A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 231

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 231"

Transkript

1 DK INDHOLD A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 231 A1 Indledning... Side 231 A2 Definitioner... Side 231 A3 Typografisk symbolforklaring... Side 231 A4 Maskinens og producentens ID... Side 232 A5 Identifikation af apparat... Side 232 A6 Copyright... Side 233 A7 Ansvar... Side 233 A8 Personlige Værnemidler... Side 233 A9 Opbevaring af vejledningen... Side 233 A10 Konstruktionsændringer... Side 233 A11 Vejledningens modtagere... Side 234 B GENEREL BESKRIVELSE AF MASKINEN... Side 235 B1 Generel beskrivelse... Side 235 B2 Beskrivelse af maskinens moduler... Side 236 B2.1 Vaskezone... Side 236 B2.2 Skyllezone... Side 236 B2.3 Forvaskezone... Side 236 B2.4 Anlæg til varmegenvinding/ dæmpning af damp (CU)... Side 236 B2.5 Tørrezone (DT)... Side 236 B2.6 Oversigt over modulsammensætninger... Side 237 DANSK C TEKNISKE SPECIFIKATIONER... Side 238 C1 Generelle tekniske specifikationer (elektrisk model)... Side 238 C2 Generelle tekniske specifikationer (dampmodel)... Side 240 C3 Specifikationer for strømforsyningen... Side 241 D TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING... Side 242 D1 Indledning... Side 242 D1.1 Transport: Vejledning til transportøren... Side 242 D2 Flytning... Side 242 D2.1 Procedurer for flytteoperationer... Side 242 D2.2 Bevægelse... Side 242 D2.3 Placering... Side 242 D3 Opbevaring... Side 242 E INSTALLATION OG MONTERING... Side 243 E1 Krav til og forpligtelser for kunden... Side 243 E2 Specifikationer for maskinens installationssted... Side 243 E3 Maskinens pladskrav... Side 243 E4 Opstilling... Side 243 E5 Bortskaffelse af emballagen... Side 243 E6 Hydrauliske tilslutninger... Side 243 E6.1 Hydraulikkredsløb... Side 243 E6.2 Installationsdiagrammer... Side 249 E7 Elektriske tilslutninger...side 262 E8 Installation af automatiske doseringsenheder til opvaskemiddel/afspændingsmiddel... Side 262 E8.1 Forberedelse til hydraulisk tilslutning... Side 262 E8.1.1 Føler til måling af opvaskemidlets koncentration... Side 262 E8.1.2 Doseringsenheder til flydende opvaskemiddel... Side

2 228 E8.1.3 Doseringsenheder til opvaskemiddel i pulverform...side 263 E8.1.4 Doseringsenheder til afspændingsmiddel...side 263 E8.2 Forberedelse til elektrisk tilslutning...side 263 E9 Montering af gardinerne...side 264 E10 Installation af systemer til fremføring af kurve...side 266 E10.1 Forberedelse til mekanisk tilslutning...side 266 E10.2 Forberedelse til elektrisk tilslutning...side 266 E10.3 Placering af nødstopknapper...side 266 E10.4 Nulstilling af nødstop...side 267 F BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET...Side 268 F1 Grundlæggende betjeninger...side 268 F2 Betjeninger til ekstrafunktioner...side 268 F3 Signalering/funktionsalarmer...Side 269 G IGANGSÆTTELSE...Side 270 G1 Indledende kontroller, justeringer og funktionsafprøvninger...side 270 G1.1 Elektriske og hydrauliske kontroller...side 270 G1.2 Kontrol af placering af tankkomponenter...side 270 G1.2.1 Kontrol af montering af filtre og overløbsmekanismer...side 270 G1.2.2 Kontrol af montering af arme og gardiner...side 270 G2 Igangsættelse...Side 271 H GENERELLE SIKKERHEDSREGLER...Side 272 H1 Indledning...Side 272 H1.1 Beskyttelsesanordninger installeret på maskinen...side 272 H1.1.1 Afskærmninger...Side 272 H1.1.2 Sikkerhedsanordninger...Side 272 H1.2 Sikkerhedsmærkater til placering på maskinen...side 272 H2 Ophør med brug...side 272 H3 Advarsler om brug og vedligeholdelse...side 272 H4 Forventet ukorrekt brug...side 273 H5 Yderligere risici...side 274 I ALMINDELIG BRUG AF MASKINEN...Side 275 I1 Beregnet brug...side 275 I2 Egenskaber hos personalet autoriseret til at foretage indgreb på maskinen...side 275 I3 Daglig aktivering af maskinen...side 275 I3.1 Vaskefase...Side 275 I3.2 Blokering af kurve...side 276 I3.3 Stop for vaskefase...side 276 I3.4 Visning af temperaturer...side 276 I3.5 Metoder til placering af service i kurvene...side 276 I3.6 Rengøring af filtre i karret...side 277 I3.7 Ekstrafunktioner...Side 277 I3.8 Åben låge...side 278 I3.9 Nødstop...Side 279 I3.10 Generel alarm...side 279 I4 Rengøring af maskinen...side 280 I4.1 Daglig indvendig rengøring...side 280 I4.2 Rengøring af de udvendige flader...side 281 I5 Længerevarende stilstand af maskinen...side 281 I6 Vedligeholdelse...Side 281 I6.1 Forebyggende vedligeholdelse...side 281 I7 Skrotning af maskinen...side 281 I8 Fejlfinding...Side 282

3 DK INDEKS OVER FIGURER OG TABELLER INDEKS OVER FIGURER Figur 1 Billede af mærkning/typeplade på maskinen.... Side 232 Figur 2 Placering af mærkater (Maskine med indføring fra venstre)... Side 232 Figur 3 Placering af mærkater (Maskine med indføring fra højre)... Side 232 Figur 4 Identifikation af tekniske specifikationer (Maskine med indføring fra højre)... Side 232 Figur 5 Eksempel på identifikation af dokumentet og udgaven... Side 233 Figur 6 Tegninger af de forskellige konfigurationer af modulopbyggede tunnelopvaskemaskiner. Side 235 Figur 7 Justering af fødderne... Side 243 Figur 8 Vandtilslutning... Side 244 Figur 9 Hul til opvaskemiddelføler... Side 262 Figur 10 Forberedelse til flydende opvaskemiddel... Side 262 Figur 11 Forberedelse til opvaskemiddel i fast form... Side 263 Figur 12 Tilslutning af slangen til opvaskemiddel i fast form... Side 263 Figur 13 Tilslutning af afspændingsmiddel... Side 263 Figur 14 Diagram for placering af gardiner i modulopbyggede maskiner... Side 265 Figur 15 Tilslutning af mekanisk fremføring... Side 266 Figur 16 Tilslutning af elektrisk fremføring... Side 266 Figur 17 Detalje ved elektrisk tilslutning... Side 266 Figur 18 Eksempler på sammenkoblinger af opvaskemaskiner og fremføringssystemer til kurve... Side 267 Figur 19 Filtre i tanken i forvaskemodulet...side 270 Figur 20 Filtre i tanken i vaskemodulet... Side 270 Figur 21 Filtre i tanken i skyllemodulet... Side 270 Figur 22 Forvask... Side 270 Figur 23 Vask... Side 270 Figur 24 Skyl... Side 271 Figur 25 Placering af tallerkener... Side 277 Figur 26 Placering af bradepander... Side 277 Figur 27 Placering af fade... Side 277 Figur 28 Rengøring af filtre og kar... Side 277 Figur 29 Rengøring af filtre og arme... Side 281 DANSK INDEKS OVER TABELLER Tabel 1 Generelle tekniske specifikationer, ydelser og forbrug (elektrisk model)... Side 238 Tabel 2 Tekniske specifikationer for konfigurationen maksimal effekt (modeller til 165 og 200 kurve/time)... Side 239 Tabel 3 Tekniske specifikationer for konfigurationen minimal effekt... Side 239 Tabel 5 Betjeningspanel... Side 268 Tabel 6 Yderligere risici... Side

4 Forord Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet enten maskine eller opvaskemaskine eller apparat ). Det følgende skal ikke opfattes som en lang og forpligtende liste af advarsler, men snarere som en række anvisninger beregnet på i alle henseender at forbedre maskinens ydelser og især på at undgå, at der sker skader på personer, dyr eller ting, der stammer fra ukorrekt anvendelse og adfærd. Det er meget vigtigt, at alle personer tilknyttet transport, installation, igangsættelse, vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse af maskinen nøje læser denne vejledning, før de skrider til de forskellige operationer, med det formål at forhindre fejlagtige og uhensigtsmæssige manøvrer, der kunne forringe maskinens tilstand eller medføre fare for menneskers helbred. Det er ligeså vigtigt, at vejledningen altid er til rådighed for operatøren, og at den opbevares omhyggeligt på maskinens driftssted, så den er let at få fat i og konsultere i tvivlstilfælde, eller under alle omstændigheder hver gang der opstår et behov. Hvis man efter læsningen stadig har tvivl eller er usikker på brugen af maskinen, skal man uden tøven kontakte producenten eller en autoriseret forhandler, der vil stå til rådighed for at sikre hurtig og korrekt assistance til sikring af bedre funktion og maksimal sikkerhed for maskinen. Til sidst minder vi om, at man under alle faser i brugen af maskinen altid skal overholde gældende bestemmelser for sikkerhed, hygiejne på arbejdspladsen og miljøbeskyttelse. Det er brugerens pligt at sørge for, at maskinen kun aktiveres og bruges under optimale sikkerhedsforhold både for personer, dyr og ting. Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn), som er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de først er blevet instrueret i brugen af den person, der har ansvar for deres sikkerhed. 230

5 A GENERELLE OPLYSNINGER A1 Indledning I dette kapitel beskrives de anvendte symboler (der afmærker og giver mulighed for at genkende arten af advarsel), definitionerne på de anvendte udtryk i vejledningen, ansvar og endelig copyright. Nødstopmekanisme en række komponenter, der sørger for nødstop. Mekanismen aktiveres med en enkelt handling og forhindrer eller reducerer skaderne på personer/maskiner/dyr/ ting. Elektrisk stød tilfældig udladning af elektrisk strøm i et menneskes krop. A2 Definitioner I det følgende anføres definitionerne på de vigtigste udtryk anvendt i vejledningen. Det anbefales, at man læser dette nøje, før vejledningen gennemgås. Operatør person, der deltager i installation, indstilling, brug, vedligeholdelse, rengøring, reparation og transport af maskinen. Producent Electrolux Professional S.p.A. eller et hvilket som helst andet servicecenter autoriseret af Electrolux Professional S.p.A. Medarbejder tilknyttet den almindelige brug af maskinen en operatør, der er informeret om, oplært og trænet i de arbejdsopgaver, der skal udføres, samt de risici der er forbundet med almindelig brug af maskinen. Specialuddannet tekniker eller serviceafdelingen en operatør trænet/oplært af producenten, og som på basis af sin faglige uddannelse, sin erfaring, den specielle oplæring og kendskabet til reglerne om forebyggelse af ulykker, er i stand til at vurdere, hvilke indgreb der skal udføres på maskinen samt genkende og undgå eventuelle risici. Den faglige uddannelse omfatter mekanik, elektroteknik og elektronik. FARE årsag til mulige skader eller sundhedsproblemer. Farlig situation enhver situation, hvor en operatør er udsat for en eller flere farer. Risiko kombination af sandsynligheden for og alvoren af mulige skader eller sundhedsproblemer i en farlig situation. Beskyttelsesanordninger sikkerhedsforanstaltninger bestående af anvendelse af specifikke tekniske anordninger (afskærmninger og sikkerhedsanordninger) til beskyttelse af operatørerne mod farer. Afskærmning element på en maskine, der specifikt anvendes som en fysisk barriere for at yde beskyttelse. Sikkerhedsanordning anordning (forskellig fra en afskærmning), der eliminerer eller reducerer risikoen. Den kan enten anvendes alene eller sammen med en afskærmning. Kunde person, der har købt maskinen og/eller som står for drift og brug (f.eks.: firma, entreprenør, virksomhed). A3 Typografisk symbolforklaring For at kunne bruge vejledningen og dermed maskinen optimalt er det nødvendigt at have et godt kendskab til udtrykkene og den vedtagne typografiske symbolforklaring anvendt i dokumentationen. Til mærkning og for at give mulighed for at genkende de forskellige faretyper, er der i vejledningen anvendt følgende symboler: FARE FOR HELBRED OG SIKKERHED FOR DET TILKNYTTEDE PERSONALE. FARE FOR ELEKTRISK STØD - FARLIG SPÆNDING. Afskærmninger og beskyttelsesanordninger på maskinen mærket med dette symbol må udelukkende åbnes af specialuddannet personale, efter at strømforsyningen til maskinen er frakoblet. FARE FOR SKADER PÅ MASKINEN. ANVISNINGER MED DETTE SYMBOL ANGIVER NØDVENDIGHEDEN AF: AT TÆNDE PÅ MASKINENS HOVEDAFBRYDER TIL POSITIONEN O (ÅBEN). BLOKERE HOVEDAFBRYDEREN MED DEN TILHØRENDE HÆNGELÅS OG TAGE NØGLEN MED SIG. OPSTILLE ET SKILT MED ANGIV- ELSE AF FORBUD MOD AT FORETAGE MANØVRERING PÅ GRUND AF VEDLIGEHOLDELSE PÅ MASKINEN. I teksten er symbolet ledsaget af sikkerhedsadvarsler, korte sætninger med yderligere forklaring på faretypen. Advarslerne har til formål at garantere sikkerheden for personalet og undgå skader på maskinen eller produktet under forarbejdning. Der gøres opmærksom på, at tegninger og diagrammer i vejledningen ikke er i naturligt størrelsesforhold. De har til formål at understøtte den skrevne information, og de fungerer som forklaring hertil, men de er ikke beregnet på at give en detaljeret fremstilling af den pågældende maskine. I installationsdiagrammerne til maskinen refererer de numeriske værdier til mål i millimeter (se afsnit E6.2 "Installationsdiagrammer"). DANSK 231

6 Som regel vises maskinerne i deres version med indføring af kurve fra højre side (HØ). Kun ved behov vises maskinerne med indføring af kurve fra venstre side (VE), og i så fald vil det blive udtrykkeligt specificeret. På grund af maskinens størrelse bliver den indimellem, for at give et komplet overblik, fremstillet skematisk opdelt i sine forskellige funktionelle moduler. A4 Maskinens og producentens ID Her vises mærkningen eller typepladen på maskinen. ELX Made in EU 2011 F.Mod. WTM165ERA Comm.Model PNC 9CGX Ser.Nr EL AC 400V 3+N 50 Hz 40.3 kw Electrolux Professional spa - Viale Treviso, Pordenone (Italy) Figur 1 Billede af mærkning/typeplade på maskinen. Typepladen indeholder produktets identifikationsdata og de tekniske specifikationer. Herunder følger en liste over betydningen af de forskellige oplysninger. F. Mod... fabriksbeskrivelse af produktet Comm. Model... handelsmæssig beskrivelse PNC:... produktionskode Ser. Nr... serienummer AC 400V 3+N... forsyningsspænding 50 Hz... forsyningsfrekvens 40.3 kw... maksimalt effektforbrug produktionsår CE... CE-mærkning IPX5... sikkerhedsgrad Electrolux Professional S.p.A. Viale Treviso, Pordenone (Italy)... Producent Typepladen befinder sig på apparatets højre (Maskine med indføring fra højre) eller venstre (Maskine med indføring fra venstre) side panel. Figur 3 Placering af mærkater (Maskine med indføring fra højre) A5 CE-mærkningen på maskinen må aldrig fjernes, pilles ved eller gøres ulæselig. Henvis til specifikationerne på CEmærkningen ved kontakt med producenten (f.eks.: ved bestilling af reservedele osv.). I forbindelse med skrotning af maskinen skal CE-mærkningen destrueres. Identifikation af apparat ELX Made in EU 2011 F.Mod. WTM165ERA Comm.Model PNC 9CGX Ser.Nr EL AC 400V 3+N 50 Hz 40.3 kw Electrolux Professional spa - Viale Treviso, Pordenone (Italy) At forstå de tekniske specifikationer For at kunne identificere de tekniske specifikationer (Figur 4) skal man læse fabriksbeskrivelsen af produktet (F. Mod.) på typepladen, finde maskinens særlige træk og konsultere Tabel 1 "Generelle tekniske specifikationer, ydelser og forbrug (elektrisk model)". ELX Made in EU F.Mod. WTM140ERA Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 ELX Made in EU 2011 F.Mod. WTM165ERA Comm.Model PNC 9CGX Ser.Nr EL AC 400V 3+N 50 Hz 40.3 kw Electrolux Professional spa - Viale Treviso, Pordenone (Italy) C1 "Generelle tekniske specifikationer (ele- MODEL 140 kurve/time Strømforsyning Elektrisk Forsyningsspænding V 400 3P+N Frekvens Hz 50 eller 60 Figur 2 Placering af mærkater (Maskine med indføring fra venstre) Figur 4 Identifikation af tekniske specifikationer (Maskine med indføring fra højre) 232

7 At forstå fabriksbeskrivelsen Fabriksbeskrivelsen på typepladen har følgende betydning: (1) (2) (3) (4) (5) (6) RT M 140 E R A WT M 140 E R A Beskrivelse Mulige variabler (1) Mærke WT... RT... (2) Maskintype M = modulopbygget, C = kompakt (3) Kurve/time (4) Strømforsyning E = Elektrisk, S = Damp (5) Indføring af kurve L = fra venstre mod højre R = fra højre mod venstre (6) Kondensanlæg A = med kondensanlæg B = uden kondensanlæg A6 Copyright Denne vejledning er udelukkende beregnet på operatøren og må kun overdrages til tredjemand efter skriftlig tilladelse fra Electrolux Professional S.p.A. A7 Ansvar Brugervejledningen er opdateret den måned.år, der er anført nederst til højre på forsiden. Udgaven svarer til vejledningens revisionsnummer. Hver ny udgave erstatter og annullerer tidligere udgaver. Nr. Dokument DOC. NO EDITION: Udgave Måned Figur 5 Eksempel på identifikation af dokumentet og udgaven. Vi fralægger os ethvert ansvar for skader og funktionsfejl, der skyldes: Manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning. Reparationer, der ikke er korrekt udført, og udskiftning med reservedele, der er anderledes end de specificerede i reservedelskataloget (montering og anvendelse af uoriginale reservedele og tilbehør kan have negativ indvirkning på maskinens funktion). Indgreb udført af teknikere uden specialuddannelse. Uautoriserede ændringer eller indgreb. Dårlig vedligeholdelse. Ukorrekt brug af maskinen. Uforudsigelige særlige hændelser. Brug af maskinen af personale, der ikke er informeret om, oplært og trænet heri. Manglende overholdelse af gældende bestemmelser i brugslandet om sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen. Vi frasiger os ethvert ansvar for skader forårsaget af tilfældige forandringer og ændringer fra brugerens eller kundens side. År Ansvaret for identifikationen og valget af passende personligt beskyttelsesudstyr, som operatørerne skal være iført, påhviler arbejdsgiveren eller den ansvarlige for arbejdspladsen i henhold til gældende lovgivning i brugslandet. Electrolux Professional S.p.A. frasiger sig ethvert ansvar for mulige unøjagtigheder i denne vejledning, hvis de skyldes trykfejl eller oversættelsen. Eventuelle tilføjelser til vejledningen om brug, som producenten måtte finde det formålstjenligt at sende til kunden, skal opbevares sammen med vejledningen, hvoraf de er en integreret del. A8 Personlige Værnemidler I det følgende vises en tabel over de Personlige værnemidler (PPE), der skal anvendes i de forskellige maskinfaser. Fase Transport Flytning Udpakning Montering Handsker Briller Beskyttelseshjelm Almindelig brug Justeringer Regelmæssig rengøring Ekstraordinær rengøring Vedligeholdelse Afmontering Skrotning Oversigt: X Sikkerhedsbeklædning Sikkerhedsfodtøj X X X X X X X (*) X X X (*) X X X X PPE SKAL ANVENDES PPE TIL RÅDIGHED, SKAL ANVENDES EFTER BEHOV PPE ER UNØDVENDIGE (*) Under almindelig brug beskytter handskerne hænderne mod kemiske stoffer, vand og varme overflader. Vi minder om, at manglende anvendelse af de personlige værnemidler for operatører, specialteknikere eller under alle omstændigheder brugere af apparaturet kan medføre udsættelse for kemiske risici og eventuel sundhedsfare. A9 Opbevaring af vejledningen Vejledningen skal opbevares i sin helhed og i hele maskinens levetid frem til skrotningen. I tilfælde af overdragelse, salg, udlejning, overdragelse af brugen eller leasing af maskinen skal denne vejledning følge med maskinen. A10 Konstruktionsændringer Producenten giver mulighed for at sammenkoble tunnelopvaskemaskinen med systemer til fremføring af kurvene som anført i produktkataloget fra Electrolux Professional S.p.A. og den deraf følgende mulighed for at opnå forskellige konfigurationer. X DANSK 233

8 CE-overensstemmelseserklæringen, der ledsager maskinen, omfatter ligeledes disse konfigurationer. Producenten giver ikke mulighed for at foretage andre konstruktionsmæssige ændringer på maskinen, men tillader andre former for sammenkoblinger med andre systemer end de ovenfor nævnte (med henblik på at skabe en række maskiner, der kan betjenes sammen) som vist i denne dokumentation. I så fald skal vi påminde om nødvendigheden af at overholde bestemmelserne i EU-direktiverne eller gældende lovgivning i maskinens brugsland og med de tilhørende certificeringsprocedurer. Vi frasiger os ethvert ansvar for skader forårsaget af tilfældige forandringer og ændringer fra brugerens eller tredjemands side. For alle yderligere spørgsmål bedes man henvende sig til Electrolux Professional S.p.A. - Via Treviso, Pordenone - Italy. A11 Vejledningens modtagere Denne vejledning henvender sig til: transportøren og personalet tilknyttet flytning. personale tilknyttet installation og igangsættelse. arbejdsgiveren for maskinens brugere og den ansvarlige for arbejdspladsen. operatørerne tilknyttet daglig brug af maskinen. specialuddannede teknikere - serviceafdelingen (se eldiagram og servicevejledning). 234

9 B GENEREL BESKRIVELSE AF MASKINEN B1 Generel beskrivelse Tunnelopvaskemaskinen er egnet til vask af tallerkener, glas, kopper, bestik, fade samt beholdere i plast og/eller stål anvendt under forberedelse, tilberedning og servering. Herudover også diverse køkkenredskaber i keramik og/eller metal. Maskinen er fremstillet til ovennævnte formål. Den må under ingen omstændigheder anvendes til noget andet formål eller på nogen anden måde, end hvad der er omtalt i denne vejledning. Dette udstyr er produceret for at imødekomme kravene til et bedre arbejdsmiljø og en bedre økonomi. Disse opvaskemaskiner er beregnet på restauranter, kantiner og storkøkkener. De særlige servicekurve, der kan udstyres med forskellige indsatser, giver mulighed for praktisk og let brug og opnåelse af meget fine vaskeresultater. Fremføringen af kurvene i maskinen sker automatisk. Det elektroniske system tillader fuld overvågning af opvaskeprocessen. Betjeningspanelet omfatter også et display, der viser funktionsparametrene og signalerer eventuelle fejl. I denne type maskine bliver kurven transporteret fra indføringspunktet til udløbspunktet gennem de forskellige vaskefunktioner. Før opvaskemaskinen skal der installeres udstyr til afskrabning og iblødsætning af servicet (f.eks: et manuelt forbrusesystem) samt områder til sortering og placering af servicet i kurvene. De mulige konfigurationer af modulopbyggede tunnelopvaskemaskiner (Rack-type), klassificeret efter det maksimale antal vaskede kurve i timen, er som følger: til 140 kurve/time til 165 kurve/time til 180 kurve/time DANSK til 200 kurve/time til 250 kurve/time til 300 kurve/time Figur 6 Tegninger af de forskellige konfigurationer af modulopbyggede tunnelopvaskemaskiner 235

10 B2 Beskrivelse af maskinens moduler Maskinen består af følgende zoner: vaskezone skyllezone og kan udvides med følgende enheder: forvaskezone anlæg til varmegenvinding/ dæmpning af damp (CU) tørrezone (DT). B2.1 Vaskezone I vaskezonen sprøjtes der vand med opvaskemiddel på servicet via et system af øvre og nedre vaskearme. Denne funktion har til formål helt at fjerne madresterne fra servicet. Vasken foregår med vand i cirkulation ved en temperatur på C / F. B2.2 Skyllezone I skyllezonen sprøjtes der vand tilsat afspændingsmiddel på servicet via et system af arme med specielle dyser. Denne funktion har til formål helt at fjerne rester af opvaskemiddel fra den tidligere vaskefase. Skyllet foretages med rent vand fra nettet opvarmet til en maksimum temperatur på C / F. Den høje temperatur giver mulighed for at opnå et tilfredsstillende tørreresultat og en nøje neutralisering af bakterierne. Tilsætningen af afspændingsmiddel sørger for, at vandet løber let af servicet, hvilket letter tørreprocessen. I skyllemodulet kan der yderligere installeres en funktion kaldet Duo-rinse. Duo-rinse er en anordning, der delvis genbruger vandet fra skyllet og sprøjter det på servicet inden selve skyllet. På denne måde opsamles skyllevandet i en tank og sendes via en cirkulationspumpe til to specifikke dysearme. Det reducerer vandforbruget væsentligt under den traditionelle skyllefase. Duo-rinse fås kun i modulopbyggede tunnelopvaskemaskiner. B2.3 Forvaskezone I forvaskezonen sprøjtes der vand på servicet via et system af øvre og nedre forvaskearme. Denne funktion har til formål at fjerne de mere fastsiddende madrester og forberede servicet på den efterfølgende vaskefase. Forvasken foretages med vand i cirkulation ved en maksimum temperatur på 35 C / 95 F for at undgå, at madresterne (især proteiner) sætter sig fast på servicet. B2.4 Anlæg til varmegenvinding/ dæmpning af damp (CU) Nogle modeller tunnelopvaskemaskiner kan være forsynet med et anlæg til varmegenvinding/ dæmpning af damp kaldet et kondensanlæg (CU). Det består af en blæser og en varmeveksler til luft-vand. Via blæseren suges dampen fra vaskezonen ud og kondenseres takket være varmevekslingen med det kolde vand i indløb. Den kondenserede damp (vand) genbruges i vasketanken. Samtidig opnås fordelen ved opvarmning af det kolde vand i indløb, hvorved der genvindes en del af varmen, der ellers bare ville forsvinde i omgivelserne. B2.5 Tørrezone (DT) I tørrezonen bliver servicet yderligere mødt med varm luft, der yderligere letter processen med fordampning af vandet. Tørringen sker med varm luft ved en temperatur på C / F. Denne funktion kan tilføjes i enden af maskinen efter skyllezonen. 236

11 B2.6 Oversigt over modulsammensætninger I tunnelopvaskemaskinen kobles de forskellige netop beskrevne zoner til de forskellige tidligere definerede konfigurationer. Tunnelopvaskemaskine til 140 kurve/time Tunnelopvaskemaskine til 165 kurve/time CU CU Vask Skyl Vask Skyl Tunnelopvaskemaskine til 180 kurve/time Tunnelopvaskemaskine til 200 kurve/time CU CU DANSK Forvask Vask Skyl Forvask Vask Skyl Tunnelopvaskemaskine til 250 kurve/time Tunnelopvaskemaskine til 300 kurve/time CU CU Forvask Vask Skyl Forvask Vask Skyl En eventuel tørrezone føjes kun til i maskinudløbet efter skyllezonen Skyl Tørrezone (DT) 237

12 C TEKNISKE SPECIFIKATIONER C1 Generelle tekniske specifikationer (elektrisk model) MODEL TEKNISKE SPECIFIKATIONER FORVASK VASK DUO-RINSE SKYL CU 140 kurve/ time 165 kurve/ time 180 kurve/ time 200 kurve/ time 250 kurve/ time Tabel 1 Generelle tekniske specifikationer, ydelser og forbrug (elektrisk model) 300 kurve/ time Strømforsyning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Forsyningsspænding V 400 3P+N 400 3P+N 400 3P+N 400 3P+N 400 3P+N 400 3P+N Frekvens Hz 50 eller eller eller eller eller eller 60 Maks. strømforbrug (1) (4) kw 27,4 31,5 (3) ,8 (3) 44,2 45,3 Maksimalt strømforbrug (2) (4) A 41,4 48,3 (3) ,1 (3) 68,2 70,7 Elkabel af typen H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F Elkabel A 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 Hovedafbryder A 125A 3P+N 125A 3P+N 125A 3P+N 125A 3P+N 125A 3P+N 125A 3P+N Vandets forsyningstryk kpa [bar] [1.5..7] [1.5..7] [1.5..7] [1.5..7] [1.5..7] [1.5..7] Forsyningstemp. varmt vand C/ F 50/122 50/122 50/122 50/122 50/122 50/122 Forsyningstemp. koldt vand C/ F 15/59 15/59 15/59 15/59 15/59 15/59 Vandets klorkoncentration ppm < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 Vandets elektriske ledningsevne μs/cm < 400 < 400 < 400 < 400 < 400 < 400 Vandets hårdhed fh/ dh/ ch 14/8/10 14/8/10 14/8/10 14/8/10 14/8/10 14/8/10 Indføring/fremføring af kurve Hø maskiner Ve maskiner Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Antal hastigheder Kapacitet ved hastighed 1 kurve/t Kapacitet ved hastighed 2 kurve/t Lufttilførsel m 3 /t Lufttemperatur C/ F 20-25/ / / / / /68-77 Vandforbrug l/t Lydtrykniveau svarende til Leq (5) db(a) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 Beskyttelsesgrad IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 Nettovægt (6) kg Tankens kapacitet l Temperatur C/ F - - maks. 35 / 95 maks. 35 / 95 maks. 35 / 95 maks. 35 / 95 Pumpeflow l/min Pumpens effekt kw - - 0,23 0,23 2,2 2,2 + 1,1 Pumpens strømforbrug A 0,8 0,8 4,8 4,8 + 2,5 Tankens varmelegeme (7) kw ,5 10,5 16,5 16,5 Minimum forsyningsflow ved modulets indgang liter/min Tankens kapacitet l Temperatur C/ F / / / / / / Pumpeflow l/min Pumpens effekt kw 2,2 2,2 + 1,1 2,2 2,2 + 1,1 2,2 + 1,1 2,2 + 1,1 Pumpernes strømforbrug A 4,8 4,8 + 2,5 4,8 4,8 + 2,5 4,8 + 2,5 4,8 + 2,5 Tankenes varmelegemer kw 6,0 + 6,0 10,5 + 10,5 6,0 + 6,0 10,5 + 10,5 10,5 + 10,5 10,5 + 10,5 Minimum forsyningsflow ved modulets indgang liter/min Tankens kapacitet l Temperatur C/ F / / / / / / Pumpeflow l/min Pumpens effekt kw 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Pumpens strømforbrug A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Tankens varmelegeme kw Temperatur C/ F / / / / / / Pumpeflow l/min Pumpens effekt kw 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Pumpens strømforbrug A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Kedlens varmelegemer kw 6,0 + 6,0 10,5 + 6,0 10,5 + 6,0 10,5 + 6,0 10,5 + 6,0 10,5 + 6,0 Kedlens kapacitet l Minimum forsyningsflow ved modulets liter/min indgang Blæsermotorens effekt kw 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 Ventilatorens strømforbrug A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 (1) For modeller uden kondensanlæg (CU) fratrækkes 0,13 kw. (2) For modeller uden kondensanlæg (CU) fratrækkes 0,4 A. 238

13 (3) På modeller til 165 kurve/time og 200 kurve/time kan man aktivere muligheden maksimal effekt via softwaren. I denne konfiguration har opvaskemaskinen værdierne for effekt og strømforbrug angivet i Tabel 2. Det anbefales at aktivere denne konfiguration, hvis opvaskemaskinen anvendes kontinuerligt i mange timer til vask af tyk keramik. MODEL 165 kurve/time 200 kurve/time Maks. strømforbrug kw 42,0 42,3 Maksimalt strømforbrug A 63,4 65,2 Tabel 2 Tekniske specifikationer for konfigurationen maksimal effekt (modeller til 165 og 200 kurve/time) (4) For brugere, der har behov for en lavere installeret effekt end den standardmæssige (Tabel 1), er der mulighed for at aktivere funktionen minimum effekt. I denne konfiguration har opvaskemaskinen værdierne for effekt og strømforbrug angivet i Tabel 3. Da varmelegemerne i kedel og tank i denne konfiguration ikke fungerer samtidigt, anbefales aktivering, hvis der ikke er kontinuerlig brug (f.eks.: 30 minutters vask af kurve og mindst 15 minutters afventning på kurve). MODEL 140 kurve/ time 165 kurve/ time 180 kurve/ time 200 kurve/ time 250 kurve/ time Maks. strømforbrug kw 18,4 24, ,3 30,7 31,8 Maksimalt strømforbrug A 31,6 40, ,4 51,9 54,4 300 kurve/ time Tabel 3 Tekniske specifikationer for konfigurationen minimal effekt (5) Værdien kan stige afhængigt af arbejdspladsen, hvor den måles. (6) For modeller uden kondensanlæg (CU) fratrækkes 42 kg. (7) Kun på modeller med hygiejniseringscyklus. DANSK ** For at bestemme effektforbrug/absorbtionsstrøm i maskiner, som er udstyret med DT, skal du lægge effektforbruget/strømværdierne til dem, der er givet i den lignende tabel i DT instruktionemanualen 239

14 C2 Generelle tekniske specifikationer (dampmodel) MODEL TEKNISKE SPECIFIKATIONER FORVASK VASK DUO-RINSE SKYL CU 140 kurve/ time 165 kurve/ time 180 kurve/ time 200 kurve/ time 250 kurve/ time Tabel 4 Generelle tekniske specifikationer, ydelser og forbrug (dampmodel) 300 kurve/ time Strømforsyning Damp Damp Damp Damp Damp Damp Forsyningsspænding V 400 3P+N 400 3P+N 400 3P+N 400 3P+N 400 3P+N 400 3P+N Frekvens Hz 50 eller eller eller eller eller eller 60 Maks. strømforbrug kw Maksimalt strømforbrug A Dampforbrug kg/h Elkabel af typen H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F Elkabel A 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 Hovedafbryder A 125A 3P+N 125A 3P+N 125A 3P+N 125A 3P+N 125A 3P+N 125A 3P+N Vandets forsyningstryk kpa [bar] [1.5..7] [1.5..7] [1.5..7] [1.5..7] [1.5..7] [1.5..7] Dynamisk tryk af indgangsdampen kpa [bar] [1.5..3] [1.5..3] [1.5..3] [1.5..3] [1.5..3] [1.5..3] Forsyningstemp. varmt vand C/ F 50/122 50/122 50/122 50/122 50/122 50/122 Forsyningstemp. koldt vand C/ F 15/59 15/59 15/59 15/59 15/59 15/59 Vandets klorkoncentration ppm < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 Vandets elektriske ledningsevne μs/cm < 400 < 400 < 400 < 400 < 400 < 400 Vandets hårdhed fh/ dh/ ch 14/8/10 14/8/10 14/8/10 14/8/10 14/8/10 14/8/10 Indføring/fremføring af kurve Hø maskiner Ve maskiner Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Fra Hø til Ve Fra Ve til Hø Antal hastigheder Kapacitet ved hastighed 1 kurve/t Kapacitet ved hastighed 2 kurve/t Lufttilførsel m 3 /h Lufttemperatur C/ F 20-25/ / / / / /68-77 Vandforbrug l/h Lydtrykniveau svarende til Leq (5) db(a) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 Beskyttelsesgrad IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 Nettovægt kg Tankens kapacitet l Temperatur C/ F - - max 35 / 95 max 35 / 95 max 35 / 95 max 35 / 95 Pumpeflow l/min Pumpens effekt kw Pumpens strømforbrug A Dampforbrug (7) kg/h Minimum forsyningsflow ved modulets liter/min indgang Tankens kapacitet l Temperatur C/ F / / / / / / Pumpeflow l/min Pumpens effekt kw Pumpernes strømforbrug A Dampforbrug kg/h Minimum forsyningsflow ved modulets indgang liter/min Tankens kapacitet l Temperatur C/ F / / / / / / Pumpeflow l/min Pumpens effekt kw Pumpens strømforbrug A Tankens varmelegeme kw Temperatur C/ F / / / / / / Pumpeflow l/min Pumpens effekt kw Pumpens strømforbrug A Dampforbrug kg/h Kedlens kapacitet l Minimum forsyningsflow ved modulets liter/min indgang Blæsermotorens effekt kw Ventilatorens strømforbrug A (5) Værdien kan stige afhængigt af arbejdspladsen, hvor den måles. (7) Kun på modeller med hygiejniseringscyklus. ** For at kunne bestemme dampforbruget i maskiner, der er udstyret med DT, skal der til værdierne for dampforbruget lægges de værdier, der findes i den analoge tabel over tekniske specifikationer i brugervejledningen for DT. 240

15 C3 Specifikationer for strømforsyningen Maskinens vekselstrømsforsyning skal opfylde følgende betingelser: maks. spændingsvariation ± 10% maks. frekvensvariation ± 1% kontinuerligt ± 2% i kort tid. Resonansforvrængninger, ubalance i den trefasede spændingsforsyning, spændingsimpulser, afbrydelser, spændingsudfald og de andre elektriske specifikationer skal overholde værdierne angivet i punkt i standarden EN (IEC ). Maskinens strømforsyning skal være beskyttet mod overspænding (kortslutninger og overbelastninger) ved hjælp af korrekt dimensionerede sikringer og termoafbrydere. Til beskyttelse mod indirekte kontakt (afhængigt af den beregnede strømforsyningstype og af tilslutningen til udligningskredsløbet) se punkt i EN (IEC ) med anvendelse af beskyttelsesanordninger, der sikrer automatisk afbrydelse af strømforsyningen i tilfælde af fejl i isoleringen i TN eller TT systemer eller, for IT systemer, brugen af isoleringskontrol eller sikkerhedsanordninger til differentialer til automatisk tilslutning af strømmen (bortset fra når der leveres en sikkerhedsanordning, der afbryder strømmen i tilfælde af defekt i jordforbindelsen, skal der forefindes en isoleringskontol, der kan angive, når der opstår en defekt i en aktiv komponent eller i jordforbindelsen. En sådan anordning skal udstede et lyd- eller lyssignal, der skal fortsætte så længe defekten varer). For eksempel: i et TT system er det nødvendigt før strømforsyningen at installere en differentialafbryder med koordineret interventionsstrøm (for eksempel 30 ma) til jordanlæget i den bygning, hvor maskinen skal installeres. DANSK Kunden opfordres til at følge disse anvisninger, i modsat fald garanterer producenten ikke for den fortsatte funktion af maskinen og/eller for, at der ikke opstår fejl. 241

16 D TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING D1 Indledning Transporten (eller overførslen af maskinen fra et sted til et andet) og flytningen (eller overførslen inden for arbejdspladsens område) skal ske med brug af udstyr med passende kapacitet. På grund af maskinens omfang er det under transport, flytning og opbevaring ikke muligt at stable en maskine oven på en anden, og dermed udelukkes evt. risici for tipning pga. stabling. Maskinen skal transporteres, flyttes og opbevares af uddannet personale, der skal være i besiddelse af: - specifik teknisk uddannelse og erfaring. - kendskab til sikkerhedsreglerne og gældende lovgivning på området. - kendskab til de generelle sikkerhedsforskrifter. - evnen til at genkende og undgå enhver mulig fare. D1.1 Transport: Vejledning til transportøren Under lastning og losning er det forbudt at opholde sig under den løftede last. Det er forbudt for uautoriseret personale at gå ind i arbejdsområdet. Maskinens egen vægt er ikke nok til at holde den i ro. Den transporterede last kan flytte sig: - ved opbremsning, - ved acceleration, - i en kurve, - ved bump på vejen. D2 Flytning I forbindelse med losning og opbevaring af maskinen skal man forberede et passende område med plant underlag. D2.1 Procedurer for flytteoperationer Til korrekt og sikker udførelse af løfteoperationer: Brug det udstyr, der er mest passende i forhold til egenskaber og kapacitet (f.eks: gaffeltruck eller elektrisk palleløfter). Dæk skarpe hjørner til. Kontrollér gaflerne og løftemetoden i henhold til vejledningen på emballagen. Før der løftes: Sørg for, at alle ansatte er i sikker afstand, og sørg for, at der ikke kommer personer ind i løftezonen. Sørg for, at lasten er stabil. Kontrollér, at der ikke er materiale, der ville kunne falde af under løftet, og manøvrer lodret for at undgå sammenstød. Flyt maskinen i så lav en højde over gulvet som muligt. Til løft at maskinen er det forbudt at foretage forankring til løse eller svage dele som: afskærmning, elektriske ledningsføringer, pneumatiske dele osv. D2.2 Bevægelse Den tilknyttede operatør skal: have fuldt udsyn over den strækning, der skal tilbagelægges. afbryde manøvren i tilfælde af farlige situationer. D2.3 Placering Før der foretages en placering, skal man sikre sig, at der er fri passage, og kontrollere at gulvet er plant og modstandsdygtigt nok til at bære vægten. D3 Opbevaring Maskinen og/eller dens dele skal opbevares og beskyttes mod fugt i et ugiftigt miljø, uden vibrationer og med rumtemperaturer på mellem -10 C / 14 F og 50 C / 122 F. Stedet, hvor maskinen opbevares, skal have en vandret støtteflade for at undgå deformationer på maskinen eller skader på støttebenene. Placeringen af maskinen samt monteringen og afmonteringen af den må kun udføres af en specialuddannet tekniker. Der må ikke foretages ændringer på de dele, der leveres med maskinen. Eventuelle bortkomne eller ødelagte dele skal udskiftes med originale reservedele. 242

17 E INSTALLATION OG MONTERING Installationen af maskinen må udelukkende udføres af specialuddannede teknikere forsynet med alt nødvendigt personligt sikkerhedsudstyr (sikkerhedssko, handsker, briller, kedeldragt osv.), udstyr, værktøj og hjælpemidler. Placering af maskinen: Anbring maskinen på det valgte sted. Foretag justering af apparatet ved at dreje på fødderne, og sørg for, at maskinen er i vater både i længderetningen og bredderetningen. Sørg for, at maskinens HOVEDAFBRY- DER er blokeret i åben position - O. E1 Krav til og forpligtelser for kunden Kunden skal sørge for følgende: - Installation før maskinen af en passende elforsyning som angivet i maskinens tekniske specifikationer (Tabel 1 og C3 "Specifikationer for strømforsyningen"). - En udligningsforbindelse til strømforsyningen til arbejdsstedet med maskinens metalstruktur og med en kobberledning med passende tværsnit (se position Q i afsnit E6.2 "Installationsdiagrammer"). - Kanaler til kabelføringen mellem elskabet på arbejdsstedet og apparaturet. - Passende hydrauliktilslutninger til tilførsel og udløb af vand og andre tilslutninger som angivet i Tabel 1 og i afsnit E6 "Hydrauliske tilslutninger". E2 Specifikationer for maskinens installationssted Maskinen er fremstillet til installation i industrielle køkkener og ikke i private husholdninger. Der skal i forbindelse med maskinens afløb (se afsnit E6.2 "Installationsdiagrammer") være metalriste/ opsamlingsbrønde i gulvet eventuelt en enkelt brønd, der kan klare et flow på mindst 3 l/s. Figur 7 Justering af fødderne Tag beskyttelseshandsker på, og fjern emballagen fra maskinen. Riv langsomt beskyttelsesfilmen af de udvendige paneler, uden at rive den i stykker, for at undgå limrester. E5 Bortskaffelse af emballagen Alle de anvendte emballagematerialer er miljøvenlige. De kan opbevares uden risiko eller brændes i et forbrændingsanlæg. De dele af plast, der er velegnede til genbrug, er mærket på følgende måde: PE PP PS Polyætylen: Polypropylen: Emballagens udvendige film, posen med brugervejledningen. Panelernes topemballage, remme. Beskyttelseshjørner. Polystyrenskum: Dele i træ og pap kan bortskaffes i henhold til gældende, lokal lovgivning. DANSK E3 Maskinens pladskrav Omkring maskinen skal der være passende fri plads (til udførelse af indgreb, vedligeholdelse osv.). Passagerne til brug for personalets indgreb på maskinen skal være på mindst 70 mm, med undtagelse af bag maskinen (se afsnit E6.2 "Installationsdiagrammer"). Dette mål skal øges i tilfælde af brug af og/eller passage af andet udstyr og/eller køretøjer eller i tilfælde af behov for flugtveje fra arbejdsstedet. E4 Opstilling Med forbehold for anden aftale leveres maskinen som én enhed. Maskinen skal bringes til installationsstedet, og må først fjernes fra emballagens faste bund i forbindelse med den faktiske installation. E6 Hydrauliske tilslutninger Tilførsels- og afløbsrør til vandet til maskinen skal installeres i henhold til angivelserne i følgende diagrammer over de hydrauliske kredsløb. E6.1 Hydraulikkredsløb Tilslutning af koldt vand ISO 228/1 DN 20 (G3/4 ) C kpa (1,5-7 bar) med 0,3 l/sek. Tilslutning af varmt vand ISO 228/1 DN 20 (G3/4 ) C kpa (1,5-7 bar) med 0,3 l/sek. Hvis trykket i en af samlingerne overstiger 700 kpa (7 bar), skal der installeres en trykreduktionsventil på indløbsrøret. Man kan som ekstraudstyr også få samlerør med tilbageløbssikring og stopventiler. 243

18 Hvis vandets hårdhed overstiger 14 fh/8 dh/10 ch, skal der installeres et blødgøringsfilter på indløbsrøret til opvaskemaskinen for at sikre korrekt maskinfunktion. Slut vaskezonen til varmtvandshanen. Slut forvaskezonen til koldtvandshanen, og slut skyllezonen til varmtvandshanen i det tilfælde, at der ikke findes et kondensanlæg (CU), og til koldtvandshanen, hvis der er et kondensanlæg (CU). Slut vandtilførselsrørene fra apparatet til forsyningsnettet, og indsæt en afspærringshane, et filter og et manometer.! Figur 8 Vandtilslutning Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskinen til 140 kurve/time uden CU Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskinen til 140 kurve/time med CU YV1 180 m 3 /h M6 YV1 ABV M2 ABV M2 C ABV C C C C C C C M1 M1 M7 YV8 YV6 YV2 M7 YV8 YV6 YV2 YV7 YV7 A A B A = Indløb varmt vand (~ 50 C) B = Indløb koldt vand (~ 15 C) C = Flowvariator (maks. 7 l/min) M1 = Pumpe Duo-rinse M2 = Skyllepumpe M4 = Vaskepumpe øverste arme M5 = Vaskepumpe nederste arme M6 = Blæsermotor CU M7 = Vaskepumpe M8 = Forvaskepumpe M10 = Forvaskepumpe øverste arme M11 = Forvaskepumpe nederste arme ABV = Air Break ventil YV1 = Magnetventil til påfyldning på Air Gap (20 l/min) YV2 = Magnetventil til tømning af tanken til Duo-rinse YV3 = Magnetventil til påfyldning af vand i vasketank (20 l/min) YV4 = Magnetventil til tømning af vaskepumpe YV5 = Magnetventil til tømning af vasketank YV6 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank eller vasketank (20 l/min) YV7 = Magnetventil til tømning af forvaskepumpe eller vaskepumpe YV8 = Magnetventil til tømning af forvasketank eller vasketank YV9 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV10 = Magnetventil til tømning af forvaskepumpe YV11 = Magnetventil til tømning af forvasketank YV12 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV13 = Magnetventil til tømning af forvaskepumper YV14 = Magnetventil til tømning af forvasketank YV15 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV16 = Magnetventil til tømning af forvaskepumper YV17 = Magnetventil til tømning af forvasketank 244

19 Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskinen til 165 kurve/time uden CU Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskinen til 165 kurve/time med CU YV1 180 m 3 /h M6 YV1 ABV M2 ABV M2 C ABV C C C C C C C M1 M1 M4 YV5 M5 YV3 YV2 M4 YV5 M5 YV3 YV2 YV4 YV4 A Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskine til 180 kurve/time uden CU A B DANSK YV1 ABV M2 C Max 35 C C C C M1 YV11 M8 YV9 M7 YV5 YV3 YV2 YV10 YV4 B A A = Indløb varmt vand (~ 50 C) B = Indløb koldt vand (~ 15 C) C = Flowvariator (maks. 7 l/min) M1 = Pumpe Duo-rinse M2 = Skyllepumpe M4 = Vaskepumpe øverste arme M5 = Vaskepumpe nederste arme M6 = Blæsermotor CU M7 = Vaskepumpe M8 = Forvaskepumpe M10 = Forvaskepumpe øverste arme M11 = Forvaskepumpe nederste arme ABV = Air Break ventil YV1 = Magnetventil til påfyldning på Air Gap (20 l/min) YV2 = Magnetventil til tømning af tanken til Duo-rinse YV3 = Magnetventil til påfyldning af vand i vasketank (20 l/min) YV4 = Magnetventil til tømning af vaskepumpe YV5 = Magnetventil til tømning af vasketank YV6 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank eller vasketank (20 l/min) YV7 = Magnetventil til tømning af forvaskepumpe eller vaskepumpe YV8 = Magnetventil til tømning af forvasketank eller vasketank YV9 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV10 = Magnetventil til tømning af forvaskepumpe YV11 = Magnetventil til tømning af forvasketank YV12 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV13 = Magnetventil til tømning af forvaskepumper YV14 = Magnetventil til tømning af forvasketank YV15 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV16 = Magnetventil til tømning af forvaskepumper YV17 = Magnetventil til tømning af forvasketank 245

20 Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskine til 180 kurve/time med CU 180 m 3 /h M6 YV1 ABV M2 ABV C Max 35 C C C C M1 YV11 M8 YV9 M7 YV8 YV6 YV2 YV10 YV7 A B Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskine til 200 kurve/time uden CU YV1 ABV M2 C Max 35 C C C C M1 YV11 M8 YV9 M4 YV5 M5 YV3 YV2 YV10 YV4 B A A = Indløb varmt vand (~ 50 C) B = Indløb koldt vand (~ 15 C) C = Flowvariator (maks. 7 l/min) M1 = Pumpe Duo-rinse M2 = Skyllepumpe M4 = Vaskepumpe øverste arme M5 = Vaskepumpe nederste arme M6 = Blæsermotor CU M7 = Vaskepumpe M8 = Forvaskepumpe M10 = Forvaskepumpe øverste arme M11 = Forvaskepumpe nederste arme ABV = Air Break ventil YV1 = Magnetventil til påfyldning på Air Gap (20 l/min) YV2 = Magnetventil til tømning af tanken til Duo-rinse YV3 = Magnetventil til påfyldning af vand i vasketank (20 l/min) YV4 = Magnetventil til tømning af vaskepumpe YV5 = Magnetventil til tømning af vasketank YV6 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank eller vasketank (20 l/min) YV7 = Magnetventil til tømning af forvaskepumpe eller vaskepumpe YV8 = Magnetventil til tømning af forvasketank eller vasketank YV9 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV10 = Magnetventil til tømning af forvaskepumpe YV11 = Magnetventil til tømning af forvasketank YV12 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV13 = Magnetventil til tømning af forvaskepumper YV14 = Magnetventil til tømning af forvasketank YV15 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV16 = Magnetventil til tømning af forvaskepumper YV17 = Magnetventil til tømning af forvasketank 246

21 Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskine til 200 kurve/time med CU 180 m 3 /h M6 YV1 ABV M2 ABV C Max 35 C C C C M1 YV11 M8 YV9 M4 YV5 M5 YV3 YV2 YV10 YV4 Diagram over hydraulikkredsløb for opvaskemaskine til 250 kurve/time uden CU A B DANSK YV1 ABV M2 C Max 35 C C C C M1 M7 YV14 YV12 M4 YV5 M5 YV3 YV2 YV13 YV4 B A A = Indløb varmt vand (~ 50 C) B = Indløb koldt vand (~ 15 C) C = Flowvariator (maks. 7 l/min) M1 = Pumpe Duo-rinse M2 = Skyllepumpe M4 = Vaskepumpe øverste arme M5 = Vaskepumpe nederste arme M6 = Blæsermotor CU M7 = Vaskepumpe M8 = Forvaskepumpe M10 = Forvaskepumpe øverste arme M11 = Forvaskepumpe nederste arme ABV = Air Break ventil YV1 = Magnetventil til påfyldning på Air Gap (20 l/min) YV2 = Magnetventil til tømning af tanken til Duo-rinse YV3 = Magnetventil til påfyldning af vand i vasketank (20 l/min) YV4 = Magnetventil til tømning af vaskepumpe YV5 = Magnetventil til tømning af vasketank YV6 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank eller vasketank (20 l/min) YV7 = Magnetventil til tømning af forvaskepumpe eller vaskepumpe YV8 = Magnetventil til tømning af forvasketank eller vasketank YV9 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV10 = Magnetventil til tømning af forvaskepumpe YV11 = Magnetventil til tømning af forvasketank YV12 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV13 = Magnetventil til tømning af forvaskepumper YV14 = Magnetventil til tømning af forvasketank YV15 = Magnetventil til påfyldning af vand i forvasketank (20 l/min) YV16 = Magnetventil til tømning af forvaskepumper YV17 = Magnetventil til tømning af forvasketank 247

A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 103

A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 103 DK INDHOLD A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 103 A1 Indledning... Side 103 A2 Definitioner... Side 103 A3 Typografisk symbolforklaring... Side 103 A4 Maskinens og producentens ID... Side 104 A5 Copyright...

Læs mere

A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 151

A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 151 DK INDHOLD A GENERELLE OPLYSNINGER... Side 151 A1 Indledning... Side 151 A2 Definitioner... Side 151 A3 Typografisk symbolforklaring... Side 151 A4 Maskinens og producentens ID... Side 151 A5 Identifikation

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 66. A1 TRANSPORT... Side 66. A2 UDPAKNING... Side 66. A3 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE. A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 66. A1 TRANSPORT... Side 66. A2 UDPAKNING... Side 66. A3 BORTSKAFFELSE... DK INDHOLDSFORTEGNELSE A ALMINDELIG VEJLEDNING... Side 66 A1 TRANSPORT... Side 66 A2 UDPAKNING... Side 66 A3 BORTSKAFFELSE... Side 66 A4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... Side 67 B VEJLEDNING FOR INSTALLATØREN/TEKNIKEREN...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Forord... 213. D.2 Skrotning af maskinen... 235 D.2.1 Opbevaring af affald...235 D.2.2 Overordnede retningslinjer for afmontering af apparatet...

Forord... 213. D.2 Skrotning af maskinen... 235 D.2.1 Opbevaring af affald...235 D.2.2 Overordnede retningslinjer for afmontering af apparatet... Forord... 213 A.1 Generelle oplysninger... 214 A.1.1 Indledning...214 A.1.2 Nytænkning vedrørende apparaterne...214 A.1.3 Let rengøring...214 A.1.4 Genbrug og miljøpåvirkning...214 A.1.5 Anvendelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Brugsanvisning UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Version 2.0 JAN 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120 Brugsanvisning Varmelampe GL 2110 og 2120 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4 3. Oversigt og anvendelse...5

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugsanvisning. Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie

Brugsanvisning. Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie Brugsanvisning Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 4 2. Generelt... 4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER PAS PÅ! Risiko kombination af sandsynligheden for og alvoren af mulige skader eller sundhedsproblemer i en farlig situation.

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER PAS PÅ! Risiko kombination af sandsynligheden for og alvoren af mulige skader eller sundhedsproblemer i en farlig situation. DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kogegryde. Medium Line

Kogegryde. Medium Line Brugsanvisning Oversættelse af den originale brugsanvisning Produktnr. 9F23215000 9F23215100 9F23215200 9F23215300 9F23215400 Type 97 67 00 0x-12 97 67 02 0x-12 97 67 03 0x-12 97 67 04 0x-12 97 67 05 0x-12

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

I. INDLEDNING... 102

I. INDLEDNING... 102 Indhold I. INDLEDNING... 102 II. INSTALLATION...103 1. GENERELLE OPLYSNINGER...103 2. TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING...105 3. INSTALLATION OG MONTERING...106 4. FORBINDELSER... 107 III. VEJLEDNING TIL

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410 Manuel model KEN DW 412 Automatisk model KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner KEN DW 410 Manuel model Varenr.: 901410-2 programmer.

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

2. TEKNISKE DATA 1. GENERELLE OPLYSNINGER

2. TEKNISKE DATA 1. GENERELLE OPLYSNINGER DK 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Inden brug

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere