Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark"

Transkript

1 slip frivilligheden løs! Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark 1

2 Frivillig Fredag slip frivilligheden løs! - opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne Kok Layout: HOFDAMERNE ApS Udgivet: 2012 ISBN Frivilligrådet 2012 Udgivet af: FRIVILLIGRÅDET Nytorv 19, 3.sal, 1450 København K Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse Forord Baggrunden for Frivillig Fredag 4 Frivilligfredag.dk som omdrejningspunkt for dagen 5 6 Aktiviteter og aktører Presse og medieomtale Et blik på indsatserne overfor målgrupperne Anbefalinger

4 Forord Den 30. september 2011 var en dag med sol, sensommer og Frivillig Fredag. Flere hundrede foreninger og virksomheder fra to tredjedele af landets kommuner havde sat sig for at markere Danmarks første nationale frivillighedsdag med fantasi og kreativitet og gjorde dermed hele Danmark til et udstillingsvindue for alt det, frivillighed og medborgerskab betyder for vores samfund. Dagen blev brugt til at vise, hvilken rolle danskernes frivillige engagement spiller for det lokale musikspillested, i idrætsforeningen, som en del af virksomhedens sociale profil og for indsatsen for samfundets mest udsatte. Folk gik sammen om at organisere åbent hus arrangementer, events, udstillinger og frivilligmarkeder, og mange fik lejlighed til at gå i praktik som frivillig. Frivilligcentre over hele landet tilbød kommunalpolitikere mulighed for at prøve kræfter med en frivillig indsats, og frivilligcentrene støttede op om Frivillig Fredag med et hav af forskellige arrangementer landet over. Danmark summede af aktivitet på denne sidste fredag i september, og dagen blev en fantastisk oplevelse for rigtig mange mennesker, godt hjulpet på vej af et dejligt sommervejr. Frivilligrådet var koordinator på Frivillig Fredag, og vi glæder os over at have været med til at sætte en god tradition på sporet. Vi håber, at alle, der deltog i år og mange, mange flere også vil være med til at gøre Frivillig Fredag 2012 til en ligeså uforglemmelig oplevelse. Tak for en imponerende indsats! Frivilligrådets sekretariat 4

5 Indledning Foran dig har du den endelige opsamling på den første markering af Danmarks nye nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag. Dagen blev afholdt d. 30. september i år og skal fremadrettet afvikles på den sidste fredag i september. Det er i skrivende stund lagt fast, at Frivillig Fredag på baggrund af de gode erfaringer fra dette års markering skal være en tilbagevendende begivenhed, der i 2012 således kommer til at ligge d. 28. september. Opsamlingen er ikke kun et historisk dokument, der runder første år med fejring af frivilligheden af. Den er også tænkt som afsæt for en diskussion af succeskriterier for næste års Frivillig Fredag. Opsamlingen favner derfor bredt og indeholder bl.a. baggrunden og rammerne for dagen, et overblik over aktiviteter og deltagere, en beskrivelse af evalueringsbidrag fra forskellige deltagere og en række anbefalinger for næste års planlægning. Udover opsamlingen har Frivilligrådet udarbejdet et inspirationshæfte, som kan hentes på og Hæftet indeholder mange gode eksempler på aktiviteter fra 2011 og er tænkt som inspiration til gengangere såvel som til nye kommende arrangører på Frivillig Fredag Baggrunden for Frivillig Fredag En national frivillighedsdag blev første gang nævnt i regeringens Nationale civilsamfundsstrategi fra 2010 som en af de aktiviteter, der i anledning af Det europæiske år for frivilligt arbejde skulle bidrage til at synliggøre den frivillige sektor og sætte medborgerskab i centrum. Ved åbningskonferencen for frivillighedsåret d. 28. januar 2011 offentliggjorde daværende socialminister Benedikte Kiær planerne om en markering af dagen, der efterfølgende fik navnet Frivillig Fredag. Frivilligrådet blev udnævnt til strategisk partner i forbindelse med afviklingen af aktiviteter igennem hele året af styregruppen for frivillighedsåret (med Socialministeriet på formandsposten). Frivilligrådet blev opfordret til at påtage sig opgaven med at koordinere markeringen af Frivillig Fredag og sparrede i den forbindelse med følgegruppen for frivillighedsåret. Frivilligrådet etablerede endvidere et Partnerskab for frivillighedsåret, med deltagelse af forskellige aktører fra hhv. den frivillige, den private og den offentlige sektor 1. Partnerskabet bistod Frivilligrådet med idéudvikling og i koordineringsopgaven. 1 Partnerskabet for frivillighedsåret bestod af: IBM Danmark, firmaet Social Innovation House, Frivilligcentre og Selvhjælp. Hansen PR og Paraplyen af fire kommunale chefforeninger: Kommunaldirektørforeningen, Socialchefforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Kommunalteknisk Chefforening. Se i øvrigt afsnittet Aktiviteter og aktører. 5

6 Det første udkast til en projektplan for Frivillig Fredag blev lanceret i et konceptpapir til Socialministeriet i januar I papiret stod der bl.a. om formålene, at Frivillig Fredag skulle summe af aktivitet i hele landet. Dagen skulle demonstrere kreativitet og virkelyst, vise den frivillige verdens bidrag til velfærden og gøre bidraget synligt i offentligheden og i pressen. I den senere promovering af dagen blev dagens formål præsenteret mere udfoldet og i fire punkter: Vise kreativiteten og engagementet i den frivillige verden, som det allerede udfolder sig i innovative tilbud, skæve samarbejder og fremsynede projekter. Vise den mangfoldige frivillighed dvs. de mange arenaer og mennesketyper, som frivilligheden har fundet vej til Skabe anledninger til frivilligt engagement og gerne i form af en praktisk/realistisk og individuel oplevelse med frivilligt arbejde Spille ind i den velfærdspolitiske dagsorden og skabe grobund for en mere vedvarende virkning af dagen I tilknytning til konceptpapiret udarbejdede Frivilligrådet aktivitets- og kommunikationsplaner, der bl.a. beskrev, at formidlingen af Frivillig Fredag skal målrettes fire centrale aktører: Den frivillige verden; Kommuner; Virksomheder; Uddannelsesinstitutioner. Frivilligfredag.dk som omdrejningspunkt for dagen Omdrejningspunktet for koordineringen af Frivillig Fredag er hjemmesiden www. frivilligfredag.dk, hvor lokale aktører kunne oprette deres aktiviteter, og hvor Frivilligrådet har formidlet nyheder, samarbejdsmuligheder og centralt organiserede aktiviteter. Hjemmesiden blev i tråd med projektets formål opbygget af frivillige kræfter under styring af IBM Danmark, der var en del af partnerskabet for frivillighedsåret. IBM Danmark styrede processen omkring udviklingen af hjemmesiden, mens det reelle udviklingsarbejde blev varetaget af 6 IT-studerende, der lagde frivillige kræfter i at programmere og opsætte hjemmesiden. Hjemmesidens formål er at være samlingspunkt for information om Frivillig Fredag. Siden er opbygget således, at alle kan oprette sig som arrangør og derefter oprette aktiviteter. Når en aktivitet er oprettet, bliver den synlig på et Danmarkskort, der med røde markører, illustrerer antallet af aktiviteter i hver kommune. På hjemmesiden kan man downloade plakater, pjecer og logoer, finde et idékatalog, inspirationstemaer samt en linksamling om frivillighed. Ydermere indeholder hjemmesiden grundlæggende oplysninger om Frivillig Fredag og tilblivelsen af dagen, støtteerklæringer til Frivillig Fredag, en blogstafet, en afstemning, nyhedsmails samt billeder, videoer og artikler fra aktiviteter i hele landet. 6

7 Hjemmesiden har i perioden 15. juni 10. oktober 2011 haft besøgende. Knap 39 % af hjemmesidens besøg kommer fra henvisningswebsteder og minimum 363 forskellige hjemmesider har linket til Frivillig Fredag-sitet. Det viser, hvor bred interessen har været, og at mange har ønsket at videreformidle information om Frivillig Fredag. Frivilligrådets sekretariat har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt hjemmesidens brugere. Undersøgelsen viser helt overordnet, at over halvdelen af brugerne af hjemmesiden har været tilfredse med brugervenligheden og følt, at deres behov for information er blevet opfyldt, men, at der er nogle funktioner, der bør optimeres. De mest populære funktioner på hjemmesiden har været Danmarkskortet/Find aktiviteter og muligheden for at downloade logoer, plakater og pjecer. Knap 30 % havde benyttet sig af idékataloget og næsten en tredjedel havde tilmeldt sig nyhedsmailen. Af hjemmesidens indhold har over 45 % fulgt med i nyhedsmailen. Nyhedsmailen var altså det mest læste indhold på hjemmesiden, og der har løbende været positive tilbagemeldinger på nyhedsmailens form og indhold. Næsten 80 % af de adspurgte har angivet, at de vil bruge hjemmesiden igen næste år, hvis de skal arrangere en aktivitet og 73 % vil gerne anbefale siden til andre. 7

8 Aktiviteter og aktører D. 30/9 summede virkelig af aktivitet rundt om i landet. 273 aktiviteter fordelt på 61 kommuner havde fundet vej til hjemmesiden, og mange flere løb af stablen uden at blive registreret. Der var flest aktiviteter i Midtjylland og Sydjylland og færrest i Nordsjælland og på Lolland/Falster, alle landsdele var dog repræsenteret på dagen. Aktiviteterne fordelte sig over følgende typer: De fleste arrangører havde valgt at give sig i kast med mere traditionelle aktiviteter som åbent hus og frivilligmarkeder, men der var også mange andre initiativer: Medarbejdere fra Merrild, frivillige fra Kirkens Korshær samt journalist og tidligere Bogart-vært Ole Michelsen delte mere end kopper kaffe ud på Hovedbanegården i København og fik en snak med rigtig mange mennesker om frivilligt arbejde. Det er en dejlig efterårsdag, og jeg sidder sammen med en sød ung pige, som er ved at lære mig at bruge Facebook. Nu må vi se om det lykkes. Jutta fra Ældresagen deltog i et miniprojekt, hvor 8.u fra Øster Farimagsgade skole underviste ældre i at bruge Facebook. 8

9 Musa Kekec, formand for foreningen O.N.E var i praktik i værestedet Fisken på Vesterbro i København, han fortæller: Dagen var rigtig god på mange planer; Jeg fik en præsentation af værestedet Fisken og Fritidsjobformidlingen, mødte de unge frivillige, mødte de unge, der kom for at søge hjælp, fik kontaktet virksomheder med henblik på praktik/jobmuligheder - alt i alt rigtigt godt! I Brønderslev var formanden for Social- og Sundhedsudvalget Thomas Krog (SF) frivillig for en dag. I en kørestol oplevede Thomas Krog dagligdagen som handicappet. Da han besøgte den lokale Louis Nielsen optiker var rampen ind til butikken imidlertid så stejl, at Thomas Krog ikke selv magtede at køre ind i butikken. I dag har Louis Nielsen opmålt samtlige af kædens ramper og tilpasset dem, så kørestolsbrugere selv kan få adgang til butikkerne. Firmaet Social Innovation House udviklede endagspraktikker hos virksomheder for indsatte unge i samarbejde med High:Five, Jysk Børneforsorg og Direktoratet for Kriminalforsorgen. En af de indsatte var i praktik hos Quilts of Denmark, og praktikken forløb så godt, at han nu har arbejde hos firmaet. Frem til hans løsladelse er der lavet en aftale om, at han transporteres til og fra arbejde fra det fængsel, han afsoner i. Det var ikke kun kørestolsbrugere i Brønderslev og praktikanten fra Quilts of Denmark, der oplevede en mere blivende effekt af Frivillig Fredag. Som et led i et længerevarende fokus på frivillighed har de ansatte i Odsherred Kommune efterfølgende fået lov til at bruge otte timer i det kommende år på frivilligt arbejde. Efterskoleforeningen har sat Frivillig Fredag på bestyrelsens dagsorden. I Lejre Kommune udarbejdede foreningerne en ønskeliste til forbedringer af samarbejdet med kommunen, der udmundede i en top 3 over bedste forslag. To politiske udvalg skal arbejde videre med udmøntningen af disse. De to udvalg har også besluttet, at Frivillig Fredag skal blive en tilbagevendende begivenhed i kommunen i samarbejde med foreningerne. Frivilligrådet har efterfølgende gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt arrangørerne, der bl.a. viser, at 87 % er tilfredse eller meget tilfredse med afviklingen af deres aktiviteter. 68 % er tilfredse med antallet af deltagere ved aktiviteterne, mens næsten 60 % mener, at deres aktivitet/aktiviteter har skabt kontakt til nye mulige samarbejdspartnere. I forhold til pressen har 70 % af aktiviteterne haft besøg af lokale medier, mens næsten 20 % har haft regional pressedækning og 6 % har haft nationale medier på besøg. 84 % af de adspurgte angiver, at de regner med at arrangere noget i forbindelse med Frivillig Fredag i

10 Et af målene med Frivillig Fredag er at nå ud over foreningsverden og aktivere mange forskellige typer aktører i hele Danmark i frivillighedens navn. Selv om hovedaktørerne på dagen var foreningerne (61) og de lokale frivilligcentre (37), så havde 31 kommuner oprettet aktiviteter og både virksomheder, privatpersoner og skoleklasser deltog i aktiviteter på dagen. For eksempel var pensionsselskabet Skandia med til at arrangere speed dating mellem virksomheder og foreninger, en forfatter tilbød at holde foredrag om ældre og frivillighed og Midtsjællands Efterskole delte pjecer om Hjerteforeningen ud og lærte om foreningens arbejde. 35 ud af 57 frivilligcentre deltog på dagen med projekt Kommunalpolitiker i praktik 2, og bl.a. samtlige københavnske borgmestre og hele socialudvalget i Thisted Kommune var aktive på dagen. Frivillig Fredag har også givet anledning til, at nye aktører såsom Boligselskabernes Landsforening og Kulturelle Samråd har taget frivillighed op som et tema. Dagen har derudover fostret nye samarbejdsrelationer som for eksempel mellem lokale erhvervsdrivende og lokale foreninger i Roskilde. Under projekt Vindue for en forening blev virksomheder og foreninger matchet i par, hvorefter virksomhederne udlånte deres butiksvinduer til fordel for en god sag. Presse og medieomtale Optakten til Frivillig Fredag 2011 faldt sammen med folketingsvalget d. 15. september. Pressens fokus var derfor naturligt koncentreret om denne begivenhed. Alligevel lykkedes det dog at fange pressens opmærksomhed: Den2Radio bragte en udsendelsesrække på 6 programmer om frivillighed, og 3 radiostationer bragte indslag, hvor frivillighed var temaet. DR Update bragte flere indslag på dagen om Frivillig Fredag. 5 nationale dagblade bragte artikler om frivilligt arbejde. TV2 s regioner dækkede Frivillig Fredag med lokale indslag, og TV2-Lorry bragte stemningsindslag fra dagen i deres aftennyheder. Der blev bragt 175 artikler i lokale medier efterfølgende med omtale af Frivillig Fredag. 2 Se også under afsnittet Et blik på indsatserne overfor målgrupperne. 10

11 Markedsføringen i projektet havde fokus på at udbrede kendskabet til Frivillig Fredag og samtidig formidle et brand til de lokale arrangører, som gav fornemmelsen af at være en del af et landsdækkende projekt. Frivilligrådet har derfor udviklet et logo og forskellige typer markedsføringsindsatser til fælles brug. Erfaringerne har vist, at det har været vigtigt at få engageret lokale medier, da landsdækkende mediers nyhedsdækning er mere uforudsigelig og afhængig af resten af nyhedsbilledet. Både foreninger og frivilligcentre har efterfølgende efterlyst mere landsdækkende presse på dagen, som en støtte til deres aktiviteter, og derfor bør dette område også fremadrettet være en prioritering. Et blik på indsatserne overfor målgrupperne Samlet set fremstår Frivillig Fredag som en succeshistorie. Set i lyset af den korte tidsfrist og med hele Danmark som målgruppe, er det lykkedes at vise en række kreative bud på aktiviteter og samarbejder i den frivillige verden på dagen. Dagen har også formået at tiltrække mange forskellige aktører og om end i mindre omfang at udvikle og tilbyde praktikker i frivillige foreninger. Sidst men ikke mindst er der flere eksempler på, at der er skabt basis for en forankring af dagen og af frivilligheden som tematik i forskellige lokale miljøer. Frivillig Fredag skulle iværksættes og brandes i et igangværende handlingsplans- og budgetår. Det har bevirket to ting. For det første har det ikke været muligt at indgå strategiske samarbejdsrelationer med potentielle arrangører. I stedet har samarbejdspartnerne løbende skullet finde rum til at tilpasse egne planer i forhold til dagens muligheder. Den proces har krævet meget energi og arbejde men har ikke desto mindre resulteret i mange gode aktiviteter. For det andet og som følge heraf er der ikke blevet udarbejdet egentlige mål og succeskriterier for projektet. Frivillig Fredag har udviklet sig ved knopskydning og taget drejning efter de aktører og de muligheder, som har vist sig undervejs. De nævnte formål og målgrupper er dog forblevet de centrale pejlemærker for Frivilligrådets arbejde med Frivillig Fredag. En af de fire centrale målgrupper var de frivillige foreninger. Denne gruppe blev evalueret via to fokusgruppeinterviews med foreninger, der hhv. deltog og ikke deltog i Frivillig Fredag. Der var repræsentanter fra såvel politiske og religiøst funderede organisationer samt sociale og idrætsorganisationer. Kendetegnende for alle de interviewede var, at de bakkede op om en national frivillighedsdag, bl.a. fordi den bidrager til at synliggøre foreningernes sager. Ideen om at tage en borger i praktik var der dog blandede holdninger til. Fremadrettet ønsker man, at det skal være let og dermed meget lidt ressourcekrævende at deltage, lige- 11

12 som opgaverne skal være synliggjort rettidigt, så ressourcerne kan prioriteres. Ligeledes påpegede foreningerne, at det var svært for mange at lægge aktiviteter og herunder især praktik på en fredag, da de fleste hverken har træning, møder eller brugerrettede aktiviteter her. Samarbejdsrelationer med især virksomheder blev fremhævet som interessante, og ideen om at tage en virksomhedsleder i praktik blev godt modtaget. Skoler/uddannelser blev også nævnt som attraktive samarbejdspartnere. Foreningerne pointerede, at de ønskede sig en lokal koordinator, som kunne forestå en organisering af dagen, som deres lokalafdelinger herefter ville kunne koble sig på med forskellige arrangementer. Det kunne f.eks. være kommunerne, der varetog denne opgave. Den anden målgruppe inkluderede Kommuner og frivilligcentre. Her blev der samlet op på baggrund af et evaluerende møde med Københavns Kommune samt uddrag fra kommunens egen evaluering af Frivillighedens dag. Dette er suppleret med to simple spørgeskemaer til Kolding og Odense Kommune. Derudover blev der foretaget en selvstændig evaluering af projektet Kommunalpolitiker i praktik vha. et spørgeskema til samtlige deltagende frivilligcentre (se nedenfor). Kommunerne vurderer, at Frivillig Fredag med fordel kan sammentænkes med lokale arrangementer således, at der ikke opstår en konkurrencesituation om ressourcer og publikum. Tidspunktet skal gøres mere fleksibelt, så alle aktiviteter ikke behøver ligge fredag. Kommunerne kunne godt tænke sig at få mere central støtte på mediesiden og især til at aktivere de nationale medier. Koncepter og samarbejder skal meldes ud i god tid, så politikere og foreninger kan deltage i den indledende planlægning. Alt i alt er kommunerne dog positivt indstillet, og vil gerne deltage igen næste år. Frivilligcentrene deltog i Kommunalpolitiker i praktik, der var startet op af Frivilligcentre og Selvhjælp og Frivilligrådet. Formålet var, at kommunalpolitikerne skulle arbejde i en forening, hvorigennem en gensidig forståelse mellem frivillige og politikere kunne tage form. De lokale frivilligcentre var tiltænkt en rolle som matchmakers mellem foreninger og politikere. Projektet er præget af gode tilbagemeldinger. 19 ud af 35 deltagende frivilligcentre besvarede Frivilligrådets efterfølgende spørgeskema og her fremkom det bl.a., at der blev gennemført 128 praktikker. 231 foreninger meldte sig som praktikværter og 123 politikere meldte sig til at gå i praktik og heraf var nogle politikere i flere praktikker. Efterfølgende har frivilligcentrene rapporteret, at: 12

13 88,9 % af praktikværterne og 86,7 % af praktikanterne har givet gode eller rigtig gode tilbagemeldinger. Blandt praktikanterne finder man dog også 13,3 %, der giver en blandet feedback. 63,2 % af frivilligcentrene svarer ja til, at de vil deltage i Kommunalpolitiker i praktik igen til næste år. Projektet har trods mange positive oplevelser også været præget af visse vanskeligheder, hvoraf tidspres, en uklar ansvarsfordeling mellem centrale og lokale koordinatorer samt mangel på praktikanter er blevet nævnt hyppigst. Derfor er det vigtigt fremover, at der meldes ud i god tid og at man udvider gruppen af praktikanter til f.eks. også at inkludere virksomhedsledere. Den tredje målgruppe var skoleverdenen. Opfordringen til at deltage kom relativt sent ud til folkeskolerne, hvilket påvirkede deres mulighed for at planlægge aktiviteter. Derudover blev efterskolerne og de kreative uddannelser i København samt Foreningen Skole og Forældre søgt motiveret. Overordnet har skolernes deltagelse været sparsom, men enkelte gode projekter blev prøvet af. En miniundersøgelse blandt eleverne på nogle af de skoler, der deltog, viser, at eleverne er positive overfor at lave aktiviteter på Frivillig Fredag, de føler de i høj grad har fået ny indsigt i frivillighed og flere er gået hjem med god samvittighed over at have gjort noget for andre. Der er meget potentiale i at arbejde videre med skoleverdenen, og det er vigtigt at kontakte dem i god tid, så de har mulighed for at planlægge dagen. Evalueringen af den fjerde målgruppe virksomhederne er foretaget ved telefonopringninger til udvalgte virksomheder, der var aktive på Frivillig Fredag. De adspurgte var enige om, at det skal være let tilgængeligt, overskueligt og give mening for den enkelte virksomhed at deltage. De var enige om, at de gerne ser flere konkrete koncepter, som fx Vindue for en forening, der er nemme for virksomhederne at deltage i. Derudover er det vigtigt for små virksomheder, at aktiviteten kræver et lavt ressourceforbrug. For større virksomheder er det mindre vigtigt, her vil man gerne bruge ressourcer, hvis aktiviteten skaber værdi. Tid opleves som den hyppigste årsag til, at virksomheder har fravalgt at deltage. For butikkerne er det vigtigt, at aktiviteten synliggøres lokalt. Man ønsker sig en tovholder, der kan kontakte og arbejde med pressen. De større virksomheder har i højere grad medarbejdere, der kan opsøge pressen selv. Større virksom- 13

14 heder kan sende deres medarbejdere i praktik på dagen, men det kræver koordinering fra centralt hold, da de fleste virksomheder formentlig ikke vil bruge meget tid på et sådant projekt af sig selv. Partnerskabet for frivillighedsåret var et nyt forum, der blev til i forbindelse med frivillighedsåret og som senere blev koblet på Frivillig Fredag. Partnerskabet har efterfølgende evalueret sig selv som organisering og koncept og mente, at der er god brug for et partnerskab i tilknytning til Frivillig Fredag men, at man skal udnytte ressourcerne hos medlemmerne bedre. Medlemmerne fra 2011 kunne have ønsket sig et mere forpligtende samarbejde med klare mål for indsatsen og anbefaler i forhold til nye partnerskaber, at der formuleres aftaler om, at medlemmerne udfører opgaver mellem møderne således, at der kommer fremdrift i arbejdet. Ydermere bør der være en tydelig forventningsafstemning om, at medlemmerne samarbejder, videndeler og skaber noget på tværs. I forhold til en form på et partnerskab i fremtiden ser Frivilligrådet muligheder i at bruge det i opbygningen af lokale styre- og arbejdsgrupper eller i en form for netværk af kommuner og virksomheder, som man ville kunne spille opgaver ud til. Anbefalinger På baggrund af denne opsamling kan følgende være anbefalinger, der kan tages med i planlægning og koordinering af dagen i 2012: Fasthold Frivillig Fredag, men gør aktivitetsperioden fleksibel mange aktører har haft svært ved at planlægge aktiviteter på netop en fredag. Det er sjældent foreningerne har møder eller træning her, og mange ansatte ønsker at komme hjem og holde weekend. Man kunne derfor bruge hele ugen op til Frivillig Fredag til at yde et stykke frivilligt arbejde og sætte frivilligheden på forskellige dagsordener og slutte af med en fejring om fredagen. Begynd i god tid Frivillig Fredag kræver meget planlægning. Det er derfor vigtigt at starte så tidligt på året som muligt således, at foreninger, virksomheder og kommuner kan nå at indarbejde dagen i forhold til en planlægning af årets aktiviteter. Ligeledes er det derfor også vigtigt at opnå en hurtig afklaring af, hvor koordinationsopgaven placeres fremadrettet både på landsplan og lokalt. Pressen skal bearbejdes Det er vigtigt at indgå mediepartnerskaber af den type som Frivilligrådet indgik med Den2Radio, hvor der produceres en række 14

15 sammenhængende programmer om Frivillighedstematikken. Den lokale presse er også meget vigtig at få med, hvis man skal opnå en tilfredsstillende dækning af en begivenhed som Frivillig Fredag. Det kræver en tidlig og fokuseret indsats at plante frivilligheden som tematik hos medierne samtidig med, at der løbende skal følges op på kontakterne frem mod begivenheden. Konceptet skal fortsat udvikles I løbet af 2011 har der vist sig et stærkt ønske hos mange af aktørerne for at få konkretiseret aktivitetsmulighederne. Virksomhederne har efterspurgt en færdig koncept-pakke, mens foreningerne har efterlyst en fælles organisering af lokale tiltag. Frivilligrådet udgiver derfor et inspirationshæfte med eksempler på aktiviteter fra premiereåret til brug for næste år. Samtidig anbefales det, at der arbejdes videre med at udvikle bl.a. modeller for praktik således, at flere får mulighed for at prøve kræfter med frivilligt arbejde. Forankring via lokale samarbejder 2011 handlede om at udbrede kendskabet til og forankre Frivillig Fredag alle de steder, hvor det var muligt. I 2012 kunne man f.eks. arbejde mere målrettet med forankring f.eks. via: - Et partnerskab, der er forpligtet på at handle i eget netværk og som kan understøtte, at der lokalt etableres tværsektorielle organiseringer omkring dagen, og - En målrettet formidling til prioriterede grupper var år nul, mens 2012 vil åbne op for nye muligheder for at genoptage og videreudvikle koncepter og kontakter og ikke mindst for at planlægge indsatsen mere strategisk og velovervejet. Det særlige ved Frivillig Fredag er jo netop, at arrangementet gentages år efter år og derfor rummer et potentiale for at bygge videre på dagen og på samarbejder. Frivillig Fredag er en chance for at sætte fokus på frivillighed og medborgerskab frem for mærkesager og kerneprodukter og skabe synlighed og anerkendelse af de frivillige og deres uvurderlige og utrættelige arbejde. Tak for i år og på gensyn i Frivilligrådet er nedsat af den tidligere velfærdsminister Karen Jespersen d. 1. juli 2008 og drives som en statsinstitution finansieret over finansloven. Rådets medlemmer er udpeget på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Medlemmerne er udpeget for perioden 1. juli feb Rådet skal rådgive socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådets formål er at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. Rådet skal skabe opmærksomhed om den frivillige sociale indsats og dens udfordringer samt sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til velfærdspolitiske områder, herunder også på udviklingspotentialet på tværs af fagområder og sektorer. 15

16 16

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK Skaber kontakt mellem foreninger og kommune HVAD ER EN PRAKTIK? Den 30. september 2016 afholdes den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag. Mange steder i

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK. Brug dine kompetencer og få ny inspiration

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK. Brug dine kompetencer og få ny inspiration FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Brug dine kompetencer og få ny inspiration HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er udviklet i et samarbejde mellem IBM og Frivilligrådet i forbindelse med

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Frivillig Fredag 2012 - Del det du kan - og skab noget nyt

Frivillig Fredag 2012 - Del det du kan - og skab noget nyt Frivilligrådet Frivillig Fredag 2012 - Del det du kan - og skab noget nyt Evaluering af afviklingen af den anden nationale frivillighedsdag i Danmark Helt overordnet Det overordnede indtryk af Frivillig

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Frivillig Fredag 2014 - Frivillig der hvor du lever

Frivillig Fredag 2014 - Frivillig der hvor du lever Frivilligrådet Frivillig Fredag 2014 - Frivillig der hvor du lever Evaluering af den nationale frivillighedsdag i Danmark 2014 I denne evaluering gennemgåes de opstillede mål og succeskriterier og opfyldelsen

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Danmark fik i frivillighedsåret i 2011 en national frivillighedsdag Frivillig Fredag, der ligger på den sidste fredag i september måned.

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum 1 Indholdsfortegnelse Side Forord.. 3 Baggrund 4 Projekt-idé 5 Projektets ophavsmænd, ansvar og roller. 6 Præsentation af platformen 7 Navn og logo

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Har vi et problem? En ond cirkel

Har vi et problem? En ond cirkel Ugeskr Læger 2006;168(50):4452 Synlighed gør det nemmere at rekruttere Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for at løfte det lokale Yngre Læge-arbejde. Læs hvad Yngre Lægers TR-projekt siger om fremtidens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere