"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten."

Transkript

1 Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed gælder for den pågældende Løsning. "Løsning" eller "Tjeneste" betyder og omfatter følgende produkter, hvis der er foretaget køb og betaling af dem af Kunden (eller "Dig"), som identificeret i en kontrakt mellem Dig og Ariba eller et andet SAP-selskab, og for det relevante datacenter, som Kunden bruger til at få adgang til de Tjenester, der vises her: "SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. b. Garanti. i. Procentdel. Tjenesten vil være tilgængelig 99,5 % af tiden, syv dage om ugen, 24 timer om dagen, som beregnet i løbet af en kalendermåned ("Garanti for Tjenestens tilgængelighed"). Garantien for Tjenestens tilgængelighed på 99,5 % svarer til (= 0,995 * 60 * 24 * 365) minutters oppetid om året. ii. Retsmidler ved manglende overholdelse. Hvis Tjenesten ikke lever op til Garanti for Tjenestens tilgængelighed, udsteder SAP til Kundens konto det antal samlede kreditenheder, der fremkommer ved anvendelse af nedenstående formel. Kunder kan bruge kreditenhederne til ethvert fremtidigt køb af tjenester fra SAP. (A) Beregning. Det samlede antal kreditenheder beregnes på følgende måde: Samlede antal kreditenheder = [utilgængelig periode (i minutter oprundet)] X det faktisk betalte procentvise årlige abonnementsgebyr pr. minut (for den pågældende individuelle Løsning). "Utilgængelig periode" betyder den tidsperiode, hvor Tjenesten ikke lever op til Garantien for Tjenestens tilgængelighed. Kun en utilgængelighed, som opstår i det datacenter, der bruges af Kunden til det eller de produkter, han eller hun abonnerer på, tæller med i målingen af Utilgængelig periode. "Kreditenhed". En kreditenhed repræsenterer en valutaenhed i samme valuta, som Kunden har betalt SAP for den pågældende Løsning, f.eks. euro, amerikanske dollars eller tilsvarende. En

2 kreditenhed svarer til en valutaenhed. Hvis kunden f.eks. har betalt i amerikanske dollars, svarer en kreditenhed til 1,00 USD. "Annualiseret periode" betyder en periode på 12 måneder, som begynder på årsdagen for Kundens abonnement på den pågældende Løsning. Hvis Kunden f.eks. har købt et abonnement på to år på en Løsning, som begynder den 1. januar 2015, vil de to annualiserede perioder være (a) 1. januar 2015 til 31. december 2015 og (b) 1. januar 2016 til 31. december "Det procentvise årlige abonnementsgebyr pr. minut" betyder det beløb, som Kunden faktisk har betalt SAP for den pågældende Tjeneste, der svarer til den pågældende annualiserede periode divideret med (=60*24*365) minutter på et år. Bemærk: Hvis Kunden har tegnet licenser til visse Aribasoftwareprodukter inden december 2006 og opnår brug af Ariba Network som en rammetjeneste (Foundation Services) som del af gebyrer for tekniske supporttjenester, anvendes gebyrer for tekniske supporttjenester til beregning af det årlige abonnementsgebyr. c. Planlagt nedetid. Når det er påkrævet, planlægger SAP nedetid til rutinemæssig vedligeholdelse eller systemopgraderinger ("Planlagt nedetid") for Løsningen. SAP skal udvise kommercielt rimelige bestræbelser på at planlægge vedligeholdelse og systemopgraderinger uden for perioder med spidsbelastning. Sådan vedligeholdelse eller systemopgradering planlægges generelt til at blive udført fra lørdag kl. 8:00 til lørdag kl. 20:00 PST ("vedligeholdelsesvindue"). SAP forbeholder sig retten til at udvide eller ændre tidspunkterne for vedligeholdelsesvinduet. SAP vil udvise kommercielt rimelige bestræbelser på at underrette Kunderne mindst 72 timer inden forekomsten af planlagt nedetid. d. Begrænsninger. Når de utilgængelige perioder beregnes, medregnes følgende forhold ikke: (i) Planlagt nedetid, hvor Kunden er blevet underrettet mindst en hverdag i forvejen om den planlagte nedetid, (ii) Utilgængelighed, som ikke skyldes SAP (såsom fejl, der skyldes faktorer, som SAP ikke har direkte kontrol over, f.eks. forårsaget af udstyr eller software, som kontrolleres af en tredjepart), (iii) Utilgængelighed, som skyldes anmodning fra Kunden, eller som Kunden har godkendt i forvejen. Kunden skal udelukkende være ansvarlige for vedligeholdelse af rimelig kontrol over Kunders datatransmissioner til Tjenesten, for overvågning af sådanne transmissioner og for at gøre SAP opmærksom på enhver fejl ved adgangen til Tjenesten inden for fem (5) dage fra forekomsten af en sådan hændelse. Kunder skal være eneansvarlige for oprettelse af passende parametre til databehandling og transmission til inspektion af præcision og fuldstændighed for alle datainput og -output. 2. Sikkerhedselementer Tjenesten indeholder følgende sikkerhedselementer:

3 a. Fysisk sikkerhed. Tjenesten er enten under SAP's kontrol eller er placeret på en sikker offsitefacilitet hos en tredjepart. Adgang til hardware, software og andre elementer, som Tjenesten består af, er begrænset til autoriseret personale. SAP bruger servere med redundante funktioner for at sikre maksimal tilgængelighed. b. Genoprettelse efter nedbrud. Tjenesten omfatter en genoprettelsesplan, som gør det muligt for SAP at opfylde Garantien for Tjenesten tilgængelighed, som angivet i dette Serviceaftaleprogram. c. Datasikkerhed. Transaktioner, som foretages vha. Tjenesten, gemmes først i en database for at forhindre tab. Alle kundedata, som befinder sig på systemerne, sikkerhedskopieres dagligt. Sikkerhedskopier opbevares offsite på en sikker tredjepartsplacering. Sikkerhedskopier omfatter Kundens registrerings- og kontooplysninger. Tjenesten modtager periodisk forebyggende vedligeholdelse. Denne forebyggende vedligeholdelse planlægges til tidspunkter uden for perioder med spidsbelastning. Når det er relevant, venter transaktionskøer, mens der foretages vedligeholdelse, og behandlingen genoptages, når vedligeholdelsen er afsluttet. Kun de organisationer, som er involveret i en transaktion, har tilladelse til at se den pågældende transaktion, undtagen i det omfang, SAP bliver bedt om at foretage fejlfinding af et teknisk problem og har brug for at få adgang til et transaktionsdokument. Når det er relevant [1], kører Tjenesten redundante kopier af alle vigtige softwareundersystemer, som er relateret til ruteføring af transaktioner. Denne redundans giver mulighed for failover i tilfælde af en fejl, så afbrydelse af Tjenesten minimeres. d. Tjenestens sikkerhed. SAP implementerer kommercielt tilgængelig sikkerhedssoftware, -hardware og -teknikker til minimering og forebyggelse af ikke-autoriseret brug af Løsningen. Disse omfatter firewalls, softwareværktøjer til registrering af indtrængen og overvåget brug af Løsningen. Tjenesten udfører også godkendelse af interaktive brugersessioner. Til øget sikkerhed bruger Tjenesten HTTPS, som er HTTP over SSL (Secure Sockets Layer). SSLsikkerhedsprotokollen giver datakryptering, servergodkendelse, meddelelsesintegritet og valgfri klientgodkendelse af TCP/IP-forbindelser. Løsningens webservere bruger et digitalt servercertifikat til at aktivere SSLforbindelser. e. Verificering af auditør. Når det gælder SAP's datacentre, som er værter for de Tjenester, der findes på datoen for dette dokument, auditeres forpligtelserne til at

4 sikre Tjenesten mindst en gang om året af en anerkendt tredjepartsauditør, som verificerer SAP's præstationer i forhold til disse forpligtelser til sikkerhed. Der henvises til WebTrust-seglet, som er tildelt til SAP's enhed Ariba. Når det gælder et eventuelt fremtidigt nyt datacenter, som vil være vært for Tjenesten, vil SAP medtage disse oplysninger i den næste planlagte auditering. 3. Diverse a. Tjenestens integritet. Kunder accepterer, at de ikke må: (i) Bruge nogen enhed, software eller teknik, der forstyrrer eller forsøger at forstyrre Løsningens korrekte drift, (ii) Opslå eller sende til Tjenesten noget, som indeholder en virus, fejl, cancelbot, orm, trojansk hest eller andet skadeligt element, (iii) Foretage nogen handling, som udsætter Tjenesten for en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på en sådan måde, at andre brugere bliver påvirket, (iv) Bruge nogen enhed eller teknologi til at foretage gentagne automatiske forsøg på at få adgang til adgangskodebeskyttede dele af Tjenesten, hvortil Kunden ikke har en gyldig adgangskode udstedt til Kunden af Ariba eller SAP. Kunden må ikke tillade nogen tredjepart at bruge Kundens adgangskode uden SAP's forudgående skriftlige samtykke. Kunden er også indforstået med, at SAP ikke kan garantere og ikke garanterer eller indestår for, at filer eller software af nogen art, som ikke er fra SAP, eller som er fra nogen kilde, der kan downloades gennem Løsningen, vil være fri for infektioner eller vira, orme, trojanske heste eller anden kode eller defekter, som udviser smittende eller destruktive egenskaber. Kunderne anerkender, at SAP har ret til, men ikke er forpligtet til, at tage sådanne handlinger i forbindelse med brug af Tjenesten (inklusive, men ikke begrænset til fjernelse af indhold eller afvisning af ruteføring af visse data), hvis SAP med rimelighed formoder, at sådanne handlinger er nødvendige for at overholde lovgivningen. b. Til hjælp for vores globale kunder kan dette dokument blive oversat til flere sprog. Vær opmærksom på, at i tilfælde af enhver flertydighed, der opstår som følge af oversættelser, vil indholdet i den engelske version være afgørende. c. MED UNDTAGELSE AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI FOR TJENESTENS TILGÆNGELIGHED, SOM BLEV ANGIVET I AFSNIT 1, HAR DETTE DOKUMENT IKKE TIL FORMÅL AT (I) SKABE NOGEN ANDEN TILKENDEGIVELSE ELLER GARANTI I FORBINDELSE MED TILGÆNGELIGHED, ADGANG TIL ELLER BRUG AF LØSNINGEN, (II) FORMINDSKE, ÆNDRE ELLER OPHÆVE NOGEN ANDEN ELLER ANDRE UDTRYKKELIG(E) GARANTI(ER) I NOGEN UNDERSKREVET AFTALE MELLEM PARTERNE. De retsmidler, der er angivet i afsnit 1, er Kundernes

5 eneste retlige tvangsmiddel, og SAP's eneste forpligtelse, for manglende opfyldelse af de garantier, der er angivet i afsnit 1 ovenfor. [1] Hvis du bruger et lokalt produkt fra Ariba og køber værtstjenester hos Ariba eller SAP til en bestemt implementering, der er tilegnet dig, gælder denne sætning ikke, hvis Ariba/SAP fungerer som vært gennem SAP's underleverandør AT&T. I stedet kører AT&T-værtstjenesten ikke redundante kopier af alle vigtige softwareundersystemer, men Tjenesten afvikles fortsat inden for den procentvise Garanti for Tjenestens Tilgængelighed. Bemærk, at for de fleste kunder, som modtager sådanne værtstjenester, benyttes AT&T ikke. Serviceaftaleprogram 1. marts 2014

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPXC300.123.1 Version 1.0 08/2008 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Trend Micro-licensaftale

Trend Micro-licensaftale VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion

Læs mere

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Oversigt over tjeneste Symantecs certifikattjeneste Managed PKI for SSL ("Tjeneste") er en hostet, internetbaseret løsning, der giver kunden mulighed for central udstedelse, fornyelse, tilbagekaldelse

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt

Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt Generelle vilkår izettle AB, 556806-0734, ("izettle"), Kungsgatan 9, 11143 Stockholm, Sverige, leverer en tjeneste, der gør det muligt at modtage konto- og kreditkortbetalinger via mobiltelefon og tablet

Læs mere