Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser"

Transkript

1 Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien, som ikke er EU statsborgere vil komme i betragtning ikke senere end 6 måneder efter ansøgningsdatoen. Ansøgninger skal være skrevet på polsk på officielle formularer. Dokumenter vedhæftet til ansøgningen og skrevet på et fremmede sprog skal være oversat til Polsk sprog og underskrevet af den autoriserede translatør. Alle former for breve (bekræftelser, notifikationer, beskeder, beslutninger osv.) skal være afleveret med en kvittering fra postvæsenet og udført af medarbejdere fra styrelsen, der har ansvaret for disse procedurer. Alle breve vil blive leveret enten til dig eller til din fuldmagtshaver, hvis denne findes. Hvis det ikke er muligt at overbringe dette brev til dig eller til et voksent medlem af familien, vil brevet blive opbevaret af postvæsenet i 7 dage og notifikation omkring dette faktum vil blive placeret i din postkasse og hvis dette ikke er muligt vil det blive placeret ved døren til din bopæl. Dette brev vil blive betragtet som leveret efter udløb af disse 7 dage. Du skal bekræfte modtagelsen af dette brev med din underskrift og dato for modtagelsen. Hvis du prøver at undvige bekræftelsen for modtagelse af brevet, vil personen, der leverer brevet på egen hånd bekræfte datoen og nævne personen, der nægter modtagelsen og årsagen til den manglende underskrift. Hvis du nægtet modtagelsen af brevet sendt af postvæsenet eller med anden metode, vil brevet blive returneret til afsenderen med en besked om at modtagelsen blev nægtet og datoen for denne. I dette tilfælde vil brevet blive betragtet som leveret med datoen for nægtelse af modtagelsen. Du skal bekendtgøre styrelsen, som laver disse procedurer, omkring enhver ændring vedrørende ophold på bopælen. I løbet af disse procedurer, vil breve altid blive sendt til den adresse sidst kendt af styrelsen. I tilfælde af adresseændring vil styrelsen, der har ansvaret for disse procedurer, og som ikke var informeret omkring adresseændringen, sende breve til den sidst kendte adresse oplyst af dig for korrespondancen. I overensstemmelse med den administrative lovbog vil sendte breve blive betragtet som leveret i tilfælde af, at du ikke bor på bopælen og ikke har modtaget breve på grund af dette. Tilsidesættelse af dit ansvar for at meddele styrelsen omkring bopælsændringer kan have følgende konsekvenser: - afslutte ansøgningen uden betragtning - en beslutning fra styrelsen kan blive afgørende på grund af ændring af bopæl vil man ikke modtage dato for ansøgning af annullering af klasse I styrelsens beslutning eller dato for at indgive klage for beslutningen af klasse II styrelsen til den administrative ret i Warszawa. - I og II klasse styrelser kan tilkalde dig personlig før beslutningstagen for at afklare bestemmelser nødvendig for at fortage en beslutning.

2 Alle afslag vedrørende bestemmelser reguleret i loven for indrejse til Polen, ophold og udrejse, for EU statsborgere og deres familiemedlemmer vil blive leveret i skriftlig form sammen med en forklaring på beslutningen. Man skal være opmærksom på det vedhæftede i hver beslutningsnotat på mulige metoder vedrørende indsigelser i den fastsatte tidsperiode. Kun før udløbsdatoen for denne tidsperiode kan man anke til klasse I styrelsen afslaget omkring beslutningen og anke klasse II styrelsens beslutning til Voivod administrativ ret i Warszawa. EU statsborgere og medlemmer af EU statsborgeres familie som opholder sig i Polen, men ikke på hotel, ikke på et sted i forbindelse med arbejde, studie eller medicinsk behandling eller ferie skal registreres ikke senere end den 4. dag efter at have krydset den Polske grænse. Indrejse og ophold på Polsk territorium op til 3 måneder kun ved at besidde gyldig rejsedokumenter eller andre gyldige dokumenter, der bekræfter identitet og statsborgerskab Medlemmer af familien, der ikke er EU statsborgere kan fortage indrejse til polsk territorium på grundlag af gyldig rejsedokument eller visa, hvis det er påkrævet.. Hvis medlemmet af familien, der ikke er EU statsborger ønsker at opholde sig i Polen optil 3 måneder skal vedkommende være i besiddelse af gyldige rejsedokumenter. Ansøgning om indrejse visa for ophold i Polen eller familiesammenføring med en EU statsborger, skal familiemedlemmet som ikke er EU statsborger ansøge konsulen eller øverste ledelse for grænsepolitiet. Beslutning om, at forbyde indrejse til Polen kan gives af øverste ledelse for grænsepolitiet, hvis dine data er på listen over udlændinge, hvis ophold på Polsk territorium er uønsket eller hvis du ikke er i besiddelse af gyldig pas eller anden gyldig dokument, der bekræfter din identitet eller statsborgerskab. I tilfælde af mangel på de ovenfor nævnte dokumenter kan du identificere dig på anden måde, der ikke efterlader nogen tvivl om, at du har rettigheden til at bevæge dig frit omkring. Før nægtelse af indrejse til Polen på grundlag af mangel på ovennævnte dokumenter skal øverste ledelse for grænsepolitiet give dig mulighed for inden for 72 timer frembringe disse dokumenter eller identificer dig på anden måde, der ikke efterlader nogen tvivl om, at du har rettigheden til at bevæge dig frit omkring. Du er berettiget til at appellere imod nægtelsen for indrejsen til øverste ledelse for grænsepolitiet. EU statsborgere kan forlade Polsk territorium ved at vise gyldig rejsedokument eller enden dokument, der bekræfter identitet og statsborgerskab. Medlem af familien til en EU statsborger, som ikke er en EU statsborger kan forlade Polsk territorium ved at vise gyldig pas. Rettigheden til ophold på mere end 3 måneder. En EU/EØS - statsborger kan få udstedt et opholdsbevis for mere end 3 måneder, hvis han eller hun: 1. har et lønnet arbejde eller driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Polen (i dette tilfælde gælder retten til ophold på Polsk territorium også medlemmer af familien for EU statsborgeren, som indrejser til Polsk territorium sammen med EU statsborgeren).

3 2. er under fælles sygeforsikring eller er en person, der har rettigheder til at modtage behandling i sundhedssystemet (på grundlag af samordningsregler beskrevet i art. 5, punkt 23 fra loven af den 27. August 2004 vedrørende sundhedssystemet, der er finansieret af den Polske stat (List af love, nr. 210, paragraf 2135, med senere ændringer) og har nok midler til at forsørge personen selv og medlemmer af personens familie på Polsk territorium uden at modtage sociale ydelser (i dette tilfælde rettigheden til ophold i Polen dækker også over familiemedlemmer af EU statsborgeren, som indrejser til Polsk territorium sammen med EU statsborgeren). 3. studerer eller har praksis i Polen og er under fælles sygeforsikring eller er en person, som har rettighed til at modtage behandling i sundhedssystemet (på grundlag af samordningsregler beskrevet i art. 5, punkt 23 i loven af den 27. August 2004 vedrørende sundhedssystemet, der er finansieret af den Polske stat og har nok midler til at forsørge personen selv og medlemmer af personens familie på Polsk territorium uden at modtage sociale ydelser (i dette tilfælde rettigheden til ophold i Polen dækker også over familiemedlemmer af EU statsborgeren, som indrejser til Polsk territorium sammen med EU statsborgeren); 4. er ægtefælle til Polsk statsborger; eller når man er lovet at få arbejdstilladelse på Polsk territorium i tilfælde med EU statsborgere til hvem restriktioner med et arbejde på et arbejdsmarked i overensstemmelse med internationale aftaler er anvendelige. EU statsborgere og familiemedlemmer til EU statsborgere, som ikke lever op til disse betingelser beskrevet ovenfor kan opholde sig i Polen i tilfælde af sager beskrevet i loven af den 14. Juli 2006 vedrørende indrejse, ophold og udrejse fra Polsk territorium for EU statsborgere og familiemedlemmer af EU statsborgere, ( Liste af love nr.144, paragraf 1043) for arbejdseller familiemæssige årsager. Hvis opholdet i Polen varer mere end 3 måneder skal EU statsborgere registrere hans eller hendes ophold og familiemedlemmer af EU statsborgeren, som ikke er EU statsborgere skal have et opholdstilladelseskort for familiemedlemmer af EU statsborgere. Ansøgning for registrering eller modtagelse af et opholdstilladelseskort for familiemedlemmer af EU statsborgere skal personligt leveres til den behørige voivod (i det område EU statsborgeren opholder sig) og ikke senere end den næste dag efter 3 måneder fra den dag indrejsen til Polsk territorium udløber. Til din ansøgning skal du vedhæfte dokumenter eller skriftlige beviser, der bekræfter opfyldelse af betingelserne for ophold og i tilfælde af ansøgning for opholdstilladelseskort for familiemedlemmer af EU statsborgeren også fotos. Når man afleverer en ansøgning om registrering af ophold eller modtager et opholdstilladelseskort skal man fremvise et gyldigt pas. EU statsborgere kan fremvise anden dokument, der beviser hans eller hendes identitet og statsborgerskab. Voivod giver umiddelbart til familiemedlemmer, der ikke er EU statsborgere kvittering på modtagelse af ansøgningen. EU statsborgere, når opholdet er registeret hos voivod gives et bevis på deres registrering af ophold. Når man modtager dette bevis skal man fremvise gyldig pas eller anden dokumentation, der bekræfter identitet og nationalitet og også kvittering på betaling af en sum på 1 PLN. Opholdstilladelseskortet for familiemedlemmer af en EU statsborger gives af voivod. Når man modtager dette opholdstilladelseskort skal man fremvise et gyldigt pas og også en kvittering på betaling af en sum på 30 PLN.

4 EU statsborgere eller familiemedlemmer af en EU statsborger skal ansøge hos voivod på det sted hvor EU statsborgeren opholder sig med et ønske om at ændre bevis på registreringen af opholdet i tilfælde af ændrede data for opholdet eller opholdstilladelseskortet er mistet. Når man afleverer denne ansøgning om ændring eller modtage nyt bevis på registreringen af dit ophold skal man fremvise gyldig pas eller anden dokumentation, der bekræfter identitet og nationalitet. Hvis du er familiemedlem til en EU statsborger når du afleverer denne ansøgning om ændring eller modtage nyt opholdstilladelseskort for familiemedlemmer af EU statsborgere skal man fremvise gyldig pas og vedhæfte til ansøgningen det gamle opholdstilladelseskort og fotos. I tilfælde af ødelagt opholdstilladelseskort for familiemedlemmer af EU statsborgere eller udrejse skal de nævnte dokumentet umiddelbart returneres til den styrelse som udstedte opholdstilladelseskortet. Permanent opholdstilladelse Efter 5 års ophold (uden pauser) på Polsk territorium har EU statsborgere ret til permanent opholdstilladelse. Familiemedlemmer til EU statsborgere får ret til permanent opholdstilladelse efter 5 års ophold uden pauser på Polsk territorium sammen med EU statsborgeren. Opholdet betragtes som værende uden pauser i tilfælde af ophold udenfor landet hvor man har opholdstilladelses ikke er mere end 6 måneder (i alt) indenfor en periode på 12 måneder. Ophold på Polsk territorium bliver ikke stoppet på grund af man forlader landet mere end 6 måneder i tilfælde af obligatorisk militærtjeneste eller i tilfælde af vigtige personlige årsager i særdeleshed graviditet, fødsel, sygdom, studier, praktik, forretningsrejse som nødvendiggør at opholde sig uden for Polsk territorium i de tilfælde at perioden ikke er længere end 12 måneder. Ophold på Polsk territorium afbryder proceduren vedrørende beslutningen om udelukke EU statsborgere eller familiemedlemmer af EU statsborgere, som ikke er EU statsborgere. Loven om indrejse, ophold og udrejse fra Polsk territorium for EU statsborgere og familiemedlemmer til EU statsborgere på en bestemt måde, der beskriver muligheden om at få permanent opholdstilladelse før 5 års ophold i Polen, udløber i specielle tilfælde. (arbejde eller familie). EU statsborgere, der har rettigheden for permanent opholdstilladelse, vil efter ansøgningen få dokumentet, der bekræfter hans eller hendes rettigheder for permanent opholdstilladelse. EU statsborgere skal personligt aflevere en ansøgning til voivod for det område EU statsborgeren opholder sig. Familiemedlemmer, der ikke er EU statsborgere og har rettigheder til permanent opholdstilladelse vil, efter hans eller hendes ansøgning, modtage permanent opholdstilladelseskortet. Familiemedlemmet skal personligt aflevere en ansøgning til voivod for det område familiemedlemmet opholder sig før udløbsdatoen for familiemedlemmets opholdstilladelseskort. Ansøgning for dokument, der bekræfter rettigheden for permanent opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelseskort for familiemedlem skal ledsages af fotos og man skal desuden også fremvise gyldig rejsedokument. EU statsborgere kan også fremvise andet dokument, der bekræfter identitet og statsborgerskab.

5 Nå man modtager dokumentet, der bekræfter rettigheden for permanent opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelseskort for EU statsborgeres familiemedlemmer skal man fremvise gyldig rejsedokument eller andet dokument, der bekræfter identitet og statsborgerskab samt en kvittering for betaling af en sum på 30 PLN. EU statsborgere eller familiemedlemmer af EU statsborgere skal henvende sig til den voivod, der befinder sig i det område, hvor man opholder sig, med ansøgningen om ændring af dokumentet, der bekræfter rettigheden for permanent opholdstilladelse eller opholdstilladelseskortet for EU statsborgeres familiemedlemmer i tilfælde af ændrede data, ødelagt, forsvundet eller anden skade, der kan gøre det vanskeligt at genkende ejerens identitet eller udløbsdato. Når man ansøger om ændring af dokumentet, der bekræfter rettigheden for permanent opholdstilladelse, skal man vedhæfte gyldig dokument, der bekræfter ens rettighed for permanent opholdstilladelse og et foto, og hvis dette dokument er mistet skal man fremvise gyldig rejsedokument eller fremvise andet dokument, der bekræfter identitet og statsborgerskab. Når man ansøger om ændring af permanent opholdstilladelseskort for familiemedlemmer til EU statsborgere, skal man også fremvise gyldig permanent opholdstilladelseskort sammen med foto, og hvis man har mistet opholdstilladelseskortet skal man fremvise gyldig rejsedokument. I tilfælde af ødelagt dokument, der bekræfter EU statsborgeres rettigheder for permanent opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelseskort for familiemedlemmer til EU statsborgere, eller deres ejers død, skal disse dokumenter afleveres til den behørige styrelse. De, som: 1) ikke udfører deres pligt til at blive registreret på Polsk territorium, 2) undviger at have eller at ændre et opholdstilladelseskort for familiemedlemmer til EU statsborgere eller permanent opholdstilladelse kort for familiemedlemmer til EU statsborgere; 3) i uoverensstemmelse med deres pligt - ikke returnerer opholdstilladelseskort for familiemedlemmer til EU statsborgere eller dokumentet, der bekræfter EU statsborgeres rettigheder for permanent opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse kort for familiemedlemmer til EU statsborgere; vil blive straffet.

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere