Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie"

Transkript

1 Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie Version 4.1 (06/2015) da

2 Version 4.1 (06/2015) da

3 Indholdsfortegnelse Om dette dokument... 7 Tips vedr. brug af driftsvejledningen... 7 Indhold i nærværende driftsvejledning... 7 Driftsvejledningen er del af produktet... 7 Advarsler i dette dokument... 7 Symboler... 8 Sikkerhed... 9 Teknikstand... 9 Tilsigtet anvendelse... 9 Anvendelse imod forskrifterne... 9 Personalekvalificering Operatør Servicepersonale Autoriseret elektriker Farer Personskader Elektricitet Olie Roterende dele Varme motordele Arbejdsomgivelser Fejl under drift Vedligeholdelse Utilsigtet motorstart Grænseflader til andre apparater Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Valgmuligheder Tekniske data Produktidentifikation Termoværn Standardmodel: Temperaturbegrænser, skifter automatisk tilbage Valgfrit: PTC (positive temperature coefficient resistor) Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Følger af brugen af en motor med en 50 Hz-driftsspænding i et 60 Hz-net Virkning af brugen af en motor med 50 Hz-motordriftsspænding på et 60 Hz-net med 15/20 % højere spænding Produktinformation i-serie Typeskilt til tromlemotoren i i-serien Elektriske data for i-serien i 3-faset i 3-faset i 3-faset i og 217i* 3-faset i 3-faset Version 4.1 (06/2015) da 3

4 Indholdsfortegnelse Mål på tromlemotoren fra i-serien Tilslutningsdiagrammer for i-serien Kabeltilslutninger Tilslutninger i klemmekasse Produktinformation S-serie Typeskilt for tromlemotoren fra S-serien Elektriske data for S-serien S 1-faset S 3-faset S 1-faset S 3-faset Mål på tromlemotoren fra S-serien Tilslutningsdiagrammer for S-serien Kabeltilslutninger Tilslutninger i klemmekasse Produktinformation S/A-serie Typeskilt for tromlemotoren fra S/A-serien Elektriske data for S/A-serien S/A 1-faset S/A 3-faset Mål på tromlemotoren fra S/A-serien Tilslutningsdiagrammer for S/A-serien Kabeltilslutninger Tilslutninger i klemmekasse Produktinformation D-serie Typeskilt til tromlemotoren fra D-serien Elektriske data for D-serien Mål på tromlemotoren fra D-serien Tilslutningsdiagrammer for D-serien Kabeltilslutninger Encodertilslutning Valgmuligheder og tilbehør Elektromagnetisk bremse til i-serien Bremseensretter til i-serien Bremseensretter - tilslutninger Bremseensretter - Målinger Asynkrontromlemotorer med frekvensomformere Drejningsmoment, afhængigt af indgangsfrekvensen Frekvensomformer-parameter Encodertype BMB-6202 & 6205 SKF til i-serien Tekniske data Forbindelser Bedste tilslutningsmulighed Version 4.1 (06/2015) da

5 Encodertype RM44-RLS til i- og D-serien Tekniske data Forbindelser Signalforbindelse Resolver type RE-15-1-LTN Forbindelser Tekniske data Impedans Transport og opbevaring Transport Opbevaring Montering og installation Advarselsforskrifter vedr. installationen Montering af tromlemotoren Positionering af tromlemotoren Montering af motoren med monteringsholdere Montering iht. hygiejniske synspunkter Montering af båndet Båndbredde / rørlængde Båndjustering Spænding af båndet Båndspænding Båndforlængelse Måling af båndforlængelse Beregning af båndforlængelse Tromlebelægning Kædehjul Advarsler vedr. el-installationen Elektrisk tilslutning af tromlemotor Tilslutning af tromlemotoren - med kabel Tilslutning af tromlemotoren - med klemmekasse Enfaset motor Eksternt motorværn Integreret termoværn Frekvensomformer Tilbageløbsspærre Elektromagnetisk bremse Ibrugtagning og drift Den første ibrugtagning Kontrollér før den første ibrugtagning Drift Kontrol før hver ibrugtagning Fremgangsmåde ved uheld eller fejl Vedligeholdelse og rengøring Advarsler vedr. vedligeholdelse og rengøring Forberedelse til manuel vedligeholdelse og rengøring Version 4.1 (06/2015) da 5

6 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse Kontrol af tromlemotoren Eftersmøring af tromlemotoren Vedligeholdelse af tromlemotorer med valgfri IP66-tætninger, der kan eftersmøres Olieskifte på tromlemotoren Olietyper Oliemængder til i-serien i liter (normal montering) Oliemængder til i-serien (lodret montering) Rengøring Rengøring af tromlemotor med højtryksrenser Hygiejnisk rengøring Hjælp ved fejl Fejlsøgning Ud af brug og bortskaffelse Ud af brug Bortskaffelse Appendiks Garanti for Interroll-tromlemotorer Begrænsninger Undtagelser Forkortelsesfortegnelse Elektriske data Tilslutningsdiagrammer Farvekode Indbygningserklæring Version 4.1 (06/2015) da

7 Om dette dokument Tips vedr. brug af driftsvejledningen I denne driftsvejledning beskrives følgende typer tromlemotorer: 80S, 113S 113S/A 80i, 113i, 138i, 165i, 217i 80D, 88D, 113D Indhold i nærværende driftsvejledning Driftsvejledningen er del af produktet Denne driftsvejledning indeholder vigtige henvisninger og informationer om de forskellige driftsfaser for tromlemotoren. Driftsvejledningen beskriver tromlemotoren på det tidspunkt, hvor den leveres af Interroll. For specialudførelser gælder ud over denne driftsvejledning særlige, kontraktmæssige aftaler og teknisk materiale. 4 For at sikre en fejlfri og sikker drift og opfylde evt. garantikrav bedes du forinden læse driftsvejledningen og overholde henvisningerne. 4 Opbevar driftsvejledningen i nærheden af tromlemotoren. 4 Giv driftsvejledningen videre til en evt. ny ejer eller bruger. 4 VARSEL! Producenten fraskriver sig ansvaret for skader og driftsfejl, der skyldes en manglende overholdelse af denne driftsvejledning. 4 Hvis du, efter du har læst driftsvejledningen, stadig har spørgsmål, bedes du kontakte Interroll-kundeservice. Du kan finde din nærmeste kontaktperson på internettet under Advarsler i dette dokument Advarslerne henviser til farer, der kan opstå i forbindelse med håndteringen af tromlemotoren. Disse findes i fire faretrin med følgende signalord: Signalord FARE ADVARSEL FORSIGTIG VARSEL Betydning Henviser til en meget farlig situation, som kan føre til dødsfald eller svære kvæstelser, hvis situationen ikke undgås. Henviser til en moderat farlig situation, som kan føre til dødsfald eller svære kvæstelser, hvis situationen ikke undgås. Henviser til en mindre farlig situation, som kan føre til lettere eller moderate kvæstelser, hvis situationen ikke undgås. Henviser til en farlig situation, som kan føre til skader på genstande. Version 4.1 (06/2015) da 7

8 Om dette dokument Symboler Dette tegn gør opmærksom på nyttige og vigtige informationer. Forudsætning: R Dette tegn står for en betingelse, som skal opfyldes, inden montage- og vedligeholdelsesarbejder påbegyndes. 4 Dette tegn står for en handling, der skal udføres. 8 Version 4.1 (06/2015) da

9 Sikkerhed Teknikstand Tromlemotoren er konstrueret efter de mest moderne tekniske principper og udleveres driftssikkert, alligevel kan der opstå fare under brug. Overholdes forskrifterne i denne driftsvejledning ikke, kan det føre til livsfarlige kvæstelser! 4 Læs venligst denne driftsvejledning grundigt igennem inden ibrugtagning af maskinen. Tilsigtet anvendelse Tromlemotoren skal anvendes i industrien, supermarkeder og lufthavne og transporterer stykgods så som dele, kartoner eller kasser samt strøgods/styrtgods som f.eks. granulat, pulver eller andet flydende materiale. Tromlemotoren skal integreres i en transportenhed hhv. et transportanlæg. Alle andre former for brug gælder som værende uden for den tilsigtede anvendelse. Tromlemotoren er kun egnet til brug inden for det område, der er beskrevet i kapitlet Produktinformation. Det er ikke tilladt at foretage ændringer, der forringer sikkerheden, på egen hånd. Tromlemotoren må kun anvendes inden for de fastsatte ydelsesgrænser. Anvendelse imod forskrifterne Tromlemotoren må ikke anvendes til transport af personer. Tromlemotoren er ikke bygget til at kunne modstå stød- eller slagbelastning. Tromlemotoren er ikke egnet til brug under vandet. En sådan anvendelse fører til personskade som følge af elektrisk stød og indtrængning af vand og dermed til kortslutning eller motorskade. Tromlemotoren må ikke anvendes til drift af kraner eller løftemaskiner eller deres reb, kabler eller kæder. Bruges tromlemotoren på anden vis end den anførte, skal der indhentes tilladelse fra Interroll. Hvis ikke andet er angivet skriftligt og/eller i tilbuddet, hæfter Interroll og dens forhandlere ikke for produktskader eller -fejl, der skyldes manglende iagttagelse af disse specifikationer og begrænsninger (se kapitel "Elektriske data" for den pågældende serie). Version 4.1 (06/2015) da 9

10 Sikkerhed Personalekvalificering Ikke-kvalificeret personale kan ikke konstatere de hermed forbundne risici og er derfor udsat for alvorligere farer. 4 Kun kvalificeret personale må udføre handlingerne, som beskrives i denne driftsvejledning. 4 Brugeren skal sikre, at personalet overholder de lokale gældende forskrifter og regler, for at de sikkert og farebevidst kan udføre deres arbejde. Denne driftsvejledning henvender sig til følgende målgrupper: Operatør Servicepersonale Autoriseret elektriker Operatøren skal indføres i betjening og rengøring af tromlemotoren og følge sikkerhedsforskrifterne. Servicepersonalet skal råde over en fagteknisk uddannelse eller have gennemgået en træning hos fabrikanten og udfører vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Personer, som arbejder på elektriske installationer, skal råde over en fagteknisk uddannelse og have gennemgået en træning hos fabrikanten. Farer Her findes informationer om forskellige former for farer eller skader, der kan opstå i forbindelse med driften af tromlemotoren. Personskader Elektricitet Olie Roterende dele 4 Vedligeholdelses- og reparationsopgaver på produktet må kun udføres af autoriseret, specialiseret personale under overholdelse af gældende regler. 4 Inden der tændes for tromlemotoren, skal det kontrolleres, at der ikke opholder sig uvedkommende personale i nærheden af båndet. 4 Gennemfør kun installerings- og vedligeholdelsesarbejde i strømløs tilstand. Tromlemotoren skal sikres mod utilsigtet opstart. 4 Olien må ikke indtages. Den anvendte olie er normalt relativt ugiftig, men kan alligevel indeholde skadelige stoffer. Indtagelse kan føre til kvalme, opkastning og/eller diarré. Generelt er det ikke nødvendigt at gå til læge. Indtages store mængder, anbefales det dog at opsøge læge. Alligevel bør man spørge en læge om råd. 4 Undgå hud- og øjenkontakt. Ved længere eller gentaget hudkontakt uden korrekt rensning kan hudporer tilstoppes, og der kan opstå hudirritation som f.eks. olieakne og follikulitis (betændelse i hårsæk). 4 Tør spildt olie væk så hurtigt som muligt for at undgå glatte overflader. Sørg for, at olien ikke kommer ud i miljøet. Bortskaf snavsede klude eller rengøringsmaterialer korrekt for at undgå selvantændelse og brand. 4 Sluk oliebrand med skum, sprayvand eller vandtåge, tørt kemisk pulver eller kulsyre. Sluk ikke med en vandstråle. Brug egnet beskyttelsesdragt/sikkerhedsbeklædning inkl. åndedrætsværn. 4 Læs og overhold de tilsvarende certifikater på 4 Stik ikke fingrene ind i områder mellem tromlemotor og transportbånd eller modulbånd. 4 Bind langt hår sammen. 10 Version 4.1 (06/2015) da

11 Sikkerhed 4 Brug tætsiddende arbejdstøj. 4 Bær ikke smykker som f.eks. kæder eller armbånd. Varme motordele Arbejdsomgivelser Fejl under drift Vedligeholdelse Utilsigtet motorstart 4 Berør ikke overfladen på tromlemotoren. Også ved normale driftstemperaturer kan dette føre til forbrændinger. 4 Tromlemotoren må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare. 4 Fjern unødvendige materialer og genstande fra arbejdsområdet. 4 Brug sikkerhedssko. 4 Specificér og overvåg placeringen af transportgodset nøje. 4 Tromlemotoren kontrolleres regelmæssigt for synlige skader. 4 Ved røgdannelse, usædvanlige lyde eller blokeret eller defekt transportgods skal tromlemotoren straks standses og sikres mod utilsigtet opstart. 4 Kontakt straks specialiseret personale for at finde årsagen til fejlen. 4 Undgå under driften at træde på tromlemotoren eller transportøren/anlægget, i hvilken/i hvilket den er installeret. 4 Kontrollér med jævne mellemrum produktet for synlige skader, usædvanlig støj og fast montering af armaturer, skruer og møtrikker. Der kræves ikke yderligere vedligeholdelse. 4 Tromlemotoren må ikke åbnes. 4 Udvis forsigtighed ved installeringen og vedligeholdelsen eller i tilfælde af fejl i tromlemotoren: Tromlemotoren kan starte utilsigtet. Grænseflader til andre apparater Når tromlemotoren integreres i et anlæg, kan der opstå farlige steder. Disse steder er ikke bestanddel af nærværende driftsvejledning og skal analyseres, når anlægget udvikles, opstilles og tages i brug. 4 Når tromlemotoren er blevet integreret i et transportanlæg, kontrolleres hele anlægget for evt. nyt opståede farlige steder, før transportøren tændes. 4 Træf i givet fald yderligere konstruktive foranstaltninger. Version 4.1 (06/2015) da 11

12 Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Tromlemotoren er en fuldstændigt omsluttet, elektrisk driftsenhed. Den erstatter eksterne byggeelementer som motorer og gear, der kræver hyppig vedligeholdelse. Tromlemotoren kan anvendes i omgivelser med høj grov- og finstøvbelastning samt udsættes for vandstråler og stænkvand og kan klare de fleste aggressive omgivelsesbetingelser. Der bør udelukkende anvendes motorer i rustfrit stål i aggressive miljøer og miljøer med saltvand. Takket være beskyttelsesklassen IP66 eller IP69k og dens udførelse af rustfrit stål (ved forespørgsel) er tromlemotoren også egnet til brug inden for fødevareforarbejdningen og farmaindustrien samt til anvendelser, der stiller høje hygiejniske krav. Tromlemotoren kan bruges både uden og med en tromlebelægning, der øger gnidningen mellem tromlemotor og transportbånd, eller med en profilbelægning til drift af effektivt drevne bånd. Tromlemotorerne i S-, S/A og i-serien drives af en asynkron vekselstrøminduktionsmotor. Denne kan fås med forskellige ydelsestrin og til de fleste internationale strømspændinger. Tromlemotorerne fra D-serien drives af en synkron motor og skal tilsluttes til en egnet drivstyringsenhed. Se den pågældende manual for yderligere oplysninger om drivstyringsenheden. Tromlemotoren indeholder olie som smøre- og kølemiddel, som afleder varmen over tromlen og transportbåndet. Bruges en asynkron tromlemotor uden bånd eller med et effektivt drevet bånd, fås den i specialudførelse, der garanterer kølingen. Valgmuligheder Integreret overophedningsværn: En termoværnkontakt, der er integreret i beviklingshovedet, virker som værn mod overophedning. Kontakten virker, når motoren er overophedet. Den skal dog tilsluttes til en passende ekstern styringsenhed, som afbryder strømtilførslen til motoren i tilfælde af overophedning (se "Termoværn", Side 14). Integreret elektromagnetisk bremse: Den integrerede elektromagnetiske bremse kan holde last. Den virker direkte på tromlemotorens rotoraksel og drives via en ensretter. Den holdekraft, der ligger i en tromlemotor med bremse, skal først udregnes og svarer ikke altid til motorens båndtrækkraft. Den elektromagnetiske bremse fås til alle tromlemotorer i i-serien (se "Elektromagnetisk bremse til i-serien", Side 58). Mekanisk tilbageløbsspærre: Den mekaniske tilbageløbsspærre, der er monteret på rotorakslen og ved 80i i låget, kan bruges på transportører med stigning. Den forhindrer, at båndet løber baglæns i tilfælde af strømafbrydelse. Den mekaniske tilbageløbsspærre fås til alle tromlemotorer undtagen 113s og D-serien. Encoder: Encoderens impulser kan anvendes til positionsbestemmelse og til styring af hastigheden og drejeretningen (se "Valgmuligheder og tilbehør", Side 58). 12 Version 4.1 (06/2015) da

13 Generelle, tekniske informationer Tekniske data Beskyttelsesklasse IP65 (S/A-serie) IP66 (i- og S-serie) IP69k (D-serie) Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +40 C normale anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til -25 C til +15 C lavtemperatur-anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +25 C reducerede tromlemotorer 1) Takttider maks. 3 start/stop pr. time 2) Rampetider Monteringshøjde over havets overflade i-serie: 0,5 s S-serie: 1 s D-serie: 0,5 s maks m 1) Forskellige olietyper kræves afhængig af omgivelsestemperaturen (se "Olietyper", Side 91). Ved omgivelsestemperaturer under +1 C anbefaler Interroll opvarmning ved stilstand og særlige kabler. 2) Højere takttider med over tre start/stop pr. time kan kun lade sig gøre, hvis motoromlægningen udføres helt uden slør. Interroll anbefaler at anvende en frekvensomformer med indstillet rampe til op- og nedkørsel eller specialudførelser. Produktidentifikation For at identificere en tromlemotor skal de nedenfor nævnte oplysninger bruges. Du kan indtaste værdierne for en specifik tromlemotor i sidste kolonne. Information Mulig værdi Egen værdi Tromlemotorens typeskilt Tromlediameter (rørdiameter) Motortype Hastighed i m/s Serienummer Rørlængde i mm Poltal Ydelse i kw f.eks. 112,3 mm tromleender 113,3 mm tromlemidte Belægningens materiale f.eks. gummi, tykkelse, profil Version 4.1 (06/2015) da 13

14 Generelle, tekniske informationer Termoværn Ved normale driftsbetingelser er den i statorbeviklingen integrerede termokontakt lukket. Når motorgrænsetemperaturen nås (overophedning), åbnes kontakten ved den forudindstillede temperatur for at undgå, at motoren bliver beskadiget. ADVARSEL Termokontakten stilles automatisk tilbage, når motoren er afkølet. Utilsigtet start af motoren 4 Kobl termokontakten sammen med et egnet relæ eller kontaktor, så strømforsyningen til motoren afbrydes sikkert, når kontakten bruges. 4 Sørg for, at motoren kun kan genaktiveres efter en overophedning via en kvitteringstast. 4 Når kontakten er udløst, skal man vente, til motoren er afkølet, og før en ny opstart skal man sikre, at personer ikke udsættes for fare. Standardmodel: Temperaturbegrænser, skifter automatisk tilbage Levetid: cyklusser AC cos φ = 1 2,5 A 250 V AC cos φ = 0,6 1,6 A 250 V AC DC 1,6 A 24 V DC 1,25 A 48 V DC Levetid: 2000 cyklusser AC cos φ = 1 6,3 A 250 V AC Tilbagestillingstemperatur 40 K ± 15 K Modstand < 50 mω Kontakttilbagespringstid < 1 ms 14 Version 4.1 (06/2015) da

15 Generelle, tekniske informationer Valgfrit: PTC (positive temperature coefficient resistor) PTC Maksimal driftsspænding V 25 Termisk tidskonstant s < 10 Modstand ved afbrydelsestemperatur + 15 K Ω K Ω Ω K Ω K Ω < 250 Især når motoren ikke er forsynet med et internt, termisk beviklingsværn, skal der forkobles et egnet eksternt termoværnrelæ/-kontaktor. Et termisk beviklingsværn erstatter ikke overstrømsbeskyttelsen. Derudover skal alle motorer tilsluttes en egnet overstrømsbeskyttelsesenhed, der er indstillet til motorens driftsstrøm. Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Denne option står ikke til rådighed for D-serien. Følger af brugen af en motor med en 50 Hzdriftsspænding i et 60 Hznet Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 230/400 V - 3 f - 60 Hz Tilsluttes en 50 Hz-motor til et 60 Hz-net, øges frekvensen og dermed også hastigheden med 20 %. Drejningsmomentet reduceres tilsvarende, og derfor forbliver motorydelsen konstant. De spændingsafhængige parametre forandres i feltsvækningsområdet ved 60 Hz i henhold til nedenstående tabel: Netspænding = motorens driftsspænding Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 83,3 % Opstartsmoment M A Nm 64 % Minimumsmoment M S Nm 64 % Vippemoment M K Nm 64 % Driftsstrøm I N A 95 % Startstrøm I A A 80 % Version 4.1 (06/2015) da 15

16 Generelle, tekniske informationer Ydelsesfaktor cos φ 106 % Virkningsgrad η 99,5 % Virkning af brugen af en motor med 50 Hzmotordriftsspænding på et 60 Hz-net med 15/20 % højere spænding Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 276/480 V - 3 f - 60 Hz - 2 & 4 poler (motorspænding + 20 %) Netspænding: 265/460 V - 3 f - 60 Hz - 6, 8 & 12 poler (motorspænding + 15 %) Drives en 50 Hz-motor med en 20 % højere spænding på et 60 Hz-net, øges frekvensen og omdrejningstallet med 20 %. Motordriftsparametrene forbliver dog ud over mindre afvigelser konstante (o/f konstant). Er forsyningsspændingen 15 % højere end motorspændingen, reduceres den faktiske motorydelse til 92 % af den oprindelige motorydelse. I denne driftstype skal tromlemotoren have en ydelsesreserve på mindst 20 %. Netspænding = 1,2 x motorens driftsspænding (for poltallene 2 og 4) Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 100 % Opstartsmoment M A Nm 100 % Minimumsmoment M S Nm 100 % Vippemoment M K Nm 100 % Driftsstrøm I N A 102 % Startstrøm I A A 100 % Ydelsesfaktor cos φ 100 % Virkningsgrad η 98 % 16 Version 4.1 (06/2015) da

17 Produktinformation i-serie Typeskilt til tromlemotoren i i-serien Oplysningerne på tromlemotorens typeskilt tjener til dens identifikation. Kun på denne måde kan tromlemotoren bruges iht. formålet. For tromlemotorer i i-serien findes der forskellige typer typeskilte: halvrundt typeskilt på tromlemotorens endedæksel (fastgjort ved klæbning eller laser), rektangulært typeskilt på klemmekassen (hvis en sådan forefindes), firkantede typeskilte med afrundede hjørner på de enkelte komponenter med særlige oplysninger om produktkendetegnene CD: 34 ~ 3 Phases PN: 225 W np: 4 / 2 IEC UN: 230 V/ Y400 V Ø: 138 mm fn: 50 Hz SL: 500 mm (UN: 276 V/ Y480 V) Weight: 12,35 kg (fn: 60 Hz) Ins. Class: F; IP66 IN: 1,00 A / 0,62 A vn: 0,5 (0,6) m/s (IN: 1,08 A / 0,62 A) Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l nn: (1.626) rpm Ser. N : cos φ: 0,76 138i Brake: EM 207 VDC 41/14/DE CR: 10 μf Encoder: SKF 24 VDC 48 inc Order N : Pos: Cust.Ref.: Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven Made in Germany i Amb. Temp.: -20 C to +40 C Prod. Week/Year: 41/14/DE ~ 3 Phases PN: 225 W Ser. N : np: 4 / 2 Order N : Pos: Cust. Ref.: Encoder: SKF 24 VDC 48 inc CD: 34 Brake: EM 207 VDC IEC UN: 230 V/ Y400 V; fn: 50 Hz Ø: 138 mm (UN: 276 V/ Y480 V; fn: 60 Hz) SL: 500 mm IN: 1,00 A / 0,62 A Weight: 12,35 kg (IN: 1,08 A / 0,62 A) vn: 0,5 (0,6) m/s nn: (1.626) rpm Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l cos φ: 0,76 Ins. Class: F; IP66 CR: 10 μf UL-Type: Q6113 Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven Made in Germany Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven Made in Germany 138i Amb. Temp.: -20 C to +40 C ~ 3 Phases UN: 230 V/ Y400 V; fn: 50 Hz IEC Prod. Week/Year: 41/14/DE PN: 225 W (UN: 276 V/ Y480 V; fn: 60 Hz) Ø: 138 mm Ser. N : np: 4 / 2 IN: 1,00 A / 0,62 A SL: 500 mm Order N : Pos: (IN: 1,08 A / 0,62 A) Weight: 12,35 kg Cust. Ref.: nn: (1.626) rpm vn: 0,5 (0,6) m/s Encoder: SKF 24 VDC 48 inc cos φ: 0,76 Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l Brake: EM 207 VDC CR: 10 μf Ins. Class: F; IP66 CD: 33 UL-Type: Q Typeskilt for i-serien Løberetning 18 Type 2 Tilslutningsdiagram-nummer 19 CE-mærkning 3 Fasetal 20 UL-mærkning 4 Driftsydelse 21 Regel for tromlemotorer 5 Antal poler 22 Rørets maks. diameter Version 4.1 (06/2015) da 17

18 Produktinformation i-serie 6 Driftsspænding 23 Rulle- og rørlængde 7 Mærkefrekvens 24 Vægt 8 (Driftsspænding) 1) 25 Isolationsklasse og kapslingsklasse 9 (Mærkefrekvens) 1) 26 Rørets periferihastighed 10 Driftsstrøm 27 Olietype 11 (Driftsstrøm) 1) 28 Serienummer 12 Rotorens driftshastighed 1) 29 Bremsedata 13 Ydelsesfaktor 30 Produktionsdato (uge/år/land) 14 Driftskondensator 31 Encoderdata 15 Producent/produktionssted 32 Tilladte omgivelsestemperaturer 16 Kundens referencenummer 33 UL-standardens art 17 Referencenummer 34 EAN-kode 1) Værdien afhænger af den anvendte spænding. Alle værdier i parentes refererer til driftsspændingen i parentes. 18 Version 4.1 (06/2015) da

19 Produktinformation i-serie Elektriske data for i-serien Forkortelser se "Forkortelsesfortegnelse", Side i 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,33 0,63 0,22 0,9 1,2 1 1,2 1 0, , ,34 0,63 0,21 0,9 1,2 1,2 1,5 1 0,23 287,5 92 0, ,19 0,63 0,22 0,9 1,2 1 1,2 1 0, , ,17 0,63 0,21 0,9 1,2 1,2 1,5 1 0, , ,3 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286,5 27 0, ,3 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286,5 27 0, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286,5-0, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286,5-0, ,37 0,68 0,41 0,4 1,9 1,8 2 1,8 0, , ,36 0,68 0,42 0,4 1,9 3,4 3,32 3 0,24 73,5 27 0, ,21 0,68 0,41 0,4 1,9 1,8 2 1,8 0, , ,18 0,68 0,42 0,4 1,9 3,4 3,32 3 0,24 267,5-0, ,26 0,78 0,71 0,4 2,4 2,15 2,26 1,9 0, ,5 19 0, ,15 0,78 0,71 0,4 2,4 2,15 2,26 1,9 0, ,5-0, ,39 0,68 0,54 0,6 2,4 2,31 2,31 2,15 0, ,4 14 0, ,23 0,68 0,54 0,6 2,4 2,31 2,31 2,15 0, ,4-0, ,38 0,82 0,56 0,4 2,6 1,9 2 1,9 0, , ,4 0,82 0,53 0,4 2,6 2,6 2,74 2,3 0, , ,22 0,82 0,56 0,4 2,6 1,9 2 1,9 0, , ,2 0,82 0,53 0,4 2,6 2,6 2,74 2,3 0,2 179,5-0, ,48 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0, , ,5 0,68 0,51 0,6 1,4 2,2 3,1 2,3 0, , ,28 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0, , ,26 0,68 0,49 0,6 1,4 2,2 3,1 3 0,43 157,5-0, ,45 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,31 2,15 0, ,4 19 0, ,26 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,31 2,15 0, ,4-0, ,59 0,78 0,65 0,6 2,6 2 2,1 2 0, , ,6 0,78 0,65 0,6 2,6 2,8 3 2,6 0,35 22,5 16 0, ,34 0,78 0,65 0,6 2,6 2 2,1 2 0, , ,32 0,78 0,61 0,6 2,6 2,8 3 2,6 0, Version 4.1 (06/2015) da 19

20 Produktinformation i-serie 113i 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,71 0,6 0,21 3,3 2,4 1,1 1,46 1,1 0, , ,41 0,6 0,21 3,3 2,4 1,1 1,46 1,1 0, , ,91 0,6 0,26 5,7 1,9 1,07 1,16 0,91 1, , ,53 0,6 0,26 5,7 1,9 1,07 1,16 0,91 1, , ,55 0,6 0,5 3,3 2 1,57 1,82 1,74 0, , ,32 0,6 0,5 3,3 2 1,57 1,82 1,74 0, , ,07 0,6 0,27 5, ,3 1 1, , ,08 0,6 0,21 5,7 1,92 1,2 1,29 1,1 1, , ,62 0,6 0,27 5, ,3 1 1, , ,62 0,6 0,21 5,7 1,92 1,2 1,29 1,1 1, , ,69 0,6 0,48 3,3 2,2 1,4 1,6 1,4 1, , ,4 0,6 0,48 3,3 2,2 1,4 1,6 1,4 1, , ,66 0,63 0,5 3,3 1,9 1,82 1,74 1,49 0, ,4 26 0, ,38 0,63 0,5 3,3 1,9 1,82 1,74 1,49 0, ,4-0, ,8 0,66 0,47 3,3 2,1 1,8 2 1,8 1,1 111,4 29 0, ,46 0,66 0,47 3,3 2,1 1,8 2 1,8 1,1 111,4-0, ,37 0,63 0,43 3,3 2,1 2,17 2,13 1,8 0, , ,97 0,62 0,52 5,7 2 2,32 2,18 2,05 1, , ,56 0,62 0,52 5,7 2 2,32 2,18 2,05 1, , ,65 0,7 0,67 2,1 2,9 1,57 1,57 1,32 0, , ,38 0,7 0,67 2,1 2,9 1,57 1,57 1,32 0, , ,02 0,62 0,59 5,7 2,2 2,81 2,64 2,48 1,555 54,8 17 0, ,59 0,62 0,59 5,7 2,2 2,81 2,64 2,48 1,555 54,8-0, ,18 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,5 1,35 2, , ,68 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,5 1,35 2, , ,94 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1, , ,38 0,7 0,57 2,1 3,2 1,9 1,9 1,6 0, , ,54 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1, , ,39 0,62 0,52 5,7 2,4 2,8 3 2,8 1,88 42,8 18 0, ,36 0,76 0,44 5,7 3,2 3,4 3,2 3 1,57 43,5 34 0, ,8 0,62 0,52 5,7 2,4 2,8 3 2,8 1,88 42,8-0, ,5 0,68 0,44 5,7 2,4 3,4 3,2 3 1,57 11, Version 4.1 (06/2015) da

21 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,75 0,68 0,44 5,7 3,2 3,4 3,2 3 1,57 43,5-0, ,68 0,76 0,44 5,7 3,2 3,4 3,2 3 1,57 43,5-0, ,1 0,71 0,66 1,4 4,2 2,48 2,56 2,31 0,69 36,1 14 0, ,64 0,71 0,66 1,4 4,2 2,48 2,56 2,31 0,69 36,1-0, ,56 0,71 0,51 2,1 2,7 2 2,3 2 1,64 40,6 22 0, ,9 0,71 0,51 2,1 2,7 2 2,3 2 1,64 40,6-0, ,21 0,71 0,65 1,4 4,6 3,5 3,7 3,5 0,76 29,6 13 0, ,43 0,77 0,68 1,4 4,6 3 3,09 2,8 0, , ,7 0,71 0,65 1,4 4,6 3,5 3,7 3,5 0,76 29,6-0, ,02 0,79 0,77 3,8 2,9 2,23 2,23 2,07 1,782 49,8 20 0, ,59 0,79 0,77 3,8 2,9 2,23 2,23 2,07 1,782 49,8-0, ,58 0,79 0,6 3,8 3,2 1,7 1,9 1,7 2, , ,6 0,78 0,6 3,8 3,2 2,7 2,7 2,55 1,73 40, , ,91 0,79 0,6 3,8 3,2 1,7 1,9 1,7 2, , ,55 0,78 0,62 3,8 3,2 2,7 2,65 2,5 1,73 10, , ,8 0,78 0,6 3,8 3,2 2,7 2,7 2,55 1,73 40,95-0, ,8 0,78 0,6 3,8 3,2 2,7 2,7 2,55 1,73 40,95-0, ,62 0,78 0,62 3,8 3,2 2,7 2,6 2,55 1, , ,43 0,78 0,68 3,8 2,9 2,23 2,23 2,07 2,124 41,5 23 0, ,83 0,78 0,68 3,8 2,9 2,23 2,23 2,07 2,124 41,5-0, ,41 0,79 0,68 2,4 4,2 2,48 2,56 2,31 1,015 20,5 11 0, ,82 0,79 0,68 2,4 4,2 2,48 2,56 2,31 1,015 20,5-0, ,91 0,79 0,62 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,72 26,4 20 0, ,76 0,78 0,69 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,17 28,3 29 0, ,1 0,79 0,62 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,72 26,4-0, ,08 0,78 0,55 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,12 28,25-0, ,87 0,78 0,69 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,14 28,25-0, ,88 0,78 0,69 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,17 28,3-0, ,77 0,78 0,62 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,12 45,65-0, ,91 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,9 3,65 1,25 16,5 12 0, ,39 0,79 0,74 2,4 6,1 4,1 4,07 3,55 1,04 16, , ,1 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,9 3,65 1,25 16,5-0, ,6 0,79 0,74 2,4 6,1 4,1 4,07 3,55 1,04 4,15 8 Version 4.1 (06/2015) da 21

22 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,8 0,79 0,74 2,4 6,1 4,1 4,07 3,55 1,04 16,75-0, ,8 0,79 0,74 2,4 6,1 4,1 4,07 3,55 1,04 16,75-0, ,8 0,79 0,59 2,4 6,1 4,1 4,07 3,5 1,04 23,95-0, ,73 0,64 0,62 4,9 3,9 2,42 2,45 2,42 3, , ,65 0,7 0,52 2,1 2,7 1,9 1,8 1,6 2,92 27,7 0 0, ,36 0,68 0,6 4,9 3, ,81 16,4 19 0, ,75 0,64 0,62 4,9 3,9 2,42 2,45 2,42 3, , ,53 0,7 0,52 2,1 2,7 1,9 1,8 1,6 2,92 27,7-0, ,95 0,68 0,6 4,9 3, ,81 16,4-0, ,42 0,8 0,69 1,4 4,6 3 3,1 2,8 1,9 19,5 19 0, ,3 0,87 0,74 4,9 4,7 2,5 2,29 2,5 1, , ,4 0,8 0,69 1,4 4,6 3 3,1 2,8 1,9 19,5-0, ,23 0,87 0,74 4,9 4,7 2,5 2,29 2,5 1, i 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,94 0,4 0,49 9,3 2,7 1,16 1,32 0,99 1, , ,55 0,4 0,49 9,3 2,7 1,16 1,32 0,99 1, , ,06 0,4 0,43 9,3 2,88 1,29 1,47 1,1 1, , ,61 0,4 0,43 9,3 2,88 1,29 1,47 1,1 1, , ,14 0,4 0,49 9,3 3 1,15 1,68 1,15 2, , ,66 0,4 0,49 9,3 3 1,15 1,68 1,15 2, , ,94 0,64 0,61 9,3 2,4 1,32 1,4 1,16 2, , ,55 0,64 0,61 9,3 2,4 1,32 1,4 1,16 2, , ,21 0,64 0,58 9,3 2,6 1,1 1,55 1,1 2, , ,2 0,64 0,59 9 2,6 1,6 1,7 1,4 2, , ,7 0,64 0,58 9,3 2,6 1,1 1,55 1,1 2, , ,6 0,64 0,59 9 2,6 1,6 1,7 1,4 2,1 65-0, ,1 0,68 0,69 9,3 2,7 1,4 1,4 1,24 2,149 47,8 18 0, ,64 0,68 0,69 9,3 2,7 1,4 1,4 1,24 2,149 47,8-0, ,3 0,72 0,67 9,3 3 1,35 1,75 1,35 2, Version 4.1 (06/2015) da

23 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,3 0,72 0, ,66 1,82 1,5 2,16 19,5 14 0, ,75 0,72 0,67 9,3 3 1,35 1,75 1,35 2, , ,65 0,72 0, ,66 1,82 1,5 2,16 19,5-0, ,52 0,72 0, ,66 1,82 1,5 2, , ,26 0,79 0,77 5,6 3 1,34 1,49 1,16 2,165 33,1 16 0, ,73 0,79 0,77 5,6 3 1,34 1,49 1,16 2,165 33,1-0, ,68 0,79 0,7 5,6 3,3 1,55 1,95 1,55 2,64 26,5 18 0, ,7 0,78 0,7 5,6 3,3 1,62 1,8 1,4 2,2 26,5 26 0, ,97 0,79 0,7 5,6 3,3 1,55 1,95 1,55 2,64 26,5-0, ,85 0,78 0,7 5,6 3,3 1,62 1,8 1,4 2,2 26,5-0, ,65 0,78 0,74 5,6 3,7 1,62 1,8 1,5 2,14 41,5-0, ,12 0,72 0,74 3,5 5 2,38 2,56 1,98 1,538 14,1 11 0, ,23 0,72 0,74 3,5 5 2,38 2,56 1,98 1,538 14,1-0, ,25 0,8 0,76 3,5 5,5 3,2 3,65 3,2 1,86 11,4 10 0, ,2 0,81 0,77 3,5 5,5 2,88 3,1 2,4 1,58 95, , ,3 0,8 0,76 3,5 5,5 3,2 3,65 3,2 1,86 11,4-0, ,1 0,81 0,77 3,5 5,5 2,88 3,1 2,4 1,58 95,8-0, ,9 0,81 0,76 3,5 6,7 2,88 3,1 2,7 1, , ,66 0,79 0,73 9,9 3,1 1,07 1,24 1,4 4,244 11,8 12 0, ,55 0,79 0,73 9,9 3,1 1,07 1,24 1,4 4,244 11,8-0, ,29 0,8 0,71 9,9 3,4 2,1 2,45 2,1 5,19 9,7 13 0, ,3 0,82 0,7 9,9 3,4 1,8 2,1 1,7 4,31 9, , ,9 0,8 0,71 9,9 3,4 2,1 2,45 2,1 5,19 9,7-0, ,65 0,82 0,7 9,9 3,4 1,8 2,1 1,7 4,31 9,45-0, ,3 0,79 0, ,4 1,3 1,5 1,7 4,28 18,9-0, ,13 0,81 0,81 6,2 4,9 1,9 2,07 1,74 2,856 6,8 9 0, ,82 0,81 0,81 6,2 4,9 1,9 2,07 1,74 2,856 6, ,16 0,8 0,75 6,2 5,4 3,4 3,95 3,4 3,44 5, ,2 0,8 0,75 6,2 5,4 2,8 3,1 2,5 2,87 5, ,4 0,8 0,75 6,2 5,4 3,4 3,95 3,4 3,44 5, ,1 0,8 0,75 6,2 5,4 2,8 3,1 2,5 2,87 5, ,68 0,81 0,74 6,2 5,4 2,8 3,1 2,5 2,87 12,6 - Version 4.1 (06/2015) da 23

24 Produktinformation i-serie 165i og 217i* 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,8 0,63 0,53 35,1 2 2,1 2,4 1,9 6, , ,4 0,63 0,53 35,1 2 2,1 2,4 1,9 6, , ,3 0,78 0,6 22,6 3,2 1,17 1,2 1,16 6,845 6,2 8 0, ,91 0,78 0,6 22,6 3,2 1,17 1,2 1,16 6,845 6,2-0, ,55 0,74 0,71 35,1 7,6 1,3 1,6 1,3 10,37 15,7 21 0, ,05 0,74 0,71 35,1 7,6 1,3 1,6 1,3 10,37 15,7-0, ,64 0,81 0,64 22,6 3,5 1,75 2 1,75 8,48 6,2 9 0, ,7 0,81 0,63 35,1 3,5 1,4 1,45 1,2 7,06 5,5 12 0, ,1 0,81 0,64 22,6 3,5 1,75 2 1,75 8,48 6,2-0, ,85 0,81 0,63 35,1 3,5 1,4 1,45 1,2 7,06 5,5-0, ,35 0,81 0,69 35,1 3,5 1,41 1,45 1,4 7,06 18,1-1, ,94 0,8 0,78 19,8 3,5 1,18 1,21 1,07 8,501 6,2 12 1, ,86 0,8 0,78 19,8 3,5 1,18 1,21 1,07 8,501 6,2-1, ,06 0,87 0,71 19,8 3,8 1,55 2,1 1,55 10,28 5,2 14 1, ,2 0,85 0,72 11,3 4,8 1,43 1,46 1,3 8,57 5, , ,5 0,87 0,71 19,8 3,8 1,55 2,1 1,55 10,28 5,2-1, ,1 0,85 0,72 11,3 4,8 1,43 1,46 1,3 8,57 5,155-1, ,5 0,85 0,68 19,8 4,8 1,43 1,46 1,3 8,2 8-1, ,43 0,85 0,83 7,6 4,8 2,07 2,31 1,65 6,092 6,2 17 1, ,73 0,85 0,83 7,6 4,8 2,07 2,31 1,65 6,092 6,2-2, ,88 0,86 0,81 7,6 5,3 2,6 3,2 2,6 7,4 6,2 21 2, ,86 0,8 7,6 3,4 3,2 2 3,2 6,16 2, , ,55 0,86 0,81 7,6 5,3 2,6 3,2 2,6 7,4 6,2-2, ,86 0,8 7,6 3,4 3,2 2 3,2 6,16 2,35-2, ,2 0,86 0,8 7,6 5,3 3,2 3,4 3,2 6,16 7,8-0, ,13 0,6 0,56 22,6 5,37 1 1,3 1 3,14 75,5 26 0, ,65 0,6 0,56 22,6 5,37 1 1,3 1 3,14 75,5-0, ,51 0,62 0,49 35,1 1,8 1,74 1,98 1,57 6,409 22,4 17 0, ,45 0,62 0,49 35,1 1,8 1,74 1,98 1,57 6,409 22,4-0, ,97 0,62 0,62 22,6 2,9 1,24 1,4 1,16 3, , ,15 0,62 0,62 22,6 2,9 1,24 1,4 1,16 3, , ,77 0,63 0,53 35,1 2 1,2 1,5 1,2 7,75 19, Version 4.1 (06/2015) da

25 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,6 0,63 0,53 35,1 2 1,2 1,5 1,2 7,75 19,39-0, ,42 0,62 0,57 22,6 2,87 1,9 2,35 1,9 5, , ,8 0,62 0,54 22,6 2,8 1,7 1,9 1,6 4,27 18,5 24 0, ,5 0,62 0,57 22,6 2,87 1,9 2,35 1,9 5, , ,4 0,62 0,54 22,6 2,8 1,7 1,9 1,6 4,27 18,5-0, ,9 0,77 0,66 11,3 3,2 1,6 1,8 1,6 2,7 29,2 21 0, ,1 0,77 0,66 11,3 3,2 1,6 1,8 1,6 2,7 29,2-0, ,04 0,75 0,74 22,6 3,1 1,07 1,07 1,07 5, , ,18 0,75 0,74 22,6 3,1 1,07 1,07 1,07 5, , ,77 0,69 0,72 22,6 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 19,5 19 0, ,6 0,8 0,67 22,6 3,4 2,2 2,3 2,1 4,96 19, , ,6 0,69 0,72 22,6 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 19,5-0, ,3 0,8 0,67 22,6 3,4 2,2 2,3 2,1 4,96 19,35-0, ,55 0,8 0,76 11,3 3,6 1,26 1,49 1,07 4,297 14,4 15 0, ,48 0,8 0,76 11,3 3,6 1,26 1,49 1,07 4,297 14,4-0, ,12 0,8 0,75 11,3 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 23,9 30 0, ,1 0,76 0,8 11,3 1,8 1,53 1,4 1,53 4,52 11, , ,8 0,8 0,75 11,3 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 23,9-0, ,55 0,76 0,8 11,3 1,8 1,53 1,4 1,53 4,52 11,95-0, ,92 0,84 0,69 11,3 3,7 1,16 1,24 1,07 6,576 8,3 14 0, ,27 0,84 0,69 11,3 3,7 1,16 1,24 1,07 6,576 8,3-0, ,3 0,86 0,8 7,3 4,6 2,48 2,64 1,74 3,035 6,2 9 0, ,91 0,86 0,8 7,3 4,6 2,48 2,64 1,74 3,035 6,2-1, ,85 0,82 0,69 11,3 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 7,2 14 1, ,8 0,82 0,69 11,3 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 7,2-1, ,2 0,86 0,77 6,8 3,42 3,15 2,1 3,15 3,08 2,9 8 1, ,16 0,86 0,77 7,6 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 2,9 5 1, ,1 0,86 0,77 6,8 3,42 3,15 2,1 3,15 3,08 2,9-1, ,4 0,86 0,77 7,6 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 2,9 - Version 4.1 (06/2015) da 25

26 Produktinformation i-serie 217i 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,97 0,62 0,62 22,6 2,9 1,24 1,4 1,16 3, , ,15 0,62 0,62 22,6 2,9 1,24 1,4 1,16 3, , ,42 0,62 0,57 22,6 2,87 1,9 2,35 1,9 5, , ,5 0,62 0,57 22,6 2,87 1,9 2,35 1,9 5, , ,04 0,75 0,74 22,6 3,1 1,07 1,07 1,07 5, , ,18 0,75 0,74 22,6 3,1 1,07 1,07 1,07 5, , ,77 0,69 0,72 22,6 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 19,5 19 0, ,6 0,69 0,72 22,6 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 19,5-0, ,55 0,8 0,76 11,3 3,6 1,26 1,49 1,07 4,297 14,4 15 0, ,48 0,8 0,76 11,3 3,6 1,26 1,49 1,07 4,297 14,4-0, ,12 0,8 0,75 11,3 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 23,9 30 0, ,8 0,8 0,75 11,3 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 23,9-0, ,98 0,81 0,7 86 3,9 1,75 1,95 1,7 9,29 10,8 17 0, ,3 0,81 0,7 86 3,9 1,75 1,95 1,7 9,29 10,8-0, ,92 0,84 0,69 11,3 3,7 1,16 1,24 1,07 6,576 8,3 14 0, ,27 0,84 0,69 11,3 3,7 1,16 1,24 1,07 6,576 8,3-0, ,3 0,86 0,8 7,3 4,6 2,48 2,64 1,74 3,035 6,2 9 0, ,91 0,86 0,8 7,3 4,6 2,48 2,64 1,74 3,035 6,2-1, ,54 0,81 0, ,5 1,8 2,2 1,7 15,12 6,3 14 1, ,2 0,81 0, ,5 1,8 2,2 1,7 15,12 6,3-1, ,85 0,82 0,69 11,3 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 7,2 14 1, ,8 0,82 0,69 11,3 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 7,2-1, ,16 0,86 0,77 7,6 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 2,9 5 1, ,4 0,86 0,77 7,6 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 2,9-1, ,93 0,82 0, ,8 2,1 2,5 1,9 14,92 4,3 12 1, ,82 0, ,8 2,1 2,5 1,9 14,92 4,3-1, ,41 0,87 0,67 49,6 5,5 2,2 2,5 1,8 10,16 3,6 10 1, ,7 0,87 0,67 49,6 5,5 2,2 2,5 1,8 10,16 3,6-1, ,41 0,85 0, ,4 2,7 3,2 2,4 5,15 4,5 12 1, ,7 0,85 0, ,4 2,7 3,2 2,4 5,15 4,5-2, ,87 0,8 0, ,1 2,5 1,9 22,49 3,6 14 2, ,7 0,8 0, ,1 2,5 1,9 22,49 3,6-26 Version 4.1 (06/2015) da

27 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 2, ,01 0,87 0,7 60 5,9 2,4 2,9 2,3 14,8 3, , ,2 0,87 0,7 60 5,9 2,4 2,9 2,3 14,8 3,55-2, ,83 0,88 0, ,4 2,6 3,02 2,3 7,52 2, , ,1 0,88 0, ,4 2,6 3,02 2,3 7,52 2, ,12 0,82 0,76 46,9 5 2,4 2,9 2,3 20,18 1, ,82 0,76 46,9 5 2,4 2,9 2,3 20,18 1, ,52 0,82 0,8 38,1 6,5 2,6 3,4 2,4 10,19 1, ,65 0,82 0,8 38,1 6,5 2,6 3,4 2,4 10,19 1,55 - Version 4.1 (06/2015) da 27

28 Produktinformation i-serie Mål på tromlemotoren fra i-serien Nogle mål angives som "SL+". SL er forkortelsen for "shell length" (rørlængde). Dette mål findes på tromlemotorens typeskilt (se "Typeskilt til tromlemotoren i i-serien", Side 17). Alle længdeafhængige mål i kataloget og i nærværende driftsvejledning lever op til oplysningerne i DIN/ISO 2768 (middel kvalitet). Den anbefalede afstand mellem monteringsholderne (EL) under hensyn til den maksimale varmeekspansion og de interne tolerancer er EL + 2 mm. C AGL EL FW C F ØB ØE ØA D P 1/3 1/3 1/3 H SL Mål på tromlemotoren fra i-serien P H Type A mm B mm C mm D mm 80i hvælvet 81,5 80,5 12, ,5 6 2 SL+7 SL+12 SL+37 80i cylindrisk , ,5 6 2 SL+7 SL+12 SL+37 80i cylindrisk + pasfjeder 81,7 81,7 12, ,5 6 2 SL+7 SL+12 SL i hvælvet 113, ,5 SL+10,6 SL+20 SL i cylindrisk ,5 SL+10,6 SL+20 SL i cylindrisk + pasfjeder ,5 SL+10,6 SL+20 SL i hvælvet ,5 SL+13 SL+30 SL i cylindrisk ,5 SL+13 SL+30 SL i cylindrisk + pasfjeder ,5 SL+13 SL+30 SL i hvælvet ,5 SL+17 SL+40 SL i cylindrisk ,5 SL+17 SL+40 SL i cylindrisk + pasfjeder ,5 SL+17 SL+40 SL i hvælvet 217,5 215, ,5 SL+17 SL+40 SL i cylindrisk 215,5 215, ,5 SL+17 SL+40 SL+130 E mm F mm H mm P mm FW mm EL mm AGL mm 28 Version 4.1 (06/2015) da

29 Produktinformation i-serie Tilslutningsdiagrammer for i-serien I denne driftsvejledning opføres kun standardtilslutningsdiagrammer. For andre tilslutningsmåder leveres tilslutningsdiagrammet separat med tromlemotoren. Forkortelser se "Forkortelsesfortegnelse", Side 107 Kabeltilslutninger faset, 4+2-leder kabel, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjernekobling (tilslutning indvendig) Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding 30B 31B 3-faset, 7+2-leder kabel, vikling for 1 spænding, trekants- eller stjernekobling (tilslutning intern) Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Version 4.1 (06/2015) da 29

30 Produktinformation i-serie faset, 7+2-leder kabel, vikling for 2 spændinger, trekants- eller stjernekobling Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding 3-faset, 7+2-leder kabel, 2 hastigheder, trekants- eller dobbeltstjernekobling Trekantskobling: Lav hastighed Ledningerne 4, 5 og 6 skal isoleres separat. Dobbeltstjernekobling: Høj hastighed 3-faset, vikling til 1 spænding, dobbeltstjerne- eller stjernekobling (tilslutning indvendig) Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding 30 Version 4.1 (06/2015) da

31 Produktinformation i-serie 3-faset, vikling til 1 spænding, dobbeltstjerne- eller stjernekobling, med bremse (tilslutning indvendig) Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding 3-faset, vikling til 2 spændinger, dobbeltstjerne- eller stjernekobling Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding faset, 12-leder kabel, vikling for 2 spændinger, dobbeltstjerne- eller stjernekobling Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Version 4.1 (06/2015) da 31

32 Produktinformation i-serie Tilslutninger i klemmekasse 40B 41B 3-faset, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjernekobling (tilslutning indvendig), med bremse Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm faset, vikling til 2 spændinger, trekants- eller stjernekobling Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm 32 Version 4.1 (06/2015) da

33 Produktinformation i-serie 3-faset, 7+2-leder kabel, 2 hastigheder, trekants- eller dobbeltstjernekobling Trekantskobling: Lav spænding Dobbeltstjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm 3-faset, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjerne- eller dobbeltstjernekobling (tilslutning indvendig) Trekants- eller dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm Version 4.1 (06/2015) da 33

34 Produktinformation i-serie 3-faset, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjerne- eller dobbeltstjernekobling, med bremse (tilslutning indvendig) Trekants- eller dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm 3-faset, vikling til 2 spændinger, dobbeltstjernekobling eller stjernekobling Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm 34 Version 4.1 (06/2015) da

35 Produktinformation i-serie 3-faset, 4+2- og 4-leder kabel, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjernekobling Valgmulighed: 2 spændinger med 7-2-leder kabel Interroll anbefaler brugen af optokoblinger x 8-leder kabel, RLS-encoder Tilslutningen med modstand og kondensator (RC) kan reducere elektroniske fejl. x = encoderspænding iht. motorens typeskilt Version 4.1 (06/2015) da 35

36 Produktinformation i-serie ω ϕ ϕ Resolver 36 Version 4.1 (06/2015) da

37 Produktinformation S-serie Typeskilt for tromlemotoren fra S-serien Oplysningerne på tromlemotorens typeskilt tjener til dens identifikation. Kun på denne måde kan tromlemotoren bruges iht. formålet Typeskilt for S-serien CD: E34 ~ 3 Phases PN: 180 W np: 4 UN: 230 V/Y400 V fn: 50 Hz (UN: 230 V/Y460 V) (fn: 60 Hz) IN: 1,00 A / 0,62 A (IN: 1,08 A / 0,62 A) nn: (1.626) rpm cos φ: 0,76 CR: 10 μf Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven 113S 113S Order N : Pos: Cust.Ref.: Ser. N : Amb. Temp.: -20 C to +40 C Prod. Week/Year: 41/14/DE Ser. N : Order N : Pos: Cust. Ref.: UN: 230 V/Y400 V; fn: 50 Hz (UN: 230 V/Y460 V; fn: 60 Hz) IN: 1,00 A / 0,62 A (IN: 1,08 A / 0,62 A) nn: (1.626) rpm cos φ: 0,76 CR: 10 μf UL-Type: Q6113 IEC Ø: 113,3 mm SL: 500 mm Weight: 8,35 kg Ins. Class: F; IP66 vn: 0,5 (0,6) m/s Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l ~ 3 Phases PN: 180 W np: 4 19 CD: E34 IEC Ø: 113,3 mm SL: 500 mm Weight: 8,35 kg vn: 0,5 (0,6) m/s Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l Ins. Class: F; IP66 UL-Type: Q6113 Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven Made in Germany /14/DE Løberetning 17 Kundens referencenummer 2 Tilslutningsdiagram-nummer 18 Serienummer 3 Fasetal 19 Producent/produktionssted 4 Driftsydelse 20 CE-mærkning 5 Antal poler 21 UL-mærkning 6 Driftsspænding 22 UL-standardens art 7 Mærkefrekvens 23 Regel for tromlemotorer 8 (Driftsspænding) 1) 24 Rørets maks. diameter 9 (Mærkefrekvens) 1) 25 Rulle- og rørlængde 10 Driftsstrøm 26 Vægt Version 4.1 (06/2015) da 37

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor. i-serie S-serie S/A-serie D-serie. Version 6.0 (07/2017) da Oversættelse af original driftsvejledning

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor. i-serie S-serie S/A-serie D-serie. Version 6.0 (07/2017) da Oversættelse af original driftsvejledning INSPIRED BY EFFICIENCY Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal Tyskland Telefon: +49 2433 44

Læs mere

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Chapter-ID: Chapter-ID: Version Driftsvejledning Chapter-ID: Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...3 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 3 1.2 Almene henvisninger...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

47772, teknologisk opdatering af el-motorer

47772, teknologisk opdatering af el-motorer 47772, teknologisk opdatering af el-motorer 1 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 47772, teknologisk opdatering af elmotorer. De enkelte opgaver er delt op i tre niveauer: Begynder Rutine Opgaverne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere