GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Elektriske omrørere Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Generelle bemærkninger 2 3. Kvalifikation og uddannelse af personale 2 4. Sikkerhed Sikkerhedsbevidst arbejde Sikkerhedsinstrukser til den driftsansvarlige virksomhed og operatøren Sikkerhedsanvisinger ved installationsog vedligeholdelsesarbejde Uautoriserede ændringer og ikke- tilladte reservedele 3 5. Transport og opbevaring Udpakning Opbevaring 3 6. Anvendelse Ikke-korrekt drift 4 7. Produktoversigt Generel beskrivelse Samlet doseringstankstation Typenøgle 5 8. Tekniske data Driftsbetingelser Motordata Mål Vægt Monteringssæt (skruer og skiver) 8 9. Montering Installation Generelle bemærkninger Forberedelser før installation Indbygningsmål Mekanisk installation Elektrisk installation Idriftsætning, Drift Vedligeholdelse Rengøring Bortskaffelse Symboler brugt i dette dokument Bemærk Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 2. Generelle bemærkninger Denne monterings- og driftsinstruktion indeholder alle oplysninger som er nødvendige for idriftsætning og betjening af de nedenfor beskrevne elektriske omrørere. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis der opstår problemer som ikke er beskrevet udførligt i denne instruktion, kontakt da venligst nærmeste Grundfos-selskab. 3. Kvalifikation og uddannelse af personale Det personale som er ansvarligt for installation, drift og service, skal være tilstrækkeligt kvalificeret til disse opgaver. Ansvarsområder, beslutningsniveauer og tilsyn med personalet skal være nøje fastlagt af den driftsansvarlige virksomhed. Om nødvendigt skal personalet uddannes på behørig vis. Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. 2

3 4. Sikkerhed Denne monterings- og driftsinstruktion indeholder generelle anvisninger som skal overholdes under installation, drift og vedligeholdelse af den elektriske omrører. Den skal derfor læses af installatøren og den driftsansvarlige før installation og idriftsætning og skal til enhver tid være tilgængelig på installationsstedet. 4.1 Sikkerhedsbevidst arbejde Sikkerhedsanvisningerne i denne instruktion skal overholdes på linje med de lovbestemte retninglinjer for sundhed og sikkerhed og de drifts- og sikkerhedsanvisinger som er udstedt af den driftsansvarlige virksomhed. Risici hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det have alvorlige konsekvenser for personalet, miljøet og produktet, og det kan føre til at man mister muligheden for at rejse erstatningskrav. Der kan bl.a. være tale om følgende risici: Personskade forårsaget af elektrisk, mekanisk og kemisk påvirkning. Skade på miljøet og personskade på grund af udsivning af skadelige stoffer. Svigt i vigtige funktioner i anlægget. 4.3 Sikkerhedsanvisinger ved installationsog vedligeholdelsesarbejde Den elektriske omrører skal altid være slukket når der udføres arbejde på den. Alt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr skal reaktiveres straks arbejdet er afsluttet. Installation, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af autoriseret og kvalificeret personel. Undgå at åbne den elektriske omrører. Ved håndtering af farlige medier skal de relevante sikkerhedsanvisninger overholdes. Brug beskyttelsesdragt (handsker og briller) hvis det er påkrævet. 4.4 Uautoriserede ændringer og ikketilladte reservedele Ændringer af den elektriske omrører må kun foretages efter forudgående tilsagn fra producenten. Det er forsvarligt at bruge originale reservedele og tilbehør der er godkendt af fabrikanten. Dansk (DK) 4.2 Sikkerhedsinstrukser til den driftsansvarlige virksomhed og operatøren Risici forårsaget af elektricitet skal forebygges (yderligere oplysninger findes i de relevante forskrifter). Fare - roterende dele! Den elektriske omrører må kun tændes når den er installeret i en egnet tank. Motorens overflade kan være så varm at den kan forårsage forbrændinger. Sørg for beskyttelse mod uforvarende kontakt med varme overflader. Brug beskyttelsesdragt hvor det er påkrævet. Den elektriske omrører må ikke køre tør. 5. Transport og opbevaring Undlad at kaste eller tabe den elektriske omrører. Beskyt aksel og propel mod stød, slag og vrid. Undgå at bære eller transportere den elektriske omrører i aksel eller propel. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. 5.1 Udpakning Pak den elektriske omrører ud umiddelbart efter modtagelsen, og kontrollér den for synlige transportskader. Gem emballagen til brug ved senere opbevaring eller returnering, eller bortskaf emballagen i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Installér den elektriske omrører så hurtigt som muligt efter udpakningen. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. 5.2 Opbevaring Den elektriske omrører skal opbevares tørt og køligt. Min./maks. lagertemperatur: -20 C til +50 C 3

4 Dansk (DK) 6. Anvendelse Elektriske omrørere fra Grundfos er monteret på en egnet tank og beregnet til blanding og opløsning af flydende, ikke-slidende, ikke-brændbare og ikke-eksplosive medier, som beskrevet i denne instruktion. Ingen andre anvendelser er godkendt eller tilladt. Grundfos er ikke ansvarlig for skader der opstår som følge af forkert brug. 7.2 Samlet doseringstankstation Ikke-korrekt drift Produktets driftssikkerhed kan kun garanteres hvis det anvendes som beskrevet i afsnit 6. Anvendelse. De grænseværdier der er angivet i afsnit 8. Tekniske data, må ikke overskrides Produktoversigt 7.1 Generel beskrivelse Elektriske omrørere sikrer konstant omrøring af mediet i doseringstanken. Omrørere kører med 1500 omdr./min. ved en netfrekvens på 50 Hz, og de er egnede til medier med lav eller mellem-viskositet. Der fås følgende udgaver: Seks aksellængder, egnede til cylindriske 60-liters til 1000-liters Grundfos PE-tanke Tre propelstørrelser 1-fasede eller 3-fasede motorer med tre effektstørrelser Aksel i rustfrit stål med PP-propel som standard PP-belagt aksel i rustfrit stål med PP-propel PP-belagt aksel i rustfrit stål med PPtætningsflange og PP-propel Fig. 1 TM Samlet doseringstankstation (eksempel) Pos. Beskrivelse 1 Doseringspumpe 2 Doseringstank 3 Elektrisk omrører 4 Sugelanse 5 Niveau hvor elektrisk omrører bliver afbrudt 4 5 4

5 7.3 Typenøgle Eksempel: El.stirrer f.60l tank, SS G / X, Produktnavn El.stirrer Elektrisk omrører Beregnet til cylindrisk Grundfos-tank f.60l tank til 60-liters tank f.100l tank til 100-liters tank f.200l tank til 200-liters tank f.300l tank til 300-liters tank f.500l tank til 500-liters tank f.1000l tank til 1000-liters tank Dansk (DK) Akselmateriale (propelmateriale: PP GF) SS rustfrit stål PP rustfrit stål, PP-belagt PP-S rustfrit stål, PP-belagt, med tætningsflange Motorvariant G 1-faset E 3-faset Udgave med kabel og stik X Uden kabel og stik Neddypningsdybde (SS/PP/PP-S) /452/437 mm /693/678 mm /700/685 mm /952/937 mm /1102/1087 mm /1152/1137 mm Propeldiameter mm mm mm 5

6 Dansk (DK) 8. Tekniske data 8.1 Driftsbetingelser Min./maks. omgivelsestemperatur: 0 C til +40 C Min./maks. medietemperatur: -10 C til +45 C Doseringsmediet skal være flydende. Maks. relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende): 70 % ved 40 C, 90 % ved 35 C Maks. højde over havoverfladen: 1000 m Maks. viskositet: 100 mpas ved 90 W, 250 mpas ved 250 W, 550 W 8.2 Motordata El.stirrer f.60l tank f.100l tank f.200l tank f.300l tank f.500l tank f.1000l tank Effektstørrelse [kw] Tomgangshastighed [omdr./min.] 0,09 0,09 0,25 0,25 0,25 0,55 0,55 0, Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Kapslingsklasse Isolationsklasse Mærkestrøm ( /Y)* [A] Startstrøm [%] / ( ) / / /60 50/60 (60) / /60 IP65 IP65 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 F F F F F F F F 0,91 0,64 / 0,37 1,86 1,79 1,48 / 0,85 3,7 3,55 2,6 / 1, cos φ* 0,93 0,69 0,99 0,99 0,75-0,65 0,96 1 0,79-0,7 Virkningsgrad* [%] Producent Siemens Siemens Siemens Siemens Grundfos Siemens Siemens Grundfos * Elektriske data for drift ved 50 Hz. For drift ved 60 Hz henvises til motordataarket. 6

7 8.3 Mål A L(SS) P D F C B d (SS) = 16 E (4x) TM P L(PP) A 15 D E (4x) F C B d (PP) = 20 TM Dansk (DK) Fig. 2 Elektrisk omrører, udgave i rustfrit stål Fig. 3 Elektrisk omrører, PP-udgave, med tætningsflange Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse L Aksellængde C Boltecirkeldiameter P Propelhøjde E Skruehulsdiameter d Akseldiameter F Tætningsflangens centreringsdiameter D Propeldiameter A Motorhøjde B Tætningsflangens udvendige diameter Måloversigt El.stirrer L (SS) L (PP) P D B C E F A [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] f.60l tank f.100l tank f.200l tank f.300l tank f.500l tank f.1000l tank

8 Dansk (DK) 8.4 Vægt El.stirrer Materiale Vægt [kg] SS 8,2 f.60l tank PP 8,5 PP-S 8,8 SS 8,5 f.100l tank PP 8,8 PP-S 9,1 SS 8,0 f.200l tank PP 8,3 PP-S 8,6 SS 8,5 f.300l tank PP 8,8 PP-S 9,1 SS 8,7 f.500l tank PP 9,0 PP-S 9,3 SS 12,1 f.1000l tank PP 12,4 PP-S 12,7 8.5 Monteringssæt (skruer og skiver) El.stirrer f.60l tank f.100l tank f.200l tank f.300l tank f.500l tank f.1000l tank Producent Siemens Siemens Grundfos Grundfos, Siemens SS M8x20 (1) M8x20 (1) M8x35 (2) M10x40 (4) PP M8x20 (1) M8x20 (1) M8x35 (2) M10x40 (4) PP-S M8x35 (2) M8x35 (2) M8x50 (3) M10x50 (5) De elektriske omrørere leveres med dertil hørende monteringssæt. Ved tankstørrelser på l leveres to forskellige monteringssæt. Vælg det monteringssæt der passer til den pågældende type elektrisk omrører (materiale og tankstørrelse) såvel som motorproducenten, fra ovenstående tabel: (1) "Siemens, SS/PP, M8x20" (2) "Grundfos, SS/PP Siemens, PP-S, M8x35" (3) "Grundfos, PP-S, M8x50" (4) "Grundfos, SS/PP, M10x40" (5) "Grundfos, PP-S, M10x50" 8

9 9. Montering Fig. 4 Montering skal udføres af autoriseret og kvalificeret personel. Udgave i rustfrit stål (til venstre), PPudgave med tætningsflange (til højre) Pos. Beskrivelse 1 Motor 2 Tætningsflange 3 Hovedløse skruer 4 Kobling 5 Koblingsbeskyttelse 6 Aksel 7 Propel TM Monteringsinstruktion 1. Montering af propel Hold fast i akslen ved koblingens metaloverflade med én hånd. Fjern gevindbeskyttelsen fra akslens gevind. Skru propellen (7) på akslen (6), og stram til manuelt. 2. Placering af tætningsflange (kun PP-udførelser med tætningsflange) Skub tætningsflangen over metaloverfladen op til koblingbeskyttelsen (5) (sørg for at flangen vender rigtigt så den større udvendige diameter vender mod motoren, se fig. 4). 3. Motorinstallation Fjern beskyttelseshætten fra motorakslen, hvis den er monteret. Før akslens (4) kobling så langt som muligt ind over motorakslen (1). Hullerne til de hovedløse skruer skal befinde sig umiddelbart over udfræsningen i motorakslen. Fastgør akslen (6) til motoren (1) ved at spænde de to hovedløse skruer (3) vha. den medleverede sekskantnøgle. Sørg for at de hovedløse skruer er forsænkede og tilspændt med 3 Nm. 4. Placering af koblingsbeskyttelse (kun PP-udførelser med eller uden tætningsflange) Før koblingsbeskyttelsen (5) over koblingen (4) mod motoren (1) så langt som den kan komme. 5. Placering af tætningsflange (kun PP-udførelser med tætningsflange) Anvend det medleverede smørefedt på hele koblingsbeskyttelsens metaloverflade. Skub forsigtigt tætningsflangen (2) på motorflangen uden at beskadige tætningsflangens tætningslæbe. Sørg for at tætningsflangen (2) er placeret korrekt på koblingsbeskyttelsen (5). Kontrollér at tætningslæben er placeret på koblingsbeskyttelsens metaloverflade. Dansk (DK) 9

10 Dansk (DK) 10. Installation 10.1 Generelle bemærkninger Installation skal udføres af autoriseret og kvalificeret personel. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. Beskyt aksel og propel mod stød, slag og vrid. Ved indføring i doseringstanken må akslen ikke vrides eller belastes med motorens vægt. Akslen og propellen må ikke komme i berøring med nogen dele af doseringstanken. Undgå at bære eller transportere den elektriske omrører i aksel eller propel. Bemærk Installationsoverflader (doseringstankens dæksel eller monteringsrammer) skal være så vibrationsfri som muligt Forberedelser før installation Undgå at placere den elektriske omrører centralt i doseringstanken. Propellen må ikke placeres for tæt på doseringstankens bund. Den elektriske omrører må ikke køre tør. Se afsnit 10.3 Indbygningsmål Indbygningsmål c T D a b TM Fig. 5 Doseringstankstation, set i tværsnit og oppefra 10

11 Punkt Beskrivelse Dimensioneringsregel a Propellens afstand fra doseringstankens bund 0,5-1,1 x D b Niveauafbryders position (min. væskestand over propellen) 2-3 x D c Akslens position (anbefalet afstand mellem aksel og doseringstankens midte) 0,25 x T T Tankdiameter - Se afsnit Måloversigt Installationsmål for cylindriske Grundfos-tanke Dansk (DK) El.stirrer Tankstørrelse Afstand fra tankens bund (a) Niveauafbryderens position (b) Omrørerakslens position (c) [l] [mm] [mm] [mm] f.60l tank f.100l tank f.200l tank f.300l tank f.500l tank f.1000l tank Mekanisk installation 1. Benyt en cylindrisk Grundfos-doseringstank der er forberedt til montering af en elektrisk omrører, eller skær et passende hul til motorflangen i en cylindrisk standarddoseringstank liters tanke skal have en forstærket bjælke der er forberedt til installation af en omrører. 2. Installér den elektriske omrører lodret på en egnet cylindrisk Grundfos-doseringstank vha. det dertil hørende monteringssæt (se 8.5 Monteringssæt (skruer og skiver)). Undgå at vride akslen eller belaste den med motorens vægt. Spænd skruerne med 6 Nm (+0 / -1 Nm). 3. Sørg for at aksel og propel ikke kommer i berøring med nogen del af tanken. 4. Kontrollér før idriftsætning at tankens påfyldningsniveau overvåges af en niveauafbryder. Minimumsafstanden mellem niveauafbryder og propel fremgår af fig Elektrisk installation Foretag eltilslutningen i henhold til lokale forskrifter. Kontrollér at forsyningsspænding og -frekvens svarer til værdierne på typeskiltet Eltilslutning Afbryd strømforsyningen før du foretager tilslutninger. Eltilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale forskrifter samt relevante forbindelsesdiagrammer. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. Hold øje med motorens omdrejningsretning. Hvis den drejer den forkerte vej, kan propellen falde af akslen under drift. 1. Slut motoren til strømforsyningen i henhold til forbindelsesdiagrammet i klemkassedækslet. 2. Beskyt kabeltilslutninger mod tæring og fugt. 3. Forsyn motoren med en overbelastningssikring med korrekt dimensionering. 4. Kontrollér omdrejningsretningen (se pilen på motorhuset). Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles under den elektriske installation. 11

12 Dansk (DK) 11. Idriftsætning, Drift Bemærk Motorens overflade kan være så varm at den kan forårsage forbrændinger. Sørg for beskyttelse mod uforvarende kontakt med varme overflader. Brug beskyttelsesdragt hvor det er påkrævet. Fare - roterende dele! Den elektriske omrører må kun tændes når den er installeret i en egnet tank. Ved idriftsætning skal alle systemkomponenterne være klar til drift. Følg monterings- og driftsinstruktion for komponenterne. Den elektriske omrører må ikke køre tør. Niveauafbryderens signal er beregnet til at slukke for motoren hvis minimumsvæskestanden i tanken nås. Tænd kun for omrøreren hvis propellen er neddyppet i mediet. Min. væskestand over propellen fremgår af afsnit 10.3 Indbygningsmål. Afhængigt af installationen kan den elektriske omrører tændes og slukkes ved hjælp af en ekstern styreenhed. 12. Vedligeholdelse Hvis der opstår forurening eller aflejringer i tanken, kan den elektriske omrører (aksel og propel) rengøres. Overhold lokale forskrifter med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Beskyt aksel og propel mod stød, slag og vrid. Undgå at bære eller transportere den elektriske omrører i aksel eller propel Afmontering 1. Fjern de elektriske tilslutninger. 2. Løsn den elektriske omrørers fire holdeskruer. 3. Løft den elektriske omrører lodret ud af doseringstanken. Undgå at vride akslen eller belaste den med motorens vægt Rengøring Brug egnede rengøringsmidler til rengøring af aksel og propel Installation 1. Installér omrøreren lodret på doseringstanken med de fire skruer. Undgå at vride akslen eller belaste den med motorens vægt. 2. Sørg for at aksel og propel ikke kommer i berøring med nogen del af doseringstanken. 3. Genetablér de elektriske tilslutninger før idriftsætning. Kontrollér omdrejningsretningen. 13. Bortskaffelse Dette produkt eller dele heraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted Rengøring Produktets overflade kan være så varm at den kan forårsage forbrændinger eller personskade. Brug beskyttelsesdragt hvor det er påkrævet. Sluk for hele anlægget, og afbryd forbindelsen til strømforsyningen inden der udføres vedligeholdelsesarbejde. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personel. Følg monterings- og driftsinstruktionen til den anvendte motor. Ret til ændringer forbeholdes. 12

13 Overensstemmelseserklæring 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products El.stirrer (Electric stirrers), to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne El.stirrer (Elektriske omrørere) som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos El.stirrer (Mezcladores eléctricos), a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod El.stirrer (Electric stirrers), na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a El.stirrer (Elektromos keverők) termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby El.stirrer (Mieszadła elektryczne), których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki El.stirrer (Električna mešala), na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky El.stirrer (Elektrická míchadla), na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte El.stirrer (Elektrorührwerke), auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits El.stirrer (Agitateurs électriques), auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti El.stirrer (Agitatori elettrici), ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten El.stirrer (Elektrische menger) waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия El.stirrer (Электрические мешалки), к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Overensstemmelseserklæring Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN ISO 12100: 2010, EN : Cor.:2010, EN : This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions. Pfinztal, 15th January 2014 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 13

14 Grundfos-selskaber Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin Garin Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax:

15 Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses revised Grundfos-selskaber

16 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Safety instructions and other important information Dansk (DK) Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Aggressive Environments SERIES

Aggressive Environments SERIES Aggressive Environments SERIES Med kravet om, at man er leveringsdygtig i gear og motorer, der er egnede til at arbejde i fugtige og ætsende omgivelser, har fået Motovario til at udarbejde en ny serie

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation 3 2.1 Typeskilt 3 2.2 Typenøgle 4

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold Instruktionsbog Denne instruktionsbog gælder for ESAB bestillingsnummer: 0558003931 0558005318 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER

Læs mere

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg Kabel- og rørtætninger Bygninger og anlæg Når sikkerheden er vigtig Roxtec er verdens førende inden for modulbaserede tætningssystemer. Vores løsninger til kabler og rør øger sikkerheden og pålideligheden

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Idriftsættelsesprotokol for klordioxid-produktionssystemer af typen Oxiperm Start med at læse hele idriftsættelsesprotokollen

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90 GRUNDFOS INSTRUKTIONER R, RN SF 32, 45, 64 og 90 Model A Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning 1 AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning Dato for offentliggørelse: 1. udgave, juni 2007 Fabrikant: AVANTI

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER POMONA Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Rigshospitalet Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

M SERIES. Elektriske motorer

M SERIES. Elektriske motorer Elektriske motorer Område Elektriske motorer er det mest effektive og økonomiske svar på nødvendigheden af at anvende vekselstrømstransmissioner. De trefasede motorer lever op til de internazionale standarder

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere