Bruttoliste over input fra medarbejdere ifm. værdiproces i Udvikling Fyn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttoliste over input fra medarbejdere ifm. værdiproces i Udvikling Fyn."

Transkript

1 Inspirationskatalog - konkret adfærd i dagligdagen. Bruttoliste over input fra medarbejdere ifm. værdiproces i Udvikling Fyn. Værdier i Udvikling Fyn: Innovation side 2 Engagement side 6 Tillid side 10 Samarbejde side 13 Resultater side 18 1

2 Innovation Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Prøv altid at løse dine problemer selv før du skubber videre 2) Give sig tid til at tænke i andre baner, så der ikke går rutine og drift i den 3) Skab en IKT-platform til videndeling om innovation og UF s interne services 4) Anvend Podio.com til at styrke samarbejdet på tværs 5) Få og nedskriv én ny idé (proces, produkt) hver dag. Udvælg den bedste pr. uge og gør det 6) En kultur hvor der er rum til vilde idéer og fejlskud 7) Billedgalleri med navn og arbejdsfunktioner/kompetencer 8) Walk & talk og løbemøder 9) Organisation må ikke fremtræde konservativt 10) Det skal være OK at fejle 11) Resultater er mere end tal 12) Vi kigger på vores nuværende produkter og vi er ikke bange for at skrotte dem 13) Gennemfør hver uge mindst én gang en innovationssession/brainstorm om forbedring af arbejdsprocesser 14) Hvilke kompetencer er til rådighed? 15) Produktinformation om nye trends skal tænkes i dybden. Der skal inddrages uddannelse og vidensopbygning. 16) Procesoptimering i forhold til serviceydelser 17) Hvordan synliggøres Sport & Event 18) Vidensdeling i forhold til andre lokationer 19) Hav en plan for innovation: Udvikling i UF + inddragelse af medarbejdere 20) Ikke innovativt med mindre det skaber merværdi. Lethedens princip: Innovation i det små, Finde den letteste vej, De små forbedringer. Tænk innovativt i alt: Proces, Produkt, Out of the box/edge of the box 21) Leg med smartphones, Ipads og dine børn 22) Vær nysgerrig 23) Gå en tur 24) Se udenfor andedammen 25) Synliggøres af Odense Congress Service 26) Vi skal udvikle og gennemføre en fælles uddannelse i egne og andres produkter 27) Vi skal turde sige ny. For det kan skabe tid og fokus til reel innovation 28) Giv fagligt input/inspiration i arbejdsdagen 29) Vi skal blive bedre til at bruge it-løsninger i Udvikling Fyn (videndeling, mere effektive arbejdsgange) 30) Vi har antennerne ude for nye ideer på tværs af afdelinger, specielt ift. arbejdsprocesser 31) Brugerdrevet konceptudvikling 32) Tænke sammenhænge 33) Formaliseret sammenhænge med det private erhvervsliv 34) Aktivering af de fynske kystbyer 2

3 35) Følger med i udviklingen 36) Online kompetencekatalog med billeder 37) Walk and talk-møder, hvor vi får nye ideer 38) Kreativt kvarter: 15 min. Præsentation af et projekt eller case hver uge 39) Problemløsningsblog: Post dit problem internt i UF og få andre til at komme med input 40) Videndeling 41) Overvej kundens behov efter egen vejledning 42) Kom på idé for videre vejledningsforløb 43) Vi sætter spørgsmålstegn ved vores projekter er villig til at tage livet af dem 44) Give slip: Nogle gange slip vanetænkning 45) SCRUM: Små forandringsprojekter som gennemføres på 14 dage 46) Inspireres af andre 47) Skabe synergier imellem de projekter, der minder om hinanden. Dermed henvende sig samlet til virksomheder i stedet for, at vi hver især henvender os til de samme 48) Vi skal gøre det til en regel, at tilbagevendende projekter/events hver år skal tilføres et nyt tiltag 49) Vi har innovation på som fast punkt på teammøder 50) Vi skal afsætte tid til at komme ud at se nyt 51) Prøv nye ting, anvend andre metoder og spørg dine kollegaer 52) Medarbejderrotation for at skabe kendskab til organisationen 53) Videndeling. Efterlysning af kompetencer til udvikling af projekter, f.eks. sportevents med EU-midler (via mail/medarbejderportal) 54) Fokus på effekter og resultater ikke rutiner og strukturer 55) Kendskab til ydelser internt 56) Faste innovationsdage: Nytænkning på tværs 57) Struktureret idégenerering: Brug metoder! 58) Tænke i synergier på tværs af projekter og geografiske enheder 59) Dyrk åbenhed overfor andres idéer: ja, og 60) Skabe flere kontakter udadtil ift. innovation 61) Prioritere tid til brainstorm og ud at se med DSB 62) Genopdag dit arbejdsfelt sammen med andre og se om det kan gøres bedre 63) Bryd nogle af dine rutiner (mails, kaffe, overspringshandlinger) 64) Lær en ny kollega at kende, f.eks. én om ugen 65) Ved tilblivelsen af nye projekter bruger vi viden fra de eksisterende som er relaterede 66) Problem/idé opstår forhør både internt og eksternt hvis ny idé virker efter planen: fortæl det til omverdenen 67) Gør alt tilgængeligt for alle internt 68) Vi tænker på tværs og i helheder 69) Produktinnovation indenfor turisme 70) Inspiration fra kollegaer i andre afdelinger 71) Omstillingsparathed 72) Turde tage kalkulerede chancer 73) Lære af hinanden og omsætte det til sin egen virkelighed 74) Ændringer eller afvigelser fra planen er OK og kan bidrage 75) Idébørs: Synliggør & åbn op for medarbejdernes idéer via intranet 3

4 76) Vi sikrer rettidig prioritering: GO eller NO GO 77) Oprette en kanal/bank, hvor man kan efterlyse idéer 78) Sæt tid af til innovation 79) Bringe vores egne kreative kompetenceri spil 80) Bruge kreative værktøjer 81) Speeddating 82) Inddrage omverdenen: Hvad er det der rører sig i vores omverden? 83) Tænk i nye samarbejdspartnere 84) Inddrage flere forskellige afd. Fra starten af projekterne 85) Burg hinandens kompetencer 86) Innovere på egne ting, ved systematisk at evaluere og forbedre dem 87) Vi har tæt kontakt med vores målgrupper: Bestyrelser, Styregrupper, Økonomisk afhængighed 88) Vi følger og udnytter den teknologiske udvikling og inddrager metoder/værktøjer i vores produkter 89) Vi udvikler hellere få virksomheder 200 % end mange virksomheder 10 % 90) Vi vælger ydelser og indsatser fra og opnår større resultater med hvad der er tilbage 91) Vi definerer vores indsats i modigt samarbejde med Væksthuset 92) Udfordrer eksisterende forretningsgange, vaner, kotumer m.v. 93) Skab rum i projekterne 94) Inspiration fra verden udenfor omsættes til handling (benchmarking) 95) Innovation er service i dialog med kunderne 96) Udvikle next practice på vores ydelser ( er i gang 2012) 97) Idéportal 98) Kommuniker anderledes gennem nye medier 99) Videndeling Intranet 100) Kompetenceudvikling 101) Awarde nye fynske tiltag og successer 102) Idé-tid: Accepteret at bruge tid på innovation 103) Tværfaglige + faglige netværk 104) Afprøv bevidst/systematisk ny teknologi, værktøjer m.v. 105) Søg viden før du løser opgaven 106) Holde dig opdateret på verden omkring dig 107) Vær selvkritisk 108) Brugerdreven innovation 109) Smid alt det gamle ud af vinduet og start forfra 110) Se på hvad alle andre gør og lav noget anderledes! 111) Brug samarbejde med universitetet 112) Vi skal øve os i at tænke på den effekt vores indsats har ved hvert valg vi træffer 113) Tid til innovation på alle niveauer (mål og fokus) 114) Kan vi gøre det vi plejer på en anden måde? 115) Være opmærksom på behov (udsyn) 116) Idébank for hele organisationen - > In spirationskilde 117) Analyse af eksisterende produkter 118) Fastsættelse af succeskriterier 4

5 119) Involvering af samarbejdspraktik til produktudvikling 120) Vi tager altid vores kunders idéer alvorligt 121) Tænk ud af boksen 122) Plads til at både lykkes og få erfaringer 123) Hav altid Ja-hatten på! 124) Tag som udgangspunkt afsæt i behov 125) Forandringsmodeller 126) Intranet: Vi skal ud af Odense Kommunes system og have vort eget 127) Videokonferencer og andre utraditionelle værktøjer 128) Bagefter: Hvordan kunne det her gøres bedre? 129) Fokus på konkurrenter 130) Plads i kalenderen til idéudvikling 131) Bevidst om kundevenlig udvikling 132) Kultur i egen organisation 133) Arbejde med metodefrihed 134) Inspirere til leg og sparring i hverdagen 135) Udnytte viden om marked og samfundsudvikling til at spotte innovationsmuligheder 136) En ramme for at tænke nyt innovativt i egne processer med inspiration fra ind- og udland 137) Inddrage målgruppen i planlægningen. 5

6 Engagement Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Udvise nysgerrighed, plads/tid til at være positiv 2) Humor 3) Påskønnelse / interesse 4) Ledelsen viser interesse for ens arbejdsopgaver 5) Vi har en flad ledelsesstruktur for at give den enkelte plads til udlevelse af engagement 6) Medbestemmelse 7) At være med fra fødsel til udførelse af et projekt 8) Uddelegere ansvar og tillid 9) Tillid 10) Tal altid i Vi-form 11) Få anerkendelse af sin leder 12) Indflydelse 13) Engagement skabes på baggrund af trivsel + tillid + relevante opgaver + mulighed for udvikling 14) Nedbryd hierarkiet: Fortæl aldrig en kollega, at han/hun er nederst i hierarkiet 15) Involvere kolleger og virksomheder i de mål man vil opnå 16) Medbestemmelse og indflydelse 17) Arbejde mod fælles mål 18) Vi går langt for at opnå vores mål 19) Opnå delresultater 20) Udvikle løb om onsdagen 21) Skabe en årlig aktivitetsdag 22) Teamarbejde i kombination med enmandsopgaver 23) Blåstempling fra ledelsen til, at en kollega træder ud af sit vanlige opg.felt for at sparre med kollega andet sted i organisationen 24) Godt humør hunor! 25) Godt samarbejde internt og eksternt 26) Klare mål i sigte = lige linje til løsning 27) Godt humør 28) Anerkendelse bidrager til engagement 29) Ledelsen skaber klare rammer for arbejdet, så man kan brænde i en defineret rolle 30) Vi er fælles om opgaven 31) Dele sine gode oplevelser / sejre 32) God information fra top til bund 33) Overall status 34) God stemning på arbejdspladsen 35) Gode arbejdsbetingelser, Gode arbejdsopgaver, Gode kollegaer 36) Imødekommende overfor kollegaer og kunder 37) Have fokus på at dele viden, resultater og oplevelser med relevante personer 38) Giv dig selv kredit for dit arbejde 6

7 39) Gode fysiske rammer 40) Godt arbejdsmiljø 41) Interesse for andres privatliv 42) 43) Roser og bakker op 44) Fejre små, mellem og store sejre 45) Vi lærer af vores fejl og snakker om dem 46) Klare mål er engagerende, eks. Gennem MUS eller for afdelinger (gruppemål) 47) Vær umiddelbar = nem at læse 48) At udvise interesse for hinandens opgaver 49) Giv os udfordringer! 50) Mulighed for faglig selvrealisering 51) Fortælle den gode historie Netværksaktiviteter 52) Vi bør rose hinanden noget mere 53) Få lov til at være den man er (bruge ens kernekompetencer), dvs. hvis man er grundig og analytisk, så får man laov til at udleve dette. 54) Engagement smitter 55) Anerkendelse fra kollegaer og ledere 56) Positiv til kollegaer, kunder og arbejdsopgaver 57) Skabe relationer og kontakter 58) Husk at rose 59) Søger info. Og viden 60) Vi er vågne og viser engagement og energi 61) Overholder aftaaler og kommer til tiden 62) Deltager aktivt i samarbejder 63) Nysgerrighed spørg lyt lær 64) At ens arbejde bliver set 65) Vi er positive og stolte omkring vores arbejde 66) Omtal altid projekter positivt 67) Humor 68) Fejre succeshistorier hver uge 69) Fællesskab 70) Vis interesse for hinandens arbejde 71) Arbejde med de opgaver man brænder for 72) Vi prioriterer fællesskabet 73) Have Ja-hatten på 74) Brænde for det man laver 75) Vise interesse for det der sker omkring én 76) Vi spørger mere hvorfor ikke end hvorfor 77) Interesse for hinanden og hinandens arbejde 78) Vi identificerer os med vores ynglingsopgaver 79) Jeg spørger ind og involverer mig 80) Hils altid pænt på kollegaer og kunder 81) Nysgerrig Kunde Anerkendelse.-) 82) Vi deler viden 7

8 83) Byde ind med kompetencer 84) Udvise interesse for projekter på tværs af organisationen 85) Vi står til rådighed også til tider udenfor normal arbejdstid 86) Jeg lægger ikke min faglighed væk, når jeg har fri jeg er altid en god ambassadør 87) Selvledelse 88) Klare mål 89) Teamudvikling, eks. Sociale aktiviteter 90) Anerkendelse 91) Uddelegering af ansvar 92) Sociale aktiviteter - føle sig forpligtet på hinanden 93) At arbejde målrettet for at opnå resultater 94) Fortæller andre om vores arbejde i fritiden 95) Vi udfordrer hinandens idéer 96) Opmuntrer hinanden til at få vores idéer ud i livet 97) Give en ekstra tand, når det er hvad der skal til for at nå 110 % 98) Vi tatoverer et UF-logo på brystet 99) At bryde ud i sang, dans, glæde eller andet, når det lykkes 100) Jeg kan se mine opgavers betydning i helheden 101) Jeg har ejerskab til jeg gør 102) Bidrage med gode idéer 103) Anti-Jantelov 104) Atmosfære af imødekommenhed og venlighed skaber engagement 105) Fortæller om succes 106) Fejre hinanden 107) Husk at dele sejre 108) Interesse for hinandens arbejdsområder 109) IV erne på Stjerneskibet spørger hinanden om hvordan det går 110) Omtaler UF med stolthed 111) Atmosfære af imødekommenhed og venlighed 112) Interessante arbejdsopgaver 113) Klare mål 114) Målbare resultater 115) Bonus for at opnå mål 116) Vise min begejstring 117) Gøre noget ekstra send en glad sms 118) Skæve arbejdstider 119) Frie rammer 120) Fart over feltet 121) Fællesarrangement på tværs af organisationen 122) Hemmeligheden bag succes er entusiasme (Cryster) 123) Forskellige arbejdsopgaver 124) Samarbejde på tværs 125) Ja til at dele 126) Dele bekymring om vi når i mål med den sidste procent 127) Fejre successer 8

9 128) Inspirere og anerkende hinanden 129) Mødes og udvikler de gode historier 130) Involverer hinanden i de gode oplevelser 131) Giver og viser respekt for andre og deres fagligheder 132) Vi deler vores resultater og bruger dem aktivt som løftestang for andre aktiviteter 133) Målrettet, Energisk og Positiv 134) Gulerod 135) IV ere brænder og det smitter 136) Viser glæde 137) Smil og godmorgen 138) Superspændende opgaver med store frihedsgrader fremmer engagement 139) Være med til at definere egne opgaver med afsæt i fælles mål 140) Frihed under ansvar fremmer engagement 141) Frie rammer frihed under ansvar 142) Metodefrihed sålænge målet nås 143) Internet og nyhedsbreve 144) Entusiasme 145) Tag aktivt og praktisk ejerskab på kunders behov og følg til dørs 146) Opsøg selvstændigt nye samarbejdsmuligheder 147) Resultater og mål er synlige og indenfor rækkevidde 148) Opsøg servicemuligheder i andre UF-afdelinger 149) Synlighed i organisationen og medarbejderne imellem 150) Skab samhørighed 151) Motiverende adfærd: Smil, hils, grin, involver kollegaer! 152) Nedbrydning af silo-tænkning! 9

10 Tillid Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Tillid er at acceptere og anerkende at der er flere veje til målet 2) Åbne/erkendte dagsordener 3) Være opsøgende + sige til/fra 4) Tør bruge hinanden og vise hvem vier og hvad vi kan 5) Det hele menneske TAK! 6) Integritet 7) Walk the talk! 8) En arrangementsgruppe / Festudvalg 9) En Boddy 10) Ledelsen informerer og er synlig: Referater af ledermøder 11) Ikke flere låste døre dette er ikke DDR! 12) Antihierarkisk ledelse i organisationen 13) Bruge en ligeværdig dialog i arbejdet/samarbejdet 14) Ikke være bange for at spørge 15) Mange veje til Rom 16) Lov til at være anderledes 17) Team Mod Åbenhed 18) Delegér, Delegér, Delegér ansvar! 19) Jeg går ud fra at du er selverkendende! 20) Respekterer at vi alle er forskellige 21) Tillid til at man er loyal! 22) Klar arbejdsdeling 23) Tillid til at man kan stole på ledelsens ageren 24) Åbne op! 25) Modtagelige for idéer 26) Åben dialog 27) Ingen dobbelgarderinger på mails 28) Turde samarbejde på tværs 29) Ikke være bange for at spørge 30) Overlade opgaver til andre, uden at føle trang til at følge op 31) Giver rammer og redskaber, og stol på opgaver bliver udført kommunikér! 32) Åben om arbejde, sociale + personlige liv 33) Skabe sociale relationer 34) Være positiv, men ærlig 35) Skal være OK at fejle 36) Vi lytter og spørger til hananden og hinandens viden 37) Bruger hinandens kompetencer 38) Tage imod + turde fortælle at der er noget man ikke ved 39) Jeg kender dig, og stoler på dig 40) Accept af, at man også må sige nej/fra 10

11 41) Vi er alle forskellige 42) Vi giver kollegaer tid til at løse en opgave uden at bede om status (vise tålmodighed) 43) Acceptere at opgaven kan løses på forskellige måder 44) Være opmærksom på folks signaler og turde tage fat i folk, hvis noget virker forkert 45) Uddelegere opgaver 46) Overhold deadlines 47) Åben kommunikation 48) Tiltro til at opgaverne bliver udført uden, at der skal konstant skal udføres kontrol 49) Vær resultatorienteret 50) Eneste kontrolpunkt er at den stillede opgaver bliver løst til det aftalte tidspunkt 51) Lyt til andres meninger og holdninger 52) Stræb efter at lære noget nyt fra en kollega hver dag 53) Undgå sladder 54) Tillid til at medarbejdere udfører deres arbejder og påtager sig et ansvar! 55) At man leverer varen overfor kollegaer og kunder 56) Overholder aftaler 57) En opgave kan løses på forskellige måder 58) Undgå at oversælge 59) Overholder møder og aftaler 60) Gøre/ holde hvad man lover 61) Sig godmorgen/goddag + giv hånd. Har du haft en god weekend? 62) Tal ordentligt 63) Spørg hvis du er i tvivl 64) du må tænke som du vil 65) Sig fra og respektér, at andre siger fra 66) Faglighed som kan gøre en forskel 67) Aftale deadlines ved opstart af opgaver 68) Stole på andres kompetencer 69) Fælles kort præsentation af nye projekter 70) Uddelegér og vær selv hjælpsom 71) Frække events, f.eks. julefrokost 72) Åben Frihed Mod 73) Overholder aftaler 74) Ærlighed 75) Respekt for det enkelte menneske 76) Vilje til at lytte 77) Din kollega kan lære dig noget nyt! 78) 79) Ligesom en konto: +/- 80) Drik en øl sammen 81) Giv tid til kommunikation 82) Måling og kontrol må ikke tage overhånd 83) Respekt for hinanden 84) Lytter til vores kollega og forsøger at forstå dem! For vi vil i sidste ende det samme! 85) Frie arbejdstider og fælles frokost 11

12 86) Kunne betro sig til sin leder /sine kollegaer 87) Overholde aftaler og opnå de ønskede resultater 88) Nøgle til tillid. Åbenhed, Integritet, Kompetent, Autencitet! 89) Mod til at stille spørgsmål - også de dumme og kritiske ift. faglighed og arbejdsprocesser 90) Møde- og anden aktivitet, så man lærer hinanden at kende -> tillid 91) Vi tør vise hvad vi kan 92) Stoler på at mine kollegaer vil mig det bedste 93) Vi har tillid til ledelsens beslutninger og de har tillid til hvis medarbejdere ønsker at beslutninger skal ændres 94) Vi må benytte hinandens skriveborde/kontorer til møder 95) Være ærlig i alle henseender 96) Tro på kollegaerne 97) Større kendskab til hinanden via fælles mødearrangementer 98) Turde indrømme sine fejl! 99) Kendskab til hinandens kompetencer 100) Give plads til forskellighed 101) Give plads til mangfoldighed 102) Have mod til at fejle 103) Lad være med at tage kritik personligt. Afsenderen har tillid til dig! 104) Stol på at en opgave kan løses på flere måder 105) Indfør åbne sparringssessioner mellem leder og medarbejder om arbejdsrutiner, aktiviteter og projektudvikling 106) Kræver nytænkning i organisation og arbejdsopgaver 107) Lytte og forstå 108) Lytte! 109) Spille bolden til min kollega og stole på, at han/hun griber den 110) Praktisk MUS jævnligt! 111) Tillid til kunder? Drop elektronisk lås på dør. Pt. mangler der intern tillid! 112) Sig til/fra vær åben 113) Vi har tillid til, at når vi giver/får en opgaver, løser vi den også 114) Vi sætter ikke leder/afd.leder cc på mails for at dække sig selv ind 115) Som udgangspunkt at alle vil hinanden det godt 116) Vi er ikke bange for at lave en fejl 117) Ligeværdig dialog 118) Åben omkring egne begrænsninger 119) Selv være pligtopfyldende 120) Lyt til andre 121) Vi spørger fordi vi ønsker at dele viden ikke for at kontrolleres! 122) Respekt -> Udvise respekt overfor hinandens arbejde, uddannelse og arbejdsopgaver 123) Tal ikke ned til hinanden 124) Rose og værdsætte hinanden også i hverdagen 125) Kompetenceafklaring: Hvem kan hvad/gøre hvad bedst? 126) Klare rammer og få regler! 127) Kommunikere ærligt om udfordringer 12

13 128) Taler med hinanden og ikke om hinanden 129) Humor 130) Tør lave jokes 131) Afstemning af forventninger 132) Lytte 133) Starte selv, Åbne op, Give/lære fra sig 134) Gør opmærksom på fejl udenfor eget ansvarsområde 135) Informere hinanden 136) MOD! Begge veje giv og tag 137) Respektere forskellige personligheder 138) Vise at man er der 139) Kommunikation = Minus misforståelser 140) Lytter til hinanden 141) Besvare 142) Vær ærlig og loyal 143) Acceptér forskellighed 144) Gensidig tillid giver mere ro i hverdagen (andre ved at man kan klare opgaven) 145) Overholdelse af deadlines skal opprioriteres 146) At man holder hvad man lover. Og ikke lover noget, man ikke kan holde 147) Rettidig kommunikation i de relationer vi har (Du skaber tillid ved at dele information/viden/status) 148) Vær åben for alternativer 149) Klar ansvars-/arbejdsfordeling i de relationer/projekter/processer vi indgår i 150) Åbenhed! 151) Synlighed i organisationen! 152) Lederne uddannes til sparring! 153) Rammer for at skabe tillid! 154) Rammer med sparring 155) Afklaring af mine kollegaers færdigheder 156) At der er metodefrihed i opgaveløsningen 157) Afklaring af færdigheder / styrker 158) Ærlighed og klarhed 159) At bruge de rigtige indgange 160) Sæt tid at til at læse nyhedsbreve, fællesmails med praktiske info. 161) Vidensdeling -> Afklaring af hinandens færdigheder 162) Vi er alle ærlige og redelige i vores relationer udviser respekt 163) Vi skal alle have viljen til at tænke det bedste om hinanden - og leve op til den tillid efterfølgende. 13

14 Samarbejde Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Skabe tillid 2) Lyt! 3) 2+2=5 - synergi 4) Alle kompetencer i spil også de lokale (ikke kun Odense) 5) Brug hinanden 6) Kunden altid i fokus! Samarbejd med dem 7) Anerkende hinanden værdsætte! 8) Imødekommenhed gør partnere og kolleger trygge ved at kontakte dig 9) Det skal være et samarbejde og ikke et hierarki. Tag et ansvar! 10) Gensidig respekt 11) Reelt samarbejde er tegn på gensidig tillid! 12) Fælles ambition/mål med Udvikling Fyn Ikke bare i handlingsplanen, men i hjertet! 13) Der bør etableres en klar rollefordeling for at samarbejde skal få succes 14) Tilbyd hjælp 15) Nævn en privat ting/hobby under hver medarbejder 16) Videndeling som arbejdsmetode 17) Finde den rette til hver opgave 18) Opgavebørs 19) En ramme for hvordan vi kan bruge hinanden: Projektstyring online 20) Vi gør hinanden gode 21) Vi spørger hinanden, og handler ikke på blotte antagelser 22) Indkalde relevante afdelinger 23) Tid til rum for uformelle diskussioner 24) Ikke holde på kunder, men trække på hele organisationens ressourcer 25) Vi har fælles mål 26) Vi kender hinandens kompetencer 27) Vi bruger hinandens kompetencer (teamudvikling) 28) Vi hartillid til at vi kan 29) Opsøge muligheder i organisationen 30) Samarbejd med dem., som det giver mening at samarbejde med 31) Netværke på tværs 32) Brug Skype til at nedbryde den fysiske afstand 33) Bruge hinandens kompetencer så effektivt som muligt 34) Altid Ja-hatten på 35) Vi støtter gerne op om hinandens beslutninger 36) Holde relevante kolleger/partnere orienterede kommunikation 37) Vi holder hvad vi lover og lover ikke mere end vi kan holde 38) Tværfaglige teams til opgaveløsning 39) Taler sammen om hvad vi kan (kompetencer) hver især 40) Tilbudsmappe 14

15 41) Godt med blandede grupper vigtigt at kende hinanden 42) Miniprofil på intranettet 43) Ros Pral 44) Netværksevent 45) Synliggøre kompetencer rundt omkring 46) Skype til rådighed på grund af gografisk placering 47) Kender vi hinanden godt nok? (fysiske problemer) 48) Vi accepterer et nej. Hellere et nej til samarbejde (fx pga. tid) end et halvhjertet ja eller at man ikke spørger hinanden 49) Gøre brug af medierne til at kommunikere på tværs af afstand, f.eks. Skypevideokonference 50) Vi fortæller vores kollegaer om vores kompetencer 51) Vi møder altid op glade og positive 52) Mere tid til at lære hinanden at lære at kende 53) Udstyr til videokonf. m.v. i mødelokalerne 54) Man skal ikke opfinde den dybe tallerken igen 55) Domænebevidst: Personligt domæne, Refleksion, Produktionsdomæne 56) Klar kommunikation Klar kommunikation! 57) Koordineret meningsdannende styring 58) Vi supplerer hinanden med glæde 59) Vi deler vores netværk med kollegaer henviser til relevante eksterne personer 60) Vi kender hinandens kompetencer og drager fordel af dem 61) Jeg bruger mine kollegaers erfaringer i mit arbejde 62) Vi skal kende hinandens arbejdsområder, så vi ved hvad der er relevant at samarbejde om 63) Mindst én gang om ugen skal alle ud at møde en samarbejdspartner eller kollegaer 64) Vi har det sjovt 65) Slip gamle mønstre 66) Bryde grænser mellem erhverv/turisme ved fælles tiltag 67) Internt nyhedsbrev 68) Vi bruger alle redskaber, f.eks. Skype til at tale på tværs 69) Rimelig hurtig respons på mails 70) Lær personer i de nye afdelinger at kende 71) 10 tænker bedre end 2 = Samarbejde er optimering 72) Samarbejde skaber vigtige relationer = Tillid = Resultater 73) Digitalt Open Source værktøj, hvor problemstillinger kan slås op og alle kan komme med forslag til løsninger 74) Vi reagerer på kollegaers forespørgsler med kort svartid 75) Åben overfor sparring/modstridende ideer kompromis 76) Man mødes på tværs af afdelinger for at stille det bedste hold til en given virksomhed eller projekt 77) Lovlig brug af tid til samarbejde 78) Samarbejde skaber gode sociale relationer 79) Flere fælles sociale arrangementer (så vi øger kendskabet til hinanden som personer) 80) Personlige relationer er mere vigtige end mand tror hvis man vil stimulere samarbejdet 15

16 81) Kendskab til arbejdsopgaver i UF 82) Åbenhed og imødekommenhed 83) Kommandovejene: Må alm. Medarbejdere involvere hinanden udenom ledelsen? 84) Kendskab til kollegaer 85) Se nye veje 86) Bedre løsninger ved brug af flere kompetencer 87) Jeg spørger mine kollegaer om hvad de laver 88) Kompetencedag. Lær din kollega at kende 89) Kend dine kollegaer bedre fagligt og socialt 90) Gennem workshops eller sociale arrangementer afsøge samarbejdsflader 91) Samarbejd ekstern: Deltag i eksterne erhvervsnetværk eller andre relevante netværk 92) Åbent Hus 93) Identificere de enkelte afdelingers behov 94) Arbejde på tværs i organisation om løsning af opgaver 95) Vi prioriterer alle at udvide og pleje netværk og spiser f.eks. i kantinen 96) UF sponserer netværksmedlemsskab 97) Vi er hjælpsomme overfor kollegaer også uden opfordring! 98) Synlighed og åbenhed 99) Man fremhæver hinandens styrker 100) Inddragelse af alle relevante parter 101) Samarbejde og fællesskab skulle gerne give trivsel 102) Sørge for at inddrage de rigtige mennesker/kompetencer 103) Sørge for at inddrage de rigtige mennesker 104) Vi stille krav til samarbejdspartnere 105) UF er en drivkraft og yder sit i samarbejdet 106) Kommunikere viden, nyheder og resultater 107) Trække på særlige kompetencer på tværs af organisationen 108) Respektere forskellige fagligheder og udgangspunkter 109) Vi skal være åbne overfor samarbejde a. Samarbejde på tværs af afdelingerne vedr. nye eller eksisterende events = nytænkning: Eksempelvis Denmark Open, hvor Sport & Event samarbejder med virksomhedsservide 110) Åben overfor input fra andre 111) Flere mødelokaler 112) Kompromis mellem tidl. Handlinger/arbejdsgange og det nye UF 113) Spørg altid hvordan jeg kan hjælpe andre! 114) Personalepleje 115) Kendskab til kompetencer i organisationen 116) God tone 117) Idégenerering 118) Vær åben 119) Spørg og tilbyd 120) En samlet liste over tidligere samarbejdspartnere 121) Turde at spørge en kollega om hjælp -> og blive mødt med gensidig respekt 122) Sammenhold! 16

17 123) En eller anden form for kendskab til eller forståelse for hinandens opgaver 124) Være opmærksomme på andres kompetencer 125) Samle folk der arbejder med det samme a la turistorganisationen 126) Være åbne og imødekommende + sikre commitment i forhold til resultater og mål 127) Videreformidling af andres ressourcer 128) Øge kendskabsgrad og skabe relationer 129) Samarbejde starter med kendskab -> vi skal lære hinanden at kende og vide hvad den enkelte beskæftiger sig med 130) Huske at inddrage og høre flere kollegaer, når man står med en udfordring 131) Opslagstavle 132) Hensyntagen til de forskellige samarbejdspartnere man har, dvs. kunne kommunikere på forskellige niveauer 133) Samarbejde er godt, men det skal give mening Derfor skal man lære hinanden godt at kende! 134) Samarbejdspartnere skal kende UF s ydelser 135) Kendskab til organisationens opbygning og kompetencer 136) Afgørende for den fremtidige drift: Fælles projekter vil øge kendskabsgraden 137) Knytte tætte bånd i samarbejde -> bliver kollega 138) Kendskab til kompetencer i forskellige afdelinger 139) Hvor skal den kunde hen efter dit vejledningsforløb? Opret procedure for intern/ekstern reference og adviser kunden 140) Søg netværksviden i og udenfor organisationen konstant eller benchmark af best practice 141) Præsentation af din afdeling (samlet) for de andre kolleger gerne teater/sang/powerpoint 142) Opret faste procedurer/arbejdsgange for videndeling, evt. IT-platform 143) Værkstøjer til at samarbejde, Podio.com 144) Vi respekterer forskellighederne for at sikre grundlaget for et fordomsfrit samarbejde 145) Vi har varsling af møder og initiativer i meget god tid, så alle har mulighed for at prioritere samarbejdet / mødet 146) Vi sørger for at vi kender hinandens opgaver/arbejdsmetoder, resultater m.v. og at nyansatte også gør det 17

18 Resultatorienteret Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Drop formaliteterne 2) Drop NUL-FEJLS kultur 3) Redskaber til løsning af opgaver -> det er vigtigt at de virker! 4) Turde begå fejl 5) Alle resultater bliver fejret 6) Minimer spild og administration 7) Kvalitet fremfor synlighed 8) Realistiske deadlines 9) Reducér hierarki & bureaukrati 10) Fokus på hvordan resultaterne skaber værdi 11) Kommunikere ønskede resultater internt og eksternt 12) For at skabe resultater skal målet være meget synligt og konkret 13) Gør visse mål mere målbare 14) Inspiration og motivation 15) Hvad er kundernes behov? 16) Klare mål der kan opnås 17) Resultater skal være realistiske 18) Ligegyldigt hvem der løser opgaverne 19) Klare opgaver giver bedre resultat 20) Klar definering af mål og prioriteter 21) Lederen har indsigt i medarbejdernes arbejde 22) At arbejde hårdt for at nå sine mål 23) Delagtiggøre nye idéer 24) Arbejde konkret med opgaver 25) Vi måler på det vi laver overskueligt og IKKe bureaukratisk 26) Effektivisere sine arbejdsmetoder og opnå gode resultater 27) Kunne trække på husets kompetencer 28) Vi er effektive på teknologianvendelsen 29) Definering af mål -> Leder og medarbejdere imellem. Det skal være realistisk 30) Nå sit mål! 31) Vi har en klar handlingsplan med plads til kinesisk baseball (målet kan flyttes) 32) Sikre en Plan B hvis alt går galt 33) Vi skal måle på alle indsatser/projekter/opgaver 34) Aktiviteter og handlinger er målbare 35) Feedback på gode og dårlige resultater 36) Evaluering af alle aktiviteter 37) Vi begynder med slutningen 38) Man skal sikre sig, at man ved hvad ens fokus skal være (tal med din leder!) og arbejd derefter 39) Resultater: Obs. På output og outcome! 18

19 40) Vi lærer af vores fejl 41) Fælles tydelige målformuleringer 42) Vi er kompetente og kan faktisk levere! 43) Sætte mål og milepæle og for projekter -> synligt for andre i organisationen 44) Drop den indre maskine 45) Klar strategi 46) Klar prioritering 47) Vi overholder altid deadlines 48) Hvis det ikke kan måles, kan det ikke ledes 49) Bedre strukturering af opgaverne 50) Tålmodighed 51) Ikke opfinde den dybe tallerken på Fyn hver gang 52) Klare opgavebeskrivelser 53) Fjern spildprocesser 54) Gameplan Plan Mål 55) Der sættes en overordnet ramme for mål. Metoder kan være forskellige måder. 56) Bevidst om barrierer og forhindringer 57) Samarbejde/koordinere og kommunikere 58) Kompetencer ift. mål og strategi 59) Det rigtige hold 60) Prioriterer arbejdsopgaver i væsentlig og uvæsentlige 61) Implementér afd.specifikt et IT-system med praksisnære og relevante registreringer af resultater, effekter og aktiviteter 62) Ike altid den lige vej som giver de bedste resultater. Work smarter not harder 63) Vide og forstå og ikke mindst acceptere at projekter skal udvikle sig løbende (ikke statiske) 64) Planlægning ->Gennemførelse->Opfølgning->Tilretning/læring 65) Sætte målbare resultater for afdelingen, som man i fællesskab kan stræbe efter 66) Hvor er værdien? Indfør lean i adm.processer for hele organisationen 67) Mål skabes med tillid til den enkeltes indsats 68) At man i projektet løbende afstemmer om der er fælles opfattlse af målene 69) Løbe i én retning! 70) Tydelige opnåelige mål! 71) Løfte i flok gør det umulige muligt! 72) Både kurs og motor 73) Strømlining på produkter og ydelser 74) Fra kundens synspunkt. At følge henvendelser til dørs. Henvis hvis du ikke selv kan hjælpe 75) Mål på alle aktiviteter, men enkelt! 76) Synliggøre successer 77) Mål der giver 78) Understøtte vejen til målet for a) kollegaer, b) ledelse, c) bestyrelse = mål for alle 79) Er det de rette mål? 80) Revurdér ift. omverden og realitet 81) At yde det bedste man kan 19

20 82) Hvorfor gør vi det? 83) Definér hvornår noget er et resultat 84) Alle kigger på egne ressourcer med journalists øjne 85) Afstemme mål med ressourcer 86) Alle medarbejdere skal kende sine succeskriterier 87) Mål skal brydes ned i delmål som er operationelle 88) Møder afholdes med dagsorden 89) Fokusere å de resultater, hvor vi har reel indflydelse 90) Fokus på hvorfor! 91) Dokumentér resultater målbarhed 92) Have en kompetenceudviklingsplan for medarbejdere 93) For alle projekter tænk. Hvordan vil jeg konkret handle forat nå i mål? 94) Skrivdine egne resultater ned, f.eks. 3 hver dag 95) Vi minimerer den indre fabrik 96) Beslutningskompetence 97) Vi skal kende hinandens delmål og bakke op/vise interesse 98) Fokusér kraftigt på opnåede mål 99) Vi har årlige projektmål, der ølges pr. kvartal 100) Kommunikation på tværs fremmer resultatorientering 101) Synliggør de gode resultater og successer 102) Til sidst først på møderne 103) Korte møder, god mødekultur og dagsorden 104) Evalueringskultur. Lære noget af hinanden 105) Delmål og egenkontrol 106) Delmål og målpræcisering 107) Kvalitet i opgaverne skal være tydeligt 108) Alle medarbejdere kan se de klare og målbare mål 109) Vi har langsigtede strategiske mål, som der foretages check på med jævne mellemrum 110) Vær realistisk! 111) Tid til opfølgning 112) Bruge mavefornemmelsen 113) Vi kommunikerer vores resultater til partnere, bevillingsgivere, lands- og EUpolitikere 114) Fejre succeserne 115) Vi forfølger de fælles mål og husker at skabe synergi på tværs 116) Der skal sammensættes teams, der supplerer hinanden 117) Konkrete handlingsplaner 118) Vi når frem til et konkret resultat, som kunderne har brug for 119) Vi opnår de mål vi sætter os for 120) Vi opsætter operationelle og målbare mål for vores indsatser 121) Sætter flere delmål 122) Fokus på motivation for at opnå vores mål - > f.eks. om kundernes behov opfyldes 123) Pral! 124) Afslut opgaverne 20

21 125) Informationsmøder/morgenmøder 126) Fokus på eksterne behov i udvikling af nye tiltag 127) Kaster du en bold, så grib den selv 128) Vi er gode til, at vise kunderne de rette steder hen 129) Stand-up møder hvor man kan hjælpe med idéer 130) Det bedste hold til den konkrete opgave 131) Kompetencedatabase 132) Klare succeskriterier for alle afdelinger mål og delmål 133) MUS-samtaler mål for alle medarbejdere 134) Resultatorientering er at opfylde de delmål vi får opstillet eller selv opstiller i forhold til det overordnede mål 135) Skær ting fra der ikke har effekt 136) Kende målet og gå efter det 137) Vi matcher kundernes behov 21

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Fredericia-visionen. Vores vision lyder: Det betyder for os. Vi rager op

Fredericia-visionen. Vores vision lyder: Det betyder for os. Vi rager op Fredericia-visionen I Fredericia Kommune har vi en vision - et fælles billede af vores fremtid - en fælles retning for vores indsats. Fremtiden kan kun formes af den, der ser den klart. Fremtiden skal

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

It s all about people!

It s all about people! It s all about people! Svaret er : Tillid CBS 14. september 2010 Alfred Josefsen adm. direktør, Irma AS adjungeret professor, CBS 15-09-2010 1 Vi har behov for nye ledelsesformer! Produktionen er allerede

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig)

Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig) Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig) Susie Kjær, Arbejdspsykolog, COWI 1 Hvad indeholder guiden? Råd til at styrke sammenhængskraften i alle led (den sociale kapital):

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Mellemleder eller i-klemme-leder

Mellemleder eller i-klemme-leder 02-10-2014 1 Mellemleder eller i-klemme-leder Henrik Nicolaisen Sydbanks Rådgivningslinje Ledelsesakademiet den 1. oktober 2014 02-10-2014 2 Du kan godt forlange lidt mere af dine medarbejde, på den gode

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere