Referat - skolebestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - skolebestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat - skolebestyrelsesmøde Møde mellem/i Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Dato 3. februar 2015 Referent: Glenn Ullerup Mødedato Mødested Møde start/slut Personalerummet 19:00/21:30 Deltagere Jesper Bach Ladefoged, Jørn Larsen, Allan Stender, Niels Schelde Jensen, Dorte Møller Vistesen, Jesper Lund Sørensen, Kristoffer Baldur Jakobsen, Christian Torp Kiel, Finn Kirkegaard, Kirsten Hattens, Glenn Ullerup, Lise Platz Maibritt Jørgensen under pkt Fraværende Tanya Foss Nissen Bilagsoversigt/referat Referent: Avisreferat: Tanya Foss Nissen eller Jesper Lund Sørensen 43.0 (19.00) Godkendelse af referat og dagsorden og velkommen til nyt medlem af skolebestyrelsen, Jørn Larsen 44.0 (19.05) Orientering om Trivselsarbejdet/AKT ved Maibritt Jørgensen Indledningsvis redegjorde Maibritt kort for hvordan AKTfunktionen var opstået på Kongsbjergskolen. I dette skoleår er AKT-funktionen bemandet af både lærer- og pædagoguddannede. AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT-arbejdet handler primært omkring en forbyggende indsats. Eksempelvis et projekt omkring relationer, hvor der blev etableret legegrupper. Tilsvarende har der også været et projekt omkring lærer-elev-relationen og forældre-børn. AKT arbejder også med akutte ting, hvor lærerne kan kontakte AKT i timerne, hvor eleven så kan få en samtale om baggrunden for kontakten. Der afholdes også løbende samtaler med børn i udfordringer, eksempelvis i forhold til kammeraterne, forhold i hjemmet eller andet. De har også kontakten til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). AKT varetager også vejledning af kollegaer, herunder deltagelse i undervisningen, forældremøder og skole-hjemsamtaler.

2 AKT er også en del af Pædagogisk Forum, hvor MJ er koordinater. Inden der sker indstilling til PPR skal sagen behandles i Pædagogisk Forum. I den senere tid har AKT også arbejdet med tiltag i frikvarterne, eksempelvis Vennerne, som er elever i 6. klasse som laver lege-aktiviteter med indskolingseleverne. Mandag og fredag i 10-frikvarteret er der stikbold, hvor de elever der har brug for det kan deltage og AKT får et overblik over dagsformen. I foråret starter vi projektet Trivselslederne op. Det er et norsk projekt der kører de næste 3 år. Projektet sigter på at skabe indhold i frikvarterne for de elever der ikke ved hvad de skal lave i frikvarterne. Kick-off er 7. april i hallen for de elever der trivselsledere. I vinterperioden er der tirsdag og torsdag speed-stacking i frikvarteret (19.35) Nyt fra Formanden (JBL) Jesper orienterede kort om brugernævnsmøde før jul. Der havde været en god erfaringsudveksling omkring hvordan man havde implementeret folkeskolereformen på de enkelte skoler. I denne valgperiode er det Birgitte Kragh fra Børne- og Uddannelsesudvalget der er kontaktperson til skolen. Jesper kontakter hende for at aftale deltagelse på et fremtidigt skolebestyrelsesmøde. Jørn Larsen indtræder i skolebestyrelsen, da Lars Bjarke Christensen er udtrådt (19.40) Orientering fra Skoleleder (LP) Skoleårets planlægning er begyndt. Haft drøftet scenarier omkring ringetider og lektionslængder i det kommende skoelår. Opsigelser og ansættelser. Bente S. F. har sagt op og fratræder med udgangen af februar. Vi er undervejs med at få flere vikarer, da en del medarbejdere har fået overført ferie/afspadsering fra sidste skoleår. Samtidig giver influenza et træk på både lærere og pædagoger. Computere og skabe. Der er bestilt computerskabe som kobles direkte på alarmsystemet. Kopimaskiner. Der er opsat 3 nye kopimaskiner. SFO-designproces. I morgen er der designproces i SFO en med det sigte at skabe en attraktiv SFO, hvor en række forældre og medarbejdere deltager. Ny hjemmeside for alle Koldings skoler. Fremadrettet skal siden sigte på at tiltrække elever og medarbejdere. Kvalitetsrapport afgangsprøvetal. Skolen har klaret sig rigtig flot og løftet afgangskaraktererne markant mere end den socioøkonomiske reference. Side 2

3 Serviceledere. Det er endnu uafklaret om de fortsat er tilknyttet skolen fremadrettet eller centraliseres. Besøg af Danske Skoleelever om reformen til 7. årgang. De har holdt et arrangement på skoletorvet, hvor de har arbejdet med indholdet af skolereformen. Der kommer en rapport fra dem til ministeriet og skoleledelsen. Paneldebat i forbindelse med Skolevalget. Det var en rigtig god debat med de emner eleverne havde valgt. Valghandling i rigtige stemmebokse og urner. Auschwitzdagen blev mindet med et formiddagsarrangement med studerende fra Odense Universitet for 9. årgang. Indskrivning børnehaveklasser er afsluttet. Der var indskrivningscafe i starten af januar, hvor man også kunne se faglokaler, læringscentret, børnehaveklasserne og SFO. Det bliver 2 pæne klasser med pt. 45 elever i alt. Glidende overgang begynder den 7. april. Der er informationsmøde i marts. Indskrivning 7. kl. 2015/2016. Har holdt informationsmøde med deltagelse af lærere, tre elever og skoleledelsen, der fortalte om Kongsbjergskolen til godt 70 fremmødte forældre og unge. Deadline var 2. februar. Endeligt tal kendes ikke endnu. Tiltag for vejledergruppen i forbindelse med afsæt i Målstyret undervisning. Speeddating. Lise og læringsvejlederne fra PLC var afsted til dating med kulturinstitutionerne i Kolding Kommune, med sigte på at inddrage dem i undervisningen (20.00) Orientering og dialog om belægning/trafiksikker ved Indkørsel til skolen (LP) Skolebestyrelsens erfaring er, at en særlig belægning ingen hastighedssænkende effekt har. I stedet ønsker man en lyskryds-reguleret fodgængerovergang i stil med den der er etableret på Prangervej i Fredericia. Se bilag 1. Samtidig skal det indtænkes at hjørnet ved indkørslen rydes, cykelblokaderne aktiveres og gerne øget belysning. Endvidere ønskes etablering af parkeringspladser på arealet ved siden af boldbanen. Skoleledelsen arbejder videre med sagen (20.15) Orientering fra Medarbejderrepræsentanter Omtalen i Jyske Vestkysten i juleferien signalerede en kedelig placering i Kolding Kommune omkring sygefravær. Men kigger man lidt tættere på statistikken, ser det faktisk fornuftigt ud. Det følges fortsat tæt i samarbejde med ledelse og bestyrelse. Side 3

4 49.0 (20.25) Orientering fra Elevrådet På seneste elevrådsmøde deltog Poul M. da han er skolens SSP-kontakt. Han fortalte om hvad SSP (Skole- Socialforvaltning-Politi) handler om. Elevrådet har også været repræsenteret til det fælles elevrådsmøde for alle Koldings skoler. 7. klasse fortalte om arrangementet med Danske Skoleelever. Levering af skolemad udvides med en forsøgsordning, hvor der både leveres onsdag og fredag (20.35) Udtalelse om Kolding Kommunes Kvalitetsrapport. Opsamling og evaluering samt forslag til svar (LP) Lise gennemgik udkast. Enkelte tilføjelser blev drøftet. Bestyrelsen sender øvrige bemærkninger til Lise senest fredag (20.45) Skolebestyrelsens opgaver med afsæt i Kursus for skolebestyrelsemedlemmer (LP) Bestyrelsens prioriteringer Herunder principper tidligere udsendt af Formanden Jesper redegjorde kort for baggrunden til punktet. I forhold til principperne prøver Lise at lave et udkast til en rækkefølge, så skolebestyrelsen kommer rundt om principperne og får dem opdateret (21.05) Evt. Dorte spurgte til hvad vi tænkte i forhold til idrætsskole. Lise har endnu ikke fået noget konkret på rammerne. Vi afventer. (21.10) Lukket møde 01.0 Orientering om elev- og personalesager 02.0 Evt. Fremtidige fokusområder: - Bestyrelsens prioriteringer (primo januar) på mødet i dag - Indsatsområder i fysik/kemi i skoleåret 2014/2015 og frem Side 4

5 - Medarbejdertrivsel - Uddannelse - Udvikling i læsning (Besøg af læsevejleder) - Listen med Skal- og Kan-opgaver på mødet idag Side 5

6 Bilag 1 Løsningen på Prangervej i Fredericia viser umiddelbart rødt og når bilerne nærmer sig, så skifter den til grøn, således at man ikke skal stoppe, med mindre at en fodgænger har trykket på for at gå over. En løsning kunne også være, at det altid lyser grønt, med mindre en fodgænger har trykket på knappen. Side 6

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: Poul 22-2013/14: 5 min.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD)

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD) Referat af bestyrelsesmøde Dato: 25.02.2014 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Klubhuset Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2008

Beretning Egegård Skole marts 2008 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2008 Kort om skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på SkoleIntra Imageudvalget Ny skoleleder Trivselsudvalget Undervisningsmaterialer Forventningspapiret Skolens

Læs mere

Skolen på la Cours Vej

Skolen på la Cours Vej Skolen på la Cours Vej NYHEDSBREV april 2014 Midt i et mere og mere grønt forår, og med påskeferien indenfor rækkevidde er det igen tid til nyt fra La Cour. Skolebestyrelsensvalget 2014 Der har været en

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. Så er det tid til juleferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Afbud: Jørgen Hansen (medarbejderrepræsentant) grundet deltagelse i skolerejse til København.

Afbud: Jørgen Hansen (medarbejderrepræsentant) grundet deltagelse i skolerejse til København. Til Skolebestyrelsen ved 4kløverskolen Afd. Ørbæk Langemosevej 1 5853 Ørbæk Afd. Frørup Skolevej 1 5871 Frørup Tlf. 6333 7160 mail@4kloeverskolen.dk www.4kloeverskolen.dk 07-09-2011 Referat fra møde i

Læs mere

Årsberetning 2012/13

Årsberetning 2012/13 Årsberetning 2012/13 Vi har sagt farvel til 2012 - et meget spændende år med nogle store udfordringer - og er dermed klar til at aflægge årsberetning. Vi har haft valg i det forgangne år og har dermed

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2013-2014

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2013-2014 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2013-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2013 & 2014... 3 1.2. KAG generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere