønlandsk og færøsk afstamning, som har behov for tolkebistand i forhold til henholdsvis det grønlandske og færøske sprog. Du kan læse mere om reglerne på PsykIntra. Det nye dokumentstyringssystem VIP er på vej Alle hospitaler i Region Hovedstaden vil inden udgangen af 2011 være overgået 12/14

13 til det nye fælles dokumentstyringssystem. Konverteringen af politikker, vejledninger og instrukser fra de gamle systemer er i gang og vil ligge klar, når RHP udruller det nye VIP til oktober. Det nye VIP er webbaseret, så man kan søge dokumenterne frem fra enhver pc med internetadgang. Søgefunktionen er veludbygget, så du nemt og hurtigt kan finde dine dokumenter. Læs mere på PsykIntra de kommende uger, og se hvordan du søger, opretter min side, adviseres når en ny version af et dokument udkommer, og meget mere. Psykiatri på tværs Et nyt projekt, Psykiatri på tværs, har afsat en pulje på 3,2 mio.kr. til initiativer, der går på tværs af behandlings- og socialpsykiatrien. Formålet er at sikre mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende den rette og effektive hjælp. Medarbejdere og ledere i kommuner og regioner kan søge om op til kroner til fælles projekter, der er med til at øge samarbejdet på tværs af sektorer og fag i psykiatrien, eller som udvikler og afprøver konkrete værktøjer og metoder til samarbejde på tværs i psykiatrien. Der er kick-off møde i Region Hovedstaden den 1. september 2011, og ansøgningsfrist den 21. september Læs mere om projektet, ansøgningsmuligheder og parterne bag Psykiatri på tværs på Analyse af de administrative funktioner i RHP Analysen af de administrative funktioner på centre, tilbud og i stabene skulle i henhold til den oprindelige tidsplan udmøntes i en rapport samt anbefalinger den 10. august På workshop og valideringsmøde i juni var der imidlertid enighed om, at der er brug for en yderlig konkretisering af de fremtidige snitflader på det administrative område. Afrapporteringen udskydes derfor til primo oktober. Problemer på hjemmeside og intranet Regionens fælles webløsning gennem de sidste måneder været plaget af lange svartider og til tider utilgængelighed, når man forsøgt at tilgå regionens hjemmesider og intranet. Særligt webredaktørerne, som sørger for indholdet, har haft svært ved at tilgå redigeringsværktøjerne. Koncern IT og Koncern Kommunikation har siden problemernes start arbejdet sammen med vores to leverandører, TDC og NetCompany, på at finde en løsning. Desværre har ingen af leverandørerne været i stand til at finde den egentlige årsag til problemerne. Der arbejdes nu på at finde løsninger på både kort og lang sigt Den Centrale Visitation Psykiatriens centrale visitation har nu fungeret siden midten af juni. Alle henvisninger går nu igennem visitationen, og alle henvisere har nu én indgang til Psykiatrien, - CVI. I de første to måneder, fra midten af juni til midten af august, har CVI visiteret ca patienter. Ca. 20 % af de patienter, som bliver tilbudt behandling, får tildelt et pakkeforløb. Der arbejdes hele tiden på at sikre og bedre kvaliteten af både henvisninger og visitationer. Der er derfor planlagt en halv temadag i september, hvor visitatorerne vil drøfte visitationsprocesserne, og hvor de vil træne sammen. Målet er, at patienter med samme behov får tilbudt samme behandling - i rette tid. Specialpsykologuddannelsen Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen har opslået fire uddannelsesstillinger til specialpsykolog i voksenpsykiatri i Region Hovedstaden. Uddannelsesstillingerne er på henholdsvis PC Amager, PC Ballerup, PC Hvidover og PC København. Ansøgningsfristen er den 1. september Uddannelserne starter den 1. december Du kan læse mere om uddannelsen på 13/14

14 Region Hovedstadens Psykiatri har opslået 11 meritforøb til specialpsykolog i voksenpsykiatri. Meritforløbene kan søges af psykologer, der er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri, og som har søgt om meritgodkendelse til specialpsykolog. Ansøgningsfristen er den 9. september 201. Meritforløbene starter november/december For meritforløb til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri vil der i oktober/november 2011 blive opslået tre meritforløb. Spørgsmål angående specialpsykologuddannelsen kan rettes til konsulent Ida Sørensen Tlf.: , mail: Fire film om anvendelse af tvang i psykiatrien RHP har produceret fire film om anvendelse af tvang i psykiatrien. Konceptet for filmene er udarbejdet af et projektteam på Psykiatrisk Center København i samarbejde med Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen, og de medvirkende er personale, tidligere patienter, figuranter og pårørende. Filmene indgår i et undervisningsmateriale, som skal bruges til at gøre psykiatriens ansatte i sengeafsnit bedre rustet til at medvirke til nedbringelsen af tvang efter mindstemiddel-princippet. Alle problematikkerne i filmene er kommenteret af sundhedsfagligt personale undervejs, og fremstår som det gode eksempel. Nogle situationer i filmene kunne muligvis være grebet anderledes an, og derfor er det meningen, at debatten bliver taget i en undervisningssituation om filmene. Filmene kan også ses af andre personalegrupper, patienter og pårørende. To eksemplarer af materialet udsendes snarest til alle psykiatriske centre og kan efterfølgende rekvireres i TrykPortalen. Der er meget mere information på PsykIntra på adressen hvor man også kan finde opdateret sygeplejedokumentation og eksempler på journalføring. Tilbagemeldinger gives til: teamleder i Sekretariat- og Kommunikationsafdelingen, Rune Syberg på , mail: regionh.dk. Åbne kalendere Alle kalendere i Outlook er nu som udgangspunkt åbne, så andre kalenderbrugere i regionen vil kunne se kalenderaftalerne (efterhånden som alle regionens brugere kommer på samme mail- og kalendersystem i løbet af det kommende år). Man kan fortsat beskytte en kalenderaftale med et hængelåsikon ( marker som privat ) i Outlook, så indholdet kun kan ses af en selv og de eventuelle inviterede. Direktører udpeget til nye IMT- og HRU-virksomheder Mikael Skov Mikkelsen er udnævnt til direktør for regionens nye IMTvirksomhed (IT, Medico og Tele). Frem til 1. januar 2012, hvor en del af IMT-medarbejderne vil flytte sammen på Borgervænget, vil organisering, arbejdsopgaver, serviceniveauer, snitflader mv. blive fastlagt. Søren Hartz er ansat som direktør for den nye HRU-virksomhed (HR og uddannelse). Søren Hartz får bl.a. ansvaret for personale- og lønområdet, og at ledelse og personale i Region Hovedstaden har de kompetencer og den uddannelse, der skal til, for at matche opgaverne. HRU-virksomheden ventes at omfatte ca. 220 årsværk. Du kan læses mere om de konkrete snitflader mellem virksomhederne og HRU på Regi > Organisation. 14/14

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder... PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

PsykiatriNyt Tema: LEAN

PsykiatriNyt Tema: LEAN PsykiatriNyt Tema: LEAN Vi vil behandle flere patienter, bedre Indhold Leder Ny etape af lean-arbejdet skudt i gang...side 2 Centerchef: Derfor vil vi være et lean center Mere tid til kerneydelsen...side

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. September 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. September 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder De nyeste tal viser......side 2 Tvang Psykiatrisk Center Glostrup vil løsne sig af bæltet...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Januar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Januar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2 Forskning i menneskets bevidsthed Dansk psykiatrisk grundforskning vækker international opmærksomhed...side 3 DSR hædrer psykiatrisk

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. December 2013 PsykiatriNyt Indhold Leder Rejsen er begyndt...side 2 Psykoedukation i pakkeforløb Et nyt netværk - en ny begyndelse...side 3 Pårørendeinddragelse Mor til ung med anoreksi: Familieterapi

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 4, DEC. 2007 Vi er glade for, at Psykiatrien Region Sjælland har fået sin helt egen vision. Mennesker med psykiske lidelser spiser ofte forkert. Gode beviser

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Årsberetning 2012. PS - vi lytter! Den virkeligt vise er dén, som formår at forstå også dén, som han ikke forstår.

Årsberetning 2012. PS - vi lytter! Den virkeligt vise er dén, som formår at forstå også dén, som han ikke forstår. Årsberetning 2012 Aflagt på generalforsamlingen den 6. april 2013 v/erna Poulsen PS - vi lytter! adm. direktør Kavli Finn Høy Houengaard & Erna Poulsen Nordisk konf. spiseforstyrrelser Kirsten & Erna til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere