Referat af Generalforsamling i U-landsforeningen Diálogos den 26. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i U-landsforeningen Diálogos den 26. marts 2011"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i U-landsforeningen Diálogos den 26. marts Valg af dirigent og referent Valg af ordstyrer: Dan Larsen Valg af referent: Jens Peter Bregnballe 2. Beretning fra bestyrelsen Beretningen blev godkendt. SE BILAG 1 Aktivitetsniveauet blev rost! Spørgsmål dukkede op omkring ændring af politikker og den øgede vægt på civilsamfundstrategien. PRNGO 5 millioners maximale bevillingsloft betyder, at det i højere grad er her vi lægger vores ansøgninger. Hvis vi søger med andre partnere kan vi dog stadig søge større projekter direkte hos Danida. Opmærksomhed på samfinanciering skal øges og vores samarbejdspartnere skal medtænkes i forhold til at de er selvbærende på længere sigt. Der var en opfordring til at nogen fra Diálogos stillede op til valg til bestyrelse i PRNGO den 9. april i år. 3. Beretning fra projektgrupper Nepal I det vestlige Saleri er der 700 kvinder organiseret omkring sundhed og landbrug og handel. I det østlige Saleri har der været meget krig og forsinkelser- så der søges om en lowcost forlængelse frem til Erfaringer fra det tidligere projekt er hurtigere blevet overført end på forhånd troet. Discussions with family members kønsrolle arbejde kører flot. Man har udarbejdet teaterstykker om emnet. Vejen er bygget derud, og den fungerer, når der ikke er regntid og den skyller bort. Radioen kører videre og er velfungerende. Den fungerer som et selvstyrende organ. Radiogrejet er slidt og de må tage stilling til hvorledes de vedliggeholder og fornyer det, de har. Man ønsker mere indhold efter at der ikke længere er censur da krigen nu er ovre. En ny antenne er placeret på et højt bjerg rækker længere udover projektområderne. Nepalgruppen vil gerne arbejde videre med nyt projekt, som også indbefatter innovation og entrepreneurship i områderne. Man har tanker omkring forretningsplaner eksempelvis kunne Kvindegrupper med opsparing sætte gang i investeringer men hvorledes er man ikke fastlåst på endnu. Den direkte sundhedsdel er aldrig kommet i gang i projektet på grund af krigen. Men i et nyt projekt vil det være oplagt at betone. Uganda, Karamoja Projektet startede op i 2008 et Interkulturel projekt omkring traditionelle helbrederes sammenkædning til det officielle sundhedssystem. Fase 2 er nu i gang med undervisning i 12 landsbyer /Traditionelle helbredere og fødselshjælpere. Village health team (Det officielle sundhedssystem) får indrapporteringer fra traditionelle helbredere og fødselshjælpere. Der er 12 timers kørsel op nordpå, så det er langt fra alt. Der har været mange kvægtyve tidligere men mange er nu blevet afvæbnet. Det er et meget tørt område 1

2 og der er for lidt regn. Man ser store alkoholproblemer og endnu mere oppe i bjergene selv børnene har et misbrug. Hvem der tog af kassen er nu blevet opklaret, og en tilbagebetaling er på plads. Der er ingen elektricitet i byen, dog er der en generator et par timer om aftenen. Anni, koordinatoren på projektet er god til at netværke. Bestyrelsesmedlemmer i projektets bestyrelse tegnes bl.a. af en borgmester i området, hvorfor der er en god integration med områdets udtrykte behov. Der er masser at tage fat på. Der finder omskæring af piger sted i området, og mange piger bliver gift meget unge. De får børn for tidligt, hvilket har børnedødelighed og fødselsproblemer for de unge piger til følge. Pesticidprojekt i Uganda Pesticidprojekt i Uganda med UNACOH som samarbejdspartner i Kampala, Uganda. Formanden er speciallæge i samfundsmedicin. Samarbejder med regering og bønder mm. omkring bedre og mere korrekt anvendelse af pesticider.projektet har en landbrugsdel og en sundhedsdel. Der er lavet baselinedata i januar og februar af en dansk agronomi- og en dansk folkesundhedsstuderende. En dansk Journalist har filmet uhensigtsmæssig brug af pesticider. Københavns universitet vil hjælpe til med at lave oplysningsmaterialer man har taget et spansksproget materiale fra Bolivia og oversat det til engelsk. En bestyrelse af vigtige personer i området styrer projektet. PLAGBOL- Pesticidprojekt i Bolivia Sidste fase til en endelig konsolideringsfase er i gang. Fundacion Plagbol skal nu ud at flyve gerne uden midler fra os. WHO har anerkendt dem som referenceorganisation. Mange borgmestre henvender sig med spørgsmål om at få hjælp. Der er efterspørgsel på kommunale løsninger i lokale produktioner, kurser for bønder administratorer osv. Virtuelle kurser kunne man evt. også sælge, hvor man allerede har gennemført et med undervisere fra Washington og Brasilien m.m. Man arbejder med formidling ud til verden via deres website. Lilie Darsø og Regitse Pals to studerende er nede og filme kortfilm af 10 minutters varighed, der skal dække 6 temaer, som også slutteligt skal lægges på internettet. Der er søgt ekstra midler til at udbrede materialet på YouTube m.m. Plagbol Web community for hele sydamerika går i luften den 1. april Sidenhen kommer der et online dokumentationscenter. PROMETRA (Medicina intercultural) Formålet er jo at forene de 2 forskellige den traditionelle- og den vestlige medicinske kultur i samarbejde med det officielle system. I samarbejde med lokale sundhedsmyndigheder finder undervisning af læger og traditionelle healere sted. Helhedsbilledet er, at kurserne kører fint. Man har et samarbejde med Herbarium Beisa omkring indsamlede medicinske planter, hvor man opsummerer, hvilke planter hævdes at virke på hvad og I hvilke områder gror de og hvordan de bruges. Man arbejder som et hovedmål på at få Interkulturel medicin på Sundhedsuddannelsernes pensum. Sygeplejeskolen har været meget interesseret og vil indføre faste kurser om emnet. Medicinstudiet er en har en meget tung arbejdsgang, men med tiden kan det tænkes at komme med her også. 2

3 Positivt er det, at den Bolivianske regering har vedtaget et 2 strengs sundhedssystem, så Diálogos arbejde er helt i tråd med det officielle systems. Fagligt indhold skal produceres, før det kan lægges online på et website som lanceres i april i år. I fremtiden vil gruppen gerne noget mere end blot at duplikere det nuværende projekt. Idéer omkring Partnerskabsaktiviteter dukkede naturligt op i forbindelse med den forstående projektansøgningsproces. Der blev talt om, at se Prodeco som institution mere som en paraply til udvikling af aktiviteter i forskellige retninger. Der blev talt om at fusionere Prodeco med PASOS. Et vigtigt aspekt omkring demokrati og egen bestemmelse blev nævnt i forbindelse med partnerstyrkelse. Indianske organisationer blev også nævnt som mulige samarbejdspartnere til styrkelse af Prodeco. CIMES Kurser kører udmærket og projektet kører planmæssigt til april næste år. Al arbejdet på landet fungerer. Udviklingen i organisationen har været gået i stå. Ledelsesside har været præget af, at de har været politisk engagerede hvilket har været godt for fortalervirksomheden, men dårligt for projektstyringen. Lederen har været Secretario General i prefekturatet, Borgmester for en tid, og har været i spil som mulig sundhedsminister, men organisationen blev blot efterladt i en ruin i denne periode. Ingen god kommunikation ingen udvikling har fundet sted. Han er nu vendt tilbage men måske er det postgang for sent - et samarbejde på længere sigt er tvivlsomt, men måske opstår miraklet i næste uge. Et projekt skal ledes og de ansatte lønarbejdere på landet har ikke selv albuerum til at udvikle arbejdet strategisk. Under denne gennemgang var Partnerskabsudvikling endnu engang oppe at vende, og man nævnte her, at det skal udvikles lokalt. Ungdomsgruppen Man har 3 frivillige af sted til Nepal og 1 i Uganda, og yderligere 3 skal af sted i efteråret. Man har et godt projekt og som er mere stabilt end normalt i Uganda. Der er ingen huller mellem udsendelse af voluntører. Du kører kampagner for at få nok. Gruppen har en Omsognsklovn udsendt til Uganda vedkommende kom selv med penge til sin udsendelse og ville gerne tilbyde sine færdigheder. I forberedelsen af voluntører har det været godt med folk fra store Diálogos, der har fortalt om hovedorganisationen. Gaden i Laden i Stakladen gav et overskud på Suppedag på gågaden blev også en succes. Brandbjerg Højskole samarbejdet har en god aldersgruppe på mellem 20 til 25. Det er en god samarbejdspartner. Dialogos ungdom laver Raketfabrikken, som går ud på at lave arrangementer med en velgørenhedsrelation. Næste event bliver en minimusikfestival på Godsbanen i Århus. Måske kommer der nye folk til Diálogos ungdom fra Brandbjerg Højskole holdet, der skal til Bolivia. Filippinerne minedriftsprojekt: 3

4 Diálogos blev Kontaktet af Københavns Universitet og Grønlands Geologiske Undersøgelser omkring et potentielt minedriftsprojekt I Filippinerne. Og projektet er godkendt med et 3 årigt budget på 3 millioner kroner. Man har her store problemer med brug af kviksølv ifm. udvinding af guld. Det farlige kviksølv ligger nærmest i slaggebjerge. Udvindingsteknikkerne skal udvikles, så kviksølv kan fjernes fra arbejdsprocessen. Borax kan erstatte kviksølv, og det er ganske hamløst. Man samarbejder med en lokal NGO, Bantoxics, som er en miljøorganisation og en dygtig fortalerorganisation. En anden vigtig partner er minearbejdernes organisation, der har afprøvet BORAX- processen i et andet område i forvejen, så der kan blive tale om Peer to peer education. Der skal laves en undervisningsfilm, som Tom Heineman laver. Ulandssekretariatet betaler en tredjedel af udgifterne. 4. Godkendelse af årsregnskab Regnskabet blev godkendt. Endvidere blev overgang til ny revisor beskrevet. Det har været en uproblematisk proces, der også har afstedkommet fremskridt for vores administration, hvor det samtidigt vil være billigere fremover. Nyt revisionsselskab hedder Vadestedet. SE BILAG 2 5. Fastlæggelse af kontingent Kontingentet uændret 150 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for en husstand, 75 kr. for studerende. 6. Strategi og handleplan Strategi og handleplan blev godkendt, med få justeringer SE BILAG 3 Planlægningsgruppe til efterårsseminar om Partnerskabs udvikling blev nedsat med deltagelse af Janus Wejdling, Jens Peter Bregnballe, Hanne Christensen, Alain Carretero, Lisbeth Kallestrup. 7. Godkendelse af budget I forbindelse med opstået idé om et efterårsseminar om Partnerskabs udvikling Rejseudgifter opjusteres til Kurser og videreuddannelse opjusteres til Budgettet blev herefter godkendt 8. Indkomne forslag Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 12, der lyder: Foreningens regnskabsår går fra den 1.1 til den Foreningens regnskaber revideres én gang årligt af autoriseret revisor og af den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor. Forslag: 4

5 Foreningens regnskabsår går fra den 1.1 til den Foreningens regnskaber revideres én gang årligt af autoriseret eller registreret revisor og af den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor. Ændringsforslag omkring ordlyd om revision blev godkendt! 9. Valg til bestyrelse Erik Jørs, Marie Brasholt blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. Tóra Dahl og Malene Tanderup er valgt som suppleanter Bestyrelsen konstituerede sig kort efter Generalforsamlingen. 10. Valg af kritisk revisor Valg af kritisk revisor Jesper Bernt Madsen Evt. Vi mangler en ny kasserer i foreningen. Der er kommet meget systematik i arbejdet ved at Marie har ryddet flot op. Der er nu en langt bedre revisor. Vi opfordrer til at melde ind med mulige emner til posten. Marie hjælper selvfølgelig den nye godt på vej ind i opgaverne. Anni gjorde lidt reklame for billigt undervisningsmateriale nylon sækkemateriale fra Uganda med tegnede og malede forklaringer. 5

for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor.

for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor. 16.årgang nr.1 Juni 2015 EN VERDEN I FORANDRING Af Marie Brasholt Formand for Diálogos Mens dette indlæg skrives, er Folketingsvalget netop overstået, og vi venter på en ny regering. Midt i usikkerheden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Indledende udsagn til Mads: Vi skriver projekt om frivillighed,

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere