Cambridge i august. En forretningsmand laver penge med hovedet. Åbent hus 2012 Lørdag den 4. februar kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cambridge i august. En forretningsmand laver penge med hovedet. Åbent hus 2012 Lørdag den 4. februar kl. 10.00 15.00"

Transkript

1 DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. December 2011 Energimessen LED fremtidens belysning Regionsmesterskaber i SKILLS - Cambridge i august Remake af køleafdelingens ammoniakanlæg - Træffedag Plastspecialist - To kolleger - Piger på DjH Plastskole på Island - Skoleskak på DjH En forretningsmand laver penge med hovedet Åbent hus 2012 Lørdag den 4. februar kl Åbent Hus 2012 bliver tilført lidt forandringer, der tager afsæt i det gode værtsskab, og ønsket om at få gæsterne til at føle sig ventede og velkomne. Planlægningen er i fuld gang, og alle afdelinger er inddraget i at få dagen afviklet på bedste vis. Når du læser dette, ved du måske allerede lidt mere, for det er intentionen, at information skal nå ud gennem alle DjH s snørklede gange til alle medarbejdere før jul eller umiddelbart efter. Vi opfordrer alle til at bakke positivt op om dagen, og om de forberedelser der skal til for, at dagen bliver en god oplevelse for gæster, elever og medarbejdere - fordi vi brænder for: DjH. Et godt Åbent Hus 2012 og det gode værtsskab. Kollegaskab og samarbejde på tværs. Snak gerne om arrangementet med dem du kender, så datoen og den uformelle invitation til at besøge DjH den 4. februar når langt omkring. Du kan se program for dagen på hjemmesiden, Cambridge i august SKOLESKAK på DjH Piger på DjH en forretningsmand laver penge med hovedet Ellemosevej Hadsten Tlf: Fax:

2 Indhold 3 Siden sidst 4 Energimessen LED fremtidens belysning 7 Regionsmesterskaber i SKILLS 8 Remake af køleafdelingens ammoniakanlæg 10 Cambridge i august 11 Træffedag 11 Plastskole på Island 12 To kolleger 14 Plastspecialist 16 Piger på DjH 18 En forretningsmand laver penge med hovedet 20 Skoleskak på DjH 22 Learning Center 23 DjHPUNKT bliver elektronisk 23 Navne nyt Redaktion: Henrik Øelund (Ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Henrik Dyhrholm Deadline for næste nummer: 1. marts 2012 Siden sidst Det spændende arbejde med at udvikle strategiplan DjH2016 er igangsat, og bestyrelsen vedtog på julemødet de overordnede rammer herfor. Akademisamarbejdets overgang fra light til classic er endelig faldet på plads. Selv om finansloven for 2012 ikke er vedtaget, er konsekvenserne dog kendte. Af Henrik Øelund Med udgangen af 2010 var de overordnede udviklingsstrategier for DjH, der blev formuleret i 2005, indfriede eller tæt derpå. Da den gældende handlingsplan var dynamisk opbygget, blev det besluttet at forlænge DjH 2010 til også at gælde for året Begrundelsen for at forlænge DjH 2010 var, at der i efteråret 2010 blev bebudet ændringer på dels AMU-området og dels KVU-området. Det var væsentligt at disse ændringer blev konkretiserede, herunder at konsekvenserne for DjH blev tydeliggjort, før der blev iværksat ny mål og strategiplan frem mod DjH Startskuddet til DjH 2016 blev givet, da bestyrelse og ledelsesgruppe mødtes til strategiseminar september 2011, hvor forarbejde i områder og ledelsesgruppe dannede udgangspunkt for at skabe et fælles billede af udfordringer og fremtidsmuligheder for DjH. På baggrund heraf, blev de vigtigste og umiddelbare indsatsområder udkrystalliserede. DjH har mange styrker og muligheder, men også store udfordringer. Det blev hurtigt tydeligt, at Udbud og Den samlede oplevelse, som en fælles sum af de kulturelle værdier og de faktiske ydelser, ville komme til at stå i centrum. Udbud fordi AMU er i forandring, KVU omorganiseres, der opstår nye muligheder i EUD, og Den samlede oplevelse fordi den gør DjH unik, er vanskelig kopierbar, da den ikke kun er en materiel størrelse, og fordi den passer ind i det fremtidsforskerne netop forventer, er den kommende store trend. Væsentlige indsatsområder i Udbud er: Påbygningsmuligheder i EUD; EUX; certificerings aktiviteter; Videncenter Energi; forudsætninger og vilkår for at kunne håndtere forløb i fht. højskole, efterskole og international brancheskole afklares. I Den samlede oplevelse er indsatsområderne: DjHs kulturelle værdier er tydelige i hverdagen, hvor sjæl nærvær tillid faste rammer udfordringer muligheder og respekt for hinanden er nøgleord; det samlede læringsmiljø og kvaliteten heraf opfattes som unikt; begrebet dogmeskole defineres og introduceres, gerne i fællesskab med andre. På baggrund af de overordnede indsatsområder, udarbejdes handlingsplaner både fælles og områdebestemt, der årligt tilpasses den løbende udvikling. Der forestår et spændende arbejde, hvor alle har mulighed for at bidrage. Det indledende arbejde er at finde på Intranettet. Beslutningen om at KVU området skal overgå fra light til classic er en national politisk beslutning, der står udenfor erhvervsskolernes indflydelse at ændre. Der har det sidste år været ført forhandlinger mellem de otte erhvervsskoler, der udgør Erhvervsakademi Dania, og DjHs bestyrelse godkendte ligeledes på julemødet den formelle udspaltningsredegørelse og samarbejds- og lejeaftale. Her ud over indgås aftale om tilkøb af yderligere ydelser. Reelt betyder det, at de 13 undervisere på KVUområdet 1. januar 2012 overgår til ansættelse på Erhvervsakademiet, og at Erhvervsakademiet fra 1. januar 2012 lejer lokaler på Den jydske Haandværkerskole. De seneste ændringer i finanslovsforslaget for 2012 gav små forbedringer på vores område, desværre blev forringelserne på AMU, der blev indført i 2010 ikke fjernet i denne omgang, undtaget dog loftet på de pr. kursusuge for ledige. Vi må sætte vores lid til de kommende trepartsforhandlinger og Finanslov DjHs budget for 2012 er dog som vanligt alligevel positivt. Efter et særdeles travlt og spændende år ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 2 DjH punkt DjH punkt 3

3 Energimessen 2011 Der var bogstaveligt sort af mennesker ved årets en energimesse, der blev afviklet sidst i oktober. Borgmester Niels Borring leverede en åbningstale, der på flot vis lagde op til dagens aktiviteter. Af Anne Hansen Aamand Min mand var hernede alene, og han kom hjem og hentede resten af familien, da der også var ting børnene kunne få glæde af super! Citat fra besøgende rigtig god og udbytterig dag, var Niels Borrings sidste ord før han veloplagt begav sig rundt på messen for at se, hvad udstillere havde med af spændende nyt, og få en snak med dem og andre, han mødte, på vejen gennem udstillingshallerne. At det blev en god dag, kan der ikke herske tvivl om. Jævnlige kig ud over messearealer bekræftede gang på gang, at budskabet om messen var nået ud til mange. Der var bogstavelig talt sort af mennesker. Ved dagens slutning bekræftede tælleren ved døren det endnu en gang, den stod på ca. 1400, så rundt regnet havde 650 mennesker, i løbet af de fem timer messen varede, været igennem døren. Det tal kan vi absolut kun være tilfredse med. Tak for en supermesse, må vi forhåndstilmelde os til næste år gerne med en lidt større stand. Komentar fra udstiller Kronprins Frederik udtalte i forbindelse med klimatopmødet i København i 2009, at han lærer sine børn, at de skal slukke for vandet, når de børster tænder. Det er måske en simpel ting, men den er god at bruge, når man har små børn. Man skal ikke gøre det til en straf men til en leg, sagde han. Sådan indledte borgmester Niels Boring sin åbningstale ved Energimessen på DjH den 29. oktober. Han ridsede på glimrende vis dagens program op med ordene: Det er tredje gang, at Den jydske Haandværkerskole inviterer til energimesse, og i år er titlen energiinnovation i boligen. Mere end 40 udstillere står parate til at lære os alle mere om vedvarende energikilder til bolig og erhverv og vise eksempler på, hvordan vi kan udnytte vores energi mere optimalt og effektivt og dermed spare på energien. Derfor finder I rundt omkring i de tre haller blandt andet nyt om isolering, byggematerialer, vinduer, husstandsvindmøller, varmepumper, klimaanlæg, solcellepaneler og meget, meget mere. Dagen igennem vil der være forskellige foredrag om energirigtig belysning, solcellebiler og et forum for energi og klima. Bedre indledning kunne vi næppe ønske os. Niels Borring talte videre om Favrskov Kommunes brug af vedvarende energi og fremhævede, at det var i tråd med kommunens energibevidste linje, at den er gået med i klimasamarbejdet mellem Videncenter Energi på DjH, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov kommune. Et samarbejde der netop på energimessen blev lagt op til at udbygge ved at invitere til opstartsmøde på netværksdannelse omkring klimaudvikling, energioptimering og grøn vækst. Jeg vil gerne sige tak til Videncenter Energi og Den jydske Haandværkerskole for, at I stiller jeres viden, resultater og engagement til rådighed og arrangerer dagen i dag. Tak til alle udstillere og foredragsholdere. Tak til jer, der er mødt frem. Jeg ønsker jer alle Svulmende pandekager og racerbiler Ingen messe uden mad. Det er nødvendigt for både gæster og deltagere. Desuden er det også et uhyre vigtigt element i den danske kultur, hvor indtagelse af mad og drikke, i fællesskab med andre, er med til at bryde grænser ned og skabe gode sociale relationer. Bordene i caféområdet blev brugt som tiltænkt et mødested over en kop kaffe og kage, der var stillet gratis frem til alle. Var sulten større end til det, serverede pandekagevognen svulmende madpandekager, der både smagte godt, og sørgede for fyldte maver i mange timer. Dagens sidste aktivitet var et kapløb med solcellebiler. Tre forventningsfulde børn og deres fædre havde brugt tid på i fællesskab at bygge bilerne under kyndig vejledning. Og det var tre spændte drenge, der stillede op ved startlinien, efter at publikum var blevet hidkaldt via højttaleranlægget. Der var både klapsalver og præmier til alle deltagerne efter et spændende race. Det er en fantastisk messe at være udstiller på. Hyggelig stemning og hyggelige rammer. God forplejning og styr på det hele. Komentar fra udstiller Fint opbygget messe. Mange gode, inspirerende stande med god information også for private. Sjovt med legeområde og fornemt med gratis kaffe og kage Citat fra besøgende 4 DjH punkt DjH punkt 5

4 Udstillingen fra Dansk Center for lys har stået på torvet i Teknisk Akademi hele november måned. Udstillingen synliggør LED-lysets fordele og ulemper, og LED-lysets stilles overfor markedets andre lyskilder i forhold til energibesparelser, forbrug, belysningsstyrk, farvegengivelse og farvetemperatur. I to dage arbejdede fem unge tømrerlærlinge koncentreret med den stillede opgave: Gratparti med konge og veksel (en del af en tagkonstruktion. Red.). LED fremtidens belysning På energimessen den 29. oktober blev gæsterne tilbudt en helt ny aktivitet man kunne tilmelde sig en lysvandring, og blive informeret om lyseffekt, udbytte og besparelse ved brugen af forskellige lyskilder og styringer. Lysvandringen med Jan L. Friis startede i LEDlysets historie med gennemgang af den store LEDudstilling i messehallen, som venligst var udlånt af Dansk Center for Lys. LED-lyset er en af mulighederne, når man taler energirigtig belysning til hjemmet. Forventningerne til LED er store, fordi udviklingen siden 1996 nærmest er eksploderet. Desværre er anskaffelsesprisen forholdsvis høj i forhold til lysdiodernes begrænsede lysmængde, farvegengivelse og spredning. LEDlysets åbenlyse fordel er det lave energiforbrug, den lange levetid, robusthed overfor rystelser og beskedne dimensioner, som giver mulighed for omfattende designmæssigt nytænkning. En vigtig ting, man skal være opmærksom på, er varmeproblematikken med LED hvis ikke varmen kan komme væk fra dioden falder levetiden drastisk, fortæller Jan L. Friis. Valg af rigtig lyskilde Vores valg af lyskilde og lyssætning er i dag bestemt af hensyn til energiforbrug og miljøbelastning, og Af Hanne Bisgaard Hansen der er rigtig mange parametre der skal tilgodeses med hensyn til renovering og installation af nye belysningsanlæg. Efter en vandring gennem LED-lysets historie fortsatte turen rundt på Den jydske Haandværkerskole, gennem lokaler og værksteder, hvor man som gæst blev præsenteret for de lystekniske grundbegreber som Lumen (lysmængde) Candela (lysstyrke) og belysningsstyrken målt i LUX. Lysvandringen blev afsluttet med en gennemgang af lysets farvetemperatur og farvegengivelse, som er meget forskellig afhængig af lyskildevalg. Forbrugeren er tvunget til at finde alternative lyskilder, hvor farvegengivelsen måske er anderledes end ved glødepæren, som uddør helt fra næste år, fortæller Jan L. Friis. åb e nt h us V i dste d u at: Den jydske Haandværkerskole har åbent hus den 4. februar 2012, og at vi står klar til at vise alle gæsterne, hvad en aktiv erhvervsskole har at byde på? Programmet ligger på hadstents.dk. Regionsmesterskaber i SKILLS for tømrere I tømrersalen op til energimessens haller blev der i dagene oktober afholdt regionsmesterskaber i godt tømrerhåndværk for unge lærlinge. Af Anne Hansen Aamand Deltagerne var vindere af lokale mesterskaber på skolerne i regionen og kom fra: Herningsholm, Herning Tradium, Randers Aarhus Tech, Aarhus Learnmark, Horsens Den jydske Haandværkerskole Opgaven var på forhånd kendt, så lærlingene kunne forberede sig, men selve tømrerarbejdet skulle gøres på stedet. Gennem hele forløbet var dørene åbne, så medarbejdere og gæster kunne kigge på, medens arbejdet skred frem. Om lørdagen var porten åben til Energimessens haller, og mange besøgende lagde vejen forbi de koncentrerede unge mænd. Kl. 12 sluttede konkurrencen, og deltagerne kunne gå på messebesøg, mens dommere de næste par timer gik produkterne efter i sømmene. Alle detaljer blev nøje bedømt og kl kunne en vinder kåres. Jacob Østergaard Markussen fra Learnmark Horsens løb af med sejren, og går nu videre til DM i Skills i Odense den sidste weekend i januar. En konkurrence, der kan bringe ham videre til WorldSkills i Leipzig, Tyskland i 2013, hvis han spiller sine kort rigtigt. Næste omgang af Skills mesterskaberne skydes i gang i forbindelse med Åbent Hus 2012, hvor tømrerafdelingen holder skolemesterskaber og deltagerne er DjH s egne tømrerelever. 6 DjH punkt DjH punkt 7

5 Remake af køleafdelingens ammoniakanlæg To elektrikerlærlinge laver total tavleombygning som svendeprøveprojekt. Af Rita Nissen Synet er overvældende. For en uge siden blev anlægget strippet. Alt var fjernet. Ikke et kabel var tilbage på køleafdelingens ammoniakanlæg. Nu går to lærlinge besindigt rundt i et inferno af ledninger, elektrisk apparatur og værktøj - i fuld gang med deres svendeprøveprojekt på styring og regulering - og nu drejer det sig ikke om en laboratorieopstilling her er det et virkeligt anlæg, de arbejder på. Det er rart, at man også kan vise sine håndværksmæssige evner og lave noget, man kan se på, og noget som man kan komme tilbage til om tre år, og så ligner det sig selv, siger Max Nøraa Nielsen, den ene af de to lærlinge. Sammen med Martin Volsgaard slog han til, da han på H3, på en rundvisning i køleafdelingen, blev fortalt, at styringen til ammoniakanlægget trængte til en renovering. Hans firma, Johnson Controls leverede anlægget i Styringen blev automatiseret i 2006 med blandt andet et touch panel i et andet svendeprøveprojekt, hvor de to lærlinge, der udførte det, begge blev belønnet med et 13-tal. Helt nyt styresystem Med det nye projekt er der tale om en fuldstændig renovering af ammoniakanlæggets elektriske system, opgraderet med nyt udstyr og med fokus på energieffektivitet. Det handler ikke bare om fysiske ændringer, men om en total omprogrammering lavet helt fra bunden med frekvensomformere og kondenseringstrykoptimering på køletårn og kondensator, og der monteres ny touch-panel og alle kabler udskiftes, fortæller Martin. For Max og Martin lå det i luften, at de skulle arbejde sammen om svendeprøveprojektet, eftersom de havde gode erfaringer fra projekter på H2 og H3. Men nu var de på Maxs hjemmebane. Han gik i gang med forberedelserne hjemme i firmaet. Martin, der som lærling ved Idom El til daglig er udstationeret på Jernstøberiet, Valdemar Birn A/S i Holstebro, var derimod på udebane. Han fortæller om forberedelserne: Jeg vidste ikke så meget om køleteknik. Derfor brugte jeg en uge i foråret på Johnson Controls for at få viden om kompressoranlægget, hvilken rækkefølge gas og væske cirkulerer i etc. Nu har jeg ca. 99% forståelse, hvilket også er nødvendigt for at arbejde optimalt med det. En stram tidsplan For ca. et år siden tog Max og Martin det første spadestik til projektet. De holdt møder med køleafdelingen om ønsker og muligheder. I april intensiverede de arbejdet og formulerede et konkret oplæg til projektets indhold. Inden sommerferien havde de haft kontakt til firmaer, som skulle levere vigtige dele, og i september gik det for alvor løs med dokumentation og bestillingslister. Nu, først i november, er de så i fuld gang med de fysiske ændringer. Alt med kabler og tavlebygning skal stå færdigt om en uge. Så kommer tre ugers programmeringsarbejde, inden der står indkøring, testkørsel og brugermanual på programmet. Til slut, inden svendeprøven i december, skal al dokumentation samles i en rapport. Mere end en 37-timers arbejdsuge Arbejdsugen hedder ikke 37 timer, men nærmere det dobbelte eller to og en halv gang, erklærer Martin og fortæller, at de første tre uger af H4-forløbet har været undervisning, og at det først er nu, der står projekt på skemaet. Derfor bliver den kommende weekend også investeret. At dét ville blive nødvendigt var begge indforståede med, da de tog beslutningen om at lave projektet. De er også enige om, at der skal være plads til at være lidt sociale med de andre på holdet. Det bliver svært at sidde så mange timer foran skærmen, når vi skal til at programmere, siger Max og forklarer, at der ligger en arbejdsbyrde foran dem, som kræver et højt koncentrationsniveau. Der er ikke plads til at lave tastefejl: En fejl på et kritisk sted kan være næsten umuligt at finde. Ja, selvfølgelig kan vi det! Til spørgsmålet om, hvor vidt to lærlinge kan løfte så stor en opgave, svarer de samstemmende og uden tøven: Ja, selvfølgelig kan vi det. Et svar der i tonefald afspejler både vilje og ydmyghed. Vi er klædt på til opgaven. Med hensyn til installationerne er vi på hjemmebane - vi er lært godt op i vore firmaer, siger Max og nævner, at de også har været på en uges kursus i, hvordan den software, de har fået fra Johnson Controls, skal anvendes. Så har vi også haft god hjælp fra alle værkstedsassistenterne, hvor blandt andet Djuka har bestilt varer hjem. Michael og Bjørn har lavet et stort arbejde med at sætte nye føringsveje op, og Poul har stået for konsolkonstruktion og beslag til diverse komponenter, slutter Martin. li lle robotfi lm V i dste d u at: At styrings- og reguleringselektrikere tidligere har dokumenteret deres svendeprøveprojekt i en lille robotfilm, der ligger på YouTube. Se den på klik på Robot på YouTube i nederste højre hjørne. 8 DjH punkt DjH punkt 9

6 Cambridge i august Æbletræet står der endnu. Newtons æbletræ. I slutningen af 1600-tallet betragtede han æblerne falde ned, og opstillede derefter teorien om legemers tiltrækningskraft. Han var uddannet og underviste på universitetet i Cambridge, og æbletræet står foran Trinity College midt i byen. Af Børge Olsen Træffedag Af Allan Rasmussen Træffedag For at skaffe nye praktikpladser til plastmageruddannelsen, har vi i plastafdelingen på DjH taget et lidt usædvanligt skridt i et forsøg på at føre plastvirksomheder sammen med de 33 plastmagerelever, der går på grundforløbet uden praktikplads. Alle praktikvirksomheder fra plastindustrien var inviteret til en træffedag, eller måske mere populært speeddating, torsdag den 6. oktober hvor de kunne hilse på plastmagereleverne, der søgte praktikplads. Vores håb var, at få kontakt til plastvirksomhederne på en utraditionel måde. Vi ved, at mange virksomheder er interesserede i at få en elev, og her fik de et lille skub, som ville gøre det lidt nemmere for dem. I stedet for at læse 33 ansøgninger igennem, kunne de møde op hos os og træffe eleverne personligt. Otte virksomheder, geografisk fordelt over hele landet, tog mod tilbuddet, og på dagen havde hver virksomhed en lille stand, hvor de interesserede elever kunne henvende sig, og få en snak med virksomheden. Hver elev havde lavet informationsmateriale Plastskole på Island om sig selv, samtidig med at de også havde sat sig godt ind fakta omkring de virksomheder, der deltog på træffedagen. Et umiddelbart mål for eleverne var, at skaffe en aftale omkring ulønnet praktik i uge 42, for at vise hvad de kunne, og samtidig kunne elev og virksomhed se hinanden lidt an. Det blev til 10 aftaler omkring praktikugen og nu efterfølgende har fem elever lavet aftaler med de pågældende virksomheder om lærekontrakt, og en sjette er godt på vej. Det vil sige, at ud af de virksomheder, som deltog på dagen, har 75 % efterfølgende ansat en af vores elever. Dette må anses som værende en stor succes, og det er helt sikkert en aktivitet, vi fremover vil udbygge og gentage. I august deltog jeg i et kursus for engelsklærere på Homerton College i samme by. Vi var et par hundrede undervisere fra 20 forskellige lande, som var samlet for at udvikle vores undervisning, hvilket gav et spændende miljø for erfaringsudveksling og personlige kontakter. Cambridge er en lille provinsby knapt hundrede kilometer nord for London med et af verdens bedste universiteter. Byen er præget af alle de fine gamle colleges, der ligger som en perlerække langs Camfloden i kanten af byen: Trinity (grundlagt 1546), Christ s College (1505), St John s College (1511), Pembroke College (1347) og King s College. Efter anbefaling fra vores underviser besøgte jeg bl.a. Pembroke College. De smukke gamle rødstensbygninger omkranser tre store kvadratiske haveanlæg med plæner og et væld af blomster, alt passet og plejet til mindste detalje. Venedig har sine gondoler, og Cambridge sine pramme. De bliver staget af sted, og man kan vælge om man selv vil gøre arbejdet eller betale sig fra det. Kurset havde et fint aftenarrangement, hvor vi på en lille times stagetur fornøjede os med en flaske champagne (til tre) og dertil jordbær med fløde. Creativity in the Classroom I erkendelse af min egen tørre og kedelige undervisningspraksis havde jeg valgt et forløb, der hed Creativity in the Classroom. Formen afspejlede indholdet, og hver dag blev vi præsenteret for og oplevede et antal forskellige måder at levendegøre undervisningen og aktivere eleverne. Det kunne være hårdt. Specielt når Anna havde besluttet, at vi skulle have sat liv i kludene straks fra morgenstunden, og man selv havde håbet at kunne sidde lige så stille og lytte til et interessant foredrag, mens man i sit eget tempo vågnede op til dåd. På vores hold var vi tretten lærere med vidt forskellige typer af elever fra mindre børn til helt voksne, så det var klart, at ikke alle aktiviteter var egnede til at bruge på DjH. Tilbage bliver et ganske pænt udvalg, som skal prøves i den daglige praksis. Hvis andre undervisere her på skolen mangler kontakter til en elevudveksling el. lign. i Spanien, Tyrkiet, Holland, Vietnam, Belgien, Rusland, Taiwan eller Ukraine, skaber jeg gerne kontakt til mine nyvundne venner og kolleger. Island får støtte til opbygning af plastuddannelse fra Danmark og Finland i nyt Leonardoprojekt. Af Allan Rasmussen Den jydske Haandværkerskole har sammen med Salpaus i Finland og Fjölbrautaskoli Nordurlands Vestra på Island fået godkendt et nyt Leonardo da Vinci projekt. Projektet har en varighed på to år, og formålet er at overføre viden fra Danmark og Finland omkring plast og plastundervisning til Island, hvor der er en forholdsvis stor plastproduktion men ingen formel uddannelse indenfor området. I første omgang vil projektet blive afgrænset til hærdeplast området, idet der findes en del virksomheder i den nordlige del af Island, som fremstiller glasfiberjoller og -både. Planen er, at der skal etableres værksted og undervisning på skolen i Saudarkrokur. Egne erfaringer og sidemandsoplæring I forbindelse med kick-off mødet i oktober var vi på en række virksomhedsbesøg, som viste, at der i høj grad er brug for grundviden omkring materialerne og introduktion til korrekt opbygning af emner. Vi så store fiskebåde, som var fremstillet i glasfiber for kun fire år siden, hvor man nu er nødt til at udskifte skroget, da laminatet er fyldt med vand. Alle er autodidakte, og har opnået viden via sidemandsoplæring eller erfaringer fra egen hånd. Dog bliver der i dag også lavet rigtig flot glasfiberarbejde på Island. Vi besøgte en iværksætter, som har leveret alle brandbiler til lufthavnene på Island. Alt materiale bag mandskabskabinen var opbygget i glasfiber, og dette arbejde udført helt efter bogen. Problemet var bare, at indehaveren ikke havde nogen bog at gå ud fra - udover den han selv havde lavet fra egne erfaringer. Udveksling af undervisere Primo 2012 vil bliver der ansøgt om midler til lærerudveksling, således at de kommende underviser fra Island kan komme til henholdsvis Danmark og Finland, og vi får mulighed for at sende vores undervisere til Island for at instruere og bistå i forbindelse med de første kurser der. 10 DjH punkt DjH punkt 11

7 Af Anne Hansen Aamand Peter Wittendorff og Peter Kjærsgaard sidder begge i bestyrelsen for DjH s personaleforening. Det er en stående joke, at formanden altid hedder Peter. Peter Wittendorff, 52 år, har haft sin daglige gang på DjH siden august 1987 med ganske korte afbrydelser. Han er underviser i elafdelingen, og har været vidt omkring på den post. På CV et kan han notere, at have undervist i: Kemi på uddannelsen til plasttekniker, reparation og vedligeholdelse af hospitalsudstyr for Danida, fysik, kemi og matematik som udlånt til Teknisk skole Silkeborg, ventilations- og køleteknik på VVS-installatøruddannelsen og meget, meget mere. Derudover har han udviklet en række kurser og uddannelser og er stadig aktiv på den front. Det begyndte med udviklingen af 1. og 2. skoleperiode, da efg uddannelsen ophørte i begyndelsen af 90 erne, senere uddannelsen i innovation og entrepeneurship på KVU og senest kategori 2 certificering indenfor køleteknik blandt meget andet. Nu underviser Peter på efteruddannelsesområdet, hvidevarer, i køleteknik og i farligt gods både internt og eksternt. Peter er uddannet svagstrømsingeniør i Århus i Han var tidligt klar over at han ville gå undervisningsvejen, inspireret af en tutorgerning på Teknikum, som han befandt sig godt i. Peter bor i en ejerlejlighed i Aabyhøj sammen med sin thailandsk fødte kone Chidapha. Det er ingen hemmelighed, at hans andet hjemland er Thailand. Der har han 4½ ha land, hvor der dyrkes ris. Jorden er forpagtet ud, og hele den forretning styres af Chidaphas søster i Thailand I fritiden bygger Peter maskinstyringer til plastmaskiner. Han har tidligere gennem mange år spillet bridge, et spændende kortspil hvor administrationen af de kort man har på hånden er essensen. En aktivitet Peter planlægger at genoptage. Aarhus er indenfor bridge det stærkeste område i Danmark. Peter har sammen med sin makker placeres sig på en flot 252. plads i den verdensomspændende EPSON turnering med deltagende par. I maj 1995 blev Peter Kjærsgaard Kristensen, 51 år, ansat i Plastafdelingen. De seneste år op til ansættelsen havde han fungeret som censor ved plasteksamener udpeget af Dansk Industri, så ansættelsesforløbet var kort. Peter vidste hvad han gik ind til, og DjH hvad de fik, og det blev der givet håndslag på. Siden har Peter undervist i afdelingen, hvor han også er gennemførelsesvejleder, og tager sig af end del praktiske udfordringer så som opsøgende arbejde, hjælp til praktikpladssøgning, messer og kuffertmøder. I perioder har han fungeret som konstitueret leder, og han deltager jævnligt i et Leonardoprojekt, der foreløbigt har bragt ham til Frankrig, England, Sverige, Spanien, Schweiz, Bulgarien, Grækenland, Finland og Island. Hver torsdag og hver fjerde weekend har han vagt på skolehjemmet. Peter er uddannet tømrer og teknonom i driftsledelse og kvalitetsstyring. Stilstand i byggeriet i 80 erne sendte ham videre i en anden retning, hvor han prøvede kræfter med ISO 9001 certificering, arbejdsledelse og glasfiberproduktion. Han blev klædt på til et brancheskift gennem kurser indenfor plastområdet på Teknologisk Institut, indkøb af råvarer og kontakt til teknikere. Erfaring fra ledelse af lokal ungdomsskole og gerning som idrætstræner grundlagde lysten til at undervise. Peter bor i et nyt hus bygget på Hadsten gamle stadion sammen med sin kone og yngste datter. Hans to ældste døtre er flyttet hjemmefra, og trækker gerne på fars håndværkekspertise, når ikke lige han er ved at ordne noget i eget hus eller have. Mon ikke mange af Peters kolleger har observeret, at han er ½ finger fattigere, end de fleste andre. Den gav han i betaling for en læreplads. Da det halve års prøvetid var udløbet og kontrakten i hus, må han have slappet for meget af. Rundsaven kom for tæt på, og fingeren blev halveret. Peter Wittendorff peter Kjærsgaard 12 DjH punkt DjH punkt 13

8 Plastspecialist Eleverne siger: Starten på uddannelsen er forløbet fint. Det var en hård start på modul 1. Man kan godt mærke niveauet er hævet, men der har fra lærernes side været taget hensyn til, at det er en ny uddannelse. Samlet set en ok start. Henry Andersen Niveauet af faglighed og mængde er højt. Interessant og lærerigt. Dorte Jensen Jeg oplevede starten på Uddannelsen som meget udfordrende og spændende. Man skal hænge i for at følge med, især med matematikken, men når man først har set lyset, så går det nemt. Kim Aagard Kristensen Starten på uddannelsen har været fin. En passende høj svæhedsgrad, så man er klar over, at uddannelsen skal tages seriøst. Daniel Dalsgaard Starten er gået for plastspecialisten! Det første hold elever er i fuld gang med at uddanne sig til plastspecialister, som er en ny 1-årig overbygning på plastmageruddannelsen. Det første ud af i alt fire moduler på uddannelsen er vel overstået, og det har været en succes. Tilbagemeldingerne fra eleverne og underviserne, som er Troels N. Pedersen og Jakob Lykke Jensen, er, at holdet er kommet rigtig godt i gang. Af Allan Rasmussen De 12 elever kommer fra hele landet og er meget engagerede. Alders-sammensætningen på holdet svinger fra først i 20 erne til sidst i 40 erne. Syv elever er uddannet eud-plastmager fra DjH, mens de sidste fem er voksenplastmagere fra AMU-syd i Ribe. Det giver en god sammensætning, og der er en super stemning på holdet. Stort set alle eleverne har valgt at bo på skolehjem - også dem, der bor tæt på - fordi de ønsker at være en del af studiemilljøet. I forbindelse med modul 1 havde klassen besøg af henholdsvis det faglige udvalg og Plastindustriens uddannelsesudvalg. Samstemmende har tilbagemeldingerne herfra været stor tilfredshed med den foreløbige del af uddannelsen og den begejstring, der er hos eleverne. Undervejs i uddannelsesforløbet mellem 1. og 2. modul har vi valgt at besøge virksomhederne, som har elever på uddannelsen, for at rådgive om, hvilke nye opgaver eleverne kan løse efter hvert modul. En ordning som alle parter er glade for. Vi forsøger sammen med virksomheden at få tilpasset elevernes arbejdsopgaver med de moduler, de skal i gang med på uddannelsen. Den jydske Haandværkerskole har brugt mange ressourcer på at markedsføre den nye overbygning ved blandt andet at skrive til alle godkendte praktikvirksomheder i plastindustrien og til alle elever, der er uddannet plastmager indenfor de seneste 10 år. Samtidig har vi telefonisk kontaktet den uddannelsesansvarlige på de plastvirksomheder, hvor vi har vurderet, at der var mulighed for ansættelse af en plastspecialist. Vi vurderer, at vi på DjH kan gennemføres et hold plastspecialister om året, og vi er allerede i gang med markedsføring af det næste hold, som har opstart i september Hvis plastproduktionen skal bevares i landet, er der brug for plastspecialisterne til at højne plastuddannelsen som et led mellem plastmager og ingeniør. 14 DjH punkt DjH punkt 15

9 Piger på DjH Eline Storm Kristensen på 20 år og Emma Trankjær Jessen på 17 år har begge valgt uddannelser, der har ført dem til DjH, hvor de siden sommerferien har gået på hvert sit grundforløb. Deres erhvervsvalg er tydeligt inspireret at forældrenes arbejde. På skolen er de blevet veninder, og bruger gerne fritiden i hinandens selskab. Af Anne Hansen Aamand Eline har en god mavefornemmelse hun er sikker på sit karrierevalg. Hun går på plastgrundforløbet, og har allerede en praktikplads, der sikrer hende den uddannelse, hun drømmer om. Jeg var en uge i praktik hos Lego i sommerferien. Det var godt nok lidt kedeligt, for jeg kiggede mest bare på, men det er en spændende virksomhed, som alle kender, og jeg fik lyst til at arbejde der, fortæller Eline, der kommer fra Gamst i nærheden af Vejen - ikke særlig langt fra Lego i Billund. Det var da også legoklodser, Eline brugte som eksempel, da hun skulle forklare vennerne, hvad en plastmager laver. Legoklodser og plastflasker! Eline sidder ikke stille Eline har taget HG, men har meget bevidst valgt uddannelse i en anden retning end den, en HGeksamen umiddelbart lægger op til. Jeg vil gerne bruge kroppen. Det er ikke noget for mig at sidde stille, så jeg skulle ikke på kontor, siger hun. Men ambitionerne stopper ikke ved det at blive plastmager, Eline vil mere og overvejer, når uddannelsen er færdig, at læse videre på en lederuddannelse. Måske inspireret af forældrene der begge to er ledere indenfor henholdsvis IT- og maskinvirksomheder. Og hun er fuldt bakket op hjemmefra både i øjeblikkets uddannelsesvalg og ønsket om videre studier. Naturligvis slår behovet for at bruge kroppen også igennem i fritiden, hvor Eline både spiller håndbold og fodbold. Hun bor på skolehjemmet, mens hun går på DjH, men hver onsdag kører hun hjem for at træne et pigehold i håndbold og bagefter selv blive trænet. Måske besøger hun også kæresten, som hun bor sammen med når hun altså ikke er på skole. Kæresten er uddannet tømrer. Pigerne snakker Eline er ikke den eneste pige i plastafdelingen, i alt er der fire, hvoraf de to er indkvarteret på skolehjemmet. Pigerne på grundforløbet bor på samme gang på Heimdal. Det gælder også Emma, der vil være tømrer. Hun begyndte sit skoleforløb en uge senere end alle andre. Ved middagsbordet satte hun sig ved siden af Eline og begyndte at snakke. Det var begyndelsen på et venskab, med hyggelige timer efter skoletid i hinandens selskab. Emma bærer arven videre Det er dejligt, her er nogle andre piger, men det ville også være ok at gå her, hvis der ikke var det, siger Emma, og fortæller at hun altid har haft mange drengevenner, og først begyndte at få veninder i klasse. Måske er det medvirkende til, at Emma befinder sig godt på en mandearbejdsplads uden pigefnidder. Godt nok undrede vennerne sig, da hun fortalte, at hun vil være tømrer. De troede det var for sjov, men nu synes de bare, det er fedt, fordi det er anderledes for en pige. Der er jo ikke så mange piger, der er tømrere, siger Emma. Kun én gang har hun mødt en fordomsfuld ung mand blandt sine medelever, der ikke mener piger kan mestre et tømrerjob. Men det slår hende ikke ud, for Emma bærer stolt arven videre. Hendes far er tømrer og hendes farfar var tømrer. Siden hun var fem, har hun vidst, at hun også ville være tømrer. Hun kommer fra Ringkøbing, og siden barneårene har hun været med far på arbejde, og lært hvad tømrergerningen handler om. Skolen er DjH Emma har læreplads hos Klittens Tømrer i Hvide Sande. Jeg var i praktik der i 10. klasse i foråret, og arbejdede der 6-7 uger i sommerferien. Så blev jeg tilbudt en læreplads, med krav om at jeg skulle gå på Den jydske Haandværkerskole. En af ejerne har selv gået her, og flere af de andre lærlinge, også nogle er flyttet til DjH, selvom de er startet et andet sted, fortæller hun. Emmas far har gennem de seneste 2½ år arbejdet med vindmøller i Australien. For nyligt deltog Emma i orienteringsmødet om PIU praktik i udlandet i LC. Fo kus på i n n ovati o n V i dste d u at: Den jydske Haandværkerskole deltager i et EU-støttet Leonardoprojekt, med de øvrige nordiske lande, med fokus på innovation og iværksætteri, og at der er planlagt en 24-timers camp i Finland i slutningen af januar 2012 med deltagelse af en elev fra hver af de fire lærlingeområder på DjH? 16 DjH punkt DjH punkt 17

10 ÆØÅ kat+mad=kattemad En forretningsmand laver penge med hovedet Af Anne Hansen Aamand På DjH får en lille gruppe medarbejdere danskundervisning en time hver uge. Målet er at lære gruppen at læse mellem linierne, og vejen er tekster og ordlege, der lægger op til gode snakke om både det danske sprog og den danske kultur. ordlege bord+plade=bordplade At kat + mad = kattemad og bord + plade = bordplade er til at forholde sig til. Det er heller ikke svært at danne sætninger med ordene, selv om man ikke er opvokset med det danske sprog. Men et ord sammensat af forretning + mand, som giver forretningsmand, er en større udfordring. For hvad betyder det egentligt? Det umiddelbare er at forbinde ordet med en forretning, altså en butik, men der hører det ikke hjemme. Reda Grazinskiene, Elzbieta Sørensen og Renata Ewa Kadziewicz fra rengøringsafdelingen får danskundervisning af Rita Nissen en gang om ugen, og denne gang arbejder de med sammensatte ord. Efter lidt snak frem og tilbage om hvad en forretningsmand er, kommer Reda med de forløsende ord: En forretningsmand laver penge med hovedet. Så kom der styr på det, og holdet går videre til det næste ord på listen. Reda, Elzbieta og Renata har alle taget det obligatoriske danskkursus for udlændinge, og forstår og taler sproget udmærket. Kurset giver dem et ordforråd på danske ord. Til sammenligning kender en dansker med dansk som modersmål op til 10 gange så mange ord. Naturligvis kan man klare sig med omkring ord, men en masse nuancer og umiddelbar forståelse går tabt, hvis ikke der sker en videre udvikling af sproget. Vores kommunikation er et sindrigt system af samspil mellem ord, mimik og kropssprog. Der er en masse underforståede ting, der aldrig bliver sagt, og som hører vores danske kultur til. Det er vigtigt at kunne læse mellem linierne - en medfødt færdighed hos de fleste danskere, men vanskeligt for en indvandrer, der ikke er født ind i kulturen. Samtidig er det en nødvendighed for et godt socialt fundament. Gunver Abild, oldfrue i rengøringsafdelingen havde set, at tre af hendes medarbejdere ikke mestrede færdigheden at læse mellem linierne, og hun besluttede at gøre noget ved det. En snak med Henrik Øelund og Agner Nielsen resulterede i, at Rita blev underviser i dansk for tosprogede. Rita afslører, at hun ikke tidligere har undervist tosprogede, så også hun fik nye udfordringer. Det primære i undervisningen er træning i at læse og forstå en tekst og udtalen af de lyse vokaler, der er svære for en udlænding. Det må godt være lidt sjovt og socialt. Vi får mange gode snakke over ordlege, og der opstår hele tiden situationer, hvor de lærer en masse, fortæller hun. Eleverne er lærevillige, og Rita søger tekster med lidt udfordring i. De tekster, der er i bøger for tosprogede, er for kedelige og på et begynderniveau, som Reda, Elzbieta og Renata for længst er forbi. Der skal være lidt mere bid, men det er en balancegang, for avisartikler er på grænsen til at være for svære, siger hun. Holdet får en tekst for hjemme, som de skal forberede, så de kan læse op næste gang. Det giver dem både træning i at læse og forstå en tekst, samtidig med at de lærer noget om den danske kultur afhængigt af, hvad teksten handler om. For eksempel førte en lille novelle om fordomme til en lang snak om, hvilke fordomme man møder indenfor forskellige kulturer. fak ta Reda kommer fra Litauen, søstrene Elzbieta og Renata er fra Polen. Med forskellig sproglig baggrund er deres udfordringer med det danske sprog forskellige. Reda synes udtalen er sværest. Elzbieta og Renate udfordres mest med at skrive og læse. Vokalerne volder vanskelighed for begge parter. Især æ, ø og å, som hører det danske alfabet til, er svære, men også udtalen af y giver udfordringer. ÆØÅ 18 DjH punkt DjH punkt 19

11 I weekenden den september lagde DjH hus til Nordisk Mesterskab i holdskak. Hinnerup Skoleskak var vært for arrangementet og Michael Timmermann, køleafdelingen, en vigtig medspiller i det foretagende. Spillerne dækkede klassetrin og kom fra Island, Norge, Sverige og Danmark. Læs herunder rapporten fra en begivenhedsrig weekend: Skoleskak på DjH Nordiske Mesterskaber i skoleskak for hold i 0-6 klasse Da Færøerne har meldt afbud til NM må Danmark stille med to hold, Kirkebakke Skole og Haldum- Hinnerup Skolen. Hvert hold består af fire spillere, og der bliver spillet fire skakpartier per match. Haldum-Hinnerup Skolen stiller med det yngste mandskab ved NM. Kirkebakken er Danmarksmestre, men er nødt til at stille uden deres første bræt, da vedkommende er for gammel til at deltage i de Nordiske Mesterskaber. I de Danske holdmesterskaber er kriteriet for at deltage, hvilket klassetrin Af Michael Timmermann med flere. man er på, og ikke et alderskriterie som ved de Nordiske Mesterskaber. Vi havde derfor på forhånd frygtet, at de to Danske hold skulle kæmpe om pladsen, da begge hold er lavest ratet i turneringen bortset fra Norge, der jo har deres helt egne rating tal, da de starter på 600/800 i rating mod vores i Danmark. Mesterskabet blev afviklet i helt fantastiske rammer på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten. Den Islandske leder udtalte, at det var det bedste sted af de 10 Nordiske Mesterskaber han havde deltaget i. Fredag De to danske hold mødtes i første runde, med HH-skolen som svag favorit. Det interne danske opgør endte med et venskabeligt 2-2. Men da alle hold fik mellem 1,5-2,5 er begge de danske hold godt med efter første dag. Lørdag Haldum-Hinnerup skolen fik en god start ved at spille 2-2 med det stærke islandske hold, men tabte så 3-1 til nordmændene. Lørdag blev en hård dag for Kirkebakken. De mødte de to stærke hold fra Sverige og Norge, og fik desværre kun 0 og 0.5 ud af anstrengelserne. Da røgen lettede lørdag aften, havde feltet delt sig i to, Norge, Sverige og Island i den øverste del med kun et point mellem plads, og Finland, Kirkebakken og Haldum-Hinnerup i den nederste på henholdsvis 6, 5, og 4 pladsen. Lørdag eftermiddag og aften hyggede forældre og børn sig i den solopvarmede, men udendørs swimmingpool, lidt koldt - men nu er det jo de Nordiske mesterskaber. I cafeen blev der spillet bordtennis, bordfodbold, skak og pool, og der blev spillet fodbold til sent om aftenen. Søndag I de to sidste runder spillede Haldum - Hinnerup 2-2 mod Finland og tabte 3-1 til Sverige, hvilket var nok til en flot 4. plads. Kirkebakken tabte første runde til Island 0,5-3,5, og lå inden sidste runde med a point med Finland. Det så i lang tid ud til et 3-1 resultat til Kirkebakken, men det finske hold fik vendt slaget til en 3-1 sejr, så det blev Finland på 5. pladsen og Kirkebakken på 6. pladsen. Inden sidste runde var spændingen intakt, både Norge, Sverige og Island kunne løbe med mesterskabet. Da Island og Norge spillede 2 2, og da Sverige førte 3-0 mod Haldum Hinnerup Skolen, afhang mesterskabet af resultatet af det sidste parti. Det så til sidst ud til at Sverige fik den 3,5 0,5 sejr der ville give dem mesterskabet. Men til sidst vandt Haldum Hinnerup spilleren kampen til slutresultatet 3-1 til Sverige. Det betød, at de forsvarende mestre fra Island genvandt det Nordisk Mesterskab. Vi har, fra Hinnerup skoleskak, haft en rigtig dejlig weekend, og har endvidere lavet aftaler med nordmændene, svenskerne og Kirkebakken om at spille venskabskampe på internettet, det er noget vi jo kan i skakken, hvor det er lidt svært for andre sportsgrene. Men det bedste ved de Nordiske Mesterskaber var med den norske skoleskakspiller Shaun Ondos ord, det var bra at møde nye folk. 20 DjH punkt DjH punkt 21

12 Learning Center på DjH Af Hanne Bisgaard Hansen Tanken bag vores Learning Center er, at det både skal være et tilbud om daglig lektiehjælp til vores elever, men også et tilbud om kurser, arrangementer og aktiviteter som kan styrke den enkelte elev i sit skoleophold, og skabe sociale relationer på tværs af afdelinger. Learning Center på DjH blev etableret for to år siden, og der er i dag opbygget et studiemiljø til dem, der har deres daglige gang i centret, hvor de føler sig trygge og velkomne. Det er vigtigt for os, at der på DjH er skabt et sted, hvor eleverne har mulighed for at få hjælp eller inspiration efter den daglige undervisning. Centret benyttes både af den ressourcestærke og den ikke så stærke elev, af lektiegrupper, projektgrupper og af elever, som ganske enkelt synes, det er hyggeligt at sidde og lave lektier sammen med andre. Vi holder åbent for lektievejledning i Learning Centret Mandag og onsdag kl Tirsdag og torsdag kl I foråret fik vi lavet en lille film om LC. Den ligger nu på youtube. Den kan også ses på vores hjemmeside eller med din smartphone via stregkoden her på siden. Skat, kørekort og eksamensangst Næsten hver uge arrangerer vi foredrag og kurser i LC. Vi har i efteråret haft besøg af SKAT, som har fortalt om hvordan man bedst finder ud af sin skat og gennemgået skatteregler og enkelte elever har også fundet ud af, at de har indbetalt for meget til SKAT igennem tiden, så de fik en glædelige nyhed med hjem. Vi har udbudt kurser i erhvervelse af trailerkørekort, i transport af farligt gods, i sikkerheden om arbejdet med polyesterstøbning og epoxy. Vi har holdt en sundhedsdag for vores grundforløbselever, hvor vi har haft besøg af Favrskov Sundhedscenter, som har fortalt om alkohol, rygning, sund kost og alle elever har fået målt deres kropsalder. Alle elever inviteres i den forbindelse til at løbe med løbeklub DjH, som løber fra elevinfo efter skole tre dage om ugen. I eksamenstiden tilbyder LC kurser i eksamensangst, hvor eleverne får værktøjer til at takle deres angst for at gå til eksamen. Der er netop udgivet et lille hæfte på DjH, med gode råd og værktøjer (øvelser) til hvordan man gør sig fri af sin eksamensangst. Hæftet udleveres på kurset om eksamensangst. Det ligger også på intranettet hvorfra medarbejdere og elever kan downloade det, eller det kan hentes hos studievejleder Niels Søndergaard. Navne NYT TILLYKKE TIL: Jubilæer 25 år 60 år Frank Gotfredsen 5. januar 2012 DjH-PUNKT bliver elektronisk DjHPUNKT udkommer fra årsskiftet ikke længere som trykt magasin. Fra 2012 findes det kun elektronisk. Det giver nogle andre muligheder, og nyhederne når hurtigere ud til modtagerne. Hvor ofte DjHPUNKT fremover udkommer og i hvilket set up er i skrivende stund ikke besluttet, men alle, der tidligere har modtaget magasinet, vil pr. mail blive tilbudt at få det sendt elektronisk. DjHPUNKT vil fremover naturligvis stadig være at finde på skolens hjemmeside: arkiv. Birgit Friis 1. januar DjH punkt Eksamen nærmer sig! Du er måske nervøs, og har ondt i maven over at skulle til eksamen - sådan behøver det ikke at være. Gå over i Learning Center og få et par tips til, hvad du skal fokusere på for at få en vellykket eksamens- /projektfremlæggelse. Onsdag den 23. november kl Auditoriet, Teknisk Akademi Ved studievejleder Niels Søndergaard Leif Tarp 6. januar 2012 Conny Sørensen 22. januar 2012 Finn Klitgaard 25. januar 2012 Dj h s S e n i o r k lu b b e n V i dste d u at: at seniorklubben for tidligere DjH medarbejdere havde 10 års jubilæum den 1. september? Klubben har omkring 50 medlemmer, der mødes 4-6 gange om året til forskellige arrangementer, blandt andet generalforsamling og julefrokost. Klubben holder sig til stadighed opdateret med, hvad der sker på skolen, så de kan være gode DjH-ambassadører. Stig Andersen er formand og Tage Bajlum næstformand. DjH punkt 23

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

GLIMT. udtrykket. og knæk koden! lever i harmoni med stedet. fra Åbent Hus 2010. Tag tutor med på råd. i DjH s Learning Center

GLIMT. udtrykket. og knæk koden! lever i harmoni med stedet. fra Åbent Hus 2010. Tag tutor med på råd. i DjH s Learning Center DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. april 2010 Siden sidst. Learning Center. tændte elever giver høj arbejdsglæde. to kolleger. januarseminar med masser af nytænkning. innovation cup 2010. navne nyt

Læs mere

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

DjH Nyt. Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen.

DjH Nyt. Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen. DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2009 Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen. Nu gælder det den anden Anton Anton Jensen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er

Læs mere

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin DECEMBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin DECEMBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DECEMBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold DjH PUNKT Siden sidst 2 Kristian Jensen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2006 Fra studievejleder til job som aktiv pensionist Tage Bajlum går ved årsskiftet på pension efter 37 år på DjH HTX er på vej Fra august 2007

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI & ENERGIOPTIMERING

BÆREDYGTIG ENERGI & ENERGIOPTIMERING DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DECEMBER 2013 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst...2 DjH har sin egen energibank...3

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

fremtidens energi Store maskiner fremtiden solar blue energy på spil i bowlinghallen kræmmere og andet godtfolk

fremtidens energi Store maskiner fremtiden solar blue energy på spil i bowlinghallen kræmmere og andet godtfolk DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. december 2010 Siden sidst. Praktik i udlandet - PIU pædagogisk introduktion til nye undervisere. VEU-Center MidtØst. To kolleger. Stråtagets stemning. æbler og gulerødder

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008 Elafdelingen på udviklingsseminar Et seminar i ukendt farvand Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden

Læs mere

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 24-timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet...

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007

Læs mere

Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE OKTOBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold DjH PUNKT Indhold 1 Siden sidst 2 Service

Læs mere

Indhold. Det elektroniske magasin. april 2013. Den jydske Haandværkerskoles

Indhold. Det elektroniske magasin. april 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2013 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Favrskov Kommunes Sundhedspris

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE APRIL 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Praktikcenter på DjH 3

Læs mere

December 2010. Læs om: Projekt 10. Tekstilkunst. Liv i dialogen

December 2010. Læs om: Projekt 10. Tekstilkunst. Liv i dialogen December 2010 Læs om: Projekt 10 Tekstilkunst Liv i dialogen Klumme * Gå ud i alverden - Traditionel kinesisk i flg. Google Translate Af Sten Mortensen, redaktør [ 2] ]Da jeg var en lille dreng, sad jeg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere