MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)"

Transkript

1 København d. 24. sep DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer Larsen Eksterne: Flemming Petersen, Energimuseet Jørgen K. Pedersen, miljøleder, Grundfos Ole Wang Lønbæk, Mercantec Tobias Nawrocki, konsulentdirektør i Businessman Philip Hinrichsen, kundeserviceleder i Berlingske Tidende Sekretariatet: Morten Møldrup Christina Stougaard Hansen MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl ca Afholdes hos: Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Bilagsliste: BILAG 1: Energiforbedringer i industrien BILAG 2: Sekretariatets udkast til SWOT for Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien Side 1 af 10

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU 3. SWOT-analyse og handlingsplan 4. Status på igangværende aktiviteter 5. Meddelelser 6. Mødeplanlægning Evt. Side 2 af 10

3 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat fra 15. juni 2012 (referat findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af referatet Referatet godkendes uden kommentarer. B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Kl Industriens Uddannelser har et stort fokus på energi og miljø i vores uddannelser. Det indebærer, at der er nedsat et tværgående IU energi/miljø team bestående af uddannelseskonsulenterne Morten Møldrup (IF) og Jette Sonny Nielsen (MI). Energi/miljø teamet har i den sammenhæng udarbejdet en række statusnotater. Her er notatet med titlen Energiforbedringer i industrien af relevans for UU. Se bilag TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Flemming Petersen, museumsinspektør, fortæller om Energimuseet og optakten til kursusafholdelsen: Energimuseet har årligt ca personer igennem, som modtager en eller anden form for undervisning, primært skoleelever. Som undervisningssted formår museet med deres klimaudstilling og omgivelser/rammer at skabe en bedre bæredygtighedsbevidsthed end hvad der er muligt at opnå i en traditionel skole. De besværlige, tekniske emner bliver forstået og udbredt til en bred målgruppe. For de faglærte og ufaglærte medarbejdere i industrien er der udviklet 2 AMU-kurser, som kvalificerer medarbejderne til at deltage i virksomhedernes miljø- og energi arbejde: Miljøarbejde i industrien Miljø- og energiforbedringer i industrien Mercantec har gode erfaringer med at køre kurserne for Grundfos medarbejdere i samarbejde med Energimuseet, og vi skal i dag høre nærmere om disse erfaringer. A. Introduktion til Energimuseet og rundvisning (v/flemming Petersen) (kl ) B. Erfaringerne fra planlægning og gennemførsel af kurserne (v/ Grundfos og Mercantec) (kl ) Grundfos henvendte sig for at forhøre sig om muligheden for at museet kunne lave og afholde et kursus i bæredygtighed. Der blev lavet et prøvekursus, og efterfølgende blev der skabt et samarbejde ml. Mercantec og Energimuseet baseret på deres respektive erfaringer med kurser inden for energi/miljø samt Grundfos ønsker. Ledelsen på Grundfos har også været igennem kurset med det formål at blive klædt på til at svare på spørgsmål fra medarbejderne ( hvad er det for et kursus?, hvad skal vi lære ). På kurset skabes der en bevidsthed om bæredygtighed, som er hele forudsætningen for at få gulvet til at snakke om energibesparelser og få øje på muligheder for energibesparelser. Det handler om at ændre deltagernes mindset, og åbne deres øjne for energi/miljø. Præsentation og diskussion af erfaringerne v./jørgen K. Pedersen, miljøchef i Grundfos og Ole Wang Lønbæk, Mercantec. Grundfos forventninger og ønsker til kurset hvad skulle medarbejderne kunne, vide og bruge fra kurset, når de kom tilbage på arbejde? Hvordan tænker vi progressionen i kurserne, og Kurset starter med historie om, hvad bæredygtighed er som begreb på en virksomhed. Derpå hvad energi er, og hvad er energispild er for noget. For mange er det en øjenåbner. Derpå udfordringer med energiforsyning og grøn omstilling, som kun kan lade sig gøre, hvis samfundet formår at bruge energien mere effektivt. Derpå klimaforandringer som begreb. Side 3 af 10

4 hvad har forløbet med Grundfos medarbejdere konkret indeholdt? Samarbejdet med Energimuseet i Tange og integration af deres udstyr og knowhow? Hvad har vi lært, hvad var de største udfordringer og hvad vil vi evt gøre anderledes en anden gang? Kursusevaluering fik vi det ud af det, som vi gerne ville - og hvordan påvirker det evt. indholdet af de nye hold, som skal af sted i efteråret? Opsamling på gode erfaringer og mulige udfordringer - hvad skal andre metal- og montagevirksomheder være obs på, når de skal have medarbejdere af sted? Om eftermiddagen er der fokus på carbon footprint samt workshop med arbejdssituationer fra Grundfos som analyseres: hvor bruger vi energi, og hvor kan man spare. Deltagerne får ingen konkrete redskaber, de følger først på kursus Oplæg v/jørgen Pedersen & diskussion: Grundfos strategi er, at vores grønne produkter også skal fremstilles grønt. Det handler om at vi tager vores egen medicin, og vi fandt ud af, at vi på vores egne fabrikker havde 30 år gamle pumper, som bruger væsentligt mere energi de nye pumper, som fremstilles i dag. Alene i Bjerringbro er vi kommet frem til, at vi har stk., som med fordel kan udskiftes. Det er et stort potentiale. Grundfos har også fokus på vandforbruget, som ønskes reduceret 25% i Det er i sig selv vigtigt, når man sælger vandenergiløsninger. En mulighed er også at forlænge vandets levetid i processen. Der ses også på transport af komponenter. Forudsætninger for succes: Her er det centralt, at medarbejderne er bevidste om behovet for at lave energimæssige forbedringer at de er med på det. Det opnås gennem AMU-kurset samt tydelig ledelsesmæssig opbakning og prioritering. Kongstanken er her, at hvis vi ikke er miljøbevidste derhjemme, så gør vi det heller ikke på arbejde og omvendt: hvis vi tænker over det hjemme, så tænker vi også over det på arbejdet. Der skal være afsat midler til at gennemføre de ideer og forslag, som medarbejderne kommer med ellers er det demotiverende. Derfor har vi en miljøpulje, som alle kan søge om at få midler fra. For hvert forbedringsforslag udarbejdes en 1-pager, som beskriver forslaget herunder økonomi fx Lokal varmepumpe til udnyttelse af overskudsenergi. Denne er en del af ansøgningen til miljøpuljen. Det er vigtigt, at skole og virksomhed før afstemt forventninger, herunder at kursisterne er forberedte, og at skolen kan tage udgangspunkt i eksempler fra virksomheden. Side 4 af 10

5 De lukkede virksomhedshold er derfor mere succesfulde end de åbne, som ikke kører. Efteruddannelse af medarbejdere: 400 har været på 1 dags kurset heriblandt er ca. 40 medarbejdere udvalgt til at deltage i 2-dages kurset på basis af engagement og rolle ift energi/miljø i virksomheden. Her har deltagerne fået nogle projektværktøjer, idegenerering mv. på dag 1, som de har brugt til at finde forbedringsmuligheder i virksomheden. Kurset har ikke givet anledning til 1-pagers som slutprodukt, men gode ideer er blevet skabt. Kurset holdes på tværs af faggrupper og medarbejdere, og de opbyggede relationer gør, at energi/miljø arbejdet fungerer bedre i dagligdagen. Kursets mål kan suppleres med, at selve kurset skal være CO2-neutralt. Dvs. at det som kurset koster ift miljø, skal man kunne finde besparelser for som følge af kurset. En baggrund som faglært gør ikke, at man er bedre til at spotte energibesparelsesmuligheder. Teknisk indsigt kan endda betyde, at man har svært ved at se sig ud over, at vi altid har gjort det sådan. Det er vigtigt at udfordre den måde, som vi arbejder på. Praktisk om kursusudbud og afholdelse: De åbne hold bliver aflyst pga. meget få tilmeldinger. Andre kursister er velkomne til at deltage på Grundfos firmahold. Sekretariatet sikrer, at der er oprettet et hold forud for artikel på IU s web. Kontakt til Marianne Villadsen. Energimuseet foreslår, at kurset kan afholdes som roadshow med nogle af de ting, som vises i udstillingerne. Dette som alternativ til at flytte medarbejdere til Tange. Mercantec oplyser, at der er gode erfaringer med, at hold fra samme virksomhed konkurrerer med hinanden om at finde forbedringsforslag. 3. SWOT-analyse og handlingsplan Kl (diskussions- og beslutningspunkt) Se bilag SWOT-analyse og handlingsplan Formålet er at involvere udviklingsudvalgene i IF s strategiudvikling. Side 5 af 10

6 IF afholder seminar d. 1. november, hvor formandskaberne (eller andre repræsentanter fra UU erne) mødes med det formål at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Processen forklares trin for trin. Først speed-dating hvor udvalgsmedlemmerne 2 og 2 spørger ind til de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den anden ser. Man kan hente inspiration på inspirations-væggen, hvor sekretariatets indspark var nedskrevet på forhånd. Efter 4 minutter skifter man partner (samlet tidsramme 25 min.). Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Alle input nedskrives på post-its og hænges op i SWOT matrice på tavlen. Efterfølgende snakkes sedlerne igennem og uddybes ved SWOT-tavlen. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for metal- og montageområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussionsog beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af strategisk handlingsplan den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer? En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). Når vi på mødet skal diskutere dette, tager vi udgangspunkt i vores Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien. Hvert udvalgsmedlem prioriterer/udvælger en styrke, svaghed, mulighed og trussel, som markeres med en post-it. Alle prioriterede styrker, svagheder, muligheder og trusler flyttes til ny SWOT-matrix, og de læses højt. Styrker, svagheder, muligheder og trusler kobles efterfølgende f.eks. kan truslen: Mange kender ikke værdien af AMU måske kobles med muligheden for at identificere uddannelsesildsjæle på skolerne. Skitse til handlingsplan udarbejdes i 2 grupper: Hvilke(n) aktivitet(er)/indsatser ønsker vi at beskæftige os med i det nye år? Hvorfor er de vigtige/hvilken værdi skaber aktiviteten? Grupperne præsenterer deres 2-3 indsatser. Alle forslag og skitser indsamles og efterbehandles i sekretariatet. I kan i bilag 2 læse lidt mere om SWOT-analysen samt finde sekretariatets indledende bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner den måde, som vi pt. uddannelsesdækker Metal- og montageindustrien på. Udkast til udvalgets handlingsplan 2013 diskuteres med formandskabet og præsenteres på næstkommende udvalgsmøde. Behandlingen af punktet vil blive gennemført som en workshop. Formålet med workshoppen er dels at kvalificere den i bilag 2 vedlagte SWOT analyse, dels at få udarbejdet udvalgets 1. udkast til UU metals handlingsplan for Som forberedelse skal du udover at kigge bilag 2 igennem også gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig, at vi arbejder med i det nye år. Side 6 af 10

7 Bilag 2 ridser også op, hvad vi konkret skal diskutere (se indstillingerne) 4. Status på igangværende aktiviteter Kl Nyt kursusprogram til den spåntagende metalindustri IU s fælles formandskab har godkendt det nye kursusprogram, og alle kurser er administrativt indtastet i uddannelsesadministration.dk 4. Status på igangværende aktiviteter Udvalget ønsker, at sekretariatet kontakter Mette Selchau på Mercantec mhp. at afklare eventuelle problemer med at udbyde nye montage kurser. Udvalget havde ingen øvrige bemærkninger til punktet. Sekretariatet er i gang med den afsluttende finpudsning af målgruppebeskrivelser, websøge tekster og viskvalitet spørgsmål. Grundet et pt. højt arbejdspres er kun 4 af kurserne pt. søgt godkendt i MBU. Det forventes, at alle kurser er godkendt ultimo Montageområdet Mht. udsendelse af spørgeskema til afdækning af montage industrien fremadrettede behov og ønsker inden for AMU efteruddannelse har sekretariatet identificeret kontaktpersoner i 85 virksomheder inden for montage området. Tilretning og udsendelse af spørgeskemaet forventes udsendt november Nyt kursus Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter (2 dage) er ansøgt godkendt i MBU Deltageren kan efter teoretisk og praktisk træning samt på baggrund af kendskab til mekaniske og hydrauliske anlægs opbygning og virkemåde herunder viden om gældende kvalitets- og sikkerhedskrav/forskrifter, udvælge og anvende korrekte fedt og olie produkter til smøring og behandling af lejer og bolte på mekaniske og hydrauliske anlæg sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren med viden om oliers partikelindhold/renlighed, viskositet, additiver, levealder samt kvalitets- og sikkerhedskrav identificere korrekte fedt og olie produkter via opslag i manualer og tabeller. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere olie og fedt produkters kvalitet med anviste måleinstrumenter/udstyr (eks. partikeltæller). Endelig kan deltageren kontrollere og dokumentere eget arbejde i forhold til gældende kvalitetsprocedurer og - standarder. Robotområdet Der afholdes d oktober fælles IU robot faglærer Side 7 af 10

8 kursus. Lasse Thomsen, som holdt oplæg for os på EUC Nordvest, deltager: med oplæg om robotter i industrien med hovedfokus på uddannelse (1 time) Titel: Robotter i industrien med fokus på uddannelse af ufaglærte og faglærte - Hvorfor automatiserer virksomhederne, og hvor bevæger den teknologiske udvikling sig hen? - Konkrete cases hvad vælger forskellige virksomheder, og hvad har de opnået? - Hvad skal der til for at erhvervsskolerne er attraktive uddannelsesleverandører hvad skal erhvervsskolerne klare, og hvad håndterer virksomhederne enten internt eller via andre uddannelsesleverandører? - Hvad kan vi forvente i fremtiden, og hvilke uddannelsesbehov medfører det? som sparringspartner gennem dagen med fokus på, hvad faglærte og ikke faglærte medarbejdere i industrien skal kunne inden for robot og automation i dag og i morgen! Endvidere udarbejder Ulf Egebjerg fra Scandimatic kursusmateriale, som indeholder: Status på robotområdet Kritisk gennemgang af IU s AMU og EUD-fag Ulf Egebjerg har undervist på robot kurser på både Herningsholm ES og Mercantec, herunder CoE-forløb. LUU Robot har 19/ diskuteret revision af Håndtering med industrirobotter for operatører med det formål at understøtte progression inden for robotprogrammering ( niveau 1 og 2 ). LUU vurderer, at der ikke er basis for et AMU-kursus i udvidet robot programmering. Målgruppen for et sådant kursus er meget lavt (ca. 8 kursister/ robot specialister per år), og efteruddannelsesbehovet dækkes af Mercantecs IV-kursus Robot ekspertprogrammering KUKA. I stedet afkortes fra 10 til 5 dage ved, at indholdet vedr robotters periferiudstyr skrives ud. Baggrunden er, at vi i dag har de 2 nedenstående robot periferi kurser, som nu dækker området robotters periferi udstyr. Første hold kører uge 38 på EUC Syd: Robot, fejlfinding på periferiudstyr (2 dage) Side 8 af 10

9 46657 Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatør (3 dage) Det betyder samtidig, at Robotbetjening for operatører (3 dage) vil være basis programmeringskurset ( niveau 1 ), mens den reviderede version af kommer til at fungere som det udvidede robotprogrammeringskursus ( niveau 2 ). I forlængelse af ovenstående falder Programmering af robot med vision (2 dage) for 3-årsreglen per 30/9 trods EUC Syds ihærdige forsøg på at skabe aktivitet medio september. Dette er dog problemfrit, da visionsystemer fremadrettet vil indgå i og 46657, da vision jo er en del af robotters periferiudstyr. Sekretariatet har fået DIRA Robotnetværket til at stille med en tilforordnet til LUU Robot i form af Claus Risager, Chef for DTI Robotteknologi, Teknologisk Institut. Claus holdt oplæg på LUU mødet d. 19. sep. med fokus på nogle af de uddannelsesrettede initiativer, som der arbejdes med i regi af Teknologisk Institut og DIRA. LUU var meget glade for Claus deltagelse, da han er meget vidende om nuværende og fremtidige teknologiske muligheder. Næste LUU møde afholdes på Teknologisk Institut i Odense. 5. Meddelelser 5. Meddelelser Meddelelser fra Udvalgets formandskab Meddelelser fra Udvalgets formandskab Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet Revision og nedlæggelse af FKB er MBU har fremsendt brev til det faglige udvalg vedr. vurderinger af, om FKB er omfattet af 3-års reglen i 2012 skal fortsætte uændret, revideres eller bortfalde. Sekretariatet har i fællesskab med UU s formandskab vurderet, at vore FKB er skal fortsætte uændret. Udvalget vil ifm. næstkommende udbudsrunde (forventet 2013) diskutere evt. revision/sammensmeltning af vore FKB er. 6. Mødeplanlægning 6. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde A. Næste ordinære møde Side 9 af 10

10 14. december m. julefrokost i København. Der er bestilt hos Brdr. Price i Tivoli til kl B. Mødeaktivitet 2013 Sekretariatet foreslår, at vi afholder førstkommende udvalgsmøde i 2013 som et temamøde med fokus på Måleteknik (inkl. diskussion med repræsentanter fra skolerne) Alle møder afholdes som udgangspunkt tidsrummet kl (med morgenmad kl ) 7. Evt. 7. Evt. Der spørges til, om udvalgets kernekurser udbydes af skolerne. Der samles op på dette til næste udvalgsmøde, når skolerne har oprettet hold for Side 10 af 10

11 København d. 24. sep DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer Larsen Eksterne: Flemming Petersen, Energimuseet Jørgen K. Pedersen, miljøleder, Grundfos Ole Wang Lønbæk, Mercantec Tobias Nawrocki, konsulentdirektør i Businessman Philip Hinrichsen, kundeserviceleder i Berlingske Tidende Sekretariatet: Morten Møldrup Christina Stougaard Hansen MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl ca Afholdes hos: Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Bilagsliste: BILAG 1: Energiforbedringer i industrien BILAG 2: Sekretariatets udkast til SWOT for Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien Side 1 af 10

12 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU 3. SWOT-analyse og handlingsplan 4. Status på igangværende aktiviteter 5. Meddelelser 6. Mødeplanlægning Evt. Side 2 af 10

13 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat fra 15. juni 2012 (referat findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af referatet Referatet godkendes uden kommentarer. B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Kl Industriens Uddannelser har et stort fokus på energi og miljø i vores uddannelser. Det indebærer, at der er nedsat et tværgående IU energi/miljø team bestående af uddannelseskonsulenterne Morten Møldrup (IF) og Jette Sonny Nielsen (MI). Energi/miljø teamet har i den sammenhæng udarbejdet en række statusnotater. Her er notatet med titlen Energiforbedringer i industrien af relevans for UU. Se bilag TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Flemming Petersen, museumsinspektør, fortæller om Energimuseet og optakten til kursusafholdelsen: Energimuseet har årligt ca personer igennem, som modtager en eller anden form for undervisning, primært skoleelever. Som undervisningssted formår museet med deres klimaudstilling og omgivelser/rammer at skabe en bedre bæredygtighedsbevidsthed end hvad der er muligt at opnå i en traditionel skole. De besværlige, tekniske emner bliver forstået og udbredt til en bred målgruppe. For de faglærte og ufaglærte medarbejdere i industrien er der udviklet 2 AMU-kurser, som kvalificerer medarbejderne til at deltage i virksomhedernes miljø- og energi arbejde: Miljøarbejde i industrien Miljø- og energiforbedringer i industrien Mercantec har gode erfaringer med at køre kurserne for Grundfos medarbejdere i samarbejde med Energimuseet, og vi skal i dag høre nærmere om disse erfaringer. A. Introduktion til Energimuseet og rundvisning (v/flemming Petersen) (kl ) B. Erfaringerne fra planlægning og gennemførsel af kurserne (v/ Grundfos og Mercantec) (kl ) Grundfos henvendte sig for at forhøre sig om muligheden for at museet kunne lave og afholde et kursus i bæredygtighed. Der blev lavet et prøvekursus, og efterfølgende blev der skabt et samarbejde ml. Mercantec og Energimuseet baseret på deres respektive erfaringer med kurser inden for energi/miljø samt Grundfos ønsker. Ledelsen på Grundfos har også været igennem kurset med det formål at blive klædt på til at svare på spørgsmål fra medarbejderne ( hvad er det for et kursus?, hvad skal vi lære ). På kurset skabes der en bevidsthed om bæredygtighed, som er hele forudsætningen for at få gulvet til at snakke om energibesparelser og få øje på muligheder for energibesparelser. Det handler om at ændre deltagernes mindset, og åbne deres øjne for energi/miljø. Præsentation og diskussion af erfaringerne v./jørgen K. Pedersen, miljøchef i Grundfos og Ole Wang Lønbæk, Mercantec. Grundfos forventninger og ønsker til kurset hvad skulle medarbejderne kunne, vide og bruge fra kurset, når de kom tilbage på arbejde? Hvordan tænker vi progressionen i kurserne, og Kurset starter med historie om, hvad bæredygtighed er som begreb på en virksomhed. Derpå hvad energi er, og hvad er energispild er for noget. For mange er det en øjenåbner. Derpå udfordringer med energiforsyning og grøn omstilling, som kun kan lade sig gøre, hvis samfundet formår at bruge energien mere effektivt. Derpå klimaforandringer som begreb. Side 3 af 10

14 hvad har forløbet med Grundfos medarbejdere konkret indeholdt? Samarbejdet med Energimuseet i Tange og integration af deres udstyr og knowhow? Hvad har vi lært, hvad var de største udfordringer og hvad vil vi evt gøre anderledes en anden gang? Kursusevaluering fik vi det ud af det, som vi gerne ville - og hvordan påvirker det evt. indholdet af de nye hold, som skal af sted i efteråret? Opsamling på gode erfaringer og mulige udfordringer - hvad skal andre metal- og montagevirksomheder være obs på, når de skal have medarbejdere af sted? Om eftermiddagen er der fokus på carbon footprint samt workshop med arbejdssituationer fra Grundfos som analyseres: hvor bruger vi energi, og hvor kan man spare. Deltagerne får ingen konkrete redskaber, de følger først på kursus Oplæg v/jørgen Pedersen & diskussion: Grundfos strategi er, at vores grønne produkter også skal fremstilles grønt. Det handler om at vi tager vores egen medicin, og vi fandt ud af, at vi på vores egne fabrikker havde 30 år gamle pumper, som bruger væsentligt mere energi de nye pumper, som fremstilles i dag. Alene i Bjerringbro er vi kommet frem til, at vi har stk., som med fordel kan udskiftes. Det er et stort potentiale. Grundfos har også fokus på vandforbruget, som ønskes reduceret 25% i Det er i sig selv vigtigt, når man sælger vandenergiløsninger. En mulighed er også at forlænge vandets levetid i processen. Der ses også på transport af komponenter. Forudsætninger for succes: Her er det centralt, at medarbejderne er bevidste om behovet for at lave energimæssige forbedringer at de er med på det. Det opnås gennem AMU-kurset samt tydelig ledelsesmæssig opbakning og prioritering. Kongstanken er her, at hvis vi ikke er miljøbevidste derhjemme, så gør vi det heller ikke på arbejde og omvendt: hvis vi tænker over det hjemme, så tænker vi også over det på arbejdet. Der skal være afsat midler til at gennemføre de ideer og forslag, som medarbejderne kommer med ellers er det demotiverende. Derfor har vi en miljøpulje, som alle kan søge om at få midler fra. For hvert forbedringsforslag udarbejdes en 1-pager, som beskriver forslaget herunder økonomi fx Lokal varmepumpe til udnyttelse af overskudsenergi. Denne er en del af ansøgningen til miljøpuljen. Det er vigtigt, at skole og virksomhed før afstemt forventninger, herunder at kursisterne er forberedte, og at skolen kan tage udgangspunkt i eksempler fra virksomheden. Side 4 af 10

15 De lukkede virksomhedshold er derfor mere succesfulde end de åbne, som ikke kører. Efteruddannelse af medarbejdere: 400 har været på 1 dags kurset heriblandt er ca. 40 medarbejdere udvalgt til at deltage i 2-dages kurset på basis af engagement og rolle ift energi/miljø i virksomheden. Her har deltagerne fået nogle projektværktøjer, idegenerering mv. på dag 1, som de har brugt til at finde forbedringsmuligheder i virksomheden. Kurset har ikke givet anledning til 1-pagers som slutprodukt, men gode ideer er blevet skabt. Kurset holdes på tværs af faggrupper og medarbejdere, og de opbyggede relationer gør, at energi/miljø arbejdet fungerer bedre i dagligdagen. Kursets mål kan suppleres med, at selve kurset skal være CO2-neutralt. Dvs. at det som kurset koster ift miljø, skal man kunne finde besparelser for som følge af kurset. En baggrund som faglært gør ikke, at man er bedre til at spotte energibesparelsesmuligheder. Teknisk indsigt kan endda betyde, at man har svært ved at se sig ud over, at vi altid har gjort det sådan. Det er vigtigt at udfordre den måde, som vi arbejder på. Praktisk om kursusudbud og afholdelse: De åbne hold bliver aflyst pga. meget få tilmeldinger. Andre kursister er velkomne til at deltage på Grundfos firmahold. Sekretariatet sikrer, at der er oprettet et hold forud for artikel på IU s web. Kontakt til Marianne Villadsen. Energimuseet foreslår, at kurset kan afholdes som roadshow med nogle af de ting, som vises i udstillingerne. Dette som alternativ til at flytte medarbejdere til Tange. Mercantec oplyser, at der er gode erfaringer med, at hold fra samme virksomhed konkurrerer med hinanden om at finde forbedringsforslag. 3. SWOT-analyse og handlingsplan Kl (diskussions- og beslutningspunkt) Se bilag SWOT-analyse og handlingsplan Formålet er at involvere udviklingsudvalgene i IF s strategiudvikling. Side 5 af 10

16 IF afholder seminar d. 1. november, hvor formandskaberne (eller andre repræsentanter fra UU erne) mødes med det formål at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Processen forklares trin for trin. Først speed-dating hvor udvalgsmedlemmerne 2 og 2 spørger ind til de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den anden ser. Man kan hente inspiration på inspirations-væggen, hvor sekretariatets indspark var nedskrevet på forhånd. Efter 4 minutter skifter man partner (samlet tidsramme 25 min.). Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Alle input nedskrives på post-its og hænges op i SWOT matrice på tavlen. Efterfølgende snakkes sedlerne igennem og uddybes ved SWOT-tavlen. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for metal- og montageområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussionsog beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af strategisk handlingsplan den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer? En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). Når vi på mødet skal diskutere dette, tager vi udgangspunkt i vores Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien. Hvert udvalgsmedlem prioriterer/udvælger en styrke, svaghed, mulighed og trussel, som markeres med en post-it. Alle prioriterede styrker, svagheder, muligheder og trusler flyttes til ny SWOT-matrix, og de læses højt. Styrker, svagheder, muligheder og trusler kobles efterfølgende f.eks. kan truslen: Mange kender ikke værdien af AMU måske kobles med muligheden for at identificere uddannelsesildsjæle på skolerne. Skitse til handlingsplan udarbejdes i 2 grupper: Hvilke(n) aktivitet(er)/indsatser ønsker vi at beskæftige os med i det nye år? Hvorfor er de vigtige/hvilken værdi skaber aktiviteten? Grupperne præsenterer deres 2-3 indsatser. Alle forslag og skitser indsamles og efterbehandles i sekretariatet. I kan i bilag 2 læse lidt mere om SWOT-analysen samt finde sekretariatets indledende bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner den måde, som vi pt. uddannelsesdækker Metal- og montageindustrien på. Udkast til udvalgets handlingsplan 2013 diskuteres med formandskabet og præsenteres på næstkommende udvalgsmøde. Behandlingen af punktet vil blive gennemført som en workshop. Formålet med workshoppen er dels at kvalificere den i bilag 2 vedlagte SWOT analyse, dels at få udarbejdet udvalgets 1. udkast til UU metals handlingsplan for Som forberedelse skal du udover at kigge bilag 2 igennem også gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig, at vi arbejder med i det nye år. Side 6 af 10

17 Bilag 2 ridser også op, hvad vi konkret skal diskutere (se indstillingerne) 4. Status på igangværende aktiviteter Kl Nyt kursusprogram til den spåntagende metalindustri IU s fælles formandskab har godkendt det nye kursusprogram, og alle kurser er administrativt indtastet i uddannelsesadministration.dk 4. Status på igangværende aktiviteter Udvalget ønsker, at sekretariatet kontakter Mette Selchau på Mercantec mhp. at afklare eventuelle problemer med at udbyde nye montage kurser. Udvalget havde ingen øvrige bemærkninger til punktet. Sekretariatet er i gang med den afsluttende finpudsning af målgruppebeskrivelser, websøge tekster og viskvalitet spørgsmål. Grundet et pt. højt arbejdspres er kun 4 af kurserne pt. søgt godkendt i MBU. Det forventes, at alle kurser er godkendt ultimo Montageområdet Mht. udsendelse af spørgeskema til afdækning af montage industrien fremadrettede behov og ønsker inden for AMU efteruddannelse har sekretariatet identificeret kontaktpersoner i 85 virksomheder inden for montage området. Tilretning og udsendelse af spørgeskemaet forventes udsendt november Nyt kursus Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter (2 dage) er ansøgt godkendt i MBU Deltageren kan efter teoretisk og praktisk træning samt på baggrund af kendskab til mekaniske og hydrauliske anlægs opbygning og virkemåde herunder viden om gældende kvalitets- og sikkerhedskrav/forskrifter, udvælge og anvende korrekte fedt og olie produkter til smøring og behandling af lejer og bolte på mekaniske og hydrauliske anlæg sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren med viden om oliers partikelindhold/renlighed, viskositet, additiver, levealder samt kvalitets- og sikkerhedskrav identificere korrekte fedt og olie produkter via opslag i manualer og tabeller. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere olie og fedt produkters kvalitet med anviste måleinstrumenter/udstyr (eks. partikeltæller). Endelig kan deltageren kontrollere og dokumentere eget arbejde i forhold til gældende kvalitetsprocedurer og - standarder. Robotområdet Der afholdes d oktober fælles IU robot faglærer Side 7 af 10

18 kursus. Lasse Thomsen, som holdt oplæg for os på EUC Nordvest, deltager: med oplæg om robotter i industrien med hovedfokus på uddannelse (1 time) Titel: Robotter i industrien med fokus på uddannelse af ufaglærte og faglærte - Hvorfor automatiserer virksomhederne, og hvor bevæger den teknologiske udvikling sig hen? - Konkrete cases hvad vælger forskellige virksomheder, og hvad har de opnået? - Hvad skal der til for at erhvervsskolerne er attraktive uddannelsesleverandører hvad skal erhvervsskolerne klare, og hvad håndterer virksomhederne enten internt eller via andre uddannelsesleverandører? - Hvad kan vi forvente i fremtiden, og hvilke uddannelsesbehov medfører det? som sparringspartner gennem dagen med fokus på, hvad faglærte og ikke faglærte medarbejdere i industrien skal kunne inden for robot og automation i dag og i morgen! Endvidere udarbejder Ulf Egebjerg fra Scandimatic kursusmateriale, som indeholder: Status på robotområdet Kritisk gennemgang af IU s AMU og EUD-fag Ulf Egebjerg har undervist på robot kurser på både Herningsholm ES og Mercantec, herunder CoE-forløb. LUU Robot har 19/ diskuteret revision af Håndtering med industrirobotter for operatører med det formål at understøtte progression inden for robotprogrammering ( niveau 1 og 2 ). LUU vurderer, at der ikke er basis for et AMU-kursus i udvidet robot programmering. Målgruppen for et sådant kursus er meget lavt (ca. 8 kursister/ robot specialister per år), og efteruddannelsesbehovet dækkes af Mercantecs IV-kursus Robot ekspertprogrammering KUKA. I stedet afkortes fra 10 til 5 dage ved, at indholdet vedr robotters periferiudstyr skrives ud. Baggrunden er, at vi i dag har de 2 nedenstående robot periferi kurser, som nu dækker området robotters periferi udstyr. Første hold kører uge 38 på EUC Syd: Robot, fejlfinding på periferiudstyr (2 dage) Side 8 af 10

19 46657 Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatør (3 dage) Det betyder samtidig, at Robotbetjening for operatører (3 dage) vil være basis programmeringskurset ( niveau 1 ), mens den reviderede version af kommer til at fungere som det udvidede robotprogrammeringskursus ( niveau 2 ). I forlængelse af ovenstående falder Programmering af robot med vision (2 dage) for 3-årsreglen per 30/9 trods EUC Syds ihærdige forsøg på at skabe aktivitet medio september. Dette er dog problemfrit, da visionsystemer fremadrettet vil indgå i og 46657, da vision jo er en del af robotters periferiudstyr. Sekretariatet har fået DIRA Robotnetværket til at stille med en tilforordnet til LUU Robot i form af Claus Risager, Chef for DTI Robotteknologi, Teknologisk Institut. Claus holdt oplæg på LUU mødet d. 19. sep. med fokus på nogle af de uddannelsesrettede initiativer, som der arbejdes med i regi af Teknologisk Institut og DIRA. LUU var meget glade for Claus deltagelse, da han er meget vidende om nuværende og fremtidige teknologiske muligheder. Næste LUU møde afholdes på Teknologisk Institut i Odense. 5. Meddelelser 5. Meddelelser Meddelelser fra Udvalgets formandskab Meddelelser fra Udvalgets formandskab Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet Revision og nedlæggelse af FKB er MBU har fremsendt brev til det faglige udvalg vedr. vurderinger af, om FKB er omfattet af 3-års reglen i 2012 skal fortsætte uændret, revideres eller bortfalde. Sekretariatet har i fællesskab med UU s formandskab vurderet, at vore FKB er skal fortsætte uændret. Udvalget vil ifm. næstkommende udbudsrunde (forventet 2013) diskutere evt. revision/sammensmeltning af vore FKB er. 6. Mødeplanlægning 6. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde A. Næste ordinære møde Side 9 af 10

20 14. december m. julefrokost i København. Der er bestilt hos Brdr. Price i Tivoli til kl B. Mødeaktivitet 2013 Sekretariatet foreslår, at vi afholder førstkommende udvalgsmøde i 2013 som et temamøde med fokus på Måleteknik (inkl. diskussion med repræsentanter fra skolerne) Alle møder afholdes som udgangspunkt tidsrummet kl (med morgenmad kl ) 7. Evt. 7. Evt. Der spørges til, om udvalgets kernekurser udbydes af skolerne. Der samles op på dette til næste udvalgsmøde, når skolerne har oprettet hold for Side 10 af 10

21 København d. 24. sep DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer Larsen Eksterne: Flemming Petersen, Energimuseet Jørgen K. Pedersen, miljøleder, Grundfos Ole Wang Lønbæk, Mercantec Tobias Nawrocki, konsulentdirektør i Businessman Philip Hinrichsen, kundeserviceleder i Berlingske Tidende Sekretariatet: Morten Møldrup Christina Stougaard Hansen MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl ca Afholdes hos: Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Bilagsliste: BILAG 1: Energiforbedringer i industrien BILAG 2: Sekretariatets udkast til SWOT for Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien Side 1 af 10

22 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU 3. SWOT-analyse og handlingsplan 4. Status på igangværende aktiviteter 5. Meddelelser 6. Mødeplanlægning Evt. Side 2 af 10

23 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat fra 15. juni 2012 (referat findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af referatet Referatet godkendes uden kommentarer. B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Kl Industriens Uddannelser har et stort fokus på energi og miljø i vores uddannelser. Det indebærer, at der er nedsat et tværgående IU energi/miljø team bestående af uddannelseskonsulenterne Morten Møldrup (IF) og Jette Sonny Nielsen (MI). Energi/miljø teamet har i den sammenhæng udarbejdet en række statusnotater. Her er notatet med titlen Energiforbedringer i industrien af relevans for UU. Se bilag TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Flemming Petersen, museumsinspektør, fortæller om Energimuseet og optakten til kursusafholdelsen: Energimuseet har årligt ca personer igennem, som modtager en eller anden form for undervisning, primært skoleelever. Som undervisningssted formår museet med deres klimaudstilling og omgivelser/rammer at skabe en bedre bæredygtighedsbevidsthed end hvad der er muligt at opnå i en traditionel skole. De besværlige, tekniske emner bliver forstået og udbredt til en bred målgruppe. For de faglærte og ufaglærte medarbejdere i industrien er der udviklet 2 AMU-kurser, som kvalificerer medarbejderne til at deltage i virksomhedernes miljø- og energi arbejde: Miljøarbejde i industrien Miljø- og energiforbedringer i industrien Mercantec har gode erfaringer med at køre kurserne for Grundfos medarbejdere i samarbejde med Energimuseet, og vi skal i dag høre nærmere om disse erfaringer. A. Introduktion til Energimuseet og rundvisning (v/flemming Petersen) (kl ) B. Erfaringerne fra planlægning og gennemførsel af kurserne (v/ Grundfos og Mercantec) (kl ) Grundfos henvendte sig for at forhøre sig om muligheden for at museet kunne lave og afholde et kursus i bæredygtighed. Der blev lavet et prøvekursus, og efterfølgende blev der skabt et samarbejde ml. Mercantec og Energimuseet baseret på deres respektive erfaringer med kurser inden for energi/miljø samt Grundfos ønsker. Ledelsen på Grundfos har også været igennem kurset med det formål at blive klædt på til at svare på spørgsmål fra medarbejderne ( hvad er det for et kursus?, hvad skal vi lære ). På kurset skabes der en bevidsthed om bæredygtighed, som er hele forudsætningen for at få gulvet til at snakke om energibesparelser og få øje på muligheder for energibesparelser. Det handler om at ændre deltagernes mindset, og åbne deres øjne for energi/miljø. Præsentation og diskussion af erfaringerne v./jørgen K. Pedersen, miljøchef i Grundfos og Ole Wang Lønbæk, Mercantec. Grundfos forventninger og ønsker til kurset hvad skulle medarbejderne kunne, vide og bruge fra kurset, når de kom tilbage på arbejde? Hvordan tænker vi progressionen i kurserne, og Kurset starter med historie om, hvad bæredygtighed er som begreb på en virksomhed. Derpå hvad energi er, og hvad er energispild er for noget. For mange er det en øjenåbner. Derpå udfordringer med energiforsyning og grøn omstilling, som kun kan lade sig gøre, hvis samfundet formår at bruge energien mere effektivt. Derpå klimaforandringer som begreb. Side 3 af 10

24 hvad har forløbet med Grundfos medarbejdere konkret indeholdt? Samarbejdet med Energimuseet i Tange og integration af deres udstyr og knowhow? Hvad har vi lært, hvad var de største udfordringer og hvad vil vi evt gøre anderledes en anden gang? Kursusevaluering fik vi det ud af det, som vi gerne ville - og hvordan påvirker det evt. indholdet af de nye hold, som skal af sted i efteråret? Opsamling på gode erfaringer og mulige udfordringer - hvad skal andre metal- og montagevirksomheder være obs på, når de skal have medarbejdere af sted? Om eftermiddagen er der fokus på carbon footprint samt workshop med arbejdssituationer fra Grundfos som analyseres: hvor bruger vi energi, og hvor kan man spare. Deltagerne får ingen konkrete redskaber, de følger først på kursus Oplæg v/jørgen Pedersen & diskussion: Grundfos strategi er, at vores grønne produkter også skal fremstilles grønt. Det handler om at vi tager vores egen medicin, og vi fandt ud af, at vi på vores egne fabrikker havde 30 år gamle pumper, som bruger væsentligt mere energi de nye pumper, som fremstilles i dag. Alene i Bjerringbro er vi kommet frem til, at vi har stk., som med fordel kan udskiftes. Det er et stort potentiale. Grundfos har også fokus på vandforbruget, som ønskes reduceret 25% i Det er i sig selv vigtigt, når man sælger vandenergiløsninger. En mulighed er også at forlænge vandets levetid i processen. Der ses også på transport af komponenter. Forudsætninger for succes: Her er det centralt, at medarbejderne er bevidste om behovet for at lave energimæssige forbedringer at de er med på det. Det opnås gennem AMU-kurset samt tydelig ledelsesmæssig opbakning og prioritering. Kongstanken er her, at hvis vi ikke er miljøbevidste derhjemme, så gør vi det heller ikke på arbejde og omvendt: hvis vi tænker over det hjemme, så tænker vi også over det på arbejdet. Der skal være afsat midler til at gennemføre de ideer og forslag, som medarbejderne kommer med ellers er det demotiverende. Derfor har vi en miljøpulje, som alle kan søge om at få midler fra. For hvert forbedringsforslag udarbejdes en 1-pager, som beskriver forslaget herunder økonomi fx Lokal varmepumpe til udnyttelse af overskudsenergi. Denne er en del af ansøgningen til miljøpuljen. Det er vigtigt, at skole og virksomhed før afstemt forventninger, herunder at kursisterne er forberedte, og at skolen kan tage udgangspunkt i eksempler fra virksomheden. Side 4 af 10

25 De lukkede virksomhedshold er derfor mere succesfulde end de åbne, som ikke kører. Efteruddannelse af medarbejdere: 400 har været på 1 dags kurset heriblandt er ca. 40 medarbejdere udvalgt til at deltage i 2-dages kurset på basis af engagement og rolle ift energi/miljø i virksomheden. Her har deltagerne fået nogle projektværktøjer, idegenerering mv. på dag 1, som de har brugt til at finde forbedringsmuligheder i virksomheden. Kurset har ikke givet anledning til 1-pagers som slutprodukt, men gode ideer er blevet skabt. Kurset holdes på tværs af faggrupper og medarbejdere, og de opbyggede relationer gør, at energi/miljø arbejdet fungerer bedre i dagligdagen. Kursets mål kan suppleres med, at selve kurset skal være CO2-neutralt. Dvs. at det som kurset koster ift miljø, skal man kunne finde besparelser for som følge af kurset. En baggrund som faglært gør ikke, at man er bedre til at spotte energibesparelsesmuligheder. Teknisk indsigt kan endda betyde, at man har svært ved at se sig ud over, at vi altid har gjort det sådan. Det er vigtigt at udfordre den måde, som vi arbejder på. Praktisk om kursusudbud og afholdelse: De åbne hold bliver aflyst pga. meget få tilmeldinger. Andre kursister er velkomne til at deltage på Grundfos firmahold. Sekretariatet sikrer, at der er oprettet et hold forud for artikel på IU s web. Kontakt til Marianne Villadsen. Energimuseet foreslår, at kurset kan afholdes som roadshow med nogle af de ting, som vises i udstillingerne. Dette som alternativ til at flytte medarbejdere til Tange. Mercantec oplyser, at der er gode erfaringer med, at hold fra samme virksomhed konkurrerer med hinanden om at finde forbedringsforslag. 3. SWOT-analyse og handlingsplan Kl (diskussions- og beslutningspunkt) Se bilag SWOT-analyse og handlingsplan Formålet er at involvere udviklingsudvalgene i IF s strategiudvikling. Side 5 af 10

26 IF afholder seminar d. 1. november, hvor formandskaberne (eller andre repræsentanter fra UU erne) mødes med det formål at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Processen forklares trin for trin. Først speed-dating hvor udvalgsmedlemmerne 2 og 2 spørger ind til de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den anden ser. Man kan hente inspiration på inspirations-væggen, hvor sekretariatets indspark var nedskrevet på forhånd. Efter 4 minutter skifter man partner (samlet tidsramme 25 min.). Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Alle input nedskrives på post-its og hænges op i SWOT matrice på tavlen. Efterfølgende snakkes sedlerne igennem og uddybes ved SWOT-tavlen. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for metal- og montageområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussionsog beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af strategisk handlingsplan den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer? En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). Når vi på mødet skal diskutere dette, tager vi udgangspunkt i vores Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien. Hvert udvalgsmedlem prioriterer/udvælger en styrke, svaghed, mulighed og trussel, som markeres med en post-it. Alle prioriterede styrker, svagheder, muligheder og trusler flyttes til ny SWOT-matrix, og de læses højt. Styrker, svagheder, muligheder og trusler kobles efterfølgende f.eks. kan truslen: Mange kender ikke værdien af AMU måske kobles med muligheden for at identificere uddannelsesildsjæle på skolerne. Skitse til handlingsplan udarbejdes i 2 grupper: Hvilke(n) aktivitet(er)/indsatser ønsker vi at beskæftige os med i det nye år? Hvorfor er de vigtige/hvilken værdi skaber aktiviteten? Grupperne præsenterer deres 2-3 indsatser. Alle forslag og skitser indsamles og efterbehandles i sekretariatet. I kan i bilag 2 læse lidt mere om SWOT-analysen samt finde sekretariatets indledende bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner den måde, som vi pt. uddannelsesdækker Metal- og montageindustrien på. Udkast til udvalgets handlingsplan 2013 diskuteres med formandskabet og præsenteres på næstkommende udvalgsmøde. Behandlingen af punktet vil blive gennemført som en workshop. Formålet med workshoppen er dels at kvalificere den i bilag 2 vedlagte SWOT analyse, dels at få udarbejdet udvalgets 1. udkast til UU metals handlingsplan for Som forberedelse skal du udover at kigge bilag 2 igennem også gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig, at vi arbejder med i det nye år. Side 6 af 10

27 Bilag 2 ridser også op, hvad vi konkret skal diskutere (se indstillingerne) 4. Status på igangværende aktiviteter Kl Nyt kursusprogram til den spåntagende metalindustri IU s fælles formandskab har godkendt det nye kursusprogram, og alle kurser er administrativt indtastet i uddannelsesadministration.dk 4. Status på igangværende aktiviteter Udvalget ønsker, at sekretariatet kontakter Mette Selchau på Mercantec mhp. at afklare eventuelle problemer med at udbyde nye montage kurser. Udvalget havde ingen øvrige bemærkninger til punktet. Sekretariatet er i gang med den afsluttende finpudsning af målgruppebeskrivelser, websøge tekster og viskvalitet spørgsmål. Grundet et pt. højt arbejdspres er kun 4 af kurserne pt. søgt godkendt i MBU. Det forventes, at alle kurser er godkendt ultimo Montageområdet Mht. udsendelse af spørgeskema til afdækning af montage industrien fremadrettede behov og ønsker inden for AMU efteruddannelse har sekretariatet identificeret kontaktpersoner i 85 virksomheder inden for montage området. Tilretning og udsendelse af spørgeskemaet forventes udsendt november Nyt kursus Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter (2 dage) er ansøgt godkendt i MBU Deltageren kan efter teoretisk og praktisk træning samt på baggrund af kendskab til mekaniske og hydrauliske anlægs opbygning og virkemåde herunder viden om gældende kvalitets- og sikkerhedskrav/forskrifter, udvælge og anvende korrekte fedt og olie produkter til smøring og behandling af lejer og bolte på mekaniske og hydrauliske anlæg sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren med viden om oliers partikelindhold/renlighed, viskositet, additiver, levealder samt kvalitets- og sikkerhedskrav identificere korrekte fedt og olie produkter via opslag i manualer og tabeller. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere olie og fedt produkters kvalitet med anviste måleinstrumenter/udstyr (eks. partikeltæller). Endelig kan deltageren kontrollere og dokumentere eget arbejde i forhold til gældende kvalitetsprocedurer og - standarder. Robotområdet Der afholdes d oktober fælles IU robot faglærer Side 7 af 10

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 7. december 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København juni 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian Tollak Nielsen Kate Hermansen Afbud: Connie Christensen

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 6. juni 2012 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København december 2013 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 12. marts 2012 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen (AFBUD) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK 8. september 2016

MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK 8. september 2016 JD/JHU DI-repræsentanter: Finn Brøndum (Formand) Christine Bernt Henriksen Allan Nielsen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Jens Peter Christensen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen Brian Tollak

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København 27. februar 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian Tollak Nielsen Afbud:

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Narcelles A/S Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Max Lehmann,

Læs mere

Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads. Elise Andsager Per Hørby Pedersen Berit Flindt Pedersen

Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads. Elise Andsager Per Hørby Pedersen Berit Flindt Pedersen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (formand) Charlotte Jacobsen Elise

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 23. juni 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen (afgang kl. 14.00) LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

Ideer til undervisningsmetoder

Ideer til undervisningsmetoder Ideer til undervisningsmetoder Udvælgelsen af undervisningsmetode skal understøtte opnåelsen af læringsmålene for kurset bedst muligt. Generelt anbefales en kombination af forskellige metoder, og at disse

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Tilstede: Max Lehmann (ML), Svend Nilsson (SN), Lars Sørensen (LM), Pia Maul Andersen (PMA), Christine Bernt Henriksen

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 23. juni 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Berit

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard Verner Seibæk Torben Andresen Lindholm Leif E. Andersen Carl Pedersen (gæst/vært) Jørgen Bo Nielsen

Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard Verner Seibæk Torben Andresen Lindholm Leif E. Andersen Carl Pedersen (gæst/vært) Jørgen Bo Nielsen Medlemmer af P16 København den 19. november 2012 Referat fra møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 15. november 2012. Ved mødet deltog: Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere