BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0"

Transkript

1 DA BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg vort websted på for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* P Wright Medical Technology, Inc. Wright Medical EMEA 5677 Airline Rd. Krijgsman 11 Arlington, TN DM Amstelveen U.S.A. The Netherlands * CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant. August 2010 Trykt i USA

2 Til den opererende kirurg VIGTIG MEDICINSK INFORMATION EN OVERSIGT DEFINITIONER BESKRIVELSE A. INDIKATIONER B. KONTRAINDIKATIONER C. ADVARSLER D. FORHOLDSREGLER E. UØNSKEDE REAKTIONER F. HÅNDTERING OG STERILISATION G. OPBEVARINGSBETINGELSER BIOFOAM AFSTANDSBLOKKE TIL ANKEL ( ) DEFINITIONER Der kan være anvendt symboler og forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel indeholder definitioner på disse symboler og forkortelser. 2

3 Tabel 1. Definitioner på symboler og forkortelser Symbol Definition g Partikode h Katalognummer D Må ikke genbruges Y Forsigtig, se vedlagte dokumenter i Se brugervejledningen H Anvendes inden l Temperaturbegrænsning p Opbevares tørt Beskyttes mod sollys N Fremstillingsdato M Producent P []\ Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union I Steriliseret med ethylenoxid K Steriliseret med bestråling 3

4 J Steriliseret med aseptisk steriliseringsmetode STERILE GAS Steriliseret med gasplasma Forsigtig: Amerikansk lovgivning (USA) begrænser salg af denne anordning til en læge eller på en læges ordination Må ikke anvendes, hvis emballagen er flænget eller beskadiget Forkortelse Materiale CPTi Kommercielt rent titan Ti6Al4V Titanlegering CoCr Kobolt-krom-legering Al 2 O 3 Alumina ZrO 2 Zirconia SS Rustfrit stål UHMWPE Polyethylen af ultrahøj molekylvægt CaSO 4 Kalciumsulfat CaPO 4 Kalciumfosfat 4

5 HA Hydroxyapatit PMMA Polymethylmethacrylat PDLLA Poly D, L-mælkesyre PDMS Silicone 55D PEEK Polyether-etherketon Al Aluminium DBM Demineraliseret knoglematrix BESKRIVELSE BIOFOAM afstandsblokken til ankel er en metalskumblok af titan, der anvendes til at fylde den strukturelle defekt, som opstår efter fjernelse af et implantat i forb.m. total ankelalloplastik. Den tilbydes i forskellige højder og mediale-laterale og anteriore-posteriore mål med en standard åbningsstørrelse, som passer til VALOR søm til ankelartrodese. BIOFOAM afstandsblokken til ankel er kun beregnet til engangsbrug. A. INDIKATIONER BIOFOAM afstandsblokke til ankel er indiceret ved tibia-talus-calcaneus artrodese til redning af en mislykket total ankelalloplastik. BIOFOAM afstandsblokke til ankel er indiceret til anvendelse med VALOR søm til ankelartrodese i tilfælde, hvor der er 5

6 tilstrækkelig knoglestamme til at understøtte anordningen (dvs. malleolus medialis og lateralis er intakte). B. KONTRAINDIKATIONER BIOFOAM afstandsblok til ankel er kontraindiceret til følgende anvendelser: Brug uden supplerende fiksering (f.eks. søm til artrodese) Brug i segmentdefekter af tibiotalare led med fravær eller dårlig kvalitet af perifer knogle (f.eks. malleolus medialis, fibula) C. ADVARSLER BIOFOAM afstandsblok til ankel må ikke modificeres eller ændres på nogen måde (f.eks. skæres, bores, saves osv.), da dette kan danne metalstumper og påvirke knogleindvækst negativt Strukturoverfladen på BIOFOAM afstandsblokken til ankel kan beskadige kirurgiske handsker D. FORHOLDSREGLER Præoperative forholdsregler Kirurgen skal vurdere hver enkelt situation på baggrund af patientens kliniske præsentation, når enhver beslutning tages mht. implantatvalg. Kirurgen skal være grundigt bekendt med implantatet, instrumenterne og den kirurgiske procedure inden kirurgi. Kirurgen bør kontakte Wright for at få produktspecifikke kirurgiske teknikker. Kirurgen skal anvende medicinske anordninger i overensstemmelse med de anførte indikationer og producentens brugsanvisning, især under indføring og udtagning. 6

7 Ved patientudvælgelse bør følgende faktorer, som kan føre til øget risiko for mislykket operation og som kan være essentielle for procedurens endelige succes, tages i betragtning: patientens vægt, aktivitetsniveau og erhverv. Implantatlevetid og -stabilitet kan blive påvirket af disse variabler. En overvægtig patient kan påføre protesen stor belastning, hvilket kan medføre protesesvigt. Kirurgen skal tage hensyn til patientens evne og villighed til at følge instruktioner og at kontrollere vægt og aktivitetsniveau. Patienten bør ikke have urealistiske forventninger vedrørende funktion for erhverv eller aktiviteter, der inkluderer betydelig gang, løb, løften eller muskelbelastning. Andre tilstande, der indebærer øget risiko for svigt af anordningen, omfatter: 1) Usamarbejdsvillige patienter eller patienter med neurologiske sygdomme, som ikke er i stand til at følge instruktioner; 2) Markant knogletab, svær osteoporose eller revisionskirurgi, hvor en tilstrækkelig tilpasning af protesen ikke kan opnås; 3) Metaboliske sygdomme der kan hæmme knogledannelse; 4) Osteomalaci; 5) Dårlig prognose for god sårheling (f.eks. dekubitus, diabetes i slutstadie, alvorlig proteinmangel og/eller underernæring); 6) Præeksisterende tilstand, der sædvanligvis tages i betragtning ved enhver operation, inklusive blødningssygdomme, langtidsbehandling med steroider, behandling med immunsuppressiva eller strålebehandling i høje doser. Patienten skal advares om kirurgiske risici og gøres opmærksom på mulige uønskede hændelser. Patienten skal advares om, at protesen ikke erstatter normal, sund knogle, at protesen kan gå i stykker eller blive beskadiget som resultat af visse aktiviteter eller traume, at den har en endelig forventet levetid, og at den måske skal udskiftes på et 7

8 senere tidspunkt. Patienten skal også informeres om andre risici, som kirurgen mener skal oplyses. Patienten skal informeres om, at enhver lyd eller usædvanlig fornemmelse skal rapporteres til kirurgen, da dette kan indikere implantatsvigt. Peroperative forholdsregler Der kan fås specialiserede instrumenter, som skal anvendes for at sikre nøjagtig implantation af protesekomponenterne. Bland ikke instrumenter sammen fra forskellige producenter. Selvom det er sjældent, kan instrumenterne gå i stykker især hvis de udsættes for omfattende brug eller overdreven belastning. Af denne årsag skal instrumenterne undersøges for slid og skader inden kirurgi. Inspicer anordningerne inden brug for beskadigelse under forsendelse eller opbevaring eller eventuelle defekter efter åbning, der kan øge risikoen for fragmentering under en procedure. Korrekt valg af protese er uhyre vigtigt. Korrekt implantatvalg skal tage hensyn til design, fiksering, patientvægt, alder, knoglekvalitet, størrelse, aktivitetsniveau, præoperativt helbredsniveau, og også kirurgens erfaring og kendskab til implantatet. Implantatlevetid og -stabilitet kan blive påvirket af disse variabler. Kirurgen skal oplyse patienten om disse forhold. Postoperative forholdsregler Patienten skal informeres om begrænsningerne af rekonstruktionen og behovet for at beskytte implantatet mod fuld vægtbelastning, indtil der er indtruffet tilstrækkelig fiksation og opheling. Periodisk opfølgning over lang tid anbefales for at monitorere positionen og tilstanden af implantatkomponenterne og knoglens tilstand. Periodiske, postoperative 8

9 røntgenundersøgelser anbefales mhp. sammenligning med tidlig postoperativ tilstand og detektion af langvarig evidens for ændring i position, løsning og bøjede eller revnede komponenter. Anordningerne beskrevet i denne indlægsseddel er ikke evalueret for sikkerhed og kompabilitet i MR-scanningsmiljøet. Anordningerne beskrevet i denne indlægsseddel er ikke testet for ophedning eller migration i MR-scanningsmiljøet. Anbefalinger vedrørende fragmentering af anordninger 1. Inspicer anordningerne straks efter udtagning fra patienten for tegn på brud eller fragmentering. 2. Hvis anordningen er beskadiget, skal den bevares som hjælp til producentens analyse af hændelsen. 3. Overvej nøje og diskuter med patienten (om muligt) risici og fordele ved at udtage fragmentet eller lade det blive i patienten. 4. Rådgiv patienten om konsekvens og sikkerhed af ikke-udtagne anordningsfragmenter, inklusive følgende oplysninger: a. Fragmentets materialesammensætning, størrelse og lokalisering (hvis kendt); b. Risiko for skade, f.eks. migration, infektion; c. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som f.eks. MR-scanning i tilfælde af metalfragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for, at fragmentet forårsager alvorlig skade. 9

10 E. UØNSKEDE REAKTIONER Mulige uønskede effekter, som er typiske for mange kirurgiske procedurer, kan omfatte: Allergiske reaktioner over for materialer; metalfølsomhed, der kan resultere i histologiske reaktioner, pseudotumor og aseptiske lymfocytiske vaskulitisassocierede læsioner (ALVAL); Forsinket sårheling; Dyb sårinfektion (tidlig eller sen), som kan nødvendiggøre udtagning af protesen. I sjældne tilfælde kan artrodese af det involverede led eller amputation af ekstremiteten være nødvendig; Pludseligt blodtryksfald peroperativt pga. brug af knoglecement; Beskadigelse af blodkar eller hæmatom; Midlertidig eller permanent nerveskade, perifere neuropatier og subklinisk nerveskade som et muligt resultat af kirurgisk traume, der resulterer i smerte eller følelsesløshed i den pågældende ekstremitet; Kardiovaskulære myokardieinfarkt; lidelser, inklusive venøs trombose, pulmonal emboli og Træthedsfraktur af protesekomponenten kan forekomme som et resultat af traume, anstrengende aktivitet, ukorrekt tilpasning, ufuldstændig indlejring af implantat, funktionsvarighed, tab af fiksation, manglende heling, eller overdreven vægt; Dislokation, migration og/eller subluksation af protesekomponenter pga. forkert positionering, traume, tab af fiksation og/eller laksitet i muskel og fibrøst væv; Smerter. 10

11 F. HÅNDTERING OG STERILISATION IMPLANTATER Implantaterne i dette system leveres sterile og er steriliseret med gammastråling. Bestrålede anordninger er eksponeret til mindst 25 og maksimalt 40 kilogray gammabestråling. Anordninger, der leveres sterile, skal betragtes som sterile, medmindre den indvendige emballage er blevet åbnet eller beskadiget. Hvis integriteten af den indvendige emballage er blevet kompromitteret, kontaktes producenten for anvisninger. Tag først produktet ud af emballagen med aseptisk OP-teknik efter, at den korrekte størrelse er blevet bestemt, og operationsstedet er blevet forberedt til endelig implantation. Håndter altid produkterne med pudderfrie handsker og undgå kontakt med hårde genstande, der kan beskadige produktet. Dette er specielt vigtigt ved håndtering af anordningerne i dette system pga. deres ru overflader. Ru overflader må ikke komme i kontakt med stof eller andre fiberafgivende materialer. Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse anordninger kan potentielt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger omfatter, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens ydeevne, krydsinfektion og kontamination. En protese må aldrig resteriliseres eller genbruges efter kontakt med kropsvæv eller -væsker. I sådanne tilfælde skal den kasseres. Wright tager ikke ansvar for brug af implantater, der er blevet resteriliseret efter kontakt med kropsvæv eller -væsker. INSTRUMENTER Yderligere information om instrumenterne findes i Wrights Rengøring og håndtering af Wright medicinske instrumenter. 11

12 ADVARSLER Al emballage SKAL fjernes fra implantatet inden implantation. Keramiske, HA-, kalciumsulfat, plastik- og/eller metal-/plastikimplantater må ALDRIG dampsteriliseres/resteriliseres. G. OPBEVARINGSBETINGELSER Alle implantater skal opbevares rent og tørt og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. FORSIGTIG: Amerikansk lovgivning (USA) begrænser salg af denne anordning til en læge eller på en læges ordination. Varemærker og registrerede varemærker tilhører eller er licenseret af Wright Medical Technology, Inc. 12

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM 115314-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED 129592-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog CONCERTO C174AWK Implantérbar dobbeltkammer kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR), atrielle og ventrikulære terapier, OptiVol -væskemonitorering og Conexus -telemetri

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200 Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4

EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4 EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4 Digital implantérbar kardioverter-defibrillator til dobbeltkammerstimulering med SureScan -teknologi (DDE-DDDR) MR-kompatibel under visse betingelser med PhysioCurve -design,

Læs mere

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

Behandling af tryksår

Behandling af tryksår Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater.

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Indhold 1 Introduktion 2 Brystets anatomi 3 Indførings- og placeringsmuligheder 5 Typer af bryst implantater 10 Din operation

Læs mere

pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING Betjeningsvejledningen til Rad-5 har til formål at give de nødvendige oplysninger til korrekt betjening af alle modeller af Rad-5-pulsoximetre. Der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Tlf.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Læs mere