MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)"

Transkript

1 København d. 24. sep DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer Larsen Eksterne: Flemming Petersen, Energimuseet Jørgen K. Pedersen, miljøleder, Grundfos Ole Wang Lønbæk, Mercantec Tobias Nawrocki, konsulentdirektør i Businessman Philip Hinrichsen, kundeserviceleder i Berlingske Tidende Sekretariatet: Morten Møldrup Christina Stougaard Hansen MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl ca Afholdes hos: Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Bilagsliste: BILAG 1: Energiforbedringer i industrien BILAG 2: Sekretariatets udkast til SWOT for Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien Side 1 af 10

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU 3. SWOT-analyse og handlingsplan 4. Status på igangværende aktiviteter 5. Meddelelser 6. Mødeplanlægning Evt. Side 2 af 10

3 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat fra 15. juni 2012 (referat findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af referatet Referatet godkendes uden kommentarer. B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Kl Industriens Uddannelser har et stort fokus på energi og miljø i vores uddannelser. Det indebærer, at der er nedsat et tværgående IU energi/miljø team bestående af uddannelseskonsulenterne Morten Møldrup (IF) og Jette Sonny Nielsen (MI). Energi/miljø teamet har i den sammenhæng udarbejdet en række statusnotater. Her er notatet med titlen Energiforbedringer i industrien af relevans for UU. Se bilag TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Flemming Petersen, museumsinspektør, fortæller om Energimuseet og optakten til kursusafholdelsen: Energimuseet har årligt ca personer igennem, som modtager en eller anden form for undervisning, primært skoleelever. Som undervisningssted formår museet med deres klimaudstilling og omgivelser/rammer at skabe en bedre bæredygtighedsbevidsthed end hvad der er muligt at opnå i en traditionel skole. De besværlige, tekniske emner bliver forstået og udbredt til en bred målgruppe. For de faglærte og ufaglærte medarbejdere i industrien er der udviklet 2 AMU-kurser, som kvalificerer medarbejderne til at deltage i virksomhedernes miljø- og energi arbejde: Miljøarbejde i industrien Miljø- og energiforbedringer i industrien Mercantec har gode erfaringer med at køre kurserne for Grundfos medarbejdere i samarbejde med Energimuseet, og vi skal i dag høre nærmere om disse erfaringer. A. Introduktion til Energimuseet og rundvisning (v/flemming Petersen) (kl ) B. Erfaringerne fra planlægning og gennemførsel af kurserne (v/ Grundfos og Mercantec) (kl ) Grundfos henvendte sig for at forhøre sig om muligheden for at museet kunne lave og afholde et kursus i bæredygtighed. Der blev lavet et prøvekursus, og efterfølgende blev der skabt et samarbejde ml. Mercantec og Energimuseet baseret på deres respektive erfaringer med kurser inden for energi/miljø samt Grundfos ønsker. Ledelsen på Grundfos har også været igennem kurset med det formål at blive klædt på til at svare på spørgsmål fra medarbejderne ( hvad er det for et kursus?, hvad skal vi lære ). På kurset skabes der en bevidsthed om bæredygtighed, som er hele forudsætningen for at få gulvet til at snakke om energibesparelser og få øje på muligheder for energibesparelser. Det handler om at ændre deltagernes mindset, og åbne deres øjne for energi/miljø. Præsentation og diskussion af erfaringerne v./jørgen K. Pedersen, miljøchef i Grundfos og Ole Wang Lønbæk, Mercantec. Grundfos forventninger og ønsker til kurset hvad skulle medarbejderne kunne, vide og bruge fra kurset, når de kom tilbage på arbejde? Hvordan tænker vi progressionen i kurserne, og Kurset starter med historie om, hvad bæredygtighed er som begreb på en virksomhed. Derpå hvad energi er, og hvad er energispild er for noget. For mange er det en øjenåbner. Derpå udfordringer med energiforsyning og grøn omstilling, som kun kan lade sig gøre, hvis samfundet formår at bruge energien mere effektivt. Derpå klimaforandringer som begreb. Side 3 af 10

4 hvad har forløbet med Grundfos medarbejdere konkret indeholdt? Samarbejdet med Energimuseet i Tange og integration af deres udstyr og knowhow? Hvad har vi lært, hvad var de største udfordringer og hvad vil vi evt gøre anderledes en anden gang? Kursusevaluering fik vi det ud af det, som vi gerne ville - og hvordan påvirker det evt. indholdet af de nye hold, som skal af sted i efteråret? Opsamling på gode erfaringer og mulige udfordringer - hvad skal andre metal- og montagevirksomheder være obs på, når de skal have medarbejdere af sted? Om eftermiddagen er der fokus på carbon footprint samt workshop med arbejdssituationer fra Grundfos som analyseres: hvor bruger vi energi, og hvor kan man spare. Deltagerne får ingen konkrete redskaber, de følger først på kursus Oplæg v/jørgen Pedersen & diskussion: Grundfos strategi er, at vores grønne produkter også skal fremstilles grønt. Det handler om at vi tager vores egen medicin, og vi fandt ud af, at vi på vores egne fabrikker havde 30 år gamle pumper, som bruger væsentligt mere energi de nye pumper, som fremstilles i dag. Alene i Bjerringbro er vi kommet frem til, at vi har stk., som med fordel kan udskiftes. Det er et stort potentiale. Grundfos har også fokus på vandforbruget, som ønskes reduceret 25% i Det er i sig selv vigtigt, når man sælger vandenergiløsninger. En mulighed er også at forlænge vandets levetid i processen. Der ses også på transport af komponenter. Forudsætninger for succes: Her er det centralt, at medarbejderne er bevidste om behovet for at lave energimæssige forbedringer at de er med på det. Det opnås gennem AMU-kurset samt tydelig ledelsesmæssig opbakning og prioritering. Kongstanken er her, at hvis vi ikke er miljøbevidste derhjemme, så gør vi det heller ikke på arbejde og omvendt: hvis vi tænker over det hjemme, så tænker vi også over det på arbejdet. Der skal være afsat midler til at gennemføre de ideer og forslag, som medarbejderne kommer med ellers er det demotiverende. Derfor har vi en miljøpulje, som alle kan søge om at få midler fra. For hvert forbedringsforslag udarbejdes en 1-pager, som beskriver forslaget herunder økonomi fx Lokal varmepumpe til udnyttelse af overskudsenergi. Denne er en del af ansøgningen til miljøpuljen. Det er vigtigt, at skole og virksomhed før afstemt forventninger, herunder at kursisterne er forberedte, og at skolen kan tage udgangspunkt i eksempler fra virksomheden. Side 4 af 10

5 De lukkede virksomhedshold er derfor mere succesfulde end de åbne, som ikke kører. Efteruddannelse af medarbejdere: 400 har været på 1 dags kurset heriblandt er ca. 40 medarbejdere udvalgt til at deltage i 2-dages kurset på basis af engagement og rolle ift energi/miljø i virksomheden. Her har deltagerne fået nogle projektværktøjer, idegenerering mv. på dag 1, som de har brugt til at finde forbedringsmuligheder i virksomheden. Kurset har ikke givet anledning til 1-pagers som slutprodukt, men gode ideer er blevet skabt. Kurset holdes på tværs af faggrupper og medarbejdere, og de opbyggede relationer gør, at energi/miljø arbejdet fungerer bedre i dagligdagen. Kursets mål kan suppleres med, at selve kurset skal være CO2-neutralt. Dvs. at det som kurset koster ift miljø, skal man kunne finde besparelser for som følge af kurset. En baggrund som faglært gør ikke, at man er bedre til at spotte energibesparelsesmuligheder. Teknisk indsigt kan endda betyde, at man har svært ved at se sig ud over, at vi altid har gjort det sådan. Det er vigtigt at udfordre den måde, som vi arbejder på. Praktisk om kursusudbud og afholdelse: De åbne hold bliver aflyst pga. meget få tilmeldinger. Andre kursister er velkomne til at deltage på Grundfos firmahold. Sekretariatet sikrer, at der er oprettet et hold forud for artikel på IU s web. Kontakt til Marianne Villadsen. Energimuseet foreslår, at kurset kan afholdes som roadshow med nogle af de ting, som vises i udstillingerne. Dette som alternativ til at flytte medarbejdere til Tange. Mercantec oplyser, at der er gode erfaringer med, at hold fra samme virksomhed konkurrerer med hinanden om at finde forbedringsforslag. 3. SWOT-analyse og handlingsplan Kl (diskussions- og beslutningspunkt) Se bilag SWOT-analyse og handlingsplan Formålet er at involvere udviklingsudvalgene i IF s strategiudvikling. Side 5 af 10

6 IF afholder seminar d. 1. november, hvor formandskaberne (eller andre repræsentanter fra UU erne) mødes med det formål at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Processen forklares trin for trin. Først speed-dating hvor udvalgsmedlemmerne 2 og 2 spørger ind til de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den anden ser. Man kan hente inspiration på inspirations-væggen, hvor sekretariatets indspark var nedskrevet på forhånd. Efter 4 minutter skifter man partner (samlet tidsramme 25 min.). Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Alle input nedskrives på post-its og hænges op i SWOT matrice på tavlen. Efterfølgende snakkes sedlerne igennem og uddybes ved SWOT-tavlen. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for metal- og montageområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussionsog beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af strategisk handlingsplan den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer? En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). Når vi på mødet skal diskutere dette, tager vi udgangspunkt i vores Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien. Hvert udvalgsmedlem prioriterer/udvælger en styrke, svaghed, mulighed og trussel, som markeres med en post-it. Alle prioriterede styrker, svagheder, muligheder og trusler flyttes til ny SWOT-matrix, og de læses højt. Styrker, svagheder, muligheder og trusler kobles efterfølgende f.eks. kan truslen: Mange kender ikke værdien af AMU måske kobles med muligheden for at identificere uddannelsesildsjæle på skolerne. Skitse til handlingsplan udarbejdes i 2 grupper: Hvilke(n) aktivitet(er)/indsatser ønsker vi at beskæftige os med i det nye år? Hvorfor er de vigtige/hvilken værdi skaber aktiviteten? Grupperne præsenterer deres 2-3 indsatser. Alle forslag og skitser indsamles og efterbehandles i sekretariatet. I kan i bilag 2 læse lidt mere om SWOT-analysen samt finde sekretariatets indledende bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner den måde, som vi pt. uddannelsesdækker Metal- og montageindustrien på. Udkast til udvalgets handlingsplan 2013 diskuteres med formandskabet og præsenteres på næstkommende udvalgsmøde. Behandlingen af punktet vil blive gennemført som en workshop. Formålet med workshoppen er dels at kvalificere den i bilag 2 vedlagte SWOT analyse, dels at få udarbejdet udvalgets 1. udkast til UU metals handlingsplan for Som forberedelse skal du udover at kigge bilag 2 igennem også gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig, at vi arbejder med i det nye år. Side 6 af 10

7 Bilag 2 ridser også op, hvad vi konkret skal diskutere (se indstillingerne) 4. Status på igangværende aktiviteter Kl Nyt kursusprogram til den spåntagende metalindustri IU s fælles formandskab har godkendt det nye kursusprogram, og alle kurser er administrativt indtastet i uddannelsesadministration.dk 4. Status på igangværende aktiviteter Udvalget ønsker, at sekretariatet kontakter Mette Selchau på Mercantec mhp. at afklare eventuelle problemer med at udbyde nye montage kurser. Udvalget havde ingen øvrige bemærkninger til punktet. Sekretariatet er i gang med den afsluttende finpudsning af målgruppebeskrivelser, websøge tekster og viskvalitet spørgsmål. Grundet et pt. højt arbejdspres er kun 4 af kurserne pt. søgt godkendt i MBU. Det forventes, at alle kurser er godkendt ultimo Montageområdet Mht. udsendelse af spørgeskema til afdækning af montage industrien fremadrettede behov og ønsker inden for AMU efteruddannelse har sekretariatet identificeret kontaktpersoner i 85 virksomheder inden for montage området. Tilretning og udsendelse af spørgeskemaet forventes udsendt november Nyt kursus Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter (2 dage) er ansøgt godkendt i MBU Deltageren kan efter teoretisk og praktisk træning samt på baggrund af kendskab til mekaniske og hydrauliske anlægs opbygning og virkemåde herunder viden om gældende kvalitets- og sikkerhedskrav/forskrifter, udvælge og anvende korrekte fedt og olie produkter til smøring og behandling af lejer og bolte på mekaniske og hydrauliske anlæg sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren med viden om oliers partikelindhold/renlighed, viskositet, additiver, levealder samt kvalitets- og sikkerhedskrav identificere korrekte fedt og olie produkter via opslag i manualer og tabeller. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere olie og fedt produkters kvalitet med anviste måleinstrumenter/udstyr (eks. partikeltæller). Endelig kan deltageren kontrollere og dokumentere eget arbejde i forhold til gældende kvalitetsprocedurer og - standarder. Robotområdet Der afholdes d oktober fælles IU robot faglærer Side 7 af 10

8 kursus. Lasse Thomsen, som holdt oplæg for os på EUC Nordvest, deltager: med oplæg om robotter i industrien med hovedfokus på uddannelse (1 time) Titel: Robotter i industrien med fokus på uddannelse af ufaglærte og faglærte - Hvorfor automatiserer virksomhederne, og hvor bevæger den teknologiske udvikling sig hen? - Konkrete cases hvad vælger forskellige virksomheder, og hvad har de opnået? - Hvad skal der til for at erhvervsskolerne er attraktive uddannelsesleverandører hvad skal erhvervsskolerne klare, og hvad håndterer virksomhederne enten internt eller via andre uddannelsesleverandører? - Hvad kan vi forvente i fremtiden, og hvilke uddannelsesbehov medfører det? som sparringspartner gennem dagen med fokus på, hvad faglærte og ikke faglærte medarbejdere i industrien skal kunne inden for robot og automation i dag og i morgen! Endvidere udarbejder Ulf Egebjerg fra Scandimatic kursusmateriale, som indeholder: Status på robotområdet Kritisk gennemgang af IU s AMU og EUD-fag Ulf Egebjerg har undervist på robot kurser på både Herningsholm ES og Mercantec, herunder CoE-forløb. LUU Robot har 19/ diskuteret revision af Håndtering med industrirobotter for operatører med det formål at understøtte progression inden for robotprogrammering ( niveau 1 og 2 ). LUU vurderer, at der ikke er basis for et AMU-kursus i udvidet robot programmering. Målgruppen for et sådant kursus er meget lavt (ca. 8 kursister/ robot specialister per år), og efteruddannelsesbehovet dækkes af Mercantecs IV-kursus Robot ekspertprogrammering KUKA. I stedet afkortes fra 10 til 5 dage ved, at indholdet vedr robotters periferiudstyr skrives ud. Baggrunden er, at vi i dag har de 2 nedenstående robot periferi kurser, som nu dækker området robotters periferi udstyr. Første hold kører uge 38 på EUC Syd: Robot, fejlfinding på periferiudstyr (2 dage) Side 8 af 10

9 46657 Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatør (3 dage) Det betyder samtidig, at Robotbetjening for operatører (3 dage) vil være basis programmeringskurset ( niveau 1 ), mens den reviderede version af kommer til at fungere som det udvidede robotprogrammeringskursus ( niveau 2 ). I forlængelse af ovenstående falder Programmering af robot med vision (2 dage) for 3-årsreglen per 30/9 trods EUC Syds ihærdige forsøg på at skabe aktivitet medio september. Dette er dog problemfrit, da visionsystemer fremadrettet vil indgå i og 46657, da vision jo er en del af robotters periferiudstyr. Sekretariatet har fået DIRA Robotnetværket til at stille med en tilforordnet til LUU Robot i form af Claus Risager, Chef for DTI Robotteknologi, Teknologisk Institut. Claus holdt oplæg på LUU mødet d. 19. sep. med fokus på nogle af de uddannelsesrettede initiativer, som der arbejdes med i regi af Teknologisk Institut og DIRA. LUU var meget glade for Claus deltagelse, da han er meget vidende om nuværende og fremtidige teknologiske muligheder. Næste LUU møde afholdes på Teknologisk Institut i Odense. 5. Meddelelser 5. Meddelelser Meddelelser fra Udvalgets formandskab Meddelelser fra Udvalgets formandskab Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet Revision og nedlæggelse af FKB er MBU har fremsendt brev til det faglige udvalg vedr. vurderinger af, om FKB er omfattet af 3-års reglen i 2012 skal fortsætte uændret, revideres eller bortfalde. Sekretariatet har i fællesskab med UU s formandskab vurderet, at vore FKB er skal fortsætte uændret. Udvalget vil ifm. næstkommende udbudsrunde (forventet 2013) diskutere evt. revision/sammensmeltning af vore FKB er. 6. Mødeplanlægning 6. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde A. Næste ordinære møde Side 9 af 10

10 14. december m. julefrokost i København. Der er bestilt hos Brdr. Price i Tivoli til kl B. Mødeaktivitet 2013 Sekretariatet foreslår, at vi afholder førstkommende udvalgsmøde i 2013 som et temamøde med fokus på Måleteknik (inkl. diskussion med repræsentanter fra skolerne) Alle møder afholdes som udgangspunkt tidsrummet kl (med morgenmad kl ) 7. Evt. 7. Evt. Der spørges til, om udvalgets kernekurser udbydes af skolerne. Der samles op på dette til næste udvalgsmøde, når skolerne har oprettet hold for Side 10 af 10

11 København d. 24. sep DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer Larsen Eksterne: Flemming Petersen, Energimuseet Jørgen K. Pedersen, miljøleder, Grundfos Ole Wang Lønbæk, Mercantec Tobias Nawrocki, konsulentdirektør i Businessman Philip Hinrichsen, kundeserviceleder i Berlingske Tidende Sekretariatet: Morten Møldrup Christina Stougaard Hansen MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl ca Afholdes hos: Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Bilagsliste: BILAG 1: Energiforbedringer i industrien BILAG 2: Sekretariatets udkast til SWOT for Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien Side 1 af 10

12 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU 3. SWOT-analyse og handlingsplan 4. Status på igangværende aktiviteter 5. Meddelelser 6. Mødeplanlægning Evt. Side 2 af 10

13 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat fra 15. juni 2012 (referat findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af referatet Referatet godkendes uden kommentarer. B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Kl Industriens Uddannelser har et stort fokus på energi og miljø i vores uddannelser. Det indebærer, at der er nedsat et tværgående IU energi/miljø team bestående af uddannelseskonsulenterne Morten Møldrup (IF) og Jette Sonny Nielsen (MI). Energi/miljø teamet har i den sammenhæng udarbejdet en række statusnotater. Her er notatet med titlen Energiforbedringer i industrien af relevans for UU. Se bilag TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Flemming Petersen, museumsinspektør, fortæller om Energimuseet og optakten til kursusafholdelsen: Energimuseet har årligt ca personer igennem, som modtager en eller anden form for undervisning, primært skoleelever. Som undervisningssted formår museet med deres klimaudstilling og omgivelser/rammer at skabe en bedre bæredygtighedsbevidsthed end hvad der er muligt at opnå i en traditionel skole. De besværlige, tekniske emner bliver forstået og udbredt til en bred målgruppe. For de faglærte og ufaglærte medarbejdere i industrien er der udviklet 2 AMU-kurser, som kvalificerer medarbejderne til at deltage i virksomhedernes miljø- og energi arbejde: Miljøarbejde i industrien Miljø- og energiforbedringer i industrien Mercantec har gode erfaringer med at køre kurserne for Grundfos medarbejdere i samarbejde med Energimuseet, og vi skal i dag høre nærmere om disse erfaringer. A. Introduktion til Energimuseet og rundvisning (v/flemming Petersen) (kl ) B. Erfaringerne fra planlægning og gennemførsel af kurserne (v/ Grundfos og Mercantec) (kl ) Grundfos henvendte sig for at forhøre sig om muligheden for at museet kunne lave og afholde et kursus i bæredygtighed. Der blev lavet et prøvekursus, og efterfølgende blev der skabt et samarbejde ml. Mercantec og Energimuseet baseret på deres respektive erfaringer med kurser inden for energi/miljø samt Grundfos ønsker. Ledelsen på Grundfos har også været igennem kurset med det formål at blive klædt på til at svare på spørgsmål fra medarbejderne ( hvad er det for et kursus?, hvad skal vi lære ). På kurset skabes der en bevidsthed om bæredygtighed, som er hele forudsætningen for at få gulvet til at snakke om energibesparelser og få øje på muligheder for energibesparelser. Det handler om at ændre deltagernes mindset, og åbne deres øjne for energi/miljø. Præsentation og diskussion af erfaringerne v./jørgen K. Pedersen, miljøchef i Grundfos og Ole Wang Lønbæk, Mercantec. Grundfos forventninger og ønsker til kurset hvad skulle medarbejderne kunne, vide og bruge fra kurset, når de kom tilbage på arbejde? Hvordan tænker vi progressionen i kurserne, og Kurset starter med historie om, hvad bæredygtighed er som begreb på en virksomhed. Derpå hvad energi er, og hvad er energispild er for noget. For mange er det en øjenåbner. Derpå udfordringer med energiforsyning og grøn omstilling, som kun kan lade sig gøre, hvis samfundet formår at bruge energien mere effektivt. Derpå klimaforandringer som begreb. Side 3 af 10

14 hvad har forløbet med Grundfos medarbejdere konkret indeholdt? Samarbejdet med Energimuseet i Tange og integration af deres udstyr og knowhow? Hvad har vi lært, hvad var de største udfordringer og hvad vil vi evt gøre anderledes en anden gang? Kursusevaluering fik vi det ud af det, som vi gerne ville - og hvordan påvirker det evt. indholdet af de nye hold, som skal af sted i efteråret? Opsamling på gode erfaringer og mulige udfordringer - hvad skal andre metal- og montagevirksomheder være obs på, når de skal have medarbejdere af sted? Om eftermiddagen er der fokus på carbon footprint samt workshop med arbejdssituationer fra Grundfos som analyseres: hvor bruger vi energi, og hvor kan man spare. Deltagerne får ingen konkrete redskaber, de følger først på kursus Oplæg v/jørgen Pedersen & diskussion: Grundfos strategi er, at vores grønne produkter også skal fremstilles grønt. Det handler om at vi tager vores egen medicin, og vi fandt ud af, at vi på vores egne fabrikker havde 30 år gamle pumper, som bruger væsentligt mere energi de nye pumper, som fremstilles i dag. Alene i Bjerringbro er vi kommet frem til, at vi har stk., som med fordel kan udskiftes. Det er et stort potentiale. Grundfos har også fokus på vandforbruget, som ønskes reduceret 25% i Det er i sig selv vigtigt, når man sælger vandenergiløsninger. En mulighed er også at forlænge vandets levetid i processen. Der ses også på transport af komponenter. Forudsætninger for succes: Her er det centralt, at medarbejderne er bevidste om behovet for at lave energimæssige forbedringer at de er med på det. Det opnås gennem AMU-kurset samt tydelig ledelsesmæssig opbakning og prioritering. Kongstanken er her, at hvis vi ikke er miljøbevidste derhjemme, så gør vi det heller ikke på arbejde og omvendt: hvis vi tænker over det hjemme, så tænker vi også over det på arbejdet. Der skal være afsat midler til at gennemføre de ideer og forslag, som medarbejderne kommer med ellers er det demotiverende. Derfor har vi en miljøpulje, som alle kan søge om at få midler fra. For hvert forbedringsforslag udarbejdes en 1-pager, som beskriver forslaget herunder økonomi fx Lokal varmepumpe til udnyttelse af overskudsenergi. Denne er en del af ansøgningen til miljøpuljen. Det er vigtigt, at skole og virksomhed før afstemt forventninger, herunder at kursisterne er forberedte, og at skolen kan tage udgangspunkt i eksempler fra virksomheden. Side 4 af 10

15 De lukkede virksomhedshold er derfor mere succesfulde end de åbne, som ikke kører. Efteruddannelse af medarbejdere: 400 har været på 1 dags kurset heriblandt er ca. 40 medarbejdere udvalgt til at deltage i 2-dages kurset på basis af engagement og rolle ift energi/miljø i virksomheden. Her har deltagerne fået nogle projektværktøjer, idegenerering mv. på dag 1, som de har brugt til at finde forbedringsmuligheder i virksomheden. Kurset har ikke givet anledning til 1-pagers som slutprodukt, men gode ideer er blevet skabt. Kurset holdes på tværs af faggrupper og medarbejdere, og de opbyggede relationer gør, at energi/miljø arbejdet fungerer bedre i dagligdagen. Kursets mål kan suppleres med, at selve kurset skal være CO2-neutralt. Dvs. at det som kurset koster ift miljø, skal man kunne finde besparelser for som følge af kurset. En baggrund som faglært gør ikke, at man er bedre til at spotte energibesparelsesmuligheder. Teknisk indsigt kan endda betyde, at man har svært ved at se sig ud over, at vi altid har gjort det sådan. Det er vigtigt at udfordre den måde, som vi arbejder på. Praktisk om kursusudbud og afholdelse: De åbne hold bliver aflyst pga. meget få tilmeldinger. Andre kursister er velkomne til at deltage på Grundfos firmahold. Sekretariatet sikrer, at der er oprettet et hold forud for artikel på IU s web. Kontakt til Marianne Villadsen. Energimuseet foreslår, at kurset kan afholdes som roadshow med nogle af de ting, som vises i udstillingerne. Dette som alternativ til at flytte medarbejdere til Tange. Mercantec oplyser, at der er gode erfaringer med, at hold fra samme virksomhed konkurrerer med hinanden om at finde forbedringsforslag. 3. SWOT-analyse og handlingsplan Kl (diskussions- og beslutningspunkt) Se bilag SWOT-analyse og handlingsplan Formålet er at involvere udviklingsudvalgene i IF s strategiudvikling. Side 5 af 10

16 IF afholder seminar d. 1. november, hvor formandskaberne (eller andre repræsentanter fra UU erne) mødes med det formål at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Processen forklares trin for trin. Først speed-dating hvor udvalgsmedlemmerne 2 og 2 spørger ind til de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den anden ser. Man kan hente inspiration på inspirations-væggen, hvor sekretariatets indspark var nedskrevet på forhånd. Efter 4 minutter skifter man partner (samlet tidsramme 25 min.). Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Alle input nedskrives på post-its og hænges op i SWOT matrice på tavlen. Efterfølgende snakkes sedlerne igennem og uddybes ved SWOT-tavlen. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for metal- og montageområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussionsog beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af strategisk handlingsplan den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer? En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). Når vi på mødet skal diskutere dette, tager vi udgangspunkt i vores Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien. Hvert udvalgsmedlem prioriterer/udvælger en styrke, svaghed, mulighed og trussel, som markeres med en post-it. Alle prioriterede styrker, svagheder, muligheder og trusler flyttes til ny SWOT-matrix, og de læses højt. Styrker, svagheder, muligheder og trusler kobles efterfølgende f.eks. kan truslen: Mange kender ikke værdien af AMU måske kobles med muligheden for at identificere uddannelsesildsjæle på skolerne. Skitse til handlingsplan udarbejdes i 2 grupper: Hvilke(n) aktivitet(er)/indsatser ønsker vi at beskæftige os med i det nye år? Hvorfor er de vigtige/hvilken værdi skaber aktiviteten? Grupperne præsenterer deres 2-3 indsatser. Alle forslag og skitser indsamles og efterbehandles i sekretariatet. I kan i bilag 2 læse lidt mere om SWOT-analysen samt finde sekretariatets indledende bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner den måde, som vi pt. uddannelsesdækker Metal- og montageindustrien på. Udkast til udvalgets handlingsplan 2013 diskuteres med formandskabet og præsenteres på næstkommende udvalgsmøde. Behandlingen af punktet vil blive gennemført som en workshop. Formålet med workshoppen er dels at kvalificere den i bilag 2 vedlagte SWOT analyse, dels at få udarbejdet udvalgets 1. udkast til UU metals handlingsplan for Som forberedelse skal du udover at kigge bilag 2 igennem også gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig, at vi arbejder med i det nye år. Side 6 af 10

17 Bilag 2 ridser også op, hvad vi konkret skal diskutere (se indstillingerne) 4. Status på igangværende aktiviteter Kl Nyt kursusprogram til den spåntagende metalindustri IU s fælles formandskab har godkendt det nye kursusprogram, og alle kurser er administrativt indtastet i uddannelsesadministration.dk 4. Status på igangværende aktiviteter Udvalget ønsker, at sekretariatet kontakter Mette Selchau på Mercantec mhp. at afklare eventuelle problemer med at udbyde nye montage kurser. Udvalget havde ingen øvrige bemærkninger til punktet. Sekretariatet er i gang med den afsluttende finpudsning af målgruppebeskrivelser, websøge tekster og viskvalitet spørgsmål. Grundet et pt. højt arbejdspres er kun 4 af kurserne pt. søgt godkendt i MBU. Det forventes, at alle kurser er godkendt ultimo Montageområdet Mht. udsendelse af spørgeskema til afdækning af montage industrien fremadrettede behov og ønsker inden for AMU efteruddannelse har sekretariatet identificeret kontaktpersoner i 85 virksomheder inden for montage området. Tilretning og udsendelse af spørgeskemaet forventes udsendt november Nyt kursus Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter (2 dage) er ansøgt godkendt i MBU Deltageren kan efter teoretisk og praktisk træning samt på baggrund af kendskab til mekaniske og hydrauliske anlægs opbygning og virkemåde herunder viden om gældende kvalitets- og sikkerhedskrav/forskrifter, udvælge og anvende korrekte fedt og olie produkter til smøring og behandling af lejer og bolte på mekaniske og hydrauliske anlæg sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren med viden om oliers partikelindhold/renlighed, viskositet, additiver, levealder samt kvalitets- og sikkerhedskrav identificere korrekte fedt og olie produkter via opslag i manualer og tabeller. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere olie og fedt produkters kvalitet med anviste måleinstrumenter/udstyr (eks. partikeltæller). Endelig kan deltageren kontrollere og dokumentere eget arbejde i forhold til gældende kvalitetsprocedurer og - standarder. Robotområdet Der afholdes d oktober fælles IU robot faglærer Side 7 af 10

18 kursus. Lasse Thomsen, som holdt oplæg for os på EUC Nordvest, deltager: med oplæg om robotter i industrien med hovedfokus på uddannelse (1 time) Titel: Robotter i industrien med fokus på uddannelse af ufaglærte og faglærte - Hvorfor automatiserer virksomhederne, og hvor bevæger den teknologiske udvikling sig hen? - Konkrete cases hvad vælger forskellige virksomheder, og hvad har de opnået? - Hvad skal der til for at erhvervsskolerne er attraktive uddannelsesleverandører hvad skal erhvervsskolerne klare, og hvad håndterer virksomhederne enten internt eller via andre uddannelsesleverandører? - Hvad kan vi forvente i fremtiden, og hvilke uddannelsesbehov medfører det? som sparringspartner gennem dagen med fokus på, hvad faglærte og ikke faglærte medarbejdere i industrien skal kunne inden for robot og automation i dag og i morgen! Endvidere udarbejder Ulf Egebjerg fra Scandimatic kursusmateriale, som indeholder: Status på robotområdet Kritisk gennemgang af IU s AMU og EUD-fag Ulf Egebjerg har undervist på robot kurser på både Herningsholm ES og Mercantec, herunder CoE-forløb. LUU Robot har 19/ diskuteret revision af Håndtering med industrirobotter for operatører med det formål at understøtte progression inden for robotprogrammering ( niveau 1 og 2 ). LUU vurderer, at der ikke er basis for et AMU-kursus i udvidet robot programmering. Målgruppen for et sådant kursus er meget lavt (ca. 8 kursister/ robot specialister per år), og efteruddannelsesbehovet dækkes af Mercantecs IV-kursus Robot ekspertprogrammering KUKA. I stedet afkortes fra 10 til 5 dage ved, at indholdet vedr robotters periferiudstyr skrives ud. Baggrunden er, at vi i dag har de 2 nedenstående robot periferi kurser, som nu dækker området robotters periferi udstyr. Første hold kører uge 38 på EUC Syd: Robot, fejlfinding på periferiudstyr (2 dage) Side 8 af 10

19 46657 Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatør (3 dage) Det betyder samtidig, at Robotbetjening for operatører (3 dage) vil være basis programmeringskurset ( niveau 1 ), mens den reviderede version af kommer til at fungere som det udvidede robotprogrammeringskursus ( niveau 2 ). I forlængelse af ovenstående falder Programmering af robot med vision (2 dage) for 3-årsreglen per 30/9 trods EUC Syds ihærdige forsøg på at skabe aktivitet medio september. Dette er dog problemfrit, da visionsystemer fremadrettet vil indgå i og 46657, da vision jo er en del af robotters periferiudstyr. Sekretariatet har fået DIRA Robotnetværket til at stille med en tilforordnet til LUU Robot i form af Claus Risager, Chef for DTI Robotteknologi, Teknologisk Institut. Claus holdt oplæg på LUU mødet d. 19. sep. med fokus på nogle af de uddannelsesrettede initiativer, som der arbejdes med i regi af Teknologisk Institut og DIRA. LUU var meget glade for Claus deltagelse, da han er meget vidende om nuværende og fremtidige teknologiske muligheder. Næste LUU møde afholdes på Teknologisk Institut i Odense. 5. Meddelelser 5. Meddelelser Meddelelser fra Udvalgets formandskab Meddelelser fra Udvalgets formandskab Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet Revision og nedlæggelse af FKB er MBU har fremsendt brev til det faglige udvalg vedr. vurderinger af, om FKB er omfattet af 3-års reglen i 2012 skal fortsætte uændret, revideres eller bortfalde. Sekretariatet har i fællesskab med UU s formandskab vurderet, at vore FKB er skal fortsætte uændret. Udvalget vil ifm. næstkommende udbudsrunde (forventet 2013) diskutere evt. revision/sammensmeltning af vore FKB er. 6. Mødeplanlægning 6. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde A. Næste ordinære møde Side 9 af 10

20 14. december m. julefrokost i København. Der er bestilt hos Brdr. Price i Tivoli til kl B. Mødeaktivitet 2013 Sekretariatet foreslår, at vi afholder førstkommende udvalgsmøde i 2013 som et temamøde med fokus på Måleteknik (inkl. diskussion med repræsentanter fra skolerne) Alle møder afholdes som udgangspunkt tidsrummet kl (med morgenmad kl ) 7. Evt. 7. Evt. Der spørges til, om udvalgets kernekurser udbydes af skolerne. Der samles op på dette til næste udvalgsmøde, når skolerne har oprettet hold for Side 10 af 10

21 København d. 24. sep DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer Larsen Eksterne: Flemming Petersen, Energimuseet Jørgen K. Pedersen, miljøleder, Grundfos Ole Wang Lønbæk, Mercantec Tobias Nawrocki, konsulentdirektør i Businessman Philip Hinrichsen, kundeserviceleder i Berlingske Tidende Sekretariatet: Morten Møldrup Christina Stougaard Hansen MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl ca Afholdes hos: Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Bilagsliste: BILAG 1: Energiforbedringer i industrien BILAG 2: Sekretariatets udkast til SWOT for Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien Side 1 af 10

22 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU 3. SWOT-analyse og handlingsplan 4. Status på igangværende aktiviteter 5. Meddelelser 6. Mødeplanlægning Evt. Side 2 af 10

23 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat fra 15. juni 2012 (referat findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af referatet Referatet godkendes uden kommentarer. B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt 2. TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Kl Industriens Uddannelser har et stort fokus på energi og miljø i vores uddannelser. Det indebærer, at der er nedsat et tværgående IU energi/miljø team bestående af uddannelseskonsulenterne Morten Møldrup (IF) og Jette Sonny Nielsen (MI). Energi/miljø teamet har i den sammenhæng udarbejdet en række statusnotater. Her er notatet med titlen Energiforbedringer i industrien af relevans for UU. Se bilag TEMA: Miljø- og energi i metalindustrien understøttet af AMU Flemming Petersen, museumsinspektør, fortæller om Energimuseet og optakten til kursusafholdelsen: Energimuseet har årligt ca personer igennem, som modtager en eller anden form for undervisning, primært skoleelever. Som undervisningssted formår museet med deres klimaudstilling og omgivelser/rammer at skabe en bedre bæredygtighedsbevidsthed end hvad der er muligt at opnå i en traditionel skole. De besværlige, tekniske emner bliver forstået og udbredt til en bred målgruppe. For de faglærte og ufaglærte medarbejdere i industrien er der udviklet 2 AMU-kurser, som kvalificerer medarbejderne til at deltage i virksomhedernes miljø- og energi arbejde: Miljøarbejde i industrien Miljø- og energiforbedringer i industrien Mercantec har gode erfaringer med at køre kurserne for Grundfos medarbejdere i samarbejde med Energimuseet, og vi skal i dag høre nærmere om disse erfaringer. A. Introduktion til Energimuseet og rundvisning (v/flemming Petersen) (kl ) B. Erfaringerne fra planlægning og gennemførsel af kurserne (v/ Grundfos og Mercantec) (kl ) Grundfos henvendte sig for at forhøre sig om muligheden for at museet kunne lave og afholde et kursus i bæredygtighed. Der blev lavet et prøvekursus, og efterfølgende blev der skabt et samarbejde ml. Mercantec og Energimuseet baseret på deres respektive erfaringer med kurser inden for energi/miljø samt Grundfos ønsker. Ledelsen på Grundfos har også været igennem kurset med det formål at blive klædt på til at svare på spørgsmål fra medarbejderne ( hvad er det for et kursus?, hvad skal vi lære ). På kurset skabes der en bevidsthed om bæredygtighed, som er hele forudsætningen for at få gulvet til at snakke om energibesparelser og få øje på muligheder for energibesparelser. Det handler om at ændre deltagernes mindset, og åbne deres øjne for energi/miljø. Præsentation og diskussion af erfaringerne v./jørgen K. Pedersen, miljøchef i Grundfos og Ole Wang Lønbæk, Mercantec. Grundfos forventninger og ønsker til kurset hvad skulle medarbejderne kunne, vide og bruge fra kurset, når de kom tilbage på arbejde? Hvordan tænker vi progressionen i kurserne, og Kurset starter med historie om, hvad bæredygtighed er som begreb på en virksomhed. Derpå hvad energi er, og hvad er energispild er for noget. For mange er det en øjenåbner. Derpå udfordringer med energiforsyning og grøn omstilling, som kun kan lade sig gøre, hvis samfundet formår at bruge energien mere effektivt. Derpå klimaforandringer som begreb. Side 3 af 10

24 hvad har forløbet med Grundfos medarbejdere konkret indeholdt? Samarbejdet med Energimuseet i Tange og integration af deres udstyr og knowhow? Hvad har vi lært, hvad var de største udfordringer og hvad vil vi evt gøre anderledes en anden gang? Kursusevaluering fik vi det ud af det, som vi gerne ville - og hvordan påvirker det evt. indholdet af de nye hold, som skal af sted i efteråret? Opsamling på gode erfaringer og mulige udfordringer - hvad skal andre metal- og montagevirksomheder være obs på, når de skal have medarbejdere af sted? Om eftermiddagen er der fokus på carbon footprint samt workshop med arbejdssituationer fra Grundfos som analyseres: hvor bruger vi energi, og hvor kan man spare. Deltagerne får ingen konkrete redskaber, de følger først på kursus Oplæg v/jørgen Pedersen & diskussion: Grundfos strategi er, at vores grønne produkter også skal fremstilles grønt. Det handler om at vi tager vores egen medicin, og vi fandt ud af, at vi på vores egne fabrikker havde 30 år gamle pumper, som bruger væsentligt mere energi de nye pumper, som fremstilles i dag. Alene i Bjerringbro er vi kommet frem til, at vi har stk., som med fordel kan udskiftes. Det er et stort potentiale. Grundfos har også fokus på vandforbruget, som ønskes reduceret 25% i Det er i sig selv vigtigt, når man sælger vandenergiløsninger. En mulighed er også at forlænge vandets levetid i processen. Der ses også på transport af komponenter. Forudsætninger for succes: Her er det centralt, at medarbejderne er bevidste om behovet for at lave energimæssige forbedringer at de er med på det. Det opnås gennem AMU-kurset samt tydelig ledelsesmæssig opbakning og prioritering. Kongstanken er her, at hvis vi ikke er miljøbevidste derhjemme, så gør vi det heller ikke på arbejde og omvendt: hvis vi tænker over det hjemme, så tænker vi også over det på arbejdet. Der skal være afsat midler til at gennemføre de ideer og forslag, som medarbejderne kommer med ellers er det demotiverende. Derfor har vi en miljøpulje, som alle kan søge om at få midler fra. For hvert forbedringsforslag udarbejdes en 1-pager, som beskriver forslaget herunder økonomi fx Lokal varmepumpe til udnyttelse af overskudsenergi. Denne er en del af ansøgningen til miljøpuljen. Det er vigtigt, at skole og virksomhed før afstemt forventninger, herunder at kursisterne er forberedte, og at skolen kan tage udgangspunkt i eksempler fra virksomheden. Side 4 af 10

25 De lukkede virksomhedshold er derfor mere succesfulde end de åbne, som ikke kører. Efteruddannelse af medarbejdere: 400 har været på 1 dags kurset heriblandt er ca. 40 medarbejdere udvalgt til at deltage i 2-dages kurset på basis af engagement og rolle ift energi/miljø i virksomheden. Her har deltagerne fået nogle projektværktøjer, idegenerering mv. på dag 1, som de har brugt til at finde forbedringsmuligheder i virksomheden. Kurset har ikke givet anledning til 1-pagers som slutprodukt, men gode ideer er blevet skabt. Kurset holdes på tværs af faggrupper og medarbejdere, og de opbyggede relationer gør, at energi/miljø arbejdet fungerer bedre i dagligdagen. Kursets mål kan suppleres med, at selve kurset skal være CO2-neutralt. Dvs. at det som kurset koster ift miljø, skal man kunne finde besparelser for som følge af kurset. En baggrund som faglært gør ikke, at man er bedre til at spotte energibesparelsesmuligheder. Teknisk indsigt kan endda betyde, at man har svært ved at se sig ud over, at vi altid har gjort det sådan. Det er vigtigt at udfordre den måde, som vi arbejder på. Praktisk om kursusudbud og afholdelse: De åbne hold bliver aflyst pga. meget få tilmeldinger. Andre kursister er velkomne til at deltage på Grundfos firmahold. Sekretariatet sikrer, at der er oprettet et hold forud for artikel på IU s web. Kontakt til Marianne Villadsen. Energimuseet foreslår, at kurset kan afholdes som roadshow med nogle af de ting, som vises i udstillingerne. Dette som alternativ til at flytte medarbejdere til Tange. Mercantec oplyser, at der er gode erfaringer med, at hold fra samme virksomhed konkurrerer med hinanden om at finde forbedringsforslag. 3. SWOT-analyse og handlingsplan Kl (diskussions- og beslutningspunkt) Se bilag SWOT-analyse og handlingsplan Formålet er at involvere udviklingsudvalgene i IF s strategiudvikling. Side 5 af 10

26 IF afholder seminar d. 1. november, hvor formandskaberne (eller andre repræsentanter fra UU erne) mødes med det formål at få vedtaget en overordnet, strategisk handlingsplan for IF udvalget. For at få det bedste beslutningsgrundlag for vedtagelsen af ny handlingsplan er det vigtigt at tage pulsen på, hvad der er på spil i de enkelte UU. Processen forklares trin for trin. Først speed-dating hvor udvalgsmedlemmerne 2 og 2 spørger ind til de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den anden ser. Man kan hente inspiration på inspirations-væggen, hvor sekretariatets indspark var nedskrevet på forhånd. Efter 4 minutter skifter man partner (samlet tidsramme 25 min.). Alle udviklingsudvalg skal derfor forud for IF seminaret identificere de væsentlige problemstillinger og udfordringer inden for eget udvalgsområde. Alle input nedskrives på post-its og hænges op i SWOT matrice på tavlen. Efterfølgende snakkes sedlerne igennem og uddybes ved SWOT-tavlen. Resultaterne heraf skal vi bruge til at få opstillet en række konkrete bud på udviklingsaktiviteter, som skal indgå i udvalgets fremadrettede handlingsplan for metal- og montageområdet. Desuden vil resultaterne indgå det samlede diskussionsog beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for drøftelse af strategisk handlingsplan den 1. november på IF seminaret. Vi skal med andre ord lave et servicetjek af vores område for at se om vi er på rette vej i forhold til fremtidens udfordringer? En måde at arbejde med dette er ved at lave en såkaldt SWOT-analyse. Bogstaverne i SWOT står for Strenghts (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). Når vi på mødet skal diskutere dette, tager vi udgangspunkt i vores Uddannelsesdækning af Metal- og montageindustrien. Hvert udvalgsmedlem prioriterer/udvælger en styrke, svaghed, mulighed og trussel, som markeres med en post-it. Alle prioriterede styrker, svagheder, muligheder og trusler flyttes til ny SWOT-matrix, og de læses højt. Styrker, svagheder, muligheder og trusler kobles efterfølgende f.eks. kan truslen: Mange kender ikke værdien af AMU måske kobles med muligheden for at identificere uddannelsesildsjæle på skolerne. Skitse til handlingsplan udarbejdes i 2 grupper: Hvilke(n) aktivitet(er)/indsatser ønsker vi at beskæftige os med i det nye år? Hvorfor er de vigtige/hvilken værdi skaber aktiviteten? Grupperne præsenterer deres 2-3 indsatser. Alle forslag og skitser indsamles og efterbehandles i sekretariatet. I kan i bilag 2 læse lidt mere om SWOT-analysen samt finde sekretariatets indledende bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som kendetegner den måde, som vi pt. uddannelsesdækker Metal- og montageindustrien på. Udkast til udvalgets handlingsplan 2013 diskuteres med formandskabet og præsenteres på næstkommende udvalgsmøde. Behandlingen af punktet vil blive gennemført som en workshop. Formålet med workshoppen er dels at kvalificere den i bilag 2 vedlagte SWOT analyse, dels at få udarbejdet udvalgets 1. udkast til UU metals handlingsplan for Som forberedelse skal du udover at kigge bilag 2 igennem også gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig, at vi arbejder med i det nye år. Side 6 af 10

27 Bilag 2 ridser også op, hvad vi konkret skal diskutere (se indstillingerne) 4. Status på igangværende aktiviteter Kl Nyt kursusprogram til den spåntagende metalindustri IU s fælles formandskab har godkendt det nye kursusprogram, og alle kurser er administrativt indtastet i uddannelsesadministration.dk 4. Status på igangværende aktiviteter Udvalget ønsker, at sekretariatet kontakter Mette Selchau på Mercantec mhp. at afklare eventuelle problemer med at udbyde nye montage kurser. Udvalget havde ingen øvrige bemærkninger til punktet. Sekretariatet er i gang med den afsluttende finpudsning af målgruppebeskrivelser, websøge tekster og viskvalitet spørgsmål. Grundet et pt. højt arbejdspres er kun 4 af kurserne pt. søgt godkendt i MBU. Det forventes, at alle kurser er godkendt ultimo Montageområdet Mht. udsendelse af spørgeskema til afdækning af montage industrien fremadrettede behov og ønsker inden for AMU efteruddannelse har sekretariatet identificeret kontaktpersoner i 85 virksomheder inden for montage området. Tilretning og udsendelse af spørgeskemaet forventes udsendt november Nyt kursus Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter (2 dage) er ansøgt godkendt i MBU Deltageren kan efter teoretisk og praktisk træning samt på baggrund af kendskab til mekaniske og hydrauliske anlægs opbygning og virkemåde herunder viden om gældende kvalitets- og sikkerhedskrav/forskrifter, udvælge og anvende korrekte fedt og olie produkter til smøring og behandling af lejer og bolte på mekaniske og hydrauliske anlæg sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren med viden om oliers partikelindhold/renlighed, viskositet, additiver, levealder samt kvalitets- og sikkerhedskrav identificere korrekte fedt og olie produkter via opslag i manualer og tabeller. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere olie og fedt produkters kvalitet med anviste måleinstrumenter/udstyr (eks. partikeltæller). Endelig kan deltageren kontrollere og dokumentere eget arbejde i forhold til gældende kvalitetsprocedurer og - standarder. Robotområdet Der afholdes d oktober fælles IU robot faglærer Side 7 af 10

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

København den 11. december 2013

København den 11. december 2013 København den 11. december 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Indkaldelse til:

Læs mere

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: 10-17 sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost

Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost Dagsorden Referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. møde. Den 15. december 2010 kl. 10.00-12.00 med efterfølgende julefrokost Mødested hos Industriens Uddannelser MI-møde kl. 10.00-12.00 Frokost kl.

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere