OPGAVE 4.01 Byens udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVE 4.01 Byens udvikling"

Transkript

1 TIL KAPITEL 4 Hvad er det gode liv? (s. 97) 4-01 Udsnit af Christianshavn og Amager, hvor baggrundskortet er fra 2010, og tidsluppen viser et kort fra betyder blot, at kortene er tegnet inden for tidsrammen Der er sket store ændringer i området i løbet af de mellemliggende 148 år, men man kan også genkende dele af byen, som ikke har forandret sig nævneværdigt, når de vises på et kort. OPAVE 4.01 Byens udvikling Vi vil her undersøge udviklingen af den by, som du eller holdet vælger. Det kan vi gøre ved hjælp af en række kort over Danmark, som vi let finder på Historisk Atlas. På websiden Historisk Atlas er der nederst til venstre et felt, hvor man kan skrive et ønsket stednavn eller adresse, og så trykke på tasten Søg. Herved kommer vi let til den ønskede by eller bydel. Størrelsen af kortet reguleres nederst til højre på websiden. Tryk på bjælken øverst på websiden: Kort. Vi kan nu vælge mellem en række kort af forskellig alder. Alderen på de nyere kort er korrekt, men 1899 betyder, at kortene er tegnet , og 1945 betyder, at de er tegnet Om der står Højkantkort, Lavkantkort eller 4 cm-kort, betyder i denne sammenhæng intet.

2 Når kortet er valgt, går man til tasten Værktøjer øverst længst til højre og vælger Tidslup. Tilpas størrelsen af tidsluppen, og vælg et andet kort end hovedkortet. Træk nu tidsluppen rundt på skærmen, og se, hvordan kendte steder så ud på andre tidpunkter end hovedkortet. Vi kan både se byens udstrækning på forskellige tidspunkter og skelne, hvad de forskellige kvarterer blev brugt til: centrale byområder, institutioner, tætbebyggede boligområder, erhvervsområder og villa- og parcelhusområder. Hvordan har byen udviklet sig? (s. 101) OPAVE 4.02 Byens opbygning 4.12 Den koncentriske model Pendlerzonen Forstadszonen Arbejderklassezonen Overgangszonen Den koncentriske model Fabrikszonen Pendlerzonen Det centrale forretningsområde Forstadszonen Arbejderklassezonen Overgangszonen Fabrikszonen Det centrale forretningsområde 4.13 Sektormodellen Det centrale forretningsområde Sektormodellen Fabrikker Lavklasseboliger Det centrale forretningsområde Fabrikker Middelklasseboliger Lavklasseboliger Overklasseboliger Middelklasseboliger Overklasseboliger 4.14 Flerkernemodellen Det centrale forretningsområde Engroshandel og letindustri Lavklasseboliger Flerkernemodellen Middelklasseboliger Det centrale forretningsområde Overklasseboliger Engroshandel og letindustri Tung industri Lavklasseboliger Middelklasseboliger Forstadsforretningsområde Overklasseboliger Forstadsboliger Tung industri Forstadsindustri Forstadsforretningsområde Forstadsboliger Forstadsindustri Vi vil undersøge, om vi kan anvende de modeller, som vi gennemgik i NF-grundbogens kap. 4, s. 101, på en konkret nutidig dansk by. Det er bedst at anvende samme by som i den forrige opgave. Her er det godt at anvende et moderne trykt 4 cm-kortblad dvs. et kort, hvor 4 cm på kortet svarer til 1 km i virkeligheden. Målestoksforholdet er derfor 1: Vi kan også bruge websiden Historisk Atlas til det samme, selvom det er sværere at skaffe sig et overblik over et større område. Undersøg byens opbygning i forskellige kvarterer og hvilke retninger, byen har udviklet sig. Kan vi forstå opbygningen af den valgte by ud fra de tre beskrevne bymodeller: Den koncentriske model, Sektormodellen og Flerkernemodellen (se fig. 4.12, 4.13 og 4.14)? Hvad har styret byens udvikling gennem skiftende tiders påvirkning? Hvordan har følgende forandret sig: veje, jernbaner, havn, naturforhold (fjord, bakker, sumpe, søer osv.), byens center, fabriksområder mm.? Hvordan er byen i vore dage præget af denne udvikling? Hvilke forandringer kan man spore mht. gamle og nye handelscentre, gamle og nye fabriksområder, gamle og nye arbejderkvarterer, gamle og nye velhaverkvarterer osv.?

3 (s. 104) OPAVE 4.03 Befolkningens alderssammensætning Vi vil undersøge den danske befolknings fordeling på aldersgrupper, og se, hvordan den ændres i løbet af de kommende årtier. Begynd med at finde U. S. Census Bureau: Vælg under Select Report Population Pyramid raph. Vælg under Select Years 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 & Vælg under Select Country: Denmark. Tryk på Submit. Nu kan vi anvende en serie billeder, der viser, hvordan den danske befolknings alderssammensætning antagelig vil ændre sig i perioden Brug tasterne øverst til venstre: Animation control til at skabe en bevægelig alderspyramide. Hvorledes ændres årgangenes størrelse fra et årti til det næste? Hvorfor sker dette? Hvorfor er der så stor forskel på aldersgruppernes størrelse? Hvilken overordnet udvikling gennemløber den danske befolkning gennem disse 50 år? Hvilken betydning har dette for samfundsudviklingen i Danmark? 4-03 Den danske befolknings fordeling på aldersgrupper.

4 (s. 104) OPAVE 4.04 Befolkningens middellevetid Vi vil prøve at finde oplysninger om ændringer i befolkningens middellevetid på hjemmesiden Statistikbanken. Vælg Befolkning og valg Dødsfald og middellevetid Middellevetid Dødelighedstavle (5-års tavler) Dette sted på hjemmesiden indeholder flere interessante oplysninger. Først vil vi se på, hvor stor dødeligheden er i de forskellige aldersgrupper: den aldersbetingede dødelighed. Vi vælger Aldre: Markér alle. Periode: , Køn: Markér alle., Dødelighedstavle: Aldersklassens dødelighed. Denne dødelighed angiver (i dele) hyppigheden af dødsfald i løbet af et år, fra en fødselsdag til den næste. Tryk nu på: Vis tabel. Der fremkommer en tabel, ligesom vi bestilte, men den er noget uoverskuelig. Find derfor rafisk præsentation og vælg Kurvediagram. Hvad viser dette kurvediagram? Hvorfor er dødeligheden så ujævnt fordelt på alder og køn? Vi kan også se nærmere på dødeligheden blandt unge mennesker i vore dage eller dødeligheden i alle aldre for 100 år siden. Find Statistikbanken. Vælg Befolkning og valg Dødsfald og middellevetid Middellevetid Dødelighedstavle (5-års tavler) Her vælger vi de aldersgrupper, hvis restlevetid vi ønsker at kende. Vi kan f.eks. vælge 0 år, 20 år, 40 år, 60 år og 80 år. Desuden vælger vi Periode: , Køn: Mænd og Kvinder, og Dødelighedstavle: Middellevetid. Tryk nu på: Vis tabel. Kik på tabellen. Hvorfor er restlevetiden for ældre mennesker plus deres alder højere end restlevetiden for en 0-årig (=middellevetid)? Hvorfor er det nyttigt for folk at vide, hvor lang tid de i gennemsnit har tilbage at leve i? Vi kan også se på de tilsvarende forhold for 100 år siden. Hvad skete der dengang med ens samlede levetid, hvis man overlevede de første leveår? Hvorfor denne store forskel?

5 (s. 109) OPAVE 4.05 Befolkningens levevis Der er i disse år stor interesse for de sundhedsmæssige konsekvenser af befolkningens levevis. Vi vil se nærmere på en aktuel stor folkeundersøgelse. Find hjemmesiden Sundhedsprofil 2010, der er produceret af Statens Institut for Folkesundhed. Vi vil se nærmere på KRAM-faktorerne. Find derfor: Sundhedsadfærd og vælg f.eks. Rygning Daglig rygning. Nu kan vi undersøge, hvilke forhold der øger sandsynligheden for, at man bliver daglig ryger. Prøv de forskellige muligheder: Uddannelse, Samlivsstatus, Erhvervsmæssig status og Etnicitet. Vi kan også vælge at se på, hvor mange der ryger i forskellige aldersgrupper fordelt på de to køn. Find frem til, hvem den typiske ryger er, og hvem den typiske ikke-ryger er. ør det samme ved de andre registrerede former for sundhedsadfærd: Fysisk aktivitet, Alkoholforbrug, Kost, og Overvægt og Undervægt. De fem opgaver kan evt. deles mellem forskellige grupper på holdet Et eksempel på, hvad man kan finde på Sundhedsprofil Hvad kan vi bruge sådanne undersøgelser til? Hvem lever alt i alt det sundeste liv, og hvem løber den største risiko for at få livstilssygdomme?

6 Undersøg også folks egen opfattelse af deres helbred ved at vælge Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet Helbredsrelateret livskvalitet Selvvurderet helbred. Hvem har et fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred? Hvordan hænger det sammen med den sundhedsadfærd, som vi så tidligere i denne opgave? Hvad kan vi bruge sådanne undersøgelser til? Hvad kan vi gøre ved det? F s samlede kort over de 24 forskellige levevilkår i de danske kommuner i (s. 109) OPAVE 4.06 Levevilkår i forskellige landsdele Der er store forskelle mellem befolkningens levevilkår i forskellige landsdele, og det omfatter mange forskellige forhold. Fagforbundet 3F ønsker at sætte fokus på disse skævheder gennem et samarbejde med et analyseselskab med oplysninger fra Forholdene vises som kort på 3F s hjemmeside. Find disse kort på Fagforbundet 3F s hjemmeside. Undersøg ved at klikke på kortet, hvordan levevilkårene er i landets kommuner mht. arbejdsmarked (ledighed og arbejdspladser), indkomst, sundhed og uddannelse. Der er i alt 24 forskellige forhold (levevilkår), som inddrages i analysen af levevilkårene i Danmark. å nu til højre spalte: Sorter kommuner efter 24 levevilkår. Vælg nogle interessante af de 24 forskellige levevilkår. Vi kan herefter både se en rangordnet liste over landets kommuner og et kort med samme oplysninger. Prøv f.eks. Befolkningsudvikling, Andel af ældre og Vækst i arbejdspladser. Eller f.eks. Levealder, Uddannelsesniveau og Beskatningsgrundlag (til dels det samme som indkomst). Bemærk, at de konkrete tal ses, når man lader cursoren berøre kommunen navn i liste til højre. Er nogen egne af Danmark dårligt stillet på en lang række felter indenfor levevilkår? Er nogen egne af Danmark tilsvarende godt stillet på en lang række felter indenfor levevilkår? Kan man på dette grundlag se et land, som er opdelt i et udkantsdanmark og et dynamisk Danmark? Hvorfor er landet opdelt på denne måde?

7 (s. 114) OPAVE 4.07 Fordøjelse Forestil dig, at du til frokost spiser en sandwich, der både består af brød (kulhydrat), kylling (protein) og dressing (fedt). ennemgå vha. figur 4.34, s. 113, hvordan og hvor hver del af sandwichen nedbrydes. Hvornår i dette forløb får dine celler gavn af de energigivende næringsstoffer i måltidet? B 4.34 Del af fordøjelseskanal Enzym Substrat Produkt Mund Spytamylase Stivelse Dekstrin Mavesæk Pepsin Protein (polypeptid) Peptid Bugspytamylase Dekstrin Maltose Maltase Maltose lukose Tolvfingertarm Trypsin Peptid Aminosyrer Lipase Triglycerid lycerol og fedtsyrer 4-08 (s. 121) OPAVE 4.08 Effekten af hhv. hvile, aktivitet og længere tids træning Blodkredsløb og lungekredsløb tilpasser sig både på kort og på lang sigt, så cellerne får leveret den ilt, de har brug for. Forestil dig, at du efter at have siddet stille i lang tid løber en tur. Hvad sker der med puls og åndedræt? Hvorfor? Forestil dig, at en utrænet gymnasieelev begynder at dyrke sport tre gange om ugen. Hvad sker der med hjertet, åndedrættet, blod, blodårer, muskelceller? Hvorfor? B

8 (s. 124) OPAVE 4.09 Effekt af fremmende og hæmmende nerveimpulser Nerveceller påvirkes samtidig af både fremmende og hæmmende nerveimpulser. Når membranpotentialet når over tærskelværdien på -55 mv, sendes en nerveimpuls videre (som vist i fig. 4.46). Hvilken effekt har nikotin på membranpotentialet? Hvorfor? Hvilken effekt har alkohol på membranpotentialet? Hvorfor? å sammen i grupper med tre personer i hver. Den ene person er optæller, dvs. holder øje med om hvilemembranpotentialet bliver mere negativt eller mere positivt. Den anden person er nikotin og har perler/bolde eller lign i én farve i sine hænder (find selv ud af, hvad de skal symbolisere). Den sidste person er alkohol og holder perler/bolde med en anden farve i sine hænder. Hvad symboliserer de? Tegn en nervecelle på et stort stykke papir, og læg det på bordet. ennemgå nu vha. fagudtryk, perler/bolde, om der sendes flere eller færre nervesignaler, når en person ryger eller drikker eller gør begge dele. B Fremmende nerve Acetylcholin Na + Hvis spændingsforskellen når tærskelværdien affyres en nerveimpuls Endeknop Hæmmende nerve Axon ABA Cl Effekt af fremmende og hæmmende transmitterstof.

9 (s. 129) OPAVE 4.10 Navngivning af alkoholer, aldehyder og carboxylsyrer Når vi navngiver alkoholer, aldehyder og carboxylsyrer, angiver første del af navnet antallet af carbonatomer, mens sidste del af navnet angiver stofklassen. Tegn strukturformler for pentanol, pentanal og pentansyre. Du har lige tegnet formlen for pentanol, men der findes faktisk tre forskellige former for pentanol: De kaldes pentan-1-ol, pentan-2-ol og pentan-3-ol. Prøv ved hjælp af tegnede strukturformler og molekyl - byggesæt at forklare, hvordan de tre pentanoler adskiller sig fra hinanden. Hvor mange forskellige former for heptanol findes der? Tegn strukturformler og navngiv. K 4.54 Tabel over fornavnene på organiske forbindelser med op til ti carbonatomer. Antal carbonatomer Navn 1 Methan 2 Ethan 3 Propan 4 Butan 5 Pentan 6 Hexan 7 Heptan 8 Octan 9 Nonan 10 Decan

10 (s. 133) OPAVE 4.11 Stofmængdekoncentration En almindelig cola (ikke light) har en sukkerkoncentration på 0,31 M. Det vil altså sige, at der i en liter cola er 0,31 mol sukker. Forestil jer, at I skal fremstille 100 ml opløsning med en sukkerkoncentration svarende til colas. Beregn stofmængden af sukker i 100 ml cola. Beregn den molare masse af sukker (C 12 H 22 O 11 ). Beregn massen af sukker i 100 ml cola. K (s. 135) OPAVE 4.12 ph-værdi En cola har en ph-værdi på ca. 2,5. Beregn [H 3 O + ] i colaen. Der skal fremstilles en saltsyreopløsning med samme ph-værdi som colaen. Hvilken formel koncentration skal opløsningen have? K 4.58 Har saltsyren her mon samme ph-værdi som cola?

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fællesfaglige øvelser

Fællesfaglige øvelser TIL APITEL 1-6 Fællesfaglige øvelser TIL APITEL 1 Fotosyntese og respiration hos vandplante Formålet er at belyse primærproducenters rolle i et økosystem ved at følge to reaktioner, der foregår i planter:

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011 Fedtstoffer og kulhydrater... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Fedtstoffer... 2 Triglycerider... 2 Kulhydrater... 5 Glycolysen... 7 Fedme - Danmark i relation til USA... 7 Didaktiske overvejelser...

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment 204 Udarbejdet af Åse Skytte august 204 Indhold Baggrund... 5 Formål... 6 Metode... 6 Undersøgelsesdesign... 6 Studiepopulation... 6 Dataindsamling...

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Udarbejdet for Vordingborg Kommune og Sundhedsbroen Fehmern Vordingborg

Udarbejdet for Vordingborg Kommune og Sundhedsbroen Fehmern Vordingborg Udarbejdet for Vordingborg Kommune og Sundhedsbroen Fehmern Vordingborg Bo Lønberg Bilde Lone Bilde Synovate Denmark, 2008 Projekt 14303 1 Indhold Forord...4 Sammenfatning...5 1. Baggrund, formål og metode...14

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere