DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk

2 Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender produktet. Kameraindstillinger Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets standardindstillinger benyttes. Symboler og konventioner For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner: D A 0 Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug for at undgå at beskadige det. Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug. Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne brugervejledning. Symbolerne 1, 3, 4 og 2 repræsenterer op, ned, venstre og højre på multivælgeren. A For din sikkerheds skyld Før du anvender kameraet for første gang, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld" (0 x-xii).

3 Få mest muligt ud af dit kamera 0 ii Indholdsfortegnelse 0 iv s Indledning 0 1 z Automatisk indstilling 0 23 # Indstillingerne t, u, v og w 0 33 b Indstillingen Fang de bedste øjeblikke 0 41 y Indstillingen Avanceret video Indstilling for snapshot med video 0 59 t Mere om fotografering 0 63 I Mere om billedvisning 0 81 Q Tilslutninger 0 91 o Billedvisningsmenuen i Optagemenuen g Opsætningsmenuen n Tekniske bemærkninger i

4 Få mest muligt ud af dit kamera Tag billeder med udløserknappen. Du kan tage billeder i alle indstillinger ved tryk på udløserknappen. I indstillingen Snapshot med video (0 59) optager kameraet også en kort videovignet. Optag videoer med videooptageknappen. Du kan også optage videoer ved tryk på videooptageknappen i indstillingerne auto, avanceret video, t, u, v og w. Vælg automatisk indstilling (0 23) for grundlæggende optagelse, og vælg indstillingen Avanceret video (0 49) for mere avancerede teknikker. Opret kortfilm med musik. q Installér den medfølgende software (0 91), w kopiér billeder og videoer over på din computer (0 95), og e anvend Short Movie Creator for at oprette kortfilm (0 98). Få vist kortfilm i høj definition. q Overfør kortfilm til kameraet, (0 99), og anvend et HDMI-kabel til at w tilslutte kameraet til et HD-TV (0 100). ii

5 Tilbehør Udvid din fotografiske horisont med en bred vifte af udskiftelige objektiver, flashenheder og andet tilbehør (0 169). Objektiver Flashenheder GPS-enheder Fjernbetjeninger Software til Nikondigitalkameraer (tilgængelig på CD) Fatningsadaptere Trådløse mobiladaptere iii

6 Indholdsfortegnelse Få mest muligt ud af dit kamera... ii Tilbehør...iii For din sikkerheds skyld... x Bemærkninger... xiii Indledning 1 Pakkens indhold... 1 Kameraets dele... 2 Kamerahuset... 2 Skærmen... 4 Knappen $ (skærm)... 5 Programhjulet... 7 Multivælgeren... 8 Knappen & (Feature)... 9 Knappen G...10 De første trin...12 Automatisk indstilling 23 Fotografering i automatisk indstilling...23 Gennemsyn af billeder...30 Sletning af billeder...31 Optagelse af videoer i automatisk indstilling...32 Indstillingerne t, u, v og w 33 Fotografering i indstillingerne t, u, v og w...34 t Programautomatik...34 u Lukkertidsprioriteret automatik...35 v Blændeprioriteret automatik...36 w Manuel...37 Optagelse af videoer i indstillingerne t, u, v og w...40 iv

7 Indstillingen Fang de bedste øjeblikke 41 Langsom visning Smart-billedvælger Visning af billeder taget med Smart-billedvælger Valg af bedste billede...47 Sletning af billeder...48 Indstillingen Avanceret video 49 HD-videoer Slowmotion Visning af video Sletning af videoer...57 Indstilling for snapshot med video 59 Optagelse i indstillingen Snapshot med video Visning af snapshots med video Sletning af snapshots med video...62 Mere om fotografering 63 Indstillingerne Enkeltbillede, Kontinuerlig, Selvudløser og Fjernbetjening Kontinuerlig indstilling...63 Selvudløser og fjernbetjeningsindstillinger...65 Eksponeringskompensation Den indbyggede flash Valg af flashindstilling...70 Ekstra flashenheder Montering af flashenheder...72 Optagelse af billeder...73 GPS-enheden GP-N Montering af GP-N Indstillinger i opsætningsmenuen...77 Den trådløse mobiladapter WU-1b v

8 Mere om billedvisning 81 Billedinformation...81 Miniaturevisning...84 Kalendervisning...85 Zoom under billedvisning...86 Sletning af billeder...87 Sletning af det aktuelle billede...87 Billedvisningsmenuen...87 Klassificering af billeder...88 Slideshows...89 Tilslutninger 91 Installation af den medfølgende software...91 Systemkrav...93 Visning og redigering af billeder på computer...95 Overførsel af billeder...95 Visning af billeder...96 Fremstilling af kortfilm...98 Visning af billeder på et fjernsyn Enheder med høj definition Udskrivning af billeder Tilslutning af printer Udskriv billeder ét ad gangen Udskrivning af flere billeder Oprettelse af DPOF-udskriftsbestilling: Udskriv sæt Billedvisningsmenuen 109 Valg af flere billeder Billedtjek Roter lodret Beskyt Klassificering D-Lighting vi

9 Skift størrelse Beskær Rediger video Skift tema Optagemenuen 119 Nulstil optageindst Eksponeringsindstilling Billedkvalitet Billedstørrelse Kontinuerlig Lydløs fotografering Antal gemte billeder Billedhastighed Videoindstillinger Video før/efter Filformat Lysmåling Autoeksponeringslås Hvidbalance Finindstilling af hvidbalance Forudindstillet manuelt ISO-følsomhed Picture Control Redigering af Picture Controls Brugerd. Picture Control Rediger/gem Indlæs fra/gem på kort Aut. forvrængningsktrl Farverum Aktiv D-Lighting HDR (High Dynamic Range) vii

10 Støjreduk. v. lang eksp Støjreduktion ved høj ISO Lydindstillinger for video Vibrationsreduktion (VR) Fokusindstilling Manuelt fokus Indstilling af AF-metode Fokuslås Ansigtsprioritet Indbygget AF-hjælpelys Flashstyring Flashkompensation Opsætningsmenuen 159 Nulstil opsætningsindst Formater hukom.kort Udløser v. tom kortplads Visningslysstyrke Visning af gitterlinjer Automatisk slukning Selvudløser Fjernbetjening Ventetid for fjernbetj Tilknyt knappen AE/AF-L AE-lås med udløserknap Reduktion af støjstriber Nulstil filnummerering Tidszone og dato Sprog (Language) Automatisk billedrotation Pixelmapping Firmwareversion viii

11 Tekniske bemærkninger 169 Ekstra tilbehør Godkendte hukommelseskort Godkendte Eye-Fi-kort Tilslutning af stik til lysnetadapter samt lysnetadapter Opbevaring og rengøring Opbevaring Rengøring Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Advarsler Tilgængelige indstillinger Standardindstillinger Hukommelseskortets kapacitet Fejlfinding Batteri/visning Optagelse (alle indstillinger) Optageindstillingerne (t, u, v og w) Videoer Billedvisning Diverse Fejlmeddelelser Specifikationer Nikon 1 V2-digitalkamera Batteribrugstid Indeks ix

12 For din sikkerheds skyld Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle der benytter produktet, har adgang til dem. Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i dette afsnit) beskrives med følgende symbol: A Dette ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt. ADVARSLER A Hold sollyset væk fra billedet. Sørg for, at solen ikke kommer i nærheden af billedet, når du tager billeder af motiver i modlys. Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når solen er i eller tæt på billedet, kan det medføre brand. A Se ikke på solen gennem søgeren. Hvis du ser på solen eller andre kraftige lyskilder gennem søgeren, kan det give varige skader på dit syn. A Brug søgerens dioptrijustering. Når du anvender søgerens dioptrijustering med øjet mod søgeren, skal du passe på ikke at få en finger eller en fingernegl i øjet ved et uheld. A Sluk omgående for kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt. Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra udstyret eller lysnetadapteren (forhandles separat), skal du straks afbryde lysnetadapteren og tage batteriet ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat betjening af kameraet kan resultere i skader. Når du har fjernet batteriet, skal du aflevere udstyret til et Nikon-autoriseret servicecenter for nærmere eftersyn. AUndgå brug i nærheden af brændbar gas. Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brændbar gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand. ASkil ikke kameraet ad. Berøring af kameraets interne dele kan medføre skader. I tilfælde af funktionsfejl må produktet kun repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batteriet. Indlevér derefter produktet til eftersyn hos et Nikon-autoriseret servicecenter. AOpbevar kameraet utilgængeligt for børn. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre personskade. Vær desuden opmærksom på, at små dele er forbundet med kvælningsfare. Hvis et barn kommer til at sluge små dele, skal du omgående søge lægehjælp. AUndgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn. Kameraremmen kan kvæle et barn. x

13 A Rør ikke ved kameraet, batteriet eller batteriopladeren i længere tid, når enhederne er tændt eller i brug. Enhedens dele bliver varme. Vedvarende kontakt med huden kan medføre småforbrændinger. A Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre trafikuheld. A Vær forsigtig ved brug af flashen. Hvis flashen kommer meget tæt på huden eller andre genstande, kan der opstå forbrænding. Brug af flashen tæt på motivets øjne kan forårsage midlertidig synsskade. Vær særlig opmærksom på, når du fotograferer spædbørn, at flashen ikke bør være nærmere end en meter på motivet. A Undgå kontakt med flydende krystaller. Hvis skærmene går i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasset og undgå at få væsken med flydende krystaller fra skærmene på huden, i øjnene eller i munden. A Overhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med håndtering af batterier. Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres ukorrekt. Overhold nedenstående anvisninger, når du håndterer batterier til dette produkt: Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr. Batteriet må ikke kortsluttes eller skilles ad. Sørg for, at kameraet er slukket, inden batteriet udskiftes. Hvis du anvender en lysnetadapter, må den ikke være tilkoblet. Sørg altid for, at batteriet vender rigtigt, når det isættes. Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Batteriet må ikke nedsænkes i vand. Sæt poldækslet på, når batteriet transporteres. Batteriet må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som f. eks. halskæder eller hårnåle. Batterier er tilbøjelige til at lække, når de er helt afladede. Batteriet skal fjernes, når det er afladet, for at undgå beskadigelse af produktet. Når batteriet ikke anvendes, skal poldækslet være monteret. Opbevar batteriet på et tørt og køligt sted. Batteriet kan være meget varmt umiddelbart efter brug, eller når produktet bruges med batteri i længere tid. Sluk for kameraet, og lad batteriet køle af, inden du fjerner det. Hvis du opdager, at et batteri er blevet misfarvet eller deformt, skal du øjeblikkeligt indstille brugen af kameraet. xi

14 A Overhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med håndtering af opladeren: Hold den tør. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Kortslut ikke opladerterminalerne. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsanvisning kan medføre overophedning og beskadigelse af opladeren. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat anvendelse kan resultere i brand. Undgå at opholde dig i nærheden af opladeren i tordenvejr. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsanvisning kan medføre elektrisk stød. Betjen ikke stikket eller batteriopladeren med våde hænder. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre elektrisk stød. Må ikke anvendes med rejseomformere eller adaptere, der er fremstillet til at konvertere fra en spænding til en anden eller med DCtil-AC-omformere. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af produktet og/eller forårsage overophedning eller brand. ABrug passende kabler. Når der sluttes kabler til ind- og udgangsstikkene, må der kun anvendes de kabler, der medfølger eller kan købes hos Nikon til dette formål. Dermed sikres det, at den gældende lovgivning overholdes. ACd-rom er: Cd-rom er, der indeholder software eller brugervejledninger, må ikke afspilles på anlæg beregnet til musik-cd er. Afspilning af cd-rom er på en cd-afspiller kan medføre høretab eller beskadige udstyret. xii

15 Bemærkninger Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon. Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt. Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige som muligt. Skulle du finde fejl eller mangler, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikonrepræsentant (adressen medfølger separat). xiii

16 Bemærkning til kunder i Europa ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Dette produkt er beregnet til separat indlevering ved særlige anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. xiv

17 Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart. Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller gengive Du må ikke kopiere eller reproducere pengesedler, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selvom sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample". Kopiering eller gengivelse af pengesedler, mønter eller værdipapirer, der er udstedt i et andet land, er forbudt. Medmindre du har fået tilladelse af myndighederne, er kopiering eller gengivelse af ubrugte frimærker eller postkort, der er udstedt af myndighederne, forbudt. Kopiering eller gengivelse af frimærker, der er udstedt af myndighederne, og certificerede dokumenter, der er betinget af loven, er forbudt. Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Kopiér eller gengiv heller ikke pas udstedt af myndighederne, licenser udstedt af offentlige institutioner og private grupper, ID-kort og billetter, såsom adgangsbilletter og måltidskuponer. Overholdelse af loven om ophavsret Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f.eks. bøger, musik, malerier, træaftryk, kort, tegninger, video og billeder reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Anvend ikke dette produkt med det formål at producere ulovlige kopier eller at overtræde love om ophavsret. Bortskaffelse af datalagringsudstyr Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre fortroligheden af sådanne data. Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du slette alle data ved hjælp af almindelig software til sletning af materiale, som kan købes i butikkerne, eller formatere udstyret og derefter fylde det helt igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Pas på, at personer ikke pådrager sig skader, når datalagringsudstyr fysisk destrueres. xv

18 AVC Patent Portfolio License DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE Temperaturadvarsler Kameraet kan blive varmt at røre ved under brug; dette er normalt og indikerer ikke funktionsfejl. Ved høje omgivende temperaturer, efter lange perioder af kontinuerlig anvendelse, eller hvis der er taget flere billeder hurtigt efter hinanden, vises en temperaturadvarsel, hvorefter kameraet automatisk slukker for at minimere skaderne på det indre kredsløb. Vent med at anvende kameraet igen, til det er kølet af. Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt batteriopladere, batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb. Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er forsynet med Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller medføre, at batterierne overophedes, antændes, eksploderer eller lækker. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en lokal autoriseret Nikon-forhandler. xvi

19 D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet og testet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG. A Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon anbefaler, at kameraet bliver kontrolleret af den originale forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det kommer til decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk, at disse serviceeftersyn ikke er gratis). Regelmæssigt eftersyn og service anbefales især, hvis kameraet anvendes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra flashenheder, bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn. A Før du tager vigtige billeder Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af indtjening som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet. A Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret hele tiden"-målsætning om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende webside xvii

20 xviii

21 s Indledning Pakkens indhold Kontrollér, at pakken indeholder følgende: BS-N3000 dæksel til multi-tilbehørsport BF-N1000 kamerahusdæksel s Nikon 1 V2-digitalkamera AN-N1000 rem CD med ViewNX 2/ Short Movie Creator Genopladeligt EN-EL21 Li-ion batteri (med poldæksel) UC-E19 USB-kabel Garanti Brugervejledning Hukommelseskort forhandles separat. MH-28 batterioplader (stikadapter medfølger i lande eller områder, hvor det er nødvendigt; udformningen afhænger af salgsland) Objektiv (medfølger kun, hvis der købes objektivsæt til kameraet; leveres med objektivdæksler til for og bag) CD med Komplet kameravejledning (indeholder denne brugervejledning) 1

22 Kameraets dele Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger. Det kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og bruge det som reference, når du læser resten af brugervejledningen. Kamerahuset s Infrarød modtager...66, Monteringsmærke AF-hjælpelys , 156 Selvudløserlampe...65 Rød-øje-reduktionslys Afbryder Udløserknap... 26, 42, 45, 51, 60 6 Øsken til kamerarem Afbryderlampe Videooptageknap... 32, 40, 50 9 Kommandohjul... 9, 30, Programhjul Knappen M (flash) Fokusplanets markering (E) Højttaler 14 Mikrofon Objektivudløserknap Objektivfatning Kamerahusdæksel Dæksel til multi-tilbehørsport...72, Multi-tilbehørsport...72, Indbygget flash

23 Kamerahuset (fortsat) s Dioptrijustering Elektronisk søger Øjesensor Knappen & (feature) Skærm...4, 5 6 Multivælger... 8 Knappen J (OK)... 8 A (AE-L/AF-L) , 155, 163 E (eksponeringskompensation)...68 M (flashindstilling)...70 C (kontinuerlig optagelse/selvudløser)... 63, 65 7 Hukommelseskortlampe... 16, 25 8 Lås til batterikammer-/ hukommelseskortdæksel... 14, 16, Dæksel til ekstra stik til lysnetadapter * TA-N100 stativadapter understøttes ikke. 10 Batterikammer-/ hukommelseskortdæksel... 14, 16, Stativgevind * 12 Knappen O (slet)...31, Knappen $ (skærm) Stikdæksel 15 Knappen G (menu) Knappen K (billedvisning)... 30, 47, USB-stik...79, HDMI-ministik Stik til ekstern mikrofon Hukommelseskortplads Batterilås...14, 16, 174 3

24 Skærmen s Optageindstilling Eksponeringsindstilling Styring af live-billede Indikator for fleksibelt program Flashindstilling Selvudløser/ fjernbetjeningsindstilling...63 Kontinuerlig indstilling * Aktiv D-Lighting * Picture Control * Hvidbalance * Indstillinger for video (HD-videoer) * Billedhastighed (video i slowmotion) * Billedstørrelse * Billedkvalitet * Fokusindstilling * Indstilling af AF-metode * Ansigtsprioritet *...27, Fokuspunkt...24, Fokuspunktets markeringer Flashkompensation Eksponeringskompensation Flashindikator... 69, "K" (vises, når der er ledig hukommelse til over 1000 eksponeringer) Antal resterende billeder...21 Antal resterende billeder, før hukommelsesbufferen er fuld...64 Indikator for optagelse med hvidbalance Indikator for kortadvarsel , Resterende tid...50, ISO-følsomhed Indikator for ISO-følsomhed Indikator for automatisk ISO-følsomhed Blænde...36, Lukkertid... 35, Lysmåling Batteriindikator * Lydløs fotografering * HDR Indikator for GPS-forbindelse * Indikator for Eye-Fi-forbindelse * Autoeksponering (AE)/indikator for autofokus (AF)-lås , Mikrofonens følsomhed * Forløbet tid...50, Optageindikator...50, 54 * Kun tilgængelig i detaljeret visning (0 5). 4

25 Knappen $ (skærm) Tryk på $ for at bladre igennem indikatorerne for optagelse (0 4) og billedvisning (0 81) som vist nedenfor. Optagelse Billedvisning Knappen $ s Forenklet visning Enkel billedinformation Detaljeret visning Detaljeret billedinformation Skærm fra (søgeren påvirkes ikke; 0 6) Kun billede 5

26 s A Den elektroniske søger Anvend søgeren, når stærkt lys i omgivelserne gør det svært at se skærmvisningen. Søgervisningen tænder, når du sætter øjet mod søgeren, og er den samme som den, der vises på side 4; skærmen slukker automatisk. Bemærk, at skærmen muligvis slukker, og søgeren tænder, hvis du sætter din finger eller en anden genstand i nærheden af øjesensoren; undgå at tildække sensoren ved anvendelse af skærmen. For at fokusere visningen skal du anvende dioptrijusteringen. Når du anvender dioptrijusteringen med øjet mod søgeren, skal du passe på ikke at få en finger eller en fingernegl i øjet. Øjesensor A Gitterlinjerne Du kan få vist gitterlinjerne ved at vælge Til for Visning af gitterlinjer i opsætningsmenuen (0 162). A Se også For information om justering af skærmens og søgerens lysstyrke, se side

27 Programhjulet Kameraet giver mulighed for at vælge mellem følgende optageindstillinger: Programhjul Automatisk indstilling (0 23): Lad kameraet vælge indstillinger til billeder og videoer. s Indstillingen Avanceret video (0 49): Vælg eksponeringsindstilling for videoer i HD, eller optag videoer i slowmotion. Indstilling for snapshot med video (0 59): Hver gang lukkeren udløses, optager kameraet et stillbillede og en videooptagelse af cirka 1,6 sekunders varighed. Når det resulterende "Snapshot med video" vises på kameraet, afspilles videoen i slowmotion gennem cirka 4 sek. efterfulgt af stillbilledet. Indstillingen Fang de bedste øjeblikke (0 41): Vælg øjeblikket for lukkerudløsning, idet motivet vises i slowmotion (langsom visning), eller lad kameraet vælge det bedste billede på baggrund af komposition og bevægelse (Smart-billedvælger). Indstillingerne t, u, v og w (0 33): Kontrollér lukkertid og blænde for avancerede fotoeffekter. t: Programautomatik (0 34) v: Blændeprioriteret automatik u: Lukkertidsprioriteret automatik (0 36) (0 35) w: Manuel (0 37) 7

28 Multivælgeren Multivælgeren og knappen J anvendes til at justere indstillingerne og navigere rundt i kameramenuerne. s Multivælger Indstillinger: A Lås eksponering (0 129) og/eller fokus (0 154). Menunavigering: 1 Flyt markøren op. Indstillinger: C Få vist menuen Kontinuerlig optagelse/ selvudløser (0 63). Menunavigering: 4 Vend tilbage til forrige menu. Vælg det markerede punkt. Indstillinger: E Få vist menuen for eksponeringskompensation (0 68). Menunavigering: 2 Vælg det markerede punkt, eller få vist en undermenu. Indstillinger: M Få vist flashindstillingsmenuen (0 69). Menunavigering: 3 Flyt markøren ned. A Multivælgeren Du kan markere punkter ved at dreje multivælgeren som vist til højre. 8

29 Knappen & (Feature) Knappen & giver adgang til funktionerne opstillet herunder. Tryk på & for at få vist valgmulighederne for den aktuelle indstilling, drej derefter kommandohjulet for at markere den ønskede indstilling, og tryk på hjulet for at vælge (du kan også vælge indstillinger med multivælgeren og knappen J). Knappen & s Styring af live-billede (C automatisk indstilling; 0 28): Justér eksponering (Lysstyrkestyring), kontrast (Aktiv D-Lighting) eller dybdeskarphed (Baggrundssløring), eller fastfrys eller slør bevægelse (Bevægelsesslør). Du kan få vist eksempler på effekterne på skærmen. Hurtig menuadgang (indstillingerne t, u, v og w; 0 33): Opnå adgang til indstillingerne Lysmåling, Hvidbalance, ISO-følsomhed, Picture Control, Fokusindstilling og Indstilling af AF-metode. Fang de bedste øjeblikke (u indstillingen Fang de bedste øjeblikke; 0 43): Vælg mellem indstillingerne Langsom visning og Smartbilledvælger. Avanceret video (v indstillingen Avanceret video; 0 52): Vælg mellem optagelse i højdefinition (HD-video) og slowmotion (Slowmotion). Tema (z indstillingen Snapshot med video; 0 61): Vælg mellem Skønhed, Bølger, Afslapning og Ømhed. Klassificering (billedvisningsindstilling; 0 88): Klassificér billederne. 9

30 Knappen G Du kan få adgang til de fleste optage-, billedvisnings- og opsætningsindstillinger via kameraets menuer. Tryk på knappen G for at få vist menuerne. s Knappen G Faneblade Vælg mellem følgende menuer: K Billedvisningsmenu (0 109) B Opsætningsmenu (0 159) C t u v w u z v Optagemenu (0 119) Menuindstillinger Indstillinger i den aktuelle menu. Skyderen viser positionen i den aktuelle menu. 10

31 Anvendelse af menuer Anvend multivælgeren (0 8) til at navigere i menuerne. 1 Vælg en menu. Tryk på 1 eller 3 for at markere faner, og tryk på 2 for at placere markøren i den markerede menu. Multivælger s 2 Vælg et punkt. Tryk på 1 eller 3 for at markere menupunkter, og tryk på 2 for at få vist indstillingerne for det markerede punkt. 3 Vælg en indstilling. Tryk på 1 eller 3 for at markere den ønskede indstilling, og tryk på J for at vælge den. A Anvendelse af menuer De opstillede punkter kan variere med kameraindstillingerne. Menupunkter, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i øjeblikket (0 181). Tryk udløserknappen halvt ned (0 26) for at afslutte menuerne, og gå tilbage til optageindstillingen. 11

32 De første trin 1 Montér kameraremmen. Montér remmen sikkert i de to kameraøskener. s 2 Oplad batteriet. Sæt batteriet i batteriopladeren q, og sæt batteriopladeren til w. Det tager omtrent to timer at oplade et afladet batteri helt. Tag opladeren ud af stikkontakten, og fjern batteriet, når opladningen er færdig. Batteriopladning Opladning fuldført A Stikadapteren Afhængigt af købsland eller -region for produktet leveres opladeren sammen med en stikadapter. Adapterens udformning varierer alt efter købsland eller -region. Hvis der medfølger en stikadapter, sættes den i elstikket som vist til højre. Kontrollér, at den er sat helt i. Forsøg på at fjerne stikadapteren med magt kan skade produktet. 12

33 D Batteri og batterioplader Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side x xii og i denne brugervejledning. Anvend ikke batteriet ved omgivende temperaturer på under 0 C eller på over 40 C; hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af batteriet eller forringelse af dets ydeevne. Kapaciteten kan reduceres, og opladningstider forlænges muligvis ved batteritemperaturer fra 0 C til 15 C og fra 45 C til 60 C; batteriet lades ikke op, hvis dets temperatur ligger under 0 C eller over 60 C. Oplad batteriet ved omgivende temperaturer på mellem 5 C og 35 C. Hvis lampen CHARGE (OPLADNING) blinker hurtigt under opladningen, skal du omgående indstille brugen og indlevere batteri og oplader til eftersyn hos din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Flyt ikke batteriopladeren, og rør ikke ved batteriet, når det lades op. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan i meget sjældne tilfælde føre til, at opladeren viser, at opladningen er færdig, selvom batteriet kun er delvist opladet. Fjern og genindsæt batteriet for at oplade batteriet igen. Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket ud, når opladeren ikke anvendes. s 13

34 3 Isæt batteriet og et hukommelseskort. Kontrollér, at batteriet og kortet vender rigtigt. Anvend batteriet til at holde den orange batterilås trykket til den ene side, og skub batteriet ind, til det låser. Derefter skal du skubbe hukommelseskortet ind, til det falder i hak. s Forside 14

35 D Isætning og udtagning af batterier og hukommelseskort Sluk altid kameraet, før du isætter batterier og hukommelseskort eller tager dem ud. Bemærk, at batteriet kan være varmt efter brug; overhold sikkerhedsanvisningen desangående ved fjernelse af batteriet. A Formatering af hukommelseskort Hvis det er første gang, hukommelseskortet benyttes i kameraet, eller hvis det er blevet formateret i en anden enhed, skal du vælge Formater hukom.kort i opsætningsmenuen og følge instruktionerne på skærmen for at formatere kortet (0 161). Bemærk, at dette permanent sletter de data, kortet måtte indeholde. Sørg for at kopiere alle billeder og andre data, du vil beholde, over på en computer, før du fortsætter. A Skrivebeskyttelsesknappen Hukommelseskort er udstyret med en skrivebeskyttelsesknap for at undgå utilsigtet sletning af data. Når denne knap befinder sig "Lock" (aflåst) position, kan hukommelseskortet ikke formateres, og du kan ikke slette eller tage billeder. Hvis du ønsker at låse hukommelseskortet op, skal du skubbe knappen over i skriveposition. 16 GB Skrivebeskyttelsesknap s 15

36 s A Udtagning af batterier og hukommelseskort Når du har slukket kameraet, skal du bekræfte, at hukommelseskortlampen (0 3) ikke lyser mere og åbne batterikammer-/ hukommelseskortdækslet. For at fjerne batteriet skal du først frigøre det ved at trykke den orange batterilås i den retning, pilen viser, og derefter fjerne batteriet med fingrene. For at fjerne et hukommelseskort skal du først trykke kortet ind for at skubbe det ud (q); kortet kan herefter fjernes med fingrene (w). D Hukommelseskort Kameraet lagrer billeder på SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort (forhandles separat; 0 172). Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager hukommelseskort ud af kameraet. Undgå at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller afbryde strømmen under formatering, eller når data optages, slettes eller kopieres til en computer. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet eller hukommelseskortet. Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande. Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag. Brug ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det beskadige kortet. Må ikke udsættes for vand, varme, høje luftfugtighedsniveauer eller direkte sollys. Formatér ikke hukommelseskort i en computer. 16

37 4 Montér et objektiv. Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet eller kamerahusdækslet fjernes. Objektivet, der anvendes i denne brugervejlednings illustrationer, er et 1 NIKKOR VR 10 30mm f/ Se side 148 for information om vibrationsreduktion (VR), og side 203 for information om afmontering af objektiver. s Monteringsmærke (objektiv) Monteringsmærke (kamera) Monteringsmærke (objektiv) Mens du sørger for, at markeringerne flugter, skal du placere objektivet på kameraet og dreje det, indtil det falder i hak. A Objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus Objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus kan ikke anvendes, når objektivet er sammentrukket. For at låse objektivet op og trække det ud skal du holde knappen til sammentrækkeligt objektivhus trykket ned (q), mens du drejer zoomringen (w). Objektivet kan trækkes sammen og zoomringen låses ved at trykke på knappen til sammentrækkeligt objektivhus og dreje ringen i modsat retning. Pas på ikke at trykke på knappen til sammentrækkeligt objektivhus ved montering eller fjernelse af objektivet. 17

38 5 Tænd kameraet. Drej afbryderen for at tænde kameraet. Afbryderlampen lyser kortvarigt grønt, og skærmen tænder. Sørg for at fjerne objektivdækslet, før du optager. s A Slukning af kameraet Drej afbryderen igen for at slukke kameraet. Skærmen slukker. A Automatisk slukning Hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka ét minut, slukker visningerne, og afbryderlampen begynder at blinke (hvis du ønsker det, kan forsinkelsen for automatisk slukning af skærmene ændres ved hjælp af indstillingen Automatisk slukning i opsætningsmenuen; 0 162). Kameraet kan igen aktiveres ved at anvende knapperne, programhjulet eller andre kameraknapper. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka 3 minutter, efter at visningerne er slukket, slukker kameraet automatisk. A Montering og fjernelse af objektiver Sluk kameraet, før du monterer eller fjerner objektiver. Bemærk, at sensorbeskytteren i objektivet lukker for at beskytte kameraets billedsensor, når du slukker kameraet. A Objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus Hvis du anvender et objektiv med en knap til sammentrækkeligt objektivhus (0 17), tænder kameraet automatisk, når låsen til det sammentrækkelige objektivhus udløses. Desuden slukker kameraet, når objektivhuset låses, hvis billedet i objektivet vises, eller skærmen er slukket (ved objektiverne 1 NIKKOR VR 10 30mm f/ og 1 NIKKOR VR mm f/ kræves firmwareversionen 1.10 eller senere, hvis låsning af objektivhuset får kameraet til at slukke, når skærmen er slukket; for information om opdatering af objektivets firmware skal du se Nikons hjemmeside for dit område). 18

39 6 Vælg et sprog, og indstil uret. Der vises en dialogboks for valg af sprog, første gang du tænder for kameraet. Anvend multivælgeren og knappen J (0 11) til at vælge et sprog og indstille kameraets ur. Der kan ikke tages billeder, før du har indstillet tid og dato. s Tryk på 1 eller 3 for at markere sprog, og tryk på J. Tryk på 4 eller 2 for at markere tidszone, og tryk på J. Tryk på 1 eller 3 for at markere datoformat, og tryk på J. Tryk på 4 eller 2 for at vælge punkter, og tryk på 1 eller 3 for at ændre det. Tryk på J, når indstillingerne er fuldført. Tryk på 1 eller 3 for at markere indstillingen for sommertid, og tryk på J. Bemærk: Kameraet anvender et 24 timers ur. Sprog og klokkeslæt kan ændres til hver en tid ved hjælp af indstillingerne Sprog (Language) (0 165) og Tidszone og dato (0 165) i opsætningsmenuen. 19

40 s A Kameraets ur Kameraets ur er mindre præcist end de fleste andre ure og vægure. Kontrollér uret i forhold til mere præcise ure med jævne mellemrum, og stil det efter behov. Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig energikilde, som oplades, såfremt det er nødvendigt, når det primære batteri er isat, eller når kameraet drives af et ekstra EP-5D-stik til lysnetadapter og en EH-5b-lysnetadapter (0 174). Tre dages opladning er nok til at forsyne uret i ca. en måned. Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når kameraet tændes, om at uret ikke er indstillet, er urets batteri afladet, og uret er blevet nulstillet. Indstil uret til den korrekte tid og dato. 20

41 7 Kontrollér batteriniveauet og hukommelseskortkapaciteten. Kontrollér batteriniveauet og antal Batteriniveau resterende billeder på skærmen. Batteriniveau Visning Beskrivelse Batteri fuldt opladet eller delvist afladet; niveauet INTET IKON vises af ikonerne L eller K i detaljeret visning Resterende billeder (0 5). Lavt batteriniveau. Vær klar til at oplade batteriet, H eller hav et ekstra batteri klar. Der kan ikke tages Batteri afladet; udløser billeder. Isæt et fuldt deaktiveret. Isæt et opladet batteri. opladet batteri. Antal resterende billeder På skærmen vises det antal billeder, der kan lagres på hukommelseskortet ved de aktuelle indstillinger (værdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede; fx vises værdier mellem 1200 og 1299 som 1,2 k). Hvis der vises en advarsel om, at der ikke er hukommelse nok til flere billeder, skal du isætte et andet hukommelseskort (0 14) eller slette nogle billeder (0 87). s 21

42 s 22

43 zautomatisk indstilling Optag billeder eller videoer. Kameraet justerer automatisk indstillingerne, så de passer til motivet. Fotografering i automatisk indstilling 1 Vælg automatisk indstilling. Drej programhjulet over på C. z 2 Klargør kameraet. Hold kameraet sikkert med begge hænder, mens du passer på ikke at blokere objektivet, AF-hjælpelyset eller mikrofonen. Drej kameraet som vist nederst til højre, når du tager billeder i "højt" (portræt) format. Lukkertiderne forlænges, når belysningen er dårlig; det anbefales at anvende den indbyggede flash (0 69) eller et stativ. A Tilgængelige indstillinger For information om tilgængelige indstillinger i automatisk indstilling, se side

44 3 Komponér billedet. Placér dit motiv midt i billedet. z 4 Fokusér. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Hvis motivet er dårligt belyst, lyser AF-hjælpelyset (0 151) muligvis for at støtte fokuseringen. Hvis kameraet er i stand til at fokusere, markeres det valgte fokuspunkt med grønt, og der lyder et bip (hvis motivet er i bevægelse, lyder der muligvis ikke et bip). Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere, vises fokuspunktet med rødt. Se side 150. Fokuspunkt 24

45 5 Optag. Tryk langsomt udløserknappen helt ned for at udløse lukkeren og tage billedet. Hukommelseskortlampen lyser, og billedet vises på skærmen i et par sekunder (billedet forsvinder automatisk fra skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned). Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble strømforsyningen, før lampen er slukket, og optagelsen er færdig. Hukommelseskortlampe z A Optagelse af flere billeder i træk Hvis Fra er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 112), kan du tage flere billeder uden at skulle fokusere igen ved at holde udløserknappen trykket halvt ned mellem billederne. 25

46 A Udløserknappen Kameraet har en 2-trins-udløserknap. Kameraet fokuserer, når udløserknappen trykkes halvt ned. For at tage billedet skal du trykke udløserknappen helt ned. z Fokusér: Tryk halvvejs ned Tag billedet: Tryk helt ned A Automatisk valg af motiv I automatisk indstilling analyserer kameraet Motivikon automatisk motivet og vælger derefter et, der passer. Det valgte motiv vises på skærmen. c Portræt: Portræt af menneskemotiver. d Landskab: Landskaber og bybilleder. f Aftenportræt: Portrætmotiver komponeret mod mørke baggrunde. e Makro: Motiver tæt på kameraet. g Aftenlandskab: Dårligt belyste landskaber og bybilleder. Z Auto: Motiver, der ikke går under de ovenfor opstillede kategorier. 26

47 A Anvendelse af zoomobjektiv Anvend zoomringen til at zoome ind på motivet, således at det fylder et større område af billedet, eller zoom ud for at øge det synlige område på det endelige billede (vælg længere brændvidder på objektivets brændviddeskala for at zoome ind og kortere brændvidder for at zoome ud). Zoome ind Zoome ud Zoomring Hvis du anvender et ekstra objektiv med en kontakt til powerdrevet zoom, skal du vælge T for at zoome ind og W for at zoome ud. Hastigheden, som kameraet zoomer ind og ud med, afhænger af, hvor langt du skubber kontakten. Zoompositionen vises af zoomguiden i displayet. Zoomguide A Ansigtsprioritet Kameraet finder automatisk portrætmotiver og fokuserer på dem (ansigtsprioritet). Der vises en dobbelt gul ramme, hvis der findes et portrætmotiv, der vender mod kameraet (hvis der findes flere ansigter, højst fem, vælger kameraet det motiv, der er tættest på). Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet i den gule dobbeltramme. Rammen forsvinder fra displayet, hvis kameraet ikke længere kan registrere motivet (hvis for eksempel motivet kigger væk). z 27

48 z Styring af live-billede Styringerne af live-billeder giver dig eksempler på styringsændringernes påvirkning af det endelige billede. For at vælge en styring af live-billede til automatisk indstilling skal du trykke på & og anvende kommandohjulet. Drej hjulet for at markere et punkt, og tryk på hjulet for at få vist effekten. Drej kommandohjulet for at justere det valgte punkt. For at skjule styringerne af live-billede skal du igen trykke på &. Knappen & Kommandohjul Aktiv D-Lighting: Bevarer detaljer i markeringer og skygger for naturlig kontrast. Forøg effekt Aktiv D-Lighting: Høj Aktiv D-Lighting: Lav Reducér effekt 28

49 Baggrundssløring: Gør baggrundsdetaljer blødere for at fremhæve dit motiv eller for at bringe både baggrund og forgrund i fokus. Gør baggrunden skarpere Skærpelse af baggrund Blødere baggrund Bevægelsesslør: Foreslår bevægelse ved at sløre motiver i bevægelse eller "fastfryser" bevægelse for tydeligt at opfange motiver i bevægelse. Gør baggrunden blødere Fastfrys bevægelse z Fastfrys bevægelse Slør bevægelse Lysstyrkestyring: Gør billederne lysere eller mørkere. Slør bevægelse Lysere Lysere Mørkere Mørkere D Styring af live-billede Når styring af direkte billede er slået til, kan den indbyggede flash eller de ekstra flashenheder ikke anvendes, og der kan kun tages ét billede, hver gang udløserknappen trykkes helt ned, selvom I er valgt i menuen for kontinuerlig/selvudløser. 29

50 Gennemsyn af billeder Tryk på K for at få vist dit seneste billede i fuld størrelse på skærmen (fuldskærmsvisning). Knappen K z Tryk på 4 eller 2, eller drej multivælgeren for at få vist flere billeder. For at zoome ind på midten af det aktuelle billede skal du dreje kommandohjulet til højre (0 86). Drej kommandohjulet til venstre for at zoome ud. For at få vist flere billeder skal du dreje kommandohjulet til venstre, når billedet vises i fuld størrelse (0 84). Kommandohjul For at afslutte billedvisning og vende tilbage til optageindstilling skal du trykke udløserknappen halvt ned. A Se også For information om, hvordan du slår billedinformation til eller fra, se side 81. Se side 89 for information om slideshows. 30

51 Sletning af billeder Tryk på O for at slette det aktuelle billede. Bemærk, at når først billeder er slettet, kan de ikke gendannes. 1 Få vist billedet. Få vist billedet, du ønsker at slette, som beskrevet på foregående side. 2 Tryk på O. Der vises en dialogboks for bekræftelse. z Knappen O 3 Slet billedet. Tryk igen på O for at slette billedet og vende tilbage til billedvisning, eller tryk på K for at afslutte uden at slette billedet. A Sletning af flere billeder Indstillingen Slet i billedvisningsmenuen (0 87) kan også anvendes til sletning af valgte billeder, alle billeder eller billeder taget på valgte datoer. 31

52 Optagelse af videoer i automatisk indstilling I automatisk indstilling kan du anvende videooptageknappen til optagelse af videoer med lyd ved et skærmformat på 16 : 9 (videobeskæringen vises i visningen). Tryk på videooptageknappen for at starte og stoppe optagelsen. z A Fotografering under optagelse Der kan til hver en tid tages billeder under optagelse ved at trykke udløserknappen helt ned. Optagelse af video afbrydes ikke. A Se også Se side 56 for information om visning af videoer. Videooptageknap 32

53 # Indstillingerne t, u, v og w tilbyder forskellige grader af styring af lukkertid og blænde. Vælg en indstilling, og justér indstillingerne, så de passer til dine kreative ønsker. Indstillingerne t, u, v og w Justering af indstillinger I indstillingerne t, u, v og w kan du få adgang til nedenstående indstillinger direkte fra optagevisningen. Tryk på knappen &, drej kommandohjulet for at markere en indstilling, og tryk på hjulet for at vælge. Picture Control (0 136) Hvidbalance (0 130) Fokusindstilling (0 149) # Lysmåling (0 128) ISO-følsomhed (0 135) Når du har valgt indstillingen, kan du ændre den ved at dreje kommandohjulet. Tryk på hjulet igen for at gemme ændringerne, afslutte og gå til optageindstilling. Indstilling af AF-metode (0 153) A Tilgængelige indstillinger For information om tilgængelige indstillinger i indstillingerne t, u, v og w, se side

54 # Fotografering i indstillingerne t, u, v og w t Programautomatik I denne indstilling regulerer kameraet automatisk lukkertid og blænde for en optimal eksponering i de fleste situationer. Denne indstilling anbefales til snapshots og andre situationer, hvor du ønsker at lade kameraet håndtere indstilling af lukkertid og blænde. Valg af kombination af lukkertid og blændeåbning Selvom lukkertid og blændeåbning valgt af kameraet giver optimale resultater, kan du sagtens vælge andre kombinationer, der giver samme eksponering ("fleksibelt program"). Drej kommandohjulet til højre for store blænder (lave blænde-værdier), der slører baggrundsdetaljerne, eller korte lukkertider, der "fastfryser" bevægelse. Drej Kommandohjul hjulet til venstre for små blænder (høje blænde-værdier), der øger dybdeskarpheden, eller lange lukkertider, der slører bevægelse. U vises, mens fleksibelt program er aktivt. A Gendannelse af standardindstillingerne for lukkertid og blænde For at gendanne standardindstillingerne for lukkertid og blænde skal du dreje kommandohjulet, indtil U ikke længere vises, vælge en anden indstilling, dreje programhjulet eller slukke kameraet. Standardlukkertid og -blænde gendannes automatisk, når kameraet går på standby. 34

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Indholdsfortegnelse Få mest muligt ud af dit kamera... 3 Komplet kameravejledning... 6 For din sikkerheds skyld... 7 Resistens overfor stød, vand og støv...10 Stødresistens...10

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Sådan finder du. Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 iv viii Find punkter ud fra funktion eller menunavn. i Indeks med spørgsmål og svar 0 ii iii

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk For en komplet guide til anvendelsen af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 iv). For at få mest muligt ud af dit kamera skal du sørge for at læse denne Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis)

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis) DIGITALKAMERA Brugervejledning (med garantibevis) Dk For at få en komplet guide til anvendelse af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 i). Læs denne brugervejledning nøje, så du får størst mulig

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NIKON COOLPIX S52C i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Tak, fordi du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide beskriver opdatering af

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L820 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S5200 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Grundlæggende optagelse og billedvisning Optagefunktioner Billedvisningsfunktioner Optagelse og afspilning af videoer Generel kameraopsætning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L610 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Du skal blot rette kameraet mod motivet, så vælger kameraet selv et egnet

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 x xvii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål & svar 0

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Fremhævede funktioner i COOLPIX S31 Lad dit kamera tage styringen A Peg og skyd...a 34 Når du indstiller kameraet til A Peg og skyd, skifter kameraet automatisk til

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Her finder du tingene

Her finder du tingene Her finder du tingene Find det, du leder efter: Indholdsfortegnelsen Se side v vi Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. Indekset med spørgsmål og svar Se side vii ix Ved du, hvad du

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Om denne brugsanvisning Emnerne i denne brugsanvisning er stillet op, så de mere enkle funktioner kommer før de mere avancerede. Disse kapitler

Læs mere

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide DIGITALKAMERA Quick Start Guide Indledning ii Inden fotografering 1 Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner 6 Brug af menuer 13 Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) 15 Tekniske bemærkninger

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Anbefalede funktioner i COOLPIX P520 Modvirkelse af rystelser...a104 Du kan indstille effekten af modvirkelse af rystelser til Normal eller Aktiv. Hvis du vælger

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Opdatering af kamerafirmware

Opdatering af kamerafirmware Opdatering af kamerafirmware Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre opgraderingen,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Anbefalede funktioner i COOLPIX S9500/S9400 p Hurtige effekter... A32 Du kan anvende forskellige effekter på billeder, umiddelbart efter lukkeren er udløst. Når

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Produktdokumentation Dokumentationen til dette produkt består af en Brugervejledning (dette hæfte) samt en Komplet Kameravejledning (PDF). Læs alle anvisningerne nøje,

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere