Forberedelser til implementering af LDV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelser til implementering af LDV"

Transkript

1 Forberedelser til implementering af LDV Målgruppe: Implementeringsansvarlig November 2009 (tilrettet marts 2015)

2 Indledning Vejledningen er rettet til dig, der er ansvarlig for implementering af LDV. Vejledningen består af to dele: Del 1 giver et indblik i de indledende overvejelser, der bør tages, før I tager LDV i anvendelse i din organisation. Del 2 gennemgår de praktiske forberedelser, du som implementeringsansvarlig skal gennemføre, før den tekniske implementering af LDV iværksættes. Der er vedlagt bilag med skemaer, du skal have udfyldt inden, den tekniske opsætning af datavarehuset kan iværksættes. Nedenstående tegning viser, hvilke opgaver I skal igennem i forbindelse med implementeringen af LDV. I kan hente hjælp til opgaverne i en af de vejledninger, som Moderniseringsstyrelsen har skrevet. Denne vejledning har fokus på de opgaver, du skal varetage og vises i de to første kasser i nedenstående figur. Kom i gang med rapportering Indledende overvejelser Implementeringsansvarlig Praktiske forberedelser Implementeringsansvarlig Klargøring af IT-miljø Systemadministrator (Hosting leverandør) Installationsvejledning 1 & 2 Installation af ØS LDV Systemadministrator (Hosting leverandør) Brugervejleding til Reporting Service Anvendelse af rapporter Rapportbruger (løn- og regnskabsmedarbejder) Brugervejleding til Kuber Anvendelse af kuber Drift af løsning Implementeringsansvarlig/ Systemadministrator/ Rapportbruger Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 2 af 20

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 Indledende overvejelser Vurdering af rapporteringsløsning Formål Målgruppe Kildesystemer Ledelsesinformation/nøgletal Hosting af LDV Systemunderstøttelse Budget og omkostninger Organisatorisk forankring 5 2. Hvordan skal I anvende LDV? Hvilke informationer skal indgå i datavarehuset? Hvem skal have adgang til hvilke informationer? 7 Del 2 Praktiske forberedelser Oplysninger til installation af LDV Oplysning om regnskaber og løngrupper der skal indgå Navngivning af dimensioner Brugeradgang til datavarehuset Bestilling af løndata (SLS-data) til LDV Partneraftale i ØDUP Opgaver til din systemansvarlige Klargøring af IT- miljø Kørsel af installationswizard og rapportpakke Hvordan koordineres med hosting-leverandør Opgaver til jeres rapportbrugere Anvendelse af rapportskabeloner Anvendelse af kuber Bilag - skema med oplysninger til installation af LDV Bilag A Valg af data i LDV (regnskaber/løngrupper) Bilag B Navngivning af dimensioner Bilag C " Brugeropsætning til LDV" 20 Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 3 af 20

4 Del 1 Indledende overvejelser 1. Vurdering af rapporteringsløsning Inden I begynder med at etablere en rapporteringsløsning og anskaffe LDV som jeres lokale datavarehus, er det nødvendigt at analysere rapporteringsbehovet. Én metode er at fokusere på informationsbehovene i jeres organisation set i forhold til nedenstående perspektiver. 1.1 Formål Fastlæg hvilke informationsbehov datavarehuset og rapporteringsløsningen skal opfylde i jeres organisation. Det kan fx overvejes, om datavarehuset udelukkende skal bruges til løbende rapportering i regnskabs- og lønkontoret, eller om andre medarbejdergrupper skal have adgang til informationer fra datavarehuset. I fastlæggelsen er det centralt at vurdere, hvorvidt de nødvendige informationer er tilgængelige i datavarehuset eller om der skal tilføjes data. Husk at det er med BI-projekter som andre IT projekter tænk stort start småt. 1.2 Målgruppe Overvej, hvem der skal have adgang til de data, der ligger i datavarehuset. Er data forbeholdt controllerne i økonomiafdelingen, eller er der decentrale aktører med budgetansvar, som også skal tilgå data? Brugeren tilgår data i datavarehuset med et rapporteringsværktøj (fx MS Reporting Services, Excel, Crystal Reports eller Targit), og der kan derved være behov for at udarbejde interne vejledninger i brugen af de anvendte rapporteringsværktøjer samt opkvalificering af nøglemedarbejdere. Med webbaserede rapporteringsløsninger er der mulighed for at stille informationer til rådighed for samtlige medarbejdere. Begrebet Business Intelligence får derfor en langt bredere betydning end ledelsesinformation, idet information fremadrettet vil kunne anvendes som et strategisk styringsværktøj i forhold til den samlede medarbejdergruppe. 1.3 Kildesystemer Overvej hvilke data I har behov for. LDV indeholder som udgangspunkt data fra Navision Stat og SLS. Via plugins er det muligt at integrere data fra andre systemer, fx tidsregistrerings- og studieadministrative systemer eller ESDH-systemer. 1.4 Ledelsesinformation/nøgletal Ledelsesinformation består typisk af udvalgte nøgletal, som ledelsen ønsker adgang til. I kan inden etableringen gennemføre en analyse af, hvilke ledelsesniveauer der skal have hvilke former for information, og hvordan informationen skal præsenteres. Skal der eksempelvis udsendes en med nøgletal før det ugentlige chefmøde, eller skal nøgletallene være tilgængelige på en webportal. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 4 af 20

5 1.5 Hosting af LDV Det er muligt at få hostet LDV hos CSC og KMD. De nye rammekontrakter omfatter anvendelsen af LDV. Så kontakt en af hosting-leverandørerne og hør hvilke ydelser de kan tilbyde. Såfremt I vælger at få hostet løsningen, skal I ikke tage stilling til de tekniske spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af løsningen. Det er en del af ydelsen fra hosting-leverandøren. 1.6 Systemunderstøttelse I forbindelse med etableringen skal I overveje, hvordan løsningen skal systemunderstøttes, fx hardwaremæssigt i form af dedikerede servere. Moderniseringsstyrelsens standardpakke er baseret på Microsoft SQL Server 2005 og anvendelsen af Reporting Services og Excel. Microsoft SQL Server 2005 omfatter det webbaserede rapporteringsværktøj Reporting Services samt kubeværktøjet Analysis Services. Analysis Services genererer kuber, der blandt andet kan tilgås med Excel. Institutionerne kan også tilgå datavarehuset med andre rapporteringsværktøjer som Performance Point Server, Targit, Crystal Reports m.v. LDV kan p.t. kun afvikles på Microsoft SQL Server Budget og omkostninger Inden etableringen af datavarehuset og rapporteringsløsningen skal institutionen vurdere omkostningerne i forbindelse med etablering og drift af løsningen. Det lokale datavarehus inklusiv standardrapportpakken og plugins, som er udviklet af Moderniseringsstyrelsen, indgår som et led i økonomisystem-ydelsen for Navision Stat og SLS. Det vil sige, at der ikke opkræves særskilt betaling. Det er erfaringen, at ved opsætning af løsningen i institutioner med få regnskaber og løngrupper, kan det foretages uden inddragelse af eksterne konsulenter. Ønsker I at tilpasse løsningen eller at koble andre typer af data til løsningen, bør det ske i samarbejde med en egentlig BI-leverandør. 1.8 Organisatorisk forankring Det bør også overvejes, hvordan rapporteringsløsningen forankres. En IT-afdeling vil naturligt have en central placering, ligesom en økonomiafdeling også vil have en vigtig rolle i forhold til indholdet. Det er anbefalingen, at I etablerer enten en BI-enhed, eller at der udpeges ansvarlige for jeres rapporteringsløsning. En rapporteringsløsning er ikke et projekt, men en løbende driftsopgave, som bør forankres i jeres organisation. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 5 af 20

6 2. Hvordan skal I anvende LDV? Som et led i afdækningen af jeres rapporteringsbehov og hvordan I ønsker at anvende LDV, er der nedenfor opstillet nogle scenarier, der kan hjælpe med at understøtte jeres valg af løsningsmodel. 2.1 Hvilke informationer skal indgå i datavarehuset? Moderniseringsstyrelsens lokale datavarehus, LDV, kan installeres for en enkelt administrativ enhed eller oprettes således, at der indgår data fra flere administrative enheder. Hvorvidt I skal anvende den ene eller anden model, afgøres af jeres behov for at dele information på tværs af enhederne samt af størrelsen af de enkelte enheder. A. IT-arkitektur ved én administrativ enhed Ved oprettelsen af et datavarehus for en administrativ enhed vil der blive oprettet et EDV (Enterprise datavarehus, der håndterer historik og organiserer data) med en tilsvarende datamart (rapporteringsfrontend, som er forberedt til rapportering). B. IT-arkitektur ved flere administrative enheder Såfremt I ønsker at etablere et datavarehus, der samler informationer på tværs af administrative enheder (regnskaber i Navision Stat eller løngrupper), kan det udføres via LDV. Etableringen af et fællesdatavarehus giver set fra et informations- og rapporteringsmæssigt synspunkt særligt mening i de tilfælde, hvor der er to eller flere sammenlignelige dimensioner på tværs af institutionen. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 6 af 20

7 For at afdække hvilke informationer der skal indgå i datavarehuset, er den første overordnede beslutning, hvorvidt jeres LDV-installation skal indeholde både SLS- og Navision Stat data. Herefter skal I med udgangspunkt i ovenstående IT-arkitektur modeller afgøre, hvilke administrative enheder der skal indgå i datavarehuset. Såfremt jeres databaser er placeret på samme logiske netværk, er der mulighed for et samle flere regnskaber og løngrupper i et datavarehus. Moderniseringsstyrelsens anbefaling er, at der etableres et EDV (vist i ovenstående figur), hvor data herefter splittes i de administrative enheder, der skal have adgang til informationer i de såkaldte datamarts. Det er samtidig anbefalingen at starte med et datavarehus med Navision Stat og SLS-data. Når I er blevet fortrolige med denne løsning, så kan I begynde at arbejde på at få flere kildesystemer tilknyttet datavarehuset. 2.2 Hvem skal have adgang til hvilke informationer? Før etableringen af jeres datavarehus skal I på det overordnede niveau afgøre, hvem der skal have adgang til hvilke informationer. LDV giver mulighed for en differentieret adgang til data. Det betyder: At der nu er mulighed for at give fx løn- og regnskabsmedarbejdere adgang til samtlige løn og regnskabsdata. En adgang som skal anvendes til løbende kontrol og opfølgningsopgaver. Herudover er det muligt at give adgang til udvalgte informationer til fx ledelsesgruppen, decentrale budgetmedarbejdere eller måske den enkelte medarbejder via webrapporter. Nedenstående informationspyramide viser, hvordan deltaljeret information kan stilles til rådighed for en mindre gruppe samtidig med at målrettet, og dedikeret information kan stilles til rådighed for en større gruppe af medarbejdere. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 7 af 20

8 Informationspyramide Med udgangspunkt i informationspyramiden kan I afdække, hvem der skal have adgang til LDV. Det er erfaringen, at det er en god ide at sikre den fornødne forankring af jeres rapporteringsløsning. Denne forankring kan suppleres med en brugergruppe. Gruppen kan have deltagere fra jeres ITfunktion og repræsentanter for slutbrugerne, fx decentrale budgetansvarlige, indkøbere, controllere etc. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 8 af 20

9 Del 2 Praktiske forberedelser Del 2 af vejledningen omhandler de praktiske forberedelser, som du som implementeringsansvarlig skal gennemføre før den tekniske opsætning af datavarehuset iværksættes. 3. Oplysninger til installation af LDV I forbindelse med installationen af LDV skal der vælges flere opsætningsparametre, som I på forhånd skal have taget stilling til. Derfor har Moderniseringsstyrelsen udarbejdet en række skemaer, som du som implementeringsansvarlig kan anvende. Udfyld skemaerne med relevante parametre og send dem til den systemansvarlige. Det er erfaringen, at det giver en mere korrekt implementering af LDV. 3.1 Oplysning om regnskaber og løngrupper der skal indgå Før I sætter datavarehuset op, skal I afgøre hvilke regnskaber og løngrupper, der skal medtages i datavarehuset, samt hvordan LDV skal opsættes i datamarts (rapporteringsfrontends på administrative enheder). Det afhænger af jeres valg af løsning og setup for IT-arkitektur. Eksempel på udfyldt skema EDV (Enterprise datavarehus) Datamart (rapporteringsfrontend) Administrativ enhed: Demostyrelsen Angiv løngrupper (SLS) som skal indgå i LDV 781, 782 Angiv bogføringskredsnr. på de regnskaber som skal indgå i LDV Datamart (rapporteringsfrontend) Administrativ enhed: Direktoratet for Øser Angiv løngrupper (SLS) som skal indgå i LDV 781 Angiv bogføringskredsnr. på de regnskaber som skal indgå i LDV Datamart (rapporteringsfrontend) Administrativ enhed: Testtilsynet Angiv løngrupper (SLS) som skal indgå i LDV 782 Angiv bogføringskredsnr. på de regnskaber som skal indgå i LDV I dette eksempel ønsker man en samlet datamart, hvor alle løngrupper og regnskabet er samlet og en datamart pr. løngruppe. Vær opmærksom på at I først skal have opsat jeres partner aftale med ØDUP med de løngrupper, der skal anvendes i LDV. Såfremt I i dag ikke anvender ØDUP, skal der først bestilles SLS-data på en særskilt blanket for disse løngrupper, og dernæst skal NS ØDUP-invokeren opsættes i jeres miljø. Først herefter kan data anvendes i forbindelsen med opsætning af LDV. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 9 af 20

10 Udfyld bilag A "Valg af data i LDV (regnskaber/løngrupper), som du skal give til din systemadministrator eller hosting-leverandør, før datavarehuset teknisk skal sættes op. 3.2 Navngivning af dimensioner I forbindelse med fastlæggelsen af hvilke regnskaber og løngrupper der skal indgå i datavarehuset, skal I se på hvordan den dimensionsstruktur, der er i henholdsvis SLS og Navision Stat (NS), passer sammen. I forbindelse med installation af LDV skal I angive de dimensionsnavne, der ønskes vist i de rapporter og kuber, som skal dannes fra datavarehuset. I Navision Stat ligger der dimensioner, som anvendes som en del af kontoplanen. o Dimensioner giver mulighed for styring på flere trin i sammenhold med det, som er posteret på finanskonto niveau. o Det vil typisk være anvendelse af dimensioner på sted, formål, aktivitet, projekt etc. I NS er dimensionen delregnskab en tvungen dimension. o Som en del af finanskontoplanen i Navision kan der indgå en yderligere specificering på "frispecifikation". De institutioner, som ikke anvender frispecifikation i NS, har som regel holdt segment 1 blank i SLS. Bemærk, at dimensionsnavngivningen i Navision Stat kun bør indeholde tal eller bogstaver. Andre tegn i dimensionsnavngivningen kan give problemer i kørslen af datavarehuset. o Det er muligt at anvende 6 segmenter i SLS. o Segment 1 i SLS anvendes som regel til det, som svarer til fri specifikation i NS. I den forbindelse indgår segment 1 ikke som en dimension. o I SLS indgår delregnskab heller ikke som en dimension på samme måde som den gør i NS. Delregnskab fra SLS (bogføringskredsnr.+delregnskabsnr. i Navision Stat) skal derfor ikke sættes op i dimensionsnavngivning i LDV. o I SLS kan der være anvendt en dimension, som kun anvendes i lønsystemet og ikke overføres i lønfilen til Navision. Eksempel på navngivning af dimensioner: LDV Dimensionsnavn til rapportering Delregnskab Formål Sted Plugin: NS Regnskab/Løngruppe: Dimensionsnavn/Segment Delregnskab Formål Sted LDV Plugin: SLS Regnskab/Løngruppe: 781 Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 10 af 20

11 Dimensionsnavn til rapportering Dimensionsnavn/Segment Segment 1 Segment 1 Formål Segment 2 Sted Segment 3 Segment 4 Segment 4 Segment 5 Segment 5 Segment 6 Segment 6 LDV Plugin: SLS Regnskab/Løngruppe: 782 Dimensionsnavn til rapportering Dimensionsnavn/Segment Segment 1 Segment 1 Formål Segment 2 Sted Segment 3 Segment 4 Segment 4 Segment 5 Segment 5 Segment 6 Segment 6 Hvis der ønskes et nyt og mere sigende dimensionsnavn i LDV, kan det tilføjes i installationen. Der kan tilføjes dimensionsnavne ved nye løngrupper eller regnskaber til det eksisterende datavarehus. Hvis der er valgt flere NS-regnskaber eller SLS-løngrupper til at indgå i datavarehuset, vil der skulle foretages en dimensionsnavngivning for hvert regnskab/løngruppe. Bemærk, at såfremt I skal samle flere regnskaber i samme datavarehus, så kan I også anvende mapningsfaciliteten til at give nye dimensionsnavne i datavarehuset på tværs af regnskaber. Det betyder, at hvis I ønsker at samle to regnskaber, hvor dimensionsnavngivningen i Navision Stat af fx sted er forskellig, så kan I i datavarehuset give denne dimension det samme navn. Vær opmærksom på at navne i LDV ikke kan rettes, men at datavarehuset skal installeres på ny, hvis der er en ændring i dimensionsnavne. Det er vigtigt, at der er taget stilling til navngivning af dimensioner i LDV inden installation. Udfyld bilag B Navngivning af dimensioner, og send det til din systemadministrator eller hostingleverandør, før datavarehuset teknisk sættes op. Hvordan jeres systemadministrator rent praktisk foretager dimensionsnavngivning i LDV, fremgår af installationsvejledning del 2 Kørsel af installationswizard til LDV. 3.3 Brugeradgang til datavarehuset I skal ligeledes foretage en vurdering af hvilke brugere, der har behov for at tilgå data. Hvis der er tale om et generelt datavarehus, kan I overveje, om der skal defineres specifikke roller til anvendelsen af datavarehuset. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 11 af 20

12 LDV leveres som standard med adgang til samtlige af jeres Navision Stat og SLS-data. Roller til adgang til jeres data kan eksempelvis være: o Løn/personalemedarbejder o Regnskabs-/budgetmedarbejder o Lokal budgetansvarlig o Topledelse o Medarbejder I skal tage stilling til hvilke typer af informationer, der skal være tilgængelige for hvilke medarbejdere og hvilke del af løsningen, som de skal have adgang til. (Windows-brugere, Windows-grupper og SQLbrugere kan anvendes til rettighedshåndtering) Her er en oversigt over de standardbrugertyper, som kan benyttes: Brugeropsætning Opsættes på SQL server via LDV-wizard Brugeradgang Brugerroller Adgang til data kan vælges for de forskellige plugins og evt. også på de enkelte moduler i NS 1. Fortroligt data Adgang til data i NS modulet Personale 2. Standardbruger Adgang til alle data (dog NS modulet Personale undtaget), rapport- og kubebruger, såfremt Kube- og Rapport plugin er tilvalgt. Rapport- og kubebruger er de medarbejdere, der skal anvende rapporterne/kuberne til understøttelsen af deres daglige opgaver. 3. Rapporteringsadministrator Rapportadministrator er den medarbejder, der administrerer Reporting Service-løsningen lokalt. Brugerroller opsættes som SQL- eller Windowslogin. Moderniseringsstyrelsens anbefaling er, at institutionen i den første fase laver opsætning, som styres på dataniveau. Dvs. der gives adgang til alle data for de valgte brugere (fx SLS-medarbejdere), og de får adgang til de relevante rapporter i folder via Reporting Service. Som inspiration er der udarbejdet to skabeloner, som kan anvendes ved brugeroprettelsen i LDV. Bilag C kan udfyldes og gives til jeres systemadministrator før oprettelsen af LDV. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 12 af 20

13 Eksempel på Brugeropsætning i LDV (Bilag C): Angiv brugerrolle Standard (Opsættes automatisk i LDV) Fortrolig (Opsættes automatisk i LDV) Rapportadministrator (Opsættes automatisk i LDV) Løn NS Dataadgang Modul NS modulerne Finans, Køb, Salg, Anlæg, Lager, Sager, Ressourcer SLS Kuber Rapporter NS modulet Personale Rapportadministrator SLS Kuber Rapporter NS modulerne Finans, Køb, Salg, Anlæg, Lager, Sager, Ressource Kuber Rapporter Adgang til data via LDV wizard Navn/initialer (kan opsættes som windowsbruger, windowsgruppe, sql bruger) Angiv brugerrolle (fortrolig, standard mm.) OLE Standard Demostyrelsen IDA Fortrolig Demostyrelsen KTT Rapporteringsadministrator Demostyrelsen LønTeam Løn Demostyrelsen Regnskab NS Demostyrelsen Dataadgang datamart ( administrativ enhed iflg. Bilag A) Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 13 af 20

14 3.4 Bestilling af løndata (SLS-data) til LDV For at få jeres løndata over i LDV skal de bestilles i Moderniseringsstyrelsen, før I kan får dem overført. Bemærk følgende forhold omkring løndata der kan overføres til LDV: o Samtlige SLS-data overføres til LDV fra opstart af løsning. o Data præsenteres i en række views med sigende navngivning og opsplitning. o Historiske SLS-data fra tidligere lønkørsler kommer ikke med. o En eller flere løngrupper kan samles i et datavarehus. o Data tilføjes inkrementielt, dvs. historik fra bestilling af lønkørsel bevares. o Data overføres efter hver lønkørsel. På et tidspunkt vil ændringer overføres dagligt. Bestillingen sker via en blanket via hjemmeside, hvor du skal angive den eller de løngrupper, der ønskes overført. 3.5 Partneraftale i ØDUP Overførsel af SLS-data til LDV sker via Moderniseringsstyrelsens dataudvekslingspunkt - ØDUP. De fleste institutioner vil allerede være oprettet med en partneraftale i ØDUP i forbindelse med udveksling af andre data imellem Moderniseringsstyrelsen. En partneraftale er en konto i ØDUP, som indeholder en indbakke og en udbakke. I indbakken ligger data fra Moderniseringsstyrelsen til institutionen, mens udbakken indeholder de data, som institutionen har sendt til Moderniseringsstyrelsen (eller andre). I forbindelse med bestilling af SLS-data skal I opgive jeres partneraftalenummer. Hvis I ikke har jeres partneraftalenr. eller skal have etableret et nyt, kan Moderniseringsstyrelsens Rådgivning og Support hjælpe jer. Vær opmærksom på at det er muligt at få sine løndata til flere LDV installationer fx i et adm. fællesskab og lokalt i en institution. I dette tilfælde skal der oprettes flere partneraftaler og udfyldes en bestillingsblanket pr. partneraftale. 4. Opgaver til din systemansvarlige I forbindelse med selve installationen af LDV er der en række opgaver der skal gennemføres af jeres systemadministrator eller hosting-leverandør. De skal her bruge de ovenstående nævnte oplysninger fra jer, før I kan tage LDV i anvendelse. Til den tekniske implementering er der udarbejdet en installationsvejledning, som din systemadministrator eller hosting-leverandør skal benytte for at få den bedste implementering af LDV. Installationsopgaven kan opdeles tids- og opgavemæssigt i følgende primære aktiviteter: o Klargøring af IT- miljøet o Kørsel af installationswizard Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 14 af 20

15 4.1 Klargøring af IT- miljø Klargøringen af IT miljøet kan iværksættes umiddelbart efter, at I har taget beslutning omkring anvendelsen af LDV. Det er afgørende, at nedenstående aktiviteter er afsluttet, inden I påbegynder installationen af datavarehuset. Klargøringen afsluttes med et tjek af, at jeres SLS-data er pakket ud og klar til installation af datavarehuset. Opgaven er beskrevet i Installationsvejledning til LDV - Del 1 Klargøring af IT miljø 4.2 Kørsel af installationswizard og rapportpakke Kørslen af datavarehuset forudsætter, at klargøringen er afsluttet. Opgaven er beskrevet i Installationsvejledning til LDV - Del 2 Kørsel af installationswizard 4.3 Hvordan koordineres med hosting-leverandør Såfremt I har valgt at hoste jeres løsning, skal du som implementeringsansvarligt sikre, at oplysningerne vedr. brugeradgang og dimensionsnavngivning overgives til jeres hosting-leverandør. Kontakt jeres hosting-leverandør for drøftelse af jeres LDV-setup. Moderniseringsstyrelsen har løbende kontakt til KMD og CSC for at drøfte, hvordan det mest hensigtsmæssige setup er for de enkelte kunder. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 15 af 20

16 5. Opgaver til jeres rapportbrugere Efter at systemadministrator har opsat LDV med tilhørende rapportskabeloner og kuber, vil rapportbrugere skulle inddrages. 5.1 Anvendelse af rapportskabeloner Systemadministrator vil have opsat Reporting Service med brugere og hentet de tilhørende rapportskabeloner. Disse kan nu tages i anvendelse. Der er udarbejdet en vejledning til rapportbruger i Reporting Service, som beskriver anvendelse af rapportskabeloner. De brugere, som har adgang til data i LDV, får automatisk adgang til Rapporter. Der er mulighed for at give en ekstra rolle i opsætningen af LDV som Rapportadministrator. Denne rolle giver adgang til at foretage flere opsætninger i Reporting Sevices, herunder oplægning af nye rapporter og opsætning af Subscription, hvilket vil sige automatisk distribution af rapporter. Der bør være mindst en medarbejder i institutionen, som har denne rolle. De medarbejdere, som skal arbejde med rapporter, skal involveres, så snart jeres systemadministrator melder, at løsningen ligger klar. Som den implementeringsansvarlige er du med til at sikre, at opgavefordeling mellem systemadministrator og rapportbrugere er koordineret/overdraget. Opgaven er beskrevet i vejledningen Opsætning af SLS rapporter i Reporting Services 5.2 Anvendelse af kuber Kuber anvendes til ad-hoc analyser. Data i kuber er beregnet på forhånd, så de ikke skal udregnes, når udtræk vælges. Kuber giver hurtig adgang til selv meget store mængder af data. Som en del af LDV-installationen opsættes kuber, som rapportbrugeren kan tilgå via Excel. Der er udarbejdet en vejledning til anvendelse af kuber i LDV. For at etablere forbindelse til kuber via Excel skal brugeren have oplysninger om: - Servernavn hvor LDV er placeret på. - Navn på kubedatabasen. Det er oplysninger, som skal hentes fra systemadministrator. Som den implementeringsansvarlige er du med til at sikre, at opgavefordeling mellem systemadministrator og rapportbrugere er koordineret/overdraget. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside finder du tre vejledninger, som beskriver, hvordan kuberne anvendes, alt efter om det er Løn eller Økonomi, og om der anvendes Excel 2003 eller Excel Vejledningerne starter med Anvendelsen af kuber på xxx med Excel 200x. Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 16 af 20

17 6. Bilag - skema med oplysninger til installation af LDV Følgende bilag er udarbejdet som et redskab til din institution, for at sikre de nødvendige oplysninger ligger klar inden installation af LDV. Systemadministrator skal anvende oplysninger til: - Dimensionering af hardware (IT-klargøring). - Opsætning af LDV (kørsels af installationswizard). Der er vedlagt følgende skemaer, som kan vendes i forbindelse med opsætning til LDV: A. Valg af data i LDV (regnskaber/løngrupper) B. Navngivning af dimensioner C. Brugeropsætning til LDV Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 17 af 20

18 6.1 Bilag A Valg af data i LDV (regnskaber/løngrupper) EDV (Enterprise datavarehus) Datamart (rapporteringsfrontend) Angiv løngrupper (SLS) som skal indgå i LDV Angiv bogføringskredsnr. på de regnskaber som skal indgå i LDV Datamart (rapporteringsfrontend) Angiv løngrupper (SLS) som skal indgå i LDV Angiv bogføringskredsnr. på de regnskaber som skal indgå i LDV Datamart (rapporteringsfrontend) Angiv løngrupper (SLS) som skal indgå i LDV Angiv bogføringskredsnr. på de regnskaber som skal indgå i LDV Datamart (rapporteringsfrontend) Angiv løngrupper (SLS) som skal indgå i LDV Angiv bogføringskredsnr. på de regnskaber som skal indgå i LDV Administrativ enhed Administrativ enhed Administrativ enhed Administrativ enhed Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 18 af 20

19 6.2 Bilag B Navngivning af dimensioner Du skal sende udfyldt skema til din systemadministrator eller hosting-leverandør, før datavarehuset teknisk skal sættes. LDV Dimensionsnavns til rapportering Plugin: SLS/NS Regnskab/Løngruppe: Dimensionsnavn/Segment LDV Dimensionsnavns til rapportering Plugin: SLS/NS Regnskab/Løngruppe: Dimensionsnavn/Segment LDV Dimensionsnavns til rapportering Plugin: SLS/NS Regnskab/Løngruppe: Dimensionsnavn/Segment Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 19 af 20

20 6.3 Bilag C " Brugeropsætning til LDV" Opsætning af brugerrolle Angiv brugerrolle Standard (Opsættes automatisk i LDV) Fortrolig (Opsættes automatisk i LDV) Rapportadministrator (Opsættes automatisk i LDV) Dataadgang Modul NS moculerne Finans, Køb, Salg, Anlæg, Lager, Sager, Ressourcer SLS Kuber Rapporter NS modulet Personale Rapportadministrator Adgang til data via LDV wizard Navn/initialer (kan opsættes som windowsbruger, windowsgruppe, sql bruger) Angiv brugerrolle (fortrolig, standard mm.) Dataadgang datamart ( administrativ enhed iflg. Bilag A) Moderniseringsstyrelsen Forberedelse til implementering af LDV Side 20 af 20

Installationsvejledning af LDV

Installationsvejledning af LDV Installationsvejledning af LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.5.0) Målgruppe: Systemadministrator Febraur 2015 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren, der skal forestå

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.3.0) Målgruppe: Systemadministrator Juni 2012 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren der skal forestå

Læs mere

Installationsvejledning LDV 3.0 Del 2 Kørsel af LDV installationswizard. November 2017

Installationsvejledning LDV 3.0 Del 2 Kørsel af LDV installationswizard. November 2017 Installationsvejledning LDV 3.0 Del 2 Kørsel af LDV installationswizard November 2017 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Klargøring af IT miljø 3 1.2 Kørsel af installationswizard 4 2. Kørsel af installationswizard

Læs mere

Installationsvejledning af LDV (Version 2.4.0)

Installationsvejledning af LDV (Version 2.4.0) Installationsvejledning LDV (Version 2.4.0) Del 1 Klargøring IT miljø Målgruppe: Systemansvarlig Februar 2015 Indledning Vejledningen er rettet til den systemansvarlige, der skal forestå den tekniske installering

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 1 Klargøring af IT miljø Målgruppe: Systemansvarlig Januar 2011 Indledning Vejledningen er rettet til den systemansvarlige, der skal forestå den tekniske installering

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Seniorpolitik Efterløn Medarbejder på 65 og derover (Rapport-ID: 81)

Seniorpolitik Efterløn Medarbejder på 65 og derover (Rapport-ID: 81) Seniorpolitik Efterløn Medarbejder på 65 og derover (Rapport-ID: 81) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre

Læs mere

Personer på orlov (Rapport-ID: 50)

Personer på orlov (Rapport-ID: 50) Personer på orlov (Rapport-ID: 50) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2

Læs mere

Over- og merarbejde med måneds- og år-til-dato forbrug (Rapport-ID: 71)

Over- og merarbejde med måneds- og år-til-dato forbrug (Rapport-ID: 71) Over- og merarbejde med måneds- og år-til-dato forbrug (Rapport-ID: 71) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste indbyggede filtre

Læs mere

Nyansatte og fratrådte i valgfrit år (Rapport-ID: 47)

Nyansatte og fratrådte i valgfrit år (Rapport-ID: 47) Nyansatte og fratrådte i valgfrit år (Rapport-ID: 47) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Tillæg til personer i lønramme (cheftillæg) (Rapport-ID: 82)

Tillæg til personer i lønramme (cheftillæg) (Rapport-ID: 82) Tillæg til personer i lønramme 35-42 (cheftillæg) (Rapport-ID: 82) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre

Læs mere

Ferielønsregulering (Rapport-ID: 43)

Ferielønsregulering (Rapport-ID: 43) Ferielønsregulering (Rapport-ID: 43) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten...

Læs mere

2. Overblik over rapporten Rapporteringen er til økonomiopfølgning og viser opdeling i lønsumskonti som aktuelt forbrug (altså ikke som regnskabstal).

2. Overblik over rapporten Rapporteringen er til økonomiopfølgning og viser opdeling i lønsumskonti som aktuelt forbrug (altså ikke som regnskabstal). Bilag til internt regnskab (Rapport-ID: 142) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten...

Læs mere

Ferieløntræk - Personer ansat i optjeningsåret (Rapport-ID: 42)

Ferieløntræk - Personer ansat i optjeningsåret (Rapport-ID: 42) Ferieløntræk - Personer ansat i optjeningsåret (Rapport-ID: 42) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre /

Læs mere

Personaleforbrug i årsværk (Rapport-ID: 72)

Personaleforbrug i årsværk (Rapport-ID: 72) Personaleforbrug i årsværk (Rapport-ID: 72) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste indbyggede filtre / betingelser i rapporten...

Læs mere

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Vejledning: Flytning af egne udviklede ØS LDV rapporter i Reporting services fra en server til en anden server. Målgruppe: Rapportadministrator

Vejledning: Flytning af egne udviklede ØS LDV rapporter i Reporting services fra en server til en anden server. Målgruppe: Rapportadministrator Vejledning: Flytning af egne udviklede ØS LDV rapporter i Reporting services fra en server til en anden server Målgruppe: Rapportadministrator April 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Indledning

Læs mere

Refusionskonti beløb Aktuel måned (Rapport-ID: 73)

Refusionskonti beløb Aktuel måned (Rapport-ID: 73) Refusionskonti beløb Aktuel måned (Rapport-ID: 73) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Lønsumskonti beløb Regnskabsperioder, valgte (Rapport-ID: 69)

Lønsumskonti beløb Regnskabsperioder, valgte (Rapport-ID: 69) Lønsumskonti beløb Regnskabsperioder, valgte (Rapport-ID: 69) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Personalefortegnelse (Rapport-ID: 49)

Personalefortegnelse (Rapport-ID: 49) Personalefortegnelse (Rapport-ID: 49) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten...

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Personer med åbne fraværsperioder (Rapport-ID: 80)

Personer med åbne fraværsperioder (Rapport-ID: 80) Personer med åbne fraværsperioder (Rapport-ID: 80) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Feriepengeforpligtigelse - Gennemsnitlig udgift pr. medarbejder (Rapport-ID: 108)

Feriepengeforpligtigelse - Gennemsnitlig udgift pr. medarbejder (Rapport-ID: 108) Feriepengeforpligtigelse - Gennemsnitlig udgift pr. medarbejder (Rapport-ID: 108) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2013 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Medarbejder - Grundløn og tillæg (Rapport-ID: 70)

Medarbejder - Grundløn og tillæg (Rapport-ID: 70) Medarbejder - Grundløn og tillæg (Rapport-ID: 70) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste indbyggede filtre / betingelser i

Læs mere

Indstillinger af ØS LDV

Indstillinger af ØS LDV Indstillinger af ØS LDV Indledning Denne vejledning omhandler rapporten Indstillinger af ØS LDV, hvorfra I tilgår webapplikationerne til at foretage ændringer i jeres ØS LDVs opsætning. Herved kan I løbende

Læs mere

Statens Lønsystem. ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem. Oktober Side 1 af 22

Statens Lønsystem. ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem. Oktober Side 1 af 22 Statens Lønsystem ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem Oktober 2012 Side 1 af 22 Forord Moderniseringsstyrelsen digitaliserer papiruddata fra Løn- og Pensionssystemet

Læs mere

Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) 2. Overblik over rapporten Rapporteringen benyttes til at holde øje med de medarbejdere, der har rund fødselsdag.

Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) 2. Overblik over rapporten Rapporteringen benyttes til at holde øje med de medarbejdere, der har rund fødselsdag. Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Oversigt over værdier med navne - Forbrug (fx Stilling) (Rapport-ID: 48)

Oversigt over værdier med navne - Forbrug (fx Stilling) (Rapport-ID: 48) Oversigt over værdier med navne - Forbrug (fx Stilling) (Rapport-ID: 48) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede

Læs mere

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41)

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5. Parametervalg

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. januar 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

Fraværsstatistik på personniveau (Rapport-ID: 75)

Fraværsstatistik på personniveau (Rapport-ID: 75) Fraværsstatistik på personniveau (Rapport-ID: 75) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i

Læs mere

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset.

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Denne kube kan du anvende til at analysere optjent og afholdt ferie

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 095-170253 (Version 2 af 12. juli 2016)

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Målgruppe: Slutbruger Juni 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 To metoder til anvendelse af kuber med Excel 2003 3 2 Etablering af forbindelsen til kuber via Pivot-tabel

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Fra rapporten kan rapportadministrator tilgå følgende indstillingsfunktioner: Bemærk, at der løbende vil blive udarbejdet nye indstillingsfunktioner.

Fra rapporten kan rapportadministrator tilgå følgende indstillingsfunktioner: Bemærk, at der løbende vil blive udarbejdet nye indstillingsfunktioner. Indstillinger af LDV Indledning Denne vejledning omhandler rapporten Indstillinger af LDV, hvorfra I tilgår webapplikationerne til at foretage ændringer i jeres LDVs opsætning. Herved kan I løbende tilpasse

Læs mere

Refusioner på medarbejder (lønberegning) (Rapport-ID: 143)

Refusioner på medarbejder (lønberegning) (Rapport-ID: 143) Refusioner på medarbejder (lønberegning) (Rapport-ID: 143) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

1 Indlæsning af script

1 Indlæsning af script 1 Indlæsning af script Når opgraderingen af invokeren er foretaget, skal du indlæse et script på den SQL server, hvor I skal modtage jeres SLS-data. Scriptet henter du her http://www.oes.dk/sw49118.asp

Læs mere

Brugeradministration for SKS

Brugeradministration for SKS Brugeradministration for SKS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver sammenhængen mellem brugere, roller og funktioner og sammenhængen mellem rollerne og nummerstrukturen. For at kunne anvende

Læs mere

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel. RejsUD kuben (RejsUD) Denne kube anvendes til at foretage analyser på de oplysninger som findes i RejsUD. Der kan analysere på oplysningerne vedrørende selve dokumentet (rejsereglement, rejseformål mv.),

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Løn- og omkostningsfordeling i LDV

Løn- og omkostningsfordeling i LDV Side 1 af 21 Løn- og omkostningsfordeling i LDV ØSY/SAR/ØST 26/1-2017 Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af funktionaliteten af løn- og omkostningsfordeling i LDV, herunder den

Læs mere

Installation af Web-konfigurationsprogrammer

Installation af Web-konfigurationsprogrammer Installation af Web-konfigurationsprogrammer 16. august 2012 MODST/WAC 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af Web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurerer)

Læs mere

Guide til Brugerstyring - Løn

Guide til Brugerstyring - Løn Guide til Brugerstyring - Løn Guide til brugeradministrator i institutioner/fællesskaber Forord Denne guide er målrettet de medarbejdere, der er udpeget som brugeradministrator for brugerstyring Løn. Der

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

At være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne

At være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne At være kunde i Økonomiservicecenteret: i HR og økonomiafdelingerne Værktøjskonference 2009 Kristian Havskov Sørensen, Niels Peter Fredslund, Økonomistyrelsen Du får indblik i en kundes s - erfaringer

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. marts 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Navision Stat 7.x ØSY/CPS/MIL Opr. 30.09.16 Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

Lønkontrol - Værktøjer

Lønkontrol - Værktøjer Indhold 1. Forord 3 2. Overblik 4 3. Værktøjer fra lønsystemet 4 3.1 Hidtil eksisterende kontrolmateriale 5 4. Værktøjer i LDV 6 5. Samlet oversigt 7 6. Kort beskrivelse nye uddata 7 1. Forord Værktøjsunderstøttelse

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV. Januar 2017

Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV. Januar 2017 Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV Januar 2017 FORORD Statslige institutioner udfordres af stadig strammere rammer. Faldende bevillinger og stigende forventninger fra borgere og samfund

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

Navision Stat 7.x. GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CPS/MIL Opr

Navision Stat 7.x. GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CPS/MIL Opr Side 1 af 9 Navision Stat 7.x ØSY/CPS/MIL Opr. 21.06.16 GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Numeric Data Platform

Numeric Data Platform Numeric Data Platform Fleksibel indsamling og deling af data Centrale og decentrale BI-løsninger Business Intelligence løsninger kan typisk opdeles i dels centraliserede data warehouse systemer med tilhørende

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Med Microsoft har jeres virksomhed den mest fleksible online arbejdsløsning. I flytter de mest anvendte virksomhedsprogrammer i skyen, så alle medarbejdere kan tilgå dem online - både via smartphone, tablet

Læs mere

Lønkontrol Implementeringsguide

Lønkontrol Implementeringsguide Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal

Læs mere

EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL

EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL 3 SÅ ER VI I GANG Aarhus Universitet er ved at overgå til en ny økonomistyringsmodel. Universitetet har indtil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

Kursuskatalog og lidt om vores andre ydelser

Kursuskatalog og lidt om vores andre ydelser Kursuskatalog 2016 -og lidt om vores andre ydelser Har du et uddannelsesbehov? DBVision udbyder en lang række kurser indenfor databaser og it-drift. Alle vores kurser er baseret på undervisningsmateriale,

Læs mere

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme August 2015 INDLEDNING Styringsrelevans Hensigten med en registreringsramme er at understøtte styringsbehovene. Derfor kan opsætningen af en registreringsramme

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere