Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 07. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Sukkerfabrikken, Kostervej 2B, 4780 Stege Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Ingen Mødet starter med rundvisning på Sukkerfabrikken

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 7. maj Orientering fra formanden - direktøren - 7. maj Kvartalsrapportering pr. 31. marts Erhvervsudvalget Orienteringssag - Økonomisk overblik budget 2015 og Budget Erhvervsudvalget Model for afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S Styrket samarbejde via Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen Analyse af økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af grundskyldspromillen Status på etablering af DMO Internationalt samarbejde Eventuelt - 7. maj Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Godkendelse af dagsorden - 7. maj 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering fra formanden - direktøren - 7. maj 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Købstadspuljen Afrapportering på puljen og de ansøgninger, der har opnået tilskud indtil videre. Debatmøde om Havvindmøller Orientering om afviklingen af debatmøde om Havvindemølleparken ved Kriegers Flak den 27. april 2015 på Sukkerfabrikken i Stege Reg Lab Konference Orientering omårskonference i Reg Lab, hvor Vordingborg Kommune er medlem. Konferencen er målrettet diskussion og debat af regionale udviklingsinitiativer på erhvervsområdet. Afholdes torsdag den 28. maj 2015 kl i København. Vedlagt Projekt med Væksthuset om innovation i Folkeskolen På foranledning af formanden, har administrationen taget kontakt til Væksthuset for at unde3rsøge mulighederne for at involvere Væksthusets rullende innovationsværksted i opgaven med at undervise folkeskolens ældste klasser i iværksætteri og innovation. Servicekultur Orientering om initiativ fra administrationen på erhvervshandleplanens pkt. 3.1 og 3.7 om servicekultur overfor virksomhederne. Forslag om ekskursion til Stevns Det foreslås at Erhvervsudvalget tager til St. Heddinge, f.eks. før junimødet med afgang i bus fra Vordingborg kl , og at relevante interessenter inviteres med. Besøg i den gamle retsbygning på torvet i St. Heddinge. Samarbejdet mellem Stevns Kommune, SEAS-NVE og et privat firma, evt. v/vicekommunaldirektøren fra Stevns Kommune. Forventet hjemkomst ca. kl , hvorefter Erhvervsudvalget holder møde. Bilag: 1 Åben REGLAB Årskonference 2015.pdf 56138/15 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til orientering. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Kvartalsrapportering pr. 31. marts Erhvervsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 for Erhvervsudvalget viser et samlet mindreforbrug på i alt 0,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med ca. 0,1 mio. kr. på Driftstilskud/medlemsbidrag, som følger af nedlæggelse af Turismenetværket Sjælland Møn, hvorved medlemsbidraget på kr. spares. Udvalget kan vælge, at anvende den forventede besparelse på Driftstilskud/medlemsbidrag til andre formål og Administrationen omplacerer derfor det forventede mindreforbrug på kontoområdet til kontoen Særlige udviklingsinitiativer. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. under Vordingborg Destinationsudvikling. Beløbet kommer primært fra puljen afsat til projekter i Vordingborg Destinationsudvikling. Som følge af etableringen af VisitSydsjælland-Møn A/S overgår varetagelsen af turismeopgaver til det nye fælleskommunale aktieselskab. Under området Puljer til fastlagte formål forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som vedrører projektet Iværksætteri og innovation i folkeskolen hvor der er afsat kr. til anvendelse ligeligt i årene Bilag: 1 Åben Bilag til kvartalsrapporteing pr. 31. marts /15 Indstilling Administrationen indstiller, at kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orienteringssag - Økonomisk overblik budget 2015 og 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Heidi Persson Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Til orientering fremsendes detaljeret overblik over Erhvervsudvalgets budget 2015 samt budgetramme for Det skal bemærkes, at budgetrammen for 2016 er foreløbig og vil ændre sig, som følge af kravet om reduktion på kr. (0,5 %) samt bidrag til omstillingspuljen på min kr. (1,5%), ligesom diverse omplaceringer, som følge af f.eks. opsigelse af Union of The Baltic Cities og nedlæggelse af Turismenetværk Sjælland Møn, endnu ikke er indarbejdet i budgetrammen. Bemærk, at budgetrammen for 2016 i denne oversigt er kr. større end udvalgets budgetramme udmeldt i budgetsagen. Differencen skyldes, at flerårige bevillinger finansieret af Udviklings- og Markedsføringspuljen og af de 2 puljer til henholdsvis erhverv- og turisme-udvikling endnu ikke indarbejdet i økonomisystemets budgetramme for 2016, og derfor ikke indgår i budgetsagen. For at give udvalget det fulde overblik over budget 2016, er posterne dog medtaget i denne oversigt, markeret med gult. Bilag: 1 Åben Detaljeret budget 2015 og budgetramme 2016 version 1.1.xlsx 57276/15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Budget Erhvervsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling Udvalget skal på mødet i maj behandle følgende: a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014). b) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min kr.) c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt at skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min kr.).) Reduktionsforslagene er uændrede fra aprilmødet. Der er ift. reduktionen på 0,5 procent forslag for samlet kr. Forslag til omstillingspulje er uændret fra aprilmødet. Der er ift. omstillingspuljen på 1,5 procent forslag for samlet 0 mio. kr. Udvalget skal dels igen forholde sig til forslagene som de ligger. Det forventes at holdninger og anbefalinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. april 2015 bliver inddraget i udvalgets behandling. Bilag: 1 Åben Forslag nr. 1 til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion - 0,5 procent 42779/15 2 Åben Reduktionsforslag nr. 2 til 1,5 procents puljen 42770/15 3 Åben Reduktionsforslag nr. 1 til 1,5 procents puljen 42760/15 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til reduktioner og omprioriteringer drøftes, Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Model for afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling I henhold til samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S for skal Vordingborg Erhverv give en afrapportering på det igangværende arbejde for Erhvervsudvalget i juni og i december måned. I samarbejdsaftalen skal Vordingborg Erhverv A/S arbejde med målsætninger inden for følgende indsatsområder: 1. Erhvervsservice 2. Iværksætteri 3. Internationalisering/eksport 4. Tiltrækning af virksomheder 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv På baggrund af samarbejdsaftalens indsatsområder anbefaler administrationen, at Vordingborg Erhvervs orientering til udvalget, som udgangspunkt sker efter nedenstående model. Modellen er blevet til i samarbejde med Vordingborg Erhverv A/S. 1. Opfølgning på igangværende projekter. 2. Samarbejder (COCAP, VSJ, Vækstfabrikken m.fl.). 3. Orientering om opgaver i forhold til samarbejdsaftalen (se ovenfor). 4. Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Økonomien omkring Vordingborg Erhverv behandles af Vordingborg Erhvervs bestyrelse. Som medlem af selskabets bestyrelse giver Erhvervsudvalgets formand en orientering om økonomien i Vordingborg Erhverv til udvalgets medlemmer på baggrund af udleverede regnskaber og bilag. Indstilling Administrationen indstiller, at modellen for Vordingborg Erhvervs afrapportering i juni og december måned godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Styrket samarbejde via Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har via KKR indledt samarbejde med Greater Copenhagen, hvis mission det er at styrke Hovedstadesregionen som metropol, bl.a. i samarbejde med Malmø og Skåne samt de danske oplandskommuner til hovedstaden. Greater Copenhagen arbejder på at sikre vækst af to spor: At tiltrække udenlandske virksomheder, og at hjælpe eksisterende virksomheder bedst muligt. Den sidste del betyder at virksomhederne aldrig må efterlades uden svar. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om det igangværende arbejde på temamødet den 26. marts Kommunen er enig i den overordnede politiske tænkning om, at vi står stærkere sammen end hver for sig, når det gælder om at tiltrække internationale investeringer. Greater Copenhagen arbejder aktivt for, at alle kommuner byder ind med de emner, de ser som vigtige at få med i samarbejdet. Samarbejdet bliver kun en succes, hvis alle kan se, at der arbejdes på dagsordener, der kan gøre en forskel for den enkelte kommune. Vordingborg Kommune byder ind med følgende tre emner: Femern Bælt korridoren; Fødevarer og Turisme Samarbejdet med Greater Copenhagen er ved at blive omsat til egentlige handlinger, og Erhvervsudvalget skal på de kommende møder tage stilling til graden af involvering i de tiltag der allerede er ved at udmønte sig med Greater Copenhagen og Copenhagen Capacity. Disse er bl.a.: 1. Fælles modtagelse af udenlandske delegationer, hvor gæsterne får skræddersyet besøg efter behov. Gælder for gæster til Østdanmark og inden for cleantech-området, men det forventes at hele regionen kommer med. I projektsammenhæng betegnes dette tiltag som modtager apparatet, og det er Copenhagen Capacity, der er tovholder på projektet, som er i sin vorden, da man ikke endnu er på plads med, hvordan man laver screening af de enkelte kommuners styrkepositioner, samt hvordan kommunerne skal melde disse ind. Der forventes løbende nye oplysninger på dette område. 2. Investorportalen Greater Copenhagen Investments giver overblik over samtlige byggegrunde og prospekter af en vis størrelse i Greater Copenhagen. Projektet bygger på idégrundlaget fra det gamle Copenhagen-Malmö Prospect, som på en hjemmeside skal kunne præsentere lokalplaner, kommuneplaner og detailplaner der er blevet omsat til let forståelige kort, der viser, hvordan fremtidens nye bygninger, gader, stræder og grønne områder ser ud. Der kommer til at gælde en række kriterier for kommunerne i forhold til, hvad de kan byde ind med. Disse kriterier holdes hele tiden op mod det overordnede mål om at tiltrække udenlandske investeringer. Der arbejde bl.a. med minimumbyggegrunde på m 2. Områder der sigter mod større omdannelser, f.eks. i stil med Eco Valley i Faxe, og byggeprojekter på minimum 100 millioner kr. Projekt er imidlertid også nyt og under opstart, så de endelige kriterier er ikke endeligt fastlagt, og Copenhagen Capacity, der er tovholder på udførelsen er åbne for dialog. 3. Den internationale borgerservice International House styrker regionens modtagelse af udenlandsk arbejdskraft. International House består af flere underafdelinger, som hver især har ansvarsområder for lige fra visumansøgninger, arbejdstilladelser, cpr.numre og lignende, når det handler om varetagelse af myndighedsopgaver i forhold til international arbejdskraft. 4. Trafikcharteret (Bilag) er handler meget om at få skabt et samspil med Jylland/Fyn, Nordtyskland og Sydsverige kan skabe den store kritiske masse, som er afgørende for 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget konkurrencedygtigheden. Trafikcharteret blev besluttet og godkendt på KKRs møde i september 2014, og bygger på enighed med Region Hovedstaden. Udgangspunktet fra Region Sjælland bygger på de vigtigste prioriteringer fra det tidligere trafikudspil mellem Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster udarbejdede i fællesskab trafikudspillet Sjælland baner vejen frem i slutningen af Vordingborg Kommunes er således tilsluttet charteret og har nu i regi af Greater Copenhagen samarbejdet besluttet, at spille ind på det fokusområde, der handler om Femern Bælt korridoren, og den kommende forbindelse og de afledte muligheder, der følger i kølvandet, som bør være en absolut topprioritet for Greater Copenhagen. Transport-korridoren har potentialet til at skabe et nye trekantsområde på Sjælland og sikre at væksten sker bredt på Sjælland både nord, syd, øst og vest. Næste skridt er at udbygge det eksisterende charter med Malmø/Skåne, når Sydsverige kommer med i samarbejdet. Vordingborg Kommune betaler endnu ikke for at indgå i Greater Copenhagen samarbejdet, da dette p.t. varetages i KKR-regi. Administrationen arbejder for at få dette forhold yderligere afdækket. Bilag: 1 Åben Greater Copenhagen Trafikcharter.pdf 57241/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at orienteringen tages til efterretning Erhvervsudvalget pålægger administrationen at følge arbejdet med at udforme kriterier til punkterne 1, 2, 3 og 4 tæt, og udarbejder sager til beslutning når kriterierne forelægger. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Analyse af økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af grundskyldspromillen Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Heidi Persson Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Erhvervshandleplanen Sagsfremstilling Som beskrevet i Erhvervshandleplanen punkt 1.3 under fokusområdet Globalisering og Innovation, har administrationen udarbejdet analyse af de økonomiske konsekvenser ved sænkning af grundskyldspromillen. Vordingborg Kommune har siden 2011 haft en grundskyldspromille på 32,32. En nedsættelse af grundskylden vil komme alle borgere og virksomheder til gode, og er derfor ikke målrettet virksomhederne. Set isoleret på erhverv (defineret som erhverv, uden landbrug, skovbrug og gartneri), er ud af kommunens grunde kategoriseret som erhvervsgrunde, dette svarer til 4,84%. Opgøres erhvervslivets andel af de samlede grundværdier er tallet 7,18% og i gennemsnit koster en erhvervsgrund årligt kr. i grundskyld. Beregninger viser, at den kommunale indtægt reduceres med ca. 5 mio. kr. pr. promille grundskylden nedsættes. For en gennemsnitligt grund, svarer dette til kr. om året. Nedenfor er opstillet 3 promillesatser og deres indvirkning på henholdsvis den kommunale økonomi og på grundskyldsbeløbet for en gennemsnitlig erhvervsgrund. Grundskyld nedsættes med Årlig mindreindtægt for kommunen Scenarie 1 1 promille 5 mio. kr. (heraf kr. fra erhverv) Scenarie 2 2 promille 10 mio. kr. (heraf mio. kr. fra erhverv) Scenarie 3 5 promille 25 mio. kr. (heraf mio. kr. fra erhverv) Årlig mindreudgift på en gennemsnitligt erhvervsgrund 608, , ,15 Det vurderes ikke, at en trinvis sænkning af grundskyldspromillen vil påvirke beregningerne. Omkring byggesagsbehandlingstiden opgør Energistyrelsen årligt kommunernes sagsbehandlingstid. For sager modtaget i kommunerne fra marts 2009 og afsluttet mellem marts 2013 og marts 2014 er spændet fra 11 dage til 110 dage i gennemsnitlig sagsbehandlingstid i alle kommuner. Vordingborg Kommune har i denne periode en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 83 dage. I dag tager det i gennemsnit 30 dage. I forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse eller en anmeldelse kan kommunerne opkræve et byggesagsgebyr fra ansøgeren. Energistyrelsen offentliggør én gang om året kommunernes 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget byggesagsgebyrer. I 2014 spændte det mellem 305 kr. til 738 kr. Vordingborg var lavest med 305 kr. i To kommuner tager ikke gebyrer. Pr. 1. januar 2015 er gebyret i Vordingborg Kommune 460 kr. Energistyrelsen har ikke endnu offentliggjort kommunernes byggesagsgebyrer pr Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Status på etablering af DMO Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Martin Nilsson Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Ejerkommunernes beslutning om at etablere selskabet er truffet på grundlag af det fælles strategioplæg VisitSydsjælland-Møn - Strategiske pejlemærker for destinationsorganisationen VisitSydsjællan-Møn fra 2015 mod 2020, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen i møde den 29. januar 2015, at selskabet etableres som et Aktieselskab A/S. Samtidig godkendtes ejeraftale og vedtægter for Selskabet. Stiftende generalforsamling blev afholdt den 30. marts De fire ejerkommuner har gensidigt forpligtet sig til at købe destinationsudviklingsydelser for et minimumsbeløb i årene De aftalte beløb kan dog fraviges ved enighed mellem ejerkommunerne. Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2014, at Vordingborg Kommune indgår aftale med VisitSydsjælland-Møn om opgaver vedrørende turistservice, destinationsudvikling, destinationsmarkedsføring m.v. inden for en årlig tilskudsramme på kr. pr. år (som udgangspunkt svarende til budgetforudsætningen i budget 2015). De eksisterende turismeorganisationer og foreninger i de fire kommuner har varetaget turistsæson 2015 frem til den 1. april Alle fire kommuner har nu forhandlet deres økonomi på plads og Kommunalbestyrelsen godkendte påmøde den 9. oktober 2014at Vordingborg Kommune i 2015 bidrager med kr. og i de tre efterfølgende år med kr. Ifølge ejeraftalen skal der hvert år indgås en samarbejdsaftale med Selskabet i overensstemmelse med den fælles strategiplan. Samarbejdsaftalen indgås på ensartede vilkår for samtlige kommuner. Samarbejdsaftalen regulerer den enkelte kommunes køb af ydelser fra Selskabet. Ejerkommunerne og Selskabet tilpasser samhandelsaftalerne efter budgettet. Samarbejdsaftale 2015 mellem Vordingborg Kommune og Visit Møn-Sydsjælland har til formål at sikre, at den planlagte turistsæson 2015 i Vordingborg Kommune gennemføres, som planlagt af bestyrelsen for Visit Møn-Sydsjælland Turisme A/S i overensstemmelse med den samarbejdsaftale for 2015, som er indgået mellem Visit Møn-Sydsjælland A/S og Vordingborg Kommune for Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den at udpege Teunis Vermeer, Birgitte Steen Jørgensen, Keld Møller Hansen samt Silje Brenna til Advisory board. Direktøren er tiltrådt og det nye selskab er godt i gang med at etablere sig og installere sig i Kornerups gamle rådhus. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Internationalt samarbejde Sagsnr.: 15/ Område: Erhvervsudvalget - Sagsbeh: Søren Per Sørensen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budget for 2015 Sagsfremstilling I budgetaftalen er der under overskriften International profil afsat kr. til en målrettet indsats for at få knyttet kontakt til en region eller kommune i nordtyskland. Formålet er at styrke Vordingborgs muligheder for at drage maksimal nytte af den kommende faste Femern Bælt forbindelse til Tyskland. Endvidere er det anført i aftalen at Kommunalbestyrelsen i den kommende periode vil arbejde aktivt for at fremme det internationale samarbejde omkring kultur, uddannelse, erhverv og turisme. Fokus vil især være på nordtyskland, hvor der målrettet skal arbejdes for at fremme kystturismen og samarbejde omkring crossborder uddannelsestilbud. Som en afledt konsekvens ønsker Kommunalbestyrelsen, at der ligeledes sættes fokus på, at tyskkundskaberne opprioriteres i uddannelsestilbuddene og i forhold til de lokale aktører i turismeerhvervet. I forbindelse med udvalgets drøftelse om tættere samarbejde med nordtyskland, kan det overvejes om der skal foregå et tættere samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommune. Begge kommuner har allerede et etableret samarbejde med nordtyskland. Guldborgsund Kommune har venskabsbyaftaler med Hansestadt Rostock og Eutin i nordtyskland. Lolland Kommune har tætte kontakter og samarbejde med kommunerne på Femern. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter samarbejdsmulighederne med nordtyske kommuner Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Eventuelt - 7. maj 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Intet. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 2. Orientering fra formanden - direktøren - 7. maj REGLAB Årskonference 2015.pdf (56138/15) 3. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Erhvervsudvalget 1. Bilag til kvartalsrapporteing pr. 31. marts (54124/15) 4. Orienteringssag - Økonomisk overblik budget 2015 og Detaljeret budget 2015 og budgetramme 2016 version 1.1.xlsx (57276/15) 5. Budget Erhvervsudvalget 1. Forslag nr. 1 til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion - 0,5 procent (42779/15) 2. Reduktionsforslag nr. 2 til 1,5 procents puljen (42770/15) 3. Reduktionsforslag nr. 1 til 1,5 procents puljen (42760/15) 7. Styrket samarbejde via Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen 1. Greater Copenhagen Trafikcharter.pdf (57241/15) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Thorbjørn Kolbo Poul A. Larsen Kim Errebo Bent Maigaard 17

19 Bilag: 2.1. REGLAB Årskonference 2015.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56138/15

20 REG LAB 2015 ÅRSKONFERENCE SERVICE, SPEED DATING OG OPGØR MED ERHVERVS- POLITISKE DOGMER TID, STED OG TILMELDING HVORNÅR: TORSDAG D. 28. MAJ 2015 KL Detaljeret program kommer senere, men du kan allerede nu sikre din plads: HVOR: GAME KØBENHAVN ENGHAVEVEJ 82D KØBENHAVN SV Tilmelding på Deltagelse er gratis og forbeholdt medlemmer 1 af REG LAB. Ved udeblivelse uden afbud opkræves gebyr på 750 kr. plus moms.

21 REG LAB GOING STREET REG LABs årskonference afholdes i år hos GAME. GAME er en non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur. Med de unge som drivkraft afholder GAME åbne træninger på gadeplan i basket, dans, fodbold og parkour i udsatte boligområder rundt om i Danmark. Målet er at sænke tærsklen til idrætsdeltagelsen, så flere kan komme med i legen og fællesskabet på asfalten. GAME udgør en usædvanlig og inspirerende ramme for Årskonferencen. Vi får også en smagsprøve på de aktiviteter og kompetencer, som GAME har at byde på. Og måske er der inspiration til REG LABs medlemmer mindre kontor, mere street? 2

22 FREMTIDENS SERVICE- ERHVERV En dugfrisk REG LAB-analyse om fremtidens serviceerhverv bliver præsenteret, og en række af case-virksomhederne vil medvirke til at eksemplificere resultaterne. Servicesektorens betydning for dansk økonomi kan kun undervurderes. Målt på omsætning og beskæftigelse er servicesektoren størst - og det i alle dele af Danmark. Men Produktivitetskommissionen har sået tvivl om servicesektorens produktivitet. Ambitionen bag REG LAB-analysen er at kortlægge, hvad der driver succesfulde servicevirksomheder, hvilke forretningsmodeller de benytter og anvise, hvordan vores regionale innovations- og erhvervsfremmesystem bedst kan understøtte servicevirksomhedernes udvikling. RING FOR SERVICE 3

23 ERHVERVS- POLITISKE DOGMER Erhvervsinitiativer skal være selvkørende efter 3-4 år, Der skal være én indgang for erhvervslivet Disse og mange andre udsagn gentages igen og igen. Men hvor gode er vi til at efterleve dem? Og er de egentlig rigtige eller udtryk for erhvervspolitiske dogmer? Det undersøger vi frem til Årskonferencen, hvor resultaterne præsenteres og sættes til diskussion. Du kan medvirke til at afgøre, hvilke udsagn/handlinger der er dogmer, og hvad der ikke er dogmer i det erhvervspolitiske landskab. Vi er på GAME... så vi skal naturligvis også dyste og udpege: det mest meningsløse dogme. SYSTEMET ER EN JUNGLE PROJEKTER SKAL VÆRE SELVKØRENDE ÉN INDGANG 4

24 MØD DE ANDRE Gentagelser, nej, tak... Men: Speed dating på REG LABs Årskonference 2014 var en massiv succes og stærkt efterspurgt. Så værsgo: REG LABs medlemmer udgør krumtappen i den danske erhvervs- og innovationspolitik. Derfor vil vi igen i år gerne give medlemmerne endnu bedre muligheder for at mødes gennem systematisk speed dating. Du registrerer dig inden årskonferencen og kan derefter booke møder med de deltagere, som lige præcis matcher dine interesser. Der er afsat 15 minutter til hvert møde. Du kan booke op til fire møder. Det er en unik mulighed for at møde personer, som kunne være relevante for dit arbejde. Du laver en profil på dig selv, så andre kan booke dig og du kan vælge at booke dem, som du helst vil tale med om regional erhvervsudvikling, serviceerhverv, vidensamarbejde, klynger, oplevelsesøkonomi, vækstkultur eller noget helt syvende. 5

25 TRINE SICK SÆTTER FODEN NED OGSÅ PÅ DE ØMME TÆER Trine Sick er kendt og anerkendt som seriøs journalist. Hun har i en årrække været udenrigsreporter, studievært på TV Avisen samt redaktør og vært på forskellige TV-magasinprogrammer. Trine Sick har siden 2007 været selvstændig kommunikationsrådgiver og bestrider samtidig en række tillidsposter. På REG LABs Årskonference får hun måske særligt brug for sine erfaringer fra Bestyrelsen for Center for Konfliktløsing.? SAVNER DU ET PROGRAM? Som det fremgår, er flere af hovedelementerne på konferencen resultater af arbejde, som pågår netop nu. Derfor er navne og det præcise forløb af konferencen ikke fastlagt i detaljer. Har du brug for namedropping og sikkerhed, må du afvente det endelige program. Hvis du er frisk på vinkling og indhold, kan du allerede nu tilmelde dig på 6

26 Bilag: 3.1. Bilag til kvartalsrapporteing pr. 31. marts Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54124/15

27 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 Erhvervsudvalget Resultat på drift Erhvervsudvalg Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrig udvalgsramme % Erhverv og turisme % Vordingborg Erhverv % Driftstilskud/medlemsbidrag % Vordingborg Destinationsudvikling % Projekttilskud % Puljer til fastlagte formål % Mindreforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Ved kvartalsopfølgningen pr. 31. marts 2015 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget består af knap 0,1 mio. kr. på kontoområdet Driftstilskud/medlemsbidrag, beløbet opstår primært som følge af nedlæggelse af Turismenetværket Sjælland Møn, hvorved medlemsbidraget på kr. spares. Udvalget kan vælge, at anvende den forventede besparelse på Driftstilskud/medlemsbidrag til andre formål og Administrationen omplacerer derfor det forventede mindreforbrug på kontoområdet til kontoen Særlige udviklingsinitiativer. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. under kontoområdet Vordingborg Destinationsudvikling. Beløbet kommer primært fra puljen afsat til projekter i Vordingborg Destinationsudvikling. Som følge af etableringen af VisitSydsjælland-Møn A/S overgår varetagelsen af turismeopgaver til det nye fælleskommunale aktieselskab. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at dette vil påvirke det forventede mindreforbrug. Under området Puljer til fastlagte formål er der til projektet Iværksætteri og innovation i folkeskolen afsat kr. som skal anvendes ligeligt i årene Derfor forventes et mindreforbug på kontoen på kr. som tænkes overført til 2016.

28 Bilag: 4.1. Detaljeret budget 2015 og budgetramme 2016 version 1.1.xlsx Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57276/15

29 2015 (2015-priser) 2016 (2016-priser) Udgiftsbaseret Korrigeret budget Udgiftsbaseret Korrigeret budget Profitcenter DKK DKK Erhvervsudvalgets ramme Vordingborg Erhverv - aftalesum Drift af Vordingborg Erhverv Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling Puljen + projekter finaniseret fra puljen Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling 2015-midler reserveret til projekt i 2016 og 2017 Puljen afsat til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder. Projekt "Indsat for Bygge- og Anlægsvirksomheder" i 2016 og i Markedsføring afkørsel 41 Projekt i regi af VE Markedsanalyse for opr. af hotel i V. Km Projekt i regi af VE Indsat for Bygge- og Anlægsvirksomheder Projekt i regi af VE Indsat over mikrovirksomheder Projekt i regi af VE Indsat på erhvervservice Projekt i regi af VE Markedsføring af Vordingborg Erhverv og erhvevslivet Nye ideer til udvikling af købstæderne Vordingborg Destinationsudvikling - aftalesum Projekt i regi af VE. Kommunal pulje. Puljen har til formål at støtte ideer og projekter, som er med til at styrke og udvikle attraktionsværdien i kommunens købstæder Drift af Vordingborg Destinationsudvikling Udviklingspuljen - Turismeudvikling Puljen + projekter finaniseret fra puljen Udviklingspuljen - Turismeudvikling Pujle afsat til fremme af turismeudvikling midler reserveret til projekt i bevlling til Sejl til Danmarks vildeste cykeldestination Klinteland biosfære Projekt i regi af VD. Forprojekt i forbindelse med etablering af biosfæreområde i Vordingborg Kommune. Sejl til Danmarks vildeste cykeldestinat Projekt i regi af VD. Projektet skal styrke de kvalitetsmæssige rammer for cykelturisme på Møn Undine Turism Innovation Management Fell like Projekt i regi af VD. Deltagelse i Interreg projekt hvis formål er, at beskrive og formidle Østersøens Natura 2000 områder. Projekt i regi af VD. Deltagelse i Interreg projekt hvis formål er, at udvikle et tværnationalt parterskab, som kan udvikle turismen mellem metropolerne Hamborg og København. Projekt i regi af VD. Udvikling af et elektronisk rådgivningssystem, der kan finde frem til de tilbud og ferieoplevelser, der passer til gæsternes personlige ønsker og behov. Fotobog om Møns Klint Projekt i regi af Geocenter Møns Klint. Køb af fotobøger Markedsføringsbidrag Visit Sydsjælland- Møn Markedsføringsindsats i regi af det nye fælleskommunale turismeselskab Visit Sydsjælland-Møn A/ S Driftstilskud/medlemsbidrag Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles Kommunalt bidrag "Væksthuse" Turismenetværk Sjælland Møn Union of The Baltic Cities, kontingent Fonden Femern Belt Development arbejder for at forene alle væsentlige interesser i forbindelse med Femern Bælt byggeriets realisering for derigennem at skabe vækst i erhvervsliv, turisme, uddannelse og samarbejde hen over grænsen. Bruxelleskontoret er et samarbejde mellem de sjællandske kommuner, Region Sjælland og Vækstforum Sjælland. Kontoret hjælper med: EU-fonde, Netværk i EU, Projektansøgninger, Partnerskabssøgninger og Strategisk rådgivning. Væksthus Sjælland er ejet og finansieret af kommunerne i Region Sjælland. Væksthuset er etableret for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe arbejdspladser, eksport og øget omsætning. Turismenetværket Sjælland/Møn er en forening bestående af kommuner, turistorganisationer og turisterhvervet. Foreningen har til formål, at udvikle og vedligeholde turismeprodukter, som øger områdets attraktionsværdi og kvaliteter som besøgsmål for turisterne. Netværket er nedlagt i april 2015, hvilket betyder, at der ikke skal betales for medlemskab i 2015 og fremadrettet. Union of The Baltic Cities er en forening bestående af danske og udenlandske kommuner i Østersø Regionen. Foreningen har til formål, at udvikle og styrke samarbejdet blandt områdets byer samt at skabe øget viden om medlemmerne, båden indenfor og udenfor foreningen. Som følge af EU' beslutning på møde den 5. februar 2015 er medlemsskabet opsagt med udgangen af Puljer til fastlagte formål Særlige udviklingsinitiativer Erhvervskontoen Samarbejde med nordtyske kommuner Iværksætteri og innovation i folkeskolen Benyttes til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen, f.eks. konsulentudgifter i forbindelse med ansættelse af direktør for Vordingborg Erhverv A/S. Årligt medlemskab af Reglab på kr årligt finaniseres af denne puljen. Medlemskabet giver fri adgang til REG LABs konferencer, seminarer, fokusnetværk og til de analyser, som gennemføres i REG LAB regi. Resterende midler benyttes til ad'hoc opgaver indenfor erhvervsudvikling, f.eks. Vordingborg Kommunes andel af Erhvervsprisen, udarbejdelse af hvidbøger, annoncer, rapporter mv. Pulje afsat til en mårettet indsat for at få knyttet kontakt til en region eller kommune i nordtyskland. Formålet er, at styrke Vordingborg Kommunes mulighed for, at drage maksimal nytte af den kommende faste Femern Bælt forbindelse til Tyskland. Pulje afsat til at styrke båndene mellem skole og erhvervsliv og udbrede undervisningsforløb i innovation og iværksætteri til alle skoler i Vordingborg Kommune Projekttilskud Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvikl. af handelslivet i de 3 købsteder Markedsføring Møn - LAG Markedsføring Møn - ØDT Projekt Fælles Turismemarkedsføring Vækstfabrik 2.0 Projekt "mikrovirksomheder og vækst i yderområder" Projekt Kystdestination Møns Klint er en del af et større projekt, Oplevelsesbaseret Kystturisme, ledet af Videncenter for Kystturisme (CKT). Projekt Kystdestination Møns Klint arbejder målrettet på at udvikle Østmøn som en samlet feriedestination. Projekt Udvikling af de 3 købstæder har til formål at sikre etablering af en aktionsgruppe, der skal komme med konkrete løsninger og forslag til hvordan kommunen kan udvikle sit handelsliv i de 3 købstæder. Projekt Markedsføring Møn har til formål at øge de lokale turismevirksomheders konkurrenceevne og sikre at Østmøn og Møns Klint fremstår som én samlet feriedestination. Projektet er finaniseret af LAG-midler og regionale midler fra Sjællandsprogrammet (ØDT). Projekt markedsførings Møn har til formål at øge de lokale turismevirksomheders konkurrenceevne og sikre at Østmøn og Møns Klint fremstår som én samlet feriedestination. Projektet er finaniseret af LAG-midler og regionale midler fra Sjællandsprogrammet (ØDT). Projekt Fælles Turismemarkedsføring gennemføres i regi af ØstDansk Turisme. Projektet har to formål - at skabe en regional markedsføringskampagne over for indenlandske turister og udenlandske turister og at afprøve en mulig platform for et offentligt/ privat samarbejde mellem region, kommuner, nationale og lokale turismeaktører. I Vækstfabrik 2.0 deltager Vordingborg Kommune i et EU-strukturfondsprojekt der har til formål, at videreudvikle Vækstfabrikkerne, som tilbyder rådgivning og uddannelse til iværksættere med udviklingspotentiale. Projekt "mikrovirksomheder og vækst i yderområder"er afsluttet og afventer nu, at vi modtager ekstern finansiering. Indsat mobil og bredbåndsdækning Pilotprojekt omkring etablering af en fælles sammenhængende kommunal WIFI-løsning

30 Vordingborg bys 600års jubilæum Fejring af Vordingborg bys 600 års jubilæum

31 Bilag: 5.1. Forslag nr. 1 til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion - 0,5 procent Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42779/15

32 Erhvervsudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Særlige udviklingsinitiativer Skema UDM10 Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Forslaget bevirker, at udvalgets mulighed for at afsætte midler til særlige udviklingsinitiativer forringes. Efter reduktionen vil udvalget have cirka kr til disposition. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

33 Bilag: 5.2. Reduktionsforslag nr. 2 til 1,5 procents puljen Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42770/15

34 Erhvervsudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Udviklingspuljen - Turisme Skema RED Forslag nr. 2 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Forslaget reducerer udviklingspuljen for turisme med kr Forslaget bevirker, at der vil være færre midler til projekter, som støtter udviklingen af turismeerhvervet i kommunen. Efter reduktionen vil der være cirka kr til udvalgets disposition. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

35 Bilag: 5.3. Reduktionsforslag nr. 1 til 1,5 procents puljen Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42760/15

36 Erhvervsudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling Skema RED Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Forslaget går ud på at reducere puljen til erhvervsudvikling med kr Besparelsesforslaget bevirker, at der vil være færre midler til projekter med erhvervsfremme som formål. Efter reduktionen vil der være cirka 2,4 mio. kr. til udvalgets disposition til formålet. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

37 Bilag: 7.1. Greater Copenhagen Trafikcharter.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57241/15

38 TRAFIKCHARTER

39 GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under det fælles brand GREATER CoPENHAGEN arbejder for at øge væksten og beskæftigelsen i metropolregionen. Parterne bag Den Fokuserede Vækstdagsorden ønsker med dette Greater Copenhagen trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt at sætte fokus på nødvendigheden af og behovet for en velfungerende og robust infrastruktur i bestræbelserne på, at skabe mere vækst og velfærd, så vi kan blive en mere konkurrencedygtig metropolregion. Region Skåne og kommunerne i regionen indgår endnu ikke i trafikcharteret. Visionen er, at Fokuseret Vækstdagsorden i 2020 har skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen mindst er på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. For at være en ATTRAKTIV REGION er vi afhængige af et stort internationalt netværk, der tiltrækker viden, kompetencer, investeringer og udvikling. Derfor er TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET vigtige grundforudsætninger for at nå dette mål.

40 VORES FÆLLES UDFORDRINGER Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på bane er i dag et problem, der berører mange i Greater Copenhagen. Således spildes mere end timer om dagen, hvor bilister holder i kø, svarende til et årligt samfundsøkonomisk tab på 8,5 mia. kr. Det berører mange menneskers hverdag og har negativ effekt på den økonomiske udvikling. Udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden, idet vi bliver flere mennesker i 2040 forventes Greater Copenhagen at være vokset med flere indbyggere. Det sætter infrastrukturen under et særligt og stigende pres. Velfungerende infrastruktur er grundforudsætningen for at sikre virksomheders tilgængelighed og arbejdskraftens mobilitet. Det gælder både internationalt såvel som internt i Greater Copenhagen. De 46 kommuner og de 2 regioner er på den baggrund gået sammen om dette trafikcharter, hvor der i fællesskab peges på en række trafikale udfordringer og på en række muligheder for at møde dem. NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Greater Copenhagen er et Nordeuropæisk trafikalt knudepunkt et cross-point mellem Nordtyskland og Skandinavien. Her mødes transportkorridorerne fra Nord, Syd, Øst og Vest. Københavns Lufthavn og den faste forbindelse over Øresund udgør vigtige elementer i dette trafikale knudepunkt. Når den faste forbindelse under Femern Bælt står klar i 2021, knyttes Greater Copenhagen yderligere op på de store europæiske transportkorridorer (TEN-T), som forbinder Oslo og Stockholm i nord med Hamborg og Centraleuropa i syd. Jobskabende vækst og udvikling kan kun ske, hvis vi kan tiltrække internationale investeringer og talenter. Det skal være nemt at komme til og fra samt rundt i hele metropolregionen. Det gælder for varer, tjenesteydelser og personer. Der skal fokuseres på: International tilgængelighed i forhold til resten af verden. Regionalt samspil med naboregionerne Jylland/Fyn, Sydsverige og Nordtyskland. Intern mobilitet i Greater Copenhagen.

41 INTERNATIONAL TILGÆNGELIGHED Det er vigtigt for internationale virksomheder at have nem adgang til internationale forbindelser. Det gælder for eksisterende virksomheder, og det gælder for de virksomheder, der overvejer at etablere sig i Greater Copenhagen. Mange virksomheder opererer i hele verden og ikke kun i det nære udland. Gode internationale flyforbindelser har derfor en afgørende rolle. Vi har to hovedprioriteter for statsligt engagement i at skabe og udbygge Greater Copenhagens position og rolle som Nordeuropas trafikale knudepunkt: Copenhagen Airport Højhastighedstog COPENHAGEN AIRPORT Copenhagen airport er et fælles trafikalt knudepunkt. Det er Skandinaviens største lufthavn og håndterer mere end 30 pct. af Sveriges internationale flyrejser. Lufthavnen har 151 internationale ruter heraf 27 interkontinentale og 109 europæiske og er et trafikalt hub. Parterne støtter lufthavnens vækstplan Expanding Copenhagen, som har som målsætning at fordoble passagertallet fra ca. 24 mio. passagerer i dag til 40 mio. om året i Væksten skal realiseres dels gennem udbygning af lufthavnens faciliteter, dels ved et større geografiske opland. Hele metropolregionen inklusiv Skåne har en fælles interesse i at understøtte en styrkelse af Copenhagen airport, da lufthavnen er en motor for udvikling og arbejdspladser på Østdanmark og Sydsverige. Der skal arbejdes på at styrke en hurtig fremkommelighed til lufthavnen fra Hovedstaden, Sjælland, Skåne samt resten af Danmark og den nordlige del af Tyskland. HØJHASTIGHEDSTOG Højhastighedstog mellem Skandinavien og Centraleuropa via Greater Copenhagen muliggøres gennem Øresundsbroen og den kommende Femern Bælt tunnel. Internationale togforbindelser med høj hastighed vil kunne supplere Copenhagen Airport og samtidigt medvirke til at forøge passagerpotentialet for lufthavnen. De vil samtidigt kunne understøtte en ny funktionel vækstkorridor fra Oslo/Stockholm til Hamborg. Derfor skal de internationale togforbindelser fortsat stoppe i lufthavnen. Med etableringen af Femern Bælt forbindelsen bliver vi koblet op på det europæiske højhastighedsnet via Hamborg. Visionen er, at det maksimalt må tage 2½ time at komme fra København til Hamborg på de hurtigste forbindelser. Hastigheden på den tyske del af strækningen udgør et problem, og der skal arbejdes på, at banestrækningerne i Tyskland etableres med tilstrækkelig høj hastighed. Nye forbindelser over Øresund vil skabe nødvendig kapacitet og udbygge og styrke et mere integreret arbejdsmarked. Både en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og mellem København og Malmø skal undersøges. En ny forbindelse over Øresund skal undersøges og placeres, hvor den giver størst mulig effekt. Men først og fremmest skal den eksisterende Øresundsforbindelse udnyttes bedre. Det betyder, at flaskehalsproblemer skal afhjælpes ved fx stationerne ved lufthavnen og Ørestad samt kapaciteten på Øresundsbanen. HØJHASTIGHEDSTOG mellem Skandinavien og Centraleuropa muliggøres gennem Øresundsbroen og den kommende Femern Bælt tunnel. Copenhagen Airport er en MOTOR FOR UDVIKLING OG ARBEJDSPLADSER i Østdanmark og Sydsverige.

42 REGIONALT SAMSPIL Greater Copenhagen har et godt samspil med Jylland/Fyn, Nordtyskland og Sydsverige. Sammen kan vi skabe den større kritiske masse, som er afgørende for konkurrencedygtigheden. Den kommende Femern Bælt forbindelse skal udnyttes optimalt med udbygning af godsknudepunkter, udvikling af strategisk beliggende erhvervsområder og udvikling af koncepter for grønne godstransporter. Samspillet mellem Greater Copenhagen og Jylland/Fyn rummer potentialer. Den grønne trafikaftale om timemodellen for togbetjeningen mellem de største danske byer København-Odense-(Esbjerg)-Århus Ålborg skal udnyttes og understøttes med kommunal og regional tilbringertrafik og knudepunkter. Ligeledes vurderer Transportministeriet pt. potentialerne ved en Kattegatforbindelse. Etablering af en Kattegatforbindelse vil forventeligt udgøre et vækst- og jobpotentiale for metropolregionen. INTERN MOBILITET Mobiliteten afhænger imidlertid også i høj grad af rejsehastigheder, som hæmmes af trængsel på veje og kapacitetsudfordringer på baner. Det er vigtigt for virksomhederne, at de kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft med de rigtige kompetencer. Medarbejderne skal på en smidig måde kunne nå deres arbejdsplads inden for en rimelig tid. Greater Copenhagen er ét arbejdsmarked ét pendlingsområde og visionen er, at det maksimalt må tage 1 time at komme til København med toget som det primære transportmiddel. Der er ligeledes behov for øget anvendelse af mobility management. Det er vigtigt, at fokusere på den fysiske planlægning, som et redskab til at styrke mobilitet og tilgængelig, herunder ikke mindst muligheden for at benytte kollektiv trafik. Fingerplanen og stationsnærhedsprincipper er vigtige i Hovedstadsområdet. Tilsvarende findes Sjællandsprojektet i den resterende del af Østdanmark. Endvidere skal en sammenhængende kollektiv trafik i Greater Copenhagen fremmes fx med et takstområde og en organisering der understøtter sammenhængen, parker og rejs faciliteter og optimal udnyttelse af timemodellen lokalt og regionalt. Samspil med Jylland/Fyn, Nordtyskland og Sydsverige kan skabe den store kritiske masse, som er AFGØRENDE FOR KONKURRENCEDYGTIGHEDEN. Greater Copenhagen er ét arbejdsmarked ét pendlingsområde. Det er vigtigt, at VIRKSOMHEDERNE KAN TILTRÆKKE DEN NØDVENDIGE ARBEJDSKRAFT med de rigtige kompetencer.

43 Layout: BRUTTOLISTE OVER YDERLIGERE MULIGE INITIATIVER Trængslen i hovedstadsområdet medfører som nævnt mere end spildte timer dagligt svarende til et årligt tab på 8,5 mia. kr. Der er derfor stort behov for investeringer i kollektiv trafik og infrastruktur. Der skal arbejdes for et sammenhængende trafiksystem, så kapacitet og potentialer udnyttes bedst muligt. Parterne er enige om, at nedenstående initiativer ligeledes er vigtige. Det er parternes opfattelse, at de vil bidrage til at understøtte økonomisk udvikling og velfærd: En ny regionaltogsforbindelse Ring syd fra Roskilde via Ny Ellebjerg til lufthavnen Sammenhængende banebetjening i håndfladen dvs. nye metrolinjer og letbaner Kapacitetsudvidelse af Hovedbanegården Bedre togbetjening til Helsingør En Østlig ringforbindelse (havnetunnel) som kan bidrage til at øge mobiliteten og mindske trængsel i hovedstadsområdet samt styrke lufthavnens regionale opland På lang sigt kan det overvejes at undersøge behovet for en ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane (gods- og persontransport) og vej. En færdiggørelse af motorvejen til Kalundborg som dels kan gavne mobiliteten men i særlig grad styrke tilgangen til den vigtige industri og havn i Kalundborg Den sjællandske tværforbindelse Kalundborg-Slagelse (Vestmotorvejen)-Næstved- Sydmotorvejen skal udbygges til gavn for virksomhederne og mobiliteten. Motorvejsforlængelser i Hillerød- og Frederikssundfingeren skal medvirke til at øge mobiliteten og understøtte ny byudvikling i Hillerød syd og Vinge Der er enighed om at arbejde for en trafikal ligestilling af Bornholm, således at transport af gods og personer over vand kommer til at koste det samme som over land En række yderligere MULIGE INITIATIVER vil bidrage til at understøtte økonomisk udviking og velfærd.

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

SERVICE, SPEED DATING OG OPGØR MED ERHVERVS- POLITISKE DOGMER

SERVICE, SPEED DATING OG OPGØR MED ERHVERVS- POLITISKE DOGMER REG LAB 2015 ÅRSKONFERENCE SERVICE, SPEED DATING OG OPGØR MED ERHVERVS- POLITISKE DOGMER TID, STED OG TILMELDING HVORNÅR: TORSDAG D. 28. MAJ 2015 KL. 10.00-17.00 Detaljeret program kommer senere, men du

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Refer Do 07. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Sukkerfabrikken, Kostervej 2B, 4780 Stege Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim

Læs mere

SERVICE, SPEED DATING OG OPGØR MED ERHVERVS- POLITISKE DOGMER

SERVICE, SPEED DATING OG OPGØR MED ERHVERVS- POLITISKE DOGMER REG LAB 2015 ÅRSKONFERENCE SERVICE, SPEED DATING OG OPGØR MED ERHVERVS- POLITISKE DOGMER TID, STED OG TILMELDING HVORNÅR: TORSDAG D. 28. MAJ 2015 / KL. 10.00-17.00 HVOR: GAME KØBENHAVN ENGHAVEVEJ 82D KØBENHAVN

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.3 Orientering vedrørende status for COPENHAGEN...2 Bilag 1: trafikcharter - godkendt i styregruppen.docx...2 3.5 Orientering om den Regionale

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen Dansk Kyst- og Naturturisme Flere Veje til Vækst Korsør, onsdag den 29. marts 2017 1vision Erhvervspolitisk partnerskab mellem

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Refer Do 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. november 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. november 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere