en ny type bankrøver It-kriminelle fra især Østeuropa har stjålet over 18 millioner kroner fra danske netbanker siden 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en ny type bankrøver It-kriminelle fra især Østeuropa har stjålet over 18 millioner kroner fra danske netbanker siden 2006."

Transkript

1 en ny type bankrøver It-kriminelle fra især Østeuropa har stjålet over 18 millioner kroner fra danske netbanker siden Læs side 14 Finansforbundets magasin nr. 6, 2010

2 Du behøver ikke være bankansat for at få klar besked om pension Mange tror, at Bankpension kun er for bankansatte. Det er jo forståeligt med det navn. Men faktisk kan du også få din pension hos os, hvis du er revisor, forsikringsmægler eller på anden måde tilknyttet finanssektoren. Kan du også få din pension hos Bankpension? Ring til Michael Nielsen på , og få svaret. Og hvorfor er det så interessant? Blandt andet fordi du hos os får den samme pensionsrådgivning som din bankrådgiver, du slipper for at betale gebyrer, og du får del i vores overskud. Det er ikke bare pension. Det er pension på samme vilkår som bankansatte.

3 indhold 12 Kampen mod de nye bankrøvere IT-kriminelle har stjålet over 18 millioner kroner fra danske netbanker de seneste fire år, men indførelsen af NemID gør nu netbankerne endnu sikrere 28 Bankgiganter på skrump 20 En god chef bryder reglerne Hvis man er en rigtig dygtig chef ved man ifølge den svenske ledelsesforsker Lotte Snickare hvornår, man ikke skal følge reglerne 22 med livet som indsats Dorte Holm er ramt af posttraumatisk stressbelastning efter, at hun ikke færre end syv gange har stået over for en bankrøver 28 Bankgiganter på skrump Bankverdenens struktur trænger ifølge Bank of Englands næstkommanderende til en rodbehandling 34 TEMA: Det grænseløse arbejde Mobile bredbånd giver medarbejdere mulighed for at arbejde når som helst og hvor som helst. Den fleksibilitet kan både være dejlig og fru-strerende, for hvor går grænsen mellem privatliv og arbejdsliv? 46 forbundet hjælper roskilde bank Finansforbundet skal yde kompetenceafklaring og rådgivning om uddannelse til Roskilde Banks medarbejdere Tema: det grænseløse arbejde Dyrk dine kolleger Sociale arrangementer er med til at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen. Læs hvordan kollegerne dyrker hinanden i fire forskellige virksomheder 54 Ingen køber hele fisk 100 akademikere i den finansielle sektor deltog i Finansforbundets gå hjem-møde om finanskrisen dyrk dine kolleger Nyheder 7 leder globalt 53 finanskronit 56 spørgehjørnet 58 bankhistorie 60 Ajour meddelelser og medlemstilbud 61 arrangementer for ledige og seniorer Finansjob nyt om job og karriere det faste Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr. 6, maj Næste nummer fredag fredag 6. august2010 Udgiver: Finansforbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Lotte Ustrup Christensen (ansv. red.), Carsten Jørgensen (ansv, redaktør), forbundet.dk Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Jens Sillesen (DJ), Sabina Furbo Kasper Herløv Annoncer: DG Media, Gammeltorv 18, 1457 København K, telefon , fax Læserindlæg: Læserindlæg senest fredag 25. Juni. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Oplag: Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium Finans juni

4 Nyheder vi er ikke i færd med at skrive nekrolog over denne krise. Det, synes vi, er noget tidligt. Og vores opfattelser er, at vi i en længere periode vil se relativt tamme økonomiske væksttal, og det har en indflydelse på behovet for afskrivninger. Peter Straarup, ordførende direktør i Danske Bank til RB-Børsen Nykredit slæbes i Arbejdsretten Nykredits beslutning om at sætte over 100 medarbejdere i det tidligere Forstædernes Bank ned i løn er et ulovligt kollektivt kampskridt, vurderer Finansforbundet, som nu vil have sagen prøvet ved Arbejdsretten. Vi har gentagne gange prøvet at få en løsning i stand med Nykredit, som dog ikke har villet samarbejde. Det er en principiel sag, og derfor har vi ingen anden mulighed end at få sagen prøvet i Arbejdsretten, siger Finansforbundets formand, Kent Petersen. Nogle lønnedsættelser er allerede blevet iværksat af Nykredit, mens andre forventes at blive varslet inden for den nærmeste fremtid. Finansforbundet kender ikke til lignende lønnedsættelser tidligere i finanssektoren og finder Nykredits adfærd helt uacceptabel. Sagen har sit udspring i nogle opkøbsbeslutninger, som har vist sig mere omkostningstunge end forventet for Nykredit. Det er beslutninger, der er taget på direktionsgangen, og vi kan ikke acceptere, at ledelsen nu vil kompensere ved at køre med grønthøsteren i lønningsposerne hos mere end 100 medarbejdere. Det hænger simpelthen ikke sammen, siger Kent Petersen. /CJO En helt ekstraordinær situation Finansforbundets formand Kent Petersen forklarer den nye overenskomst Hvad kommer en forlængelse af overenskomsterne til at betyde for mig? Standard- og virksomhedsoverenskomsternes regler bliver uforandrede endnu et år, og du får en generel lønstigning pr. 1. april 2011 på 1,07 procent. Lønstigningen pr. 1. juli 2010, som blev aftalt ved OK2008, ændres ikke. Assurandørers lokale lønaftaler berøres ikke direkte af forlængelsen. Den centrale rammeoverenskomst forlænges et år, med en forhøjelse af rammeoverenskomstens minimumslønninger 1. april 2011 til henholdsvis og kroner. Vil Finansforbundet satse på etårige aftaler fremover? Nej, det vil vi ikke. Der er tale om en helt ekstraordinær situation. Og der er grænser for, hvor længe vi kan undlade at tilpasse overenskomsterne til udviklingen. Hvad er fordelene ved en forlængelse af overenskomsterne pt.? Med finanskrise, bankpakker og lovgivningspres er sektoren, og dermed medlemmerne, i en udsat situation. Ved at forlænge overenskomsterne, giver vi både virksomheder og medlemmer ro i yderligere et år i forhold til dette. Hvilken betydning får forlængelsen af overenskomsterne for næste overenskomst? Med forlængelsen bliver overenskomsterne fra 2008 reelt til 4-årige overenskomster. Det vil givetvis forøge behovet for ændringer i både standard- og virksomhedsoverenskomster. For det er jo vigtigt, at overenskomsterne afspejler virkeligheden som hele tiden er under udvikling. Hvorfor har medlemmerne ikke fået mere information på forhånd? Denne forhandling er kommet i stand i løbet af meget kort tid. Og det har indtil det sidste været uvist, først om forhandlingen blev til noget, og dernæst om det ville være muligt at blive enige om en forlængelse. Vi har ikke ønsket, at denne usikkerhed blev et diskussionsemne blandt medlemmerne og andre. Et af for målene med denne forhandling var netop, at skabe ro i og om sektoren. 4 Finans juni 2010

5 nyheder ny overenskomst for et år Den nye overenskomst, der træder i kraft allerede fra 1. april 2011, giver en generel lønstigning på 1,07 procent Natten til fredag den 28. maj blev der indgået et historisk forlig mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om en ny overenskomst. Aldrig før er en overenskomst forhandlet så hurtigt på plads, og det er da også kun lønrammen og kommissorier for to udvalg, der skal arbejde med arbejdstid og kompetence, der har været på forhandlingsbordet. Forliget betyder, at der gives en generel lønstigning på 1,07 procent fra 1. april De usikre vilkår for landets og sektorens økonomi motiverede både arbejdsgivere og Finansforbundet til at sikre ro og forudsigelighed på lønsiden i det kommende år, hvor der kan dukke rigeligt med overraskelser op i form af nationale og internationale reguleringer og afgifter. Også virksomhedsoverenskomsterne forlænges et år. Vi håber, vi på den måde kan være med til at sikre fornuftige og stabile arbejdsvilkår, siger Finansforbundets formand, Kent Petersen. Op til de næste overenskomstforhandlinger, der altså starter allerede om et år, skal arbejdstidsbestemmelserne have et grundigt gennemsyn. De er blevet uoverskuelige, komplicerede og passer ikke i alle tilfælde med virkeligheden og den forventede fremtid. Også kompetenceudviklingen i sektoren skal undersøges. Vi har nogle glimrende overenskomstbestemmelser om ret til uddannelse. Men der er tilsyneladende store grupper af medarbejdere, der kun får/tager ganske lidt uddannelse. Der er behov for, at vi analyserer behovet for og brugen af efter- og videre - uddannelse i sektoren og vurderer, om over - enskomsterne skal ændres for at blive endnu mere motiverende for at øge kompetencerne, siger Kent Petersen. Medlemmerne, der har svaret på medlemsundersøgelse OK 2010, har ikke gjort det forgæves. Svarene vil blive brugt ved de ovenstående udvalgsarbejder og til forhandlingen i Finansforbundets repræsentantskab mødes mandag 7. juni for at drøfte det indgåede overenskomstforlig. Tirsdag 8. og onsdag 9. juni er der arrangeret tillidsmandsmøder over hele landet, og medlemmer vil fra torsdag den 10. juni og nogle få dage frem modtage materiale fra deres tillidsmand eller et brev fra Finansforbundet med oplysninger om overenskomstforliget og en stemmeseddel til brug ved urafstemningen. Stemmesedlen skal senest udfyldes og sendes til Finansforbundet fredag 25. juni. /ET Kent Petersen Foto: Jasper Carlberg Finans april juni

6 nyheder Bekymrende højt antal bankrøverier eu-støtte til københavnsk finanscentrum CFIR Copenhagen Finance IT Region har efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden fået 18,7 millioner kroner fra EU s regionalfond til at udvikle Danmarks styrkepositioner inden for blandt andet it-sikkerhed, brugervenlighed og mobile banking. CFIR, der har 14 uddannelsessteder, brancheorganisationer og fagforbund heriblandt Finansforbundet i ryggen, arbejder på at gøre Region Hovedstaden til Nordeuropas førende finansmetropol. I årets første kvartal blev der begået 51 røverier mod de danske pengeinstitutter, hvilket er mere end en fordobling i forhold til sidste år og det højeste antal i syv år. Det høje antal bankrøverier bekymrer Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby. Det er frygteligt som bankansat at være udsat for røveri. Mange er alvorligt mærket af det i lang tid efter, og nogle bliver psykisk invalideret for resten af livet. Men det er også bekymrende for sektoren, at antallet af bankrøverier stiger så voldsomt på trods af, at man har indført mange kassefrie filialer de senere år, har indført tv-overvågning ved facader og indgangspartier og etableret forskellig tidslåse, som forsinker udbetaling af større beløb fra kassen, siger Solveig Ørteby. Finansrådet, som registrerer antallet af bankrøverier i tæt samarbejde med politiet, kan ikke umiddelbart forklare det øgede antal røverier i Solveig Ørteby, som repræsenterer Finansforbundet i det sikringsudvalg under Finansrådet, som beskæftiger sig med forebyggelse af røverier, siger, at emnet bliver sat højest på dagsordenen på næste møde i udvalget. /CJO Læs også side når nogen planlægger at anlægge en retssag mod os, så procederer vi ikke sagen i pressen. Det gør vi over for domstolene. Den tavshed giver selvfølgelig råderum for partsindlæg, som forstærker det imagemæssige billede af banken i negativ retning. Ander Dam, direktør i Jyske Bank, til Politiken Arbejderbank er populær Ifølge en ny undersøgelse af kundetilfredshed blandt ni større banker fra Analyseinstituttet Catinét får Arbejdernes Landsbank det bedste skudsmål. Andenpladsen indtages af Sydbank, og derefter kommer Spar Nord Bank, Jyske Bank og Lån & Spar Bank, skriver Ritzaus Bureau. Catinét har spurgt kunder. De har blandt andet svaret på, om de vil anbefale en bank til venner og bekendte, om bankens evne til at skabe værdi for kunderne, om man er tryg ved banken, og om man overvejer at skifte bank. 6 Finans juni 2010

7 leder vi har skabt ro omkring sektoren og rum for en solid og længerevarende aftale i 2012 en ansvarlig aftale Næstformand Solveig Ørteby, formand Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen Det er til gavn for alle, at vi torsdag den 27. og fredag den 28. maj forhandlede en ansvarlig forlængelse af overenskomsten hjem for finanssektoren. Det giver både medarbejdere og virksomheder arbejdsro på kort sigt og mulighed for at forhandle en fornuftig og længerevarende overenskomst under mere normale forhold i At den finansielle sektor over en bred kam er præget af uro, er næppe nogen nyhed. Selvom meget peger på, at den værste krise er ved at løje af, findes der en lang række ubekendte i og omkring vores sektor. Udløb af bankpakke 1, mulig EU-lovgivning, et valg er måske på trapperne, og eventuelle nationale reguleringstiltag er blot nogle af de faktorer, der på nuværende tidspunkt skaber usikre rammer om vores arbejdspladser, løn- og ansættelsesvilkår. Det er en situation, der gør det meget vanskeligt at forhandle overenskomst for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Vi har derfor også hurtigt kunnet blive enige med FA om, at et langtrukkent OK-forløb ikke er det, hverken vi som medarbejdere eller vores virksomheder i sektoren har brug for nu. Tværtimod har vi behov for at skabe ro om vores arbejdspladser og alle tage et medansvar for at få sektoren på sikker kurs igen. Derfor har det været vigtigt for os at vise ansvarlighed. Både over for sektoren samlet set, men så sandelig først og fremmest over for medarbejderne, der jo ofte er de første til at mærke konsekvenserne af rystelser i sektoren. Derfor har vi i disse dage forhandlet en aftale i hus med FA, der forlænger vores nuværende overenskomst med et år, så den nu løber frem til marts Det er sket med en ansvarlig aftale fra begge parters side, hvor vi også hver især tager vores medansvar for sektoren og dens arbejdspladser. Vi kunne tidligere på året i overenskomstmedlemsundersøgelsen se, at I som medarbejdere i sektoren udtrykte behov for ro, muligheden for flere hænder, og at vi viser hensyn over for jeres virksomheder. Det er et signal, som vi har kunnet efterkomme bedst muligt med den aftale, der er kommet i stand. Og jeres andre ønsker har vi nu tid til at arbejde seriøst med. Vi har opnået en generel lønstigning, der sammen med de tre foregående år vedligeholder reallønnen tilfredsstillende. Og vi har skabt ro omkring sektoren og rum for en solid og længerevarende aftale i n Finans juni

8 nyheder netbankindbrud i Danmark Siden efteråret 2006, hvor det første netbankindbrud fandt sted, er det lykkedes it-kriminelle at stjæle sammenlagt 18,3 millioner kroner I efteråret 2006 så en ny type indbrud dagens lys. Her blev det første netbankindbrud begået i Danmark. Siden 2006 har angrebene udviklet sig og er i dag meget avancerede. I 2009 slap it-kriminelle af sted med 6,8 millioner kroner som følge af netbankindbrud i Danmark det højeste beløb for et år. Beløbet dækker over 111 indbrud, hvoraf de 63 lykkedes. I de 48 tilfælde lykkedes det at stoppe pengeoverførslerne fordi enten bankkunden eller banken opdagede de it-kriminelles forsøg i tide, så overførslerne kunne stoppes, inden de var gennemført. Siden det første netbankindbrud i efteråret 2006 har Finansrådet registreret 633 indbrud indtil udgangen af I kun lidt under halvdelen 303 tilfælde lykkedes det for de it-kriminelle at stjæle sammenlagt 18,3 millioner kroner. Det er bankerne, der dækker privatkundernes tab. Et element i et netbankindbrud er, at de kriminelle lokker danskere til at agere muldyr for at få pengene ud af Danmark. Det foregår på den måde, at en dansk bankkunde får overført et beløb til sin konto, som vedkommende så hæver i kontanter og overfører gennem for eksempel Western Union eller Money Gram til et andet sted i verden, forklarer Birgitte Mikkelsen, der er kontorchef i Finansrådet. Muldyret beholder en lille procentdel af beløbet selv. Vi har flere eksempler på, at vågne bankmedarbejdere har forhindret et netbankindbrud i at blive gennemført. De kan se, at der for eksempel er blevet overført kroner til kundens konto dagen forinden, og nu vil kunden hæve de i kontanter, siger Birgitte Mikkelsen og fortsætter: Så gælder det om at trække vedkommende til side og forklare ham eller hende, at det er en kriminel handling, og at de kriminelle i den anden ende efter al sandsynlighed slipper, fordi det er umuligt at spore dem. Mul dyret kan man altid finde frem til via de elektroniske spor fra netbankoverførslen, og muldyret vil komme til at stå til regnskab for den kriminelle handling, forklarer Birgitte Mikkelsen. De oplysninger får som regel muldyret til at stoppe sin handling./mh Læs også side Bankdirektører risikerer fængsel Hvis de 16 sigtede i den omfattende sag om kursmanipulering med aktier fra Vestjysk Bank og obligationer fra det krakkede ejendomsselskab Keops kendes skyldige, risikerer de ifølge professor i strafferet ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted ubetingede fængselsstraffe. Strafferammen for kursmanipulation er i sin almindelige form op til halvandet års fængsel, og så er der en grov ramme, der går op til fire års fængsel, hvis det er begået forsætligt. Mandatsvig har en strafferamme på op til otte års fængsel, Højesteret har sagt, at kursmanipulation er noget, der skal straffes med ubetinget fængsel, siger Lars Bo Langsted til Dagbladet Børsen. Blandt de sigtede er fire tidligere jyske bankdirektører: Jørn Balch Christensen fra Morsø Sparekasse, Ove F.H. Knudsen og Jacob Leth fra Sparekassen Kronjylland og Finn Strier Poulsen fra den krakkede EBH Bank. Desuden er den tidligere bestyrelsesformand for EBH Bank og EBH Fonden, Egon Korsbæk, også sigtet i sagen. Lokalbanker går sammen Bestyrelserne i Max Bank og Skælskør Bank har besluttet at stile efter en fusion, så de to sydsjællandske banker bliver til en samlet bank under navnet Max Bank. Staten, der ejer over halvdelen af Skælskør Bank, har tilkendegivet sin støtte til fusionen og vil få reduceret sin ejerandel i den nye fusionerede bank til 23 procent. Max Bank har som udgangspunkt dobbelt størrelse af Skælskør Bank, og samlet beskæftiger de to banker i dag cirka 280 medarbejdere, mens summen af udlån, indlån og garantier udgør cirka 14,5 milliarder kroner. 8 Finans juni 2010

9

10 nyheder 58 procent arbejder over Arbejdstiden breder sig ind i fritiden, og medarbejderne identificerer sig stærkt med virksomhederne, viser rundspørge til 830 medlemmer af Finansforbundet Overarbejde er et udbredt fænomen i finanssektoren. 58 procent arbejder mere end 37 timer om ugen, viser en trivselsrundspørge, som Finansforbundet har gennemført blandt 830 medlemmer i marts Og ikke nok med, at finansansatte arbejder meget over, de tænker også i uhyggelig grad på deres arbejde, når de har fri. 64 procent kan ikke lægge arbejdet fra sig, når de er hjemme, og det tager energi fra det øvrige liv. 15 procent siger, at arbejdet fylder så meget af tid og tanker, at det er et problem for den enkelte eller familien. Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby, er bekymret over tendensen. For et par år siden spåede fremtidsforskere, at vi var på vej ind i fritidssamfundet, hvor arbejdet kunne klares på tre-fire timer, og vi kunne bruge resten af tiden på at løbe på rulleskøjter og sidde på café. Ha! Aldrig har vi arbejdet så meget, og aldrig har arbejdet i den grad været omdrejningspunkt i vore liv, siger Solveig Ørteby og fortsætter: Vi skal til at passe på. Vi er på vej ind i fagre nye verden, hvor vi har svært ved at vurdere de langsigtede konsekvenser. Forandringerne sker i en takt, som vi har svært ved at følge med i, og grænseløsheden har det med at tage mere, end den giver. Solveig Ørteby opfordrer til, at det grænseløse arbejde bliver sat på dagsordenen. Vi skal have en debat om, hvad der er i orden, og vi skal også have modet til at række hånden op og sige stop, siger Finansforbundets næstformand. Ifølge undersøgelsen identificerer de finansansatte sig i meget høj grad med arbejdspladsen. 41 procent tager i meget høj grad eller i høj grad arbejdspladsens problemer på sig som deres egne, og hele 77 procent angiver, at de har fælles interesser med arbejdspladsen. I vores sektor er medarbejderne utroligt loyale, og identitetsfølelsen med virksomheden er kolossal. Arbejdsgiverne har haft vældig succes med at skabe en vi-følelse. Medarbejderne fungerer i virkeligheden som levende reklamesøjler. Selv i virksomheder på vej ned står medarbejderne trofaste på skuden og forsøger at holde den flydende. Denne grænseløse loyalitet er et problem i dagligdagen, fordi den giver et dårligt fundament for at sige stop og melde fra. Men den er sandelig også et problem for dem, der bliver fyret. Det er jo ikke bare deres arbejde, de mister, det er deres familie og deres identitet. Så af mange grunde vil det være klogt at sætte nogle grænser, mener Solveig Ørteby./ET Læs tema side Foto: Jasper Carlberg 10 Finans juni 2010

11 Grønt lys til det nordiske marked Det kræver sit at betale eller tage sig betalt i den nordiske region! Som leverandør af betalingsløsninger siden 1972 har vi udviklet en unik ekspertise på dette område og kan levere løsninger til alle brancher. Internetbetaling Callcenterbetaling Mobilbetaling Betalingsterminaler Fakturaservice Finansiering Inkasso Billing / rating Besøg os på for mere information. Du kan også ringe på telefon eller sende en mail til VI ER EKSPERTER I BETALINGER. Mellem virksomheder. Mellem mennesker. Mellem mennesker og virksomheder KØBENHAVN, GÖTEBORG, STOCKHOLM, VISBY, OSLO, HELSINKI

12 nyheder reformer frem for studehandler Finansforbundets formand Kent Petersen ærgrer sig over den manglende politiske vilje til at diskutere holdbare reformer på arbejdsmarkedet Danmark trænger i høj grad til, at de folkevalgte på Christiansborg tør diskutere ubehagelige emner og større holdbarhedsreformer uden at skele til meningsmålinger og egen taburet. Det er for længst gjort nødvendigt af både den økonomiske og demografiske udvikling, mener Finansforbundets formand Kent Petersen. Han er langt fra imponeret af regeringen og Dansk Folkepartis genopretningsplan, der blandt andet halverer dagpengeperioden fra fire til to år helt uden forudgående dialog med arbejdsmarkedets parter. Der er ikke noget i vejen med at diskutere reformer heller ikke af dagpengesystemet. Det vil vi faktisk gerne være med til. Men en halvering af dagpengeperioden uden at kompensere satserne eller opruste indsatsen for at få dagpengemodtagerne i arbejde er jo bare en politisk studehandel, der ikke skaffer nye job og ikke gavner beskæftigelsen. I stedet er det dem, der i forvejen står på kanten af arbejdsmarkedet, der rammes ekstra hårdt. Det er meget langt fra den sunde reformdiskussion af vores arbejdsmarked og vores velfærd, som der er brug for, siger Kent Petersen. Han peger på, at den såkaldte genopretningsplan slår dybe skår i det principielle sikkerhedselement i flexicurity. Virksomhederne har i Danmark relativt nemt ved at afskedige, mens medarbejderne kan forsikre sig mod arbejdsløshed i perioder. Når man fra politisk hold på den måde svækker sikkerhedselementet, flyttes ansvaret over på virksomhederne, som nu kan vente øget pres for godtgørelse ved fratrædelse præcis det modsatte af kernen i den danske model og dermed på sigt også et slag mod fleksibiliteten. Oppositionens fælles økonomiske udspil En fair løsning var også fattigt på reformidéer, men her var det trods alt positivt at notere sig, at forslaget om længere arbejdstid skulle placeres, hvor det hører hjemme; nemlig i trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter. Vi tager gerne diskussionen om en mere fleksibel arbejdstid efter fornuftige modeller til gavn for både medarbejder og virksomhed som eksempelvis timebank eller livsfasetænkningen, hvor arbejdstiden kan varieres efter behov på bestemte tidspunkter i livet med respekt for den enkeltes livssituation, siger Kent Petersen og tilføjer:. Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at tænke i nye baner, når det gælder den finansielle holdbarhed. Nyt charter om ansvarlighed De europæiske finansansatte organiseret i UNI Europe Finance er blevet enige om et charter for ansvarligt salg af finansielle produkter. Charteret offentliggøres på en international konference i København den 10. juni, UNI Finance Forum on Sales & Advice, hvor Finansforbundet er vært. Med det nye charter Charter on responsible sales of financial products tager de finansansatte ansvar for dilemmaet omkring salg og rådgivning og siger fra over for virksomhedernes stigende salgspres. Nu er det op til virksomhederne at gå i dialog med de ansatte, siger Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen. Formålet med charteret er at sikre en virksomhedskultur, der fremskynder ansvarligt salg, sikre et højt niveau af faglig kompetence og et godt arbejdsklima. Samtidig skal forbrugerne sikres finansielle produkter af høj kvalitet og gennemsigtighed ved en løbende dialog omkring salg og rådgivning mellem virksomhederne, de ansatte og deres fagforeninger og evt. andre interessenter. Det er på tide, at den finansielle sektor tager ansvar og går i dialog for at sikre god rådgivning og gode produkter. Sektoren spiller en central rolle i økonomien, og det handler ikke bare om de finansielle institutioner selv. Sektoren har et ansvar for at sikre stabile markeder og for at understøtte den reelle økonomi til gavn for alle. En forudsætning for at leve op til det ansvar er god kunderådgivning og over en bred kam den bedste servicering af kunderne, siger Michael Budolfsen. /ET 12 Finans juni 2010

13 TAG KONTROL OVER DIN HVERDAG - og få tid til det, der betyder noget... Kravene i dagligdagen strammes, og det bliver sværere at nå det hele. Lederen har også travlt, og du må til en vis grad lede dig selv. Derfor er det vigtigt for dig at kende dit udgangspunkt, vide hvem du er, og hvilke værdier der styrer dig. De styrer nemlig også din måde at arbejde på! Deltag på kurset Selvledelse og tag kontrol over din hverdag - og få tid til det, der betyder noget... Se mere på Finanssektorens Uddannelsescenter ejes af 110 finansielle virksomheder, der omfatter godt medarbejdere. Vi arbejder projektorienteret og udvikler såvel faglig som almen uddannelse. Vi arbejder på alle niveauer, anvender e-learning og dækker uddannelse fra traditionelle finansfag til personlig udvikling, organisationsudvikling, salg og kommunikation. Uddannelsescentret driver tillige et moderne og professionelt kursus- og konferencecenter. Finanssektorens Uddannelsescenter har eksisteret siden 1969 og beskæftiger 120 medarbejdere. Vi arbejder ud fra et veldefineret værdigrundlag med følgende kerneværdier: kommunikation, kundeservice, det hele menneske, sund fornuft og fællesskab. Skovsvinget Skanderborg Telefon

14 It-sikkerhed Kampen mod de nye bankrøvere It-kriminelle bander fra fortrinsvis Østeuropa har haft held til at stjæle over 18 millioner kroner fra danske netbanker siden 2006, selvom Danmark internationalt er blandt de forreste, når det gælder it-sikkerhed. Fremover får de moderne bankrøvere endnu sværere ved at få adgang til netbankerne Af Morten Hansen, freelancejournalist Fotos: Territoriium I et lyst og venligt kontorlokale i de østlige egne af Letland sidder en lille gruppe mænd og arbejder målrettet og effektivt på at programmere et meget avanceret computerprogram. De er alle eksperter inden for deres specielle arbejdsfelt. De opretter hjemmesider og programmerer avancerede computerprogrammer. Ved siden af sidder en kvinde. Hun er ved at formulere en tekst på perfekt dansk. Teksten skal sendes til en stor gruppe af adresser i Danmark. Adresserne har banden samlet sammen. Computerprogrammet er så avanceret, at det selv afviser reaktioner fra en computer, der ikke er placeret i Danmark. Via en server, der er placeret i Rusland, derfra videre til en server i Tyskland, inden mailen krydser Atlanten for igennem en italiensk server at havne på tusindvis af pc er rundt om i det ganske danske land. Kun en lille procentdel af de mennesker, der modtager en, vil gå i fælden. Nu er det bare at vente på respons. Der går kun nogle få minutter, inden den første ryger i fælden. Programmet vil virke et stykke tid indtil en dansk sikkerhedsekspert bliver opmærksom på dets eksistens og får lukket for adgangen. En stor del måske mere end halvdelen af mailene vil blive fanget i spamfiltre. Det betyder ikke så meget. Målet er at få adgang til et antal danske netbankkonti og med en hurtig manøvre stjæle penge og sende disse til et såkaldt muldyr, som typisk befinder sig i Danmark, og som bruges som mellemmand, så pengene kan trækkes ud af landet for eksempel via en anonym pengeoverførselstjeneste som Western Union. Ovenstående er en rekonstruktion af, hvordan it-kriminelle arbejder på at bryde ind i danskernes netbankkonti. Ifølge Peter Kruse, it-sikkerhedsekspert i firmaet CSIS, er det en meget realistisk beskrivelse. Angreb med spionprogrammer Vi ser oftere og oftere, at it-banderne laver nålestiksoperationer, at de går efter for eksempel maskiner og trækker penge fra for eksempel 100 konti. De kan afgøre, hvem de vil angribe, for eksempel Danmark. Alle, der ikke er fra Danmark, bliver sorteret fra af programmet. Hvis mailen ender uden for Danmark, så bliver den ikke aktiveret, forklarer Peter Kruse. Det betyder, at antivirusprogrammerne kommer bagud, fordi ikke kender de skadelige koder. Så når it-banderne beslutter sig for at gå efter et andet geografisk område, så er sikkerhedsekperterne lidt på hælene. Netbankindbruddene foregår oftest enten ved, at it-bander sender en mail, der indeholder en farlig fil, som installerer et spionprogram, uden at ejeren opdager det. Nogle gange indeholder mailen et link, som ejeren klikker på og kommer ind på en hjemmeside. Når hjemmesiden åbnes, installeres et spionprogram på computeren. Igen uden at ejeren opdager det. Eller også benytter it-banderne det, der hedder et drive-by-angreb. Det betyder, at banden får lagt et spionprogram på en hjemmeside, som automatisk bliver installeret, når en intetanende bruger åbner hjemmesiden fra sin computer. Det var tilfældet med den såkaldte 14 Finans juni 2010

15 4,4 millioner netbanker i Danmark I januar 2010 var der registreret private netbanker i Danmark. Dertil kommer netbanker på SE-nummer, det vil sige erhvervsaftaler. Samlet giver det netbanker i Danmark. Finans juni

16 It-sikkerhed Patcher-bande, som voldte danske sikkerhedseksperter store problemer. Sandsynligvis holder denne bande til et sted i Rusland. De benytter sig af følgende fremgangsmåde: Patcher blev plantet ved såkaldte client-side drive-by-angreb. Det vil sige angreb, hvor en tilsyne ladende uskadelig hjemmeside tilbyder scripts, som misbruger sårbarheder i browseren og populære programmer som for eksempel Adobe Reader, Adobe Flash eller Microsoft Office. Flere af de programmer, som misbruges, er typisk at finde på en præinstalleret pc købt i en hvilken som helst butik, forklarer Peter Kruse. Da infektionen i Danmark var på sit højeste, var mere end computere inficeret med den skadelige virus. Stille og roligt lå den og samlede følsomme oplysninger ind. Under fem procent blev fanget. Patcher-banden er aldrig blevet identificeret, afsløret eller dømt. De kan sådan set være i gang med et angreb lige nu, som vi bare ikke har opdaget, siger Peter Kruse. Næsten umuligt at retsforfølge Det er meget svært at knalde de kriminelle, der står bag indbrud i danske netbanker. Først skal det jo bevises vi skal finde frem til, hvor de sidder. Det kan være meget svært, hvis de er dygtige nok til at skjule deres spor, men det er ikke umuligt, siger Peter Kruse. Dernæst skal det kriminelle forhold anmeldes til politiet, der har jurisdiktionen lokalt, hvor hackerne arbejder fra. Men som regel lader itbanderne trafikken gå igennem flere lande, og det betyder, at man skal igennem retsinstanser i de pågældende lande. Vi kan måske se, at den sidste station er et bestemt sted i Tyskland, ja, så skal vi have en dommerkendelse af en tysk dommer for at få oplysningerne til at finde den næste mellemstation. Og hvis der er led nok, ja, så bliver det en uoverkommelig opgave, forklarer Peter Kruse. Hvis det lykkes at finde det sted, hvor banden holder til, så er der nye forhindringer: Det er indlysende, at man lokalt prioriterer andre forbrydelser højere end cybertyveri begået mod relativt rige folk i andre og mere veludviklede lande. Både resurserne og teknikken spiller ind, siger Peter Kruse og henviser til, hvilke kompetencer og teknik politiet i lande som Letland, Litauen, Estland og Rusland (formodede hjemlande for de it-kriminelle bander) råder over. Danmark blandt de mest sikre lande 2008 var det hidtil værste år, hvad angår netbankindbrud. 251 gange blev der registreret indbrud, og i de 132 tilfælde slap forbryderne af sted med det og fik et samlet udbytte på 6,5 millioner kroner. I 2009 faldt antallet af indbrud til 111, hvoraf de 63 gav tab. Men tabet voksede til 6,9 millioner kroner. Tendensen er altså færre indbrud, Her gemmer de sig Netbankindbrud rettet mod Danmark kommer i langt de fleste tilfælde fra Rusland og de baltiske lande: Estland, Letland og Litauen. Det kræver en dommerkendelse i de enkelte lande, hvis de for eksempel lader trafikken gå igennem Tyskland på vejen til Danmark. Så skal man igennem det tyske retssystem for at få en dommerkendelse til at komme videre. Og de kriminelle it-bander er smarte nok til at lade trafikken gå igennem flere lande på vejen til de danske hjemmecomputere. Udviklingen over de seneste år År Antal netbankindbrud heraf med tab Tabets størrelse ,8 millioner kroner ,5 millioner kroner ,0 millioner kroner ,9 millioner kroner 16 Finans juni 2010

17 men større udbytte, når det lykkes, hvilket er et udtryk for, at itbanderne er mere målrettede i deres angreb. Det er svært at sammenligne udviklingen i Danmark med udviklingen i andre lande, idet mange lande ikke offentliggør tallene. Men kontorchef Birgitte Mikkelsen fra Finansrådet oplyser, at niveauet i Sverige og Norge ligger på niveau med Danmark. Peter Kruse fra CSIS, karakteriserer også Danmark som et af de mest sikre lande, når det gælder netbanker. I England offentliggjorde The UK Cards Associations i marts tallene for 2009, der viser, at 59,7 millioner pund cirka 590 millioner kroner forsvandt ved online banksvindel, hvilket er 14 procent mere end året før. Det svageste led i kæden er hjemme hos den enkelte bruger. Hvis kunden for eksempel ikke har sørget for at få installeret opdateringerne på programmer som for eksempel Quick Time Player eller Adobe, ja, så risikerer man, at der er hul i sikkerheden på ens pc, som de kriminelle så kan udnytte. Alle netbankindbrud er sket som følge af, at it-sikkerheden på kundens computer ikke har været tilstrækkelig. Der kendes ikke tilfælde, hvor den it-kriminelle har skaffet sig adgang via bankens systemer, understreger Birgitte Mikkelsen. n 13 gode råd for at forhindre indbrud 1. Hold din pc opdateret 2. Installer antivirus og firewall 3. Indstil sikkerhedsniveauet i din browser 4. Tag sikkerhedskopier af dine dokumenter 5. Brug gode og sikre kodeord 6. Slå krypteringen til på dit trådløse netværk 7. Lad være med at åbne links og vedhæftede filer 8. Besvar ikke spam 9. Giv ikke personlige oplysninger 10. Vær påpasselig med at afgive personlige oplysninger via mail. Det svarer til at sende åbne postkort 11. Forhold dig kritisk til de hjemmesider, du besøger 12. Forhold dig kritisk til programmer, du henter fra nettet 13. Forhold dig kritisk til tilbud om lettjente penge Nyhedsbrevet FiNaNs Få nyheder på skærmen hver tirsdag formiddag lige meget hvor du er. Tilmeld dig på finansforbundet.dk under Nyheder Finans juni

18 It-sikkerhed Nu gøres livet surt for it-kriminelle Om kort tid introduceres NemID, som er den hidtil mest sikre løsning til sikker identifikation på nettet. Forinden har bankansatte testet det Af Morten Hansen, freelancejournalist Tyveknægte får fremover sværere ved at trænge ind i netbankerne. 1. juli indføres nemlig NemID, der betegnes som den hidtil mest sikre løsning til sikker identifikation på nettet. NemID er afløseren for bankernes egne sikkerhedsløsninger. Men NemID er også en ny digital signatur og giver dermed gang til både din netbank, SKAT og en lang række andre offentlige og private tjenester, hvor du har behov for at identificere dig elektronisk, forklarer Jette Knudsen, kommunikationschef i DanID, et selskab, der ejes 100 procent af PBS, og som står for udviklingen af NemID. I modsætning til den digitale signatur så er NemID ikke låst fast til en bestemt computer. For at bruge NemID skal du have et nøglekort, lidt a la et kreditkort, som du kan have i din pengepung. Desuden har du dit bruger-id og din adgangskode i hovedet, og det er kombinationen af et fysisk kort, noget, kun du har, og dine personlige koder, noget, kun du ved, der gør sikkerheden meget høj. Hvis nogen skulle stjæle dit nøglekort, så har de ikke det, du har i hovedet, og hvis nogen aflurer dine personlige koder, har de ikke dit nøglekort. En anden fordel ved NemID er, at den enkelte bruger ikke længere behøver at huske et hav af forskellige passwords, men kan bruge NemID til både netbanken, offentlige instanser som SKAT og andre steder, hvor der i dag kræves password. Internationalt banebrydende Samarbejdet mellem det offentlige og banksektoren er banebrydende i international sammenhæng. Vi har set noget, der ligner lidt i Luxemburg, og i Norge har man en enhedsløsning i banksektoren. Men NemID er banebrydende, i og med at det offentlige og den private sektor udvikler en fælles løsning for at opnå den højest mulige sikkerhed og udbredelse, siger Jette Knudsen. Når NemID går i luften den 1. juli i år, så er den forinden blevet grundigt gennemtestet. I løbet af maj og juni måned har NemID været sat i produktion i mindre skala. Det sker ved at involvere over bankansatte, som prøver det færdige system af. I løbet af efteråret bliver alle netbankkunder flyttet over på NemID. Når migreringen er på sit højeste, flyttes der over kunder over hver måned. For at overflytningen skal ske så smidigt som muligt, gennemfører alle pengeinstitutter uddannelse af supportere og filialmedarbejdere op til lanceringen 1. juli. Ifølge flere pengeinstitutter er NemID et stort fremskridt. Samme mekanisme bruges, uanset hvor man som borger vil logge sig på, og fungerer, uanset hvor man er og fra en vilkårlig pc. Det er et kæmpe fremskridt for Danmark, som vi tror positivt vil påvirke hastigheden, hvormed det danske samfund digitaliseres, og dermed effektiviseres, til glæde for os alle også bankerne, siger vicedirektør Peter Schleidt med ansvar for it-udvikling i Danske Bank. Det kommer til at betyde, at alle banker i Danmark får den samme høje netbanksikkerhed. Vi vil samarbejde om at gøre muren højere, og i fællesskab højner vi sikkerheden, fordi vi har flere resurser, siger Niels Skylvad, direktør for betalingsformidling i Sydbank. n 18 Finans juni 2010

19 spar op til 48% Inkl. Børsen lørdag LEGOLAND famliepakke værdi: 1.040,- Tivoli guldkort værdi: 1.200,- Børsen er Både Business og pleasure Med Børsen i hånden får du hver dag optimeret din viden om investeringer, pension og privatøkonomiske interesser på vores faste finanssider. Herudover bringer vi hver dag nyt fra kulturlivet. Fredag finder du BørsenWeekend, en selvstændig sektion dedikeret til livet efter arbejdet. Lørdag modtager du vores digitale lørdagsavis, Børsen Lørdag, direkte i din mailboks. Få Børsen i 6 mdr. For kun 1.495,- + Tivoli GuldkorT eller legoland FAmiliepAkke Bestil på borsen.dk/sommer eller ring legoland FAmiliepAkke: Fire engangs billetter giver fri entré til LEGOLAND Billund for 2 voksne og 2 børn i perioden 27/3 5/ Tivoli GuldkorT: Tivoli Guldkort giver dig og op til fem ledsagere fri adgang til Tivoli i hele Tilbuddet er uopsigeligt og gælder kun for virksomheder og husstande, der ikke har haft abonnement på Børsen i de sidste 6 mdr. Der beregnes porto til udlandet. Ved levering på virksomhedsadresse er prisen kr. LEGO, LEGO logo og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen og her anvendt med speciel tilladelse LEGO Gruppen.

20 ledelse En god chef bryder reglerne En sag er at kende regler, rutiner, procedurer og systemer indenfor bankverdenen. Men en god chef ved, hvornår de skal følges, og hvornår reglerne skal brydes eller bøjes. Og her har mænd og kvinder ikke samme vilkår, konstaterer Lotta Snickare, der forsker i bankledelse Af Birgitte Ramsø Thomsen, freelancejournalist Foto: Scanpix En chef, som godt ved at den store kunde ikke lever op til kravene. Men bevilger kreditten alligevel. Og en chef, som laver sin egen fortolkning af den store strukturændring og lader Dorte have de opgaver, hun altid har haft. En chef, som ikke svarer på alle sine s. Er det god ledelse? Ja, svarer ledelsesforsker Lotta Snickare, der har i fem år har fulgt ti ledere (fem af hvert køn) fra forskellige afdelinger i Swedbank. At være kompetent både som mandlig og kvindelig chef handler om at vide, hvordan man omgås med reglerne. Så hvis det er vigtigt for banken at beholde den store kunde, som har midlertidige problemer, og hvis Dorte tjener bunker af penge, selv om hendes stilling egentlig hørte til et andet sted i strukturen, så er en passende dosis ulydighed faktisk en del af den pakke, der udgør en god chef. Alle de chefer, jeg har talt med, har den samme beskrivelse af, hvad kompetencerne går ud på. De taler om reglerne, og med det mener jeg alle de strukturer, som findes internt i virksomheden: instruktioner, it-systemer, policies, rutiner. Reglerne er ikke svære at lære men pointen er, at det aldrig nogensinde kan lade sig gøre at følge dem til punkt og prikke. Hvis man er en rigtig dygtig chef, ved man, hvornår man ikke skal følge reglerne, siger Lotte Snickare til Finans. Hovedbudskabet er, at en dygtig leder i en bank skal have erfaring, dømmekraft og sociale kompetencer. Alt sammen noget man ikke kan læse sig til på intranettet, men som skal læres i det virkelige liv gennem diskussion af konkrete eksempler. Man kan ikke helt nøjagtigt følge reglerne for, hvornår det er i orden at låne penge til bestemte personer. Man må hele tiden have erfaring og andre eksempler for at kunne anvende en credit policy. Det mener de chefer, jeg har talt med, er forskellen mellem en ung og uerfaren bankmand og en erfaren og dygtig chef, fortæller Lotta Snickare. Lotta Snickare 20 Finans juni 2010

21 Regler støder sammen med virkeligheden Men det kan være svært at få lov at være en kompetent chef, når reglerne bliver brugt for ufleksibelt. Og her bliver især de kvindelige ledere frustrerede over, at det stadig er regelsæt og policies, som er det, der officielt gælder i organisationen, når ledelsen gerne vil forandre noget. Sammenstødet kommer, når man i topledelsen stikker alt for stivbenede regler ud, som støder sammen med virkeligheden. Lotta Snickare har flere eksempler på, hvilken slags skævhed, det kan give: Ifølge reglerne skal man kun tage logiske, velunderbyggede beslutninger. Men det kan man jo ikke i praksis. Man tager en beslutning baseret på forskellige typer erfaring, og så skriver man beslutningsgrundlaget, så det passer med bankens policy. Så det, der kommer til at stå, er helt forkert, selv om beslutningen er rigtig. Det er i bedste fald, siger hun. I værste fald vælger man at træffe en anden beslutning end den rigtige, fordi den ikke kan underbygges tilstrækkeligt, når man skal henvise til reglerne. Kvinderne har ikke adgang Et andet problem, er at der ofte sker et sammenstød mellem filialchefer og koncernchefer, når information om virkelighedens kunder skal omsættes til standardsystemer. For hvert niveau informationen går op, bliver den sammenfattet og mere og mere standardiseret og dermed forkert. Det handler ikke mere om den enkelte kunde, men om 15 procent og en "normalkunde". Og når ledelsen går ud og taler til filialerne ud fra gennemsnitsinformation, svarer de ofte, at det vil ikke fungere i netop denne filial og dette marked. Jeg har været med til rigtig mange møder i banken. Og de, som møder kunderne, siger: Hvordan har I tænkt jer, at vi skal gøre det?. Topledelsen oplever hele tiden modstand og uvilje mod forandring og føler, at medarbejderne tager de grelleste eksempler og undtagelser frem. Men medarbejderne taler jo om deres virkelighed, og den er jo den eneste virkelighed, som findes. De er oprigtig interesserede i, hvordan de skal tilpasse disse rutiner til deres kunder, siger Lotta Snickare. Men hvordan var det så med glasloftet, reglerne og de kvindelige ledere? En af forhindringerne for kvinders opstigning til de øvre chefniveauer, er ifølge hende, at kvinder i ringere grad har adgang til de arenaer, hvor reglerne er til fortolkning og forhandling. Kvinder har en tendens til at være dygtige til at følge regler og tro på, at det burde være nok. Man lærer gennem eksempler. Og vi ved, der findes rigtig mange uformelle mandlige netværk og mentorforhold især inden for lederkredse. Og eksempler hører man om via mundtil-mund-metoden. Kvinder har ikke samme adgang til de uformelle netværk, hvor de kan lære om de uformelle regelbrud. n Lotta Snickare Ledelsesforsker ved Centrum for bank og finans ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Har arbejdet med lederudvikling i det meste af sit arbejdsliv. Hun har forsket i bankledelse siden 2005, på baggrund af mange års erfaring fra de mere bonede gulve i finansverdenen. Dels som ledelsesrådgiver i sit eget firma og som chef for Swedbanks lederudviklingsafdeling i otte år. Lotta Snickare er mest kendt for bogen Der findes et særlig sted i helvede for kvinder, som ikke hjælper hinanden fra 2005, som hun har skrevet sammen med forfatter og journalist Liza Marklund. Det var en af de svenske bøger, som satte ord på den nye feminismes frustrationer over manglende ligestilling. Titlen er et citat fra den amerikanske tidligere FN-ambassadør og udenrigsminister Madeleine Albright, som også har givet inspiration til det danske kvindenetværk Albright-gruppen. Den kommende doktorafhandling har titlen: Vad består chefers yrkeskunnande av och hur utvecklas det? Finans juni

22 Arbejdsskade Med livet som indsats Dorte Holm fik en pistol presset mod halsen, mens en bankrøver råbte skyd hende. Nu jagter røvere hende med knive og pistoler om natten i hendes drømme. Hun har posttraumatisk stressbelastning, og angsten vil ikke slippe hende Af Jens Sillesen Foto: Ricky Molloy Det er det mest ydmygende, du kan opleve. Du har ikke nogen indflydelse på, om de slår dig eller skyder dig, forklarer 56-årige Dorte Holm. Hun har været udsat for røveri syv gange og er en af de knap 100 danskere, der hvert år får anerkendt posttraumatisk stressbelastning (PTSD) som arbejdsskade. Deriblandt er der typisk to-tre ansatte i finanssektoren. Det er normalt efter bankrøverier, at bankansatte bliver ramt. Forskere regner med, at mellem otte og ti procent, der bliver udsat for røveri, får PTSD, men der er ikke megen forskning på området. PTSD er en alvorlig længerevarende angsttilstand. Der er mange symptomer på PTSD, deriblandt personlighedsforandring, flashbacks, overfølsomhed over for støj, depression og lavt selvværd. For Dorte begynder det er en helt almindelig eftermiddag i Privatbankens filial på Ålekistevej i Vanløse i De fem medarbejdere sidder roligt i de store lokaler. Der har lige været nogle store indbetalinger. Dorte Holm har netop lavet en pengesæk på tre-fire millioner kroner og lagt den under kassen, da dørene bliver hamret op, og to sortklædte bankrøvere bevæbnet med pistoler springer ind og løber hen til den kasse, Dorte sidder ved. Det er et røveri, råber de. De løber hen til Dortes kasse og råber på penge. Dorte tænker, at hun bare skal sørge for at få bankrøverne ud af banken, mens hun sidder med fødderne på pengesækken med millionerne. Den ene bankrøver presser pistolmundingen ind i siden på Dortes hals, mens den anden råber skyd hende, skyd hende, skyd hende. Dorte når at tænke på, hvordan hendes mand skal klare to børn alene, mens pengesækken brænder under fødderne på hende. Jeg mærker den lammende, sindssyge angst ned gennem ryggen. Jeg tænker: Nu er det slut. Den kolde angst er ubeskrivelig, fortæller Dorte. Dorte føler, at han vil skyde hende, men vil alligevel ikke fortælle om pengesækken. Hun giver dem de penge, hun har i skuffen, men de vil have flere. Dorte tager et bundt elastikker, kaster det på bordet og råber: Jeg har ikke flere penge. Bankrøveren fjerner pistolen fra Dortes hals, vender sig om, og sammen med makkeren løber han ud af banken. Dorte falder fuldstændig sammen, mens hun gentager: Han ville skyde mig. Han ville skyde mig. Kort efter kommer politiet, og røverne bliver fanget. Men for Dorte er mareridtet først begyndt. Røveriet skete i 1985, men det er 45 sekunder af Dortes liv, der kommer til at vare mange år. Sover i datterens værelse Da Dorte kommer hjem, har banken sørget for, at hendes mand er hjemme. Men hun har svært ved at tale med ham, 22 Finans juni 2010

23 Finans juni

24 Arbejdsskade med livet som indsats Hvad er PTSD Posttraumatisk stressbelastning (PTSD) er en psykisk tilstand, som opstår på baggrund af én eller flere traumatiske hændelser. PTSD griber omfattende ind i den enkeltes evne til at udføre de mest basale opgaver i hverdagen og forårsager reaktioner i både sind og krop meget ofte reaktioner, som om man stadig befandt sig i centrum af det traumatiske. Symptomer for PTSD: Flashbacks med genoplevelser af situationen Søvnbesvær og mareridt om situationen Stressreaktioner Voldsom reaktion på lyde, der kan minde om situationen. Overreaktion ved forskrækkelse Lukker sig ude fra familie og venner Depression Lavt selvværd Seksuelle problemer og impotens Personlighedsforandring Selvmordstanker og selvmord. Har du eller dine nærmeste PTSD, kan de henvende sig til Finansforbundet eller hos PTSD foreningen, (http://www.ptsdforeningen.dk). selvom han er kommet hjem for at støtte hende. Hun har svært ved at forstå sine egne følelser. Min mand anede jo ikke, hvilket ben han skulle stå på. Han forsøgte at sige, at jeg skulle prøve at tage mig sammen, men det er noget af det værste, man kan gøre. Så jeg ville ikke have noget med ham eller mine børn at gøre, siger Dorte. Dorte lukker sig inde på sin etårige datters værelse. Så græder hun og begynder at ryge. Dorte var ellers holdt op i forbindelse med graviditeten. Der var, som om der ikke var nogen verden udenom. Jeg følte, at jeg var som i et mærkeligt vakuum, siger Dorte. Hun er væk fra arbejde en uges tid, men da hun kommer tilbage på arbejde, undgår kollegerne hende lidt. De snakker ikke så meget med hende. Jeg forstod det ikke. Det var jo ikke min skyld. Så jeg bad dem om at blive, da vi var ved at lukke, fortæller Dorte. De var blevet overrasket over hendes reaktion. Dorte plejede at være en stærk kvinde, der kunne sige sin mening, og nu var hun fuldstændig krakeleret. Så de vidste ikke, hvordan de skulle reagere. Mor er væk Dorte fik som en af de første i Danmark psykologhjælp efter et bankrøveri. Alligevel fik røveriet alvorlige konsekvenser for hendes liv. Hun fungerede stadig på arbejdet, men derhjemme var hun blevet en anden. Det skræmmende røveri var invaliderende for hendes sociale liv. Jeg gik aldrig i biografen, gik aldrig ud og var aldrig med, når min mand skulle noget med børnene. Jeg turde ikke, siger Dorte. Første gang Dorte for alvor blev klar over, at det var galt, var et par år efter røveriet. Hun havde svigtet en aftale med sin 12-årige datter. Vibeke kiggede på Dorte og sagde: Mor, det kan ikke være rigtigt, at fordi du har haft det så slemt, så har vi ikke nogen mor mere. Det var ord, der gjorde ondt i Dorte. Det er hårdt at have en datter i den alder, der siger sådan noget, men jeg kunne kun give hende ret. De havde jo en mor, og jeg var jo en god nok mor inden døre. Men de kunne ikke stole på mig, for jeg lovede altid at gå med til noget, men gjorde det så ikke alligevel, siger Dorte. Men selvom Dorte nu var klar over, at hun ikke var den samme som før røveriet, så betød det ikke, at hun kunne slippe angsten. Der var sket noget, jeg ikke selv kunne gøre noget ved. Det gjorde rigtig ondt at erkende, siger Dorte. 24 Finans juni 2010

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Indhold Log på... Adgang til flere aftaler. Eksempel på forsiden i Netbank... Få mere ud af Netbank... Skræddersy din Netbank... Gode

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk Løber du panden mod en mur? Dialog med skole og institution, venner og familief e Inspiration og forslag til forældre med særligt sensitive børn fra Sensitiv familie.dk 1 Dialog med skole og institution,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen)

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) De væsentligste sikkerhedstiltag: Windows Update skal være slået til (hvis det ikke er advarer

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 4 Internet Hjemmeopgave 4 Internet Kablede forbindelser og trådløse forbindelser. Både ude i verden og inde hos jer selv Internet Internetadresser

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er enige om en ny overenskomst frem til 2020. Se her hvad aftalen indeholder. Det er din overenskomst husk at stemme!

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER 2017 Den 12. maj 2017 blev den vestlige verden ramt af det største cyberangreb i internettets historie. Værst gik ransomware angrebet WannaCry

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 Del: Fire ud af ti LO-medlemmer som smede, elektrikere og sosu'er har oplevet stress på jobbet

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Swipp Kundeservice kan kontaktes på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00, helligdage kl. 10.00 15.00 eller ved at sende mail til kundeservice@swipp.dk. TILMELDING

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere