RESUME Medarbejdere Kurser, undervisning og eksamener Forskning og udvikling ORGANISATION OG MEDARBEJDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUME Medarbejdere Kurser, undervisning og eksamener Forskning og udvikling ORGANISATION OG MEDARBEJDERE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) RESUME Medarbejdere Kurser, undervisning og eksamener Forskning og udvikling ORGANISATION OG MEDARBEJDERE KURSER, UNDERVISNING OG EKSAMEN Obligatoriske prægraduate kurser Eksamen: OSCE og MFTL Obligatoriske postgraduate kurser Universitetspædagogiske kurser FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER Patienter som undervisere Pædagogisk udvikling af kliniske ophold for medicinstuderende Pædagogisk udvikling af lægelig videreuddannelse Simulations- baseret træning og test af avancerede procedurer RÅD, UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER FORSKNING Ph.d.- afhandlinger Videnskabelige publikationer; artikler og bogkapitler In press/e- Pub ahead of print/2014 print Bachelor- /Kandidatopgaver

2 Side 2 af 15 RESUME Denne årsrapport for 2013 beskriver CEKU s organisation, medarbejdere samt aktiviteter vedr. kurser, undervisning og eksamener samt forsknings- og udviklingsaktiviteter. Medarbejdere CEKU havde i 2013 i alt 15 medarbejdere, heraf 1 projektansat. Omfanget af den faste stab har været stabilt igennem flere år. CEKU havde 33 studentermedarbejdere tilknyttet undervisning i kliniske færdigheder m.m. samt gjort brug af ca. 45 eksterne undervisere til de forskellige præ- og postgraduate kurser. Yderligere var der tilknyttet 12 ph.d.-studerende samt 11 andre forskningsmedarbejdere foruden 5 bachelorprojekt- /kandidatspecialestuderende samt 7 kliniske lektorer. Kurser, undervisning og eksamener CEKU s servicevirksomhed omfatter obligatoriske kurser for medicinstuderende ved KU/SUND inden for emnerne kliniske færdigheder og kommunikation, samt for basis- og introduktionslæger inden for pædagogik og kommunikation. Hertil kommer kurser for præ- og postgraduate målgrupper af studerende, læger og andre personalegrupper, herunder færdighedskurser for nyuddannede sygeplejersker i Region H samt på engelsk for internationale medicinstuderende. Aktiviteten er stigende, både fordi antallet af studerende øges og fordi der udvikles nye kurser. Det samlede time- og deltagerantal fremgår af denne oversigt: CEKU s kurser og undervisning Timer Antal deltagere Postgraduate obligatoriske kurser Kurser for KU/SUND medarbejdere Prægraduate obligatoriske kurser Andre kurser og undervisning Kurser og undervisning i alt Forskning og udvikling Flere projekter foregår i samarbejde med nationale eller internationale forskere. Foruden eksterne midler har centret formået at tiltrække mange midler fra både KU/SUND og Region Hovedstadens kvalitets- og udviklingspuljer. Flere af projekterne er beskrevet i denne årsrapport. Den samlede publikationsaktivitet har været markant stigende i årene som det ses: Bogkapitler Nationale publ. Internat. publ. Phd 0

3 Side 3 af 15 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE Organisation CEKU blev etableret i 2004 ved fusion af Laboratorium for Kliniske Færdigheder (dannet i 1995) og H:S Postgraduate Medicinske Institut (dannet i 1997), i et samarbejde mellem Rigshospitalet/Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (KU/SUND). CEKU er siden maj 2013 organisatorisk forankret i Enhed for Uddannelse (HR Development) i Center for HR, Region Hovedstaden. Centerledelse og administration Torben V. Schroeder, centerleder, professor, dr. med. (tiltrådt februar) Charlotte Ringsted, MHPE, ph.d., professor, centerleder (fratrådt januar) Britt James, cand. polit., økonom / Ianina Sohova, cand. merc. (vikar januar-juni) Rasmus Lundhus Jørgensen, cand. scient. adm., projektmanager Rita Dalhammer, koordinerende sekretær (tiltrådt maj) Ditte Guldmann Kryger Rasmussen, koordinerende sekretær (barsel fra juli) Marianne Unger Kejlaa, sekretær for prægraduate kurser Bodil Højbjerg, sekretær for postgraduate kurser Mai-Britt Brauer Pedersen, sekretær for eksamen samt KU-kurser Mikael Bitsch Kliniske færdigheder Præ- og postgraduat OSCE/MFTL Lars Konge Simulationsbaseret træning postgraduat Anne Marie Skaarup Kommunikation prægraduat Timelærere Stud.med. Kl. lektorer Stud.med. Timelærere Timelærere Charlotte Søjnæs Pædagogisk udvikling postgraduat Sim.patienter Timelærere Centerledelse Administration Sekretariat Birgitte Dahl Pedersen Kommunikation og samarbejde præ- og postgraduat Sim.patienter Timelærere Rigtige patienter Timelærere Betina Ristorp Andersen Pædagogisk udvikling af klinikophold prægraduat Ann-Helen Henriksen & Anne Marie Rieffestahl Patienter som undervisere Kirstine Dahl Pædagogisk udvikling postgraduat

4 Side 4 af 15 Akademiske medarbejdere Mikael Bitsch, overlæge, klinisk lektor Lars Konge, ph.d., overlæge, klinisk forskningslektor Anne Marie Skaarup, cand. mag. pæd., pædagogisk konsulent Birgitte Dahl Pedersen, psykolog, specialkonsulent (fratrådt december) Ann-Helen Henriksen, cand. mag. pæd./psyk., specialkonsulent Anne Marie Rieffestahl, antropolog og sygeplejerske Kirstine Dahl, cand. mag. pæd., pædagogisk konsulent (overført til KU/SUND august) Charlotte Søjnæs, ph.d.-studerende, cand. scient. soc., pædagogisk konsulent Studentermedarbejdere Studentermedarbejdere (33 ansat < 10 timer pr. uge) Timelærere og andre CEKU s kurser og undervisning varetages i samarbejde med talrige eksterne timelærere samt simulerede patienter, der enten er lægmænd eller skuespillere, samt rigtige patienter. Kliniske lektorer tilknyttet CEKU Bjarne Ørskov Lindhardt (intern medicin/infektionsmedicin)(fratrådt august) Klavs Holtug (intern medicin/ medicinsk gastroenterologi)(tiltrådt september) Karen Lisbeth Faarvang (intern medicin/reumatologi)(fratrådt januar) Betina Ristorp Andersen (gynækologi og obstetrik) Freddy Lippert (anæstesiologi) Anja Pindborg (ekstern lektor; gynækologi og obstetrik)(fratrådt september) Henriette Svarre (gynækologi og obstetrik)(tiltrådt september) Jens Hillingsø eksamensformand MFTL (kirurgi) Ulrich Knigge eksamensformand OSCE (kirurgi) Øvrige forskningsmedarbejdere Ph.d.-studerende Maria Birkvad Rasmussen, Københavns Universitet. Ann Sofia Skou Thomsen, Københavns Universitet Steven Andersen, Københavns Universitet Jeppe Jensen, Københavns Universitet Kåre Håkansson, Københavns Universitet Louise de la Motte, Københavns Universitet Lise Pyndt Jørgensen, Københavns Universitet Mette Kehlet Flamand, Københavns Universitet Mikke Taudorf, Københavns Universitet Ditte Dencker, Københavns Universitet Charlotte Søjnæs, Roskilde Universitet Charlotte Green Carlsen, Aarhus Universitet Helena Borovszky, Karoliniska Instituttet Læger Martin Tolsgaard (post doc) Katrine Jensen Mikael Henriksen Louise Preisler

5 Side 5 af 15 Ingeniører Morten Bo Svendsen Medicinstuderende Tobias Todsen (forskningsårsstuderende) Charlotte Loumann Krogh (forskningsårsstuderende) Lykke Østergaard (forskningsårsstuderende) Signe Bojsen (forskningsårsstuderende) Thomas Gyldenløve (forskningsårsstuderende) Yousif Subhi Bachelorprojekt-/kandidatspecialestuderende Philip Nielsson (BA projekt) Line Engelbrecht (KA projekt) Poul Pedersen (KA projekt) Mona Savran (KA projekt) Martin Lawaetz (KA projekt)

6 Side 6 af 15 KURSER, UNDERVISNING OG EKSAMEN Obligatoriske prægraduate kurser Alle medicinstuderende ved KU/SUND modtager i alt 67 timers undervisning på CEKU i løbet af det samlede medicinstudium, hvoraf de fleste ligger på 1. semester kandidat (KA). Det drejer sig primært om færdighedstræning forud for de medicinstuderendes klinikophold. Selv om antallet af medicinstuderende har været stigende de seneste år, er antallet af hold-undervisningstimer holdt nogenlunde konstant ved at øge holdstørrelsen fra 6 til 8. Kursus Timer Antal af undervisningsholdtimer BA første hjælp og BLS KA anamnese KA klin færdigheder KA ultralyd KA objektiv undersøgelse** KA ledundersøgelse** KA genoplivning KA info til patient KA stuegang KA svær besked 6, KA gynækologisk færdighed 3, KA gynækologisk kommunikation 3, KA etik og kommunikation 2, Total Evalueringer CEKU s kurser evalueres af Den centrale evalueringsenhed ved SUND på KU. De eksisterende kurser justeres jævnligt iht. aktuelle medicinske konsensus samt nye rekommandationer fra de medicinske videnskabelige selskaber samt på baggrund af de studerendes evalueringer. CEKUkurserne evalueres generelt højt. Det gælder både de obligatoriske og de eksternt udbudte kurser. Evalueringerne er omkring 5 på Likertskalaen (1-7, hvor 7 er bedst). Kurset i basal genoplivning, der blev etableret i 2009, er vurderet til 6,3 og er således CEKU s højest evaluerede kursus. Kommunikationskursus i stuegang blev evalueret for første gang i Kursus i Etik og kommunikation, der blev obligatorisk i 2013, bliver først fra 2014 inddraget i den centrale evaluering. Evaluering af kurser BA Førstehjælp og basal genoplivning (BLS) 6,3 6,1 6,5 6,3 6,3 1. KA Kliniske færdigheder 4,5 5,1 5,1 5,1 5,1 1. KA Anamnese 4,0 4,6 4,7 4,6 4,6 3. KA Info til patient 4,5 4,5 3. KA Stuegang ,9 4,9 4. KA Svær besked 5,0 5,4 5,3 5,2 5,0 6. KA Gynækologisk færdighed 5,2 4,9 4,7 4,7 5,3 6. KA Gynækologisk kommunikation 4,7 4,9 4,8 4,9 4,9 6. KA Etik og kommunikation na na

7 Side 7 af 15 Eksamen: OSCE og MFTL I 2013 deltog 452 studenter i den stationsbaserede eksamen i medicin og kirurgi på 3. semester KA. Det var rekord i antal tilmeldte og en stigning på 13 % ift (452 i 2012). Prognosen for 2014 er mere end 500 eksaminander. OSCE er siden 2011 afviklet med 6 parallelle eksaminer (slanger) således, at der kan eksamineres 72 studenter for hver 1 ¾ time. I 2013 deltog 38 eksaminander i Mundtlig Fagprøve for Tredjelandslæger (MFTL). Fra 2011 til 2012 skete et markant fald i antal tilmeldte, hvilket formentlig er en følge af en stramning til kravet om opholdstilladelse i Danmark. Antal eksaminander er uændret siden Antal eksaminander ved OSCE og MFTL OSCE samlet MFTL Obligatoriske postgraduate kurser CEKU s undervisning og kurser på den postgraduate side omfatter obligatoriske kurser for uddannelsessøgende basis- og introlæger. Detaljer fremgår af tabel 1 og 2. Tabel 1. Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende læger Timer pr Kursister Antal Timer Kursister Titel kursus kursus pr kursus kurser i alt i alt Pædagogik I - KBU Patientkommunikation - KBU Pædagogik II - Intro Obligatoriske kurser i alt Alle kurser er flot evalueret og succeskriteriet, 75 procent af besvarelserne > 4, var opfyldt for alle. Besvarelsesprocenten (Tabel 2) for Pædagogik II - samlet kursus er altid lav, da evalueringerne først afleveres, når den refleksive rapport er endeligt godkendt. Tabel 2. Evaluering af kurser for uddannelsessøgende læger

8 Side 8 af 15 Besvarelse Succeskriterium Gennemsnit Titel kursus i % 75 % over median 4 Pædagogik I % 5,7 Patientkommunikation % 5,7 Pædagogik II - 1. kursusdag % 5,6 Pædagogik II - samlet kursus % 5,4 Universitetspædagogiske kurser CEKU har afholdt kurser vedrørende pædagogisk kvalifikation af KU/SUND S medarbejdere primært ph.d.-studerende, adjunkter og post-docs. Med Kirstine Dahls overflytning i august til KU/SUND udgår kurserne fremadrettet af CEKU s portefølje. Kurser for SUND personale 2013 Timer Kursister Antal Timer Kursister pr kursus pr kursus kurser i alt i alt Introduktion til universitetsundervisning (IUU) Sundhedsfaglig Universitetspædagogik og Didaktik (KSUD) SUND kurser i alt IUU og KSUD udgør de 2 kurser i adjunktpædagogik Andre kurser I 2013 har der været afholdt en række kurser for yngre læger, speciallæger, alment praktiserende læger, sygeplejestuderende, sygeplejersker, jordemoderstuderende samt for ikke-sundhedsprofessionelle. Kurserne har drejet sig om færdighedskurser af forskellig art, hvor specielt ultralydkursus har været meget søgt. Således har 135 læger deltaget i et basalt kursus i klinisk ultralydskanning af 5 timers varighed. Der er desuden i 2013 oprettet et kursus i medicinsk statistik, som er et praktisk kursus, med hovedvægt på at gøre kursisten i stand til at anvende programpakken SPSS. Kursus har været afviklet 5 gange, og der er venteliste. Arbejdssøgende, nyuddannede sygeplejersker er i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd tilbudt et kursus i praktiske færdigheder som kateter-og sondeanlæggelse samt træning i intravenøs adgang. Ved den efterfølgende evaluering var 50 % af sygeplejerskerne kommet i arbejde, og de opfattede det CV-forbedrende kursus, som en af årsagerne. Udover ovennævnte kurser og undervisning har CEKU bidraget med præsentation af færdighedstræning på Åbent hus på Panum, Kulturnat og folkeskole arrangementer.

9 Side 9 af 15 FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER Patienter som undervisere På baggrund af midler fra Region Hovedstaden har CEKU udviklet konceptet Patienter som undervisere, hvor patienter med kroniske sygdomme, underviser sundhedsprofessionelle. Metoden kendes fra reumatologien, hvor gigtpatienter gennem flere år har undervist i hensynsfuld ledundersøgelse i et samarbejde med bl.a. Gigtforeningen. Kursus titel Hensynsfuld ledundersøgelse og respektfuld patientkontakt Hensynsfuld ledundersøgelse og respektfuld patientkontakt Specialkursus 1 Timer pr Antal Antal Antal Evaluering* Målgruppe kursus kurser kursister timer fysioterapeutstuderende ,4 ergoterapeutstuderende ,6 uddannelsessøgende reumatologer I alt I samarbejde med Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Diabetesforeningen blev der rekrutteret 25 patienter med hhv. hjertesygdomme, KOL og diabetes. Kurset køres i drift i foråret 2014, hvor der er planlagt kurser for 16 hold medicinstuderende. Tilsvarende er der gennem et samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og Alzheimerforeningen rekrutteret 20 pårørende til demente til at deltage i undervisningen for 10 hold sygeplejestuderende. Endelig er et lignende undervisningskoncept med lænde-rygpatienter blevet udviklet. Dette koncept køres i drift i efteråret 2014, hvor oplagte målgrupper vil være fysioterapeut-, ergoterapeut- og sygeplejeskolerne. CEKU varetager administration af projektet samt pædagogisk kvalificering af patientunderviserne. Herudover står CEKU for udvikling og udbredelse af selve konceptet samt forskning omkring brug af patienter som undervisere. Forud for kvalificeringen af patienterne, blev der afholdt 5 kvalitative interviews med patienter og pårørende, samt 2 pilotprojekter med patienter og medicinstuderende mhp. at udvikle undervisningskoncepterne så optimalt som muligt. Pædagogisk udvikling af kliniske ophold for medicinstuderende På kandidatdelen (KA) af medicinstudiet foregår en stor del af undervisningen under ophold på forskellige kliniske afdelinger. Medicinstuderende starter som novicer og gennem 14 kliniske ophold på hospitalsafdelinger lærer de at arbejde som nyuddannede læger. Til hvert klinisk ophold har KU/SUND i samarbejde med afdelingerne formuleret målbeskrivelse og logbog, der anviser generelle retningslinjer for de kompetencer, der skal opnås. Udarbejdelse af uddannelsesprogrammer sikrer forankring på afdelingsspecifikt niveau, så generelle mål og afdelingens specifikke muligheder integreres. Projektet Den kliniske underviser i Centrum, der er støttet af kvalitetssikringspuljen 2011 på KU/SUND, har med udgangspunkt i evalueringerne fra studerende på 1. semester KA, foretaget en kvalitativ undersøgelse af, hvordan uddannelsesopgaven løses på hhv. 2 medicinske og 2 kirurgiske afdelinger. Afdelingerne er udvalgt, så både medicin og kirurgi er repræsenteret ved en afdeling med såvel høj som lav evalueringsscore. Undersøgelsen viste, at der er stor forskel på, hvordan afdelingerne løser og prioriterer undervisningsopgaven. De afdelinger, der evalueres godt, er karakteriseret ved en hel dags introduktion med fast program. Dette sikrer forventningsafstemning, arbejdstilrettelæggelse i form af et vagtskema, tutor/lektor som fast holdepunkt og programsat tid til refleksion og evaluering. Interview med medicinstuderende på de 4 afdelinger viste, at mange medicinstuderende var bekymrede for

10 Side 10 af 15 mødet med klinikken og patienterne. De følte sig usikre på, hvad det var for en opgave, de skulle varetage. De havde brug for struktur og trinvis oplæring for at udvikle deres lægelige identitet og inklusion i det lægelige fællesskab. Disse data er efterfølgende brugt til pædagogisk udvikling i de dårligt evaluerede afdelinger. Der er gennemført undervisning af afdelingens læger i evidensbaseret oplæring og undervisning i klinikken, således at stuegang, operation, ambulatorium og vagt udnyttes som læringssituationer. Sideløbende er der afholdt 4 temadage i CEKU, primært for de afdelinger, der har medicinstuderende på 1. og 3. semester KA. I alt deltog 35 ud af 46 afdelinger (76%) fra 1. semester KA og 18 ud af 40 afdelinger (45%) fra 3. semester KA. Desuden deltog evalueringsenheden og lægeforeningen. På alle 4 temadage var der sammenlagt 95 deltagere. Flere kliniske afdelinger har efter temadagene udarbejdet uddannelsesprogrammer i samarbejde med CEKU. Pædagogisk udvikling af lægelig videreuddannelse CEKU har i 2013 forsat udviklingsarbejdet i forhold til oplæring og kompetencevurdering indenfor de 7 lægeroller. Den systematiske oplæring og kompetencevurdering er svær for klinikerne nationalt såvel som internationalt. Dels mangler de teoretiske forudsætninger for at forstå filosofien bag flere af rollerne, dels mangler de praktiske redskaber og kompetencer til at omsætte denne til konkret oplæring. Der er stor efterspørgsel på formidling og træning, både på individ- og afdelingsniveau i Danmark. CEKU bidrog i 2013 til en række lokale kurser, workshops og undervisning. På Glostrup Hospital blev der afholdt et todages kursus af 14 timers varighed for uddannelsesansvarlige læger om Kompetencebaseret medicinsk uddannelse og håndtering af vanskelige uddannelsesforløb med 23 deltagere. På Gentofte Hospital blev der afholdt en tre timers workshop for 15 uddannelsesansvarlige overlæger om Kompetencevurderingsmetoder. På en uddannelsesdag for uddannelsesansvarlige på Rigshospitalet, blev der afholdt en workshop på 1,5 timer om Håndtering af vanskelige uddannelsesforløb for 40 deltagere. Endvidere blev der på det nationale seminar for de postgraduate kliniske lektorer, afholdt et oplæg om Kompetencebaseret medicinsk uddannelse hvilken vej går de i Canada? samt et oplæg med fokus på Oplæring og kompetencevurdering indenfor rollerne som professionel og leder/administrator. Simulations-baseret træning og test af avancerede procedurer CEKU har gennem flere år forsket i udnyttelse af simulatorer til træning af avancerede tekniske færdigheder. Der er flere fordele forbundet ved at øve sig på andet end patienterne, f.eks. mindre stress, større effektivitet og bedre patientsikkerhed. Region Hovedstadens satsning på kirurgisk simulation har fra 2012 givet mulighed for oprettelse af et postgraduat simulationscenter på CEKU, hvor en række avancerede procedurer kan trænes på fantomer og virtual reality simulatorer under vejledning af eksperter. Uddannelsessøgende læger og speciallæger har benyttet sig af tilbuddene, ligesom det første hold koloskopi-sygeplejersker fra Region Hovedstaden har gennemgået systematisk simulatortræning og certificering på CEKU. CEKU s simulationsbaserede uddannelsesforløb tilrettelægges individuelt og fleksibelt og giver mulighed for nødvendige gentagne sessioner med hands-on træning. Selvtræning assisteres af centrets simulator-assistenter (medicinstuderende). Alle forløb afsluttes med en evidensbaseret certificering. Herved sikres, at de basale færdigheder er i orden inden procedurer udføres på patienter. Evalueringerne af uddannelsesforløbene er meget positive og både uddannelsessøgende læger, sygeplejersker og deres supervisorer har været yderst tilfredse med den afsluttende certificering. Antal lægelige kursister Timer pr Kursus kursus Basal skopisk kirurgi Endovaskulære procedurer Koronor arteriografi Andre kursister

11 Side 11 af 15 Fleksibel bronkoskopi Gastroskopi Koloskopi Øjenkirurgisk simulation Ørekirurgisk simulation Hoftekirurgi Artroskopi Anlæggelse af pleuradræn Lumbalpunktur 1½ 83 - Fleksibel optisk intubation Nødtrakeotomi 1½ 18 - Ultralydskanning I alt Basal skopisk kirurgi: 8 timers introduktionskursus, 4-16 timers individuel selvtræning i simulationscentret og med hjemmetræningssæt. Certificering på black-boxe og virtual-reality simulatorer og 8 timers operativt kursus på levende grise (i samarbejde med Panum-instituttet). Endovaskulære procedurer: 20 timers simulationsbaseret kursus med afsluttende certificering og 10 kliniske superviserede procedurer med udarbejdelse af refleksionsrapport. Koronar Arteriografi: 8 timers praktisk træning i simulationscentret og på Cardiologisk Laboratorium, Rigshospitalet. Fleksibel bronkoskopi: 1 times individuel introduktion til proceduren ved speciallæge, 2-8 timers selvtræning på fantomer og virtual-reality simulatorer. Afsluttende certificering og feed-back (1 time) Gastroskopi: 1 times individuel introduktion til proceduren ved speciallæge, 1-4 timers selvtræning på fantom og virtual-reality simulator. Afsluttende certificering og feed-back (1 time). Koloskopi: 1½ times individuel introduktion til proceduren ved speciallæge, 4-12 timers selvtræning på fantomer og virtual-reality simulator. Afsluttende certificering og feed-back (1 time). Øjenkirurgisk simulation. 3-6 superviserede træningspas af 1-2 timers varighed til foruddefineret kompetenceniveau. Ørekirurgisk simulation: 5 individuelle træningspas på virtual-reality simulator, praktiske øvelser på humane tindingeben med operationsmikroskoper (i samarbejde med Panum-instituttet). Hoftekirurgi: 1 times introduktion til proceduren og simulator, selvtræning på simulator. Certificering inkl. feedback af speciallæge. Artroskopi: Forløb: 1 times introduktion til proceduren, selvtræning på virtual-reality simulator og fantom, certificering. Anlæggelse af pleuradræn: Forløb: 2 timers individuelt forløb med thoraxkirurg afsluttende med certificering. Lumbalpunktur: Videoinstruktion, information og lejring af simuleret patient og udførelse af procedure på fantom med anvendelse af steril teknik og assistance af sygeplejerske. Videobaseret certificering. Fleksibel optisk intubation: 2 timers individuel træning og instruktion på virtual-reality simulatorer, diverse skoper og fantomer. Afsluttende certificering. Nødtrakeotomi: Videoinstruktion og udførelse af procedure 5 gange efter four-step-modellen. Videobaseret certificering. Udførelse af procedure på human kadaver (i samarbejde med Panuminstituttet). Ultralydsscanning: Flere skemalagte uddannelsestilbud af varierende varighed. Deltagerne skanner patienter og hinanden. Virtual-reality simulatorer med diverse patologier inddrages.

12 Side 12 af 15 RÅD, UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER 1. Bitsch M. Videnskabsetisk komité for region Hovedstaden, næstformand i komité B. 2. Bitsch M. Medlem af undervisningsudvalget for 1. og 3. semester, kandidatdelen ved SUND. 3. Bitsch M. Medlem af DSAM-arbejdsgruppe vedrørende implementering af fokuseret ultralydsskanning i almen praksis. 4. Bitsch M. Medlem af censorkorps Danmark (kirurgi). Århus Universitet. 5. Bitsch M, Konge L & Schroeder TV. OSCE-udvalget, KU SUND. 6. Dahl K. Arbejdsgruppe vedr. fremtidig organisation af pædagogisk udviklingscentre ved KU/SUND. 7. Konge L. Dansk Selskab for Medicinsk uddannelse (DSMU), næstformand 8. Konge L. Arbejdsgruppe for prægraduat uddannelse, Lægeforeningen og DSMU. 9. Pedersen BD. Region Øst s styregruppe for de obligatoriske tværfaglige kurser i videreuddannelsen af læger. 10. Pedersen BD. Arbejdsgruppe vedr. prægraduat lægeuddannelse, Lægeforeningen og DSMU. 11. Pedersen BD. Arbejdsgruppe vedr. kursus i patientsikkerhed for medicinstuderende på Københavns Universitet. Studienævnet for Medicin, Københavns Universitet. 12. Pedersen BD. Arbejdsgruppe vedr. kursus i konflikthåndtering for tværfagligt personale ansat og tilknyttet Akutmodtagelser og Akutklinikker i Region Hovedstaden. DIMS og HRU. 13. Pedersen BD. Arbejdsgruppe vedr. produktion af film til kommunikationsundervisning af læger indenfor emnet Social ulighed og kræft. Kræftens Bekæmpelse. 14. Rasmussen DGK. Kontaktudvalg for tværgående arbejdsmiljø og sikkerhed i Teilumbygningen. 15. Schroeder TV. Chefredaktør Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. Lægeforeningen og Danske Regioner. (www.laegehaandbogen.dk, 16. Schroeder TV. Medlem af Retslægerådet, Justitsministeriet. 17. Schroeder TV. Formand for faggruppe 49 (Kirurgi). Den bibliometriske Forskningsindikator, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 18. Schroeder TV. Kvalifikationsnævnet (Særlig sagkyndig vedr. sundhedsfaglige uddannelser). Ministeriet for forskning, Innovation og videregående uddannelser 19. Schroeder TV. Medlem af Bedömmargrupp för utvärdering av läkarexamen og medicin i Sverige. Högskolevärket, Sverige. 20. Schroeder TV. Medlem af Styregruppe/arbejdsgruppe for udarbejdelse af fælles handlingsplaner for Region Sjælland og Region Hovedstaden i lægelig præ- og postgraduat uddannelse. Region Hovedstaden. 21. Schroeder TV. Medlem af Hjerteforeningens hovedbestyrelse. 22. Schroeder TV. Ordførende professor, Karkirurgi. Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 23. Schroeder TV. Medlem af Normarbejdsgruppen. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 24. Schroeder TV. Uddannelsesudvalg for semester kandidatdelen, medicinstudiet. Nedsat af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 25. Schroeder TV. Medlem af arbejdsgruppen om skambid. Fødevarestyrelsen n_om_skambid.pdf 26. Schroeder TV. Medlem af arbejdsgruppe vedrørende visitationsretningslinjer for varicer. Sundhedsstyrelsen 27. Schroeder TV. Medlem af Metodearbejdsgruppe vedrørende implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer. Sundhedsstyrelsen 28. Skaarup AM. Arbejdsgruppe vedr. prægraduat lægeuddannelse på tværs af de 4 universiteter i DK. 29. Søjnæs C. Rigshospitalets lægelige videreuddannelsesudvalg. 30. Søjnæs C. Region Øst s styregruppe for de obligatoriske tværfaglige kurser i den lægelige videreuddannelse.

13 Side 13 af 15 FORSKNING Ph.d.- afhandlinger 1. de la Motte. The systemic Inflammatory response following endovascular aortic aneurysm repair. Supervisors: Lönn L, Schroeder TV and Vogt K. Phd thesis, KU/SUND, 4. Oct Videnskabelige publikationer; artikler og bogkapitler 1. Altintas U, Helgstrand UV, Hansen MA, Stentzer KF, Schroeder TV, Eiberg JP. Popliteal artery entrapment syndrome: ultrasound imaging, intraoperative findings, and clinical outcome. Vasc Endovascular Surg 2013;47: Bech B, Lönn L, Schroeder TV, Ringsted C. Fine-motor skills testing and prediction of endovascular performance. Acta Radiol 2013;54: Berkenbosch L, Schoenmaker SG, Ahern S, Søjnæs C, Snell L, Scherpbier AJ & Busari JO. Medical residents' perceptions of their competencies and training needs in health care management: an international comparison. BMC Med Educ 2013;13:e Bjurström JM, Konge L, Lehnert P, Krogh CL, Hansen HJ, Petersen RH, Ringsted C. Simulation-based training for thoracoscopy. Simul Healthc 2013;8: Clementsen PF, Vilmann P, Konge L & Annema J. Lung Cancer and Mediastinal tumors. In: Deutsch JC, Banks MR, eds: Gastrointestinal endoscopy in the Cancer Patient.. 1 udg. By: Wiley-Blackwell 2013: pp Clementsen PF, Rasmussen TR & Konge L. Lungesvulster. In: Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vilstrup H, eds: Medicinsk Kompendium. 18 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013: pp de la Motte L, Pedersen MM, Thomsen C, Vogt K, Schroeder TV, Lonn L. Categorization of aortic aneurysm thrombus morphology by magnetic resonance imaging. Eur J Radiol 2013;82:e de la Motte L, Jensen LP, Vogt K, Kehlet H, Schroeder TV, Lonn L. Outcomes after elective aortic aneurysm repair: a nationwide Danish cohort study Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;46: Håkansson K, Konge L, Thomsen SF, Backer V, von Buchwald C. Sinonasal inflammation in COPD: a systematic review. Eur Respir J 2013;42: Jayia P, Constantinou J, Morgan-Rowe L, Schroeder TV, Lonn L, Ivancev K. Are there fewer complications with third generation endografts in endovascular aneurysm repair? J Cardiovasc Surg (Torino) 2013;54: Konge L, Annema J, Vilmann P, Clementsen P, Ringsted C. Transesophageal ultrasonography for lung cancer staging: learning curves of pulmonologists. J Thorac Oncol 2013;8: Konge L, Annema J. Assessment of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration performance. Am J Respir Crit Care Med 2013;188: Konge L, Annema J, Clementsen P, Minddal V, Vilmann P, Ringsted C. Using virtual-reality simulation to assess performance in endobronchial ultrasound. Respiration 2013;86: Krogh CL, Konge L, Bjurström J, Ringsted C. Training on a new, portable, simple simulator transfers to performance of complex bronchoscopy procedures. Clin Respir J 2013;7: Rasmussen MB, Dieckmann P, Barry Issenberg S, Østergaard D, Søreide E, Ringsted CV. Long-term intended and unintended experiences after Advanced Life Support training. Resuscitation 2013;84: Rathenborg LK, Jensen LP, Baekgaard N, Schroeder TV. Carotid endarterectomy after intravenous thrombolysis for acute cerebral ischaemic attack: is it safe? Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;45:573-7.

14 Side 14 af Rosholm JU, Konge L, Tulupova E, Hertel NT, Matzen LE. [Video recordings can be used for easier and faster evaluations of the performances of postgraduate trainees]. Ugeskr Laeger 2013;175: Sillesen H, Schroeder TV. Karsygdomme. Kap 31. In: Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vilstrup H, eds: Medicinsk Kompendium. 18 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013: Spanager L, Beier-Holgersen R, Dieckmann P, Konge L, Rosenberg J, Oestergaard D. Reliable assessment of general surgeons' non-technical skills based on video-recordings of patient simulated scenarios. Am J Surg 2013;206: Strandbygaard J, Bjerrum F, Maagaard M, Winkel P, Larsen CR, Ringsted C, Gluud C, Grantcharov T, Ottesen B, Sorensen JL. Instructor feedback versus no instructor feedback on performance in a laparoscopic virtual reality simulator: a randomized trial. Ann Surg. 2013;257: Strandbygaard J, Maagaard M, Larsen CR, Schouenborg L, Ottosen C, Ringsted C, Grantcharov T, Ottesen B, Sorensen JL. Development and validation of a theoretical test in basic laparoscopy. Surg Endosc 2013;27: Svejstrup Rud, C., Channir, H., Arendrup, H. & Konge, L. Morbidity, mortality and quality of life in patients with non-operable aortic stenosis. Indian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2013;29: Svendsen, L. B., Jensen, L. S., Holm, J., Kofoed, S. C., Pilegaard, H., Preisler, L., Vinbæk, M., Brandt, B., Svendsen, M. & Danish Oesophagus, GEJ and Gastric Cancer Group. Differences in the pattern of anastomotic leakage after oesophagectomy in two high-volume centres. Dan Med J 2013;60:A Todsen T, Henriksen MV, Kromann CB, Konge L, Eldrup J, Ringsted C. Short- and long-term transfer of urethral catheterization skills from simulation training to performance on patients. BMC Med Educ 2013;13: Tolsgaard MG. Clinical skills training in undergraduate medical education using a studentcentered approach. Dan Med J 2013;60:B Tolsgaard MG, Bjørck S, Rasmussen MB, Gustafsson A, Ringsted C. Improving efficiency of clinical skills training: a randomized trial. J Gen Intern Med 2013;28: Tolsgaard MG, Arendrup H, Pedersen P, Ringsted C. Feasibility of self-directed learning in clerkships. Med Teach 2013;35:e Tolsgaard MG, Todsen T, Sorensen JL, Ringsted C, Lorentzen T, Ottesen B, Tabor A. International multispecialty consensus on how to evaluate ultrasound competence: a Delphi consensus survey. PLoS One 2013;8:e Westerman M, Teunissen PW, Jørgensen RL, Fokkema JP, Siegert CE, Van der Vleuten CP, Scherpbier AJ, Ringsted C, Scheele F. The transition to hospital consultant: Denmark and the Netherlands compared on preparedness for practice, perceived intensity and contextual factors. Med Teach 2013;35: In press/e-pub ahead of print/2014 print 1. Andersen BR, Brandi U & Schroeder TV. Medicinstuderendes uddannelse må fortsat forbedres på de dårligt evaluerede kliniske afdelinger. Ugeskr Laeger 2014 [Epub ahead of print] 2. Carlsen CG, Lindorff-Larsen K, Funch-Jensen P, Lund L, Charles P, Konge L. Reliable and valid assessment of Lichtenstein hernia repair skills. Hernia 2013, Dec 3. [Epub ahead of print] 3. Colella S, Vilmann P, Konge L, Clementsen PF. Endoscopic ultrasound in the diagnosis and staging of lung cancer. Endoscopic Ultrasound Jan 3 [In press] 4. Graeser K, Konge L, Kristensen MS, Ulrich AG, Hornbech K, Ringsted C. Airway management in a bronchoscopic simulator based setting: An observational study. Eur J Anaesthesiol 2014;31:

15 Side 15 af Grønhøj Larsen C, Gyldenløve M, Jensen DH, Therkildsen MH, Kiss K, Norrild B, Konge L, von Buchwald C. Correlation between human papillomavirus and p16 overexpression in oropharyngeal tumours: a systematic review. Br J Cancer 2014 Mar 18;110(6): Henriksen AH, Ringsted C. Medical students' learning from patient-led teaching: experiential versus biomedical knowledge. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2013 Apr 17. [Epub ahead of print] 7. Jensen K, Ringsted C, Hansen HJ, Petersen RH, Konge L. Simulation-based training for thoracoscopic lobectomy: a randomized controlled trial : Virtual-reality versus black-box simulation. Surg Endosc 2014 Jan 18. [Epub ahead of print] 8. Jensen JT, Konge L, Møller A, Hornslet P, Vilmann P. Endoscopy Nurse Administered Propofol Sedation Performance. Development of an Assessment Tool and a reliability testing model. Scand J of Gastroenterology Feb 14 [In press] 9. Konge L, Colella S, Vilmann P, Clementsen PF. How to learn and to perform EUS and EBUS for lung cancer staging: A structured guide and review. Endoscopic Ultrasound Jan 3 [In press] 10. Konge L, Albrecht-Beste E, Nielsen MB. Virtual-reality Simulation-based Training in Ultrasound. Eur Ultrasound J Mar 3 [In press] 11. Nilsson P, Russell L, Ringsted C, Hertz P, Konge L. Simulation-based Training in Flexible Optical Intubation: A Randomized Study. Eur J Anaesthesiol Mar 20 [In press] 12. Pedersen P, Palm H, Ringsted C, Konge L. Using virtual-reality simulation to access competence in hip fracture surgery. Acta Orthopaedica Feb 25 [In press] 13. Plovsing RR, Berg RMG, Evans KA, Konge L, Iversen M, Garred P, Møller K. Transcompartmental Inflammatory Responses in Humans: Intravenous versus Endobronchial Administration of Endotoxin. Crit Care Med Jan 11 [In press] 14. Subhi Y, Todsen T, Konge L. An Integrable Web-Based Solution for Easy Assessment of Video-Recorded Performances (ISEA). Advances in Medical Education and Practice Mar 5 [In press] 15. Subhi Y, Todsen T, Ringsted C, Konge L. Designing web-apps for smartphones can be easy as making slideshow presentations. BMC Res Notes 2014 Feb 20;7(1): Subhi Y og Bitsch M. Anvendelse af video som forberedelse til stationsbaseret eksamen i medicin og kirurgi. Ugeskr for læger 2014;176: Tolsgaard M, Ringsted C, Dreisler E, Klemmensen A, Loft A, Sorensen J, Ottesen B, Tabor A. Reliable and valid assessment of ultrasound competence in obstetrics and gynecology. Ultrasound Obstet Gynecol 2013 Aug 30.[Epub ahead of print] 18. Tolsgaard MG, Rasmussen MB, Tappert C, Sundler M, Sorensen JL, Ottesen B, Ringsted C, Tabor A. Which factors are associated with OB/GYN trainees' confidence in performing ultrasound examinations? Ultrasound Obstet Gynecol 2013 Sep 17. [Epub ahead of print] 19. Tolsgaard MG, Ringsted C. Using equivalence designs to improve methodological rigor in medical education trials. Med Educ 2014;48: Todsen T, Tolsgaard MG, Olsen BH, Henriksen BM, Hillingsø JG, Konge L, Jensen ML, Ringsted C. Reliable and Valid Assessment of Point-of-Care Ultrasonography. Ann Surg 2014 Feb 6. [Epub ahead of print] Bachelor-/Kandidatopgaver 1. Poul Pedersen: Use of Virtual Reality Simulation to Assess Orthopaedic Physicians Performance in Fixations of Hip Fractures 2. Mona Savran: Development and validation of a theoretical test in endosonography 3. Frederikke Ravn. In situ bypass ved kritisk iskæmi hos diabetikere

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 86 20 52 50 www.skejsim.dk - kontakt@skejsim.dk Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport 2014 1. SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER...

Læs mere

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 7 MIUC styregruppe... 8 Kursusaktivitet... 9 Laparoskopi kurser (modul I

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik

ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik ÅRSBERETNING 2013 JMC Gynækologisk Klinik Årsberetning 2013 G Y N Æ K O L O G I S K K L I N I K Indhold PROFIL... 3 ORGANISATION... 4 PATIENTBEHANDLING... 7 KLINIKKENS VISIONER... 8 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER...

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Udvikling og brug af web-baserede apps

Udvikling og brug af web-baserede apps Udvikling og brug af web-baserede apps - til træning af kliniske færdigheder for medicinstuderende Yousif Subhi Forskningsassistent, stud.med. Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

1. Baggrund. Arbejdsgruppens medlemmer:

1. Baggrund. Arbejdsgruppens medlemmer: Rapport Udvikling af Simulatortræning som led i det universitære samarbejde mellem de anæstesiologiske afdelinger på Århus Sygehus, Skejby Sygehus og Anæstesisektor Nordjylland Juli 2005 Sammenfatning:

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder. - En oversigt

Kompetencevurderingsmetoder. - En oversigt Kompetencevurderingsmetoder - En oversigt Udgave 19.04.2013 Titel (præcis samme som forside) Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid

Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid Færdighedstræning og Simulation Status og fremtid Denne rapport er udarbejdet for at give interessenter på sundhedsområdet og de sundhedsfaglige uddannelser i Region Nordjylland en baggrund for en overordnet

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse. Årsrapport 2014. Lægelig Videreuddannelse

Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse. Årsrapport 2014. Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig Videreuddannelse Årsrapport 2014 Lægelig Videreuddannelse 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital 2014 3 Forkortelser: AUH = Aarhus Universitetshospital

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Lægelig Videreuddannelse. Aarhus Universitetshospital. Årsrapport 2013. Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse

Lægelig Videreuddannelse. Aarhus Universitetshospital. Årsrapport 2013. Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2013 Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig Videreuddannelse 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital 2013 3 Forkortelser:

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011

Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011 Forskningsberetning Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011 Forskningsberetning 2011 Hospitalsenheden Horsens Forskningsberetning 2011 Side 1 Forord Kære læser Forskningsberetning 2011 er den anden fra

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest

Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Indledning... 1 Baggrund... 1 Præsentation af studieafsnittet... 2 Patientgrundlaget...

Læs mere

Præsentationer. Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt

Præsentationer. Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt Præsentationer Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt Inviterede foredrag internationale møder 1. Ringsted C. Educational benefits of simulation-based training are we using

Læs mere

Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 1 Indhold Side Forord 3 Organisation og funktioner 4 Personale 5 Klinikledelsen Læger Forskningspersonale Sygeplejepersonale

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Årsrapport Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelse Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering December 2014 inspektorordning Status og perspektivering Inspektorordning status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder Årsberetning 05 Indhold 5 Forord 7 Riget kort sagt 8 Flere forventninger til sygeplejersker 9 Flere kræftpatienter flere hænder 10 Enzymbehandling af sjældne stofskiftesygdomme 12 Levertransplantation

Læs mere