System for Plasma Identification (SPI) Blodbank Driftsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System for Plasma Identification (SPI) Blodbank Driftsmanual"

Transkript

1 System for Plasma Identification (SPI) Electronic Delivery Note (EDN) Blodbank Driftsmanual CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 1 af 92

2 Introduktion Velkommen til System for Plasma Identification (SPI), et program, der er blevet designet og opbygget til at assistere CSL Behring med håndtering af information og styring af poster. Programmets fokus ligger i, at man kan vedligeholde og følge plasmaforsendelser med vægt på kvalitetssikrings- og autorisationsprocessen. Der er tre elementer i SPI. Hvert element har med en specifik aktør i bevægelserne af plasmamaterialet at gøre. Det første element har med forsendelsen af plasma på Blodbankniveau at gøre. Dette element af SPI kaldes Electronic Delivery Note (EDN). Det andet element omhandler Modtagerens administration af lagerlister og transport. Modtageren får plasmaet fra Blodbankerne og sender det derefter videre til Fraktionatoren. Det sidste element følger enhederne på Fraktionatorstedet. Dette element håndterer også administration af alle grunddata. Før vi begynder, skal vi gøre opmærksom på, at denne manual kun omhandler forsendelsen af plasma på Blodbankniveau. Information om log-in og kodeord skal opbevares sikkert og må ikke gives til andre. Brugere skal enten spærre deres arbejdsstation eller logge af SPI/EDN programmet, før de går fra deres computere for at forhindre, at personer uden autorisation kan få adgang. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 2 af 92

3 Symbolsystem Følgende system bruges i denne manual: Quality Management Pack/Move Units Shipment # Packing [Discrepancies] Remarks Reason dd-mmm-åååå Grå skrift Menu Skærmbillede Betegnelse på felt Status på en enhed, kasse mv Knapper Fane Sektioner Datoformat (F.eks. 16-MAR-2004) Dansk oversættelse af forudgående tekst. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 3 af 92

4 INDHOLDSFORTEGNELSE CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 4 af 92

5 1.0 Pak/flyt enheder PAK/FLYT ENHEDER PROCESSENS ARBEJDSGANG Opret en kasse Tildel enheder til en kasse Print etiket til kassen Fjern enheder fra kassen CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 5 af 92

6 1.0 Pak/flyt enheder 1.1 Opret en kasse Pack/Move Units - Pak/flyt enheder Formular F1000 Skærmbilledet Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder anvendes til at udføre følgende proces manuelt uden assistance fra et automatisk system: Opret kasser Tildel enheder til kasser Print etiket til kasse En kasse er en forsendelsesbeholder til enheder. Alle enheder, der skal sendes fra en Blodbank, skal først placeres i en kasse. En kasse skal have mindst en enhed tildelt, før den kan sendes. En kasse kan indeholde mange enheder, op til det maksimum, der er angivet i feltet Max Units - Max. Enheder. Når det maksimale antal enheder, der er tilladt pr. kasse, er nået, vil brugeren blive advaret af en pop-up-meddelelse. Denne advarsel forhindrer ikke brugeren i at tilføje ekstra enheder til kassen. Men hvis brugeren fortsætter med at tilføje enheder til kassen, vil en pop-up meddelelse CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 6 af 92

7 (for hver ekstra enhed) advare om, at antallet af enheder har overskredet kassens maksimumkapacitet. I en automatiseret Blodbank bliver skærmbilledet Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder ikke brugt i den normale rutine. Oprettelsen af kasser og tildelningen af enheder til kasser bliver foretaget af det automatiske system. Kun i kasser, hvor en EDN allerede er blevet uploadet til EDN/SPI, og det er nødvendigt at tildele en ekstra kasse, skal dette skærmbillede bruges. Kasser bliver identificeret i systemet ved et: Carton Number - Kassenummer kassenumre kan ændres, mens kasserne har enheder, men ikke efter de er tildelt en forsendelse; Product Code - Produktkode bestemmer plasmakvaliteten af enheder, der kan blive placeret i en kasse; Når først den første enhed er tildelt en kasse, skal alle efterfølgende enheder have samme produktkode; Carton Type - Kassetype bestemmer det maksimum antal enheder, der kan placeres i kassen; Den kan opdateres, inden den første enhed er placeret i en kasse. En kasse har forskellig status alt efter, hvor kassen er i pakke- og forsendelsesprocessen. En kasse kan have følgende status: Empty - Tom - når en kasse er oprettet; Packing - Pakkes - når mindst en enhed er blevet tildelt kassen; Full - Fuld - når kassen har nået eller har overskredet det maksimale antal enheder, kassen må indeholde; QA Released - QA Frigivet - når forsendelsen er blevet autoriseret af Blodbank QA; In Transit to Consignee/Fractionator - I Transit til Modtager/Fraktionator - når kassen er sendt fra Blodbanken (afhængigt af kassens destination); Verified by Consignee - Kontrolleret af Modtager når Modtageren bekræfter i systemet, at kassen er modtaget; Received by Consignee - Modtaget hos Modtager når Modtageren udfører en autorisation i systemet af, at hele forsendelsen er modtaget; Unpacked from Shipment - Udpakket fra Forsendelse når Fraktionatoren godkender modtagelse af kassen; Received by Fractionator - Modtaget af Fraktionatoren når Fraktionatoren udfører en autorisation i systemet af, at hele forsendelsen er modtaget; Unpacked - Udpakket - når alle enheder er scannet af Fraktionatoren. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 7 af 92

8 Der er tre knapper tilgængelige i skærmbilledet Pack/Move Unit - Pak/Flyt Enheder: [Create Carton] - [Opret Kasse] opretter en kasse; [Assign Unit to Carton] - [Tildel Enhed til Kasse] pakker enheder i kassen; [Print Label] [Print Etiket] - printer kasseetiketter. Kasseposterne bliver ikke vist med det samme, når brugeren går ind i skærmbilledet Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder. Disse poster skal hentes ved at bruge søgningsfunktionen. Kasser, der har været sendt, eller der har været tildelt en forsendelse, som har status som QA Released - QA Frigivet, kan ikke hentes tilbage fra Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder. Disse optegnelser kan hentes i skærmbilledet Query Operational Information Forespørgelse Driftsinformation. Dette skærmbillede kan du få adgang til ved at vælge Quality Management Kvalitetsstyring fra hovedmenuen, vælg derefter Query Operational Info Forespørgelse Driftsinformation. Query Operational Information - Forespørgelse Driftsinformation skærmbilledet gør det muligt for Blodbanken at se informationer, der relaterer sig til enheder, kasser og forsendelser. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 8 af 92

9 1.2 Tildel enheder til en kasse Assign Unit to Carton - Tildel enhed til kasse - Knap Enheder kan enten scannes eller indtastes manuelt i systemet. Fra dette skærmbillede kan enheder tilføjes eller fjernes fra en kasse, indtil kassen er tildelt en forsendelse og QA Released - QA Frigivet. Systemet vil automatisk generere vægten baseret på den indtastede volumen eller generere volumen på basis af den indtastede vægt. De valgfrie felter i skærmbilledet Assign Unit to Carton - Tildel Enhed til Kasse er: ABO Rh Donor # - Donornummer Discrepancy? - Afvigelse? viser kun information; ingen indtastninger eller opdateringer er tilladte. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 9 af 92

10 To knapper er tilgængelige i skærmbilledet: [Remove Unit] - [Fjern Enhed] fjerner den valgte enhed fra kassen. [OK] vender tilbage til skærmbilledet Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 10 af 92

11 1.3 Print kasseetiket Carton Label Report Driver - Kasseetiket Rapportdriver Formular F1050 Du kan få adgang til skærmbilledet Carton Label Report - Kasseettiket Rapport via Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder skærmbilledet ved at bruge knappen [Print Label] [Udskriv Etiket] eller ved at vælge Center Blodbank fra hovedmenuen og så vælge Carton Label - "Kasseetiket". Fra dette skærmbillede kan Blodbanksmedarbejderne se eller printe en kasseetiket. For at generere etiketter skal Blodbanken have Adobe Acrobat Reader software (minimum version 4.0) installeret på computeren, da etiketten bliver genereret i en Portable Document Format (PDF) fil. Dette giver brugeren mulighed for at se etiketten i et skærmbillede, inden den printes. Når man går ind i Carton Label Report - Kasseetiket Rapport, sættes Carton # - Kassenummer feltet automatisk til det Kassenummer, der var valgt i Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder. Brugeren kan vælge andre perioder i CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 11 af 92

12 Date Fields - Dato Felter (Start Date Start Dato og End Date Slut Dato). Alle felter i dette skærmbillede giver mulighed for indtastning og opdatering. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 12 af 92

13 Opgaveoversigter Pak/flyt enheder Opgaverne beskrevet i denne sektion inkluderer: A. Opret en kasse B. Tildel enheder til en kasse C. Fjern enheder fra en kasse D. Print kasseetiketter # Handling Opgavebeskrivelse Bemærkninger A. OPRET EN KASSE Forudsætning Følgende procedure gælder for en Blodbank, der ikke bruger et automatiseret system til forsendelse af enheder. 1. ÅBN Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder (F1000) Vælg i menuen: Center Blodbank, Pack And Move Units - Pak og Flyt Enheder 2. TAST Carton # - Kassenummer Product - Produkt Tillader op til 30 karakterer, alle kombinationer af tal og bogstaver er tilladte. Type. Status Vælger automatisk status Empty - Tom. Packed Date - Pakke Dato Vælger automatisk dags dato. 3. Tryk på [Save] - [Gem] genvejsknappen En kasse med status Empty - Tom er blevet oprettet. GEM SAVE 4. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 13 af 92

14 B. TILDEL ENHEDER TIL EN KASSE Forudsætning Følgende procedurer gælder for en Blodbank der ikke bruger et automatiseret system til forsendelse af enheder. En kassepost skal være oprettet, inden denne opgave kan udføres. 1. ÅBN Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder (F1000) Vælg i menuen: Center Blodbank, Pack And Move Units - Pak og Flyt Enheder 2. på en kassepost ved brug af et af følgende felter: FORESPØRG Carton # - Kassenummer Product - Produkt Type Status Packed Date - Pakke Dato Format: dd-mmm-åååå. 3. GENNEMSE og kontroller, at de rigtige kasseposter er blevet fundet 4. den kassepost, der skal tildeles enheder Klik på den kassepost, der skal tildeles enheder. knappen [Assign Unit to Carton] - [Tildel Enhed til Kasse] Skærmbilledet Assign Unit to Carton - Tildel Enhed til Kasse vises. 5. TAST Unit # - Enhedsnummer Enhedsnummeret kan scannes eller indtastes manuelt. Alle enheder, som tildeles en kasse, skal være af samme produkttype. Collection Date - Afhentningsdato Format: dd-mmm-åååå. Weight - Vægt Volumen genereres, hvis vægten indtastes. Volume - Volumen Vægten genereres, hvis volumen indtastes. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 14 af 92

15 6. ABO VALGFRI Rh Donor # - Donornummer ID-nummer på donoren. Discrepancy - Afvigelse Udfyldt af systemet, hvis en Post Donation Information er blevet registreret på denne enhed. 7. [OK] knappen Et pop-up-vindue vises med følgende besked: Do you want to save the changes you have made?" - Vil du gemme de ændringer, du har foretaget?". 8. [Yes] [JA] knappen i popup-vinduet Posten vil blive gemt, og du kommer tilbage til skærmbilledet Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder. Kassestatus vil ændres til Packing - Pakkes. 9. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 15 af 92

16 C. FJERN ENHED FRA EN KASSE Forudsætning En kassepost med tildelte enheder skal være oprettet, før denne opgave kan udføres. 1. ÅBN Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder (F1000) Vælg i menuen: Center Blodbank, Pack And Move Units - Pak og Flyt Enheder" 2. på en kassepost, der bruger et af de følgende felter: FORESPØRG Kasse # Kassenummer Product - Produkt Type Status Kasser med enheder har status som Packing - Pakkes. Packed Date - Pakkedato Format: dd-mmm-åååå. 3. GENNEMSE og kontroller, at de korrekte kasseposter er blevet fundet 4. den kassepost, der skal have fjernet enheder Klik på den kassepost, der skal have fjernet enheder. knappen [Assign Unit to Carton] - [Tildel Enhed til Kasse] Skærmbilledet Assign Unit to Carton - Tildel Enhed til Kasse vises. 5. Unit # - Enhedsnummer Vælger den enhed, der skal fjernes. 6. knappen [Remove Unit] - [Fjern Enhed] Posten fjernes. 7. Tryk på genvejsknappen [Save] - [Gem] De ændringer, der er blevet foretaget, gemmes. GEM SAVE CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 16 af 92

17 8. [OK] knappen Systemet vender tilbage til skærmbilledet Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder. 9. EXIT EXIT For at vende tilbage til hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 17 af 92

18 D. PRINT KASSEETIKETTER Forudsætning En kassepost med tildelte enheder skal være oprettet, før denne opgave kan udføres. 1. ÅBN Pack/Move Units - Pak/Flyt Enheder (F1000) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Pack And Move Units - Pak og Flyt Enheder 2. på en kassepost ved brug af et af de følgende felter: FORESPØRG Kasse # - Kassenummer Product - Produkt Type Status Packed Date - Pakke Dato Kasser med enheder har status som Packing- Pakkes eller Full - Fuld. Format: dd-mmm-åååå. 3. GENNEMSE og kontroller, at den rigtige kassepost er fundet. 4. den kassepost, der skal printes, og vælg derefter knappen [Print Label] Klik på den kassepost, der skal printes. Skærmbilledet Print Label Report Driver (F1050) - Print Etiket Rapport Driver (F1050) vises. 5. Start Date - Start Dato Format: dd-mmm-åååå. VALGFRIT End Date - Slut Dato Shipment # - Forsendelsesnummer Format: dd-mmm-åååå. Sættes automatisk til Forsendelsesnummeret for det valgte Kassenummer. Carton # - Kassenummer Sættes automatisk til det valgte kassenummer. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 18 af 92

19 6. knappen [Print] Adobe Acrobat Reader åbner og etiketten vises i skærmbilledet. 7. GENNEMSE for at sikre, at den korrekte etiket bliver vist. 8. genvejsknappen [Print]. Print vinduet vises. 9. [OK]-knappen. Kasseetiketterne udskrives. 10. knappen [Exit] i øverste højre hjørne. Adobe Acrobat Reader lukker og skærmbilledet Carton Label Report Driver (F1050) - Kasseetiket Rapportdriver (F1050) vises. 11. knappen [Close] - [Luk]. Systemet vender tilbage til Pack/Move Units Pak/Flyt Enheder 12. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 19 af 92

20 2.0 Forsendelser FORSENDELSER PROCESSENS ARBEJDSGANG Opret en forsendelse MANUELT BLODBANK Tildel kasser til en forsendelse Gennemse/tildel testsæt Gennemse/tildel artikler EDN UPLOAD Gennemse/ændre testsæt Gennemse/ændre artikler AUTOMATISERET BLODBANK Gennemse bemærkninger QA frigivelse af forsendelse Autorisation af forsendelse Print forsendelsesdokumenter CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 20 af 92

21 2.0 Forsendelser Ship Units - Send Enheder Formular F Administration af forsendelser En forsendelse er en samling af kasser, der sendes samlet og på samme tidspunkt til den samme Modtager eller Fraktionator. Forsendelser skal indeholde kasser af samme produkt. Programmet har ingen restriktioner på hvor mange kasser, der kan være i en forsendelse. En forsendelse kan have forskellig status afhængigt af, hvor forsendelsen er i processen. Følgende er den type status, en forsendelse kan have fra en Blodbanks side: Empty - Tom Forsendelsen er oprettet, ingen kasser er tildelt forsendelsen; Packing - Pakkes mindst en kasse er tildelt forsendelsen; QA Released - QA Frigivet forsendelsen er blevet autoriseret af Blodbank QA; CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 21 af 92

22 In Transit to Consignee/Fractionator - I Transit Til Modtager/Fraktionator forsendelsen er blevet afsendt. Automatiserede Blodbanker, der bruger Electronic Delivery Note (EDN), begynder her med forsendelsesprocessen. EDN er den process, som automatiserede Blodbanker bruger til at uploade deres forsendelse, kasse- og enhedsinformation til SPI. Forsendelsestatus fra Modtagerens perspektiv: Received by Consignee - Modtaget af Modtager når Modtageren autoriserer i systemet, at forsendelsen er blevet modtaget; Packed in Container - Pakket i Beholder forsendelsen er registreret som værende pakket i en beholder. Forsendelsestatus fra en Fraktionators perspektiv: Unpacked from Container - Udpakket fra Beholder Fraktionator anerkender, at forsendelsen er fjernet fra beholderen; Received by Fractionator - Modtaget af Fraktionator når Fraktionatoren godkender i systemet, at forsendelsen er blevet modtaget; Cartons verified by Fractionator - Kasser godkendt af Fraktionator når Fraktionatoren autoriserer i systemet, at kasserne er kontrolleret; Scanning in Progress - Scanning i gang Forsendelsesscanning er aktiveret på transportbånd; Scanned - Scannet forsendelsescanning er færdig på transportbåndet; Pooled - Poolet alle beholdere læsset fra forsendelsen er blevet poolet. Tilgængelige knapper i skærmbilledet Ship Units - Send Enheder: [Create Shipment] - [Opret Forsendelse] når man trykker på denne knap, går programmet ned på en ny linie (post) og opretter en ny forsendelse; [Assign Carton] - [Tildel Kasse] med denne knap kan kasser tildeles en forsendelse; [Print Label] [Print Etiket] Carton Label Report Driver (F1050) - Kasseetiket Rapportdriver (F1050) åbner, så kasseetiketter kan oprettes og printes til en forsendelse; [Supplies] - [Artikler] Tildeler/fjerner og viser artikler i en forsendelse; [Test Kits] - [Testsæt] Tildeler/fjerner og viser testsættene i en forsendelse; [Statements] - [Bemærkninger] viser lager-, test- og andre bemærkninger til forsendelsen; [Authorize QA Release] - [Autoriser QA Frigivelse] når forsendelsen er autoriseret, vil dens status blive ændret til QA Released - QA Frigivet, og forsendelsens data kan ikke ændres derefter; CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 22 af 92

23 [Authorize Shipment] - [Autoriser Forsendelse] når forsendelsen er godkendt, vil dens status ændre sig til In Transit to Consignee - I Transit til Modtager eller In Transit to Fractionator - I Transit til Fraktionator, afhængigt af forsendelsestypen. Medmindre Shipment Date - Forsendelsesdatoen er blevet uploaded, vil den dato, hvor forsendelsen blev godkendt, blive indsat som Forsendelsesdato, og forsendelsesdata kan ikke ændres derefter; [Shipment Documents] - [Forsendelsesdokumenter] Shipment Documents Report - Forsendelsesdokumentrapport tillader oprettelse og udskrift af forsendelsesdokumenter til en forsendelse. Forsendelsesposter vises ikke umiddelbart, når brugeren går ind i skærmbilledet Ship Units - Send Enheder. Disse poster skal findes via søgefunktionen. Forsendelser, der er blevet afsendt, kan ikke findes i Ship Units Send Enheder. Disse poster kan findes via skærmbilledet Query Operational Information Forespørgelse Driftsinformation. Dette skærmbillede kan findes ved at vælge Quality Management Kvalitetsstyring i hovedmenuen og derefter vælge Query Operational Info - "Forespørgelse DriftsInformation". Ved hjælp af Query Operational Information - Forespørgelse Driftsinformation kan Blodbanken se information om enheder, kasser og forsendelser. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 23 af 92

24 2.2 Tildel kasser Assign Carton - Tildel Kasse Knap Vælg knappen [Assign Carton] - [Tildel Kasse] fra skærmbilledet Ship Units - Send Enheder for at begynde at tildele kasser til en forsendelse. Man kan vælge disponible kasser til forsendelse i sektionen Cartons Available - Disponible Kasser. Brug afkrydsningsfelterne Add to Shipment? - Føj til Forsendelse? til at vælge de kasser, som skal tilføjes. Der kan tilføjes flere kasser samtidigt. Når man har valgt og gemt kasseposten, vises kassen i sektionen Cartons Reserved - Reserverede Kasser. Denne sektion viser kassestatus, antal enheder i kassen og den dato, kassen blev pakket. Kasser kan fjernes fra forsendelsen ved at bruge knappen [Remove Carton] - [Fjern Kasse]. Når en forsendelse først er blevet QA Released - QA Frigivet, kan kasser ikke længere tilføjes eller fjernes. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 24 af 92

25 2.3 Upload EDN og Test Resultater Upload EDN and Test Results Upload EDN og Testresultater Upload EDN and Test Results Upload EDN og Testresultater funktionen bliver brugt til at uploade forsendelsesfiler eller enhedstestresultatfiler. Automatiserede Blodbanker der bruger Electronic Delivery Note (EDN) ville begynde forsendelsesproccessen her. Uploadede forsendelsesfiler kan ses i Ship Units (F1010) Send Enheder (F1010). Uploadede testresultatfiler kan ses i Test Results Testresultat skærmbilledet fra Query Operational Information (F3080) Forespørgelse Driftsinformation (F3080). CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 25 af 92

26 2.4 Artikler Supplies - Artikler Knap For at tilføje, fjerne eller se artikler i en specifik forsendelse vælges knappen [Supplies] - [Artikler] i Ship Units - Send Enheder. Når forsendelsesdata uploades via en EDN, vil artiklerne automatisk vises for hver forsendelse, afhængigt af den information, som Blodbanken har givet til systemadministratoren. For at tilføje eller fjerne artikler skal forsendelsen have status som enten Empty - Tom eller Packing - Pakkes. Hvis der ikke er nogen artikler i en forsendelse, vil et pop-up-vindue blive vist, når man vælger knappen [Auth QA Release] - [Aut QA Frigivelse] med følgende meddelelse: APP-D1109 No Supplies/Test Kits For This Shipment Exist. Do You Wish To Continue? - "APP-D1109 Ingen Artikler/Testsæt findes i denne Forsendelse. Vil du Fortsætte?". Vælg [Yes] [Ja] for at fortsætte, hvis Blodbanken har tilladelse til at give denne information til Fraktionatoren på andre måder. Ellers vælg [No] [Nej] for at komme tilbage til skærmbilledet Ship Units - Send Enheder og gå ind i de artikler, der er brugt til den relevante forsendelse. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 26 af 92

27 Ændringer til de automatisk genererede artikler skal hurtigst muligt sendes til CSL Behring, så den automatiske liste over artikler kan opdateres. Forsendelser må først blive QA Frigivet, efter artiklerne er kontrolleret og fundet korrekte. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 27 af 92

28 2.5 Testsæt Test Kits - Testsæt Knap For at tilføje, fjerne eller se testsættene i en specifik forsendelse vælges knappen [Test Kits] - [Testsæt] i Ship Units - Send Enheder. Når forsendelsesdataen uploades via en EDN, vil testsættene automatisk blive sat for hver forsendelse, afhængig af den information Blodbanken har givet Systemadministratoren. For at tilføje eller fjerne testsæt skal forsendelsen have status som Empty - Tom eller Packing - Pakkes. Hvis der ikke er nogen testsæt i en forsendelse, vil et pop-up-vindue blive vist, når du vælger knappen [Auth QA Release] - [Aut QA Frigivelse] med følgende besked APP-D1109 No Supplies/Test Kits For This Shipment Exist. Do You Wish To Continue? - "APP-D1109 Ingen Artikler/Testsæt findes. Vil du fortsætte?". Vælg [Yes] [Ja] for at fortsætte, hvis Blodbanken har tilladelse til at give denne information til Fraktionatoren på en anden måde. Ellers vælg [No] [Nej] for at vende tilbage til Ship Units Send Enheder skærmbilledet og indtast de testsæt, der bruges til den relevante forsendelse. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 28 af 92

29 Ændringer til de automatisk genererede testsæt skal hurtigst muligt sendes til CSL Behring, så den automatiske liste over testsæt kan opdateres. Forsendelser må først blive QA Frigivet, efter testsættene er kontrolleret og fundet korrekte. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 29 af 92

30 2.6 Gennemse Bemærkninger Statements - Bemærkninger Knap Knappen [Statements] - [Bemærkninger] er tilgængelig fra skærmbilledet Ship Units - Send Enheder. Bemærkninger skal gennemses før QA Godkendelse. Gennemgangen er nødvendig for at bekræfte, at lager- og testbemærkninger er korrekte. Forsendelser må kun blive QA Frigivet efter bemærkningerne er blevet gennemset og fundet korrekte CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 30 af 92

31 2.7 Print kasseetiket og forsendelsesdokumenter Shipment Documents Report Driver - Forsendelsesdokumenter Rapportdriver Formular F1020 Knappen [Print Carton Label] - [Print Kasseetiket] findes i skærmbilledet Ship Units - Send Enheder. Når du går ind i skærmbilledet Carton Label Report - Kasseetiket Rapport, sættes feltet Shipment # - Forsendelsesnummer automatisk til det forsendelsesnummer, der er valgt i Ship Units Send Enheder. Brugeren kan vælge andre parametre fra date ranges - datoperioder (Start Date Start Dato og End Date Slut Dato), til Shipment # - Forsendelsesnummer eller Carton # - Kassenummer. Alle felter i dette skærmbillede kan indtastes eller opdateres. Knappen [Shipment Docs] - [Forsendelsesdokumenter] findes også i skærmbilledet Ship Units Send Enheder. Denne knap giver adgang til Shipment Documents Report Driver Module - Forsendelsesdokumenter Rapportdriver Skærmbilledet Center Blodbank feltet vil automatisk vælge den Blodbank, forsendelsen oprindeligt kommer fra og er et "read-only" felt for Blodbanksmedarbejderne. Både felterne Shipment # - Forsendelsesnummer og CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 31 af 92

32 BOL # - BOL Nummer kan opdateres. Shipment # - Forsendelsesnummer eller BOL # - BOL Nummmer skal indtastes, for at systemet kan generere en rapport. Denne rapport kan genereres fra Ship Units Send enheder når som helst før forsendelsen er autoriseret eller fra Reports menuen efter forsendelsen er blevet autoriseret. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 32 af 92

33 2.8 QA Frigivelse og autorisering af forsendelse Authorize QA Release Autoriser QA frigivelse Knappen Knapperne [Auth QA Release] [Aut QA Frigivelse] og [Auth Shipment] [Aut forsendelse] er tilgængelig fra skærmbilledet Ship Units Send Enheder. Før QA frigivelse af en forsendelse skal BOL# - BOL nummeret indtasts og forsendelsen skal have status som Packing Pakkes. Artikler, test kits og bemærkninger skal være gennemset før brugen af [Auth QA Release] [Aut QA Frigivelse] knappen, ellers vil fejlbeskeden Error: APP-E1443 Supplies, Test Kits & Statements must be accessed before QA Releasing Shipment Error: APP- E1443 Artikler, Test Kits & Bemærkninger skal være gennemset før QA Forsendelsesfrigivelse fremkomme. Brugeren skal have de korrekte roller for at QA Frigive en forsendelse. Der kan ikke laves ændringer i forsendelsesposten når den er QA Frigivet. Før autorisering af forsendelse, skal forsendelsen have status af QA Released QA Frigivet og brugeren skal have de korrekte roller for at udføre denne funktion. Så snart forsendelsen er autoriseret vil denne ikke længere fremgå i Ship Units Send Enheder. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 33 af 92

34 Opgaveoversigt - Send enheder Opgaverne, der omtales i denne sektion, omfatter: A. Create a Shipment - Opret en Forsendelse G. Remove Supplies from a Shipment - Fjern Artikler fra Forsendelse B. Assign Cartons to a Shipment - Tildel Kasser til en Forsendelse H. Remove Test Kits from a Shipment - Fjern Testsæt fra en Forsendelse C. Upload EDN I. Review Statements from a Shipment - Gennemse Bemærkninger fra en Forsendelse D. Remove Carton from Shipment - Fjern Kasse fra en Forsendelse J. QA Release a Shipment QA Frigiv en Forsendelse E. Assign Supplies to a Shipment - K. Authorize a Shipment - Autoriser en Tildel Artikler til en Forsendelse F. Assign Test Kits to a Shipment - Tildel Testsæt til en Forsendelse Forsendelse L. Print Shipment Document - Print Forsendelsesdokument A. OPRET EN FORSENDELSE Forudsætning En kassepost med tildelte enheder skal være oprettet, før denne opgave kan udføres. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menu: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. Contract # - Kontraktnummer Vælg korrekt produkt til forsendelse. TAST Fractionator Fraktionator Udfyldt, når Contract # - Kontraktnummer vælges. Broker - Mægler Udfyldt, når Contract # - Kontraktnummer vælges. Product - Produkt Udfyldt, når Contract # - Kontraktnummer vælges. Consignee - Modtager Courier - Kurér CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 34 af 92

35 3. SAVE Klik på genvejsknappen [Save] - [Gem] En forsendelsespost er blevet oprettet med status som Empty - Tom. Shipment # - Forsendelsesnummer feltet udfyldes, når posten gemmes. 4. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 35 af 92

36 B. TILDEL KASSER TIL EN FORSENDELSE Forudsætning En Forsendelsespost skal være oprettet, før denne opgave kan udføres. 1. ÅBN Ship Units -Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Enheder - Send Enheder 2. FORESPØRG på en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: Shipment # - Forsendelse nummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE og kontroller, at de korrekte forsendelsesposter er fundet. 4. den forsendelsespost, der skal tildeles kasserne og derefter knappen [Assign Carton] - [Tildel Kasse] Klik på den forsendelsespost, der skal tildeles kasserne. Skærmbilledet Assign Carton- Tildel kasse viser alle de disponible kasser, der kan føjes til forsendelsen. 5. ENTER Tilføj til forsendelse Brug afkrydsningsfeltet til at vælge de kasser, der skal tilføjes til forsendelsen. Der kan tilføjes flere kasser på samme tid. Kasser kan ikke tilføjes eller fjernes fra en forsendelse, der har status som QA Released - QA Frigivet. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 36 af 92

37 6. [OK] knappen Et pop-up vindue vises med følgende meddelelse: "Do you want to save the changes you have made?" - Vil du gemme de ændringer, du har lavet?" 7. [Yes] [Ja] knappen i pop-up vinduet Posten gemmes, og du vender tilbage til skær,billedet Ship Unit - Send Enhed. Hvis du går ind i skærmbilledet Assign Carton - Tildel Kasse, efter du har tildelt kasser til forsendelsen, vil du bemærke, at disse poster nu kan ses i blokken Cartons Reserved - Reserverede Kasser. 8. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 37 af 92

38 C. UPLOAD EDN OG TESTRESULTAT Forudsætning En EDN datafil skal være oprettet på et lokalt eller et netværksdrev, der indeholder de relevante informationer om forsendelse, kasser og enheder. 1. knappen [Upload EDN] på websiden Skærmbilledet EDN Upload log på vises. 2. TAST Username Brugernavn Password - Kodeord Filename - Filnavn Brug store bogstaver. Navnet på den fil, der skal uploades Document Type - Dokumenttype Liste over tilgængelige værdier: - Standard standard EDN format - Progesa Progesa flat filer - BBCS BBCS flat fil format - TRS Testresultat filer Database Den database, hvortil filen skal uploades. Vælg Production for (Live) Routine Operation Produktion for (Live) Rutine Drift. 3. Knappen [Submit] En meddelelse viser resultatet af overførslen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 38 af 92

39 D. FJERN KASSE FRA EN FORSENDELSE Forudsætning En Forsendelsespost med tildelte kasser skal være oprettet, før denne opgave udføres. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. FORESPØRG på en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE og kontroller, at den korrekte forsendelsespost er blevet fundet 4. den forsendelsepost, hvorfra der skal fjernes kasser og vælg derefter knappen [Assign Unit] - [Tildel Enhed] Klik på den forsendelsespost, der skal have kasser fjernet. Skærmbilledet Assign Carton Tildel Kasse vises. 5. Carton # - Kassenummer i Carton Reserved - Reserveret Kasse (klik på posten) Kasseposten fremhæves. 6. knappen [Remove Carton] - [Fjern Kasse] Et pop-up-vindue vises med følgende meddelelse; Are You Sure You Want To Remove The Carton From The Shipment? - "Er du sikker på, at du vil fjerne kassen fra forsendelsen?". CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 39 af 92

40 7. [Yes] [Ja] knappen i popup-vinduet Kassen bliver fjernet. 8. [OK] knappen Pogrammet vender tilbage til skærmbilledet Ship Units (F1010) - Send Enheder (F1010). 9. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 40 af 92

41 E. TILDEL ELLER GENNEMSE ARTIKLER I EN FORSENDELSE Forudsætning En Forsendelsespost skal være oprettet, før denne opgave udføres. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. FORESPØRG på en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE og kontroller, at den rigtige forsendelsespost er fundet 4. den forsendelsespost, der skal gennemses eller tildeles artikler knappen [Supplies] - [Artikler] Klik på forsendelsesposten, der skal gennemses eller tildeles artikler. Supplies - Artikler skærmbilledet vises. Artikler vil typisk blive indsat automatisk for hver forsendelse, afhængig af den information Blodbanken har givet systemadministratoren. 5. Supply - Artikler TAST Category - Kategori Sættes automatisk, når artikler vælges. Manufacturer - Producent Sættes automatisk, når artikler vælges. Standard CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 41 af 92

42 6. [OK] knappen Et pop-up-vindue vises med teksten: Do you want to save the changes you have made?" - Vil du gemme de ændringer, du har lavet? 7. [Yes] [Ja] knappen i popup-vinduet Programmet vender tilbage til skærmbilledet Ship Units (F1010) Send Enheder (F1010). 8. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 42 af 92

43 F. TILDEL ELLER GENNEMSE TESTSÆT I EN FORSENDELSE Forudsætning En Forsendelse skal være oprettet, før denne opgave udføres. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. FORESPØRG på en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE og kontroller, at de(n) korrekte forsendelsespost(er) er fundet 4. den forsendelsespost, der skal gennemses eller have tildelt testsæt knappen [Test Kits] - [Testsæt] Klik på den Forsendelsespost, der skal gennemses eller have tildelt testsæt. Skærmbilledet Test Kits - Testsæt vises. Typisk vil testsæt blive sat automatisk for hver forsendelse, afhængigt af den information Blodbanken har givet Systemadministratoren. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 43 af 92

44 5. TAST License # - Licensnummer Test Test Kit - Testsæt Generation - Oprettelse Manufacturer - Producent Regulatory Body - Myndighed Vælg det rigtige testsæt autoriseret af den korrekte myndighed (f.eks. FDA) til forsendelsen. Sættes automatisk, når License # vælges. Sættes automatisk, når License # - vælges. Sættes automatisk, når License # vælges. Sættes automatisk, når License # vælges. Sættes automatisk, når License # vælges. 6. [OK] knappen Et pop-up-vindue vises med følgende tekst: "Do you want to save the changes you have made?" - Vil du gemme de ændringer, du har lavet?. 7. [Yes] [Ja] knappen i popup-vinduet Programmet vender tilbage til skærmbilleder Ship Units (F1010) Send Enheder (F1010). 8. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 44 af 92

45 G. FJERN ARTIKLER FRA EN FORSENDELSE Forudsætning En forsendelsespost med tildelte artikler skal være oprettet, før denne opgave udføres. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. FORESPØRG på en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE og kontroller, at den korrekte forsendelsespost er blevet fundet 4. den forsendelsespost, der skal have artikler fjernet Klik på den forsendelsespost, der skal have artikler fjernet. knappen [Supplies] - [Artikler] Skærmbilledet Supplies - Artikler vises. 5. Supply - Artikel - posten (klik på posten) Den artikel, der skal fjernes. 6. [Remove Supply] - [Fjern Artikel] knappen Posten fjernes. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 45 af 92

46 7. [OK] knappen Et pop-up-vindue vises med følgende tekst, "Do you want to save the changes you have made?" - Vil du gemme de ændringer, du har lavet? 8. [Yes] [Ja] knappen i popup-vinduet Posten gemmes, og du vender tilbage til skærmbilledet Ship Units Send Enheder. 9. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 46 af 92

47 H. FJERN TESTSÆT FRA EN FORSENDELSE Forudsætning En forsendelsespost med tildelte testsæt skal være oprettet, før denne opgave udføres.. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. FORESPØRG på en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE og kontroller, at den korrekte forsendelsespost er fundet 4. den forsendelsespost, der skal have fjernet testsæt Klik på forsendelsesposten, der skal have fjernet testsæt. knappen [Test Kits] - [TestSæt] Skærmbilledet Test Kits Testsæt vises. 5. posten License # - Licensnummer (klik på posten) Det testsæt, der skal fjernes. 6. knappen [Remove Test Kit] - [Fjern TestSæt] Posten fjernes. 7. [OK]-knappen Et pop-up-vindue vises med følgende tekst, "Do you want to save the changes you have made?" - Vil du gemme de ændringer, du har lavet?. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 47 af 92

48 8. [Yes]- [Ja] knappen i pop-upvinduet Posten gemmes, og du vender tilbage til skærmbilledet Ship Units (F1010) Send Enhed (F1010). 9. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 48 af 92

49 I. GENNEMSE BEMÆRKNINGER Forudsætning En Forsendelse med tildelte kasser, artikler og testsæt skal være oprettet, før denne opgave udføres. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: FORESPØRG Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér Liste over ttilgængelige værdier. 3. GENNEMSE og kontroller, at den korrekte forsendelsespost er blevet fundet 4. den forsendelsespost, hvis forsendelsesbemærkninger skal gennemses knappen [Statements] - [Bemærkninger] Klik på den forsendelsespost, hvis forsendelsesbemærkninger skal gennemses. Skærmbilledet Shipment Statements - Forsendelsesbemærkninger vises. 5. GENNEMSE Korrekthed af Lager- og Testbemærkninger 6. [OK] knappen Programmet vender tilbage til skærmbilledet Ship Units (F1010) Send Enheden (F1010) med den valgte post fremhævet. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 49 af 92

50 7. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 50 af 92

51 J. QA FRIGIVELSE AF FORSENDELSE Forudsætning En forsendelse med status som Packing Pakkes skal være oprettet. Artiklerne, Test Sæt og Bemærkninger skal være gennemset. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: FORESPØRG Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE Bekræft at den korrekte forsendelsespost er fundet Vælg den forsendelsespost der skal QA Frigives Klik på den forsendelsespost som skal QA Frigives. Bemærk venligst: før frigivelse af en forsendelse skal skærmene for Supplies Artikler, Test Kits Test Sæt og Statements Bemærkninger være gennemset. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 51 af 92

52 4. 5. Knappen [Auth QA Release] [Aut QA Frigivelse] Password - Kodeord Et pop-up vindue med teksten Perform Authorizations (F1060) Udfør Frigivelsen (F1060) vises, det kræver et password for at komme videre. Hvis skærmene for Supplies Artikler, Test Kits Test Sæt og Statements Bemærkninger ikke er blevet gennemset, vil en passende fejl besked blive vist. TAST 6. [Validate] - [Godkend] knappen Et pop-up-vindue vises med følgende tekst, The Authorization Was Successful - "Autorisationen er gennemført". 7. [OK] knappen i pop-upvinduet Programmet vender tilbage til skærmbilledet Ship Units (F1010) Send Enheder (F1010), og forsendelsestatus ændres til QA Released - QA Frigivet. 8. EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. EXIT CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 52 af 92

53 K. PRINT FORSENDELSESDOKUMENT Forudsætning En forsendelsespost skal være oprettet, før denne opgave udføres. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. FORESPØRG på en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE og kontroller, at den korrekte forsendelsespost er blevet fundet 4. den forsendelsespost, der skal printes knappenen [Shipment Docs] - [Forsendelsesdokumenter] Klik på den forsendelsespost, der skal printes. Skærmbilledet Shipment Documents Report Driver (F1020) Forsendelsesdokumenter Rapportdriver (F1020) vises. 5. Knappenen [Print] Adobe Acrobat Reader åbner, og forsendelsesdokumenterne vises på skærmen. 6. GENNEMSE for at kontrollere, at det rigtige dokument vises CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 53 af 92

54 7. Genvejsknappen [Print]. Printvinduet vil blive vist. 8. [OK] knappen. Forsendelsesdokumentet printes. 9. Knappen [Exit] i øverste højre hjørne. Adobe Acrobat Reader vinduet lukker. 10. Knappen [Close] - [Luk]. Programmet vender tilbage til skærmbilledet Ship Units (F1010) Send Enheder (F1010). 11. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 54 af 92

55 L. AUTORISER EN FORSENDELSE Forudsætning En forsendelse med status som QA Released - QA Frigivet skal være oprettet, før denne opgave udføres. 1. ÅBN Ship Units - Send Enheder (F1010) Vælg fra menuen: Center Blodbank, Ship Units - Send Enheder 2. en forsendelsespost ved brug af et af de følgende felter: FORESPØRG Shipment # - Forsendelsesnummer Contract # - Kontraktnummer Product - Produkt Consignee - Modtager Courier - Kurér 3. GENNEMSE og kontroller, at den korrekte forsendelsespost er fundet 4. den forsendelsespost, der skal autoriseres Klik på den forsendelsespost, der skal autoriseres. knappen [Auth Shipment] - [Aut Forsendelse] Et pop-up-vindue, Perform Authorizations (F1060) - Udfør Autorisationer (F1060) vises. Det kræver et kodeord for at kunne få adgang til det. 5. Password - Kodeord Kodeord kan indtastes manuelt eller som elektronisk signatur. TAST CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 55 af 92

56 6. knappen [Validate] - [Godkend] Et pop-up-vindue vises med følgende tekst, The Authorization Was Successful - "Autorisationen er gennemført". 7. [OK] knappen i pop-upvinduet Programmet vender tilbage til modulet Ship Units Send Enheder, og forsendelsens status ændres til In Transit To Consignee / In Transit To Fractionator - I transit til Modtager/Fraktionator (afhængigt af forsendelsestype) 8. EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. EXIT CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 56 af 92

57 3.0 Post Donation Information PDI PROCES PROCESSENS ARBEJDSGANG C E N T E R Modtag PDI Indtast PDI FRAKTION A T O R Åbn PDI Modtag PDI Undersøg PDI - Ændre Status Annuller PDI Bekræft PDI Indtast rådighed Luk PDI CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 57 af 92

58 3.0 Post Donation Information 3.1 PDI Proces Post Donation Information Formular F1070 Skærmbilledet Post Donation Information (PDI) bruges af både Blodbankerne og Fraktionatoren til at oprette og styre PDI'er. Fra en Blodbanks perspektiv bliver PDI erne indtastet og åbnet, og derigennem kan Fraktionatoren undersøge og lukke PDI'en. Når Fraktionatoren har lukket PDI'en, vil Blodbanken blive bedt om at bekræfte lukningen af PDI'en, hvilket vil afslutte PDI-cyklussen. Den eneste undtagelse er en annulleret PDI, som ikke kan bekræftes. En PDI kan have følgende status: Entered - Indtastet når Blodbanksmedarbejderne opretter en PDI; Opened - Åbnet sender PDI'en til Fraktionatoren og mærker den relevante enhed som afvigende, hvis den findes i databasen (se legacy/non-legacy PDI er); CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 58 af 92

59 Investigate - Undersøge Fraktionatoren giver denne status, når undersøgelsesprocessen starter; Closed - Lukket når Fraktionatorens undersøgelse er færdig og enhedens rådighed er indtastet, vil PDI'en blive lukket; Cancelled - Annulleret når PDI'en annulleret uanset årsagen; Acknowledged - Bekræftet når Fraktionatoren har lukket PDI'en, afslutter Blodbanken processen ved at bekræfte lukningen af PDI. Når PDI'en oprettes, skal Enhedsnummeret indtastes to gange for at undgå slåfejl. Hvis enheden blev fundet i databasen (uploaded som en EDN eller indtastet manuelt ved hjælp af modulet Pack/Move Unit Pak/Flyt Enhed, vil den relevante information om enheden blive vist i fanen Non-Legacy. Hvis enheden ikke findes i databasen, skal den nødvendige information indtastes i fanen Legacy. Årsagen til PDI'en kan vælges fra blokken Reason - Årsag ved at bruge listen over værdier. Hvis den relevante årsag ikke er på listen over tilgængelige årsager, vælg 0 - See Remarks - "0 - Se Bemærkninger". Klik så på fanen Remarks og beskriv årsagen i Remarks - Bemærkninger-feltet. Bekræftende testresultater, der ikke kendes på tidspunktet for den originale gentagne reaktive meddelelse, kan tilføjes senere under det første PDI nummer i Remarks Bemærkninger feltet ved brug af følgende format: Dato for det bekræftende testresultat, fulgt af: "Conf. test result:..." - "Bekr. testresultat:.." CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 59 af 92

60 PDI Report Driver - PDI Rapportdriver Formular F3100 En PDI-rapport kan genereres fra skærmbilledet Post Donation Information. Denne rapport giver information vedrørende den valgte PDI, som f.eks. Unit # - Enhedsnummer, Shipment # - Forsendelsesnummer, Carton # - Kassenummer, Pool # - poolnummer, PDI'ens og enhedens status, samt Reason(s) - Grunden(e) for PDI'en. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 60 af 92

61 Opgaveoversigt Post Donation Investigation Opgaverne, der er vist i denne sektion, omfatter A. Indtast en PDI for en enhed, der findes i systemet B. Indtast en PDI for en enhed, der ikke findes i systemet C. Bekræft en PDI D. Print en PDI rapport E. Oversæt et Codabar enhedsnummer A. INDTAST EN PDI FOR EN ENHED, DER FINDES I SYSTEMET (NON-LEGACY ENHED) Forudsætning En liste over enhedsnumre, der er pakket og sendt i systemet, skal laves. Disse numre vil blive brugt til at registrere en Post Donation Information. 1. ÅBN Post Donation Information (F1070) Vælg fra menuen: Quality Management Kvalitetsstyring, Post Donation Info 2. PDI # - PDI-nummer Programmet genererer et nummer, når PDI'en er gemt. TAST Blodbank Systemet vil automatisk indsætte Blodbanken, når PDI'en er gemt. PDI Status Sættes automatisk til en status som Entered - Indtastet. Unit # - Enhedsnummer Enhedsnummeret skal indtastes to gange. Et pop-up-vindue vises med følgende tekst Please Re-Enter Unit Number For Confirmation - "Genindtast enhedsnummeret som bekræftelse". NOTE: i Codabar skal det syvcifrede nummer (det scanningsmulige nummer) indtastes; (ikke de alfanumeriske tegn-koder, der bruges af nogle Blodbanker). Brug Codabar Translator til at genfinde det omdannede nummer. Ellers vil enheden fejlagtigt blive identificeret som en legacy enhed. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 61 af 92

62 3. [OK] knappen og genindtast Unit # - Enhedsnummeret Et pop-up-vindue vises, der indikerer, at denne enhed er en Non-Legacy-Enhed. 4. [OK] knappen i pop-upvinduet Non-Legacy fanefelterne er udfyldte. 5. Fanen Details Fanen Details vises. 6. Blodbank Ref. # - Blodbank Referencenummer Et referencenummer, der bruges af Blodbanken til at følge PDI'en. TAST Reported Date - Rapportdato Den dato, PDI'en blev registreret på Blodbanken. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 62 af 92

63 7. TAST Reason -Årsag Hvis en af de tilgængelige årsager passer til PDI'en og bliver valgt fra Listen over Værdier, er kommentarer ikke nødvendige i fanen Remarks : Eksempler på tilgængelige årsager: Subs. Don. RR for anti- HCV; afventer bekræftelse Tattoo/ body piercing/ akupunktur før donation Donor diagnosticeret med CJD Donor var i England i mere end 3 måneder efter Donor boede på en amerikansk militærbase i Europa i mere end 6 måneder. Er årsagen ikke på listen over tilgængelige årsager, skal følgende årsag vælges: - 0 See Remarks - Se Bemærkninger Al information vedrørende disse skal indtastes i fanen Remarks. 8. SAVE Tryk på [Save] - [Gem] genvejsknappen Et PDI # - PDI Nummer bliver genereret, og statusen ændres til Entered - Indtastet. 9. knappen [Open PDI] - [Åben PDI] Et pop-up-vindue, Perform Authorizations (F1060) - Udfør Autorisationer (F1060) vises. Det kræver et kodeord for at kunne åbnes. 10. Password - Kodeord Kodeordet kan indtastes manuelt eller med den elektroniske signatur. TAST CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 63 af 92

64 11. knappen [Validate] - [Godkend] Et pop-up-vindue vises med følgende tekst, The Authorization Was Successful - "Autorisationen er gennemført". 12. [OK] knappen i pop-upvinduet Et pop-up-vindue vises med følgende tekst, PDI Was Successfully Authorized - "PDI er nu autoriseret". 13. [OK]-knappen i pop-upvinduet Systemet vender tilbage til skærmbilledet Post Donation Information (F1070), og PDI status ændres til Opened - Åbnet. På dette tidspunkt kan Fraktionatoren starte de relevante trin. 14. EXIT EXIT For at vende tilbage til Hovedmenuen. CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 64 af 92

65 B. INDTAST EN PDI FOR EN ENHED, DER FINDES IKKE I SYSTEMET (LEGACY ENHED) Forudsætning Opret en liste over enhedsnumre, der ikke findes i systemet. Disse numre vil blive brugt til at oprette en Post Donation Information. 1. ÅBN Post Donation Information (F1070) Vælg fra menuen: Quality Management Kvalitetsstyring, Post Donation Info 2. PDI # - PDI Nummer Systemet genererer et nummer, når PDI'en er gemt. TAST Blodbank PDI Status Unit # - Enhedsnummer Systemet vil automatisk indsætte Blodbanken, når PDI'en er blevet gemt. Sættes automatisk til en status som Entered - Indtastet. Enhedsnummeret skal indtastes to gange. Et pop-up-vindue vises med følgende tekst: Please Re-Enter Unit Number For Confirmation - "Genindtast enhedsnummeret som bekræftelse". 3. [OK] knappen og genindtast Unit # - Enhedsnummeret Et pop-up-vindue vises, som indikerer, at denne enhed er en Legacy-enhed. 4. [OK] knappen i pop-upvinduet CSL Behring 01 December 2006, Version 03 Side 65 af 92

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management Menulinje Definitioner Ikonlinje Gem Exit List Enter Execute Piletaster Figur i Quality Management 1. Gå til hjemmesiden www.spi-link.dk Upload filen 2. Gå til "Production" og klik på "Upload EDN" 3. Indtast

Læs mere

System for Plasma Identification (SPI) Brugermanual

System for Plasma Identification (SPI) Brugermanual System for Plasma Identification (SPI) Electronic Delivery Note (EDN) CSL Behring 01 December 2006, Version 2.0 Side 1 af 41 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION TIL SPI...3 HVAD ER SPI?...3 HVEM BRUGER

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Practical Intermodal Communication. How-To WebBooking Customer Cap-Flex. Version

Practical Intermodal Communication. How-To WebBooking Customer Cap-Flex. Version Practical Intermodal Communication How-To WebBooking Customer Cap-Flex Version 1.04 PICit A/S Javavej 1 DK-8000 Aarhus (45) 87 30 80 20 www.picit.dk 1/36 Indhold Capacity Booking Flow 2 Cancel af Fast

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Print selv på biblioteket

Print selv på biblioteket Print selv på biblioteket Installationsvejledning til at kunne printe fra din egen computer på bibliotekets printere Brug af denne vejledning forudsætter, at du har købt et kopi- og print kort på biblioteket.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

gembart. I et skriv og PDF dokumenter Hvordan 1. Åbn 2. Åbn åbnes. filen 1 af 6

gembart. I et skriv og PDF dokumenter Hvordan 1. Åbn 2. Åbn åbnes. filen 1 af 6 PDF dokumenter Her kan du læse om: Hvordan man gør et PDF dokument skrivbart og efterfølgende gembart. Hvilken version af Adobe Readeren, derr er nødvendig for at mann kan skrive i og efterfølgende gemme

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

KaBoo administratormanual

KaBoo administratormanual KaBoo administratormanual Version 1.0 - Udgivet 27/7 2010 KaBoo Administratormanual Når du skal administrere KaBoo Denne manual beskriver de funktioner du har behov for, når du skal administrere KaBoo.

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6 KB print Windows 8 installations guide DET KONGELIGE NATIONAL OG Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 8.... 3 Hent drivers til Windows 8... 5 Udpak driver... 6 Windows 8 installation af

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

accodesk vi hjælper dig hele vejen!

accodesk vi hjælper dig hele vejen! accodesk vi hjælper dig hele vejen! Brugervejledning Æbeløgade 4, st. 2100 København Ø november 2015 Side 1 29 Indhold Forside... 3 Knowledge base... 4 Artikler... 4 Search... 5 Log in - Sign in... 5 Opret

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

CIA-A moduler. Alarm Status CIA-A HOME WEB TEXT LOGIN PASSWORD TO DO (O2Y.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU TESKSTER FARVER PREDEF. VALG D&V (DSI.

CIA-A moduler. Alarm Status CIA-A HOME WEB TEXT LOGIN PASSWORD TO DO (O2Y.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU TESKSTER FARVER PREDEF. VALG D&V (DSI. Alarm Status WEB TEXT CIA-A HOME LOGIN PASSWORD RAPPORT MTBF MTBO LOG STATISTIK TO DO (O2Y.EXE) CNS Dokumentstyring.xls DOC PDF XLS SYSTEMER EKRN systemer.xls XLS eller D&V (DSI.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS 20. december 2012 2 ETHICS kort fortalt ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 1 Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 2 LOG IND...Fehler! Textmarke nicht definiert. RegistRER EN BRUGER...Fehler! Textmarke nicht definiert. BED DEN STUDERENDE OM AT OPRETTE KOMPETENCEWEBS

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Subscription

Vejledning til Autodesk Account - Subscription Vejledning til Autodesk Account - Subscription Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre, tildeling

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere