Summer Showers in Brindavan bind 1. Af Sathya Sai Baba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Summer Showers in Brindavan bind 1 Af Sathya Sai Baba

2 Oversat af Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det overordnede tema for disse skoler har været Indisk kultur og åndelighed, og forløbet blev kaldt Summer Showers in Brindavan. Sommerskolen varede typisk 30 dage, men længden kunne variere fra 14 til 50 dage. Den første sommerskole blev afholdt i Brindavan i maj-juni Den varede fire uger og havde deltagelse af 300 college-studerende, drenge og piger, der var blevet udvalgt fra mange universiteter over hele Indien. Senere steg antallet af deltagere. Et år var der således forsamlet i alt elever, studerende og lærde i Brindavan, der er Baba s ashram i Whitefield lidt uden for Bangalore. Der var også altid indbudt studerende fra udlandet. I 1979 var der således 200 udenlandske deltagere. Der skete mange ting på disse sommerskoler. I det hele taget bød de på en uforglemmelig oplevelse for deltagerne. Først og fremmest var der Baba s taler. Han holdt typisk tale hver aften og engang imellem også om morgenen. Da sommerskolernes varighed var så lang, som de var, er der tale om virkelig mange taler. Herudover var der indbudt mange gæsteforedragsholdere. Det kunne for eksempel være skriftkloge, professorer, universitets-rektorer, forfattere, dommere og administratorer. Kunstnere og digtere fremførte også deres kunst. Tidligt hver morgen reciterede deltagerne OM, og lidt senere gik de rundt i landsbyens gader og sang lovsange. Hver dag blev der tillige arrangeret lovsang, den såkaldte bhajan. Om søndagen var der afsat tid til spørgsmål og svar, og der blev ligeledes afholdt en quizkonkurrence. Udover dette blev det arrangeret, at de studerende skulle udføre samfundstjeneste af forskellig art. Et år gjorde man rent på busholdepladsen, jernbanestationen og området, hvor byens marked bliver afholdt. I det hele taget var der tale om en åndens fest for deltagerne. Det helt specielle var, at Baba tilbragte det meste af dagen sammen med dem. Udover Sine taler deltog Baba også i lovsang og søndagens programpunkter. Og så spiste Han for det meste sammen med de studerende. I det hele taget kom alle meget tæt på Baba, og alle hengivne ved, hvor vidunderligt dette er. Som nævnt blev sommerskolen afholdt i Brindavan, men der var dog en enkel undtagelse. I 1976 blev den afholdt i Nandanavanam i byen Ooty, da kollegiet i Brindavan var under opførelse. Sai Baba s taler fra dette år er aldrig blevet udgivet. Det er de imidlertid fra de øvrige år, og der foreligger derfor bøger med titlen: Summer Showers in Brindavan fra årene: Helt specielt var det også, at Baba tog aktiv del i planlægningen af sommerskolen. Han førte opsyn med selv de mindste detaljer, og dette både i planlægningen og under gennemførelsen af programpunkterne. Fælles for sommerskolens deltagere var, at de fik en uforglemmelig åndelig oplevelse. Hver time af dagen var gennemsyret af åndelighed. Vi kan få et lille indblik i denne oplevelse ved at studere Sai Baba s taler under disse Summer Showers in Brindavan. 2

3 Om selve oversættelsen Bøgerne er skrevet på sproget telugu. Fra telugu er bøgerne blevet oversat til bl.a. engelsk. Disse engelske oversættelser indeholder de sanskrit-ord, som Sai Baba anvendte, da Han holdt talerne. Mange af disse ord dækker begreber, der kun vanskeligt lader sig forklare endsige oversætte. Forklaringen af visse ord ville, selv om man anvendte flere sider, ikke være fyldestgørende. For at få et fuldstændigt indtryk af teksternes betydning kræver det et studie af mange ords og begrebers sande mening. Jeg har valgt at oversætte Sai Baba s bøger til dansk uden brug af sanskrit ord. Det betyder, at den fulde, helt præcise forståelse af Sai Baba s tekster ikke fremgår af oversættelsen. At læse Sai Baba s bøger på dansk uden brug af sanskrit ord kan være en velsignelse. Sai Baba s centrale budskaber går rent ind i læserens bevidsthed. De hundredvis af råd og anvisninger, som Sai Baba videregiver, leveres på et velkendt og let forståeligt sprog. Læseren får ikke afbrudt sin læsning af ukendte ord, hvis betydning skal studeres nærmere. For netop denne bog gælder imidlertid, at Sai Baba benytter mange navne for Gud og kommer med mange forklaringer på ord, alt sammen ved at bruge sanskrit-ord. Disse navne og ord lader sig ikke umiddelbart oversætte, hvorfor de her er gengivet på sanskrit. At læse Sai Baba s bøger på dansk giver et forståelsesniveau, der svarer til det, som læseren får, når Bibelen læses på dansk. At læse Bibelen kan være en dejlig, lærerig og gavnlig oplevelse. Samtidigt må de fleste læsere af Bibelen erkende, at præster, teologer og lignende lærde gennem studier og refleksioner har opnået en endnu dybere forståelse af Bibelens budskaber. Denne dybere forståelse er blandt andet opnået gennem intense studier af de oprindeligt anvendte ord. Bagest i bogen er der en ordliste. Første gang et ord på sanskrit er blevet oversat til dansk, er denne oversættelse markeret med en understregning. Denne oversættelse er så blevet registreret i ordlisten. Det oversatte sanskrit-ord kan findes ved at søge i den alfabetiske rækkefølge, som den understregne tekst eller ord er ordnet efter. Står der f.eks.: Du fremsiger muligvis formlen: Jeg er Gud korrekt, så skal du søge efter Jeg er Gud i ordlisten under j. Ordlisten skal udelukkende opfattes som en service for de læsere, der ønsker at kende de oprindelige sanskrit-ord, så de eventuelt kan fordybe sig i udvalgte begreber. Det er vigtigt at bemærke, at næsten alle sanskrit-ord har adskillige betydninger. Som hovedregel indeholder ordlisten kun de ord eller vendinger, som sanskrit-ordet er oversat til i den konkrete sammenhæng. Ord, der er anført i parentes, er mine tilføjelser. 3

4 Forlæggerens bemærkninger Bogen Summer Showers i Brindavan 1974 blev første gang offentliggjort i Eftersom denne bog var skrevet med mindre skrifttyper, var der stort behov for en revideret og forstørret udgave med en større skrifttype. Det har resulteret i en forøgelse af antallet af sider, og derfor udgives den nu i to bind. Første bind omhandler Brahman (Gud), og andet bind omhandler Bharath (Indien). Dermed handler det foreliggende bind om Brahman. Der er ingen tvivl om, at begge bind vil blive værdsat og studeret med kærlighed, tro og koncentration og på enhver måde vil bidrage med at løse ethvert problem eller dilemma, man måtte støde på i udøvelsen af sine åndelige øvelser. 20. juni

5 Indholdsfortegnelse Bind 1: Brahman (Gud) Kapitel 1 Åbningstale side 6 Kapitel 2 Brahman og Bharath som temaet for de taler der vil følge side 11 Kapitel 3 Brahman betegner den samlede sum af konstant integreret bevidsthed i verden side 16 Kapitel 4 Væren-Bevidsthed-Lyksalighed er naturlig for alle mennesker side 24 Kapitel 5 Alle religioner fører til det samme mål side 30 Kapitel 6 Brahman er inde i jer og er realisabel for et urokkeligt sind side 36 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Karma og rigtig handling (dharma) fører til realiseringen af Brahman side 40 Hele skabelsen og alle livets strømme forener sig i sidste instans i Brahman side 45 Mennesket lever for sin egen skyld, for sin families skyld og for hele samfundets skyld side 50 Kapitel 10 Alt hvad vi tager ind gennem de fem sanser, udgør vores føde side 54 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Et barn begynder at tage form, mens det vokser i moderens livmoder side 59 Guds voldelige og ikke-voldelige aspekter er blot genspejlinger af vores tanker i Brahman s spejl side 64 En person der beskytter rigtig handling (dharma), vil til gengæld blive beskyttet af rigtig handling side 70 Det at følge den rigtige handlings (dharma s) vej fører altid til sejr side 75 Styrke der opstår fra ens egen retskafne opførsel, er den eneste meningsfulde styrke side 80 Karma vejen, den åndelige visdoms vej, hengivenhedens vej alle fører de til det samme bestemmelsessted side 85 Ordliste side 91 5

6 Kapitel 1 Åbningstale 1.1. I skal ikke føle jer stolte over jeres lærdom og tro, at I er meget vidende personer. Når alt kommer til alt, hvad er så omfanget af den viden, I har erhvervet jer, når I ikke er i stand til at hjælpe andre med denne viden? At tro at I, på grund af den begrænsede uddannelse I har fået, er bedre end andre, er et spørgsmål om uberettiget stolthed og ego, og I må opgive sådanne tanker. I er i sandhed legemliggørelser af uvidenhed. I skal forstå, at rigtige og gode ideer ikke vil komme til jer fra jeres begrænsede viden og uddannelse Unge studerende og I der er organisatorer og protektorer for uddannelse! I dag vil vi begynde på et meget vigtigt eksperiment. Formålet med dette hellige eksperiment er at få jer til at forstå betydningen af at have en retskaffen (dharmisk) natur og behovet for et åndeligt miljø. Mange mennesker, der står ved roret vedrørende uddannelse, og som er erfarne uddannelsespædagoger, vil fungere som vediske præster og deltage i dette storslåede eksperiment. Det offer vi er nødt til at bringe i denne bestræbelse, er at opgive vores stolthed og selviskhed og fremme uselviskheden og interessen for, at andre har det godt. Livet symboliserer nøje en rejse fra positionen jeg til positionen vi. På denne rejse, som vi er nødt til at gennemføre, vil vi, hvis blot vi opgiver alle forkerte ideer, blive i stand til at nyde dette univers enhed Nu til dags glemmer vi det hellige Indiens kultur, og vi slutter os til den vestlige civilisations livsmønstre. Ved at gøre dette lærer vi forskellige metoder til at tjene penge, men hverken de studerende eller de der står i spidsen for uddannelsesprogrammerne, synes overhovedet ikke at tænke på at få kendskab til formålet med livet, og hvordan vi gennem livet kan være til gavn for andre mennesker. Det at tjene penge kan ikke være uddannelsens eneste formål. Det at erhverve sig gode kvaliteter kan være uddannelsens eneste formål. Individuelle kompetencer af enhver art er ikke nødvendige, hvis vi blot skal tjene penge, lære at sove og spise mad. Fra det tidspunkt vi bliver født og til det tidspunkt, hvor denne krop går til grunde, gør vi mange forsøg på at tjene penge og skaffe os mad. I denne proces med at dynge rigdomme sammen benytter vi os af fremgangsmåder og metoder, som fugle og andre dyr også tager i anvendelse. I spørgsmålet om at skaffe sig mad benytter vi os af forskellige former for kræfter, evner og færdigheder, men de selvsamme færdigheder anvendes tillige af dyr og fugle. Det er ikke rigtigt, at vi anvender al vor viden og alle vores færdigheder på at gøre præcis det, som dyr og fugle også gør. I processen med at vi bruger al vores energi på at skaffe mad, fjerner vi os langt fra Den Guddommelige Gnists (Atma s) aspekt Mange liv er blevet ofret for formålet med at skaffe os selv mad. I denne proces, hvor vi søger efter mad, bliver mange ting så som træer, fugle, fisk og andre dyr ofret. Fordi disse forskellige levende eksistenser bliver ofret og forener sig med menneskene, opnår de også liv som menneske i deres genfødsel. Ingen af disse individualiserede Sjæle får nogen chance for at hæve sig højere op end til livet som menneske Hele livet bliver brugt på at gøre en indsats for at blive genfødt efter sin død og således gentage cyklussen af fødsel og død. Vi er blevet slaver af processen med fødsel og død. Vi bør ikke tillade os selv at blive slaver af denne proces. Vi bør gøre et forsøg på at blive ét med Den Storslåede Strålende Ånd. I dag gør mennesket ikke forsøg på at forstå den grundlæggende forskel, der er på den rigtige handling (dharma), der er blevet fastsat for ham som menneske, og den der er fastsat for andre eksistenser. Han stiller ikke spørgsmål som, hvad han har opnået i løbet af sin levetid, og hvorledes han har været til gavn for andre. Han ender sit liv uden at besvare nogen af disse grundlæggende spørgsmål. 6

7 1.6. Når man blandt de mennesker man færdes iblandt, finder en del mennesker, der latterliggør ens kultur, så er det overraskende, at man ikke bliver oprørt over en sådan situation. Det er overraskende, at den prægtige indiske kultur, hvis indhold er blevet forbedret og reformeret gennem tiderne, i dag er genstand for latterliggørelse, og at vi finder os i en sådan situation uden at det generer os. Vi bør få folk til at forstå, at ingen bør latterliggøre nogen religion eller nogen god tradition. Det er ulykkeligt, at nutidens studerende ikke er i stand til at svare på en passende måde, når andre kritiserer eller latterliggør vores religion og vores levevis Denne manglende evne fra vores unge menneskers side til at imødegå kritikken er en meget bedrøvelig tingenes tilstand. Årsagen til dette er, at vores unge studerende ikke sætter sig ind i vores kulturs prægtige traditioner. I den nuværende situation, hvor der hersker forvirring over alt i verden, bør I unge mennesker forstå den indiske kulturs aspekter, og bør, ved at være gode eksempler, imødegå al kritik og forklare, hvad der er værdifuldt i vores kultur Vores lands fremtid hviler på jeres skuldre, hvad enten der er tale om fremgang eller tilbagegang. De af jer der har denne byrde på jeres skuldre, bør være parate til at forstå vores kulturs grundlag og føre vores kulturs påbud ud i livet. En gennemsnitsstuderende forstår i dag ikke vores kulturs hellige indhold. Han får kun informationer fra rygter; han læser ikke bøger som Ramayana en eller Bhagavatha en, og derfor har han forkerte og mangelfulde opfattelser Det første I bør gøre, er at forstå, hvad der er indeholdt i vores kultur, og dernæst skal I udleve den ved at føre dens påbud ud i livet. Der findes et lille eksempel på dette. I alle lande over hele verden bliver religiøse skrifter så som Biblen, Koranen og Veda erne anset for at være vigtige. Ingen, der tilhører en bestemt religion, spørger om årsagen til, at disse anses for at være vigtige tekster. Det er et meget vanskeligt anliggende at forstå eller begribe Det Guddommelige. En person der ikke forstår sin egen individualitet, forsøger at forstå Det Guddommelige, og dette er en latterlig situation. Rigtig handling (dharma) er grundlaget for vores åndelige liv. Rigtig handling afhænger ikke af et individ. Rigtig handling afhænger ikke af en tidsperiode eller af en bestemt situation. Rigtig handling afhænger udelukkende af sandhed. Det er derfor, det siges, at der ikke findes nogen rigtig handling ud over sandhed. At opføre sig på en måde som man kommer i tanke om efter en pludselig indskydelse og tro, at det er rigtig handling (dharma), er meget tåbeligt. At tro at det at opføre sig i henhold til ens egne ideer er at praktisere rigtig handling, er meget tåbeligt. At være i stand til at udvikle sindsligevægt og være i stand til at udvikle sindsro er den rigtige handlings korrekte aspekter, og for at kunne gøre dette skal I have et urokkeligt sind og urokkelige tanker I den indiske histories tankemåde og i den indiske kultur er Mahabharatha en ofte blevet opfattet som en autoritet. I kristen tankemåde er Biblen blevet opfattet som en autoritet. Når vi læser Biblen, ser vi Kristus som en ideel skikkelse, der forkyndte sandheden over for verden. Når vi lærer om Hans livshistorie, kommer vi til den konklusion, at Han blev født af jomfru Maria. Det øjeblik denne historie om at jomfru Maria fødte Kristus, bliver fortalt, føler alle de, der følger kristendommen, sig med rette meget stolte, og de føler, at denne mystiske fødsel er resultatet af en Guddommelig Kraft, og at Maria var en meget hellig kvinde. Desuden bekendtgør de dette faktum over for verden med stor stolthed. Vi bør forstå dette aspekt og lære, hvordan de accepterer en sådan begivenhed Hvis vi på den anden side tager et eksempel fra vores egen tradition, så bliver vi opmærksomme på, at når vi får fortalt historien om Karna, der blev født af Kunthi på et tidspunkt, hvor hun var en ugift kvinde, så føler vi os skamfulde over denne hændelse. Det er ikke forståeligt, hvorfor vi bør bringe os selv i en forlegen situation, når denne historie bliver fortalt. Nu til dags tager vi den slags historier, der hører til vores tradition, og giver dem forkerte betydninger ved at se bort fra deres sande betydninger. Desuden holder vi fast i at give dem disse forkerte betydninger. Derfor bør vi i første instans gøre et forsøg på at forstå 7

8 vores kulturs historie og traditioner og forstå den rette betydning, der er underforstået i hver hændelse. Der er ingen problemer, hvis I er fuldt vidende. Der er heller ingen problemer, hvis I er fuldkommen uvidende, men der er store problemer, hvis I hverken er vidende eller uvidende, og I befinder jer i en tilstand af stor forvirring, der resulterer i, at I altid når frem til de forkerte betydninger I den hellige opgave vi har forpligtet os til at udføre i løbet af den næste måned med hjælp fra de ældre, der vil fortælle jer vores traditionelle historier, håber Jeg, at I vil være i stand til at forstå den fulde betydning af disse historier, der er en del af vores kultur Den form for uddannelse I får i dag, kan ikke kaldes ægte uddannelse. Som et resultat af den uddannelse I får i dag, får I kun et overfladisk kendskab til et stort antal lærebøger, og I får ikke essensen deraf eller den rette uddannelse. Som et resultat af den enorme mængde informationer som I får, mister I ganske simpelt al den energi, I har. Vi kan end ikke finde én studerende, der har erhvervet sig almen viden. Han vælger en lille del af den samlede sum af viden eller et specielt aspekt, og han forsøger at skaffe sig en højere forståelse af dette aspekt, og i denne proces mister han sin sunde fornuft Vores minister forklarede jer, at der er forskel på videnskab og åndelighed. Han fortalte jer også, at hvis I blot kan forene og koordinere disse to, så er der en stor grad af lighed mellem dem. Videnskab bør udvikle sig, og som et resultat af en sådan udvikling bør den hjælpe folk. Vi bør erhverve os en sådan uddannelse, der vil styrke vores fysiske krop såvel som vores sind og ånd. Videnskab er godt, videnskab er hellig, og videnskab kan være nyttig for landet, men vi lærer ikke om videnskabens korrekte metodelære, således at den kan gøres nyttig for menneskeheden. I processen med at udvikle videnskaberne når de storslåede højder, og de opdager mange ting. Men på grund af vores manglende evne til at anvende disse videnskabelige opdagelser til individuel og fælles gavn, bliver vi ringere og ringere med hensyn til de menneskelige værdier I løbet af den kommende måned vil vi, for at lære jer at kontrollere jeres sanseorganer, træne jer i at indtage de rigtige yoga-siddestillinger. Hvis I ikke kan kontrollere jeres sanseorganer på dette tidspunkt, hvor I er unge, og hvor jeres krop, sind og ånd alle er stærke, hvordan vil I så være i stand til at gøre det, når I bliver ældre? God uddannelse består i at træne jer i at kontrollere jeres sanseorganer og få dem til at udvikle sig i den rigtige retning. Denne proces der gør jer i stand til at kontrollere jeres sanseorganer, bør anses for at være den rette form for uddannelse. Den uro og de sindsbevægelser der stammer fra jeres sanseorganer, er noget, der ødelægger de menneskelige kvaliteter og noget, der bringer vanære Legemliggørelser af Den Hellige Guddommelige Gnists skikkelser! Landet består ikke af støv. Det er en sammenhobning af mennesker. Det er menneskene, der giver det et lands navn. Hvis der ikke er nogen mennesker, kaldes det ikke et land. Et land er i vid udstrækning som et menneskes krop. Landets Guddommelige Styrke er den menneskelige natur i kroppen. Hvis der ikke er nogen Guddommelige Styrke i den menneskelige krop, til hvilken nytte er denne krop så? En krop blottet for Guddommelig Styrke er at sammenligne med støv. I dag ser vi kun den menneskelige form, men menneskets natur og menneskets kvaliteter ligger slumrende i denne menneskelige skikkelse. De kvaliteter der er dyrebare, og som karakteriserer et menneske, er moral, overholdelse af sandhed og rigtig handling (dharma) og så videre, og hvis disse ikke er tydelige, så skinner den menneskelige natur overhovedet ikke. Vi bør udvikle menneskelige kvaliteter og den menneskelige natur. Vi bør ikke bare udvikle den menneskelige skikkelse og udseende. Disse to, kvaliteter kontra udseende, er som det negative og det positive. Hvis disse to aspekters enhed ikke bliver bragt i stand på behørig vis, så er de begge ubrugelige. 8

9 1.17. Opbevar Det Guddommelige i jeres hjerter og gør det helligt. Så kan I bruge den menneskelige skikkelse på en måde, som I holder af. Det faktum at I i dag ikke opbevarer den hellige Guddommelighed i jeres hjerter, og at I derved kommer på afstand af Den, og at I lader jeres krop gå derhen, hvor den lyster, er overhovedet ikke en menneskelig kvalitet. Det er i høj grad at opføre sig som et dyr Frihed er meget nødvendig, men før vi nyder friheden, bør vi forstå, hvad der menes med frihed. Den frihed der antydes her, bør udspringe fra åndelig visdom og fra karakteren, som I bygger op som et resultat af jeres uddannelse Det at gøre et forsøg på at transformere den menneskelige natur i jer og ophøje den til den hellige Guddommelige natur, bør være formålet med al den uddannelse, I ønsker at tage. I bør opgive ideen med at tage udgangspunkt i naturen eller miljøet omkring jer og i stedet beskæftige jer med Den Guddommelige Gnists (Atma s) natur. Tværtimod bør I tro, at I begynder fra Den Guddommelige Gnist og bevæger jer videre herfra til naturens aspekt. Hvis I begynder fra Den Guddommelige Gnists udgangspunkt, og dernæst bliver interesseret i naturen, så vil de rene ideer, der karakteriserer Den Guddommelige Gnist, være med jer. I bør tro på, at hele skabelsen er Guddommelig Det Højeste Selv er til stede overalt og er alvidende. Han er til stede overalt i Sin skabelse. Ved at se Ham alle vegne vil det være muligt for jer at leve i denne verden, idet I får den rigtige viden om naturen omkring jer. Og ved at have en sådan åndelig viden vil I blive i stand til at nyde glæden og lykken ved verdens åndelige side. Det Højeste Selv er legemliggørelsen af sandhed, åndelig visdom og det uendelige, og i denne skikkelse er Han til stede i alle de organer, der udgør jeres krop. Han er strålende i skikkelse af Den Guddommelige Gnist (Atma) i jeres krop I dag sker der mange utrolige og overraskende ting i verden. En del mennesker føler sig meget stolte over, at de er meget vidende og tror, at de gennem deres videnskabelige viden kan opnå en høj position i samfundet. Disse mennesker stiller spørgsmål ved selve Guds eksistens, og de siger, at selv hvis der skulle være en Gud, så er der ingen plads til Ham i deres tanker eller i deres hjerter. Det er et latterligt argument. Der er behov for nøje at undersøge, hvad der menes med denne erklæring. En person der hævder at være en meget vidende person, kan ikke være dette, fordi hvis han virkelig er en viis person, så vil Gud være i hans hjerte, for Gud er selve legemliggørelsen af viden og lærdom. At sige at en sådan Gud ikke har nogen plads i ens sind, er blot at sige, at man ikke besidder nogen visdom. Gud er selve legemliggørelsen af Den Guddommelige Gnist (Atma), og Han er Selvet, der er til stede i alle. At sige at en sådan Gud ikke er til stede i ens sind, er det samme som at erklære, at man ikke tror på sig selv På et tidspunkt gik Hiranyakasipu fra vores tradition rundt og påstod med stor stolthed, at han var den eneste Gud, og at han var almægtig. Selv en sådan Hiranyakasipu havde ved en bestemt lejlighed behov for Gud. Er alle nutidens stolte mennesker, der erklærer, at der ikke er noget behov for Gud, klogere eller stærkere end Hiranyakasipu? Hvis han på trods af al sin fysiske og mentale styrke havde behov for en Gud, vil disse stolte mennesker helt sikkert også have behov for Guds hjælp, og en dag vil de erkende det. Gud eksisterer i alle, og derfor er det at sige, at Gud ikke eksisterer, det samme som at demonstrere ens tåbelighed ved at sige, at man ikke selv eksisterer. At påstå at man ikke eksisterer, er lige så latterligt som at sige, at man er blevet født af en ufrugtbar kvinde. At hævde at der ikke er nogen Gud, er lige så tåbeligt som at insistere på, at den der anfører dette, ikke kan tale. Alt dette er meningsløse ord, der har til hensigt at fremkomme med meningsløse argumenter Vi bør virkelig stræbe efter at forstå vores kulturs hellige betydning. I skal være fast besluttet på, at I ønsker at forstå og opleve det, der er helligt i vores kultur og traditioner. I vort lands hellige kultur er der fem påbud, der danner selve dens grundlag: Ær din moder som 9

10 Gud, ær din fader som Gud, ær din lærer som Gud, sig sandheden og følg rigtig handling (dharma). Anse jeres moder, fader og guru som Guder. Dette danner vores kulturs essentielle grundlag. Hertil kommer, at vi må sige sandheden og handle på rette vis. Selve vores krop, vores tøj og vores mad er på en sådan måde, at de fortæller os, at vi deler vores blod med vores forældres blod. Hvis vi ikke kan udvise taknemmelighed over for den slags mødre og fædre, hvad er det så for en menneskelig kvalitet, der er tilbage i os? Hvis I ikke viser en sådan taknemmelighed over for jeres forældre, kan I så forvente, at jeres egne børn viser jer taknemmelighed i fremtiden? Hvis I ikke viser den taknemmelighed, som tilkommer jeres forældre, nu, hvor er garantien så for, at jeres børn vil vise jer taknemmelighed? Hele fremtiden afhænger af nutiden og af det, I gør nu. Enhver af jeres handlinger her og nu er nødt til at afstedkomme en reaktion, genlyd og refleksion i fremtiden. I jeres uvidenhed udviser I måske i dag en mangel på respekt over for jeres ældre. I forfølger måske dårlige idealer og begiver jer hen ad dårlige veje; I gør måske disse ting i sjov og med en humoristisk indstilling, men som tiden går, må I uundgåeligt opleve alle konsekvenserne Det er i denne sammenhæng, at det derfor siges: Vær god, gør det gode, se det gode. Det er vejen til Gud. Under denne ene måneds sommerkursus skal I derfor have det hellige ønske at lære om indisk kultur og koncentrere jer om den, og I skal være i stand til at tilegne jer de gode kvaliteter, der er gemt i vores kultur I forbindelse med den mad I får her, og den måde I er blevet indkvarteret, vil I muligvis opleve nogle gener, men I bør ikke lade dem være til hinder for det ene hellige formål med dette ophold, nemlig at I længes efter at tilegne jer viden om vores kulturs centrale indhold. Vi vil være i stand til at acceptere og udsætte os selv for forskellige slags oplevelser i vores liv. Vi bør ikke hæfte os ved disse gener og kalde dem besværlige eller uønskede oplevelser. Det er kun, når vi er i stand til at klare en del forskellige prøvelser, at vi vil bringe os i en position, hvor vi kan opleve den hellige sandhed og de hellige glæder. Hvis der ikke er to perioder med lidelse, vil der ikke være nogen oplevelse af glæde, eftersom glæde udelukkende beskrives som et interval mellem to lidelser. Hvis I i jeres nuværende unge alder vil være i stand til at praktisere opofrelse, være i stand til at undgå alle bekvemmeligheder og være i stand til at udvikle tolerance, vil alt dette være til stor nytte for jer i fremtiden. Opofrelse er en meget stor yoga for jer. Verdslige fornøjelser, verdslig nydelse, er en alvorlig sygdom. Hvis I hengiver jer til verdslig nydelse, er I sikre på at komme i en eller anden form for vanskeligheder i fremtiden. Hvis I på den anden side hengiver jer til opofrelse i dag, vil I opleve glæde og lykke i morgen Alle de drenge og piger der er forsamlet her i Brindavan, bør anse alle de andre som brødre og søstre, og de bør forsøge udelukkende at se Det Guddommelige, der er til stede i hver eneste af dem. De bør anvende denne lejlighed til at udvikle og fremme menneskets broderskab og Guds faderskabs hellige princip. I dag træder folk op på et podie og tiltaler andre som brødre og søstre, men de deler ikke deres ejendele med dem. Vi skal ikke tale om brødre og søstre i relation til fysiske forbindelser, men forstå Det Ene Guddommelige Princip, der er til stede i alle, og det er i denne sammenhæng, at vi bør betragte alle som værende brødre og søstre. Der er ingen måde at komme uden om, at vi er nødt til at følge dette hellige princip. I bør tilbringe den næste måned med at rense jeres syn, jeres tale og jeres hørelse. 10

11 Kapitel 2 Brahman og Bharath som temaet for de taler der vil følge 2.1. Vi kan kun høste ris ved at så frø fra ris. Vi kan ikke få en sådan høst, hvis vi sår stegte ris som frø. En person der har den nødvendige visdom, vil slippe af med de gentagne fødsler. Det er udelukkende ved at erhverve sig den rigtige form for viden, at man kan undslippe gentagne fødsler. Lyt til denne prægtige sandhed, åh tapre sønner af Bharath! Dette lands befolkning lever altid i håbet. At miste håbet er ikke et karakteristisk træk ved vores landsmænd. At lide på grund af mangel på tro og at miste håbet er en svaghed. Og ved at have en sådan svaghed vil I miste al den menneskelige styrke, som I besidder. Entusiasme og omhu er ting, der vil vise vejen til menneskets fremgang. Ethvert individ der har en sådan entusiasme og omhu, vil ganske bestemt få succes og opnå hæder i hvilket som helst arbejde, som han måtte påtage sig at udføre. Vores egen kultur fortæller os, at en person der har omhu og interesse, altid vil få succes. Vi bør gøre et forsøg på at gennemføre vores livs rejse med interesse og entusiasme Vort lands borgere tror på karma; frugterne der er resultatet af vore egne handlinger. Fordi vi har en stærk tro på karma s doktrin, påtager vi os altid at udføre gode gerninger, og vi afholder os altid fra at udføre dårlige handlinger. Beredvilligt træder vi frem for at gøre gode gerninger, men tøver med at hengive os til dårlige handlinger. I Purana erne har Vyasa skrevet, at vi tilbyder os, når der skal udføres gode handlinger og siges gode ting, men vi tøver med at udføre dårlige handlinger og tøver med at fortælle uhellige ting, fordi vi ved, at dette sårer folk Filosofien om karma, som vi accepterer i dette land, er noget, der er meget helligt, og der findes en talemåde om, at vi tror på det at udføre god karma. Det er et vigtigt træk ved vores kultur, at for så vidt angår et individ, en familie og et samfund, så findes der en betragtelig overbærenhed og gensidig afhængighed af hinanden. Når man kan erkende forbindelsen mellem disse tre, og når man kan acceptere og respektere de åndelige påbud, der er blevet givet os, selv når det går os imod, og på samme tid udviser tilstrækkelig opmærksomhed over for verdslige pligter, så er der ingen tvivl om, at samfundet vil blive velstående, og der vil blive fred i verden. Fordi vort folk har forstået den forbindelse, der eksisterer mellem den verdslige tankegang og det åndelige aspekt, er det muligt for dem at tage den rigtige vej og blive ledere i tankens verden. De har altid lært, at det verdslige aspekt og det åndelige aspekt ikke kan være i modstrid med hinanden Forestil jer, at I har en guldhalskæde rundt om halsen. Når vi ser på dens form, kalder vi den for en halskæde, men når vi ser på dens grundlæggende materiale, siger vi, at den er fremstillet af guld. Det kan ikke være sådan, at guld er én ting, og halskæden er en anderledes ting. Det er ikke muligt at fremstille en sådan halskæde uden guld. Så når vi kalder den en guldhalskæde, så tilkendegiver det blot enheden mellem det grundlæggende materiale, der er guld, og navnet og formen, nemlig halskæden. Dette giver ingen plads til nogen forskel mellem grundlaget og smykket. På samme måde bør vi blive i stand til at proklamere vores kultur og vores uddannelses storslåethed ved at erkende enheden mellem menneskeheden på den ene side og den underliggende Guddommelighed på den anden side Forholdet mellem den individualiserede Sjæl, Easwara (Gud) og det sansemæssige univers er uadskilleligt. Uden bomuld kan vi ikke have garn, og uden garn kan vi ikke have klæde. For at et stykke klæde kan få den form, det har, er det grundlæggende materiale, tråden, nødvendig. Mens klædet som sit grundlag har tråden, har tråden som sit grundlag bomuld. Bomuld, tråd og klæde er tre navne for tre forskellige former, men det der er indeholdt i alle de tre, er det samme, og det er bomuld. 11

12 2.6. Det sansemæssige univers eller naturen er som klædet i denne analog. Det er sammenhobningen af vores ønsker, der tager naturens form. Disse ønsker udspringer fra hjertet og har deres oprindelse i vores hjerte. Vi ser ikke ønskerne omkring os. I ydre fremkomster er vi i stand til at se det, der er latent i vore hjerter i form af ønsker. Det er ikke muligt at se noget uden for os, hvis dets oprindelse ikke ligger som en latent størrelse inde i os. Hvis vi lukker vores øjne, vil al naturen omkring os se ud, som om den ikke eksisterer. Men når vi åbner vores øjne, ser vi så mange forskellige hoveder. Gik de mennesker, der er her, et eller andet sted hen, da vi lukkede øjnene, eller er de kommet et eller andet sted fra, når vi åbner vores øjne? Nej! Disse mennesker har været her hele tiden. Hvis vi ikke har øjne, kan vi end ikke iagttage vores egen krop. Derfor er vi kun i stand til at iagttage hele skabelsen gennem vort syn. Der findes intet, der er så tydeligt adskilt som en skabelse; den bliver en realitet på grund af vores syn På samme måde forekommer godt og dårligt, rigtigt og forkert, Himmel og Helvede alt sammen for os at være et resultat af vores egen livsanskuelse. Alene menneskets sind er ansvarlig for både hans trældom og for hans befrielse. Forskellen mellem trældom og befrielse eksisterer kun i vores tanker. Der findes ingen egentlig eller grundlæggende forskel på disse to. Vi vil udelukkende være i stand til at værdsætte Det Guddommelige Aspekt, når vi ofrer den individualiserede Sjæls aspekt. Der er intet, vi kan opnå eller få ved at forårsage skade på den individualiserede Sjæl og udføre tilbedelse til Det Guddommelige. Vi må forstå, at den levende og synlige individualiserede Sjæl og det usynlige Guddommelige er det samme, og vi må nødvendigvis erkende enheden mellem disse to aspekter Vores forfædre har fastsat forskellige ritualer, der vil gøre os i stand til at slippe af med vores arrogance og ego. Disse ritualer, der er blevet foreskrevet til os, kaldes også for offerceremonier (yajna) og rituelle ofringer. Ordet yajna er kommet fra rodordet yaj. (Ordet yaj har en trefoldig betydning: Tilbedelse af Guder, enhed og velgørenhed). Vi er kommet til at anerkende dette ritual, denne yajna, som værende vigtig i forbindelse med vores tilbedelse af Herren. De erklæringer der findes i vores Veda er, beder os om at ofre alting, og gennem denne ofring bør vi være i stand til at få en åbenbaring af Det Guddommelige inde i os. Skabelsen og dens opretholdelse afhænger udelukkende af ofre. Hvis der ikke er nogen ofringer, vil samfundet ikke forblive intakt. Hvis der ikke er nogen ofringer, vil der ikke være noget liv, og man vil ikke kunne forstå sandheden, og hvis der ikke er nogen ofringer, er der ingen skabelse, og der er ingen opretholdelse Når vi ser på tingene fra et verdsligt perspektiv, så er det sådan, at hvis vi ikke ånder det ud, som vi har åndet ind, så kan vi ikke leve. Hvis vi ikke skiller os af med den mad, som vi har spist, efter at have fordøjet den, så kan vi ikke leve. Hvis blodet ikke konstant og øjeblikkeligt flyder fra et sted til et andet, så kan vi ikke leve. Medmindre skyerne, der har samlet vand, giver afkald på vandet, de har samlet, kan de ikke forblive som skyer. Det er derfor, det siges, at det I ikke kan få ved hjælp af jeres viden og anstrengelser, kan I få gennem det at ofre. Hvad enten det er det gode eller det dårlige, så må vi nødvendigvis fortsætte med at ofre. I denne proces bør man aldrig vise kroppen nogen opmærksomhed. Hvis vi tænker, at noget er godt, og vi byder det, der er godt, velkommen, så indtræffer der måske også noget dårligt i denne proces. Det der skænker os glæde og lykke, når det kommer til os, vil også forårsage sorg, når det forsvinder fra os Der findes et lille eksempel på dette. Hvis en søn bliver født ind i en familie, så er der en betragtelig lykkefølelse. Men den samme søns død vil forvolde usigelig sorg. Det er den samme søn, der enten bliver født eller dør, og ændringen af fødsel til død forandrer glæde til sorg. Uden at ofre kan mennesket ikke leve, men han hengiver sig ikke bevidst til det at ofre. Hvert eneste menneske ofrer, men han ved ikke, at han ofrer. Man bør have det at ofre som sit mål, og man bør undersøge, hvad der er varigt, og hvad der ikke er varigt, og undersøge hvad der bør gives afkald på, og hvad der skal accepteres. 12

13 2.11. Kroppen og landet er som objektet og spejlbilledet. Kroppen er stedet, hvor Det Guddommelige opholder Sig. Forskellen mellem kshetra og Kshetragna, det vil sige mellem opholdsstedet og Beboeren, er stavelsen gna. Vi fortolker denne forskel ved at sige, at Den der er fuld af viden og visdom, er Den, der bor i kroppen, og eftersom denne stavelse, gna, ikke er til stede i kshetra, siges det, at kroppen i sig selv er fuldstændig blottet for viden og visdom. Så idet vi husker på Herren, der er legemliggørelsen af viden og visdom, og som bor i kroppen, bør vi være i stand til at give kroppens velbefindende tilstrækkelig opmærksomhed. Hvis Den Alvidende ikke bor i kroppen, så er der intet helligt ved kroppen Men tilskriver vi navnet kshetra alting? Nej, kun specielle byer, landsbyer og floder går under navnet kshetra. Det er udelukkende det særlige sted, hvor der er erkendt at være en vis hellighed, der kaldes kshetra. Benares, Thirupathi, Gaya, Badri og Prayag er nogle af de steder, der kaldes kshetra. Disse steder kaldes kshetra er, fordi disse steder forbindes med en anerkendt hellighed, og tilstedeværelsen af en sådan hellighed giver stedet navnet kshetra. Overfladisk set anerkendes disse som værende et sted, hvor Gud opholder Sig I Bhagavad Gita bliver vores krop beskrevet som kshetra, og Det Højeste Selv, der opholder Sig i kroppen, kaldes Kshetragna. Vi er ikke i stand til at forstå, hvordan vi bør bruge vores egen krop, i hvilken Gud opholder Sig. Hengivne der har et helligt hjerte, og som nærer hellige tanker, tager på pilgrimsrejser til sådanne hellige steder. De foretager udelukkende en pilgrimsrejse til den slags centre, fordi de tror, at disse steder er hellige. Hvis de ikke er hellige, er der ingen grund til, at de begiver sig ud på disse pilgrimsrejser og bruger så mange penge og så megen energi. Som i denne analog gælder, at fordi den menneskelige krop er hellig, knytter mange mennesker forbindelser til hinanden, og de prøver at foretage en pilgrimsrejse og at lede deres liv langs en hellig vej. Sandt at sige er det sådan, at hvis et menneske ikke påtager sig en hellig opgave og lever et helligt liv, så er der ingen, der ønsker at have forbindelse med en sådan krop. Derfor bør alle, der hævder at holde deres krop hellig, gøre et forsøg på udelukkende at hengive sig til gode handlinger, gode tanker og gode gerninger Hvis vi tager en kande, der er fuld af toddy, og smører et lag ghee (klaret smør) på kandens yderside, vil lugten af denne ghee så fjerne den dårlige lugt af toddy en, der er i kanden? På samme måde gælder, at hvis jeres hjerte er fuld af dårlige ideer og dårlige tanker, og I udadtil foregiver at være gode og er i godt selskab med det formål at føre jer frem, fjerner det så urenhederne i jeres hjerte? Det gør ikke noget, hvis I ikke færdes i godt selskab. Det gør ikke noget, hvis I ikke deltager i meditation og gentagelse af Guds navn, men det er absolut essentielt, at I holder jeres hjerte rent og uskyldigt. Essensen i alle religioner lærer jer, at I skal holde jeres hjerte rent. Både i den materielle verden og for så vidt angår åndelige bedrifter, så er kontrol over sanseorganerne absolut nødvendigt. Det er ikke godt med en fuldstændig og streng kontrol over alle jeres sanser, og det er heller ikke ønskeligt at give dem fuldstændig frihed. Man bør vælge middelvejen Der findes et lille eksempel på dette. Mange mænd er vant til at barbere sig, og de ved, at hvis de presser barberkniven for hårdt mod huden, så vil de skære sig, og hvis de slet ikke presser, så vil det ikke være muligt at fjerne hårene. I denne proces er det derfor sådan, at det kun er, når vi lægger et moderat pres, at vi vil være i stand til at nå det ønskelige resultat. Menneskets sind er som en barberknivs æg. Uden at kontrollere sindet alt for strengt og uden at tillade det at flakke alt for frit omring bør vi opmuntre det til at gøre gode handlinger, og vi bør kontrollere det, når der viser sig en tendens til, at det tager del i dårlige handlinger. Ved således at skelne mellem gode handlinger og dårlige handlinger bør vi blive i stand til at guide sindet på en moderat måde, så det holder sig mellem de to ekstremer. At kontrollere sindet og tankerne er noget, der er grundlæggende for yoga, og dette er blevet sagt af mange mennesker. 13

14 2.16. Vi bør anse kroppen for at være synonym med mennesket, og mennesket som værende synonym med sindet. Hvis ens sind opfører sig på en måde, som det bør gøre, så opfører han sig som et menneske. Hvis ens sind ikke er i en tilstand, det burde være i, så opfører han sig ikke som et menneske. Hele landet afhænger af de mennesker, der udgør landet. Hvis landet i dag ikke er i den tilstand, det burde være i, så betyder det ganske simpelt, at sindene ikke opfører sig, som de burde. Derfor er landet ikke, som det burde være Det gode og det dårlige ved et land afgøres fuldstændig af de mennesker, der udgør landet. Den forvirring der er udbredt i landet, og den mangel på selvdisciplin og den frygt der ses overalt, er resultatet af vores egen opførsel. Fordi vi ikke er i stand til at styre vores sind på en måde, som vi burde styre det, og fordi de mennesker der udgør landet, ikke opfører sig på en måde, som de burde, er en sådan situation fremherskende. Hvis sindene og tankerne er gode, så vil menneskene være gode, og hvis menneskene er gode, så vil landet blomstre, og landet vil nyde glæde og lykke. Vi siger, at dette er vores land, men husk på at landet ikke er en særskilt fysisk størrelse. Det er sammenhobningen af mennesker, der kaldes et land Der findes et lille eksempel på dette. Vi refererer til en lille gruppe mennesker som en forening eller en sammenslutning. Hverken foreningen eller sammenslutningen har nogen særlig form. De mennesker der udgør foreningen, har særlige former. Fordi disse mennesker med særlige former er blevet medlemmer, kaldes denne gruppe for en forening. Vi bør stille spørgsmålet, om denne forening har de kvaliteter, som den bør have Vi bør ikke anse antallet af medlemmer i en forening for at være det vigtigste kriterium. Medlemmer alene berettiger ikke til navnet forening. Det er udelukkende tankens enhed blandt de forskellige medlemmer, der gør den til en forening. Heraf følger, at når mennesket er godt og ordentligt, og når alle menneskene, der udgør foreningen, er gode og ordentlige, så vil foreningen selv være god og ordentlig. Fordi der ikke er nogen enhed eller enhedsfølelse blandt dem, der udgør en gruppe, er der i dag inden for alle virkefelter, det være sig etik, moral, uddannelse, åndelighed og videnskab, en mangel på fred overalt. En gruppe, der består af forskellige individer, kan kun omtales som en forening, når de alle står på et fælles grundlag og accepterer en fælles tanke. I en forening der har ti medlemmer, finder vi i dag ti forskellige individuelle tanker og planer. Når disse ti mennesker følger ti forskellige veje, og når der ikke er nogen enhed blandt dem, er der så nogen mening i at kalde den en forening eller en organisation? Fordi de i den slags sociale grupper og sammenslutninger ikke har styrken til at føre individerne sammen, er det gået galt for disse sammenslutninger og foreninger. Vi bør gøre et forsøg på at forvandle individuelle ideer til hellige ideer Man bør ikke begynde at diskutere det gode og det dårlige hos andre. En person der påtager sig at holde det dårlige hos sig selv væk fra sig selv og forsøger at fremme det gode hos sig selv, kan virkelig gøre fremskridt. Hvis vi bruger 1000 øjne på at finde fejl ved andre og tilbringer al vor tid med denne proces, bliver vores hjerter også urene, og vi udvikler dårlige ideer. Vores hjerte er som en kameralinse. Objektet som vi koncentrerer vores opmærksomhed på, bliver indprentet i sindet af hjertets linse Unge mennesker skal forsøge at se til, at kvaliteter som jalousi, had og mangel på overbærenhed ikke trænger ind i deres sind. Folk der har den slags dårlige ideer, vil i tidens løb blive ødelagt på trods af den rigdom og viden, de måtte besidde. Hvis I har disse dårlige kvaliteter i jeres sind, så sker der det, at I villigt søger tilflugt til en dårlig levevis, og I vil helt sikkert ikke få succes med jeres forehavender Legemliggørelser af Den Hellige Guddommelige Gnists skikkelser! På disse sommerkurser er det blevet kutyme at beskæftige sig med et bestemt tema og lægge vægt på den centrale idé og bringe sammenhæng og balance i de ideer, der er forbundet med dette tema og indprente dem i deltagernes sind. I år vil det betydningsfulde tema være historien om vores lands, Bharath s, navn og vigtigheden og betydningen af navnet Bharath. Dette land er blevet 14

15 kaldt Bharath eller et område med Gud-elskende folk. Det er almindeligt at forbinde dette med navnet på en konges søn, der på et tidspunkt herskede over dette land. Det er ikke den korrekte betydning. Hele verden er blevet kaldt et område med Gud-elskende folk. Man må forstå forbindelsen mellem navnet Bharatha og Veda erne. Vi bør være i stand til at få Veda ernes autoritative forklaring på dette navn, Bharatha For vores befolkning er det tillige almindeligt at bruge ordet Brahman (Gud) meget ofte. Vi skal forstå, hvad dette ord, Brahman, betyder. Betyder det den traditionelle firehovedet Gud, eller betyder det sabda Brahma, det vil sige lyd karakteriseret som Brahman, eller repræsenterer det hele denne skabelses Skaber? I de kommende 30 dage bør I komme til at forstå disse to betydningsfulde ord Brahman og Bharath ved at kunne citere den autoritet vi finder i Veda erne, Purana erne og Ithihasth erne. Jeg vil bruge de næste 30 dage på at forklare jer den indre betydning af disse to ord. Hvis man ikke kan forstå betydningen af det navn, der er blevet givet til ens fædreland, hvad nytter det så at være født i et land og kalde sig selv for borger i Bharath? En person der ikke kan forstå betydningen af navnet på sit eget fædreland, bør anses for at være blind, ikke at være i stand til at forstå sin egen krop. I dag er der mange, der ikke er i stand til at forstå betydningen af det navn, der er blevet givet til deres krop. Hvis en person ikke kender betydningen af det navn, der er givet til hans krop, hvordan skal han så kunne forstå betydningen af sit fædrelands navn? Derfor er det første, man skal gøre, at forstå betydningen af sit navn og af fædrelandets navn. I løbet af disse 30 dage vil mange lærere måske fortælle jer om betydningen af forskellige andre anliggender, men Jeg vil fortælle jer om betydningen af de to ord Brahman og Bharath. Jeg håber, at I vil være i stand til at indse og forstå den fulde betydning af disse ord Folk der har hellige tanker og ideer, vil altid have ikke-dualismens synspunkt i alt, hvad de siger. I bør gøre et forsøg på at finde noget godt i alt, hvad I ser. Uanset om I ser noget godt eller noget dårligt, så skal I anse det for at være godt. Hvis I på den anden side begynder at se efter det dårlige i de gode ting, som I ser, så er det meget syndigt. I Biblen er der et meget godt eksempel, tilvejebragt af Kristus, på en sådan situation. Der lå en død hund et bestemt sted, og fugle og andre dyr var i færd med at æde de forskellige dele af denne døde hund, og kødstykker blev kastet rundt over det hele i vild forvirring. En del mennesker ønskede ikke at se på denne frastødende situation. De vendte sig bort fra den døde hund og holdt sig på afstand. På det tidspunkt gik Jesus hen ad denne sti og fandt ud af, at alle mennesker undlod at gå denne vej på grund af den døde hund på stien. Da sagde Han, at man skal lære at se det gode aspekt i alting. Han spurgte, om nogen af dem nogen sinde tænkte på det sæt meget rene tænder, der tilhørte hunden, og Han spurgte, om nogen mon nogen sinde børstede disse tænder, så de kunne være så rene. Således rådede Han dem til udelukkende at se det gode i alle aspekter. Han lærte dem også den lektie, at der er dårligt blod i alle og dårligt kød i alle, som egentlig burde holde alle mennesker væk. Vi bør praktisere det udelukkende at se gode ting, udelukkende at gøre gode ting og udelukkende at høre gode ting, og hver eneste af vores oplevelser skal blive en hellig oplevelse Når vi kommer til at tænke på det faktum, at der i dette umådeligt store land kun er et lille antal studerende, der har fået denne mulighed for at deltage på dette sommerkursus, så viser det, at I er meget heldige. Jeg håber, at I vil blive i stand til at få det bedste ud af dette, og at I vil praktisere alt det, I lærer her. Lad være med at misbruge denne gode mulighed, I har været så heldige at få. I bliver måske nødt til at finde jer i visse vanskeligheder. I skal tilegne jer alt det gode, som I kan få fra en sådan mulighed. Jeg håber, at I vil blive i stand til at gøre dette på trods af det faktum, at I må finde jer i visse gener. 15

16 Kapitel 3 Brahman betegner den samlede sum af konstant integreret bevidsthed i verden 3.1. Forskellige grene af uddannelserne er som detaljerne i madlavningskunsten, men hver af disse grene svarer til hver ingrediens, som vi tilbereder. Hvorfor opgiver vi den enkelte ingrediens for udelukkende at hengive os til at lære måden at lave mad på? Lyt til sandheden, der er indeholdt i dette spørgsmål, åh Bharath s ungdom. (Digt på telugu som Sai Baba sang) 3.2. Temaet for dagens tale er at gøre jer bekendte med betydningen af ordet Brahman (Gud). Når det gælder Veda erne og den vediske religion, er dette ord Brahman synonym med alt, hvad det dybest set indeholder. Imidlertid har mange historikere, der nærmere har fastsat betydningen af dette ord, fra tid til anden valgt en alternativ vej og har også indføjet deres egne forestillinger og ideer i deres kommentarer, og således har de stillet en forvansket fremstilling til rådighed for befolkningen. Skønt dette ord, Brahman, har et uendeligt antal betydninger og kan fortolkes på et uendeligt antal måder, har disse kommentatorer giver det en farve og betydning, hvilket i hvert tilfælde afhang af den individuelles smag og individuelles oplevelse Ordet Brahman er blevet forklaret af flere mennesker, som om det har noget at gøre med Brahmana erne i Veda erne. På den anden side er det sådan, at når nogle forfattere i Rig Veda angav betydningen af ordet som værende Den der udfører ritualerne, så forklarede de også, at Han ikke skal forveksles med en af de mange offerceremoniers præster, men de gav Ham en speciel plads og kaldte Ham ved navnet Budbringeren (Hota). Disse historikere har forklaret, at den bestemte præst, der har ansvaret for at drage omsorg for offerceremonien og ser til, at ritualet bliver gennemført på korrekt vis, kaldes ved navnet Budbringeren (Hota), og Han er blevet betragtet som den vigtige Brahman i offerceremonien. En del lærde har givet dette ord denne bibetydning. I denne forklaring af ordet Brahman har de ikke taget hensyn til, at Easwara Aspektet eller Det Guddommelige Aspekt er indbefattet i dette ord Andre historikere har forstået dette aspekt og tillagt det en betydning, der dækker Det Guddommelige Aspekt. I denne sammenhæng må vi tage de kommentarer, der er blevet fremført af visse vestlige lærde, i betragtning. Det er lærde, der har gjort sig anstrengelser for at forstå vores Veda er, vores civilisation og vores kultur. En fremragende vestlig lærd har opfattet dette ord, Brahman, som et ord, der stammer fra rod-ordet bruh. Dette rod-ord indikerer ekspansion, eller at svulme op eller at vokse. Han opfatter dette ord som udgangspunktet for forståelsen af skabelsens Guddommelige Aspekt En anden vestlig lærd har tillagt dette ord, Brahman, en anderledes betydning. Han har anset dette ord som værende noget, der specielt relaterer til Guddommelig Styrke eller den viljestyrke, der tilskrives Gud. Det er også nødvendigt for os at undersøge de fortolkninger, der er blevet givet af disse lærde fra vesten Ud over disse to lærde, der måske ikke er så kendte her i landet, er der en anden vestlig lærd ved navn Max Mueller, der er mere kendt i vide kredse i dette land. Han har også udtalt sig om og tillagt dette ord en betydning. Han begyndte med ideen om, at det er et ord, der tilkendegiver lyd og forbandt det med navne som Talens Herre (Vashaspati) og så videre. På 16

Upanishadernes kildevæld

Upanishadernes kildevæld Upanishadernes kildevæld Originaltitel: Upanishad Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der

Læs mere

Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba

Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Hvis blot Historien om Rama bliver studeret grundigt og bliver fulgt i de

Læs mere

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

Sandhed Godhed Skønhed

Sandhed Godhed Skønhed Sandhed Godhed Skønhed Bind 7: Sathya Sai Baba s livshistorie (1994 til 2001) Originaltitel: Sathyam Sivam Sundaram Af B.N. Narasimha Murthy Oversat af: www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer

Læs mere

Udnytte talenterne. Review and Herald d. 8. januar 1880

Udnytte talenterne. Review and Herald d. 8. januar 1880 Review and Herald d. 8. januar 1880 Udnytte talenterne. Det er Guds vilje, at alle hans børn skal gå fremad på livets vej. En sand kristen er villig til selv at lide tab for at gøre andre godt. Han glemmer

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Shri Sai Satcharita. Dansk titel: Sai s guddommelige livshistorie. Af Govind Raghunath Dabholkar alias Hemadpant. Oversat til engelsk af: N.V.

Shri Sai Satcharita. Dansk titel: Sai s guddommelige livshistorie. Af Govind Raghunath Dabholkar alias Hemadpant. Oversat til engelsk af: N.V. Shri Sai Satcharita Dansk titel: Sai s guddommelige livshistorie Af Govind Raghunath Dabholkar alias Hemadpant Oversat til engelsk af: N.V. Gunaji Oversat af: www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Quintilian. (35 100 e.kr.) Talerens Uddannelse. oversat af. Søren Hindsholm. Forlag???

Quintilian. (35 100 e.kr.) Talerens Uddannelse. oversat af. Søren Hindsholm. Forlag??? Quintilian (35 100 e.kr.) Talerens Uddannelse oversat af Søren Hindsholm Forlag??? 2 Quintilian Talerens Uddannelse oversat af Søren Hindsholm c 2014 by Søren Hindsholm Kopiering fra denne bog må kun finde

Læs mere

RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET. af Ellen G White. Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919

RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET. af Ellen G White. Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919 RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET af Ellen G White Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919 oversat af Henning Pedersen; (00)= nyt sidenr i orginaludgaven, sættes

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere