RESUME Medarbejdere Kurser, undervisning og eksamener Forskning og udvikling ORGANISATION OG MEDARBEJDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUME Medarbejdere Kurser, undervisning og eksamener Forskning og udvikling ORGANISATION OG MEDARBEJDERE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) RESUME Medarbejdere Kurser, undervisning og eksamener Forskning og udvikling ORGANISATION OG MEDARBEJDERE KURSER, UNDERVISNING OG EKSAMEN Obligatoriske prægraduate kurser Eksamen: OSCE og MFTL Obligatoriske postgraduate kurser Universitetspædagogiske kurser FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER Patienter som undervisere Pædagogisk udvikling af kliniske ophold for medicinstuderende Pædagogisk udvikling af lægelig videreuddannelse Simulations- baseret træning og test af avancerede procedurer RÅD, UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER FORSKNING Ph.d.- afhandlinger Videnskabelige publikationer; artikler og bogkapitler In press/e- Pub ahead of print/2014 print Bachelor- /Kandidatopgaver

2 Side 2 af 15 RESUME Denne årsrapport for 2013 beskriver CEKU s organisation, medarbejdere samt aktiviteter vedr. kurser, undervisning og eksamener samt forsknings- og udviklingsaktiviteter. Medarbejdere CEKU havde i 2013 i alt 15 medarbejdere, heraf 1 projektansat. Omfanget af den faste stab har været stabilt igennem flere år. CEKU havde 33 studentermedarbejdere tilknyttet undervisning i kliniske færdigheder m.m. samt gjort brug af ca. 45 eksterne undervisere til de forskellige præ- og postgraduate kurser. Yderligere var der tilknyttet 12 ph.d.-studerende samt 11 andre forskningsmedarbejdere foruden 5 bachelorprojekt- /kandidatspecialestuderende samt 7 kliniske lektorer. Kurser, undervisning og eksamener CEKU s servicevirksomhed omfatter obligatoriske kurser for medicinstuderende ved KU/SUND inden for emnerne kliniske færdigheder og kommunikation, samt for basis- og introduktionslæger inden for pædagogik og kommunikation. Hertil kommer kurser for præ- og postgraduate målgrupper af studerende, læger og andre personalegrupper, herunder færdighedskurser for nyuddannede sygeplejersker i Region H samt på engelsk for internationale medicinstuderende. Aktiviteten er stigende, både fordi antallet af studerende øges og fordi der udvikles nye kurser. Det samlede time- og deltagerantal fremgår af denne oversigt: CEKU s kurser og undervisning Timer Antal deltagere Postgraduate obligatoriske kurser Kurser for KU/SUND medarbejdere Prægraduate obligatoriske kurser Andre kurser og undervisning Kurser og undervisning i alt Forskning og udvikling Flere projekter foregår i samarbejde med nationale eller internationale forskere. Foruden eksterne midler har centret formået at tiltrække mange midler fra både KU/SUND og Region Hovedstadens kvalitets- og udviklingspuljer. Flere af projekterne er beskrevet i denne årsrapport. Den samlede publikationsaktivitet har været markant stigende i årene som det ses: Bogkapitler Nationale publ. Internat. publ. Phd 0

3 Side 3 af 15 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE Organisation CEKU blev etableret i 2004 ved fusion af Laboratorium for Kliniske Færdigheder (dannet i 1995) og H:S Postgraduate Medicinske Institut (dannet i 1997), i et samarbejde mellem Rigshospitalet/Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (KU/SUND). CEKU er siden maj 2013 organisatorisk forankret i Enhed for Uddannelse (HR Development) i Center for HR, Region Hovedstaden. Centerledelse og administration Torben V. Schroeder, centerleder, professor, dr. med. (tiltrådt februar) Charlotte Ringsted, MHPE, ph.d., professor, centerleder (fratrådt januar) Britt James, cand. polit., økonom / Ianina Sohova, cand. merc. (vikar januar-juni) Rasmus Lundhus Jørgensen, cand. scient. adm., projektmanager Rita Dalhammer, koordinerende sekretær (tiltrådt maj) Ditte Guldmann Kryger Rasmussen, koordinerende sekretær (barsel fra juli) Marianne Unger Kejlaa, sekretær for prægraduate kurser Bodil Højbjerg, sekretær for postgraduate kurser Mai-Britt Brauer Pedersen, sekretær for eksamen samt KU-kurser Mikael Bitsch Kliniske færdigheder Præ- og postgraduat OSCE/MFTL Lars Konge Simulationsbaseret træning postgraduat Anne Marie Skaarup Kommunikation prægraduat Timelærere Stud.med. Kl. lektorer Stud.med. Timelærere Timelærere Charlotte Søjnæs Pædagogisk udvikling postgraduat Sim.patienter Timelærere Centerledelse Administration Sekretariat Birgitte Dahl Pedersen Kommunikation og samarbejde præ- og postgraduat Sim.patienter Timelærere Rigtige patienter Timelærere Betina Ristorp Andersen Pædagogisk udvikling af klinikophold prægraduat Ann-Helen Henriksen & Anne Marie Rieffestahl Patienter som undervisere Kirstine Dahl Pædagogisk udvikling postgraduat

4 Side 4 af 15 Akademiske medarbejdere Mikael Bitsch, overlæge, klinisk lektor Lars Konge, ph.d., overlæge, klinisk forskningslektor Anne Marie Skaarup, cand. mag. pæd., pædagogisk konsulent Birgitte Dahl Pedersen, psykolog, specialkonsulent (fratrådt december) Ann-Helen Henriksen, cand. mag. pæd./psyk., specialkonsulent Anne Marie Rieffestahl, antropolog og sygeplejerske Kirstine Dahl, cand. mag. pæd., pædagogisk konsulent (overført til KU/SUND august) Charlotte Søjnæs, ph.d.-studerende, cand. scient. soc., pædagogisk konsulent Studentermedarbejdere Studentermedarbejdere (33 ansat < 10 timer pr. uge) Timelærere og andre CEKU s kurser og undervisning varetages i samarbejde med talrige eksterne timelærere samt simulerede patienter, der enten er lægmænd eller skuespillere, samt rigtige patienter. Kliniske lektorer tilknyttet CEKU Bjarne Ørskov Lindhardt (intern medicin/infektionsmedicin)(fratrådt august) Klavs Holtug (intern medicin/ medicinsk gastroenterologi)(tiltrådt september) Karen Lisbeth Faarvang (intern medicin/reumatologi)(fratrådt januar) Betina Ristorp Andersen (gynækologi og obstetrik) Freddy Lippert (anæstesiologi) Anja Pindborg (ekstern lektor; gynækologi og obstetrik)(fratrådt september) Henriette Svarre (gynækologi og obstetrik)(tiltrådt september) Jens Hillingsø eksamensformand MFTL (kirurgi) Ulrich Knigge eksamensformand OSCE (kirurgi) Øvrige forskningsmedarbejdere Ph.d.-studerende Maria Birkvad Rasmussen, Københavns Universitet. Ann Sofia Skou Thomsen, Københavns Universitet Steven Andersen, Københavns Universitet Jeppe Jensen, Københavns Universitet Kåre Håkansson, Københavns Universitet Louise de la Motte, Københavns Universitet Lise Pyndt Jørgensen, Københavns Universitet Mette Kehlet Flamand, Københavns Universitet Mikke Taudorf, Københavns Universitet Ditte Dencker, Københavns Universitet Charlotte Søjnæs, Roskilde Universitet Charlotte Green Carlsen, Aarhus Universitet Helena Borovszky, Karoliniska Instituttet Læger Martin Tolsgaard (post doc) Katrine Jensen Mikael Henriksen Louise Preisler

5 Side 5 af 15 Ingeniører Morten Bo Svendsen Medicinstuderende Tobias Todsen (forskningsårsstuderende) Charlotte Loumann Krogh (forskningsårsstuderende) Lykke Østergaard (forskningsårsstuderende) Signe Bojsen (forskningsårsstuderende) Thomas Gyldenløve (forskningsårsstuderende) Yousif Subhi Bachelorprojekt-/kandidatspecialestuderende Philip Nielsson (BA projekt) Line Engelbrecht (KA projekt) Poul Pedersen (KA projekt) Mona Savran (KA projekt) Martin Lawaetz (KA projekt)

6 Side 6 af 15 KURSER, UNDERVISNING OG EKSAMEN Obligatoriske prægraduate kurser Alle medicinstuderende ved KU/SUND modtager i alt 67 timers undervisning på CEKU i løbet af det samlede medicinstudium, hvoraf de fleste ligger på 1. semester kandidat (KA). Det drejer sig primært om færdighedstræning forud for de medicinstuderendes klinikophold. Selv om antallet af medicinstuderende har været stigende de seneste år, er antallet af hold-undervisningstimer holdt nogenlunde konstant ved at øge holdstørrelsen fra 6 til 8. Kursus Timer Antal af undervisningsholdtimer BA første hjælp og BLS KA anamnese KA klin færdigheder KA ultralyd KA objektiv undersøgelse** KA ledundersøgelse** KA genoplivning KA info til patient KA stuegang KA svær besked 6, KA gynækologisk færdighed 3, KA gynækologisk kommunikation 3, KA etik og kommunikation 2, Total Evalueringer CEKU s kurser evalueres af Den centrale evalueringsenhed ved SUND på KU. De eksisterende kurser justeres jævnligt iht. aktuelle medicinske konsensus samt nye rekommandationer fra de medicinske videnskabelige selskaber samt på baggrund af de studerendes evalueringer. CEKUkurserne evalueres generelt højt. Det gælder både de obligatoriske og de eksternt udbudte kurser. Evalueringerne er omkring 5 på Likertskalaen (1-7, hvor 7 er bedst). Kurset i basal genoplivning, der blev etableret i 2009, er vurderet til 6,3 og er således CEKU s højest evaluerede kursus. Kommunikationskursus i stuegang blev evalueret for første gang i Kursus i Etik og kommunikation, der blev obligatorisk i 2013, bliver først fra 2014 inddraget i den centrale evaluering. Evaluering af kurser BA Førstehjælp og basal genoplivning (BLS) 6,3 6,1 6,5 6,3 6,3 1. KA Kliniske færdigheder 4,5 5,1 5,1 5,1 5,1 1. KA Anamnese 4,0 4,6 4,7 4,6 4,6 3. KA Info til patient 4,5 4,5 3. KA Stuegang ,9 4,9 4. KA Svær besked 5,0 5,4 5,3 5,2 5,0 6. KA Gynækologisk færdighed 5,2 4,9 4,7 4,7 5,3 6. KA Gynækologisk kommunikation 4,7 4,9 4,8 4,9 4,9 6. KA Etik og kommunikation na na

7 Side 7 af 15 Eksamen: OSCE og MFTL I 2013 deltog 452 studenter i den stationsbaserede eksamen i medicin og kirurgi på 3. semester KA. Det var rekord i antal tilmeldte og en stigning på 13 % ift (452 i 2012). Prognosen for 2014 er mere end 500 eksaminander. OSCE er siden 2011 afviklet med 6 parallelle eksaminer (slanger) således, at der kan eksamineres 72 studenter for hver 1 ¾ time. I 2013 deltog 38 eksaminander i Mundtlig Fagprøve for Tredjelandslæger (MFTL). Fra 2011 til 2012 skete et markant fald i antal tilmeldte, hvilket formentlig er en følge af en stramning til kravet om opholdstilladelse i Danmark. Antal eksaminander er uændret siden Antal eksaminander ved OSCE og MFTL OSCE samlet MFTL Obligatoriske postgraduate kurser CEKU s undervisning og kurser på den postgraduate side omfatter obligatoriske kurser for uddannelsessøgende basis- og introlæger. Detaljer fremgår af tabel 1 og 2. Tabel 1. Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende læger Timer pr Kursister Antal Timer Kursister Titel kursus kursus pr kursus kurser i alt i alt Pædagogik I - KBU Patientkommunikation - KBU Pædagogik II - Intro Obligatoriske kurser i alt Alle kurser er flot evalueret og succeskriteriet, 75 procent af besvarelserne > 4, var opfyldt for alle. Besvarelsesprocenten (Tabel 2) for Pædagogik II - samlet kursus er altid lav, da evalueringerne først afleveres, når den refleksive rapport er endeligt godkendt. Tabel 2. Evaluering af kurser for uddannelsessøgende læger

8 Side 8 af 15 Besvarelse Succeskriterium Gennemsnit Titel kursus i % 75 % over median 4 Pædagogik I % 5,7 Patientkommunikation % 5,7 Pædagogik II - 1. kursusdag % 5,6 Pædagogik II - samlet kursus % 5,4 Universitetspædagogiske kurser CEKU har afholdt kurser vedrørende pædagogisk kvalifikation af KU/SUND S medarbejdere primært ph.d.-studerende, adjunkter og post-docs. Med Kirstine Dahls overflytning i august til KU/SUND udgår kurserne fremadrettet af CEKU s portefølje. Kurser for SUND personale 2013 Timer Kursister Antal Timer Kursister pr kursus pr kursus kurser i alt i alt Introduktion til universitetsundervisning (IUU) Sundhedsfaglig Universitetspædagogik og Didaktik (KSUD) SUND kurser i alt IUU og KSUD udgør de 2 kurser i adjunktpædagogik Andre kurser I 2013 har der været afholdt en række kurser for yngre læger, speciallæger, alment praktiserende læger, sygeplejestuderende, sygeplejersker, jordemoderstuderende samt for ikke-sundhedsprofessionelle. Kurserne har drejet sig om færdighedskurser af forskellig art, hvor specielt ultralydkursus har været meget søgt. Således har 135 læger deltaget i et basalt kursus i klinisk ultralydskanning af 5 timers varighed. Der er desuden i 2013 oprettet et kursus i medicinsk statistik, som er et praktisk kursus, med hovedvægt på at gøre kursisten i stand til at anvende programpakken SPSS. Kursus har været afviklet 5 gange, og der er venteliste. Arbejdssøgende, nyuddannede sygeplejersker er i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd tilbudt et kursus i praktiske færdigheder som kateter-og sondeanlæggelse samt træning i intravenøs adgang. Ved den efterfølgende evaluering var 50 % af sygeplejerskerne kommet i arbejde, og de opfattede det CV-forbedrende kursus, som en af årsagerne. Udover ovennævnte kurser og undervisning har CEKU bidraget med præsentation af færdighedstræning på Åbent hus på Panum, Kulturnat og folkeskole arrangementer.

9 Side 9 af 15 FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER Patienter som undervisere På baggrund af midler fra Region Hovedstaden har CEKU udviklet konceptet Patienter som undervisere, hvor patienter med kroniske sygdomme, underviser sundhedsprofessionelle. Metoden kendes fra reumatologien, hvor gigtpatienter gennem flere år har undervist i hensynsfuld ledundersøgelse i et samarbejde med bl.a. Gigtforeningen. Kursus titel Hensynsfuld ledundersøgelse og respektfuld patientkontakt Hensynsfuld ledundersøgelse og respektfuld patientkontakt Specialkursus 1 Timer pr Antal Antal Antal Evaluering* Målgruppe kursus kurser kursister timer fysioterapeutstuderende ,4 ergoterapeutstuderende ,6 uddannelsessøgende reumatologer I alt I samarbejde med Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Diabetesforeningen blev der rekrutteret 25 patienter med hhv. hjertesygdomme, KOL og diabetes. Kurset køres i drift i foråret 2014, hvor der er planlagt kurser for 16 hold medicinstuderende. Tilsvarende er der gennem et samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og Alzheimerforeningen rekrutteret 20 pårørende til demente til at deltage i undervisningen for 10 hold sygeplejestuderende. Endelig er et lignende undervisningskoncept med lænde-rygpatienter blevet udviklet. Dette koncept køres i drift i efteråret 2014, hvor oplagte målgrupper vil være fysioterapeut-, ergoterapeut- og sygeplejeskolerne. CEKU varetager administration af projektet samt pædagogisk kvalificering af patientunderviserne. Herudover står CEKU for udvikling og udbredelse af selve konceptet samt forskning omkring brug af patienter som undervisere. Forud for kvalificeringen af patienterne, blev der afholdt 5 kvalitative interviews med patienter og pårørende, samt 2 pilotprojekter med patienter og medicinstuderende mhp. at udvikle undervisningskoncepterne så optimalt som muligt. Pædagogisk udvikling af kliniske ophold for medicinstuderende På kandidatdelen (KA) af medicinstudiet foregår en stor del af undervisningen under ophold på forskellige kliniske afdelinger. Medicinstuderende starter som novicer og gennem 14 kliniske ophold på hospitalsafdelinger lærer de at arbejde som nyuddannede læger. Til hvert klinisk ophold har KU/SUND i samarbejde med afdelingerne formuleret målbeskrivelse og logbog, der anviser generelle retningslinjer for de kompetencer, der skal opnås. Udarbejdelse af uddannelsesprogrammer sikrer forankring på afdelingsspecifikt niveau, så generelle mål og afdelingens specifikke muligheder integreres. Projektet Den kliniske underviser i Centrum, der er støttet af kvalitetssikringspuljen 2011 på KU/SUND, har med udgangspunkt i evalueringerne fra studerende på 1. semester KA, foretaget en kvalitativ undersøgelse af, hvordan uddannelsesopgaven løses på hhv. 2 medicinske og 2 kirurgiske afdelinger. Afdelingerne er udvalgt, så både medicin og kirurgi er repræsenteret ved en afdeling med såvel høj som lav evalueringsscore. Undersøgelsen viste, at der er stor forskel på, hvordan afdelingerne løser og prioriterer undervisningsopgaven. De afdelinger, der evalueres godt, er karakteriseret ved en hel dags introduktion med fast program. Dette sikrer forventningsafstemning, arbejdstilrettelæggelse i form af et vagtskema, tutor/lektor som fast holdepunkt og programsat tid til refleksion og evaluering. Interview med medicinstuderende på de 4 afdelinger viste, at mange medicinstuderende var bekymrede for

10 Side 10 af 15 mødet med klinikken og patienterne. De følte sig usikre på, hvad det var for en opgave, de skulle varetage. De havde brug for struktur og trinvis oplæring for at udvikle deres lægelige identitet og inklusion i det lægelige fællesskab. Disse data er efterfølgende brugt til pædagogisk udvikling i de dårligt evaluerede afdelinger. Der er gennemført undervisning af afdelingens læger i evidensbaseret oplæring og undervisning i klinikken, således at stuegang, operation, ambulatorium og vagt udnyttes som læringssituationer. Sideløbende er der afholdt 4 temadage i CEKU, primært for de afdelinger, der har medicinstuderende på 1. og 3. semester KA. I alt deltog 35 ud af 46 afdelinger (76%) fra 1. semester KA og 18 ud af 40 afdelinger (45%) fra 3. semester KA. Desuden deltog evalueringsenheden og lægeforeningen. På alle 4 temadage var der sammenlagt 95 deltagere. Flere kliniske afdelinger har efter temadagene udarbejdet uddannelsesprogrammer i samarbejde med CEKU. Pædagogisk udvikling af lægelig videreuddannelse CEKU har i 2013 forsat udviklingsarbejdet i forhold til oplæring og kompetencevurdering indenfor de 7 lægeroller. Den systematiske oplæring og kompetencevurdering er svær for klinikerne nationalt såvel som internationalt. Dels mangler de teoretiske forudsætninger for at forstå filosofien bag flere af rollerne, dels mangler de praktiske redskaber og kompetencer til at omsætte denne til konkret oplæring. Der er stor efterspørgsel på formidling og træning, både på individ- og afdelingsniveau i Danmark. CEKU bidrog i 2013 til en række lokale kurser, workshops og undervisning. På Glostrup Hospital blev der afholdt et todages kursus af 14 timers varighed for uddannelsesansvarlige læger om Kompetencebaseret medicinsk uddannelse og håndtering af vanskelige uddannelsesforløb med 23 deltagere. På Gentofte Hospital blev der afholdt en tre timers workshop for 15 uddannelsesansvarlige overlæger om Kompetencevurderingsmetoder. På en uddannelsesdag for uddannelsesansvarlige på Rigshospitalet, blev der afholdt en workshop på 1,5 timer om Håndtering af vanskelige uddannelsesforløb for 40 deltagere. Endvidere blev der på det nationale seminar for de postgraduate kliniske lektorer, afholdt et oplæg om Kompetencebaseret medicinsk uddannelse hvilken vej går de i Canada? samt et oplæg med fokus på Oplæring og kompetencevurdering indenfor rollerne som professionel og leder/administrator. Simulations-baseret træning og test af avancerede procedurer CEKU har gennem flere år forsket i udnyttelse af simulatorer til træning af avancerede tekniske færdigheder. Der er flere fordele forbundet ved at øve sig på andet end patienterne, f.eks. mindre stress, større effektivitet og bedre patientsikkerhed. Region Hovedstadens satsning på kirurgisk simulation har fra 2012 givet mulighed for oprettelse af et postgraduat simulationscenter på CEKU, hvor en række avancerede procedurer kan trænes på fantomer og virtual reality simulatorer under vejledning af eksperter. Uddannelsessøgende læger og speciallæger har benyttet sig af tilbuddene, ligesom det første hold koloskopi-sygeplejersker fra Region Hovedstaden har gennemgået systematisk simulatortræning og certificering på CEKU. CEKU s simulationsbaserede uddannelsesforløb tilrettelægges individuelt og fleksibelt og giver mulighed for nødvendige gentagne sessioner med hands-on træning. Selvtræning assisteres af centrets simulator-assistenter (medicinstuderende). Alle forløb afsluttes med en evidensbaseret certificering. Herved sikres, at de basale færdigheder er i orden inden procedurer udføres på patienter. Evalueringerne af uddannelsesforløbene er meget positive og både uddannelsessøgende læger, sygeplejersker og deres supervisorer har været yderst tilfredse med den afsluttende certificering. Antal lægelige kursister Timer pr Kursus kursus Basal skopisk kirurgi Endovaskulære procedurer Koronor arteriografi Andre kursister

11 Side 11 af 15 Fleksibel bronkoskopi Gastroskopi Koloskopi Øjenkirurgisk simulation Ørekirurgisk simulation Hoftekirurgi Artroskopi Anlæggelse af pleuradræn Lumbalpunktur 1½ 83 - Fleksibel optisk intubation Nødtrakeotomi 1½ 18 - Ultralydskanning I alt Basal skopisk kirurgi: 8 timers introduktionskursus, 4-16 timers individuel selvtræning i simulationscentret og med hjemmetræningssæt. Certificering på black-boxe og virtual-reality simulatorer og 8 timers operativt kursus på levende grise (i samarbejde med Panum-instituttet). Endovaskulære procedurer: 20 timers simulationsbaseret kursus med afsluttende certificering og 10 kliniske superviserede procedurer med udarbejdelse af refleksionsrapport. Koronar Arteriografi: 8 timers praktisk træning i simulationscentret og på Cardiologisk Laboratorium, Rigshospitalet. Fleksibel bronkoskopi: 1 times individuel introduktion til proceduren ved speciallæge, 2-8 timers selvtræning på fantomer og virtual-reality simulatorer. Afsluttende certificering og feed-back (1 time) Gastroskopi: 1 times individuel introduktion til proceduren ved speciallæge, 1-4 timers selvtræning på fantom og virtual-reality simulator. Afsluttende certificering og feed-back (1 time). Koloskopi: 1½ times individuel introduktion til proceduren ved speciallæge, 4-12 timers selvtræning på fantomer og virtual-reality simulator. Afsluttende certificering og feed-back (1 time). Øjenkirurgisk simulation. 3-6 superviserede træningspas af 1-2 timers varighed til foruddefineret kompetenceniveau. Ørekirurgisk simulation: 5 individuelle træningspas på virtual-reality simulator, praktiske øvelser på humane tindingeben med operationsmikroskoper (i samarbejde med Panum-instituttet). Hoftekirurgi: 1 times introduktion til proceduren og simulator, selvtræning på simulator. Certificering inkl. feedback af speciallæge. Artroskopi: Forløb: 1 times introduktion til proceduren, selvtræning på virtual-reality simulator og fantom, certificering. Anlæggelse af pleuradræn: Forløb: 2 timers individuelt forløb med thoraxkirurg afsluttende med certificering. Lumbalpunktur: Videoinstruktion, information og lejring af simuleret patient og udførelse af procedure på fantom med anvendelse af steril teknik og assistance af sygeplejerske. Videobaseret certificering. Fleksibel optisk intubation: 2 timers individuel træning og instruktion på virtual-reality simulatorer, diverse skoper og fantomer. Afsluttende certificering. Nødtrakeotomi: Videoinstruktion og udførelse af procedure 5 gange efter four-step-modellen. Videobaseret certificering. Udførelse af procedure på human kadaver (i samarbejde med Panuminstituttet). Ultralydsscanning: Flere skemalagte uddannelsestilbud af varierende varighed. Deltagerne skanner patienter og hinanden. Virtual-reality simulatorer med diverse patologier inddrages.

12 Side 12 af 15 RÅD, UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER 1. Bitsch M. Videnskabsetisk komité for region Hovedstaden, næstformand i komité B. 2. Bitsch M. Medlem af undervisningsudvalget for 1. og 3. semester, kandidatdelen ved SUND. 3. Bitsch M. Medlem af DSAM-arbejdsgruppe vedrørende implementering af fokuseret ultralydsskanning i almen praksis. 4. Bitsch M. Medlem af censorkorps Danmark (kirurgi). Århus Universitet. 5. Bitsch M, Konge L & Schroeder TV. OSCE-udvalget, KU SUND. 6. Dahl K. Arbejdsgruppe vedr. fremtidig organisation af pædagogisk udviklingscentre ved KU/SUND. 7. Konge L. Dansk Selskab for Medicinsk uddannelse (DSMU), næstformand 8. Konge L. Arbejdsgruppe for prægraduat uddannelse, Lægeforeningen og DSMU. 9. Pedersen BD. Region Øst s styregruppe for de obligatoriske tværfaglige kurser i videreuddannelsen af læger. 10. Pedersen BD. Arbejdsgruppe vedr. prægraduat lægeuddannelse, Lægeforeningen og DSMU. 11. Pedersen BD. Arbejdsgruppe vedr. kursus i patientsikkerhed for medicinstuderende på Københavns Universitet. Studienævnet for Medicin, Københavns Universitet. 12. Pedersen BD. Arbejdsgruppe vedr. kursus i konflikthåndtering for tværfagligt personale ansat og tilknyttet Akutmodtagelser og Akutklinikker i Region Hovedstaden. DIMS og HRU. 13. Pedersen BD. Arbejdsgruppe vedr. produktion af film til kommunikationsundervisning af læger indenfor emnet Social ulighed og kræft. Kræftens Bekæmpelse. 14. Rasmussen DGK. Kontaktudvalg for tværgående arbejdsmiljø og sikkerhed i Teilumbygningen. 15. Schroeder TV. Chefredaktør Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. Lægeforeningen og Danske Regioner. (www.laegehaandbogen.dk, 16. Schroeder TV. Medlem af Retslægerådet, Justitsministeriet. 17. Schroeder TV. Formand for faggruppe 49 (Kirurgi). Den bibliometriske Forskningsindikator, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 18. Schroeder TV. Kvalifikationsnævnet (Særlig sagkyndig vedr. sundhedsfaglige uddannelser). Ministeriet for forskning, Innovation og videregående uddannelser 19. Schroeder TV. Medlem af Bedömmargrupp för utvärdering av läkarexamen og medicin i Sverige. Högskolevärket, Sverige. 20. Schroeder TV. Medlem af Styregruppe/arbejdsgruppe for udarbejdelse af fælles handlingsplaner for Region Sjælland og Region Hovedstaden i lægelig præ- og postgraduat uddannelse. Region Hovedstaden. 21. Schroeder TV. Medlem af Hjerteforeningens hovedbestyrelse. 22. Schroeder TV. Ordførende professor, Karkirurgi. Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 23. Schroeder TV. Medlem af Normarbejdsgruppen. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 24. Schroeder TV. Uddannelsesudvalg for semester kandidatdelen, medicinstudiet. Nedsat af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 25. Schroeder TV. Medlem af arbejdsgruppen om skambid. Fødevarestyrelsen n_om_skambid.pdf 26. Schroeder TV. Medlem af arbejdsgruppe vedrørende visitationsretningslinjer for varicer. Sundhedsstyrelsen 27. Schroeder TV. Medlem af Metodearbejdsgruppe vedrørende implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer. Sundhedsstyrelsen 28. Skaarup AM. Arbejdsgruppe vedr. prægraduat lægeuddannelse på tværs af de 4 universiteter i DK. 29. Søjnæs C. Rigshospitalets lægelige videreuddannelsesudvalg. 30. Søjnæs C. Region Øst s styregruppe for de obligatoriske tværfaglige kurser i den lægelige videreuddannelse.

13 Side 13 af 15 FORSKNING Ph.d.- afhandlinger 1. de la Motte. The systemic Inflammatory response following endovascular aortic aneurysm repair. Supervisors: Lönn L, Schroeder TV and Vogt K. Phd thesis, KU/SUND, 4. Oct Videnskabelige publikationer; artikler og bogkapitler 1. Altintas U, Helgstrand UV, Hansen MA, Stentzer KF, Schroeder TV, Eiberg JP. Popliteal artery entrapment syndrome: ultrasound imaging, intraoperative findings, and clinical outcome. Vasc Endovascular Surg 2013;47: Bech B, Lönn L, Schroeder TV, Ringsted C. Fine-motor skills testing and prediction of endovascular performance. Acta Radiol 2013;54: Berkenbosch L, Schoenmaker SG, Ahern S, Søjnæs C, Snell L, Scherpbier AJ & Busari JO. Medical residents' perceptions of their competencies and training needs in health care management: an international comparison. BMC Med Educ 2013;13:e Bjurström JM, Konge L, Lehnert P, Krogh CL, Hansen HJ, Petersen RH, Ringsted C. Simulation-based training for thoracoscopy. Simul Healthc 2013;8: Clementsen PF, Vilmann P, Konge L & Annema J. Lung Cancer and Mediastinal tumors. In: Deutsch JC, Banks MR, eds: Gastrointestinal endoscopy in the Cancer Patient.. 1 udg. By: Wiley-Blackwell 2013: pp Clementsen PF, Rasmussen TR & Konge L. Lungesvulster. In: Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vilstrup H, eds: Medicinsk Kompendium. 18 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013: pp de la Motte L, Pedersen MM, Thomsen C, Vogt K, Schroeder TV, Lonn L. Categorization of aortic aneurysm thrombus morphology by magnetic resonance imaging. Eur J Radiol 2013;82:e de la Motte L, Jensen LP, Vogt K, Kehlet H, Schroeder TV, Lonn L. Outcomes after elective aortic aneurysm repair: a nationwide Danish cohort study Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;46: Håkansson K, Konge L, Thomsen SF, Backer V, von Buchwald C. Sinonasal inflammation in COPD: a systematic review. Eur Respir J 2013;42: Jayia P, Constantinou J, Morgan-Rowe L, Schroeder TV, Lonn L, Ivancev K. Are there fewer complications with third generation endografts in endovascular aneurysm repair? J Cardiovasc Surg (Torino) 2013;54: Konge L, Annema J, Vilmann P, Clementsen P, Ringsted C. Transesophageal ultrasonography for lung cancer staging: learning curves of pulmonologists. J Thorac Oncol 2013;8: Konge L, Annema J. Assessment of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration performance. Am J Respir Crit Care Med 2013;188: Konge L, Annema J, Clementsen P, Minddal V, Vilmann P, Ringsted C. Using virtual-reality simulation to assess performance in endobronchial ultrasound. Respiration 2013;86: Krogh CL, Konge L, Bjurström J, Ringsted C. Training on a new, portable, simple simulator transfers to performance of complex bronchoscopy procedures. Clin Respir J 2013;7: Rasmussen MB, Dieckmann P, Barry Issenberg S, Østergaard D, Søreide E, Ringsted CV. Long-term intended and unintended experiences after Advanced Life Support training. Resuscitation 2013;84: Rathenborg LK, Jensen LP, Baekgaard N, Schroeder TV. Carotid endarterectomy after intravenous thrombolysis for acute cerebral ischaemic attack: is it safe? Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;45:573-7.

14 Side 14 af Rosholm JU, Konge L, Tulupova E, Hertel NT, Matzen LE. [Video recordings can be used for easier and faster evaluations of the performances of postgraduate trainees]. Ugeskr Laeger 2013;175: Sillesen H, Schroeder TV. Karsygdomme. Kap 31. In: Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vilstrup H, eds: Medicinsk Kompendium. 18 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013: Spanager L, Beier-Holgersen R, Dieckmann P, Konge L, Rosenberg J, Oestergaard D. Reliable assessment of general surgeons' non-technical skills based on video-recordings of patient simulated scenarios. Am J Surg 2013;206: Strandbygaard J, Bjerrum F, Maagaard M, Winkel P, Larsen CR, Ringsted C, Gluud C, Grantcharov T, Ottesen B, Sorensen JL. Instructor feedback versus no instructor feedback on performance in a laparoscopic virtual reality simulator: a randomized trial. Ann Surg. 2013;257: Strandbygaard J, Maagaard M, Larsen CR, Schouenborg L, Ottosen C, Ringsted C, Grantcharov T, Ottesen B, Sorensen JL. Development and validation of a theoretical test in basic laparoscopy. Surg Endosc 2013;27: Svejstrup Rud, C., Channir, H., Arendrup, H. & Konge, L. Morbidity, mortality and quality of life in patients with non-operable aortic stenosis. Indian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2013;29: Svendsen, L. B., Jensen, L. S., Holm, J., Kofoed, S. C., Pilegaard, H., Preisler, L., Vinbæk, M., Brandt, B., Svendsen, M. & Danish Oesophagus, GEJ and Gastric Cancer Group. Differences in the pattern of anastomotic leakage after oesophagectomy in two high-volume centres. Dan Med J 2013;60:A Todsen T, Henriksen MV, Kromann CB, Konge L, Eldrup J, Ringsted C. Short- and long-term transfer of urethral catheterization skills from simulation training to performance on patients. BMC Med Educ 2013;13: Tolsgaard MG. Clinical skills training in undergraduate medical education using a studentcentered approach. Dan Med J 2013;60:B Tolsgaard MG, Bjørck S, Rasmussen MB, Gustafsson A, Ringsted C. Improving efficiency of clinical skills training: a randomized trial. J Gen Intern Med 2013;28: Tolsgaard MG, Arendrup H, Pedersen P, Ringsted C. Feasibility of self-directed learning in clerkships. Med Teach 2013;35:e Tolsgaard MG, Todsen T, Sorensen JL, Ringsted C, Lorentzen T, Ottesen B, Tabor A. International multispecialty consensus on how to evaluate ultrasound competence: a Delphi consensus survey. PLoS One 2013;8:e Westerman M, Teunissen PW, Jørgensen RL, Fokkema JP, Siegert CE, Van der Vleuten CP, Scherpbier AJ, Ringsted C, Scheele F. The transition to hospital consultant: Denmark and the Netherlands compared on preparedness for practice, perceived intensity and contextual factors. Med Teach 2013;35: In press/e-pub ahead of print/2014 print 1. Andersen BR, Brandi U & Schroeder TV. Medicinstuderendes uddannelse må fortsat forbedres på de dårligt evaluerede kliniske afdelinger. Ugeskr Laeger 2014 [Epub ahead of print] 2. Carlsen CG, Lindorff-Larsen K, Funch-Jensen P, Lund L, Charles P, Konge L. Reliable and valid assessment of Lichtenstein hernia repair skills. Hernia 2013, Dec 3. [Epub ahead of print] 3. Colella S, Vilmann P, Konge L, Clementsen PF. Endoscopic ultrasound in the diagnosis and staging of lung cancer. Endoscopic Ultrasound Jan 3 [In press] 4. Graeser K, Konge L, Kristensen MS, Ulrich AG, Hornbech K, Ringsted C. Airway management in a bronchoscopic simulator based setting: An observational study. Eur J Anaesthesiol 2014;31:

15 Side 15 af Grønhøj Larsen C, Gyldenløve M, Jensen DH, Therkildsen MH, Kiss K, Norrild B, Konge L, von Buchwald C. Correlation between human papillomavirus and p16 overexpression in oropharyngeal tumours: a systematic review. Br J Cancer 2014 Mar 18;110(6): Henriksen AH, Ringsted C. Medical students' learning from patient-led teaching: experiential versus biomedical knowledge. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2013 Apr 17. [Epub ahead of print] 7. Jensen K, Ringsted C, Hansen HJ, Petersen RH, Konge L. Simulation-based training for thoracoscopic lobectomy: a randomized controlled trial : Virtual-reality versus black-box simulation. Surg Endosc 2014 Jan 18. [Epub ahead of print] 8. Jensen JT, Konge L, Møller A, Hornslet P, Vilmann P. Endoscopy Nurse Administered Propofol Sedation Performance. Development of an Assessment Tool and a reliability testing model. Scand J of Gastroenterology Feb 14 [In press] 9. Konge L, Colella S, Vilmann P, Clementsen PF. How to learn and to perform EUS and EBUS for lung cancer staging: A structured guide and review. Endoscopic Ultrasound Jan 3 [In press] 10. Konge L, Albrecht-Beste E, Nielsen MB. Virtual-reality Simulation-based Training in Ultrasound. Eur Ultrasound J Mar 3 [In press] 11. Nilsson P, Russell L, Ringsted C, Hertz P, Konge L. Simulation-based Training in Flexible Optical Intubation: A Randomized Study. Eur J Anaesthesiol Mar 20 [In press] 12. Pedersen P, Palm H, Ringsted C, Konge L. Using virtual-reality simulation to access competence in hip fracture surgery. Acta Orthopaedica Feb 25 [In press] 13. Plovsing RR, Berg RMG, Evans KA, Konge L, Iversen M, Garred P, Møller K. Transcompartmental Inflammatory Responses in Humans: Intravenous versus Endobronchial Administration of Endotoxin. Crit Care Med Jan 11 [In press] 14. Subhi Y, Todsen T, Konge L. An Integrable Web-Based Solution for Easy Assessment of Video-Recorded Performances (ISEA). Advances in Medical Education and Practice Mar 5 [In press] 15. Subhi Y, Todsen T, Ringsted C, Konge L. Designing web-apps for smartphones can be easy as making slideshow presentations. BMC Res Notes 2014 Feb 20;7(1): Subhi Y og Bitsch M. Anvendelse af video som forberedelse til stationsbaseret eksamen i medicin og kirurgi. Ugeskr for læger 2014;176: Tolsgaard M, Ringsted C, Dreisler E, Klemmensen A, Loft A, Sorensen J, Ottesen B, Tabor A. Reliable and valid assessment of ultrasound competence in obstetrics and gynecology. Ultrasound Obstet Gynecol 2013 Aug 30.[Epub ahead of print] 18. Tolsgaard MG, Rasmussen MB, Tappert C, Sundler M, Sorensen JL, Ottesen B, Ringsted C, Tabor A. Which factors are associated with OB/GYN trainees' confidence in performing ultrasound examinations? Ultrasound Obstet Gynecol 2013 Sep 17. [Epub ahead of print] 19. Tolsgaard MG, Ringsted C. Using equivalence designs to improve methodological rigor in medical education trials. Med Educ 2014;48: Todsen T, Tolsgaard MG, Olsen BH, Henriksen BM, Hillingsø JG, Konge L, Jensen ML, Ringsted C. Reliable and Valid Assessment of Point-of-Care Ultrasonography. Ann Surg 2014 Feb 6. [Epub ahead of print] Bachelor-/Kandidatopgaver 1. Poul Pedersen: Use of Virtual Reality Simulation to Assess Orthopaedic Physicians Performance in Fixations of Hip Fractures 2. Mona Savran: Development and validation of a theoretical test in endosonography 3. Frederikke Ravn. In situ bypass ved kritisk iskæmi hos diabetikere

RESUME 2 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE 3 KURSER, UNDERVISNING OG EKSAMEN 5

RESUME 2 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE 3 KURSER, UNDERVISNING OG EKSAMEN 5 ÅRSRAPPORT 2012 Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) RESUME 2 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE 3 KURSER, UNDERVISNING OG EKSAMEN 5 Obligatoriske prægraduate kurser 5 Eksamen: OSCE og MFTL 6 Obligatoriske postgraduate

Læs mere

CEKU. Kursus i Sundhedsvidenskabelig Universitetspædagogik og Didaktik (2. del af Adjunktpædagogikum) V/Pædagogisk konsulent, Kirstine Dahl, CEKU

CEKU. Kursus i Sundhedsvidenskabelig Universitetspædagogik og Didaktik (2. del af Adjunktpædagogikum) V/Pædagogisk konsulent, Kirstine Dahl, CEKU Kursusoversigt ((Efftteerråårreett 22001111)) Forr VIP aanssaattttee vveed SUND og lægeerr l i Reegi ion Hovveedssttaadeen Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 29.08-02.09 (1. del af Adjunktpædagogikum)

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE (CEKU)

ÅRSRAPPORT 2011 CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE (CEKU) ÅRSRAPPORT 2011 CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE (CEKU) Indholdsfortegnelse Resume og perspektiver 2 CEKU's stab 2011 4 CEKU's obligatoriske undervisning og eksamener, OSCE og MFTL 6 CEKU s andre kurser og

Læs mere

Simulation i dagligdagen

Simulation i dagligdagen Torsdag den 9. juni 2016 Simulation i dagligdagen Lars Konge, Overlæge, Ph.D., Klinisk Forskningslektor lars.konge@regionh.dk Faculty of Health Sciences University of Copenhagen CAMES Copenhagen Academy

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesregion Øst Fælles Handlingsplan Lægelig Uddannelse Uddannelsesregion Øst Lars Juhl Petersen, Centerdirektør,, Rigshospitalet. Lars Juhl Petersen 1 Min baggrund for at stå her i dag Region Hovedstadens repræsentant

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Kompetencevurdering. C Ringsted Center for Klinisk Uddannelse CEKU

Kompetencevurdering. C Ringsted Center for Klinisk Uddannelse CEKU Kompetencevurdering C Ringsted Center for Klinisk Uddannelse CEKU Oversigt Om kompetencevurdering Kompetencevurdering i praksis Vores erfaring Evaluering i videreuddannelsen Tidligere antagelser Målbeskrivelse

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation annlip01@heh.regionh.dk Roskilde, august 2009 Professionalisme hvad er det? Introduktion til begrebet professionalisme

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd Uddannelse og læring skal flytte med 5-punktsplanen Lægelig Videreuddannelse på AUH 2016/17 Uddannelse og læring skal flytte

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE. Årsmøde 17. november kl. 10.00-18.00 på Roskilde Sygehus, Auditoriet. Program

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE. Årsmøde 17. november kl. 10.00-18.00 på Roskilde Sygehus, Auditoriet. Program DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE Årsmøde 17. november kl. 10.00-18.00 på Roskilde Sygehus, Auditoriet Program 9.30 Kaffe, brød 9.55 Velkomst v/ole Weiss Bjerrum 10.00-11.00 Assesment in Medical Education

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring LOGBOG GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring National uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske A. Uddannelsen består af en teoretisk del, som udbydes nationalt. B. Uddannelsen består sideløbende

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Aktiviteter i Store Mødesal

Aktiviteter i Store Mødesal Aktiviteter i Store Mødesal Læringsteknologier m.m. Webinarer Ordet Webinar er en sammentrækning af webbaseret og seminar, og er den teknologibårne læringsform, som ligger tættest på konventionel undervisning.

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Tutorcentret. Årsberetning for Tutorcentret / Udviklings- og Uddannelsesafdelingen. H:S Hvidovre Hospital Kettegårdsallé 30, 2650 Hvidovre

Tutorcentret. Årsberetning for Tutorcentret / Udviklings- og Uddannelsesafdelingen. H:S Hvidovre Hospital Kettegårdsallé 30, 2650 Hvidovre Tutorcentret Årsberetning for 2002 Layout: Lægegruppen, UUA ;-) Tutorcentret / Udviklings- og Uddannelsesafdelingen afs. 046 H:S Hvidovre Hospital Kettegårdsallé 30, 2650 Hvidovre Forord Tutorcentrets

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

FÆLLES HANDLINGSPLAN LÆGELIGE UDDANNELSE UDDANNELSESREGION ØST

FÆLLES HANDLINGSPLAN LÆGELIGE UDDANNELSE UDDANNELSESREGION ØST FÆLLES HANDLINGSPLAN LÆGELIGE UDDANNELSE UDDANNELSESREGION ØST Klinisk uddannelse - Simulation - Ledelse RESUME 1 NØGLEANBEFALINGER OG MÅL 4 INTRODUKTION 6 ORGANISERING OG OPBYGNING 8 DEN KLINISKE UDDANNELSE

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt Uddannelseansvarlige overlægerjørgen Buhl & Hanne Storm, Under forhandlingerne i 2007, formede en idé sig i mit hoved om et Center of Excellence i. Det skulle være et dristigt center,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Ordførende professorer IKM. Forum. Møde afholdt: 22. august 2013 kl Faculty Club, Panum. Sted:

Ordførende professorer IKM. Forum. Møde afholdt: 22. august 2013 kl Faculty Club, Panum. Sted: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 23. AUGUST 2013 Forum Ordførende professorer IKM Møde afholdt: 22. august

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter K. Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning, KU Cita Nørgaard Pædagogisk konsulent SDU Universitetspædagogik,

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Ordførende professorer ved IKM. Forum. Møde afholdt: 21. september Faculty Club. Sted: Cecilie Skaarup. Referent:

Ordførende professorer ved IKM. Forum. Møde afholdt: 21. september Faculty Club. Sted: Cecilie Skaarup. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R K L I N I S K M E D I C I N M Ø D E R E F E R A T 21. SEPTEMBER 2015 Forum Ordførende professorer ved IKM DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE Møde

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Velkommen NORD 10. Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord

Velkommen NORD 10. Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord Velkommen NORD 10 Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord Fra Novice til Ekspert Program 01-06-2016 Undervisere: Kursusleder, alment praktiserende læge Marianne Vedsted

Læs mere

Status og perspektiver på lægerollerne

Status og perspektiver på lægerollerne Status og perspektiver på lægerollerne Oplæg på konferencen: Speciallægeuddannelsen en status med perspektiver SST, 7. marts 2012 Pædagogisk konsulent, cand.scient.soc. Charlotte Søjnæs Indhold De 7 lægeroller

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001616 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 28-10-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Model for praktisk færdighedsudøvelse

Model for praktisk færdighedsudøvelse Model for praktisk færdighedsudøvelse Indhold Præsentation af Model for praktisk færdighedsudøvelse Modelforståelse Anvendelse af modellen som et vejlednings- og læringsredskab i forskellige arenaer Udvikling

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år.

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Årsrapport 2013 Et år med udvikling NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Der er blevet taget hul på mange nye

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik Pårørende inddragelse ja, selvfølgelig Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik 2015-1017 Helle Pappot, overlæge og Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist Onkologisk

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Ramune Jacobsen Forskningsendhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og frederiksberg Hospital

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Specialets navn: Gynækologi og obstetrik Postgraduat klinisk lektor: Inge Marie Møller-Skuldbøl Ansættelsessted: HEH,

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere