Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer"

Transkript

1 nr. 19 torsdag 16. december årgang Glædelig jul og godt nytår LÆS OM årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer 1

2 4 innovationens abc 6 nær & Fjern 8 dansk gartneri informerer 10 go start for grøn Vækstklynge 14 annette Heick er årets julestjerne 16 inspiration til grønnere miljøer 18 Med Skovplanteringen i england 22 en visionær ildsjæl 24 en bestyrelse gi r flere gevinster 26 Flere alternative pesticider 28 Stor interesse for nye dyrkningssystemer 30 Spanien i krig på salatfronten 34 Lyst til frugt og grønt 36 Kend din kunde 40 nytænkning og tradition i Kew gardens 44 Selskaber og landbrugsloven 44 nyt fra grøn Plantebeskyttelse 46 Fra bankmand til bonderøv 47 nyt job 48 Få bedre råd 50 Hvem, Hvad, Hvor Forside anette Heick er årets julestjerne. Foto: Floradania Marketing 2 gartner tidende nr

3 4 Danske Prydplanters temadag satte fokus på risikokultur som vinderstraetegi Skovplanteringen har været på planteskolebesøg i England Kick-off konferencen g av god start for Grøn Vækstklynge, mener deltagende producenter Nye dyrkningssystemer til salat og krydderurter vakte interesse på seminar i Belgien Der var masser af inspiration til et grønnere miljø på DPFs Inspirationsdag 2010 Kvinders præferencer er en vigtig strømpil for udviklingen, fastslår Christine Feldthaus 46 tidskrift for nr. 19/2010/uge 50/torsdag 16. december/126. årgang - gartner tidende udkommer næste gang mandag 17. januar 2011 redaktion: Hvidkærvej 29, dk-5250 Odense SV telefon telefax Jan Jensen Hass ansvarshavende: direkte Mobil Lotte Bjarke Fagredaktør telefon Annoncesalg: Bjarne dyrehauge Mark & Storm grafisk a/s telefon telefax Abonnement: Solveig Sjørring direkte Abonnement via Dansk Gartneri: Jens Kramer telefon eftertryk med kildeangivelse er tilladt issn Layout og tryk: Mark og Storm grafisk a/s industrivej 16, 5750 ringe telefon Dansk Gartneri axelborg, axeltorv 3 dk-1609 København V telefon telefax Gartnerirådgivningen Hvidkærvej 29 dk-5250 Odense SV telefon telefax Videncentret for Landbrug agro Food Park 15 dk-8200 århus n telefon telefax

4 tekst: Peter LarSen-Ledet, danske PrYdPLanter, Vi har brug for nytænkning set i lyset af finanskrisen, klimakrisen, energikrisen, velfærdskrisen og ikke mindst globaliseringen er tiden moden. tror man efter disse udtalelser, der blev fremsat på danske Prydplanters temadag, at det ikke kunne blive værre, blev det som en note bemærket, at anden verdenskrig havde udspring i datidens økonomiske krise. Formiddagens program var besat med nogle af de projekter, som danske Prydplanter er involveret i, og hvor foreningen ser innovation som en nødvendighed på kort og lang sigt Grøn Vækstklynge grøn vækstklynge er et samarbejde på tværs af værdikæden. et ambitiøst projekt, der skal genskabe konkurrencekraften i væksthussektoren og i de tilknyttede industrier. Planen er at udarbejde en branchestrategi med langt sigte, men med resultater også på kort sigt. arbejdet skal munde ud i fire følgende produkter: 1) en samlet strategi og handlingsplan for den danske gartneriklynge. 2) Syv delstrategier baseret på arbejdsgrupperne. 3) en erhvervspolitisk strategi med udgangspunkt i klyngens strategier og mål. 4) en kommunikationsstrategi for gartneriklyngen Se indlægget af Ernst Mittag, Styregruppemedlem, på Danske Prydplanters hjemmeside, eller kontakt Dansk Gartneri for yderligere detaljer. Green Business & Logistic Intelligence danpot skabte ved sin tilblivelse en klar konkurrencefordel for afsætningen af danske planter i forhold til konkurrenterne i europa. Siden etableringen har danpot været et solidt redskab for gartnere og salgsselskaber og undergået en løbende udvikling. ambitionen er imidlertid at genskabe den konkurrencekraft, som danpot gav hele branchen ved sin Innovationens ABC - Risikokultur, pingviner og muligheder i branchen Danske Prydplanters temadag d. 10. november havde ikke dommedagsprofetier som tema, men risikokultur som vinderstrategi. Budskaberne var klare: Enten inddrager virksomheder innovation som en del af forretningsstrategien, eller også er konsekvenserne til at få øje på tilblivelse gennem øget synlighed, dialog, samarbejde og planlægning. Se indlægget af Styregruppen for Green Business & Logistic Intelligence på Danske Prydplanters hjemmeside. Afsætningens forventninger til salget Fem ud af syv inviterede salgsselskaber/ eksportører kvitterede ved at give deres bud på fremtidens afsætning og ønsker til gartnerierne. Uden undtagelse blev det nævnt, at vejen til succes for salgsselskaber og gartnerier sker gennem øget samarbejde. Strukturen for afsætningen i europa har ændret sig, og det er nødvendigt at udnytte sine kompetencer i denne struktur. alle strakte en hånd frem til samarbejde opgaven bliver i fremtiden at identificere, hvorledes man opnår det bedste match. Find indlæggene på Danske Prydplanters hjemmeside eller kontakt dit salgsselskab for en konstruktiv dialog. Branchens Markedsføring i 2011 Floradania Marketing gav sit bud på markedsføringen i Med ændret struktur i afsætningskæden og en skarpere profil blandt både gartnere og salgsselskaber har Floradania Marketing ligeledes tilpasset sig den nye virkelighed. Overgangen fra trykte magasiner til et elektronisk nyhedsbrev i 2010 er forløbet godt, og revideringerne til 2011 er udelukkende i frekvensen af udsendelser (fra 46 til 23 udsendelser) for at få mulighed for at gå i dybden med de forskellige temaer. ellers er der sket et fokusskifte fra bred markedsføring til mere specifikke tiltag inden for presse og messer her kan blandt andet nævnes Floradania innovation award, Speed dating og presseture på messer. Se indlægget fra Floradania på Danske Prydplanters hjemmeside eller besøg www. floradania.dk for en tur rundt i marketingsuniverset. risikokultur som vinderstrategi den globale revolution ruller, indledte Mikael Lindholm eftermiddagen med, og foruden de i indledningen nævnte dommedagsprofetier lovede Mikael Lindholm som koordinator af eftermiddagen også at illustrere de mange muligheder, en øget globalisering medfører i fremtiden. Mikael Lindholm havde samlet et team af henholdsvis teoretikere og praktikere til at inspirere en branche, hvor han identificerede mange muligheder og slet ikke havde fantasi til at se alle de barrierer, som branchen opstillede for sig selv. Selv lagde Mikael Lindholm ud med at fortælle om mulighederne for danske virksomheder på et globalt marked: 1. Vi kan satse på nye markeder 2. Vi kan glemme violinerne og koncentrere os om strengene 3. Vi kan satse på det globalt unikke 4. Vi kan sikre os vinderkompetencer Vinderkompetencerne havde alle udgangspunkt i innovation, og det er i ev- 4

5 nen til at være innovative, at brancher afgør deres fremtid. Men var man parat til at løbe den risiko? Den uddybende forklaring på disse punkter findes i hans præsentation på Danske Prydplanters hjemmeside. Game Changer game changer var titlen på indlægget af Ole Palsgaard fra firmaet radiator design, der havde løbet, hvad han ikke engang selv ville være bekendt at kalde en kalkuleret risiko, men en 100 % risiko. Han var gået ind til et møde med en potentiel kunde med et blankt stykke papir ren magi, som han beskrev det. i stedet for at fortælle kunden, hvad han kunne tilbyde, spurgte han kunden, hvad kunden ønskede! at kunden var Operahuset i København, og han på grund af en kundeorienteret indgang til opgaven fik ordren, skyldes ifølge hans eget udsagn, at han lyttede til kunden. På et marked som radiatormarkedet, hvor produktionspriserne var faldende og konkurrencen intensiveret som følge af nye aktører fra blandt andet Kina, ændrede Ole Palsgaard den danske virksomhed fra at være produktionsstyret til at være salgsstyret. Fra at producere metervarer på pris til at levere, hvad der gav kunden værdi. Strategi i Vindervirksomheder Fra teori til praksis var virksomhedskonsulent og forfatter Mikael Vests domæne, men med en bred praktisk og teoretisk viden kunne Mikael Vest være mere end bagklog. Mens nogle nye produkter kommer tilfældigt, er innovation i langt de flest tilfælde hårdt arbejde, kunne Mikael Vest illustrere i med eksempler, og innovation skal drives fra ledelsen og derfor også være med i hele den grundlæggende strategi for virksomheden. at innovationsvirksomheder bliver vindervirksomheder afhænger i høj grad også af ledelsen evne til at betragte omgivelserne løbende, og tilpasse strategien herefter. Og til at skabe sig det komplette billede over de omgivelser, som man bevæger sig i, er teoretiske modeller et godt udgangspunkt. Se Danske Prydplanters hjemmeside for indlægget om vinderstrategier og gode modeller. Indsigt til Innovation innovation kan være drevet af virksom- heden men skal altid tage udgangspunkt i forbrugerne (eller fremtidens forbrugere). til at underbygge dette valgte Sanne Olsen at bombardere tilhørerne med alle de inspirationskilder, der i dag findes til at hente indsigt indsigt til innovation. Se Danske Prydplanters hjemmeside for yderligere inspiration fra Sanne olsens indlæg eller se ud i verden efter dine forbrugere. Muligheder i branchen når det kommer til eksterne indlægsholdere, der kloger sig på andres vegne, kan det være utaknemmeligt blot at skulle sidde og tage imod. For meget er allerede prøvet af, og vores branches vilkår er nødvendigvis anderledes end de scenarier, der oprulles. det er imidlertid vigtigt at tage inspirationen med sig hjem og reflektere over det positive i budskaberne i forhold til ens egen virkelighed. Løsningen ligger formentlig ikke lige om hjørnet omstilling og nytænkning er altid en proces, men skal man som gartneri, salgsselskab eller branche udvikle sig, er det heller ikke nok at vente på, at andre handler for os. Kineserne kan også hurtigt overtage rollen som bussemand og blive vor tids svar på 50 ernes K-faktor. Hvis vi kun fokuserer på, at de er så mange flere end os frem for vores egne styrker, er det allerede nej-hatten, der trykker og hæmmer. initiativet skal komme fra ildsjæle, der ser på mulighederne og tør tage chancer. Kend dine konkurrenter, og læg en plan for, hvordan du mest behændigt kommer over på den anden side. det koster mod, snilde og indsats, men gevinsten venter. gør ligesom den lille hanpingvin for nu at bruge Mikael Vests terminologi der tager stikket hjem, fordi den kender sit mål og sine styrker og bruger dem for at nå dertil. Med innovation som en del af forretningsstrategien har du et middel til at nå målet og være en af morgendagens vindervirksomheder. n God fornøjelse! temadag med ny struktur danske Prydplanter havde i tråd med temaet for efterårets temadag ændret strukturen i forhold til foregående år. de produktionstekniske og forskningsrelaterede indslag om formiddagen var udfaset. i stedet blev der om formiddagen fokuseret på emner, som eftermiddagens målgruppe kunne formodes også at have interesse i, det vil sige de mere afsætningsrelaterede og strategiske emner. de produktionstekniske og forskningsrelaterede er derfor ikke glemt, men disse indslag vil fremover blive afholdt som gå-hjem-møder om eftermiddagen i samarbejde med rådgivnings- og forskningsinstitutionerne. Mod og tro på fremtiden - Mit personlige udbytte af dagen var meget positivt. det der står tydeligst for mig, var indlæggene vedr. innovation og de forskellige vinkler på dette. det gir mod og tro på fremtiden, når man hører om, at andre brancher bare gør noget og springer ud i det. - især var historien om radiatorerne meget spændende. Hans nede på jorden stil var meget charmerende, og vi følte os alle godt tilpas og afslappede i hans selskab. Jeg blev meget overrasket over alt det, den lille mand i de slidte cowboybukser havde at byde ind med fantastisk. - Men vi skulle sandelig heller ikke tage fejl af Michael Vest. Han formåede at formidle sit budskab på en underholdende og inspirerende måde. Han var faktuel uden at være kedelig. Han er en mand i bevægelse, og han vil gøre alt for at få os andre med ind i kampen. Lis Moth, RosaDanica 5

6 Vil du læse mere...? Bestil abonnement på Gartner Tidende og få bladet leveret direkte i din postkasse. Bestil bladet her KLI -eller kontakt Solveig Sjørring: T: M: KH ER

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg

læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg Nr. 16 torsdag 14. oktober 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg 1 4 Forbrugerdrevet innovation

Læs mere

læs om Hollandske gartnere bygger nyt Brohoved for danske planter til Skandinavien Forbrugerne tænder på tryghed

læs om Hollandske gartnere bygger nyt Brohoved for danske planter til Skandinavien Forbrugerne tænder på tryghed Nr. 17 torsdag 4. november 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 17 2010 læs om Hollandske gartnere bygger nyt Brohoved for danske planter til Skandinavien Forbrugerne tænder på tryghed

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang.

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk skridt for skridt guide til at komme i gang. Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang. Indholdsfortegnelse Begreber side 3 Indledning side 4 Typer af partnerskaber side 5 Eksempler

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland

Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Vibeke Vollmer, Michael M. Jurcenoks, Dora Eloisa Navarro, Kurt Pedersen Action Learning Nye kompetencer skaber innovation Action Learning 3 Værktøjer

Læs mere

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar 2013 1. Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Udlandet presser danske virksomheder

Udlandet presser danske virksomheder 2. Nr. årgang 8 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juli 2010 2011 2010 2 Grafisk forlæg: Jørgen Stamp og Mark Airs TEMA UNFAIR KOKURRENCE Udlandet presser danske virksomheder 75 % af de danske bygge- og anlægsvirksomheder

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder News Nr.2 ære læser KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder ikke, at vi hos Innofactor er ved at gå i hi tværtimod. For kort tid siden afholdte vi Innofactors første kundedag:

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere