Bestyrelsesmøde. Aktivitetsberetning 26. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. Aktivitetsberetning 26. august 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Aktivitetsberetning 26. august 2012

2 Indholdsfortegnelse DACs public service- og projektaktiviteter Public service- aktiviteter... 3 Besøgstal for Digitale besøg... 5 Kommunikationsstrategi... 7 Presse og markedsføring... 7 Arcspace... 9 Ny fælles webplatform (det nye dac.dk)... 9 Personaer Oplevelsesdesign DAC& LEARNING DAC arrangementer Provinsbyer Bæredygtige Byer, fase DAC Tours Projektaktiviteter Formidling og debat Danmark Institutioner for Fremtiden Europas Bedste Arkitektur: European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2011 og Mies: Manden og Pavillonen Nordisk Energikommune global rejseudstilling Possible Greenland Biennale Copenhagen Solutions Show me your model IFHP Content IFHP Centenary Activities IFHP Web Development IFHP Web IFHP Congress sub-site Strategisk Byledelse, hold Europan Europan Broer / Havnen er din Byg det op

3 Branche og Netværk Bryghusprojektet Ny Arkitekturpolitik Byggeriets Netværk Det 21. århundredes Arkitektur Center Open Innovation, Innosite Åben innovation i byggeriet, Phd Copenhagen Solution i Singapore og Hong Kong Renover Prisen Forprojekt - Bæredygtige byggematerialer Nykredit forelæsninger DAC s kommercielle aktiviteter DAC& MEETING DAC& BOOKS/SHOP DAC& CAFÉ

4 DACs public service- og projektaktiviteter var året, hvor Dansk Arkitektur Center for alvor begyndte rejsen frem mod flytning til Bryghusprojektet i På et overordnet plan blev DACs partnerskab udvidet med et nyt ministerium (Klima,- Energi- og Bygningsministeriet) efter ressortomlægningerne mellem ministerierne. DAC er dermed fremadrettet endnu bredere og bedre funderet i det offentligt-private partnerskab mellem staten og Realdania, som udgør DACs økonomiske grundlag. Det udvidede partnerskab resulterede også i en ny bestyrelse og en ny bestyrelsesformand. I løbet af året iværksatte DAC en række kompetenceudviklende aktiviteter, som skal professionalisere organisationen frem mod Bryghusprojektet. Det gjaldt den fortsatte implementering af DACAPO, som er DACs projektprocesmodel, og det gjaldt to udviklingsprojekter personaudvikling og oplevelsesdesign - der på hver sin måde har til formål at optimere projektudviklingen og gøre DAC til en endnu mere publikumsorienteret ( comsumer-centric ) organisation. Begge disse projekter udspringer af DACs kommunikationsstrategi fra 2011, som fokuserer på at maksimere den værdi, som DAC skaber både for kunderne, der finansierer DACs aktiviteter, og for slutbrugerne af DACs produkter, dvs. publikum. Der var i løbet af året stor fokus på at udvikle og optimere værdiskabelsen af DACs digitale aktiviteter. Som fastlagt i DACs webstrategi fra 2011 lancerede DAC i 2012 en ny, fælles webplatform på dac.dk, hvor en række hidtil selvstændige websites blev samlet. Derved blev det muligt at lade tidligere projektfinansierede webaktiviteter glide over i public service porteføljen, hvor de blev videreført og dermed var i stand til at fastholde det publikum og den brandværdi, som var blevet opbygget i projektperioden. Desuden fik DAC i 2012 fuldt integreret det internationale webmagasin Arcspace.com i sin webportefølje. DAC deltog i 2012 i en række internationale fremstød for dansk arkitektur, byggeri og byudvikling. Det gjaldt blandt andet udstillingen Copenhagen Solutions, som blev udviklet af DAC og vist både på URA Urban Redevelopment Authority i Singapore og i forbindelse med Hong Kong Business and Design Week. DAC indgik i 2012 i et omfattende strategisk samarbejde omkring udviklingen af den internationale organisation IFHP. Herhjemme satte DAC blandt andet fokus på væsentlige, faglige problemstillinger såsom provinsbyernes og forstædernes udviklingsmuligheder. Projektet Hvad vil provinsbyerne? engagerede planlæggere og politikere i en række byer over hele landet og var med til at understøtte DACs nationale tilstedeværelse. Endelig havde DAC i 2012 fokus på forretningsudvikling, herunder udvikling af nye typer oplevelsestilbud og forretningsplaner for sine såkaldt indtægtsdækkede aktiviteter det vil sige guidede ture, virksomhedsomvisninger i udstillinger, tilbud til skoler og undervisere. DAC udviklede også en række nye tilbud til familier og børn, herunder flere udviklet sammen med LEGO og andre samarbejdsparter. Public service-aktiviteter Besøgstal for 2012 DAC fortsatte i 2012 arbejdet med at opbygge og vedligeholde en aktivitetsflade, som er attraktiv og værdiskabende, både når det gælder aktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, og når det gælder DACs udbud af digitale aktiviteter. Mens de fysiske besøgstal har været relativt stabile hen over de seneste fem 3

5 år, så er de digitale besøgstal vokset markant, især med overtagelsen af det internationale webmagasin arcspace.com i DAC havde i løbet af året besøg til udstillinger, arrangementer, byvandringer, konferencer m.v. i København. DAC havde besøgende til udstillinger andre steder i landet og i udlandet og havde således i alt fysiske besøgende til sine samlede aktiviteter. DACs samlede besøgstal på nettet var , hvilket dækker over besøg på DACs i alt syv websites Besøgstal - akvviteter på DAC Besøgstal UdsVllinger på DAC Øvrige akvviteter på DAC Konferencegæster Besøgstal - udsvllinger udenfor DAC Besøgstal UdsVllinger udenfor DAC 4

6 Digitale besøg Webbesøg DAC lancerede medio 2012 en ny, fælles webplatform på dac.dk, indeholdende det tidligere dac.dk samt de fem hidtil selvstændige projektsites: Copenhagen X, Bæredygtige Byer, Europan og to undervisningssites (Arksite og Arksite Plus). Med relanceringen har DAC konsolideret og fremtidssikret driften af sine webaktiviteter på dac.dk, som fremover vil være centrum i DACs digitale univers. DAC driver derudover seks selvstændige websites, herunder website for DACs boghandel/shop, det landsdækkende guidesite Dansk Arkitekturguide, en åben innovationsplatform (Innosite) og det internationale webmagasin arcspace.com. Arcspace.com blev relanceret ultimo 2012 og er hermed fuldt integreret i DACs teknologiske set-up. I forhold til 2011 er der sket et fald i besøgstallet på arcspace.com som vist nedenfor. Det skyldes blandt andet tekniske forhold på det gamle site, som førte til en straf, da Google ændrede sine parametre for indeksering. Dette forhold er der rettet op på efter relancering, hvor arcspace.com blev grundigt søgemaskineoptimeret, og DAC arbejder nu målrettet på at hæve besøgstallet igen. På DACs web tv-station Arkitektur-TV blev der i løbet af året publiceret filmede forelæsninger, bl.a. i forbindelse med forelæsningsrækken med modtagere af Nykredits Arkitekturpriser. I alt blev på Arkitektur-TV afspillet forelæsninger enkeltstående gange. Det svarer til online TV i timer eller mere end 16 ugers online TV i døgndrift. DACs samlede besøgstal for 2012 på nettet var (kilde: Google Analytics). Betegnelsen besøg dækker over det samlede antal besøg, ikke unikke besøgende, da DAC har mange faste brugere Besøgstal

7 Tidsforbrug på DACs websites Nyhedsbreve Nyhedsbreve DACs nyhedsbrev blev udsendt 10 gange i I forbindelse med sammenlægningen af DACs hovedsite og projektsites lancerede DAC et nyt nyhedsbrev, der dels fusionerede Copenhagen X og Bæredygtige Byers nyhedsbreve med DACs nyhedsbrev, dels giver brugerne mulighed for at vælge, hvilken type indhold fra DAC, de ønsker at abonnere på. Antallet af abonnenter var ved årsskiftet

8 Sociale medier DAC betragter det som essentielt at interagere med sit netværk og sine brugere på sociale medier. Derfor har DAC profiler og sider på en række sociale medier, herunder Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram og YouTube. Samlet set havde DAC ved årsskiftet fans eller følgere på alle de forskellige sociale profiler. Der antages dog at være et betydeligt overlap af brugere, der følger flere af profilerne. Formålene med profilerne varierer alt efter projekt og medie, men generelt er brugernes engagement eller interaktioner et centralt parameter. Dansk Arkitektur Centers Facebook side havde ved udgangen af følgere. I 2012 har gennemsnitligt 222 brugere ugentligt engageret sig med DACs Facebook side, dvs. syntes godt om, kommenteret på, delt DACs opslag eller selv postet et opslag, og den samlede ugentligt rækkevidde var i gennemsnit på brugere, dvs. brugere, der selv eller via deres netværk har set DACs opslag. (Kilde: Facebook Insight). Bæredygtige Byers LinkedIn gruppe havde i 2012 gennemsnitligt fem opslag/diskussioner/kommentarer om måneden. DACs youtube profil distribuerer DACs videomateriale og havde i visninger, svarende til 492 sete timer Følgere på sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube Applikationer til Smartphones DAC lancerede i 2011 sine podwalks (guidede ture i lyd) som applikation til iphone. Applikationen blev hentet gange i Kommunikationsstrategi I løbet af 2012 implementerede DAC sin nye kommunikationsstrategi og visuelle identitet, som var fuldt implementeret med lanceringen af det nye dac.dk medio Herefter var kerneelementet i strategien (de strategiske sendeflader LIFE, BUILD og CITIES) for alvor synlige for omverdenen, og de fungerer nu som strukturerende princip i al kommunikation fra DAC. Presse og markedsføring Markedsføringsmæssigt arbejdede DAC i 2012 med at få etableret de forskellige sendeflader, herunder DACs kvaliteter som oplevelseshus med en række forskellige tilbud. Det skete blandt andet i en længere annoncekampagne i Politiken, der markedsførte både udstillinger, café og boghandel/shop over for det brede kulturpublikum på LIFE sendefladen. 7

9 I forhold til pressedækning var 2012 et år med stor spredning i medieopmærksomheden. Fra fyldige omtaler af projektet Provinsbyer i lokale medier til masser af international pressedækning i forbindelse med biennale-udstillingen Possible Greenland og god brug af direktion og andre af husets medarbejdere som ekspertkilder. Alle årets udstillinger blev anmeldt i dagblade, og DAC har udvidet sit kontaktnet inden for medier med relevans for BUILD og CITIES sendefladerne. Generelt var 2012 præget af meget spalteplads og en stigning i antallet af medieomtaler i forhold til Kommentar: DAC har i 2012 haft et samlet antal omtaler i Danmark på 438, svarende til en annonceværdi på knap 10 mio. kr. og en stigning på 43 omtaler i forhold til Dertil skal lægges TV og radioindslag, som talte DR Nyhederne, 2x Kulturen på News, 2x God Morgen Danmark (TV2) og 6 radioindslag. I 2012 havde DAC yderligere 76 online medieomtaler samt 6 magasinomtaler i internationale medier i forbindelse med arkitekturbiennalen i Venedig. Kildegrupper Kommentar: I lighed med 2011 er der en stigning i andelen af webkilder (fra 33% til 40%). Der ses en markant stigning i radioomtaler og et fald fra 15% til 9% på omtale i lokale ugeaviser. Der ses ligeledes et fald fra 15% til 9% i omtale i lokale ugeaviser. 8

10 Antal omtaler fordelt på regioner: Kommentar: Generelt ses en stigning på omtaler ude i landet og et fald på omtaler i region hovedstaden. Projektet Provinsbyer har genereret god og fyldig omtale ude i landet. Derudover skal nævnes, at mange medier i hele landet har bragt omtale af Oscar Niemeyers død, hvor programchef Gustavo Ribeiro var citeret som ekspertkilde. Arcspace DAC gennemførte i 2012 fase 1 i projektets udvikling - råkonvertering plus-fasen. Formålet var at få websitet arcspace.com ind i DAC efter overdragelsen fra sitets grundlægger Kirsten Kiser i slutningen af 2011, og det primære indsatsområde var at udvikle et nyt website, imens det sekundære var at etablere en ny redaktion og fastholde besøgstallet. Det nye arcspace.com blev lanceret 27. november 2012 og har bl.a. øget brugervenlighed, et tidssvarende design, bedre annonceringsmuligheder, en ny rejse-sektion med arkitekturorienterede rejseanbefalinger og nyhedsbrev. Desuden er sitet blevet søgemaskineoptimeret. Den 1. december ansatte DAC en ny redaktør, der overtog redaktørarbejdet efter Kirsten Kiser. Med hensyn til besøgstal oplevede arcspace.com i 2012 en nedgang, som skyldtes, at Google ændrede på sine parametre for at indeksere websites, og arcspace blev straffet for, at det samme indhold lå flere gange på sitet i teknisk forstand. Den mindre nedgang i forbindelse med relanceringen er forventelig ved lancering af et nyt site og skyldes bl.a., at det tager tid, før et nyt site er fuldt indekseret i Google. Indekseringen sker automatisk, men DAC arbejder aktivt på at få besøgstallet op igen. Ny fælles webplatform (det nye dac.dk) DAC lancerede i 2012 en ny fælles webplatform på dac.dk, der har til formål at sikre en fælles ambitiøs og langtidsholdbar webplatform for DACs webaktiviteter samt et økonomisk og organisatorisk drift set-up for en fælles webredaktion og en fælles forankring og forståelse af digital formidling i DAC. Samtidig er formålet at sikre værdioverførsel mellem projekter i samme sendeflade og dermed skabe øget brandværdi for DAC, jf. logikkerne i kommunikationsstrategien. Ved årets udgang var de tidligere selvstændige projektsites dac.dk, Copenhagen X, Bæredygtige Byer, Europan og de to undervisningssites Arksite og Arksite Plus relanceret på den nye, fælles webplatform. I november blev desuden lanceret en mobilvisning af sitet tilpasset smartphones. Lanceringen af danskarkitekturguide.dk og undervisningssitet Arksite Kanon på den nye fælles webplatform kræver ekstra webudvikling og er derfor udskudt til primo Der er udarbejdet et foreløbigt udkast til et økonomisk og organisatorisk drift set-up for en fælles webredaktion, der fremover kan servicere projekterne på tværs af organisationen. 9

11 Personaer Som en konsekvens af DACs nye kommunikationsstrategi blev personaer i 2012 introduceret som et værktøj til at konkretisere og detaljere beskrivelsen af DACs målgrupper. Formålet med projektet er, at DAC ved at skabe en bedre indsigt i og forståelse for de strategiske målgrupper bliver i stand til at skabe større oplevet værdi for målgrupperne. Gennem anvendelsen af personaer vækkes målgrupperne fra kommunikationsstrategien til live, og det vil give mulighed for at kvalificere DACs projekter yderligere med henblik på at skabe optimal værdi for målgrupperne inden for de tre sendeflader, LIFE, BUILD og CITIES. Udviklingen af de specifikke personaer er i gang inden for alle tre sendeflader og har allerede været anvendt i flere projektudviklingsprocesser, primært indenfor LIFE sendefladen. Der er skabt en ramme for beskrivelser og visualiseringer (billeder) af 4-8 relevante personaer inden for hver sendeflade, og der skal skabes relevante artefakter til at understøtte ledelsen og medarbejderne i arbejdet med personaerne således, at de bliver en naturlig del af organisationens værktøjskasse og procesflow. Oplevelsesdesign Projektet skal udvikle metoder og redskaber til medarbejderne, så DAC i endnu højere grad kan skabe engagerende og vedkommende videnoplevelser for sit publikum, kunder og brugere. Også dette projekt ligger i forlængelse af DACs kommunikationsstrategi, hvor sendeflader og et kunde/publikumsfokus er et væsentligt omdrejningspunkt for udvikling af DACs forretning og projekter. Projektet vil udvikle DAC internt til at kunne arbejde systematisk med oplevelser. I 2012 blev redskaber til at arbejde bevidst med oplevelser udviklet og afprøvet i to projekter. Tre projekter blev evalueret i forhold til oplevelser og formidlet internt. De nye redskaber til at skabe oplevelser blev afprøvet i flere workshops og erfaringerne evalueret internt. DAC udviklede et pilotprojekt inden for oplevelser, som fik tildelt midler til udvikling og gennemførelse 2012/2013. DAC& LEARNING DAC& LEARNING har til formål at skabe lærings- og oplevelsesaktiviteter. Projektet er en Public serviceaktivitet i DAC og finansieres derudover af tips- og lottomidler fra Kulturministeriet samt diverse sponsorater, primært i form af materialer. I 2012 har der været følgende aktiviteter: Gå til arkitektur / fritidshold, hvor børn undervises af arkitekter i grundlæggende værktøjer og laver selvstændige studieprojekter. Kurset består af 10 kursusgange og havde i deltagere på holdet. I foråret 2013 supplerer vi med yderligere to hold for hhv årige og årige. Månedlige workshops for børnefamilier samt aktiviteter i ferier f.eks. workshops med arkitekturtegning, arkitekturmodeller og byplaner. I forbindelse med ferier workshops med f.eks. KAPLA, minimursten fra Petersen Tegl og LEGO Architecture. Børneudstillingen Børn Bygger Bolig i juli måned. I alt har deltaget i disse aktiviteter i Aktiviteter i forbindelse med fire store udstillinger I 2012 er der tilrettelagt omvisninger på både dansk og engelsk. Hver søndag i udstillingsperioden har der været gratis offentlige omvisninger, og disse har desuden kunne bestilles af private grupper. I alt har deltaget i omvisninger i

12 Vi har tilrettelagt undervisningsforløb til tre af de store udstillinger. Undervisningsforløbene er solgt til elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser og har været suppleret af workshops i arkitekturlaboratoriet. I alt har deltaget i undervisning i forbindelse med udstillinger. Undervisning i forbindelse med det permanente program for dagtilbud og skoler. I 2012 er programmet blevet suppleret af fire nye tilbud, nemlig Materialesafari, Byens planer/ørestad og Byens planer/sluseholmen samt Fingerplan, forstæder & fremtid. I alt har deltaget i undervisning i forbindelse med det permanente program. Lærerkurser I 2012 er der afholdt tre kurser, henholdsvis to kurser i arkitekturtegning (for billedkunstlærere i grundskolen), Fremtidens by (tværfagligt kursus for undervisere, primært gymnasiet i forbindelse med forsøg om undervisning i innovation og temaet fremtidens by i Almen Studieforberedelse) og Fingerplan, forstæder og fremtid (for historie- og samfundsfagslærere i udskoling og på ungdomsuddannelser). I alt 120 undervisere har deltaget i kurser. DAC arrangementer Et centralt mål for DAC arrangementer i 2012 har været at iværksætte en proces, der fremadrettet kan medvirke til at skærpe fokus på tilrettelæggelse af oplevelsestilbud til målgruppen BUILD samtidig med, at der opretholdes kvalitet og fortsat udvikling af den portefølje af oplevelsestilbud og midlertidige aktiviteter, der retter sig mod DAC arrangementers primære målgruppe, LIFE. Det er i denne forbindelse blevet `standard, at samtlige LIFE aktiviteter skal have et byggerelevant og fagligt afsæt (med undtagelse af et fåtal af arrangementer, så som Copenhagen Jazz Festival). Ydermere er oplevelsesdesignet for arrangementer, oplevelser og midlertidige aktiviteter i DAC blevet konkretiseret således, at der er blevet formuleret en intention om og sat fokus på at producere videnoplevelser frem for blot at tale om vilkårlige oplevelser. Processen er igangsat, og mål indfriet. Resultatet kan aflæses i indholdets faglige tyngde og synergi ved følgende aktiviteter afviklet i 2012: Udvalgte eksempler på LIFE aktiviteter: Golden Days, september 2012: Hvad drømmer vi om, når vi drømmer om at bo? I forbindelse med Golden Days om 1950 erne afholdt DAC et debatarrangement om, hvordan vi bor. Oplæg ved Jens Thomas Arnfred, Tegnestuen Vandkunsten og Christoffer Harlang, professor, moderator Henning Thomsen. I alt 60 publikummer (samspil/synergi med udgivelsen af publikationen Fingerplan, forstæder & fremtid ). Kulturnatten, oktober 2012: Form & Skala Temaet for årets Kulturnat var Form & Skala, og samtlige aktiviteter refererede til den aktuelle udstilling Show Me Your Model. For børnefamilier f.eks. workshopaktiviteten Byg i form og skala med Sebastian Klein, og for voksne kultur- og arkitekturinteresserede f.eks. arkitekt-talks i udstillingen og bådture med fokus på former og skala i Københavns Havn. I alt 533 publikummer. DAC Julekalender 2012: Hvis arkitektur var en gave, hvad ville du så give? DAC havde bedt 24 meningsdannere og fagfolk beskrive arkitekturen som en gave, der fra den 1.december til den 24. december kunne opleves som kalenderlåge fysisk i DAC og virtuelt på dac.dk. Julekalenderen var DAC.dk s hovedhistorie i december med i alt 600 klik/531 unikke klik. Derudover har DAC arrangementer (målrettet LIFE) været involveret i udvikling og facilitering af årets udstillingsåbninger og udstillingsrelaterede aktiviteter så som talks og debatter ved: Europas Bedste Arkitektur - to arrangementer, i alt 175 publikummer. 11

13 Show Me Your Model - tre arrangementer, i alt 120 publikummer Udvalgte eksempler på BUILD aktiviteter: Arkitektonisk kvalitet og systemleverancer? I samarbejde med Rockwool og Sysbyg afholdt DAC, som optakt til udstillingsåbningen Almene boliger, en konference om systemleverancer i byggeriet. I alt 55 deltagende (del af projektet Innosite, Rockwool). Byen er socialt ansvarlig DAC inviterede til debatarrangement om, hvad det er, der gør, at vores byrum og omgivelser opleves som socialt bæredygtige. I alt 110 publikummer. Brudflader i dansk arkitektur udvikling og erfaringer fra en ny bølge DAC inviterede til debat, da publikum kunne opleve oplægsholderne sætte deres læringspunkter fra 00 erne på dagsordenen, fortælle om deres egne erfaringer fra årtiet og om deres oplevelse af den nye bølge i dansk arkitektur. I alt 90 publikummer. Derudover har DAC arrangementer (målrettet BUILD) været involveret i udvikling og facilitering af konferencer og learning events så som: Forstædernes Tænketank i alt 75 publikummer Living Showroom (Innosite, Enemærke & Petersen) i alt 25 publikummer Peter Stuchbury Talk i alt 80 publikummer Paul Finch Talk - i alt 20 publikummer Provinsbyer I februar udsendte DAC pjecer til landets kommuner og relevante fagfolk om provinsbyernes udfordringer og muligheder. I marts lancerede og uddelte DAC 500 trykte eksemplarer af publikationen "Hvad vil provinsbyerne? - byroller og bymidter i forandring". I forbindelse med lanceringen arrangerede DAC tre seminar i henholdsvis Hobro, Vejen og Sorø med over 200 deltagende planlæggere og politikere. Som opfølgning på publikationerne og de faglige seminarer er DAC i gang med at udarbejde en ny publikation om provinsbyernes udvikling samt en konference. Foruden seminarerne har DAC sammen med Byplanlab bidraget med fokus og debat om emnet i forbindelse med Forskningen Døgn i maj. Derudover bidrog DAC med oplæg og debat i forbindelse med Byplanmødet i Svendborg i oktober. Bæredygtige Byer, fase 2 Bæredygtige Byer har i 2012 primært fokuseret på produktion af nye cases og blogs til sitet. Der er i 2012 blevet produceret ca. 15 nye cases og ca. 20 blogs. Der er blevet afholdt oplæg for Slagelse Kommune (borgermøde), på KL s Politiske Forum for Teknik & Miljø, for to gymnasier samt for studerende fra universitet i Pittsburg, der har besøgt DAC. På de sociale medier Linkedin, Twitter og Facebook er antallet af medlemmer steget til støt og er på følgende: Linkedin: følgere, Facebook: 708, Twitter: Der har i 2012 været tre praktikanter fra universiteterne Lund, Yale og København på projektet. I 2012 har der været endvidere været stor fokus på at overføre al indhold fra såvel det danske site og engelske site til DACs nye site. Derfor har produktion af nyt indhold til sitet i efteråret været holdt på et relativt lavt niveau. DAC Tours DAC Tours har som formål, via sine aktiviteter, at brande DAC og skabe synergi til DACs øvrige aktiviteter. Ture og oplevelser er vigtige parametre i opbygningen af DACs relation til publikum. Målet for 12

14 2012 har været at synliggøre værdien af ture og arrangementer i forhold til fremtidige samarbejdsparter, herunder Wonderful Copenhagen, Golden Days, By & Havn, Københavns Kommune m. fl. I alt personer har i 2012 været igennem et tilbud fra DAC Tours i forbindelse med følgende arrangementer: 18 cykel-, gå- og havneture på dansk (sommerture hver søndag kl. 11) 11 Sunday Morning Walks for det engelsksprogede publikum (søndage kl. 11) 230 ture for private og faggrupper fra ind- og udland (pakketure) 4 Sunday Morning Walks i forbindelse med Wonderful Copenhagens festival Wondercool i februar 2 særarrangementer (ad S-togs linje B + cykeltur på Bellahøj) til Golden Days festivalen i september På Stedet arrangementer: Partnerskabet på Nørrebro, Erhvervsbyggeriet Krystallen, Ørestad Skole og bibliotek og FN Byen 6 arrangementer for abonnenter på nyhedsbrevet Mit Realdania til afvikling i foråret Projektaktiviteter Formidling og debat Danmark 2050 Formålet med projektet er at udvikle langsigtede 2050-scenarier for bæredygtig byudvikling og grøn vækst i danske byregioner samt at skabe et gennemarbejdet og slagkraftigt nationalt arkitekturprojekt, der kan udgøre Danmarks officielle bidrag til den 14. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i Processen for formel beslutning af Danmark 2050 som dansk bidrag til Arkitekturbiennalen 2014 er igangsat imellem Realdania og Kulturstyrelsen og forventes afsluttet marts Projektet har afsluttet den indledende fase, og der er opbygget en robust projektplan, som beskriver projektets organisatoriske ramme, finansieringsgrundlag samt en præciserende beskrivelse af projektets mål, aktiviteter og udvikling over tid. Kortlægningen af potentielle samarbejdspartnere, herunder kommuner, virksomheder, organisationer samt fonde er desuden afsluttet, og det konkrete arbejde med at engagere samarbejdspartnere i projektet er påbegyndt. Der arbejdes frem mod en lancering af projektet i offentligheden, som forventes at ligge primo marts. Institutioner for Fremtiden Formålet med Institutioner for Fremtiden var at sætte fokus på værdien af at involvere brugere i udviklingen af institutioner i Danmark. Parter i projektet var Energistyrelsen, Realdania og Bygherreforeningen, og projektet blev udviklet som en vandreudstilling på baggrund af projektet Modelprogram, der skaber inspiration for bygherrer, kommuner, brugere og arkitekter om, hvordan brugere kan inddrages i byggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejehjem. Vandreudstillingen blev vist i fem besøgsbyer: Vejle, Århus, Esbjerg, Odense og Næstved. I udstillingen havde besøgende mulighed for at tilkendegive deres ønsker til fremtidens institutionsbyggeri. Der blev registreret i alt 414 indkomne svar på sms. Alle besøgsbyer afholdt arrangementer i løbet af udstillingsperioden. Antallet af besøgende i udstillingsperioden har ikke været muligt at anslå, da udstillingen har været ubemandet. Byerne har dog vurderet, at de var velbesøgte. 13

15 Europas Bedste Arkitektur: European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2011 og Mies: Manden og Pavillonen Udstillingen Europas Bedste Arkitektur havde til formål at sætte fokus på arkitektonisk kvalitet. Udstillingen præsenterede de i alt 45 projekter, der var nomineret til EU's arkitekturpris i 2011, deriblandt vinderen David Chipperfield og talentprisvinderne bosch.capdeferro arquitectures. Udstillingen er udviklet og kurateret af Fundació Mies van der Rohe i Barcelona, som også bidrog i forbindelse med installeringen i DAC. DAC udviklede i tillæg en mindre udstilling Mies: Manden og Pavillonen til visning på Plan 2 i DAC. Udstillingen præsenterede arkitekten Mies van der Rohe, efter hvilken prisen er opkaldt, for et bredt kulturpublikum. Begge udstillinger var støttet af Realdania. Udstillingerne blev vist på DAC fra den 31. oktober til den 6. januar 2013 og opnåede et besøgstal på I perioden blev der afholdt to udsolgte arrangementer målrettet det brede kulturpublikum samt gratis søndagsomvisninger. Nordisk Energikommune global rejseudstilling Udstillingen Nordisk Energikommune sætter fokus på udviklingen af grønne energiløsninger i Norden. Udstillingen er udviklet i forlængelse af konkurrencen Nordisk Energikommune 2011, der i overensstemmelse med de nordiske landes fælles vision om grøn vækst udpegede en vinder. 44 nordiske kommuner deltog, heraf tolv danske. Vinderen var Albertslund Kommune. I samarbejde med Nordisk Ministerråd og Energistyrelsen var DAC ansvarlig for udvikling og visning af en todelt global rejseudstilling samt 14 travel light versioner, der blev sendt til 14 af de i konkurrencen deltagende kommuner. De store rejseudstillinger (version 1 og 2) blev i efteråret 2012 bl.a. vist på Building Green fagmessen i Forum den oktober, De Nordiske Ambassader i Berlin (uge 42-46), på Rio+20 og i DAC. Possible Greenland Biennale 2012 I august 2012 åbnede Possible Greenland det officielle danske bidrag til den 13. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Formål var at danne en platform for debat om Grønlands fremtid og udstillingen er skabt i samarbejde mellem seks hold af grønlandske og danske arkitekter under ledelse af kurator professor i geologi, Minik Rosing og medkurator NORD Architects Copenhagen. Possible Greenland er støttet af Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Realdania og sponsoreret af Shell, Royal Arctic Line, Rambøll, Dreyers Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Colorgruppen, Vink Plast og Neschen. Under åbningsdagene i Venedig deltog viceselvstyreformand Jens B. Frederiksen og repræsentanter fra de fire grønlandske kommuner, heraf tre borgmestre. Den danske Kulturminister, Kronprinsen og Flemming Borreskov åbnede officielt udstillingen. Possible Greenland har været omtalt i både danske, grønlandske og internationale medier med i alt 160 redaktionelle omtaler. Besøgstallet for den danske pavillon var

16 Copenhagen Solutions Udstillingen Copenhagen Solutions har til formål at promovere danske kompetencer inden for bæredygtig byudvikling internationalt. Projektet er blevet udviklet i 2012 og består af en udstilling i flere versioner S, M og L. Bag projektet står et partnerskab mellem Realdania og Købehavns Kommune med DAC som operatør. Medium versionen af Copenhagen Solutions er blevet vist tre gange; først i Hamburg i forbindelse med overborgmesterens besøg og 200 særligt inviterede gæster, dernæst i Gøteborg i forbindelse med IFHP World Congress med 400 besøgende og til sidst på Københavns Rådhus i forbindelse med 3GF og C40 årsmøde. Large versionen er vist tre gange. På to venues i Singapore; første gang ved konferencen World City Summit med ca internationale deltagere og lokale trade visitors og anden gang i Urban Redevelopment Authority (URA) med besøgende. Udstillingen blev vist tredje gang den december under Business of Design Week i Hong Kong som del af Design- og Arkitekturkonsortiets samlede præsentation af Danmark. Show me your model Udstillingen Show me your model havde som overordnet formål at vise ny dansk arkitektur fra ind- og udland gennem arkitekternes arbejde med modeller. Dels for at vise arkitekturmodellen som arbejdsredskab og formidlings- og præsentationsform, dels for at præsentere et billede af, hvor dansk arkitektur befinder sig lige nu. Udstillingen præsenterede 16 projekter af følgende 19 arkitektvirksomheder: ADEPT, AREA, BIG, Cebra, Christensen & Co. Arkitekter, CITA, COBE, Dorte Mandrup Arkitekter, EFFEKT, Electrotexture, Elkiær+Ebbeskov, Henning Larsen Architects, LETH & GORI, MLRP, NORD Architects, Schmidt Hammer Lassen, SLETH, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og WE architecture. Udstillingen er støttet af Realdania. Udstillingen blev vist i DAC fra den 21. juni til den 21. oktober og suppleret med et katalog på dansk og engelsk, en række af tre forelæsninger samt et undervisningsforløb. Udstillingen har haft et besøgstal på i alt % af de besøgende i udstillingen, der har udfyldt spørgeskemaer, har ytret, at de vil anbefale udstillingen til andre. IFHP Content IFHP Content har bestået af udvikling af vidensgrundlaget for IFHP s 100-års jubilæum og fremtidige arbejde i det hele taget. Dette er sket ved formulering af syv agendaer, som IFHP s aktiviteter fra foråret 2012 og fremover vil basere sig på (Grøn vækst, Smarte byer, Sundhed, Klimasikring, Globale forbindelser, Tryghed og Social inklusion). Projektet har desuden omfattet udvikling og kvalitetssikring af de jubilæumsaktiviteter, som foregår rundt om i verden i jubilæumsåret. Projektet har endvidere inkluderet planlægning af indholdet på IFHP s 100-års kongres i juni 2013 i London. IFHP Centenary Activities I 2012 er der udviklet og gennemført syv ud af 18 IFHP centenary aktiviteter, der har til formål at udvide kendskabet til IFHP og skabe flere medlemmer fra hele verden. Det drejer sig om følgende: Plug-in, World Cities Summit Singapore Planlægning af møder med high level potentielle IFHP-samarbejdspartnere 15

17 Travel Squad Singapore; Løbende rapportering fra WCS og Singapore til IFHP bloggen Plug-in, Venedig Biennalen; Medarrangør af debatten Nordic Cities Urban Life as a Ressource i den danske pavillon i Venedig, der var et samarbejde mellem Københavns Kommune, IFHP og DAC Travel Squad Venice; Løbende rapportering fra udvalgte pavilloner og Venedig til IFHP bloggen. Reporting from Sustainia; Rapportering fra Sustainia Award til IFHP bloggen. Sustainia er en af IFHP s samarbejdspartnere. Travel Squad Bogotá; Løbende rapportering fra Bogotá (Colombia) til IFHP bloggen. Online IFHP count down 2012; Udvikling af en online IFHP urban quiz til IFHP websitet. Formål: At sætte fokus på udvalgte IFHP centenary aktiviteter i 2012, tiltrække besøg til IFHP s website og give IFHP et yngre image. I årets sidste halvdel blev der endvidere lavet en del forarbejde og planlægning af IFHP centenary aktiviteter for IFHP Web Development I 2012 blev der arrangeret et forstudie af IFHP s website og dets udviklingsmuligheder. Formålet var at analysere, hvordan man bedst kunne lave en gennemgribende omstrukturering, optimering og grafisk udvikling af IFHPs website og skabe synergi med DACs websit Sustainable Cities. Forstudiet er afsluttet og har resulteret i to nye projekter, der blev opstartet i 2012 og løber ind i 2013: IFHP Web 2.0 IFHP web 2.0 har bestået af omstrukturering, optimering og grafisk udvikling af IFHP s website, der i dag fremstår som et levende site med en moderne grafisk identitet. Besøgstallet stiger hele tiden som følge af dette. IFHP Congress sub-site 2012 Projektet har omfattet udvikling af IFHPs Centenary Congress website, som er tænkt direkte sammen med hovedsitet og vil fremover fungere som skabelon for fremtidige IFHP kongresser. Overdragelse af sitet til drift forventes at finde sted i andet kvartal af Strategisk Byledelse, hold 1 For hold 1 blev der i 2012 afholdt tre seminarer i København (marts), Gøteborg (september) og Aarhus (oktober) samt en studietur til Bilbao (juni). På seminaret i København blev der arrangeret en eksklusiv Masterclass med Richard Burdett (London School of Economics), Bruce Katz (Brookings Institution, Washington D.C.) og Rob Adams (Stadsarkitekt i Melbourne). Denne Masterclass blev afholdt i Carlbergs Akademi og blev modereret af Kent Martinussen. Masterclass i september foregik i forbindelse med IFHPs verdenskongres i Gøteborg. Her var der Masterclass-sessioner med oplæg fra Simon Giles (Accenture, London), Henk Ovink (direktør, Hollands Miljøministerium) og Bo Aronsson (projektchef, Gøteborg Stad). I Masterclass i Aarhus, som blev afholdt i Godsbanen, var der paneldebat om Smart City Aarhus med repræsentanter fra Aarhus Kommune, Alexandra-instituttet og det lokale erhvervsliv. Ydermere var der oplæg og speed-dating med Simon Giles fra Accenture, en af verdens førende konsulenter i Smart Cities. På studieturen til Bilbao i juni fik deltagerne mulighed for at opleve en af de mest succesfulde omdannelser af en industriby til en moderne metropol og ikke mindst møde en håndfuld af de mest markante skikkelser i byens transformation. Hold 2 startede det treårige Masterclass-forløb i Gøteborg i forbindelse med IFHP World Congress den september. Alle 23 deltagere på hold 2 deltog i seminar 1, der forløb som a) fælles sessioner med hold 1, b) individuelle workshops for hold 2 og c) deltagelse i IFHP-kongressen. Hold 2 seminar 2 fandt sted den 29. oktober i Aarhus sammen med hold 1. 16

18 Europan 12 I efteråret 2012 påbegyndtes Europan 12 konkurrencen. I år deltager 57 kommuner fra i alt 17 lande. Fra Danmark deltager Aalborg og Københavns Kommune, samt evt. Nuuk. Gennem Europan har de deltagende kommuner fået mulighed for at hæve deres visioner for konkurrencegrundene til et internationalt niveau og drøfte disse i et international forum, samt belyse aktuelle problemstillinger, der går på tværs af landegrænser. Parterne i Europan 12 er Kulturministeriet, de deltagende danske kommuner, Europan-Europe, unge under 40 fra byggebranchen (arkitekter, byplanlæggere, ingeniører) og DAC. Konkurrencen lanceres den 18. marts Europan 11 De tre deltagende danske kommuner Allerød, København og Rødovre har i løbet af januar/februar 2012 hver især med hjælp fra DAC lavet lokale udstillinger med de indkomne forslag med det formål at skabe lokal forankring af vinderforslagne. I løbet af foråret blev der underskrevet kontrakter mellem Købehavns Kommune/Områdeløft Skt. Kjelds Kvt. og vinderteamet Tredje Natur om at videreudvikle en endelig plan for området. Det konkrete projektforslag skal ligge færdig i løbet af Sankt Kjelds Kvarter projektet har gjort sig bemærket og har været med til, at Københavns Kommune nu markedsfører området som Københavns første klimakvarter. I Allerød er der ligeledes indgået kontrakt med vindeteamet om udarbejdelse en masterplan for Ny Blovstrød. Teknik- og Planudvalget har i september 2012 behandlet udkast til masterplanen med henblik på at godkende materialet til brug i investor-sammenhæng. Europan 11 blev officielt afsluttet i maj med Forum of Results i Wien med deltagelse af vinderteams og kommuner fra hele Europa. Broer / Havnen er din Projektet vil engagere byens borgere og besøgende i aktiv indtagelse af Københavns Havn. Havnen er din vil skabe bevidsthed om havnens udvikling fra industri til rekreativ og kulturel havn. Samtidig vil projektet sætte fokus på de nye broer, i særdeleshed Inderhavnsbroen og Cirkelbroen, som katalysatorer for udvikling af en havn til mennesker. DAC vil på den ene side skabe en vedkommende og engagerende udstilling og formidling af havnens udvikling og vil på den anden side være startstedet for oplevelser ude i havnen. På den måde vil projektet skabe en unik helhedsoplevelse for sit publikum. Projektets parter er Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond for almene Formaal (Almenfonden) og Nordea-fonden. I 2012 blev projektet udviklet og fik tildelt midler fra Realdania og Almenfonden. Nordea-fonden modtog en ansøgning, som der kunne tages stilling til i februar Projektet har i 2012 formået at indhente midler fra to fonde. Samtidig har projektet skabt mulighed for at koble formidlingen i udstillingen med oplevelsestilbud og markedsføring i havnen. Byg det op DAC og DR påbegyndte i 2012 udviklingen af projektet Byg det op, og der blev i løbet af året skabt opbakning fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og COWI. Projektet tager afsæt i tankerne bag midlertidig arkitektur og er et arkitektur- og medieprojekt, der inviterer alle borgere i Danmark til at gå på opdagelse i deres lokalmiljø og finde steder eller bygninger, 17

19 hvor der kan skabes nye arkitektoniske rammer for sociale aktiviteter til gavn for forskellige borgergrupper i lokalsamfundet. Efter en udvælgelsesproces realiseres op til fem projekter i et tæt samarbejde mellem forslagsstillerne og de arkitekter, der er valgt ud på baggrund af en åben invitation. Det er projektets ambition at engagere borgerne og skabe op til fem midlertidige projekter med høj arkitektonisk kvalitet, der gennem landsdækkende formidling og debat synliggør værdien i at tænke og handle i midlertidighed og mellemperioder for folket såvel som fagstanden. Den borgervendte del af projektet løber af stablen i perioden den 15. april 2. november 2013 og bliver i samme periode massivt formidlet via mange af DR s medieplatforme samt via DACs egne platforme. Branche og Netværk Branche & Netværk har i 2012 haft en portefølje på 20 aktive projekter, som har fordelt sig på fokusområder inden for innovation og netværk samt formidling, udvikling og eksport af dansk arkitektur og rådgiverkompetencer inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling. Dansk Arkitektur Center har, gennem lancering af projekter for udvikling i byggeriet, sat fokus på, hvilke potentialer brugen af åben innovation i byggeriet kan have for udviklingen af den danske byggebranche. DAC har i 2012 sat renovering af den eksisterende bygningsmasse på dagsordenen. Herudover har DAC påbegyndt udviklingen af nye projekter rettet mod byggeriets parter med særligt fokus på kommende netværk for denne målgruppe. Dette arbejde er strategisk vigtigt frem mod 2016, hvor DAC flytter i nye fysiske rammer i Bryghusprojektet med ambitionen om at være platform for hele byggeriet. Med fokus på byggeriets eksportmuligheder og på hvordan der fremadrettet skabes vækst i den danske byggebranche og dermed eksportmuligheder for Danmark har DAC i 2012 sonderet mulige eksportmarkeder samt promoveret danske rådgiverkompetencer inden for byggebranchen overfor disse markeder. Ved at benytte udstillingen om danske kompetencer inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling som platform for internationale brancheinitiativer har DAC medvirket til at skabe en mulig platform for international vækst for danske ingeniører og arkitekter. Bryghusprojektet I januar 2012 har der været dialogproces mellem bygherre, Realdania Byg, designteamet OMA/Arup og DAC omkring kommentarer til projektforslag PP100% fra december DAC har i første kvartal af 2012 udarbejdet en skitse til en forretningsplan for DAC i Bryghusprojektet. Forretningsplanen beskriver dels forventninger til et kommende øget aktivitetsniveau, dels besøgstal samt de økonomiske forudsætninger herfor. Hovedprojektet blev igangsat den 6. august og forventes afsluttet medio marts Som et led i kvalificering af denne proces har DAC den 1. oktober indleveret materiale med henblik på at sikre funktionalitet og fleksibilitet i DACs arealer i Bryghusprojektet. Ny Arkitekturpolitik DAC har i 2012 udarbejdet en sammenfatning af oplæg og input fra henholdsvis Kulturstyrelsen og DAC samt deltaget i diverse møder i Kulturministeriets departement omkring udviklingen af en Ny Arkitekturpolitik til at efterfølge den eksisterende Arkitekturnation Danmark fra Dette oplæg har KUM i oktober måned rundsendt til de 11 involverede ministerier, og der foreligger en tidsplan for udarbejdelse af den nye arkitekturpolitik. Dette arbejde er i 2012 startet op med møder med arkitektur- og byggebranchen samt i en tværministeriel arbejdsgruppe og forventes afsluttet med en ny Arkitekturpolitik medio 2013 med en tidsmæssig forskydning på nogle måneder grundet ministerskifte. Arkitekturpolitikken er forankret i Kulturministeriet ved Kulturminister Marianne Jelved. 18

20 Byggeriets Netværk DAC har i 2012 iværksat arbejdet med at etablere nye branche-netværk med DAC som neutral platform og facilitator. Netværkene skal henvende sig til tre målgrupper inden for byggeriet: 1) beslutningstagere, 2) frontløbere og specialister samt 3) studerende og vækstlag. Formålet med de nye netværk er at medvirke til at danne helt nye former for partnerskaber og samarbejds- og netværksrelationer på tværs af traditionelle branche- og fagskel. Arbejdet er i 2012 indledt med en analyse og research af eksisterende tilbud til de to sidstnævnte målgrupper og som følge deraf en videreudvikling af DACs faglige tilbud og netværksskabende aktiviteter. For beslutningstager-niveauet udvikles et særligt EXECUTIVE netværk for en nøje udvalgt gruppe af beslutningstagere indenfor byggeriet. Projektet er støttet af Realdania i opstartsperioden, derefter forventes det, at netværkene er selvfinansieret. Det 21. århundredes Arkitektur Center Projektet Det 21. århundredes arkitektur center er i 2012 gået ind i sin afsluttende fase. Afslutningen af projektet markeres med en international konference programsat til den april Konferencen har som overordnet mål at skabe en saglig debat omkring arkitektur institutionens udvikling i det 21. århundrede. Debatten skal dog styres mod konkrete bud på, hvordan fremtidens arkitektur institution skal se ud, hvilken rolle det spiller og skal spille i samfundet, hvilke konkrete funktioner det skal rumme, samt hvordan arkitekturen formidles med nye medier og metoder. I 2012 er konferenceprogrammet kvalificeret, herunder research på og kontakt til oplægsholdere, invitationsliste er udarbejdet på baggrund af research og et website for konferencen er udviklet. Publicering og lancering af konferencen koordineres løbende med kommunikationsplanen for Bryghusprojektet ligesom konferencens output vil blive anvendt i arbejdet med et nyt DAC i Bryghusprojektet. Projektet er støttet af Realdania. Open Innovation, Innosite Innosite.dk er en åben digital platform, hvor virksomheder og organisationer inden for byggeriet via konkurrencer kan hente ekstern inspiration og innovative løsningsforslag til en række definerede udfordringer. Formålet med Innosite er gennem 20 konkurrencer og tilhørende løsningsforslag at skabe værdi for de enkelte opgavestillere og derved fremme interessen for åben innovation i hele byggebranchen. Innosite afsluttede i 2012 fem konkurrencer og rundede ved årets afslutning 1000 medlemmer. De fem kampagner genererede i alt 367 idéer, kommentarer og unikke besøgende på sitet. Konkurrencerne understøttes af en række parallelle aktiviteter, herunder on-site events, udstillinger med vinderforslag samt idégenereringsmøder med potentielle kampagneejere og innovationseksperter. De forskellige aktiviteter skal sikre en strategisk forankret pipeline, flow under konkurrencerne og efterliv for de vindende innovationer. F.eks. blev vinderforslagene i forbindelse med Bolius kampagne Solar Dreams - hvordan kan boligejere installere solceller og forene æstetik og effektivitet - udstillet i DAC i I september 2012 blev det besluttet at intensivere konkurrenceforløbene for at undgå huller mellem konkurrencerne. Intensiveringen betyder, at projektet afsluttes i foråret et år tidligere end oprindeligt planlagt. Innosite er et initiativ fra Realdania i partnerskab med Energistyrelsen. Konkurrenceejere i 2012 har været Grundejernes Investeringsfond, Rockwool, Roskilde Festival, Enemærke & Petersen og Bolius. 19

21 Åben innovation i byggeriet, Phd I tilknytning til Innosite initiativet er i 2012 tilknyttet PhD projekt vedrørende åben innovation i den danske byggebranche. PhD projektet har i den indledende fase primært været fokuseret på indsamling af empiri og videntilegnelse, herunder fokus på udarbejdelse af en beskrivelse af innosite.dk s tilblivelse og foreløbige effekt. Copenhagen Solution i Singapore og Hong Kong DAC har i 2012 deltaget på World City Summit samt Hong Kong Business of Design Week med udstillingen Copenhagen Solutions, der med udgangspunkt i fortællingen om Københavns byudvikling bidrager til et samlet billede af Danmark som et foregangsland inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling med green tech løsninger. I forbindelse med begge udstillingsperioder har DAC promoveret danske rådgivere inden for byggeriet ved at sætte fokus på danske arkitekter og ingeniørers særlige kompetencer inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling. I Singapore ved at opsætte talks med to danske arkitektvirksomheder i forlængelse af Singapore Architecture Festival foran et fagligt publikum på 200 mennesker og efterfølgende møder med Singapore baserede developere. Udstillingen Copenhagen Solutions er finansieret af et partnerskab bestående af Realdania og Københavns Kommune. Visningen i Hong Kong var delvist finansieret fra Dansk Design- og Arkitekturkonsortium, og øvrige partnere var DDC, deltagende arkitektvirksomheder samt lokale samarbejdspartnere som Urban Redevelopment Authority i Singapore. Renover Prisen Grundejernes Investeringsfond og Realdania uddeler september 2013 en pris til Danmarks bedste renovering. Målsætningen for projektet er at samle branchen om en fælles Renover Pris. Renover Prisen skal skabe synlighed og prestige ved at øge opmærksomheden på og stoltheden ved renovering som selvstændig disciplin på højeste niveau. Ligeledes vil Renover Prisen samle forventeligt inspirerede fagfolk og rådgivere som arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherre m.v. via debat, vidensdeling og fokus på best practice. DAC er projektansvarlig og har i løbet af 2012 arbejdet sammen med Advice om at udvikle koncept for den kommende indstillingsproces, markedsføring og prisfest. Forprojekt - Bæredygtige byggematerialer Det overordnede formål med forprojektet har været at undersøge om, der er et marked for at udvikle og producere et website om bæredygtige og klimavenlige byggematerialer og komponenter samt at vurdere grundlaget for etablering af en langsigtet, økonomisk bæredygtig forretningsmodel. Ved i 2012 at afsøge hvilke websites og informationsplatforme, der på nuværende tidspunkt findes om bæredygtige byggematerialer, samt interviewe relevante videnpersoner arbejdes der på en afklaring af, hvad der efterspørges på markedet. Research har omfattet en desk research af eksisterende websites samt besøg på institutioner og interviews med videnspersoner, herunder bl.a. Materia, GxN, Teknologisk institut og Material ConneXion. Dette arbejde samles i en rapport. Forprojektet er finansieret af Realdania og dialog med kommende videnspartnere er opstartet. Nykredit forelæsninger DAC Branche & Netværk indledte i 2011 en dialog med Nykredit med det formål at programsætte en forelæsningsrække med tidligere vindere af Nykredits Arkitektur- og Motivationspriser. Formålet med forelæsningsrækken var at opnå synlighed over en længere periode for en af verdens største arkitekturpriser, Nykredits Arkitekturpris på kr , samt Nykredits Motivationspris på kr , 20

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Fokusgruppinterview ved Ole Nielsen, Cowi Der spildes årligt 15 milliarder kr.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering

Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering Center for Etnisk Erhvervsfremme Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering April 2013 Indhold Indledning... 3 1 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 4 2 Initiativet Indsats og relevans... 8 2.1 Baggrund...

Læs mere

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling plevelse Hvidbog om ApEx Hvidbog i-magination om Oplevelsesbaseret ApEx i-magination Hvidbog forretningsudvikling om Oplevelsesbaseret inden for kultur-, ApEx i-magination forretningsudvikling detailhandels-

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Evaluering af resultater og effekter af udviklingsprojekt gennemført af Bornholms Regionskommune i 2011-2013.

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Uddannelse, Forskning og Erhverv

Uddannelse, Forskning og Erhverv Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246703 Brevid. 1852968 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Bilag: Status på Udviklingsstrategiernes projekter 29. januar 2014 Uddannelse,

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013-14. S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k

ÅRSBERETNING 2013-14. S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k 1 ÅRSBERETNING 2013-14 S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k 2 SKOLETJENESTENS BESTYRELSE OG DIREKTØRKREDS PR. 1. MARTS 2015 Pia Allerslev (formand), borgmester for Børne- og Ungdomsudvalget,

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen)

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen) Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen) Tilstede: Peter Enevold, Claus Larsen, Laura Ricks, Arne

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere