SØGEVEJLEDNING TIL GRØNLANDSKE FORTÆLLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØGEVEJLEDNING TIL GRØNLANDSKE FORTÆLLINGER"

Transkript

1 SØGEVEJLEDNING TIL GRØNLANDSKE FORTÆLLINGER Velkommen til Birgitte Sonnes base over grønlandske fortællinger. Formål: Via søgemuligheder at afværge den fornemmelse af at drukne, som uundgåeligt rammer en begynder i tilegnelsen af den kolossalt store grønlandske overlevering. Opdatering: MELD ENDELIG TILBAGE OM MANGLER OG FEJL. Andre opdateringer vil ske løbende. Ønsker og rettelser mailes til Indhold: Basen rummer enten oversættelse eller resumé af i alt ca fortællinger med registreringsdata, plus ca. 130 stk. der blot er registrerede. Søgningen: Man kan søge på alle slags ord, dele af ord, tal, og bogstaver (forekommer undertiden i nummerering af tekster). Ordene kan være personnavn, stednavn, arkivnavn, publikation, sidetal, årstal, eller et hvilket som helst ord i teksterne: fx angakkoq el. åndemaner. Man kan søge på et eller flere ord ad gangen: Du kan bruge følgende til avancerede søgninger: + (plus) foran søgeordet betyder, at søgeordet vil være til stede i resultatet, f.eks. +rasmussen +smældeskive - (minus) foran søgeordet betyder at resultatet ikke må være til stede i resultatet, f.eks. +rasmussen smældeskive * fungerer som trunkeringstegn. F.eks. åndemaner*: åndemaner, åndemaners, åndemanere, åndemaneren, åndemanerne, osv. og samme ord med stort begyndelsesbogstav. Tegnet: * kan i det hele taget bruges i stedet for flere bogstaver man ikke er sikker på. Fx angak*, hvis man ikke kan huske om angakkoq skal med et eller to k'er. Skriv søgeordet/søgeordene i feltet ud for søg. Klik én gang på søg. Hvis søgningen giver et hit, dukker de pågældende hits op med overskrift, og man kan derfra klikke sig videre ind i de enkelte fortællinger. Her vil søgeordene være markeret med gult. Ønsker man at søge på de enkelte dokument-id-numre markeres feltet til højre for søg -knappen. Er man undervejs stødt på fortællinger man gerne senere vil vende tilbage til, kan notere sig et søgeord eller blot id-nummeret øverst i resultatet. Der er desuden indsat printfunktion. 1

2 Synonymer Alternative betegnelser for stednavne er markeret således: Maniitsoq / Sukkertoppen. Alternative stavemåder, oftest til ny grønlandsk retskrivning, således: angákoq / angakkoq / angakok (hvor angakok er dansk stavemåde). Mange brugere vil sikkert søge på åndemaner eller shaman i stedet for de nævnte. Synonymet, åndemaner, er tilføjet de fleste steder, - shaman kun ganske få steder som endnu en alternativ mulighed; man må afprøve de trufne synonymer for at finde det/dem, der giver de fleste hits. Tilføjelser af alternative synonymer er langt fra gennemført, men ved både stednavne og personnavne er der i systemet indsat underliggende alternative retstavninger. Stikord og emneord De enkelte tekster er kun sjældent forsynet i kommentarerne med stikord eller emneord. Et større antal optræder i fortællingens tekst, oftest i parentes eller som synonym. Begreber, navneord, substantiver kan ofte med fordel søges i deres verbale former. Parenteser Nogle parenteser er indført af nedskriveren, nogle af oversætteren, enkelte af mig, BS. Der kan skelnes som regel mellem dem via tilføjede initialer (fx C.B., se forkortelser ndf.). Retskrivning Overskrifter med gammel grønlandsk retskrivning er ofte, for de vigtigste ords vedkommende, gengivet også i ny retskrivning, enten i overskrift eller tekst. Men det omvendte - fra ny til gammel - er ikke forsøgt. Uforståelige ord / sætninger: Især har Chr. Berthelsen i sine oversættelser omhyggeligt noteret, hvornår en oversættelse er usikker eller umulig. Der kan være tale om gamle dialektale udtryk. Søger man på: Chr. Berthelsen. er der mange hits, som især lingvister vil være interesserede i. BASENS OPBYGNING OG INDHOLD Hver registrering (Doc id-nr., se øverst i hvert hit) rummer én fortælling. Oplysningerne om den enkelte fortælling er fordelt på poster: Registreringsår: Det år hvor teksten er nedskrevet/registreret. (Skal ikke forveksles med det år, hvor en samling er indgået i et offentligt eller privat arkiv). Publikationsår: Hvis teksten er taget fra en publikation. Arkiv navn: Arkivets navn (se Forkortelser ndf.) og tekstens arkivnummer, hvis teksten er et håndskrift og ikke taget fra en publikation. Fortæller Nedskriver Mellem-person: Oftest den lokale indsamler og/eller renskriver af fortællingen. 2

3 Indsamler: fx: Rink; Rasmussen Titel: (Indhold) Tekstens/fortællingens titel (der ofte er konstrueret af nedskriver) Publikationstitel: (Værk) Publikationens titel, hvis det er en bog. Tidsskrift Omfang: tekstens sidetal el. antal sider. Lokalisering (proveniens): Hvor teksten er fortalt / nedskrevet. Fortællerens bosted står først, dernæst, hvis det er en bygd, kommunens nugældende navn = dens bys navn. Der er ikke taget højde for tidligere inddelinger i kolonidistrikter og kommuner. Noter: En omfattende post der rummer: Reference til Originalt håndskrift, el. blot håndskrift Orig. håndskr. er anført, hvor originaliteten er sikker, mens brugen af betegnelsen Håndskr. dækker både ikke-originale og muligvis originale håndskrifter. (Ca. 75 af fortællingerne i Rasmussens samlinger har ikke (umiddelbart) kunnet identificeres. Forsøg med en 4-5 stykker tog uforholdsmæssig lang tid og endte resultatløst.) Håndskrifter (og valser = gammeldags "bånd") til Thalbitzers trykte fortællinger er ikke forsøgt identificerede på det Kgl. Bibliotek endnu; heller ikke Holtveds nedskrifter og optagelser på Institut for Eskimologi, hvor Phd Arnaq Grove og Robert Peary p.t. reviderer Holtveds trykte fortællinger ud fra disse kilder). Andre publikationer af samme fortælling på grønlandsk, dansk, engelsk (- ingen fuldkommen liste: Udvalg af grønlandske fortællinger forekommer på de fleste europæiske sprog, mange enkelttekster genoptrykkes hist og pist, og der genudgives løbende nye udvalg - også på dansk.) Oversættelse Hvis den grønlandske tekst i håndskrift el. på tryk ikke tidligere har været oversat. (enkelte gamle, upublicerede nedskrifter på dansk er indskrevet med fuld tekst) eller Resumé Hvis en dansk oversættelse er publiceret, el. fortællingen kun findes på engelsk el. fransk. Varianter til fortællingen (i basen) 3

4 Historie To slags oplysninger: 1. referencer i teksten / fortællingen til kendte historiske begivenheder - i Grønland, eller med (sand)synlig indflydelse på grønlandske forhold/fortællingens indhold og form. 2. Tydelige ændringer i de opfattelser af "verden", "livet", "døden", "andre", sociale relationer, årsagsforklaringer osv. der kendetegnede det traditionelle verdensbillede. Reference til "Eksempler på fortolkningsmuligheder" (se pdf): Her diskuteres mulighederne for at bruge fortællingerne som etnohistoriske kilder, og det demonstreres i denne første omgang kun med enkelte eksempler, hvoraf en omfattende analyse af symbolet, pooq, dækker såvel traditionel symbolik som overgangen til kristen dåb. Tolkning Tilbudt af enkelte fortællinger, der kan forekomme kryptiske. Kommentar Bemærkninger jeg har fundet påkrævede. (kommentarer og tolkninger er meget ulige fordelt, helt afhængigt af de emner jeg har været optaget af under læsningen og - allermest- den tid jeg har kunnet bruge på enkelte fortællinger.) ANDEN BRUG AF FORTÆLLINGERNE Der er talrige muligheder: folkloristik, religions- og samfunds- og kulturforskning, og her vil ganske givet manglen på emneord/begreber kunne mærkes. Så vidt muligt vil jeg afhjælpe disse mangler i basen, men ellers må den enkelte bruger selv eksperimentere med søgeord (synonymer, verbalisering af substantiver, flere ord i samme søgning mm. Vær ligeså kreativ som ved Google-søgning). LITTERATURHENVISNINGER Er nævnt enten under Historie eller Kommentar: Hvis kun forfatter + årstal - fx: Kleivan optræder, bør man ved at søge på Kleivan 1982 på et tidspunkt støde på den fulde reference. FORKORTELSER NKS: Ny Kongelig Samling (Det kgl. Bibiliotek) KRKB: Knud Rasmussens Arkiv (Det kgl. Bibiliotek) KRH: Knud Rasmussens Arkiv (Hundested Bibliotek) 4

5 Meddr. Grønland: Meddelelser om Grønland (Publikationer fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland). CB el. C.B. el. Chr.B. el. Chr. B.: Christian Berthelsen, oversætter. AL, AL.: Apollo Lynge, oversætter. K.Th.: Kirsten Thisted: forskellige bidrag. BS, BS.: Birgitte Sonne BASENS SAMLINGER Basen omfatter følgende samlinger af fortællinger: Rinks samling af håndskrifter på Det kgl. Bibliotek + derfra trykte fortællinger og oversættelser. Rasmussens samlinger af håndskrifter på Det kgl. Bibliotek + derfra trykte fortællinger og oversættelser. Rasmussens samling af håndskrifter på Hundested Bibliotek + derfra trykte fortællinger og oversættelser. Gustav Holms samling af trykte, oversatte fortællinger + enkelte utrykte varianter William Thalbitzers samling af trykte, oversatte fortællinger (til engelsk), resumeret på dansk Erik Holtveds samling af trykte, oversatte fortællinger (til engelsk), resumeret på dansk Paul-Émile Victors samling af trykte, oversatte fortællinger (til fransk), resumeret på dansk Jens Rosings (fleste) trykte samlinger og oversættelser af fortællinger, hvoraf de fleste er oversættelser fra Otto Rosing Otto Sandgreens (fleste) samlinger af trykte fortællinger Hans Lynges samling af trykte fortællinger (enkelte kun på vestgrønlandsk) Mâliâraq Vebæks trykte samling af fortællinger. Martêraq Nielsens fortællinger, trykt i Avangnâmioq, mdtl. oversatte af Robert Petersen. Enkelte mindre, trykte samlinger som Lytzens og Gert Lyberths og De store Konger ved Jens Rosing. Poul Egedes oprindelsesmyter Rosing, Jens: Hvis vi vågner til havblik. Kbh Ingen tekster på grønlandsk Basen rummer ingen tekster på grønlandsk. Dem må man selv studere, dels på tryk dels i arkiverne. Størstedelen af de upublicerede håndskrifter findes dog også i fotokopi på Institut for Eskimologi, KU. De kan læses på biblioteket men ikke lånes hjem. Manglende tekstsamlinger Basen er ikke altdækkende, men der udbedres sandsynligvis løbende. Her følger en liste over de mest presserende mangler: 5

6 1. Registrerede Ca. 130 fortællinger blev først opdaget ved sidste gennemgang af arkiverne. De er registrerede i basen og har fået denne kommentar: Velegnet (el. måske egnet, el. uegnet) til opdatering. Hendriks fortællinger i Rinks samlinger er registrerede men kun resumérede uden forlæg i komplette oversættelser. De blev i 1996 udgivet på grønlandsk i 1972-retskrivning af Kirsten Thisted og Gâba Thorning. Det skyldes en kommunikationsbrist mellem Kirsten Thisted og undertegnede, at det blev for sent at få disse med i basen i dansk oversættelse. De præsenteres derfor med resuméer, der dels stammer fra Rinks egne, trykte oversættelser el. oversatte uddrag, og dels fra Kirsten Thisteds hånd. 2. Ikke registrerede Grønlandske og andre forfatteres litterære anvendelser af den mundtlige overlevering af grønlandske fortællinger. De ligger uden for denne bases regi. Thalbitzers upublicerede fortællinger fra Østgrønland (nedskrevet , en del med lydoptagelser). En stor samling på Det kgl. Bibliotek. Thalbitzers trykte fortegnelse: The Ammassalik Eskimo, Second Part. Meddr. Grl. XL, 1923: Arkivet på Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 Kbh. K. rummer adskillige mindre samlinger. På Dansk Folkemindesamling er arkiveret en række bånd med fortællinger fra Ammassalik, optaget af Jens Rosing i 1960'erne. Thisted, Kirsten: Grønlandske fortællere. Nulevende fortællekunst i Grønland. Materiale indsamlet af Karen Littauer. Kbh. Aschehoug Dansk Forlag, Sandgreen, Otto: Qivítoqarporôq. Nuuk, Ulloriaq, Inuutersuaq: Beretningen om Qillarsuaq og hans lange rejse fra Canada til Nordgrønland (Avanersuaq) i 1860erne. Det grønlandske Selskabs Skrifter XXVII, Trebitsch, Rudolf: Bei den Eskimos in Westgrönland. Berlin, Dietrich Riemer, 1910 (nogle få fortællinger) Fortællinger trykt siden 1861 i Atuagagdliutit, fra 1945: A/G, Autagagdliutit/Grønlandsposten. Fortællinger trykt fra i Avangnâmioq, (Nordgrønlands avis), udover de ovenfor nævnte af Martêraq Nielsen. Fortællinger i det kirkelige blad: Kalâleq, hvoraf mange dog er genoptryk. KNR: Kalaallit Nunaata Radioa, Grønlands Radio har talrige fortællinger og beretninger på bånd. Desværre er det forskrækkelig dyrt at få kopier. PROBLEMER der næppe kan afhjælpes - med mindre eventuelle specialister blander sig: 6

7 Sted- og personnavnes ortografi Mange af de ældste nedskrifter følger ingen autoriseret retskrivning. Alle nødvendige transskriptioner af person- og stednavne til nu-grønlandsk retskrivning er søgt klaret. Men problemet er uløseligt med de østgrønlandske. Østgrønlandsk har i nyere tid fået sin egen retskrivning, der følger dialektudtalen. Desuden optræder mange af stednavnene ikke på tilgængelige kort i nu-østgrønlandsk retskrivning. Endelig kan både person- og stednavne være uigenkendelige når de gået via personlige ortografier. Thalbitzer har sin egen og nåede ikke at blive hjemmevant med østgrønlandsk. Jens Rosing er relativt konsekvent i sin stavemåde, der afviger noget fra den nugældende, mens Victor er aldeles inkonsekvent i sin. Victor skriver, hvad han har hørt, og det kan lyde forskelligt fra en person til en anden. Vedrørende Victor har prof. em. Robert Petersen været en stor hjælp til identifikation og stavning af Victors fleste stednavne. Tidl. museumsleder Emil Rosing har klaret en del personnavne, men mange har han med beklagelse ikke kunnet gennemskue. Diakritiske tegn (, ^, ~) I ældre vestgrønlandsk retskrivning: Tilten ~ bruges over ekstra lang vokal, men den lader sig ikke anbringe over vokalerne i, og u, hvorfor en sådan lang vokal er angivet som iî og uû. Derimod kan õ og ã realiseres i basens skriftsystem. Regioner I Historie og Kommentar har jeg ofte foretrukket det neutrale "område" (fx Thule området) for at undgå alle overvejelser vedr. placeringen/den manglende placering i den administrative inddeling på fortælletidspunktet - eller i den periode fortællingens begivenheder menes at være foregået i. Vedr. andre problemer med steds- og retningsbetegnelser se: "Eksempler på fortolkningsmuligheder" )se pdf) under afsnittet: Demografi og flytninger. Handelsrejser og immigrationer. Oversættelser og resuméer, nutid og datid Oversættelserne til dansk er i datid; resuméer oftest i nutid, men ikke Holtved, Quppersimaan, og Victor, der er resumeret af hhv. Leise Johnsen og Mette Uldall, og BS. Indiskutable historiske fortællinger er som regel resumeret i nutid. Den manglende konsekvens skyldes de mange år arbejdet har været undervejs, og de mange "kokke om maden". Men at korrigere disse uregelmæssigheder er for tidkrævende. Flere gange er en fortælling blevet oversat, skønt den allerede var trykt i oversættelse. Det er en fejl, men ingen af nyoversættelserne er kasseret. Man får sjældne gange både et resumé af den trykte oversættelse og en nyoversættelse. Fortælling og beretning: I flere samlinger indgår en del beretninger, der er af ren historisk karakter, så som biografiske oplevelser og begivenheder, og enkelte beskrivelser af tidligere skikke. Mange af dem er med i basen, oftest fordi de rummer fortællernes egne tolkninger ud fra deres egen fortolkningsramme - i overensstemmelse med den traditionelle eller med tydelig nyorientering. Det gælder fx Marteeraqs fortællinger til Avangnâmioq, og ligeså Hans Lynges tilsvarende fortællinger fra samme Upernavik distrikt. Men alle eksisterende (nedskrevne, endsige båndede) 7

8 historiske beretninger er på ingen måde søgt dækket ind med basens udvalg, der heller ikke prætenderer at være repræsentativt på dette felt. TAKSIGELSER Basen har kun kunnet realiseres med økonomisk støtte. Den er med tak opnået fra KVUG: Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland SHF: Statens Humanistiske Forskningsråd. Og adskillige andre har ydet hver deres store indsats: Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg, Det kgl. Bibliotek Lektor em. Christian Berthelsen (de fleste oversættelser) Apollo Lynge, Nuuk. (oversættelser) Stud. mag. Signe Åsblom, Odense. (oversættelser) Lektor em. Grethe Lindenhann (enkelte oversættelser i resumé) Ph.d. lektor Kirsten Thisted (enkelte resuméer og oversættelser) Charlotte Aagaard, assistent Museumsleder, cand. Bo Albrechtsen, assistent (som studerende) cand.mag. Leise Johnsen, assistent (som studerende) cand.mag. Mette Uldall Jensen, assistent (som studerende) Desuden har jeg nydt gode råd fra Ph.d. Arnaq Grove, og Eks.lekt. Stig Bjørnum, og ikke mindst Prof. em. Robert Petersen, hvis mange år gamle oversættelser af Martêraq Nielsens fortællinger jeg også fik fri tilladelse til at bruge. 8

Inuitisk religion og mytologi. Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund.

Inuitisk religion og mytologi. Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund. Inuitisk religion og mytologi Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skabelsesmyterne og kosmologien 13 Tekst 1. De første mennesker.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001.

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. Forord Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. For første gang er journal- og arkivplanen udkommet elektronisk, så planen eksisterer både i

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Kommende EU-forordninger

Kommende EU-forordninger Kommende EU-forordninger Vejledning i, hvordan du foretager en avanceret søgning i EUR-Lex Kom godt i gang Gå til websitet EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da. På fanebladene vælger

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

Sprog i Norden. Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn. Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188

Sprog i Norden. Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn. Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188 Sprog i Norden Titel: Forfatter: Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn Carl Chr. Olsen Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Vejledning til indtastning af Mindeblade

Vejledning til indtastning af Mindeblade 1 Vejledning til indtastning af Mindeblade Mindebladene er standardiserede mindeskrifter over sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig, indsamlet af Vælgerforeningen for Nordslesvig. Mindebladene

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Nyt og noter. Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)

Nyt og noter. Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Nyt og noter Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Ved lov nr. 483 af 31. maj 2000 blev Danmarks Pædagogiske Universitet en kendsgerning. Ved 3. behandling den 26. maj var lovforslaget vedtaget med 59

Læs mere

INDHOLD. Forord 8. KAPITEL 1 At skrive en opgave 13

INDHOLD. Forord 8. KAPITEL 1 At skrive en opgave 13 INDHOLD Forord 8 KAPITEL 1 At skrive en opgave 13 1.1 Projekt eller opgave?...................... 15 1.2 Du har valgfrihed........................ 15 1.3 Hvad forventes der af en opgave?...............

Læs mere

Vejledning til indtastning.

Vejledning til indtastning. Vejledning til indtastning. Sidst opdateret i marts 2015 Indhold Vejledning til indtastning.... 1 Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje... 2 Tillæg til indtastningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Stednavne på NunaGIS

Stednavne på NunaGIS Stednavne på NunaGIS Lisathe Møller Kruse Specialkonsulent Oqaasileriffik Akademisk sekretær for Stednavnenævnet Sagsbehandler for stednavne Projektleder for projektet stednavne registrering Oqaasileriffik

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Biblioteksudvalgsmøde. Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet. Forum. Møde afholdt: 2. december Sted: Oddur Hansen. Referent:

Biblioteksudvalgsmøde. Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet. Forum. Møde afholdt: 2. december Sted: Oddur Hansen. Referent: S A X O - I N S T I T U T T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Biblioteksudvalgsmøde M Ø D E R E F E R A T 2. DECEMBER 2015 Forum Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet Møde afholdt: 2. december

Læs mere

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her:

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her: Se hvordan du søger Med denne søgefunktion kan du søge i arkivalier fra Dansk Vestindien på tværs af Rigsarkivets systemer: Arkivalier Online (scannede arkivalier), Rigsarkivets Indtastningsportal (afskrevne

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Afsluttende prøver i grønlandsk

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Indskrivning af tekst

Indskrivning af tekst Indskrivning af tekst Ved indskrivning af tekst er det meget vigtigt at skrive omløbende, dvs. at lade programmet selv skifte linje. Når et afsnit er slut, trykkes på Enter 2 gange, så der bliver en blank

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste)

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Henvisninger, fodnoter og litteraturlister er noget af det vigtigste i akademisk arbejde. Det fortæller din læser hvor du ved noget fra. Derfor skal det naturligvis

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Fritekst Herunder søges i den fulde tekst af hele Karnovs indhold (lovtekster, kommentarer, noter o.l.).

Fritekst Herunder søges i den fulde tekst af hele Karnovs indhold (lovtekster, kommentarer, noter o.l.). Vejledning til at navigere i modulet Karnov, Thomson Reuters Søgningstyper Der er flere søgeindgange til at finde love og regler i Karnov: fritekstsøgning, søgning på kaldenavn/populærtitel, søgning efter

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund 6. sept. 2012 Henrik Rye Møller Jeg vil omtale følgende punkter Studieteknisk råd: Kør ad to spor, når du

Læs mere

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 4 Internet Hjemmeopgave 4 Internet Kablede forbindelser og trådløse forbindelser. Både ude i verden og inde hos jer selv Internet Internetadresser

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Q-Variant i kasseterminalen

Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant findes her i en mere enkel udgave, der benyttes i kasseterminalen og i restaurantdelen for hurtigt at kunne finde frem til varer, der ikke har stregkode. Klik på i

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a.

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a. Søren Vadstrup Restaureringsarkitekt m.a.a. 1976 1987 Privat restaureringstegnestue Restaureringsprojekter i Danmark, Grønland og Island 1987 1989 Miljøministeriet, Planstyrelsens Bygningsrestaureringskontor

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

Sådan opdaterer du din museums-app

Sådan opdaterer du din museums-app Sådan opdaterer du din museums-app et www.danmarksmuseer.dk 1 Sådan opdaterer du din museums-app et www.danmarksmuseer.dk Udgivet af Nexus Kommunikation A/S Version 2.0, Oktober 2015 Tekst: Ebbe Kyrø og

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk. link til Mit KODA under Medlemmer. Så vises log onbillede Log på Mit KODA På Mit KODA kan du se

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR

OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR milik publishing INDHOLD Forord 4 Tupilak 5 Masker 9 Amuletter 13 Trommen 16 Angakkoq åndemane 19 Vinterhuset 22 Fedtstenslampen 25 Østgrønlandske vandbaljer 28

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere