Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009)"

Transkript

1 Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009) Brugeren (for en definition heraf se artikel 1.5 af denne overenskomst) af denne webside forklarer udtrykkelig at acceptere de betingelser og fremtidige ændringer af disse betingelser og at overholde disse med undtagelse af artiklerne 9 til og med 13. TMA netværksmedlemmet (for en definition heraf se artikel 1.6 af denne overenskomst) accepterer udtrykkelig alle betingelser, som de er omtalt i denne overenskomst og forklarer desuden at den organisation, på hvis vegne hun arbejder, accepterer og respekterer disse betingelser og fremtidige ændringer af disse betingelser. Brugere og medlemmer bedes om regelmæssigt at kontrollere på websiden om disse betingelser er blevet ændret. Skulle der være ændringer, så se efter instruktionerne herom i artikel 14. Artikel 1 Generelt 1.1 Den webside, som disse betingelser er udgivet på er den webside, som disse betingelser gælder for og brugeren bør overholde dem, når han gør brug af denne webside. Herefter omtalt som: webside. 1.2 EHRM Vision med sæde i Utrecht i Nederlandene under handelskammernummer er ejer og/eller licensindehaver af disse betingelser, websiden og indholdet publiceret på websiden. Herefter omtalt som: EHRM. 1.3 Indhold er alt materiale, i en hvilken som helst form, som f. eks., men ikke begrænset til: billeder, fotografier, tegninger, film, lydoptagelser, artikler, vejledninger, dokumenter, tekster, kommentarer, formater, layout formater, (funktions-)modeller, resultatområder, resultatkriterier, kompetencer, beskrivelser af kompetencer, de (psykologiske) tests og dertil hørende normer, ideal profiler og benchmarks, de genererede reportager, adfærdsforbillederne, interviewspørgsmålene, udviklingsaktiviteter, råd om coaching og spørgsmålene, som hører til de respektive kompetencer, (psykologiske) tests, scans og virkningsanalyser, listerne med spørgsmål, som er del af et eller flere moduler på denne webside for at teste, udvikle og evaluere brugerne, arbejdsgange, metoder, udlægninger, arbejdsbøger og vejledninger publiceret på denne webside. Herefter omtalt som: indhold. 1.4 Tests er (psykologiske) måleinstrumenter, som f. eks. scans, analyser og virkningsanalyser i ordets videste forstand, hvormed bl. a. kandidatens og/eller subjekters (kognitive) kapaciteter, adfærd, talenter, kompetencer og personlige kendetegn kan kortlægges. Herefter omtalt som: test eller tests. 1.5 Brugere er naturlige personer eller juridiske personer, som gør brug af denne webside eller besøger den. Herefter omtalt som: bruger eller brugere. 1.6 Medlemmer er brugere, som har registreret sig selv på denne webside med en fungerende adresse, og som udtrykkeligt har accepteret betingelserne for brugen af denne webside og TMA netværket, ved under registreringen på websiden aktivt at sætte kryds ved at de accepterer betingelserne. Efter at gøre dette anses medlemmer for at være blevet medlem af TMA netværket. Herefter omtalt som: medlem eller medlemmer. 1.7 Kandidater er brugere eller subjekter, som evalueres på grundlag af en test til klarlægning af deres kapaciteter, deres adfærd og/eller personlighed. Herefter omtalt som: kandidat eller kandidater. Artikel 2 Relevans 2.1 Disse betingelser er relevante for alle handlinger, som udføres i forhold til brugen af websiden. 2.2 Disse betingelser for brugen af denne webside har forrang frem for alle andre betingelser fra andre parter, herunder, men ikke begrænset til, de betingelser for organisationer, hvor medlemmer, kandidater og/eller brugere arbejder. Alle disse andre betingelser afvises udtrykkeligt af EHRM. 2.3 Brugeren af denne webside forklarer udtrykkeligt at acceptere disse betingelser og at overholde dem med undtagelse af artiklerne 9 til og med Medlemmet af denne webside og TMA netværket forklarer eftertrykkeligt at acceptere alle i denne aftale stillede betingelser og at rette sig efter dem. Artikel 3 Brugeres adfærd Websidens bruger accepterer at handle ansvarlig, når han bruger websiden og accepterer at holde sig til Netetiketten (de alment vedtagne adfærdsregler for internettet, som er fastlagt i RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt)) og alle fremtidige justeringer heraf. F. eks., men ikke begrænset heraf, accepterer brugeren ved brugen af websiden eller dens service ikke at: (a) overtræde gældende love eller regler, (b) overtræde andres rettigheder, heriblandt, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom, privatlivets fred, offentlige eller kontraktmæssige rettigheder, (c) bruge de informationer, som er til rådighed via websiden uautoriseret, (d) forstyrre eller beskadige websiden og dennes service, inklusiv, men ikke begrænset til, ved hjælp af computervirusser, cancel bots, trojanske heste, skadelige (programerings) koder, flood pings, ved at nægte service angreb, bomber, pakket eller IP spoofing eller gennem lignende metoder og/eller teknikker, (e) bruge websidens service til at sende, anbringe, poste og/eller distribuere informationer om andre personers og enheders identitet og personlige informationer, heriblandt, men ikke begrænset til, personlige informationer, adresse,

2 kontakt information, login- og passwordinformationer, kreditkortinformationer, betalingskortinformationer, telefonkortinformationer og /eller bankkontoinformationer, (f) at bruge websidens service til distribution af uønskede kommerciele s ( spam ) eller reklamer, (g) forfølge eller forulempe andre brugere, (h) insamle og gemme information om andre brugere i et større omfang end det er tilladt under brugen af websiden, (i) assistere tredje med det forud omtalte. 3.2 Brugeren er i fuld udstrækning selv ansvarlig for sin interaktion med andre brugere af websiden. EHRM er ikke ansvarlig for skade, der måtte opstå som følge af interaktion mellem brugeren og andre af websidens brugere. EHRM forbeholder sig ret til, men overtager ikke pligt til at overvåge interaktionerne mellem brugeren og websidens andre brugere. 3.3 Brugeren er i fuld udstrækning selv ansvarlig for sin brug af websidens service. Desuden er brugeren udtrykkelig selv ansvarlig for adgangskoderne (bl. a. password), som brugeren har til sin konto på websiden. Brugeren skal selv sørge for at hans /hendes adgangskoder ikke kommer i hænderne på tredje, så hans/hendes konto ikke kan bruges uautoriseret af andre. Artikel 4 Privatlivets fred og bearbejdning af personlige informationer 4.1 I fald brugeren via websiden eller på anden måde giver EHRM personlige informationer, eller hvis der på brugerens vegne gives personlige informationer til EHRM, så står brugeren inde for at disse må bearbejdes af EHRM. 4.2 Brugeren fritager EHRM, dennes medarbejdere, management, direktører og samarbejdspartnere/samarbejdende virksomheder fra tiltale fra tredje med hensyn til bearbejdningen af de af brugeren eller på brugerens vegne givne informationer. 4.3 EHRM er ikke ansvarlig, uanset årsagen hertil, for tab, tyveri og/eller uautoriseret brug af de til EHRM givne personlige informationer, indhold eller andre af brugerens informationer. 4.4 EHRM har lov til at indsamle og bearbejde brugerens personlige informationer, som er indtastet på websiden. I de fleste tilfælde bliver (personlige) informationer ikke givet videre til tredje parter, som ikke samarbejder med EHRM, uden brugerens accept heraf. EHRM forbeholder sig dog retten til at videregive indhold og (personlig) information uden brugerens accept heraf, hvis dette er nødvendigt for at forebygge en nødsituation, for at beskytte EHRM s rettigheder, for at beskytte tredjes rettigheder, på baggrund af en dommerkendelse, på baggrund af en retslig indkaldelse, på baggrund af en hvilken som helst anden lovlig forpligtelse eller erklæring. Desuden må EHRM også videregive dette indhold og (personlig) information til parter, som samarbejder med EHRM for at holde websiden operationel og som leverer informationer, service eller produkter og/eller tjenester til brugeren. 4.5 EHRM har til en hver tid ret til at benytte brugerens informationer i anonymiseret form til brug for psykologiske videnskabelige undersøgelser. Artikel 5 Ansvar 5.1 EHRM er på ingen måde ansvarlig for skade, uanset hvem der har forårsaget den, hvad den hidrører af, i forbindelse med brugen af websiden og/eller de af EHRM (eller af EHRM indkaldte tredje) leverede produkter og/eller tjenester. 5.2 Brugeren er forpligtet til at fritage EHRM, dennes medarbejdere, management, direktører og samarbejdspartnere/samarbejdende virksomheder for det i artikel 5.1 nævnte og fritager herved EHRM for tiltale fra tredje, uanset hvad slags og af hvilken grund, som resultat af brugen af websiden og/eller tjenester, som er efterspurgt og/eller modtaget via websiden. Artikel 6 Suspension, afslutning, ændring og fritagelse 6.1 EHRM er til enhver tid berettiget til at suspendere sine produkter og/eller tjenester, at afslutte brugen af websiden permanent eller midlertidig, enten helt eller delvis eller at ændre den uden at informere brugeren herom og af en hvilken som helst grund. Brugeren har intet krav på (skades) erstatning, som er højere end det beløb, som brugeren har betalt EHRM for det vedkommende produkt og/eller tjeneste når produkter og/eller tjenester er suspenderet, afsluttet og/eller er ændret til brugerens ulempe. 6.2 EHRM forbeholder sig retten til af en hvilken som helst grund og efter eget forgodtbefindende at nægte en bruger adgang til websiden og/eller at slette brugerens konto uden at brugeren har krav på (skades)erstatning, som er højere end det beløb, som brugeren har betalt EHRM for vedkommende konto og brugen af et produkt og/eller tjeneste på websiden. 6.3 I tilfælde af at brugeren ikke overholder disse betingelser, kan EHRM til hver en tid slette brugerens konto og nægte brugeren adgang til websiden uden at brugeren har krav på (skades)erstatning. Artikel 7 Intellektuel ejendom 7.1 Denne webside tilhører EHRM. 7.2 Websiden, alt indhold, som EHRM selv har udgivet på websiden, computerprogrammet og kildekoder (software), som websiden består af, logoerne og (registrerede) mærkenavne, som står på websiden, er og forbliver EHRM s ejendom eller indirekte licensgiverens. Brugeren har intet krav på ejendomsretten, forfatterrettigheder og/eller andre industrielle/intellektuelle ejendomsrettigheder til denne webside og til det af EHRM udviklede indhold og software og/eller til EHRM licenseret indhold og software. Herunder falder også specifikke justeringer (foretaget mod betaling eller ej) af indhold og/eller software fra EHRM, til brug af eller på vegne af brugeren, med mindre andet er skriftligt aftalt.

3 7.3 Bruger forpligter sig overfor EHRM til i videste forstand at respektere alle forfatterrettigheder, licensrettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller dermed beslægtede rettigheder, som tilkommer EHRM eller dennes leverandører eller tredje. 7.4 Intet af websiden og dens indhold, som udgives på websiden, må kopieres eller mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse hertil fra EHRM. Alle rettigheder forbeholdes EHRM. Artikel 8 Force majeure 8.1 I tilfælde af at EHRM ikke er i stand til at efterkomme sine forpligtelser pga. ikke forudsigelige hændelser (force majeure), opsættes udførelsen af forpligtigelsen så længe hindringen består. 8.2 I tilfælde af force majeure har brugeren intet krav på (skades)erstatning, heller ikke, såfremt EHRM som følge af force majeure måtte opnå en fordel. Artikel 9 At blive medlem af TMA netværket 9.1 Den naturlige person eller juridiske person, som vil være medlem af websiden og ligeledes af TMA netværket for på den måde at benytte websiden og det derpå udgivne indhold under betingelserne, som er beskrevet i disse betingelser, skal acceptere disse betingelser ved registreringen og skal være myndig (personer på 18 år eller ældre), en umyndig person (personer yngre end 18 år gamle) skal have tilladelse fra en forælder eller fra en lovlig indsat formynder for at acceptere disse betingelser og til at bruge websiden. Såfremt brugeren er umyndig, bliver der gået ud fra at brugeren har fået tilladelse dertil af en forælder eller af en lovlig indsat formynder til at acceptere betingelserne og til at benytte websiden. 9.2 Medlemmet må alene bruge websiden, hvis vedkommende har registreret sig med en gyldig forretnings adresse fra den organisation, hvor vedkommende arbejder eller læser. Et medlem må registrere sig som medlem med højst en forretnings- adresse. Såfremt medlemmet arbejder for flere organisationer og ønsker at oprette flere konti for de forskellige organisationer, bør vedkommende tage kontakt til EHRM via for her at lave en aftale om brugen af flere konti på websiden. 9.3 Såfremt et medlem ikke længere råder over en gyldig forretnings- adresse og medlemmet stadig ønsker at bruge websiden, bør medlemmet tage kontakt til EHRM via for at lave en aftale om brugen af websiden. 9.4 Såfremt en naturlig eller juridisk person vil gøre brug af websiden og denne person ikke råder over en forretnings- adresse, bør personen tage kontakt til EHRM via for at lave en aftale om brugen af websiden. 9.5 Medlemmet forklarer sit udtrykkelige ønske om at modtage s fra EHRM, både efterspurgte og ikke efterspurgte og med et hvilket som helst indhold. Artikel 10 Licens TMA funktions- og kompetencemodel 10.1 Medlemmer har ret til at benytte TMA funktions- og kompetencemodellen, sådan som denne er udgivet på websiden, på vegne af den organisation, som vedkommende arbejder for, for på den måde at definere funktioner og lave kompetenceprofiler til brug ved udvælgelse, udvikling og evaluering af ansøgninger og medarbejdere i den organisation, hvor medlemmet arbejder Medlemmer har aldrig lov til at tage indhold, her iblandt TMA funktions- og kompetenceprofilen, fra denne webside og overføre eller kopiere det til et automatiseret computerprogram, som tilhører andre end EHRM, med mindre EHRM skriftligt har givet tilladelse hertil Medlemmer har aldrig lov til med kommercielt mål for øje at sælge eller gengive indhold fra websiden, herunder TMA funktions- og kompetencemodellen, eller brugen af indholdet, til andre EHRM forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til websidens indhold. Intet heraf må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres, uanset måden, uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra EHRM. Artikel 11 Medlemmers anbringelse af indhold på websiden 11.1 Såfremt der på websiden består mulighed for at placere indhold (oplade det) på et dertil beregnet sted, er det alene tilladt at anbringe indhold, som ikke overtræder nederlandsk lov eller som overtræder tredjes ret og/eller intellektuelle ejendomsret. Medlemmet er selv ansvarligt for indholdet, som medlemmet anbringer, poster, offentliggør eller sender via websiden Følgende indhold, men ikke begrænset hertil, er det på grundlag af artikel 11.1 i ethvert tilfælde forbudt at anbringe på websiden: - ethvert indhold, som opfordrer til had, vold, diskriminering og/eller racisme af noget, nogen og/eller en gruppe af personer, og/eller indhold, som i sig selv er racistisk eller diskriminerende. - ethvert indhold, som ikke tilhører medlemmet, som overskrider tredjes rettigheder og/eller som medlemmet ikke har tilladelse og/eller licens til at offentliggøre fra indholdets skaber EHRM er ikke ansvarlig for indhold, som er synligt/står til rådighed på websiden og er i strid med artikel Såfremt et medlem ser indhold, som vedkommende mener, er i strid med artikel 11.1, kan medlemmet meddele dette via EHRM kan efterfølgende kontrollere meddelelsen og det anmeldte indhold.

4 11.4 Såfremt indhold er i strid med artikel 11.1, kan EHRM fjerne indholdet/afskære tilgangen til det, og EHRM har ret, men ikke pligt, til at træffe eventuelle passende (juridiske) forholdsregler mod det medlem, som har placeret det forbudte indhold Når medlemmet anbringer indhold på websiden, giver medlemmet EHRM en uendelig, universal, ikke-eksklusiv, royalty-fri ret og licens til at bruge indholdet, til at sælge brugen heraf, til at reproducere, gengive, opføre, tilpasse, ændre, distribuere, promovere indholdet i en hvilken som helst form, i alle medier som er kendt i dag eller opfindes senere, overalt i verden, og til et hvilket som helst formål EHRM forbeholder sig retten til at foretage enhver aktion, uanset årsag dertil og efter eget forgodtbefindende for at nægte adgang eller rådighed til og over et hvilket som helst indhold, som placeres på websiden, uden at medlemmet har nogen ret til (skades)erstatning EHRM er ikke ansvarlig, uanset årsag, for tab, tyveri og/eller uautoriseret brug af indhold, som placeres på websiden af et medlem. Artikel 12 Priser og betalingsbetingelser 12.1 Alle medlemmer af TMA netværket har ret til at bestille produkter og tjenester, her iblandt, men ikke begrænset til, bøger, tests og abonnementer på tests, via websiden Alle oplyste priser er eksklusiv moms og andre afgifter, som lægges til prisen på øvrighedens vegne For produkter og/eller tjenester, som medlemmet eller den organisation, som medlemmet arbejder for, betaler periodisk forefaldende beløb for, gælder, at EHRM har ret til ved hjælp af skriftlig bekendtgørelse, herunder via , med mindst en måneds varsel at justere gældende priser. Såfremt brugeren ikke ønsker at acceptere en af EHRM bekendtgjort justering af priser og tarifer, er brugeren indenfor 14 dage berettiget til at opsige brugen af omtalte produkt og/eller tjeneste skriftlig pr. eller brev Alle fakturaer skal betales indenfor 14 dage efter faktureringsdato af medlemmet eller af den organisation, hvor medlemmet arbejder Såfremt medlemmet eller den organisation, som medlemmet arbejder for, efter skriftlig påmindelse stadig undlader at betale fakturaen, kan EHRM lægge alle ekstra omkostninger som følge af forsøg på inddrivelse på fakturaen og desuden beregne den gældende rente Tilbagebetaling Det er ikke muligt at betale allerede betalte ydelser tilbage. Blandt andet i de følgende tilfælde kan betalinger ikke forlanges tilbagebetalt: når brugeren opsiger sin konto på websiden, når brugeren ikke benytter købte produkter eller tjenester, når websiden ikke er helt eller delvis til rådighed, når EHRM afslutter medlemskabet fordi brugeren ikke retter sig efter betingelserne. Artikel 13 Betingelser for forespørgsel og brug af tests og testreportager gennem medlemmet til måling af kandidater 13.1 Medlemmet må via websiden bede om tests til naturlige personer (kandidater) som derefter inviteres til at udføre tests. Når medlemmet beder om en test til en kandidat, antages det, at medlemmet kender og efterfølger betingelserne og adfærdsreglerne og accepterer dem, som specifikt beskrevet i denne artikel Medlemmet erkender at testene og instrumenterne, som tilbudt på websiden, kan bruges til vurdering af en kandidat og til generering af point. Når testene bruges til at tage beslutninger vedrørende en kandidat, skal medlemmet evaluere processen, pointene og rapporten for at se om de rigtige beslutninger bliver taget. Medlemmet er ansvarligt for brugen af testene inklusiv kontrollen af evalueringsmaterialet, processen, pointene, rapporten, eventuelle beslutninger, som tages på basis af resultaterne, og kandidatens forsyning med information. Testenes point og testrapporterne tjener alene som råd og understøttelse ved en evaluering eller vurdering af kandidater. EHRM er ikke ansvarlig for rigtigheden af de genererede points fra testene, testrapporterne, råd og interpretationer gennem TMA portalen og eventuelle beslutninger, som medlemmet tager på basis deraf. EHRM er ikke ansvarlig for testenes brug. Medlemmet fritager EHRM fra alle krav som følge af medlemmets brug af testene. Die data, som lagres i websidens database som følge af udførelsen af testene af kandidater på websiden og de point og rapporter, som genereres, kan være fortrolige. EHRM er ikke ansvarlig for tab eller uautoriseret brug af data, som stammer fra websidens database og følger deraf Medlemmet sørger for at kandidaten, som han/hun har bedt om en test til, er vel vidende om at medlemmet har bedt om en test til ham eller hende og at kandidaten kan regne med en invitations fra websiden med login-informationer, så han/hun kan tage en eller flere tests på websiden Medlemmet sørger for at kandidaten, for hvem der er bedt om en test, er vel vidende om at medlemmet kan se og distribuere alle tests, som kandidaten har taget Medlemmet sørger for at kandidaten, for hvem der er bedt om en test, ved, til hvilket formål testene og testrapporterne skal bruges og i givet fald, til hvem medlemmet skal distribuere testrapporterne og resultaterne. Hvis medlemmet ønsker at distribuere testrapporterne til tredje, skal medlemmet sørge for at have kandidatens accept heraf inden medlemmet distribuerer testrapporterne til tredje Medlemmet sørger for at kandidaten, for hvem der er bedt om en test, får en tilbagemeldingssamtale over testrapporterne. Medlemmet behøver ikke at opfylde dette punkt, hvis det forud for processen eksplicit er aftalt med kandidaten at tilbagemeldingssamtalen ikke skal finde sted.

5 13.7 Medlemmet sørger for at kandidaten, for hvem der er bedt om en test, modtager et eksemplar af de bestemte testrapporter. Medlemmet behøver ikke at opfylde dette punkt, hvis det forud for processen eksplicit er aftalt med kandidaten at der ikke bør sendes testrapporter til kandidaten EHRM har ret, men ikke pligt, til at oplyse disse betingelser til kandidaten, for hvem medlemmet har bedt om en test, på et hvilket som helst tidspunkt. Dette kan EHRM gøre inden kandidaten har taget testene, mens vedkommende tager testene og efter testenes afslutning. Hvis kandidaten spørger efter betingelserne og adfærdsreglerne vedrørende testene og testrapporterne, skal EHRM i princippet gøre kandidaten bekendt med disse betingelser og derefter henvise kandidaten til medlemmet, som har bedt om testene til omtalte kandidat. Artikel 14 Ændringer af betingelserne 14.1 Disse betingelser kan altid og uden forudgående tilladelse fra bruger eller medlem og uden forudgående information af bruger eller medlem ændres af EHRM. Når betingelserne er ændret bliver der gået ud fra at bruger eller medlem accepterer dette, såfremt bruger eller medlem forsætter med at bruge websiden. Bruger eller medlem rådes til med regelmæssige mellemrum at studere betingelserne på websiden, for at se om de er blevet ændret. Såfremt bruger eller medlem ikke accepterer ændrede betingelser, må bruger eller medlem ikke længere benytte websiden og skal bruger eller medlem opsige sin konto på websiden som beskrevet i artikel 18 af denne overenskomst Ændrede betingelser gælder fra det øjeblik de offentliggøres på websiden. Artikel 15 Stridigheder og gældende ret 15.1 For disse betingelser og alle aftaler, som resulterer deraf er nederlandsk ret gældende Alle stridigheder, uanset hvad slags, med EHRM eller som følge af disse betingelser eller brugen af websiden eller brugen af produkter og/eller tjenester, efterspurgt og/eller modtaget via websiden, skal, efter konsultation mellem bruger og EHRM, udelukkende forelægges domstolen i Utrecht i Nederlandene Såfremt der er en forskel i udlægningen af betingelserne på hollandsk og det sprog, som disse betingelser er blevet oversat til, gælder de nederlandske betingelser Såfremt en eller flere artikler i disse betingelser er ugyldig eller erklæres ugyldig af den beføjede domstol, forbliver alle andre artikler uændret gældende. Artikel 16 Klager vedrørende privatlivets fred og forfatterrettigheder 16.1 Såfremt du er af den mening at dine rettigheder er blevet krænket eller såfremt du mener ad indhold på websiden krænker dine rettigheder eller dine forfatterrettigheder, kan du tage kontakt til EHRM via og indgive en klage. For at muliggøre det for EHRM at behandle sådanne klager beder EHRM dig om følgende: oplys dit fulde navn, oplys personlige informationer og identificer indholdet, meddel de informationer og omstændigheder vedrørende krænkelsen af dine rettigheder, som du kender dem, giv en forklaring på, hvorfor du mener at dine rettigheder bliver krænket, lever så meget bevismateriale som muligt, hvoraf krænkelsen af dine rettigheder fremgår og muligheder, hvorpå det er muligt at komme i kontakt med dig. EHRM vil gøre alt i sin magt for at undersøge din klage og give dig et svar eller for at fjerne materialet og/eller brugeren. Informationer, som du under denne proces giver til EHRM, må af EHRM videregives til den bruger, som du mistænker for at have overtrådt dine rettigheder og/eller dine forfatterrettigheder. Desuden må disse informationer deles og bruges under juridiske procedurer. Artikel 17 Diverse 17.1 Brugeren bør ikke uden videre gå ud fra at alle informationer på websiden er korrekt. Indholdet, som kan ses på websiden, repræsenterer ikke nødvendigvis og må ikke anskues som EHRM s eller websidens mening Bestemte henvisninger på siden kan føre til informationskilder, andre websider, som tilbydes og underholdes af tredje og som EHRM ikke er ansvarlig for eller har kontrol med, og EHRM er ikke ansvarlig derfor på nogen måde Hvis EHRM overtages, fusioneres eller på anden måde går over til en anden juridisk person, så går alle rettigheder og pligter, som består mellem brugeren og EHRM over til denne anden juridiske person Hvis EHRM overdrager denne webside med publiceret indhold til en anden juridisk person, uanset på hvilken måde, så går alle rettigheder og pligter, som består mellem brugeren og EHRM over til denne anden juridiske person. Artikel 18 Opsigelse af konti på websiden og/eller medlemskab af websiden og TMA netværket 18.1 Hvis en bruger, som ikke er medlem, ønsker at opsige sin konto eller skal afslutte kontoen på grund af disse betingelser, skal brugeren pr. sende EHRM en ansøgning om ophævelse af kontoen til Herefter vil EHRM indenfor 2 uger sende brugeren en bekræftelse af at brugerens konto på websiden er fjernet. Den tidligere bruger må da ikke længere bruge websiden og dens indhold. Den tidligere bruger skal da også selv tilintetgøre eventuelt indhold fra websiden, uanset på hvilken måde

6 vedkommende har modtaget det og som stadig er i vedkommendes eje og i en hvilken som helst form (både fysisk og digital). Også efter kontraktens ophør bliver artiklerne 7, 7.1 og 7.2 i denne aftale altid gældende mellem den tidligere bruger og EHRM Hvis et medlem, som dermed også er bruger, ønsker at afslutte sit medlemskab af websiden, eller skal afslutte kontoen på grund af disse betingelser, skal brugeren pr. sende EHRM en ansøgning om ophævelse af kontoen til Herefter vil EHRM indenfor 2 uger sende medlemmet en bekræftelse af at medlemskabet er endt. Det tidligere medlem må da ikke længere bruge websiden og dens indhold. Den tidligere bruger skal da også selv tilintetgøre eventuelt indhold fra websiden, uanset på hvilken måde vedkommende har modtaget det og som stadig er i vedkommendes eje og i hvilken som helst form (både fysisk og digital). Også efter kontraktens ophør bliver artiklerne 7, 7.1, 7.2 og 11.5 i denne aftale altid gældende mellem det tidligere medlem og EHRM. Artiklerne 13.2 og 13.8 i denne overenskomst bliver ligeledes gældende mellem det tidligere medlem og EHRM, hvis medlemmet på basis af artikel 13.1 i medlemskabets løb har bedt om en eller flere tests til en eller flere kandidater. Når et medlems medlemskab er afsluttet, er det tidligere medlem automatisk heller ikke bruger længere.

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2010 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere