Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen"

Transkript

1 Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat Boligselskabet Rosenvænget Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Ansøgning om midler til en fremtidssikringsanalyse i afd Frederiksund Nord Ansøgning om midler til dækning af LED belysning på parklamper i afd. Birkevænget Ansøgning om midler til dækning af udgifter til sensorer i afdeling Birkevænget Ansøgning om støtte til etablering af faskine i afdeling Rosenfeldt Renoveringssag afdeling Frederikssund Nord, 1. afsnit Renoveringssag afdeling Birkevænget Renoveringssag afdeling Rosenvænget Fusion med Boligselskabet af 1961 i Helsinge Lukket punkt Uddannelse af afdelingsbestyrelser og webredaktører Sommerudflugt for organisationsbestyrelsen den august Klimamesse i Frederikssundhallen lørdag den 8. september Nybyggeri Lukket punkt Nye boliger i Æblelunden Orientering fra administrationen Digitalisering af tegningsmateriale ved digitalt syn af lejligheder Resultatet af fællesdriften Domeas landskonference den september Regionsmøde den 10. oktober Boligselskabets afdelinger Mødeplanlægning Eventuelt... 7 Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Jens Ove Hoffmann Lone Kirstine Krogsgaard Karin Thomsen Jørgen Hedestrand Klenke, videnspersen Øvrige deltagere: Bent Gordon Johansen, Domea Kim Brokmann, Domea Afbud: Kristian Leonhard Ole Klenke, vidensperson Erik Kjærsgaard, vidensperson Domea Boligcenter Frederikssund, den 15. august 2012 Side 1 af 7

2 1 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 27. juni Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet. 2 Boligselskabet Rosenvænget 2.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens beretning til orientering. 2.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tater orienteringen til efterretning. 2.3 Ansøgning om midler til en fremtidssikringsanalyse i afd Frederiksund Nord 2. Der vedlægges 1 sides ansøgning om midler fra dispositionsfonden eller arbejdskapitalfonden til dækning af udgifter til en fremtidssikringsanalyse i afdeling Frederiksund Nord 2. På vegne af afdeling Frederikssund Nord 2 ansøger afdelingen om en bevilling på kr ,- kr. til dækning af en fremtidssikringsanalyse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ansøgningen. 2.4 Ansøgning om midler til dækning af LED belysning på parklamper i afd. Birkevænget Der vedlægges 1 sides ansøgning om midler fra dispositionsfonden eller arbejdskapitalfonden til dækning af udgifter til LED belysning på parklamper i afdeling Birkevænget. På vegne af afdeling Birkevænget ansøger afdelingen om en bevilling på kr ,- kr. til dækning af LED belysning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ansøgningen. Side 2 af 7

3 2.5 Ansøgning om midler til dækning af udgifter til sensorer i afdeling Birkevænget Der vedlægges 1 sides ansøgning om midler fra dispositionsfonden eller arbejdskapitalfonden til dækning af udgifter til sensorer på udendørslamper ved og i vaskeri og affaldskurer i afdeling Birkevænget. På vegne af afdeling Birkevænget ansøger afdelingen om en bevilling på kr ,- kr. til dækning af sensorer. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ansøgningen. 2.6 Ansøgning om støtte til etablering af faskine i afdeling Rosenfeldt På bestyrelsesmøde den 27. juni 2012 fremlagte driftschefen mundtligt en ansøgning om ovennævnte støtte. Fælles faskine med naboejerforeningen er blevet pålagt af kommunen. Bestyrelsen fandt den fremlagte ansøgning meget stor og bad driftschefen om at gå tilbage og undersøge, hvilke muligheder der var for yderligere besparelser. Da driftschef Kim Brokmann befinder sig på ferie, vil Bent Gordon Johansen orientere yderligere i sagen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterregning. 2.7 Renoveringssag afdeling Frederikssund Nord, 1. afsnit Bent Gordon Johansen vil orientere om stade for projektet. Det indstilles, at bestyrelsen tater orienteringen til efterretning. 2.8 Renoveringssag afdeling Birkevænget Bent Gordon Johansen vil orientere om projektets stade og om det videre forløb i forbindelse med afdelingens store usikkerhed omkring projektet. 2.9 Renoveringssag afdeling Rosenvænget Afdelingen har netop afholdt en vellykket sommerfest den 11. august med over 40 fremmødte beboere og deres børn. Der var arrangeret skattejagt for de yngste og bålmad, og entreprenø- Side 3 af 7

4 ren havde stillet en ismaskine til rådighed. Dagen var en stor succes for såvel de store som små beboere med såvel hygge, godt for ganen og socialt samvær beboerne imellem. Bent Gordon Johansen vil orientere om stade vedrørende renoveringssagen Fusion med Boligselskabet af 1961 i Helsinge Bent Gordon Johansen vil orientere om stade vedrørende processen i fusionen, som føres endeligt ud i livet den 1. oktober Lukket punkt Bent Gordon Johansen vil orientere om stade for projektet, som stadig betragtes som et lukket punkt Uddannelse af afdelingsbestyrelser og webredaktører Bent Gordon Johansen fremlagde på møde i bestyrelsen den 27. juni 2012 forslag fra Domea vedrørende uddannelse af afdelingsbestyrelser og webredaktører. Bestyrelsen godkendte iværksættelse af kurset for kr inkl. moms. Det aftaltes, at tilmeldingen sker via Domea, og som udsender indbydelse til kurset. Domeas HRU afdeling mødes fredag den 17. august med Dorte Læssøe for at fastlægge det nærmere indhold omkring dette nye kursus. Bent Gordon Johansen vil orientere yderligere omkring dette nye kursus Sommerudflugt for organisationsbestyrelsen den august 2012 Bent Gordon Johansen har pr. mail den 14. august med stor beklagelse måttet aflyse organisationsbestyrelsens udflugt d. 24. og 25. august. Bent Gordon Johansen vil meget hurtigt vende tilbage med et nyt tidspunkt for studieturen. Bent Gordon Johansen vil orientere yderligere om arrangement, som vil gå til Jylland, hvor bestyrelsen skal besøge flere byer for at se på boliger. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om studieturen til efterretning. Side 4 af 7

5 2.14 Klimamesse i Frederikssundhallen lørdag den 8. september 2012 Boligselskabet Rosenvænget vil med hjælp af Energi & Miljø være udstiller på årets Klima & Energimesse i Frederikssund den 8. september Der er reserveret en stand på 6 m2. Messen afholdes med over 60 udstillere, som består at de lokale håndværkere samt boligselskabet. Messeudbyderen regner med meget stor tilslutning til messen, som vil blive åbnet med blandt andet klima- og energiminister Martin Lidegaard. Ida Holgersen, den nye projektleder i Energi & Miljø Peter Juul og Dorte Læssøe er tovholdere for messen og er i færd med de fornødne forberedelser. Klimaambassadørerne er indkaldt til messen, og der vil blive udarbejdet en mødeplan, så standen er bemandet hele dagen. Tilmelding til messen samt uddeling af gratis adgangskort sker til Ida Holgersen eller Program for messen vil blive lagt op på forsiden af selskabets hjemmeside. Det indstilles, at bestyrelsen informerer beboerne i selskabet og i videst muligt omfang besøger messen. 3 Nybyggeri 3.1 Lukket punkt Bent Gordon Johansen vil orientere om stade for byggeriet samt om den igangværende forureningssag på byggegrunden. Bestyrelsen besluttede på møde den 27. juni 2012, at boligselskabet skulle påtage sig risikoen ved sagsanlægget. Bestyrelsen bad endvidere Domea om at hæve garantien, hvorved boligselskabet påtog sig et ansvar for den sum af forureningsudgifterne, der ikke måtte kunne blive dækket af byggesummen, og som ved en eventuel retssag ville kunne blive pålagt boligselskabet. Bent Gordon Johansen vil orientere yderligere om sagens forløb. 3.2 Nye boliger i Æblelunden Egedal Kommune har meddelt, at behandlingen af opførelsen af de 45 nye boliger i Æblelunden i Stenløse Syd vil blive behandlet i august Bent Gordon Johansen vil orientere om stade for projektet samt om den igangværende dialog vedrørende etablering af dagligvarebutik i området. Side 5 af 7

6 4 Orientering fra administrationen 4.1 Digitalisering af tegningsmateriale ved digitalt syn af lejligheder Bent Gordon Johansen vil orientere yderligere om projektet og om det nyligt afholdte møde, hvor såvel Domea som bestyrelsesformand Lars Nielsen deltog. Det indstilles, at beslutning tager dette til efterretning. 4.2 Resultatet af fællesdriften Bent Gordon Johansen fremlagde på møde i bestyrelsen den 27. juni 2012 og vegne af fællesdriften en foreløbig opgørelse over besparelser, som viste besparelser på kr til VVS på mindre end 1 år. Der havde derudover været store besparelser ved asfaltarbejder, og man havde sparet mere end kr i den største afdeling på synsforretning. Der stilles derved ingen tvivl om, at fællesdriften nu begynder at vise de gode resultater. Der er dog stadig en lang række udfordringer, som man skal arbejde med. Bent Gordon Johansen vil orientere yderligere i sagen. 4.3 Domeas landskonference den september 2012 Domea afholder igen landskonference i Nyborg. Da region Nordsjælland (Vest) har fået flere selskaber at administrere, regner vi med en meget stor tilslutning til landskonferencen fra vores region. Domea har også modtaget flere forespørgsler vedrørende muligheden for at lade suppleanterne deltage i konferencen, så de på sigt er og bliver involveret i bestyrelsesarbejdet og dermed kan drage nytte af den inspiration og erfaring, de kan få på konferencen. Der vil igen blive tilbudt fælles transport til og fra Nyborg Strand. Nærmere information omkring transporten følger i starten af september måned. Det indstilles, at bestyrelsen opfordrer afdelingsbestyrelserne om at deltage på landskonferencen og minder afdelingsbestyrelserne om, at suppleanterne også er hjertelig velkomne til at deltage. Side 6 af 7

7 4.4 Regionsmøde den 10. oktober 2012 Der afholdes igen regionsmøde i regions Nordsjælland (Vest). Da regionen er blevet udvidet med boligselskaber i Ringsted, Holbæk og Kalundborg, vil dette regionsmøde blive afholdt på hotel Comwell, Vestre Kirkevej 12 i 4000 Roskilde. Indbydelse til regionsmødet vil ske i starten af september måned. På grund af den store geografiske spredning af selskaberne i regionen vil Boligcenter Frederikssund igen tilbyde fællestransport fra de forskellige byer til og fra Roskilde. Tilmelding til fællestransporten vil ske sammen med tilmeldingen til regionsmødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og opfordrer afdelingsbestyrelserne til at deltage i regionsmødet. 5 Boligselskabets afdelinger 6 Mødeplanlægning Følgende møder og arrangementer er berammet for perioden frem til og med ordinært repræsentantskabsmøde i 2013: Bestyrelsesmøde kl i beboerhuset, Gefionvej Bestyrelsesmøde kl i beboerhuset, Gefionvej 50 Det indstilles, at bestyrelsen tager dette til orientering. 7 Eventuelt Side 7 af 7

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal

Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag d. 4. december 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Povl Povlsen Trine Feldstedt Ole Stolberg Inge-Lise R. Rasmussen Kirsten Madsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Povl Povlsen Trine Feldstedt Ole Stolberg Inge-Lise R. Rasmussen Kirsten Madsen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. september 2014 kl. 18.00 i fælleshuset beliggende Melby Stationsvej 12 B, 3370 Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere