EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1"

Transkript

1 DA EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger. Yderligere oplysninger og oversættelser fås ved henvendelse til fabrikanten eller en lokal leverandør. EC REP Wright Medical Technology, Inc Wright Medical EMEA P.O. Box 100 Hoogoorddreef 5 Arlington, TN BA Amsterdam USA Holland * CE-mærket for overensstemmelse anvendes pr. katalognummer og ses på den ydre etiket, hvis relevant. December 2011 Trykt i USA.

2

3 INDHOLD: DEFINITIONER BESKRIVELSE I. GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER A. INDIKATIONER B. KONTRAINDIKATIONER C. FORHOLDSREGLER D. BIVIRKNINGER E. HÅNDTERING OG STERILISERING F. OPBEVARING Bemærkning til kirurgen VIGTIGE LÆGELIGE OPLYSNINGER WRIGHT MEDICAL EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER ( )

4 DEFINITIONER Der kan være symboler og forkortelser på pakkens etiketter. Følgende tabel giver en definition af disse symboler og forkortelser. Tabel 1. Definitioner af symboler og forkortelser Symbol Definition Batchkode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se medfølgende dokumentation Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsninger Opbevares tørt Holdes væk fra sollys Fremstillingsdato Fabrikant Autoriseret EU-repræsentant i Den Europæiske Union 2

5 Steriliseret med ætylenoxid Steriliseret med stråling Steriliseret med gasplasma Steriliseret med brug af aseptiske behandlingsteknikker Kun på recept Må ikke anvendes, hvis pakken er revnet eller beskadiget Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Materiale Titanium Titanlegering Kobaltkromlegering Rustfrit stål Polyætylen med ultrahøj molekylevægt BESKRIVELSE EVOLVE TRIAD -knogleskruer fås både som solide og kannulerede skruer med forskellige diametre og i forskellige længder. Alle skruer er fremstillet i rustfrit stål. Implantaterne er kun til engangsbrug. 3

6 A. INDIKATIONER EVOLVE TRIAD -knogleskruer er beregnet til brug til knoglekonstruktion, osteotomi, artrodese, fusioner af led, reparation af frakturer samt fiksering af frakturer af knogler med en størrelse, der passer til enheden, inklusive scapula, lange knogler (ulna, radius og humerus) og små knogler (metacarpaler, metatarsaler og falanger). B. KONTRAINDIKATIONER Patienten bør gøres opmærksom på følgende kontraindikationer: 4 Infektion Fysisk eller psykisk uegnet patient Utilstrækkelig hud- knogle- eller neurovaskulær status Senesystem, der ikke kan repareres Mulighed for konservativ behandling Patient i voksealderen med åbne epifyser Patienter med højt aktivitetsniveau C. FORHOLDSREGLER Præoperative forholdsregler: Kirurgen skal evaluere hver enkelt situation baseret på patientens kliniske symptomer, før der foretages en beslutning vedrørende valg af implantat. Kirurgen skal være bekendt med implantatet, instrumenterne og den kirurgiske procedure før indgrebet. Kirurgen bør kontakte Wright vedrørende produktspecifikke teknikker. Kirurgen bør også bruge medicinske enheder i overensstemmelse med anvisningerne på deres etiketter og fabrikantens brugsanvisninger, specielt under implantation og eksplantation. Ved valg af patient bør det tages i betragtning, at følgende faktorer kan føre til risiko for, at operationen mislykkes og kan være afgørende for et vellykket forløb: patientens vægt, aktivitetsniveau og erhverv. Implantatets levetid og stabilitet kan påvirkes af disse variabler. En tung patient kan belaste protesen for meget, hvilket kan føre til at protesen svigter. Kirurgen skal vurdere patientens evne og vilje til at følge anvisningerne og til at kontrollere deres vægt og aktivitetsniveau.

7 Yderligere forhold, der kan føre til øget risiko, for at operationen mislykkes: 1. patienter, der ikke samarbejder og patienter, der ikke kan følge anvisningerne. 2. betydeligt knogletab, svær osteoporose eller revisionsprocedurer, hvor det ikke er muligt at få protesen til at passe. 3. metabolske sygdomme, der kan påvirke knogledannelse. 4. osteomalaci 5. dårlig prognose for sårheling (for eksempel decubitussår, diabetes på slutstadie, alvorlig proteinmangel og/eller dårlig ernæring). 6. eksisterende tilstande, der normalt skal overvejes ved enhver operation, inkluderer blødningssygdomme, langtidssteroidbehandling, immunsuppressiv behandling eller høje doser af strålebehandling. Patienten skal advares om risici ved operationen og gøres opmærksom på eventuelle bivirkninger. Patienten skal også gøres opmærksom på andre risici, som kirurgen mener er relevante. Patienten skal gøres opmærksom på, at enhver støj eller unormal følelse skal rapporteres til kirurgen, da det kan betyde, at implantatet ikke virker korrekt. Forholdsregler under operationen: Bland ikke instrumenter fra forskellige fabrikanter. Selvom det er sjældent, kan instrumenterne gå i stykker, specielt hvis de bruges for meget, eller der anvendes overdreven kraft. Derfor skal instrumenterne undersøges for tegn på slid eller skader før operationen. Kontroller enhederne før brug for skader opstået under transport eller opbevaring eller andre defekter, der kan øge muligheden for fragmentering under proceduren. Et passende valg af implantat indebærer overvejelser vedrørende design, fiksering, patientens vægt, alder, knoglekvalitet, størrelse, aktivitetsniveau og fysiske form før operationen samt kirurgens erfaring med og kendskab til enheden. Implantatets levetid og stabilitet kan påvirkes af disse variabler. Kirurgen bør underrette patienten om disse faktorer. 5

8 Postoperative forholdsregler: Patienten skal gøres opmærksom på rekonstruktionens begrænsninger og behovet for at beskytte implantatet mod at bære den fulde vægt, indtil der er opnået en passende fiksering og heling. Periodisk opfølgning for at overvåge implantatkomponenternes position og tilstand så vel som knoglens tilstand. Det anbefales, at der periodisk tages postoperative røntgenbilleder til sammenligning med forholdene lige efter operationen for at finde tegn på ændringer i positionen og løsning, bøjning eller brud på komponenter. Wright-knogleskruer er ikke evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-miljø. Wright-knogleskruer er ikke testet for opvarmning og migrering i et MR-miljø. Anbefalinger vedrørende fragmenter: 1. Kontroller enhederne, umiddelbart efter at de er fjernet fra patienten, for tegn på brud eller fragmentering. 2. Hvis enheden er beskadiget, opbevares den for at hjælpe fabrikantens analyse af begivenheden. 3. Hvis det er muligt, skal risici og fordele ved at fjerne kontra efterlade fragmenter i patienten omhyggeligt overvejes og diskuteres med denne. 4. Rådfør patienten vedrørende arten af fragmenter og sikkerhed forbundet med at efterlade dem, heriblandt gives følgende oplysninger: a. Fragmentets materialekomposition, størrelse og placering (hvis kendt). b. Mulige mekanismer for opståen af skader som for eksempel migration eller infektion. c. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som for eksempel MR-undersøgelser, hvis der er tale om metalliske fragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for alvorlige skader, der skyldes fragmentet. 6

9 D. BIVIRKNINGER Ved alle kirurgiske indgreb er der risiko for komplikationer. Risici og komplikationer ved disse implantater inkluderer: Infektion eller smertefuld, hævet og inflammeret implantatsted Brud på implantatet Løsning eller forskydning af implantatet, der kræver revisionskirurgi Knogleresorption eller -overproduktion Allergiske reaktioner over for implantatmateriale Uheldige histologiske resultater, der kan involverer makrofager og/eller fibroblaster Kroppen kan reagere på migration af partikelmateriale Embolisme E. HÅNDTERING OG STERILISERING Det medicinske udstyr, der beskrives i denne indlægsseddel, leveres enten sterile eller ikke-sterile. Det enkelte produkts etiket vil angive, hvorvidt produktet er eller ikke er pakket sterilt. Enheder, der leveres sterile, er steriliseret med gammastråling, ætylenoxid eller gasplasma. Den specifikke steriliseringsmetode er angivet på pakkens etiket. Bestrålede enheder har været udsat for gammasterilisering med mindst 25 og maks. 40 kgray. Enheder, der leveres sterile, skal betragtes som sterile, medmindre pakken har været åbnet eller er beskadiget. Hvis den inderste pakkes integritet er kompromitteret, kontaktes fabrikanten vedrørende yderligere anvisninger. Tag først enheden ud af pakken med en aseptisk OR-teknik, når den korrekte størrelse er bestemt, og operationsstedet er gjort klart til den endelige implantation. Håndter altid produktet med talkumfri handsker, og undgå kontakt med hårde genstande, der kan beskadige det. Enheder, der leveres ikke-sterile, skal behandles i overensstemmelse med nedenstående anbefalede parametre for rengøring og sterilisering. 7

10 Enheder, der er mærket med Kun til engangsbrug, må aldrig genanvendes. Genanvendelse af disse enheder kan medføre alvorlige skader på patienten. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse enheder inkluderer, men er ikke begrænsede til følgende: signifikant nedsat ydelse, krydsinfektion og kontaminering. Et implantat må aldrig gensteriliseres eller genbruges, efter at det har været i kontakt med kropsvæsker eller -væv, men skal bortskaffes. Wright er ikke ansvarlig for brug af implantater, der er gensteriliseret, efter at de har været i kontakt med kropsvæsker eller -væv. Rengøring af enheden: 1. Skil alle komponenter ad i henhold til fabrikantens anvisninger (hvis relevant). 2. Skyl med koldt vand fra hanen for at fjerne alle større urenheder. 3. Læg i blød i 5 minutter i en opløsning med et enzymatisk rengøringsmiddel, der er tilberedt i henhold til fabrikantens anvisninger. 4. Skrub grundigt med en blød børste og/eller piberenser. Skyl snævre lumen gentagne gange med enzymopløsningen med brug af en sprøjte. 5. Skyl med koldt vand fra hanen i mindst et minut. Brug en sprøjte til at skylle alle snævre lumen gentagne gange. 6. Læg i blød i 5 minutter i en opløsning med et rengøringsmiddel, der er tilberedt i henhold til fabrikantens anvisninger. 7. Skrub grundigt med en blød børste og/eller piberenser. Skyl snævre lumen gentagne gange med rengøringsopløsningen med brug af en sprøjte. 8. Skyl grundigt /skyl med deioniseret / revers osmose (RO/DI) vand. 9. Behandl med ultralyd i mindst 10 minutter i et enzymatisk rengøringsmiddel, der er tilberedt i henhold til fabrikantens anvisninger. 10. Skyl grundigt /skyl med RO/DI-vand. 11. Aftør med en ren, blød, absorberende engangsklud. 12. Kontroller visuelt, at enheden er ren. Alle synlige indre og ydre overflader skal efterses. Om nødvendig rengøres enheden igen, indtil den er synligt ren. 8

11 Bemærk: Børster (som for eksempel piberensere) kan bruges til at rense de fleste lumen, dog anbefales det, at der anvendes en sprøjte til at skylles snævre lumen med en diameter lig med eller under 1,041 mm. Sterilisering af enheden: Mindstekravene til en anbefalet dampsterilisering for det ikke-sterile, genanvendelige medicinske udstyr, der henvises til i denne indlægsseddel, er som følger: 1. Dobbeltindpak komponenten i en CSR-indpakning eller lignende ikke-vævet indpakningsmateriale. 2. Autoklaver i overensstemmelse med følgende parametre: Dampsterilisering Cyklustype Parameter Minimum indstillingspunkt Prævakuum Eksponeringstemperatur 132 C 132 C Eksponeringstid 4 minutter Tørretid 20 minutter 3. Efter steriliseringen fjernes komponenten fra indpakningen ved hjælp af en steril teknik med talkumfri handsker. Sørg for, at implantaterne har rumtemperatur inden implantationen. Undgå kontakt med hårde genstande, der kan forårsage skader. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med vejledningerne i AAMI ST79:2010 og A1:2010, tabel 5, række 1, og de er udviklet og vurderet med specialudstyr. På grund af variationer i omgivelser og udstyr skal det bevises, at disse anbefalinger giver sterilitet i de omgivelser, enhederne anvendes i. Hvis der forekommer ændringer i behandlingsforhold, indpakningsmaterialer eller udstyr skal steriliseringsprocessens effektivitet bevises. ADVARSLER: Alt emballagemateriale SKAL fjernes fra implantatet før implantationen. Implantater af keramik, HA, calciumsulfat, plastic og/eller metal/plastic må ALDRIG dampsteriliseres. 9

12 F. OPBEVARING Alle implantater skal opbevares i et rent, tørt miljø og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. Varemærker og registrerede varemærker er ejet af eller licenseret til Wright Medical Technology, Inc. 10

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED 129592-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden

Læs mere

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM 115314-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

MERLIN CLA System. Brugervejledning til Kondenserlinse-samling. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA

MERLIN CLA System. Brugervejledning til Kondenserlinse-samling. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA MERLIN CLA System Brugervejledning til Kondenserlinse-samling Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA 2 Indledning Det er med glæde at Volk Optical Inc., lederen inden for asfærisk

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, 2008 9:02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr

Læs mere

Operation Manual. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories

Operation Manual. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: This manual must be kept with this product. CAREGIVER: Before using this product, read these instructions and save for future

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog CONCERTO C174AWK Implantérbar dobbeltkammer kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR), atrielle og ventrikulære terapier, OptiVol -væskemonitorering og Conexus -telemetri

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere