Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!"

Transkript

1 Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni

2 Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser Film Kanalbutik...30 Pauseskærm Opsætning...36 Profiler...40 Kontaktinformation Fiberbredbånd TV Telefoni 02

3 Velkommen Kære kunde I denne brugervejledning finder du informationer om, hvordan du benytter TVportalens mange muligheder. Brugervejledningen gælder for både TV-bokse med og uden harddisk. Hvor funktionaliteten kun gælder for bestemte TV-bokse, vil dette være nævnt. Fiberbredbånd TV Telefoni 04

4 Waoo! fjernbetjening Waoo! fjernbetjeningen kan benyttes til at betjene både din TV-boks og dit TV. Ønsker du at bruge Waoo! fjernbetjening til dit TV, skal der ske programmering af Waoo! fjernbetjeningen først. Programmering af Waoo! fjernbetjeningen til TV og andre enheder For at kunne bruge Waoo! fjernbetjeningen sammen med dit TV, skal du programmere TV power-knappen. Du kan finde beskrivelsen af, hvordan du programmerer Waoo! fjernbetjeningen til forskellige TV i vejledningen Brugervejledning til Waoo! fjernbetjening, som du finder på vores hjemmeside waoo.dk/vejledninger. Waoo! fjernbetjeningen sender kun signal til ét apparat ad gangen, altså til TV eller TV-boks. For at vælge den enhed, som du vil fjernbetjene, skal du trykke kort på hhv. TV power-knappen eller STB-knappen. For betjening af din TV-boks, tryk på STB-knappen. Den valgte knap vil lyse hver gang, der trykkes på en gyldig knap se funktionsbeskrivelsen på knappen. Lyser knappen kun svagt kan det være tegn på, at batterierne i Waoo! fjernbetjeningen bør udskiftes. Waoo! fjernbetjening TV power-knap: Skifter til TVbetjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV. Symbol-knap: Ved søgefunktion finder du symboler her (fx?,!, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol. Mellemrumsknap: Ved søgefunktion finder du mellemrumsknappen her. Tilbage-knap: Går tilbage til forrige valg, side eller kanal. TV: Gå til TV. Film: Åbner Waoo! Bio eller den on Demand tjeneste du har været i indenfor de sidste 5 min. TV-Guide: Viser programguiden over de tilgængelige programmer. Lydstyrke: Justerer lydstyrken. REC-knap: REC-knappen benyttes til programoptagelse. Skip tilbage: Skip tilbage benyttes til at gå 5 min tilbage i en video-sekvens eller til at starte et TV-program forfra. Navigation: Navigationsknapperne benyttes til sideskift i TV-Guide. Video: Genvej til planlagte og gemte optagelser. Radio: Skift imellem Radio og TV. STB-knap: Sætter TV-boksen på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på standby-knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk. Numeriske knapper (0-9): For direkte adgang til kanaler. Ved flerecifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved SMS-indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken. Text: Åbner Tekst-TV. OK: OK benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen. Info: Viser information omkring det valgte program. Pile-knapper: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem og til at navigere i kanalmenuen. Kanaler: Viser eller lukker kanalliste. Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen. Mute: Slukker eller tænder for lyden. Kanalvalg: Skift til næste eller forrige kanal Video-knapper: Betjening af Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem. Skip frem: Skip frem benyttes til at gå 5 min frem i en videosekvens. Profil: Genvej til skift imellem profiler. Fiberbredbånd TV Telefoni 06

5 Hovedmenu Daglig betjening Al daglig betjening kan styres med de fire pile HØJRE, VENSTRE, OP og NED, knappen MENU, knappen OK og de fire farvede knapper RØD, GRØN, GUL og BLÅ på fjernbetjeningen. Du kan desuden få adgang til mange af funktionerne ved hjælp af genvejsknapper (se detaljer på side 7). Figur 1: Hovedmenuen i Waoo! s TV-portal Visning af hovedmenu: Tryk MENU. Hovedmenuen kommer til syne oven på TV-billedet (figur 1). Navigation i hovedmenu: Brug pilene HØJRE og VENSTRE. Det valgte menupunkt markeres med en orange ramme. Tryk OK for at vælge et menupunkt. Navigation i undermenuer: Brug pilene OP og NED. Tryk OK for at vælge et menupunkt. Valg af funktioner: Tryk OK, når du vil vælge funktioner inde i de forskellige menuer. Visning af hjælpemenu: Tryk på BLÅ knap ( ). Hjælpemenuen forklarer, hvilke funktioner der er knyttet til de farvede knapper i den pågældende undermenu (figur 2). Tryk igen på BLÅ knap ( ) for at lukke menuen. Luk hovedmenu: Tryk MENU. Figur 2: Hjælpemenuen for kanalliste Fiberbredbånd TV Telefoni 08

6 TV-portalens undermenuer TV Kanalliste TV-Guide Favoritter Trailerkanal Låste kanaler Tekst-TV Hør radio/se TV Film Waoo! Bio TV 2 FILM Trailerkanal Waoo! X Video Optagelser Kanalbutik Frit Valg Pakker Frit Valg Kanaler Opsætning TV & Lyd Profiler Betalings-pin Master-pin Systeminfo TV on demand DR NU Boomerang OD Cartoon OD Pauseskærm Ildsted Akvarium Fiberbredbånd TV Telefoni 10

7 TV Når du tænder TV-boksen, vil den automatisk starte op på den første kanal i kanallisten (eller på din favoritkanal ifølge din profil). Når TV-boksen tændes, vil du se 3 prikker i øverste venstre hjørne. De indikerer, at portalen er ved at starte op. Når prikkerne er væk, kan du begynde at bruge portalen. Skift kanal: Brug knapperne Ch+ og Ch- og knapperne 0-9. Når du skifter kanal, vil du se en informationsboks, som viser kanalnavn, det aktuelle program og næste program. Du kan altid få denne informationsboks frem ved tryk på OK. Du skifter mellem nuværende og sidst sete kanal med knappen Tilbage ( ). Figur 3: Aktuel kanalinformation ved kanalskift Figur 4: Kanallisten i smal udgave Kanallisten Kanallisten giver dig et overblik over, hvilke kanaler du kan se, og hvilke programmer der sendes på kanalerne nu. Den findes i en smal og en bred udgave (figur 4 og 5). I begge udgaver vises kanalens nummer i venstre side. I højre side finder du under kanalernes navne de programmer, der vises nu. Visning af Kanalliste: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Kanalliste. Alternativt kan du trykke på knappen Kanaler. Navigation i kanalliste: Brug pilene OP og NED for at vælge kanal. Skift kanal: Tryk på OK. Luk kanalliste: Tryk på Kanaler eller Tilbage ( ). Kanallisten lukker automatisk efter 10 sekunder. Farvede knapper: RØD knap: Skift mellem smal og bred udgave GRØN knap: Spring en side tilbage GUL knap: Spring en side frem BLÅ knap: Hjælpe menu Figur 5: Kanalliste i bred udgave Fiberbredbånd TV Telefoni 12

8 TV-Guide TV-Guiden giver dig et hurtigt og nemt overblik over de programmer, der vises på de forskellige kanaler. Den viser dig otte kanaler ad gangen. Den lodrette linje viser det nuværende tidspunkt. Visning af TV-Guide: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg TV-Guide (figur 6). Alternativ adgang: Tryk på knappen TV-Guide på din fjernbetjening. Navigation: Brug pilene OP og NED for at finde den ønskede kanal. Brug pilene HØJRE og VENSTRE for at se, hvilke programmer der sendes på kanalen. Én side frem ( ), én side tilbage ( ), én side op ( ), én side ned ( ). Vælg program: Vælg det program du ønsker at se. Tryk OK. Programinfo: Tryk INFO. Tryk INFO for at lukke infoboksen. Optag/Planlæg optagelse: Tryk på REC-knap ( ). Det er kun muligt at optage, hvis du har en TV-boks med harddisk. Farvede knapper: GRØN knap: Spring en dag tilbage GUL knap: Spring en dag frem BLÅ knap: Hjælpemenu RØD knap: Optag program/annuller optagelse Luk TV-Guide: Tryk på knappen TV eller knappen TV-Guide. Planlæg kanalskift: Vælg Planlæg kanalskift. Programmet markeres med en blå ramme. Bekræft eller fortryd kanalskifte ved påmindelse eller afvent automatisk kanalskifte. Planlæg påmindelse: Få en diskret påmindelse på skærmen, når det er tid til at skifte kanal. Vælg Planlæg påmindelse. Programmet markeres med en blå ramme. Tryk på GRØN knap ( ) for at skifte til programmet ved påmindelse. Søgning i TV-Guide Det er muligt at søge efter bestemte udsendelser i TV-Guiden. Du kan søge på alt det, der står i programomtalen. Figur 6: TV-Guiden Søgning: Vælg Mere i menuen TV-Guide. Vælg Søg. Indtast søgeord vha. knapperne 0-9 på fjernbetjeningen (se bogstaver ved 0-9). Når du har indtastet dit søgeord, skal du trykke på GRØN knap ( ) for at starte søgningen. Du kan se søgeresultatet i en liste. Udsendelserne er listet med dagens programmer først, dernæst morgendagens programmer osv. Påmindelser Du kan få en påmindelse, før et program starter på en anden kanal. Visning af hjælpemenu: Tryk på BLÅ knap ( ) når du står på det ønskede program. Fiberbredbånd TV Telefoni 14

9 Favoritter Kanallisten er som udgangspunkt opbygget i den rækkefølge, som Waoo! har defineret. Du kan dog opbygge en favoritliste, som efterfølgende vil være knyttet til din profil (se side 40: Profiler). Visning af Favoritter: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Favoritter. Vælg Favoritlister: Brug pil NED og tryk OK på Favoritter. Aktiv liste: viser, hvilken liste, der er valgt (figur 7). Alle kanaler: viser alle tilgængelige kanaler (figur 7). Favoritter: viser dine valgte favoritkanaler (figur 8). Oprettelse af favoritliste: Vælg Favoritter i Aktiv liste. Vælg kanaler på listen Alle kanaler (figur 9) og tryk OK for at vælge. Ændring af rækkefølge i favoritliste: Vælg kanal i listen Favoritter. Tryk pil OP eller NED for at placere kanalen på det ønskede sted (figur 9). Sletning af kanal: Tryk på RØD knap ( ). Hvis du ønsker flere favoritlister, skal du oprette en ny profil (se side 40: Profiler) og derefter en ny favoritliste. Figur 8: Oprettelse af en favoritliste Hvis du har valgt en favoritliste, kan du kun se de kanaler, der ligger i denne liste, indtil du igen vælger Alle kanaler. Figur 9: Flytning af kanal i favoritlisten Figur 7: Aktiv liste og Alle kanaler Låste kanaler Hvis du har nogle kanaler, som du gerne vil have spærret, så fx dine børn ikke kan se dem, kan du låse kanalerne. Dertil skal du benytte en master-pinkode for at kunne se kanalerne. Aktivering af Låste kanaler: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg Åbn system og indtast master-pinkode (figur 10) Aktivering af lås på kanaler: Vælg TV i hovedmenuen og vælg herunder Låste Fiberbredbånd TV Telefoni 16

10 kanaler. Her kan du angive hvilke kanaler, som du ønsker at låse (figur 11). Systemet låses automatisk efter 15 minutter (default). Alternativt vælges Opsætning i Hovedmenuen og Lås system. Deaktivering af lås på kanaler: Vælg kanalen, der skal låses op, og tryk OK. (Når du skifter til en låst kanal, vil du se kanalinfobjælken med angivelse af, at kanalen er låst) (figur 12). Lås kanal op: Vælg kanalen, der skal låses op, indtast master-pinkode og tryk OK. Kanalen låses igen, når du skifter til en anden kanal. Figur 12: Programinfo for en låst kanal Tekst-TV På Waoo! s TV-portal har du også adgang til Tekst-TV som du kender det fra dit analoge TV. Du kan altså finde programoversigter og -omtaler, som du plejer. Visning af Tekst-TV: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Tekst-TV. Du kan også trykke TEXT på fjernbetjeningen. Luk Tekst-TV: Tryk på knappen TV. Figur 10: Login for låsning af kanaler Radio Du kan også høre radio via dit TV. Hør radioprogrammer: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Hør radio. Skift tilbage til TV-programmer: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Se TV. Alternativ adgang: Tryk RADIO på fjernbetjeningen. Luk radio: Tryk RADIO på din fjernbetjening. Radio-Guide Radio-Guiden giver dig et hurtigt overblik over de programmer, der sendes de næste to timer. Den viser dig otte kanaler ad gangen. Visning af Radio-Guide: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg TV-Guide (figur 6). Navigation: Brug pilene OP og NED for at finde den ønskede kanal. Brug pilene HØJRE og VENSTRE for at se, hvilke programmer der sendes på kanalen.én side frem ( ), én side tilbage ( ), én side op ( ), én side ned ( ). Programinfo: Tryk INFO. Tryk INFO igen for at lukke infoboksen. Farvede knapper: GRØN knap: Spring en dag tilbage GUL knap: Spring en dag frem BLÅ knap: Hjælpemenu RØD knap: Optag program Figur 11: Oversigt over låste kanaler Luk Radio-Guide: Tryk på knappen TV eller knappen TV-Guide. Fiberbredbånd TV Telefoni 18

11 Programinformation Hvis du vil vide mere om, det program du ser, har markeret i TV-guiden, eller i dine optagelser, kan du få vist information om programmet. For programnavn, start- og sluttidspunkt samt næste program tryk OK (figur 13). For yderligere information: Tryk INFO på fjernbetjeningen for at få programinformationen. Tryk INFO eller TV for at fjerne programinformationen. Optagelse af program: Vælg Mere og derefter Optag. Bemærk, gælder kun TV-boks med harddisk. Aktivering af Pause: Tryk PLAY/PAUSE på fjernbetjeningen (figur 17). Afspil pauset program: Tryk PLAY/PAUSE igen. Programmet fortsætter blot tidsforskudt (figur 18) Afbryd Pause: Tryk STOP på fjernbetjeningen. Pause afbrydes, såfremt der skiftes kanal. Figur 17: Pausetilstand Figur 13: Aktuel programinformation Tidsangivelsen til venstre (orange) angiver hvor mange minutter inde i programmet at pause er aktiveret. Tidsangivelsen til højre viser hvor mange minutter tidsforskydningen er i forhold til live-visningen af programmet. Under pause vises desuden nedtælling af hvor længe det er muligt at lade programmet forblive pauset. Den tidsmæssige begrænsning skyldes rettighedsmæssige forhold. Ved udløb af den maksimale pausetid, påbegyndes visning af programmet fra det tidspunkt hvor pause blev aktiveret. Mens Pause er i gang, kan du fortsat åbne TV-Guiden, men du kan ikke skifte til en anden kanal uden at Pause afbrydes. Du vil blive advaret, hvis du skifter program, mens du har Pause i gang. Figur 14: Aktuel programinformation udvidet Pause Med en TV-boks uden harddisk har du mulighed for at pause programmer markeret med Figur 18: Tidsforskudt visning af program Figur 15: Pause symbol TV-bokse med harddisk kan pause alle programmer uanset ovenstående begrænsninger. Desuden kan pause ske så længe der er ledig plads på TV-boksens harddisk. Figur 16: Program som kan pauses Fiberbredbånd TV Telefoni 20

12 Start Forfra Med Waoo! s TV-portal har du mulighed for at starte visse programmer forfra. I det tidsrum, som programmet er programsat til, er det muligt at starte programmet forfra. Aktivering af Start Forfra: Tryk pil VENSTRE. Programmet fortsætter blot tidsforskudt og forfra (figur 19). Afbryd Start Forfra: Tryk på STOP ( ). Du kan kun starte programmer markeret med start forfra. Det er af rettighedsmæssige årsager ikke muligt at se alle programmer på alle kanaler forfra, herunder sportsudsendelser. Du kan ikke spole eller pause, så længe programmet vises med Start Forfra. Figur 19: Symbol for at et TV-program kan startes forfra Optagelser Optagefunktion Med TV-boksen med harddisk har du også mulighed for at optage et TV-program og se det på et senere tidspunkt. Du kan se et andet program, mens du optager. Du kan optage op til timers TV afhængig af kvaliteten. HD fylder mere end almindelig digital kvalitet (SD). Planlæg programoptagelse Du kan planlægge dine programoptagelser, så du kan optage programmer uden at være til stede, når de vises. Planlægning af programoptagelser sker via TV-Guide (se side 14), hvilket betyder, at du kan planlægge optagelser op til 14 dage frem i tiden. Som alternativ kan du også planlægge en optagelse fra menuen Planlagte optagelser. Du skal blot bruge kanalnr. og tidspunkt for programmet. Optagelse af program fra TV-Guide: Markér det program, du ønsker at optage. Tryk på REC-knappen ( ). Optagelse af igangværende program: Tryk på REC-knappen ( ). Vælg tidsramme i infoboksen. Stop optagelse af igangværende program: Tryk på STOP ( ), når programmet vises. Du kan kun optage ét program på et givent tidspunkt. Hvis du planlægger to programoptagelser på samme tid, vil du blive bedt om at slette én af de planlagte optagelser. Når du optager et program, lægges der automatisk 5 min. til optagetiden, så du er sikker på at få slutningen med. Har du valgt at optage to på hinanden følgende programmer, lægges der kun 5 min. ekstra til den sidste optagelse. Fiberbredbånd TV Telefoni 22

13 Planlagte optagelser Planlagte optagelser giver et overblik over alle de optagelser, som du har planlagt. Visning af igangværende og planlagte optagelser: Vælg Optagelser under Video i hovedmenuen. Vælg Planlagte optagelser. En igangværende optagelse vises med en blinkende rød knap i listen over optagelser. Alternativ adgang: Tryk på knappen Video på fjernbetjeningen. Manuel optagelse: Tryk på GRØN knap ( ). Indtast kanal, tidspunkt og programtitel. Tryk OK (figur 20 og 21). Slet igangværende eller planlagt optagelse: Tryk på RØD knap ( ). Vælg Slet optagelse. Stop igangværende optagelse: Vælg TV-visning af programmet. Tryk på knappen STOP ( ). Vælg Stop igangværende optagelse. Figur 21: Planlæg Manuel optagelse Du kan ændre i start og sluttidspunktet for en planlagt optagelse. Vælg Planlagte optagelser, og vælg den optagelse, du ønsker at ændre. Tryk på BLÅ knap ( ) og tilføj nyt start og/eller sluttidspunkt (figur 22) Figur 20: Planlagte optagelser Figur 22: Ændring af planlagt optagelse Fiberbredbånd TV Telefoni 24

14 Gemte optagelser Dine gemte optagelser bliver vist i en tabel, hvor du til venstre finder kategorierne fra TV-Guiden og til højre de optagede programmer (figur 23). Visning af gemte eller igangværende optagelser: Vælg Optagelser under Video i hovedmenuen. Vælg TV- optagelser. Alternativ adgang: Ved tryk på knappen Video på fjernbetjeningen, kommer du til menuen Optagelser. Sortering af gemte optagelser: Du kan sortere dine gemte optagelser alfabetisk eller efter dato. Tryk på BLÅ knap ( ) og vælg sorteringsmetode. Afspil optagelse: Brug pilene OP, NED, HØJRE og VENSTRE for at vælge programoptagelse. Stop afspilning: Tryk på knappen STOP ( ). Film Leje af Film Med Waoo! s TV-portal kan du leje film direkte fra din sofa døgnet rundt. Det er nemt! Og filmene afleverer endda sig selv automatisk når lejetiden på 48 timer udløber. Du finder filmene i videobutikkerne Waoo! Bio og Waoo! X. Hver af de to videobutikker er bygget op, så du til venstre finder forskellige genrer og til højre omslagene for filmene i den valgte genre (figur 24). Funktionerne i videobutikkerne er de samme. Waoo! X indeholder erotiske film og er derfor beskyttet med en master-pinkode. Koden skal indtastes, før du kan se, hvilke film der er tilgængelige i butikken. Figur 23: Gemte optagelser Filmleje Vis filmbutikkerne: Tryk på knappen Film på fjernbetjeningen eller vælg Film i hovedmenuen. Vælg Waoo! Bio eller Waoo! X. Navigation i kategorier: Brug pilene OP og NED til at bevæge dig rundt i kategorierne. Vælg en kategori (og evt. underkategori). Navigation i film: Brug pil HØJRE for at flytte markeringen over til omslagene (figur 24). Brug pil OP, NED, HØJRE og VENSTRE for at vælge film. Den valgte film markeres med en orange ramme. Når du har valgt en film, får du en informationsside frem i højre side af skærmen (figur 25). Lej film: Vælg Lej Film. Indtast pinkode og tryk OK. Filmen starter umiddelbart efter. Ønsker du ikke at leje filmen, tryk på RØD knap ( ). Tilbage til TV-visning: Tryk på TV. Når du afspiller filmen, kan du bruge videofunktionerne på din fjernbetjening PLAY/PAUSE ( ), SPOL FREM ( ), SPOL TILBAGE ( ), STOP ( ), SKIP FREM ( ) og SKIP TILBAGE ( ). Ved valg af vilkårligt tidspunkt trykkes et tal efterfulgt af OK. Fiberbredbånd TV Telefoni 26

15 Ved indtastningen af din pinkode accepterer du købet af filmen. Eftersom filmen starter straks efter indtastning af pinkoden, giver du hermed afkald på din 14 dages fortrydelsesret for køb af den specifikke film. Mine Film Du har adgang til at se eller gense lejede film i 48 timer. De film, du har til rådighed, kan du finde i de forskellige videobutikkers menuer under menupunktet Mine Film. Her står også, hvornår filmlejen udløber, så du kan se, hvor lang tid der er tilbage af lejeperioden. Leje historik Under menupunktet Leje historik, kan du få et overblik over, hvornår du har lejet hvilke film. For at få adgang til din leje historik, skal du benytte din master-pinkode. De lejede film vil være vist med leje-tidspunkt, titel og pris. Ligeledes vil der være vist, hvilke film der er til rådighed for visning i lighed med menuen Mine Film. Figur 24: Valg af film i Waoo! Bio Figur 25: Detaljer om en valgt film Søgning i videobutikkerne Det er muligt at søge efter bestemte film i videobutikkerne. Vælg Søg i menuen i den valgte videobutik. Du kan søge på filmtitel, skuespiller, instruktør eller en kombination af alle tre ting. Indtast søgeord vha. knapperne 0-9 på fjernbetjeningen (se bogstaver ved 0-9). Når du har indtastet dit søgeord, skal du trykke på GRØN knap ( ) for at starte søgningen. Du kan se søgeresultatet i en liste. Bogmærker Hvis du gerne vil vende tilbage til et bestemt sted i filmen på et senere tidspunkt, har du mulighed for at indsætte et bogmærke i filmen. Indsæt bogmærke: Tryk på GRØN knap ( ). Fjern et bogmærke: Tryk på RØD knap ( ), når du står ved bogmærket. Spol til næste eller forrige bogmærke: Tryk på pil HØJRE eller pil VENSTRE. Trailerkanal Waoo! s trailerkanal er en kanal, der viser trailere fra nogle af de nyeste film i Waoo! Bio. Visning af Trailerkanal: Vælg Film i hovedmenuen. Vælg Trailerkanal. Næste eller forrige trailer: Vælg Næste trailer eller Forrige trailer. Lej film: Vælg Lej Film. Du vil nu få detaljer om filmen og mulighed for at leje filmen. Pinkode skal indtastes før filmen kan lejes. Stop visning af Trailerkanal: Tryk på TV. Når du afspiller trailere via Trailerkanal, kan du kun bruge PLAY/PAUSE ( fjernbetjening. ) på din Fiberbredbånd TV Telefoni 28

16 Kanalbutik Bestilling af Frit Valg Pakker Gå til menupunktet og aktivér Frit Valg Pakker Kanalbutik På Waoo! TV-portalen kan du som Waoo! TV-kunde købe Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker og få dem leveret med det samme. Det kræver kun få tryk på din fjernbetjening, og så har du dine nye TV-kanaler og på skærmen med det samme. Inden du går i gang, skal du have din pinkode klar, da du skal bruge den til at bekræfte din bestilling. Du finder Kanalbutik i hovedmenuen. Figur 27: Bestilling af Frit Valg Pakker I venstre side kan du se alle de Frit Valg Pakker, du kan vælge imellem, og som du kan få leveret med det samme. Til højre kan du se hvilke TV-kanaler, pakken indeholder. Ønsker du at læse mere om pakken tryk på GUL knap ( ). Du lukker Info ved at trykke på GUL knap ( ) igen. Figur 26: Kanalbutik I Kanalbutikken har du to valgmuligheder: Du kan vælge at bestille Frit Valg Pakker Du kan vælge at bestille eller afbestille dine Frit Valg Kanaler Ingen bestillingsgebyrer. Frit Valg Pakker er temabaserede pakker bestående af flere TV-kanaler og evt. TV-arkiver (on demand). Frit Valg Kanaler er enkeltstående kanaler som du kan bestille enkeltvis. Det er kun dine Frit Valg Kanaler, som du selv kan afbestille via Kanalbutikken. Ønsker du at afbestille en Frit Valg Pakke, skal du kontakte dit lokale energiselskab. Se side 43 for kontaktinformation. Fiberbredbånd TV Telefoni 30

17 Når du har fundet den Frit Valg Pakke, du ønsker at bestille, trykker du på OK og på GRØN knap ( ) for at komme videre til din Indkøbskurv. Bestilling af Frit Valg Kanaler Under Frit Valg TV har du i venstre side alle de Frit Valg Kanaler, som du kan vælge imellem. Til højre har du dine valgte Frit Valg Kanaler. Figur 28: Indkøbskurven i Kanalbutikken Indkøbskurven (figur 28) viser dit valg af Frit Valg Pakker, og hvad pakkerne vil koste pr. måned. Nederst kan du se det beløb, som du skal betale hver måned Samlet pr. md.. Tryk på RØD knap ( ) for at komme videre. For at acceptere Waoo! s vilkår og betingelser skal du trykke på OK og på RØD knap ( ) for at bekræfte. Herefter skal du indtaste din pinkode og tryk på OK for køb. Du kan nu se dine nye Frit Valg Pakker med det samme. Tryk på OK for at komme tilbage til TV. De TV-kanaler, der er i den valgte Frit Valg Pakke, vil automatisk blive tilføjet din favoritliste. Figur 29: Bestilling af Frit Valg Kanaler Vil du vide mere om den enkelte TV-kanal, så tryk på GUL knap ( ) for mere Info og på OK, hvis du vil vælge kanalen til din Indkøbskurv. Du kan sagtens vælge kanaler til og fra flere gange, inden du bestiller. Det totale beløb for dine Frit Valg Kanaler står nederst på skærmen. Når du har valgt de Frit Valg Kanaler, som du vil bestille, så tryk på GRØN knap ( ) for at gå til din Indkøbskurv. Fiberbredbånd TV Telefoni 32

18 som låst (vis hængelås). Figur 31: Frit Valg Kanaler under bindingsperiode Figur 30: Indkøbskurven i Kanalbutikken Nederst kan du se det beløb, som du skal betale hver måned Samlet pr. md.. Tryk på RØD knap ( ) for at gå til bestillingen. For at acceptere Waoo! s vilkår og betingelser skal du trykke på OK og tryk på RØD knap ( ) for at bekræfte. Herefter skal du indtaste din pinkode og tryk herefter på OK for køb. Du kan nu se dine nye Frit Valg Kanaler med det samme. Tryk på OK for at komme tilbage til TV. De Frit Valg Kanaler du har valgt, vil automatisk blive tilføjet din favoritliste. Pauseskærm Pauseskærme Pauseskærmen giver dig mulighed for at have en filmsekvens kørende med en pejs, et akvarium ell er andet for hyggens skyld. Start pauseskærm: Vælg Pauseskærm i hovedmenuen. Brug pil OP og NED for at vælge den pauseskærm, du ønsker og tryk herefter på OK. Stop pauseskærm: Tryk på knappen STOP ( ). Afbestilling af Frit Valg Kanaler Du kan selv afbestille Frit Valg Kanaler i Kanalbutikken, blot du har haft dem i min. 30 dage. Har du ikke haft kanalen i 30 dage, vil den fremstå som låst ( ). Ved afbestilling mister du kanalen med det samme. Du betaler naturligvis kun for kanalen for den periode som du har haft adgang til kanalen. Eksempler på Pauseskærm Fiberbredbånd TV Telefoni 34

19 Opsætning Du har mulighed for at ændre indstillingerne for billede, lyd, undertekster og pinkode. Opsætningsmulighederne i Waoo! s TV-portal er et supplement til de opsætningsmuligheder, du har på dit TV. Du skal derfor regne med, at du også skal ændre opsætningerne på dit TV. Billedformat følger TV-boksen. Billedformat Du tilpasser billedformatet til dit TV i menuen TV-skærm og beskæring. Visning af TV-skærm og beskæring: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg TV-skærm og beskæring (figur 32). Min TV-skærm: 4:3 standardformat: anvendes til traditionelle TV (billedrørs-tv og nogle LCD TV). 16:9 bredformat: anvendes til widescreen TV. Beskæring af udsendelse: 4:3 TV: Du kan beskære en 16:9-udsendelse til Strakt billede, Sorte bjælker eller Forstørret. Vælg beskæring. Anbefaling: Vælg Sorte bjælker. 16:9 TV: Du kan beskære en 4:3-udsendelse til Strakt billede, Sorte stolper eller Forstørret. Vælg beskæring. Anbefaling: Vælg Sorte stolper. Figur 32: Indstilling af TV-skærm og beskæring Lydformat Du tilpasser lydformatet til dit TV og et evt. stereoanlæg eller surround-anlæg i menuen Lydsignal. Visning af Lydsignal: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg Lydsignal (figur 33). Skift mellem analog og digital lyd: Vælg Stereo eller Digital AC3. Stereo: Analog/digital lyd: Afhænger af, hvilket lydspor kanalen udsender. Digital AC3: Vælges, hvis du fx har et surround-anlæg tilsluttet. Lydformat følger TV-boksen. Du kan med fordel kontrollere formatopsætningen for at opnå det maksimale portalbillede til netop dit TV. Hvis du fx har et TV, som automatisk skifter mellem 16:9 og 4:3, kan du opleve at få et billede i fejlformat, hvis den valgte kanal sender i 16:9-format. Prøv at ændre opsætningen på dit TV fra automatisk skift til fast 16:9 eller 4:3. Figur 33: Indstilling af lyd Fiberbredbånd TV Telefoni 36

20 Undertekster og lydspor Ved nogle udsendelser og film kan du vælge, om du vil have danske, engelske eller ingen undertekster samt dansk eller engelsk lydspor. Du tilpasser visningen af undertekster og indstiller lydspor i menuen Undertekster og lydspor. Visning af Undertekster og lydspor: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg Undertekster og lydspor (figur 34). Vælg sprog og/eller lydspor. Ikke alle kanaler understøtter indstilling af undertekster og skift mellem lydspor. Desuden skal dit TV evt. indstilles. Se i brugervejledningen til dit TV. Undertekster og lydspor følger den aktuelle profil. Figur 35: Indstilling af menusprog Info timeout Du kan ændre den tid som kanal-infoboksen vises på skærmen ved at vælge et kortere eller længere tidsinterval. Info timeout: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd og vælg Info timeout. Figur 34: Indstilling af undertekster og lydspor Menusprog Du kan vælge, om du vil have vist menuen i Waoo! s TV-portal på dansk eller engelsk. Du tilpasser sproget i menuen Menusprog. Visning af Menusprog: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg Menusprog (figur 36). Vælg sprog. Optagelser Du kan ændre i de generelle start- og sluttidspunkter for planlagte optagelser. Dette slår ikke igennem på allerede planlagte optagelser. Du tilpasser optagelserne i menuen Opsætning. Tillægstid til optagelser: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg Optagelser og vælg Tillægstid til optagelser (figur 36). Tilføj tid før starttidspunkt: Tryk OK og vælg med HØJRE og VENSTRE pil. Tilføj tid efter sluttidspunkt: Tryk OK og vælg med HØJRE og VENSTRE pil. Menusprog følger den aktuelle profil. Figur 36: Indstilling af tillægstid til optagelser Fiberbredbånd TV Telefoni 38

21 Profiler I Waoo! s TV-portal har du mulighed for at tilpasse betjeningen af menuerne til dine personlige behov. Du tilpasser betjeningen i menuen Profiler. Visning af Profiler: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg Profiler (figur 38). Du kan også trykke på knappen Profil på fjernbetjeningen. Farvede knapper: GRØN knap: Opret profil GUL knap: Kopier profil RØD knap: Slet profil Når du har oprettet en ny profil, kan du ændre indstillingerne for denne fx lyd- eller billedformat, menusprog eller favoritkanaler. Aktivér profil: Vælg profil. Omdøb profil: Tryk på knappen Profil og vælg Omdøb profil (figur 37). Indtast navn vha. knapperne 0-9 på fjernbetjeningen (figur 38) (se bogstaver ved 0-9) eller brug et tastatur (ekstra udstyr). Du kan ikke slette den aktive profil. Du kan ikke slette en profil, der er i brug på en anden TV-boks i hjemmet. Figur 38: Håndtering af profiler Betalings-pinkode Pinkoden er den kode, du benytter ved leje af fx film i Waoo! s videobutikker. Du kan altid ændre din pinkode. Visning af Betalings-PIN: Vælg Opsætning i hovedmenuen og vælg Betalings- PIN. Ændring af pinkode: Indtast master-pinkode i master-pinkode. Indtast ny pinkode i Ny betalings-pinkode (figur 39). Din betalings-pinkode modtog du, da du tegnede TV-abonnementet. Har du ændret din betalings-pinkode skal du bruge denne. Har du glemt koden, kan du kontakte dit lokale energiselskab kundecenter, som efterfølgende fremsender en ny kode. Figur 39: Ændring af betalings-pinkode. Figur 37: Oprettelse af profiler Fiberbredbånd TV Telefoni 40

22 Master-pinkode Master-pinkoden er den kode, du benytter til ændring af pinkode og ved leje af fx erotiske film i Waoo! s TV-portal. Du kan altid ændre din master-pinkode. Visning af master-pinkode: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg masterpinkode. Ændring af master-pinkode: Indtast master-pinkode i Nuværende masterpinkode. Indtast ny master-pinkode i Ny master-pinkode (figur 40). Din master-pinkode modtog du, da du tegnede TV-abonnementet. Har du glemt koden, kan du kontakte dit lokale energiselskab, som efterfølgende fremsender en ny kode. Figur 40: Ændring af master-pinkode Kontaktinformation Du kan kontakte dit lokale energiselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit TV-abonnement. Kontakt NEF Fonden Tlf Energi Fyn Tlf Sydfyns Elforsyning Tlf Bredbånd Nord Tlf Verdo Tlf TREFOR Tlf EnergiMidt Tlf Aura Energi Tlf NRGi Fibernet Tlf SEAS-NVE Tlf Systeminfo I menuen Systeminfo finder du information omkring din TV-boks o.a., som kan være relevant, hvis du skal i kontakt med dit lokale energiselskabs kundecenter ved fejl. Web Visning af Systeminfo: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg Systeminfo Vigtigste informationer: De vigtigste informationer finder du under Set-top boks. Her finder du informationer omkring din TV-boks, fx type, softwareversion, MAC-adresse og serienummer. Fiberbredbånd TV Telefoni 42

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere