Bruttoliste over input fra medarbejdere ifm. værdiproces i Udvikling Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttoliste over input fra medarbejdere ifm. værdiproces i Udvikling Fyn."

Transkript

1 Inspirationskatalog - konkret adfærd i dagligdagen. Bruttoliste over input fra medarbejdere ifm. værdiproces i Udvikling Fyn. Værdier i Udvikling Fyn: Innovation side 2 Engagement side 6 Tillid side 10 Samarbejde side 13 Resultater side 18 1

2 Innovation Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Prøv altid at løse dine problemer selv før du skubber videre 2) Give sig tid til at tænke i andre baner, så der ikke går rutine og drift i den 3) Skab en IKT-platform til videndeling om innovation og UF s interne services 4) Anvend Podio.com til at styrke samarbejdet på tværs 5) Få og nedskriv én ny idé (proces, produkt) hver dag. Udvælg den bedste pr. uge og gør det 6) En kultur hvor der er rum til vilde idéer og fejlskud 7) Billedgalleri med navn og arbejdsfunktioner/kompetencer 8) Walk & talk og løbemøder 9) Organisation må ikke fremtræde konservativt 10) Det skal være OK at fejle 11) Resultater er mere end tal 12) Vi kigger på vores nuværende produkter og vi er ikke bange for at skrotte dem 13) Gennemfør hver uge mindst én gang en innovationssession/brainstorm om forbedring af arbejdsprocesser 14) Hvilke kompetencer er til rådighed? 15) Produktinformation om nye trends skal tænkes i dybden. Der skal inddrages uddannelse og vidensopbygning. 16) Procesoptimering i forhold til serviceydelser 17) Hvordan synliggøres Sport & Event 18) Vidensdeling i forhold til andre lokationer 19) Hav en plan for innovation: Udvikling i UF + inddragelse af medarbejdere 20) Ikke innovativt med mindre det skaber merværdi. Lethedens princip: Innovation i det små, Finde den letteste vej, De små forbedringer. Tænk innovativt i alt: Proces, Produkt, Out of the box/edge of the box 21) Leg med smartphones, Ipads og dine børn 22) Vær nysgerrig 23) Gå en tur 24) Se udenfor andedammen 25) Synliggøres af Odense Congress Service 26) Vi skal udvikle og gennemføre en fælles uddannelse i egne og andres produkter 27) Vi skal turde sige ny. For det kan skabe tid og fokus til reel innovation 28) Giv fagligt input/inspiration i arbejdsdagen 29) Vi skal blive bedre til at bruge it-løsninger i Udvikling Fyn (videndeling, mere effektive arbejdsgange) 30) Vi har antennerne ude for nye ideer på tværs af afdelinger, specielt ift. arbejdsprocesser 31) Brugerdrevet konceptudvikling 32) Tænke sammenhænge 33) Formaliseret sammenhænge med det private erhvervsliv 34) Aktivering af de fynske kystbyer 2

3 35) Følger med i udviklingen 36) Online kompetencekatalog med billeder 37) Walk and talk-møder, hvor vi får nye ideer 38) Kreativt kvarter: 15 min. Præsentation af et projekt eller case hver uge 39) Problemløsningsblog: Post dit problem internt i UF og få andre til at komme med input 40) Videndeling 41) Overvej kundens behov efter egen vejledning 42) Kom på idé for videre vejledningsforløb 43) Vi sætter spørgsmålstegn ved vores projekter er villig til at tage livet af dem 44) Give slip: Nogle gange slip vanetænkning 45) SCRUM: Små forandringsprojekter som gennemføres på 14 dage 46) Inspireres af andre 47) Skabe synergier imellem de projekter, der minder om hinanden. Dermed henvende sig samlet til virksomheder i stedet for, at vi hver især henvender os til de samme 48) Vi skal gøre det til en regel, at tilbagevendende projekter/events hver år skal tilføres et nyt tiltag 49) Vi har innovation på som fast punkt på teammøder 50) Vi skal afsætte tid til at komme ud at se nyt 51) Prøv nye ting, anvend andre metoder og spørg dine kollegaer 52) Medarbejderrotation for at skabe kendskab til organisationen 53) Videndeling. Efterlysning af kompetencer til udvikling af projekter, f.eks. sportevents med EU-midler (via mail/medarbejderportal) 54) Fokus på effekter og resultater ikke rutiner og strukturer 55) Kendskab til ydelser internt 56) Faste innovationsdage: Nytænkning på tværs 57) Struktureret idégenerering: Brug metoder! 58) Tænke i synergier på tværs af projekter og geografiske enheder 59) Dyrk åbenhed overfor andres idéer: ja, og 60) Skabe flere kontakter udadtil ift. innovation 61) Prioritere tid til brainstorm og ud at se med DSB 62) Genopdag dit arbejdsfelt sammen med andre og se om det kan gøres bedre 63) Bryd nogle af dine rutiner (mails, kaffe, overspringshandlinger) 64) Lær en ny kollega at kende, f.eks. én om ugen 65) Ved tilblivelsen af nye projekter bruger vi viden fra de eksisterende som er relaterede 66) Problem/idé opstår forhør både internt og eksternt hvis ny idé virker efter planen: fortæl det til omverdenen 67) Gør alt tilgængeligt for alle internt 68) Vi tænker på tværs og i helheder 69) Produktinnovation indenfor turisme 70) Inspiration fra kollegaer i andre afdelinger 71) Omstillingsparathed 72) Turde tage kalkulerede chancer 73) Lære af hinanden og omsætte det til sin egen virkelighed 74) Ændringer eller afvigelser fra planen er OK og kan bidrage 75) Idébørs: Synliggør & åbn op for medarbejdernes idéer via intranet 3

4 76) Vi sikrer rettidig prioritering: GO eller NO GO 77) Oprette en kanal/bank, hvor man kan efterlyse idéer 78) Sæt tid af til innovation 79) Bringe vores egne kreative kompetenceri spil 80) Bruge kreative værktøjer 81) Speeddating 82) Inddrage omverdenen: Hvad er det der rører sig i vores omverden? 83) Tænk i nye samarbejdspartnere 84) Inddrage flere forskellige afd. Fra starten af projekterne 85) Burg hinandens kompetencer 86) Innovere på egne ting, ved systematisk at evaluere og forbedre dem 87) Vi har tæt kontakt med vores målgrupper: Bestyrelser, Styregrupper, Økonomisk afhængighed 88) Vi følger og udnytter den teknologiske udvikling og inddrager metoder/værktøjer i vores produkter 89) Vi udvikler hellere få virksomheder 200 % end mange virksomheder 10 % 90) Vi vælger ydelser og indsatser fra og opnår større resultater med hvad der er tilbage 91) Vi definerer vores indsats i modigt samarbejde med Væksthuset 92) Udfordrer eksisterende forretningsgange, vaner, kotumer m.v. 93) Skab rum i projekterne 94) Inspiration fra verden udenfor omsættes til handling (benchmarking) 95) Innovation er service i dialog med kunderne 96) Udvikle next practice på vores ydelser ( er i gang 2012) 97) Idéportal 98) Kommuniker anderledes gennem nye medier 99) Videndeling Intranet 100) Kompetenceudvikling 101) Awarde nye fynske tiltag og successer 102) Idé-tid: Accepteret at bruge tid på innovation 103) Tværfaglige + faglige netværk 104) Afprøv bevidst/systematisk ny teknologi, værktøjer m.v. 105) Søg viden før du løser opgaven 106) Holde dig opdateret på verden omkring dig 107) Vær selvkritisk 108) Brugerdreven innovation 109) Smid alt det gamle ud af vinduet og start forfra 110) Se på hvad alle andre gør og lav noget anderledes! 111) Brug samarbejde med universitetet 112) Vi skal øve os i at tænke på den effekt vores indsats har ved hvert valg vi træffer 113) Tid til innovation på alle niveauer (mål og fokus) 114) Kan vi gøre det vi plejer på en anden måde? 115) Være opmærksom på behov (udsyn) 116) Idébank for hele organisationen - > In spirationskilde 117) Analyse af eksisterende produkter 118) Fastsættelse af succeskriterier 4

5 119) Involvering af samarbejdspraktik til produktudvikling 120) Vi tager altid vores kunders idéer alvorligt 121) Tænk ud af boksen 122) Plads til at både lykkes og få erfaringer 123) Hav altid Ja-hatten på! 124) Tag som udgangspunkt afsæt i behov 125) Forandringsmodeller 126) Intranet: Vi skal ud af Odense Kommunes system og have vort eget 127) Videokonferencer og andre utraditionelle værktøjer 128) Bagefter: Hvordan kunne det her gøres bedre? 129) Fokus på konkurrenter 130) Plads i kalenderen til idéudvikling 131) Bevidst om kundevenlig udvikling 132) Kultur i egen organisation 133) Arbejde med metodefrihed 134) Inspirere til leg og sparring i hverdagen 135) Udnytte viden om marked og samfundsudvikling til at spotte innovationsmuligheder 136) En ramme for at tænke nyt innovativt i egne processer med inspiration fra ind- og udland 137) Inddrage målgruppen i planlægningen. 5

6 Engagement Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Udvise nysgerrighed, plads/tid til at være positiv 2) Humor 3) Påskønnelse / interesse 4) Ledelsen viser interesse for ens arbejdsopgaver 5) Vi har en flad ledelsesstruktur for at give den enkelte plads til udlevelse af engagement 6) Medbestemmelse 7) At være med fra fødsel til udførelse af et projekt 8) Uddelegere ansvar og tillid 9) Tillid 10) Tal altid i Vi-form 11) Få anerkendelse af sin leder 12) Indflydelse 13) Engagement skabes på baggrund af trivsel + tillid + relevante opgaver + mulighed for udvikling 14) Nedbryd hierarkiet: Fortæl aldrig en kollega, at han/hun er nederst i hierarkiet 15) Involvere kolleger og virksomheder i de mål man vil opnå 16) Medbestemmelse og indflydelse 17) Arbejde mod fælles mål 18) Vi går langt for at opnå vores mål 19) Opnå delresultater 20) Udvikle løb om onsdagen 21) Skabe en årlig aktivitetsdag 22) Teamarbejde i kombination med enmandsopgaver 23) Blåstempling fra ledelsen til, at en kollega træder ud af sit vanlige opg.felt for at sparre med kollega andet sted i organisationen 24) Godt humør hunor! 25) Godt samarbejde internt og eksternt 26) Klare mål i sigte = lige linje til løsning 27) Godt humør 28) Anerkendelse bidrager til engagement 29) Ledelsen skaber klare rammer for arbejdet, så man kan brænde i en defineret rolle 30) Vi er fælles om opgaven 31) Dele sine gode oplevelser / sejre 32) God information fra top til bund 33) Overall status 34) God stemning på arbejdspladsen 35) Gode arbejdsbetingelser, Gode arbejdsopgaver, Gode kollegaer 36) Imødekommende overfor kollegaer og kunder 37) Have fokus på at dele viden, resultater og oplevelser med relevante personer 38) Giv dig selv kredit for dit arbejde 6

7 39) Gode fysiske rammer 40) Godt arbejdsmiljø 41) Interesse for andres privatliv 42) 43) Roser og bakker op 44) Fejre små, mellem og store sejre 45) Vi lærer af vores fejl og snakker om dem 46) Klare mål er engagerende, eks. Gennem MUS eller for afdelinger (gruppemål) 47) Vær umiddelbar = nem at læse 48) At udvise interesse for hinandens opgaver 49) Giv os udfordringer! 50) Mulighed for faglig selvrealisering 51) Fortælle den gode historie Netværksaktiviteter 52) Vi bør rose hinanden noget mere 53) Få lov til at være den man er (bruge ens kernekompetencer), dvs. hvis man er grundig og analytisk, så får man laov til at udleve dette. 54) Engagement smitter 55) Anerkendelse fra kollegaer og ledere 56) Positiv til kollegaer, kunder og arbejdsopgaver 57) Skabe relationer og kontakter 58) Husk at rose 59) Søger info. Og viden 60) Vi er vågne og viser engagement og energi 61) Overholder aftaaler og kommer til tiden 62) Deltager aktivt i samarbejder 63) Nysgerrighed spørg lyt lær 64) At ens arbejde bliver set 65) Vi er positive og stolte omkring vores arbejde 66) Omtal altid projekter positivt 67) Humor 68) Fejre succeshistorier hver uge 69) Fællesskab 70) Vis interesse for hinandens arbejde 71) Arbejde med de opgaver man brænder for 72) Vi prioriterer fællesskabet 73) Have Ja-hatten på 74) Brænde for det man laver 75) Vise interesse for det der sker omkring én 76) Vi spørger mere hvorfor ikke end hvorfor 77) Interesse for hinanden og hinandens arbejde 78) Vi identificerer os med vores ynglingsopgaver 79) Jeg spørger ind og involverer mig 80) Hils altid pænt på kollegaer og kunder 81) Nysgerrig Kunde Anerkendelse.-) 82) Vi deler viden 7

8 83) Byde ind med kompetencer 84) Udvise interesse for projekter på tværs af organisationen 85) Vi står til rådighed også til tider udenfor normal arbejdstid 86) Jeg lægger ikke min faglighed væk, når jeg har fri jeg er altid en god ambassadør 87) Selvledelse 88) Klare mål 89) Teamudvikling, eks. Sociale aktiviteter 90) Anerkendelse 91) Uddelegering af ansvar 92) Sociale aktiviteter - føle sig forpligtet på hinanden 93) At arbejde målrettet for at opnå resultater 94) Fortæller andre om vores arbejde i fritiden 95) Vi udfordrer hinandens idéer 96) Opmuntrer hinanden til at få vores idéer ud i livet 97) Give en ekstra tand, når det er hvad der skal til for at nå 110 % 98) Vi tatoverer et UF-logo på brystet 99) At bryde ud i sang, dans, glæde eller andet, når det lykkes 100) Jeg kan se mine opgavers betydning i helheden 101) Jeg har ejerskab til jeg gør 102) Bidrage med gode idéer 103) Anti-Jantelov 104) Atmosfære af imødekommenhed og venlighed skaber engagement 105) Fortæller om succes 106) Fejre hinanden 107) Husk at dele sejre 108) Interesse for hinandens arbejdsområder 109) IV erne på Stjerneskibet spørger hinanden om hvordan det går 110) Omtaler UF med stolthed 111) Atmosfære af imødekommenhed og venlighed 112) Interessante arbejdsopgaver 113) Klare mål 114) Målbare resultater 115) Bonus for at opnå mål 116) Vise min begejstring 117) Gøre noget ekstra send en glad sms 118) Skæve arbejdstider 119) Frie rammer 120) Fart over feltet 121) Fællesarrangement på tværs af organisationen 122) Hemmeligheden bag succes er entusiasme (Cryster) 123) Forskellige arbejdsopgaver 124) Samarbejde på tværs 125) Ja til at dele 126) Dele bekymring om vi når i mål med den sidste procent 127) Fejre successer 8

9 128) Inspirere og anerkende hinanden 129) Mødes og udvikler de gode historier 130) Involverer hinanden i de gode oplevelser 131) Giver og viser respekt for andre og deres fagligheder 132) Vi deler vores resultater og bruger dem aktivt som løftestang for andre aktiviteter 133) Målrettet, Energisk og Positiv 134) Gulerod 135) IV ere brænder og det smitter 136) Viser glæde 137) Smil og godmorgen 138) Superspændende opgaver med store frihedsgrader fremmer engagement 139) Være med til at definere egne opgaver med afsæt i fælles mål 140) Frihed under ansvar fremmer engagement 141) Frie rammer frihed under ansvar 142) Metodefrihed sålænge målet nås 143) Internet og nyhedsbreve 144) Entusiasme 145) Tag aktivt og praktisk ejerskab på kunders behov og følg til dørs 146) Opsøg selvstændigt nye samarbejdsmuligheder 147) Resultater og mål er synlige og indenfor rækkevidde 148) Opsøg servicemuligheder i andre UF-afdelinger 149) Synlighed i organisationen og medarbejderne imellem 150) Skab samhørighed 151) Motiverende adfærd: Smil, hils, grin, involver kollegaer! 152) Nedbrydning af silo-tænkning! 9

10 Tillid Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Tillid er at acceptere og anerkende at der er flere veje til målet 2) Åbne/erkendte dagsordener 3) Være opsøgende + sige til/fra 4) Tør bruge hinanden og vise hvem vier og hvad vi kan 5) Det hele menneske TAK! 6) Integritet 7) Walk the talk! 8) En arrangementsgruppe / Festudvalg 9) En Boddy 10) Ledelsen informerer og er synlig: Referater af ledermøder 11) Ikke flere låste døre dette er ikke DDR! 12) Antihierarkisk ledelse i organisationen 13) Bruge en ligeværdig dialog i arbejdet/samarbejdet 14) Ikke være bange for at spørge 15) Mange veje til Rom 16) Lov til at være anderledes 17) Team Mod Åbenhed 18) Delegér, Delegér, Delegér ansvar! 19) Jeg går ud fra at du er selverkendende! 20) Respekterer at vi alle er forskellige 21) Tillid til at man er loyal! 22) Klar arbejdsdeling 23) Tillid til at man kan stole på ledelsens ageren 24) Åbne op! 25) Modtagelige for idéer 26) Åben dialog 27) Ingen dobbelgarderinger på mails 28) Turde samarbejde på tværs 29) Ikke være bange for at spørge 30) Overlade opgaver til andre, uden at føle trang til at følge op 31) Giver rammer og redskaber, og stol på opgaver bliver udført kommunikér! 32) Åben om arbejde, sociale + personlige liv 33) Skabe sociale relationer 34) Være positiv, men ærlig 35) Skal være OK at fejle 36) Vi lytter og spørger til hananden og hinandens viden 37) Bruger hinandens kompetencer 38) Tage imod + turde fortælle at der er noget man ikke ved 39) Jeg kender dig, og stoler på dig 40) Accept af, at man også må sige nej/fra 10

11 41) Vi er alle forskellige 42) Vi giver kollegaer tid til at løse en opgave uden at bede om status (vise tålmodighed) 43) Acceptere at opgaven kan løses på forskellige måder 44) Være opmærksom på folks signaler og turde tage fat i folk, hvis noget virker forkert 45) Uddelegere opgaver 46) Overhold deadlines 47) Åben kommunikation 48) Tiltro til at opgaverne bliver udført uden, at der skal konstant skal udføres kontrol 49) Vær resultatorienteret 50) Eneste kontrolpunkt er at den stillede opgaver bliver løst til det aftalte tidspunkt 51) Lyt til andres meninger og holdninger 52) Stræb efter at lære noget nyt fra en kollega hver dag 53) Undgå sladder 54) Tillid til at medarbejdere udfører deres arbejder og påtager sig et ansvar! 55) At man leverer varen overfor kollegaer og kunder 56) Overholder aftaler 57) En opgave kan løses på forskellige måder 58) Undgå at oversælge 59) Overholder møder og aftaler 60) Gøre/ holde hvad man lover 61) Sig godmorgen/goddag + giv hånd. Har du haft en god weekend? 62) Tal ordentligt 63) Spørg hvis du er i tvivl 64) du må tænke som du vil 65) Sig fra og respektér, at andre siger fra 66) Faglighed som kan gøre en forskel 67) Aftale deadlines ved opstart af opgaver 68) Stole på andres kompetencer 69) Fælles kort præsentation af nye projekter 70) Uddelegér og vær selv hjælpsom 71) Frække events, f.eks. julefrokost 72) Åben Frihed Mod 73) Overholder aftaler 74) Ærlighed 75) Respekt for det enkelte menneske 76) Vilje til at lytte 77) Din kollega kan lære dig noget nyt! 78) 79) Ligesom en konto: +/- 80) Drik en øl sammen 81) Giv tid til kommunikation 82) Måling og kontrol må ikke tage overhånd 83) Respekt for hinanden 84) Lytter til vores kollega og forsøger at forstå dem! For vi vil i sidste ende det samme! 85) Frie arbejdstider og fælles frokost 11

12 86) Kunne betro sig til sin leder /sine kollegaer 87) Overholde aftaler og opnå de ønskede resultater 88) Nøgle til tillid. Åbenhed, Integritet, Kompetent, Autencitet! 89) Mod til at stille spørgsmål - også de dumme og kritiske ift. faglighed og arbejdsprocesser 90) Møde- og anden aktivitet, så man lærer hinanden at kende -> tillid 91) Vi tør vise hvad vi kan 92) Stoler på at mine kollegaer vil mig det bedste 93) Vi har tillid til ledelsens beslutninger og de har tillid til hvis medarbejdere ønsker at beslutninger skal ændres 94) Vi må benytte hinandens skriveborde/kontorer til møder 95) Være ærlig i alle henseender 96) Tro på kollegaerne 97) Større kendskab til hinanden via fælles mødearrangementer 98) Turde indrømme sine fejl! 99) Kendskab til hinandens kompetencer 100) Give plads til forskellighed 101) Give plads til mangfoldighed 102) Have mod til at fejle 103) Lad være med at tage kritik personligt. Afsenderen har tillid til dig! 104) Stol på at en opgave kan løses på flere måder 105) Indfør åbne sparringssessioner mellem leder og medarbejder om arbejdsrutiner, aktiviteter og projektudvikling 106) Kræver nytænkning i organisation og arbejdsopgaver 107) Lytte og forstå 108) Lytte! 109) Spille bolden til min kollega og stole på, at han/hun griber den 110) Praktisk MUS jævnligt! 111) Tillid til kunder? Drop elektronisk lås på dør. Pt. mangler der intern tillid! 112) Sig til/fra vær åben 113) Vi har tillid til, at når vi giver/får en opgaver, løser vi den også 114) Vi sætter ikke leder/afd.leder cc på mails for at dække sig selv ind 115) Som udgangspunkt at alle vil hinanden det godt 116) Vi er ikke bange for at lave en fejl 117) Ligeværdig dialog 118) Åben omkring egne begrænsninger 119) Selv være pligtopfyldende 120) Lyt til andre 121) Vi spørger fordi vi ønsker at dele viden ikke for at kontrolleres! 122) Respekt -> Udvise respekt overfor hinandens arbejde, uddannelse og arbejdsopgaver 123) Tal ikke ned til hinanden 124) Rose og værdsætte hinanden også i hverdagen 125) Kompetenceafklaring: Hvem kan hvad/gøre hvad bedst? 126) Klare rammer og få regler! 127) Kommunikere ærligt om udfordringer 12

13 128) Taler med hinanden og ikke om hinanden 129) Humor 130) Tør lave jokes 131) Afstemning af forventninger 132) Lytte 133) Starte selv, Åbne op, Give/lære fra sig 134) Gør opmærksom på fejl udenfor eget ansvarsområde 135) Informere hinanden 136) MOD! Begge veje giv og tag 137) Respektere forskellige personligheder 138) Vise at man er der 139) Kommunikation = Minus misforståelser 140) Lytter til hinanden 141) Besvare 142) Vær ærlig og loyal 143) Acceptér forskellighed 144) Gensidig tillid giver mere ro i hverdagen (andre ved at man kan klare opgaven) 145) Overholdelse af deadlines skal opprioriteres 146) At man holder hvad man lover. Og ikke lover noget, man ikke kan holde 147) Rettidig kommunikation i de relationer vi har (Du skaber tillid ved at dele information/viden/status) 148) Vær åben for alternativer 149) Klar ansvars-/arbejdsfordeling i de relationer/projekter/processer vi indgår i 150) Åbenhed! 151) Synlighed i organisationen! 152) Lederne uddannes til sparring! 153) Rammer for at skabe tillid! 154) Rammer med sparring 155) Afklaring af mine kollegaers færdigheder 156) At der er metodefrihed i opgaveløsningen 157) Afklaring af færdigheder / styrker 158) Ærlighed og klarhed 159) At bruge de rigtige indgange 160) Sæt tid at til at læse nyhedsbreve, fællesmails med praktiske info. 161) Vidensdeling -> Afklaring af hinandens færdigheder 162) Vi er alle ærlige og redelige i vores relationer udviser respekt 163) Vi skal alle have viljen til at tænke det bedste om hinanden - og leve op til den tillid efterfølgende. 13

14 Samarbejde Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Skabe tillid 2) Lyt! 3) 2+2=5 - synergi 4) Alle kompetencer i spil også de lokale (ikke kun Odense) 5) Brug hinanden 6) Kunden altid i fokus! Samarbejd med dem 7) Anerkende hinanden værdsætte! 8) Imødekommenhed gør partnere og kolleger trygge ved at kontakte dig 9) Det skal være et samarbejde og ikke et hierarki. Tag et ansvar! 10) Gensidig respekt 11) Reelt samarbejde er tegn på gensidig tillid! 12) Fælles ambition/mål med Udvikling Fyn Ikke bare i handlingsplanen, men i hjertet! 13) Der bør etableres en klar rollefordeling for at samarbejde skal få succes 14) Tilbyd hjælp 15) Nævn en privat ting/hobby under hver medarbejder 16) Videndeling som arbejdsmetode 17) Finde den rette til hver opgave 18) Opgavebørs 19) En ramme for hvordan vi kan bruge hinanden: Projektstyring online 20) Vi gør hinanden gode 21) Vi spørger hinanden, og handler ikke på blotte antagelser 22) Indkalde relevante afdelinger 23) Tid til rum for uformelle diskussioner 24) Ikke holde på kunder, men trække på hele organisationens ressourcer 25) Vi har fælles mål 26) Vi kender hinandens kompetencer 27) Vi bruger hinandens kompetencer (teamudvikling) 28) Vi hartillid til at vi kan 29) Opsøge muligheder i organisationen 30) Samarbejd med dem., som det giver mening at samarbejde med 31) Netværke på tværs 32) Brug Skype til at nedbryde den fysiske afstand 33) Bruge hinandens kompetencer så effektivt som muligt 34) Altid Ja-hatten på 35) Vi støtter gerne op om hinandens beslutninger 36) Holde relevante kolleger/partnere orienterede kommunikation 37) Vi holder hvad vi lover og lover ikke mere end vi kan holde 38) Tværfaglige teams til opgaveløsning 39) Taler sammen om hvad vi kan (kompetencer) hver især 40) Tilbudsmappe 14

15 41) Godt med blandede grupper vigtigt at kende hinanden 42) Miniprofil på intranettet 43) Ros Pral 44) Netværksevent 45) Synliggøre kompetencer rundt omkring 46) Skype til rådighed på grund af gografisk placering 47) Kender vi hinanden godt nok? (fysiske problemer) 48) Vi accepterer et nej. Hellere et nej til samarbejde (fx pga. tid) end et halvhjertet ja eller at man ikke spørger hinanden 49) Gøre brug af medierne til at kommunikere på tværs af afstand, f.eks. Skypevideokonference 50) Vi fortæller vores kollegaer om vores kompetencer 51) Vi møder altid op glade og positive 52) Mere tid til at lære hinanden at lære at kende 53) Udstyr til videokonf. m.v. i mødelokalerne 54) Man skal ikke opfinde den dybe tallerken igen 55) Domænebevidst: Personligt domæne, Refleksion, Produktionsdomæne 56) Klar kommunikation Klar kommunikation! 57) Koordineret meningsdannende styring 58) Vi supplerer hinanden med glæde 59) Vi deler vores netværk med kollegaer henviser til relevante eksterne personer 60) Vi kender hinandens kompetencer og drager fordel af dem 61) Jeg bruger mine kollegaers erfaringer i mit arbejde 62) Vi skal kende hinandens arbejdsområder, så vi ved hvad der er relevant at samarbejde om 63) Mindst én gang om ugen skal alle ud at møde en samarbejdspartner eller kollegaer 64) Vi har det sjovt 65) Slip gamle mønstre 66) Bryde grænser mellem erhverv/turisme ved fælles tiltag 67) Internt nyhedsbrev 68) Vi bruger alle redskaber, f.eks. Skype til at tale på tværs 69) Rimelig hurtig respons på mails 70) Lær personer i de nye afdelinger at kende 71) 10 tænker bedre end 2 = Samarbejde er optimering 72) Samarbejde skaber vigtige relationer = Tillid = Resultater 73) Digitalt Open Source værktøj, hvor problemstillinger kan slås op og alle kan komme med forslag til løsninger 74) Vi reagerer på kollegaers forespørgsler med kort svartid 75) Åben overfor sparring/modstridende ideer kompromis 76) Man mødes på tværs af afdelinger for at stille det bedste hold til en given virksomhed eller projekt 77) Lovlig brug af tid til samarbejde 78) Samarbejde skaber gode sociale relationer 79) Flere fælles sociale arrangementer (så vi øger kendskabet til hinanden som personer) 80) Personlige relationer er mere vigtige end mand tror hvis man vil stimulere samarbejdet 15

16 81) Kendskab til arbejdsopgaver i UF 82) Åbenhed og imødekommenhed 83) Kommandovejene: Må alm. Medarbejdere involvere hinanden udenom ledelsen? 84) Kendskab til kollegaer 85) Se nye veje 86) Bedre løsninger ved brug af flere kompetencer 87) Jeg spørger mine kollegaer om hvad de laver 88) Kompetencedag. Lær din kollega at kende 89) Kend dine kollegaer bedre fagligt og socialt 90) Gennem workshops eller sociale arrangementer afsøge samarbejdsflader 91) Samarbejd ekstern: Deltag i eksterne erhvervsnetværk eller andre relevante netværk 92) Åbent Hus 93) Identificere de enkelte afdelingers behov 94) Arbejde på tværs i organisation om løsning af opgaver 95) Vi prioriterer alle at udvide og pleje netværk og spiser f.eks. i kantinen 96) UF sponserer netværksmedlemsskab 97) Vi er hjælpsomme overfor kollegaer også uden opfordring! 98) Synlighed og åbenhed 99) Man fremhæver hinandens styrker 100) Inddragelse af alle relevante parter 101) Samarbejde og fællesskab skulle gerne give trivsel 102) Sørge for at inddrage de rigtige mennesker/kompetencer 103) Sørge for at inddrage de rigtige mennesker 104) Vi stille krav til samarbejdspartnere 105) UF er en drivkraft og yder sit i samarbejdet 106) Kommunikere viden, nyheder og resultater 107) Trække på særlige kompetencer på tværs af organisationen 108) Respektere forskellige fagligheder og udgangspunkter 109) Vi skal være åbne overfor samarbejde a. Samarbejde på tværs af afdelingerne vedr. nye eller eksisterende events = nytænkning: Eksempelvis Denmark Open, hvor Sport & Event samarbejder med virksomhedsservide 110) Åben overfor input fra andre 111) Flere mødelokaler 112) Kompromis mellem tidl. Handlinger/arbejdsgange og det nye UF 113) Spørg altid hvordan jeg kan hjælpe andre! 114) Personalepleje 115) Kendskab til kompetencer i organisationen 116) God tone 117) Idégenerering 118) Vær åben 119) Spørg og tilbyd 120) En samlet liste over tidligere samarbejdspartnere 121) Turde at spørge en kollega om hjælp -> og blive mødt med gensidig respekt 122) Sammenhold! 16

17 123) En eller anden form for kendskab til eller forståelse for hinandens opgaver 124) Være opmærksomme på andres kompetencer 125) Samle folk der arbejder med det samme a la turistorganisationen 126) Være åbne og imødekommende + sikre commitment i forhold til resultater og mål 127) Videreformidling af andres ressourcer 128) Øge kendskabsgrad og skabe relationer 129) Samarbejde starter med kendskab -> vi skal lære hinanden at kende og vide hvad den enkelte beskæftiger sig med 130) Huske at inddrage og høre flere kollegaer, når man står med en udfordring 131) Opslagstavle 132) Hensyntagen til de forskellige samarbejdspartnere man har, dvs. kunne kommunikere på forskellige niveauer 133) Samarbejde er godt, men det skal give mening Derfor skal man lære hinanden godt at kende! 134) Samarbejdspartnere skal kende UF s ydelser 135) Kendskab til organisationens opbygning og kompetencer 136) Afgørende for den fremtidige drift: Fælles projekter vil øge kendskabsgraden 137) Knytte tætte bånd i samarbejde -> bliver kollega 138) Kendskab til kompetencer i forskellige afdelinger 139) Hvor skal den kunde hen efter dit vejledningsforløb? Opret procedure for intern/ekstern reference og adviser kunden 140) Søg netværksviden i og udenfor organisationen konstant eller benchmark af best practice 141) Præsentation af din afdeling (samlet) for de andre kolleger gerne teater/sang/powerpoint 142) Opret faste procedurer/arbejdsgange for videndeling, evt. IT-platform 143) Værkstøjer til at samarbejde, Podio.com 144) Vi respekterer forskellighederne for at sikre grundlaget for et fordomsfrit samarbejde 145) Vi har varsling af møder og initiativer i meget god tid, så alle har mulighed for at prioritere samarbejdet / mødet 146) Vi sørger for at vi kender hinandens opgaver/arbejdsmetoder, resultater m.v. og at nyansatte også gør det 17

18 Resultatorienteret Bruttoliste/input på konkret adfærd, Medarbejderdag, 20. april. 1) Drop formaliteterne 2) Drop NUL-FEJLS kultur 3) Redskaber til løsning af opgaver -> det er vigtigt at de virker! 4) Turde begå fejl 5) Alle resultater bliver fejret 6) Minimer spild og administration 7) Kvalitet fremfor synlighed 8) Realistiske deadlines 9) Reducér hierarki & bureaukrati 10) Fokus på hvordan resultaterne skaber værdi 11) Kommunikere ønskede resultater internt og eksternt 12) For at skabe resultater skal målet være meget synligt og konkret 13) Gør visse mål mere målbare 14) Inspiration og motivation 15) Hvad er kundernes behov? 16) Klare mål der kan opnås 17) Resultater skal være realistiske 18) Ligegyldigt hvem der løser opgaverne 19) Klare opgaver giver bedre resultat 20) Klar definering af mål og prioriteter 21) Lederen har indsigt i medarbejdernes arbejde 22) At arbejde hårdt for at nå sine mål 23) Delagtiggøre nye idéer 24) Arbejde konkret med opgaver 25) Vi måler på det vi laver overskueligt og IKKe bureaukratisk 26) Effektivisere sine arbejdsmetoder og opnå gode resultater 27) Kunne trække på husets kompetencer 28) Vi er effektive på teknologianvendelsen 29) Definering af mål -> Leder og medarbejdere imellem. Det skal være realistisk 30) Nå sit mål! 31) Vi har en klar handlingsplan med plads til kinesisk baseball (målet kan flyttes) 32) Sikre en Plan B hvis alt går galt 33) Vi skal måle på alle indsatser/projekter/opgaver 34) Aktiviteter og handlinger er målbare 35) Feedback på gode og dårlige resultater 36) Evaluering af alle aktiviteter 37) Vi begynder med slutningen 38) Man skal sikre sig, at man ved hvad ens fokus skal være (tal med din leder!) og arbejd derefter 39) Resultater: Obs. På output og outcome! 18

19 40) Vi lærer af vores fejl 41) Fælles tydelige målformuleringer 42) Vi er kompetente og kan faktisk levere! 43) Sætte mål og milepæle og for projekter -> synligt for andre i organisationen 44) Drop den indre maskine 45) Klar strategi 46) Klar prioritering 47) Vi overholder altid deadlines 48) Hvis det ikke kan måles, kan det ikke ledes 49) Bedre strukturering af opgaverne 50) Tålmodighed 51) Ikke opfinde den dybe tallerken på Fyn hver gang 52) Klare opgavebeskrivelser 53) Fjern spildprocesser 54) Gameplan Plan Mål 55) Der sættes en overordnet ramme for mål. Metoder kan være forskellige måder. 56) Bevidst om barrierer og forhindringer 57) Samarbejde/koordinere og kommunikere 58) Kompetencer ift. mål og strategi 59) Det rigtige hold 60) Prioriterer arbejdsopgaver i væsentlig og uvæsentlige 61) Implementér afd.specifikt et IT-system med praksisnære og relevante registreringer af resultater, effekter og aktiviteter 62) Ike altid den lige vej som giver de bedste resultater. Work smarter not harder 63) Vide og forstå og ikke mindst acceptere at projekter skal udvikle sig løbende (ikke statiske) 64) Planlægning ->Gennemførelse->Opfølgning->Tilretning/læring 65) Sætte målbare resultater for afdelingen, som man i fællesskab kan stræbe efter 66) Hvor er værdien? Indfør lean i adm.processer for hele organisationen 67) Mål skabes med tillid til den enkeltes indsats 68) At man i projektet løbende afstemmer om der er fælles opfattlse af målene 69) Løbe i én retning! 70) Tydelige opnåelige mål! 71) Løfte i flok gør det umulige muligt! 72) Både kurs og motor 73) Strømlining på produkter og ydelser 74) Fra kundens synspunkt. At følge henvendelser til dørs. Henvis hvis du ikke selv kan hjælpe 75) Mål på alle aktiviteter, men enkelt! 76) Synliggøre successer 77) Mål der giver 78) Understøtte vejen til målet for a) kollegaer, b) ledelse, c) bestyrelse = mål for alle 79) Er det de rette mål? 80) Revurdér ift. omverden og realitet 81) At yde det bedste man kan 19

20 82) Hvorfor gør vi det? 83) Definér hvornår noget er et resultat 84) Alle kigger på egne ressourcer med journalists øjne 85) Afstemme mål med ressourcer 86) Alle medarbejdere skal kende sine succeskriterier 87) Mål skal brydes ned i delmål som er operationelle 88) Møder afholdes med dagsorden 89) Fokusere å de resultater, hvor vi har reel indflydelse 90) Fokus på hvorfor! 91) Dokumentér resultater målbarhed 92) Have en kompetenceudviklingsplan for medarbejdere 93) For alle projekter tænk. Hvordan vil jeg konkret handle forat nå i mål? 94) Skrivdine egne resultater ned, f.eks. 3 hver dag 95) Vi minimerer den indre fabrik 96) Beslutningskompetence 97) Vi skal kende hinandens delmål og bakke op/vise interesse 98) Fokusér kraftigt på opnåede mål 99) Vi har årlige projektmål, der ølges pr. kvartal 100) Kommunikation på tværs fremmer resultatorientering 101) Synliggør de gode resultater og successer 102) Til sidst først på møderne 103) Korte møder, god mødekultur og dagsorden 104) Evalueringskultur. Lære noget af hinanden 105) Delmål og egenkontrol 106) Delmål og målpræcisering 107) Kvalitet i opgaverne skal være tydeligt 108) Alle medarbejdere kan se de klare og målbare mål 109) Vi har langsigtede strategiske mål, som der foretages check på med jævne mellemrum 110) Vær realistisk! 111) Tid til opfølgning 112) Bruge mavefornemmelsen 113) Vi kommunikerer vores resultater til partnere, bevillingsgivere, lands- og EUpolitikere 114) Fejre succeserne 115) Vi forfølger de fælles mål og husker at skabe synergi på tværs 116) Der skal sammensættes teams, der supplerer hinanden 117) Konkrete handlingsplaner 118) Vi når frem til et konkret resultat, som kunderne har brug for 119) Vi opnår de mål vi sætter os for 120) Vi opsætter operationelle og målbare mål for vores indsatser 121) Sætter flere delmål 122) Fokus på motivation for at opnå vores mål - > f.eks. om kundernes behov opfyldes 123) Pral! 124) Afslut opgaverne 20

21 125) Informationsmøder/morgenmøder 126) Fokus på eksterne behov i udvikling af nye tiltag 127) Kaster du en bold, så grib den selv 128) Vi er gode til, at vise kunderne de rette steder hen 129) Stand-up møder hvor man kan hjælpe med idéer 130) Det bedste hold til den konkrete opgave 131) Kompetencedatabase 132) Klare succeskriterier for alle afdelinger mål og delmål 133) MUS-samtaler mål for alle medarbejdere 134) Resultatorientering er at opfylde de delmål vi får opstillet eller selv opstiller i forhold til det overordnede mål 135) Skær ting fra der ikke har effekt 136) Kende målet og gå efter det 137) Vi matcher kundernes behov 21

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 1 Indhold Forord s. 2 Fastholdelse og frivilligpleje s. 24 3.1. At fastholde de frivillige s. 25 1.

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Kulturprofil for Microsoft 2015

Kulturprofil for Microsoft 2015 Mød Microsoft 2015 2 Kulturprofil for Microsoft 2015 Indledning Velkommen til Microsoft.... Side 4 Inspiration Vi er drevet af passion... Side 8 Ansættelse og velkomst Kom, som du er. Gør det, du brænder

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

4 grundsten for innovation

4 grundsten for innovation INNOVATION 11 4 grundsten for innovation Det private erhvervsliv er bedre gearet til nytænkning og kreativitet end det offentlige. Sådan lyder en fordom, der tager sit afsæt i det faktum, at der i det

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab www.midtlab.dk

Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab www.midtlab.dk Værktøjskassen Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes Værktøjskassen Værktøjskassen indeholder principper og metoder, som vi er inspirerede af. Du kan bruge dem til at tænke nyt og

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Chaufføren i Centrum. Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december. December 2011. 2011 Side 1

Chaufføren i Centrum. Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december. December 2011. 2011 Side 1 Chaufføren i Centrum Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december December 2011 2011 Side 1 Indhold Baggrund for seminaret 4 SWOT - uddannelse 6 Kommentarer til SWOT - uddannelse 11 Brainstorm - uddannelse

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere