Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget"

Transkript

1 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,3 1 Produktionsafgifter ,2 Promillemidler CO2 - midler Særbevilling og anden indtægt Renter ,0 Tilskud til fondsadministration ,1 I. Indtægter i alt ,0 UDGIFTER: 3 Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,1-36,5 Forskning og forsøg i alt ,9-66,8 Produktudvikling i alt ,0 - Rådgivning i alt ,6-35,5 Uddannelse i alt ,0 - Sygdomsforebyggelse i alt ,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt ,0 - Dyrevelfærd i alt ,0 - Kontrol i alt ,0 - Særlige foranstaltninger ,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-progra ,4 530,6 II. Udgifter til formål i alt ,0-4,1 Fondsadministration Generel fondsadministration ,1 Revisionsudgifter ,0 Effektvurdering Bestyrelseshonorar III. Administration i alt ,9 IV. Udgifter i alt ,7 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 12,08 6,11 7,96 side 1

2 Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E 5 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter ,4-22,2 Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,8 1,9 Dansk Planteskoleejerforening ,3-4,6 Danske Havecentre ,9 0,0 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,6 83,3 Gartnerirådgivningen ,5 - Løgdriverklubben ,1 11,1 Dansk Gulerodsproducentforening ,5 - Avlerforeningen af danske spiseløg ,1-16,7 Væksthusgrøntsagssektoren ,9-54,4 Frugtformidlingen ,0 - Snitblomstsektoren ,0-100,0 Poul Erik Brander ,0-100,0 Århus Universitet ,0 - Dansk Champignondyrkerforening ,0 - Fagligt Fællesforbund - 3F ,0 - V. I alt ,0-4,1 side 2

3 Noter til punkterne I - V Note 1 Produktionsafgifter i 2009: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 104 Kernefrugt, upakket 5,00 100,0 574 Stenfrugt 4,65 35,5 90 Busk- og bærfrugt 4,60 100, Grundafgift 81 Grøntsager på friland 3,00 500, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 72, Grundafgift 20 Grøntsager i væksthus 2,00 500, Grundafgift 105 Potteplanter 2, , Grundafgift 7 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 18, Grundafgift 12 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 5,00 80, Grundafgift 97 Planteskoleplanter 4,50 600, I alt Tab på produktionsafgifter -83 Total side 3

4 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2010: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 87 Kernefrugt, upakket 5,00 100,0 500 Stenfrugt 4,65 35,5 165 Busk- og bærfrugt 4,60 100, Grundafgift 66 Grøntsager på friland 3,00 500, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 72, Grundafgift 27 Grøntsager i væksthus 2,00 500, Grundafgift 110 Potteplanter 2, , Grundafgift 7 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 18, Grundafgift 12 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 5,00 80, Grundafgift 96 Planteskoleplanter 4,50 615, I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total side 4

5 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2011: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 93 Kernefrugt, upakket 5,00 60,0 300 Stenfrugt 4,65 25,0 116 Busk- og bærfrugt 4,60 130, Grundafgift 66 Grøntsager på friland 3,00 583, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 65, Grundafgift 20 Grøntsager i væksthus 2,00 525, Grundafgift 96 Potteplanter 2, , Grundafgift 8 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 15, Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 5,00 70, Grundafgift 94 Planteskoleplanter 4,50 622, I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

6 Supplerende oplysninger - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter i alt Afsætningsfremme 1. Integreret markedsføring og info indenfor prydplanter stk. 1 Afsætningsfremme - fælles kommunikationsplatform nr. 3 og 4b. Fælles markedsføring Trendrådgivning I alt Afsætningsfremme Rådgivning 2. Producentinformation stk. 1 Miljøcertificering prydplanter-erfagrupper/nyhedsbreve nr. 4b. Markedsinformation gennem nyhedsbreve og temarapp I alt Rådgivning Forskning og forsøg Planter for et bedre liv I alt Forskning og forsøg Gartneribrugets Afsætningsudvalg i alt Afsætningsfremme Afsætningskampagne, Frugt og Grønt-friskhed/sundhed I alt Forskning og forsøg Medfinansiering af initiativer under EU programmer 3 Afsætningskampagne, Frugt og Grønt-sæson for god smag I alt medf. Af inittativer under EU programmer

7 Dansk Planteskoleejerforening i alt Afsætningsfremme 4.Markedsføingskampagne for planteskoleprodukter stk. 1 Haveinspiration nr. 3 og 4b. I alt Afsætningsfremme Rådgivning 5.Bæredygtig planteskoledrift stk. 1 Indhentning og formidling af viden til produktionsplanteskoler nr. 3 og 4b. I alt Rådgivning Medfinansiering af initiativer under EU programmer 6.Nye miljøvenlige dyrkningsmetoder i planteskoledrift Indhentning og formidling af viden til produktionsplanteskoler I alt Medfinansiering under EU programmer Danske Havecentre i alt Afsætningsfremme 7.Havemagasinet Havens Dag stk. 1 nr. 4b. I alt Afsætningsfremme Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 9.Miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager Bedre holdbarhed af grøntsager efter lagring Optimal og miljøvenlig gødn. af økologiske grønsager I alt Medfinansiering under EU programmer Forskning og forsøg Værdiafprøvning, frilandsgrøntsager I alt Forskning og forsøg

8 Gartnerirådgivningen Medfinansiering af initiativer under EU programmer 11.Nye produktionsmetoder indenfor grønt og bær I alt Medfinansiering under EU programmer Løgdriverklubben Danmark i alt Afsætningsfremme 12. Afsætningskampagne, løgblomster I alt Afsætningsfremme Dansk Gulerodsproducentforening Medfinansiering af initiativer under EU programmer 13.Fremtidens gulerodsproduktion I alt Medfinansiering under EU programmer Avlerforeningen af danske spiseløg Medfinansiering af initiativer under EU programmer 14. Spiseløg - resistente sorter og startgødskning I alt Medfinansiering under EU programmer Væksthusgrøntsagssektoren i alt Forskning og forsøg 15. Opt. Af vxthusprod.- miljø og sygdomsforebyggelse I alt Forskning og forsøg Frugtformidlingen i alt Afsætningsfremme 16.Grøntsagsfestival Ej statsstøtte I alt Afsætningsfremme

9 Snitblomstsektoren i alt Rådgivning Bedre plantebeskyttelse ved opt. Brug af håndholdte sprøjter I alt Rådgivning Poul Erik Brander Rådgivning Hånd- og lærebog om træer og buske I alt Rådgivning Århus Universitet i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer Forbedret holdbarhed af milde salatløg I alt Medfinansiering under EU programmer Danske Bær Afsætningsfremme EU solbærkonference i Danmark I alt Afsætningsfremme Dansk Gartneri Afsætningsfremme Forprojekt generisk markedsføring af frugt og grønt I alt Afsætningsfremme

10 Nr. 1 Integreret markedsføring og information indenfor prydplanter. Det overordnede formål er på europæisk niveau at informere, inspirere og øge incitamentet til at anvende prydplanter i vores omgivelser, således at afsætningen af prydplanter stimuleres til vækst. Projektet ligger i direkte forlængelse af sidste års projekt, hvor strategien blev ændret væsentligt. Projektet er så rettet til efter de opnåede erfaringer i I projektet søges dette gennemført via en række underformål som: - at præsentere kvalitet, sortiment, nyheder og nye koncepter over for kunder og indkøbere af prydplanter på messer - at inspirere til anvendelse og brug af prydplanter i det moderne menneskes aktuelle livsstil via messer, pressemateriale og webinformation - at målrette informationerne til medierne - at markedsføre planter med udgangspunkt i en forbrugsorienteret udvikling - at informere plantebranchen om behov for udvikling af planter og koncepter, der passer ind i den moderne forbrugers livsstil Projektet består af tre delkomponenter: 1. Messer 2011 Der er planlagt deltagelse i IPM-messen, Elmia Garden-messen, Miflor i Padova og Salon de Vegetal i Angers i Som noget nyt integreres planteskoleprodukter i messeaktiviteterne i Ny kommunikationsplatform 2011 Plante viden, branche viden og inspiration til køb af planter samles og udnyttes målrettet og regelmæssigt i en elektronisk udsendelse, som er lanceret under navnet floradania.dk Nyhedsbrevet sendes til pressen samt bredt til branchen. Ud over det faste nyhedsbrev udsendes der et separat ad hoc-pressekit specielt tilpasset magasinpressens produktionstid, kaldet floradania.dk - VIP. Endelig vil websiden blive løbende opdateret med strategisk markedsinfo og prisindeks. 3. Livsstilsprojekt 2011 Delprojektet vil fortsat have fokus på at markedsføre planter med udgangspunkt i forbrugsorienteret vinkel, hvor der lægges vægt på tendenser og trends. Indsamling og videreformidling af viden til brug i livsstilspressen samt til den danske plantebranche til udvikling af planter og koncepter, der passer ind i den moderne forbrugers livsstil, fortsættes. Der vil være følgende konkrete aktiviteter, som fortsætter fra 2010: Event for livsstilspressen og boligstylister i Danmark. Event for kunder og presse på IPM-messen Event for kunder og presse på Handelspladserne. Udarbejdelse og præsentation af plantetemaer i tidens trend. Presseaktiviteter og service for planteskribenter. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 2 Producentinformation. Projektets formål er at give koncentreret, vigtig og brugbar information til alle producenter på en række faglige områder, der er væsentlige for producenterne og dermed erhvervets udvikling. Emnerne rækker fra forskning og udviklingsresultater til mere generel information om udviklingen i erhvervet. 1

11 Endvidere sættes der fokus på miljø og miljø certificeringen under det hollandske MPS system. Formålet er at informere og understøtte dem, som allerede deltager, men også at informere overfor potentielle nye deltagere. Yderligere forventes det, at der i forbindelse med kravene i Grøn Vækst, vil være ekstra behov for at undersøge og evt. udvikle synergier mellem MPS systemet, og nogle af kravene under Grøn Vækst. Der er 3 delelementer i projektet. Der arrangeres temadage og behovsorienterede gå-hjem-møder. Herved samles alle prydplanteproducenter, og der er derfor mulighed for at formidle de seneste forsknings og forsøgsresultater. Der fokuseres på aktuelle problemstillinger, med baggrund i kørende eller netop afsluttede forsknings og udviklingsprojekter. Der udsendes løbende en række nyhedsbreve, normalt ét hver måned. Indholdet er nyt om forskning, forsøg, prydplanteprojekter, arrangementer, nye skadegørere og øvrig relevant information til prydplante erhvervet. Miljøsystem rådgivning sker via rådgivning til erfagrupper, kursusdag og nyhedsbreve med det mål at reducere energi-, pesticid-, gødnings- og affalds forbruget. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. Nr. 3 Afsætningskampagne, Frugt og Grønt - sæson for god smag. Formålet er at øge danskernes daglige forbrug af sæsonaktuelt frisk frugt og grønt samt fremme forbrugernes opfattelse af at det er nemt at tilberede og spise frisk frugt og grønt. Programmet er delt ind i 4 actions: Action 1 Støtte aktiviteter: Hjemmesiden - opdateres jævnligt med opskrifter, inspiration, nyheder, konkurrencer m.v.. Nyhedsbreve - udsendes gange årligt segmenteret efter målgruppes interesser. og SMS service - sæsonaktuelle opskrifter udsendes på mail og sms. Online annoncering - bannerannoncering, Searchkampagne. Action 2 marketingkampagne for frugt og grønt: Sæson magasinet - udgives 3 x årligt, ex, med opskrifter, inspiration, reportager m.v.. Butiksaktiviteter aktiviteter i butikker hvert år, uddeling af smagsprøver og sæson magasiner. Action 3 frugt festival: Butiksaktiviteter - aktiviteter i butikker hvert år Jordbærpris prisen uddeles til kendt person, som kan genere noget PR Action 4 grøntsager på messer og udstillinger: Kvindemesser deltagelse med stand uddeling af smagsprøver Kvindeløb deltagelse med stand Projektet er medfinansieret i henhold til oplysningskampagne og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked. Nr. 4 Markedsføringskampagne for planteskoleprodukter. Formålet med markedsføringsaktiviteterne i 2011 for planteskoleerhvervet er at fortsætte den treårige marketingplan med henblik på at brande, informere og skabe mere opmærksomhed omkring planteskoleerhvervet. Der er planlagt 7 delaktiviteter. 2

12 1. Der er planlagt to kurser (effektivisering af arbejdsdagen og inter nettes muligheder). 2. Info til den private forbruger om fordele ved brug af planter og deres positive indvirkning på menneskers trivsel f.eks. (brochurer, indstik i blade) og (gocards fra eks. Cafeer). 3. Inspirationsforedrag f.eks. (trendsætning med info om brug af planter i relation til co2 reduktion, miljøbevidsthed, alternative måder at benytte planter på). 4. Messedeltagelse (Plantefagmesse, Langesømesse, Odense Blomsterfestival). Profilering for de professionelle sker på Plantefagmessen og Langesømessen og for de private på Odense Blomsterfestival. Der vil til disse messer blive udarbejdet informationsmateriale eksempelvis om plantenyheder eller planteoversigter over de udstillede produkter. 5. Presseaktivitet (artikler til fagblade, sponsorat af planter til TV udsendelser, livsstilsmesser m.v.). 6. Fælles branchehjemmeside. 7. Evaluering Den overordnede markedsføring af planteskoleerhvervet forventes at få afsmittende virkning på den enkelte producents afsætning. Erhvervets kunder er dels private og dels den professionelle aftagergrupper som Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Vejdirektoratet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, en række større kommuner og Skov og Landskab hvor man skaber et forum for fremtidens forsyning med planteskoletræer. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 5 Bæredygtig planteskoledrift. Specialiseringen hos produktionsplanteskoler betyder, at indhentning og implementering af ny viden i stor udstrækning foregår ved arbejde i faglige netværk med mulighed for erfaringsudveksling og igangsætning af udviklingsaktiviteter. Danske planteskoler indgår derfor i arbejdet hos de internationale organisationer EFNA (European Forest Nursery Association), ISU (International Hardy Plant Union) og ENA (European Nurserystock Association). Med deltagelse i PartnerLandskab ved KU Life, Skov og Landskab opnås med indflydelse på den strategiske udvikling af hele den grønne sektor. Der arbejdes i 2011 med beplantning og vand på dæk og tag, etablerings- og opbygningsbeskæring af træer samt gødning til landskabsplantninger. Vintermødet i 2011 arrangeres endeligt i oktober og november Forventede emner vil være: Planteoptagelse af fosfor og mikronæringsstoffer, UV-lys som plantebeskyttelse, vegetativ formering af nye trækloner, værdiforøgelse gennem produktudvikling. Gennem deltagelse i EFNA møder vil der indhentes viden om forbedrede metoder til fremspiring af træfrø, sygdomme på skovtræer og problemstillinger vedrørende autochtone (lokalitetsbestemte) frøkilder. ISU kongressen i 2011 vil omfatte arbejde med nomenklatur, sortsidentifikation, formeringsmetoder, hårdførhed og salt tolerance. Der vil være deltagelse i arbejdsmøder i European Nurserystock Association, hvor man blandt andet vil beskæftige sig med Biorose projektet, invasive planter til plantning, plantesundhedsdirektivet fra EU Kommissionen, samarbejde med COPA/COGEGA og fælles markedsinformation, 3

13 PartnerLandskab. I samarbejde om Gødning med Dansk Træplejeforening, Danske Skov- og Landskabsingenører og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere vil man opbygge praksisnær viden om metoder til sikre en optimal ernæring af træer og buske i by- og landskabsplantninger. Der vil blive samlet information om gødningstyper, muligheder for at vurdere gødningsbehovet, og en beskrivelse af faktorer med indflydelse på gødningsresultatet og opstillet gødningsanbefalinger til standardsituationer. I Etablerings- og opbygningsbeskæring af træer vil man belyse hvordan forskellige former for beskæring påvirker æstetik, kronearkitektur, skud- og stammevækst. Undersøgelsen skal munde ud i en best-practise vejledning omkring beskæring af nyetablerede træer. I Beplantning og vand på dæk og tag ønsker man at dokumentere, hvordan man sikrer optimale vækstbetingelser for grønne tage, taghaver og store friarealer opbygget på dækkonstruktioner. Nyhedsforum skal formidle generel orientering til planteskoleerhvervet samt give mere aktuel og specifik oplysning vedrørende specialafgrøder. Informationerne på DPF s hjemmeside og den kollektive rådgivning for specialproduktioner videreudvikles i sammenhæng med Landbrugsinfo og GartneriRådgivningens faglige formidling via deres hjemmesider. Således vil en række faglige opgaver af bred interesse, aktuelt udviklingsarbejde og informationssøgning blive tilgængeligt for alle, der har interesse i bestemte produktionsområder. Det drejer sig om anvendelse af compost-tea, afløvning af ungplanter, gødningsforsøg, UV-lys, biologisk bekæmpelse på friland, plantepatologi samt bæredygtig ukrudtsbekæmpelse. Det gælder også service omkring tilskudsordninger og Grøn linje til offentligheden. En væsentlig del af formidlingen vil foregå på temadage for planteskoleproducenter samt på DPF s Vintermøde. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 6 Nye miljøvenlige dyrkningsmetoder i planteskoledrift. At demonstrere og formidle viden om nye metoder og teknologier i planteskoledrift, som kan understøtte IPM (Integreret Plantebeskyttelse) og reducere miljøbelastningen og danne grundlag for bæredygtig planteskoledrift og snitblomst produktion. Klarlægge konkrete vandingsstrategier i markkulturer, herunder allétræer, bestemme fordele ved anvendelse af ammoniumholdige og nitrifikationshæmmende gødninger (ENTEC) samt undersøge kvalitetsforbedringer og miljøfordele ved inddragelse af præcisionsdyrkning i planteskolekulturer med GPS og RTK teknologi. Desuden er formålet at lave forsøg med dækmaterialer, dyrkningsmedier og overvintring til minimering af ukrudt i containere. Endelig at omsætte denne viden til praktisk anvendelse ved formidling af viden om bæredygtig planteskoledrift og IPM. Projektet består af 8 delprojekter: 1. Økonomisering med vandressourcer i planteskolekulturer 2. Optimal kvælstofforsyning i markkulturer 3. Reduceret miljøbelastning med introduktion af præcisionsdyrkning med GPS teknologi i rækkekulturer 4. Formidling af viden til understøttelse af IPM i planteskoler 5. Organiske materialer som ukrudtsbegrænsende 6. Dyrkningsmediers betydning for plantekvalitet 7. Overvintring på friland 8. Integreret bekæmpelse af skadevoldere i snitblomster Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. 4

14 Nr. 7 Havemagasinet. Formålet med projektet er at formidle viden, idéer og inspiration til brug af planter på alle måder i haven med fokus på havens forskellige sæsoner. Dette sker ved at udgive to in-store magasiner på hver 64 sider det ene om foråret i april og det andet i efteråret i september. Hvert af in-store magasinerne trykkes i eksemplarer, som distribueres til havecentre og detailplanteskoler. Den faglige begrundelse for projektet er at skabe en stigende interesse for haven og flytte fokus fra terrasser og belægninger til havens grønne elementer nemlig planterne. Baggrunden er, at give folk haveglæden tilbage ved at give dem inspiration og idéer samt bibringe dem den basale viden om havedyrkning, så de får en positiv oplevelse og glæde dermed. Haven er for nogle stadig uoverkommelig. Derfor vil der blive sat fokus på enkle løsninger, hvor planterne er afstemt i form og farve eller tematiseret. Den stigende fokus på Grow You Own vil ligeledes blive taget op med fokus på køkken- og frugthaven. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 8 Havens dag. Hovedformålet med projektet er at øge afsætningen af haveplanter i efterårsmånederne. Dette sker ved i 2010 at sætte fokus på planter, blomster og træer, som giver føde og ophold til fugle og insekter. Målsætningen er at øge forbrugernes interesse for brug af blomster og planter i haven, som er specielt velegnede til snit. Dette sker ved at lave særlige arrangementer i forbindelse med Havens Dag, den 2. søndag i september. Begrundelsen for projektet er at sætte fokus på haven som et spisekammer, samt lære forbrugeren at plante blomster og buske, som er anvendelige til snit. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. Nr. 9 Miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager. Formålet er, at udvikle den økologiske produktion af grønsager på friland gennem en mere præcis og miljøvenlig gødskning. Der vil blive demonstreret brugen af helt nye systemer hvor gødskningen styres optimalt. Udover det miljømæssige perspektiv, vil det også sikre en højnelse af produkternes kvalitet. Det primære fokus har været på optimal forsyning med N til afgrøden. I denne forlængelse af projektet fra 2010 ønskes en udvidelse af indholdet til at omfatte: Optimal forsyning af N gennem sædskiftet ved hjælp af efterafgrøder, samt gødskning. Dette er bedst demonstreret ved kulturer, der har et højt N-forbrug, og en lang vækstsæson. Der vil blive demonstreret 2 metoder: Alm. praksis grundgødskning og efterfølgende gødskning efter avlers praksis Planlægning vha. programmet NDICEA, N-min prøver og løbende målinger af nitrat i jorden De 2 metoder vil blive gennemført i 5 forskellige afgrøder og på 2 forskellige jordtyper. Afgrøderne vil blive opdelt efter, hvor god en N-effektivitet, den enkelte afgrøde har. N-effektiviteten beskrives ved forholdet mellem N-optaget og N-tilbudt. Der vil til den sidste strategi blive udviklet en procedure for N-måling vha. en on-site hurtig-test for de enkelte kulturer. 5

15 Projektet har især stor relevans for de økologiske grønsagsavlere, da kravet om udfasning af brug af konventionel gødning fører til en øget knaphed på husdyrgødning. Derfor er der behov for, at udnyttelsen af økologiske gødning bliver så optimal som overhovedet muligt. På sigt kan det være afgørende for, om branchen kan udvikle sig, når tilgængeligheden af næringsstoffer bliver begrænset. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 10 Bedre holdbarhed af grønsager efter lagring. Formålet med projektet er, at undersøge, hvorledes holdbarheden af lagrede gulerødder og løg kan forbedres, konventionelt såvel som økologisk producerede. Mange grønsager, som er høstet i løbet af efteråret, sættes på lager, til anvendelse i løbet af vinteren, og det tidlige forår. En stor del af de lagrede gulerødder opbevares på marken under halmdække. Efter lagring er der ofte en uforholdsmæssig stor andel, som må kasseres. Ved at forbedre holdbarheden kan tabet ikke alene mindskes, men udnyttelsen af tilførte indsatsfaktorer (gødning, vand, pesticider og energiforbrug ved både dyrkning og lagring) øges. I både gulerødder og løg gennemføres undersøgelser af, hvorledes planternes naturlige indhold af forsvarsstoffer øges. Dette gøres ved sammenligning af forskellige sorter, samt ved tilførsel af svovl. Indholdet af naturlige forsvarsstoffer analyseres og korreleres til angrebsgrad af svampesygdomme efter lagring. Angreb af svampesygdomme bestemmes ligeledes efter påføring af forskellige grader af kontrolleret såring under høst og indlagring af gulerødder og løg. I gulerødder undersøges effekten af lateral klipning af blade mellem rækker. I såvel økologisk som konventionelt dyrkede gulerødder klippes de ældste og mindst oprette blade på forskellige tidspunkter (6, 3, og 0 uger) før høst, eller før halmdækning. Sammenlignes med gulerødder, hvor gamle blade mellem rækker ikke klippes. Udviklingen af svampesygdomme efter lagring registreres. I både gulerødder og løg gennemføres undersøgelser af, hvorledes holdbarheden efter lagring påvirkes af plantetoppens (bladenes) sundhed før indlagring. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 11 Nye produktionsmetoder indenfor grønt og bær. Formålet er, at styrke produktionen af frugt og grønt, gennem udvikling og demonstration af den nyeste viden på specifikke fagområder, hvor der er behov for en øget, aktuel indsats, som er internationalt funderet. Den indhentede viden demonstreres konkret gennem 3 delaktiviteter: 1. Konference i gulerødder/rodfrugter nyeste viden: Der gennemføres en international gulerodskonference i Danmark. Konferencen afholdes i samarbejde mellem GartneriRådgivningen, Århus Universitet og Jordbruksverket i Sverige. Konferencen planlægges i løbet af 2011, og gennemføres først på året i Sap Quick Test kits til styring af gødskning i jordbær: Behovet for en hurtig analyse, og kontrol af gødningsbehovet i produktionen af frugt og grøntsager, har ført til udviklingen af sap-analyser (analyse af plantesaft) for hurtig bestemmelse af næringsstofstatus og forslag til gødskning. Sap Quick Test er et avanceret system til identificering af næringsstofstatus, og anvendelsen af disse analyser kan bidrage til formuleringen og tilpasning af de igangværende gødningsprogrammer, og dermed et godt redskab i beslutningsstøttesystemet. 6

16 3. Analyse af nematoder i grønsagskulturer: I forbindelse med indsatsen gennemføres følgende tre aktiviteter: 1. Kortlægning af lokale problemer med jordboende nematoder som skadegørere i frilandsgrønsager 2. Indhentning af internationale erfaringer med jordboende nematoder. Der laves en litteraturundersøgelse kombineret med oplysninger fra produktionstekniske konsulenter i Europa. 3. På baggrund af den indhentende viden, skal der udvikles værktøjer til forebyggelse eller bekæmpelse af nematoder. Målet er, at få udviklet en metode til at udtage jordprøver, hvorefter det evt. kan afgøres, om jorden er uegnet til dyrkning af grønsager pga. et højt indhold af nematoder. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 12 Afsætningskampagne, løgblomster. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte kvalitetstulipaner og løgblomster i potter. Dette gøres ved efterspørgselsfremmende marketingaktiviteter rettet mod forbrugerne samt de relevante handelsled. Som en vigtig del af projektet indgår information om rigtig pleje og pasning af produkterne, både hos handelsleddene og hos forbrugerne. Målet er at forbrugerne får optimal glæde af løgblomsterne, så tilfredshed udløser yderligere køb i sæsonen. Projektet består af fire delaktiviteter: 1. Print kampagne for løgblomster i potter. Der tilstræbes, at der gennemføres printkampagner fordelt over hele året under hensyn til fremkomsten og afsætningen af aktuelle kulturer. Baggrunden for print er at vi kan videregive detaljeret produktinformation samt fremhæve et større og mere interessant sortiment for at udbrede forbrugernes efterspørgsel. 2. Trafikreklame for afskårne tulipaner. Tulipaner i drivsæsonen er typiske impulsvarer. For at forstærke forbrugernes interesse og samtidig motivere detailhandelen til at iværksætte opfølgende kampagner tænkes der anvendt trafikreklame med store baggrundsbelyste plakater over hele Danmark i løbet af januar/februar. 3. Fælles informationsmateriale. Til alle handelsled udsendes informationsmateriale om kampagnerne ledsaget af gode råd og inspiration til at passe og håndtere løgblomsterne optimalt. Selv om denne information har været anvendt før, er det nødvendigt på grund af stor udskiftning af detailhandelens personale. 4. Vedligeholdelse af website. Det opbyggede website synes at blive anvendt godt især i forbindelse med printkampagner. En vedligeholdelse og udbygning er nødvendig, men kan i år holdes på et beskedent niveau. Aktiviteterne vil blive koordineret med aktiviteterne fra den hollandske samarbejdspartner for på denne måde at skabe størst synergieffekt. Der vil fra samarbejdspartneren desuden blive udført omfattende PR-aktiviteter for yderligere at informere om anvendelsen af både tulipaner og løgblomster i potter. Løgdriverklubben Danmark har væsentlig indflydelse på indholdet af PR- og markedsføringsaktiviteterne, idet disse besluttes i et fælles forum mellem Løgdriverklubben og International Flower Bulb Centre. Projektet vurderes at henhøre under 5. 7

17 Nr. 13 Fremtidens gulerodsproduktion. Formålet med projektet er dels, at udvikle en model til screening af gulerodssorters kvalitetsegenskaber, under både konventionelle og økologiske betingelser, og dels at optimere næringsstofforsyningen til gulerødder, således at overforsyning med kvælstof undgås. I økologisk dyrkede gulerødder er et specifikt mål at udvikle strategier for optimal gødskning uden brug af konventionel husdyrgødning. I både konventionelt og økologisk dyrkede gulerødder, udvikles værktøjer til styring af planternes næringsstofforsyning. Ved at undgå overforsyning med kvælstof og andre næringsstoffer, og ved at sikre optimal vækst, vil udbyttet kunne maksimeres, samtidig med at forbruget af gødning vil kunne reduceres. I projektet indgår flg.: Udvikling af en model for sortsscreening Screeningsmetoden går ud på, at gulerodssorter, som ønskes kvalitetsbedømt, placeres i marker hos forskellige gulerodsproducenter, i marker, hvor der i forvejen er produktion af kendte sorter (målesorter). Metoden afprøves hos producenter, som dyrker gulerødder til efterårsoptagning og opbevaring (køl eller halmdækning). Optimal gødskning af gulerødder. Startgødskning og Bor-gødskning. Specialgødninger. Næringsstofforsyning i økologisk dyrkning med halmdække. Styring af planternes kvælstofforsyning. Planlægning af aktiviteterne udføres i samarbejde mellem GartneriRådgivningen og DJF-Årslev samt producenter af gulerødder. DJF-Årslev sikrer overførsel af teknologisk viden. Producenter af gulerødder stiller arealer til rådighed, samt forestår pasning af planterne med vanding og ukrudtsbekæmpelse. DJF-Årslev er ansvarlig for etablering af behandlinger, registreringer under væksten, høst og opgørelser af udbytte og kvalitet. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med GartneriRådgivningen, som bidrager med råd og vejledning, samt medvirker ved udførsel af aktiviteterne, herunder udtagning af analyser i løbet af sæsonen. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 14 Spiseløg - resistente sorter og startgødskning. Formålet med projektet er at sammenligne dyrkningsværdien af nye modstandsdygtige sorter af spiseløg samt at undgå spiringsskader og overforsyning med kvælstof og fosfor ved startgødskning. Ved at optimere sortsvalg og sikre fremspiring og optimal vækst i spiseløg vil udbyttet kunne maksimeres samtidig med at forbruget af gødning og pesticider vil kunne reduceres, til gavn for miljøet. Ved produktionen af løg er det vigtigt at kende sorternes egnethed til dyrkning på forskellige jordtyper, deres modtagelighed over for forskellige svampesygdomme og skadedyr, tidligheden, samt lagerfastheden. Valget af sorter er derfor afhængig af, at de væsentligste forhold omkring dyrkningsværdien er veldokumenterede. Det er med til at øge dyrkningssikkerheden og dermed rentabiliteten i produktionen. Det forventes at projektet vil kunne vise hvilke gødninger der skal anvendes som startgødning uden problemer med spiringsskader. Ved tilførsel af en reduceret mængde fosfor og anvendelse af startgødninger med et lavere indhold af kvælstof placeret i passende afstand fra frøene, vil producenter af løg kunne undgå svidningsskader. Dette vil via en ensartet plantebestand resultere i et større udbytte af bedre kvalitet. En reduceret gødningstilførsel vil kunne bidrage til en formindsket næringsstofudvaskning. 8

18 Ved anvendelse af nye sorter, der er mere modstandsdygtige overfor angreb af sygdomme og skadedyr samt mindre tilbøjelighed til at udvikle grønne spirer under lagring, vil pesticidforbruget kunne reduceres og miljøbelastningen formindskes. Da udgifter til pesticider ikke er uvæsentlige i driftsregnskabet vil en reduktion i forbruget kunne bidrage til sikring af arbejdspladser og øget konkurrenceevne. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 15 Optimering af væksthusgrøntsagsproduktionen med fokus på miljø og sygdomsforebyggelse. Projektets samlede formål er at sikre den bedst mulige produktion af væksthusgrøntsager af høj kvalitet, med særlig vægt på tomater. Produktionen skal være rentabel, men også samtidig mest mulig skånsom over for miljøet. Kvalitet og smag skal samtidig være i top og der skal helst ikke findes pesticidrester. De konkrete elementer i projektet er følgende: Sortsforsøg cherrytomater Op til 13 sorter skal til afprøvning med hensyn til udbytte, kvalitet, sygdomstolerance (meldug og gråskimmel), vækstparameter, energikrav og smag. Et gartneri stiller dyrknings areal til rådighed. Forskellige frøfirmaer deltager og medfinansierer afprøvningen. Bladareal målinger diverse tomattyper Bladareal bliver målt på 2 forskellige måder: relationen mellem bladlængden og bladareal i 8 sorter (ved hjælp af Århus Universitet) og direkte måling af bladareal i kulturen med en bladarealindeks maskine (4 sorter). Målinger bliver lavet ca. 4 gange i løbet af sæsonen. Meldugkontrol og gråskimmel kontrol Meldug har givet mange problemer for tomatgartnere i Der afprøves ca. 5 forskellige produkter, primært brugt til bladgødskning eller vask af blade, som kurativ behandling. I forhold til gråskimmel er det helt klart at sygdommens indgang i planterne er meget afhængig af hvordan planterne bliver passet i løbet af sæsonen. For at fortsat reducere forbrug af pesticider, vil projektet fokusere på bedre træning af medarbejdere i plantepasning. Projektet vil også fokusere på nye afbladningsteknikker, og herunder brug af forskellige typer af knive i forhold til konventionel afbladning. Information/temadag med vægt på resultaterne fra projekterne Der afholdes en tema/kursusdag for alle interesserede gartnerier. Der vil blive givet information omkring projektresultater opnået både i 2009 og i løbet af Der sættes særligt fokus på fremtidens samfunds og kunde krav til en moderne produktion af væksthusgrøntsager. Der inviteres flere forskellige interessenter til at give deres bud på kravene, herunder eksperter som repræsenterer miljøsystemerne. Der ses også på tendenserne i vores nabolande. Projektet vurderes at henhøre under 11. 9

19 Nr. 16 Grøntsagsfestival Formålet er at give danske forbrugere et indblik i de valg, der ligger bag at lave kvalitetsfødevarer. Fonden yder støtte til det grundlæggende arbejde i forberedelsen af festivalen. Grøntsagsfestivalens slogan er Muld, Magi og Mad, fordi det netop handler om At sætte sunde varer af høj kvalitet ind på en ny oplevelses-arena. At i talesætte og iscenesætte smuk, velsmagende mad på nye måder, som overrasker forbrugeren, medierne og avlerne selv. I korte træk dont tellshow! At de sunde fødevarer er omspundet af glæde, musik, spænding, velsmag kort sagt at råvarer sættes ind i en kulturel sammenhæng. Grøntsagsfestival 2011 byder alle i branchen op til faglig dans. Alle kan være med, hvis de bidrager til at fremme sunde kvalitetsråvarer til det danske marked. Jo bredere, jo flere, jo bedre! Vi vil gøre en dyd ud af, at alle tager sig godt ud på den samlede udstilling af varer, råvarer, frø og planter, så gæsterne kan komme i dialog og smage på varerne. Grøntsagsfestivalen består af følgende elementer: Grøntsagstrone scene, hvor avlere, poeter, musikanter og grøntsagsentusiaster har ordet og fortæller Grøntsagstorv udstilling, hvor alle aktører fra det danske marked stiller op med varer, planter og frø og går i dialog med forbrugeren Grøntsagskogekøkken madpublicister, kokke og madnørder viser, hvordan vi kan bruge de sunde varer på velsmagende faconer Grøntsagsfestivalen efter lukketid alle udstillere og råvare-aktører inviteres på en bid brød samt opbyggelige oplæg samt speed-dating for grøntnørder Grøntentusiasterne der er også plads til hjemmedyrkerne, nørderne, skolehaverne, haveforeninger eller alle, som brænder for at udvikle og højne den danske råvarekultur. Børnenes Grøntsagsudstilling Skolehaver, Aarstidernes haver til maver, 4H samt andre, som arbejder med at give børn erfaring med at så, høst og dyrke jord er selvfølgelig med som udstillere Grøntsagsfestivalen er 3 dage et centralt sted i København. Gerne i forbindelse med Copenhagen Cooking eller andre lignende kulinariske festival tiltag Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om generel oplysningskampagne om grøntsager, hvor projektet ikke påvirker markedsforholdene. 10

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2014 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Forslag til uddannelse til faglærte gartnere. Kompetencekrav til fremtidens gartner

Forslag til uddannelse til faglærte gartnere. Kompetencekrav til fremtidens gartner Forslag til uddannelse til faglærte gartnere Kompetencekrav til fremtidens gartner Titel: Kompetencekrav til fremtidens gartner: Forslag til uddannelse til faglærte gartnere Udarbejdet for: Udarbejdet

Læs mere

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre TEKNOLOGISK INSTITUT Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Analyse og Erhvervsfremme April/2010 Indhold 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 2.

Læs mere

Ref.: LSL / ETR J.nr.: KOMS 3520-1/00 Fødevaredirektoratet

Ref.: LSL / ETR J.nr.: KOMS 3520-1/00 Fødevaredirektoratet 6 om dagen Overordnet kampagnestrategi 10. januar 2001 Ref.: LSL / ETR J.nr.: KOMS 3520-1/00 Fødevaredirektoratet 1. Baggrund for en 6 om dagen kampagne Regeringens Fødevarepolitiske redegørelse (jan.

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark

Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark FødevareErhverv 2009 Indhold Den danske frugt- og grøntsektor...3 Praktisk omkring dyrkningen og afsætningen - Frugt...12 Praktisk

Læs mere

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

ØKOLOGISK OMLÆGNING PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN

ØKOLOGISK OMLÆGNING PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN ØKOLOGISK OMLÆGNING PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN Indhold Introduktion 4 4 5 8 10 11 Evalueringens formål Datamateriale Økologiprojektets baggrund og målsætning Kortlægning af Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere