GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Elektriske omrørere Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Generelle bemærkninger 2 3. Kvalifikation og uddannelse af personale 2 4. Sikkerhed Sikkerhedsbevidst arbejde Sikkerhedsinstrukser til den driftsansvarlige virksomhed og operatøren Sikkerhedsanvisinger ved installationsog vedligeholdelsesarbejde Uautoriserede ændringer og ikke- tilladte reservedele 3 5. Transport og opbevaring Udpakning Opbevaring 3 6. Anvendelse Ikke-korrekt drift 4 7. Produktoversigt Generel beskrivelse Samlet doseringstankstation Typenøgle 5 8. Tekniske data Driftsbetingelser Motordata Mål Vægt Monteringssæt (skruer og skiver) 8 9. Montering Installation Generelle bemærkninger Forberedelser før installation Indbygningsmål Mekanisk installation Elektrisk installation Idriftsætning, Drift Vedligeholdelse Rengøring Bortskaffelse Symboler brugt i dette dokument Bemærk Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 2. Generelle bemærkninger Denne monterings- og driftsinstruktion indeholder alle oplysninger som er nødvendige for idriftsætning og betjening af de nedenfor beskrevne elektriske omrørere. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis der opstår problemer som ikke er beskrevet udførligt i denne instruktion, kontakt da venligst nærmeste Grundfos-selskab. 3. Kvalifikation og uddannelse af personale Det personale som er ansvarligt for installation, drift og service, skal være tilstrækkeligt kvalificeret til disse opgaver. Ansvarsområder, beslutningsniveauer og tilsyn med personalet skal være nøje fastlagt af den driftsansvarlige virksomhed. Om nødvendigt skal personalet uddannes på behørig vis. Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. 2

3 4. Sikkerhed Denne monterings- og driftsinstruktion indeholder generelle anvisninger som skal overholdes under installation, drift og vedligeholdelse af den elektriske omrører. Den skal derfor læses af installatøren og den driftsansvarlige før installation og idriftsætning og skal til enhver tid være tilgængelig på installationsstedet. 4.1 Sikkerhedsbevidst arbejde Sikkerhedsanvisningerne i denne instruktion skal overholdes på linje med de lovbestemte retninglinjer for sundhed og sikkerhed og de drifts- og sikkerhedsanvisinger som er udstedt af den driftsansvarlige virksomhed. Risici hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det have alvorlige konsekvenser for personalet, miljøet og produktet, og det kan føre til at man mister muligheden for at rejse erstatningskrav. Der kan bl.a. være tale om følgende risici: Personskade forårsaget af elektrisk, mekanisk og kemisk påvirkning. Skade på miljøet og personskade på grund af udsivning af skadelige stoffer. Svigt i vigtige funktioner i anlægget. 4.3 Sikkerhedsanvisinger ved installationsog vedligeholdelsesarbejde Den elektriske omrører skal altid være slukket når der udføres arbejde på den. Alt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr skal reaktiveres straks arbejdet er afsluttet. Installation, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af autoriseret og kvalificeret personel. Undgå at åbne den elektriske omrører. Ved håndtering af farlige medier skal de relevante sikkerhedsanvisninger overholdes. Brug beskyttelsesdragt (handsker og briller) hvis det er påkrævet. 4.4 Uautoriserede ændringer og ikketilladte reservedele Ændringer af den elektriske omrører må kun foretages efter forudgående tilsagn fra producenten. Det er forsvarligt at bruge originale reservedele og tilbehør der er godkendt af fabrikanten. Dansk (DK) 4.2 Sikkerhedsinstrukser til den driftsansvarlige virksomhed og operatøren Risici forårsaget af elektricitet skal forebygges (yderligere oplysninger findes i de relevante forskrifter). Fare - roterende dele! Den elektriske omrører må kun tændes når den er installeret i en egnet tank. Motorens overflade kan være så varm at den kan forårsage forbrændinger. Sørg for beskyttelse mod uforvarende kontakt med varme overflader. Brug beskyttelsesdragt hvor det er påkrævet. Den elektriske omrører må ikke køre tør. 5. Transport og opbevaring Undlad at kaste eller tabe den elektriske omrører. Beskyt aksel og propel mod stød, slag og vrid. Undgå at bære eller transportere den elektriske omrører i aksel eller propel. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. 5.1 Udpakning Pak den elektriske omrører ud umiddelbart efter modtagelsen, og kontrollér den for synlige transportskader. Gem emballagen til brug ved senere opbevaring eller returnering, eller bortskaf emballagen i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Installér den elektriske omrører så hurtigt som muligt efter udpakningen. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. 5.2 Opbevaring Den elektriske omrører skal opbevares tørt og køligt. Min./maks. lagertemperatur: -20 C til +50 C 3

4 Dansk (DK) 6. Anvendelse Elektriske omrørere fra Grundfos er monteret på en egnet tank og beregnet til blanding og opløsning af flydende, ikke-slidende, ikke-brændbare og ikke-eksplosive medier, som beskrevet i denne instruktion. Ingen andre anvendelser er godkendt eller tilladt. Grundfos er ikke ansvarlig for skader der opstår som følge af forkert brug. 7.2 Samlet doseringstankstation Ikke-korrekt drift Produktets driftssikkerhed kan kun garanteres hvis det anvendes som beskrevet i afsnit 6. Anvendelse. De grænseværdier der er angivet i afsnit 8. Tekniske data, må ikke overskrides Produktoversigt 7.1 Generel beskrivelse Elektriske omrørere sikrer konstant omrøring af mediet i doseringstanken. Omrørere kører med 1500 omdr./min. ved en netfrekvens på 50 Hz, og de er egnede til medier med lav eller mellem-viskositet. Der fås følgende udgaver: Seks aksellængder, egnede til cylindriske 60-liters til 1000-liters Grundfos PE-tanke Tre propelstørrelser 1-fasede eller 3-fasede motorer med tre effektstørrelser Aksel i rustfrit stål med PP-propel som standard PP-belagt aksel i rustfrit stål med PP-propel PP-belagt aksel i rustfrit stål med PPtætningsflange og PP-propel Fig. 1 TM Samlet doseringstankstation (eksempel) Pos. Beskrivelse 1 Doseringspumpe 2 Doseringstank 3 Elektrisk omrører 4 Sugelanse 5 Niveau hvor elektrisk omrører bliver afbrudt 4 5 4

5 7.3 Typenøgle Eksempel: El.stirrer f.60l tank, SS G / X, Produktnavn El.stirrer Elektrisk omrører Beregnet til cylindrisk Grundfos-tank f.60l tank til 60-liters tank f.100l tank til 100-liters tank f.200l tank til 200-liters tank f.300l tank til 300-liters tank f.500l tank til 500-liters tank f.1000l tank til 1000-liters tank Dansk (DK) Akselmateriale (propelmateriale: PP GF) SS rustfrit stål PP rustfrit stål, PP-belagt PP-S rustfrit stål, PP-belagt, med tætningsflange Motorvariant G 1-faset E 3-faset Udgave med kabel og stik X Uden kabel og stik Neddypningsdybde (SS/PP/PP-S) /452/437 mm /693/678 mm /700/685 mm /952/937 mm /1102/1087 mm /1152/1137 mm Propeldiameter mm mm mm 5

6 Dansk (DK) 8. Tekniske data 8.1 Driftsbetingelser Min./maks. omgivelsestemperatur: 0 C til +40 C Min./maks. medietemperatur: -10 C til +45 C Doseringsmediet skal være flydende. Maks. relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende): 70 % ved 40 C, 90 % ved 35 C Maks. højde over havoverfladen: 1000 m Maks. viskositet: 100 mpas ved 90 W, 250 mpas ved 250 W, 550 W 8.2 Motordata El.stirrer f.60l tank f.100l tank f.200l tank f.300l tank f.500l tank f.1000l tank Effektstørrelse [kw] Tomgangshastighed [omdr./min.] 0,09 0,09 0,25 0,25 0,25 0,55 0,55 0, Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Kapslingsklasse Isolationsklasse Mærkestrøm ( /Y)* [A] Startstrøm [%] / ( ) / / /60 50/60 (60) / /60 IP65 IP65 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 F F F F F F F F 0,91 0,64 / 0,37 1,86 1,79 1,48 / 0,85 3,7 3,55 2,6 / 1, cos φ* 0,93 0,69 0,99 0,99 0,75-0,65 0,96 1 0,79-0,7 Virkningsgrad* [%] Producent Siemens Siemens Siemens Siemens Grundfos Siemens Siemens Grundfos * Elektriske data for drift ved 50 Hz. For drift ved 60 Hz henvises til motordataarket. 6

7 8.3 Mål A L(SS) P D F C B d (SS) = 16 E (4x) TM P L(PP) A 15 D E (4x) F C B d (PP) = 20 TM Dansk (DK) Fig. 2 Elektrisk omrører, udgave i rustfrit stål Fig. 3 Elektrisk omrører, PP-udgave, med tætningsflange Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse L Aksellængde C Boltecirkeldiameter P Propelhøjde E Skruehulsdiameter d Akseldiameter F Tætningsflangens centreringsdiameter D Propeldiameter A Motorhøjde B Tætningsflangens udvendige diameter Måloversigt El.stirrer L (SS) L (PP) P D B C E F A [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] f.60l tank f.100l tank f.200l tank f.300l tank f.500l tank f.1000l tank

8 Dansk (DK) 8.4 Vægt El.stirrer Materiale Vægt [kg] SS 8,2 f.60l tank PP 8,5 PP-S 8,8 SS 8,5 f.100l tank PP 8,8 PP-S 9,1 SS 8,0 f.200l tank PP 8,3 PP-S 8,6 SS 8,5 f.300l tank PP 8,8 PP-S 9,1 SS 8,7 f.500l tank PP 9,0 PP-S 9,3 SS 12,1 f.1000l tank PP 12,4 PP-S 12,7 8.5 Monteringssæt (skruer og skiver) El.stirrer f.60l tank f.100l tank f.200l tank f.300l tank f.500l tank f.1000l tank Producent Siemens Siemens Grundfos Grundfos, Siemens SS M8x20 (1) M8x20 (1) M8x35 (2) M10x40 (4) PP M8x20 (1) M8x20 (1) M8x35 (2) M10x40 (4) PP-S M8x35 (2) M8x35 (2) M8x50 (3) M10x50 (5) De elektriske omrørere leveres med dertil hørende monteringssæt. Ved tankstørrelser på l leveres to forskellige monteringssæt. Vælg det monteringssæt der passer til den pågældende type elektrisk omrører (materiale og tankstørrelse) såvel som motorproducenten, fra ovenstående tabel: (1) "Siemens, SS/PP, M8x20" (2) "Grundfos, SS/PP Siemens, PP-S, M8x35" (3) "Grundfos, PP-S, M8x50" (4) "Grundfos, SS/PP, M10x40" (5) "Grundfos, PP-S, M10x50" 8

9 9. Montering Fig. 4 Montering skal udføres af autoriseret og kvalificeret personel. Udgave i rustfrit stål (til venstre), PPudgave med tætningsflange (til højre) Pos. Beskrivelse 1 Motor 2 Tætningsflange 3 Hovedløse skruer 4 Kobling 5 Koblingsbeskyttelse 6 Aksel 7 Propel TM Monteringsinstruktion 1. Montering af propel Hold fast i akslen ved koblingens metaloverflade med én hånd. Fjern gevindbeskyttelsen fra akslens gevind. Skru propellen (7) på akslen (6), og stram til manuelt. 2. Placering af tætningsflange (kun PP-udførelser med tætningsflange) Skub tætningsflangen over metaloverfladen op til koblingbeskyttelsen (5) (sørg for at flangen vender rigtigt så den større udvendige diameter vender mod motoren, se fig. 4). 3. Motorinstallation Fjern beskyttelseshætten fra motorakslen, hvis den er monteret. Før akslens (4) kobling så langt som muligt ind over motorakslen (1). Hullerne til de hovedløse skruer skal befinde sig umiddelbart over udfræsningen i motorakslen. Fastgør akslen (6) til motoren (1) ved at spænde de to hovedløse skruer (3) vha. den medleverede sekskantnøgle. Sørg for at de hovedløse skruer er forsænkede og tilspændt med 3 Nm. 4. Placering af koblingsbeskyttelse (kun PP-udførelser med eller uden tætningsflange) Før koblingsbeskyttelsen (5) over koblingen (4) mod motoren (1) så langt som den kan komme. 5. Placering af tætningsflange (kun PP-udførelser med tætningsflange) Anvend det medleverede smørefedt på hele koblingsbeskyttelsens metaloverflade. Skub forsigtigt tætningsflangen (2) på motorflangen uden at beskadige tætningsflangens tætningslæbe. Sørg for at tætningsflangen (2) er placeret korrekt på koblingsbeskyttelsen (5). Kontrollér at tætningslæben er placeret på koblingsbeskyttelsens metaloverflade. Dansk (DK) 9

10 Dansk (DK) 10. Installation 10.1 Generelle bemærkninger Installation skal udføres af autoriseret og kvalificeret personel. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. Beskyt aksel og propel mod stød, slag og vrid. Ved indføring i doseringstanken må akslen ikke vrides eller belastes med motorens vægt. Akslen og propellen må ikke komme i berøring med nogen dele af doseringstanken. Undgå at bære eller transportere den elektriske omrører i aksel eller propel. Bemærk Installationsoverflader (doseringstankens dæksel eller monteringsrammer) skal være så vibrationsfri som muligt Forberedelser før installation Undgå at placere den elektriske omrører centralt i doseringstanken. Propellen må ikke placeres for tæt på doseringstankens bund. Den elektriske omrører må ikke køre tør. Se afsnit 10.3 Indbygningsmål Indbygningsmål c T D a b TM Fig. 5 Doseringstankstation, set i tværsnit og oppefra 10

11 Punkt Beskrivelse Dimensioneringsregel a Propellens afstand fra doseringstankens bund 0,5-1,1 x D b Niveauafbryders position (min. væskestand over propellen) 2-3 x D c Akslens position (anbefalet afstand mellem aksel og doseringstankens midte) 0,25 x T T Tankdiameter - Se afsnit Måloversigt Installationsmål for cylindriske Grundfos-tanke Dansk (DK) El.stirrer Tankstørrelse Afstand fra tankens bund (a) Niveauafbryderens position (b) Omrørerakslens position (c) [l] [mm] [mm] [mm] f.60l tank f.100l tank f.200l tank f.300l tank f.500l tank f.1000l tank Mekanisk installation 1. Benyt en cylindrisk Grundfos-doseringstank der er forberedt til montering af en elektrisk omrører, eller skær et passende hul til motorflangen i en cylindrisk standarddoseringstank liters tanke skal have en forstærket bjælke der er forberedt til installation af en omrører. 2. Installér den elektriske omrører lodret på en egnet cylindrisk Grundfos-doseringstank vha. det dertil hørende monteringssæt (se 8.5 Monteringssæt (skruer og skiver)). Undgå at vride akslen eller belaste den med motorens vægt. Spænd skruerne med 6 Nm (+0 / -1 Nm). 3. Sørg for at aksel og propel ikke kommer i berøring med nogen del af tanken. 4. Kontrollér før idriftsætning at tankens påfyldningsniveau overvåges af en niveauafbryder. Minimumsafstanden mellem niveauafbryder og propel fremgår af fig Elektrisk installation Foretag eltilslutningen i henhold til lokale forskrifter. Kontrollér at forsyningsspænding og -frekvens svarer til værdierne på typeskiltet Eltilslutning Afbryd strømforsyningen før du foretager tilslutninger. Eltilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale forskrifter samt relevante forbindelsesdiagrammer. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. Hold øje med motorens omdrejningsretning. Hvis den drejer den forkerte vej, kan propellen falde af akslen under drift. 1. Slut motoren til strømforsyningen i henhold til forbindelsesdiagrammet i klemkassedækslet. 2. Beskyt kabeltilslutninger mod tæring og fugt. 3. Forsyn motoren med en overbelastningssikring med korrekt dimensionering. 4. Kontrollér omdrejningsretningen (se pilen på motorhuset). Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles under den elektriske installation. 11

12 Dansk (DK) 11. Idriftsætning, Drift Bemærk Motorens overflade kan være så varm at den kan forårsage forbrændinger. Sørg for beskyttelse mod uforvarende kontakt med varme overflader. Brug beskyttelsesdragt hvor det er påkrævet. Fare - roterende dele! Den elektriske omrører må kun tændes når den er installeret i en egnet tank. Ved idriftsætning skal alle systemkomponenterne være klar til drift. Følg monterings- og driftsinstruktion for komponenterne. Den elektriske omrører må ikke køre tør. Niveauafbryderens signal er beregnet til at slukke for motoren hvis minimumsvæskestanden i tanken nås. Tænd kun for omrøreren hvis propellen er neddyppet i mediet. Min. væskestand over propellen fremgår af afsnit 10.3 Indbygningsmål. Afhængigt af installationen kan den elektriske omrører tændes og slukkes ved hjælp af en ekstern styreenhed. 12. Vedligeholdelse Hvis der opstår forurening eller aflejringer i tanken, kan den elektriske omrører (aksel og propel) rengøres. Overhold lokale forskrifter med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Beskyt aksel og propel mod stød, slag og vrid. Undgå at bære eller transportere den elektriske omrører i aksel eller propel Afmontering 1. Fjern de elektriske tilslutninger. 2. Løsn den elektriske omrørers fire holdeskruer. 3. Løft den elektriske omrører lodret ud af doseringstanken. Undgå at vride akslen eller belaste den med motorens vægt Rengøring Brug egnede rengøringsmidler til rengøring af aksel og propel Installation 1. Installér omrøreren lodret på doseringstanken med de fire skruer. Undgå at vride akslen eller belaste den med motorens vægt. 2. Sørg for at aksel og propel ikke kommer i berøring med nogen del af doseringstanken. 3. Genetablér de elektriske tilslutninger før idriftsætning. Kontrollér omdrejningsretningen. 13. Bortskaffelse Dette produkt eller dele heraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted Rengøring Produktets overflade kan være så varm at den kan forårsage forbrændinger eller personskade. Brug beskyttelsesdragt hvor det er påkrævet. Sluk for hele anlægget, og afbryd forbindelsen til strømforsyningen inden der udføres vedligeholdelsesarbejde. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personel. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. Ret til ændringer forbeholdes. 12

13 Overensstemmelseserklæring 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products El.stirrer (Electric stirrers), to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne El.stirrer (Elektriske omrørere) som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos El.stirrer (Mezcladores eléctricos), a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod El.stirrer (Electric stirrers), na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a El.stirrer (Elektromos keverők) termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby El.stirrer (Mieszadła elektryczne), których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki El.stirrer (Električna mešala), na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky El.stirrer (Elektrická míchadla), na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte El.stirrer (Elektrorührwerke), auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits El.stirrer (Agitateurs électriques), auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti El.stirrer (Agitatori elettrici), ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten El.stirrer (Elektrische menger) waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия El.stirrer (Электрические мешалки), к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Overensstemmelseserklæring Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN ISO 12100: 2010, EN : Cor.:2010, EN : This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions. Pfinztal, 15th January 2014 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 13

14 Grundfos-selskaber Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin Garin Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax:

15 Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses revised Grundfos-selskaber

16 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. Side 1. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Læs mere

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos da Monterings- og driftsvejledning 2 105 384-Ed.02 / 2013-11-Wilo Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig.

Læs mere

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (10/2014) Installations- og Brugervejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder

Læs mere

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3

Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3 Brugerhåndbog Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3 Velkommen til BT-200 Dette enkeltstående produkt, er en gennemsigtig videobrille

Læs mere

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Læs mere

Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ 16.. -6

Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ 16.. -6 Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ 16.. -6 D GB F NL E I FIN S H GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 TRUCK BOOSTER Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger... 4 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

MUM44.. MUM46.. MUM48..

MUM44.. MUM46.. MUM48.. MUM44.. MUM46.. MUM48.. da Dansk.............................................................44.................................................... da qáääóââé=ãéç=â ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= Ñáêã~Éí=_lp`eK

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

KGS 303 Plus. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...16 Original bruksanvisning...29 Alkuperäiskäyttöohje...42. A0270_30IVZ.

KGS 303 Plus. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...16 Original bruksanvisning...29 Alkuperäiskäyttöohje...42. A0270_30IVZ. A0270_30IVZ.fm KGS 303 Plus Original brugsvejledning...............3 Original instruksjonsbok...............16 Original bruksanvisning...............29 Alkuperäiskäyttöohje.................42 115 168 6687

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Operating instructions NEPTUNE 5 FA

Operating instructions NEPTUNE 5 FA Operating instructions NEPTUNE 5 FA 107140337 D psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige

Læs mere