Bestyrelsesmøde. Aktivitetsberetning 26. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. Aktivitetsberetning 26. august 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Aktivitetsberetning 26. august 2012

2 Indholdsfortegnelse DACs public service- og projektaktiviteter Public service- aktiviteter... 3 Besøgstal for Digitale besøg... 5 Kommunikationsstrategi... 7 Presse og markedsføring... 7 Arcspace... 9 Ny fælles webplatform (det nye dac.dk)... 9 Personaer Oplevelsesdesign DAC& LEARNING DAC arrangementer Provinsbyer Bæredygtige Byer, fase DAC Tours Projektaktiviteter Formidling og debat Danmark Institutioner for Fremtiden Europas Bedste Arkitektur: European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2011 og Mies: Manden og Pavillonen Nordisk Energikommune global rejseudstilling Possible Greenland Biennale Copenhagen Solutions Show me your model IFHP Content IFHP Centenary Activities IFHP Web Development IFHP Web IFHP Congress sub-site Strategisk Byledelse, hold Europan Europan Broer / Havnen er din Byg det op

3 Branche og Netværk Bryghusprojektet Ny Arkitekturpolitik Byggeriets Netværk Det 21. århundredes Arkitektur Center Open Innovation, Innosite Åben innovation i byggeriet, Phd Copenhagen Solution i Singapore og Hong Kong Renover Prisen Forprojekt - Bæredygtige byggematerialer Nykredit forelæsninger DAC s kommercielle aktiviteter DAC& MEETING DAC& BOOKS/SHOP DAC& CAFÉ

4 DACs public service- og projektaktiviteter var året, hvor Dansk Arkitektur Center for alvor begyndte rejsen frem mod flytning til Bryghusprojektet i På et overordnet plan blev DACs partnerskab udvidet med et nyt ministerium (Klima,- Energi- og Bygningsministeriet) efter ressortomlægningerne mellem ministerierne. DAC er dermed fremadrettet endnu bredere og bedre funderet i det offentligt-private partnerskab mellem staten og Realdania, som udgør DACs økonomiske grundlag. Det udvidede partnerskab resulterede også i en ny bestyrelse og en ny bestyrelsesformand. I løbet af året iværksatte DAC en række kompetenceudviklende aktiviteter, som skal professionalisere organisationen frem mod Bryghusprojektet. Det gjaldt den fortsatte implementering af DACAPO, som er DACs projektprocesmodel, og det gjaldt to udviklingsprojekter personaudvikling og oplevelsesdesign - der på hver sin måde har til formål at optimere projektudviklingen og gøre DAC til en endnu mere publikumsorienteret ( comsumer-centric ) organisation. Begge disse projekter udspringer af DACs kommunikationsstrategi fra 2011, som fokuserer på at maksimere den værdi, som DAC skaber både for kunderne, der finansierer DACs aktiviteter, og for slutbrugerne af DACs produkter, dvs. publikum. Der var i løbet af året stor fokus på at udvikle og optimere værdiskabelsen af DACs digitale aktiviteter. Som fastlagt i DACs webstrategi fra 2011 lancerede DAC i 2012 en ny, fælles webplatform på dac.dk, hvor en række hidtil selvstændige websites blev samlet. Derved blev det muligt at lade tidligere projektfinansierede webaktiviteter glide over i public service porteføljen, hvor de blev videreført og dermed var i stand til at fastholde det publikum og den brandværdi, som var blevet opbygget i projektperioden. Desuden fik DAC i 2012 fuldt integreret det internationale webmagasin Arcspace.com i sin webportefølje. DAC deltog i 2012 i en række internationale fremstød for dansk arkitektur, byggeri og byudvikling. Det gjaldt blandt andet udstillingen Copenhagen Solutions, som blev udviklet af DAC og vist både på URA Urban Redevelopment Authority i Singapore og i forbindelse med Hong Kong Business and Design Week. DAC indgik i 2012 i et omfattende strategisk samarbejde omkring udviklingen af den internationale organisation IFHP. Herhjemme satte DAC blandt andet fokus på væsentlige, faglige problemstillinger såsom provinsbyernes og forstædernes udviklingsmuligheder. Projektet Hvad vil provinsbyerne? engagerede planlæggere og politikere i en række byer over hele landet og var med til at understøtte DACs nationale tilstedeværelse. Endelig havde DAC i 2012 fokus på forretningsudvikling, herunder udvikling af nye typer oplevelsestilbud og forretningsplaner for sine såkaldt indtægtsdækkede aktiviteter det vil sige guidede ture, virksomhedsomvisninger i udstillinger, tilbud til skoler og undervisere. DAC udviklede også en række nye tilbud til familier og børn, herunder flere udviklet sammen med LEGO og andre samarbejdsparter. Public service-aktiviteter Besøgstal for 2012 DAC fortsatte i 2012 arbejdet med at opbygge og vedligeholde en aktivitetsflade, som er attraktiv og værdiskabende, både når det gælder aktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, og når det gælder DACs udbud af digitale aktiviteter. Mens de fysiske besøgstal har været relativt stabile hen over de seneste fem 3

5 år, så er de digitale besøgstal vokset markant, især med overtagelsen af det internationale webmagasin arcspace.com i DAC havde i løbet af året besøg til udstillinger, arrangementer, byvandringer, konferencer m.v. i København. DAC havde besøgende til udstillinger andre steder i landet og i udlandet og havde således i alt fysiske besøgende til sine samlede aktiviteter. DACs samlede besøgstal på nettet var , hvilket dækker over besøg på DACs i alt syv websites Besøgstal - akvviteter på DAC Besøgstal UdsVllinger på DAC Øvrige akvviteter på DAC Konferencegæster Besøgstal - udsvllinger udenfor DAC Besøgstal UdsVllinger udenfor DAC 4

6 Digitale besøg Webbesøg DAC lancerede medio 2012 en ny, fælles webplatform på dac.dk, indeholdende det tidligere dac.dk samt de fem hidtil selvstændige projektsites: Copenhagen X, Bæredygtige Byer, Europan og to undervisningssites (Arksite og Arksite Plus). Med relanceringen har DAC konsolideret og fremtidssikret driften af sine webaktiviteter på dac.dk, som fremover vil være centrum i DACs digitale univers. DAC driver derudover seks selvstændige websites, herunder website for DACs boghandel/shop, det landsdækkende guidesite Dansk Arkitekturguide, en åben innovationsplatform (Innosite) og det internationale webmagasin arcspace.com. Arcspace.com blev relanceret ultimo 2012 og er hermed fuldt integreret i DACs teknologiske set-up. I forhold til 2011 er der sket et fald i besøgstallet på arcspace.com som vist nedenfor. Det skyldes blandt andet tekniske forhold på det gamle site, som førte til en straf, da Google ændrede sine parametre for indeksering. Dette forhold er der rettet op på efter relancering, hvor arcspace.com blev grundigt søgemaskineoptimeret, og DAC arbejder nu målrettet på at hæve besøgstallet igen. På DACs web tv-station Arkitektur-TV blev der i løbet af året publiceret filmede forelæsninger, bl.a. i forbindelse med forelæsningsrækken med modtagere af Nykredits Arkitekturpriser. I alt blev på Arkitektur-TV afspillet forelæsninger enkeltstående gange. Det svarer til online TV i timer eller mere end 16 ugers online TV i døgndrift. DACs samlede besøgstal for 2012 på nettet var (kilde: Google Analytics). Betegnelsen besøg dækker over det samlede antal besøg, ikke unikke besøgende, da DAC har mange faste brugere Besøgstal

7 Tidsforbrug på DACs websites Nyhedsbreve Nyhedsbreve DACs nyhedsbrev blev udsendt 10 gange i I forbindelse med sammenlægningen af DACs hovedsite og projektsites lancerede DAC et nyt nyhedsbrev, der dels fusionerede Copenhagen X og Bæredygtige Byers nyhedsbreve med DACs nyhedsbrev, dels giver brugerne mulighed for at vælge, hvilken type indhold fra DAC, de ønsker at abonnere på. Antallet af abonnenter var ved årsskiftet

8 Sociale medier DAC betragter det som essentielt at interagere med sit netværk og sine brugere på sociale medier. Derfor har DAC profiler og sider på en række sociale medier, herunder Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram og YouTube. Samlet set havde DAC ved årsskiftet fans eller følgere på alle de forskellige sociale profiler. Der antages dog at være et betydeligt overlap af brugere, der følger flere af profilerne. Formålene med profilerne varierer alt efter projekt og medie, men generelt er brugernes engagement eller interaktioner et centralt parameter. Dansk Arkitektur Centers Facebook side havde ved udgangen af følgere. I 2012 har gennemsnitligt 222 brugere ugentligt engageret sig med DACs Facebook side, dvs. syntes godt om, kommenteret på, delt DACs opslag eller selv postet et opslag, og den samlede ugentligt rækkevidde var i gennemsnit på brugere, dvs. brugere, der selv eller via deres netværk har set DACs opslag. (Kilde: Facebook Insight). Bæredygtige Byers LinkedIn gruppe havde i 2012 gennemsnitligt fem opslag/diskussioner/kommentarer om måneden. DACs youtube profil distribuerer DACs videomateriale og havde i visninger, svarende til 492 sete timer Følgere på sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube Applikationer til Smartphones DAC lancerede i 2011 sine podwalks (guidede ture i lyd) som applikation til iphone. Applikationen blev hentet gange i Kommunikationsstrategi I løbet af 2012 implementerede DAC sin nye kommunikationsstrategi og visuelle identitet, som var fuldt implementeret med lanceringen af det nye dac.dk medio Herefter var kerneelementet i strategien (de strategiske sendeflader LIFE, BUILD og CITIES) for alvor synlige for omverdenen, og de fungerer nu som strukturerende princip i al kommunikation fra DAC. Presse og markedsføring Markedsføringsmæssigt arbejdede DAC i 2012 med at få etableret de forskellige sendeflader, herunder DACs kvaliteter som oplevelseshus med en række forskellige tilbud. Det skete blandt andet i en længere annoncekampagne i Politiken, der markedsførte både udstillinger, café og boghandel/shop over for det brede kulturpublikum på LIFE sendefladen. 7

9 I forhold til pressedækning var 2012 et år med stor spredning i medieopmærksomheden. Fra fyldige omtaler af projektet Provinsbyer i lokale medier til masser af international pressedækning i forbindelse med biennale-udstillingen Possible Greenland og god brug af direktion og andre af husets medarbejdere som ekspertkilder. Alle årets udstillinger blev anmeldt i dagblade, og DAC har udvidet sit kontaktnet inden for medier med relevans for BUILD og CITIES sendefladerne. Generelt var 2012 præget af meget spalteplads og en stigning i antallet af medieomtaler i forhold til Kommentar: DAC har i 2012 haft et samlet antal omtaler i Danmark på 438, svarende til en annonceværdi på knap 10 mio. kr. og en stigning på 43 omtaler i forhold til Dertil skal lægges TV og radioindslag, som talte DR Nyhederne, 2x Kulturen på News, 2x God Morgen Danmark (TV2) og 6 radioindslag. I 2012 havde DAC yderligere 76 online medieomtaler samt 6 magasinomtaler i internationale medier i forbindelse med arkitekturbiennalen i Venedig. Kildegrupper Kommentar: I lighed med 2011 er der en stigning i andelen af webkilder (fra 33% til 40%). Der ses en markant stigning i radioomtaler og et fald fra 15% til 9% på omtale i lokale ugeaviser. Der ses ligeledes et fald fra 15% til 9% i omtale i lokale ugeaviser. 8

10 Antal omtaler fordelt på regioner: Kommentar: Generelt ses en stigning på omtaler ude i landet og et fald på omtaler i region hovedstaden. Projektet Provinsbyer har genereret god og fyldig omtale ude i landet. Derudover skal nævnes, at mange medier i hele landet har bragt omtale af Oscar Niemeyers død, hvor programchef Gustavo Ribeiro var citeret som ekspertkilde. Arcspace DAC gennemførte i 2012 fase 1 i projektets udvikling - råkonvertering plus-fasen. Formålet var at få websitet arcspace.com ind i DAC efter overdragelsen fra sitets grundlægger Kirsten Kiser i slutningen af 2011, og det primære indsatsområde var at udvikle et nyt website, imens det sekundære var at etablere en ny redaktion og fastholde besøgstallet. Det nye arcspace.com blev lanceret 27. november 2012 og har bl.a. øget brugervenlighed, et tidssvarende design, bedre annonceringsmuligheder, en ny rejse-sektion med arkitekturorienterede rejseanbefalinger og nyhedsbrev. Desuden er sitet blevet søgemaskineoptimeret. Den 1. december ansatte DAC en ny redaktør, der overtog redaktørarbejdet efter Kirsten Kiser. Med hensyn til besøgstal oplevede arcspace.com i 2012 en nedgang, som skyldtes, at Google ændrede på sine parametre for at indeksere websites, og arcspace blev straffet for, at det samme indhold lå flere gange på sitet i teknisk forstand. Den mindre nedgang i forbindelse med relanceringen er forventelig ved lancering af et nyt site og skyldes bl.a., at det tager tid, før et nyt site er fuldt indekseret i Google. Indekseringen sker automatisk, men DAC arbejder aktivt på at få besøgstallet op igen. Ny fælles webplatform (det nye dac.dk) DAC lancerede i 2012 en ny fælles webplatform på dac.dk, der har til formål at sikre en fælles ambitiøs og langtidsholdbar webplatform for DACs webaktiviteter samt et økonomisk og organisatorisk drift set-up for en fælles webredaktion og en fælles forankring og forståelse af digital formidling i DAC. Samtidig er formålet at sikre værdioverførsel mellem projekter i samme sendeflade og dermed skabe øget brandværdi for DAC, jf. logikkerne i kommunikationsstrategien. Ved årets udgang var de tidligere selvstændige projektsites dac.dk, Copenhagen X, Bæredygtige Byer, Europan og de to undervisningssites Arksite og Arksite Plus relanceret på den nye, fælles webplatform. I november blev desuden lanceret en mobilvisning af sitet tilpasset smartphones. Lanceringen af danskarkitekturguide.dk og undervisningssitet Arksite Kanon på den nye fælles webplatform kræver ekstra webudvikling og er derfor udskudt til primo Der er udarbejdet et foreløbigt udkast til et økonomisk og organisatorisk drift set-up for en fælles webredaktion, der fremover kan servicere projekterne på tværs af organisationen. 9

11 Personaer Som en konsekvens af DACs nye kommunikationsstrategi blev personaer i 2012 introduceret som et værktøj til at konkretisere og detaljere beskrivelsen af DACs målgrupper. Formålet med projektet er, at DAC ved at skabe en bedre indsigt i og forståelse for de strategiske målgrupper bliver i stand til at skabe større oplevet værdi for målgrupperne. Gennem anvendelsen af personaer vækkes målgrupperne fra kommunikationsstrategien til live, og det vil give mulighed for at kvalificere DACs projekter yderligere med henblik på at skabe optimal værdi for målgrupperne inden for de tre sendeflader, LIFE, BUILD og CITIES. Udviklingen af de specifikke personaer er i gang inden for alle tre sendeflader og har allerede været anvendt i flere projektudviklingsprocesser, primært indenfor LIFE sendefladen. Der er skabt en ramme for beskrivelser og visualiseringer (billeder) af 4-8 relevante personaer inden for hver sendeflade, og der skal skabes relevante artefakter til at understøtte ledelsen og medarbejderne i arbejdet med personaerne således, at de bliver en naturlig del af organisationens værktøjskasse og procesflow. Oplevelsesdesign Projektet skal udvikle metoder og redskaber til medarbejderne, så DAC i endnu højere grad kan skabe engagerende og vedkommende videnoplevelser for sit publikum, kunder og brugere. Også dette projekt ligger i forlængelse af DACs kommunikationsstrategi, hvor sendeflader og et kunde/publikumsfokus er et væsentligt omdrejningspunkt for udvikling af DACs forretning og projekter. Projektet vil udvikle DAC internt til at kunne arbejde systematisk med oplevelser. I 2012 blev redskaber til at arbejde bevidst med oplevelser udviklet og afprøvet i to projekter. Tre projekter blev evalueret i forhold til oplevelser og formidlet internt. De nye redskaber til at skabe oplevelser blev afprøvet i flere workshops og erfaringerne evalueret internt. DAC udviklede et pilotprojekt inden for oplevelser, som fik tildelt midler til udvikling og gennemførelse 2012/2013. DAC& LEARNING DAC& LEARNING har til formål at skabe lærings- og oplevelsesaktiviteter. Projektet er en Public serviceaktivitet i DAC og finansieres derudover af tips- og lottomidler fra Kulturministeriet samt diverse sponsorater, primært i form af materialer. I 2012 har der været følgende aktiviteter: Gå til arkitektur / fritidshold, hvor børn undervises af arkitekter i grundlæggende værktøjer og laver selvstændige studieprojekter. Kurset består af 10 kursusgange og havde i deltagere på holdet. I foråret 2013 supplerer vi med yderligere to hold for hhv årige og årige. Månedlige workshops for børnefamilier samt aktiviteter i ferier f.eks. workshops med arkitekturtegning, arkitekturmodeller og byplaner. I forbindelse med ferier workshops med f.eks. KAPLA, minimursten fra Petersen Tegl og LEGO Architecture. Børneudstillingen Børn Bygger Bolig i juli måned. I alt har deltaget i disse aktiviteter i Aktiviteter i forbindelse med fire store udstillinger I 2012 er der tilrettelagt omvisninger på både dansk og engelsk. Hver søndag i udstillingsperioden har der været gratis offentlige omvisninger, og disse har desuden kunne bestilles af private grupper. I alt har deltaget i omvisninger i

12 Vi har tilrettelagt undervisningsforløb til tre af de store udstillinger. Undervisningsforløbene er solgt til elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser og har været suppleret af workshops i arkitekturlaboratoriet. I alt har deltaget i undervisning i forbindelse med udstillinger. Undervisning i forbindelse med det permanente program for dagtilbud og skoler. I 2012 er programmet blevet suppleret af fire nye tilbud, nemlig Materialesafari, Byens planer/ørestad og Byens planer/sluseholmen samt Fingerplan, forstæder & fremtid. I alt har deltaget i undervisning i forbindelse med det permanente program. Lærerkurser I 2012 er der afholdt tre kurser, henholdsvis to kurser i arkitekturtegning (for billedkunstlærere i grundskolen), Fremtidens by (tværfagligt kursus for undervisere, primært gymnasiet i forbindelse med forsøg om undervisning i innovation og temaet fremtidens by i Almen Studieforberedelse) og Fingerplan, forstæder og fremtid (for historie- og samfundsfagslærere i udskoling og på ungdomsuddannelser). I alt 120 undervisere har deltaget i kurser. DAC arrangementer Et centralt mål for DAC arrangementer i 2012 har været at iværksætte en proces, der fremadrettet kan medvirke til at skærpe fokus på tilrettelæggelse af oplevelsestilbud til målgruppen BUILD samtidig med, at der opretholdes kvalitet og fortsat udvikling af den portefølje af oplevelsestilbud og midlertidige aktiviteter, der retter sig mod DAC arrangementers primære målgruppe, LIFE. Det er i denne forbindelse blevet `standard, at samtlige LIFE aktiviteter skal have et byggerelevant og fagligt afsæt (med undtagelse af et fåtal af arrangementer, så som Copenhagen Jazz Festival). Ydermere er oplevelsesdesignet for arrangementer, oplevelser og midlertidige aktiviteter i DAC blevet konkretiseret således, at der er blevet formuleret en intention om og sat fokus på at producere videnoplevelser frem for blot at tale om vilkårlige oplevelser. Processen er igangsat, og mål indfriet. Resultatet kan aflæses i indholdets faglige tyngde og synergi ved følgende aktiviteter afviklet i 2012: Udvalgte eksempler på LIFE aktiviteter: Golden Days, september 2012: Hvad drømmer vi om, når vi drømmer om at bo? I forbindelse med Golden Days om 1950 erne afholdt DAC et debatarrangement om, hvordan vi bor. Oplæg ved Jens Thomas Arnfred, Tegnestuen Vandkunsten og Christoffer Harlang, professor, moderator Henning Thomsen. I alt 60 publikummer (samspil/synergi med udgivelsen af publikationen Fingerplan, forstæder & fremtid ). Kulturnatten, oktober 2012: Form & Skala Temaet for årets Kulturnat var Form & Skala, og samtlige aktiviteter refererede til den aktuelle udstilling Show Me Your Model. For børnefamilier f.eks. workshopaktiviteten Byg i form og skala med Sebastian Klein, og for voksne kultur- og arkitekturinteresserede f.eks. arkitekt-talks i udstillingen og bådture med fokus på former og skala i Københavns Havn. I alt 533 publikummer. DAC Julekalender 2012: Hvis arkitektur var en gave, hvad ville du så give? DAC havde bedt 24 meningsdannere og fagfolk beskrive arkitekturen som en gave, der fra den 1.december til den 24. december kunne opleves som kalenderlåge fysisk i DAC og virtuelt på dac.dk. Julekalenderen var DAC.dk s hovedhistorie i december med i alt 600 klik/531 unikke klik. Derudover har DAC arrangementer (målrettet LIFE) været involveret i udvikling og facilitering af årets udstillingsåbninger og udstillingsrelaterede aktiviteter så som talks og debatter ved: Europas Bedste Arkitektur - to arrangementer, i alt 175 publikummer. 11

13 Show Me Your Model - tre arrangementer, i alt 120 publikummer Udvalgte eksempler på BUILD aktiviteter: Arkitektonisk kvalitet og systemleverancer? I samarbejde med Rockwool og Sysbyg afholdt DAC, som optakt til udstillingsåbningen Almene boliger, en konference om systemleverancer i byggeriet. I alt 55 deltagende (del af projektet Innosite, Rockwool). Byen er socialt ansvarlig DAC inviterede til debatarrangement om, hvad det er, der gør, at vores byrum og omgivelser opleves som socialt bæredygtige. I alt 110 publikummer. Brudflader i dansk arkitektur udvikling og erfaringer fra en ny bølge DAC inviterede til debat, da publikum kunne opleve oplægsholderne sætte deres læringspunkter fra 00 erne på dagsordenen, fortælle om deres egne erfaringer fra årtiet og om deres oplevelse af den nye bølge i dansk arkitektur. I alt 90 publikummer. Derudover har DAC arrangementer (målrettet BUILD) været involveret i udvikling og facilitering af konferencer og learning events så som: Forstædernes Tænketank i alt 75 publikummer Living Showroom (Innosite, Enemærke & Petersen) i alt 25 publikummer Peter Stuchbury Talk i alt 80 publikummer Paul Finch Talk - i alt 20 publikummer Provinsbyer I februar udsendte DAC pjecer til landets kommuner og relevante fagfolk om provinsbyernes udfordringer og muligheder. I marts lancerede og uddelte DAC 500 trykte eksemplarer af publikationen "Hvad vil provinsbyerne? - byroller og bymidter i forandring". I forbindelse med lanceringen arrangerede DAC tre seminar i henholdsvis Hobro, Vejen og Sorø med over 200 deltagende planlæggere og politikere. Som opfølgning på publikationerne og de faglige seminarer er DAC i gang med at udarbejde en ny publikation om provinsbyernes udvikling samt en konference. Foruden seminarerne har DAC sammen med Byplanlab bidraget med fokus og debat om emnet i forbindelse med Forskningen Døgn i maj. Derudover bidrog DAC med oplæg og debat i forbindelse med Byplanmødet i Svendborg i oktober. Bæredygtige Byer, fase 2 Bæredygtige Byer har i 2012 primært fokuseret på produktion af nye cases og blogs til sitet. Der er i 2012 blevet produceret ca. 15 nye cases og ca. 20 blogs. Der er blevet afholdt oplæg for Slagelse Kommune (borgermøde), på KL s Politiske Forum for Teknik & Miljø, for to gymnasier samt for studerende fra universitet i Pittsburg, der har besøgt DAC. På de sociale medier Linkedin, Twitter og Facebook er antallet af medlemmer steget til støt og er på følgende: Linkedin: følgere, Facebook: 708, Twitter: Der har i 2012 været tre praktikanter fra universiteterne Lund, Yale og København på projektet. I 2012 har der været endvidere været stor fokus på at overføre al indhold fra såvel det danske site og engelske site til DACs nye site. Derfor har produktion af nyt indhold til sitet i efteråret været holdt på et relativt lavt niveau. DAC Tours DAC Tours har som formål, via sine aktiviteter, at brande DAC og skabe synergi til DACs øvrige aktiviteter. Ture og oplevelser er vigtige parametre i opbygningen af DACs relation til publikum. Målet for 12

14 2012 har været at synliggøre værdien af ture og arrangementer i forhold til fremtidige samarbejdsparter, herunder Wonderful Copenhagen, Golden Days, By & Havn, Københavns Kommune m. fl. I alt personer har i 2012 været igennem et tilbud fra DAC Tours i forbindelse med følgende arrangementer: 18 cykel-, gå- og havneture på dansk (sommerture hver søndag kl. 11) 11 Sunday Morning Walks for det engelsksprogede publikum (søndage kl. 11) 230 ture for private og faggrupper fra ind- og udland (pakketure) 4 Sunday Morning Walks i forbindelse med Wonderful Copenhagens festival Wondercool i februar 2 særarrangementer (ad S-togs linje B + cykeltur på Bellahøj) til Golden Days festivalen i september På Stedet arrangementer: Partnerskabet på Nørrebro, Erhvervsbyggeriet Krystallen, Ørestad Skole og bibliotek og FN Byen 6 arrangementer for abonnenter på nyhedsbrevet Mit Realdania til afvikling i foråret Projektaktiviteter Formidling og debat Danmark 2050 Formålet med projektet er at udvikle langsigtede 2050-scenarier for bæredygtig byudvikling og grøn vækst i danske byregioner samt at skabe et gennemarbejdet og slagkraftigt nationalt arkitekturprojekt, der kan udgøre Danmarks officielle bidrag til den 14. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i Processen for formel beslutning af Danmark 2050 som dansk bidrag til Arkitekturbiennalen 2014 er igangsat imellem Realdania og Kulturstyrelsen og forventes afsluttet marts Projektet har afsluttet den indledende fase, og der er opbygget en robust projektplan, som beskriver projektets organisatoriske ramme, finansieringsgrundlag samt en præciserende beskrivelse af projektets mål, aktiviteter og udvikling over tid. Kortlægningen af potentielle samarbejdspartnere, herunder kommuner, virksomheder, organisationer samt fonde er desuden afsluttet, og det konkrete arbejde med at engagere samarbejdspartnere i projektet er påbegyndt. Der arbejdes frem mod en lancering af projektet i offentligheden, som forventes at ligge primo marts. Institutioner for Fremtiden Formålet med Institutioner for Fremtiden var at sætte fokus på værdien af at involvere brugere i udviklingen af institutioner i Danmark. Parter i projektet var Energistyrelsen, Realdania og Bygherreforeningen, og projektet blev udviklet som en vandreudstilling på baggrund af projektet Modelprogram, der skaber inspiration for bygherrer, kommuner, brugere og arkitekter om, hvordan brugere kan inddrages i byggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejehjem. Vandreudstillingen blev vist i fem besøgsbyer: Vejle, Århus, Esbjerg, Odense og Næstved. I udstillingen havde besøgende mulighed for at tilkendegive deres ønsker til fremtidens institutionsbyggeri. Der blev registreret i alt 414 indkomne svar på sms. Alle besøgsbyer afholdt arrangementer i løbet af udstillingsperioden. Antallet af besøgende i udstillingsperioden har ikke været muligt at anslå, da udstillingen har været ubemandet. Byerne har dog vurderet, at de var velbesøgte. 13

15 Europas Bedste Arkitektur: European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2011 og Mies: Manden og Pavillonen Udstillingen Europas Bedste Arkitektur havde til formål at sætte fokus på arkitektonisk kvalitet. Udstillingen præsenterede de i alt 45 projekter, der var nomineret til EU's arkitekturpris i 2011, deriblandt vinderen David Chipperfield og talentprisvinderne bosch.capdeferro arquitectures. Udstillingen er udviklet og kurateret af Fundació Mies van der Rohe i Barcelona, som også bidrog i forbindelse med installeringen i DAC. DAC udviklede i tillæg en mindre udstilling Mies: Manden og Pavillonen til visning på Plan 2 i DAC. Udstillingen præsenterede arkitekten Mies van der Rohe, efter hvilken prisen er opkaldt, for et bredt kulturpublikum. Begge udstillinger var støttet af Realdania. Udstillingerne blev vist på DAC fra den 31. oktober til den 6. januar 2013 og opnåede et besøgstal på I perioden blev der afholdt to udsolgte arrangementer målrettet det brede kulturpublikum samt gratis søndagsomvisninger. Nordisk Energikommune global rejseudstilling Udstillingen Nordisk Energikommune sætter fokus på udviklingen af grønne energiløsninger i Norden. Udstillingen er udviklet i forlængelse af konkurrencen Nordisk Energikommune 2011, der i overensstemmelse med de nordiske landes fælles vision om grøn vækst udpegede en vinder. 44 nordiske kommuner deltog, heraf tolv danske. Vinderen var Albertslund Kommune. I samarbejde med Nordisk Ministerråd og Energistyrelsen var DAC ansvarlig for udvikling og visning af en todelt global rejseudstilling samt 14 travel light versioner, der blev sendt til 14 af de i konkurrencen deltagende kommuner. De store rejseudstillinger (version 1 og 2) blev i efteråret 2012 bl.a. vist på Building Green fagmessen i Forum den oktober, De Nordiske Ambassader i Berlin (uge 42-46), på Rio+20 og i DAC. Possible Greenland Biennale 2012 I august 2012 åbnede Possible Greenland det officielle danske bidrag til den 13. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Formål var at danne en platform for debat om Grønlands fremtid og udstillingen er skabt i samarbejde mellem seks hold af grønlandske og danske arkitekter under ledelse af kurator professor i geologi, Minik Rosing og medkurator NORD Architects Copenhagen. Possible Greenland er støttet af Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Realdania og sponsoreret af Shell, Royal Arctic Line, Rambøll, Dreyers Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Colorgruppen, Vink Plast og Neschen. Under åbningsdagene i Venedig deltog viceselvstyreformand Jens B. Frederiksen og repræsentanter fra de fire grønlandske kommuner, heraf tre borgmestre. Den danske Kulturminister, Kronprinsen og Flemming Borreskov åbnede officielt udstillingen. Possible Greenland har været omtalt i både danske, grønlandske og internationale medier med i alt 160 redaktionelle omtaler. Besøgstallet for den danske pavillon var

16 Copenhagen Solutions Udstillingen Copenhagen Solutions har til formål at promovere danske kompetencer inden for bæredygtig byudvikling internationalt. Projektet er blevet udviklet i 2012 og består af en udstilling i flere versioner S, M og L. Bag projektet står et partnerskab mellem Realdania og Købehavns Kommune med DAC som operatør. Medium versionen af Copenhagen Solutions er blevet vist tre gange; først i Hamburg i forbindelse med overborgmesterens besøg og 200 særligt inviterede gæster, dernæst i Gøteborg i forbindelse med IFHP World Congress med 400 besøgende og til sidst på Københavns Rådhus i forbindelse med 3GF og C40 årsmøde. Large versionen er vist tre gange. På to venues i Singapore; første gang ved konferencen World City Summit med ca internationale deltagere og lokale trade visitors og anden gang i Urban Redevelopment Authority (URA) med besøgende. Udstillingen blev vist tredje gang den december under Business of Design Week i Hong Kong som del af Design- og Arkitekturkonsortiets samlede præsentation af Danmark. Show me your model Udstillingen Show me your model havde som overordnet formål at vise ny dansk arkitektur fra ind- og udland gennem arkitekternes arbejde med modeller. Dels for at vise arkitekturmodellen som arbejdsredskab og formidlings- og præsentationsform, dels for at præsentere et billede af, hvor dansk arkitektur befinder sig lige nu. Udstillingen præsenterede 16 projekter af følgende 19 arkitektvirksomheder: ADEPT, AREA, BIG, Cebra, Christensen & Co. Arkitekter, CITA, COBE, Dorte Mandrup Arkitekter, EFFEKT, Electrotexture, Elkiær+Ebbeskov, Henning Larsen Architects, LETH & GORI, MLRP, NORD Architects, Schmidt Hammer Lassen, SLETH, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og WE architecture. Udstillingen er støttet af Realdania. Udstillingen blev vist i DAC fra den 21. juni til den 21. oktober og suppleret med et katalog på dansk og engelsk, en række af tre forelæsninger samt et undervisningsforløb. Udstillingen har haft et besøgstal på i alt % af de besøgende i udstillingen, der har udfyldt spørgeskemaer, har ytret, at de vil anbefale udstillingen til andre. IFHP Content IFHP Content har bestået af udvikling af vidensgrundlaget for IFHP s 100-års jubilæum og fremtidige arbejde i det hele taget. Dette er sket ved formulering af syv agendaer, som IFHP s aktiviteter fra foråret 2012 og fremover vil basere sig på (Grøn vækst, Smarte byer, Sundhed, Klimasikring, Globale forbindelser, Tryghed og Social inklusion). Projektet har desuden omfattet udvikling og kvalitetssikring af de jubilæumsaktiviteter, som foregår rundt om i verden i jubilæumsåret. Projektet har endvidere inkluderet planlægning af indholdet på IFHP s 100-års kongres i juni 2013 i London. IFHP Centenary Activities I 2012 er der udviklet og gennemført syv ud af 18 IFHP centenary aktiviteter, der har til formål at udvide kendskabet til IFHP og skabe flere medlemmer fra hele verden. Det drejer sig om følgende: Plug-in, World Cities Summit Singapore Planlægning af møder med high level potentielle IFHP-samarbejdspartnere 15

17 Travel Squad Singapore; Løbende rapportering fra WCS og Singapore til IFHP bloggen Plug-in, Venedig Biennalen; Medarrangør af debatten Nordic Cities Urban Life as a Ressource i den danske pavillon i Venedig, der var et samarbejde mellem Københavns Kommune, IFHP og DAC Travel Squad Venice; Løbende rapportering fra udvalgte pavilloner og Venedig til IFHP bloggen. Reporting from Sustainia; Rapportering fra Sustainia Award til IFHP bloggen. Sustainia er en af IFHP s samarbejdspartnere. Travel Squad Bogotá; Løbende rapportering fra Bogotá (Colombia) til IFHP bloggen. Online IFHP count down 2012; Udvikling af en online IFHP urban quiz til IFHP websitet. Formål: At sætte fokus på udvalgte IFHP centenary aktiviteter i 2012, tiltrække besøg til IFHP s website og give IFHP et yngre image. I årets sidste halvdel blev der endvidere lavet en del forarbejde og planlægning af IFHP centenary aktiviteter for IFHP Web Development I 2012 blev der arrangeret et forstudie af IFHP s website og dets udviklingsmuligheder. Formålet var at analysere, hvordan man bedst kunne lave en gennemgribende omstrukturering, optimering og grafisk udvikling af IFHPs website og skabe synergi med DACs websit Sustainable Cities. Forstudiet er afsluttet og har resulteret i to nye projekter, der blev opstartet i 2012 og løber ind i 2013: IFHP Web 2.0 IFHP web 2.0 har bestået af omstrukturering, optimering og grafisk udvikling af IFHP s website, der i dag fremstår som et levende site med en moderne grafisk identitet. Besøgstallet stiger hele tiden som følge af dette. IFHP Congress sub-site 2012 Projektet har omfattet udvikling af IFHPs Centenary Congress website, som er tænkt direkte sammen med hovedsitet og vil fremover fungere som skabelon for fremtidige IFHP kongresser. Overdragelse af sitet til drift forventes at finde sted i andet kvartal af Strategisk Byledelse, hold 1 For hold 1 blev der i 2012 afholdt tre seminarer i København (marts), Gøteborg (september) og Aarhus (oktober) samt en studietur til Bilbao (juni). På seminaret i København blev der arrangeret en eksklusiv Masterclass med Richard Burdett (London School of Economics), Bruce Katz (Brookings Institution, Washington D.C.) og Rob Adams (Stadsarkitekt i Melbourne). Denne Masterclass blev afholdt i Carlbergs Akademi og blev modereret af Kent Martinussen. Masterclass i september foregik i forbindelse med IFHPs verdenskongres i Gøteborg. Her var der Masterclass-sessioner med oplæg fra Simon Giles (Accenture, London), Henk Ovink (direktør, Hollands Miljøministerium) og Bo Aronsson (projektchef, Gøteborg Stad). I Masterclass i Aarhus, som blev afholdt i Godsbanen, var der paneldebat om Smart City Aarhus med repræsentanter fra Aarhus Kommune, Alexandra-instituttet og det lokale erhvervsliv. Ydermere var der oplæg og speed-dating med Simon Giles fra Accenture, en af verdens førende konsulenter i Smart Cities. På studieturen til Bilbao i juni fik deltagerne mulighed for at opleve en af de mest succesfulde omdannelser af en industriby til en moderne metropol og ikke mindst møde en håndfuld af de mest markante skikkelser i byens transformation. Hold 2 startede det treårige Masterclass-forløb i Gøteborg i forbindelse med IFHP World Congress den september. Alle 23 deltagere på hold 2 deltog i seminar 1, der forløb som a) fælles sessioner med hold 1, b) individuelle workshops for hold 2 og c) deltagelse i IFHP-kongressen. Hold 2 seminar 2 fandt sted den 29. oktober i Aarhus sammen med hold 1. 16

18 Europan 12 I efteråret 2012 påbegyndtes Europan 12 konkurrencen. I år deltager 57 kommuner fra i alt 17 lande. Fra Danmark deltager Aalborg og Københavns Kommune, samt evt. Nuuk. Gennem Europan har de deltagende kommuner fået mulighed for at hæve deres visioner for konkurrencegrundene til et internationalt niveau og drøfte disse i et international forum, samt belyse aktuelle problemstillinger, der går på tværs af landegrænser. Parterne i Europan 12 er Kulturministeriet, de deltagende danske kommuner, Europan-Europe, unge under 40 fra byggebranchen (arkitekter, byplanlæggere, ingeniører) og DAC. Konkurrencen lanceres den 18. marts Europan 11 De tre deltagende danske kommuner Allerød, København og Rødovre har i løbet af januar/februar 2012 hver især med hjælp fra DAC lavet lokale udstillinger med de indkomne forslag med det formål at skabe lokal forankring af vinderforslagne. I løbet af foråret blev der underskrevet kontrakter mellem Købehavns Kommune/Områdeløft Skt. Kjelds Kvt. og vinderteamet Tredje Natur om at videreudvikle en endelig plan for området. Det konkrete projektforslag skal ligge færdig i løbet af Sankt Kjelds Kvarter projektet har gjort sig bemærket og har været med til, at Københavns Kommune nu markedsfører området som Københavns første klimakvarter. I Allerød er der ligeledes indgået kontrakt med vindeteamet om udarbejdelse en masterplan for Ny Blovstrød. Teknik- og Planudvalget har i september 2012 behandlet udkast til masterplanen med henblik på at godkende materialet til brug i investor-sammenhæng. Europan 11 blev officielt afsluttet i maj med Forum of Results i Wien med deltagelse af vinderteams og kommuner fra hele Europa. Broer / Havnen er din Projektet vil engagere byens borgere og besøgende i aktiv indtagelse af Københavns Havn. Havnen er din vil skabe bevidsthed om havnens udvikling fra industri til rekreativ og kulturel havn. Samtidig vil projektet sætte fokus på de nye broer, i særdeleshed Inderhavnsbroen og Cirkelbroen, som katalysatorer for udvikling af en havn til mennesker. DAC vil på den ene side skabe en vedkommende og engagerende udstilling og formidling af havnens udvikling og vil på den anden side være startstedet for oplevelser ude i havnen. På den måde vil projektet skabe en unik helhedsoplevelse for sit publikum. Projektets parter er Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond for almene Formaal (Almenfonden) og Nordea-fonden. I 2012 blev projektet udviklet og fik tildelt midler fra Realdania og Almenfonden. Nordea-fonden modtog en ansøgning, som der kunne tages stilling til i februar Projektet har i 2012 formået at indhente midler fra to fonde. Samtidig har projektet skabt mulighed for at koble formidlingen i udstillingen med oplevelsestilbud og markedsføring i havnen. Byg det op DAC og DR påbegyndte i 2012 udviklingen af projektet Byg det op, og der blev i løbet af året skabt opbakning fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og COWI. Projektet tager afsæt i tankerne bag midlertidig arkitektur og er et arkitektur- og medieprojekt, der inviterer alle borgere i Danmark til at gå på opdagelse i deres lokalmiljø og finde steder eller bygninger, 17

19 hvor der kan skabes nye arkitektoniske rammer for sociale aktiviteter til gavn for forskellige borgergrupper i lokalsamfundet. Efter en udvælgelsesproces realiseres op til fem projekter i et tæt samarbejde mellem forslagsstillerne og de arkitekter, der er valgt ud på baggrund af en åben invitation. Det er projektets ambition at engagere borgerne og skabe op til fem midlertidige projekter med høj arkitektonisk kvalitet, der gennem landsdækkende formidling og debat synliggør værdien i at tænke og handle i midlertidighed og mellemperioder for folket såvel som fagstanden. Den borgervendte del af projektet løber af stablen i perioden den 15. april 2. november 2013 og bliver i samme periode massivt formidlet via mange af DR s medieplatforme samt via DACs egne platforme. Branche og Netværk Branche & Netværk har i 2012 haft en portefølje på 20 aktive projekter, som har fordelt sig på fokusområder inden for innovation og netværk samt formidling, udvikling og eksport af dansk arkitektur og rådgiverkompetencer inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling. Dansk Arkitektur Center har, gennem lancering af projekter for udvikling i byggeriet, sat fokus på, hvilke potentialer brugen af åben innovation i byggeriet kan have for udviklingen af den danske byggebranche. DAC har i 2012 sat renovering af den eksisterende bygningsmasse på dagsordenen. Herudover har DAC påbegyndt udviklingen af nye projekter rettet mod byggeriets parter med særligt fokus på kommende netværk for denne målgruppe. Dette arbejde er strategisk vigtigt frem mod 2016, hvor DAC flytter i nye fysiske rammer i Bryghusprojektet med ambitionen om at være platform for hele byggeriet. Med fokus på byggeriets eksportmuligheder og på hvordan der fremadrettet skabes vækst i den danske byggebranche og dermed eksportmuligheder for Danmark har DAC i 2012 sonderet mulige eksportmarkeder samt promoveret danske rådgiverkompetencer inden for byggebranchen overfor disse markeder. Ved at benytte udstillingen om danske kompetencer inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling som platform for internationale brancheinitiativer har DAC medvirket til at skabe en mulig platform for international vækst for danske ingeniører og arkitekter. Bryghusprojektet I januar 2012 har der været dialogproces mellem bygherre, Realdania Byg, designteamet OMA/Arup og DAC omkring kommentarer til projektforslag PP100% fra december DAC har i første kvartal af 2012 udarbejdet en skitse til en forretningsplan for DAC i Bryghusprojektet. Forretningsplanen beskriver dels forventninger til et kommende øget aktivitetsniveau, dels besøgstal samt de økonomiske forudsætninger herfor. Hovedprojektet blev igangsat den 6. august og forventes afsluttet medio marts Som et led i kvalificering af denne proces har DAC den 1. oktober indleveret materiale med henblik på at sikre funktionalitet og fleksibilitet i DACs arealer i Bryghusprojektet. Ny Arkitekturpolitik DAC har i 2012 udarbejdet en sammenfatning af oplæg og input fra henholdsvis Kulturstyrelsen og DAC samt deltaget i diverse møder i Kulturministeriets departement omkring udviklingen af en Ny Arkitekturpolitik til at efterfølge den eksisterende Arkitekturnation Danmark fra Dette oplæg har KUM i oktober måned rundsendt til de 11 involverede ministerier, og der foreligger en tidsplan for udarbejdelse af den nye arkitekturpolitik. Dette arbejde er i 2012 startet op med møder med arkitektur- og byggebranchen samt i en tværministeriel arbejdsgruppe og forventes afsluttet med en ny Arkitekturpolitik medio 2013 med en tidsmæssig forskydning på nogle måneder grundet ministerskifte. Arkitekturpolitikken er forankret i Kulturministeriet ved Kulturminister Marianne Jelved. 18

20 Byggeriets Netværk DAC har i 2012 iværksat arbejdet med at etablere nye branche-netværk med DAC som neutral platform og facilitator. Netværkene skal henvende sig til tre målgrupper inden for byggeriet: 1) beslutningstagere, 2) frontløbere og specialister samt 3) studerende og vækstlag. Formålet med de nye netværk er at medvirke til at danne helt nye former for partnerskaber og samarbejds- og netværksrelationer på tværs af traditionelle branche- og fagskel. Arbejdet er i 2012 indledt med en analyse og research af eksisterende tilbud til de to sidstnævnte målgrupper og som følge deraf en videreudvikling af DACs faglige tilbud og netværksskabende aktiviteter. For beslutningstager-niveauet udvikles et særligt EXECUTIVE netværk for en nøje udvalgt gruppe af beslutningstagere indenfor byggeriet. Projektet er støttet af Realdania i opstartsperioden, derefter forventes det, at netværkene er selvfinansieret. Det 21. århundredes Arkitektur Center Projektet Det 21. århundredes arkitektur center er i 2012 gået ind i sin afsluttende fase. Afslutningen af projektet markeres med en international konference programsat til den april Konferencen har som overordnet mål at skabe en saglig debat omkring arkitektur institutionens udvikling i det 21. århundrede. Debatten skal dog styres mod konkrete bud på, hvordan fremtidens arkitektur institution skal se ud, hvilken rolle det spiller og skal spille i samfundet, hvilke konkrete funktioner det skal rumme, samt hvordan arkitekturen formidles med nye medier og metoder. I 2012 er konferenceprogrammet kvalificeret, herunder research på og kontakt til oplægsholdere, invitationsliste er udarbejdet på baggrund af research og et website for konferencen er udviklet. Publicering og lancering af konferencen koordineres løbende med kommunikationsplanen for Bryghusprojektet ligesom konferencens output vil blive anvendt i arbejdet med et nyt DAC i Bryghusprojektet. Projektet er støttet af Realdania. Open Innovation, Innosite Innosite.dk er en åben digital platform, hvor virksomheder og organisationer inden for byggeriet via konkurrencer kan hente ekstern inspiration og innovative løsningsforslag til en række definerede udfordringer. Formålet med Innosite er gennem 20 konkurrencer og tilhørende løsningsforslag at skabe værdi for de enkelte opgavestillere og derved fremme interessen for åben innovation i hele byggebranchen. Innosite afsluttede i 2012 fem konkurrencer og rundede ved årets afslutning 1000 medlemmer. De fem kampagner genererede i alt 367 idéer, kommentarer og unikke besøgende på sitet. Konkurrencerne understøttes af en række parallelle aktiviteter, herunder on-site events, udstillinger med vinderforslag samt idégenereringsmøder med potentielle kampagneejere og innovationseksperter. De forskellige aktiviteter skal sikre en strategisk forankret pipeline, flow under konkurrencerne og efterliv for de vindende innovationer. F.eks. blev vinderforslagene i forbindelse med Bolius kampagne Solar Dreams - hvordan kan boligejere installere solceller og forene æstetik og effektivitet - udstillet i DAC i I september 2012 blev det besluttet at intensivere konkurrenceforløbene for at undgå huller mellem konkurrencerne. Intensiveringen betyder, at projektet afsluttes i foråret et år tidligere end oprindeligt planlagt. Innosite er et initiativ fra Realdania i partnerskab med Energistyrelsen. Konkurrenceejere i 2012 har været Grundejernes Investeringsfond, Rockwool, Roskilde Festival, Enemærke & Petersen og Bolius. 19

21 Åben innovation i byggeriet, Phd I tilknytning til Innosite initiativet er i 2012 tilknyttet PhD projekt vedrørende åben innovation i den danske byggebranche. PhD projektet har i den indledende fase primært været fokuseret på indsamling af empiri og videntilegnelse, herunder fokus på udarbejdelse af en beskrivelse af innosite.dk s tilblivelse og foreløbige effekt. Copenhagen Solution i Singapore og Hong Kong DAC har i 2012 deltaget på World City Summit samt Hong Kong Business of Design Week med udstillingen Copenhagen Solutions, der med udgangspunkt i fortællingen om Københavns byudvikling bidrager til et samlet billede af Danmark som et foregangsland inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling med green tech løsninger. I forbindelse med begge udstillingsperioder har DAC promoveret danske rådgivere inden for byggeriet ved at sætte fokus på danske arkitekter og ingeniørers særlige kompetencer inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling. I Singapore ved at opsætte talks med to danske arkitektvirksomheder i forlængelse af Singapore Architecture Festival foran et fagligt publikum på 200 mennesker og efterfølgende møder med Singapore baserede developere. Udstillingen Copenhagen Solutions er finansieret af et partnerskab bestående af Realdania og Københavns Kommune. Visningen i Hong Kong var delvist finansieret fra Dansk Design- og Arkitekturkonsortium, og øvrige partnere var DDC, deltagende arkitektvirksomheder samt lokale samarbejdspartnere som Urban Redevelopment Authority i Singapore. Renover Prisen Grundejernes Investeringsfond og Realdania uddeler september 2013 en pris til Danmarks bedste renovering. Målsætningen for projektet er at samle branchen om en fælles Renover Pris. Renover Prisen skal skabe synlighed og prestige ved at øge opmærksomheden på og stoltheden ved renovering som selvstændig disciplin på højeste niveau. Ligeledes vil Renover Prisen samle forventeligt inspirerede fagfolk og rådgivere som arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherre m.v. via debat, vidensdeling og fokus på best practice. DAC er projektansvarlig og har i løbet af 2012 arbejdet sammen med Advice om at udvikle koncept for den kommende indstillingsproces, markedsføring og prisfest. Forprojekt - Bæredygtige byggematerialer Det overordnede formål med forprojektet har været at undersøge om, der er et marked for at udvikle og producere et website om bæredygtige og klimavenlige byggematerialer og komponenter samt at vurdere grundlaget for etablering af en langsigtet, økonomisk bæredygtig forretningsmodel. Ved i 2012 at afsøge hvilke websites og informationsplatforme, der på nuværende tidspunkt findes om bæredygtige byggematerialer, samt interviewe relevante videnpersoner arbejdes der på en afklaring af, hvad der efterspørges på markedet. Research har omfattet en desk research af eksisterende websites samt besøg på institutioner og interviews med videnspersoner, herunder bl.a. Materia, GxN, Teknologisk institut og Material ConneXion. Dette arbejde samles i en rapport. Forprojektet er finansieret af Realdania og dialog med kommende videnspartnere er opstartet. Nykredit forelæsninger DAC Branche & Netværk indledte i 2011 en dialog med Nykredit med det formål at programsætte en forelæsningsrække med tidligere vindere af Nykredits Arkitektur- og Motivationspriser. Formålet med forelæsningsrækken var at opnå synlighed over en længere periode for en af verdens største arkitekturpriser, Nykredits Arkitekturpris på kr , samt Nykredits Motivationspris på kr , 20

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen, 5. november kl. 9.30-16.30 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 6.6 MEGA TONS 24% CO2 UDLEDNING 3.0 mia. pers. Kina har brugt mere beton de sidste tre år end USA brugte i hele forrige århundrede Bygninger står for 40% af

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

FAKTA. Grønland migrerer er del af udstillingen Possible Greenland i den danske pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig.

FAKTA. Grønland migrerer er del af udstillingen Possible Greenland i den danske pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig. FAKTA Grønland migrerer er del af udstillingen Possible Greenland i den danske pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig. Udstillingen åbner den 29. august og varer til den 25. november 2012. Grønland

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vi vil vækst, værdi & værtskab

Vi vil vækst, værdi & værtskab Bliv partner hos os i 2013 Vi vil vækst, værdi & værtskab Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... VisitAalborg Kjellerups Torv 5, Niveau 13 9000 Aalborg tel. 9931 7500 info@visitaalborg.com

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Evaluering af RENOVER Prisen. december 2015

Evaluering af RENOVER Prisen. december 2015 Evaluering af RENOVER Prisen december 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med evalueringen og med RENOVER prisen 2. Evalueringens resultater overordnet set 3. Kendskabet til RENOVER Prisen 4. Hvad har

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektstatus 2012 Indhold Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektlederuddannelse Unge, involvering og deltagelse

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget. Status, aktivitetsniveau og fremtid

Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget. Status, aktivitetsniveau og fremtid Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget Status, aktivitetsniveau og fremtid UUU Baggrund og formål KURSUSAKTIVITETER: Udvikle og udbyde væsentligste uddannelsestilbud til Bygherren Et fagligt

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere