U RBANBOTICS Per formativt kulturteknologisk byr umsinventar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U RBANBOTICS Per formativt kulturteknologisk byr umsinventar"

Transkript

1 UR BANBOTICS Per formativt kulturteknologisk byrumsinventar

2 URBANBOTICS Performativt kulturteknologisk byrumsinventar - et udviklingsprojekt mellem virksomheder og kunstnere out-sider Live Art Installations Kompan Ålborg Teater Teknologisk Institut i samarbejde med Center for Kultur og - Oplevelsesøkonomi Urbanbotics tekst & i"ustrationer : Rasmus Nielsen, Pipaluk Supernova, Thomas Jørgensen, Bo Stjerne Thomsen, Ib Mogensen, Minh Nguyen, Niels Juelskjær, Troels Wilms Pedersen, Jørgen W. Larsen, Simon Holk Witzansky, Dominique Jal lay Out : Pipaluk Supernova tryk : Hovedstadens Kopicenter 2012 forside : Live Art Installations, foto Mathias Vejerslev All rights reserved Urbanbotics co / out-sider Kigkurren 8A 2300 Kbh. S Danmark tel Urbanbotics

3 URBANBOTICS Indhold " " " Forord 5 1. levende byrum legepladser og robotteknologi kreative koalitioner kriterier for byrumsinventar projektstorm Urbanbotic z ordbog på tur i Danmark dagbogs notater et udvalg af projekter design og test af prototyper ORB - lysende undervandselementer &emtiden Kontakt 133 Urbanbotics

4 Urbanbotics

5 FORORD Urbanbotics projektet har i perioden 2010 til 2012 arbejdet med udvikling af kulturteknologisk byrumsinventar, i et samarbejde mellem virksomheder og kunstnere. Urbanbotics har i processen defineret principper og koncepter for fremtidens byrum, og udviklet en bred vifte af projekt- og produktforslag. I denne rapport kan du læse om mødet mellem legepladsdesign, robotteknologi og kunstneriske visioner, og se Urbanbotic z ordbog, med referencer til nye ord og begreber, der er udsprunget af mødet mellem forskellige brancher og kompetancer. I rapporten beskrives den kronologiske udvikling i projektet, fra brainstorms og projektmøder til hundrevis af kreative forslag til produkter. Processen med at udvælge og kvalificere inputs og ideer fra Urbanbotics partnere, er dokumenteret med udskrifter af arbejdsdokumenter og redskaber. De 10 favorit produktideer er præsenteret i kapitel 9. Fra Urbanbotics udvalgte produktlinie Vandmøbler, byggede vi prototypen ORB, der blev præsenteret for interessenter og offentligheden i juni 2012, se kapitel 11. Vi håber at læseren vil få glæde af at følge vores arbejdeproces. Al henvendelse vedrørende Urbanbotics produkter, og brug af nærværende materiale, bedes rettet til projektleder Ib Mogensen, out-sider a/s. Med venlig hilsen Urbanbotics ORB i Københavns havn Urbanbotics 5

6 Kapitel 1 levende byrum I 2010 starter Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO), byrumsinventarvirksomheden Out-sider og en række partnere et af de første kulturteknologiprojekter i Danmark, UrbanBotics. Temaet er levende byrum, opgaven er at udvikle nye ideer og prototyper indenfor hvad vi kalder performativt kulturteknologisk byrumsinventar. Projektet samler kreative kompetencer fra kulturlivet med udviklingsorienterede virksomheder, med deltagelse af Aalborg Teater, Christiania-kunstnergruppen Live Art Installations, legepladsvirksomheden KOMPAN og Teknologisk Institut s Center for Robotteknologi. Kulturteknologi er en ny branche, der binder performance og interaktion ind i de objekter, der omgiver os til hverdag - eksempelvis byrumsinventar. UrbanBotics skal udvikle nye byrumsprodukter, der interagerer med brugerne og giver dem nye æstetiske oplevelser i byrummet. - Der er et enormt globalt potentiale i kulturteknologi, og projektet kan blive grundstenen til et nyt dansk teknologieventyr, vurderer direktør i Out-sider, Ib Mogensen. Urbanbotics

7 Kap. 1 levende byrum - Kulturteknologis grundlæggende formål er at øge samfundets kreativitet og innovationspotentiale. Vi ved fra studier af området, at kulturteknologiske miljøer gør folk gladere, sundere, mere effektive og frem for alt mere kreative," siger robotdesigner Bo Stjerne Thomsen fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi. - Kulturteknologi er et oplagt fokusområde for Danmark, mener teamleder på Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, Troels Vilms Pedersen. - CKO arbejder netop med at investere i projekter mellem virksomheder og kreative, der styrker Danmarks rolle i den globaliserede verden. Urbanbotics rummer et spændende mix af kompetencer. Vi ser store potentialer i, at kreative, teknologiske og erhvervsmæssige partnere i Danmark samarbejder og beriger hinandens processer og forretninger," siger direktør i CKO, Rasmus Wiinstedt Tscherning. - Vi har i Danmark massive udfordringer med at være kreative og innovative. Blandt andet viser undersøgelser fra OECD, at vi er langt bagefter, når det gælder opfindelser, nye produkter og nye teknologier. Vi har dog stærke traditioner i kulturproduktion. Det er spændende, at vi kan benytte dansk kulturlivs kreative kompetencer til at producere kulturteknologi, som ikke alene gør os selv mere innovative, men også kan sælges på et globalt marked. Derved har vi mulighed for at skabe et dobbelt vindmølleeventyr med kulturteknologi. Vi forventer derfor, at kulturteknologi i løbet af få år kan udvikle sig til et stort fokusområde for dansk teknologiindustri, konkluderer Troels Vilms Pedersen. Opgaven Arbejdsgruppen i UrbanBotics består af installationskunstnere, robotdesignere, legepladsdesignere, en teknisk ingenør, en koreograf, en scenograf, en skuespiller og en projektleder. I løbet af en række indledende møder fastlægger arbejdsgruppen målsætningerne for UrbanBotics videre forløb, og sætter en ramme for de efterfølgende brain storm sessioner. Som udgangspunkt er ingen idé er for vild eller for mærkelig til at komme med i UrbanBotics store idékatalog, og parallelt med idéudvikling, bruger gruppen en del tid på at diskutere kriterier for de nye produktideer. Kriterier defineres i denne sammenhæng som at beskrive hvilke oplevelser vi kunne tænke os at brugerne skal have i det offenlige rum. Interaktiv by Begrebet byrumsinventar dækker alt fra interaktive skraldespande og cykelstativer, til informationsteknologi og belysning. UrabnBotics ser indledningsvis på en række case studies, eksempler på interakitvt byrumsinventar fra forskellige byer : Urbanbotics 7

8 Kap. 1 levende byrum Urbanbotics 8

9 Kap. 1 levende byrum (kilder er projekternes hjemmesider, cases udvalgt af out-sider) Urbanbotics 9

10 Kap. 1 levende byrum UrbanBotics et nyt projekt indenfor interagerende byrumsinventar Projekt ramme Udvikling af kulturteknologisk byrumsinventar, der har en performativ funktion og interagerer med brugerne og omgivelserne. Projektet er vidensudvikling mellem erhvervs- og kulturpartnere out-sider v. Ib Mogensen, udvikler og arkitekt Rasmus Nielsen, Live Art Installations v. Pipaluk Supernova & Thomas Jørgensen, installationskunstnere Kompan v. Niels Julskjær & Minh Nguyen, designere Ålborg Teater v. Jørgen W. Larsen, skuespiller & Simon Holk Witzansky, scenograf Center for Robotteknologi Teknologisk Institut v. Bo Stjerne Thomsen, robotdesigner & Troels Vilms Pedersen, teamleder Projekt mål Via tværfagligt samarbejde at frembringe et idekatalog og efterfølgende et demonstrationsprojekt, der skal testes og evalueres i et byrumsmiljø. Urbanbotics 10

11 Urbanbotics

12 Kapitel 2 legepladser og robotteknologi Byrumsdesign, legepladser, installationskunst, teaterforestillinger og robotteknologi. Deltagerne i UrbanBotics projektet bringer design, teknologi, kunst og teater i spil i byens rum. møde på Fabrikken, Christiania Teknologi har kun mening i en meget konkret sammenhæng, hvor den giver individet mulighed for at udføre nye handlinger. (Rahim 2005) Urbanbotics 2

13 Kap. 2 legepladser og robotteknologi Mødet me"em kunstnere og udviklere partnerne diskuterer ideer på Fabrikken Over en periode på 12 måneder skal Urbanbotics forløbet udmønte sig i konkrete produktideer og afdækning at nye potentialer indenfor området kulturteknologi, hvor oplevesesbaseret læring og interaktion bliver en del af vores offentlige rum. Projektets partnere skiftes til at arrangerer vores arbejdssessions, og det er en vigtig del af processen at vi udveksler ikke bare synspunkter og ideer, men vidt forskellige indfaldsvinkler til arbejdsprocess, brainstorming og udvælgelse. Vi har med overlæg valgt meget forskellige locations til vores møder, og det er tydeligt at mødernes forløb og de kreative output inspireres af omgivelserne. Holdet bag Urbanbotics har a&oldt møder og arbejds-sessions på så forskellige steder som et gammelt gods på Sydsjælland, Teknologisk Instituts hvide mødelokaler i Odense, kunstnernes værksteder på Christiania, og backstage på Ålborg Teater. Som en del af udvekslingen og inspiration til mødeforløb, besøger vi hvergang forskellige typer by-og lokalområder i de forskellige egne af Danmark Det er både stimulerende og inspirerende at vores møder og arbejds-sessions hver gang er en ny oplevelse, ligesom det er vigtig og konstruktivt at rollefordelingen hyppigt omrokeres, så de forskellige deltagere får mulighed for at lede arbejdsprocessen med udgangspunkt i deres egne metoder og erfaringer. Urbanbotics 13

14 Kap. 2 legepladser og robotteknologi Store armbevægelser Som led i en intensiv idéudviklings-fase, deltog Urbanbotics partnerne bl.a. i en tre dages bootcamp på det gamle gods Gyldenholm på Sydsjælland. Da deltagerne i projektet bor spredt ud over hele Danmark, er det virkelig rart med forlænget mødetid, og vi får i løbet af dagene a(laret en række essentielle parametre for projektet, og får mulighed for at gå længere ind i en udfordrende brainstrom proces. I løbet af arbejdsperioden akkumuleres store mængder af notater og tegninger overalt på de bonede parketgulve. Vores bootcamp facilitator Julie Maria Christoffersen fra Teknologisk Institut har dokumenteret, her med et par snapshots af idé-udkast. notater &a Gyldenholm sessions (de gule stickers indikere partnernes rating af ideer) Urbanbotics 14

15 Urbanbotics

16 Kapitel 3 kreative koalitioner Innovation og samarbejde på tværs... Urbanbotics-gruppen diskuterer bredt tiltag og parametre i forhold til anvendelsen af ny teknologi i byrums-design. Her et uddrag fra en af gruppens debatter : tekst: Bo Stjerne Thomsen Metoder til integrering af dynamiske parametre i forbindelse med interaktionsdesign På baggrund af diskussion af projekttilgang og fælles udgangspunkt drøftetr Urbanbotics flere mulige koncepttilgange til de konkrete elementer i byrummet. Følgende var hovedpunkter i diskussionen: Skal der være en overordnet handling for byrummet og produkterne? En visionær fortælling omkring byrummet/byliv? Samarbejde og kollektivet er vigtigt for at få byrummet aktiveret og byrumsinventaret integreret hvorledes kan man motivere folk til at gøre noget sammen; kan forskellige grupper arbejde sammen og mødes? Projektet bør være en begivenhed som noget ekstraordinært. Skal produkterne designes så de er intuitivt forståelige eller skal brugerne knække koden, så det bliver en udfordring der løbende ændrer sig? Vigtigt ikke kun at fokusere på de magelige og funktionelle omgivelser. Vigtigt ikke kun at fokusere på forbud og påbud, men på oplevelser og nye aktiviteter i byrum. Disse nøgleord udbygges på de kommende projektmøder som en del af at indkredse koncept og fortælling. Urbanbotics 16

17 Kap. 3 kreative koalitioner Der blev foretaget en indledende diskussion af placeringsmuligheder. Kan evt. være en kombination af en placering i udkantsdanmark og en central bemærkelsesværdig placering. Konceptudviklingen kan med fordel tage udgangspunkt i en genkendelig aktivitet eller markante/interessante byrum, som kan diskuteres af gruppen. For at komme videre med at indkredse placering vil der på de kommende projektmøder blive udpeget lokationer, som kan anvendes til fælles besøg og diskussion. Dette vil ligeledes give muligheden for at inddrage relevante aktører og få sandsynliggjort mere konkrete behov. Nøgleord UrbanBotics gruppen når 'em til en række nøgelord for funktioner som vi mener byrumsinventar skal forholde sig til :!! 1. Social interaktion ) ) 2. Personlig motion/aflad ) ) 3. Urbant økosystem ) ) 4. Kommunikation ) ) 5. Do Good ) ) 6. Revitalisering af de offentlige rum I det videre forløb arbejder vi med at definere koncepter og konkrete produktideer. Urbanbotics 17

18 Kap. 3 kreative koalitioner Blo*en som arbejdsredskab Urbanbotics partnere kommer fra hele Danmark, Jylland, Fyn,og hovedstadsområdet, så vi har behov for et fleksibelt online kommunikations- og udviklingsredskab. Projektet har derfor opretter derfor en blog der også fungerer som website i systemet Wordpress, en populær åben platform, der løbende udvikles af programmører fra hele verden. På bloggen kan interne dokumenter kan læses og redigeres af projektets deltagere, og offentlige dokumenter kan læses af alle. Dokumenternes status og sikkerhedsnivau ændres efter behov. Det er en praktisk og tidsbesparende at samle mødereferater, projekt-ideer, referat af diskussioner, moodboards, fotoserier m.m. eet sted, hvor alle har mulighed for at opdatere, redigere og kommenterer på hinandens indlæg. Til at begynde med er det kun autoriserede bloggere der har mulighed for at læse og redigere i alle poster. Efterhånden som projektet skrider frem gøres mere og mere materiale offentligt tilgængeligt, og hjemmesiden omlægges til en informativ platform, mere end et internt arbejdsredskab for udviklerne. Automatisk installation af WordPress tilbydes som gratis service hos mange internetudbydere. Se UrbanBotics blog på Urbanbotics 18

19 Kap. 3 kreative koalitioner I"ustrator til møde På et gruppemøde i Urbanbotics har vi inviteret en illustrator, der tegner mens projektdeltagerne diskuterer design-forslag og udvælger produktideer. Det er meget fint at have et tegnet bidrag, der bringer nye perspektiver til vores overvejelser, og åbner processen for andre vinkler på funktion, design og placering. i"ustration: Dominique Jal Urbanbotics 19

20 Kap. 3 kreative koalitioner Moodboards For at klargøre intentioner og finde inspiration til design, benytter arbejdsgrupperne sig af mood boards : Seks elementer En vigtig del af projektets arbejdsprocess, handler om at skabe et fælles sprog og en kreativ udviklingsplatform for partnere, der kommer fra så vidt forskellige områder som teater, robotdesign, programmering, ingeniørkunst, salg og markedsføring, design af legepladser, og interaktiv installationskunst. Her er seks elementer, der har sikret en konstruktiv udvikling i vores process : Partner-diversitet -> mødemiljøer Fælles ord og begreber -> ordbog Værdigrundlag -> syretesten Ideer før produkt -> Produkt- pipeline Incitament for partnere for deltagelse? Potentielle brugere ind i processen Urbanbotics 20

21 Urbanbotics 21

22 Kapitel 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar Urbanbotics 8 værdiplatforme Her en kort opsummering af de kriterier Urbanbotics partnere finder væsentlige i forhold til udvikling af nye bymiljør og urban kulturteknologi : Det urbane økosystem (det bæredygtige) At kulturteknologier hjælper til at spejle sig selv i en kompleks kulturel og naturmæssig sammenhæng og anskueliggøre den indbyrdes sammenhæng imellem borger og bymiljø. Revitalisering af det offentlige rum (det funktionelle) At udvikle kulturteknologiske elementer til byen som skaber grundlag for nye aktiviteter og alternative anvendelsesmuligheder som redefinerer byens brug og udtryk. Do Good (det etiske) At byrummet igennem kulturteknologi tilskynder til positive handlinger og skaber mulighed for at gøre noget godt for andre. Social Interaktion (det sociale) At udvikle byrum som igennem kulturteknologi fremmer nye fællesskaber og tilskynder til udveksling og anti-isolation. Personlig motion/aflad (det rekreative/velvære) At stimulere til personlig motion og mental rekreation og herigennem udvikle byen til at skabe sundere mennesker. Urbanbotics 22

23 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar Kommunikationsplatform (det kommunikative) At skabe en ny brugerdrevet kommunikationsplatform som tilskynder til interaktion og innovation igennem nye kommunikationsstrukturer og redskaber. Forandring over tid (det dynamiske) At byens elementer opfordrer til og muliggører en mere dynamisk brug og udtryk, som varierer over tid, i stedet for at fastfryse byen i stationære og monofunktionelle produkter. Playfullness (det legende) At opfordre til nye legende og mere aktive udtryksformer i interaktionen med byens rum og inventar i"ustration: out-sider Urbanbotics 23

24 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar Koncepter Urbanbotics-gruppen arbejder med koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar, her er eksempler : Det 6. element Man kan argumentere at bydesign iøjeblikket allerede består af modulariserede elementer, som bliver sammensat på forskellige måder til forskellige gader og pladser. Udgangspunktet er overflader og belægninger i byen, som angiver visse tegn for bevægelse af henholdsvis biler, fodgængere, cyklister og måske endda rekreationsområder. Adfærden på disse overflader arrangeres igennem repræsentationer og symboler til at styre eller guide byens brug i form af skilte, forordninger og regulativer for hastighed, adgang og ophold, samt cykelparkering, busstoppesteder og parkeringsarealer. Herefter tilsættes nye tilskyndelser for ophold og rekreation, belysning, bænke til at angive siddeområder, skraldespande til angivelse affald, beplantning og overdækninger til skygge og læ. Som udgangspunkt er det et modulariseret inventar, hvor man anvender visse stereotype former for inventar, som hver især regulerer en fælles adfærd i byen. Urbanbotics 24

25 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar To tilgange til at udfordre den eksisterende modularisering kan foreslås: A. At de eksisterende moduler/hovedelementer i byen skal anvendes på nye måder, f.eks. ved at åbne op for at bænke, skilte, belysning m.m. kan gøres dynamisk, så det kan ændre placering afhængig af tidspunkt og aktivitet. B. At eksisterende moduler kan opgraderes i forhold til at forbedre dets funktion f.eks. hvordan vil bænke forsøge at få flere personer til at sidde ned? Hvordan vil belægningen understøtte borgernes brugsønsker? Hvorledes forbedrer bustoppestedet et ønske om mere læ, mindre støj og evt. mere sollys? C. Nye moduler kan overvejes som en opgradering af byen, dvs. hvilke nye moduler bør være en del af fremtidens byinventar? Møbler der automatisk rydder op i gaden? Digitale spilleflader i byen? Trådløse netværker som viser tilstedeværelse af sociale aktører? Nye platforme for at sælge/dele varer? Fælles udstillingsmiljøer og delerum? Byens aktiviteter lægger sig ovenpå, og borgerne kan anvende det standardiserede inventar til andre aktiviteter, specielt hvis inventaret tilskynder til en alternativ adfærd. Her opstår problemet dog dels med hvem der har magten over byen og hvem der regulerer normerne for byen. tekst & illustration: Bo Stjerne Thomsen Multiaktive byrum - kan bruges af forskellige GRUPPER, f.eks unge, gamle, nørder, sportsfolk, legebørn, og familier - i forskellige TIDSRUM, f.eks legeplads om dagen, motionsbane om aftenen, scene fredag aften, markedsplads lørdag formiddag, picknick rum søndag, - og har forskellige funktioner i forhold til ÅRSTIDER, f.eks regnvejrsspringvand, skøjtebane, nyttehaver. Urbanbotics 25

26 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar Brugergruppe fokus Multiaktive byrum skal løse konkrete udfordringer og behov i forhold til udvalgte grupper. Med henblik på evaluering af prototyper, vil vi dokumenterer hvordan forskellige brugere reagerer på et konkret produkt og koncept. google images Tidsforskydning i urbane rum Tidsforskydning og interva(er Arbejdsgrupperne udvikler ideer for design af byrums-elementer, som kan udfylde forskellige funktioner i byrummet, i løbet af et døgn, en uge, måneder og år. Brugeraktiviteter og adfærd er betinget af tidspunkt på døgnet, af ugedag, vejr og årstider. Visionen er at skabe en foranderlighed, der med udgangspunkt i sensorer og interfaser kan støtte op om forskellige brugerflader, brugergrupper og brugsintervaller. F.eks dagtimer, weekend, aften, men også mere specifikke formål, hvor det er formålstjenstligt at intervallet kan justeres til sekunder og minutter på f.eks. togstationer, ved lyskurve, og bustoppesteder. performativt landskab i Odense Urbanbotics 26

27 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar TIDSRUM har du tid? - byrumsmøbler der invitere til en forlænget passage eller behageligt ophold i 1 min, 10 min, 30 min, 2 timer TIDSLINIE akkumulation af tid - byrummøbler som kan akkumulere tid og forandring over tid, og gøre information om stedets historie og andre menneskers oplevelser på netop dette sted tilgængeligt. F.eks. i form af elektronisk grafitti, interaktive videodagbøger eller tidsmaskiner, der reflektere forandring i landskab og demografi. SIMULTANE TIDSLINER OG TIDSRUM... Fortiden er tilgængelig, nutiden mærkbar og markér-bar, og visioner for fremtiden kan udtrykkes Et eksempel på et interaktivt byrumsmøbel der tjener adskille formål på forskellige tider af døgnet, og fungerer simultant som legeplads, siddemøbel, belysning og pullert, er prototypen Performativt Landskab i Odense, udviklet af en af Bo Stjerne Thomsen fra Teknologisk Institut. Performativt Landskab Et interaktivt byrum, der skaber mulighed for spontan leg igennem et dynamisk og fleksibelt byinventar. Indfanger aktivitet fra forbipasserende og forlænger deres ophold i rummet. Tryghedsskabende element som aktiverer et byrum og medvirker til skabelse af midlertidige sociale rum. Medvirker til identitetsskabelse og branding af områder i kraft af både design og interaktion med byinventaret. En del af en transformation til et mere aktivt byinventar, der forandrer sig i forhold til eksisterende aktiviteter og borgernes adfærd. Urbanbotics 27

28 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar Leg på din vej Det uventede, overraskelsen, dét der får os til at stoppe op og forundres... Elementer i byrummet der skaber grundlag for undren og vækkelse, for refleksion. Minh Nguyen, designer fra firmaet Kompan, fortæller historien om den døde fugl der ligger midt på fortovet. Den uventede oplevelse, der gør et uudsletteligt indtryk, og påvirker adfærd og mønster for de forbipasserende. Den efterfølgende diskussion førte til udvikling af andre principper : Positive forhindringer I forhold til byrumsinventar, betyder det når vores sanser, fysik og generelle verdensopfattelse bliver udfordret og pirret af objekter og oplevelser, der ligger udenfor den rette linie s funktionalitet. Intuitiv handling At skabe bymiljøer der ophæver følelsen af fysisk afgrænsning. Elementer der i simpelhed balancerer alsidighed, og inspirerer til intuitive bevægelser og handlinger. Nye og midlertidige fæ"esskaber Byrumsmøbler der inviterer til spontane og uforpligtende reflektioner, til nye opdagelser. Koncepter der skaber motivation til at samarbejde, dvs at indgå i en midlertidig social eller praktisk relation med andre forbipasserende. Urbanbotics 28

29 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar google images Legitimitet Hvordan kan byrums-design gøre det legitimet for voksne at gå på opdagelse i og bidrage til et legende byrum? Legitimitet i forhold til ophold, formål eller funktion, social accept af en anderledes adfærd eller bevægelse, f.eks. at danse i stedet for at gå, eller at forlænge sit ophold på en given location kun fordi det er smukt og inspirerende. Hvordan kan vi ændre reglerne for social acceptabel opførsel, så der bliver plads til det uventede, nye møder og historier. Så vi får et større råderum for sjove og positive møder og aha-oplevelser. Et eksempel er en helt anderledes type interaktive vejskilte, der i stedet for forbud, kommunikerer inspiration og tilladelse til udnytte byrum og byrumsmøbler spontant og kreativt. Urbanbotics 29

30 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar Urbane Hotspots Interkulturelle mødesteder hvor begivenheder fra forskellige tidszoner bestemmer handlinger og udtryk i det lokale byrum, igennem en digital mediering. Samlingsteder hvor byområdets kompensative miljø inviterer til forlænget ophold. i"ustration: Pipaluk Oase (kompensation) Elementer i byrummet som automatisk skaber læ, og kompenserer for eksisterende forhold, som for meget larm, for lidt lys, for meget vind eller ingen vand Intelligente byrums-møbler der reagerer på omgivelserne, og kompenserer for f.eks. temperatur, støj eller lysforhold. Eksempler på installationer er dynamisk belysning, netværksmøbler, interaktiv vandforsyning, automatiske ildsteder og bevægelige græsplæner. Aktivitet-inviterende miljøer og temaer som f.eks. teaterpladser, sportsbaner, dansegulve eller meditations-portaler, kan skabe rammerne for en helle i byrummet, hvor forlænget ophold er afslappende, energi-givende og behageligt. Urbanbotics 30

31 Kap. 4 kriterier og koncepter for byrumsinventar Magi At give borgerne mulighed for at blive indraget i uventede oplevelser og positive udfordringer i byrummet, med henblik på at skabe en refleksion over hverdagen. Revitalisering af det offentlige rum Urbanbotics partnere arbejder med at udvikle kulturteknologiske elementer til byens rum, elementer der skaber grundlag for nye aktiviteter og alternative anvendelsesmuligheder af byrum, der igen vil definere byens brug og udtryk på ny. Projektets partnere ønsker at åbne for nye tiltag og alternativ brug af eksisterende rum, der kan tilpasses forskellige brugergrupper på forskellige tidspunkter af døgnet eller i forhold til årstiderne, f.eks. parkeringspladser, metrostationer, havneområder. Nye værdier I de fleste byrum dominerer Det Funktionelle. Hvordan skaber vi plads til det uventede, det sjove, det sociale element, og skaber byrumsinventar, der også igangsætter en bevidstgørende process omkring miljø, forbrug og informationsteknologiens anvendelsesmuligheder? Urbanbotics 31

32 Kapitel 5 projektstorm Idé-storm hos Urbanbotics Urbanbotics udviklingsfaser En uddyblese af projektets struktur, og eksempler på på idéer og udspil fra de indledende faser i Urbanbotics projektet. Urbanbotics 32

33 Kap. 5 projektstorm Projekt-faser 1. Opstart 2. Identifikation af behov og muligheder 3. Workshop og idékatalog 4. Konceptdesign 5. Demonstrationsprojekt 6. Implementering og evaluering Udspil Giv de offentlige rum tilbage til borgerne. Offentlige rum skal kunne!bruges!til noget!- skabe rammer for social interaktion og netværk Vi vil arbejde med konstruktioner der understøtter at forskellige aldersgrupper kan opholde sig og interagere i det samme område Mennesker kan godt lide at samles om en reel aktivitet eller opgave, at hjælpe til, deltage i en aktivitet der rent faktisk producerer noget, er nyttig, gør gavn Bring naturens elementer og materialer tilbage i byrummet, sten, træ, vand, ild, planter Skabe rammer der er anti-fomynderiske, ikke dikterer en bestemt adfærd, men indbyder til udforskning og kreativitet Idéer hukommelsesspil m. lys og lyd, f.eks. interaktive hinkeruder 1-5 spillere interaktive springvand - ændrer form/farve bænke med varme og lys ild steder plasticbobler med sofa-arrangementer mega-gynger (love swings) svingende platforme m. interiør lavt over jorden lydsøjler, lydstationer, lydbobler : send din egen musik ud i et afgrænset område. digital grafitti forgængelige værker m. bevægelsesstyret tracking/videoprojektion positiv konkurrence / samarbejde bygge noget, flytte noget, udvikle noget Urbanbotics 33

34 Kap. 5 projektstorm permakultur offentlige nyttehaver med lokale plantekasser i rolige lokalområder når man hugger brænde får man varmen to gange fysiske aktiviteter /udfordringer, der genererer lys, varme og visuals dagslys-felter til folk med vinter-depression vand legepladser der udnytter regnvand og havvand vand legepladser der udnytter regnvand og/ell. havvand Stikord Integration (Social/kulturel) Gratis Vække nysgerrighed Aha oplevelser Sanseligt Inkludere Playfull Fordybelse Erindre Refleksion Urban For all Hangout Moduler med synergipotentiale Unconscious game interaction/interference Modulært Ghetto i"ustration: Gravity Studio Lighthouse Urbanbotics 34

35 Kap. 5 projektstorm Urbanbotics på vej Til nærmere at belyse dette udvalg, benyttede vi forskellige ratings, analyse-modeller og tværfaglige gruppediskussioner til at teste ideerne. Formålet var at finde de 5 bedste. Vi har beskæftiget os med forskellige typer aktivitet og impakt i byrummet, fra informationsteknologi møder kunstværker på centrale pladser, til interaktiv belysning, interaktive skulpturer, gadebelægning, varmestationer, kommunikationsteknologi, musikdelings-stationer og interaktive vandområder. Mulighederne er mange, og udvikling af inventar til byrummet er et udfordrende område med mange niveauer, nært knyttet sammen med adfærdsmønstre for forskellige aldersgrupper, kulturelt betinget opførsel og sociale relationer. Urbanbotics i Odense Urbanbotics 35

36 Kap. 5 projektstorm UrbanBotics produktpipeline Urbanbotics partnere har i brainstorm-fasen genereret hundredevis af nye produktideer og koncepter. I en process over 8 måneder har vi diskuteret og udviklet materialet, og testet mod projektets vedtagne værdi-grundlag. I den endelige udvæglelsesproces tager vi hensyn til den praktiske realisering, og tilgængelige ressourcer, f.eks. hvor lang udviklingsfasen forventes at være, prisen på produktion af prototype, og produktets umiddelbare salgbarhed. Urbanbotics 36

37 Kap. 5 projektstorm Urbanbotics, elementerne i spil Lys og lyd, i luften, på jorden og under vand, der bygges modeller, laves 3D animation og eksperimenteres med design. Et af vores tema er er byrumsinventar i samspil med naturens elementer og kontraster, der, selvom vi byboere godt kan glemme det, skaber betingelserne for liv i byrummet. Mørke vs lys, kulde vs varme, stilhed vs larm, vand vs tørke, planter vs goldhed, ro vs kaos, sikkerhed vs fare, kommunikation vs isolation, er eksempler på de modsætninger der melder sig, når vi taler om at skabe et versatilt produkt, der er brugbart og tilpasningsegnet i forhold til årstider og placering. Et af de begreber Urbanbotics har udviklet under processen, handler om den femte vej, hvor der i byrummet tilføjes hvad vi kunne kalde et 5. element der gør det muligt at vælge en anderledes adfærd på din vej gennem byen, vælge f.eks. ved at skifte rute, tage ophold, interagere, lytte, udfordre dig selv fysisk, kommunikere eller meditere i et givet tidsrum, enten på en stationær location, eller i bevægelse. Et andet begreb vi har brugt som kriterie i arbejdet med at udvikle prototype design, er ideen om et multiaktivt byrum, dvs byrum der kan bruges af forskellige grupper, f.eks. unge, gamle, nørder, sportsfolk, legebørn eller familier, i forskellige tidsrum, f.eks legeplads dag, motionsbane aften, scene aften, markedsplads lørdag, picknick søndag, og på alle årstider, f.eks regnvejrsspringvand, skøjtebane eller nyttehaver. i"ustration: Pipaluk Urbanbotics 37

38 Kapitel 6 Urbanbotic z Ordbog A+yk Byens og menneskernes historie fortælles via installationer der efterlader aftryk, f.eks. digitale fotosøjler, eller installationer der afspejler stedets udvikling over tid. Deling af viden. Arbejde møder (Re) Kreativitet Organiske og åbneʻkontoroaserʼ i offentlige rum tilbyder mobilitet og flexibilitet i hverdagens arbejdsliv, siddepladser, internet, læ, og hygge i form af semi-social deling af rum. Aha oplevelser Bruger behov 4 all - brugerdrevet historiske behov vs nye behov Brugerdrevet Byrum Eksempler er åben markedsplads, byggelegeplads, faciliteter for motion og spil, grill /fællespisning, børnefamile-aktiviteter I arbejdet med at skabe værdigrundlag, rammer og koncepter for Urbanbotics projektet, har deltagerne udviklet fælles begreber og formuleringer, der danner grundlag for videre udvikling af produktideer. Vi har kaldt Urbanbotics konsensus omkring nye ord og begreber for Urbanbotic z Ordbog, en liste der løbende opdateres : Brugergruppe Fokus løse konkrete udfordringer, f.eks. adfærdsproblemer for udvalgte grupper Byrummet tilbage til borgerne Rammer der inviterer til at byrummet kan (gen)indtages af mange forskellige grupper, individer og fællesskaber, koncepter der kan udvikles, ommøbleres og leges med. Byens Stemme Installationer der skærpet identitet omkring tilhørsforhold til byområder og byer. Et moderne take på begrebet venskabsbyer kan integreres, med udveksling af historier og åbent multi-bruger online link til samtaler og udveksling af levende billeder. Urbanbotics 38

39 Kap. 6 Urbanbotic z Ordbog Den Foranderlige by eksempler : flytbare moduler, der kan udveksles mellem forskellige pladser i byen. Blinderuter, flytbare fodgængerovergange, skilte der flytter sig. Omstrukturering af offentlige områder, f.eks en tom parkeringsplads der alokeres til campingområde. Ændringerne kan være styret af vejret, tidspunktet, antal mennesker, det kollektive humør, latter, leg. Den Sociale Plads danne fællesskab igennem inventar, beløning for at samarbejde, f.eks. springvand, flere mennesker giver mere vand, traffiksignal samarbejde giver hurtigere skift i signalet, bænk med varme, 2 giver varme, 1 giver ingenting. Det 6. element Hvordan indtænkes nye typer af moduler til byen, som tilskynder til en højere grad af fleksibilitet og individuel tilpasning? Digital Opslagstavle En overordnet titel for en lang række mulige produkter, der integrerer lys, lyd og billede i en brugerdrevet informationsplatform. Opstilles på f.eks. offentlige pladser eller metrostationer og servicerer lokale behov, med alt fra byttemarkeder og børneaktiviter, til cykelløb, tango og poesi. Digital Opslagstavle Overlejring af fortællinger og hilsner i byrummet igennem en digital kalender for området. Energy Pool visualisation af energi cirkulation af energi, udveksling af energi-pakker, opmagasinering af energi, visualisering af energiforbrug i f.eks. boligblokke, stimulering til postiv konkurrence, at bruge mindre energi og afleverer sin overkskudsenergi til fælleskabet. Erindre Forandring transformation af ild til vand, lys til varme, varme til kulde, forandring af elementer Forandring over tid Det dynamiske. At byens elementer opfordrer til, og muliggør, en mere dynamisk brug, og udtryk, som varierer over tid, i stedet for at fastfryse byen i stationære og mono-funktionelle produkter. For a( Fordybelse /tanke /indsigt natur, naturmaterialer, Templet indre rejse, følelsesoplevelse. F.eks et Bedetræ som bruges i Indien. At skabe bevidsthed om cyklus og naturen i byen. Fordybelsen /Oasen et frirum, et helle - møbler til parker, søbred, strandpark. Pergola med moduludstilling, f.eks. boder med kunst, en sikker havn. Frizone anti formynderisk i"ustration: Pipaluk Urbanbotics 39

40 Kap. 6 Urbanbotic z Ordbog Frizone Områder, f.eks. pladser i byen der med farver og anderledes skiltning markerer brugerdrevet og forbudsfrit område,, og inviterer til tranparens og dynamisk flow i individuelle eller gruppe aktiviteter. Udsyn / horisont / udfordring / transparens / anti-tempo / dynamisk flow / helle /frirum / legerum / møderum Gratis Hangout Ikke kun for sjov Bidrage m. mening / perspektiv og formål / aktivitet m. mening / give alle en følelse af konkret at have udrettet noget Inkludere Intuitiv handling Ingen følelse af fysisk afgrænsning, mulighed for simpelhed og alsidighed. Leg på din vej Den døde fugl på gaden - overraskende elementer, der skaber er grundlag for undren og vækkelse. Legespil Interaktive spil, der skaber nye midlertidige fællesskaber, f.eks. boldspil, brætspil, hinkeruder Legitimitet Hvordan kan det gøres legitimt for voksne at gå på opdagelese i, og bidrage til, et legende byrum. Magi Elementer af uforudsigelighed og pulserende rum. Magi At give borgerne mulighed for at skabe udfordringer og overraskelser i byrummet med henblik på at skabe en refleksion over hverdagen. Integration (Social/kulturel) Kompensation Byrumsmøbler der integrerer kompensation for byens géner, som støj, vejrforhold og lysforhold, f.eks. et anti-vinterdepressions område, hvor lyskilder giver UV-lys i den mørkeste tid, eller bænke med varme. Kondi og Aflad (det 4. spor) Hvordan tilfredstiller vi behovet for motion, og behovet for at være noget /gøre noget for andre? Motion og næstekærlighed kombineret i en workout-maskine, der f.eks. genererer varme til en bænk, eller motion der bliver til lys. Kulturplatform Elementer som stimulerer til nye typer af fysisk udfoldelse og social interaktion, samt bidrager til at borgerne selv kan udvikle løsninger til idéer og behov i byrummet. Midlertidige arbejdsrum Udendørs åbne rum, som kan anvendes til midlertidigt arbejdsrum eller fælleslokale igennem fleksible vægge. Modulært Moduler med synergipotentiale Multiaktiv Multiaktive by-elementer, hvor forskellige grupper kan engagere sig i forskellige aktiviteter på forskellige tidspunkter. Urbanbotics 40

41 Kap. 6 Urbanbotic z Ordbog Multiaktive Byrum Kan bruges af forskellige grupper, unge, gamle, nørder, sportsfolk, legebørn, familier i forskellige tidsrum, f.eks legeplads dag, motionsbane aften, scene aften, markedsplads lørdag, picknick søndag, og på alle årstider, f.eks regnvejrsspringvand, skøjtebane, nyttehaver. Plads for offenlig Uorden Det man ikke må er tilladt her Playfu( Positive Forhindringer Styrke positiv adfærd m. beløning, feks.et syngende parkometer Pulserende Rum omskiftelighed bevægelighed uforudsigelighed. Refleksion Nye /midlertidige fæ(esskaber Faciliteter der inviterer til uforpligtende sociale aktiviter, f.eks. varmebænke, grillsteder eller lysinstallationer, der påvirkes af antal mennesker. Et andet eksempel er Digitale Opslagstavler, der servicerer som brugerdrevet informationspost, og initerer f.eks. sportsaktiviteter, dans eller diskussionsforum. Oase Byrumsmøbler og byrum der tilbyder en kompensation for byens normale støjnivau og stressede omgivelser, og indbyder til mere meditative ophold og pauser. Parkeringsspi(et Lysende felter og farvekoder, der dirigerer bilister til frie pladser (der kan spares 20% af benzinforbruget ved effektiv anvisning af parkeringsplads) Performativ belægning En fysisk bevægelig belægning som muliggør nye former for legende adfærd og midlertidigt ophold. F.eks. vibrator områder, dansegulv m. lys, modulative joggingbaner m. lys. Ressource-møbler Aktive møbler i byrummet som registrerer aktivitetsniveau og ressourceforbrug i byrummet, med henblik på cirkulering af en kollektiv forståelse af byen. Sanseligt Sanserum Se, hør, duft mærk Støj Transformator Lydbarrierer der via frekvens-transformer opfanger og ændrer traffikstøj og andre former for by-støj til musikalske kompositioner, lydkunst eller stille-rum. Synenergi potentiale Al aktivitet kan stå alene, men kan indgå i konstellationer forskellige landskaber Tid akkumulation af tid Fortiden er tilgængelig, nutiden mærkbar og markér-bar, vision for fremtiden kan udtrykkes, f.eks. den Digitale Opslagstavle som akkumuleringspunkt for dokumentation af aktiviteter eller upload af forslag. Urbanbotics 41

42 Kap. 6 Urbanbotic z Ordbog Tidsforskydning Elementer som kan udfylde funktioner i byrummet på tværs af døgn, uge, måneder og år samt i forskellige brugsintervaller, f.eks. pr. sekund, over en halv time, en hel dag el.lign. Tidsrum har du tid? Forlænget passage, invitation til behageligt ophold i 1 min, 10 min, 30 min, 2 timer Vække nysgerrighed We Feel Fine / Det Følsomme Rum Det emotionelle byrum, give smil og gaver, tracke optimismen. Et sted hvor vi kan give en gave, give et smil, lægge en hilsen. Det Følsomme Rum som påvirkes af emotionelle faktorer. Udvekslings-platforme Genbrug, dele, udveksle info og ting, udstillingsvinduer. Unconscious game interaction/interference Urban Urbane Hotspots Interkulturelle mødesteder hvor begivenheder fra forskellige tidszoner bestemmer handlinger og udtryk i det lokale byrum igennem en digital mediering. Urbane Økosystem Kæder af Energi aynliggøres X påvirker Y, der påvirker dit liv... foto: : urbanbotics Urbanbotics 42

43 Urbanbotics 42

44 Kapitel 7 på tur i Danmark Innovation og samarbejde på tværs Urbanbotics udgangspunkt er nyskabende ideer for byrumsinventar, udvikling af levende byrum, og anvendelse af ny teknologi. Med deltagelse af partnere fra hele Danmark, legeplads-designere, installationskunstnere, byrumsinventar-designere, robotdesignere, en scenograf, en skuespiller og en koreograf, var der lagt op til en række spændende møder på tværs af brancherne. Da deltagernes opgave er at tænkte nyt i forhold til byrumsinventar, besluttede vi at besøge en række byrum rundt omkirng i landet i forbindelse med Urbanbotic s arbejds-sessions. Teknologisk Institut i Odense Vi startede Urbanbotics med en veltilrettelagt og inspirerende konference på Teknologisk Institut, hvor eksperter indenfor byrumsdesign, lys-teknologi, robotteknologi og urban infrastruktur gav deres deres bud på og tanker omkring fremtidens byrum og teknologiens rolle. Talere fra bl.a. IBM, Roskilde festival og Center for Robotteknologi var på programmet, og der blev talt om fremtidens belysning, L.E.D. teknologi, om anderledes arkitektur, om kunst, og om byrum hvor teknologi er integreret både som informationskilde, energibesparende værktøjer og omdrejningspunkt for sociale aktiviteter. I løbet af august og september mødtes deltagerne i Urbanbotics til de indledende runder, brainstorm, vilde ideer, og et gennemgribende arbejde med at definere de rammer, principper og koncepter som vi ønskede vores udvikingsarbejde skulle forholde sig til. Ålborg Teater Urbanbotics første ekspedition udenfor Teknologisk Institut gik til Ålborg, hvor projektdeltagerne fra Ålborg Teater havde tilrettelagt et program, der bl.a. omhandlede havne- Urbanbotics 44

45 Kap. 7 på tur i Danmark området i Ålborg, et inspirerende eksempel på omlægningen fra industrihavn til boligområde og socialt mødested. Ålborg Havn rummer mange konkrete tiltag til at forene udeliv, cafeliv, sport, hygge og kunstneriske oplevelser, bl.a. en usædvanlig smukt designet boldbane, med et levende lysspil af LED lys. Bænke, offentlige toiletter og drikkefontainer forskønner byrummet med deres enkle design, sammen espalieer og blomsterbede indrammede i svungne metalkanter. Vi studerede også et stort springvand hvor vandet springer i relation til musik, og interaktive designer lygtepæle af Phillip Stark i Ålborg midtby. På havnefromnten er der også blevet plads til et kunstmuseum og udstillingsbygninger, bl.a. det stort anlagte projekt Nordkraft, hvor en gigantisk industrihal er blevet omdannet til kulturhus, de rå vægge og bærende strukturer er bevaret, indrettet med adskillige etager af cafeer, udstillingslokaler, teater, spillesteder og kreative virksomheder. Designet er en en åben firkant-formation der omkranser et enormt højloftet centralt rum. På Ålborg Teater fik vi et indblik i arbejdet med scenografi og skitser til rumopbygninger, bl.a. i form af et foredrag fra en international scenograf. Vi så også aftenens forstilling, med en inspirerende og mulitfunktionel sceneografi fra Urbanbotics egen scenograf. Forestillingen Made in Denmark gav os bl.a. inspiration til at tænke over hvordan forskellige befolkningsgrupper har forskellige behov og adfærd i de offentlige rum, og hvordan vi kan anvende skuespillere og dansere til at anskueliggøre og afprøve forskellige scenarier for vores prototype-projekter. Urbanbotics i Ålborg Urbanbotics 45

46 Kap. 7 på tur i Danmark Christiania i København Næste Urbanbotics møde foregik på Christiania hvor kunstnergruppen Live Art Installations (bedre kendt som Half Machine ) holder til. Vi startede dagen med en meditation på Christianshavns Torv, et trafikeret knudepunkt med metrostation og butikker, men uden socialt liv eller samlingspunkter. Det var et godt sted at tænke over konkrete ideer til forbedring af byrummet, og hvilke behov og problemer Urbanbotics skal beskæftige sig med, f.eks. støj og trafik vs fred og ro, siddemøbler der inspirerer til socialt samvær, inddragelse af vand fra de nærtliggende kanaler i et levende byrumsdesign, behovet for læ, behovet for lys og varme, muligheden for at indrage de omkringliggende bygninger i pladsens design. Mange inspirerende tanker kom op over en kop kaffe i papkrus på en blæsende kold septemberdag. Vi fortsatte med rundtur på Christiania, og så på nogle af de mange hemmelige lokal områder og bygninger der findes på begge sider af Christiania-søen. Christiania er bilfrit område, og hele infrastrukturen, huse, legepladser, kloaksystemer, elforsyning, fælles områder, spillesteder, cafeer osv er bygget af beboerne. Her er en helt speciel stemning, og en hjertevarme der både udspringer af et socialt samvær der ligger langt over gennemsnittet for by-områder, og den individualitet i design der præger enhver detalje. Fra eventyrlige selvbyggerhuse til den ombyggede ammunitionsfabrik der nu fungerer som kulturhus og kunstnerværksteder, og hvor Urbanbotics deltagerne tilbragte dagen med brainstorm og gruppearbejde. Christiania er, bortset fra Tivoli, det område i København der tiltrækker flest turister, og særligt i sommerhalvåret er det et utroligt populært park og rekreativt område for københavnerne, med et rigt kulturliv og masser af levende musik. Det interessante, i forhold til byrums-design, er at dette område er bragt til live med meget enkle virkemidler, naturmaterialer, træstammer, simple bænke og borde med servering, og skyggefulde grønne græsplæner ved søbredden. Levende ild og bål ses ofte om aftenen, og det er som om at man befinder sig i en helt anden tidszone, en landsby midt i storbyen. GYLDENHOLM GODS (oktober) Den næste Urbanbotics ekspedition havde vi tilrettelagt som et internat, da projektdeltagerne kommer fra hele Danmark, og vi havde brug for mere arbejdstid til at komme i dybden med koncepter og ideer. Valget faldt på Gyldenholm Gods nær Slagelse, en historisk herregård der er utroligt velbevaret og smukt istandsat. Endnu en tur i tidsmaskinen, en anden verden, 80 km fra København, et aktivt gods med landbrug og skovbrug, og plads til møder og konferencer i hovedbygningen. Som eksotisk bonus blev vi indkvartet i smukke beduintelte i haven, og opholdet inkluderede både et indblik i godsets co2-neutrale energiforsyning, spøgelseshistorier og et flere hundrede år gammelt klokketårn med fri udsigt til stjerne-himlen. Urbanbotics 46

47 Kap. 7 på tur i Danmark Den intensive arbejdsprocess i Urbanbotics gruppen udmøntede sig i løbet af arbejdsdagene på godset i, at projektet kom et stort skridt videre mht at konkretisere og udvælge en række lovende projekt-ideer til vores idekatalog. Opholdet på landet gav os også yderlige inspiration til at udvide begrebet byrum, vi havde tidligere i processen ønsket at arbejde med produkter der kunne bringe nyt liv til mange forskellige slags byrum, ikke kun i storbyen, men også til landsbyer og provinsbyer. Som en integreret del af vores arbejdsprocess, besøger Urbanbotics vidt forskellige byrum rundt omkring i landet. En kølig septemberdag er vi på tur på Christianshavn, hvor vi ser på Christianshavns Torv, der som travlt trafikknudepunkt er uden egentlig opholdsmulighed. Herefter er vi rundt i Christianias bilfri by gågader, hvor der er mange af opholdsmuligheder og mulighed for social interaktion i byrummet, der også præges af en idealistisk og farverig selvforvaltning af området. Tanker efter rundtur på Christiania, af Bo Stjerne Thomsen Hvilke elementer kan sikre aktiv deltagelse og frivillighed i udbygningen af et fælles byrum hvilke regler og principper? Ref. til Christiania reglement, infrastruktur, fælleshuse etc. Hvorledes kan byrummet opfordre til udviklingen af et kreativt byliv uden at det kompromiserer personlige eller organisatoriske sær-interesser? Ref. til husbyggerier, installationer og byinventar på Christiania. Byrummet som kreativt samfundseksperiment med fokus på vidensoverførsel og anvendelse af ny teknologi. i"ustration: Urbanbotics 47

48 Kap. 7 på tur i Danmark Jens Galschiøts værksted i Odense Efter et endnu et møde på Teknoligisk Institut for at samle trådene og diskutere de efterhånden ret konkrete produktideer, besluttede vi at endnu et internat var påkrævet. Det var nu Urbanbotics deltagerne fra Syd-fyn, firmaet Kompan, der tilrettelagde programmet, og de valgte at invitere os allesammen til et autentisk kunstnerværksted i nærheden af Odense, hvor skulptøren Jens Galshiøt fremstiller sine mange store og små værker, overvejende i bronche. Lokalerne var fyldt med kunst og skulpturer, og perfekte til den mere kreative del af Urbanbotics projektet, nemlig at udvikle design-ideer til byrums-inventaret. Kompan havde medbragt en af deres egne nye prototyper, en slags vippeplatform, der udover at være et fysisk udfordrende stykke legetøj samtidig er et mini-computer spil der spilles af een elller flere deltagere, designet til lidt større børn. Urbanbotics deltagerne morede sig strålende (-: Kunstneren Jens gav os et indblik i de processer der ligger til grund for bronchestøbning, og vi kunne beundre transformationen af de enorme mængder af voks som hans hjælpere var ifærd med at modellere om til skulpturer. Et stort indtryk gjorde de enorme syrebade, hvor menneske-skulpturer i overstørrelse blev hejs op og ned, mens lag på lag af kobber fæstner sig på overfladen. Vores to-dages møde her blev for en stor del brugt til at gennemarbejde forskellige design forslag og produktideer, og til at finde de mest hensigstmæssige og realistiske produkter at arbejde videre med. En af de gennemgående arbejdsmetoder i Urbanbotics-gruppen har været at projekt-ideer sendes i cirkulation i forskellige kombinationer af grupper. Herved får vi mange forskellige vinkler på idé og design, ligesom af vi i fællesskab afdækker potentiale og svagheder ved pågældende produktidé. Urbanbotics gruppen har nu lagt sig fast på ca. 10 ideer der skal konkretiseres med designforslag, og udførlige beskrivelser, og vi har fat i et fint udvalg af forskellige typer ideer. Vi beskæftiger os bl.a. med lyd og lydkunst, med kompensation for mørke og lys, med kommunikationsplatforme som socialt mødested, med foranderlige belægninger og inddragelse af byernes vandområder. Urbanbotics 48

Tryghed via Design & Teknologi

Tryghed via Design & Teknologi Tryghed via Design & Teknologi 27. januar 2011 out-sider pirrer sanserne og udfordrer det eksisterende med nyt og modigt byrumsinventar Agenda... Baggrund Trends og bud på byrummet Inspirationer og cases

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR leverer spændende og funktionelt byrumsinventar. ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i holdbare,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Visioner for daginstitutioners legepladser

Visioner for daginstitutioners legepladser Visioner for daginstitutioners legepladser 1 Visioner for daginstitutioners legepladser Legepladser er vigtige læringsrum for vores børn, da de i løbet af deres institutionsliv tilbringer en stor del af

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL 25.-27. MAJ 2012 ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Odense Havnekulturfestival fungerer som et kulturelt mødested for vækstlagene og det professionelle i Odense og på Fyn, og derudover

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold SPEJLBILLEDER Identiteter og relationer på Skive Station Indhold 1. vision 2. visualiseringer 3. interaktion 4. spejlsalen 5. related work 6. økonomisk bæredygtighed 7. involvering 8. nytænkning 9. specifikationer

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere