LYSGAARD & PARTNERE Corporate Presentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYSGAARD & PARTNERE Corporate Presentation"

Transkript

1 IT university of Copenhagen Design, communication & media Course project autumn 2001 Digital sound & Digital video communication Versions No.: Må ikke kopieres eller gengives offentligt uden forudgående aftale Lysgaard & Partnere Roskildevej Frederiksberg Tlf: START: Dobbelt klik på filen LYSPAR (PLAYER: Har dit system ikke installeret en player kan en sådan installeres fra CD'ens mappe PLAYERS) LYSGAARD & PARTNERE Corporate Presentation by: Morten Bach Jensen Morten Bach Jensen has a background as a blacksmith and holds a Bachelor degree in Engineering from the Engineering College in Esbjerg (1994) as well as a diploma in Marketing. Before starting his postgraduate studies at the IT university of Copenhagen Morten worked at severel positions including Product Manager at Danfoss A/S, Business America & Asia at Grundfos Management a/s and Account Director at advertising agency Kunde & Co.

2 Side Fælles Lyd & Video: Indledning 1 Problemformulering 2 Opgavens omfang og afgrænsninger 2-3 Konceptet (Kommunikationsstrategi & medie) 3-5 Den valgte Case 5-7 Målgruppe analyse (værdikæde) 7-8 Generel beskrivelse af processen 9-10 Konklusion (ønsker til eksamens diskussion) 11 LYD: Fortællingens opbygning og brug af lyd Analyse og begrundelse for valg af lyd Teknisk gennemgang af lyd behandling 17 VIDEO: Fortællingens opbygning og brug af billede Analyse og begrundelse for valg af billeder Teknisk gennemgang af video behandling Bilag: Story board Morten Bach Jensen (e2001) 0

3 Indledning Denne opgave er løst som eksamensprojekt i fagene digital lyd og digital videoformidling på IT-højskolen i København efterårssemestret Da der er separate eksaminationer i de 2 fag er rapporten delt i 3 hoveddele. En fællesdel for lyd & video (side 1-11), som er de mere generelle elementer i forbindelse med opgave løsningen, og som der kan eksamineres ved i begge kurser, derudover er der en lyd del (side 12-17) og en video del (side 18-22). For lyd delen gælder at dette ikke er direkte eksaminationsstof for faget videoformidling, men at det meget vel kan læses som et bilag for at få sammenhæng; for video delen gælder naturligvis det samme i relation til digital lyd eksamen. Jeg har valgt ikke at splitte rapporten, da jeg mener at på trods af at der er tale om separate eksaminationer er sammenhængen i rapporten kun til gavn. Der er ikke lavet nogen specifik litteratur liste til denne rapport men der henvises til litteratur listerne for fagene: Digital lyd: Digital Videoformidling: Derudover henvises der til links og downloads på begge kursers hjemmesider: Digital lyd: Digital Videoformidling: Opgaven er skrevet uden fodnoter og er holdt på et praktisk akademisk niveau, refererende fodnoter fordrer efter undertegnedes mening indsigt i eventuel primær litteratur, hvilket ville være for vidt gående i forhold til opgavens omfang. Morten Bach Jensen (e2001) 1

4 Problemformulering Muligheden for at alle kan producere video, internetets udbredelse og stadig stigende båndbrede samt computer kraft, har sat det at levere billeder og lyd i nyt perspektiv. Begrebet narrowcast hvor en målgruppe er smal, men derimod oftest homogen, er nu mere aktuel end nogen sinde. Min hypotese er at der indenfor virksomheds kommunikation er et stort potentiale for anvendelse af hurtigt producerede video løsninger, dækkende simple streaming løsninger, Cd-rom produktioner med virksomheds eller koncept præsentationer, nyhedsbreve, undervisning, projektopdateringer etc.. I denne opgave er mit primære formål at afdække og afklare et hjørne af ovennævnte hypotese, og ud fra en konkret case, at se hvad en mand, et kamera og en computer kan opnå. Derfor har det også være vigtigt for mig at løse denne opgave alene og på min egen hjemmecomputer. Ved at kombinere de 2 fag digital videoformidling og digital lyd, ønsker jeg specifikt at føje lyd dimensionen til opgaven, for derved at se hvilken rolle spiller i en produktion. Opgavens omfang og afgrænsninger Opgavens omfang og krav er som beskrevet i skriv for digital lyd på: KTIONSFAGET.doc Og skriv for digital videoformidling på: Hertil kommer at der i begge fag er aftalt et tidsforbrug på ca. 25 timer for opgaven (50 timer samlet). Da ideen med min opgave har været at undersøge et hjørne af et eventuelt forretningsområde, har det været vigtigt for mig at holde mig indenfor den angivne tidsramme. Morten Bach Jensen (e2001) 2

5 Jeg har forsøgt at disponere min tid som nedenfor angivet. Forarbejde med udvælgelse af case, research & story board Video/lyd opsætning og optagelser Teknisk opsætning af computer og capturing etc. Udvælgelse af musik & lyde og optagelse og forarbejdning af disse Klipning af video & lyd Evaluering og udfærdigelse af rapporter Forberedelse af mundtlige præsentationer % beregnede timer 8 4,0 8 4,0 8 4,0 8 4, , ,5 8 4,0 Konceptet Ud fra min baggrund som både produkt- og marketingchef på kundesiden og som konsulent i kommunikations- og reklamebranchen, er jeg gentagne gange blevet bekræftet i at total kommunikation, integreret markedsføring eller om man vil holistisk kommunikation (kært barn mange navne) er vejen til succesfuld kommunikation/markedsføring. Problemet bør angribes ved dets oprindelse, startende med en grundig research og derefter definering af mission, vision, overordnet målsætning og strategi. For derefter at følge op med aktiviteter både intern og eksternt, tilrettelagt ud fra en helhedsorienteret strategi, og rækkende over: konceptudvikling, design, tryksager (annoncer/brochurer), film, medie køb/valg, dialogmarkedsføring, interaktive medier, PR, interne religions aktiviteter, årsregnskaber etc.. Selvom recepten umiddelbart lyder indlysende, er det et absolut minimum af danske virksomheder, der styrer deres virksomhed og kommunikation efter den. For større virksomheders vedkommende kan man hævde at de selv er ude om det, jeg har ikke arbejdet for en større virksomhed eller kunde der ikke ved relativt nemme omprioritering kunne tilrette lægge deres kommunikation efter ovenfor nævnte. Samtidigt findes der i dag et stadig stigende udbud at større kommunikations bureauer der retter sig mod håndtering af sådanne opgaver. Morten Bach Jensen (e2001) 3

6 Der hvor det virkeligt går galt er efter min vurdering de mindre eller mellemstore virksomheder; virksomheder der netop er blevet så store at mesters sjæl og gejst ikke når ud i krogene og, hvor han ikke længere kan kontrollere alt selv, virksomheder hvor administrationen er ved at blive en tungere affære. Disse virksomheder har oftest ikke muligheden for at hyre et stort total kommunikations bureau eller konsulent virksomhed til at definere deres værdier, strategi og implementere deres kommunikation, men har til gengæld hårdt brug for det. I min tid på reklamebureau oplevede jeg fremkomsten af et nyt medie, i alle fald i nye klæder - digital lyd & video - jeg oplevede også at mediet, bortset fra min personlige begejstring, ikke umiddelbart vandt overbevisende indpas i de enkelte konsulenters salgstale og måske derfor heller ikke i kundernes køb. Et specifikt område hvor digital lyd & video kan effektivisere det totale kommunikations mix er de mindre virksomheders eksterne kommunikation på producentmarkedet (Business to Business). En problem stilling der bedst lader sig kommunikere med lyd & video vil oftest blive fravalgt da målgruppen jo er smal og produktions omkostningerne derfor ville være for store (målt per. påvirkning). Tilbage står man overladt til ens salgsstyrkes formåen til personlige besøg, dyre arrangementer og/eller et alternativt og dårligere tryk /skrevet medie. Digital lyd & video, og med den lethed det kan produceres og distribueres, tillader at den helhedsorienterede kommunikation kan bevares, også for mindre virksomheder med en smal målgruppe. Digital lyd & video tilbyder generelt overbevisende muligheder indenfor virksomheds kommunikation, eksempelvis : Træning, nyhedsbreve projektopdateringer, shareholder-præsentationer, produkt præsentationer via Internet baseret synkronisering af video & billede produceret via fx Icontrol (http://www.intermedia-solutions.de/frames_html.htm), MS producer (http://www.microsoft.com/office/powerpoint/producer) eller via mediacleaners event streaming. Morten Bach Jensen (e2001) 4

7 Corporate/concept/product Cd-rom præsentation til brug i salgsprocessen, hvor emnet forklares bedre med lyd & video (som opgavens case). Generel større interaktivitet og personalificering af internet tilstedeværelse via alm. embedded streamimg eller flash film integreret med video & lyd (fx via fliks) Det forretningskoncept jeg ønsker at afprøve et hjørne af er muligheden for at én person kan varetage en komplet produktion indenfor ovenfor nævnte, og samtidigt opnå et acceptabelt resultat. Et produkt der som argumenteret for efter undertegnedes mening ville være stærk at have med i en cowboy reklamemands produkt portefølje. Den valgte case Casen jeg har valgt er for min ven Peder Lysgaard. Peder og jeg har tidligere arbejdet sammen på reklamebureau, derudover har Peder arbejdet ved flere etablerede human ressource virksomheder, og er i øvrigt uddannet kandidat i kommunikation og psykologi. Peder er for nylig blevet selvstændig indenfor human ressource udvikling (Lysgaard & Partnere, se er baseret på Peders egen arbejdskraft og trækker der udover på konsulenter der tilknyttes på freelance basis. Ved salg og markedsføring af konsulent ydelser (fravær af fysisk produkt) er det personlige salg essentielt. Jeg kender processen fra utallige timers ringning, og kunde møder fra reklamebranchen (Det hedder new-bizz og er smart!). Morten Bach Jensen (e2001) 5

8 Processen ser nogenlunde ud som i figuren nedenfor : Tlf. kontakt til 100 emner Send mate riale Tlf. kont. Send mate riale Tlf. kont. Pers. møde/ præs. for 5 emner Flere møder 1 emne som ny kunde 5 % hit 20 % hit 1 % hit total For hver 100 emner der ringes på opnås der ca. personlige møder med 5 emner, og af disse bliver ca. 1 emne til en ny kunde. Der skal som hovedregel ringes på et emne 3 gange før at der er chance for at få aftalt et møde. Hvis der opnås et personligt møde er chancen for at få emnet som ny kunde stor (20%), og det personlige møde er derfor succeskriterium i processen. Når der ringes på et emne oplever man meget sjældent interesse, men nærmere at emnet leder efter høfligheds argumenter for at afslutte samtalen, man tilbyder da også oftest emnet af få afsluttet samtalen ved at tilbyde at fremsende et materiale (en tryksag) og beder om tilladelse til at ringe igen. Ved andet opkald refererer man til det fremsendte og om emnet har haft tid til at kigge på materialet, emnet har ofte forlagt materialet og man tilbyder at fremsende igen. Ved tredje kontakt tilkendegiver emnet som regel en vis interesse om ikke andet af høfligheds grunde, og er nu i saksen, da man jo har ringet 3 gange (+ forgæves omkald og beskeder), det er nu mødet skal etableres, men det sker kun for 5% af de emner man kontakter! Vendepunktet er afgjort det personlige møde, her kommer der rigtige mennesker på et ikke fysisk produkt, tanken bag anvendelse af en Cd-rom præsentation er som erstatning for udsendelse af tryksager i forbindelse med telefonsalget, så der tidligere i processen kommer rigtige mennesker på et produkt som emnet ofte opfatter som luret. Man kunne sige at vi forsøger at flytte effekten fra det personlige møde længere tilbage i Morten Bach Jensen (e2001) 6

9 kæden, ved det andet eller tredje opkald vil virksomheden allerede bestå af langt mere en bare en telefon stemme og brochure. Samtidigt må man forvente at en CD har en vis nysgerrigheds effekt. En produktion i stil med denne opgaves kan udføres på ca. 40 timer fra brief til færdigt produkt, ved en timesats på 600 DKK ville produktet kunne leveres til DKK (endda inkl. de 100 første eksemplarer), kunden ville så selv kunne stå for dag til dag genproduktion (ex. via Det, efter undertegnedes opfattelse, ringere alternativ - en flot brochure - får man ikke meget af for DKK, og hertil kommer trykomkostninger til relativt store oplag etc.. Målgruppe analyse Målgruppe analysen må nødvendigvis beskrive både målgruppen for produktet virksomheds kommunikation via digital video og lyd, samt en beskrivelse af målgruppen for den valgte cases. Hvad angår målgruppen for produktet virksomheds kommunikation via digital video og lyd, er det min vurdering at produktet med fordel vil kunne anvendes i de fleste virksomheder på både producentmarkedet (BtB) og konsumentmarkedet (BtC). Et segment hvor undertegnede med cowboy reklamemand øjne vurderer at der er et relativt stor potentiale er mindre virksomheder på producentmarkedet (BtB), hvor virksomhedens egen målgruppe er relativt smal og kommunikations problemstillingen kommunikeres bedst ved personlig kontakt. Følgende kunne være karakteristika for segmentet. Demografiske karakteristika Organisatoriske karakteristika Producentmarkedet (BtB) Produkter i branchen vælges på grundlag af differentiering og tillid. Omsætning mellem mill. DKK og eller mellem ansatte. Har været styret af mester men sjælen kan ikke nå ud i krogene længere, og mester er ved at miste overblikket. Man er IKKE overbevidst om at reklamebureauer kun er banditter. Der er en vis form for velvilje til investering i service ydelser. Morten Bach Jensen (e2001) 7

10 Indkøbs karakteristika Man har ikke bange for at prøve nye og alternative veje i sine indkøb, når de underbygges af gode effektiviserings muligheder. Virksomheder investerer (eller er villig til at investere) min DKK i kommunikation om året. Hvad angår målgruppen for den valgte case er der her primært tale personale afdelingerne i virksomheder der opererer på både konsument- og producentmarkedet. Da Lysgaard & Partnere er en nystartet og relativ lille virksomhed, er naturligt sat begrænsninger i størrelsen af virksomhederne, følgende karakteristika kunne opsættes for målgruppen: Demografiske karakteristika Organisatoriske karakteristika Indkøbs karakteristika Virksomheder og institutioner med mellem 30 og 300 ansatte, eller selvstændige divisioner/sektioner. Primært virksomheder på Sjælland. Demografiske data for de personale ansvarlige kunne være: - Videregående samf./humanistisk eller handelshøjskole uddannelse Ligeligt fordelt mellem mænd & kvinder Organisationen har en personale ansvarlig/afdeling. Organisationen og ledelsen er modnet i den forstand, at man tror på at human ressource udvikling kan gøre en forskel. Medarbejderne er et at kompetence områderne i virksomheden, og er væsentlige for virksomheden succes. Man vælger seriøsitet frem for underholdning. Virksomheden investerer min DKK (eller er villig til at investere) i human ressource udvikling årligt. Morten Bach Jensen (e2001) 8

11 Generel beskrivelse af processen Arbejdsprocessen startede med en konceptuel kortlægning af casen, det var vigtigt for mig at finde ind til hvad det essentielle og differentierende var i Lysgaard & Partnere casen. Jeg gennem gik Lysgaard & Partnere s præsentation og webside (www.lyspar.dk) og fik Peder til at præsentere virksomheden for mig - og gik til ham med spørgsmål. Der hvor jeg så Lysgaard & Partnere s absolutte styrke var kombinationen mellem den teoretiske og praktiske side af human ressource udvikling. En side som jeg med Peders egen baggrund som akademiker og konsulent på den ene side og flere job i out-door virksomheder på den anden side troede på. Budskabet at kun den rette kombinationen af teori og praksis giver den optimale human ressource løsning, blev da også hovedbudskabet i videoen, jeg valgte at bruge Lysgaard & Partnere s 4 udgangspunkter (2 teoretisk og 2 praktisk orienterede) som drivkraft for fortællingen. Det blev for start fastlagt at formen skulle hænge mere til det teori/konsulent orienterede end det praksis/out-door. Peders erfaringer fra præsentationer viser at så snart kunder ser et billede af personer på rafting el. lign., går tankerne og diskussionen kun i den retning, og det var ikke det indtryk vi ville opnå. Der blev fremstillet et relativt fyldestgørende storyboard med både intentioner på billede og lyd side. Story boarded viste sig at være et fantastisk værktøj, både som koncept og planlægnings værktøj i forhold til afstemning med Lysgaard & Partnere samt under hele produktionen og efter bearbejdningen. Story boarded er vedlagt som bilag i den form det havde før optagelserne, og derfor kun som dokumentation. Alle optagelser uden for mit eget kontor blev ordnet på en formiddag, video optagelserne med kamera 3 lamper og lyd var da også noget af et blæksprutte arbejde. Indtaling af speak, optagelser af lyd og redigering og klipning er alt foretaget fra min egen hjemmecomputer, det var en del af udfordringen i opgaven for mig. Efter at jeg havde fået slået DMA til på min harddisk controller kunne min hjemme PC (AMD 800 MHz, 30 GB 7200 rpm, Win ME med et firewire kort som kom med en scanner) trække opgaven og capturing til premiere, samt redigering i cool edit og premiere gik nogenlunde problemløst (om end nogen gange lidt sløvt). Alt capturing blev foretaget fra skolens Sony DCR-PC100E Morten Bach Jensen (e2001) 9

12 kamera, siden hen har jeg på Adobes hjemmeside fundet deres DV devices compability matrix (http://www.adobe.com/products/premiere/systemreqs.html ), som anmærker at der med netop Win ME og Sony DCR-PC100E kan der være problemer med batch capturing etc.. Det passer fint med de sync problemer jeg har oplevet i forbindelse med capturing. Et godt råd er at parre dit system med et kamera som Adobe står indenfor. Filmen er hoved-klippet i 2 omgange, lyden er primært redigeret og langt på i forbindelse med den sidste klipning. Endeligt har processen ført mig forbi et format og codec studie. Mine kriterier var at så mange som mulige uafhængigt af maskinkraft, player eller platform skulle kunne se og høre videoen. Hertil skal naturligvis nævnes at man i målgruppen må forvente en vis maskinkraft. Jeg har forsøgt med adskillige encodere og formater, og er endt med Panasonics MPEG1 encoder fra Panasonic MPEG1 encoderen fungerer fejlfrit som plug-in i premiere, og tilbyder VCD (video CD), option som er det der er anvendt da det giver et mere jævnt og ikke så pixelleret billede som normal MPEG1. Lydsiden som er Hz 16bit Stereo MPEG1 audio kommer ligeledes fint igennem. Filmen kan ses i både windows media player, quick time og real player (om end med mindre forskel i billedets farveforhold etc.), og både på Mac og windows platform. Den mindste PC jeg kunne opdrive til minimums test var en Pentium 266 MHz med 32 MB ram og uspecificeret Cd-rom drev og den mindste Mac var en PowerPC 6500/300 MHz også med uspecificeret Cd-rom drev; på begge maskinen blev videoen fremvist udmærket. Morten Bach Jensen (e2001) 10

13 Konklusion Kan en mand, et kamera og en computer levere et produkt der kan bruges til noget? Min vurdering er stadig at det godt kan lade sig gøre. Men, ligesom med de fleste andre ting kræver det øvelse, og den har undertegnede ikke... endnu. Efter min bedste vurdering er der specifikt indenfor det skildrede målgruppe segment en oplagt forretningsmulighed for en cowboy. Væsentlige indgangsbarriere er der ikke, opstart kan økonomiske gøres for omkring ,- DKK (=det første job). For at underbygge områdets muligheder og for illustrerer at mediet tilbyder muligheder for at sælge videre på allerede lavede jobs, har jeg i sinde at fremstille 2 andre produkter på baggrund af det eksisterende billedmateriale: - En simpel streaming løsning med embedding af den allerede lavede løsning på Lysgaard & Partnere s hjemmeside (en hurtig lavet prototype kan ses på Cd-rom en under roden: diverse/web/klik_mig.html) - En flash baseret løsning med høj grad af interaktivitet, der kan integreres med Lysgaard & Partnere s hjemmeside (vil først være færdig til fremvisning ved eksamen). Når jeg nu sidder og kigger på produktet, mener jeg nok at det kunne gøres bedre og det har jeg det egentligt godt med, for netop det viser at jeg har lært noget igennem processen. Kigger jeg på produktet og tænker på hvad jeg kunne for ganske kort siden, og hvad jeg så nu helt alene har præsteret, bliver jeg da også helt glad for mig selv, og så har det været sjovt! Til eksaminationen i både digital lyd & digital video formidling er det mit ønske a følge nedenstående agenda: - Præsentation af opgaven og produktet - Diskussion og kommentarer til rapporten - Er forretningskonceptet realistisk? - Hvad kunne gøres bedre i forhold til den tekniske side? - Diverse. Morten Bach Jensen (e2001) 11

14 Fortællingens opbygning og brug af lyd Som nævnt tidligere var formålet at kommunikere, at kun kombinationen af teori og praksis giver den optimale human ressource løsning. Historien skulle fortælles via Lysgaard & Partnere s fire udgangspunkter (2 praksis orienterede & 2 teori orienterede). Derfor var det også (som det kan ses ud af story boarded) min første ide at understøtte de 2 praksis orienterede emner med en praksis orienteret baggrundsmusik, en musik over pulsniveau der ledte tankerne hen imod aktivitet. Samtidig skulle de teori baserede emner understøttes af en mere stilren musik under pulsniveau der ledte tankerne hen imod eftertænksomhed. Efter at have forsøgt ideen faldt den dog til jorden, kontrasten i helhedsindtrykket blev simpelthen for stor og virkede forstyrrende frem for understøttende. Nedenfor er den færdige videoens forløb optegnet og brugen af lyd påtegnet : Intro Cliffhanger/ promise - Loop1 - Speak - dias projekter lyd Alternative Miljø - Loop2 - Skov, hav, strand etc. real lyde Teoretiske ballast - Loop1 - Pil lyd - Zoom lyd Stærke proces konsulenter - Loop1 Unikke øvelser - Loop2 - Stempel lyd på tekst Prod. portefølje Afslutning & indbydelse - Loop2 - dias projekter lyd = Sideskifts lyd! Morten Bach Jensen (e2001) 12

15 Baggrunds musikken er valgt som 2 loops på 22 & 19 sekunder, der er valgt at arbejde med loops da jeg ikke ønskede vokal på baggrundsmusikken, og da jeg ikke besidder de kunstneriske evner til at komponere et længere nummer ud fra vokal løse brudstykker, var loopet en åbenlys mulighed. Loopene er stjålet fra en gammel demo CD fra et band der hedder Amadillos fra min fødeby Esbjerg. Amadillos findes ikke længere og er ikke tilmeldt Koda, så det var en mulighed for at undgå problemer med ophavsret (jeg har spurgt resterne af bandet, og det var OK med dem). Ophavsrets problemet er så alligevel ikke helt løst da de numre Amadillos spiller om end ikke er 100% kopi numre, så er de i alle fald fortolkninger af andre kunstnere. Derfor opgav jeg da også midlertidigt håbet om at finde musik der ikke var 100% ophavsrets fri og gik i krig med min CD samling; efter arbejde med en del musik vendte jeg dog sjovt nok tilbage til min demo CD fra Amadillos. Jeg syntes at den blues prægede musik er en fin sammensmeltning mellem noget det samtidigt er korrekt og fræk/friskt, det er en musik der sætter liv i filmen men samtidigt holder den på det seriøse plan, en musik som min far på 75 min nevø på 15 og jeg kan lytte til sammen og alle acceptere. De 2 loops bruges til at understøtte skiftet i afsnit (kasser i figuren) i filmen, samtidigt er de 2 loops så ens at de ikke forstyrrer helhedsindtrykket og giver derved en oplevelse af sammenhæng. For yderligere at underbygge skiftet i den non lineære fortælling der nærmest tilhørende den additive dramaturgi, bruges der mellem hvert afsnit en side bladrings lyd. Sammen med at filmen vendes med en 3D cube spin understøtter lyden denne bevægelse, så indtrykket henledes til at man vender en side i en tryksag. I de første 20 sekunder af intro scenen har baggrundsmusikken fået ekstra lydstyrke i forhold til resten af filmen, primært for at sætte gang i kludene og styrke anslaget. Der er valgt en kvindelig speak for at imødekomme det faktum at der er mange kvinder i målgruppen og at resten af lyden er fra en mand. Speaken skal i fokus og er derfor også relativ høj, det er væsentligt at tilskueren straks opfanger pointen omkring kombinationen af det praktiske og det teoretiske. Skiftet i figuren med de 4 udgangspunkter understøttes og gøres mere dynamisk med lyden fra en dias projektor. Morten Bach Jensen (e2001) 13

16 I scene 2 skal der skabes stemning omkring vigtigheden af det alternative miljø, og da der ikke var levende dæk billeder til rådighed er der anvendt stillbilleder. Specielt her syntes jeg at lyden er virkelig væsentlig og næsten gør stillbillederne levende. Scenen med de 4 alternative miljøer understøttes af lyd fra de 4 miljøer, samtidigt med at speaken navngiver miljøerne, og teksten fortæller pointen. Scene 3 der handler om vigtigheden af den teoretiske ballast har en figur som fokus, og kan forekomme lidt livløs og kedelig, her bruges lyden i forbindelse med skift i figuren til at understøtte bevægelsen, først pilen og derefter zoom effekten. I scene 3 skal der fokus på de unikke øvelser Lysgaard & Partnere tilbyder, og der er derfor både speak og tekst i billedet, for at sætte yderligere kraft under kompetence områderne er teksten tilføjet en stempel lyd. I forbindelse med præsentationen af produktområderne skiftes der mellem tilstande i en stillbillede figur, for at understøtte skiftet er der igen anvendt lyden fra en dias projektor. Analyse og begrundelse for valg af lyd Pauli deler film musik analyse op i en meget pragmatisk og letforståelig model. Musikken opdeles i: - Parafraserende (Musikken spiller med billederne) - Polariserende (Lyd styrer billeder) - Kontrapunktisk (Musikken peger en anden retning en billederne) Paulis model kan efter min mening anvendes som rettesnor, og inden jeg gik i gang med min video var mit valg da også at vælge en parafraserende baggrundsmusik, en musik der kunne understøtte billederne Og så var det det måske alligevel ikke? for jeg ønskede jo også at give billederne mere liv en de havde alene, og så kan man med god vilje argumentere for at musikken er kontrapunktisk. Paulis opdeling virker ofte for simplificeret og kræver hvis den skal anvendes som arbejds- Morten Bach Jensen (e2001) 14

17 eller analyseværktøj, at man har en fælles referenceramme. Og egentligt kommer det vel ikke som noget overraskelse, musik har intet symbollag som eksempelvis billeder har A dur betyder ikke noget specifik. Derfor er fortolkningen afhængig af hvem der fortolker, og netop derfor er det essentielt altid at have den store betydning respondenten spiller for øje - holdnings baseret koncept test burde have kronede dage inden for filmmusik. Birger Langkjær siger et par spændende ting om hvorfor fortolkningen og derfor specificering af musik til billeder er svært at angribe pragmatisk : - Musikken forstås forskellig afhængigt af kontekst - Musikken har som regel flere funktioner - Tilskuerens perception af musik kan ændres uden af musikken ændres. - Musik er ikke i sig selv primært fortællende med den gør at vi kan forholde os til fortællingen. Netop derfor kan Paulis model også kun være en rettesnor, musik til billeder kan ikke puttes i entydige kasser. Speaken i intro scenen skal som tidligere nævnt underbygge de billeder der vises og respondenten skal opfatte linket mellem det teoretiske og det praktiske, speaken er på det ikke-diegetiske plan, og skal i den forstand underbygge det troværdige. Der er valgt en kvindelig speak for at imødekomme målgruppen. Til analyse af de lyd effekter der er lagt på filmen vil jeg anvende følgende psykoakustiske opdeling: - Ikoniske lyde (Naturlige lyde & efterligninger) - Symbol lyde (Ikke naturlig lyde, der virker symboliserende) - Index lyde (lyde der refererer sammenhænge) Dias projektor lyden der anvendes i scene 1 er en er en naturlig lyd og hvis man troede på at det var et dias projekter billede der var video optaget ville den kunne betegnes som ikonisk. Den kan også betegnes som symbolsk, der kommer nemlig ikke sådan en lyd når man skifter Morten Bach Jensen (e2001) 15

18 et stillbillede ud på en video. Så snart man har hørt lyden en gang har man forhåbentligt forstået at lyden betyder at der sker et skift i billedet, og lyden er blevet indekserende. Allerede her lader det til at den pragmatiske og letforståelige opdeling igen lider under dens egen ide. Spørgsmålet er så hvad det var jeg egentligt ønskede? Min ide var at indføre en punktuel lyd, som gav en oplevelse af forandring. Ved anvendelse af side bladrings lyden som anvendes 5 gange i filmen har det været min målsætning at anvende en indekserende lyde der refererer et skift. Lyden understøtter og passer til billedet der anvender en 3D Cube spin. I scene 2 anvendes der realklyde af skov, hav, strand, loft og kælder. Formålet har været at levendegøre de stillbilleder der anvendes. Og her kommer jeg lidt i konflikt med den psykoakustiske opdeling igen, for egentlig er det ikoniske lyde jeg er ude efter, men de virker vel egentligt som symbolske, for det er jo et billede af en skov, strand etc.. Pil og zoom lydene i scene 3 anvendes for at sætte liv i scenen, der er meget fokuserede om den (ville nogle hævde) noget kedelige model. Lydene er symbolske og fungerer sammen med bevægelsen i billedet. I scene 4 er der for at sætte kraft under kompetence områderne sat en symbolsk punktuel lyd på teksten. I den sidste scene er dias projekter lyden igen anvendt til at skabe mere dynamik i billedet. Specielt her hvor der er tale om en meget low-cost billede produktion, der kun består af et talking head og nogle hurtige dæk billeder, stilles der store krav til at lyd siden skal bringe helhedsindtrykket op. På Cd-rom en har jeg i mappen diverse placeret 3 filer der kan ses og høres for ar underbygge vigtigheden af lyd siden. Filerne er videoen efter den første klipning d. 7/ , en færdig video men uden lyd effekter og en færdig video uden både effekter og musik Morten Bach Jensen (e2001) 16

19 Teknisk gennemgang af lyd behandling Alt speak og lyd er optaget gennem IT højskolens Sony DCR-PC100E DV kamera, monteret med ekstern retningsbestemt mikrofon med lang dråbe formet karakteristik. Lydstyrken er ved optagelserne reguleret ud fra hovedmikrofoner til kameraet, og optaget i 16 bit stereo og Hz. Med den retningsbestemte mikrofon er det relativt svært at få alt baggrundsstøj væk, alt går simpelthen i den, og specielt radiator støj er svær at undgå. Speaken i intro scenen er efterbehandlet i cool edit pro, hvor støj er klippet fra og lyden er normaliseret. Det har været forsøgt med diverse filtre, reverb, echo etc. dog alle ikke med et resultat der gav nogen merværdi. Hele real lyd sporet er efter færdig klipning forsøgt eksporteret fra Premiere og renset i cool edit, med fraklipning af støj og indsættelse af stilhed. Resultatet var dog værre en den ægte vare, tomrummene virkede underlige og uægte. Baggrundsmusikken er optaget fra CD til cool edit, og er her klippet til loop efter gehør (zero crossing er brugt), musikken er normaliseret til det ønskede relativt lave niveau. Effekt lydene er alle fundet på lydene her skulle være free to use. Lydene har være en tur igennem cool edit, for at blive tilpasset i længde og lydstyrke. Synkroniseringen med billeder er foretaget i Premieres tidslinie, her er også den sidste tilpasning af lydstyrke (gummisnore) og evt. bestemmelse af retning for lyden foretaget. Specielt lyden fra kamera optagelserne er absolut ikke støjfri, men ud fra en målgruppe betragtning virker de acceptable. Jeg har valgt at tilpasse lyden efter et par ganske almindelige PC højtalere (Viking VK4-80, der skulle have 80 g. watt i sig), her er lydbilledet fuldt ud acceptabelt og støjen høres ikke. Jeg har ligeledes testen på mine Labtec LCS-2408, der er et PC lyd sæt med diskant enheder og subwoofer i den bedre ende, her kommer støjen væsentlig mere igennem. Med et par gode hovedmikrofoner er støjen også tydelig. Jeg anbefaler af man lytter Cd-rom en på et par almindelige PC højtalere for at få en oplevelse tættest på den der er tiltænkt. Morten Bach Jensen (e2001) 17

20 Fortællingens opbygning og brug af billede I nedenstående figur har jeg forsøgt at optegne fortællingen, ud for hver scene er essensen af de enkelte afsnit/scener noteret Intro Cliffhanger/ promise.. bundlinieresultat... forener teori & praksis så lover JEG at fortælle hvordan I kan Alternative Miljø..det alternative miljø er KUN rammerne..og alene der er det INTET.. Teoretiske ballast Vi mener at det er essentielt Stærke proces konsulenter.. vores medarbejder er vores vigtigste ressource Unikke øvelser Formålet.. at deltagerne kan relatere det de har lært til deres hverdag Prod. portefølje Afslutning & indbydelse håber at du har lyst til at mode os til et yderligere MØDE = Sideskift I intro scenen bliver der anvendt en split screen løsning til at lede tilskueren i retning af det speaken fortæller. Peder Lysgaard holder et teoretisk seminar, samtidigt med at man ser det praktiske produkt (glade mennesker på arbejde), billedet giver næsten indtryk af at Peder taler til sit produkt. Herefter kommer der et skilt for at sikre afsender identifikation. Peder Lysgaard præsenterer sig selv, med blikket direkte i kameraet, og kommer derved ind Morten Bach Jensen (e2001) 18

21 på tilskuerens kontor, der LOVES en løsning på målgruppens daglige arbejde. Tilskueren introduceres til Lysgaard & Partnere s 4 udgangspunkter, en guide-line til resten af fortællingen. For hvert afsnit indføjes der et sideskift, der naturligt bringer en videre til næste punkt. I scene 2 anvendes der stillbilleder til afdække de alternative miljøer, billederne er levende gjort med musik, samtidig fortæller teksten pointen. Når man ikke at læse teksten er man forhåbentligt blevet så nysgerrig at man spoler tilbage!? Afslutningsvis pirres tilskuerens nysgerrighed til at forsætte fortællingen for det alternative miljø er nemlig kun rammen, og alene er det INTET. I scene 3 understreges det teoretiske og at kursisten i den forbindelse er i centrum, det er forsøgt at live scenen en anelse op med bevægelse og lyd i de skift der foregår i modellen. I scene 4 underbygges de unikke øvelser man har hos Lysgaard & Partnere. Hovedbilledet er dæk billeder af det produkt der kommer ud af de unikke øvelser (glade mennesker på arbejde). Afslutningsvis tales der til de overvejelser som mange personaleansvarlige må sidde med, nemlig at man sender folk på forløb hvor det er mere sjov en gavn sådan er det ikke hos Lysgaard og Partnere, der er målet at det kan bruges i ens hverdag. I scene 5 underbygget det faktum at det akademiske og seriøse niveau er i orden. Verdens ældste argument Vi tar vores egen medicin anvendes, her er det dog på sin plads, for det Lysgaard & Partnere sælger er jo human ressources. Det var også håbet at scenen skulle vise Lysgaard & Partnere som et firma der i præstation er større end en person (lidt snyd). I den afsluttende scene vises den meget konkrete løsning på alle problemer, nemlig de konkrete produkter. Samtidigt tager Peder Lysgaard afsked fra tilskuerens kontor og indbyder til et yderligere møde. Morten Bach Jensen (e2001) 19

22 Analyse og begrundelse for valg af billeder Udgangspunktet for videoen var at lave noget som erstatning til udsendelse af en tryksag, det er human ressources Lysgaard & Partnere sælger, derfor må det være mennesket bagved der fortæller historien noget af den effekt der er ved det personlige møde ville vi bringe længere tilbage i salgsprocessen. Fortællingen er non lineær, og kan bedre karakteriseres som additiv. Hver scene fortæller sin egen lille historie, godt nok leder vi allerede i indledningen tilskueren på sporet af at der kommer en føljeton, og scenerne leder da også i en eller anden forstand over til hinanden, men de kan også meget vel ses uafhængigt af hinanden. Sammenbindingen sker ved at de forholder sig til det samme spørgsmål og svarer på hvad rigtig human ressource udvikling er. Den finale dramaturgi med anslag, præsentation, uddybning, konfliktoptrapning, konfliktløsning og udtoning kunne godt have været anvendt, men er for mig ikke det naturlige valg til denne opagave, fordi: - Fortællingen er så kort. - Det giver ikke i samme udstrækning mulighed for at se dele alene. - Jeg har et ønske om at anvende fortællingen senere i en endnu mere interaktiv præsentation (se konklusionen) - Fortællingen skal være så tæt som muligt på den rigtige vare (den personlige præsentation på mødet) - Tilskueren skal selv tage stilling til om Lysgaard & Partnere er det rigtige for dem - vi præsenterer et løsnings forslag, du tager stilling Efter AIDA (Attention Interest Desire Action) modellen kunne man opstille et ideal forløb for fortællingen. - Attention: I den første scene 1 skabes der hurtigt opmærksomhed både ved provokerende at love en løsning. - Interest: Samtidigt skaber den første scene interesse ved at tale til målgruppens behov/problemer bundlinie resultat og forbedring af deres human ressources. Morten Bach Jensen (e2001) 20

23 - Desire: De 4 udgangspunkt scener skulle gerne skabe ønske hos tilskueren om at eje det unikke produktet. - Action: Den sidste scene giver mulighed for at handle, da der præsenteres konkrete produkter, og man indbydes til et møde (+web adresse). At fortællingen kan indplaceres efter AIDA er ikke en garanti for et godt resultat, men er sikkerhed for at fortællingen indeholder de elementer der skal til for at lede en eksponent igennem til en aktiv købsbeslutning. Teknisk gennemgang af video behandling Video optagelserne af Peder Lysgaard blev lavet på Lysgaard & Partnere s kontor, der blev lavet en opstilling med kamera-stativ på venstre side, af hoved lyset (der har fået godt med blænde) og kant lys ind på Peders højre side samt et lys på bagvæggen. Vinduerne er forsøgt afspærret så godt som muligt. Lokale forholdene gjorde at Peder blev placeret i højre side af billedet. Peder er rykket frem for baggrunden for at give billedet noget dybde. Med det for øje at billederne evt. senere skulle bruges på nettet er baggrunden holdt meget hvid, dog med et par bøger i venstre side af billedet, for at understrege det seriøse og akademiske. Jeg bad Peder om at tage mørkt tøj på for at opnå kontrast til baggrunden, også med evt. senere brug for øje. Optagelserne blevet styret meget stramt efter story boarded og gik forbavsende hurtigt. Optagelserne af dæk billeder hvor Peder holder foredrag samt, hvor han er glad mand på kontoret er foretaget uden lys sætning med dogme kamera umiddelbart efter ovenfor nævnte optagelser. Ligeledes er der taget en hurtigt omgang dæk billeder af glade mennesker på arbejde på IT højskolen. De brugte illustrationer og tekster er fremstillet i Lysgaard og Partnere s farvepalette ( se i illustrator og photoshop, alle i formatet 720x576, og importeret direkte i photoshop format (PSD) til premiere. Stillbillederne er fundet på nettet, og redigeret og beskåret i photoshop og importeret som TIFF. Morten Bach Jensen (e2001) 21

24 For information om lyd & musik se afsnittet i denne rapport om dette. Importen fra Sony DV kameraet til min personlige hjemmecomputer, forløb forbløffende let i forhold til de skræk historier man hører om firewire og Pc er. Dog skal det nævnes at batch funktionen havde problemer og sync en mellem lyd og billede da også har lidt under det. (Se Adobes DV devices compability matrix for at se hvilket udstyr der virker sammen ) Ved den første klipning blev der klippet meget stramt efter story boarded, som var en god hjælp til at holde styr på alle elementer. Det første resultat blev meget langt, på Cd-rom en mappe diverse findes der en fil der hedder LYSPAR_foerste_klip_7_11 - videoen var 5 min. og 10 sek.! I anden klipning syntes jeg selv at jeg gik hårdt til den, og resultatet er den endelige film på 3 min. og 30 sek.. I den anden klipning blev jeg nød til at klippe midt i en del forløb, der så efter bedste kundskab er forsøgt svejst sammen med diverse overgange. Det ser ikke værst ud, men kigger man godt efter kan man fx i den sidste scene godt se et par mundbevægelser der ikke er lyd til. Det har om alle omstændigheder lært mig, hvad jeg egentligt godt viste i forvejen få tingene så præcise som overhoved muligt på story board niveau! Det ville gå for vidt at forklare alle de indstillinger og features der er anvendt i premiere, her blot 2 kommentarer. Alt video er tilført et filter for justering af kontrast og lysstyrke (20 & 20) inden eksport, samt et farve balance filter med 3 % rød. Da filmen var færdig fandt jeg crop filteret og det er brug på de talking head scener, hvor det stadigt var muligt. Morten Bach Jensen (e2001) 22

25 Version 2.0 Story Board LYSGAARD & PARTNERE Corporate Presentation

26 Scene1: INTRO (15) Scene2: Afsender (10) Scene3: Cliffhanger1 (15) orklaring: plit screen med video fra eoretisk forelæsning i venstre ide og video af resultater, glad rbejdsmiljø i højre side Forklaring: Skilt med Lysgaard og partnere. Forklaring: Film direkte på Peder Lysgaard aggrund: pecifikt intro loop, med gang i Eye of the Tiger?) peak: Speaker voice med: edarbejderne i din organisation er din igtigste ressource. De udgør forskellen ellem jer og konkurrenterne og orskellen i virksomhedens undlinieresultat. Baggrund: Specifikt intro loop, der fader ud.. (Eye of the Tiger?) Speak: Speaker voice med: Hos Lysgaard & partnere forener vi teori og praksis i human ressource udvikling Baggrund: fortæller loop Speak: Peder Lysgaard voice: Mit navn er Peder Lysgaard jeg er stifteren af LP, hvis du vil bruge de næste minutter på os, lover jeg dig svar på hvordan i kan videreudvikle og forstærke jeres Human Resources.

27 Scene4: Udgangspunktet (15) Scene5: Alternativ miljø1 (20) Scene6: Alternativ miljø2 (20) SKOV Forklaring: Skilt med de 4 udgangspunkter Forklaring: Film direkte på Peder Lysgaard Forklaring: Peder Lysgaard i højre hjørne med stills af 5 alternative miljøer+txt over. aggrund: fortæller loop peak: eder Lysgaard voice videre fra scene 3: os LP er vores udgangspunkt, på den ne side de stærke processkonsulenter og eoretisk ballast og på den anden side det lternative miljø & de unikke øvelser. ores målsætning er at kombinere disse, il noget helt fantastisk Baggrund: Praksis loop Over pulsniveau Speak: Peder Lysgaard voice: Vi arbejder grundlæggende med praktisk læring. Det medfører, at vi gerne bygger vores udviklingsforløb op omkring konkrete afprøvelser af færdigheder. Man skal ikke forvente at sidde bænket dagen lang i et kursuslokale, men derimod skal man forvente at lære via praktisk og erfaringsbaseret læring. Baggrund: Praksis loop Over pulsniveau Speak: Peder Lysgaard voice videre fra scene 5: -skov -strand -hav -loftet - eller kælderen i din organisation eller ved de kursusfaciliteter, hvor udviklingsforløbe foregår. MEN, i sig selv er et alternativt MILJØ inte

28 Scene7: Teoretisk ballast1 (15) Scene8: Teoretisk ballast2 (20) Scene9: Unikke øvelser1 (15) Forklaring: Film direkte på Peder Lysgaard Forklaring: Skilt med de Læring slide Forklaring: Film direkte på Peder Lysgaard Baggrund: Teori loop under pulsniveau Speak: Peder Lysgaard voice: Derfor tager ethvert udviklingsforløb hos Lysgaard & Partnere også sit afsæt i en teoretisk ramme. Dette ser vi som afgørende for at kunne levere nuancerede og lærende udviklingsforløb. Baggrund: Teori loop under pulsniveau Speak: Peder Lysgaard voice videre fra scene 7: Teorien bruger vi som baggrund for vores metoder og værktøjer. Desuden anvendes teorien under udviklingsforløbene som kortere inspirationsindslag. Noget om Knower-Learner sliden Den mest effektive metode til at få forståelse for teori er dog ved selv at Baggrund: Praksis loop Over pulsniveau Speak: Peder Lysgaard voice:: I vores udviklingsforløb anvender vi en række unikke metoder og øvelser, der alle er specielt designet til udviklingsforløbets formål, vi tror ikke på standard løsninger. Vi har unikke øvelser til henholdsvis

29 Scene10: Unikke øvelser2 (20) Scene11: Proceskons.1 (20) Scene12: Proceskons.2 (20) Ledelsesudvikling Forklaring: Peder Lysgaard i højre hjørne, med video fr aglade arbejdspladser, og txt synkron til de enkelte områder.. aggrund: raksis loop Over pulsniveau peak: eder Lysgaard voice videre fra scene 9: Ledelsesudvikling Teambuilding, Medarbejderudvikling, Kommunikationsforløb, Læringsforløb, Motiveringsforløb, Kreativitetsforløb og Stress Management forløb. lle øvelser med det formål at man kan ge sin erfaring direkte med sig hjem til sin erdag.. Forklaring: Film direkte på Peder Lysgaard Baggrund: Teori loop under pulsniveau Speak: Peder Lysgaard voice: Vores form for HRU kan kun gennemføres med stærk og nuanceret proceskonsultation, det betyder: -have et stærk relevant teoretisk og erhvervsmæssig erfaringsgrundlag, -være i stand til kunne dirigere og styre en procesdiskussion i, den for deltagerne, rigtige retning, -kunne bruge sine færdigheder til at relatere udviklingsforløbet til vores kunders arbejdsliv, -være en god formidler og kunne lære Forklaring: Peder Lysgaard i højre hjørne med billeder fra LP kontorer.. Baggrund: Teori loop under pulsniveau Speak: Peder Lysgaard voice videre fra scene 11 Hos LP tager vi gerne vores egen medicin og vi er ikke bange for de gnister det kan give når forskellige fag mødes. Konsulenterne i Lysgaard & Partnere har vidt forskellige baggrunde. De akademisk baggrunde strækker sig over felterne Kommunikation, Psykologi, Filosofi, Idræ og Human Ressource Management.

30 Scene13: Produkter1 (10) Scene14: Produkter2 (60) Scene15: Afrunding (10) Ledelsesudvikling Forklaring: Film direkte på Peder Lysgaard Forklaring: Peder Lysgaard i højre hjørne med Med produkt cirklen og txt der skifter efter hvad der fortælles om. Forklaring: Skilt med LP logo og www adresse fades ud til sort Baggrund: fortæller loop Speak: Peder Lysgaard voice: Ud fra vores filosofi har vi har sammensat i produktportefølje der dækker hele virksomhedens behov. Og tilbyder produkter indenfor. Baggrund: fortæller loop Speak: Peder Lysgaard voice videre fra scene 13: - Ledelses udvikling hvor vi arbejder med personlighedstest, personlig coaching, situationsbestemt ledelse, værdibaseret ledelse og projektstyring. -Teambuilding hvor - Medarbejderudvikling hvor. - Kommunikation hvor -Læring hvor. - Medarbejdermotivation hvor.. - Kreativitets/produktudv. Hvor - Stress mgt. hvor Baggrund: Silence Speak:

LYSGAARD & PARTNERE Flash Presentation

LYSGAARD & PARTNERE Flash Presentation IT university of Copenhagen Design, communication & media FLASH Course autumn 2001 Advanced multimedia production at the Internet FLASH LYSGAARD & PARTNERE Flash Presentation by: Morten Bach Jensen mbj@it-c.dk

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0

Adobe Premiere Pro 2.0 Arbejds oversigt Hvad enten du bruger Adobe Premiere Pro til at redigere video til TV transmission, DVD, eller hjemmesider, vil du sandsynligvis fälge lignende arbejdsmetoder. Premiere Pro s arbejdsmetode

Læs mere

Rapport på Kommunikation IT projekt

Rapport på Kommunikation IT projekt Rapport på Kommunikation IT projekt Dato: 06.05.2011 Skrevet af Martin Jensen Fag: Kommunikation IT Vejleder: Bartlomiej Rohard Warszawski Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.4 Studieretning: Matematik

Læs mere

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Start: 17/3 2010 slut: 30/4 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Tidsplan...4 3. Kanylemodel...5 4. Kravspecifikationer...6 4.1. Multimedia film 6-12 år...6 4.2.

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Rune Hjørringgaard

GRAFISK WORKFLOW. Rune Hjørringgaard GRAFISK WORKFLOW Rune Hjørringgaard Opgave: En 30 sekunders promovideo til musikfestivalen OurHouse, som kan anvendes på deres forskellig platforme online. Videoen skal kort & præcist give et indtryk af

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 6: Video for viderekomne Om at oprette et projekt Når man arbejder med videoprojekter, er det en god ide at få en god struktur og organisering på de filer,

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis et stærkt værktøj til backup Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis True Image 2015 Denne guide handler om det meget stærke værktøj til backup, der hedder Acronis. Jeg baserer guiden på flere

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Lav video til nettet med din smartphone

Lav video til nettet med din smartphone Lav video til nettet med din smartphone Guide til SINDs lokalafdelinger, regioner og aktiviteter Sådan kan du nemt skabe korte videoer med undertekster til Facebook Indhold Sådan optager du video:... 3

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Elev-manual til journalistisk arbejdsform

Elev-manual til journalistisk arbejdsform Elev-manual til journalistisk arbejdsform Når I arbejder som journalister i skolen, skal I igennem fem forskellige faglige område. I skal: Finde en sag Skaffe jer viden Strukturer jeres stof Optage billeder

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

Video Action Learning

Video Action Learning www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2016 Video Action Learning

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR. Video

Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR. Video Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR Video 1 Typer - Lærer-/skoleproduceret video Typer: Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

Konverter og rip med FormatFactory

Konverter og rip med FormatFactory Konverter og rip med FormatFactory Side 1 Konverter og rip med FormatFactory http://www.formatoz.com/ FormatFactory er et fremragende lille gratisprogram der kan konvertere lyd og videoformater fra et

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Henrik Pedersen 3. HTX Jonas Johansen 16/01/2015. Visuel Identitet Ditlev Hellesøe

Henrik Pedersen 3. HTX Jonas Johansen 16/01/2015. Visuel Identitet Ditlev Hellesøe Visuel Identitet Ditlev Hellesøe 1 Indholdsfortegnelse Problemanalyse... 3 K Strategi... 3 Idéudvikling... 4 Medieproduktion... 5 Test... 6 Offentliggørelse... 6 Konklusion... 6 2 Problemanalyse Ditlev

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Redigering af video i Nero Vision

Redigering af video i Nero Vision Redigering af video i Nero Vision Nero Vision er et enkelt og let anvendeligt videoredigeringsprogram, som er en del af den store Nero-pakke. Det er ikke så avanceret som Pinnacles Studio, bl.a. er det

Læs mere

Infographic Klasse arbejdsmiljø

Infographic Klasse arbejdsmiljø Infographic Klasse arbejdsmiljø Skitse af vores tidlige design Rapport af : 1/7 Målgruppen Målgruppen for vores infographic er generelt eleverne som der går på ZBC i Vordingborg, dog skal det ikke undlades

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

GRAFIK & BILLEDER BESKRIVELSE AF. Graphic MEGET MERE END ET GRAFISK HUS

GRAFIK & BILLEDER BESKRIVELSE AF. Graphic MEGET MERE END ET GRAFISK HUS BESKRIVELSE AF GRAFIK & BILLEDER MEGET MERE END ET GRAFISK HUS Reklame plakat for House. Da jeg designede mit logo, var min ide hele vejen igennem at bruge logoet til supermans bryst. Så derfor prøvede

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Tilpasning af din tastaturgenveje

Tilpasning af din tastaturgenveje Tilpasning af din tastaturgenveje Gary Rebholz Everybody's workflow er anderledes. Selvom mange af de opgaver, vi alle udfører i vores video eller lyd redigeringsfunktioner er de samme som de opgaver alle

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE.

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. 3. PROJEKT Cph Business MULA JB PLASTICS INFOGRAFIK SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. INDHOLDSFORTEGNELSE PART 1 - Intro - Brainstorm - PBS -

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål

Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål Af: Tommy Munk Thomsen TMT_Spørgsmål.indd 1 13/06/13 10.08 Synopsis Opgaven: Afsender: Målgruppe: Kommunikationsstrategi: Distribution af materialet: Farver Fremstilling

Læs mere